Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits"

Transcriptie

1 Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits Voor vragen kunt u direct contact opnemen met de afdeling Pensioenen & Cessantia benefits van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer: ext / Fax: Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen per U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord van een van onze medewerkers. Onze openingstijden zijn van: Maandag - Donderdag: 7:30 am - 3:30 pm Vrijdag: 7:30 am - 3:00 pm SZV, Harbour View, Sparrow Road #4, Philipsburg, Sint Maarten Wat is Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)? AOV is een algemene verzekering die garant staat voor een uitkering voor alle ingezetenen van St. Maarten bij het bereiken van de zestigjarige leeftijd. Het is een algemene verzekering gegrond op het solidariteitsbeginsel, in die zin dat iedereen die in St. Maarten een inkomen geniet, de premie AOV moet betalen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat de verzekerde persoon ingezetene is geweest van St. Maarten vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd. Het pensioen wordt op aanvraag toegekend. Wie is AOV-verzekerd? Iedereen die voor de AOV verzekerd is geweest en 60 jaar of ouder is, heeft recht op een AOVpensioen. In het algemeen bent u verzekerd wanneer u in St. Maarten ingeschreven staat bij de bevolkingsregister of u belastingaangifte hebt gedaan, voordat u 60 jaar bent geworden. De verzekering geldt voor iedereen, dus niet alleen voor werknemers of werkgevers, maar ook voor zelfstandigen, huisvrouwen, werklozen en studenten. Het maakt daarbij niet uit welke nationaliteit u hebt en of u wel of geen inkomen hebt. Mensen die in het buitenland gaan wonen of werken, zijn in die periode meestal niet verzekerd. U wil AOV aanvragen of een wijziging doorgeven? Het is aanbevolen om 6 maanden voor het bereiken van de 60-jarige leeftijd een aanvraagformulier Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) in te vullen. Hou er rekening mee dat SZV tijd nodig heeft om vast te stellen hoe hoog uw pensioen wordt. Daarvoor moet de SZV nagaan in welke tijdvakken u voor de AOV verzekerd bent geweest. Als u de aanvraag tijdig indient, kan het AOV-pensioen ook op tijd worden toegekend. Medewerkers van de afdeling Pensioenen kunnen u eventueel helpen het formulier in te vullen.

2 Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wil u AOV aanvragen? Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier Algemene Ouderdomsverzekering (AOV). Klik hier voor het overzicht van verplichte documenten ten behoeve van aanvraag ouderdoms verzekering (AOV). U kunt het aanvraagformulier Algemene Ouderdoms Verzekering opsturen naar: Afdeling Pensioenen & Cessantia benefits SZV, Harbor View, Sparrow road #4, Philipsburg St. Maarten. U kunt het aanvraagformulier Algemene Ouderdomsverzekering ook opsturen per Uw originele aanvraagformulier of mutatieformulier ontvangen we dan graag zo spoedig mogelijk per separate post. U wil partnertoeslag aanvragen of een wijziging doorgeven? Voor gehuwden waarvan de gerechtigde 60 jaar of ouder is, maar waarvan de partner nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt dat de partner een toeslag zal ontvangen voor zover het gezamenlijke inkomen niet meer dan NAfl ,00 per jaar bedraagt. Indien het recht op ouderdomspensioen is ingegaan vóór zal voor het toekennen van de toeslag geen rekening gehouden worden met het inkomen. Uw partner heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wil u partnertoeslag aanvragen? Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier partnertoeslag. Klik hier voor het overzicht van verplichte documenten ten behoeve van aanvraag Partnertoeslag. U kunt het aanvraagformulier partnertoeslag opsturen naar: Afdeling Pensioenen & Cessantia benefits SZV, Harbor View, Sparrow road #4, Philipsburg St. Maarten. U kunt het aanvraagformulier Partnertoeslag ook opsturen per Uw originele aanvraagformulier ontvangen we dan graag zo spoedig mogelijk per separate post. Hoe controleert SZV of u nog altijd pensioengerechtigd bent (levensbewijzen)? Om de uitbetaling van uw pensioen of uitkering te kunnen voortzetten, controleert SZV met een vaste frequentie of u nog in leven bent en of de gegevens waarover wij beschikken nog immer juist zijn. Deze controle doen wij aan de hand van het formulier Levensbewijs. Klik hier om het formulier levensbewijs te downloaden. U dient het levensbewijs formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te laten valideren door een bevoegde autoriteit in het land waarin u woonachtig bent. Laat uw levensbewijs

3 valideren tussen de nader gespecificeerde data. Uw gevalideerd levensbewijs moet bij de afdeling pensioenen tussen de nader gespecificeerde data binnen zijn. Bent u woonachtig in het Koninkrijk der Nederlanden en heeft u een bankrekening in het Koninkrijk der Nederlanden? Het pensioenbeleid van SZV vraagt dat u uw levensbewijs om de 6 maanden naar ons opstuurt conform bovenstaande richtlijnen. De periodes waarin u uw levensbewijs naar ons op moet sturen luiden als volgt: van 15 November-15 December en van 15 Mei-15 Juni. Indien u tijdig uw levensbewijs instuurt, blijft u/zult u maandelijks uw pensioen uitkering van ons ontvangen over de periode waarop uw levensbewijs betrekking heeft. Indien u te laat bent met het insturen van uw levensbewijs, dan is SZV helaas genoodzaakt uw uitkering (tijdelijk) te blokkeren en zal uw uitkering vertraging oplopen. Voorkom vertraging. Handel op tijd. Bent u woonachtig in het Koninkrijk der Nederlanden en heeft u een bankrekening buiten het Koninkrijk der Nederlanden? Het pensioenbeleid van SZV vraagt dat u uw levensbewijs om de 6 maanden naar ons opstuurt conform bovenstaande richtlijnen. De periodes waarin u uw levensbewijs naar ons op moet sturen luiden als volgt: van 15 November-15 December en van 15 Mei-15 Juni. Zoals u weet ontving u altijd uw uitkering met terugwerkende kracht. Met andere woorden: alle nog niet ontvangen maanden tot de datum van ontvangst levensbewijs. Vanaf 1 januari 2013 verbetert SZV haar beleid, door u maandelijks uw pensioen uit te keren over de periode waarop uw levensbewijs betrekking heeft, als u tijdig uw levensbewijs ingestuurd heeft. Indien u te laat bent met het insturen van uw levensbewijs, dan is SZV helaas genoodzaakt uw uitkering (tijdelijk) te blokkeren en zal uw uitkering vertraging oplopen. Voorkom vertraging. Handel op tijd. Bent u woonachtig buiten het Koninkrijk der Nederlanden en heeft u een bankrekening in het Koninkrijk der Nederlanden? Het pensioenbeleid van SZV vraagt dat u uw levensbewijs om de 3 maanden naar ons opstuurt conform bovenstaande richtlijnen. De periodes waarin u uw levensbewijs naar ons op moet sturen luiden als volgt:. De periodes waarin u uw levensbewijs naar ons op moet sturen luiden als volgt: van 15 Februari-15 Maart, 15 Mei-15 Juni, 15 Augustus-15 September, 15 November- 15 December. Indien u tijdig uw levensbewijs instuurt, blijft u/zult u maandelijks uw pensioen uitkering van ons ontvangen over de periode waarop uw levensbewijs betrekking heeft. Indien u te laat bent met het insturen van uw levensbewijs, dan is SZV helaas genoodzaakt uw uitkering (tijdelijk) te blokkeren en zal uw uitkering vertraging oplopen. Voorkom vertraging. Handel op tijd. Bent u woonachtig buiten het Koninkrijk der Nederlanden en heeft u een bankrekening buiten het Koninkrijk der Nederlanden? Het pensioenbeleid van SZV vraagt dat u uw levensbewijs om de 3 maanden naar ons opstuurt conform bovenstaande richtlijnen. De periodes waarin u uw levensbewijs naar ons op moet sturen luiden als volgt: van 15 Februari-15 Maart, 15 Mei-15 Juni, 15 Augustus-15 September, 15 November-15 December. Zoals u weet ontving u altijd uw uitkering met terugwerkende

4 kracht. Met andere woorden: alle nog niet ontvangen maanden tot de datum van ontvangst levensbewijs. Vanaf 1 januari 2013 verbetert SZV haar beleid, door u maandelijks uw pensioen uit te keren over de periode waarop uw levensbewijs betrekking heeft, als u tijdig uw levensbewijs ingestuurd heeft. Indien u te laat bent met het insturen van uw levensbewijs, dan is SZV helaas genoodzaakt uw uitkering (tijdelijk) te blokkeren en zal uw uitkering vertraging oplopen. Voorkom vertraging. Handel op tijd. Hoe voorkom ik blokkering/vertraging van mijn AOV uitkering? Vul het levensbewijs VOLLEDIG in, zet de door SZV aangeduide periodes in uw agenda en stuur het levensbewijs tijdig retour! Vergeet dan niet uw envelop voldoende te frankeren. Gescande levensbewijzen die per bij SZV binnen zijn gekomen worden geaccepteerd in afwachting van de originelen. Als wij na twee maanden nog geen origineel levensbewijs in ons bezit hebben, wordt uw pensioen alsnog stopgezet. Wat zijn de bevoegde autoriteiten t.b.v. validering levensbewijs binnen het Koninkrijk der Nederlanden? 1. SVB Nederland, Curacao, St. Eustatius, Saba, Bonaire, Aruba (gratis) Notaris. Wat zijn bevoegde autoriteiten t.b.v. validering levensbewijs buiten het Koninkrijk der Nederlanden? 1. Notaris; 2. Ambassade Wanneer eindigt uw AOV pensioen? Het ouderdomspensioen/de toeslag eindigt door overlijden van de gerechtigde. Lang niet iedereen zal er aan denken om zo spoedig mogelijk na het overlijden van bijvoorbeeld echtgenoot of ouder de SZV op de hoogte te stellen. Toch is het belangrijk dit wel te doen. Het AOV-pensioen/toeslag moet immers worden stopgezet. Als de huwelijkspartner jonger is dan 60 jaar kan hij of zij een beroep doen op de Landsverordening Algemene Weduwen en Wezen verzekering (AWW). U wil een (eenmalige) uitkering aanvragen bij overlijden van gepensioneerde?

5 Uitbetaling bij overlijden Overlijdt een pensioengerechtigde/een toeslag hebbende dan wordt het ouderdomspensioen /de toeslag uitbetaald tot en met de laatste dag van de maand waarin het overlijden plaats vond. Uitkering ineens na overlijden Overlijdt een pensioengerechtigde/toeslag hebbende dan wordt een bedrag ineens, gelijk aan vier maanden ouderdomspensioen uitbetaald aan de persoon die daarvoor naar het oordeel van de SZV op billijkheidsgronden in aanmerking komt. De aanvraag hiervoor moet binnen zes maanden na het overlijden, bij de SZV zijn ingediend. Indien u erfgenaam bent van de overleden gepensioneerde, dan kunt u aanspraak maken op het niet geïnde ouderdomspensioen en/of een eenmalige uitkering t.b.v. begrafenis. Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier eenmalige uitkering t.b.v. begrafenis. Klik hier voor het overzicht van verplichte documenten ten behoeve van aanvraag Eenmalige uitkering bij overlijden gepensioneerde. U kunt uw Aanvraagformulier uitkering t.b.v. begrafenis plus de nodige documenten opsturen naar: Afdeling Pensioenen, Harbour View, Sparrowroad #4, Philipsburg St. Maarten. U kunt uw gescande aanvraagformulier uitkering t.b.v. begrafenis plus de nodige documenten opsturen naar U dient separaat de originele kwitanties per post naar ons op te sturen. U wilt wijzigingen aan ons doorgeven ten behoeve van uitkering pensioenen? De volgende wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden moet u altijd binnen 14 dagen schriftelijk doorgeven aan de SZV. als uw huwelijk door echtscheiding is ontbonden als uw huwelijkspartner overlijdt als de nationaliteit van u of uw huwelijkspartner wijzigt als u gaat verhuizen als u naar het buitenland vertrekt of in een ander land gaat wonen (u hoeft geen bericht te sturen als u een korte vakantiereis maakt). Klik hier om het Mutatieformulier t.b.v. uitkering pensioenen te downloaden. U kunt alleen wijzigingen doorgeven middels een ingevuld mutatieformulier, samen met een kopie/ scan van uw identiteitsbewijs. U wilt een persoon machtigen t.b.v. het regelen van pensioen gerelateerde zaken?

6 U bent AOV gerechtigd, maar niet zelf in staat uw pensioen gerelateerde zaken te regelen? Dan kunt u een persoon machtigen om u te vertegenwoordigen voor een bepaalde periode, met een maximum van 1 jaar. Klik hier voor het downloaden van het machtigingsformulier (tijdelijke) vertegenwoordiger. Wanneer wordt er een korting toegepast op uw AOV pensioen/toeslag? Als u gedurende één of meer jaren niet verzekerd bent geweest, bijvoorbeeld omdat u niet in St. Maarten woonde, wordt op uw AOV-pensioen/toeslag een korting toegepast. Ook wanneer u de verschuldigde premie niet betaald heeft, wordt een korting toegepast. Wanneer u wilt weten hoeveel er op uw ouderdomspensioen/toeslag gekort gaat worden in verband met nietverzekerde jaren kunt u daarover informatie krijgen bij de afdeling Pensioenen van de SZV. Omdat de AOV pas op 1 september 1960 in werking is getreden, kunnen mensen die voor deze datum al 15 jaar of ouder waren geen volledige verzekering opbouwen. De ontbrekende jaren worden echter onder bepaalde voorwaarden toch meegeteld als verzekerde jaren als u: de Nederlandse nationaliteit heeft en in St. Maarten woont 6 jaar al dan niet onafgebroken in St. Maarten heeft gewoond na het bereiken van de 54-jarige leeftijd Wanneer gaat het ouderdomspensioen/toeslag in? Het ouderdomspensioen/toeslag gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die, waarin de belanghebbende aan de voorwaarden voor het recht op ouderdomspensioen voldoet. Als u uw AOV-pensioen/toeslag te laat hebt aangevraagd, kan de SZV het pensioen/de toeslag met terugwerkende kracht toekennen. Maar het pensioen/de toeslag kan niet eerder ingaan dan een jaar voordat het is aangevraagd. In bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt. Wanneer wordt uw ouderdomspensioen/toeslag door SZV ingetrokken of herzien? Uw ouderdomspensioen/toeslag wordt door de SZV ingetrokken of herzien wanneer er zich in uw persoonlijke omstandigheden wijzigingen voordoen die van invloed zijn op uw AOVpensioen. De SZV controleert door middel van steekproeven of periodieke controles of wijzigingen goed en tijdig zijn doorgegeven. Te veel of ten onrechte uitbetaalde AOVpensioen/toeslag wordt teruggevorderd als u: onjuiste inlichtingen hebt gegeven of wijzigingen niet of niet tijdig hebt doorgegeven, of had kunnen begrijpen dat het uitbetaalde bedrag te hoog was of ten onrechte werd uitbetaald. Het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie of het niet verstrekken van relevante informatie is strafbaar.

7 Wat gebeurt er met uw AOV uitkering, als u vertrekt naar het buitenland? Als u na uw 60e jaar in het buitenland gaat wonen, heeft dit tot gevolg dat er een korting op uw AOV-pensioen/ toeslag kan worden toegepast. Informeert u dus altijd bij de SZV wat de gevolgen zijn voor de hoogte van uw AOV-pensioen/ toeslag als u buiten St. Maarten gaat wonen. Wanneer heeft u recht op een kerstuitkering? Indien u in de maand september recht heeft op ouderdomspensioen, dan heeft u recht op kerstuitkering vanaf de betreffende jaar. De kerstuitkering bedraagt 100% van het bedrag aan ouderdomspensioen, waarop recht bestond in de maand september en wordt eenmaal per jaar uitbetaald in de maand december. Wat is een AO-nummer? Wanneer u uw pensioenaanvraag bij de SZV hebt ingediend, stelt de SZV een dossier samen. In dit dossier worden alle gegevens die van belang zijn verzameld. Iedere pensioengerechtigde beschikt over een eigen dossier met een eigen registratienummer (AO. Nr.). Op alle brieven en dergelijke die u van de SZV ontvangt, staat uw AO. Nr. Wanneer u vragen hebt over uw pensioen en u wilt -schriftelijk of telefonisch- contact opnemen met de SZV, vermeld dan uw AO. Nr.. De SZV kan u dan sneller antwoord geven op uw vragen. Neemt u telefonisch contact op met de SZV, noteer dan met wie en met welke afdeling u spreekt. Dat is handig bij eventuele volgende contacten. U wil weduwenpensioen aanvragen of een wijziging doorgeven? Is uw partner overleden en wil u weduwenpensioen aanvragen danwel een wijziging doorgeven? Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier Weduwenpensioen. Klik hier voor het overzicht van verplichte documenten ten behoeve van aanvraag Weduwenpensioen. U kunt het aanvraagformulier Weduwenpensioen opsturen naar: Afdeling Pensioenen & Cessantia benefits SZV, Harbor View, Sparrow road #4, Philipsburg St. Maarten. U kunt het aanvraagformulier Weduwenpensioen ook opsturen per Uw originele aanvraagformulier ontvangen we dan graag zo spoedig mogelijk per separate post. Familielid/leden van inwonende(n) die zijn gestorven buiten St. Maarten, worden verzocht het overlijden te registreren bij de burgerlijke stand op Sint Maarten, voorafgaand aan de aanvraag weduwenpensioen bij SZV.

8 U wil wezenpensioen aanvragen of een wijziging doorgeven? Zijn de ouders en/of voogd(en) van het betreffende kind/kinderen overleden en wil u wezenpensioen aanvragen danwel een wijziging doorgeven? Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier Wezenpensioen. Klik hier voor het overzicht van verplichte documenten ten behoeve van aanvraag Wezenpensioen. U kunt het aanvraagformulier Wezenpensioen opsturen naar: Afdeling Pensioenen & Cessantia benefits SZV, Harbor View, Sparrow road #4, Philipsburg St. Maarten. U kunt het aanvraagformulier Wezenpensioen ook opsturen per Uw originele aanvraagformulier ontvangen we dan graag zo spoedig mogelijk per separate post. Familielid/leden van inwonende(n) die zijn gestorven buiten St. Maarten, worden verzocht het overlijden te registreren bij de burgerlijke stand op Sint Maarten, voorafgaand aan de aanvraag wezenpensioen bij SZV. Wilt u weten hoe hoog de pensioenuitkeringen (AOV, Weduwen, Wezen) zijn van ? Klik hier voor premiums and pensions 2011 Klik hier voor premiums and pensions 2012 Klik hier voor premiums and pensions 2013 Wat houdt de Cessantia regeling in? De Cessantia-Landsverordening stelt regels vast inzake een verplichte éénmalige uitkering aan de werknemer bij ontslag buiten zijn toedoen. Voor wie geldt de Cessantia regeling en wanneer heeft u er recht op? De regeling geldt voor alle werknemers, met uitzondering van personen werkzaam bij een publiekrechtelijk lichaam, alsmede beambten of leerkrachten bij het bijzonder onderwijs. De werknemer heeft recht op een uitkering als de dienstbetrekking wordt beëindigd, anders dan door zijn schuld of ten gevolge van een aan hem toe te rekenen omstandigheid. Wat is de hoogte van de Cessantia uitkering? De Cessantia-uitkering bedraagt: a) voor het eerste t/m het tiende volle dienstjaar, één weekloon per dienstjaar;

9 b) voor het elfde t/m het twintigste volle dienstjaar, één en een kwart weekloon per dienstjaar; c) voor de daaropvolgende volle dienstjaren, tweemaal het weekloon per dienstjaar. Een periode van meer dan zes maanden na het eerste dienstjaar geldt als een vol dienstjaar. Wie betaalt de Cessantia uitkering? De Cessantia-uitkering komt ten laste van de werkgever, met dien verstande dat in het geval van faillissement of surseánce van betaling, de uitkering door de SZV wordt uitbetaald. Wanneer moet het verzoek t.a.v de Cessantia uitkering ingediend te zijn? Het verzoek om de Cessantia-uitkering dient binnen 12 maanden na beëindiging van de dienstbetrekking bij de werkgever of bij de SZV te worden ingediend. Klik hier voor het downloaden van het Cessantia aanvraagformulier. Klik hier voor het overzicht van verplichte documenten ten behoeve van aanvraag Cessantia. Hoe betaalt SZV? De SZV betaalt uw AOV-pensioen, AWW-pensioen of toeslag maandelijks uit via de Bank. Stel de SZV tijdig op de hoogte als u van betaaladres wilt veranderen. In geval het pensioen/de toeslag in het buitenland wordt uitbetaald, worden de daaraan verbonden kosten van overmaking op uw pensioen/toeslag in mindering gebracht. Hoe tekent u beroep aan? Als u het niet eens bent met een beslissing van de SZV, hebt u de volgende mogelijkheden op grond van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak. U kunt binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing, schriftelijk bezwaar maken bij de Directeur van de SZV, Harbour View, Sparrowroad #4, Philipsburg St, Maarten. U moet in uw brief (bezwaarschrift) duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met onze beslissing en wat de SZV volgens u moet beslissen. Vermeld hierbij uw identiteitsnummer en de datum. Onderteken het bezwaarschrift en zet op de envelop bezwaarschrift. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift. Een andere mogelijkheid is dat u tegen deze beslissing binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing, schriftelijk beroep indient bij de griffier van het Gerecht in het eilandgebied St. Maarten of in het eilandgebied waar u woont. In het beroepschrift, dat in tweevoud moet worden ingediend, moet u duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met deze beslissing en wat de SZV volgens u moet beslissen. Voor het indienen van een beroepschrift wordt door de griffier griffierecht geheven.

Informatie & procedures aangifte premies AOV/AWW en ZV/OV

Informatie & procedures aangifte premies AOV/AWW en ZV/OV Informatie & procedures aangifte premies AOV/AWW en ZV/OV Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen Sint Maarten (SZV) blijft streven naar optimale dienstverlening. Daarom informeren

Nadere informatie

Procedures Customer Care, Registratie & Medische balie

Procedures Customer Care, Registratie & Medische balie Procedures Customer Care, Registratie & Medische balie Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Meld het ons! SZV staat voor u klaar wanneer u ons nodig heeft. Ook als u een klacht heeft. Uw klacht of opmerking

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Ik ben 60,61, jaar kom ik dan in aanmerking voor een AOV-pensioen? Hoeveel AOVpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een ouderdomspensioen op grond

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

4 Verzekerde periodes Zie ook de toelichting

4 Verzekerde periodes Zie ook de toelichting 5 Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 In te vullen door de SVB AO-#: Datum indiening: Aanvraag

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank Sociale Verzekeringsbank Ik heb de begrafeniskosten van mijn overleden moeder betaalt, komt ik dan in aanmerking voor een tegemoetkoming? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een eenmalige

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn echtgenoot is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een weduwepensioen? Hoeveel weduwnaarspensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een weduwe/weduwnaarspensioen

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Ik ben 60,61, jaar kom ik dan in aanmerking voor een AOV-pensioen? Hoeveel AOVpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een ouderdomspensioen op grond

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 In te vullen door de SVB AO-#: Datum indiening: Aanvraag

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbna.an Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbna.an Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbna.an Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 In te vullen door de SVB AO-#: Datum indiening: Aanvraag

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao of Website: Tel: (5999) , Fax: (5999)

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao   of Website:  Tel: (5999) , Fax: (5999) Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 In te vullen door de SVB AO-#: Datum indiening: Aanvraag

Nadere informatie

07.00-10.00 uur Inloopspreekuur verzekeringsarts; (OA ziektegeld keuring)

07.00-10.00 uur Inloopspreekuur verzekeringsarts; (OA ziektegeld keuring) Procedures afdeling zorg, SZV Openingstijden: 07.00-10.00 uur Inloopspreekuur verzekeringsarts; (OA ziektegeld keuring) 10.30-12.30 uur Consult verzekeringsarts op afspraak 14.00-15.30 uur Spreekuur aanstellingskeuringen

Nadere informatie

adres Wij gebruiken uw adres voor het toesturen of opvragen van informatie rondom uw pensioen of uitkering.

adres Wij gebruiken uw  adres voor het toesturen of opvragen van informatie rondom uw pensioen of uitkering. Aanvraagformulier ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6400xv20105 Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met onze klantenservice op telefoonnummer 045 579 69 75. Met dit formulier vraagt u arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens heeft voor de deelnemers aan Pensioenregeling 2015 een online pensioenplanner ontwikkeld die u vindt op onze website. Met de pensioenplanner

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Website: Tel: (5999)

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao   Website:  Tel: (5999) Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org. Website: www.svbcur.org Tel: (5999)434-4402 Aanvraag om Ouderdomspensioen Met dit formulier vraagt u een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Formulier Verzoek Uitstel Ingang OP

Formulier Verzoek Uitstel Ingang OP Formulier Verzoek Uitstel Ingang OP Geachte Deelnemer, Alle (gewezen) deelnemers die een uitstel van hun ingangsdatum van het ouderdomspensioen wensen, dienen het formulier Uitstel Ingang OP in te vullen

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit)

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit) Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website:www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Aanvraag om Wezenpensioen Met dit formulier vraagt u een

Nadere informatie

(Echt)scheiding en uw pensioen

(Echt)scheiding en uw pensioen (Echt)scheiding en uw pensioen 20141113 (echt)scheiding en uw pensioen def.docxn INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Ouderdomspensioen 3 2.1. Uw ouderdomspensioen bij het einde van de partnerrelatie 3 2.2.

Nadere informatie

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u overlijdt Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt 3 2.2 Eenmalige uitkering als u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

ECLI:NL:OGHACMB:2011:BV2060

ECLI:NL:OGHACMB:2011:BV2060 ECLI:NL:OGHACMB:2011:BV2060 Instantie Datum uitspraak 02-12-2011 Datum publicatie 27-01-2012 Zaaknummer HLAR 48871/11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding Als u en uw partner gaan scheiden, komen er veel dingen op u af die geregeld moeten worden. Naast afspraken over uw huis, de inboedel en kinderen,

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2006:AY4086

ECLI:NL:CRVB:2006:AY4086 ECLI:NL:CRVB:2006:AY4086 Instantie Datum uitspraak 07-07-2006 Datum publicatie 18-07-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 03/1299 AOW en 04/1342

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

Geboortedatum ex-partner: Burgerservicenummer (BSN) ex-partner: samenlevingsovereenkomst: Geboortedatum ex-partner:

Geboortedatum ex-partner: Burgerservicenummer (BSN) ex-partner: samenlevingsovereenkomst: Geboortedatum ex-partner: Aanvraagformulier levenslang ouderdomspensioen Postbus 9159, 1006 AD Amsterdam Telefoon: 088-007 98 99 Telefax: 088-007 98 90 Waarom ontvangt u dit formulier? Wat moet u doen? U heeft pensioen opgebouwd

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

2010 no. 99 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2010 no. 99 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2010 no. 99 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 31 december 2010 houdende regels inzake het verstrekken van een toeslag aan werknemers in de private sector die een beperkt loon genieten en

Nadere informatie

Inhoud. Werkloosheid en aanvraag FVP bijdrage. Welke voorwaarden gelden voor het recht op bijdrage? 3. Wanneer bent u een werkloze werknemer?

Inhoud. Werkloosheid en aanvraag FVP bijdrage. Welke voorwaarden gelden voor het recht op bijdrage? 3. Wanneer bent u een werkloze werknemer? Inhoud Welke voorwaarden gelden voor het recht op bijdrage? 3 Wanneer bent u een werkloze werknemer? 5 Aan welke voorwaarden moet uw pensioenvoorziening voldoen? 6 Hoe vraagt u de FVP-bijdrage aan? 8 Hoe

Nadere informatie

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering. Citeertitel: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering

: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering. Citeertitel: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Intitulé : Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Citeertitel: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Vindplaats : AB 1990 no. GT 33 (m.v. AB 1990 no. 33A) Wijzigingen: AB 1990 no. 96;

Nadere informatie

Formulier Verzoek Ingang OP 2014 DEF.docx

Formulier Verzoek Ingang OP 2014 DEF.docx Formulier Verzoek Ingang OP 2014 DEF.docx Geachte Deelnemer, Voor alle deelnemers die gedurende 2014 met pensioen gaan, gelden nog de huidige regels van het NPR 2011. Dit geldt voor zowel deelnemers die

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

TITEL I - Algemene bepalingen

TITEL I - Algemene bepalingen Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 juli 2005 Belgisch

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

PROCEDURE PREMIEVRIJSTELLING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

PROCEDURE PREMIEVRIJSTELLING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 20150423 Procedure premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 1 januari 2015 PROCEDURE PREMIEVRIJSTELLING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Procedure als bedoeld in artikel 11 van het Pensioenreglement van Stichting

Nadere informatie

Intitulé : Landsverordening algemene ouderdomsverzekering. Citeertitel: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering

Intitulé : Landsverordening algemene ouderdomsverzekering. Citeertitel: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Intitulé : Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Citeertitel: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Vindplaats : AB 1990 no. GT 33 (m.v. AB 1990 no. 33A) Wijzigingen: AB 1990 no. 96;

Nadere informatie

Folder: het ANW-hiaatpensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bandenen Wielenbranche

Folder: het ANW-hiaatpensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bandenen Wielenbranche Folder: het ANW-hiaatpensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bandenen Wielenbranche In deze brochure informeren wij u over het ANW-hiaatpensioen en de mogelijkheden uw nabestaanden tegen

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 Aruba, 1 december 2011 Servicio di Impuesto SIAD De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen brochure

Nabestaandenpensioen brochure Nabestaandenpensioen brochure Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Wanneer heeft u recht op een nabestaandepensioen? Pag. 3 Welke stappen moeten u ondernemen? Pag. 4 Wat is de hoogte of de waarde van het nabestaandepensioen?

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

(Echt)scheiding Uitgave april 2015

(Echt)scheiding Uitgave april 2015 (Echt)scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Echtscheiding en uw pensioen

Echtscheiding en uw pensioen Echtscheiding en uw pensioen Wanneer u en uw partner scheiden, moeten de gemeenschappelijke eigendommen worden verdeeld. Dat kan ook uw pensioen zijn. In deze brochure leest u over de regelgeving en de

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048 pagina 1-5 AANVRAAGFORMULIER VOOR VERVROEGD PENSIOEN ons kenmerk : 856-VP-(website) 1. Gegevens aanvrager a. Naam :.. b. Eerste voornaam :.. c. Adres *) :... d. Burgerservicenummer :.. e. Geboortedatum

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Algemene Ouderdomswet (AOW) A.æ.æ."ä Algemene Ouderdomswet (AOW) H.K. Knol* Inleiding Het heeft in Nederland lang ontbroken aan een adequate oudedagsvoorziening. De Algemene Ouderdomswet werd namelijk pas in "æäæ ingevoerd. Dat lijkt

Nadere informatie

Wet algemene ouderdomsverzekering BES

Wet algemene ouderdomsverzekering BES (Tekst geldend op: 15-06-2011) Wet algemene ouderdomsverzekering BES Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218

Rapport. Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218 Rapport Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank, vestiging Rotterdam, afdeling AOW/Anw (hierna: de SVB), tot op het moment waarop

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Veranderingen privé. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw privésituatie voor uw pensioen?

Veranderingen privé. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw privésituatie voor uw pensioen? Veranderingen privé Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw privésituatie voor uw pensioen? In uw persoonlijke situatie kunnen zich op veel momenten

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Bijzonder. nabestaandenpensioen. brochure

Bijzonder. nabestaandenpensioen. brochure Bijzonder nabestaandenpensioen brochure Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Wie is een bijzonder nabestaande? Pag. 3 Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijzonder nabestaandenpensioen? Pag. 3

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen?

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud Voorwoord 3 1 Wat u meteen moet doen als u werkloos wordt 3 2 Hebt u recht op premievrije pensioenopbouw door het Aanvullingsfonds van uw sector? 4 3

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner

Extra inkomen voor uw partner We zorgen ervoor dat u goed zit Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Wezenpensioen Brochure

Wezenpensioen Brochure brochure Wezenpensioen_Layout 1 5/1/2016 5:39 PM Page 1 Wezenpensioen Brochure brochure Wezenpensioen_Layout 1 5/1/2016 5:39 PM Page 2 Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Wanneer heeft het kind recht op een

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950

Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950 Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

(Echt) scheiding Uitgave april 2015

(Echt) scheiding Uitgave april 2015 (Echt) scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie