AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland"

Transcriptie

1 AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland De nummers van de activiteiten corresponderen met de nummers in het document Beschrijving van de activiteiten ProBiblio *Provinciale taken vanuit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 1. Innovatie (art. 1. Innovaties 1. Ontwikkelen van innovaties voor openbaar bibliotheekwerk Innoveren van het openbaar bibliotheekwerk zodat het bibliotheekwerk blijft aansluiten bij de veranderende samenleving en wensen van de klant. 100% van de innovaties passen binnen de provinciale verantwoordelijkheidsgebieden. 2. IBL 15 & 2. A Vervoer 2. Vervoer van materialen tussen de bibliotheken / vestigingen in het netwerk en bijdragen aan het landelijk vervoer Mogelijk maken van een provinciale en zelfs landelijke collectie conform hetgeen is geformuleerd in de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob). Bibliotheken bedienen hun leden beter doordat zij een veel grotere collectie aanbieden dan lokaal beschikbaar. Ten minste 90% van bibliotheken wordt wekelijks bediend met een vastgestelde route, de meerderheid tweemaal per week. De levertijd voor een gereserveerd materiaal uit een andere vestiging wordt daardoor voor de bibliotheekleden maximaal een week. Ten minste 90% van de gebruikers is tevreden over de distributie. (art. 8, 10 & 2. B Collecties en Collectiebeleid 3. Samenstellen, en bezorgen van wissel- en themacollecties en leeskringkoffers Vergroten van het aanbod dat bibliotheken hun klanten kunnen bieden en het gebruik van de aangeschafte exemplaren verhogen. Bibliotheken bedienen hun leden beter doordat zij een veel grotere en veelzijdigere collectie aanbieden dan lokaal beschikbaar Collectie-innovatie Optimaliseren van het aanbod door bibliotheken aan hun leden en relaties. Ten minste 90% van de bibliotheken maakt gebruik van één of meerdere collecties van ProBiblio. Het verbeterde aanbod leidt tot efficiency en kostenreductie voor bibliotheken in het collectie-aanbod. Hierover worden per individuele bibliotheek afspraken gemaakt voor 31 december Het doel is een optimaal aanbod tegen zo laag mogelijke kosten. In 2015 wordt bepaald op basis van 3 tot 5 pilots welke (ver)nieuw(d)e diensten op belangstelling van een zodanig deel van het netwerk kunnen rekenen dat een relevant aanbod geformuleerd kan worden. (art. 6, 7, 8 en 2. C Digitale infrastructuur 5. Aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur Alle bibliotheken kunnen gebruikmaken van hetgeen door de Rijksoverheid is ontwikkeld in het kader van de digitale infrastructuur van bibliotheken. Doordat de landelijke digitale infrastructuur functioneert, zijn bibliotheken in staat hun klanten eigentijdse en adequate dienstverlening te bieden. 6. Advisering LDI (landelijke digitale infrastructuur) / ILS (bibliotheekautomatiseringssysteem) / informatiearchitectuur 100% van de bibliotheken wordt, indien gewenst, door ProBiblio ondersteund bij de implementatie van hetgeen landelijk wordt opgeleverd. 100% van de bibliotheken wordt minimaal 1 x per maand op de hoogte gebracht van ontwikkelingen en adviezen rondom zaken die landelijk worden opgeleverd. Tevens wordt er maatwerkadvies over consequenties van deze ontwikkelingen voor individuele bibliotheken gegeven.

2 Bibliotheken worden op de hoogte gehouden door middel van individueel contact (bellen, mailen etc,), door nieuwsbrieven, notities voor de provinciale directieoverleggen (pdo s) en door contact te houden met de Koninklijke Bibliotheek, andere provinciale ondersteuningsinstellingen, met leveranciers van de bibliotheeksystemen en aanvullende systeemleveranciers waarover de bibliotheken vervolgens op de hoogte worden gesteld. Hiermee vervult ProBiblio de rol van kenniscentrum door informatie te halen, te brengen en op maat te duiden voor de bibliotheken. 7. Integratie / afstemming van de diverse marketing-infrastructuren ProBiblio zorgt dat 100% van de gebruikers van haar marketingdiensten en -infrastructuren tijdig en zo geruisloos mogelijk over kan stappen op infrastructurele marketingdiensten die landelijk worden opgeleverd. Tot het moment van opleveren door de Koninklijke Bibliotheek en andere leveranciers worden alle bestaande marketingdiensten en bijbehorende marketing-infrastructuren aangeboden en onderhouden. 8. Privacy Bibliotheken weten hoe te handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 100% van alle bibliotheken krijgt via ProBiblio informatie en advies over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de wijze waarop zij hierover hun leden kunnen informeren. Hiermee kunnen bibliotheken de privacy-zaken goed afdichten en afstemmen met hun leden, zodat hun betrouwbare imago in stand wordt gehouden. 3. Netwerk 3. A Spreiding en bereik 9. Instrumenten 9.1 Evalueren en optimaliseren Inzicht in het gebruik en effect van het ontwikkelde instrumentarium. Op basis van de evaluatie instrumentarium opschonen (stoppen, doorgaan, verbeteren). Noodzakelijke verbeteringen in het instrumentarium doorgevoerd. Ervaringen en best practices delen met het netwerk. Bibliotheken beschikken over een instrumentarium voor het opbouwen van klantkennis, klantenwerving en -behoud, en kunnen daarmee werken waardoor zij in staat zijn een rol van betekenis te spelen in de lokale samenleving Innoveren Door de bibliotheken gewenste optimalisatie van het instrumentarium gerealiseerd. Ten minste 75% van de bibliotheken werkt met één of meer marketinginstrumenten. Hiervan oordeelt ten minste 80% positief over de afgenomen diensten. 9.3 Advies en implementatie Bibliotheken zijn in staat om met het instrumentarium te werken. 100% van de bibliotheken heeft meer kennis van houding, gedrag en behoefte van bibliotheekleden. 100% van de bibliotheken heeft kennis van de (kwantitatieve) effecten die zij kunnen bereiken bij de leden door de inzet van campagnes (welkom, behoud, e.d.) Ten minste 2 instrumenten zijn verbeterd of vernieuwd op basis van een analyse van de verbeterpunten en effecten. 10. Formules 10.1 Informeren van de netwerken 10.2 Ontwikkelen en implementeren Inventariseren, beschrijven en verspreiden van succesvolle bibliotheekformules. Ondersteunen van bibliotheken bij de ontwikkeling en invoering van oplossingen voor kleinschalig bibliotheekwerk, met name in kleine kernen en wijken. Bibliotheken zijn in staat om efficiënte en effectieve keuzes te maken t.a.v. hun spreidings- en bereikbeleid. Bij ten minste 20% van de bibliotheken is advies gegeven over of ondersteuning geboden bij het implementeren van alternatieve bibliotheekvoorzieningen. 100% van de bibliotheken heeft de beschikking over de best practices en achtergrondinformatie rondom succesvolle bibliotheekformules en kleinschalige bibliotheekvoorzieningen.

3 3. Netwerk (art. 8, 3. B. Relatie onderwijs 11. Implementatie dbos primair onderwijs 12. Implementatie dbos voortgezet onderwijs Ondersteunen van de relatie van bibliotheken met het primair en secundair onderwijs en bij de implementatie van leesbevorderingsprogramma s, zoals dbos (de Bibliotheek op school), de Nationale Voorleeswedstrijd, de (Kinder- )Boekenweek en BoekStart. Bibliotheken bevorderen het lezen en ondersteunen het gebruik van digitale media en dragen daardoor bij aan de participatie van burgers aan de maatschappij. Ten minste 80% van de bibliotheken maakt gebruik van de geboden activiteiten op het gebied van kennisdeling en -bevordering over deze onderwerpen. 13. Leesbevordering 14. Bevordering mediawijsheid en geletterdheid Ten minste 60% deelname aan drie activiteitenprogramma s in het kader van een landelijke week; zoals De week van de alfabetisering, De week van de Mediawijsheid, de Nationale Voorleesdagen en de Kindermediaweek. Ten minste 75% van de bibliotheken wordt ondersteund bij de implementatie van deze onderwerpen in de bibliotheek, en 80% hiervan beoordeelt deze ondersteuning positief. 3. Netwerk 3. C. Professionalisering 15. Aanbieden en uitvoeren trainingen en opleidingsbeleid 16. Advisering werken met vrijwilligers 17. Advisering op het terrein van 3Dontwikkelingen (sociaal domein) Ondersteunen van bibliotheken bij het optimaliseren van efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen. Tevreden en kundige medewerkers in de bibliotheek die hun klanten professioneel bedienen. Afnemers van de deskundigheidsbevordering beoordelen hun organisatie en/of medewerkers als meer professioneel of resultaatgericht. 100% van de bibliotheken heeft informatie over inzet van en beleid t.a.v. vrijwilligers. Ten minste 20% van de bibliotheken heeft gebruikgemaakt van ondersteuning of advies op dit terrein. Ten minste 90% van de bibliotheken weet wat de 3Dontwikkelingen (sociaal domein) voor hun bibliotheek kan betekenen. 80% heeft advies en ondersteuning gekregen bij het formuleren van beleid of dienstenaanbod op dit terrein Randv. (art, 6, 7, 8, 4. A. Communicatie 18. Informeren en bijeenkomsten organiseren De netwerken en provincies beschikken over adequate en inspirerende informatie. Een goed functionerend provinciaal netwerk. Dit wordt bewerkstelligd door de organisatie van jaarlijks +/- 60 bijeenkomsten, bestaande uit kenniscirkels, opleidingen / trainingen, landelijke /provinciale bijeenkomsten zoals de Voorleeswedstrijd, gebruikersbijeenkomsten en grotere inspiratiebijeenkomsten zoals BibliotheekPlaza (+/ bezoekers). Tevens worden bibliotheken minimaal 1 keer per 2 weken geïnformeerd via één van onze nieuwsbrieven en vindt er dagelijks communicatie plaats via één van onze andere communicatiekanalen zoals de website en Twitter. 80% van de bibliotheken ervaart de informatievoorziening en kennisdeling door ProBiblio als positief. 4. B. Ondersteuning netwerk 19. Netwerkcoördinatie, -ondersteuning, en ambtelijk secretariaat Optimaal ondersteunen van de provinciale directieoverleggen (pdo s) en de bibliotheekbestuurders. Een stevig provinciaal netwerk. ProBiblio biedt de pdo s en de bibliotheken hiertoe personele netwerkondersteuning op verschillende terreinen. Tevens valt hier de verplichte bijdrage aan brancheorganisaties onder.

4 Ten minste 80% van de bibliotheekdirecteuren uit Noord- en Zuid-Holland beoordeelt deze ondersteuning positief. 4. C. Provinciaal servicemanagement 20. Functioneel beheer Landelijke applicaties beschikbaar maken en houden voor lokaal gebruik. 100% van de bibliotheken kan gebruikmaken van applicaties die landelijk zijn en worden ontwikkeld. Bibliotheken worden op de hoogte gehouden door middel van individueel contact (bellen, mailen etc,), door nieuwsbrieven, notities voor de provinciale directieoverleggen (pdo s) en door contact te houden met de KB, andere provinciale ondersteuningsinstellingen, met leveranciers van de bibliotheeksystemen en aanvullende systeemleveranciers waarover de bibliotheken vervolgens op de hoogte worden gesteld. Hiermee vervult ProBiblio de rol van kenniscentrum door informatie te halen, te brengen en op maat te duiden voor de bibliotheken. 4

5 AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Zuid-Holland De nummers van de activiteiten corresponderen met de nummers in het document Beschrijving van de activiteiten ProBiblio *Provinciale taken vanuit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 1. Innovatie (art. 1. Innovaties 1. Ontwikkelen van innovaties voor openbaar bibliotheekwerk Innoveren van het openbaar bibliotheekwerk zodat het bibliotheekwerk blijft aansluiten bij de veranderende samenleving en wensen van de klant. 100% van de innovaties past binnen de provinciale verantwoordelijkheidsgebieden. 2. IBL 15 & 2. A Vervoer 2. Vervoer van materialen tussen de bibliotheken / vestigingen in het netwerk en bijdragen aan het landelijk vervoer Mogelijk maken van een provinciale en zelfs landelijke collectie conform hetgeen is geformuleerd in de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob). Bibliotheken bedienen hun leden beter doordat zij een veel grotere collectie aanbieden dan lokaal beschikbaar. Ten minste 90% van bibliotheken wordt wekelijks bediend met een vastgestelde route, de meerderheid tweemaal per week. De levertijd voor een gereserveerd materiaal uit een andere vestiging wordt daardoor voor de bibliotheekleden maximaal een week. Ten minste 90% van de gebruikers is tevreden over de distributie. (art. 8, 10 & 2. B Collecties en Collectiebeleid 3. Samenstellen en bezorgen van wissel- en themacollecties en leeskringkoffers Vergroten van het aanbod dat bibliotheken hun klanten kunnen bieden en het gebruik van de aangeschafte exemplaren verhogen. Bibliotheken bedienen hun leden beter doordat zij een veel grotere en veelzijdigere collectie aanbieden dan lokaal beschikbaar Collectie-innovatie Optimaliseren van het aanbod door bibliotheken aan hun leden en relaties. Ten minste 90% van de bibliotheken maakt gebruik van één of meerdere collecties van ProBiblio. Het verbeterde aanbod leidt tot efficiency en kostenreductie voor bibliotheken in het collectie-aanbod. Hierover worden per individuele bibliotheek afspraken gemaakt voor 31 december Het doel is een optimaal aanbod tegen zo laag mogelijke kosten. In 2015 wordt bepaald op basis van 3 tot 5 pilots welke (ver)nieuw(d)e diensten op belangstelling van een zodanig deel van het netwerk kunnen rekenen dat een relevant aanbod geformuleerd kan worden. (art. 6, 7, 8 en 2. C Digitale infrastructuur 5. Aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur Alle bibliotheken kunnen gebruikmaken van hetgeen door de Rijksoverheid is ontwikkeld in het kader van de digitale infrastructuur van bibliotheken. Doordat de landelijke digitale infrastructuur functioneert, zijn bibliotheken in staat hun klanten eigentijdse en adequate dienstverlening te bieden. 6. Advisering LDI (landelijke digitale infrastructuur) / ILS (bibliotheekautomatiseringssysteem) / informatiearchitectuur 100% van de bibliotheken wordt, indien gewenst, door ProBiblio ondersteund bij de implementatie van hetgeen landelijk wordt opgeleverd. 100% van de bibliotheken wordt minimaal 1 x per maand op de hoogte gebracht van ontwikkelingen en adviezen rondom zaken die landelijk worden opgeleverd. Tevens wordt er maatwerkadvies over consequenties van deze ontwikkelingen voor individuele bibliotheken gegeven.

6 Bibliotheken worden op de hoogte gehouden door middel van individueel contact (bellen, mailen etc,), door nieuwsbrieven, notities voor de provinciale directieoverleggen (pdo s) en door contact te houden met de Koninklijke Bibliotheek, andere provinciale ondersteuningsinstellingen, met leveranciers van de bibliotheeksystemen en aanvullende systeemleveranciers waarover de bibliotheken vervolgens op de hoogte worden gesteld. Hiermee vervult ProBiblio de rol van kenniscentrum door informatie te halen, te brengen en op maat te duiden voor de bibliotheken. 7. Integratie / afstemming van de diverse marketing-infrastructuren ProBiblio zorgt dat 100% van de gebruikers van haar marketingdiensten en infrastructuren tijdig en zo geruisloos mogelijk over kunnen stappen op infrastructurele marketingdiensten die landelijk worden opgeleverd. Tot het moment van opleveren door de Koninklijke Bibliotheek en andere leveranciers worden alle bestaande marketingdiensten en bijbehorende marketing-infrastructuren aangeboden en onderhouden. 8. Privacy Bibliotheken weten hoe te handelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 100% van alle bibliotheken krijgt via ProBiblio informatie en advies over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de wijze waarop zij hierover hun leden kunnen informeren. Hiermee kunnen bibliotheken de privacy-zaken goed afdichten en afstemmen met hun leden, zodat hun betrouwbare imago in stand wordt gehouden. WSOB* Deeltaak Activiteit Doel Resultaat & KPI (kritische prestatie indicator) 3. Netwerk 3. A Spreiding en bereik 9. Instrumenten 9.1 Evalueren en optimaliseren Inzicht in het gebruik en effect van het ontwikkelde instrumentarium. Op basis van de evaluatie instrumentarium opschonen (stoppen, doorgaan, verbeteren). Noodzakelijke verbeteringen in het instrumentarium doorgevoerd. Ervaringen en best practices delen met het netwerk. Bibliotheken beschikken over een instrumentarium voor het opbouwen van klantkennis, klantenwerving en -behoud, en kunnen daarmee werken waardoor zij in staat zijn een rol van betekenis te spelen in de lokale samenleving Innoveren Door de bibliotheken gewenste optimalisatie van het instrumentarium gerealiseerd. Ten minste 75% van de bibliotheken werkt met één of meer marketinginstrumenten. Hiervan oordeelt ten minste 80% positief over de afgenomen diensten. 9.3 Advies en implementatie Bibliotheken zijn in staat om met het instrumentarium te werken. 100% van de bibliotheken heeft meer kennis van houding, gedrag en behoefte van bibliotheekleden. 100% van de bibliotheken heeft kennis van de (kwantitatieve) effecten die zij kunnen bereiken bij de leden door de inzet van campagnes (welkom, behoud, e.d.). Ten minste 2 instrumenten zijn verbeterd of vernieuwd op basis van een analyse van de verbeterpunten en effecten. 10. Formules 10.1 Informeren van de netwerken 10.2 Ontwikkelen en implementeren Inventariseren, beschrijven en verspreiden van succesvolle bibliotheekformules. Ondersteunen van bibliotheken bij de ontwikkeling en invoering van oplossingen voor kleinschalig bibliotheekwerk, met name in kleine kernen en wijken. Bibliotheken zijn in staat om efficiënte en effectieve keuzes te maken t.a.v. hun spreidings- en bereikbeleid. Bij ten minste 20% van de bibliotheken is advies gegeven over of ondersteuning geboden bij het implementeren van alternatieve bibliotheekvoorzieningen. 100% van de bibliotheken heeft de beschikking over de best practices en achtergrondinformatie rondom succesvolle bibliotheekformules en kleinschalige bibliotheekvoorzieningen.

7 3. Netwerk (art. 8, 3. B. Relatie onderwijs 11. Implementatie dbos primair onderwijs 12. Implementatie dbos voortgezet onderwijs Ondersteunen van de relatie van bibliotheken met het primair en secundair onderwijs en bij de implementatie van leesbevorderingsprogramma s, zoals dbos (de Bibliotheek op school), de Nationale Voorleeswedstrijd, de (Kinder- )Boekenweek en BoekStart. Bibliotheken bevorderen het lezen en ondersteunen het gebruik van digitale media en dragen daardoor bij aan de participatie van burgers aan de maatschappij. Ten minste 80% van de bibliotheken maakt gebruik van de geboden activiteiten op het gebied van kennisdeling en -bevordering over deze onderwerpen. 13. Leesbevordering 14. Bevordering mediawijsheid en geletterdheid Ten minste 60% deelname aan drie activiteitenprogramma s in het kader van een landelijke week; zoals De week van de alfabetisering, De week van de Mediawijsheid, de Nationale Voorleesdagen en de Kindermediaweek. Ten minste 75% van de bibliotheken wordt ondersteund bij de implementatie van deze onderwerpen in de bibliotheek, en 80% hiervan beoordeelt deze ondersteuning positief. 3. Netwerk 3. C. Professionalisering 15. Aanbieden en uitvoeren trainingen en opleidingsbeleid 16. Advisering werken met vrijwilligers 17. Advisering op het terrein van 3Dontwikkelingen (sociaal domein) Ondersteunen van bibliotheken bij het optimaliseren van efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen. Tevreden en kundige medewerkers in de bibliotheek die hun klanten professioneel bedienen. Afnemers van de deskundigheidsbevordering beoordelen hun organisatie en/of medewerkers als meer professioneel of resultaatgericht. 100% van de bibliotheken heeft informatie over inzet van en beleid t.a.v. vrijwilligers. Ten minste 20% van de bibliotheken heeft gebruikgemaakt van ondersteuning of advies op dit terrein. Ten minste 90% van de bibliotheken weet wat de 3Dontwikkelingen (sociaal domein) voor hun bibliotheek kan betekenen. 80% heeft advies en ondersteuning gekregen bij het formuleren van beleid of dienstenaanbod op dit terrein Randv. (art, 6, 7, 8, 4. A. Communicatie 18. Informeren en bijeenkomsten organiseren De netwerken en provincies beschikken over adequate en inspirerende informatie. Een goed functionerend provinciaal netwerk. Dit wordt bewerkstelligd door de organisatie van jaarlijks +/- 60 bijeenkomsten, bestaande uit kenniscirkels, opleidingen / trainingen, landelijke / provinciale bijeenkomsten zoals de Voorleeswedstrijd, gebruikersbijeenkomsten en grotere inspiratiebijeenkomsten zoals BibliotheekPlaza (+/ bezoekers). Tevens worden bibliotheken minimaal 1 keer per 2 weken geïnformeerd via één van onze nieuwsbrieven en vindt er dagelijks communicatie plaats via één van onze andere communicatiekanalen zoals de website en Twitter. 80% van de bibliotheken ervaart de informatievoorziening en kennisdeling door ProBiblio positief. 4. B. Ondersteuning netwerk 19. Netwerkcoördinatie, -ondersteuning en ambtelijk secretariaat Optimaal ondersteunen van de provinciale directieoverleggen (pdo s) en de bibliotheekbestuurders. Een stevig provinciaal netwerk. ProBiblio biedt de pdo s en de bibliotheken hiertoe personele netwerkondersteuning op verschillende terreinen. Tevens valt hier de verplichte bijdrage aan brancheorganisaties onder.

8 Ten minste 80% van de bibliotheekdirecteuren uit Noord- en Zuid-Holland beoordeelt deze ondersteuning positief. 4. C. Provinciaal servicemanagement 20. Functioneel beheer Landelijke applicaties beschikbaar maken en houden voor lokaal gebruik. 100% van de bibliotheken kan gebruikmaken van applicaties die landelijk worden en zijn ontwikkeld. Bibliotheken worden op de hoogte gehouden door middel van individueel contact (bellen, mailen etc,), door nieuwsbrieven, notities voor de provinciale directieoverleggen (pdo s) en door contact te houden met de KB, andere provinciale ondersteuningsinstellingen, met leveranciers van de bibliotheeksystemen en aanvullende systeemleveranciers waarover de bibliotheken vervolgens op de hoogte worden gesteld. Hiermee vervult ProBiblio de rol van kenniscentrum door informatie te halen, te brengen en op maat te duiden voor de bibliotheken. 5. Erfgoed (doelst. ZH) 5. A. Erfgoedbeleving Zuid-Holland 21. Ondersteuning Provinciaal beleid Zuid- Holland m.b.t. de 7 Erfgoedlijnen Bibliotheken het mogelijk maken om een bijdrage te leveren aan het beleefbaar maken van Zuid-Hollands erfgoed. ProBiblio ontwikkelt samen met bibliotheken een pakket aan activiteiten waarmee bibliotheken informatie over Zuid- Hollands erfgoed voor een breed publiek ontsluiten. Voor 7 erfgoedlijnen ontwikkelen we 7 reizende themacollecties, 7 PR-pakketten, een sprekerspool, 2 kenniscirkels, 8 workshops 7Dingen over erfgoed (een cursus die tot doel heeft cursisten te leren omgaan met digitale media en te leren zoeken in databases). Een aantal activiteiten is nog in de idee-fase. 8 Op dit moment is het projectplan voor 2015 in samenspraak met het Erfgoedhuis Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland in de maak (zoals ook het projectplan van 2014 is opgesteld). Wanneer dit projectplan definitief is, ontvangt de provincie Zuid-Holland deze zodat de activiteiten en resultaten voor 2015 vastgelegd kunnen worden, uiterlijk voor 31 januari 2015.

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

voor bibliotheken PROJECTPLAN 2015 Erfgoedbeleving in de bibliotheek Zuid-Holland

voor bibliotheken PROJECTPLAN 2015 Erfgoedbeleving in de bibliotheek Zuid-Holland voor bibliotheken PROJECTPLAN 2015 Erfgoedbeleving in de bibliotheek Zuid-Holland januari 2015 Inhoudsopgave 1 Kader van het project... 3 2 Beoogde projectresultaten / effecten van het project 2015...

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

Provinciale taken in het bibliotheekstelsel

Provinciale taken in het bibliotheekstelsel Provinciale taken in het bibliotheekstelsel Onderzoek naar de invulling van de provinciale taken op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) Provinciale taken in het bibliotheekstelsel

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Mededeling. Onderwerp Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017. Registratienummer 1693829 Datum 20januari 2015 Autéur P.D.M. Joosten Afdeling/Bureau ES

Mededeling. Onderwerp Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017. Registratienummer 1693829 Datum 20januari 2015 Autéur P.D.M. Joosten Afdeling/Bureau ES PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017 Kern mededeling: Gemeenten, Rijk en provincies zijn samen verantwoordelijk voor het bibliotheekstelsel in Nederland. Op 1

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Programma: Bibliotheken en erfgoedlijnen

Programma: Bibliotheken en erfgoedlijnen voor bibliotheken Programma: Bibliotheken en erfgoedlijnen 14.00 Welkom, Lydia de Jong (ProBiblio) 14.10 Presentatie Erfgoedlijnen, Joost Vorst programmamanager Provincie Zuid-Holland vragen 15.00 Wat

Nadere informatie

Commissie BOC. Hartelijk Welkom

Commissie BOC. Hartelijk Welkom Commissie BOC Hartelijk Welkom 2222017 Programma Wie zijn wij en wat doen we? Wat wordt van ons verlangd? Hoe gaan we te werk Waar leidt dat toe? Ofwel: Wat gebeurt er met de die de provincie besteedt

Nadere informatie

Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie

Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Leesbevordering Aantal responderende bibliotheken 5 3 7 21 18 2 5 13 14 14 4 10 116 Aantal bibliotheken die samenwerken

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Jaarpeiling De Bibliotheek op School 2013 - Resultaten naar provincie

Jaarpeiling De Bibliotheek op School 2013 - Resultaten naar provincie Jaarpeiling De Bibliotheek op School 2013 - Resultaten naar provincie Aantal respondenten 10 6 10 20 18 2 5 5 10 5 17 6 114 Respons % 100% 100% 83% 80% 82% 100% 56% 28% 40% 100% 77% 40% 67% Samenweking

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

Te gebruiken voor eigen lokale evaluatie; niet voor de landelijke organisatie.

Te gebruiken voor eigen lokale evaluatie; niet voor de landelijke organisatie. Evaluatieformulier BoekStart in de kinderopvang Te gebruiken voor eigen lokale evaluatie; niet voor de landelijke organisatie. Daartoe dient de laatste kolom van de subsidieaanvraag. in te vullen door

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Rapport. Inventarisatie onderzoek route April 2015

Rapport. Inventarisatie onderzoek route April 2015 Rapport Inventarisatie onderzoek route 2020 April 205 De Issuemakers Datum: April 205 Projectnummer: 20546 Auteurs: Franca van der Borden en Jeroen Jansen Inhoud Achtergrond & opzet 3 2 Conclusies & aanbevelingen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur @t.uu,,ïnrïïï Landelijke Digitale Infrastruetuur e Vertrekpunt is: de digitale bibliotheek > collecties en diensten obv collecties en content I Vereist: een faciliterend platform (techniek) met randvoorwaardelijke

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Nieuwe directeur. Dutch Roadmap

Klanttevredenheid. Nieuwe directeur. Dutch Roadmap Jaarverslag 2015 Nieuwe directeur In 2015 heeft NBD Biblion afscheid genomen van Henk Das, die veertien jaar algemeen directeur is geweest van deze organisatie. In augustus is René Leermakers gestart als

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen!

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen! Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek 2017-2020 Zoveel méér dan boeken alleen! Kerntaken van de Bieb In 2014 hebben we, in goed overleg met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, een koers uitgezet

Nadere informatie

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014 Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal 20 november 2014 Inleiding De afgelopen jaren is onduidelijkheid ontstaan over de richting en inrichting van het bibliotheekbeleid in gemeente Reimerswaal

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

is verantwoordelijk voor de collectievorming pleegt overleg met partnerinstellingen van de brede school over de collectievorming

is verantwoordelijk voor de collectievorming pleegt overleg met partnerinstellingen van de brede school over de collectievorming Instrument Casanova: Taakverdeling brede mediatheek Hieronder staan de meest voorkomende taken in de mediatheek in een brede school. Het schema is gebaseerd op een soortgelijk overzicht dat is opgesteld

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN GASTLENEN (landelijk)

IMPLEMENTATIEPLAN GASTLENEN (landelijk) Samenwerkende POI s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken IMPLEMENTATIEPLAN GASTLENEN (landelijk) Gastlenen is een onderdeel van het project de Nationale Bibliotheekpas IMPLEMENTATIEPLAN GASTLENEN

Nadere informatie

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Gevraagd besluit De gemeenteraad van Molenwaard besluit: 1. tot scenario 1 waarbij de bibliotheekvestigingen in Bleskensgraaf,

Nadere informatie

Geanimeerde discussie over vrijwilligers in de bibliotheek

Geanimeerde discussie over vrijwilligers in de bibliotheek Geanimeerde discussie over vrijwilligers in de bibliotheek In welke mate werken openbare bibliotheken met vrijwilligers? Hoe worden vrijwilligers ingezet en besteden bibliotheken aandacht aan vrijwilligersbeleid?

Nadere informatie

Verkenning en aanpak Onderzoek collectief systeem landelijke shared services Jos Debeij / Mark Deckers / Dennis Eijsten Directeurendag KB 19 mei 2016

Verkenning en aanpak Onderzoek collectief systeem landelijke shared services Jos Debeij / Mark Deckers / Dennis Eijsten Directeurendag KB 19 mei 2016 Verkenning en aanpak Onderzoek collectief systeem landelijke shared services Jos Debeij / Mark Deckers / Dennis Eijsten Directeurendag KB 19 mei 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Gezamenlijke verkenning 3.

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel

Nadere informatie

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Het ontwikkelhuis Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Positionpaper: De Westfriese Bibliotheken als kloppend Hart van Westfriesland Marc Andries 2 3 Het Ontwikkelhuis Westfriese

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang Scholing binnen BoekStart voor de Bibliotheek en kinderopvang SCHOLING BINNEN BOEKSTART In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die Bibliotheekmedewerkers, medewerkers van de Provinciale

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Mediawijsheid & In opdracht van SIOB

Mediawijsheid & In opdracht van SIOB Mediawijsheid & In opdracht van SIOB Nationaal Mediawijsheid Congres 2012-28 maart 2012 Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Collectie Beheer Stand van zaken en verder...

Collectie Beheer Stand van zaken en verder... Collectie Beheer Stand van zaken en verder... Een bibliotheek heeft materialen Gekocht Gehuurd : huur/wissel collecties Gedeeld : routed collections Gedeeld : floating collections Mijn en dijn : deel 1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Vol van Zeeland Strategisch Plan

Vol van Zeeland Strategisch Plan Vol van Zeeland Strategisch Plan 2016-2018 Woord vooraf Dit Strategisch Plan van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB) voor de periode 2016-2018 verschijnt kort na een ingrijpend en langdurig fusieproces

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 2

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein De rol van de bibliotheek in het sociaal domein Probiblio en BISC 19 juni 2014 Jantine Kriens Voorzitter Directieraad Maatschappelijke trends Participatiemaatschappij. - Burger is zelf aan het roer, de

Nadere informatie

Teammanager administratie

Teammanager administratie Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Teammanager administratie In deze functie geef je deskundig en pro-actief vorm en inhoud aan de financiële administratie en coördineer je de dagelijkse

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Meerjaren Prestatieafspraken subsidie : Bibliotheek

Meerjaren Prestatieafspraken subsidie : Bibliotheek Meerjaren Prestatieafspraken subsidie 2016-2018: Bibliotheek Activiteit: Stellers: Caren Julian Akkoord: geprtée Boxtel, afd. hoofd Maatschaļjp^kť^ itwikkeling d.d. 3-12 IS" Stichting Bibliotheek de Meierij

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

Lid Gedeputeerde Staten STATEN Contactpersoon Postadres Provinciehuis Aan Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlagen Onderwerp

Lid Gedeputeerde Staten STATEN Contactpersoon Postadres Provinciehuis Aan Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlagen Onderwerp Lid Gedeputeerde Staten Mr. J.F.(Han) Weber "v HOLLAND ZUID Aan Provinciale Staten van Zuid-Holland STATEN Contactpersoon Mevr. K. (Karen) Jas k.jas@pzh.nl 070 441 65 08 Postadres Provinciehuis Postbus

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Programma. Welkom en terugblik. 50+ & bibliotheken aan het woord. Koffie. Lunch. Afsluiting om 15.30

Programma. Welkom en terugblik. 50+ & bibliotheken aan het woord. Koffie. Lunch. Afsluiting om 15.30 Hartelijk welkom Programma Welkom en terugblik o 10.15-11.00: 50+ & bibliotheken aan het woord Koffie o 11.15-12.15: Vervolg Lunch o 13.00-13.30: Campagnes o 13.30-15.15: Nederland Leest Afsluiting om

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 846 Vaststellen van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) I BRIEF VAN

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

1. De belangrijkste elementen van de Wsob. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

1. De belangrijkste elementen van de Wsob. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie.

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN? BESPREEK ZE MET DE BIBLIOTHEEK! Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we onze kenniseconomie op peil?

Nadere informatie

ons kenmerk RH Helmond, 21 oktober 2011 betreft: Alternatieven spreiding Alternatieve vormen Spreiding bibliotheekwerk Helmond 2012

ons kenmerk RH Helmond, 21 oktober 2011 betreft: Alternatieven spreiding Alternatieve vormen Spreiding bibliotheekwerk Helmond 2012 Helmond - Peel Aan de Gemeente Helmond t.a.v. de griffier de heer J. Jaspers Postbus 950 5700 AZ Helmond RIB 87, bijlage 1 ons kenmerk 21102011RH Helmond, 21 oktober 2011 uw kenmerk betreft: Alternatieven

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Leergang Social Media

Leergang Social Media Leergang Social Media Ben je op zoek naar het hoe, wat, waarom, voor wie en wanneer van social media? Heb je behoefte aan een goede social media strategie voor je organisatie? En kun je daarbij gerichte

Nadere informatie

Een beleidsvisie in paradoxen. Gaat het om het maken van keuzes of wordt het de kunst van continue schipperen tussen de uitersten?

Een beleidsvisie in paradoxen. Gaat het om het maken van keuzes of wordt het de kunst van continue schipperen tussen de uitersten? Een beleidsvisie in paradoxen Gaat het om het maken van keuzes of wordt het de kunst van continue schipperen tussen de uitersten? Paradox 0: dagelijks werk én ambities De dagelijkse werkzaamheden belemmeren

Nadere informatie

Samenwerking openbare bibliotheken met het primair onderwijs, Onderzoeksresultaten BOP-enquête

Samenwerking openbare bibliotheken met het primair onderwijs, Onderzoeksresultaten BOP-enquête Samenwerking openbare bibliotheken met het primair onderwijs, 215-216 Onderzoeksresultaten BOP-enquête 1 Samenvatting Het onderzoek samenwerking primair onderwijs brengt in kaart hoe de dienstverlening

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie