Studieplan voor de training en/of bijscholing tot HSP/ADD en ADHD- begeleider of coach en onderdeel van de beroepsopleiding tot Gevoelsdeskundige

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studieplan voor de training en/of bijscholing tot HSP/ADD en ADHD- begeleider of coach en onderdeel van de beroepsopleiding tot Gevoelsdeskundige"

Transcriptie

1 Studieplan voor de training en/of bijscholing tot HSP/ADD en ADHD- begeleider of coach en onderdeel van de beroepsopleiding tot Gevoelsdeskundige Pagina 1

2 Inhoudsopgave: Pag. 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding 4. Inhoud van de training 5. Eindcriteria 6. Aanbevolen literatuurlijst 7. Gegevens over de training 8. Kerncompetenties Pagina 2

3 Inleiding In een hedendaagse analyse van de bevolking is te zien dat minstens één op de vijf personen Hoogsensitief of een High Sensitive Persons (HSP s) is. Ook de term ADD of /ADHD wordt steeds vaker genoemd. Het blijkt dat het percentage onder de jongeren hoger ligt en dus aan te nemen is dat wij in de toekomst te maken krijgen met een groter aantal personen die zich anders voelen en met andere maatstaven leven als de gemiddelde Nederlander. In de Westerse cultuur geeft men voorkeur aan een stoere houding. Hoogsensitiviteit wordt gezien als een eigenschap die moeilijk is om mee te leven, iets wat genezen moet worden. Terwijl HSP s voornamelijk anders zijn door hun sensitieve verwerking van subtiele stimuli; een gegeven wat erfelijk en niet te genezen is. Hoogsensitiviteit is dus geen ziekte of stoornis, het is een karaktereigenschap die jammer genoeg in onze stressvolle maatschappij niet ideaal is. De eigenschap hooggevoeligheid ontstaat doordat een hooggevoelig persoon een verfijnd zenuwstelsel heeft. De zenuwen en zintuigen vangen subtiele signalen op die in de hersenen verwerkt worden, m.a.w. verloopt het proces van prikkelverwerking bij een HSP uitgebreider en gecompliceerder. Hooggevoelige personen bestuderen, bezinnen en overwegen de informatie grondig. De HSP heeft dit nodig om grondig te reflecteren op de dingen die hij meemaakt. Kortom de ene mens is hoogbegaafd, de andere is super atletisch, en de HSP heeft een aangeboren verfijnd zenuwstelsel. HSP s, ADD s en ADHD s voelen zich vaak belemmerd in het dagelijkse bestaan omdat zij dus anders in het leven staan als de normaal of minder gevoelige personen. Vaak voelen zij zich niet gezien en niet erkend en de daartoe behorende kenmerken als zijnde hoogsensitief, dromerig of heel druk worden door buitenstaanders veelvuldig met onbegrip gewaardeerd. Het verschil tussen HSP, ADD en ADHD is voor velen niet duidelijk. Regelmatig worden verkeerde diagnoses gesteld en verkeerde etiketjes geplakt. Het aantal personen met ADD en ADHD ligt in vergelijk met HPS s lager, beneden de één op zeventien personen. Deze doelgroepen moeten leren omgaan met de vele prikkels en hun plek in de maatschappij. Het gevoelsleven en emoties op de juiste manier beleven en leren zien is eveneens een belangrijk onderdeel van deze training. Ze leren op de juiste manier om te gaan met stress en spanningen en assertiever te handelen. Belangrijk is ook dat bv de HSP s leren inzien dat hun hooggevoeligheid vele kwaliteiten in zich heeft en een gave is. Zij kunnen daarvan waardevol gebruik maken mits zij grip hebben op hun leven. Docent en begeleider van deze training Elisabeth Slomp Gevoelsdeskundige Pagina 3

4 Training Een praktische/theoretische training in 10 dagen voor therapeuten en docenten in omgang met HSP s, ADD s en ADHD s mensen die hooggevoelig zijn voor prikkels personen met burnout, stress en/of afgrenzingproblemen. Inhoud training Iedere dag van deze training draagt een eigen thema in zowel het theoretische deel (ochtenden) als de daarop gebaseerde oefeningen (na de lunch). De eerste vijf dagen van deze training bestaat uit het verkrijgen van inzichten over de persoonlijke belevingswereld van de doelgroeppersonen zelf. De laatste trainingsdagen zijn gericht op het integreren van de verkregen inzichten in het dagelijkse leven. De basis van de methodiek waarop de HSP s grip krijgen op hun leven wijkt niet groot af van de basis van de training voor ADD s en ADHD s. In deze opleiding wordt het programma van de training voor HSP s daarom als basis gebruikt en de training voor ADD s en ADHS s hiervan afgeleid en mee vergeleken. Eerste trainingsdagen wordt gebruik gemaakt van/ betekent het leren om gaan met zowel een cognitieve als een zintuiglijke testmethode. theoretische kennis over de kenmerken van de HSP s, ADD s en ADHD s. afgrenzingmethodieken, zowel in theorie als praktijk. emotionele processen en conflictsituaties, in theorie en praktijk. oefeningen om te ontspannen en te centreren. structureren en agenderen. bewust worden van preventieve maatregelen. gezonde voeding en voedingspatronen. omgevingsfactoren (werk, familie, vrienden). de juiste talenten en kwaliteiten. Het tweede deel van deze training bestaat uit methodieken die nodig zijn om het geleerde toe te kunnen passen, door het integreren van de het verkregen inzicht over bovengenoemde punten. het benutten van effectieve communicatie (ruis, assertiviteit, feedback, zelfreflectie). inzicht te hebben over de rol van de therapeut voor deze kwetsbare doelgroep. het goed kunnen leiden van een coachingsgesprek. het adequaat kunnen begeleiden van de doelgroep. Pagina 4

5 Eindcriteria De deelnemer heeft /kan/wordt grip op eigen leven. is bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid en kan daarna handelen. op de juiste manier met emoties omgaan. rustiger. goed omgaan met stressmomenten. structuur aangebracht in leven. meer zelfvertrouwen gekregen. een beter zelfbeeld/beschikt over meer zelfinzicht. met storende of te veel aan prikkels /factoren beter omgaan. inzicht over passend werk (-omgeving). De deelnemer als therapeut kan/weet te begeleiden door het krijgen van het juiste inzicht. het verschil te maken tussen HSP/ADD en ADHD en kan hiernaar handelen. het geleerde toepassen bij derden met dezelfde problematiek. Pagina 5

6 Literatuurlijst Pedagogische adviezen voor speciale kinderen Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten Auteur: Trix van Lieshout Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum / Houten ISBN Pagina 6

7 Gegevens over de training Doelgroep: Therapeuten, docenten, personen met HSP / ADD / ADHD of Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12 Personen met burnout, stress en/of afgrenzingproblemen Duur: Directe contacturen: Thuisstudie: Totaal 10 dagen á 6 klokuren 60 h 27 h 87 h Toelatingseisen voor therapeuten: HAVO of gelijkwaardig diploma evt. met EVC s. Locatie: Bijscholing: Enschede / Denekamp Jaarlijks, in vorm van een terugkomdag. Pagina 7

8 Kerncompetenties HBO Kerncompetenties: I. Brede professionalisering II. Multidisciplinaire integratie I. Brede professionalisering De student wordt aantoonbaar toegerust met actuele kennis die aansluit bij recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten, alsmede aan de in het beroepsprofiel geschetste (internationale) ontwikkelingen in het beroepenveld, teneinde zich te kwalificeren voor: het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend beroepsbeoefenaar het functioneren binnen een arbeidsorganisatie de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c. q. het beroep 1. De student is in staat een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen en te onderhouden Is zich bewust van zijn taak als therapeut Zorgt voor een veilige omgeving voor de cliënt Zorgt dat de cliënt zich veilig en op zijn gemak voelt. 2. De student is in staat een dossier van cliënt aan te leggen en bij te houden Is in staat een goede anamnese op te nemen Hanteert de juiste vraagstelling Is in staat de cliënt inzicht te geven in zijn visie Gaat zorgvuldig met de gegevens van de cliënt om. 3. De student hanteert de beroepsethiek van de alternatieve therapeut Is zich bewust en handelt volgens de ethische waarden en normen tegenover de cliënt. 4. De student heeft het juiste inzicht in persoonlijkheidsstructuren Herkent oude en overgeleverde patronen van de cliënt Kan oorzaak en gevolg van bepaalde gedragingen onderscheiden en behandelen Kan de cliënt inzicht geven in zijn gedragspatronen Verschaft de cliënt een helder beeld over zijn gedragingen. 5. De student beheerst verschillende technieken en therapieën. (doel) 5.1. Maakt gebruik van verschillende vormen van coaching. Pagina 8

9 5.2. Kan de cliënt rustiger en evenwichtiger maken Kan omgaan met emotioneel en gevoelsmatig handelen. 6. De student kan structuur en balans aanbrengen Heeft inzicht in het plannen en agenderen en kan het overbrengen op de cliënt Kan de cliënt inzicht geven en leren zijn grenzen te bewaken Leert de cliënt op de juiste manier met gevoelens en emoties om te gaan Reikt tools aan om dit in (blijvend) in praktijk te brengen. 7. De student beschikt over ondersteunende wetenschappelijke kennis om de praktische uitvoering mogelijk te maken Gevoelskunde / omgaan met gevoelens en emoties Heeft kennis van gedragsstoornissen: HSP, ADD, ADHD Leert de cliënt zijn grenzen te bewaken en balans houden: bv na burn-out. II. Multidisciplinaire integratie De integratie van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden vanuit het perspectief van beroepsmatig handelen. 1. De student integreert de kennis en vaardigheden alvorens deze toe te passen op de cliënt Onderzoekt en herkent de aangeboden disciplines onafhankelijk van elkaar Heeft de verworven kennis en vaardigheden geïntegreerd Kan de verworden kennis en vaardigheden toepassen binnen praktijksituaties. 2. De student werkt met meerdere disciplines Heeft inzicht in werking en resultaat van verschillende soorten disciplines en is in staat om deze gericht toe te passen in praktijksituaties Kan verschillende disciplines met elkaar combineren Kan combinaties van disciplines toepassen binnen praktijksituaties. Elisabeth Slomp Borneostraat AK Enschede Tel Mob Pagina 9

Hoogsensitiviteit professioneel gezien

Hoogsensitiviteit professioneel gezien Hoogsensitiviteit professioneel gezien Sensitiviteit als verklaring onder psych(osomat)ische klachten Inclusief gratis e-book Annek Tol Annek Tol Hoogsensitiviteit professioneel gezien Sensitiviteit als

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Hoog Sensitieve Kinderen. gewoon anders

Hoog Sensitieve Kinderen. gewoon anders Hoog Sensitieve Kinderen gewoon anders Door Ellen van der Weiden Opleiding Opvoedcoach Driebergen 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 5 H.1.1. Kenmerken van

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Aanvullende reactie op het rapport van de Gezondheidsraad, vanuit volwassen perspectief Karin Berman is loopbaanadviseur en autismecoach bij re-integratie-

Nadere informatie

Brochure Seniorencoachopleiding

Brochure Seniorencoachopleiding Brochure Seniorencoachopleiding Inleiding De Academie voor Psychodynamica is de meest dynamische opleiding voor Psychodynamisch therapeuten en Coaches in Nederland. Door de individuele en specialistische

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is,

Nadere informatie

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Studenten: Linda van de Bunt & Marion van Sluijs Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Uitval & Competenties

Uitval & Competenties Door: Manon Boers Wiantha Kastelijn S4T Uitval & Competenties DE BEGINNENDE SOCIAL PROFESSIONAL: COMPETENT GENOEG OM STAANDE TE BLIJVEN IN HET WERKVELD? : OP ZICHZELF STAAND OF COMPLEX GEHEEL? Een onderzoek

Nadere informatie

Ondertitel: Onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van social media bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Ondertitel: Onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van social media bij mensen met een licht verstandelijke beperking Titel: Social media & LVB Ondertitel: Onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van social media bij mensen met een licht verstandelijke beperking Auteurs: Dekker, M. 0939935 Scheepers, L. 0604534

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Brochure Coaching Modules

Brochure Coaching Modules Brochure Coaching Modules Inleiding De Academie voor Psychodynamica is de meest dynamische opleiding voor Psychodynamisch therapeuten en Coaches in Nederland. Door de individuele en specialistische inbreng

Nadere informatie

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP'

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' 17 februari 2010 Projectnummer: 09/510 Drs. D.A.G. (Dionne) Arts Drs. E.E.M. (Erica)

Nadere informatie

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts Zien, bewogen worden, in beweging komen Inaugurele rede door Petri Embregts Prof.dr. P.J.C.M. (Petri) Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid Pedagogisch Beleid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische richtlijnen 4 2.1 Een vertrouwde en geborgen sfeer 4 2.2 Een hygiënische, veilige en gezonde opvangomgeving 5 2.3 Respect en aandacht voor

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW Drukke kinderen Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen Draaiboek voor een oudercursus NIZW 2000 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Dit draaiboek kwam tot

Nadere informatie

Weerbaarheid. Inauguratie Lector Weerbaarheid Dr. Piet Geert Nicolay

Weerbaarheid. Inauguratie Lector Weerbaarheid Dr. Piet Geert Nicolay Weerbaarheid Inauguratie Lector Weerbaarheid Dr. Piet Geert Nicolay Woensdag 3 juni 2015 1 Inleiding Casus: Henk In een tijdelijke functie als casemanager ben ik het afgelopen jaar intensief betrokken

Nadere informatie