Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits"

Transcriptie

1 Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits Voor vragen kunt u direct contact opnemen met de afdeling Pensioenen & Cessantia benefits van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer: ext / Fax: Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen per U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord van een van onze medewerkers. Onze openingstijden zijn van: Maandag - Donderdag: 7:30 am - 3:30 pm Vrijdag: 7:30 am - 3:00 pm SZV, Harbour View, Sparrow Road #4, Philipsburg, Sint Maarten Wat is Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)? AOV is een algemene verzekering die garant staat voor een uitkering voor alle ingezetenen van St. Maarten bij het bereiken van de zestigjarige leeftijd. Het is een algemene verzekering gegrond op het solidariteitsbeginsel, in die zin dat iedereen die in St. Maarten een inkomen geniet, de premie AOV moet betalen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat de verzekerde persoon ingezetene is geweest van St. Maarten vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd. Het pensioen wordt op aanvraag toegekend. Wie is AOV-verzekerd? Iedereen die voor de AOV verzekerd is geweest en 60 jaar of ouder is, heeft recht op een AOVpensioen. In het algemeen bent u verzekerd wanneer u in St. Maarten ingeschreven staat bij de bevolkingsregister of u belastingaangifte hebt gedaan, voordat u 60 jaar bent geworden. De verzekering geldt voor iedereen, dus niet alleen voor werknemers of werkgevers, maar ook voor zelfstandigen, huisvrouwen, werklozen en studenten. Het maakt daarbij niet uit welke nationaliteit u hebt en of u wel of geen inkomen hebt. Mensen die in het buitenland gaan wonen of werken, zijn in die periode meestal niet verzekerd. U wil AOV aanvragen of een wijziging doorgeven? Het is aanbevolen om 6 maanden voor het bereiken van de 60-jarige leeftijd een aanvraagformulier Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) in te vullen. Hou er rekening mee dat SZV tijd nodig heeft om vast te stellen hoe hoog uw pensioen wordt. Daarvoor moet de SZV nagaan in welke tijdvakken u voor de AOV verzekerd bent geweest. Als u de aanvraag tijdig indient, kan het AOV-pensioen ook op tijd worden toegekend. Medewerkers van de afdeling Pensioenen kunnen u eventueel helpen het formulier in te vullen.

2 Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wil u AOV aanvragen? Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier Algemene Ouderdomsverzekering (AOV). Klik hier voor het overzicht van verplichte documenten ten behoeve van aanvraag ouderdoms verzekering (AOV). U kunt het aanvraagformulier Algemene Ouderdoms Verzekering opsturen naar: Afdeling Pensioenen & Cessantia benefits SZV, Harbor View, Sparrow road #4, Philipsburg St. Maarten. U kunt het aanvraagformulier Algemene Ouderdomsverzekering ook opsturen per Uw originele aanvraagformulier of mutatieformulier ontvangen we dan graag zo spoedig mogelijk per separate post. U wil partnertoeslag aanvragen of een wijziging doorgeven? Voor gehuwden waarvan de gerechtigde 60 jaar of ouder is, maar waarvan de partner nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt dat de partner een toeslag zal ontvangen voor zover het gezamenlijke inkomen niet meer dan NAfl ,00 per jaar bedraagt. Indien het recht op ouderdomspensioen is ingegaan vóór zal voor het toekennen van de toeslag geen rekening gehouden worden met het inkomen. Uw partner heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wil u partnertoeslag aanvragen? Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier partnertoeslag. Klik hier voor het overzicht van verplichte documenten ten behoeve van aanvraag Partnertoeslag. U kunt het aanvraagformulier partnertoeslag opsturen naar: Afdeling Pensioenen & Cessantia benefits SZV, Harbor View, Sparrow road #4, Philipsburg St. Maarten. U kunt het aanvraagformulier Partnertoeslag ook opsturen per Uw originele aanvraagformulier ontvangen we dan graag zo spoedig mogelijk per separate post. Hoe controleert SZV of u nog altijd pensioengerechtigd bent (levensbewijzen)? Om de uitbetaling van uw pensioen of uitkering te kunnen voortzetten, controleert SZV met een vaste frequentie of u nog in leven bent en of de gegevens waarover wij beschikken nog immer juist zijn. Deze controle doen wij aan de hand van het formulier Levensbewijs. Klik hier om het formulier levensbewijs te downloaden. U dient het levensbewijs formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te laten valideren door een bevoegde autoriteit in het land waarin u woonachtig bent. Laat uw levensbewijs

3 valideren tussen de nader gespecificeerde data. Uw gevalideerd levensbewijs moet bij de afdeling pensioenen tussen de nader gespecificeerde data binnen zijn. Bent u woonachtig in het Koninkrijk der Nederlanden en heeft u een bankrekening in het Koninkrijk der Nederlanden? Het pensioenbeleid van SZV vraagt dat u uw levensbewijs om de 6 maanden naar ons opstuurt conform bovenstaande richtlijnen. De periodes waarin u uw levensbewijs naar ons op moet sturen luiden als volgt: van 15 November-15 December en van 15 Mei-15 Juni. Indien u tijdig uw levensbewijs instuurt, blijft u/zult u maandelijks uw pensioen uitkering van ons ontvangen over de periode waarop uw levensbewijs betrekking heeft. Indien u te laat bent met het insturen van uw levensbewijs, dan is SZV helaas genoodzaakt uw uitkering (tijdelijk) te blokkeren en zal uw uitkering vertraging oplopen. Voorkom vertraging. Handel op tijd. Bent u woonachtig in het Koninkrijk der Nederlanden en heeft u een bankrekening buiten het Koninkrijk der Nederlanden? Het pensioenbeleid van SZV vraagt dat u uw levensbewijs om de 6 maanden naar ons opstuurt conform bovenstaande richtlijnen. De periodes waarin u uw levensbewijs naar ons op moet sturen luiden als volgt: van 15 November-15 December en van 15 Mei-15 Juni. Zoals u weet ontving u altijd uw uitkering met terugwerkende kracht. Met andere woorden: alle nog niet ontvangen maanden tot de datum van ontvangst levensbewijs. Vanaf 1 januari 2013 verbetert SZV haar beleid, door u maandelijks uw pensioen uit te keren over de periode waarop uw levensbewijs betrekking heeft, als u tijdig uw levensbewijs ingestuurd heeft. Indien u te laat bent met het insturen van uw levensbewijs, dan is SZV helaas genoodzaakt uw uitkering (tijdelijk) te blokkeren en zal uw uitkering vertraging oplopen. Voorkom vertraging. Handel op tijd. Bent u woonachtig buiten het Koninkrijk der Nederlanden en heeft u een bankrekening in het Koninkrijk der Nederlanden? Het pensioenbeleid van SZV vraagt dat u uw levensbewijs om de 3 maanden naar ons opstuurt conform bovenstaande richtlijnen. De periodes waarin u uw levensbewijs naar ons op moet sturen luiden als volgt:. De periodes waarin u uw levensbewijs naar ons op moet sturen luiden als volgt: van 15 Februari-15 Maart, 15 Mei-15 Juni, 15 Augustus-15 September, 15 November- 15 December. Indien u tijdig uw levensbewijs instuurt, blijft u/zult u maandelijks uw pensioen uitkering van ons ontvangen over de periode waarop uw levensbewijs betrekking heeft. Indien u te laat bent met het insturen van uw levensbewijs, dan is SZV helaas genoodzaakt uw uitkering (tijdelijk) te blokkeren en zal uw uitkering vertraging oplopen. Voorkom vertraging. Handel op tijd. Bent u woonachtig buiten het Koninkrijk der Nederlanden en heeft u een bankrekening buiten het Koninkrijk der Nederlanden? Het pensioenbeleid van SZV vraagt dat u uw levensbewijs om de 3 maanden naar ons opstuurt conform bovenstaande richtlijnen. De periodes waarin u uw levensbewijs naar ons op moet sturen luiden als volgt: van 15 Februari-15 Maart, 15 Mei-15 Juni, 15 Augustus-15 September, 15 November-15 December. Zoals u weet ontving u altijd uw uitkering met terugwerkende

4 kracht. Met andere woorden: alle nog niet ontvangen maanden tot de datum van ontvangst levensbewijs. Vanaf 1 januari 2013 verbetert SZV haar beleid, door u maandelijks uw pensioen uit te keren over de periode waarop uw levensbewijs betrekking heeft, als u tijdig uw levensbewijs ingestuurd heeft. Indien u te laat bent met het insturen van uw levensbewijs, dan is SZV helaas genoodzaakt uw uitkering (tijdelijk) te blokkeren en zal uw uitkering vertraging oplopen. Voorkom vertraging. Handel op tijd. Hoe voorkom ik blokkering/vertraging van mijn AOV uitkering? Vul het levensbewijs VOLLEDIG in, zet de door SZV aangeduide periodes in uw agenda en stuur het levensbewijs tijdig retour! Vergeet dan niet uw envelop voldoende te frankeren. Gescande levensbewijzen die per bij SZV binnen zijn gekomen worden geaccepteerd in afwachting van de originelen. Als wij na twee maanden nog geen origineel levensbewijs in ons bezit hebben, wordt uw pensioen alsnog stopgezet. Wat zijn de bevoegde autoriteiten t.b.v. validering levensbewijs binnen het Koninkrijk der Nederlanden? 1. SVB Nederland, Curacao, St. Eustatius, Saba, Bonaire, Aruba (gratis) Notaris. Wat zijn bevoegde autoriteiten t.b.v. validering levensbewijs buiten het Koninkrijk der Nederlanden? 1. Notaris; 2. Ambassade Wanneer eindigt uw AOV pensioen? Het ouderdomspensioen/de toeslag eindigt door overlijden van de gerechtigde. Lang niet iedereen zal er aan denken om zo spoedig mogelijk na het overlijden van bijvoorbeeld echtgenoot of ouder de SZV op de hoogte te stellen. Toch is het belangrijk dit wel te doen. Het AOV-pensioen/toeslag moet immers worden stopgezet. Als de huwelijkspartner jonger is dan 60 jaar kan hij of zij een beroep doen op de Landsverordening Algemene Weduwen en Wezen verzekering (AWW). U wil een (eenmalige) uitkering aanvragen bij overlijden van gepensioneerde?

5 Uitbetaling bij overlijden Overlijdt een pensioengerechtigde/een toeslag hebbende dan wordt het ouderdomspensioen /de toeslag uitbetaald tot en met de laatste dag van de maand waarin het overlijden plaats vond. Uitkering ineens na overlijden Overlijdt een pensioengerechtigde/toeslag hebbende dan wordt een bedrag ineens, gelijk aan vier maanden ouderdomspensioen uitbetaald aan de persoon die daarvoor naar het oordeel van de SZV op billijkheidsgronden in aanmerking komt. De aanvraag hiervoor moet binnen zes maanden na het overlijden, bij de SZV zijn ingediend. Indien u erfgenaam bent van de overleden gepensioneerde, dan kunt u aanspraak maken op het niet geïnde ouderdomspensioen en/of een eenmalige uitkering t.b.v. begrafenis. Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier eenmalige uitkering t.b.v. begrafenis. Klik hier voor het overzicht van verplichte documenten ten behoeve van aanvraag Eenmalige uitkering bij overlijden gepensioneerde. U kunt uw Aanvraagformulier uitkering t.b.v. begrafenis plus de nodige documenten opsturen naar: Afdeling Pensioenen, Harbour View, Sparrowroad #4, Philipsburg St. Maarten. U kunt uw gescande aanvraagformulier uitkering t.b.v. begrafenis plus de nodige documenten opsturen naar U dient separaat de originele kwitanties per post naar ons op te sturen. U wilt wijzigingen aan ons doorgeven ten behoeve van uitkering pensioenen? De volgende wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden moet u altijd binnen 14 dagen schriftelijk doorgeven aan de SZV. als uw huwelijk door echtscheiding is ontbonden als uw huwelijkspartner overlijdt als de nationaliteit van u of uw huwelijkspartner wijzigt als u gaat verhuizen als u naar het buitenland vertrekt of in een ander land gaat wonen (u hoeft geen bericht te sturen als u een korte vakantiereis maakt). Klik hier om het Mutatieformulier t.b.v. uitkering pensioenen te downloaden. U kunt alleen wijzigingen doorgeven middels een ingevuld mutatieformulier, samen met een kopie/ scan van uw identiteitsbewijs. U wilt een persoon machtigen t.b.v. het regelen van pensioen gerelateerde zaken?

6 U bent AOV gerechtigd, maar niet zelf in staat uw pensioen gerelateerde zaken te regelen? Dan kunt u een persoon machtigen om u te vertegenwoordigen voor een bepaalde periode, met een maximum van 1 jaar. Klik hier voor het downloaden van het machtigingsformulier (tijdelijke) vertegenwoordiger. Wanneer wordt er een korting toegepast op uw AOV pensioen/toeslag? Als u gedurende één of meer jaren niet verzekerd bent geweest, bijvoorbeeld omdat u niet in St. Maarten woonde, wordt op uw AOV-pensioen/toeslag een korting toegepast. Ook wanneer u de verschuldigde premie niet betaald heeft, wordt een korting toegepast. Wanneer u wilt weten hoeveel er op uw ouderdomspensioen/toeslag gekort gaat worden in verband met nietverzekerde jaren kunt u daarover informatie krijgen bij de afdeling Pensioenen van de SZV. Omdat de AOV pas op 1 september 1960 in werking is getreden, kunnen mensen die voor deze datum al 15 jaar of ouder waren geen volledige verzekering opbouwen. De ontbrekende jaren worden echter onder bepaalde voorwaarden toch meegeteld als verzekerde jaren als u: de Nederlandse nationaliteit heeft en in St. Maarten woont 6 jaar al dan niet onafgebroken in St. Maarten heeft gewoond na het bereiken van de 54-jarige leeftijd Wanneer gaat het ouderdomspensioen/toeslag in? Het ouderdomspensioen/toeslag gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die, waarin de belanghebbende aan de voorwaarden voor het recht op ouderdomspensioen voldoet. Als u uw AOV-pensioen/toeslag te laat hebt aangevraagd, kan de SZV het pensioen/de toeslag met terugwerkende kracht toekennen. Maar het pensioen/de toeslag kan niet eerder ingaan dan een jaar voordat het is aangevraagd. In bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt. Wanneer wordt uw ouderdomspensioen/toeslag door SZV ingetrokken of herzien? Uw ouderdomspensioen/toeslag wordt door de SZV ingetrokken of herzien wanneer er zich in uw persoonlijke omstandigheden wijzigingen voordoen die van invloed zijn op uw AOVpensioen. De SZV controleert door middel van steekproeven of periodieke controles of wijzigingen goed en tijdig zijn doorgegeven. Te veel of ten onrechte uitbetaalde AOVpensioen/toeslag wordt teruggevorderd als u: onjuiste inlichtingen hebt gegeven of wijzigingen niet of niet tijdig hebt doorgegeven, of had kunnen begrijpen dat het uitbetaalde bedrag te hoog was of ten onrechte werd uitbetaald. Het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie of het niet verstrekken van relevante informatie is strafbaar.

7 Wat gebeurt er met uw AOV uitkering, als u vertrekt naar het buitenland? Als u na uw 60e jaar in het buitenland gaat wonen, heeft dit tot gevolg dat er een korting op uw AOV-pensioen/ toeslag kan worden toegepast. Informeert u dus altijd bij de SZV wat de gevolgen zijn voor de hoogte van uw AOV-pensioen/ toeslag als u buiten St. Maarten gaat wonen. Wanneer heeft u recht op een kerstuitkering? Indien u in de maand september recht heeft op ouderdomspensioen, dan heeft u recht op kerstuitkering vanaf de betreffende jaar. De kerstuitkering bedraagt 100% van het bedrag aan ouderdomspensioen, waarop recht bestond in de maand september en wordt eenmaal per jaar uitbetaald in de maand december. Wat is een AO-nummer? Wanneer u uw pensioenaanvraag bij de SZV hebt ingediend, stelt de SZV een dossier samen. In dit dossier worden alle gegevens die van belang zijn verzameld. Iedere pensioengerechtigde beschikt over een eigen dossier met een eigen registratienummer (AO. Nr.). Op alle brieven en dergelijke die u van de SZV ontvangt, staat uw AO. Nr. Wanneer u vragen hebt over uw pensioen en u wilt -schriftelijk of telefonisch- contact opnemen met de SZV, vermeld dan uw AO. Nr.. De SZV kan u dan sneller antwoord geven op uw vragen. Neemt u telefonisch contact op met de SZV, noteer dan met wie en met welke afdeling u spreekt. Dat is handig bij eventuele volgende contacten. U wil weduwenpensioen aanvragen of een wijziging doorgeven? Is uw partner overleden en wil u weduwenpensioen aanvragen danwel een wijziging doorgeven? Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier Weduwenpensioen. Klik hier voor het overzicht van verplichte documenten ten behoeve van aanvraag Weduwenpensioen. U kunt het aanvraagformulier Weduwenpensioen opsturen naar: Afdeling Pensioenen & Cessantia benefits SZV, Harbor View, Sparrow road #4, Philipsburg St. Maarten. U kunt het aanvraagformulier Weduwenpensioen ook opsturen per Uw originele aanvraagformulier ontvangen we dan graag zo spoedig mogelijk per separate post. Familielid/leden van inwonende(n) die zijn gestorven buiten St. Maarten, worden verzocht het overlijden te registreren bij de burgerlijke stand op Sint Maarten, voorafgaand aan de aanvraag weduwenpensioen bij SZV.

8 U wil wezenpensioen aanvragen of een wijziging doorgeven? Zijn de ouders en/of voogd(en) van het betreffende kind/kinderen overleden en wil u wezenpensioen aanvragen danwel een wijziging doorgeven? Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier Wezenpensioen. Klik hier voor het overzicht van verplichte documenten ten behoeve van aanvraag Wezenpensioen. U kunt het aanvraagformulier Wezenpensioen opsturen naar: Afdeling Pensioenen & Cessantia benefits SZV, Harbor View, Sparrow road #4, Philipsburg St. Maarten. U kunt het aanvraagformulier Wezenpensioen ook opsturen per Uw originele aanvraagformulier ontvangen we dan graag zo spoedig mogelijk per separate post. Familielid/leden van inwonende(n) die zijn gestorven buiten St. Maarten, worden verzocht het overlijden te registreren bij de burgerlijke stand op Sint Maarten, voorafgaand aan de aanvraag wezenpensioen bij SZV. Wilt u weten hoe hoog de pensioenuitkeringen (AOV, Weduwen, Wezen) zijn van ? Klik hier voor premiums and pensions 2011 Klik hier voor premiums and pensions 2012 Klik hier voor premiums and pensions 2013 Wat houdt de Cessantia regeling in? De Cessantia-Landsverordening stelt regels vast inzake een verplichte éénmalige uitkering aan de werknemer bij ontslag buiten zijn toedoen. Voor wie geldt de Cessantia regeling en wanneer heeft u er recht op? De regeling geldt voor alle werknemers, met uitzondering van personen werkzaam bij een publiekrechtelijk lichaam, alsmede beambten of leerkrachten bij het bijzonder onderwijs. De werknemer heeft recht op een uitkering als de dienstbetrekking wordt beëindigd, anders dan door zijn schuld of ten gevolge van een aan hem toe te rekenen omstandigheid. Wat is de hoogte van de Cessantia uitkering? De Cessantia-uitkering bedraagt: a) voor het eerste t/m het tiende volle dienstjaar, één weekloon per dienstjaar;

9 b) voor het elfde t/m het twintigste volle dienstjaar, één en een kwart weekloon per dienstjaar; c) voor de daaropvolgende volle dienstjaren, tweemaal het weekloon per dienstjaar. Een periode van meer dan zes maanden na het eerste dienstjaar geldt als een vol dienstjaar. Wie betaalt de Cessantia uitkering? De Cessantia-uitkering komt ten laste van de werkgever, met dien verstande dat in het geval van faillissement of surseánce van betaling, de uitkering door de SZV wordt uitbetaald. Wanneer moet het verzoek t.a.v de Cessantia uitkering ingediend te zijn? Het verzoek om de Cessantia-uitkering dient binnen 12 maanden na beëindiging van de dienstbetrekking bij de werkgever of bij de SZV te worden ingediend. Klik hier voor het downloaden van het Cessantia aanvraagformulier. Klik hier voor het overzicht van verplichte documenten ten behoeve van aanvraag Cessantia. Hoe betaalt SZV? De SZV betaalt uw AOV-pensioen, AWW-pensioen of toeslag maandelijks uit via de Bank. Stel de SZV tijdig op de hoogte als u van betaaladres wilt veranderen. In geval het pensioen/de toeslag in het buitenland wordt uitbetaald, worden de daaraan verbonden kosten van overmaking op uw pensioen/toeslag in mindering gebracht. Hoe tekent u beroep aan? Als u het niet eens bent met een beslissing van de SZV, hebt u de volgende mogelijkheden op grond van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak. U kunt binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing, schriftelijk bezwaar maken bij de Directeur van de SZV, Harbour View, Sparrowroad #4, Philipsburg St, Maarten. U moet in uw brief (bezwaarschrift) duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met onze beslissing en wat de SZV volgens u moet beslissen. Vermeld hierbij uw identiteitsnummer en de datum. Onderteken het bezwaarschrift en zet op de envelop bezwaarschrift. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift. Een andere mogelijkheid is dat u tegen deze beslissing binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing, schriftelijk beroep indient bij de griffier van het Gerecht in het eilandgebied St. Maarten of in het eilandgebied waar u woont. In het beroepschrift, dat in tweevoud moet worden ingediend, moet u duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met deze beslissing en wat de SZV volgens u moet beslissen. Voor het indienen van een beroepschrift wordt door de griffier griffierecht geheven.

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Handleiding voor werkgevers

Handleiding voor werkgevers Handleiding voor werkgevers Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom krijgt u deze handleiding?... 5 Snelwijzer... 5 Hoofdstuk 1. Aansluiten als werkgever... 6 1.1 Wie is verplicht om deel te nemen in onze

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW Dit is een uitgave van Bestuursbureau BPL in opdracht van het bestuur van BPL Datum 1 juli 2015 Bezoek en postadres Stationsweg 1, 3445 AA Woerden

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie