Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak"

Transcriptie

1 Te Woon: Koopcomfort Kopen met gemak

2

3 Koopcomfort Kopen met gemak Inhoud Koopcomfort Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Wanneer is de woning van u? Hoe zorgt u voor een goede financiering? Verbouwingsplannen? Verhuizen? Heeft u nog vragen?

4 1 Koopcomfort Kopen met Koopcomfort is bijna hetzelfde als kopen op de vrije markt. U betaalt een marktconforme prijs voor uw woning. En als u later weer wilt verkopen en uw woning is in waarde gestegen, is de winst helemaal voor u. Is de waarde van uw woning gedaald, dan draagt u zelf het verlies. Koopcomfort biedt een terugkoopgarantie. Als u wilt verhuizen, koopt Woonbron de woning van u terug. U bent dus altijd verzekerd van een snelle verkoop. Koopcomfort is kopen met gemak. U betaalt voor uw Koopcomfort-woning een marktconforme prijs die u ook voor een gewone koopwoning van deze kwaliteit zou hebben betaald. De koopprijs wordt vastgesteld op basis van een objectieve taxatie. terugkoopgarantie Iedereen kent wel iemand die slapeloze nachten heeft, omdat zijn woning nog niet verkocht is, terwijl hij al in zijn nieuwe woning woont. Met de terugkoopgarantie van Koopcomfort hoeft u daar niet wakker van te liggen. Woonbron koopt de woning van u terug. U hoeft alleen een brief te sturen waarin u aangeeft uw woning te willen verkopen. Met uw medewerking is Woonbron binnen drie maanden de nieuwe eigenaar van de woning. zelf in de woning wonen U moet zelf in deze woning wonen en mag deze niet verhuren of als bedrijfsruimte gebruiken. In sommige gevallen maken wij een uitzondering op deze regel. Daarvoor heeft u wel schriftelijke toestemming van ons nodig. Als u in een appartement woont, kan de VvE ook nog eigen regels hebben voor het bewonen. verkopen aan kind Woonbron verleent u (onder voorwaarden) medewerking als u de woning wilt verkopen aan uw kind. Uw kind wordt dan, net als u, Koopcomfort-koper met alle bijzondere voorwaarden die daarbij horen. Dus ook de plicht om de woning zelf te bewonen. Bij doorverkoop komt het nodige kijken, waaronder de fiscale regels. Om problemen te voorkomen dient u de doorverkoop altijd in overleg met Woonbron te regelen. Doorverkoop aan uw kind is niet mogelijk als de woning voor een specifieke doelgroep bestemd is en uw kind niet aan de gestelde criteria voldoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan seniorenwoningen. onderhoud eengezinswoning Bij een eengezinswoning bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de woning die u via Koopcomfort heeft gekocht. Wanneer wij onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan naburige huurwoningen, laten wij u dat weten. U kunt dan gelijktijdig onderhoud aan uw eengezinswoning uit laten voeren. Hierbij kunt u denken aan onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde van de woning, zoals het schilderen van houtwerk of het vervangen van kozijnen. U geeft als eigenaar zelf opdracht voor de uitvoering van deze werkzaamheden en de kosten zijn voor uw rekening. onderhoud appartement Bij appartementen draagt de Vereniging van Eigenaars (VvE), waar u als eigenaar automatisch lid van bent, zorg voor het onderhoud van uw appartementencomplex. Een deel van uw VvE-bijdrage is een reservering voor het gezamenlijk onderhoud. Het onderhoud aan de binnenzijde van uw appartement regelt u zelf. professionele ondersteuning van de vve Woonbron heeft voor iedere Verenging van Eigenaars bij het actief worden van de VvE een bestuurovereenkomst afgesloten met een zogeheten bestuurder. Het bestuur en de bestuurstaken worden meestal uitgevoerd door Triant als professioneel bestuurder van Woonbron. Het staat de VvE vrij om een andere bestuurder te kiezen. Voorwaarde is wel dat deze, net als Triant, aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Voor meer informatie over de VvE verwijzen wij u naar de website Of vraag brochure Beslis mee over uw woonomgeving op bij Woonbron, Triant of Woonbron Makelaars.

5 2 3

6 2 Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Hypotheek, kosten koper, onderhoudskosten, erfpacht, VvE-bijdrage. Bij het kopen van een eengezinswoning of appartement komt heel wat kijken. Voordat u uw handtekening zet onder de koopakte, is het van belang te weten waar u als koper mee te maken krijgt en wat de bijkomende kosten zijn. Bij het kopen van een huis krijgt u te maken met bijkomende kosten. Een groot deel van de kosten hangt direct samen met de koop, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten voor het opstellen van de leveringsakte. Het overige deel heeft te maken met de financiering. Laat u door onze makelaar of een financieel tussenpersoon informeren wat de bijkomende kosten zijn. Kosten bij koop * Overdrachtsbelasting Notariskosten leveringsakte Inschrijfkosten kadaster Verrekening OZB, waterschap en rioolrecht Kosten van financiering Provisie hypotheek Notariskosten hypotheekakte Taxatie voor financiering Kosten Nationale Hypotheek Garantie Inschrijfkosten kadaster hypotheek * Vermelde kosten gelden alleen bij de koop van een bestaande woning. Voor nieuwbouwwoningen gelden andere waarden. Hierover kunt u meer lezen in de brochures die wij uitgeven bij nieuwbouwprojecten. staat van onderhoud Woonbron laat een bouwkundige en een gas- en elektrakeuring uitvoeren. Deze geven inzicht in de bouwkundige staat van de woning. Koopt u een appartement, dan krijgt u de onderhoudsbegroting van de VvE. De installaties voor gas en elektra worden altijd door een gecertificeerd vakman beoordeeld en de bevindingen worden in een rapport vastgelegd.

7 erfpacht Bij een koop via Koopcomfort, koopt u altijd een recht van erfpacht. Als Woonbron de grond in eigendom heeft, koopt u een eeuwigdurend recht van erfpacht. Als dit niet het geval is, koopt u een recht van ondererfpacht. In beide gevallen is de afkoopsom voor het recht van erfpacht verwerkt in de koopsom. U betaalt dus geen maandelijkse bijdrage voor erfpacht. vereniging van eigenaars Als u een appartement koopt, koopt u formeel een appartementsrecht en wordt u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Het beheer van de VvE wordt verzorgd door een bestuurder. De bestuurder bereidt de ledenvergaderingen voor en incasseert de VvE-bijdragen. Alle eigenaren betalen een bijdrage aan de VvE voor onder andere het gemeenschappelijk onderhoud aan het gebouw en een opstalverzekering. De hoogte van deze bijdrage wordt in de VvE-vergadering vastgesteld. U krijgt de laatste begroting van de VvE, notulen, jaarrekening en meerjaren onderhoudsplanning. Zo heeft u goed inzicht in het functioneren van de VvE en weet u waarvoor u betaalt. De VvE is verplicht het gebouw goed te onderhouden en voldoende geld te reserveren voor onderhoud. Meer informatie over een VvE kunt u krijgen bij de Vereniging Eigen Huis (www.veh.nl) of op de website van VvE Belang (www.vvebelang.nl). 4 5

8 3 Wanneer is de woning van u? Eerst tekent u met ons de koopovereenkomst. Deze overeenkomst is bindend. Zodra u de financiering geregeld heeft, vindt bij de notaris de overdracht van het eigendom plaats. Vanaf dat moment is de woning van u. De makelaar van Woonbron die u begeleidt bij het kopen van de woning, stelt de koopovereenkomst op en neemt de inhoud met u door. Het tekenen van een koopovereenkomst is niet vrijblijvend. Met het tekenen van de koopovereenkomst gaat u de verplichting aan om de woning in eigendom te nemen. Als u niet of later dan de afgesproken datum van overdracht naar de notaris gaat, brengen wij u kosten in rekening. bedenktijd Stel dat u na het tekenen van de koopovereenkomst tot de conclusie komt dat u overhaast gehandeld heeft. Geen nood. U mag binnen drie werkdagen na het tekenen van de koopovereenkomst zonder opgaaf van reden de koop ongedaan maken. Dit is de wettelijke bedenktijd. ontbindende voorwaarden financiering In de koopovereenkomst staat de bepaling dat u de koopovereenkomst kunt ontbinden als u de financiering (hypotheek) niet rond krijgt. Om te kunnen ontbinden moet u de afwijzing van uw financieringsaanvraag van ten minste twee erkende hypotheekadviseurs of banken kunnen tonen. Als na de overeengekomen ontbindingstermijn blijkt dat u de financiering niet rond krijgt, bent u een boete aan Woonbron verschuldigd. overdracht Nadat u de financiering heeft geregeld, kan de overdracht van de woning bij de notaris plaatsvinden. Daarbij ontvangt u de sleutels van de woning en bent u eigenaar. Het is aan te raden om vlak voor de overdracht te controleren of de woning in de staat is die u met Woonbron in de koopovereenkomst hebt afgesproken.

9 4 Hoe zorgt u voor een goede financiering? Voor het kopen van een woning heeft u geld nodig. U kunt een woning kopen met eigen geld, een hypothecaire lening of een combinatie van beide. U bent daar geheel vrij in. Ook de rentevastperiode en de soort hypotheek bepaalt u zelf. De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar, net als bij de koop van een gewone koopwoning. Laat voordat u besluit te kopen wel toetsen of een eigen huis financieel binnen uw bereik ligt. Na het tekenen van de koopovereenkomst moet u passende financiering regelen. Meestal is dat een hypotheek. Houd er rekening mee dat hypotheekverstrekkers tijd nodig hebben om een hypotheekofferte uit te brengen en goed te keuren. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u, voordat u de koopovereenkomst tekent, een hypotheekberekening op te laten stellen, inclusief een woonlastenberekening. Denk daarbij ook aan kosten voor (gemeenschappelijk) onderhoud, bijdrage VvE, Onroerende Zaak Belasting, riool- en reinigingsrecht, energie en verzekeringen. bureau krediet registratie Vergeet niet een financieel adviseur volledig te informeren over eventuele leningen die u nog heeft lopen, over winkelpasjes en over producten die u op afbetaling heeft gekocht. Deze financiële verplichtingen worden namelijk bij het aanvragen van een hypotheekofferte getoetst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Bij het BKR geregistreerde verplichtingen verlagen uw maximaal te verkrijgen hypotheek. U kunt zelf op ieder moment, dus ook voordat u besluit een woning te kopen, via uw bank of hypotheekadviseur nagaan wat er bij het Bureau Krediet Registratie is vermeld op uw naam. Dan kunt u desgewenst een winkelpasje of creditcard opzeggen dan wel een lening aflossen. maximale hypotheeksom U kunt vrij een hypothecaire lening afsluiten, zolang die voldoet aan de eisen die de overheid hieraan stelt. Banken kunnen aanvullende eisen stellen. Eisen kunnen wijzigen. Het is daarom verstandig u hierover goed te laten voorlichten door uw bank of tussenpersoon. Meer informatie is ook te vinden op de websites van de Nationale Hypotheek Garantie of de Vereniging Eigen Huis. Woonbron stelt als voorwaarde dat de hypotheek voldoet aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie. Zo is de hypotheek die u afsluit, veilig, verantwoord en voordelig. Het is niet mogelijk een persoonlijke lening af te lossen met de hypotheek. Voor een verbouwing is een hoger bedrag te financieren. Meestal is dat niet hoger dan de marktwaarde van de verbouwing. Komt de lening door de verbouwing meer dan 10% hoger uit dan de koopsom, dan heeft u toestemming nodig van Woonbron. U moet dan de marktwaarde van de verbouwing kunnen aantonen en een kostenopgave bijvoegen. financiering op maat Bij het afsluiten van uw hypotheek doet u er goed aan naar de toekomst te kijken. Blijft uw inkomen de komende jaren hoog genoeg om de woonlasten te kunnen betalen? Wilt u of uw partner straks minder gaan werken? Heeft u kinderen die gaan studeren? Of daalt uw besteedbaar inkomen, omdat u met pensioen gaat? Alleen u kunt bepalen of u de maandlasten, inclusief de bijkomende lasten, ook echt wilt en kunt opbrengen. Ons advies: financier op maat. nationale hypotheek garantie Woonbron adviseert u om een eigen woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te financieren. De voordelen van NHG zijn: Veilig: komt u buiten uw schuld financieel in de problemen dan neemt NHG maatregelen zodat u of in de woning kunt blijven wonen of zij neemt de restschuld over na (gedwongen) verkoop van de woning. Verantwoord: de lening past bij uw financiële situatie en is niet hoger dan volgens de regels is toegestaan. Voordelig: u betaalt een lagere rente. Lees meer hierover in de folder van NHG of op 6 7

10 hypotheekrente en de fiscus Per 2013 komen alleen hypotheekovereenkomsten met een annuïtair of lineair aflossingsschema in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. U betaalt maandelijks een bedrag dat bestaat uit aflossing en rente. Het rentedeel van uw hypotheek is aftrekbaar, het aflossingsdeel niet. Bij annuïtair blijft dit bedrag hetzelfde, waarbij het aflossingsdeel steeds groter en het rentedeel steeds kleiner wordt. Bij lineair blijft het aflossingsbedrag hetzelfde, waardoor u steeds minder rente gaat betalen. Bij deze vorm zijn uw hypotheeklasten in het begin relatief hoog, waarna deze steeds minder worden. Laat u goed informeren welke hypotheekvorm het beste aansluit bij uw financiële situatie. vereniging eigen huis Vereniging Eigen Huis geeft haar leden informatie en advies en is belangenbehartiger voor bezitters van een eigen woning. Ook voor uitgebreide informatie over hypotheken kunt u bij de vereniging terecht. Kijk voor meer informatie op hypotheek aflossen bij verkoop Bij verkoop van de woning deelt u de waardeontwikkeling met Woonbron. Dit geldt voor zowel winst als verlies. Het is mogelijk dat de opbrengst lager is dan het uitstaande hypotheekbedrag. Neemt u bij verkoop contact op met uw bank, zodat u weet of dit het geval is. Een restschuld moet u betalen van uw spaargeld of dit bedrag opnieuw lenen. De rente op een restschuld is nog 10 jaar aftrekbaar voor inkomstenbelasting.

11 5 Verbouwingsplannen? Een nieuwe keuken, een dakkapel of een andere badkamer. U heeft misschien grote verbouwingsplannen om uw wooncomfort te verhogen. Een vakkundig uitgevoerde verbouwing kan bovendien een gunstige invloed hebben op de waarde van uw huis. Koopt u een appartement en wilt u dit verbouwen? Het onderhoud aan de buitenkant is voor rekening van de Vereniging van Eigenaars (VvE). In de splitsingsakte staat precies wat daaronder wordt verstaan. In veel gevallen horen kozijnen daar bijvoorbeeld bij. U mag deze dan niet zonder toestemming van de VvE vervangen. Dit geldt overigens voor vrijwel alle aanpassingen aan de buitenkant van de woning. Ook aanpassingen aan de binnenzijde van de woningen dienen te voldoen aan de voorwaarden in de splitsingsakte. Denk daarbij aan het voorkomen van geluidsoverlast door het aanbrengen van harde vloerbedekking als laminaat, parket of plavuizen. Uiteraard moet u bij aanpassingen aan uw woning ook altijd voldoen aan door de overheid gestelde eisen. klussenwijzers Voor veelvoorkomende verbouwingen heeft Woonbron klussenwijzers, die u kunnen helpen goed voorbereid aan de slag te gaan. U kunt ook bij de opzichters van Woonbron advies krijgen hoe u een verbouwing het beste aanpakt en in welke situatie u een bouwvergunning nodig heeft. duurzaam investeren loont Verbeteringen aan de woning kunnen een waardestijging opleveren. Deze stijging is vrijwel altijd lager dan het bedrag dat u heeft geïnvesteerd. Ook moet u rekening houden met afschrijving: een keuken van 10 jaar oud is minder waard dan een keuken die 1 jaar jong is. Bovendien heeft de gemiddelde koper vaak niet dezelfde smaak als u. Hoe duurzamer de investering en hoe minder aan smaak onderhevig, des te groter de kans op een waardevermeerdering. Bij de taxatie van de verbeteringen wordt alleen rekening gehouden met roerende zaken zoals een keuken of badkamer. Roerende zaken zoals vloerbedekking (ook laminaat) en gordijnen vallen daar niet onder. Wij adviseren u werkzaamheden aan elektra, gas-, water- en verwarmingsinstallaties uit te laten voeren door een erkend installatiebedrijf. Heeft u twijfels over de veiligheid van uw installaties, informeer dan bij Woonbron of uw energiebedrijf naar de mogelijkheden van een gas- en elektrakeuring. 8 9

12 Onze kans om een huis te kopen Tot voor kort dachten Sjoerd (42) en Karin (40) niet aan een eigen woning. Karin: We woonden goed in onze huurwoning. Lekker dicht bij mijn werk en ook Sjoerd was binnen een halfuurtje op de zaak. Bovendien hadden de kinderen het naar hun zin in onze wijk. Totdat Karin per abuis een telefoontje kreeg van een hypotheekverstrekker. Ik heb gezegd dat we een huurwoning hadden en heb opgehangen. Toch zette het telefoontje me aan het denken. Een paar jaar geleden werd de woning ons te koop aangeboden, maar toen hebben we het niet gedaan. Het kwam op dat moment niet echt uit. Daarna hebben we er eigenlijk niet meer over nagedacht. De buren hebben hun woning toen wel gekocht. Ik zie nu wel wat de voordelen zijn; ze bouwen toch wat vermogen op en het is hun eigen huis. Zij hebben er bijvoorbeeld een dakkapel op laten zetten. Die extra ruimte kunnen wij nu ook best gebruiken. Sjoerd en ik zijn toen toch maar eens naar Woonbron gegaan om meer informatie op te vragen. Het kopen van een huis bleek voor het echtpaar goed betaalbaar. Een belangrijk punt vindt Karin: Als je ziet dat sommige mensen krom moeten liggen voor hun huis. Je moet toch ook nog leven? Ieder jaar gaan we drie weken op vakantie naar de camping in Frankrijk. De kinderen vinden het heerlijk, hebben daar vriendjes en vriendinnetjes. Dat willen we blijven doen. Je moet toch ook leven? Dankzij Te Woon hebben Sjoerd en Karin een woning gekocht: hun voormalige huurwoning. Ideaal, juicht Karin. We hoeven niet te verhuizen en voor de kinderen verandert er ook niets. We hebben gelijk een vergunning voor een dakkapel aangevraagd. Ook ergerde ik me al jaren groen en geel aan de sierboog in de kamer. Die gaat eruit. Sjoerd is handig, dus die kan een hoop zelf doen. Dit jaar wordt het daarom waarschijnlijk niet naar Frankrijk, maar volgend jaar kunnen we gewoon weer lekker drie weken naar de zon.

13 6 Verhuizen? Hopelijk bevalt uw woning goed. Maar als u te zijner tijd besluit te gaan verhuizen, mag u de woning alleen verkopen aan Woonbron. Wij kopen de woning dan binnen drie maanden van u terug. Uw woning staat dus nooit lang te koop. Dit is een van de grote voordelen van Koopcomfort. Als u van plan bent te verhuizen, laat u dit per aangetekende brief aan Woonbron weten. Daarmee biedt u de woning aan ons te koop aan. Woonbron geeft vervolgens opdracht voor de bouwtechnische inspecties. De Taxatiecommissie geeft daarna opdracht tot taxatie. De Taxatiecommissie bestaat uit drie leden: één namens de eigenaren, één namens Woonbron en één onafhankelijke voorzitter. Met behulp van de inspectie-rapportages stellen wij een concept koopovereenkomst op. Als u akkoord bent, stuurt u een getekende overeenkomst naar ons terug. Normaal gesproken draagt u het eigendom van de woning binnen drie maanden aan ons over. inspecties en bezichtigingen Voor het uitvoeren van de (bouw)technische inspecties en de taxatie is het nodig dat u toegang verleent tot uw woning. Als een belangstellende de woning wil bezichtigen, wordt dat in overleg met u geregeld. Ten slotte zal vlak voor de overdracht een medewerker van Woonbron samen met u de woning inspecteren, waarna de overdracht bij de notaris zal plaatsvinden. taxatie Een onpartijdige taxateur stelt in opdracht van u en Woonbron het taxatierapport op. De Taxatiecommissie Woonbron wijst de taxateur aan. Deze commissie bestaat uit drie leden, één namens de verkoper, één namens Woonbron en een onafhankelijke voorzitter. Volgens de Koopcomfort-bepalingen delen wij met u de taxatiekosten. Meer informatie kunt u vinden op geschillenregeling Het kan natuurlijk gebeuren dat u of wij het niet eens zijn met de taxatie van de woning of met de getaxeerde waarde van de verbeteringen die u heeft aangebracht. Koopcomfort kent hiervoor een geschillenregeling. Volgens deze regeling wijst u zélf een taxateur aan en wijst Woonbron een andere taxateur aan. Deze taxateurs benoemen gezamenlijk een derde. Samen stellen zij de definitieve waarde vast. opleveren Bij oplevering moet de woning leeg zijn. Leeg wil ook zeggen dat alle roerende zaken, waaronder gordijnen, lamellen, laminaat en vloerbedekking, verwijderd zijn. Maak hierover vooraf afspraken met de makelaar van Woonbron, dan komt u niet voor verrassingen te staan bij de eindinspectie. Verbouwingen die niet voldoen aan de regels van de overheid, of die zonder toestemming van de VvE zijn uitgevoerd, moeten ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over terugkoop vindt u in onze brochure Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE

14 7 Heeft u nog vragen? Heeft u nog vragen over het kopen en terugverkopen van een Koopcomfort-woning, dan kunt u terecht bij onze makelaars. Of kom eens langs in één van onze woonwinkels. woonbron makelaars Aelbrechtskade 88 Postbus DB Rotterdam telefoon (010) woonbron Kijk voor de dichtsbijzijnde woonwinkel op Heeft u vragen over VvE s en VvE-beheer, dan kunt u ook contact opnemen met de medewerkers van Triant. triant Kruisplein 25 K 3014 DB Rotterdam Postbus BA Rotterdam telefoon (010)

15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd eerst uw notaris en/of fiscaal adviseur voordat u tot koop overgaat.

16 Te Woon Woonbron biedt woningen Te Woon aan. Dit betekent dat u kunt kiezen uit het kopen of huren van een woning. koopgarant Kopen met 25% of 33,33% korting met terugkoopgarantie koopcomfort Vrije verkoop met terugkoopgarantie huur Snel en zonder rompslomp verhuizen en geen omkijken naar (groot) onderhoud

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Oosterbakenpad 166. Vraagprijs: 207.500 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop

Oosterbakenpad 166. Vraagprijs: 207.500 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop Oosterbakenpad 166 3192 XV Hoogvliet Rotterdam woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 207.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars Mina Krusemanstraat 32 2614 JH Delft woonoppervlakte 80 m2 perceeloppervlakte 116 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 215.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn?

informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn? informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn? Inhoud Vooraf Contactgegevens Ymere Verhuur en Verkoop Postbus 2961 1000 CZ Amsterdam www.ymere.nl zoekfunctie@ymere.nl 020 5551041 Ymere is actief

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING KOPEN Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huurwoning kopen? Van stap tot stap

Huurwoning kopen? Van stap tot stap Huurwoning kopen? Van stap tot stap Lees de folder en weet wat u moet doen! Op dit moment huurt u een woning van Tablis Wonen. Misschien heeft u er wel eens aangedacht om een huis te kopen. Dan hebben

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE WONING AANKOPEN.DOC VERSIE 010911 WONING AANKOPEN ALLROUND KANTOOR

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N.

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Speciaal voor studenten en starters op de markt!* Koopsom 139.000,- Netto maandlast ca. 244,- Nabij het centrum vindt u deze zeer

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie