Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen"

Transcriptie

1 Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen Goedemiddag iedereen, Het kadaster dat ik u op woensdag 14 november 2007 voorstelde, is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Leefmilieu Brussel-BIM en de onderneming WÖLFEL. Het kadaster evalueert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het niveau van de geluidshinder als gevolg van de activiteiten van de luchthaven Brussel-Nationaal voor het jaar Het kadaster is het tweede in zijn soort, aangezien er in 2004 al een geluidskadaster is opgesteld. Dankzij het kadaster beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een objectief instrument voor een onweerlegbare analyse van de werkelijke situatie en komt het bovendien tegemoet aan een eis van de Europese Commissie, waaraan de Gewesten moeten voldoen. 1. Doelstellingen van het kadaster Met de indiening van dit tweede kadaster, streef ik de volgende doelstellingen na: het aanreiken van een instrument dat de geluidshinder die de Brusselaars werkelijk ondervinden objectiveert, zodat de Federale Regering die op dit ogenblik gevormd wordt, over alle nodige informatie zou beschikken alvorens een beslissing te nemen waarbij rekening wordt gehouden met de dichtbevolkte gebieden; het mogelijk maken om de evolutie van de geluidshinder die de Brusselaars ondergaan in de tijd op te volgen. 2. Methodologie Dit verslag is gebaseerd op de verkeersgegevens die verstrekt zijn door The Brussels Airport Company (voorheen BIAC) en door BELGOCONTROL. Voor elke vluchtroute, moet er immers beschikt worden over: de gegevens van de verkeersstromen: de gebruikte gegevens hebben betrekking op het jaar 2006 de gegevens over de samenstelling van het verkeer (verschillende vliegtuigtypes volgens hun geluidskenmerken: Boeing 747, Boeing 737, Airbus 320, enz.). Bij deze gegevens komen nog de vluchtroutes bij die beschreven worden op basis van de AIP's (Aeronautical Airport Procedures). De AIP's beschrijven de standaardprocedures waaraan de piloten zich dienen te houden. Deze procedures worden echter niet altijd even nauwgezet nageleefd. De navigatie is in mindere of meerdere mate nauwkeurig, afhankelijk van de navigatievoorzieningen op de grond en in de vliegtuigen (bakens). Bovendien is de maximale massa van een vliegtuig bij het opstijgen voor elke vlucht anders, zodat ook de stuwkracht telkens anders is. Tot slot kunnen ook de weersomstandigheden de vluchtroute wijzigen, evenals de manoeuvres die door de operator in de controletoren worden opgelegd en die nodig zijn om de vereiste afstand in tijd en ruimte tussen de vliegtuigen te garanderen, met het oog op de veiligheid en een gelijkmatige verkeersstroom. Omwille van de vastgestelde verschillen tussen de theoretische routes en de werkelijke vluchtroutes, is het nodig gebleken om het oorspronkelijke theoretische traject (AIP) aan te

2 passen in functie van de radarwaarnemingen. Dit is de grote nieuwigheid van het kadaster voor het jaar 2006: de oorspronkelijke theoretische trajecten (AIP) zijn aangepast in functie van de radartracés. Daardoor is de nauwkeurigheid van het model en van de resultaten in aanzienlijke mate toegenomen. Zoals in 2004, maakt de gebruikte methode het mogelijk om de verschillende aspecten van de hinder te analyseren: per uurschijf; per geografische ligging; per vliegtuigtype; per hinderdrempel (achtergrondhinder, onmiddellijke hinder); per vluchtroute. Met dit instrument worden dus alle parameters in overweging genomen die, wanneer ze elkaar kruisen, meer of minder grote hinder veroorzaken voor de overvlogen bevolking. Het kadaster 2006 heeft dus aan nauwkeurigheid gewonnen. 3. Resultaten 2006 A. Impact van de vliegtuigbewegingen op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Over een totale periode van 24 uur 2/3 van het Brusselse grondgebied is blootgesteld aan de gevolgen van de luchthavenactiviteiten. In gemeenten die dicht bij de luchthaven liggen, worden er geluidsniveaus van meer dan 55 db (A) opgetekend. Een overschrijding van deze drempelwaarde kan de volksgezondheid schaden. Vluchten die vertrekken van baan 25R veroorzaken de meeste hinder. Tijdens de weekends vergroot het grondgebied dat is blootgesteld aan een Ldengeluidsniveau van meer dan 55 db (A). Tijdens weekendnachten 's Nachts tijdens het weekend ( uur), is het grondgebied dat aan een Lngeluidsniveau van meer dan 45 db (A) is blootgesteld duidelijk groter. Wanneer de geluidsdrempel van 45 db (A) overschreden wordt, kunnen er slaapstoornissen optreden.

3 B. Impact van de vliegtuigbewegingen op de Brusselse bevolking De cijfers spreken voor zich. De Brusselse bevolking betaalt nog steeds een zware tol voor de luchthavenactiviteiten van de nationale luchthaven. Het is namelijk zo: Over een totale periode van 24 uur (Lden), zijn personen (hetzij 12,6% van de Brusselse bevolking) aan geluidsniveaus van meer dan 55 db (A) blootgesteld. Een overschrijding van deze drempelwaarde kan de volksgezondheid schaden. 's Nachts (Ln), zijn inwoners (hetzij meer dan 27,3% van de Brusselse bevolking) aan geluidsniveaus van meer dan 45 db (A) blootgesteld. Bij een overschrijding van deze drempelwaarde kunnen er slaapstoornissen optreden. Ongeveer personen zijn meer dan 1 keer per nacht blootgesteld aan een overvliegend toestel dat meer dan 70 db (A) produceert. Voor ongeveer personen gebeurt dat meer dan 5 keer per nacht. Tijdens het weekend is 12% van de Brusselse bevolking blootgesteld aan 5 tot 10 overschrijdingen van de drempel van 70 db (A) in een tijdspanne van 24 uur. 4. Vergelijking kadasters Alvorens de kadasters van 2004 en 2006 te vergelijken, moet er worden herhaald dat het kadaster van 2006 op de nauwkeurige gegevens van de radartracés is gebaseerd. In 2004 (eerste kadaster) waren deze gegevens niet beschikbaar en konden voor de opstelling van het geluidskadaster van het luchtverkeer alleen de theoretische routes (AIP) worden gebruikt. Om de kadasters van 2004 en 2006 met elkaar te kunnen vergelijken, moet er dus eenzelfde methodologie (2004) worden gebruikt. Dat wil dus zeggen dat beide kadasters op de theoretische vluchtprocedures moeten zijn gebaseerd. Door deze oefening kunnen de situaties worden vergeleken en kan de stijgende of dalende evolutie worden bepaald. Uit de vergelijking op basis van eenzelfde methodologie kunnen twee belangrijke conclusies worden getrokken: Voor een gemiddelde periode van 24 uur, stellen we over het algemeen vast dat zowel de geluidsniveaus als de blootgestelde grondgebieden toenemen. Globaal gezien merken we dat de zones die aan geluidsniveaus van meer dan 55 db (A) zijn blootgesteld, zich in de richting van het centrum hebben uitgebreid. Tussen 2004 en 2006 is de bevolking die aan geluidsniveaus van meer dan 55 db (A) is blootgesteld met 6% gestegen. Tussen 2004 en 2006 is de bevolking die 's nachts aan geluidsniveaus van meer dan 45 db (A) is blootgesteld met 28% gestegen.

4 5. Besluit De resultaten tonen duidelijk aan dat een groot deel van de Brusselse bevolking is blootgesteld aan de geluidshinder die veroorzaakt wordt door het luchtverkeer. Rekening houdende met de dichtheid van het Brusselse grondgebied, werden de toelaatbare drempels al in 2004 ruimschoots overschreden. Toch is de geluidshinder sindsdien nog toegenomen, in het bijzonder 's nachts. Bovendien stelt men vast dat in 2006 de weekeinden en de nachten (rustperiodes) juist de momenten zijn waarop de hinder het grootst is. Dit kadaster 2006 moet worden beschouwd als een instrument voor de Federale Regering en voor al degenen die deze dringende kwestie zullen moeten onderhandelen en regelen, met een, en ik herhaal het, constructieve bedoeling, zoals die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om het delikate vraagstuk van het evenwicht tussen de economische ontwikkeling van de luchthaven en de levenskwaliteit van de overvlogen personen op te lossen. Toch is constructief zijn vandaag niet langer voldoende. Dit kadaster en de talrijke juridische beroepen tonen het voldoende aan: de volgende Federale Regering moet haar verantwoordelijkheid opnemen en beslist een oplossing vinden voor de toekomst van de luchthaven Brussel-Nationaal en van zijn werknemers en voor alle omwonenden. De conclusies van dit document zijn een extra bewijs van de dringende noodzaak om dit land een Regering te geven. De tijd van talmen en dralen is vandaag definitief voorbij! Evelyne Huytebroeck Brusselse minister van Leefmilieu en Energie

5 - Bijlage - Geluidshinder: Vergelijking van de blootgestelde bevolking op basis van de theoretische vluchtroutes (AIP) Lden 24 uur (>55 db) AIP % Radars Lday (>55 db) dag tot uur AIP % Radars Levening (>55 db) avond tot uur AIP % Radars Lnight (>45dB) nacht tot uur AIP % Radars

45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006

45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 1.Algemene benadering Het luchthavenbeleid van de Federale Staat geeft sinds vele jaren aanleiding tot klachten en onzekerheid bij de Brusselse bevolking.

Nadere informatie

45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006

45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 45. KADASTER VAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 De doelstellingen van de geluidskadasters worden uitgelegd in de geluidsfiche nr.49 samen met de terminologie, de aangewende methodes en daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

46. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET

46. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET 46. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET VLIEGTUIGLAWAAI JAAR 2006 De doelstellingen van de geluidskadasters worden uitgelegd in de geluidsfiche nr 49 samen met de terminologie, de aangewende

Nadere informatie

Uitbating van de internationale luchthavens met als doel lawaaihinder te voorkomen en te beperken Benchmarking. Synthese

Uitbating van de internationale luchthavens met als doel lawaaihinder te voorkomen en te beperken Benchmarking. Synthese Uitbating van de internationale luchthavens met als doel lawaaihinder te voorkomen en te beperken Benchmarking 1. 1.1 Context Synthese Brussels Airport is de grootste Belgische luchthaven en de 17 de Europese

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES BETREFFENDE DE VLUCHTEN BOVEN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

INITIATIEFADVIES BETREFFENDE DE VLUCHTEN BOVEN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INITIATIEFADVIES BETREFFENDE DE VLUCHTEN BOVEN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Brussel, 15 februari 2017. 1. Wat de vluchten boven zijn grondgebied betreft, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Problematiek van de geluidshinder in de luchthaven van Brussel-Nationaal. Voorstel van Charles PICQUE en Evelyne HUYTEBROECK.

Problematiek van de geluidshinder in de luchthaven van Brussel-Nationaal. Voorstel van Charles PICQUE en Evelyne HUYTEBROECK. Problematiek van de geluidshinder in de luchthaven van Brussel-Nationaal. Voorstel van Charles PICQUE en Evelyne HUYTEBROECK. 10 oktober 2005 In de afgelopen jaren hebben de achtereenvolgende beslissingen

Nadere informatie

1 Impact van spreiding van vliegtuigroutes op geluidshinder

1 Impact van spreiding van vliegtuigroutes op geluidshinder 1 Impact van spreiding van vliegtuigroutes op geluidshinder 1.1 Inleiding Het federaal regeerakkoord van 10 juli 2003 vereist het toepassen van het principe van billijke spreiding en een meer gediversifieerd

Nadere informatie

Huldenberg: concentratie zonder compensatie

Huldenberg: concentratie zonder compensatie Huldenberg: concentratie zonder compensatie Concentratie enkel opstijgende vluchten Altijd hinder Gebruik HUL als richtbaken, fly-over-, fly-by- of waypoint. Indien niet HUL, radiaalkeuzes. (Civ3J-07;

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio Schiphol en omgeving Regionale beelden Inleiding Deze factsheet heeft als doel om u te informeren over de wijziging in de ligging van vertrekroutes van de Zwanenburgbaan. De factsheet gaat daarbij in op

Nadere informatie

Openbare zitting van

Openbare zitting van BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK #005/31.03.2014/A/0021# Uittreksel uit het register van de notulen van de Gemeenteraad Aanwezig : Vincent De Wolf, Burgemeester-Voorzitter ; Patrick Lenaers,

Nadere informatie

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid 1 of 5 Geluidsoverlast is een belangrijke vorm van hinder: in Vlaanderen wordt 27% van de bevolking in enige mate gehinderd door geluid (bron: SLO 2008, zie artikel 'Beleving van geluidshinder in Vlaanderen').

Nadere informatie

VERGELIJKENDE ANALYSE MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE VAN DE NIEUWE LUCHTROUTES IN 2014 VOORLOPIGE SAMENVATTING OP DATUM VAN 30/04/2014

VERGELIJKENDE ANALYSE MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE VAN DE NIEUWE LUCHTROUTES IN 2014 VOORLOPIGE SAMENVATTING OP DATUM VAN 30/04/2014 VERGELIJKENDE ANALYSE MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE VAN DE NIEUWE LUCHTROUTES IN 2014 CONTEXT VOORLOPIGE SAMENVATTING OP DATUM VAN 30/04/2014 Boven het Brussels Hoofdstedelijk wordt er binnen voornamelijk

Nadere informatie

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR DE INTERPRETATIE

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR DE INTERPRETATIE Methodologische fiche INDICATOR: L DEN VERBONDEN MET HET LUCHTVERKEER THEMA: LAWAAI 1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR DE INTERPRETATIE Vraag achter de indicator: Hoe is de ruimtelijke verdeling

Nadere informatie

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR DE INTERPRETATIE

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR DE INTERPRETATIE Methodologische fiche INDICATOR: L DEN VERBONDEN MET HET LUCHTVERKEER THEMA: LAWAAI 1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR DE INTERPRETATIE Vraag achter de indicator: Hoe is de ruimtelijke verdeling

Nadere informatie

MOBIEL NETWERK VOOR GELUIDSMETINGEN

MOBIEL NETWERK VOOR GELUIDSMETINGEN Voorstelling van de resultaten - Toelichtingsfiche Als gevolg van de gewijzigde vliegroutes in 04 en 05 werden 6 mobiele geluidsmeters in werking gesteld, in aanvulling op de 9 meetstations van het vaste

Nadere informatie

Renovatiewerken op baan 25 links op Brussels Airport

Renovatiewerken op baan 25 links op Brussels Airport Brussels Airport, 4 maart 2015 Renovatiewerken op baan 25 links op Brussels Airport Brussels Airport start op 27 mei met belangrijke renovatiewerken op baan 25L/07R. Om de impact op de omwonenden en op

Nadere informatie

Toespraak van Minister-president Yves Leterme bij de installatievergadering van de Vlaamse Luchthavencommissie op 25 november 2005

Toespraak van Minister-president Yves Leterme bij de installatievergadering van de Vlaamse Luchthavencommissie op 25 november 2005 Toespraak van Minister-president Yves Leterme bij de installatievergadering van de Vlaamse Luchthavencommissie op 25 november 2005 Mevrouw de Voorzitter, Geachte leden van de Vlaamse Luchthavencommissie,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36599 15 december 2014 Beleidsregel van de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, van 20 november 2014, nr. A-0-14-0072.001,

Nadere informatie

Dashboard inzake het baangebruik op Brussels Airport in 2016

Dashboard inzake het baangebruik op Brussels Airport in 2016 Inhoudstafel Deel 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Afkortingen... 3 Deel 2 Capaciteitsindicatoren... 4 2.1 Capaciteitsindicator van de voornaamste baancombinaties... 4 2.2 ATFM-vertraging bij

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

39. ANALYSE VAN DE INBREUKEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE

39. ANALYSE VAN DE INBREUKEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE 39. ANALYSE VAN DE INBREUKEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE GELUIDSHINDER VAN HET LUCHTVERKEER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK Informatie over de problematiek van de geluidshinder van het luchtverkeer in het

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De perimeter van het zwarte punt betreft het stuk van de spoorlijnen in het station van Schaarbeek, gelegen bij de Lambermontlaan tussen de Teichmannbrug en de Albertbrug

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

het ontwerp actieplan omgevingslawaai luchthaven Brussel-Nationaal

het ontwerp actieplan omgevingslawaai luchthaven Brussel-Nationaal 1 Gezamenlijk briefadvies het ontwerp actieplan omgevingslawaai luchthaven Advies over het ontwerp van actieplan omgevingslawaai (tweede ronde) voor de luchthaven Datum van goedkeuring Minaraad 17 december

Nadere informatie

Vluchten boven Brussel. Voor een billijke aanpak

Vluchten boven Brussel. Voor een billijke aanpak Vluchten boven Brussel Voor een billijke aanpak François Bellot Minister van Mobiliteit en Vervoer Ontmoeting met de betrokken burgemeesters van Vlaams en Waals Brabant 29 juni 2016 Inhoud Waarom is de

Nadere informatie

Aanbeveling. Rechtszeker en stabiel kader. Brussel, 10 januari VLC_ADV_ _Rechtszeker_ stabiel kader_versietf

Aanbeveling. Rechtszeker en stabiel kader. Brussel, 10 januari VLC_ADV_ _Rechtszeker_ stabiel kader_versietf VLC_ADV_20120913_Rechtszeker_ stabiel kader_versietf 21112012.docx Aanbeveling Rechtszeker en stabiel kader Brussel, 10 januari 2013 VLC_ADV_20120913_Rechtszeker_ stabiel kader_versietf 21112012.docx Vlaamse

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Bombardier DB-700 e kwartaal 201 Datum : december 201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2.

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2. Toekomstige vliegroutes De nu geplande uitbreiding van Lelystad Airport is mogelijk geworden doordat in 2004 een Planologische Kernbeslissing van kracht werd. Hierin zijn mogelijke aan- en uitvliegroutes

Nadere informatie

7. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET

7. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET 7. BLOOTSTELLING VAN DE BRUSSELSE BEVOLKING AAN HET GELUID AFKOMSTIG VAN DE SPOORWEGEN IN HET JAAR 2006 De doelstellingen van de geluidskadasters en de terminologie, de methodologie en de beperkingen van

Nadere informatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan. Navigatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan. Navigatie Schiphol en omgeving Regionale beelden CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Inleiding Deze factsheet heeft als doel u te informeren over de toepassing van

Nadere informatie

Lawaai om de Middenvijver

Lawaai om de Middenvijver Lawaai om de Middenvijver 20 juni 2015 Prof. Dirk Avonts, Universiteit Gent. Hoe luid is het hier (kwantitatief)? Geluidssterkte: Intensiteit van de geluidsgolven. Meten is weten: decibels. Pure geluidsterkte:

Nadere informatie

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuig rondom Rotterdam The Hague Airport Cessna 60 Citation e kwartaal 201 Datum : 1-10-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen/ Rob Algra Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

GECOORDINEERDE VERSIE BESLUIT BD met Besluit Min PEETERS

GECOORDINEERDE VERSIE BESLUIT BD met Besluit Min PEETERS Provincie Vlaams-Brabant Directie economie en middenstand, land- en tuinbouw, leefmilieu Dienst Leefmilieu Inrichting Vlarem - klasse 1 Dossiernummer D/PMVC/04A06/00637 Milieudatabank: 68637/1012 BESLUIT

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Brussel, januari 2010 Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Context Naar aanleiding van een eerste klacht met betrekking tot lawaai en trillingen in hoofdzaak veroorzaakt door de doortocht

Nadere informatie

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Methodologische fiche INDICATOR: BLOOTSTELLING VAN DE BEVOLKING AAN HET GELUID VAN TRANSPORT THEMA: GELUID 1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Vraag achter de indicator: Welk percentage

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verslag Luchthavenbeleid Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel Tel. 02 553 78 11 Fax 02 553 78 65 luchthavenbeleid@vlaanderen.be Milieuoverleg Luchthaven

Nadere informatie

Nota aan de Ministerraad. BETREFT: Beheer van de geluidshinder op de luchthaven Brussel Nationaal

Nota aan de Ministerraad. BETREFT: Beheer van de geluidshinder op de luchthaven Brussel Nationaal Kabinet van de Staatssecretaris voor Mobiliteit Koningsstraat 180 1000 Brussel 02 209 33 11 info@schouppe.fed.be Cabinet du Secrétaire d Etat à la Mobilité Rue Royale 180 1000 Bruxelles 02 209 33 11 info@schouppe.fed.be

Nadere informatie

Kunnen Walen, Vlamingen en Brusselaars samen tot oplossingen komen?

Kunnen Walen, Vlamingen en Brusselaars samen tot oplossingen komen? Meise, 18 december 2008. HET SALOMON S OORDEEL. RVS Verenigde kamers afdeling bestuursrechtspraak, arrest nummer 187. 998 van 17 november 2008 Kunnen Walen, Vlamingen en Brusselaars samen tot oplossingen

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Brussels Airport termijnoverzicht van indicatoren Analyseperiode : 01.07.2015-30.07.2015

Brussels Airport termijnoverzicht van indicatoren Analyseperiode : 01.07.2015-30.07.2015 Brussels Airport termijnoverzicht van indicatoren Analyseperiode : 1.7.215-3.7.215 Correlatiegegevens Equivalente geluidsdrukniveaus LAeq in db(a) dag nacht etmaal EU-indicatoren volgens 22/49/EG en VLAREM

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

Inzet Schiphol- Oostbaan

Inzet Schiphol- Oostbaan Veel gestelde vragen Banenstelsel Schiphol Inzet Schiphol- Oostbaan januari 2015 Versie 1.1 1. Algemeen Schiphol beschikt over vijf lange start- en landingsbanen en één kortere en is een knooppunt van

Nadere informatie

MOTIE LUCHTHAVEN GEMEENTERAAD ZAVENTEM

MOTIE LUCHTHAVEN GEMEENTERAAD ZAVENTEM MOTIE LUCHTHAVEN GEMEENTERAAD ZAVENTEM 26.09.2005 1. Overwegende dat de luchthaven van Zaventem een economische motor en groeipool uitmaakt voor Zaventem en voor de hele regio ; Overwegende dat de tewerkstelling

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad. Uitbreidingsplannen Lelystad Airport

Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad. Uitbreidingsplannen Lelystad Airport Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad Werkgroep Vliegop uit Biddinghuizen Dorpsbelangen Biddinghuizen Postbus 2 8256ZG Biddinghuizen www.dorpsbelangen.net secretariaat@dorpsbelangen.net

Nadere informatie

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING GEMEENTE UKKEL Gemeenteraad Motie van h. De Bock: Indiening van een motie inzake mobiliteit VOORSTEL VAN RESOLUTIE inzake de uitbreiding van de MTB-zone (metro-tram-bus) naar de haltes in de rand om Brusselaars

Nadere informatie

Luchthaven Twente. Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal. Luchtzijdige Bereikbaarheid. 28 oktober 2013

Luchthaven Twente. Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal. Luchtzijdige Bereikbaarheid. 28 oktober 2013 Luchthaven Twente Luchtzijdige Bereikbaarheid Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal 28 oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Bestaande situatie 3. Ontwerp vliegprocedures & route 4. Vervolg 2 3 Aanleiding

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 ADVIES Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel 11 april 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

40. GELUIDSMETINGEN VAN DE MEETSTATIONS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST : ENKELE VOORBEELDEN VAN ANALYSES

40. GELUIDSMETINGEN VAN DE MEETSTATIONS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST : ENKELE VOORBEELDEN VAN ANALYSES 40. GELUIDSMETINGEN VAN DE MEETSTATIONS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST : ENKELE VOORBEELDEN VAN ANALYSES Leefmilieu Brussel - BIM beheert op dit moment zeventien geluidsmeetstations. Kaart 40.1

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Robin DR-00 2 e kwartaal 201 Datum : 15-09-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8,

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

Bijkomende geluidshinder door Leuven Rechtdoor: 2015

Bijkomende geluidshinder door Leuven Rechtdoor: 2015 Bijkomende geluidshinder door Leuven Rechtdoor: 2015 12 juni 2015 Nota vzw Leuven Rechtdoor https://www.facebook.com/pages/leuven-rechtdoor/1406750216274786e leuvenrechtdoor@gmail.com Klein Eikeblok 36,

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Formaat van de bestanden... 2 3. Metingen... 2 3.1. Parcours...

Nadere informatie

5. NETWERK VAN DE GELUIDSMEETPOSTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

5. NETWERK VAN DE GELUIDSMEETPOSTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 5. NETWERK VAN DE GELUIDSMEETPOSTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Leefmilieu Brussel (BIM) heeft sinds 1995 progressief een geluidsmeetnet geïnstalleerd teneinde de geluidsniveaus waaraan de Brusselse

Nadere informatie

Eindhoven-Noord is overlast zat!

Eindhoven-Noord is overlast zat! Eindhoven-Noord is overlast zat! Gevolgen verplaatsen overlast naar Eindhoven Noord Buurt Initiatief Eindhoven Noord Willem van den Brink Ben Koenen Pim Rosendaal Paul Stuyvenberg Miriam Klein Sprokkelhorst

Nadere informatie

Vliegverkeer Eindhoven Noord

Vliegverkeer Eindhoven Noord Vliegverkeer Eindhoven Noord Toenemende overlast Eindhoven Airport Document voor Dorpsraad Acht Achtergrond, aanleiding, feiten, aanbevelingen Voorbereid: 9 juni 2016 Toenemende overlast Eindhoven Airport

Nadere informatie

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Formaat van de bestanden... 2 3. Metingen... 2 3.1. Parcours...

Nadere informatie

Rolnummer 3359. Arrest nr. 3/2006 van 11 januari 2006 A R R E S T

Rolnummer 3359. Arrest nr. 3/2006 van 11 januari 2006 A R R E S T Rolnummer 3359 Arrest nr. 3/2006 van 11 januari 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 68 van de programmawet van 9 juli 2004 - houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht Wintelre is overlast Eindhoven Airport zat?

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht Wintelre is overlast Eindhoven Airport zat? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

ZEER GOED ALTERNATIEF VOOR VLIEGROUTE OVER TEUGE BESCHIKBAAR

ZEER GOED ALTERNATIEF VOOR VLIEGROUTE OVER TEUGE BESCHIKBAAR ZEER GOED ALTERNATIEF VOOR VLIEGROUTE OVER TEUGE BESCHIKBAAR korter, stiller & schoner! Inleiding In de afgelopen jaren is een aantal routevarianten (zogeheten varianten A, A+, B en B+) voor vliegverkeer

Nadere informatie

De controletoren van Brussel-Nationaal. Voor een optimale veiligheid van het luchtverkeer

De controletoren van Brussel-Nationaal. Voor een optimale veiligheid van het luchtverkeer De controletoren van Brussel-Nationaal Voor een optimale veiligheid van het luchtverkeer Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf met als opdracht de veiligheid van het luchtverkeer in het burgerlijk

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor leefmilieu, natuurbehoud en waterbeleid VERGADERING VAN DINSDAG 12 NOVEMBER 2002 Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

18. HORECA EN GELUIDSHINDER

18. HORECA EN GELUIDSHINDER 1.Inleiding 18. HORECA EN GELUIDSHINDER Hoewel de horecasector onbetwistbaar een bron van geluidshinder vormt, blijft het moeilijk om een inventaris op te stellen van alle plaatsen waar door hotels, restaurants

Nadere informatie

Brussel, 15 mei 2007 150507 Aanbeveling Evaluatie richtlijn EU/2002/30. Aanbeveling. Evaluatie richtlijn 2002/30/EU

Brussel, 15 mei 2007 150507 Aanbeveling Evaluatie richtlijn EU/2002/30. Aanbeveling. Evaluatie richtlijn 2002/30/EU Brussel, 15 mei 2007 150507 Aanbeveling Evaluatie richtlijn EU/2002/30 Aanbeveling Evaluatie richtlijn 2002/30/EU Inhoud 1. Kader... 3 2. Het regelgevend kader... 4 2.1. EU/2002/30 KB 25/09/2003... 4 2.2.

Nadere informatie

Geluidscontouren rond Brussels Airport voor het jaar 2014

Geluidscontouren rond Brussels Airport voor het jaar 2014 DEPARTEMENT NATUURKUNDE EN STERRENKUNDE LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK CELESTIJNENLAAN 200D POSTBUS 2416 B-3001 LEUVEN Geluidscontouren rond Brussels Airport voor het jaar 2014 Door : Dr. M. Rychtarikova

Nadere informatie

ADVIES. 19 december 2013

ADVIES. 19 december 2013 ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1

Nadere informatie

Ontwerp voor het gewestelijk plan voor de preventie en de bestrijding van geluidshinder in een stedelijke omgeving

Ontwerp voor het gewestelijk plan voor de preventie en de bestrijding van geluidshinder in een stedelijke omgeving Ontwerp voor het gewestelijk plan voor de preventie en de bestrijding van geluidshinder in een stedelijke omgeving 2008-2013 Inhoud GEEF ONS UW MENING! 3 EEN NIEUW GELUIDSPLAN 4 HOE IS HET MET DE GELUIDSHINDER

Nadere informatie

Luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport Informatiebijeenkomsten voor omwonenden uit Meersen en Beek 13 en 16 juni 2016.

Luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport Informatiebijeenkomsten voor omwonenden uit Meersen en Beek 13 en 16 juni 2016. Luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport Informatiebijeenkomsten voor omwonenden uit Meersen en Beek 13 en 16 juni 2016. Deel 1: Belangrijkste elementen uit de presentaties Deel 2: Antwoorden op de

Nadere informatie

Geluidscontouren rond de luchthaven van Antwerpen Jaar 2014

Geluidscontouren rond de luchthaven van Antwerpen Jaar 2014 DEPRTEMENT NTUURKUNDE EN STERRENKUNDE LBORTORIUM VOOR KOESTIEK CELESTIJNENLN 200D POSTBUS 2416 B-3001 LEUVEN Geluidscontouren rond de luchthaven van ntwerpen Jaar 2014 Door : O.l.v.: M. Rychtarikova G.

Nadere informatie

Gebruiksplan 2014. Maastricht Aachen Airport. 1 November 2013-31 Oktober 2014

Gebruiksplan 2014. Maastricht Aachen Airport. 1 November 2013-31 Oktober 2014 Gebruiksplan 2014 Maastricht Aachen Airport 1 November 2013-31 Oktober 2014 1 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en status van het gebruiksplan... 3 1.3 Opzet van het gebruiksplan... 3 1.4 Betrouwbaarheid...

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTHAVEN ANTWERPEN. Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTHAVEN ANTWERPEN. Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTHAVEN ANTWERPEN Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur STARTBAAN BAANSTROOK VERKEER 2x2 rijvlakken RESA 240m 2%-vlak fase

Nadere informatie

ASBEST. Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ASBEST. Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest INLEIDING ASBEST Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vanaf 1 juli 2008 treedt een nieuw besluit in werking betreffende de werven voor de verwijdering en de inkapseling

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport McDonnell Douglas DC9-2 e kwartaal 2015 Datum : 16-12-2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DE GEWESTELIJKE LA COMMISSION ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT CRD-GOC GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP

Nadere informatie

Geluidshinder nadelig voor de verkoopprijs van woningen

Geluidshinder nadelig voor de verkoopprijs van woningen pagina 1 van 5 Intro Minder woningen verkocht Prijsontwikkeling ERA-KU Leuven Vastgoedindex geeft inzicht in de werkelijke prijsontwikkeling De negatieve invloed van lawaai op de prijs van een woning Reistijden

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA Dinsdag 13 maart 2012 om 8.30 uur (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 201) COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD, WATERBELEID

Nadere informatie

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud Periode 2008-2013 Céline Malengreaux, Jan Vercammen, Alain Licoppe, Frank Huysentruyt, Jim Casaer Dankwoord Het uitvoeren

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET!

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! Na talrijke analyses door een commissie van deskundigen en herhaaldelijke discussies tussen de sociale partners,

Nadere informatie

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol?

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol? Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 22 april 2008 Ons kenmerk VenW/DGTL-2008/1760 Onderwerp Kamervragen experimenten Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Luchtruimwijziging grensregio april Aanpak negatieve gevolgen voor de regio Eijsden- Margraten

Luchtruimwijziging grensregio april Aanpak negatieve gevolgen voor de regio Eijsden- Margraten Luchtruimwijziging grensregio april 2013 Aanpak negatieve gevolgen voor de regio Eijsden- Margraten Onderwerpen 1. Aanleiding en inhoud luchtruimwijziging april 2013 2. Procedure luchtruimwijziging 3.

Nadere informatie

Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 6 age

Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 6 age Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina: 1. Inleiding 3 2. Managementsamenvatting 4 3. Conclusies en aanbevelingen 6 4. Uitwerkingen 8 5. Bijlage Melders en meldingen per plaats klik hier 6. Bijlage Baangebruikcijfers

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen 27 APRIL 2005. - Wet betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid BS 20/05/2005 inwerkingtreding: Diensten waarin een magnetische resonantie

Nadere informatie

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt December 0 Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijs van de elektriciteit verkocht aan de beschermde klanten

Nadere informatie

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2010

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2010 Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR NLR-CR-2011-210 De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2010 R. de Jong Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET

VOORSTEL VAN DECREET Zitting 2008-2009 30 april 2009 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Patrick Lachaert, mevrouw Tinne Rombouts en de heren Bart Martens, Patrick De Klerck, Erik Matthijs en André Van Nieuwkerke houdende wijziging

Nadere informatie

Bezwaarschrift EU-geluidsactieplan luchthaven Brussel-Nationaal.

Bezwaarschrift EU-geluidsactieplan luchthaven Brussel-Nationaal. STAD VILVOORDE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Hans Bonte - burgemeester Kevin Vincke, Jo De Ro, Fatima Lamarti, Katrien Vaes, Johan Serkeyn, Johan Claus, Francine De Prins,

Nadere informatie

Brussels Airport termijnoverzicht van indicatoren Analyseperiode :

Brussels Airport termijnoverzicht van indicatoren Analyseperiode : Brussels Airport termijnoverzicht van indicatoren Analyseperiode : 1.1.216-1.3.216 Correlatiegegevens Equivalente geluidsdrukniveaus LAeq in db(a) dag nacht etmaal LAeq-indicatoren volgens etmaalindeling

Nadere informatie

Grondzijdige effecten Lelystad scenario s. Jeroen Timmers 28 maart 2012

Grondzijdige effecten Lelystad scenario s. Jeroen Timmers 28 maart 2012 Grondzijdige effecten Lelystad scenario s Jeroen Timmers 28 maart 2012 Overzicht geluidscontouren Alpha (LVNL/To70) Delta (NLR) Bravo (NLR) 20.000 geen contouren beschikbaar Invoerset 2010 Invoerset 2010

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2 JULI 1998. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen De Brusselse

Nadere informatie

1) Wie zijn we en wie vertegenwoordigen we? 2) Evaluatie van één maand spreidingsplan 3) Onze gemeenschappelijke standpunten over

1) Wie zijn we en wie vertegenwoordigen we? 2) Evaluatie van één maand spreidingsplan 3) Onze gemeenschappelijke standpunten over Afbouw Persconferentie van nachtvluchten 1) Wie zijn we en wie vertegenwoordigen we? 2) Evaluatie van één maand spreidingsplan 3) Onze gemeenschappelijke standpunten over Spreiding Nachtvluchten Toekomst

Nadere informatie