Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3"

Transcriptie

1

2 Inhoud Inleiding 1 Commercieel functieoverzicht 2 Commercieel medewerker Commercieel medewerker Binnendienst niveau 3 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Contactcenter medewerker niveau 3 3 Administratief functieoverzicht 4 Administratief medewerker Bedrijfsadministratief medewerker niveau 2 5 Secretarieel medewerker niveau 2 5 Telefonist/receptionist niveau 2 5 Juridisch medewerker Arbeidsvoorziening en personeelwerk niveau 4 6 Secretariële beroepen Secretaresse niveau 3 7 Directiesecretaresse niveau 4 7 Administrateur Bedrijfsadministrateur niveau 4 8 Salarisadministrateur niveau 4 8 Management & Staf functieoverzicht 9 Logistiek supervisor Logistiek supervisor niveau 4 10 ICT beheerder Real-time systemen niveau 4 11 Medewerker ICT Medewerker ICT niveau 2 12 Facilitair leidinggevende Facilitair leidinggevende niveau 4 13 Facilitair medewerker Facilitair medewerker niveau 2 14

3 Techniek functieoverzicht 15 Monteur Service en Onderhoud Monteur service en onderhoud 16 Technisch middenkader WEI Commerciële techniek niveau 4 17 Elektrische installaties niveau 4 17 Human Technology niveau 4 17 Operationele techniek Operationeel technicus niveau 3 18 Allround operationeel technicus niveau 4 18 Medewerker Operationele Techniek Medewerker operationele techniek niveau 2 19 Infratechniek Monteur data/elektra niveau 2 20 Monteur gas/water/warmte niveau 2 20 Eerste monteur data/elektra niveau 3 20 Eerste monteur gas/water/warmte niveau 3 20 Technicus data/elektra niveau 4 20 Technicus gas/warmte niveau 4 20 Elektrotechnische installaties Monteur niveau 2 21 Eerste monteur niveau 3 21 Technicus niveau 4 21 Werkvoorbereider Werkvoorbereider installatie niveau 4 22 Distributiemonteur Distributiemonteur niveau 2 23 Monteur warmtedistributeur niveau 3 23 Technicus warmtedistributie niveau 4 23

4 Inleiding In het kader van het project Strategische Personeelsplanning voert People in Transfer, in opdracht van de Werkgeversvereniging WENb, het onderdeel EVC uit. Voor u ligt het handboek EVC. In dit handboek staan de functieprofielen beschreven die in samenspraak tussen u en de WENb zijn geselecteerd. Het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) kan op verschillende vlakken worden ingezet. Een werknemer werkt bijvoorbeeld al jarenlang in een functie maar heeft geen erkend diploma voor zijn functie. Door middel van een EVC-traject kan zijn huidige kennis en ervaring in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt deze kennis en ervaring getoetst aan een wettelijk erkende opleiding met certificering als doel. Een tweede voorbeeld is dat een werknemer een andere functie binnen de organisatie krijgt. Voor het bekleden van deze nieuwe functie heeft de werknemer nog niet het vereiste diploma. Met EVC wordt zichtbaar welke competenties de medewerker reeds bezit en waar eventueel nog een opleidingsinspanning gewenst is. Voor het EVC-traject in de energiebranche zijn 36 functieprofielen opgesteld verdeeld over vier groepen, te weten: - Commercieel - Administratief - Management & Staf - Techniek De benamingen voor de functies zijn gelijk aan de functiebeschrijvingen uit de wettelijk erkende kwalificatiedossiers die als basis dienen voor de diverse MBO opleidingen in Nederland. Het is mogelijk dat binnen uw organisatie andere functiebenamingen worden gehanteerd. Om dit te ondervangen zijn van de 36 profielen beknopte omschrijvingen gemaakt. In die functieomschrijvingen worden de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden uiteengezet. De 36 profielen omvatten waarschijnlijk niet alle functies die binnen uw organisatie voorkomen. Mocht er behoefte zijn aan andere functieprofielen dan kunnen deze ontwikkeld worden. Wanneer u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden die EVC u kan bieden, kunt u contact opnemen met: People in Transfer Contactpersoon: Hilke Pluim Postbus AG Zaltbommel Tel Ik vertrouw erop dat dit handboek u behulpzaam kan zijn en wens u succes bij het gebruik ervan. Met vriendelijke groet, Thom van Rikxoort Projectleider Strategische Personeelsplanning 1

5 Commercieel functieoverzicht Commercieel Commercieel medewerker Commercieel Medewerker Binnendienst (90112) Commercieel Medewerker Buitendienst (90113) Contactcenter Medewerker (90114) 2

6 Commercieel medewerker Wat doet een commercieel medewerker? De commercieel medewerker heeft een veelzijdig takenpakket. In zijn takenpakket staat het contact met de klant voorop. De aard van dit contact kan face-to-face, telefonisch of schriftelijk zijn. De commercieel medewerker bouwt relaties op en onderhoudt ze. Hij informeert en adviseert de klant ten behoeve van de dienstverlening en neemt klachten in behandeling. Daarnaast heeft hij de taak om relaties met nieuwe klanten op te bouwen en relaties met bestaande klanten uit te bouwen. Hiertoe voert hij acquisitie en, afhankelijk van zijn functie, voert hij promotieactiviteiten uit. Daarnaast blijft hij op de hoogte van en verzamelt hij (gegevens over) ontwikkelingen in de markt. Hij houdt klantenen assortimentsdossiers bij, levert input voor en draagt in sommige gevallen bij aan het opstellen van beleidsplannen (zoals verkoopplannen en marketingplannen). De commercieel medewerker verkoopt diensten en/of producten aan klanten. Hiervoor krijgt hij verkoopdoelstellingen (targets) die hij moet halen. Hij bereidt de gesprekken met klanten voor, inventariseert de koop- en informatiebehoefte en informeert en adviseert de klant ten behoeve van de verkoop. Afhankelijk van zijn functie of de organisatie waarin hij werkzaam is, verzorgt hij binnen het gehele verkoopproces ook het offerte- en ordertraject. Onderhandelen met de klant en het uitvoeren van administratieve werkzaamheden vallen binnen deze trajecten. De processen van verkopen en opbouwen en onderhouden van relaties wisselen elkaar voortdurend af en vullen elkaar voortdurend aan. Per organisatie, afdeling en/of functie kan het verschillen of de werkzaamheden van de commercieel medewerker meer verkoop- dan wel servicegericht zijn. Tijdens zijn werkzaamheden houdt de commercieel medewerker zich aan wet- en regelgeving en organisatiespecifieke afspraken en protocollen, werkt hij in meer of mindere mate samen met collega s (binnen een team of met collega s van andere afdelingen) en overlegt hij met en speelt hij relevante zaken door aan zijn leidinggevende. De commercieel medewerker heeft een klant- en servicegerichte houding, hij is commercieel ingesteld en communicatief vaardig. In de omgang met klanten is het belangrijk dat de commercieel medewerker mens- c.q. klantgericht is. Dit moet echter niet ten koste gaan van het organisatiebelang. Hij moet hierin een goede afweging maken. De commercieel medewerker moet ook een goede balans vinden tussen de hoeveelheid tijd die hij besteedt aan de klant en opbrengsten van het contact. In zijn gevarieerde takenpakket moet hij ook steeds een balans vinden tussen de verschillende taken en daarbij rekening houden met tijdsinvestering, opbrengsten en klantwensen. Bij al deze afwegingen moet de commercieel medewerker de situatie en zijn eigen capaciteiten goed kunnen inschatten en op basis daarvan besluiten een probleem of situatie zelf op te lossen of een collega of leidinggevende in te schakelen Commercieel medewerker binnendienst (KC Handel) Commercieel medewerker buitendienst Contactcenter medewerker 3 3

7 Administratief functieoverzicht Administratief Administratief medewerker Juridisch medewerker Secretaresse Administrateur Managementassistent Algemeen Secretaresse (90591) Bedrijfsadministratief Medewerker (90471) Arbeids- Voorziening & Personeels-werk (90431) Bedrijfs- Administrateur (90462) Directie- Secretaresse (90511) Secretarieel Medewerker (90472) Salaris- Administrateur (90463) Telefonist/ Receptionist (90473) 4

8 Administratief medewerker Wat doet een administratief medewerker? Verricht ondersteunende secretariële werkzaamheden Bij het verzorgen van de correspondentie zorgt de administratief medewerker onder leiding van een leidinggevende/opdrachtgever voor het afhandelen van allerlei vormen van schriftelijke communicatie in het Nederlands of in een moderne vreemde taal. Hij draagt mede zorg voor het actueel houden van het (elektronisch) archief en hij ondersteunt bij de postverwerking en bij de uitvoering van standaard mailings, zoals verzendklaar maken en frankeren. Volgens de regels van de organisatie neemt hij poststukken en andere goederen in ontvangst en zorgt hij voor verspreiding binnen de organisatie. De administratief medewerker signaleert een dreigend tekort aan kantoorbenodigdheden en meldt dit bij de verantwoordelijke persoon binnen de organisatie. De administratief medewerker gebruikt een elektronische agenda voor het plaatsen en eventueel wijzigen van afspraken. Hij nodigt mensen uit door een vergaderverzoek in te dienen en maakt gebruik van eenvoudige lay-out functies van de elektronische agenda. De administratief medewerker kan met een (zaal)reserveringsysteem werken. De verzoeken tot reservering van zalen worden door de administratief medewerker ingepland en eventuele wijzigingen worden door hem ingevoerd. Hij ontvangt bezoekers en wijst hen de weg in de organisatie conform regels en procedures van het bedrijf. Hij houdt de aan- en afwezigheidregistratie bij. Hij bedient de telefooncentrale. Met telefoonnotities brengt hij de niet aanwezige medewerkers op de hoogte. De administratief medewerker gebruikt de intercom en de alarmcentrale. Verricht ondersteunende (financieel) administratieve werkzaamheden. De administratief medewerker ordent boekingsstukken in opdracht van de leidinggevende. Het kan hierbij gaan om inkoopfacturen, bankafschriften e.d. Hij voert eenvoudige berekeningen uit en vergelijkt de te controleren boekingstukken met de onderliggende documenten. Hij archiveert de relevante gegevens. De administratief medewerker voert met grote nauwkeurigheid administratieve gegevens in een geautomatiseerd systeem. Aan zijn leidinggevende overhandigt hij een door hem afgedrukt invoerverslag ter controle en fiattering. Hij vult eenvoudige formulieren in, bijvoorbeeld ziekmeldingen, rappelformulieren en telefoonmemo s Bedrijfsadministratief medewerker Secretarieel medewerker Telefonist/receptionist 2 5

9 Juridisch medewerker Wat doet een juridisch medewerker? Onderhoudt de klantcontacten. Die contacten bestaan veelal uit het geven van informatie. Dat kan informatie over de eigen organisatie zijn: wat kan de organisatie voor de klant betekenen, maar kan ook informatie over lopende procedures zijn. Hij kan een klant dan bijvoorbeeld informeren over de voortgang van een procedure of een toelichting geven op allerhande documenten waarmee de klant te maken krijgt. Kan hij een vraag niet beantwoorden dan verwijst hij de klant door naar een collega van de eigen of een andere organisatie. Hij geeft niet alleen informatie, maar wint ook informatie in. Dat is nodig om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een bepaalde regeling of voorziening; de intake. De juridisch medewerker legt de relevante gegevens en de gemaakte afspraken vast in het systeem. Opvallende zaken signaleert hij en geeft hij door aan zijn leidinggevende. Werkt aan dossiers. Dat kan het beheren van dossiers zijn, waarbij het erom gaat de dossiers compleet en actueel te houden en ervoor te zorgen dat gegevens tijdig en volledig aanwezig zijn zodat procedures geen vertraging oplopen. Maar dat kan ook het werken aan documenten zijn. Hiervoor moet hij dossieronderzoek doen en bronnen, zoals wetboeken, raadplegen. Bij het werken aan documenten moet hij goed de doelgroep voor ogen houden en dient hij zich ervan bewust te zijn dat de inhoud van de documenten grote juridische en financiële gevolgen kunnen hebben Arbeidsvoorziening en personeelswerk 4 6

10 Secretariële beroepen Wat doet iemand met een secretarieel beroep? Verzorgt de correspondentie. In het secretaressevak behoort het opstellen van teksten en het bewerken van door anderen geschreven teksten in de Nederlandse of in een moderne vreemde taal tot de dagelijkse werkzaamheden. Veel correspondentie wordt afgedaan met een bericht per . Het bewerken van teksten wordt veelal zelfstandig uitgevoerd, met name bij directiesecretaresses en managementassistenten. Door de juridisch en medisch secretaresse wordt voor het uitwerken van de correspondentie de dictafoon regelmatig gebruikt, in andere secretaressefuncties wordt de dictafoon in mindere mate gebruikt. Van de medisch secretaresse wordt een goede kennis van de medische terminologie verwacht. Van de juridisch secretaresse wordt specifieke kennis van en vaardigheid in het gebruik van juridische terminologie verwacht. Verzorgt bijeenkomsten. Een van de eerste werkzaamheden bij het verzorgen van een bijeenkomst is het opstellen van een planning, een draaiboek of een checklist. Vervolgens vraagt de secretaresse mondeling of schriftelijk intern en/of extern offertes op van verschillende vergaderlocaties met de gewenste faciliteiten, maakt een voorselectie aan de hand van criteria in het draaiboek of op de checklist, overlegt eventueel met de opdrachtgever over de meest geschikte locatie en faciliteiten en reserveert deze. Zij stelt prioriteiten binnen de planning, werkt simultaan, lost organisatorische en inhoudelijke problemen op en is flexibel en stressbestendig. Ze gaat zorgvuldig om met de in- en externe relaties en respecteert het vertrouwelijke karakter van de informatie, waarmee zij te maken krijgt. Verzorgt de post en het archief. De secretaresse ontvangt, leest, registreert, sorteert, scant en/of kopieert en distribueert fysieke en digitale poststukken, bewaakt de afhandeling van de poststukken en handelt deze in volgorde van belangrijkheid af. De secretaresse frankeert de uitgaande fysieke post en verzendt fysieke en digitale post. De secretaresse verwerkt documenten, ze beheert de archiefstukken, legt dossiers aan en beheert deze, ze onderhoudt het dynamisch archief, waarbij ze eventueel een nieuw (deel van het) archief opzet. De secretaresse stelt prioriteiten en is verantwoordelijk voor het goede verloop van de dagelijkse informatiestromen. Ze gaat correct om met vertrouwelijke stukken en bewaakt de afhandeling van deze documenten. Ze beheert het archief met het oog op de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van dossiers Secretaresse Directiesecretaresse 4 7

11 Administrateur Wat doet een administrateur? De administrateur doet financieel administratief werk. Hij werkt veel met de computer en gebruikt verschillende softwareprogramma s. Hij werkt zelfstandig, al dan niet in opdracht, aan administratieve taken met enige complexiteit. De werkzaamheden zijn afwisselend en worden meestal verricht vanuit een back office, maar er zijn ook externe contacten. De administrateur werkt veel met cijfers en documenten. Hij is nauwkeurig en kan lang geconcentreerd werken. De administrateur die werkzaam is bij een accountantskantoor of bij een administratiekantoor verricht administratieve handelingen ten behoeve van de klanten. Zijn taak is om financiële informatie van de klant te controleren en om, indien gewenst, financieel-administratieve ondersteuning te bieden. De administrateur kan werkzaam zijn bij een salarisadministratie. Zijn taak is om de salarissen en de daaraan gerelateerde belastingen en afdrachten correct en tijdig uit te laten betalen Bedrijfsadministrateur Salarisadministrateur 4 8

12 Management & Staf functieoverzicht Management & Staf Logistiek Supervisor ICT beheerder Medewerker ICT (90360) Facilitair Leidinggevende (91330) Facilitair Medewerker (91330) Logistiek Supervisor (90211 of 90213) Real-time Systemen (90221) 9

13 Logistiek supervisor Wat doet een logistiek supervisor? De werkzaamheden van de logistiek supervisor met betrekking tot het logistieke beleid betreffen onder meer voorstellen doen voor het afdelingsplan en afdelingsbudget en het ontwikkelen en implementeren van verbetervoorstellen. De logistiek supervisor stuurt logistiek teamleiders en/of logistiek medewerkers aan die de logistieke processen uitvoeren van ontvangst tot opslag, verzending van goederen en het beheer ervan. Hierover rapporteert de logistiek supervisor aan de leidinggevende. Met betrekking tot het aansturen van de logistieke processen bewaakt de logistiek supervisor onder meer de voortgang van de processen, stuurt de werkzaamheden aan, organiseert werkoverleg en ziet erop toe dat hulpmiddelen, materialen en de inventaris goed functioneren en aan de eisen voldoen. Met betrekking tot het uitvoeren van het personeelsbeleid bestaan de werkzaamheden uit het adviseren over de personeelsbehoefte, het werven en selecteren van personeel en het begeleiden en beoordelen van personeel. De logistiek supervisor gaat betrouwbaar om met privacygevoelige en andere vertrouwelijke gegevens. Ten aanzien van het onderhouden van zakelijke contacten bestaan de werkzaamheden van de logistiek supervisor uit het beheren van relaties, het afsluiten van contracten en het afhandelen van klachten. De logistiek supervisor heeft een aansturende rol en werkt onder verantwoordelijkheid van de logistiek manager of een directeur Logistiek supervisor (KC Handel) 4 10

14 ICT beheerder Wat doet een ICT beheerder? De ICT-beheerder inventariseert de behoefte binnen de organisatie of binnen een afdeling daarvan om (onderdelen van) informatiesystemen te realiseren en te implementeren. Hij stelt vast hoe met behulp van ICT in de behoefte kan worden voorzien en maakt daartoe een functioneel ontwerp. Daarnaast stelt hij ook de globale planning en een kostenoverzicht op, en bespreekt deze met de opdrachtgever/ leidinggevende. Zo nodig past hij het ontwerp en/of de planning aan. Vervolgens stelt de ICT-beheerder een technisch ontwerp op waarin hij de technische realisatie van het informatiesysteem vastlegt. Daarna voert hij de geplande werkzaamheden uit en test hij het informatiesysteem. Tevens stelt hij security-, onderhouds- en back-up procedures op of past deze aan en verzorgt hij de benodigde documentatie. Ook het opstellen van (gebruikers)handleidingen en het geven van instructies aan gebruikers behoort tot zijn takenpakket. De ICT-beheerder zorgt er eveneens voor dat de verschillende soorten documentatie (handleidingen, systeemdocumentatie, licenties etc.) goed gearchiveerd worden en handelt de implementatie volledig af. Bij al deze werkzaamheden wordt een goed georganiseerd gegevensbeheer steeds belangrijker. De ICT-beheerder lokaliseert storingen, achterhaalt de oorzaak en verhelpt storingen. Hiertoe maakt hij gebruik van diverse oplossingsmethoden, hulpmiddelen en informatie uit gedocumenteerde storingsoplossingen. Om storingen te voorkomen beheert, beveiligt en test hij het informatiesysteem en stelt hij beheer- en gebruiksprocedures op, onderhoudt deze en ziet toe op de naleving ervan. Ook moet hij een inschatting kunnen maken van de gevolgen van innovaties voor het beheer van het informatiesysteem. De ICT-beheerder zal in veel gevallen binnen de organisatie ook mede verantwoordelijk zijn voor het realiseren, het onderhouden en het beheren van telecom componenten. Deze componenten zijn tegenwoordig een onlosmakelijk onderdeel van het informatiesysteem. De ICT-beheerder levert zo nodig een bijdrage aan het ontwerp voor een servicedesk en richt deze in. Ook stuurt hij de dagelijkse werkzaamheden m.b.t. de servicedesk aan. Hiertoe instrueert hij de medewerkers van de servicedesk en ondersteunt hen bij de dagelijkse werkzaamheden. Tevens schrijft hij gebruikersinstructies en houdt deze up-to-date. De ICT-beheerder draagt ook verantwoordelijkheid voor de juiste afhandeling en interpretatie van de bij de servicedesk binnenkomende informatieverzoeken/hulpvragen. Het komt ook voor dat de ICT-beheerder zich bezighoudt met het beheren van real-time systemen. Hij bestudeert het functioneel en technisch ontwerp hiervoor en bepaalt of voor de realisatie van het real-time systeem derden ingeschakeld moeten worden. De ICT-beheerder zal al zijn werkzaamheden moeten benaderen met een proactieve houding, waarbij oog voor bedrijfsprocessen en organisatorisch inzicht een pré zijn Real-time systemen 4 11

15 Medewerker ICT Wat doet een medewerker ICT? De medewerker ICT ontvangt voordat hij ergens mee mag beginnen altijd een duidelijke opdracht en werkinstructie van zijn leidinggevende of ervaren collega. De opdrachten hebben betrekking op de drie kerntaken waaruit het werk van de medewerker ICT bestaat: Hij assembleert en demonteert hardware en test en controleert vervolgens zijn werk. Tegelijkertijd lokaliseert hij mogelijke storingen die te maken hebben met de assemblage- en demontagewerkzaamheden. Deze lost hij aan de hand van standaardoplossingen op. Wanneer storingen daarmee niet te verhelpen zijn, geeft hij dit door aan zijn leidinggevende. De medewerker ICT houdt een administratie bij van zijn werkzaamheden. De medewerker ICT installeert besturingssystemen en standaardapplicaties en verzorgt de systeeminstellingen Kortweg gezegd: hij installeert en onderhoudt hard- en software. Hij legt volgens voorschrift en instructie standaard pc-, telefonie- en netwerkbekabeling en bedrading aan. Hij test en controleert hard- en software en de aangelegde bekabeling en bedrading, lokaliseert eventuele storingen en heft deze met behulp van een standaardoplossing op. Wanneer een storing niet met behulp van een standaardoplossing is te verhelpen, rapporteert de medewerker ICT dit aan zijn leidinggevende. De medewerker ICT houdt een administratie bij van zijn werkzaamheden. De medewerker ICT beantwoordt eenvoudige gebruikersvragen en helpt systeemgebruikers bij het gebruik van het informatiesysteem. Hij werkt veelal met standaardoplossingen voor bekende problemen/storingen. Wanneer een probleem/storing niet met behulp van een standaardoplossing te verhelpen is, rapporteert de medewerker ICT dit aan zijn leidinggevende. Na de uitvoering van de benodigde werkzaamheden test de medewerker ICT of de apparatuur werkt en vraagt aan de gebruiker of het probleem naar tevredenheid is opgelost. De medewerker ICT houdt een administratie bij van zijn werkzaamheden Medewerker ICT 2 12

16 Facilitair leidinggevende Wat doet een facilitair leidinggevende? Zo kan hij zich bezig houden met het organiseren en beheren van de inkoop en de voorraad, het opstellen van managementrapportages over het gebouwbeheer, het coördineren van beveiligingsprocedures, het beheren van schoonmaakactiviteiten en opmaken van schoonmaakbestekken, het samenstellen van het menu en het organiseren van evenementen. De facilitair leidinggevende vervult een intermediaire rol tussen klanten en medewerkers. Het onderhouden van interne en externe contacten vormt een belangrijk onderdeel van het werk. De facilitair leidinggevende geeft leiding aan en coördineert werkzaamheden van medewerkers. Daarnaast houdt de facilitair leidinggevende zich bezig met het begroten, beheren en bewaken van financiële stromen en met het ontwikkelen van ideeën ter verbetering van werkmethoden en organisatie Facilitair leidinggevende 4 13

17 Facilitair medewerker Wat doet een facilitair medewerker? De werkzaamheden van een facilitair medewerker kunnen zeer verscheidend zijn. Zo kan hij zich bezighouden met het ontvangen en verwerken van inkomende post en goederen, het inrichten en gebruiksklaar maken van vergaderfaciliteiten, het uitvoeren van brand- en sluitrondes, het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en voedings- en restauratieve taken. De facilitair medewerker voert zijn werkzaamheden uit binnen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zijn taakstelling en onderhoudt daarbij contacten met collega s en klanten, wisselt informatie uit, leeft gestelde regels na, signaleert klachten van klanten en rapporteert aan de leidinggevende. De facilitair medewerker werkt klant- en servicegericht wat zich uit in een pro-actieve, meegaande en meedenkende houding. De facilitair medewerker heeft een uitvoerende taak. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op basis van instructie en opdrachten. Binnen het takenpakket werkt de facilitair medewerker zelfstandig aan de hem opgedragen taken. Hij werkt onder toezicht van een leidinggevende Facilitair medewerker 2 14

18 Techniek functieoverzicht 15 Techniek Monteur Service en Onderhoud (91110) Middenkader WEI Commerciële Techniek (91141) Elektrische Installaties (91142) Human Technology (91143) Operationele Techniek Medewerker Operationele Techniek (91690) Operationeel Technicus (91670) Allround Operationeel Technicus (91680) Infratechniek Eerste Monteur D/E (90000) Monteur G/W/W (90000) Eerste Monteur G/W/W (90000) Technicus D/E (90000) Monteur D/E (90000) Technicus G/W (90000) Elektrotechnische installaties Eerste Monteur (90000) Monteur (90000) Technicus (90000) Werkvoorbereider Installatie (90000) Distributiemonteur Distributiemonteur (90150) Monteur Warmtedistributie (90163) Technicus Warmtedistributie (90173)

19 Monteur Service en Onderhoud Wat doet een monteur service en onderhoud? Machines en installaties worden steeds ingewikkelder, vooral door de combinatie van verschillende technieken en met namen de snel toenemende automatisering. Veel machines die vroeger met de hand werden bediend, worden nu door een computer aangestuurd. Hoe ingewikkeld ook: ze moeten wel blijven draaien. Als machines en installaties niet goed worden onderhouden, ontstaan steeds vaker en meer storingen en dat kost bedrijven tijd en geld. Monteurs service en onderhoud zorgen ervoor dat de bedrijven waarvoor zij werken volcontinue kunnen blijven produceren. Als monteur service en onderhoud werk je alleen of samen met collega s in een technische dienst of op een afdeling storing en onderhoud. Je komt vaak bij de klant over de vloer dus een klantvriendelijke instelling is wel belangrijk. Ook moet je goed problemen kunnen oplossen want naast het verzorgen van onderhoud van machines en installaties verhelp je alle voorkomende storingen. Daarnaast voer je eenvoudige aanpassingen uit in het elektrotechnische deel van machines en installaties Monteur service en onderhoud 3 16

20 Technisch middenkader Werktuigbouw, Elektrotechniek & Installatietechniek (WEI) Werken in het Technisch middenkader WEI De beginnende beroepsbeoefenaar werkt in bedrijven uit verschillende sectoren en van verschillende omvang. Men treft de beroepsbeoefenaar bijvoorbeeld aan in de sector industrie, dienstverlening en onderhoud- en servicebedrijven. De grootte van de bedrijven waar de beroepsbeoefenaar werkt varieert van het midden- en klein bedrijf tot het grootbedrijf. Wat doe je als je werkt als Technisch middenkader WEI? Hij begeleidt en stuurt het werkproces, begeleidt medewerkers, maakt en leest tekeningen, stelt begrotingen op en bewaakt deze. Het loopbaanperspectief van een beroepsbeoefenaar is een sturende, leidinggevende functie, of ondernemerschap in de context die is aangegeven door de uitstroomdifferentiatie. De vakvolwassen beroepsbeoefenaar kan op basis van deze kwalificatie ook goed voor een beroep in een andere context kiezen Commerciële Techniek Elektrische installaties Human Technology 4 17

21 Operationele techniek Wat doet de (Allround) Operationeel Technicus? De (Allround1) Operationeel Technicus is werkzaam bij elektriciteitscentrales of in de procesindustrie waar hij de installaties bedient bewaakt en zorgdraagt voor de kwaliteit en veiligheid van procestechnische installaties. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud en de bediening en bewaking van grote technische installaties. Hij controleert onder andere door middel van metingen of installaties nog goed functioneren. Als hij een probleem constateert, voert hij correctief onderhoud uit om te zorgen dat de installatie weer volgens specificaties werkt. Daarnaast voert hij ook routinematig onderhoud uit zoals smeren, reinigen en het vervangen van onderdelen. De (Allround) Operationeel Technicus installeert ook nieuwe systemen en stelt deze in bedrijf. De (Allround) Operationeel Technicus werkt bijvoorbeeld bij de technische dienst van ziekenhuizen, waterleidingbedrijven, zwembaden, de procesindustrie of bij een externe dienstverlener. Wat is belangrijk voor het werk van de (Allround) Operationeel Technicus? De (Allround) Operationeel Technicus is praktisch ingesteld. Veel werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en hij vindt het daarbij leuk om gebruik te maken van verschillende soorten gereedschappen en meetapparatuur. Het onderhoud voert hij vaak alleen uit, maar soms ook in een team. Hij kan daarom goed samenwerken en communiceren. Dit geldt zeker ook als hij voor een externe dienstverlener werkt. Ook is de (Allround) Operationeel Technicus klant- en oplossingsgericht. Onderhouds- en installatiewerkzaamheden moeten op een veilige manier uitgevoerd worden om te voorkomen dat er schade ontstaat aan mensen of de omgeving (het milieu). Daarom werkt de (Allround) Operationeel Technicus altijd volgens de voorschriften en procedures van het bedrijf. Onderhoudswerkzaamheden hebben tot doel storingen en uitval van de installaties te voorkomen of op te lossen. De (Allround) Operationeel Technicus is zich bewust dat uitval van een installatie veel kosten met zich meebrengt. Hij moet onder tijdsdruk kunnen werken en prioriteiten stellen zonder dat de kwaliteit van zijn werk in het geding komt. Wat zijn de taken van de (Allround) Operationeel Technicus? De (Allround) Operationeel Technicus bedient en bewaakt procestechnische installaties en lost storingen op. Hij onderhoudt en installeert procestechnische installaties en hij bereidt deze werkzaamheden goed voor. Hij test installaties met behulp van speciale meetapparatuur. Bij vervanging of plaatsing van installaties (de)monteert en installeert hij (onderdelen) van installaties. Vervolgens controleert hij de werking van de installatie Allround operationeel technicus Operationeel technicus 3 18

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Service apparatuur en installaties

Service apparatuur en installaties Landelijke Kwalificaties MBO Service apparatuur en installaties Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 94320, 94330 Sector: Techniek Branche: Elektrotechniek, ICT, Metaal/werktuigbouw, Procestechniek

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003 Beroepscompetentieprofiel Servicemonteur Aansluitingen Algemene informatie Datum 26 februari 2004 versie: 4 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Functie-indelingssysteem en loongebouw behorende bij de CAO BTU

Functie-indelingssysteem en loongebouw behorende bij de CAO BTU Functie-indelingssysteem en loongebouw behorende bij de CAO BTU Inhoud Voorwoord... 3 Functiematrix voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf 2012... 3 Belangrijkste veranderingen... 3 Functie-indeling...

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Secretariële beroepen. Kwalificatie: Secretaresse

Praktijkopdrachten Secretariële beroepen. Kwalificatie: Secretaresse Praktijkopdrachten Secretariële beroepen Kwalificatie: Secretaresse Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier Secretariële beroepen...

Nadere informatie

Machinebouw mechatronica

Machinebouw mechatronica Landelijke Kwalificaties MBO Machinebouw mechatronica Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 91080, 91090, 94260 Sector: Techniek Branche: Metaal/werktuigbouw Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Bijlagen bij. CAO Bakkersbedrijf. 01-04-2014 t/m 31-03-2015

Bijlagen bij. CAO Bakkersbedrijf. 01-04-2014 t/m 31-03-2015 Bijlagen bij CAO Bakkersbedrijf 01-04-2014 t/m 31-03-2015 Inhoudsopgave pagina Bijlage A: Lijst referentiefuncties bakkersbedrijf 3 Bijlage B: Functiehandboek 125 Bijlage C: Overzicht van de voornaamste

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Entree

Landelijke Kwalificaties MBO. Entree Landelijke Kwalificaties MBO Entree Dossierstatus: Ontwikkeling Crebonummer: Sector: Alle sectoren op het laagste mbo niveau. Branche: Alle branches. Opleidingsdomein: Geldig vanaf: 1 augustus 2014 Stichting

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie