Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte"

Transcriptie

1 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten

2 Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met kosten van gehandicapte kinderen die nog thuis wonen? Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG 2000) kosten van hulp in het huishouden, rolstoel, vervoer en aanpassingen in de woning? Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 6... kosten van reizen buiten de regio voor mensen met een beperking? Valys kosten van medicijnen, dokter, hulpmiddelen en fysiotherapie? Zorgverzekeringswet (Zvw) en Zorgtoeslag kosten van zorg en begeleiding bij langdurige ziekte? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kosten van bijzondere uitgaven vanwege ziekte of handicap? Bijzondere bijstand: Wet Werk en Bijstand (WWB) belastingaftrek bij ziekte, handicap of ouderdom? Aftrek buitengewone uitgaven: Wet op de inkomstenbelasting belastingteruggave voor mensen die op jonge leeftijd gehandicapt zijn geraakt? Jonggehandicaptenkorting een hogere uitkering voor extra hulp bij arbeidsongeschiktheid? Ophoging arbeidsongeschiktheidsuitkering 29 Meer vragen? 31

3 Voorwoord In ons land leven naar schatting 3,7 miljoen mensen die wat hebben. Een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd leidt vaak tot extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten, in het andere geval is het een compleet aangepaste woning. Meestal gaat het om een combinatie van kosten voor hulpmiddelen, medische zaken en bijvoorbeeld hulp in het huishouden. Die kosten kunnen hoog oplopen. Daarom zijn er verschillende regelingen voor vergoeding van kosten door ziekte, handicap of ouderdom. Deze brochure biedt u een overzicht van alle bestaande compensatieregelingen voor mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd. U leest welke regelingen er zijn, hoe ze werken en waar u terecht kunt voor een aanvraag of meer informatie. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Financiën/Belastingdienst Dat is mooi. Maar tegelijkertijd lastig. Niet iedereen is op de hoogte van de extra vergoedingen. Veelgehoorde vragen zijn: Op welke regeling kan ik een beroep doen? en Kom ik in aanmerking voor deze regeling?. 4 5

4 Kosten van hulp in het huishouden, rolstoel, vervoer en aanpassingen in de woning Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u de gemeente vragen om ondersteuning. Krijgt u hulp van een vrijwilliger of mantelzorger? Of bent u dat zelf? Dan is het goed om te weten dat de Wmo hen ondersteunt. vervoersvoorzieningen voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, zoals de taxibus, een taxikostenvergoeding of een scootmobiel; ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers; hulp bij het opvoeden van kinderen; rolstoelen; maaltijden. De Wmo is op 1 januari 2007 in plaats gekomen van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Hulp in het huishouden was tot eind 2006 onderdeel van de AWBZ en valt voortaan onder de Wmo. Ook het verbeteren van de sociale samenhang en leefbaarheid in buurten en wijken en maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen zijn onderdelen van de Wmo. De gemeente zorgt ervoor dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De gemeente bepaalt welke voorzieningen zij u aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan: hulp in het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken, het verzorgen van planten, ramen lappen, maaltijd klaarmaken; woonvoorzieningen, zoals aanpassingen in de woning, een traplift of een verhoogd toilet; Voor wie is de Wmo? Wmo-voorzieningen zijn er voor mensen met een beperking door bijvoorbeeld ouderdom, chronische ziekte, handicap of psychische problemen. Gemeenten zijn verplicht om de beperkingen van hun inwoners te compenseren. Iedere gemeente doet dat op haar eigen manier. Omdat de Wmo de sociale samenhang in buurten en wijken bevordert, kun je zeggen dat de Wmo er voor iedereen is. Ook als u in een AWBZ-instelling woont, kunt u, afhankelijk van uw situatie soms voorzieningen krijgen uit de Wmo. 6 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 7 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

5 Wie komt in aanmerking? De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een Wmovoorziening. Elke gemeente stelt hiervoor zelf de voorwaarden vast. De gemeente kan u vragen mee te werken aan een onderzoek om te beoordelen welke voorziening in uw geval nodig is. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een eigen deskundige van de gemeente of door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hoe zit het financieel? Eigen bijdrage Gemeenten kunnen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo. De hoogte van de eigen bijdrage kan per gemeente verschillen. Als u voorzieningen uit de Wmo krijgt én zorg uit de AWBZ (zie pagina 16), dan krijgt u straks één rekening thuis voor de eigen bijdragen. De optelsom van al die eigen bijdragen mag niet hoger zijn dan een maximum bedrag. De hoogte daarvan is voor iedereen anders. Hoe hoog dat maximum bedrag voor u is, hangt af van uw situatie. Voor een rolstoel hoeft u in geen enkele gemeente een eigen bijdrage te betalen. ondersteuning zelf kunt regelen. Maar u kunt ook kiezen voor zorg in natura en het regelwerk aan de gemeente overlaten. U kunt terecht in de gemeente waar u woont. Veel gemeenten hebben een apart Wmo-loket of een zorgloket. Voor meer algemene informatie over de Wmo: U kunt ook bellen met Postbus 51 telefoon (gratis), bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en uur. Persoonsgebonden budget Als de gemeente bepaalt dat u recht hebt op een Wmovoorziening, dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget. Dat is een bedrag waarmee u uw voorziening of 8 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 9 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

6 Kosten van reizen buiten de regio voor mensen met een beperking Valys Valys is taxivervoer voor mensen die slecht ter been zijn. Zij kunnen met Valys sociaal-recreatieve uitstapjes maken, zoals een dagje uit of familiebezoek. De Valysregeling is er omdat het openbaar vervoer nog niet overal voldoende toegankelijk is voor mensen met beperkingen. Bij Valys gaat het om uitstapjes die verder weg zijn dan vijf OV-zones vanaf het woonadres. Voor uitstapjes voor kortere afstanden kunt u terecht bij uw gemeente (zie Wmo, pagina 6). Elke pashouder krijgt een persoonlijk kilometerbudget (pkb) van 750 kilometers om de taxi buiten de eigen regio te nemen. Iedereen met een Valyspas mag altijd gratis één begeleider meenemen. Mensen die door hun beperking niet met de trein kunnen reizen en ook niet in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder, kunnen een hoog budget van 2250 taxikilometers krijgen. Hier is een aparte indicatie voor nodig. Wie komt in aanmerking? Valys is er voor mensen met een chronische ziekte of handicap en voor ouderen. Om van Valys gebruik te maken, moet u een Valyspas aanvragen. U komt in aanmerking voor een Valyspas als u: een bewijs van uw gemeente hebt dat recht geeft op Wmo-vervoer, een Wmo-rolstoel of scootmobiel (voorheen Wvg-voorzieningen) of als u een Gehandicaptenparkeerkaart of een OV-begeleiderskaart hebt. Hoe zit het financieel? De Valyspas kost eenmalig 6,80. Voor een taxirit binnen uw persoonlijk kilometerbudget betaalt u 0,16/km. Uw begeleider reist altijd gratis mee. Bij meer dan één reisgenoot geldt dat zij tegen het kilometertarief van 0,16 per persoon kunnen meereizen. Zodra u meer kilometers maakt dan uw persoonlijk budget, betaalt u 1,10 per kilometer. Dit tarief geldt vanaf 1 april Bij het kilometertarief van 1,10 reizen al uw reisgenoten gratis mee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Valys: telefoon ( 0,05 per minuut) of kijk op 10 Valys 11 Valys

7 Kosten van medicijnen, dokter, hulpmiddelen en fysiotherapie Zorgverzekeringswet (Zvw) en Zorgtoeslag Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket vergoedt de kosten voor: de huisarts, specialisten en het ziekenhuis; de tandarts voor mensen tot 18 jaar; specialistische tandheelkunde en kunstgebitten; hulpmiddelen, zoals hoortoestellen en rollators; medicijnen; kraamzorg en verloskunde; ziekenvervoer, zoals het vervoer in een ambulance of rolstoeltaxi; advies over voeding en dieet; er is een beperkte vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie, logopedie of ergotherapie. Het basispakket vergoedt niet alle kosten. Daarom zijn er ook aanvullende verzekeringen. Er is bijvoorbeeld een aanvullende verzekering voor de tandartskosten van volwassenen, of voor het deel van de fysiotherapie dat niet in het basispakket zit. Hiervoor betaalt u extra premie. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de soort zorg waarvoor u zich wilt verzekeren. U bepaalt zelf of u een aanvullende verzekering neemt. Aan het einde van elk kalenderjaar kan iedereen een nieuwe polis of een andere verzekeraar kiezen. Hebt u een zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog, dan hebt u recht op zorgtoeslag. Hoe zit het financieel? Premie en inkomensafhankelijke bijdrage U betaalt voor uw zorgverzekering elke maand een vast bedrag. Dat is de nominale premie. Die premie betaalt u aan de zorgverzekeraar. Dit bedrag verschilt per zorgverzekeraar. Als u werkt of een uitkering krijgt, bijvoorbeeld WIA (voorheen WAO) of WW, dan betaalt u naast uw nominale premie ook een inkomensafhankelijke bijdrage. U krijgt deze bijdrage terug van uw werkgever of uw uitkeringsinstantie. Wel bent u hierover belasting verschuldigd. Hebt u AOW? Dan ontvangt u hiervoor geen aparte vergoeding, omdat deze bijdrage al in uw AOW is verwerkt. Hebt u een pensioen of ander inkomen waarvoor u geen 12 Zorgverzekeringswet (Zvw) en Zorgtoeslag 13 Zorgverzekeringswet (Zvw) en Zorgtoeslag

8 vergoeding krijgt van uw werkgever of uitkeringsinstantie? Of bent u zelfstandig ondernemer of freelancer? Dan betaalt u de lagere inkomensafhankelijke bijdrage van 4,4%. Zorgtoeslag Niet iedereen heeft hetzelfde inkomen. Daarom is er de zorgtoeslag. Met de zorgtoeslag kunt u een deel van de nominale premie voor uw zorgverzekering betalen. Of u een zorgtoeslag krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Woont u alleen en verdient u minder dan bruto per jaar? Dan krijgt u een zorgtoeslag van maximaal 432 per jaar. Bent u getrouwd of woont u samen en verdient u samen met uw partner minder dan bruto per jaar? Dan bedraagt de zorgtoeslag maximaal per jaar. Meer informatie over de zorgtoeslag Zorgtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst/Toeslagen. Op vindt u meer informatie over de zorgtoeslag. U kunt er een aanvraagformulier downloaden en uw zorgtoeslag berekenen. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon: (gratis). Het nummer is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Meer informatie over de zorgverzekering Met vragen over uw zorgverzekering, kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar. Op staat ook veel informatie over de zorgverzekering. Hier kunt u nagaan wat uw polis precies dekt en welke vergoeding er voor u geldt. U kunt er ook polissen zoeken en met elkaar vergelijken op punten die voor u belangrijk zijn. Zo kunt u polissen selecteren op basis van een ziekteprofiel. De site biedt ook een overzicht van de collectieve polissen van verenigingen en patiëntenorganisaties. Wilt u liever iemand spreken over zorg en gezondheid? Bel dan het kiesbeter Informatiepunt: ( 0,30 per minuut) op werkdagen van 9.00 tot uur. Natuurlijk kunt u ook gratis bellen met Postbus 51 (telefoon ). De medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot uur. U kunt daar ook de brochure opvragen: Wat u moet weten over uw zorgverzekering. Meer informatie vindt u ook op: (dossier zorgverzekering). 14 Zorgverzekeringswet (Zvw) en Zorgtoeslag 15 Zorgverzekeringswet (Zvw) en Zorgtoeslag

9 Kosten van zorg en begeleiding bij langdurige ziekte Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) De AWBZ betaalt langdurige zorg voor mensen met een beperking door handicap, chronische ziekte of ouderdom. De AWBZ is er voor mensen die zware, chronische en continue zorg nodig hebben. Het gaat om medische kosten die door vrijwel niemand zijn op te brengen. U kunt AWBZ-zorg zowel thuis ontvangen als in een AWBZ-instelling. behandeling, zoals zorg bij een aandoening, zoals ernstige vergeetachtigheid; verblijf, bijvoorbeeld als er een beschermende woonomgeving nodig is vanwege ernstige vergeetachtigheid of als er continu toezicht nodig is. Of er is zoveel zorg nodig dat dit thuis niet meer allemaal te regelen is. Voor wie is de AWBZ? AWBZ-zorg is er voor iedereen die AWBZ-verzekerd is. Voor nieuwkomers in Nederland geldt een wachttijd van maximaal twaalf maanden. Gedurende deze wachttijd moet bepaalde AWBZ-zorg zelf worden betaald. De AWBZ kent zes soorten zorg: persoonlijke verzorging, zoals helpen met douchen, wassen op bed, aankleden, scheren, huidverzorging, hulp bij de toiletgang, hulp bij eten en drinken; verpleging, zoals wondverzorging, geven van injecties, advies hoe om te gaan met ziekte, het zelf leren injecteren; ondersteunende begeleiding, zoals ondersteuning om de dag te structureren en om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven. Maar ook dagverzorging of dagbesteding; activerende begeleiding, zoals gesprekken om gedrag te veranderen of gedrag te leren hanteren bij gedragsproblemen of een psychische stoornis; Om gebruik te kunnen maken van AWBZ-zorg hebt u meestal een zorgindicatie nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast of u zorg nodig hebt en welke zorg dat moet zijn. Als u recht hebt op AWBZ-zorg, dan kunt u kiezen hoe u die zorg wilt regelen. Kiest u voor zorg in natura, dan regelt het zorgkantoor de zorg. Kiest u voor een persoonsgebonden budget (pgb), dan krijgt u een bedrag waarmee u zelf zorg kunt inschakelen. Ook een combinatie van in natura en pgb is mogelijk. De zorgsoorten behandeling en verblijf worden altijd in natura geleverd. 16 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 17 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

10 Hoe zit het financieel? Premie Elke inwoner van Nederland betaalt premie voor de AWBZ. De AWBZ-premie wordt automatisch verrekend met het loon of de uitkering. Voor zelfstandigen wordt de premie via de belastingaangifte geïnd. Ook Postbus 51 kan u verder helpen: bel (gratis). De medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot uur. Eigen bijdrage Voor bepaalde vormen van AWBZ-zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Die bijdrage is aan een maximum gebonden. Als u zorg uit de AWBZ krijgt én voorzieningen uit de Wmo (zie pagina 6), dan krijgt u straks één rekening thuis voor de eigen bijdragen. De optelsom van al die eigen bijdragen mag niet hoger zijn dan een maximum bedrag. De hoogte van dat maximum bedrag is voor iedereen anders. Hoe hoog dat maximum bedrag voor u is, hangt af van uw situatie. Bij uw zorgverzekeraar, bij het CIZ en het zorgkantoor in de regio krijgt u meer informatie. Voor adressen kunt u bellen met het College voor Zorgverzekeringen ( ) of Zorgverzekeraars Nederland ( ). Op internet kunt u terecht op: of 18 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 19 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

11 Kosten van gehandicapte kinderen die nog thuis wonen Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG 2000) Ouders en verzorgers die thuis een kind van 3 tot 18 jaar met een handicap verzorgen, kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen van 203,23 per kwartaal. In een aantal gevallen komt u niet in aanmerking: wanneer u wordt betaald (anders dan pleeggeldvergoeding) voor het verblijf van het kind in uw huishouding; wanneer u een beroep kunt doen op een andere Nederlandse of buitenlandse vergoeding van vergelijkbare aard. Of dit het geval is, blijkt bij de beoordeling van de aanvraag van een TOGtegemoetkoming. Voordat u de tegemoetkoming krijgt, vindt er altijd een medische toetsing plaats. Dit gebeurt zoveel mogelijk met informatie die al voorhanden is. Indien nodig wordt een huisbezoek afgelegd. Voor wie is de TOG? De TOG is er voor ouders en verzorgers van thuiswonende kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Het gaat om kinderen die door hun handicap blijvend of langdurig ernstig beperkt zijn in het dagelijks functioneren. Het kind dat in aanmerking komt, is aanzienlijk meer afhankelijk van verzorging of begeleiding dan een gezond kind van dezelfde leeftijd. Het kind zou op basis van zijn beperkingen in aanmerking komen voor opname in een AWBZ-instelling. U moet als ouder of verzorger in Nederland wonen en het kind moet deel uitmaken van uw huishouden, dus bij u wonen. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank: of vraag de TOG-brochure aan bij de Sociale Verzekeringsbank Roermond ( ). Ook kunt u voor informatie over de regeling bellen met de informatietelefoon van het ministerie van SZW: Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG 2000) 21 Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG 2000)

12 Kosten van bijzondere uitgaven vanwege ziekte of handicap Bijzondere bijstand (Wet Werk en Bijstand) Bijzondere bijstand houdt in dat de gemeente haar inwoners financiële steun geeft bij bijzondere kosten. Daarbij kunt u denken aan medische kosten (bijvoorbeeld een bril), extra stookkosten (bijvoorbeeld bij reuma) of kosten van kledingslijtage door rolstoelgebruik. Voorwaarde is dat de uitgaven absoluut noodzakelijk zijn en u de kosten niet met uw inkomen of vermogen kunt opbrengen. Voor wie is de bijzondere bijstand? Iedereen vanaf 21 jaar met een inkomen op of rond het minimumniveau. Van personen tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders. omstandigheden? Hoe noodzakelijk zijn de kosten die u moet maken? Zijn er echt geen andere voorzieningen om u te helpen? En wat kunt u zelf betalen? Meestal hebt u alleen recht op bijzondere bijstand als uw inkomsten niet hoger zijn dan de bijstandsnorm. Zit u daarboven, dan kunt u mogelijk toch in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Dan kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. De gemeente bepaalt of en welk deel van uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) wordt vrijgelaten. U kunt terecht bij de gemeente waar u woont. Vaak heeft de gemeente een folder met informatie over de bijzondere bijstand. Bovendien hebben veel gemeenten een internetsite. Kijkt u eens onder het kopje welzijn, zorg of sociale dienst/zaken naar de beschikbare informatie. Meestal handelt de sociale dienst van uw gemeente de aanvraag voor bijzondere bijstand af. Wie komt in aanmerking? U komt alleen voor bijzondere bijstand in aanmerking als u de kosten niet via een andere regeling of verzekering kunt terugkrijgen. Elke gemeente heeft eigen regels voor bijzondere bijstand. De gemeente bekijkt per persoon of iemand in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Hoe bijzonder zijn uw 22 Bijzondere bijstand (Wet Werk en Bijstand) 23 Bijzondere bijstand (Wet Werk en Bijstand)

13 Belastingaftrek bij ziekte, handicap of ouderdom Wet op de inkomstenbelasting regeling of verzekering kunt terugkrijgen. De totale kosten moeten bovendien hoger zijn dan het zogenoemde drempelbedrag. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele fiscale partner. Is er geen enkele regeling die uw kosten voor ziekte of handicap vergoedt? Dan kunt u de ziektekosten altijd nog van de belasting aftrekken. Ziektekosten zijn buitengewone uitgaven. Ze vallen onder de aftrekposten die u in mindering kunt brengen op het inkomen. En dat kan invloed hebben op het bedrag dat u moet betalen aan of terugkrijgt van de Belastingdienst. Ook als u weinig of geen belasting betaalt, kunt u geld terugkrijgen. U moet dan wel belastingaangifte doen en de aftrekpost buitengewone uitgaven gebruiken, maar dat loont de moeite. Wie komt in aanmerking? U kunt ziektekosten van de belasting aftrekken als u de kosten hebt gemaakt voor: u zelf, uw (fiscale) partner en uw kinderen (jonger dan 27 jaar); mensen van 27 jaar en ouder met een ernstige handicap die tot uw huishouden behoren; inwonende ouders, broers en zussen die zorg nodig hebben. De uitgaven moeten direct te maken hebben met ziekte of invaliditeit. En het gaat alleen om kosten die u niet via een andere Wat komt in aanmerking voor aftrek? Op de aftrekpost buitengewone uitgaven zijn kosten aftrekbaar die rechtstreeks verband houden met ziekte of invaliditeit, zoals medicijnen, medische hulp, gezinshulp, hulpmiddelen en dieet. En verder: een deel van de nominale premie voor de zorgverzekering. Over 2007 gaat dat om een bedrag van 1059 (minus de zorgtoeslag die u eventueel in 2007 hebt ontvangen); de premie voor de aanvullende (tandarts)verzekering; de inkomensafhankelijke bijdrage die op uw loon, uitkering of pensioen wordt ingehouden of die u betaalt voor de zorgverzekering; bepaalde uitgaven, zoals extra kosten voor kleding en beddengoed en de huisapotheek (hiervoor gelden vaste aftrekbedragen); vaste aftrekbedragen zijn er ook voor chronische ziekten (zieken), chronisch zieke kinderen, arbeidsongeschikten en ouderen. Bijzondere bijstand én buitengewone uitgaven? Mensen met een inkomen op of rond het minimum kunnen daarnaast voor bepaalde medische kosten een beroep doen op de 24 Wet op de inkomstenbelasting 25 Wet op de inkomstenbelasting

14 bijzondere bijstand (zie pagina 22). De kosten die u via de bijzondere bijstand vergoed hebt gekregen, kunt u niet meer als aftrekbare ziektekosten voor de belasting opvoeren. Het voordeel van de bijzondere bijstand is dat u het bedrag voor uw medische kosten direct in de portemonnee krijgt. De belastingteruggave krijgt u altijd pas achteraf betaald. De aftrek van ziektekosten vraagt u aan via het aangiftebiljet. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon: Het nummer is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Op vindt u brochures met informatie over de aftrek van ziektekosten: Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft en Als u 65 jaar of ouder bent. Hulp bij de belastingaangifte Het doen van belastingaangifte is voor veel mensen een hele opgave. Gelukkig zijn er verschillende organisaties die daarbij kunnen adviseren of helpen. Soms gratis, soms voor een kleine vergoeding. Op de website: kunt u snel en gemakkelijk zien waar u in de buurt terecht kunt met vragen over uw belastingaangifte. U kunt ook contact opnemen met de BelastingTelefoon: (gratis). Belastingteruggave voor mensen die op jonge leeftijd gehandicapt zijn geraakt Jonggehandicaptenkorting De Jonggehandicaptenkorting is een financieel extraatje voor mensen die op jonge leeftijd gehandicapt zijn geraakt en daardoor recht hebben op een Wajonguitkering. Het is een zogenoemde heffingskorting ; er wordt minder geld van uw uitkering ingehouden voor loonbelasting en premies volksverzekeringen (loonheffing). Hierdoor houdt u maandelijks netto meer geld over van uw uitkering. Uw uitkeringsinstantie verrekent deze heffingskorting automatisch (maandelijks). De eerste keer dat de regeling wordt toegepast, krijgt u misschien maar een deel van de korting via de uitkering. Dat komt omdat de uitkeringsinstantie maandelijks 1/12e deel van de korting verrekent. Het restant kunt u met een T-biljet via de Belastingdienst terugvragen. Wie komt in aanmerking? Mensen tussen de 17 en 65 jaar die recht hebben op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). 26 Wet op de inkomstenbelasting 27 Jonggehandicaptenkorting

15 Vanaf 1 januari 2004 is het hebben van het recht op de Wajonguitkering voldoende om in aanmerking te komen voor de Jonggehandicaptenkorting. Het is dus niet noodzakelijk dat u de Wajonguitkering ook echt ontvangt. Een voorbeeld: werknemers die een Wajong-uitkering zouden ontvangen als ze niet zouden werken, krijgen Jonggehandicaptenkorting. Zij kunnen hun werkgever vragen om rekening te houden met de heffingskorting. Als de werkgever of uitkeringsinstantie bij de loonheffing geen rekening heeft gehouden met de Jonggehandicaptenkorting, kunt u de korting na afloop van het kalenderjaar aanvragen met het T-biljet. Voor algemene vragen over de Jonggehandicaptenkorting kunt u bellen met de BelastingTelefoon: (gratis). De Belastingdienst is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van uur en vrijdag van uur. Voor vragen over de toepassing van de Jonggehandicaptenkorting op uw uitkering kunt u terecht bij uw uitkeringsinstantie of uw werkgever. Hogere uitkering voor extra hulp bij arbeidsongeschiktheid Ophoging arbeidsongeschiktheidsuitkering Bij arbeidsongeschiktheid is de uitkering maximaal 70% van het laatst verdiende loon. Bij volledige arbeidsongeschiktheid en afhankelijkheid van extra hulp bij de dagelijkse bezigheden is verhoging van het percentage mogelijk. Afhankelijk van de ernst van de situatie gaat de uitkering dan omhoog naar 85% of naar 100%. Deze verhoging is mogelijk voor mensen met een uitkering in het kader van de WAO, de WAZ, de Wajong (uitkering bedraagt 70% van het minimumloon) en de WIA. Voor wie is de ophoging arbeidsongeschiktheidsuitkering? De regeling is bedoeld voor volledig arbeidsongeschikten, die intensieve oppassing en verzorging nodig hebben. Van intensieve oppassing is sprake als iemand vanwege zijn of haar gezondheidstoestand niet alleen kan zijn. En intensieve verzorging betekent dat iemand alledaagse handelingen als wassen, aankleden en eten niet alleen kan, maar daar hulp bij nodig heeft. 28 Jonggehandicaptenkorting 29 Ophoging arbeidsongeschiktheidsuitkering

16 Wie komt in aanmerking? U moet voor ten minste 80% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Daarbij hebt u min of meer een blijvende behoefte aan hulp. De verhoging vervalt wanneer u voor verpleging wordt opgenomen in bijvoorbeeld een ziekenhuis of verpleeghuis en de zorgverzekeraar de kosten van opname betaalt. Meer vragen? Meer informatie vindt u op de internetsites van de betrokken ministeries: en Voor meer informatie kunt u terecht bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Bel het informatienummer: (lokaal tarief). Of kijk op Hebt u naar aanleiding van deze brochure nog vragen of wilt u meerdere exemplaren van de brochure bestellen? Dan kunt u bellen met de Postbus 51-informatielijn, telefoon (gratis, op werkdagen van tot uur), of raadpleeg Daar is de tekst van deze brochure ook te downloaden. Bij Postbus 51 kunt u terecht met algemene vragen aan de rijksoverheid. Voor juridische vragen kunt u terecht bij het Juridisch Steunpunt Chronisch Zieken en Gehandicapten, telefoon (op werkdagen van tot uur), of kijk op Bij het vervaardigen van de brochure is uiterste zorgvuldigheid betracht. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. 30 Ophoging arbeidsongeschiktheidsuitkering 31

17 Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën/Belastingdienst Bezoekadres ministerie van VWS: Parnassusplein VX Den Haag Postadres: Postbus EJ Den Haag Telefoon (070) Telefax (070) Informatie: Voor informatie en vragen over bestellingen kunt u terecht bij de medewerkers van Postbus 51. Zij zijn op werkdagen beschikbaar van 8.00 tot uur via telefoonnummer (gratis). Internetadres: maart 2007 DVC Vormgeving: Optima Forma bv, Voorburg - Illustraties: Len Munnik

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Wtcg wat hebt u daar mee? De Wtcg wat hebt u daar mee? 1 Inleiding Sinds januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Cystic Fibrosis en vergoedingen

Cystic Fibrosis en vergoedingen Cystic Fibrosis en vergoedingen NCFS maart 2015 Copyright NCFS 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie