Prestaties ten dienste van onze klanten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestaties ten dienste van onze klanten"

Transcriptie

1 Prestaties ten dienste van onze klanten JAARVERSLAG 2011

2 Inhoud Prestaties ten dienste van onze klanten 03 Missie, Visie, Waarden 04 Belangrijke feiten in Kerncijfers Mededeling van de Afgevaardigd Bestuurder 12 Mededeling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur Activiteitenverslag Samenwerken voor meer efficiëntie 18 Dienstverlening neemt hoge vlucht 24 Motor achter ontwikkeling 28 Duurzame efficiëntie 32 Minder kosten voor onze klanten 36 Medewerkers klaar voor prestatiedoelstellingen Jaarverslag Corporate Governance 46 Beheersverslag van de Raad van Bestuur 54 Verslag van het College van Commissarissen Jaarrekening Balans na winstverdeling 58 Resultatenrekening 60 Resultaatverwerking 61 Samenvatting van de waarderingsregels 64 Glossarium } Prestaties Veiligheid, capaciteit, kostenefficiëntie, milieu. Jaarverslag

3 } Veiligheid Een steeds veiliger luchtverkeer is de topprioriteit van Belgocontrol en de basis van zijn opdracht van openbare dienst.

4 Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf dat werd opgericht in 1998 met als missie de veiligheid van de luchtvaartnavigatie te waarborgen, alsook van de passagiers en de overvlogen bevolking in het burgerlijke luchtruim waarvoor België verantwoordelijk is. Belgocontrol koppelt zijn missie van openbare dienst aan de kwaliteit van zijn prestaties door de kosten te beheersen, de capaciteit, de vlotte doorstroming en de stiptheid te optimaliseren, en te zorgen voor een duurzame ontwikkeling van de luchtvaart. Zijn activiteitszone strekt zich uit van de grond - het beheer van de bewegingen op de luchthavens van Brussel-Nationaal, Antwerpen, Charleroi, Luik en Oostende - tot op vliegniveau 245 (8.000 meter) boven België en van vliegniveau 145/165(*) tot 245 voor het Groothertogdom Luxemburg. De sectoren boven het vliegniveau 245 behoren tot de bevoegdheid van het luchtverkeersleidingscentrum van EUROCONTROL te Maastricht (Nederland), waaraan België de bevoegdheid voor de controle van het hogere luchtruim heeft overgedragen. Belgocontrol biedt ook een brede waaier van andere diensten aan de luchtruimgebruikers. Het biedt accurate en in real time luchtvaart- en meteorologische informatie die betrouwbaar en onontbeerlijk is voor het waarborgen van veilige vluchten. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor alle systemen op het vlak van communicatie, navigatie en radarbewaking die noodzakelijk zijn voor zijn activiteiten en die van zijn klanten: de luchtvaartmaatschappijen en de andere gebruikers van het luchtruim, de Belgische luchthavens en de openbare overheden. Het bedrijf biedt tevens opleidings- en consultancydiensten aan zijn externe klanten. Missie Wij verlenen een uitmuntende luchtverkeersleiding en geven de absolute prioriteit aan de veiligheid van het luchtverkeer. Visie Wij waarborgen een performante luchtverkeersleiding door voortdurend te streven naar een optimale balans tussen capaciteit, kostenbeheersing en milieu. Wij versterken voortdurend onze positie van professionele partner in een van de meest complexe luchtruimen van Europa. Wij spelen als geïntegreerde dienstverlener een actieve rol in de luchtvaartsector en valoriseren onze deskundigheid op internatio naal vlak, volledig in lijn met de filosofie van het ééngemaakte Europese luchtruim. Waarden Wij voeren onze opdracht van openbare dienst uit met een constante verbetering van de veiligheid, de kwaliteit en de productiviteit, gedreven door de verwachtingen van onze klanten en de samenwerking met onze Europese collega s en andere stakeholders. Wij leveren een positieve bijdrage tot de milieu zorg en zijn trots op de socio-economische rol die we spelen. Wij creëren een klimaat dat de persoonlijke ontplooiing en het algemene welzijn van onze medewerkers aanmoedigt. (*) Sinds 10 maart Daarvoor verzorgde Belgocontrol de verkeersleiding in het luchtruim van het Groothertogdom Luxemburg tussen vliegniveaus 135 en 245. Jaarverslag

5 } Belangrijke feiten 2011 Januari - December 2011 De toepassing van nieuwe procedures en nieuwe tools voor de Traffic Managers om de en-routevertragingen te beheren heeft zijn vruchten afgeworpen en heeft in 2011 de gemiddelde en-route ATFM-vertraging (Air Traffic Flow Management) met 80% verlaagd ten opzichte van Januari 2011 Januari 2011 Start van de pilootperiode van het Human Resources-evaluatiesysteem: een evaluatiecyclus van een jaar tijdens hetwelk hulp geboden wordt aan het personeel en enquêtes georganiseerd worden op sleutelmomenten teneinde het systeem te kunnen verfijnen. Maart 2011 Belgocontrol neemt 7 dagen per week en 24 uur per dag de luchtverkeersleiding waar op de luchthaven van Luik waar die voordien van maandag tot vrijdag overdag uitgevoerd werd door de militairen. April 2011 Het tot stand brengen, in samenwerking met het MUAC, van een IP-verbinding (Internet Protocol) versie 6 voor de uitwisseling van gegevens via het FMTP (Flight Message Transfer Protocol), wat een Europese primeur is. De nieuwe versie biedt een efficiëntere routing, autoconfiguratie van het netwerk en beveiliging van de gegevens. Mei 2011 Belgocontrol stond in voor de veiligheid van de Solar Impulse bij zijn landing te Brussels Airport op 13 mei 2011, waarmee zijn eerste internationale vlucht met succes werd afgerond. Ingebruikname van ISAAC, het nieuwe systeem voor de uitwisseling van luchtvaartberichten, zoals vluchtplannen, tussen Belgocontrol en alle luchtvaartactoren en dat werkt volgens de nieuwe internationale AMHS-norm (ATS Message Handling System). De uitwisseling van gegevens is voortaan uitgebreider, preciezer, sneller en betrouwbaarder. Januari 2011 In het kader van het FABEC-samenwerkingsakkoord aangaande opleiding, meer bepaald de ATCO (Air Traffic Controller) Basic Training, is de gedetailleerde inhoud vastgelegd en goedgekeurd van een gemeenschappelijke basiscursus voor alle kandidaatverkeersleiders binnen het FABEC. April 2011 Eerste tests in reële omstandigheden (Real Time Simulation - RTS) van het Project West van het FABEC, onder het voorzitterschap van Belgocontrol. Bedoeling is om meer ruimte te geven aan de verkeersstromen tussen het FABEC en het Verenigd Koninkrijk door het wijzigen van een militaire zone dankzij een nauwere samenwerking tussen burgers en militairen bij het beheer van het luchtruim. Mei - Juli 2011 Deelname met de FABEC-partners aan een test in reële omstandigheden van een nieuwe gemeenschappelijke ATFCM/ ASM-functie (Air Traffic Flow and Capacity Management / Airspace Management) die de capaciteit, de verkeersstromen en het burgerlijke gebruik van de militaire zones binnen het FABEC moet optimaliseren. 4 Jaarverslag 2011

6 Juni 2011 Validering door de BSA van het project voor de herstructurering van het luchtruim rond de luchthaven van Charleroi. Het project werd opgestart door Belgocontrol en behelst het gebruik van een deel van het militaire luchtruim om de veiligheid te verbeteren, het brandstofverbruik en de negatieve gevolgen voor het milieu te verminderen en zodoende de ontwikkeling van de luchthaven van Charleroi te ondersteunen. September 2011 Teneinde de operationele prestaties te verbeteren, bereiken de CEO s van het FABEC overeenstemming betreffende de organisatie van het luchtruim in drie volumes, namelijk een volume voor vrije routes (Free Route Volume), een luchtruim bestaande uit vaste routes en multihub TMA s, en een overgangsluchtruim dat de vijf grootste hubs verbindt met de andere luchtruimvolumes door gebruik te maken van AMAN/DMAN-systemen (Arrival MANagement / Departure MANagement). Oktober 2011 Oktober 2011 Voorstelling van het Masterplan aan de Raad van Bestuur en aan de representatieve vakorganisaties. Het is een plan voor de reorganisatie van het bedrijf dat alle diensten treft en dat opgesteld is teneinde het bedrijf te wapenen om de prestatiedoelstelling te behalen met betrekking tot de kostenefficiëntie en zodoende de kost voor onze klanten te verlagen. November 2011 Juni 2011 Het indienen door de Staten van het FABEC van het eerste Prestatieplan bij de Europese Commissie, waarin beschreven wordt op welke manier ze zullen bijdragen aan het behalen van de Europese prestatiedoelstellingen tegen het einde van de eerste referentieperiode (eind 2014). Het Prestatieplan is gemeenschappelijk voor de domeinen veiligheid, capaciteit en milieu. België heeft een nationaal plan ingediend voor het domein kostenefficiëntie. Juli en November 2011 Installatie van de AMS-toepassingen (Airport Movement System) in de Navigation Offices van de luchthaven van Antwerpen, Charleroi en Oostende. Het doel was het creëren van een lokale CDM (Collaborative Decision Making) door een verbinding tussen de verkeersleiding in de regionale torens en de Navigation Offices van die luchthavens. De luchthavens kunnen zo realtime-informatie ontvangen betreffende de aankomsten en vertrekken. De luchtvaartmaatschappijen doen hun voordeel bij CDM door het beter kunnen plannen en vlottere operaties, wat zich vertaalt in winst op het vlak van brandstofverbruik. Installatie van de nieuwe naderingsradar te Oostende in het raam van het BARBARAproject dat de vervanging beoogt van de naderingsradars door Mode S-radars op de luchthaven van Brussel-Nationaal, Charleroi en Oostende. Dit project zal de Mode S-infrastructuur van Belgocontrol vervolledigen en zal de driedubbele dekking garanderen die noodzakelijk is om alle operaties in Mode S uit te voeren, wat een positieve weerslag zal hebben op de veiligheid, de capaciteit en de efficiëntie. Renovatie van de controletoren op de luchthaven van Charleroi en ergonomische aanpassing van de werkposities van de verkeersleiders voor meer productiviteit, efficiëntie en veiligheid. December 2011 Publicatie van het eindrapport aangaande de tests voor gestroomlijnde naderingen (Continuous Descent Operations CDO) uitgevoerd binnen het B3-project bestaande uit Belgocontrol, Brussels Airlines en Brussels Airport op de luchthaven van Brussel-Nationaal. Het doel van het B3- project is de mogelijkheden te onderzoeken om CDO zo veel mogelijk te veralgemenen, het operationele concept te testen en de voordelen te becijferen op het vlak van brandstofverbruik, CO 2 -uitstoot en geluid. Jaarverslag

7 } Kerncijfers 2011 CANAC Aantal bewegingen (in duizendtallen) CANAC Evolutie 2011 (in duizendtallen) daling* stijging* Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec * In vergelijking met Brussel-Nationaal Aantal bewegingen (in duizendtallen) Brussel-Nationaal Evolutie 2011 (in duizendtallen) daling* stijging* Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec * In vergelijking met Regionale luchthavens Aantal bewegingen (in duizendtallen) Regionale luchthavens Evolutie 2011 (VFR en IFR) (in duizendtallen) daling* stijging* Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec * In vergelijking met bewegingen beheerd door Belgocontrol in Jaarverslag 2011

8 +0,04 min. Gemiddelde ATFM vertraging - En-route TOP 10 - Complexiteit van het luchtruim (Bron: Eurocontrol, 2011) 15,0 Veiligheid Evolutie van het totaal aantal A en B incidenten 20 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0 skyguide DFS NATS Belgocontrol MUAC LVNL Austro Control ANS CR Slovenia Control DSNA CH DE UK BE NL AT CZ SI FR Gemiddelde ATFM vertraging - En-route Per vlucht (in minuten) Gemiddelde ATFM vertraging - Aankomsten Per beweging (in minuten) 3 ECAC EBBU ACC 2,5 ECAC EBBR 2 1 1,13 0, ,0 1,5 1,0 0,5 0,81 0,64 0, Unit rate (in ) Personeel , * * Waarvan 95 in disponibiliteit, in loopbaanonderbreking of gedetacheerd. Jaarverslag

9 } } Kw a l i t e i t Vo o r z o r g De kwaliteit van ons personeel en van onze infrastructuur is onze belangrijkste troef voor het bieden van de beste dienstverlening. Wij konden het hoofd bieden aan ons tekort dankzij de beheersing van onze financiën en onze cashflow, en een gerichte investeringsstrategie.

10 Prestaties ten dienste van onze klanten } Een ontmoeting met... Jean-claude tintin Afgevaardigd Bestuurder van Belgocontrol H et boekjaar 2010 verliep in een moeilijke economische context. Begin 2011 leek zich een heropleving van de economische activiteit aan te kondigen, maar het jaar eindigde toch teleurstellend. In welke mate heeft de conjunctuur de activiteiten van Belgocontrol in 2011 beïnvloed? 2011 eindigde inderdaad minder goed dan het begon. Het begin van 2012 werd ook getemperd. We moeten er toch aan herinneren dat Belgocontrol een bedrijf van openbare dienst is en dat de impact van de conjunctuur onze activiteit niet in grote mate beïnvloedt. Maar de conjunc tuur heeft wel een impact op de resultaten. Wij kunnen ons echter verheugen op een stijging van de verkeersvolumes met 5,26% over heel het land. Het boekjaar 2011 werd voor de derde keer sinds de oprichting van Belgocontrol met verlies afgesloten. Hoe kan dit tekort van 15 miljoen euro worden verklaard? Net zoals bij het vorige boekjaar blijven we lijden onder het feit dat een deel van onze diensten niet wordt vergoed. Deze situatie is schadelijk voor het bedrijf en de beleidsma kers moeten structurele beslissingen nemen. Jaarverslag

11 Doordat er het grootste deel van het jaar geen regering met volle bevoegdheid is geweest, schoten de besprekingen maar niet op. En hebt u vertrouwen in de evolutie van dit dossier? In de algemene beleidsverklaring van de regering staat dat men een oplossing moet vinden voor Belgocontrol. De Staatssecretaris zegt hetzelfde. Wij zijn dus optimistisch wat betreft de evolutie van het dossier. Bij een van de genoemde pistes zouden de Gewesten hun bijdrage leveren aan de vergoeding van de geleverde diensten door Belgocontrol. Maar daarvoor zijn natuurlijk onderhandelingen nodig tussen de Staat en de Gewesten. Kan u een aantal markante feiten aanhalen inzake het boekjaar 2011? Hiervoor wil ik graag drie zaken aanhalen. Vooreerst de verbetering van onze thesauriesituatie. Wij moesten geen bijkomend kapitaal lenen dankzij een aanhoudende economische activiteit, onze constante inspanning om de kosten te drukken en het uitstel van sommige investeringen die niet dringend bleken was tevens een opvallend jaar in die zin dat de cost recovery voor de en-route voor het laatst werd toegepast. Wij hebben veel tijd besteed aan de voorbereiding van het prestatieplan En parallel daarmee is de mentaliteit binnen het bedrijf geëvolueerd. Sinds januari 2012 is het nieuwe tarificatiesysteem op basis van risk sharing wat betreft het verkeer van toepassing. Ten slotte is het rationalisatieplan het derde feit dat ik wil vermelden voor Het plan, dat begin oktober werd neergelegd, voorziet in een nettodaling van het personeel met 125 eenheden, of 15% van ons personeelsbestand. Wat heeft u ertoe gedreven deze beslissing te nemen? Wij hadden heel wat teams ingezet op grote projecten. Deze projecten zijn momenteel beëindigd en dus kan het personeelsbestand worden verminderd. Bovendien zijn de hoogtechnologische uitrustingen waarin we investeerden meer betrouwbaar dan vroeger. Alle systemen zijn dubbel uitgevoerd. Als er zich een defect aan een systeem voordoet, neemt de back-up het automatisch over. Voordien waren er technische teams die 24 uur per dag beschikbaar waren om het probleem snel te verhelpen, maar dit is vandaag de dag niet langer nodig. Er is dus soms redundantie wat betreft de mensen op de werkvloer. Ten slotte zijn in de administratieve diensten steeds meer taken geïnformatiseerd waardoor er ook daar minder personeel nodig is. Naar aanleiding daarvan wilden we een plan doorvoeren dat in sociaal aanvaardbare maatregelen voorzag. Pensioen en prepensioen maakten deel uit van de oplossingen die naar voren werden geschoven. Jammer genoeg stapten de vakbonden uit de besprekingen en ondertussen heeft de nieuwe regering eind 2011 een einde gesteld aan de mogelijkheid om een beroep te doen op het prepensioen dat voordien bestond. Beantwoordden de investeringen die men in de loop van de laatste jaren heeft gedaan, zoals CANAC 2, aan de verwachtingen die ze hadden gecreëerd? Wij zouden deze investeringen natuurlijk willen kunnen afschrijven met meer luchtverkeer dan nu het geval is. Op termijn hopen we, als een politieke beslissing dit mogelijk maakt, synergieën te ontwikkelen met de militairen en de luchtverkeersleiding over te nemen die zij momenteel uitvoeren. Het huidige werkinstrument biedt veel potentieel. Over het algemeen zijn we er zeer tevreden mee, ondanks een paar kinderziekten die we nog moeten wegwerken. Tijdens de zomer van 2011 kwamen er een paar zwakke punten naar voren naar aanleiding van de grote onweren, maar wij doen er alles aan om ze weg te werken. Het woord prestatie blijft centraal in de activiteiten en de algemene filosofie van het bedrijf. Het begrip prestatie richt zich vandaag voornamelijk tot de dienstverlening voor de klanten. Wie zijn deze klanten? En wat verwachten ze van Belgocontrol? Onze klanten zijn eerst en vooral de luchtvaartmaatschappijen. Zij zijn het die onze facturen krijgen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de veiligheid en de milieuaspecten. Prestatie voor hen betekent vooreerst een scherpe prijs. Ze beschouwen veiligheid immers als reeds verworven. Naast de prijs is stiptheid een belangrijke factor voor de maatschappijen. In het prestatieplan heeft de Europese Commissie een reeks doelstellingen vastgelegd op financieel gebied en inzake milieu en stiptheid. Voor ons betekent prestatie: deze doelstellingen bereiken en zelfs beter doen. Onlangs namen wij deel aan een Europees project wat betreft Continuous Descent Operations die zorgen voor brandstofbesparingen, minder broeikasgassen en een daling van de geluidshinder. Wij willen een pionier zijn op dat gebied. Om dat te bereiken, hebben we ieders medewerking nodig. Wat de 10 Jaarverslag 2011

12 veiligheid betreft, behalen we goede scores en dat blijft onze prioriteit. Uiteindelijk zijn de passagiers dus de klanten van de luchtvaartmaatschappijen- ergens ook uw klanten? Wij hebben geen rechtstreeks contact met hen. Wij voeren geen specifieke acties die op hen gericht zijn. Maar het is duidelijk dat de veiligheid die wij verzekeren voor de luchtvaartmaatschappijen, zowel op de grond als in de lucht, hen rechtstreeks aanbelangt! De klanten van de luchtvaartmaatschappijen beseffen niet welke enorme verantwoordelijkheid op onze schouders rust om hen in de beste omstandigheden en vooral in alle veiligheid te laten reizen! Het is een verantwoordelijkheid die onder de bevoegdheid van de Staat valt. En Belgocontrol is er om deze opdracht te vervullen. De druk, die alle personeelsleden voelen, is immens. Wij moeten ons elke dag opnieuw in vraag stellen. De uitrustingen evolueren. De verkeersleiders scholen zich continu bij. Er wordt steeds verslag uitgebracht over incidenten die zich soms voordoen om er lessen uit te trekken en te voorkomen dat er nieuwe fouten worden gemaakt. De stiptheid heeft trouwens ook rechtstreeks gevolgen voor de passagiers van onze klanten, de luchtvaartmaatschappijen. De gebruikers van deze maatschappijen aanvaarden steeds minder vertragingen in de aangekondigde uurregeling. Belgocontrol vindt het belangrijk dat de passagiers kunnen vertrekken en aankomen op het verwachte uur. Wat ook de reden van de reis is, zaken of vrije tijd, een vertraging kan soms ernstige gevolgen hebben. Ten slotte heeft ook een derde aspect rechtstreeks impact op de bevolking in het algemeen: het milieu. De verantwoordelijkheid van de Staat, en dus ook onze, bestaat erin de bronnen van vervuiling en overlast te beperken. Gestroomlijnde naderingen die ik zonet heb vermeld, maken deel uit van deze dynamiek. Belgocontrol vervult duidelijk een opdracht van openbare dienst. Hoe zou u deze opdracht omschrijven in het licht van de karakteristieken van een privébedrijf? Wij streven niet naar winst, hoewel we wel een financieel evenwicht moeten bereiken. Dat onderscheidt ons van een commercieel bedrijf. Wij zijn er soms toe genoopt verliesgevende prestaties te verrichten omdat wij een openbare dienst zijn. In de privésector zou het logisch zijn om de verlieslatende activiteiten af te stoten. De openbare dienst behoudt zijn echte betekenis. Wij moeten een dienst verlenen onder dezelfde voorwaarden voor iedereen. In welke mate kaderen de activiteiten van Belgocontrol in het beleid van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim? Concreet gezien, hoe past het bedrijf zich aan aan deze nieuwe realiteit? En welke zijn de verhoopte positieve gevolgen voor de klanten van Belgocontrol? De samenwerking met onze Europese collega s is momenteel nog bescheiden, hoewel er al talrijke initiatieven werden genomen. Het prestatieplan en de toekomstige prestatieplannen zijn onze referentie. Wij zetten ons in om de vastgestelde doelen te bereiken op gebied van milieu en efficiëntie door met name te proberen de vliegtijd te verkorten door voorrang te geven aan de kortste routes. Maar dat vraagt medewerking van de militairen en steun van de politiek. Momenteel is 60 % van het Belgische luchtruim gereserveerd voor de militairen. Daardoor is er natuurlijk veel verspilling. Een van de doelstellingen van het prestatieplan is ook om de prijzen te doen dalen met 10% over drie jaar. Het is met name in die optiek dat we onze loonmassa wilden verminderen en dat wij inspanningen leveren om onze concurrentiekracht te verbeteren. Heeft u nog steeds vertrouwen in de toekomst van het bedrijf? Over welke troeven beschikt Belgocontrol om zijn concurrenten achter zich te laten en zijn toekomst sereen tegemoet te zien? R : De kwaliteit van onze infrastructuur is een van onze grootste troeven. Wij hebben enorm geïnvesteerd de laatste jaren: de controletoren te Brussel, een nieuwe verkeersleidingszaal (CANAC 2), krachtige software Al onze uitrustingen werden vernieuwd. Wij zijn dus het beste gewapend om de uitdagingen van het prestatieplan en de volgende prestatieplannen aan te gaan. Daarnaast kunnen we ook rekenen op de kwaliteit van ons personeel. Onze verkeersleiders werken in een zeer complex luchtruim dat zij perfect kennen. Ik wil ook nog benadrukken dat wij dankzij onze kleine omvang flexibeler zijn; een voordeel dat onze grotere concurrenten niet hebben. }}}} Jaarverslag

13 Charles-Louis d Arenberg Voorzitter van de Raad van Bestuur van Belgocontrol Verliep het boekjaar 2011 van Belgocontrol in dezelfde moeilijke economische omstandigheden als die welke het jaar 2010 kenmerkten? Ondanks een grote volatiliteit en een economische verslapping die vastgesteld werd op het eind van het jaar, werd 2011 gekenmerkt door een vrij duidelijke verbetering van de verkeersvolumes ten opzichte van We hebben een globale vooruitgang geboekt van 5,26% bewegingen voor het hele boekjaar. Brussel doet het met een toename van 3,6% minder goed dan de regionale luchthavens. De IFR-bewegingen op die luchthavens gaan er inderdaad duidelijk op vooruit: plus 12,4%. Die prestatie wordt verklaard door de sterke groei van Charleroi, maar ook door de overname van de luchtverkeersleiding overdag in Luik, die tot maart 2011 beheerd werd door Defensie. Hoewel de cijfers voor 2011 eveneens positief zijn voor Brussel, zet de dalende tendens zich echter door op lange termijn. Is 2012 begonnen onder een goed gesternte? 2012 werd ingezet in de context van volatiliteit die al vastgesteld werd op het einde van het jaar ervoor, met een vrij duidelijke verslapping tijdens de eerste maanden. We voelen de bezorgdheid bij onze klanten, waarvan sommige negatieve resultaten geboekt hebben die onder andere te maken hebben met de stijging van de brandstofprijzen en met problemen van bezettingsgraad van de vliegtuigen. Wij blijven dus erg aandachtig voor die signalen en zullen dienovereenkomstig handelen. Was het verlies van 15,3 miljoen euro door Belgocontrol in 2011 te voorzien? Ja, want het is het gevolg van de niet-betaling van een groot deel van onze dienstverlening. Wij kunnen die inkomstenderving heel precies becijferen: 17 miljoen euro voor wat betreft de regionale luchthavens, 8,7 miljoen euro voor Brussel- Nationaal en 2,5 miljoen euro voor de zogeheten vrijgestelde vluchten, waarvoor de Federale Staat geen enkele vergoeding betaalt. Die uitblijvende vergoeding van onze dienstverlening en de verliezen die daar rechtstreeks uit voortvloeien, zijn heel precies begroot op basis van de voorziene verkeersvolumes. Deze moeilijke situatie is dus volledig onder controle hoewel ze zoals we al meerdere malen hebben aangegeven - op termijn onhoudbaar is. Al vanaf februari 2007 had de Raad van Bestuur van Belgocontrol aan de bevoegde autoriteiten een gedetailleerd rapport opgestuurd met de analyse van deze structurele tekorten. Het is trouwens opmerkelijk dat het bedrijf ondanks deze verliezen geen beroep heeft moeten doen op de Staat. Een goed beheer van onze financiën, het beheersen van onze cashflow en een voortuitziende investeringsstrategie hebben Belgocontrol in staat gesteld het hoofd te bieden aan deze tekorten. Maar de situatie kan niet blijven duren. Zijn de denksporen die vorig jaar werden geopperd om uit de impasse te raken in goede aarde gevallen bij de nieuwe regering? Tot op heden is er geen enkele oplossing uit de bus gekomen. Onze politieke verantwoordelijken zijn uitgebreid geïnformeerd geworden over de noodzaak om de vergoedingsstructuur voor de door het bedrijf geleverde diensten te reorganiseren. Het uitblijven van de vergoeding van een deel van onze dienstverlening kan inderdaad niet gecompenseerd worden door de gereglementeerde marges die wij realiseren op andere activiteitensegmenten. Maar er dient opgemerkt te worden dat uit de regeringsverklaring de intentie blijkt om deze complexe reglementaire situatie te verhelpen. Wij blijven proactief om aan de regering de nodige elementen te leveren voor de verwezenlijking van dit doel. Waarin heeft u zich kunnen verheugen het afgelopen jaar met betrekking tot de evolutie van het bedrijf? Wat zijn de markante feiten die eruit springen? De gedeeltelijke vernieuwing van het directiecomité in januari 2011 viel samen met de reorganisatie van de diensten en de lancering van het Masterplan. Dit plan wil de efficiëntie van het bedrijf versterken om het in staat te stellen zich beter te schikken naar de doelstellingen inzake kosten waartoe de Belgische regering en de Europese Commissie samen beslist hebben. Een tweede markant feit is - zoals ik al gezegd heb aan het begin van ons gesprek - de overname van het hele luchtverkeer te Luik. Belgocontrol draagt nu de verantwoordelijkheid voor de gehele burgerlijke luchtverkeersleiding in het door België gecontroleerde luchtruim. En ten slotte, op langere termijn, stel ik met tevredenheid vast dat Belgocontrol een positieve kostenevolutie gekend heeft vergeleken met de luchtverkeersleidingsorganisaties in de buurlanden. In de laatste tien jaar tekent Belgocontrol een jaarlijkse gemiddelde stijging op van zijn kosten met 1,74% tegen 2,95% voor zijn naaste buren. Belgocontrol, dat kan bogen op kwaliteitsvol personeel en een rigoureus beheer, heeft kunnen bewijzen dat een Belgisch bedrijf, waarvan de kleine omvang en de grotere flexibiliteit beslist troeven zijn, zich kon onderscheiden van operatoren die nochtans van grotere schaalvoordelen kunnen genieten. Op het vlak van veiligheid of stiptheid blijft Belgocontrol ook een voortrekkersrol spelen Met een gemiddelde van tien incidenten van het type A en B per miljoen bewegingen over de laatste tien jaar, is Belgocontrol steeds volledig tegemoetgekomen aan artikel 5 van zijn beheers contract. Voor 2011 is die positieve tendens volledig bevestigd. Sinds 2002 hebben we een gemiddelde jaarlijkse daling van de 12 Jaarverslag 2011

14 incidentengraad van 4,6% geregistreerd. Voor wat betreft stiptheid mogen we met een gemiddelde vertraging van 0,04 minuten tegen een Europees gemiddelde van 1,13 minuten eveneens trots zijn op onze prestatie. Het is het resultaat van de inspanningen die Belgocontrol zich sinds tien jaar getroost om zich zo goed mogelijk te positioneren binnen het kader van het gemeenschappelijk Europese luchtruim, en het getuigt van de kwaliteit en het engagement van zijn personeel. Prestatie, het leidmotief van het bedrijf, heeft vooral betrekking op het begrip klantgerichtheid. Op welke manier wordt dat concreet vertaald in de dagelijkse praktijk? Wij doen al het mogelijke om onze rechtstreekse klanten, de luchtvaartmaatschappijen, tevreden te stellen. Maar onze stakeholders zijn eveneens de overheid, de passagiers van de luchtvaartmaatschappijen, de omwonenden van de luchthavens enz.. Wij stellen alles in het werk om de doelstellingen te bereiken die ons opgelegd zijn op het vlak van veiligheid, stiptheid, prijs, capaciteit en ook milieu. Ons belangrijkste doel en onze voornaamste zorg is en blijft natuurlijk de veiligheid van het luchtverkeer. Het voortdurend optimaliseren van de luchtvaartveiligheid op basis van strengere criteria maakt deel uit van onze opdracht. Het verbeteren van de stiptheid is eveneens prioritair om tegemoet te komen aan de wens van de luchtvaartmaatschappijen om hun kosten ten gevolge van vertragingen te beperken. Wat betreft de kostenefficiëntie treffen wij heel concreet alle noodzakelijke maatregelen om in de loop van de volgende drie jaar te komen tot een verlaging van onze unit rate met 10,14%. In een zeer volatiele luchtvaartsector zijn de Raad van Bestuur, de beheersorganen, de sociale partners en het voltallige personeel zich bewust van het belang van deze laatste factor voor onze klanten. Openbare dienstverlening is soms een slecht gekend begrip. Wat betekent het voor de manier van werken voor een bedrijf als Belgocontrol? Een overheidsbedrijf zoals Belgocontrol heeft andere prioriteiten dan bedrijven uit de privésector. Een belangrijk verschil is de voorrang die gegeven wordt aan de handhaving van de openbare dienstverlening in vergelijking met de louter financiële doelstellingen. Ondanks de terugkerende structurele verliezen mag Belgocontrol niet aan zijn opdracht verzaken, noch zijn dienstverlening stopzetten of laten zakken onder het niveau van de normen vervat in het beheerscontract met de Staat. Hoewel toch onderstreept dient te worden dat het financiële evenwicht vitaal is op lange termijn. De opdrachten en doelstellingen van een bedrijf van openbare dienstverlening zoals Belgocontrol zijn veelvuldig en soms complexer te combineren en te beheren. Het juiste evenwicht vinden is soms een delicate taak die de Raad van Bestuur en de directie moeten kunnen volbrengen met de nodige sereniteit, ervaring en objectiviteit. Welke rol speelt Belgocontrol in het kader van het gemeenschappelijk Europese luchtruim, een project waaraan al meerdere jaren gewerkt wordt? Is het bedrijf een stuwende kracht? Het gevoerde beleid wat betreft het gemeenschappelijk Europese luchtruim past in een context van organieke ontwikkeling. De complexiteit van het luchtruim, de verscheidenheid aan aeronautische instellingen en regulatoren nopen tot een geleidelijke evolutie in plaats van een big bang of fusies zoals we die zien in de privésector. Belgocontrol maakt helemaal deel uit van deze evolutie. Het bedrijf zal in de loop van de komende jaren zijn samenwerking met naburige operatoren nog moeten opdrijven, meer bepaald met het controlecentrum in Maastricht. In de Europese context is het eveneens onontbeerlijk om ons partnership met Defensie te versterken voor wat betreft het militaire luchtruim, dat 60 % vertegenwoordigt van ons Belgisch luchtruim! Het is van cruciaal belang dat we ons positief opstellen ten aanzien van de door de Europese Commissie geplande veranderingen en evoluties. De inspanningen van de luchtvaartsector die tot stand gekomen zijn door de beleidskeuzes van de Europese Commissie zullen Belgocontrol op lange termijn volop ten goede komen. Hoe ziet de toekomst van Belgocontrol eruit? Welke weg dient er uitgestippeld te worden om het voortbestaan van het bedrijf veilig te stellen? De goede prestaties van Belgocontrol tijdens de afgelopen tien jaar inzake veiligheid, efficiëntie of stiptheid vormen de beste garantie om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. De toekomst van Belgocontrol zal geschreven worden in een context die meer dan ooit Europees is. Het bedrijf, dat kan bogen op een rijke ervaring en een voortdurend streven naar betere prestaties dat typerend is voor zijn aanpak in de loop van de jaren, zal zijn best doen om nog intensiever te werken aan de voortdurende verbetering van zijn interne efficiëntie. Met de hulp van de sociale partners en van al onze medewerkers, van wie ik de competentie en het dynamisme wil onderstrepen, zullen wij alles in het werk stellen om Belgocontrol in die zin te doen evolueren. }}}} Jaarverslag

15 } Synergie FABEC moet een meerwaarde vormen voor onze klanten.

16 Samenwerken voor meer efficiëntie In 2011 hebben Belgocontrol en zijn partners nieuwe stappen ondernomen in de oprichting van het FABEC. Het prestatieplan en een ambitieuze strategie voor de reorganisatie van het luchtruim maken deel uit van de verbintenissen van de verstrekkers van luchtvaartnavigatiediensten van het FABEC om te beantwoorden aan de verwachtingen van hun klanten. Zoals altijd plaatst Belgocontrol de kwaliteit van de dienstverlening centraal in zijn opdracht van openbare dienst en wil het bedrijf, samen met zijn partners, de luchtruimgebruikers meer efficiëntie bieden. We werpen een blik op wat de samenwerking binnen het FABEC heeft opgeleverd, samen met Hans Plets, Adviseur Internationale Relaties en Bertrand Gallez, Coördinator Prestatiebeheer. In gesprek met... } Hans Plets Adviseur Internationale Relaties Bertrand Gallez Coördinator Prestatiebeheer Jaarverslag

17 Welke belangrijke fasen heeft het FABEC doorlopen in 2011? Hans Plets: De belangrijkste is ongetwijfeld het voorleggen van het eerste prestatieplan aan de Europese Commissie op 29 juni In dat plan beschrijven de Staten van het FABEC (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland) onder andere in welke mate zij, voor het verstrijken van de einddatum van de eerste referentieperiode eind 2014, zullen bijdragen aan het behalen van de Europese prestatiedoelstellingen. Dragen de Staten bij tot de Europese prestatiedoelstellingen? Hans Plets: Ja, want de Europese doelstellingen zijn in feite een gemiddelde dat alle Lidstaten samen moeten bereiken. Het FABEC is een van de negen FAB s die worden opgericht in Europa, maar het is belangrijk want het beheert meer dan 5,5 miljoen vluchten per jaar, wat 55 % van het Europese verkeer vertegenwoordigt. Het heeft dus een voortrekkersrol bij het bereiken van de doelstellingen in de vier domeinen gekozen door het Gemeenschappelijk Luchtruim: veiligheid, capaciteit, kostenefficiëntie en milieu. Hierbij moet worden benadrukt dat het de FABEC-Staten zijn die ervoor gekozen hebben deze Europese doelstellingen om te zetten in doelen die bereikt moeten worden door heel het FABEC, eensgezind door de zes Staten, behalve voor het domein van kostenefficiëntie, waarbij het doel door elke Staat individueel bereikt zal moeten worden. Wat behelst het prestatieplan op het gebied van luchtverkeersveiligheid? Bertrand Gallez: Op dit moment zijn de Europese doelstellingen voor de luchtverkeersveiligheid van kwalitatieve aard. De drie andere domeinen zijn voorzien van cijfermatige doelstellingen. De FABEC- Staten gaan desalniettemin kwantitatieve doel stellingen ontwikkelen voor 2013 en 2014 op basis van de ATFCM Safety Maturity Survey om de efficiëntie van hun veiligheidsbeheersysteem (Safety Management System - SMS) te kunnen meten. De ANSP s van het FABEC hebben zich er ook toe verbonden de schaal van ernst zoals gebruikt in de Risk Analysis Tool (RAT) te implementeren om de classificatie van veiligheidsgerelateerde voorvallen of Safety Related Occurrences (SRO s) te homogeniseren. Deze implementatie wordt in de praktijk al toegepast bij Belgocontrol. Naast productiviteit en kostenverminderingen, blijft veiligheid die van de luchtvaartmaatschappijen, de passagiers en de overvlogen bevolking de topprioriteit van Belgocontrol. Zelfs zonder Europese doelstellingen, moet Belgocontrol al het cijfermatige doel inzake de veiligheid behalen dat in zijn beheerscontract staat. Ook dit jaar slaagde het bedrijf erin ver onder het maximaal aantal toegestane incidenten te zitten. Wat is de doelstelling voor de capaciteit? Bertrand Gallez: Op het gebied van de capaciteit beoogt het FABEC de gemiddelde ATFM-vertraging en-route te verminderen tot maximum 0,5 min per vlucht in 2014, wat een gemiddeld cijfer is voor alle ANSP s van het FABEC. Maar de vermindering van de en-routevertragingen begint vandaag al met tussenstappen: 0,77 min per vlucht in 2012 en 0,68 min in Voor onze klanten is het uitermate belangrijk dat de vertragingen afnemen, omdat ze voor hen een zware meerkost betekenen. In 2010 droeg Belgocontrol al in positieve mate bij tot deze prestatie, maar het bedrijf heeft daarbovenop nog maatregelen getroffen in de loop van 2011 die zijn en-routevertraging tot extreem lage waarden heeft herleid. Belgocontrol zal dus veel meer doen dan gewoon zijn kleine steentje bijdragen aan de verwezenlijking van de FABEC-capaciteitsdoelstelling. En hoe zit het met de kostenefficiëntie? Hans Plets: Op dat gebied is het de bedoeling om het en-routetarief te verlagen. Die unit rate wordt op nationaal niveau bepaald omdat er geen gemeenschappelijk enroutetarief bestaat voor de FABEC-landen. Het doel dat België zich heeft opgelegd is een daling van de unit rate met 3,5% per jaar over de eerste referentieperiode van drie jaar. Hetgeen wil zeggen dat de unit rate België-Luxemburg zal moeten dalen met 10,14% tegen eind Deze tariefdaling is de meest ambitieuze van de FABEC-Staten die op dat criterium, zoals reeds aangehaald, individueel zullen worden beoordeeld. 16 Jaarverslag 2011

18 } Ambitie Om dat doel te bereiken, dat trouwens ook essentieel is voor onze klanten, heeft Belgocontrol een grondig rationalisatieproces ingezet in alle lagen van het bedrijf. Waarin voorziet het FABECprestatieplan met betrekking tot het milieu? Bertrand Gallez: De doelstellingen op milieugebied hebben in werkelijkheid betrekking op de efficiëntie van de vluchten of het bieden van zo kort mogelijke vliegroutes. De kortste afstand tussen punt A en punt B in de luchtvaart wordt de Great Circle Distance (GCD) genoemd. In het FABECprestatieplan zal het verschil tussen de effectief gevlogen route en de GCD in 2014 teruggebracht moeten worden met 5% ten opzichte van het verschil in Er werden eveneens procedures ingevoerd die ervoor moeten zorgen dat er Continuous Descent Operations (CDO) worden uitgevoerd in de belangrijkste luchthavens van het FABEC. Op milieugebied is het doel om het brandstofverbruik en de CO 2 -uitstoot van de vliegtuigen zo veel mogelijk te beperken en dus ook de rechtstreekse brandstofkosten van onze klanten. Wij vermelden hier ook nog bij dat het FABEC in zijn plan een ander prestatiecriterium heeft ingevoerd, dat niet voortvloeit uit een Europese doelstelling: de efficiëntie van de militaire opdrachten. Net zoals de kostenefficiëntie wordt dit criterium bepaald op nationaal niveau. Werden de klanten geraadpleegd omtrent het prestatieplan? Hans Plets: Dit prestatieplan is bedoeld om onze dienstverlening aan onze klanten te verbeteren. Er werden dus talrijke overlegrondes georganiseerd met de klanten en andere stakeholders. Bij de opvolging van de prestaties zal dit overleg vanaf 2012 nog regelmatiger plaatsvinden dankzij het houden van een FABEC common customer survey die zal peilen naar de klantentevredenheid inzake de prestaties en die ons ons kostbare gegevens zal verschaffen om die te verbeteren. Dit was ook het geval na het laatste overleg in mei 2011; toen zagen de FABEC-Staten immers de noodzaak in om bijkomende inspanningen te leveren voor de luchtvaartmaatschappijen en hebben ze aan de ANSP s gevraagd een nieuwe strategie uit te werken voor de herstructurering van het FABEC-luchtruim, die de prestaties van de luchtvaart kan verbeteren. In het tweede semester van 2011 werd deze nieuwe operationele strategie vastgelegd. Waaruit bestaat deze nieuwe strategie voor het FABEC-luchtruim? Hans Plets: In het kort volgt deze strategie twee grote lijnen. Ten eerste legt ze de nadruk op het beheer van de verkeersstromen van of naar de vijf grote en voor het FABEC belangrijkste luchthavens, te weten: Parijs, Frankfurt, Amsterdam, Londen en München. Ten tweede beoogt deze strategie het FABEC-luchtruim op te delen in drie lagen met in de bovenste laag een zo groot mogelijk Free Routing-luchtruim waar de vliegtuigen rechtstreekse trajecten kunnen volgen, met brandstofbesparingen tot gevolg. Wanneer zal het FABEC officieel opgericht worden? Hans Plets: Naast het prestatieplan, dat nog moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie, en de nieuwe strategie voor het luchtruim, bereidde het FABEC zich in 2011 ook voor op zijn officiële aanvraag tot erkenning als functioneel luchtruimblok (FAB) bij de Commissie. Volgens de Europese wetgeving moet deze erkenning ten laatste gebeuren op 4 december Maar dit kan alleen als de FAB-kandidaat beantwoordt aan alle wettelijk vastgestelde vereisten. In 2011 hebben wij de nodige acties uitgevoerd om een aantal ervan te bereiken en ons volledig kandidaatstellingsdossier moet ten laatste op 24 juni 2012 ingediend worden bij de Europese Commissie. Tot dan zullen wij ons vooral focussen op de voltooiing van de kosten-batenanalyse die de toegevoegde waarde van de oprichting van het FABEC moet aantonen. }}}} Jaarverslag

19 } Vertraging In een jaar tijd kon Belgocontrol de gemiddelde en-routevertraging in zijn luchtruim met een factor 5 verminderen.

20 Dienstverlening neemt hoge vlucht In 2011 hebben zich heel wat operationele projecten geconcretiseerd. Er hebben ook nieuwe initiatieven het daglicht gezien, zowel op lokaal als op internationaal vlak met steeds hetzelfde doel: het verbeteren van de prestaties van het beheer van het luchtverkeer om een betere dienstverlening te leveren aan onze klanten. Bij Belgocontrol hebben nieuwe procedures de prestaties op het vlak van capaciteit een boost gegeven en zijn er operationele concepten ontwikkeld om de mogelijkheden van het CANAC 2-systeem volop te benutten en de ambitieuze strategieën van het FABEC te ondersteunen die een nieuwe dimensie zullen geven aan de prestaties. Christian Desprets, Directeur-generaal Operaties, Alain Du Bois, Safety Manager, Peggy Devestel, Manager ATS Regio s en Patrick Roose, Expert ATS blikken terug op de uitdagingen van de luchtvaartnavigatie die 2011 gekenmerkt hebben. In gesprek met... } Christian Desprets Directeur-generaal Operaties Alain Du Bois Safety Manager Patrick Roose Expert ATS Peggy Devestel Manager ATS Regio s Jaarverslag

21 } Efficiëntie Classificatie van SRO s (Safety-Related Occurrence) volgens ernstigheidsgraad SRO A Ernstig SRO B Belangrijk SRO C Betekenisvol SRO D Onbepaald SRO E Zonder impact op de veiligheid Totaal aantal SRO s waarbij Belgocontrol betrokken is Totaal aantal gerapporteerde SRO s Wat was de situatie van het luchtverkeer in 2011? Christian Desprets: De situatie is verbeterd ten opzichte van De cijfers van het door Belgocontrol gecontroleerde luchtverkeer gaan opnieuw in stijgende lijn aangezien we een toename genoteerd hebben met 5,26% voor het gehele verkeer. Als je die voortuitgang analyseert, dan stel je vast dat het de regionale luchthavens zijn die met 7,81% de scherpste stijging hebben opgetekend, terwijl CANAC 2 en Brussel-Nationaal een bescheidenere vooruitgang hebben gekend van respectievelijk 4,54% en 3,58%. De stijging moet echter in haar juiste context geplaatst worden, want ze doet zich voor in vergelijking met het jaar 2010, dat een terugval heeft gekend op het vlak van luchtverkeer wegens de financiële crisis met daar bovenop uitzonderlijke gebeurtenissen zoals de uitbarsting van de IJslandse vulkaan. De vooruitgang is dus in werkelijkheid minder sterk dan de cijfers doen vermoeden. Desalniettemin was er sprake van een heropleving in Hoewel er toch opgemerkt moet worden dat 2011 ook niet vlekkeloos verliep voor wat betreft het luchtverkeer. De onrust in het Midden-Oosten die leidde tot de Arabische lente, hebben immers zeer gegeerde vakantiebestemmingen zo goed als lamgelegd. Tegen het einde van 2011 hebben we een terugval gezien die zich nog versterkt heeft in het begin van De economische situatie en het begin van de recessie in vele Europese landen zijn de voornaamste redenen. En wat is de balans van de luchtvaartveiligheid in 2011? Alain Du Bois: De balans is zeer goed. Wij komen dit jaar opnieuw tegemoet aan de doelstelling van ons beheerscontract met de Belgische Staat. Die doelstelling betreft het beperken van de incidenten van het type A en B dat zijn de ernstigste op een schaal die gaat van A tot E tot 1 per gecontroleerde vliegtuigbewegingen. Het aandeel incidenten van het type A en B in het totale aantal bewegingen moet dus lager zijn dan 0,001%. Wij zitten voor 2011 op 0,00081%. De luchtvaartveiligheid bij Belgocontrol is zelfs nog verbeterd vanuit twee oogpunten: ten eerste hebben wij maar twee incidenten te betreuren gehad van categorie A, tegenover 5 in 2010; en ten tweede is het aantal meldingen van incidenten gestegen met 79% ten opzichte van Dat brengt het aantal gemelde incidenten op 339 tegenover 189 in Daar moet aan toegevoegd worden dat ongeveer een derde van die incidenten te maken heeft met het vrij recente en verontrustende fenomeen van verblinding van de piloten en verkeersleiders met laserpointers. Maar het melden van zo veel mogelijk incidenten is eerder positief, want het getuigt van een versterking van de veiligheidscultuur binnen de operationele diensten van het bedrijf en van de noodzaak om alle incidenten te melden teneinde ze te kunnen analyseren en de nodige maatregelen te kunnen treffen om ze te vermijden. Maar let wel, Belgocontrol draagt slechts verantwoordelijkheid in 29 gevallen op een totaal van 339 gemelde incidenten. Onze klanten beschouwen veiligheid als iets vanzelfsprekends, maar onze eerste plicht ten opzichte van hen, en de basis van onze opdracht van openbare dienst, is vóór alles het verzorgen van de luchtverkeersveiligheid. En geen inspanning is ons te veel om de veiligheid te blijven garanderen met de grootst mogelijke efficiëntie. De doelstelling van het beheerscontract inzake veiligheid is behaald, maar waar bevindt Belgocontrol zich met betrekking tot de prestatiedoelstellingen van Europa en van het FABEC? Alain Du Bois: We bevinden ons in een goede positie voor wat betreft de Europese prestatiedoelstellingen op vlak van veiligheid, die enkel kwalitatief zijn voor de eerste referentieperiode. We hebben ons veiligheidsbeheerssysteem in dienst genomen in 2002 en in bijna 10 jaar tijd is het tot een zekere maturiteit gekomen. De veiligheidscultuur vertoont elk jaar tekenen van versterking, onder andere dankzij de vereenvoudiging van de procedure om incidenten te rapporteren, de snelheid en nauwkeurigheid waarmee gereageerd wordt en de initiatieven ten gunste van het bevorderen van de veiligheid. Dat komt tegemoet aan de vereisten van de Europese verordening betreffende de veiligheidsprestatie. Op basis van diezelfde Europese verordening gaat het FABEC ervan uit dat elke ANSP tegen het einde van de eerste referentieperiode de Risk Analysis Tool (RAT) heeft geïmplementeerd voor de classificatie van de incidenten. 20 Jaarverslag 2011

22 CANAC Aantal bewegingen (in duizendtallen) Brussel-Nationaal Aantal bewegingen (in duizendtallen) Regionale luchthavens Aantal bewegingen (in duizendtallen) Bij Belgocontrol is dat al het geval. Wij hebben hem gebruikt in een testfase in 2010 en de classificatie van de incidenten in 2011 is uitgewerkt op basis van de RAT. De prestatie van Belgocontrol op het vlak van capaciteit overstijgt ruimschoots de doelstelling van het FABEC. Hoe heeft u dat klaargespeeld? Patrick Roose: Op het vlak van de capaciteit is de doelstelling van het FABEC een gemiddelde en-route ATFM-vertraging te bewerkstelligen van maximaal 0,5 minuten per vlucht in 2014, en dat voor het geheel van de ANSP s van het FABEC. We waren wat capaciteit betreft in 2010 al één van de beste leerlingen van de FABEC-klas. Aangezien de doelstelling een gemiddelde is, moeten de verschillende ANSP s niet allemaal dezelfde bijdrage leveren. Die van Belgocontrol is in het FABEC-prestatieplan vastgelegd op maximaal 0,15 minuten vertraging per vlucht in 2012, 0,14 minuten in 2013 en op 0,13 minuten in Aangezien we op 0,21 minuten zaten in 2010, hebben we beslist om de koe bij de horens te vatten om de ATFM-vertragingen te beperken. Even ter herinnering: die vertragingen hebben een rechtstreekse impact op de brandstofkosten van onze klanten. We hebben actie ondernomen op twee fronten. Eerst hebben we nieuwe procedures ontwikkeld die meer rekening houden met het beheer van de vertragingen, en vervolgens hebben we opleidingen georganiseerd waarin het belang uitgelegd wordt van het beheersen van de vertragingen wat betreft het FABEC-prestatieplan alsook de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen de prestatiedoelstellingen en de controle van onze vertragingen. Die twee acties reiken aan de Traffic Managers nieuwe tools aan om de en-routevertraging te beheren. In onze oude werkmethodes was er geen evenwicht tussen de regulations dat zijn tijdelijke beperkingen van het verkeer in een bepaalde sector om overbelasting te vermijden en de vertragingen die ontstonden door die regulations. Onze nieuwe procedures leggen meer de nadruk op dat evenwicht, en het nieuwe ATFCM-handboek biedt de Traffic Managers een hele reeks methodes voor het dynamisch beheren van de verkeersbeperkingen en de gevolgen ervan op de capaciteit. Die maatregelen hebben onze en-route ATFMvertraging voor 2011 teruggebracht tot 0,04 minuten per vlucht. Dat komt neer op een daling van 80% ten opzichte van Belgocontrol heeft zijn en-routevertraging dus doen dalen met een factor 5, maar zal het die prestatie kunnen aanhouden in geval van een aanzienlijke heropleving van het luchtverkeer? Patrick Roose: We mogen niet vergeten dat dit uitstekende resultaat behaald werd terwijl het verkeer aan het toenemen was. Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren mogen gaan rusten, en daarom hebben we in 2011 nieuwe projecten opgestart om ons beheer van de vertragingen nog te verbeteren. Het eerste project betreft de flexibele configuratie van de luchtverkeersleidings sectoren en het tweede haalt zijn voordeel uit het occupancy concept. Het doel van een flexibele configuratie is de overbelasting van een bepaalde sector zoveel mogelijk te vermijden en zodoende de toevlucht tot verkeersbeperkingen. Daartoe hebben we combinatiemodellen uitgewerkt voor de sectoren, die aangepast zijn aan bepaalde verkeerssituaties en die uitstekende resultaten opleveren. Die modellen worden flexibel aangewend door de Traffic Managers om overbelasting, en dus vertragingen, te vermijden. En daar biedt het CANAC 2-systeem aanzienlijke voordelen met een hele waaier van verschillende configuratiemogelijkheden. Iets wat compleet onmogelijk geweest zou zijn met CANAC 1. De volgende stap wordt de introductie van een beheerssysteem voor het verkeer op basis van de occupancy counts het verkeer dat daadwerkelijk plaatsheeft in een sector in de plaats van entry counts het geplande verkeer in een sector waardoor de duur van de verkeersbeperkingen tot een strikt minimum beperkt kan worden. De luchthaven Brussel-Nationaal was in 2010 een van de stiptste van het FABEC. Doet hij het nog altijd even goed in 2011? Christian Desprets: Brussel-Nationaal is inderdaad een van de beste als het gaat om stiptheid, onder andere dankzij de toepassingen van ons AMS (Airport Movement System) dat erg geavanceerd is op het vlak van het CDM-concept (Collaborative Decision Making). Jaarverslag

Statistieken Belgocontrol: bewegingen juni 2014

Statistieken Belgocontrol: bewegingen juni 2014 29 augustus 2014 Statistieken Belgocontrol: bewegingen juni 2014 Belgocontrol beheerde in juni 2014 in totaal 97.218 bewegingen, ofwel een stijging met 3,2% (3.016 bewegingen) vergeleken met dezelfde maand

Nadere informatie

Statistieken Belgocontrol: bewegingen februari 2014

Statistieken Belgocontrol: bewegingen februari 2014 Statistieken Belgocontrol: bewegingen februari 2014 15 april 2014 In februari 2014 behandelde Belgocontrol in totaal 69.924 bewegingen, 2,9% (of 1.965 bewegingen) meer dan in februari 2013 (67.959 bewegingen).

Nadere informatie

Statistieken 2010: heropleving van het verkeer in zicht

Statistieken 2010: heropleving van het verkeer in zicht 1 februari 2011 Statistieken : heropleving van het verkeer in zicht Belgocontrol, het autonoom over heidsbedrijf dat instaat v oor de veiligheid v an het luchtverkeer in het Belgisch burgerlijk luchtruim

Nadere informatie

Achtergrondinformatie bij de FABEC-Haalbaarheidsstudie

Achtergrondinformatie bij de FABEC-Haalbaarheidsstudie Achtergrondinformatie bij de FABEC-Haalbaarheidsstudie Zonder omwegen Hoe de FAB Europe Central onze manier van vliegen kan veranderen Trends inzake luchtverkeer in Europa Het luchtverkeer boven Europa

Nadere informatie

De controletoren van Brussel-Nationaal. Voor een optimale veiligheid van het luchtverkeer

De controletoren van Brussel-Nationaal. Voor een optimale veiligheid van het luchtverkeer De controletoren van Brussel-Nationaal Voor een optimale veiligheid van het luchtverkeer Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf met als opdracht de veiligheid van het luchtverkeer in het burgerlijk

Nadere informatie

Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen

Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen Goedemiddag iedereen, Het kadaster dat ik u op woensdag 14 november 2007 voorstelde, is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen

Nadere informatie

Renovatiewerken op baan 25 links op Brussels Airport

Renovatiewerken op baan 25 links op Brussels Airport Brussels Airport, 4 maart 2015 Renovatiewerken op baan 25 links op Brussels Airport Brussels Airport start op 27 mei met belangrijke renovatiewerken op baan 25L/07R. Om de impact op de omwonenden en op

Nadere informatie

Dashboard inzake het baangebruik op Brussels Airport in 2016

Dashboard inzake het baangebruik op Brussels Airport in 2016 Inhoudstafel Deel 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Afkortingen... 3 Deel 2 Capaciteitsindicatoren... 4 2.1 Capaciteitsindicator van de voornaamste baancombinaties... 4 2.2 ATFM-vertraging bij

Nadere informatie

Luchtruimwijziging grensregio april Aanpak negatieve gevolgen voor de regio Eijsden- Margraten

Luchtruimwijziging grensregio april Aanpak negatieve gevolgen voor de regio Eijsden- Margraten Luchtruimwijziging grensregio april 2013 Aanpak negatieve gevolgen voor de regio Eijsden- Margraten Onderwerpen 1. Aanleiding en inhoud luchtruimwijziging april 2013 2. Procedure luchtruimwijziging 3.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 532 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheid ten top

Jaarverslag Veiligheid ten top Jaarverslag 2016 Veiligheid ten top Veiligheid ten top Inhoud Inleiding 1 Voorwoord 2 Johan Decuyper, Gedelegeerd Bestuurder 2 Renaud Lorand, Voorzitter van de Raad van Bestuur 4 Activiteitenverslag 2016

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014 LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014 Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst

Nadere informatie

2010 G sla ER Rv jaarverslag aa 2010 OL - j BELGOCONTR

2010 G sla ER Rv jaarverslag aa 2010 OL - j BELGOCONTR jaarverslag 2010 Belgocontrol Jaarverslag 2010 1 INHOUD 03 MISSIE, VISIE, WAARDEN 04 BELANGRIJKE FEITEN IN 2010 06 KERNCIJFERS 2010 SAMEN STREVEN NAAR PRESTATIES 09 MEDEDELING van DE AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Nadere informatie

Luchtvaart: voortgangsverslagen tonen aan dat kerndoelstellingen voor Europees luchtverkeersbeheer "op de tocht staan"

Luchtvaart: voortgangsverslagen tonen aan dat kerndoelstellingen voor Europees luchtverkeersbeheer op de tocht staan EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Luchtvaart: voortgangsverslagen tonen aan dat kerndoelstellingen voor Europees luchtverkeersbeheer "op de tocht staan" Brussel, 25 november 2011 Vandaag gepubliceerde voortgangsverslagen

Nadere informatie

Vliegverkeer. Toenemende overlast Eindhoven Airport. Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink

Vliegverkeer. Toenemende overlast Eindhoven Airport. Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink Vliegverkeer Toenemende overlast Eindhoven Airport Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink Wat is er aan de hand? Toename vliegbewegingen van 33000

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES

LVNL FACTS & FIGURES LVNL FACTS & FIGURES Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Uitbating van de internationale luchthavens met als doel lawaaihinder te voorkomen en te beperken Benchmarking. Synthese

Uitbating van de internationale luchthavens met als doel lawaaihinder te voorkomen en te beperken Benchmarking. Synthese Uitbating van de internationale luchthavens met als doel lawaaihinder te voorkomen en te beperken Benchmarking 1. 1.1 Context Synthese Brussels Airport is de grootste Belgische luchthaven en de 17 de Europese

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Page 1 / 7. Belgisch veiligheidsbeleid voor de burgerluchtvaart

Page 1 / 7. Belgisch veiligheidsbeleid voor de burgerluchtvaart Page 1 / 7 Belgisch veiligheidsbeleid voor de burgerluchtvaart 08/10/2012 Page 2 / 7 BESLUIT VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL Ons kenmerk : Brussel de LA/DG/2012-535 Rev. 03 08/10/2012 Betreft: Belgisch veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

Vluchten boven Brussel. Voor een billijke aanpak

Vluchten boven Brussel. Voor een billijke aanpak Vluchten boven Brussel Voor een billijke aanpak François Bellot Minister van Mobiliteit en Vervoer Ontmoeting met de betrokken burgemeesters van Vlaams en Waals Brabant 29 juni 2016 Inhoud Waarom is de

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2015

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2015 LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2015 Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst

Nadere informatie

GEEN AARDSCHOK IN DE BOUW, MAAR HERSTEL IS NIET VOOR MORGEN!

GEEN AARDSCHOK IN DE BOUW, MAAR HERSTEL IS NIET VOOR MORGEN! GEEN AARDSCHOK IN DE BOUW, MAAR HERSTEL IS NIET VOOR MORGEN! De balans 2008 ziet er nog goed uit De productie heeft stand gehouden... Volgens de ramingen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES

LVNL FACTS & FIGURES LVNL FACTS & FIGURES Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Boekjaar 2016 openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's

Boekjaar 2016 openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's Boekjaar openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's In WinBooks kan u per dossier twee opeenvolgende actieve boekjaren hebben. Dit geldt voor het boeken. Alle vorige boekjaren kunnen nog

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Met een bruto-investering van 351 miljoen en een groei in het laatste semester van 2008 consolideert geadresseerde Direct Mail zijn vooruitgang van de laatste jaren. Sinds begin 2008 worden de bruto-investeringen

Nadere informatie

W.I.V.W.B. bijzondere algemene vergadering. 16 december 2014

W.I.V.W.B. bijzondere algemene vergadering. 16 december 2014 W.I.V.W.B. bijzondere algemene vergadering 16 december 2014 Bespreking van de strategie, waaronder de beheershervorming, De overige geplande activiteiten en de begroting van de W.I.V. voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

DE OPRICHTING VAN HET FAB EUROPE CENTRAL

DE OPRICHTING VAN HET FAB EUROPE CENTRAL DE OPRICHTING VAN HET FAB EUROPE CENTRAL HET KADER In het licht van de lopende besprekingen inzake de toekomst van de Europese luchtvaartnavigatiediensten, lanceerden de civiele en militaire autoriteiten

Nadere informatie

Boekjaar 2018 openen in WINBOOKS CLASSIC met automatische report van de saldo's & hernummeren van de documenten

Boekjaar 2018 openen in WINBOOKS CLASSIC met automatische report van de saldo's & hernummeren van de documenten 1 Boekjaar openen in WINBOOKS CLASSIC met automatische report van de saldo's & hernummeren van de documenten In WinBooks kan u per dossier twee opeenvolgende actieve boekjaren hebben. Dit geldt voor het

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

GROEP TREVI Studie naar de kosten van mede-eigendom Samenvatting ------------------

GROEP TREVI Studie naar de kosten van mede-eigendom Samenvatting ------------------ TREVI SERVICES S.A. Av. Leopold Wienerlaan 127 Telephone +32 (0)2 675.85.85 Facsimile +32 (0)2.675,73.23 www.trevi.be GROEP TREVI Studie naar de kosten van mede-eigendom Samenvatting ------------------

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

2015: een moeizame start Conjunctuurenquête Expeditiesector 1ste kwartaal 2015

2015: een moeizame start Conjunctuurenquête Expeditiesector 1ste kwartaal 2015 2015: een moeizame start Conjunctuurenquête Expeditiesector 1ste kwartaal 2015 2015: een moeizame start Conjunctuurenquête Expeditiesector 1ste kwartaal 2015 Inleiding De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Nog geen structurele tekenen van herstel

Nog geen structurele tekenen van herstel Nog geen structurele tekenen van herstel Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2014 Q1 12 Q2 Q3 Q4 Q1 13 Q2 Q3 Q4 Q1 14 Q2 Q3 Nog geen structurele tekenen van herstel Conjunctuurenquête Expeditiesector

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Reglement projectoproep

Reglement projectoproep Reglement projectoproep In onderstaand reglement wordt naar de organisatoren verwezen als de Organisatie en naar de aanvrager als de deelnemer. Dit reglement maakt integraal deel uit van het kandidaatsdossier.

Nadere informatie

13234/1/14 REV 1 ver/jel/mt 1 DGE 2 A

13234/1/14 REV 1 ver/jel/mt 1 DGE 2 A Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0186 (COD) 13234/1/14 REV 1 AVIATION 182 CODEC 1822 VERSLAG van: aan: het secretariaat-generaal het Coreper/de

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47829 28 december 2015 Vergunning burgermedegebruik exploitant militaire luchthaven Eindhoven ten behoeve van Eindhoven

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Een goed 2015, een aarzelend

Een goed 2015, een aarzelend Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol?

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol? Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 22 april 2008 Ons kenmerk VenW/DGTL-2008/1760 Onderwerp Kamervragen experimenten Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom ADVIES 2004/1 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

VLC_ADV_ _Tewerkstelling_toegevoegde waarde_vpl _def.docx. Tewerkstelling en toegevoegde waarde

VLC_ADV_ _Tewerkstelling_toegevoegde waarde_vpl _def.docx. Tewerkstelling en toegevoegde waarde VLC_ADV_20120913_Tewerkstelling_toegevoegde waarde_vpl13092012_def.docx Aanbeveling Tewerkstelling en toegevoegde waarde Brussel, 13 september 2012 VLC_ADV_20120913_Tewerkstelling_toegevoegde waarde_vpl13092012_def.docx

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

VOORWOORD 2 JOHAN DECUYPER, GEDELEGEERD BESTUURDER 2 RENAUD LORAND, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR 4

VOORWOORD 2 JOHAN DECUYPER, GEDELEGEERD BESTUURDER 2 RENAUD LORAND, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR 4 JAARVERSLAG 2014 INLEIDING 1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 JOHAN DECUYPER, GEDELEGEERD BESTUURDER 2 RENAUD LORAND, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR 4 ACTIVITEITENVERSLAG 2014 6 FEITEN & CIJFERS 2014 8 MISSIE,

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten»

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» Department Legal Affairs Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» 1. Inleiding Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 2013 tot versterking

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

L 96/20 NL Publicatieblad van de Europese Unie. VERORDENING (EG) Nr. 551/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD.

L 96/20 NL Publicatieblad van de Europese Unie. VERORDENING (EG) Nr. 551/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. L 96/20 NL Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENING (EG) Nr. 551/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

VOORWOORD 2 GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER AAN HET WOORD

VOORWOORD 2 GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER AAN HET WOORD JAARVERSLAG 2013 INHOUDSTAFEL INLEIDING 1 VOORWOORD 2 GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER AAN HET WOORD ACTIVITEITENVERSLAG 2013 8 FEITEN & CIJFERS 2013 10 PRESTATIES 12 SOCIO-ECONOMISCHE ROL 28 ORGANISATIE

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

Maak Bezorging Op Dezelfde Dag Winstgevend Zodat U Kunt Concurreren Met De Besten

Maak Bezorging Op Dezelfde Dag Winstgevend Zodat U Kunt Concurreren Met De Besten Maak Bezorging Op Dezelfde Dag Winstgevend Zodat U Kunt Concurreren Met De Besten Copyright Route4Me Inc. Doen De Eisen Van Klanten Een Aanslag Op Uw Bedrijf Extreme Eisen: De eisen van klanten zijn uitgegroeid

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

Hieronder vindt u een samenvatting van de onderwerpen van de Transportraad van 6 oktober 2011.

Hieronder vindt u een samenvatting van de onderwerpen van de Transportraad van 6 oktober 2011. GEANNOTEERDE AGENDA EU TRANSPORTRAAD 6 OKTOBER 2011 Hieronder vindt u een samenvatting van de onderwerpen van de Transportraad van 6 oktober 2011. De Raad zal een eerste debat voeren over de digitale tachograaf.

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Rol van de preventieadviseur bij onderhoud 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Voorstelling SPIE Belgium: activiteiten en markten Integrator van multitechnische

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2017 Outlook 2017 1 Evaluatie 2016 volgens sector

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

13525/14 van/yen/sv 1 DG D1C

13525/14 van/yen/sv 1 DG D1C Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2014 (OR. en) 13525/14 NOTA I/A-PUNT van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 12707/4/14 REV 4 Betreft: COSI 88 ENFOPOL

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Eigen trafiek Brussel % % Transit % % Totaal % %

Eigen trafiek Brussel % % Transit % % Totaal % % PERSBERICHT 24 februari 2012 TRAFIEKEN IN DE BRUSSELSE HAVEN GEVEN IN 2011 EEN DUIDELIJKE GROEI AAN EN HALEN WEER HET PEIL VAN VÓÓR DE CRISIS. De watergebonden overslag in de Brusselse haven heeft voor

Nadere informatie

Duurzame hub, oké. Maar hoe?

Duurzame hub, oké. Maar hoe? Duurzame hub, oké. Maar hoe? Prof.dr.ir. Jacco M. Hoekstra Decaan Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 1 Conclusie Er is op dit moment nog een unieke kans om van Schiphol een groene en innovatieve

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

ListMinut breidt uit naar Antwerpen & Gent: Wij willen het dagelijks leven van mensen veranderen

ListMinut breidt uit naar Antwerpen & Gent: Wij willen het dagelijks leven van mensen veranderen Persbericht Antwerpen, 6 november 2017 ListMinut breidt uit naar Antwerpen & Gent: Wij willen het dagelijks leven van mensen veranderen Ten gevolge van haar succes in Brussel breidt ListMinut vanaf vandaag

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie