Koopgarant bij nieuwbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopgarant bij nieuwbouw"

Transcriptie

1 Koopgarant bij nieuwbouw

2

3 Koopgarant Uw huis, uw thuis, uw Stek uw eigendom! Een eigen huis wie droomt er niet van? Maar een woning kopen is voor veel mensen financieel niet haalbaar. Stek wil het u makkelijker maken om een nieuwbouwwoning te kopen. Wij bieden u de mogelijkheid een woning te kopen met een korting op de marktprijs. En een terugkoopgarantie door Stek. Een eigen huis is dus echt mogelijk! Deze brochure leidt u stap voor stap naar een eigen woning. Als volgt: Waarom Koopgarant? pag. 2 Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? pag. 6 Wanneer is de woning van u? pag. 8 Hoe zorgt u voor goede financiering? pag. 9 Wat is er mogelijk als u wilt verbouwen? pag. 13 Hoe verkoopt u uw woning terug aan Stek? pag. 15 Wilt u meer informatie? pag. 16 1

4 Waarom Koopgarant? Stek maakt met Koopgarant een koopwoning betaalbaar en neemt een aantal zorgen voor u weg. U krijgt een korting op de koopsom bij de aankoop van een huis. De korting is per project verschillend, maar ligt gemiddeld rond de 20%. Kopen met korting betekent veel lagere woonlasten! Met de terugkoopgarantie bent u bovendien verzekerd van een snelle verkoop als u verhuist. Bij onverhoopte daling van de marktwaarde deelt Stek mee in het verlies. Als de woning in waarde is gestegen deelt Stek mee in de winst. Betaalbaar door korting Met Koopgarant koopt u een woning met fikse korting. Toch wordt u volledig eigenaar van de woning. De korting heeft grote voordelen: u houdt iedere maand geld over voor andere zaken, omdat u een lagere hypotheek kunt afsluiten. Of u kunt dankzij de korting een duurdere woning kopen. Of u heeft door deze regeling juist de mogelijkheid gekregen om een woning te kopen. Met Koopgarant heeft u dan ook meer mogelijkheden op de woningmarkt. Tegenover de korting staan natuurlijk wel een aantal regels. Eén daarvan is dat de woning moet worden terugverkocht aan Stek. Terugkoopgarantie Iedereen kent wel iemand die slapeloze nachten had, omdat zijn woning maar niet verkocht werd terwijl de nieuwe al betrokken was. Bij Koopgarant hoeft u niet wakker te liggen. Stek koopt de woning namelijk altijd van u terug. U hoeft alleen een brief te sturen waarin u aangeeft uw woning te willen verkopen. Wij zorgen vervolgens voor alles wat er gebeuren moet: keuring van de woning, taxatie, opstellen van de terugkoopovereenkomst en het transport bij de notaris. Met uw medewerking duurt de terugkoop maximaal drie maanden. Tegenover deze garantie staat dat u de woning niet op de vrije markt mag verkopen. De woning moet altijd worden terugverkocht aan Stek. Stek 2

5 Koopgarant Winst en verlies delen Bij de terugkoop wordt de terugkoopprijs berekend aan de hand van een nieuwe taxatie. De door u betaalde koopprijs is de basis voor de terugkoopprijs. Bij een eventuele waarde stijging van uw woning ontvangt Stek een bepaald aandeel van deze waardestijging. Het aandeel is afhankelijk van het percentage korting dat u kreeg bij aankoop. De regel is dat de hoogte van het aandeel wordt bepaald door het kortingspercentage met 1,5 te vermenigvuldigen. Wanneer u bijvoorbeeld 20% korting heeft gekregen deelt Stek voor 20% x 1,5 = 30% mee in de winst of het verlies. Het voordeel voor u is dat het risico bij een dalende markt kleiner is omdat Stek dan 30% van het verlies betaalt. Het nadeel voor u is dat bij een eventuele winst, Stek dan 30% van de winst krijgt. De korting op de aankoopprijs die Stek aan u geeft zorgt daarom voor een evenwicht tussen de voor- en nadelen. Dit is ook het oordeel van Vereniging Eigen Huis. U betaalt dus een eerlijke prijs voor uw woning. Verbeteringen die u in de woning aanbrengt worden buiten de winstdeling gehouden. De taxateur bepaalt hier de waarde van en deze wordt voor 100% aan u vergoed. Zelf in de woning wonen Als u van Stek een woning koopt, mag u die woning niet verhuren of als bedrijfsruimte gebruiken. U moet er zelf in wonen. In sommige gevallen maken wij een uitzondering, als u hiervoor toestemming vraagt. Bijvoorbeeld als u tijdelijk in het buitenland verblijft. Verkopen aan een kind of inwonende partner Wij maken geen gebruik van ons terugkooprecht als u de woning wilt verkopen aan uw kind of vaste partner. Deze kan de woning van u overnemen en wordt dan ook net als u een Koopgarant-koper met alle bijzondere voorwaarden. Dus ook de zelfbewoningplicht en de terugkoopgarantie. De terugkoopprijs die uw kind of partner in de toekomst krijgt bij verkoop aan Stek is nooit hoger dan de terugkoopprijs die u als eerste koper op dat moment zou hebben gekregen. Bij doorverkoop komt het nodige kijken, waaronder de nodige fiscale regels. Meestal is het voor u gunstiger om de woning via Stek door te verkopen aan uw kind of partner. Om problemen te voorkomen moet u daarom doorverkoop altijd in overleg met Stek regelen. 3

6 Stek Rekenvoorbeelden: wat krijgt u bij terugverkoop? Let op: Dit zijn rekenvoorbeelden waarbij met 20% korting is gerekend. Het kortingspercentage is per project verschillend. Voorbeeld 1: een rekenvoorbeeld als de waarde stijgt Aankoopprijs van de woning Marktwaarde bij aankoop Korting 20% Koopprijs woning Terugkoopprijs van de woning Marktwaarde bij terugkoop Totale winst ( ) Oorspronkelijke koopprijs Deel winst (70%* van ) eigenaar U krijgt voor de woning ( ) Voorbeeld 2: een rekenvoorbeeld als de waarde daalt Aankoopprijs van de woning Marktwaarde bij aankoop Korting 20% Koopprijs woning Terugkoopprijs van de woning Marktwaarde bij terugkoop Totale verlies ( ) Oorspronkelijke koopprijs Deel verlies (70%* van ) eigenaar U krijgt voor de woning ( )

7 Koopgarant Voorbeeld 3: een rekenvoorbeeld met verbouwing Stel dat u een dakkapel op uw woning plaatst, waardoor de waarde van uw woning met 5.000,- stijgt: Aankoopprijs van de woning Marktwaarde bij aankoop Korting 20% Koopprijs woning Terugkoopprijs van de woning Marktwaarde bij terugkoop Totale winst ( ) Oorspronkelijke koopprijs Winst door verbouwing (100%) Deel winst (70%* van ) eigenaar U krijgt voor de woning ( ) * 70% = 100% - 30% (aandeel Stek = 20% korting bij aankoop x 1,5 = 30%) 5

8 Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? Voordat u tekent voor de koop is het van belang te weten wat u nu precies koopt en wat de bijkomende kosten zijn. Bijkomende kosten Bij het kopen van een woning moet u rekening houden met bijkomende kosten. Een deel hangt direct samen met de koop, een deel heeft te maken met de financiering. De kosten voor de financiering zijn direct aftrekbaar voor de belasting in het jaar van aankoop. Stek Kosten bij koop Notariskosten leveringsakte Inschrijfkosten kadaster Verrekening OZB, waterschap en rioolrecht Totaal: ongeveer 2% van de koopsom Kosten van financiering Provisie hypotheek Notariskosten Taxatie voor financiering Kosten Nationale Hypotheek Garantie Inschrijfkosten kadaster hypotheek Totaal: ongeveer 2% van de koopsom De kosten hangen samen met de hoogte van de koopsom. In totaal komt dat meestal neer op een kleine 4% van de koopsom. Naast deze bijkomende kosten moet u ook rekening houden met de kosten van de bouwrente. De aankoopkorting die u krijgt bij Koopgarant leidt dus ook tot lagere bijkomende kosten. 6

9 Koopgarant Erfpacht De grond van een Koopgarantwoning wordt uitgegeven in erfpacht die eeuwigdurend is afgekocht. Dit is een onderdeel van de verkoopprijs. U heeft dus niets te maken met een stijging van de canonprijs. De erfpacht gebruiken we alleen om de bijzondere Koopgarantvoorwaarden goed juridisch vast te leggen. U bent dus volledig eigenaar van een Koopgarantwoning, met alle voordelen zoals de hypotheekrenteaftrek. Appartementsrecht (niet van toepassing bij eengezinswoningen) Als u een appartement koopt, koopt u formeel een appartementsrecht en wordt u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het beheer van de VvE wordt verzorgd door de bestuurder, zoals dat officieel heet. De bestuurder moet bij Koopgarant voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De bestuurder zorgt voor goed voorbereide ledenvergaderingen. Ook incasseert zij de VvE-bijdragen. Die bijdrage wordt door de VvE vastgesteld en daar wordt onder andere het onderhoud aan het gebouw en de verzekering van betaald. De bijdrage aan de VvE is gebaseerd op een goede meerjarenonderhoudsplanning. Soms is het voor eigenaren van een appartement aantrekkelijk om een lage bijdrage te betalen aan de VvE en het onderhoud uit te stellen. Daar kan een minderheid van bewoners de dupe van worden. Dat is bij Koopgarant goed geregeld: de VvE is verplicht het gebouw goed te onderhouden en voldoende geld te reserveren. Stek adviseert de VvE over het uit te voeren onderhoud. 7

10 Wanneer is de woning van u? De koop van een woning gaat in twee stappen. Eerst tekent u de koopovereenkomst en enkele weken later wordt u bij de notaris écht eigenaar van de woning. De koopovereenkomst De makelaar, die u begeleidt bij het kopen van de woning, stelt de koopovereenkomst op. Hij geeft u een uitgebreide toelichting op de inhoud van de koopovereenkomst. Het tekenen van een koopovereenkomst is niet vrijblijvend. Maar er zijn uitzonderingen: de zogenaamde bedenktijd en de ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld ten behoeve van financiering. Bedenktijd Stel dat u s nachts na het tekenen van de koopovereenkomst tot de conclusie komt dat u overhaast gehandeld heeft. Geen nood. U mag binnen drie werkdagen na het tekenen van de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen de koop ongedaan maken. Ontbindende voorwaarden In de koopovereenkomst wordt standaard opgenomen dat u de koopovereenkomst kunt laten vervallen als u geen passende financiering (hypotheek) heeft kunnen krijgen. U krijgt een aantal weken, meestal vier, om de financiering te regelen. Kunt u geen financiering krijgen, dan gaat de koop niet door. U moet dit wel tijdig, dus binnen het genoemde aantal weken, laten weten en de afwijzingen van de financiers tonen. Overdracht Nadat u de financiering heeft geregeld, kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden. Dan is de woning van u en krijgt u de sleutels. Vlak voor de overdracht kunt u de woning nogmaals inspecteren, zodat u zeker weet dat u krijgt wat in de koopovereenkomst is afgesproken. Stek 8

11 Hoe zorgt u voor goede financiering? U kunt de woning kopen met eigen geld, een hypothecaire lening of een combinatie van beide. U bent daar geheel vrij in. Ook de rentevastperiode en de soort hypotheek mag u zelf bepalen. De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar, net als bij de koop van een gewone koopwoning. Tijdig financiering toetsen Als u een koopovereenkomst heeft getekend, heeft u, meestal, vier weken de tijd om uw financiering te regelen. Dat is soms krap, omdat financiers tijd nodig hebben een offerte uit te brengen. Het komt soms voor dat een koop niet doorgaat, omdat de koper de financiering niet rond krijgt. Zo n teleurstelling kunt u voorkomen door een hypotheekadviseur voor de koop al te laten toetsen wat uw financiële mogelijkheden zijn en of u in aanmerking komt voor Nationale Hypotheekgarantie. Toetsing Bureau Kredietregistratie Vergeet niet de adviseur volledig te informeren over eventuele leningen die u heeft lopen, over winkelpasjes en of u producten op afbetaling heeft gekocht. Deze zaken worden namelijk bij het aanvragen van een hypotheekofferte altijd getoetst door de financier bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel. U kunt op ieder moment zelf via uw bank of hypotheekadviseur nagaan wat er bij het Bureau Kredietregistratie is vermeld op uw naam. Maximale hypotheeksom Koopgarant U kunt vrij een hypothecaire lening afsluiten, zolang die niet hoger is dan de koopsom, plus 8% voor bijkomende kosten en een eventuele woonlastenverzekering, plus 10% voor verbouwingen. Het deel voor de verbouwing wordt door de financier in een zogenaamd bouwdepot geplaatst. Daar kunt u uw verbouwingskosten uit betalen. Soms willen kopers persoonlijke leningen aflossen met hun hypotheek. Dat is bij Koopgarant niet mogelijk. Door het stellen van een maximum voorkomt Stek dat mensen in grote problemen komen, omdat de schuld niet afgelost kan worden bij het verlaten van de woning. 9

12 Stek Financiering op maat Let bij het afsluiten van uw hypotheek ook op uw toekomstplannen: blijft uw inkomen wel voldoende om de hypotheek te kunnen betalen? Misschien wilt u of uw partner in de toekomst minder gaan werken. Of daalt uw inkomen omdat u met pensioen gaat. Wij adviseren u een volledige woonlastenberekening te laten maken, inclusief de kosten voor onderhoud, eigenaarlasten en een eventuele bijdrage voor de VvE. Alleen u kunt vervolgens bepalen of u de nieuwe maandlasten, inclusief de onderhoudslasten, ook echt wilt en kunt betalen. Nationale hypotheekgarantie verplicht De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is door de overheid ingesteld om de risico s van kopen te beperken. De voordelen: de hoogte van de lening is, volgens landelijke normen, niet te hoog, gezien uw inkomen; u betaalt een lagere rente; als u (buiten uw schuld) financieel in de problemen komt, dan lost de NHG een onverhoopte restschuld na verkoop af. Omdat Stek er ook belang bij heeft dat u niet door uw hypotheek in de problemen komt, bent u bij Koopgarant verplicht om de woning met NHG te financieren. Lees meer over de NHG in de folder van de NHG (verkrijgbaar bij de makelaar of uw hypotheekadviseur) of op NHG is mogelijk tot maximaal (prijspeil 2010) voor een hypotheek met bijbehorende kosten. Soorten hypotheek en risico s Banken en verzekeraars zijn creatief in het bedenken van financiële producten. Dat heeft als nadeel dat de hypotheekmogelijkheden voor bijna niemand meer goed te begrijpen zijn. Als u weinig risico wilt lopen, vraag dan om een hypotheek waarbij u zeker bent dat u na 30 jaar de lening heeft afgelost (bijvoorbeeld een spaarhypotheek). Beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken kunnen aantrekkelijk zijn vanwege de lagere maandlasten. Die kunnen wel leiden tot een restschuld. Als de beleggingsresultaten tegenvallen, kan de premie tussentijds verhoogd worden of blijft u zitten met een hogere restschuld. Vanwege de normen van de NHG, kunt 10

13 Koopgarant u maximaal 50% van de getaxeerde waarde van de woning aflossingsvrij lenen. Laat u zich dus altijd goed informeren wat de nadelen en risico s zijn van de hypotheekvorm die u krijgt voorgelegd. De regel is over het algemeen: hoe lager de lasten, hoe groter het risico. Rentevastperiode Hoe langer de rente vast staat, hoe zekerder u bent van uw toekomstige woonlasten. Een rente die varieert kan tot grote problemen leiden als de rente onverhoopt stijgt. Zeker als de rente bij het afsluiten van de hypotheek laag is. Renteaftrek De hypotheekrente is maximaal 30 jaar aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt alleen voor zover de lening is gebruikt voor verwerving van de woning, verbouwing en/of onderhoud. Verkoopt u nu een koopwoning, dan moet u de overwaarde gebruiken voor de financiering van uw nieuwe woning. Er geldt nog een aantal regels voor de renteaftrek. Laat u zich daarom goed voorlichten over de aftrekbaarheid en laat u de garanties liefst ook door uw hypotheekbemiddelaar op papier zetten. Hypotheek aflossen Bij terugkoop moet u uw hypotheek aflossen. Hiervoor gaven wij al aan hoeveel u kunt financieren: de koopprijs plus 8% voor bijkomende kosten, plus 10% voor verbouwing. U begint, in dat geval, in feite al met een te hoge schuld door de bijkomende kosten. Dat is meestal geen probleem, omdat u in de loop van de jaren genoeg aflost. Een eventuele waardestijging van de woning, zie rekenvoorbeeld pagina 4 en 5, zorgt er geleidelijk voor dat de terugkoopprijs gelijk of hoger wordt dan uw lening van de hypotheek. Maar een waardestijging is niet zeker. En als u snel verhuist, heeft u nog niet voldoende afgelost. De kans bestaat daarom dat u met een restschuld blijft zitten. Wij adviseren u daarom eventueel eigen geld te gebruiken voor de aankoop van uw huis, niet meer te financieren dan nodig is en te kiezen voor een hypotheek met een zekere aflossing. 11

14 Stek Verantwoord shoppen Onze woonconsulenten kunnen u doorverwijzen naar hypotheekbemiddelaars of banken, waarvan wij de ervaring hebben dat ze u geen onverantwoorde hypotheken proberen te verkopen. Vraag in ieder geval naar een adviseur die het certificaat Erkend Hypotheekbemiddelaar heeft. Hypotheekbemiddelaars (tussenpersonen) met het Keurmerk Hypotheek Bemiddeling moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en hebben ook een geschillenregeling (zie Informatiebrochure voor financiers Omdat niet alle hypotheekadviseurs bekend zijn met Koopgarant, krijgt u van de makelaar informatie mee: Koopgarant en hypotheek. Neem deze informatie mee bij het aanvragen van offertes. Zo voorkomt u misverstanden of teleurstellingen. Advies Vereniging Eigen Huis Vereniging Eigen Huis geeft goede voorlichting over hypotheken. U kunt de uitgebreide brochure over hypotheken aanschaffen, of via internet informatie opvragen. U kunt er ook offertes laten beoordelen en vergelijken. Als u lid wordt van Vereniging Eigen Huis kunt u van hun diensten gebruik maken. Naast advies over financiering kunt u bijvoorbeeld ook een bouwtechnische keuring laten opstellen. Kijk voor meer informatie op of bel (033)

15 Wat is er mogelijk als u wilt verbouwen? Een nieuwe keuken, een dakkapel of een andere badkamer. U heeft wellicht verbouwingsplannen om uw wooncomfort te vergroten. Voor veelvoorkomende verbouwingen heeft Stek kluswijzers gemaakt, zodat u goed geïnformeerd aan de slag kunt. Ook kunt u bij Stek advies krijgen hoe u een verbouwing het beste aanpakt en waarvoor u een bouwvergunning moet aanvragen. Appartement: denk aan toestemming van de VvE Let u wel even op als u in een appartement woont: u heeft dan toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren voor aanpassingen aan de buitenkant van de woning (zoals bijvoorbeeld kozijnen, balkons, of dakterrassen). Voor harde vloerbedekking zoals laminaat en plavuizen stelt de VvE strenge eisen aan de uitvoering om geluidsoverlast te voorkomen. Installaties De installaties van woningen die Stek middels Koopgarant verkoopt zijn door een gecertificeerde vakman recent aangelegd. Helaas is onze ervaring dat het zelf klussen aan elektra, gas en verwarming vervolgens niet altijd op verantwoorde wijze gebeurt. Wij adviseren u dergelijke klussen uit te laten voeren door een erkend installatiebedrijf. Heeft u twijfels over de veiligheid van uw installaties, informeer dan bij Stek of uw energiebedrijf naar de mogelijkheden van een gas- en elektrakeuring. Investeringen in de woning Koopgarant Als u uw woning verbouwt kan dat een aardige verhoging van de waarde opleveren. Daarom laten wij verbeteringen aan de woning apart taxeren. Het waarde-effect wordt buiten de winstdelingsregeling gehouden en voor 100% doorberekend ìn de terugkoopprijs. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de verbouwing goed is uitgevoerd en er de benodigde vergunningen en toestemmingen zijn. Om de berekening duidelijk te maken is een rekenvoorbeeld opgenomen (zie hiervoor onder rekenvoorbeelden). Het gebeurt soms dat een woning er op achteruit is gegaan door toedoen van de eigenaar. Dat kan dan leiden tot een verlaging van de koopprijs. 13

16 Stek Investeringen in een appartement Bij appartementen geldt de 100%-vergoeding voor het zogenaamde privégedeelte van de woning, dus alleen voor verbouwingen en verbeteringen in de woning, niet voor verbouwingen aan de buitenzijde zoals kozijnen, gevel of het dak. De reden hiervoor is dat een verbouwing aan een gemeenschappelijk gedeelte altijd eigendom blijft van de VvE, waardoor het in de toekomst ook door de VvE weer ongedaan kan worden gemaakt. Als u wilt verbouwen aan zo n gemeenschappelijk gedeelte, denk er dan aan dat u daarvoor wel vooraf schriftelijke toestemming nodig heeft van de VvE. Leidt een investering tot een hogere terugkoopprijs? Het bedrag van investeringen leidt niet tot een even hoge waardestijging. De gemiddelde koper heeft misschien niet precies dezelfde smaak als u en in de loop der tijd wordt een verbetering minder waard. Hoe duurzamer de investering is en hoe minder aan smaak onderhevig, hoe hoger de waarde. Veel doe-het-zelf werk wordt door een volgende bewoner weer verwijderd. Werk van een vakman wordt meer gewaardeerd. Bij de taxatie van de verbeteringen wordt alleen rekening gehouden met onroerende zaken. Daarmee bedoelen we dingen die aard- en nagelvast aan de woning zitten. Vloerafwerking zoals tapijt en laminaat valt daar niet onder, tegels, sanitair en keukenblokken weer wel. Bij een eengezinswoning kunnen aanbouwen en dakkapellen leiden tot een hogere prijs. Natuurlijk moet dit degelijk zijn uitgevoerd en met de eventueel benodigde bouwvergunning. 14

17 Hoe verkoopt u uw woning terug aan Stek? Hopelijk bevalt uw woning goed. Maar als u te zijner tijd besluit te gaan verhuizen, koopt Stek de woning van u terug. Hoe gaat dat in zijn werk? De procedure Als u van plan bent te verhuizen geeft u per brief aan Stek aan dat u de woning te koop aanbiedt. Stek zorgt voor de rest: een bouwtechnische opname, een taxatie, de terugkoopovereenkomst en de overdracht bij de notaris. Normaal gesproken gebeurt dit alles binnen drie maanden. Bij terugkoop zijn de kosten koper voor Stek. Bezichtigingen en inspecties U moet er rekening mee houden dat uw woning een aantal keren wordt bezocht tijdens de terugkoopprocedure. Iemand van of namens Stek komt de staat van de woning beoordelen en zal met u bespreken hoe de woning opgeleverd wordt. Een taxateur stelt de waarde van de woning en van uw investeringen in de woning vast. Zodra de terugkoopovereenkomst is getekend, gaat Stek op zoek naar nieuwe kopers. In overleg met u worden eventuele bezichtigingen met geïnteresseerde woningzoekenden gepland. U heeft daar gelukkig geen zorgen meer over, u heeft de woning dan al aan Stek verkocht. Ten slotte zal vlak voor de uw eigendomsoverdracht nog iemand van Stek samen met u en de makelaar de woning inspecteren, zodat alles rond is voor de overdracht bij de notaris. Taxatie Koopgarant De taxatie wordt opgesteld door een onafhankelijk taxateur. Binnen één maand brengt de taxateur het taxatierapport uit. 15

18 Stek Oplevering van de woning U moet de woning leeg en schoon opleveren. Leeg wil ook zeggen dat alle roerende zaken, waaronder gordijnen, lamellen, laminaat en vloerbedekking verwijderd moeten zijn. In sommige gevallen kunnen duurzame zaken, zoals goed gelegd laminaat, wel in de woning blijven. Hierover worden goede afspraken gemaakt tijdens de eerste terugkoopinspectie. Dan komt u niet voor verrassingen te staan bij de eindinspectie. Verbouwingen die niet voldoen aan de regels van de overheid, of die zonder toestemming van de VvE zijn uitgevoerd, moeten ongedaan worden gemaakt. Geschillenregeling Het kan natuurlijk gebeuren dat u het niet eens bent met de taxatie van de woning of van de verbeteringen die u heeft aangebracht. Daar is in de contracten een geschillenregeling voor vastgesteld. In dat geval wijst u een taxateur aan, Stek wijst een taxateur aan en deze taxateurs benoemen gezamenlijk een derde. Deze drie taxateurs stellen samen de defi nitieve taxatiewaarde vast. De kosten van de drie taxateurs worden door elk van beide partijen voor de helft gedragen. Wilt u meer informatie? Over het kopen en terugverkopen van een Koopgarantwoning kunt u terecht bij één van onze woonconsulenten. Lisse, juni

19

20 Stek Postbus AC Lisse T F Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90 Bezoekadres Hillegom Hoofdstraat 33 Bezoekadres Voorhout Beukenrode 33

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar Koopgarant maakt een woning betaalbaar Koopgarant voor onze klanten Vier woningcorporaties ontwikkelden op basis van jarenlange ervaring Koopgarant en inmiddels bieden ruim 100 corporaties het aan. Duizenden

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie kopen zonder korting Naast de mogelijkheid tot het kopen van een woning met korting, biedt Stek u de mogelijkheid uw woning te kopen zonder

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

Koopgarant, betaalbaar kopen zonder zorgen

Koopgarant, betaalbaar kopen zonder zorgen Koopgarant, betaalbaar kopen zonder zorgen Huren of kopen? Voor veel mensen is een koophuis door de huidige marktprijzen onbereikbaar. Misschien wilt u wel een huis kopen, maar bent u bang voor de risico

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Koopgarant

Over het hoe en wat. Koopgarant Over het hoe en wat Koopgarant Casade verhuurt niet alleen woningen. Wij hebben ook koopwoningen. Dit kunnen bestaande woningen zijn maar ook nieuwbouwwoningen. Soms gaan ook huurwoningen in de verkoop.

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN

Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Dit is koopgarant 04 Welke kosten maakt u Bij Het kopen van een Woning? 06 Wanneer is De Woning van u? 08 Hoe zorgt u voor een goede FinanCiering?

Nadere informatie

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering?

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Samen werken aan wonen Koopgarant kopen met korting Door de hoge prijzen op de woningmarkt is

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

Over kopen KOOPGARANT

Over kopen KOOPGARANT KOOPGARANT Over kopen EEN WONING KOPEN ZONDER ZORGEN Het principe van Koopgarant is eenvoudig: u krijgt korting op de koopprijs van een huis en wordt vervolgens volledig eigenaar van de woning. Wilt u

Nadere informatie

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen K O O P G A R A N T Koopgarant Bestaande eengezinswoningen Kopen zonder zorgen W O N I N G S T I C H T I N G B U I T E N L U S T Inhoud 1. Dit is Koopgarant..............................................................................................................3

Nadere informatie

Over kopen. Koopgarant

Over kopen. Koopgarant Koopgarant Over kopen Casade verhuurt niet alleen woningen. Wij hebben ook koop woningen. Dit kunnen bestaande woningen zijn maar ook nieuwbouwwoningen. Soms gaan ook huurwoningen in de verkoop. Een woning

Nadere informatie

Koopgarant een woning kopen met korting

Koopgarant een woning kopen met korting Koopgarant een woning kopen met korting Inhoud Koopgarant: een woning kopen met korting 3 Wat is Koopgarant? 4 Voordelen Koopgarant 5 Voorwaarden Koopgarant 6 Nationale Hypotheek Garantie 7 Financieren

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Koopgarant

Over het hoe en wat. Koopgarant Over het hoe en wat Koopgarant Casade verhuurt niet alleen woningen. Wij hebben ook koopwoningen. Een woning kopen bij ons is extra aantrekkelijk. Wij werken namelijk bij sommige woningen met Koopgarant.

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl Over Koopgarant Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Slimmer Kopen

Over het hoe en wat. Slimmer Kopen Over het hoe en wat Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Casade. Wanneer u een woning koopt met het Slimmer Kopen label betaalt u een lagere prijs dan de marktwaarde van de woning. In deze

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 7 3. Wanneer is de woning van u? 8 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6 Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t Koopgarant en Kooprecht Koopgarant en Kooprecht en wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning Meerkeuzewoning Woningstichting

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje 16 Bovenwoningen Koopgarant Kopen zonder zorgen Het Vlinderhofje Koopgarant; kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis, maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen

Nadere informatie

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak Te Woon: Koopcomfort Kopen met gemak Koopcomfort Kopen met gemak Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Koopcomfort Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Wanneer is de woning van u? Hoe zorgt u voor een goede

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 6 3. Wanneer is de woning van u? 7 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

koopgarant kopen zonder zorgen

koopgarant kopen zonder zorgen koopgarant kopen zonder zorgen > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning,

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

Inhoud /

Inhoud / Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

in een Koopgarantwoning

in een Koopgarantwoning in een Koopgarantwoning Inhoud 1 Wat is Koopgarant? Betaalbaar door prijsverlaging Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Terugkoopgarantie Doorverkoop

Nadere informatie

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak Te Woon: Koopcomfort Kopen met gemak Koopcomfort Kopen met gemak Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Dit is Koopcomfort Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Wanneer is de woning van u? Hoe zorgt u voor

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf bouwkundige

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

Te Woon: Koopgarant. Kopen met korting

Te Woon: Koopgarant. Kopen met korting Te Woon: Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Koopgarant Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Wanneer is de woning van u? Hoe zorgt u voor een goede

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant met k Door de crisis in de woningmarkt is de stap van huur naar koop voor veel mensen helaas te groot. Wij willen door betaalbare koopwoningen op de markt te brengen,

Nadere informatie

WONING GEKOCHT MET KOOPGARANT? TERUGKOOP KOOPGARANTWONING

WONING GEKOCHT MET KOOPGARANT? TERUGKOOP KOOPGARANTWONING WONING GEKOCHT MET KOOPGARANT? TERUGKOOP KOOPGARANTWONING OVER DE TERUGKOOP VAN UW KOOPGARANTWONING AAN DE ALLIANTIE U heeft een woning van de Alliantie gekocht met Koopgarant. Wilt u de woning verkopen?

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Hoe verkoopt u uw huis? Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE

Hoe verkoopt u uw huis? Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE Hoe verkoopt u uw huis? Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE De verkoop U heeft een woning gekocht via Koopgarant, Koopcomfort

Nadere informatie

PRIJSLIJST MIJN ITHAKA - appartementen Westvleugel en Hoofdgebouw - tuinhuizen

PRIJSLIJST MIJN ITHAKA - appartementen Westvleugel en Hoofdgebouw - tuinhuizen Alle plattegronden staan op www.mijnithaka.nl. De niet genoemde bouwnummers zijn verkocht. Beschikbaarheid per 15 juli 2011. Voor een aantal woningen geldt een extra aanbieding wanneer op korte termijn

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

Informatie over verkopen aan Vidomes. Zo koopt Vidomes de woning weer van u terug

Informatie over verkopen aan Vidomes. Zo koopt Vidomes de woning weer van u terug Informatie over verkopen aan Vidomes Uw Koopgarantwoning verkopen? Zo koopt Vidomes de woning weer van u terug Uw Koopgarant-woning verkopen? Zo koopt Vidomes de woning weer van u terug Heeft u een Koopgarant-woning

Nadere informatie

Koopgarant, voor als uw inkomen net niet toereikend is voor reguliere koop

Koopgarant, voor als uw inkomen net niet toereikend is voor reguliere koop Koopgarant brengt eigen woning dichterbij Koopgarant, voor als uw inkomen net niet toereikend is voor reguliere koop Inhoud In deze brochure leest u meer over een woning kopen met Koopgarant. Wij willen

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Koopstart. een eerste woning kopen

Koopstart. een eerste woning kopen Koopstart een eerste woning kopen start Een eigen woning via Koopstart Hulp bij de aankoop van een eerste woning Voor starters is het nog steeds erg moeilijk op de Nederlandse koopmarkt. Het is voor velen

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Feiten & Spelregels Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2013 Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. De korting bedraagt

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Aalscholverstraat 29. Koopsom: 77.000 k.k. 3312 RA Dordrecht. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 50 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Aalscholverstraat 29. Koopsom: 77.000 k.k. 3312 RA Dordrecht. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 50 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Aalscholverstraat 29 3312 RA Dordrecht woonoppervlakte 50 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 77.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Groedestraat 95. Berkel en Rodenrijs. Koopsom 233.325,= v.o.n.

Groedestraat 95. Berkel en Rodenrijs. Koopsom 233.325,= v.o.n. Groedestraat 95 Berkel en Rodenrijs Koopsom 233.325,= v.o.n. Prachtige vergezichten over het groen (Annie MG Schmidtpark in wording) en de skyline van Rotterdam, heeft u vanuit dit drie kamer appartement

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

huren? kopen? kopen met korting?

huren? kopen? kopen met korting? huren? kopen? kopen met korting? lefier ZuidoostDrenthe Hooggoorns 16 Emmen open: ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur Achter de Brink 2-3 Borger open: ma. t/m vr. 8.00-12.00 uur t 0591-69 77 77 f 0591-64 28 10

Nadere informatie

Ke u z e in w o n e n :

Ke u z e in w o n e n : Keuze in wonen Ke u z e in w o n e n : h u u r, k o o p g a r a n t, k o o p Wonen is jezelf zijn en dat is heel persoonlijk. Woonplezier wil je zoveel mogelijk op je eigen manier invullen. Dat kan alleen

Nadere informatie

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Wat is een Woongoed Garantwoning?

Nadere informatie

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar feiten & spelregels Slimmer Kopen is een woonproduct van Standvast Wonen. Woningen met het Slimmer Kopen label kennen een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan oplopen tot 35 procent. Als koper van een

Nadere informatie

Dadeltuin 146. Koopsom: 97.750 k.k. 3078 LC Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop

Dadeltuin 146. Koopsom: 97.750 k.k. 3078 LC Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Dadeltuin 146 3078 LC Rotterdam woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Koopsom: 97.750 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Arendsweg 3-c. Koopsom: 67.000 k.k. 3082 NA Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Arendsweg 3-c. Koopsom: 67.000 k.k. 3082 NA Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Arendsweg 3-c 3082 NA Rotterdam woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 67.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8 De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval is Slimmer Kopen misschien een slim idee.

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie