INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN Het effect van Lactobacillus Plantarum 299v op de symptomen en de darmflora bij patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS) We willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan dit onderzoek, dat is gericht op het bestuderen van de effecten van Lactobacillus plantarum 299v op de symptomen van PDS. Voordat u besluit om aan het onderzoek deel te nemen, willen we graag dat u begrijpt wat er wordt gedaan en wat van u wordt verwacht. De onderzoeksarts/- verpleegkundige neemt het informatieblad met u door en beantwoordt eventuele vragen. Als er iets is dat u niet begrijpt, vraag het dan gerust. Lees ook de Algemene brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Hier staat veel algemene informatie over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek in. Dit onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Achtergrond en doel van dit onderzoek De sponsor van dit onderzoek is het Zweedse bedrijf Probi AB. Dit bedrijf werkt al vele jaren met functionelevoeding, dit zijn voedingsproducten waaraan een bestanddeel toegevoegd of verwijderd is om de gezondheidswaarde van het product te verbeteren. In eerdere onderzoeken met Lactobacillus plantarum 299v is aangetoond dat het pijn en winderigheid bij patiënten met PDS vermindert. Er is echter ook een recente studie in Denemarken geweest, waar geen positief effect van Lactobacillus plantarum 299v kon worden aangetoond. Mede door dit resultaat wil de Sponsor het huidige onderzoek uitvoeren. Het is de bedoeling om de resultaten van dit onderzoek te gebruiken om een gezondheidsclaim voor dit product te kunnen laten registreren. Gezondheidsclaims stellen dat een voedingsmiddel voordelig is voor de gezondheid; het beweert iets over de gezondheidsvoordelen van een product. Het hoofddoel van dit onderzoek is het effect van één dagelijkse capsule Lactobacillus plantarum 299v of placebo te onderzoeken gedurende 4 weken op de symptomen en de bacteriële flora bij patiënten met PDS. Placebo is een capsule die hetzelfde eruit ziet maar geen actieve stoffen bevat. U wordt willekeurig toegewezen aan één van de onderzoeksbehandelingen en heeft een gelijke kans op het krijgen van ofwel Lactobacillus plantarum 299v of placebo. Omdat dit echter een dubbelblind onderzoek is, weet noch u, noch uw onderzoeksarts, noch de sponsor welke van de twee onderzoeksbehandelingen u krijgt. Bij medische noodzaak kan wel achterhaald worden welke onderzoeksbehandeling u heeft gekregen. Alle PDS-patiënten met symptomen van buikpijn worden gerekruteerd. Er zullen ongeveer 200 patiënten betrokken zijn bij dit onderzoek dat wordt uitgevoerd in het onderzoekscentrum PreCare Trial & Recruitment in Beek. Waarom ben ik uitgenodigd? U bent uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek omdat u PDS hebt. Wat gebeurt er als ik deelneem aan dit onderzoek? U zult gedurende ongeveer 6 weken betrokken zijn bij dit onderzoek en bezoekt in totaal 3 keer het onderzoekscentrum. Master PI and ICF Final 3 0 5Nov13_translation Dutch_22apr2014 Pagina 1(10)

2 Bij uw eerste bezoek aan het onderzoekscentrum (dat ongeveer 2-3 uur duurt) gebeurt het volgende: 1. U wordt (nogmaals) in de gelegenheid gesteld om nog verdere informatie over het onderzoek te vragen. Als u vindt dat u voldoende bedenktijd heeft gehad, uw vragen voldoende zijn beantwoord en u ervoor kiest om deel te nemen, ondertekent u het Informatie- en toestemmingsformulier. 2. U wordt vragen gesteld over uw gezondheidstoestand, waaronder huidige en eerdere ziekten en gebruik van medicatie. 3. Er wordt informatie over uw PDS en behandeling hiervan verzameld. 4. Uw bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur, lichaamsgewicht en lengte worden gemeten. 5. U wordt gevraagd om een vragenlijst over uw PDS in te vullen. 6. Er wordt een bloedmonster afgenomen om te kijken of er verder niks anders aan de hand is. 7. Bij vrouwen wordt een zwangerschapstest gedaan. 8. U wordt geïnstrueerd over het gebruik van een telefonisch-dagboek en het invullen van de dagelijkse en wekelijkse vragen. U vult dit telefonisch dagboek voor het eerst in tijdens dit bezoek. 9. Als blijkt dat u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek, dan geeft u via het telefonische dagboek 14 dagen lang informatie door die te maken heeft met uw PDS; bijvoorbeeld over buikpijn en winderigheid. 10. U wordt geïnstrueerd over hoe u tweemaal fecesmonsters moet nemen: één monster in één van de dagen vóór bezoek 2 en één monster in één van de dagen vóór bezoek U ontvangt een invulformulier om al het overige medicatiegebruik tijdens het onderzoek te noteren. U krijgt een kaartje met contactinformatie van uw onderzoekscentrum en uw onderzoeksarts. Bij uw tweede bezoek aan het onderzoekscentrum, 14 dagen na het eerste bezoek (duurt ongeveer 1-2 uur) gebeurt het volgende: 1. U wordt gevraagd naar bijwerkingen of andere veranderingen in uw gezondheid die u wellicht hebt ervaren, of veranderingen in de geneesmiddelen die u momenteel gebruikt en naar eventuele nieuwe geneesmiddelen. 2. Uw telefonisch dagboek wordt gecontroleerd om er zeker van te zijn dat u het juist invult. De onderzoeksarts controleert de buikpijnscore in het dagboek en controleert opnieuw of u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek. Als blijkt dat u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek, dan ontvangt u het onderzoeksproduct, dat de komende 28 dagen elke ochtend bij het ontbijt moet worden ingenomen. Gedurende die 28 dagen zult u het telefonische dagboek bijhouden net als in de vorige periode maar aangevuld met vragen over inname van uw onderzoeksmedicatie. 3. Uw bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur en lichaamsgewicht worden gemeten. 4. U wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over uw PDS. 5. U wordt geïnstrueerd en gevraagd een voedselfrequentie vragenlijst in te vullen. Master PI and ICF Final 3 0 5Nov13_translation Dutch_22apr2014 Pagina 2(10)

3 6. U wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over uw lichamelijke activiteiten. 7. U neemt het fecesmonster mee naar de kliniek. U krijgt voldoende capsules mee voor de periode tot uw volgende onderzoeksbezoek, en instructies over hoe u deze capsules moet innemen. Bij uw volgende bezoek moet u de ongebruikte capsules mee terugbrengen. Bij uw laatste bezoek aan de kliniek, 28 dagen na bezoek 2 (duurt ongeveer 1-2 uur) gebeurt het volgende: 1. U wordt gevraagd naar bijwerkingen of andere veranderingen in uw gezondheid die u wellicht hebt ervaren, of veranderingen in de geneesmiddelen die u momenteel gebruikt en naar eventuele nieuwe geneesmiddelen. 2. Uw telefonisch dagboek wordt gecontroleerd om er zeker van te zijn dat u het juist invult. 3. Uw bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur en lichaamsgewicht worden gemeten. 4. U wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen over uw PDS. 5. U wordt gevraagd een voedselfrequentie vragenlijst in te vullen. 6. U wordt gevraagd om de vragenlijst in te vullen over de door u in het algemeen ervaren werkzaamheid van de onderzoeksmedicatie 7. U wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over uw lichamelijke activiteiten. 8. U neemt het fecesmonster mee naar de kliniek. 9. U neemt de ongebruikte capsules mee naar de kliniek. Het aantal resterende capsules sinds uw laatste bezoek wordt geteld. Wat gebeurt er als ik niet meer aan het onderzoek wil deelnemen? Het is geheel aan u om te beslissen of u niet meer aan het onderzoek wilt deelnemen en het staat u vrij om op elk moment om welke reden dan ook uzelf terug te trekken. Als u zich terugtrekt, heeft dat geen invloed op de standaardzorg die u in de toekomst krijgt. Als u zich terugtrekt, willen we wel graag van u horen waarom en willen we graag dat u terugkomt naar het onderzoekscentrum voor een eindonderzoek. U bent echter niet verplicht om een reden voor uw terugtrekking te geven. Uw onderzoeksarts en de sponsor kunnen ook besluiten dat voor u beter is om u uit het onderzoek te halen. Wanneer er nieuwe informatie tijdens het onderzoek beschikbaar komt die uw besluit over deelname aan dit onderzoek kan veranderen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Wat zijn de mogelijke nadelen en risico s van deelname? Er zijn vrijwel geen bijwerkingen waargenomen bij het gebruik van Lactobacillus plantarum 299v indien dit in vruchtensappen of als voedingssupplementen (bv. capsules) aan gezonde proefpersonen wordt gegeven. In dit onderzoek worden capsules met Lactobacillus plantarum 299v gegeven en wordt geadviseerd om de capsule dagelijks bij het ontbijt in te nemen. Er kan een verhoogde productie van darmgas (winderigheid) zijn aan het begin van het onderzoek, m.n. als u normaal geen probiotica gebruikt. Dit verdwijnt na enkele dagen als de darmflora zich aan de nieuwe bacteriën heeft aangepast. Master PI and ICF Final 3 0 5Nov13_translation Dutch_22apr2014 Pagina 3(10)

4 Het is mogelijk dat er onverwachte, nu nog onbekende bijwerkingen zich voordoen. Tijdens uw eerste onderzoeksbezoek wordt een bloedmonster afgenomen, dit kan enigszins onplezierig zijn. In totaal wordt ongeveer 25 ml bloed afgenomen. Deze hoeveelheid bloed is veel minder dan bij één bloeddonatie wordt afgenomen (450 ml). Zijn er voordelen verbonden aan deelname? Er zijn voor u geen kosten verbonden aan dit onderzoek. Als u deelneemt, wordt uw gezondheidstoestand onderzocht en wordt bloedonderzoek uitgevoerd. Hoewel er voor u geen andere persoonlijke voordelen zijn verbonden aan deelname aan dit onderzoek, kan uw deelname de behandeling voor patiënten met PDS, zoals uzelf, in de toekomst helpen verbeteren. Wat moet ik doen? U moet de onderzoeksmedicatie (1 capsule) elke ochtend bij het ontbijt innemen. U moet het telefonisch dagboek elke dag invullen. U krijgt training om dit dagboek in te vullen. U moet uw onderzoeksarts/-verpleegkundige informeren over andere geneesmiddelen die u tijdens het onderzoek gebruikt en ook eventueel wijzigingen in dat geneesmiddelengebruik. U mag geen andere probiotische producten gebruiken zoals die op de lijst in bijlage A van deze informatiebrief staan. Het is zeer belangrijk dat u voordat u begint met het gebruiken van nieuwe geneesmiddelen contact opneemt met uw onderzoeksarts of -verpleegkundige. NB: als u begint met het gebruiken van nieuwe geneesmiddelen kan het zijn dat u niet meer aan het onderzoek mee mag doen. Het is erg belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeksarts of - verpleegkundige als u tijdens deelname aan het onderzoek ongemak ervaart. Als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, moet u onmiddellijk contact opnemen met de onderzoeksarts. Als u tijdens uw deelname aan dit onderzoek zwanger wordt, zal uw gezondheid tijdens het onderzoek nauwgezet worden gecontroleerd en tot de geboorte van uw baby worden opgevolgd. U mag niet aan andere onderzoeken deelnemen terwijl u aan dit onderzoek deelneemt. Wat gebeurt er met de bloedmonsters De bloedmonsters die worden afgenomen tijdens het onderzoek worden geanalyseerd door een lokaal laboratorium in Maastricht. Na de analyses worden de bloedmonsters vernietigd. Bij uw volgende bezoek aan het onderzoekscentrum worden de resultaten van de analyse met u gedeeld. Wat gebeurt er met de fecesmonsters Fecesmonsters voor onderzoeken van de microflora worden voor analyse naar de sponsor gestuurd. Deze analyses worden na afloop van het onderzoek uitgevoerd. De fecesmonsters worden na analyse vernietigd. Wat gebeurt er met uw persoonlijke informatie? Informatie over uw geboortedatum, geslacht, etnische afkomst, huidige of eerdere ziekten (waaronder voorgeschiedenis van eerdere chirurgie, gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen) zal worden verzameld. Master PI and ICF Final 3 0 5Nov13_translation Dutch_22apr2014 Pagina 4(10)

5 Informatie verzameld tijdens het onderzoek wordt opgeslagen en veilig en conform de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. De informatie die u verstrekt en uw onderzoeksresultaten zijn vertrouwelijk en worden veilig bewaard, zodat niet-bevoegde personen er geen toegang tot hebben. Als u deelneemt aan het onderzoek krijgt u in het begin een codenummer. Alleen uw onderzoeksarts en de onderzoeksmedewerkers hebben toegang tot het codenummer dat informatie kan identificeren die aan u gekoppeld is. Als u besluit om u uit het onderzoek terug te trekken, wordt na uw terugtrekking geen nieuwe informatie meer over u verzameld. De sponsor behoudt en gebruikt echter de onderzoeksgegevens die al zijn verzameld, om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot veiligheid en om de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek te behouden. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht om toegang te vragen tot de informatie die in dit onderzoek over u is verzameld. Als u dit wilt doen, moet u contact opnemen met uw onderzoeksarts Dr. V. van de Walle. Zij kan u hiermee helpen. U hebt ook het recht om de nauwkeurigheid van de over u bewaarde gegevens te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Omdat dit onderzoek een dubbelblind onderzoek is, weet u noch uw onderzoeksarts in welke behandelingsgroep u zit. Daarom kunt u pas worden geïnformeerd welke behandeling u krijgt als het onderzoek is geëindigd. Informatie verzameld tijdens dit onderzoek kan worden gebruikt voor toekomstig medisch en wetenschappelijk onderzoek. De gecodeerde informatie kan ook worden verzonden naar andere landen, waaronder landen die geen gegevensbeschermingswetten hebben. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op wetenschappelijke congressen, bijeenkomsten en seminars. Alle presentaties geven informatie op groepsniveau en uw identiteit blijft vertrouwelijk. Uw persoonlijke informatie en onderzoeksgegevens zullen door de onderzoeksarts gedurende een periode van maximaal 15 jaar na afronding of stopzetting van het onderzoek worden bewaard. Wanneer u meedoet aan het onderzoek zal uw huisarts/ behandelend arts hierover worden geïnformeerd. Tevens kan uw huisarts/ behandelend arts door de onderzoeksarts benaderd worden om de door u gemelde medische voorgeschiedenis en huidig medicatiegebruik op volledigheid te controleren. Eveneens kan bij wijzigingen van uw medicatie of gezondheid tijdens het onderzoek, dit worden geverifieerd bij uw huisarts / behandelend arts. Dit is voor uw eigen veiligheid. U moet hiervoor toestemming geven op het toestemmingsformulier. Als u geen toestemming geeft, kunt u niet meedoen aan het onderzoek. Bij ernstige bijwerkingen kan uw huisarts of andere behandelend arts worden geïnformeerd en kan indien nodig informatie worden verzameld. Toegang tot uw medische dossiers Uw medische dossiers en de voor het onderzoek verzamelde gegevens zullen worden getoetst door geautoriseerde personen van de sponsors en/of TFS (het bedrijf dat het onderzoek coördineert). Ook geautoriseerde leden van de Medisch Ethische Toetsingscommissie of andere regelgevende instanties kunnen uw dossiers en gegevens inzien om te controleren of het onderzoek correct wordt uitgevoerd. Dit kan alleen gebeuren na toestemming van de onderzoeksarts die verantwoordelijk is voor uw medisch dossier. Alle professionals die uw gegevens bekijken, zijn tot vertrouwelijkheid verplicht tegenover u als onderzoeksdeelnemer. Master PI and ICF Final 3 0 5Nov13_translation Dutch_22apr2014 Pagina 5(10)

6 Hoe krijg ik informatie over de resultaten van dit onderzoek? Het onderzoek zal naar verwachting eindigen eind Uw onderzoeksarts wordt dan geïnformeerd over de totaalresultaten van het onderzoek, waaronder welke behandeling u hebt gekregen. U kunt aangeven informatie over deze gegevens te willen ontvangen. De sponsor is van plan om de resultaten na afloop van het onderzoek te publiceren. Ben ik verzekerd? Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade, die het gevolg is van deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens het onderzoek, of binnen vier jaar na beëindiging van deelname aan het onderzoek. U moet de schade ook binnen die vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld. Voor de verzekering geldt een aantal uitsluitingen die u hieronder - kort weergegeven - aantreft. De precieze bepalingen zijn neergelegd in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. De tekst daarvan kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de verzekeraar of schaderegelaar. De verzekeraar van het onderzoek is: Naam: Allianz Global Corporate & Specialty AG Adres: Coolsingel 139, Postbus AS Rotterdam De verzekering biedt een maximumdekking van ,- per proefpersoon en ,- voor het gehele onderzoek. De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. De verzekering dekt de volgende schade niet: schade die een gevolg is van het optreden van een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht, tenzij het risico zich in ernstiger mate voordoet dan was voorzien of het risico uiterst onwaarschijnlijk was; schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had deelgenomen; schade die het gevolg is van het niet (volledig) nakomen van aanwijzingen of instructies; schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw nakomeling; bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze behandelmethoden; bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die het gevolg is van uitblijvende verbetering of van verslechtering van deze gezondheidsproblemen. Kosten en vergoedingen U hoeft niet te betalen om aan dit onderzoek deel te nemen. De kosten voor het reizen naar en van het onderzoekscentrum en de parkeerkosten in verband met onderzoeksbezoeken worden door het centrum vergoed. Master PI and ICF Final 3 0 5Nov13_translation Dutch_22apr2014 Pagina 6(10)

7 Wat moet ik doen als ik meer over dit onderzoek wil weten? Als u meer informatie wilt of vragen hebt over dit onderzoek of uw rechten als proefpersoon of als u een probleem of een klacht hebt over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de volgende personen: Onderzoeksarts: Vivienne van de Walle (research arts) Telefoonnummer: Mobiel nummer: Onafhankelijke arts: Natasja Jacobs (huisarts) Mobiel nummer: Master PI and ICF Final 3 0 5Nov13_translation Dutch_22apr2014 Pagina 7(10)

8 BIJLAGE A Voedingsregels betreffende het gebruik van probiotische producten Het is niet toegestaan om de onderstaande voedingsmiddelen en/of voedingssupplementen te gebruiken gedurende uw deelname aan deze studie: Voedingsmiddelen: Actimel met Lactobacillus casei defensis Activia met Bifidus RegularisTM Yakult met Lactobacillus casei Shirota Yoghurt met levende bacteriën (kleine hoeveelheden in sauzen zijn toegestaan) Voedingssupplementen Aciforce Probioticum Arkocaps Acidophilus Complex Best Choice Probiotica Super Plus BioGaia ProDentis Zuigtabletten Biotic food supplements (Bio Floracare, Bio Acidophilus Fos, Bio flora XL Dr. Mercola Complete Probiotica Funciomed Probactiol Bifidus Garden of life Raw vit C probiotica Healthy Origins Probiotica, 30 miljard CFUs Idyl Huismerk Probiotica Jacob Hooy Probiotic Kefir (Pro-Darm Waterkefir, Starterpakket Kefir) Lucovit Probiotica Darmflora Kauwtabletten Lucovitaal Probiotica Darmflora & Weerstand Nature's Bounty vitamine Extra Sterk Acidophilus Probiotic Gold New Care Acidophilus Capsules New Chapter All FloraNwc Nova Vitae Acidophilus Complex Now Foods (Acidophilus, Probiotica Gr8-Dophilus) Orthica (Orthiflor Original Capsules, Orthiflor Protect, Probiotica Kauwtabletten, Orthiflor Senior) Pharmafood Actibalance Pharma Nord Bio-flora Phital (probiotica, probiotica plus, probiotica daily, probiotica active) Plantina Yolac 5 Probiotica Probactiol Plus Proviform (Acidophilus & Bifidus, Acidophilus) Service Apotheek Bifido Lacto Complex Springfield Aadexil probiotica 6 miljard Trenker Imutis Toppharm darmconditioner Udo's Choice Advanced Adult Probiotica Vsm Pearls Probitica Acidophilus+ Vifit met Lactobacillus rhamnosus GG Vitaminhealth MicroFlor Vivaflore Darmtransit Platte Buik 1110 Probiotica 60CAP, AOV 1112 Probiotica Weerstand, AOV 1113 Pre- en Probiotica Master PI and ICF Final 3 0 5Nov13_translation Dutch_22apr2014 Pagina 8(10)

9 Proefpersoonnummer: INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER Het effect van Lactobacillus Plantarum 299v op de symptomen en de darmflora bij patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS) Ik bevestig dat ik mondelinge informatie heb gekregen over het onderzoek en dat ik de schriftelijke informatie voor het onderzoek heb doorgelezen. Ik heb de gelegenheid gehad om het onderzoek met de onderzoeksarts te bespreken en vragen te stellen over het onderzoek. Deze vragen zijn naar mijn tevredenheid beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om te beslissen of ik al dan niet wil deelnemen aan het onderzoek. Ik stem ermee in om deel te nemen aan dit onderzoek. Ik begrijp dat mijn deelname vrijwillig is en dat het mij vrij staat om mij op elk moment om welke reden dan ook terug te trekken, zonder dat dit invloed heeft op mijn medische zorg of mijn wettelijke rechten. Door dit Informatie- en toestemmingsformulier te ondertekenen stem ik ermee in dat mijn persoonlijke informatie kan worden verzameld en verwerkt zoals beschreven in de informatie en dat mijn persoonlijke informatie zal worden vrijgegeven aan TFS en de sponsor van het onderzoek, Probi AB, evenals aan de desbetreffende instanties binnen en buiten de EU. Ik stem ermee in dat de in dit onderzoek bij mij afgenomen bloedmonsters worden opgeslagen tot zij kunnen worden geanalyseerd en voor de beschreven onderzoeksdoeleinden worden gebruikt en dat ik als ik mij uit het onderzoek terugtrek, kan vragen om de vernietiging van die opgeslagen monsters. Ik stem ermee in dat mijn huisarts/ behandelend arts over mijn deelname aan dit onderzoek wordt geïnformeerd. Tevens kan mijn huisarts/ behandelend arts door de onderzoeksarts benaderd worden om de door mij gemelde medische voorgeschiedenis en mijn huidige medicatiegebruik op volledigheid kunnen te controleren. Eveneens kan bij wijzigingen van mijn medicatie of gezondheid tijdens het onderzoek, dit worden geverifieerd bij mijn huisarts / behandelend arts.ik ben erover geïnformeerd en ik stem ermee in dat vertegenwoordigers van Probi AB en TFS, evenals vertegenwoordigers van de Nederlandse instanties toegang hebben tot mijn medische gegevens die relevant zijn voor dit onderzoek en deze mogen vergelijken met de informatie die in dit onderzoek wordt gemeld. Dit kan uitsluitend gebeuren na goedkeuring door de onderzoeksarts die verantwoordelijk is voor de medische dossiers en uitsluitend indien de informatie in strikte vertrouwelijkheid wordt behandeld. Datum (gedateerd door de proefpersoon) Handtekening proefpersoon Naam proefpersoon (in blokletters) Ik (naam onderzoeksarts, in blokletters) bevestig dat ik de opzet en het doel van het onderzoek heb uitgelegd aan de bovengenoemde proefpersoon en dat de bovengenoemde proefpersoon de gelegenheid heeft gekregen om vragen over het onderzoek te stellen. Master PI and ICF Final 3 0 5Nov13_translation Dutch_22apr2014 Pagina 9(10)

10 Datum Handtekening onderzoeksarts Informatie- en toestemmingsformulieren moeten worden gearchiveerd in het onderzoekersdossier. De proefpersoon deelnemer ontvangt een kopie van het Informatie- en toestemmingsformulier. Master PI and ICF Final 3 0 5Nov13_translation Dutch_22apr2014 Pagina 10(10)

Het onderzoek waarvoor uw medewerking wordt gevraagd

Het onderzoek waarvoor uw medewerking wordt gevraagd Proefpersoneninformatie: Effectiviteit van behandeling van migraine door manueel therapeut en huisarts: een pilot study Hoofddorp, versie 5 18-06-2015 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Geachte mevrouw / mijnheer, U bent getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wordt onderzoek

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De MIRACLE studie.

Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De MIRACLE studie. Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De studie. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons

Nadere informatie

Informatiebrief voor de vertegenwoordiger

Informatiebrief voor de vertegenwoordiger Informatiebrief voor de vertegenwoordiger Preventive Antibiotics in Stroke Study (PASS) Informatiebrief over de studie naar preventief gebruik van antibiotica bij patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding.

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie

Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u aan het herstellen van een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit

Nadere informatie

De invloed van een uitwendige kracht op de oogdruk.

De invloed van een uitwendige kracht op de oogdruk. 1 www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie) naar de invloed die een uitwendige kracht heeft

Nadere informatie

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing Geachte heer/mevrouw, U wordt in het ziekenhuis geopereerd aan een gebroken scheenbeen

Nadere informatie

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Geachte heer, mevrouw, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels (uitstulpingen).

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Patiënten informatiebrief Behorend bij het onderzoek naar het verschil in pijnvermindering en kwaliteit van leven na behandeling van werveluitzaaiing(en) met conventionele radiotherapie of stereotactische

Nadere informatie

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing. Patiënten Informatie Folder

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing. Patiënten Informatie Folder Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing Patiënten Informatie Folder PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn

Nadere informatie

HYDROCORTISON TER VOORKOMING VAN BRONCHOPULMONALE DYSPLASIE; DE STOP-BPD STUDIE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE OUDERS

HYDROCORTISON TER VOORKOMING VAN BRONCHOPULMONALE DYSPLASIE; DE STOP-BPD STUDIE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE OUDERS HYDROCORTISON TER VOORKOMING VAN BRONCHOPULMONALE DYSPLASIE; DE STOP-BPD STUDIE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE OUDERS Geachte mevrouw/mijnheer, Uw kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie van het omdat

Nadere informatie

Amsterdam, september Geachte heer/mevrouw,

Amsterdam, september Geachte heer/mevrouw, Informatie over de EF3X-trial Een onderzoek naar het effect op het operatieresultaat bij het gebruik van een 3D-scan tijdens de operatie bij breuken aan de enkel, het hielbeen of de pols. Amsterdam, september

Nadere informatie

Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties.

Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties. PATIËNTENINFORMATIE Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties. 'A prospective, randomized, controlled trial of

Nadere informatie

Het gebruik van siliconenolie in vitreoretinale chirurgie.

Het gebruik van siliconenolie in vitreoretinale chirurgie. Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Patiënt informatiebrief Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur PATIËNTENINFORMATIE Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur Geachte heer / mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek PACER-onderzoek: Onderzoek naar de noodzaak van correctie van bloedplaatjestekort voor het plaatsen van een centraal veneuze

Nadere informatie

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van assisted

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek [Logo] Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek ASPIRIN TRIAL De rol van aspirine op de overleving van patiënten met dikkedarmkanker Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Patiënten-informatie. METEX studie

Patiënten-informatie. METEX studie Patiënten-informatie Zwangerschap van onbekende locatie of buitenbaarmoederlijke zwangerschap: medicamenteuze behandeling of afwachten Medicamenteuze behandeling of afwachten Geachte mevrouw, Zojuist heeft

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons

Nadere informatie

Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial.

Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial. Patiëntinformatie bij het onderzoek: Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial. Geachte heer/mevrouw, U bent

Nadere informatie

Netvliesloslating op OCT

Netvliesloslating op OCT Schiedamse Vest 180 1 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek:

Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek: Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek: International GBS Outcome Study (IGOS) Een studie naar voorspellers van het ziektebeloop bij het Guillain-Barré Syndroom Geachte

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Een nieuw stroomschema voor de behandeling van een verlaagd calciumgehalte in het bloed na totale schildklierverwijdering Implementation

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint

SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over het SPLINT medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

de INDEX-studie Geachte mevrouw,

de INDEX-studie Geachte mevrouw, -------- -------- -------- -------- INDEX Informatiebrief over deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van inleiden van de bevalling bij een zwangerschapsduur van 41 weken in plaats

Nadere informatie

Mamakits online onderzoek

Mamakits online onderzoek I Mamakits online onderzoek Een onderzoek naar een zelfhulpcursus voor zwangere vrouwen met stress, depressieve en/of angstklachten via het internet The (cost) effectiveness of an online intervention (MamaKits)

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief Volwassenen ICOS

Patiënten-informatiebrief Volwassenen ICOS Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 18 jaar en ouder Behorende bij het onderzoek: International CIDP Outcome Study (ICOS) Een studie naar de variatie en de voorspellers van het ziektebeloop bij

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 SUPER-studie Catharina Ziekenhuis Eindhoven versie 2 d.d.

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 SUPER-studie Catharina Ziekenhuis Eindhoven versie 2 d.d. Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 Onderzoek naar behandeling van etalagebenen Geachte heer/mevrouw, Uw arts heeft de diagnose etalagebenen (claudicatio intermittens) bij u gesteld.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 1 Uitgebreide versie:27-3-2012 v.10 GGD Zuid Limburg

Jeugdgezondheidszorg 1 Uitgebreide versie:27-3-2012 v.10 GGD Zuid Limburg Titel van het onderzoek: Hulp voor jongeren met vragen of problemen via internet Inleiding: Beste leerling, Aan de hand van de vragenlijst die je hebt ingevuld, vinden we het nodig om je nog een keer terug

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Cholinesteraseremmers tegen het verergeren van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson

Cholinesteraseremmers tegen het verergeren van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson Informatie voor deelnemers Cholinesteraseremmers tegen het verergeren van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen wij u vragen om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Patiënten-informatie bij het onderzoek naar de behandeling van een hersenbloeding bij patiënten die bloedplaatjes remmende medicijnen gebruiken Geachte

Nadere informatie

Patiënteninformatie APOSTEL VI Studie, versie 2.0 16.06.2014. Patiënteninformatie

Patiënteninformatie APOSTEL VI Studie, versie 2.0 16.06.2014. Patiënteninformatie Patiënteninformatie Zal een pessarium de zwangerschapsduur verlengen bij vrouwen die ontslagen zijn na een opname wegens dreigende vroeggeboorte. (APOSTEL VI Studie) Geachte mevrouw, In aansluiting op

Nadere informatie

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Geachte heer, mevrouw, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels (uitstulpingen).

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Geachte mevrouw/mijnheer, In het kader van de Trombocytopathie in Nederland studie wordt een gedeelte van het extra afgenomen bloed opgeslagen in een

Nadere informatie

Een experimentele scan-techniek om de doorbloeding van het netvlies en het vaatvlies in het oog te meten.

Een experimentele scan-techniek om de doorbloeding van het netvlies en het vaatvlies in het oog te meten. Schiedamse Vest 180 1 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam telefoon: : 010-4023449 e-mail: roi@oogziekenhuis.nl www.oogziekenhuis.nl Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiëntinformatie brief

Patiëntinformatie brief Patiëntinformatie brief Studie naar de effectiviteit van percutane drainage als behandeling van acute cholecystitis. Geachte heer, mevrouw, U bent door uw behandelend arts gevraagd mee te doen aan een

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van aprepitant (Emend ) op de fentanylpijnpleister

Onderzoek naar het effect van aprepitant (Emend ) op de fentanylpijnpleister Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van aprepitant (Emend ) op de fentanylpijnpleister (Durogesic ) Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm van kanker.

Nadere informatie

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Een fase 1 onderzoek met AEB071 bij patiënten met diffuus grootcellig B-lymfoom waarbij CD79 veranderd

Nadere informatie

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie.

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie. Schiedamse Vest 180 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam tel.: 010-4017777 email: www.oogziekenhuis.nl 1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF EN TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR VOLWASSEN PATIËNTEN

INFORMATIEBRIEF EN TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR VOLWASSEN PATIËNTEN INFORMATIEBRIEF EN TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR VOLWASSEN PATIËNTEN Titel van het onderzoek: Het verminderen van de incidentie van pijn in het dagelijks leven bij patiënten met sikkelcelziekte Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Geachte mevrouw, mijnheer, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels

Nadere informatie

Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial.

Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial. Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Het effect van Glucerna Sondevoeding op de bloedsuikerwaarden van Intensive Care patiënten (GluCip Trial)

Het effect van Glucerna Sondevoeding op de bloedsuikerwaarden van Intensive Care patiënten (GluCip Trial) Versie 2.0 februari 2015 Het effect van Glucerna Sondevoeding op de bloedsuikerwaarden van Intensive Care patiënten (GluCip Trial) NL51918.100.14 Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u gevraagd

Nadere informatie

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling Informatiebrief voor patiënten Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling NL42942.068.13 Versie 4 18-11.2013 Geachte mevrouw, U bent voor uw zwangerschap onder controle in het academisch ziekenhuis

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen?

Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen? Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen? Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie titel). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in ca. acht

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Uw arts vermoedt dat u de ziekte sinustrombose heeft. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief Ouders ICOS

Patiënten-informatiebrief Ouders ICOS Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers (van patienten van 12 t/m 17 jaar) Behorende bij het onderzoek: International CIDP Outcome Study (ICOS) Een studie naar de variatie en de voorspellers van

Nadere informatie

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 SUPER-studie VUMC versie 5 d.d.20 december 2012

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 SUPER-studie VUMC versie 5 d.d.20 december 2012 Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 Onderzoek naar behandeling van etalagebenen Geachte heer/mevrouw, december 12 Uw arts heeft de diagnose etalagebenen (claudicatio intermittens)

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Retrograde versus antegrade plaatsing van een dubbel-j katheter bij patiënten met extrinsieke ureter obstructie.

Retrograde versus antegrade plaatsing van een dubbel-j katheter bij patiënten met extrinsieke ureter obstructie. Retrograde versus antegrade plaatsing van een dubbel-j katheter bij patiënten met extrinsieke ureter obstructie. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSVERKLARING Fase II onderzoek bij patiënten met prostaatkanker naar de effecten van budesonide op cabazitaxel (Jevatana ): een gerandomiseerd, open onderzoek in meerdere

Nadere informatie

Voorkómen van een littekenbreuk naast het stoma door plaatsing van een kunststof matje. Geachte heer/mevrouw, Zwolle, april 2010

Voorkómen van een littekenbreuk naast het stoma door plaatsing van een kunststof matje. Geachte heer/mevrouw, Zwolle, april 2010 Patiënteninformatie Prevent trial Isala kliniek ABR nummer: 22695 Voorkómen van een littekenbreuk naast het stoma door plaatsing van een kunststof matje. Originele titel: Preventie van parastomale hernia

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

BRIOS-studie: Breast Reconstruction In One Stage

BRIOS-studie: Breast Reconstruction In One Stage Skin sparing mastectomy with implant reconstruction: clinical outcomes and cost effectiveness of reconstruction in one stage with the use of a collagen matrix (Strattice ). A randomized clinical trial.

Nadere informatie

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Geachte mevrouw, mijnheer, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels

Nadere informatie

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Geachte mevrouw, mijnheer, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels

Nadere informatie

Stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk?

Stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk? Patiënteninformatie Stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk? Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor

Nadere informatie

Meedoen aan de studie Zicht op gewicht

Meedoen aan de studie Zicht op gewicht VOEDING & DIEET Meedoen aan de studie Zicht op gewicht Informatie voor deelnemers Meedoen aan de studie Zicht op gewicht U bent uitgenodigd om mee te doen aan een studie. Of u deelneemt of niet, is helemaal

Nadere informatie

Patiënteninformatie ALIFE2 Studie

Patiënteninformatie ALIFE2 Studie Patiënteninformatie ALIFE2 Studie De invloed van LMWH toediening ter verkleining van de miskraamkans bij vrouwen met herhaalde miskramen en erfelijke trombofilie. Geachte mevrouw, In aansluiting op het

Nadere informatie

NOG112264 VERTROUWELIJK NL versie: 2, 12-12-12 Gebaseerd op UK verie 1, 19-09-12 PROEFPERSONENINFORMATIE pagina 1 van 14

NOG112264 VERTROUWELIJK NL versie: 2, 12-12-12 Gebaseerd op UK verie 1, 19-09-12 PROEFPERSONENINFORMATIE pagina 1 van 14 PROEFPERSONENINFORMATIE pagina 1 van 14 Proefpersonennummer: NOG112264: Fase II onderzoek met ozanezumab (GSK1223249) in vergelijking met placebo bij de behandeling van amyotrofische lateraal sclerose

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Rijnstate versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Rijnstate versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Informatie folder voor zwangere patiënten met een leveradenoom Geachte

Nadere informatie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP-studie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP-studie Patiënten-informatie Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid ESEP-studie EUG in de eileider Eierstok Baarmoeder Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en

Nadere informatie

- Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie

- Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie - Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van alvleeskliertumoren, die niet operatief kunnen worden verwijderd Geachte

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Rijnstate versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Rijnstate versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Minder prednison voor een recidief nefrotisch syndroom Nationale, dubbel blinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie

Nadere informatie

Mamakits online onderzoek

Mamakits online onderzoek Mamakits online onderzoek Een onderzoek naar een zelfhulpcursus voor zwangere vrouwen met depressieve en/of angstklachten via het internet The (cost) effectiveness of an online intervention (MamaKits)

Nadere informatie

Wij stellen het erg op prijs dat u overweegt deel te nemen aan ons onderzoek naar communicatie met patiënten rondom een operatie.

Wij stellen het erg op prijs dat u overweegt deel te nemen aan ons onderzoek naar communicatie met patiënten rondom een operatie. Communicatie met patiënten rondom een operatie Geachte meneer/mevrouw, Wij stellen het erg op prijs dat u overweegt deel te nemen aan ons onderzoek naar communicatie met patiënten rondom een operatie.

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Informatie over dit wetenschappelijk onderzoek

Informatie over dit wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie / Toestemmingsverklaring voor langetermijn opslag van lichaamsmateriaal Een multi-nationaal onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit, inclusief farmacokinetiek, van NNC-0129-0000-1003

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met leukemie en MDS 06 januari 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts heeft

Nadere informatie

Patiënteninformatie Vergelijken van twee behandelopties voor traumatische meniscus scheur: STARR-trial

Patiënteninformatie Vergelijken van twee behandelopties voor traumatische meniscus scheur: STARR-trial Patiënteninformatie Vergelijken van twee behandelopties voor traumatische meniscus scheur: STARR-trial Geachte heer/mevrouw, U heeft uw orthopaedisch chirurg bezocht vanwege klachten ten gevolge van een

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS ONDERZOEK NAAR HET VERSCHIL IN WERKZAAMHEID TUSSEN EEN VASTE DOSERING EN EEN INDIVIDUELE DOSERING PROTROMBINE COMPLEX CONCENTRAAT (Cofact / Beriplex P/N ). INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS Geachte

Nadere informatie

Minimaal invasieve chirurgie voor Ponto botverankerde hoortoestellen

Minimaal invasieve chirurgie voor Ponto botverankerde hoortoestellen Informatiebrief (versie 1.5 13-01-2016) Minimaal invasieve chirurgie voor Ponto botverankerde hoortoestellen Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie Versie

Proefpersoneninformatie Versie Proefpersoneninformatie Versie 03-11- 2014 Informatie over het STOMACH onderzoek Surgical Techniques; Open versus Minimally invasive gastrectomy After Chemotherapy Oftewel: onderzoek bij patiënten met

Nadere informatie

EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van

Nadere informatie

Betreft: informatie voor deelname aan de oxytocine studie in het UMCG

Betreft: informatie voor deelname aan de oxytocine studie in het UMCG Betreft: informatie voor deelname aan de oxytocine studie in het UMCG Geachte heer, U heeft belangstelling getoond voor deelname aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar oxytocine. Dit is een hormoon

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder

Patiënteninformatiefolder Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

STEP-UP trial. Patiënten met lumbosacraal radiculair syndroom in de huisartsenpraktijk. Aanmeldingsformulier voor deelname aan de STEP-UP studie

STEP-UP trial. Patiënten met lumbosacraal radiculair syndroom in de huisartsenpraktijk. Aanmeldingsformulier voor deelname aan de STEP-UP studie STEP-UP trial Patiënten met lumbosacraal radiculair syndroom in de huisartsenpraktijk Aanmeldingsformulier voor deelname aan de STEP-UP studie Patiënt voldoet aan de volgende criteria (graag aanvinken):

Nadere informatie