Disability Case Management Meerwaarde bij arbeidsre-integratie. Marthe Verjans Project coördinator Disability Management Prevent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Disability Case Management Meerwaarde bij arbeidsre-integratie. Marthe Verjans Project coördinator Disability Management Prevent"

Transcriptie

1 Disability Case Management Meerwaarde bij arbeidsre-integratie Marthe Verjans Project coördinator Disability Management Prevent

2 Deel 1: Jobbehoud en re-integratie in België

3 Inleiding Langdurige gezondheidsproblemen (LGP) en/of functionele beperkingen hoofdfactor uitsluiting arbeidsmarkt Terugkeer bij eigen werkgever na langdurige afwezigheid? Bij uitval > 3 mnd en < 6 mnd hervat minder dan 50 % Bij uitval > 1 jaar hervat minder dan 20 % Bij uitval > 2 jaar hervat minder dan 10% 80 % van de mensen die agv LGP of een ongeval uitvallen op het werk en langer dan 6 weken afwezig blijven, hebben nood hebben aan ondersteuning bij hun terugkeer (EFILWC, 2004, Employment and disability: Back to work strategies)

4 Effectieve aanpak van preventie & arbeidsre-integratie cruciaal voor Werkgever Heeft nood aan duurzaam inzetbaar personeel, wil (in)directe kosten tgv verzuim beperken Premie AO-verzekering, pensioenbijdrage, private ziekte-verzekering, gewaarborgd inkomen, Productie- en kwaliteitsverlies, overbelasting collega s, inzet externe krachten, extra selectie/werving, administratiekosten, uitgaven berekend op totaal aantal werknemers op pay-roll (sociaal secretariaat, CPBW, OR?), Werknemer Bezoldiging & materiële voordelen Tijdsstructurering, sociale contacten/ervaringen, maatschappelijke betrokkenheid, status en identiteit, zelfrealisatie

5 Huidige knelpunten op niveau van werkgever? Werkgevers vrijwel nooit benaderd vanuit hun verantwoordelijkheid voor het collectief van de personen met een handicap/ LGP, zowel zittende werknemers als werkzoekenden (OESO, 2003) Situatie Nederland, Duitsland? Paradox: Dienstverlening werkgevers personen met LGP/ functionele beperkingen (Eurofound, 2006) Directe & indirecte kosten agv langdurige afwezigheid? Initieel positieve houding werkgevers tov re-integratie na arbeidsongeval, maar obstakels om dit in praktijk toe te passen (Prevent, 2001)

6 Deel 2: Het concept Disability Management

7 Definitie (NIDMAR 2000) Ziekte, privé-ongeval, arbeidsongeval, beroepsziekte Werknemer met arbeidsbeperking Verzuimdrempel Arbeidsverzuim DISABILITY MANAGEMENT 1. Systematische aanpak 2. Gecoördineerde inspanningen 3. Rekening houdend met: - Individuele noden - Wettelijk kader - Werkplekomstandigheden Re-integratiedrempel Compensatiesystemen (werkloosheid, invaliditeitsverzekeringen,...) Eigen bedrijf Terug aan het werk Ander bedrijf

8 Pijlers DISABILITY MANAGEMENT Aanpak op bedrijfsniveau Systeem waarbinnen reintegratietrajecten proactief, consequent en doelgericht aangepakt en begeleid kunnen worden. Disability Manager Aanpak op individueel niveau Ondersteuning en coaching, coördinatie van samenwerking tussen diverse actoren. Disability Case Manager

9 Preventie & arbeidsre-integratie Hand in Verzuim Dreigend Beginnende klachten Verhoogd Gezond en fit

10 Deel 3: Disability Case Management en re-integratie? Huidige knelpunten Werkveld Nood aan ondersteuning?

11 Huidige knelpunten Werkgever en werknemer = Eindverantwoordelijkheid re-integratietraject Complex wetgevend kader Netwerk betrokken actoren Gebrek aan kennis en ervaring

12 Complex wettelijk kader

13 Werkveld van de DCM Andere hulp / zorgverleners, DCM Behandelend(e) arts(en) Werknemer Adviserend geneesheer (mutualiteit) Advocaten Verzekeraars (AO, BA, rechtsbijstand, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen,...) Direct leidinggevende HRM Werkgever Arbeidsgeneesheer / preventieadviseur (interne of externe preventiedienst) Vakbondsafgevaardigde (vakbond)

14 Stappenplan DCM Stap 1: Probleemsignalering Stap 2: Probleemverheldering/ assessment Kennis, vaardigheden & attitudes in verschillende competentiedomeinen: - Wettelijk kader - Taakanalyse/ jobmatching - Communicatie Stap 3: Planning Stap 4: Interventies, concretisering handelingsplan en monitoring Stap 5: Follow-up en eindevaluatie

15 Casus Vrouw, 25 jaar Arbeidster in een houtzagerij Verloor linkeronderarm door arbeidongeval waarbij arm vast kwam te zitten in houtversnipperaar

16 1. Probleemsignalisatie Procesmatige acties Contact met werkgever herstellen Uitbouw netwerk Verzamelen informatie

17 Uitbouw netwerk wie betrekken? Protheseverstrek ker DCM Behandelend(e) arts Werknemer Vader slachtoffer (Advocaat) Arbeidsongeval lenverzekeraar (dossierbeheer + raadgevend geneesheer) Werkgever (leidinggevende + HRM) Preventie-adviseur arbeidsgeneeskunde

18 2. Probleemverheldering / assessment Inhoudelijke acties Verdieping informatie op niveau van werk en (dis)ability Analyse synthese matching Uitwerken mogelijkheden binnen wettelijke context Procesmatige acties Tot stand brengen van communicatie in het netwerk Motiveren van verschillende betrokken actoren

19 2. Probleemverheldering / assessment Resultaat (1) Fysiek: verlies van linkeronderam Psycho-sociaal: Persoonlijke en huishoudelijke taken organiseren Emotionele verwerking ongeval Professioneel: Houtzagerij, 35 personeelsleden Werkgever bereid meezoeken naar oplossingen Arbeidsongeval, verzekeraar wil actief meewerken Vroegere takenpakket (snijden fineer) niet meer haalbaar Analyse arbeidssituatie: Capaciteiten profiel Vereistenprofiel van verschillende functies

20 2. Probleemverheldering / assessment Resultaat (2) Capaciteitenprofiel Eenhandige arbeid, eventueel prothese als steunfunctie Opleiding: A2 handel-talen Werkervaring: Diverse interims als productiemedewerkster Sinds 4 jaar in dienst bij huidige werkgever

21 2. Probleemverheldering / assessment Resultaat (3) Vereistenprofiel verschillende functies Fineer rapen/ stapelen voor droogmachine Fineervellen afsnijden/ binden Snijden kopkanten fineer Zagen planken Magazijn voor vloerelementen Heftruckbestuurder Onderhoud machinerie Administratie Bedrijf in volle expansie medewerker op administratie dient zich steeds meer te richten op buitenlandse markt, hierdoor hoge werkdruk en blijft werk personeelsadministratie en opvolging facturatie e.d. vaak liggen

22 DCM tool JOBMATCHING BIJ RE-INTEGRATIE VEREISTENPROFIEL I. Algemene karakteristieken Grootte/structuur bedrijf: Arbeidsorganisatie (ploegen, nachtwerk, premievergoeding, geïsoleerde of collectieve werkplek): Huidige functie: Andere functies / afdelingen: Bijkomende opmerkingen / aandachtspunten: II. Fysieke belasting Score Opm. B. Sleutelvaardigheden Score Opm. Lichaamsdeelbeweging & coördinatie Gedrevenheid Armbewegingen Planmatig werken Hand- en vingerbewegingen Bevattingsvermogen Fijn motorische vaardigheden Aandacht Been- en voetbewegingen Concentratie Hoofdbewegingen Leer- en waarnemingsvermogen Rompbeweging Voorstelling Houdingen en complexe fysieke activiteiten Zelfstandigheid Zitten Creativiteit / Probleemoplossing Staan Teamwerk Knielen/hurken Leidinggeven Stappen Kritische controle Klimmen Verantwoordelijkheid Heffen/tillen Doorzettingsvermogen Dragen Volharding Schuiven/trekken/duwen Reactiesnelheid Uithoudingsvermogen Werktempo III. Mentale en psychosociale belasting Frustratietolerantie A. Zintuigen C. Communicatie Zien Lezen Horen Schrijven Ruiken Spreken Evenwicht Rekenen Tactiele perceptie Non-verbale communicatie IV. Omgevingsfactoren ja/nee Opm. Verlichting Klimaat Lawaai Mechanische trillingen Gassen, dampen en stoffen Vloeistoffen Dragen PBM / veiligheidsbewustzijn DCM tool Jobmatching bij re-integratie Capaciteiten- & Vereistenprofiel Opmerkingen:

23 2. Probleemverheldering / assessment Conclusie - jobmatching Uitvoerende taken in fabriekshallen moeilijk Basisopleiding handel talen doch geen werkervaring Administratieve functie in bedrijf heeft ondersteuning nodig

24 3. Planning Inhoudelijke acties Ahv informatie verzameld in stap 2 re-integratietraject uitwerken:concrete voorstellen aanreiken Relevante wet- en regelgeving toepassen / voorbereiden Procesmatige acties Terugkoppeling en bijsturing planning met andere actoren Coördineren van proces en afspraken

25 3. Planning Resultaat Opmaak stappenplan progressieve opbouw van de professionele re-integratie In periode tijdelijke ongeschiktheid (in overleg met arbeidsongevallenverzekeraar, geen wettelijke verplichting!): opleiding algemene personeelsadministratie / hulpboekhouding Inschrijving VDAB erkenning werknemer met een arbeidshandicap

26 4. Interventie, concretisering handelingsplan, monitoring Inhoudelijke acties Toepassen en bijsturen plan binnen wet & regelgeving Procesmatige acties Op gang brengen en houden van het reintegratietraject Volgt iedereen de gemaakte afspraken?

27 4. Interventie, concretisering handelingsplan, monitoring Resultaat (1) Duur opleiding 4 maanden Start hertewerkstellingsprogramma na beëindiging opleiding: Eerste maand: 50% tewerkstelling met een rendement van 30% (in combinatie reva / aanmeten prothese / huishouden) Tweede maand: 75% tewerkstelling met een rendement van 50% Derde maand: 100% tewerkstelling met een rendement van 75% Vierde maand: 100% tewerkstelling met een rendement van 80 à 90% De werkgever betaalt het loon dat overeenkomt met de geleverde arbeidsprestatie, het loonverschil wordt bijgepast door de arbeidsongevallenverzekeraar (toep. art. 23 wet arbeidsongevallen)

28 4. Interventie, concretisering handelingsplan, monitoring Resultaat (2) Opleiding verloopt vlot Terugkeer naar arbeidsplek: moeite combinatie privé-leven / werk (eenhandig functioneren thuis) Na derde maand blijkt dat 100% tewerkstelling erg belastend is Beslissing VDAB positief

29 5. Follow-up en eindevaluatie - Resultaat Micro Omschakeling van arbeiders- naar bediendecontract Overschakeling naar een 4/5 regeling in tijdskrediet Aanvraag VOP voor rendementsverlies Vergoeding voor blijvende ongeschiktheid (% economisch verlies) mag gecumuleerd worden met inkomen uit werk Meso Opvolging bij ziekte (procedures) Vereistenprofielen Samenwerking arbeidsgeneesheer

30 Deel 4: Competentiedomeinen DCM A. Wetgeving B. Jobmatching C. Communicatie

31 A. Wetgeving Complex kader vraagt goede kennis wetgeving Nood aan zekerheid voor werknemer en werkgever Fouten kunnen ernstige financiële gevolgen hebben zowel op korte als op lange termijn o.a. INACTIVITEITSVALLEN

32 B. Jobmatching Werknemer met een arbeidshandicap Stoornis beperking Vaardigheden Mogelijkheden tot verbeteren van vaardigheden Vergelijking Aanpassing van mens/werk nodig of mogelijk? Bepalen geschikte functie Aanpassingen werkplek volgens noden werknemer Start hertewerkstelling in aangepaste functie Werkplek Uitkomst arbeidsanalyse Arbeidsvereisten Mogelijkheden tot aanpassen van de vereisten

33 C. Communicatie Procesmanagement = Communiceren! Uitdagingen: Vooroordelen/ drempels Verschillende overtuigingen Arbeids en managementsrelaties Economische conditie Uitbouw netwerk Iedereen eigen rol/kader Motiveren /coachen Belang communicatievaardigheden!

34 Aandachtspunten (1) Nood aan demedicalisatie bij re-integratie: Can we effectively cure the person whose busy trying to prove a disability in order to receive financial support???

35 Aandachtspunten (2) Medical Medical Distress Personality Beliefs Coping Economic Fears

36 Besluit

37 Conclusie Doel re-integratie: win-win situatie Werknemer Werkgever Verzekering Samenleving

38

39 Dank u voor uw aandacht! Nog vragen? Marthe Verjans prevent Gachardstraat 88/ Brussel 02/

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid.

React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. Nicolas Makay, Universiteit Antwerpen Promotor: Prof. Dirk Avonts, MD, PhD Co-promotor: Dr. Jo Bernagie Master of

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen.

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. CAO 104 en het werkgelegenheidsplan 45+ INLEIDING CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. In 2020 staan er immers voor elke 100 werknemers die zich

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie

Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie Bij het nemen van een besluit of een werknemer terugkeert in het eigen werk of moet uitzien naar ander passend werk spelen de functionele mogelijkheden

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010 PSYCHOSOCIALE ASPECTEN September 2010 REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Dit document werd gerealiseerd dankzij de financiële steun

Nadere informatie

Team Psychosociaal Welzijn. Burn-out Hoe gaan we om met onze energie?

Team Psychosociaal Welzijn. Burn-out Hoe gaan we om met onze energie? Team Psychosociaal Welzijn Burn-out Hoe gaan we om met onze energie? 2 Burn-out 3 Burn-out 1. Cijfers? 2. Redenen om hier mee om te gaan 3. Inzicht in het fenomeen stress/burn-out 4. Oorzaken van stress/burn-out

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van ESF

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT? OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 1 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT? Deze handleiding kwam tot stand in het kader van een project sociale dialoog

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie