Koopgarant bij nieuwbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopgarant bij nieuwbouw"

Transcriptie

1 Koopgarant bij nieuwbouw

2

3 Koopgarant Uw huis, uw thuis, uw Stek uw eigendom! Een eigen huis wie droomt er niet van? Maar een woning kopen is voor veel mensen financieel niet haalbaar. Stek wil het u makkelijker maken om een nieuwbouwwoning te kopen. Wij bieden u de mogelijkheid een woning te kopen met een korting op de marktprijs. En een terugkoopgarantie door Stek. Een eigen huis is dus echt mogelijk! Deze brochure leidt u stap voor stap naar een eigen woning. Als volgt: Waarom Koopgarant? pag. 2 Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? pag. 6 Wanneer is de woning van u? pag. 8 Hoe zorgt u voor goede financiering? pag. 9 Wat is er mogelijk als u wilt verbouwen? pag. 13 Hoe verkoopt u uw woning terug aan Stek? pag. 15 Wilt u meer informatie? pag. 16 1

4 Waarom Koopgarant? Stek maakt met Koopgarant een koopwoning betaalbaar en neemt een aantal zorgen voor u weg. U krijgt een korting op de koopsom bij de aankoop van een huis. De korting is per project verschillend, maar ligt gemiddeld rond de 20%. Kopen met korting betekent veel lagere woonlasten! Met de terugkoopgarantie bent u bovendien verzekerd van een snelle verkoop als u verhuist. Bij onverhoopte daling van de marktwaarde deelt Stek mee in het verlies. Als de woning in waarde is gestegen deelt Stek mee in de winst. Betaalbaar door korting Met Koopgarant koopt u een woning met fikse korting. Toch wordt u volledig eigenaar van de woning. De korting heeft grote voordelen: u houdt iedere maand geld over voor andere zaken, omdat u een lagere hypotheek kunt afsluiten. Of u kunt dankzij de korting een duurdere woning kopen. Of u heeft door deze regeling juist de mogelijkheid gekregen om een woning te kopen. Met Koopgarant heeft u dan ook meer mogelijkheden op de woningmarkt. Tegenover de korting staan natuurlijk wel een aantal regels. Eén daarvan is dat de woning moet worden terugverkocht aan Stek. Terugkoopgarantie Iedereen kent wel iemand die slapeloze nachten had, omdat zijn woning maar niet verkocht werd terwijl de nieuwe al betrokken was. Bij Koopgarant hoeft u niet wakker te liggen. Stek koopt de woning namelijk altijd van u terug. U hoeft alleen een brief te sturen waarin u aangeeft uw woning te willen verkopen. Wij zorgen vervolgens voor alles wat er gebeuren moet: keuring van de woning, taxatie, opstellen van de terugkoopovereenkomst en het transport bij de notaris. Met uw medewerking duurt de terugkoop maximaal drie maanden. Tegenover deze garantie staat dat u de woning niet op de vrije markt mag verkopen. De woning moet altijd worden terugverkocht aan Stek. Stek 2

5 Koopgarant Winst en verlies delen Bij de terugkoop wordt de terugkoopprijs berekend aan de hand van een nieuwe taxatie. De door u betaalde koopprijs is de basis voor de terugkoopprijs. Bij een eventuele waarde stijging van uw woning ontvangt Stek een bepaald aandeel van deze waardestijging. Het aandeel is afhankelijk van het percentage korting dat u kreeg bij aankoop. De regel is dat de hoogte van het aandeel wordt bepaald door het kortingspercentage met 1,5 te vermenigvuldigen. Wanneer u bijvoorbeeld 20% korting heeft gekregen deelt Stek voor 20% x 1,5 = 30% mee in de winst of het verlies. Het voordeel voor u is dat het risico bij een dalende markt kleiner is omdat Stek dan 30% van het verlies betaalt. Het nadeel voor u is dat bij een eventuele winst, Stek dan 30% van de winst krijgt. De korting op de aankoopprijs die Stek aan u geeft zorgt daarom voor een evenwicht tussen de voor- en nadelen. Dit is ook het oordeel van Vereniging Eigen Huis. U betaalt dus een eerlijke prijs voor uw woning. Verbeteringen die u in de woning aanbrengt worden buiten de winstdeling gehouden. De taxateur bepaalt hier de waarde van en deze wordt voor 100% aan u vergoed. Zelf in de woning wonen Als u van Stek een woning koopt, mag u die woning niet verhuren of als bedrijfsruimte gebruiken. U moet er zelf in wonen. In sommige gevallen maken wij een uitzondering, als u hiervoor toestemming vraagt. Bijvoorbeeld als u tijdelijk in het buitenland verblijft. Verkopen aan een kind of inwonende partner Wij maken geen gebruik van ons terugkooprecht als u de woning wilt verkopen aan uw kind of vaste partner. Deze kan de woning van u overnemen en wordt dan ook net als u een Koopgarant-koper met alle bijzondere voorwaarden. Dus ook de zelfbewoningplicht en de terugkoopgarantie. De terugkoopprijs die uw kind of partner in de toekomst krijgt bij verkoop aan Stek is nooit hoger dan de terugkoopprijs die u als eerste koper op dat moment zou hebben gekregen. Bij doorverkoop komt het nodige kijken, waaronder de nodige fiscale regels. Meestal is het voor u gunstiger om de woning via Stek door te verkopen aan uw kind of partner. Om problemen te voorkomen moet u daarom doorverkoop altijd in overleg met Stek regelen. 3

6 Stek Rekenvoorbeelden: wat krijgt u bij terugverkoop? Let op: Dit zijn rekenvoorbeelden waarbij met 20% korting is gerekend. Het kortingspercentage is per project verschillend. Voorbeeld 1: een rekenvoorbeeld als de waarde stijgt Aankoopprijs van de woning Marktwaarde bij aankoop Korting 20% Koopprijs woning Terugkoopprijs van de woning Marktwaarde bij terugkoop Totale winst ( ) Oorspronkelijke koopprijs Deel winst (70%* van ) eigenaar U krijgt voor de woning ( ) Voorbeeld 2: een rekenvoorbeeld als de waarde daalt Aankoopprijs van de woning Marktwaarde bij aankoop Korting 20% Koopprijs woning Terugkoopprijs van de woning Marktwaarde bij terugkoop Totale verlies ( ) Oorspronkelijke koopprijs Deel verlies (70%* van ) eigenaar U krijgt voor de woning ( )

7 Koopgarant Voorbeeld 3: een rekenvoorbeeld met verbouwing Stel dat u een dakkapel op uw woning plaatst, waardoor de waarde van uw woning met 5.000,- stijgt: Aankoopprijs van de woning Marktwaarde bij aankoop Korting 20% Koopprijs woning Terugkoopprijs van de woning Marktwaarde bij terugkoop Totale winst ( ) Oorspronkelijke koopprijs Winst door verbouwing (100%) Deel winst (70%* van ) eigenaar U krijgt voor de woning ( ) * 70% = 100% - 30% (aandeel Stek = 20% korting bij aankoop x 1,5 = 30%) 5

8 Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? Voordat u tekent voor de koop is het van belang te weten wat u nu precies koopt en wat de bijkomende kosten zijn. Bijkomende kosten Bij het kopen van een woning moet u rekening houden met bijkomende kosten. Een deel hangt direct samen met de koop, een deel heeft te maken met de financiering. De kosten voor de financiering zijn direct aftrekbaar voor de belasting in het jaar van aankoop. Stek Kosten bij koop Notariskosten leveringsakte Inschrijfkosten kadaster Verrekening OZB, waterschap en rioolrecht Totaal: ongeveer 2% van de koopsom Kosten van financiering Provisie hypotheek Notariskosten Taxatie voor financiering Kosten Nationale Hypotheek Garantie Inschrijfkosten kadaster hypotheek Totaal: ongeveer 2% van de koopsom De kosten hangen samen met de hoogte van de koopsom. In totaal komt dat meestal neer op een kleine 4% van de koopsom. Naast deze bijkomende kosten moet u ook rekening houden met de kosten van de bouwrente. De aankoopkorting die u krijgt bij Koopgarant leidt dus ook tot lagere bijkomende kosten. 6

9 Koopgarant Erfpacht De grond van een Koopgarantwoning wordt uitgegeven in erfpacht die eeuwigdurend is afgekocht. Dit is een onderdeel van de verkoopprijs. U heeft dus niets te maken met een stijging van de canonprijs. De erfpacht gebruiken we alleen om de bijzondere Koopgarantvoorwaarden goed juridisch vast te leggen. U bent dus volledig eigenaar van een Koopgarantwoning, met alle voordelen zoals de hypotheekrenteaftrek. Appartementsrecht (niet van toepassing bij eengezinswoningen) Als u een appartement koopt, koopt u formeel een appartementsrecht en wordt u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het beheer van de VvE wordt verzorgd door de bestuurder, zoals dat officieel heet. De bestuurder moet bij Koopgarant voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De bestuurder zorgt voor goed voorbereide ledenvergaderingen. Ook incasseert zij de VvE-bijdragen. Die bijdrage wordt door de VvE vastgesteld en daar wordt onder andere het onderhoud aan het gebouw en de verzekering van betaald. De bijdrage aan de VvE is gebaseerd op een goede meerjarenonderhoudsplanning. Soms is het voor eigenaren van een appartement aantrekkelijk om een lage bijdrage te betalen aan de VvE en het onderhoud uit te stellen. Daar kan een minderheid van bewoners de dupe van worden. Dat is bij Koopgarant goed geregeld: de VvE is verplicht het gebouw goed te onderhouden en voldoende geld te reserveren. Stek adviseert de VvE over het uit te voeren onderhoud. 7

10 Wanneer is de woning van u? De koop van een woning gaat in twee stappen. Eerst tekent u de koopovereenkomst en enkele weken later wordt u bij de notaris écht eigenaar van de woning. De koopovereenkomst De makelaar, die u begeleidt bij het kopen van de woning, stelt de koopovereenkomst op. Hij geeft u een uitgebreide toelichting op de inhoud van de koopovereenkomst. Het tekenen van een koopovereenkomst is niet vrijblijvend. Maar er zijn uitzonderingen: de zogenaamde bedenktijd en de ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld ten behoeve van financiering. Bedenktijd Stel dat u s nachts na het tekenen van de koopovereenkomst tot de conclusie komt dat u overhaast gehandeld heeft. Geen nood. U mag binnen drie werkdagen na het tekenen van de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen de koop ongedaan maken. Ontbindende voorwaarden In de koopovereenkomst wordt standaard opgenomen dat u de koopovereenkomst kunt laten vervallen als u geen passende financiering (hypotheek) heeft kunnen krijgen. U krijgt een aantal weken, meestal vier, om de financiering te regelen. Kunt u geen financiering krijgen, dan gaat de koop niet door. U moet dit wel tijdig, dus binnen het genoemde aantal weken, laten weten en de afwijzingen van de financiers tonen. Overdracht Nadat u de financiering heeft geregeld, kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden. Dan is de woning van u en krijgt u de sleutels. Vlak voor de overdracht kunt u de woning nogmaals inspecteren, zodat u zeker weet dat u krijgt wat in de koopovereenkomst is afgesproken. Stek 8

11 Hoe zorgt u voor goede financiering? U kunt de woning kopen met eigen geld, een hypothecaire lening of een combinatie van beide. U bent daar geheel vrij in. Ook de rentevastperiode en de soort hypotheek mag u zelf bepalen. De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar, net als bij de koop van een gewone koopwoning. Tijdig financiering toetsen Als u een koopovereenkomst heeft getekend, heeft u, meestal, vier weken de tijd om uw financiering te regelen. Dat is soms krap, omdat financiers tijd nodig hebben een offerte uit te brengen. Het komt soms voor dat een koop niet doorgaat, omdat de koper de financiering niet rond krijgt. Zo n teleurstelling kunt u voorkomen door een hypotheekadviseur voor de koop al te laten toetsen wat uw financiële mogelijkheden zijn en of u in aanmerking komt voor Nationale Hypotheekgarantie. Toetsing Bureau Kredietregistratie Vergeet niet de adviseur volledig te informeren over eventuele leningen die u heeft lopen, over winkelpasjes en of u producten op afbetaling heeft gekocht. Deze zaken worden namelijk bij het aanvragen van een hypotheekofferte altijd getoetst door de financier bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel. U kunt op ieder moment zelf via uw bank of hypotheekadviseur nagaan wat er bij het Bureau Kredietregistratie is vermeld op uw naam. Maximale hypotheeksom Koopgarant U kunt vrij een hypothecaire lening afsluiten, zolang die niet hoger is dan de koopsom, plus 8% voor bijkomende kosten en een eventuele woonlastenverzekering, plus 10% voor verbouwingen. Het deel voor de verbouwing wordt door de financier in een zogenaamd bouwdepot geplaatst. Daar kunt u uw verbouwingskosten uit betalen. Soms willen kopers persoonlijke leningen aflossen met hun hypotheek. Dat is bij Koopgarant niet mogelijk. Door het stellen van een maximum voorkomt Stek dat mensen in grote problemen komen, omdat de schuld niet afgelost kan worden bij het verlaten van de woning. 9

12 Stek Financiering op maat Let bij het afsluiten van uw hypotheek ook op uw toekomstplannen: blijft uw inkomen wel voldoende om de hypotheek te kunnen betalen? Misschien wilt u of uw partner in de toekomst minder gaan werken. Of daalt uw inkomen omdat u met pensioen gaat. Wij adviseren u een volledige woonlastenberekening te laten maken, inclusief de kosten voor onderhoud, eigenaarlasten en een eventuele bijdrage voor de VvE. Alleen u kunt vervolgens bepalen of u de nieuwe maandlasten, inclusief de onderhoudslasten, ook echt wilt en kunt betalen. Nationale hypotheekgarantie verplicht De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is door de overheid ingesteld om de risico s van kopen te beperken. De voordelen: de hoogte van de lening is, volgens landelijke normen, niet te hoog, gezien uw inkomen; u betaalt een lagere rente; als u (buiten uw schuld) financieel in de problemen komt, dan lost de NHG een onverhoopte restschuld na verkoop af. Omdat Stek er ook belang bij heeft dat u niet door uw hypotheek in de problemen komt, bent u bij Koopgarant verplicht om de woning met NHG te financieren. Lees meer over de NHG in de folder van de NHG (verkrijgbaar bij de makelaar of uw hypotheekadviseur) of op NHG is mogelijk tot maximaal (prijspeil 2010) voor een hypotheek met bijbehorende kosten. Soorten hypotheek en risico s Banken en verzekeraars zijn creatief in het bedenken van financiële producten. Dat heeft als nadeel dat de hypotheekmogelijkheden voor bijna niemand meer goed te begrijpen zijn. Als u weinig risico wilt lopen, vraag dan om een hypotheek waarbij u zeker bent dat u na 30 jaar de lening heeft afgelost (bijvoorbeeld een spaarhypotheek). Beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken kunnen aantrekkelijk zijn vanwege de lagere maandlasten. Die kunnen wel leiden tot een restschuld. Als de beleggingsresultaten tegenvallen, kan de premie tussentijds verhoogd worden of blijft u zitten met een hogere restschuld. Vanwege de normen van de NHG, kunt 10

13 Koopgarant u maximaal 50% van de getaxeerde waarde van de woning aflossingsvrij lenen. Laat u zich dus altijd goed informeren wat de nadelen en risico s zijn van de hypotheekvorm die u krijgt voorgelegd. De regel is over het algemeen: hoe lager de lasten, hoe groter het risico. Rentevastperiode Hoe langer de rente vast staat, hoe zekerder u bent van uw toekomstige woonlasten. Een rente die varieert kan tot grote problemen leiden als de rente onverhoopt stijgt. Zeker als de rente bij het afsluiten van de hypotheek laag is. Renteaftrek De hypotheekrente is maximaal 30 jaar aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt alleen voor zover de lening is gebruikt voor verwerving van de woning, verbouwing en/of onderhoud. Verkoopt u nu een koopwoning, dan moet u de overwaarde gebruiken voor de financiering van uw nieuwe woning. Er geldt nog een aantal regels voor de renteaftrek. Laat u zich daarom goed voorlichten over de aftrekbaarheid en laat u de garanties liefst ook door uw hypotheekbemiddelaar op papier zetten. Hypotheek aflossen Bij terugkoop moet u uw hypotheek aflossen. Hiervoor gaven wij al aan hoeveel u kunt financieren: de koopprijs plus 8% voor bijkomende kosten, plus 10% voor verbouwing. U begint, in dat geval, in feite al met een te hoge schuld door de bijkomende kosten. Dat is meestal geen probleem, omdat u in de loop van de jaren genoeg aflost. Een eventuele waardestijging van de woning, zie rekenvoorbeeld pagina 4 en 5, zorgt er geleidelijk voor dat de terugkoopprijs gelijk of hoger wordt dan uw lening van de hypotheek. Maar een waardestijging is niet zeker. En als u snel verhuist, heeft u nog niet voldoende afgelost. De kans bestaat daarom dat u met een restschuld blijft zitten. Wij adviseren u daarom eventueel eigen geld te gebruiken voor de aankoop van uw huis, niet meer te financieren dan nodig is en te kiezen voor een hypotheek met een zekere aflossing. 11

14 Stek Verantwoord shoppen Onze woonconsulenten kunnen u doorverwijzen naar hypotheekbemiddelaars of banken, waarvan wij de ervaring hebben dat ze u geen onverantwoorde hypotheken proberen te verkopen. Vraag in ieder geval naar een adviseur die het certificaat Erkend Hypotheekbemiddelaar heeft. Hypotheekbemiddelaars (tussenpersonen) met het Keurmerk Hypotheek Bemiddeling moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en hebben ook een geschillenregeling (zie Informatiebrochure voor financiers Omdat niet alle hypotheekadviseurs bekend zijn met Koopgarant, krijgt u van de makelaar informatie mee: Koopgarant en hypotheek. Neem deze informatie mee bij het aanvragen van offertes. Zo voorkomt u misverstanden of teleurstellingen. Advies Vereniging Eigen Huis Vereniging Eigen Huis geeft goede voorlichting over hypotheken. U kunt de uitgebreide brochure over hypotheken aanschaffen, of via internet informatie opvragen. U kunt er ook offertes laten beoordelen en vergelijken. Als u lid wordt van Vereniging Eigen Huis kunt u van hun diensten gebruik maken. Naast advies over financiering kunt u bijvoorbeeld ook een bouwtechnische keuring laten opstellen. Kijk voor meer informatie op of bel (033)

15 Wat is er mogelijk als u wilt verbouwen? Een nieuwe keuken, een dakkapel of een andere badkamer. U heeft wellicht verbouwingsplannen om uw wooncomfort te vergroten. Voor veelvoorkomende verbouwingen heeft Stek kluswijzers gemaakt, zodat u goed geïnformeerd aan de slag kunt. Ook kunt u bij Stek advies krijgen hoe u een verbouwing het beste aanpakt en waarvoor u een bouwvergunning moet aanvragen. Appartement: denk aan toestemming van de VvE Let u wel even op als u in een appartement woont: u heeft dan toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren voor aanpassingen aan de buitenkant van de woning (zoals bijvoorbeeld kozijnen, balkons, of dakterrassen). Voor harde vloerbedekking zoals laminaat en plavuizen stelt de VvE strenge eisen aan de uitvoering om geluidsoverlast te voorkomen. Installaties De installaties van woningen die Stek middels Koopgarant verkoopt zijn door een gecertificeerde vakman recent aangelegd. Helaas is onze ervaring dat het zelf klussen aan elektra, gas en verwarming vervolgens niet altijd op verantwoorde wijze gebeurt. Wij adviseren u dergelijke klussen uit te laten voeren door een erkend installatiebedrijf. Heeft u twijfels over de veiligheid van uw installaties, informeer dan bij Stek of uw energiebedrijf naar de mogelijkheden van een gas- en elektrakeuring. Investeringen in de woning Koopgarant Als u uw woning verbouwt kan dat een aardige verhoging van de waarde opleveren. Daarom laten wij verbeteringen aan de woning apart taxeren. Het waarde-effect wordt buiten de winstdelingsregeling gehouden en voor 100% doorberekend ìn de terugkoopprijs. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de verbouwing goed is uitgevoerd en er de benodigde vergunningen en toestemmingen zijn. Om de berekening duidelijk te maken is een rekenvoorbeeld opgenomen (zie hiervoor onder rekenvoorbeelden). Het gebeurt soms dat een woning er op achteruit is gegaan door toedoen van de eigenaar. Dat kan dan leiden tot een verlaging van de koopprijs. 13

16 Stek Investeringen in een appartement Bij appartementen geldt de 100%-vergoeding voor het zogenaamde privégedeelte van de woning, dus alleen voor verbouwingen en verbeteringen in de woning, niet voor verbouwingen aan de buitenzijde zoals kozijnen, gevel of het dak. De reden hiervoor is dat een verbouwing aan een gemeenschappelijk gedeelte altijd eigendom blijft van de VvE, waardoor het in de toekomst ook door de VvE weer ongedaan kan worden gemaakt. Als u wilt verbouwen aan zo n gemeenschappelijk gedeelte, denk er dan aan dat u daarvoor wel vooraf schriftelijke toestemming nodig heeft van de VvE. Leidt een investering tot een hogere terugkoopprijs? Het bedrag van investeringen leidt niet tot een even hoge waardestijging. De gemiddelde koper heeft misschien niet precies dezelfde smaak als u en in de loop der tijd wordt een verbetering minder waard. Hoe duurzamer de investering is en hoe minder aan smaak onderhevig, hoe hoger de waarde. Veel doe-het-zelf werk wordt door een volgende bewoner weer verwijderd. Werk van een vakman wordt meer gewaardeerd. Bij de taxatie van de verbeteringen wordt alleen rekening gehouden met onroerende zaken. Daarmee bedoelen we dingen die aard- en nagelvast aan de woning zitten. Vloerafwerking zoals tapijt en laminaat valt daar niet onder, tegels, sanitair en keukenblokken weer wel. Bij een eengezinswoning kunnen aanbouwen en dakkapellen leiden tot een hogere prijs. Natuurlijk moet dit degelijk zijn uitgevoerd en met de eventueel benodigde bouwvergunning. 14

17 Hoe verkoopt u uw woning terug aan Stek? Hopelijk bevalt uw woning goed. Maar als u te zijner tijd besluit te gaan verhuizen, koopt Stek de woning van u terug. Hoe gaat dat in zijn werk? De procedure Als u van plan bent te verhuizen geeft u per brief aan Stek aan dat u de woning te koop aanbiedt. Stek zorgt voor de rest: een bouwtechnische opname, een taxatie, de terugkoopovereenkomst en de overdracht bij de notaris. Normaal gesproken gebeurt dit alles binnen drie maanden. Bij terugkoop zijn de kosten koper voor Stek. Bezichtigingen en inspecties U moet er rekening mee houden dat uw woning een aantal keren wordt bezocht tijdens de terugkoopprocedure. Iemand van of namens Stek komt de staat van de woning beoordelen en zal met u bespreken hoe de woning opgeleverd wordt. Een taxateur stelt de waarde van de woning en van uw investeringen in de woning vast. Zodra de terugkoopovereenkomst is getekend, gaat Stek op zoek naar nieuwe kopers. In overleg met u worden eventuele bezichtigingen met geïnteresseerde woningzoekenden gepland. U heeft daar gelukkig geen zorgen meer over, u heeft de woning dan al aan Stek verkocht. Ten slotte zal vlak voor de uw eigendomsoverdracht nog iemand van Stek samen met u en de makelaar de woning inspecteren, zodat alles rond is voor de overdracht bij de notaris. Taxatie Koopgarant De taxatie wordt opgesteld door een onafhankelijk taxateur. Binnen één maand brengt de taxateur het taxatierapport uit. 15

18 Stek Oplevering van de woning U moet de woning leeg en schoon opleveren. Leeg wil ook zeggen dat alle roerende zaken, waaronder gordijnen, lamellen, laminaat en vloerbedekking verwijderd moeten zijn. In sommige gevallen kunnen duurzame zaken, zoals goed gelegd laminaat, wel in de woning blijven. Hierover worden goede afspraken gemaakt tijdens de eerste terugkoopinspectie. Dan komt u niet voor verrassingen te staan bij de eindinspectie. Verbouwingen die niet voldoen aan de regels van de overheid, of die zonder toestemming van de VvE zijn uitgevoerd, moeten ongedaan worden gemaakt. Geschillenregeling Het kan natuurlijk gebeuren dat u het niet eens bent met de taxatie van de woning of van de verbeteringen die u heeft aangebracht. Daar is in de contracten een geschillenregeling voor vastgesteld. In dat geval wijst u een taxateur aan, Stek wijst een taxateur aan en deze taxateurs benoemen gezamenlijk een derde. Deze drie taxateurs stellen samen de defi nitieve taxatiewaarde vast. De kosten van de drie taxateurs worden door elk van beide partijen voor de helft gedragen. Wilt u meer informatie? Over het kopen en terugverkopen van een Koopgarantwoning kunt u terecht bij één van onze woonconsulenten. Lisse, juni

19

20 Stek Postbus AC Lisse T F Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90 Bezoekadres Hillegom Hoofdstraat 33 Bezoekadres Voorhout Beukenrode 33

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 7 3. Wanneer is de woning van u? 8 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen K O O P G A R A N T Koopgarant Bestaande eengezinswoningen Kopen zonder zorgen W O N I N G S T I C H T I N G B U I T E N L U S T Inhoud 1. Dit is Koopgarant..............................................................................................................3

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 6 3. Wanneer is de woning van u? 7 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN

Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Dit is koopgarant 04 Welke kosten maakt u Bij Het kopen van een Woning? 06 Wanneer is De Woning van u? 08 Hoe zorgt u voor een goede FinanCiering?

Nadere informatie

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering?

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Samen werken aan wonen Koopgarant kopen met korting Door de hoge prijzen op de woningmarkt is

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

koopgarant kopen zonder zorgen

koopgarant kopen zonder zorgen koopgarant kopen zonder zorgen > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning,

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak Te Woon: Koopcomfort Kopen met gemak Koopcomfort Kopen met gemak Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Koopcomfort Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Wanneer is de woning van u? Hoe zorgt u voor een goede

Nadere informatie

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Aart Van Der Leeuwlaan 123. Koopsom: 152.000 k.k. 2624 PM Delft. Woonbron Makelaars

Aart Van Der Leeuwlaan 123. Koopsom: 152.000 k.k. 2624 PM Delft. Woonbron Makelaars Aart Van Der Leeuwlaan 123 2624 PM Delft woonoppervlakte 89 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 152.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Oosterbakenpad 166. Vraagprijs: 207.500 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop

Oosterbakenpad 166. Vraagprijs: 207.500 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop Oosterbakenpad 166 3192 XV Hoogvliet Rotterdam woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 207.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars Mina Krusemanstraat 32 2614 JH Delft woonoppervlakte 80 m2 perceeloppervlakte 116 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 215.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

FEITEN EN SPELREGELS

FEITEN EN SPELREGELS FEITEN EN SPELREGELS Feiten & Spelregels Slimmer Kopen Pag 2 1 Slimmer Kopen algemeen Pag 3 Afspraken Pag 4 Beëindiging overeenkomst Pag 8 Bijkomende kosten Pag 9 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal)

Nadere informatie

te koop te ko versie 2013

te koop te ko versie 2013 2013 te koop te ko versie 2013 Inhoudsopgave 5 Slimmer Kopen 5 Waarom Slimmer Kopen slimmer is 9 Slim én safe! 11 Slimmer Kopen is slimmer! 13 Slim en dik tevreden! 17 Woningaanbod Volop keuze met Slimmer

Nadere informatie