Return to Work. ziekte of ongeval. Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Return to Work. ziekte of ongeval. Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door"

Transcriptie

1 Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door ziekte of ongeval Hanne Kenis Preventiedeskundige ergonomie en return to work expert, Mensura

2 Vragen Wat is de kans dat de werknemer terugkeert naar dezelfde werkgever na drie maanden afwezigheid? 2

3 Vragen Hoeveel procent van de werknemers geeft aan nood te hebben aan ondersteuning na zes weken afwezigheid? 3

4 Vragen Wat is de gemiddelde kostprijs van één dag ziekteverzuim? 4

5 Vragen Kan de werknemer tijdens de ziekteperiode naar de arbeidsgeneesheer gaan? 5

6 Vragen Mag de arbeidsgeneesheer beslissen over de legitimiteit van de ziekte van de werknemer? 6

7 7

8 Uitspraken Onze organisatie ontwikkelt en groeit zo snel dat er weinig mogelijkheden zijn om langdurig afwezig medewerkers opnieuw te integreren Medewerkers die langdurig ziek zijn willen wij liever niet lastig vallen of onder druk zetten Als je echt ziek bent is het begrijpelijk dat je langdurig afwezig bent

9 Wist je dat 15% van de Belgische bevolking last heeft van langdurige gezondheidsproblemen [1] Een Belgische studie in de privésector aantoont dat langdurige afwezigheid in België sinds 2008 met 47% gestegen is [2] Psychische klachten (stress, burn-out, depressie, ) en aandoeningen van het bewegingsapparaat (rug-, nek- en schouderklachten) de meest voorkomende oorzaken zijn van arbeidsongeschiktheid [3] Studies aantonen dat 1/3de van verzuim langer dan 1 maand door de werknemer gepercipieerd wordt als werkgebonden [4]

10 Wist je dat Hoe langer een medewerker na langdurige ziekte afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat hij ooit zal terugkeren [1] Bij afwezigheid >3 maand hervat minder dan 50% Bij afwezigheid >1 jaar hervat minder dan 20% Bij afwezigheid >2 jaar hervat minder dan 10% 80% van de medewerkers na een afwezigheid van meer dan zes weken verklaart nood te hebben aan ondersteuning bij terugkeer [5]

11 Wat? Ondersteuning bieden bij de terugkeer naar werk van een medewerker die meer dan één maand afwezig is, ten gevolge van ziekte of arbeidsongeval Een vroegtijdige werkhervatting nastreven waardoor een positieve bijdrage aan het herstel van de werknemer wordt geleverd Terugdringen van de kosten ten gevolge van ziekteverzuim: directe & indirecte kosten Duidelijkheid bieden in de regelgeving en betrokken instanties en nagaan van bestaande tewerkstellingsondersteunende maatregelen

12 Waarom geen interim als vervanging? Krappe arbeidsmarkt War on talent Kost en inwerking vervanger

13 Investeren loont! Reduceren van de directe & indirecte kosten Positief bedrijfsimago als teken van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en solidariteit t.o.v. alle medewerkers Behouden van ervaren en gemotiveerd personeel waardoor minder investering in opleiding van nieuwe medewerkers Focus op ability in plaats van disability

14 Investeren loont! Gemiddelde directe kost per werknemer [2] Directe kost = gewaarborgd loon, patronale bijdrage van de werkgever, pensioenbijdragen, bonussen, overuren, privé ziekteverzekering voor de zieke medewerker, De gemiddelde directe kost per uur bedroeg in ,5 euro

15 Investeren loont! Indirecte kosten zijn kosten die te maken hebben met vervanging en opvolging van de zieke medewerker [2] Interne vervanging van de afwezige medewerker: overuren, opleiding vervanger, Externe vervanging van de afwezige medewerker: interim, aanwerving, opleiding, Extra taken voor de directe leidinggevende en HR: voorzien van vervanging, administratieve kost van de opvolging van ziektebriefjes, tijd die gespendeerd wordt aan opvolging van ziekteverzuim en verzuim- en herstelgesprekken, Niet direct meetbare kosten: bijkomende effecten [2] Verhoogde kans dat collega s ook meer gaan verzuimen en/of hun motivatie verliezen indien verzuim getolereerd wordt Klanten die niet verder kunnen geholpen worden Kwaliteitsverlies door verhoogde werkdruk

16 De RtW-expert Eén centrale speler die de verschillende actoren, betrokken bij de casus samenbrengt en de neuzen in dezelfde richting zet Coördineert en bewaakt het re-integratie proces

17 Multidisciplinaire aanpak Huisarts - specialist Directe collega s EDPBW WERKNEMER RtW expert Werkgever Mutualiteit

18 Opportuniteiten voor bedrijven Meten is weten Correcte registratie van alle afwezigheden Verzuimpercentages Cijfers in verband met duur/frequentie van verzuim Statistieken over arbeidshandicaps in het bedrijf Tendensen onderzoeken en prioriteiten bepalen Door IPA of via HR of sociaal secretariaat

19 Opportuniteiten voor bedrijven Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting KB van 27 januari 2008 Consultatie bij de arbeidsgeneesheer tijdens de ziekteperiode Het gaat om een bezoek, geen medisch onderzoek Werknemer moet niet onderworpen zijn, wel min 4 weken afwezig Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting stelt de arbeidsgeneesheer in staat om met een werknemer de gezondheidstoestand te bespreken evenals de mogelijkheden tot aanpassing van zijn werkpost te bekijken

20 Opportuniteiten voor bedrijven Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting Doel: Actie ondernemen vooraleer dat de werknemer het werk hervat (aanpassingen takenpakket, arbeidsregime, werkomgeving, ) Inschakelen van specialisten: RtW expert, psycholoog, ergonoom Een haalbare en duurzame werkhervatting bekomen

21 Opportuniteiten voor bedrijven Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

22 Ter info Verschil arbeidsgeneeskunde & controlegeneeskunde Verschil tussen arbeidsgeneesheer & controlearts Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Medisch onderzoek: in staat het werk goed uit te voeren? Gezondheid en welzijn op het werk > aandoeningen voorkomen, niet genezen Vertrouwensarts in de onderneming: mag geen medische informatie doorgeven aan de werkgever Absenteïsme Controlearts Medisch onderzoek: is het verzuim legitiem? Werkgever kan hierop beroep doen > medische controle Geen vertrouwenspersoon: handelt steeds in opdracht van de werkgever 22

23 Opportuniteiten voor bedrijven De zieke werknemer Tijdens ziekteperiode: contact houden met de zieke werknemer Geen controlerende maar geruststellende aanpak Opleiding is vaak noodzakelijk Bij terugkomst: maatregelen De werknemer terug verwelkomen op de 1 ste werkdag Geen berg werk voorzien vanaf 1 ste werkdag Tijd voorzien om 100-den mails te verwerken Kort inwijden in de voornaamste veranderingen van de afgelopen maanden binnen het bedrijf Communicatie naar collega s Eén week na werkhervatting een gesprek plannen

24 Opportuniteiten voor bedrijven De zieke werknemer Filmpje

25 Opportuniteiten voor bedrijven Opleiding voor leidinggevenden Opleiding Disability Case Manager (DCM) Opleiding verzuimgesprekken voor leidinggevenden Praktische tips voor leidinggevenden: Checklist Move Europe "Workplace Health Practices for Employees with Chronic Illness (22-23 October 2013, Brussels): Jobbehoud en return-to-work Resultaten op 25

26 RtW trajectbegeleiding Casus situatieschets Man van 41 jaar Werkt reeds 10 jaar in een petrochemisch bedrijf Langdurig arbeidsongeschikt ten gevolge van een tumor in de wervelkolom met verscheidene restverschijnselen Grote ongerustheid van omgeving: werknemer is te traag, laat regelmatig iets vallen, kan niet alle taken uitvoeren Arbeidsgeneesheer ondersteunt de re-integratie in samenwerking met de RtW-expert

27 RtW trajectbegeleiding Casus aanpak Uitvoering van het re-integratietraject op de werkvloer door de arbeidsgeneesheer en RtW-expert In samenwerking met HR, direct leidinggevende en de werknemer De jobmatchingstool van Mensura werd ingezet. Met dit hulpmiddel worden de mogelijkheden van de werknemer in kaart gebracht, alsook de arbeidsvereisten. Om de jobvereisten nauwkeurig op te lijsten, werden observaties op de werkplaats uitgevoerd. De jobmatchingstool toont de exacte knelpunten aan, maar toont ook aan dat de werknemer meer dan 90% van zijn takenpakket wel kon vervullen. Een goed georganiseerd overleg met alle betrokkenen, leidde tot meerdere suggesties voor oplossingen. De werknemer hervat progressief het werk (deeltijds)

28 RtW trajectbegeleiding Casus resultaat De werknemer is terug aan de slag in het bedrijf Een waardevolle arbeidskracht voor het bedrijf kon behouden worden. En de werknemer blijft professioneel actief, ondanks zijn beperking. Eens de werknemer voltijds hervat, wordt er ook nog verdere opvolging voorzien door de arbeidsgeneesheer van Mensura Door het systeem van de progressieve werkhervatting kon de werknemer sneller terug aan de slag gaan en werd de duur van de ziekteperiode gereduceerd Gezamenlijk streven naar een duurzame werkhervatting loont

29 RtW trajectbegeleiding Praktische tips Checklist Move Europe Ondersteuning bij werkhervatting door de bedrijfsleider Info over jobbehoud, wettelijke maatregelen bij jobbehoud en re-integratie. Ontwikkeling en implementatie van een Disability Management beleid Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

30 Tot slot Win-win Werknemer: Herstel economische gezondheid: terug volledig loon Herstel emotionele gezondheid: zinvolle dagbesteding, sociale contacten, zelfontplooiing Boost geestelijke gezondheid door blijk van waardering van werkgever Werkgever: Ervaring, kennis borgen binnen bedrijf Kosten reduceren Minder investeren in opleiding nieuwe werknemers Positief bedrijfsimago

31 Tot slot Win-win grootst indien een beleid rond RtW in bedrijf Beleid waarin vooraf afspraken gemaakt worden omtrent: Missie en visie aangaande RtW & doelstellingen Mogelijkheden tot aangepast werk Rollen, verantwoordelijkheden en procedures bij RtW Organisatorische regelmogelijkheden Communicatiestrategie Tal van subsidiemogelijkheden: materie voor de expert

32 Referenties [1] Disability management in Belgische ondernemingen. Beschikbaar op: [2] Out of office. Ziekteverzuim 2012 van SD Worx. Beschikbaar op: [3] Bevan S, McGee R, Quadrello T. (2006) Fit for work? Musculoskeletale aandoeningen en de Belgische arbeidsmarkt. Beschikbaar op: [4] Mairiaux Ph, Schippers N, Vanmeerbeek M, Denoël Ph, Donceel P, Toedtke C, Mortelmans AK. (2011) Verbetering van de samenwerking tussen de huisarts, de verzekeringsarts en de bedrijfsarts voor de preventie van langdurige en beroepsgerelateerde arbeidsongeschiktheid. Project HUT/DIRACT/2009/AP/1 in opdracht van FOD WASO Brussel: FOD WASO. Beschikbaar op: [5] European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC) (2004) Employment and Disability: Back to work strategies. Beschikbaar op:

33 Hanne Kenis Preventiedeskundige ergonomie en return to work expert, Mensura

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid.

React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. Nicolas Makay, Universiteit Antwerpen Promotor: Prof. Dirk Avonts, MD, PhD Co-promotor: Dr. Jo Bernagie Master of

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg

Nadere informatie

Team Psychosociaal Welzijn. Burn-out Hoe gaan we om met onze energie?

Team Psychosociaal Welzijn. Burn-out Hoe gaan we om met onze energie? Team Psychosociaal Welzijn Burn-out Hoe gaan we om met onze energie? 2 Burn-out 3 Burn-out 1. Cijfers? 2. Redenen om hier mee om te gaan 3. Inzicht in het fenomeen stress/burn-out 4. Oorzaken van stress/burn-out

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Hoe ga je om met verzuim in je salon? Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING Unité de Valorisation des Ressources Humaines Santé au Travail et Education pour la santé CITES Clinique du Stress Secteur Santé Mentale d ISoSL Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Service Externe

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit

Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit Pagina 1 van 8 15-04-2015 Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit Inhoudstafel Wat is primaire ongeschiktheid en invaliditeit p 1 Uitkeringsverzekering voor loontrekkenden

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen.

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. CAO 104 en het werkgelegenheidsplan 45+ INLEIDING CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. In 2020 staan er immers voor elke 100 werknemers die zich

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

LAGE rugpijn op het werk Een handleiding voor de werkgever en de sociale partners

LAGE rugpijn op het werk Een handleiding voor de werkgever en de sociale partners LAGE rugpijn op het werk Een handleiding voor de werkgever en de sociale partners September 2008 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Voorwoord Deze gids werd opgesteld door Prof. Ph. Mairiaux

Nadere informatie

Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen

Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen In drukke tijden is je personeel vatbaar voor stress. Hoe herken je een burnout, hoe voorkom je dat je personeel een burnout krijgt en wat doe

Nadere informatie