Ziektekostenverzekering & Medische Ingrepen in Thailand Zie pagina s 5 & 6 voor Uiterste Wilsbeschikking bij Medische Behandeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziektekostenverzekering & Medische Ingrepen in Thailand Zie pagina s 5 & 6 voor Uiterste Wilsbeschikking bij Medische Behandeling"

Transcriptie

1 Ziektekostenverzekering & Medische Ingrepen in Thailand Zie pagina s 5 & 6 voor Uiterste Wilsbeschikking bij Medische Behandeling Zie ook Thailandblog: dossier/ziektekostenverzekering-thailand (vanaf pagina 7) Zoals diverse medelanders aan den lijve hebben ervaren, is zo ongeveer het ergste wat je, vooral op latere leeftijd, kan overkomen, dat je niet meer onder de goedkope Nederlandse zorgverzekering valt, of helemaal geen ziektekostenverzekering meer hebt, of zelfs: niet meer kunt krijgen! In het verleden hebben veel expats (vrijwillig of noodgedwongen) een Thaise of internationale verzekering genomen. Zeker in het begin leek dit goedkoop, maar deze verzekeringen kennen veel beperkingen en op latere leeftijd forse premies. Sommige maatschappijen bieden geen dekking meer vanaf 65 of 70 jaar, en soms kan men zo maar uit de verzekering worden gezet, want er is niet altijd een verplichting tot continuiteit. Het kan ook gebeuren dat de verzekeraar er domweg mee ophoudt zonder voor alternatieve en overgedragen (= continue) dekking te zorgen. Werkelijk alles is mogelijk; er is helaas veel kaf onder onze jasmijnrijst! (Al deze zaken overkomen Thaise particulier-verzekerden overigens ook.) Voor in Thailand als regel woonachtige Nederlanders zijn er twee basismogelijkheden: A. Men heeft zich niet laten uitschrijven in Nederland. U valt onder de verplichte NL zorgverzekering en betaalt pvv = premie volksverzekeringen. In het buitenland is er in principe aanspraak op de NL zorgverzekering. Echter, voor dekking in landen buiten de Europese Unie kan een aanvullende buitenlanddekking worden verlangd (niet kostbaar), en er bestaat als regel een meldingsplicht vooraf voor een voorgenomen langer verblijf in het buitenland. Raadpleeg voor deze beide zaken uw NL ziektekostenverzekeraar de regels zijn niet hetzelfde bij alle verzekeraars. Voor zaken die onder AWBZ vallen raadplege men de bewuste NL instantie; dekking in Thailand is in principe uitgesloten omdat Thailand geen zgn. verdragsland is. Pas op: U zult in een Thais particulier ziekenhuis willen worden verzorgd. Verrichtingen in Thailand dienen in elk geval zsm aan uw verzekaar te worden gemeld, en de verzekeraar kan ziekenhuizen uitsluiten. Voor behandelingen die niet urgent zijn, is in elk geval toestemming vooraf vereist (en wordt vaak niet gegeven). Uw verzekeraar zal NL normbedragen hanteren, en deze bedragen kunnen (zeker tegenwoordig) lager zijn dan die welke het Thaise ziekenhuis u zou willen laten betalen. Laat uw ziekenhuis dit regelen met uw verzekeraar. Zie ook: Medische ingrepen in Thailand, pagina 4-5. B. Men heeft zich wel in Nederland laten uitschrijven. Er is geen aanspraak meer op de NL zorgverzekering, ook al betaalt u in NL nog (enige) loonheffing; er wordt echter geen premie pvv ingehouden* en u betaalt ook geen AWBZ premie. Met andere woorden: u dient zich in Thailand, of in Nederland, of waar dan ook, te verzekeren bij een maatschappij die dekking biedt in Thailand. (Dat wijzigt zodra u zich weer in Nederland vestigt; u wordt daarmee in Nederland belastingplichtig en valt weer onder de pvv en AWBZ heffingen.) Kies uw verzekeraar zorgvuldig en let op de maximaal verzekerde leeftijd, de premiehoogte bij latere leeftijd, en wat de acceptatie- en uitzettingsregels zijn. Probeer uw NL verzekeraar aan te houden d.m.v. een buitenlandpolis, of stap voor uw uitschrijving in Nederland over naar een NL zorgverzekeraar met een goede buitenlandpolis (niet elke verzekeraar heeft zo n polis: zie verder). Conclusie t.a.v. uitschrijven in Nederland in relatie tot zorgverzekering Als het niet strikt noodzakelijk/voordeliger is, dan verdient het de voorkeur in Nederland ingeschreven te blijven, want dan is er aanspraak op de voorzieningen van de NL zorgverzekering. De kosten zijn laag, de verzekering kan niet door leeftijd worden beeindigd, en u kunt altijd overstappen naar een andere verzekeraar. Overweegt u uitschrijving in Nederland, dan verdient het aanbeveling een NL zorgverzekeraar aan te houden. De maandpremie is dan wel fors hoger dan de pvv premie; reken op ca. driemaal zoveel. In tijdelijke of noodgevallen zijn er ook reisverzekeringen (en soortgelijk). Wees echter op uw hoede, want reisverzekeringen zijn echt bedoeld voor noodgevallen en tijdelijke dekking en zeker niet bedoeld voor ingrijpende/langdurige zaken, ook al heeft u een zgn. jaardekking! 1

2 NL reisverzekeringen gaan ervanuit dat in Nederland woont en onder de NL zorgverzekering valt = medische kosten worden geclaimd bij uw NL verzekeraar. Niet-NL reisverzekeringen kunnen ook restricties bevatten, bv mbt de hoogte van medische vergoedingen. Sommige NL verzekeraars hebben een particuliere buitenlandpolis die dekking in vrijwel alle landen geeft. Meestal zijn de VS, Zwitserland, Japan en Singapore uitgesloten, en valt Thailand onder de rest van de wereld. Er is helaas geen volledige lijst van deze firma s. De aanbiedingen zijn als regel toegesneden op het per 2006 gewijzigde zorgverzekeringssysteem. Niet altijd is de buitenlandpolis op de website te vinden. Men zou de volgende verzekeraars kunnen benaderen, bv via De onderstaande lijst is zeker niet compleet. ACHMEA (NL) AGIS (NL) De Amersfoortse (NL) Allianz (Duitsland/UK via NL agent) AnderZorg (NL) Avero (NL) Azivo (NL) BUPA IHI (Denemarken/UK via NL agent) CZ (NL) = OHRA/CZ Delta Lloyd (NL) De Goudse Verzekering (NL) Europeesche (NL) Interpolis (NL) IPE (Europeesche) (NL) ISIS voor studenten (NL) IZA (NL) = UVIT groep IZZ (NL) Lancyr (NL) Menzis (NL) OHRA (NL) = OHRA/CZ ONVZ (NL) OOM (NL) Pro Life (NL) Salland (NL) SIZ (NL) Trias (NL) = UVIT groep Univé (NL) = UVIT groep Vanbreda (Belgie via NL agent) VGZ (NL) = UVIT groep Zilveren Kruis (NL) In elk geval bieden ONVZ en OOM een buitenlandpolis, maar met verschillende voorwaarden (bv mbt acceptatie, premie naar leeftijd, maximum leeftijd voor premie, etc.). ONVZ lijkt soepel met acceptatie. Een goede website met heel veel informatie over Nederlanders & het buitenland is De link is daarvan een onderdeel en biedt een goed doch selectief overzicht van NL aanbieders (klik links op internationale verzekeringen ). Per aanbieder zijn er downloadbare documenten. Ook uw Thaise partner kan als regel worden meeverzekerd. Premies zijn meestal leeftijdsafhankelijk. Onderstaand is een vergelijking van begin 2010 voor 60-jarigen van de kosten van basispakketten voor het jaar 2010 (de premie wordt jaarlijks aangepast), mogelijk van ongelijke basisinhoud. Alhoewel deze informatie zeker niet meer up-to-date is, geeft het overzicht toch een goede indicatie van wat er zoal mogelijk is en met name van de beperkingen. Alle genoemde bedragen zijn in Euros. ER = Eigen Risico. Allianz: afsluiten mogelijk tot 70jr (= ook daarna verzekerd); Thailand = F; complexe tarieven, = ziekenhuis /jr geen ER; huisarts & medicijnen e.d /jr met ER 200 = /jr; premie stijgt elk levensjaar tot 70jr. Soepele collectiviteitsregels. BUPA IHI-IHHP: 60+/ER 350 = ziekenhuiskosten huisarts/therapeuten medicijnenen en hulpmiddelen 900 = totaal 7.075/jr indien al verzekerd bij BUPA-IHI voor het 60 e jr. Niet goedkoop, maar mogelijk toch interessant voor hen die zich pas op latere leeftijd verzekeren. Bij een instapleeftijd vanaf 60 jaar gelden de volgende toeslagen: 60-64: +25%; 65 69: +50%; 70-74: +75%; 75-79: +100%. De verzekering moet in elk geval voor het 80 ste jaar worden gestart. Een medische voorgeschiedenis kan leiden tot hogere premies en uitsluitingen. De premies zijn te verlagen door een eigen risico (tot 8.000). Deltal Lloyd Buitenland: regio 2, 60+/ER 500 = 5.508/jr. Deltal Lloyd Buitenland buitenlandclausule : = een aanvullende dekking voor mensen die WEL verzekerings- & premieplichtig zijn in NL (bv door loon- of bedrijfsinkomsten), maar NIET in Nederland woonachtig zijn. Met deze aanvullende clausule kunnen ze in het land waar ze woonachtig zijn dezelfde zorg verkrijgen als in Nederland; 60+/geen ER = 1.177/jr. 2

3 Europeesche: buiten beschouwing gelaten, want de dekking is maximaal 5 jaar. Goudse Expat: buiten beschouwing gelaten, want de dekking is tot 65 jaar. ExpatPlus Vanbreda: Globe pakket (kostendekking is meestal 80%); dekking is tot maximaal 80 jr; Zone B; 51-60, 61-70, 71-80/ER 300 = IPE: tot max 65 jr, alleen voor acute gevallen; buiten beschouwing gelaten. ISIS: max 4 jr, alleen voor jongeren; buiten beschouwing gelaten. OHRA: buitenlandpolis met aantrekkelijke premie is alleen beschikbaar voor hen die voorafgaand verzekerd waren bij OHRA. Voor nadere informatie raadpleeg OHRA Verzekerdenadministratie Sittard, Team Buitenland, tel NL , ONVZ: /ER 500 = /jr (toeslag privékamer 235/jr). OOM Global Traveler: langlopende versie excl US/Can, standaardpolis: premie /ER 500 = /jr (ER tot 1000). Trias Expat Polis: een buitenlandpolis met aantrekkelijke premie is alleen beschikbaar voor hen die voorafgaand verzekerd waren bij Trias of bij een andere partners van de UVIT groep: Univé-VGZ-IZA- Trias, tel of Samenvatting relevante aanbiedingen met jaarpremie 2010 in Euro s bij leeftijd 60 jaar (rood = let op) Verzekeraar Premie ER Looptijd Maximale premie wordt bereikt bij ONVZ onbeperkt 70jr OOM onbeperkt 85jr Deltal Lloyd onbeperkt 60jr Allianz onbeperkt 70jr BUPA IHI onbeperkt 60-80jr ExpatPlus (61jr) 300 tot 80jr 80jr Vergelijk: NL zorgverz (ca.) beperkt onbeperkt niet van toepassing ( one for all ) Voorlopige conclusie t.a.v. verzekeraars Van de beperkte lijst van NL verzekeraars met een buitenlandpolis valt op dat de premies aanzienlijk verschillen. Met een eigen risico van 500 Euro lijken ONVZ en OOM het voordeligst voor 60-jarigen & ouder. Nadere beschouwing leert echter dat de premie bij OOM tot 85 jr stijgt, en dat de premie bij ONVZ stijgt tot 70 jr. Uit beide aanbieders is ONVZ de voordeligste keus. Bedenk wel dat de bovenstaande lijst zeker niet compleet is. Ook zijn er firma s als de Trias groep en OHRA die een loyalty buitenlandpolis aanbieden = voor hen die reeds bij deze firma s waren verzekerd = regel dit voor uw uitschrijving in Nederland! Een eigen risico leidt bij alle verzekeraars tot behoorlijke kortingen. Het is beslist aan te raden om een aanbieder te selecteren zonder leeftijdsbegrenzing. Let ook op uitsluitingen! De beste keus voor u is afhankelijk van uw leeftijd en persoonlijke behoefte, en een daarop gebaseerde detailvergelijking van de dekking en kosten van de zorgverzekeringen. Is een Nederlandse verzekering niet mogelijk of aantrekkelijk, kies dan hier (of waar dan ook ter wereld) in elk geval een solide Thaise of internationale verzekekeraar, en beslist nooit een verzekeraar die in wezen niet meer is dan een tussenpersoon (vraag uw agent). U kunt in ieder geval altijd vergelijken. De lijst bevat geen Thaise aanbieders daarvoor gelden soortgelijke beperkingen plus additionele risico s. Een Thaise verzekeraar (of: de in Thailand geregistreerde company van de internationale verzekeraar = de premie wordt door uw agent aan een Thaise company betaald) valt onder de Thaise wetgeving en kan bij wanprestatie voor de rechter worden gedaagd geen eenvoudige zaak, maar toch meer houvast dan een verzekeraar buiten Thailand of NL. Vraag minimaal naar de maximaal verzekerde leeftijd, de (vaak ruim aanwezige) uitsluitingen of beperkingen, de uitzettingsregels en het premiestelsel op latere leeftijd. 3

4 Lees altijd de kleine lettertjes! Ook bij Thaise en internationale verzekeringen kunnen als regel de premiekosten worden verlaagd door te kiezen voor bepaalde uitsluitingen (bv huisartsachtige zaken) en/of het kiezen van een eigen risico = deductible. Als eerder vermeld: helaas is er heel veel kaf onder onze jasmijnrijst! Als regel verdient het aanbeveling een NL verzekeraar te nemen. Acceptatieregels indien u dit niet vooraf in Nederland heeft geregeld Bedenk dat het overstappen in het buitenland van verzekeraar A naar verzekeraar B automatisch betekent: (a) een verplichte keuring, en (b) uitsluiting van (de gevolgen van) alle vroegere en onder behandeling zijnde kwalen of verrichtingen**. Dit geldt uiteraard ook bij het voor de eerste maal afsluiten van een dergelijke verzekering. Men zij gewaarschuwd! In Nederland is er een acceptatieplicht zonder keuring of uitsluitingen, en kan de verzekering ook niet worden beeindigd door het bereiken van een bepaalde leeftijd. Profiteer daarvan door voor uw uitschrijving in NL naar een NL verzekeraar over te stappen met een aantrekkelijke buitenlandpolis. Medische ingrepen in Thailand Voor simpele huisartsachtige -zaken kunt u goed terecht bij klinieken van artsen die werken in overheidsziekenhuizen. In Pattaya zijn er ook enige buitenlandse artsen met een Thaise medische licentie. Wanneer u zich niet heeft verzekerd (dat is uiterst onverstandig), dan kunt u, om de kosten fors te verlagen, ervoor kiezen om behandelingen te laten uitvoeren in een Thais overheidsziekenhuis. Bijvoorbeeld voor operaties, maar het geldt uiteraard ook voor andere zaken, zoals medicijnen (soms worden daarvoor zgn. generieke medicijnen verstrekt, want Thailand erkent bepaalde merkrechten niet) en therapie. U betaalt dan een bescheiden bedrag dat overigens bij grote ingrepen (zoals een hartoperatie) toch nog aanzienlijk kan zijn. In de meeste gevallen rond 1/3 van wat Thaise particuliere ziekenhuizen in rekening brengen. Echter, de wachtzalen zijn overvol en de wachttijden zijn lang (vaak uren; kom heel vroeg voor een volgnummer), en men moet soms terugkomen voor eenvoudige zaken die bij particuliere ziekenhuizen op dezelfde dag kunnen worden geregeld. Ook zijn er wachtlijsten voor operaties en VIP rooms. De geneesheren in staatsziekenhuizen hebben vaak een deelpraktijk in particuliere ziekenhuizen en/of een privé kliniek. Hoe groter het staatsziekenhuis, hoe meer specialisaties en geavanceerde apparatuur, waaronder MRI scanners. De grootste en best-uitgeruste zijn in Bangkok (Siriraj, Ramathibodi en Chulalongkorn Hospitals). Ook zgn. regionale ziekenhuizen hebben veel faciliteiten, bv. ook voor hartoperaties. Tegen toeslag zijn VIP kamers beschikbaar met A/C, TV, zitje/extra bed voor uw begeleider in alle Thaise ziekenhuizen is het immers de gewoonte dat u een begeleider bij u heeft. Lokaal heeft het Queen Sirikit Hospital in Sattahip de beste reputatie, maar het is geen full service hospital = men kan u doorverwijzen naar een ander staatsziekenhuis. Als het kan: ga naar Bangkok voor ingrijpende verrichtingen Ingrijpende verrichtingen kunnen het beste in Bangkok worden gedaan, want daar zijn echt de beste specialisten (vaak professoren) en is de meest geavanceerde apparatuur. Dit geldt zowel voor particuliere als voor overheidsziekenhuizen. Ook zijn de specialisten elke dag aanwezig, en niet alleen in het weekend (een uiterst riskante praktijk die hier ter stede soms wordt gebruikt, en vooral bij complicaties tot zeer ongewenste situaties kan leiden diverse voorbeelden). Soms zijn door efficiencyfaktoren de kosten in particuliere ziekenhuizen in Bangkok lager dan hier ter stede. Wanneer u voor een particulier ziekenhuis kiest: vraag dan als het kan prijsopgave in meerdere ziekenhuizen & onderhandel (aanzienlijke verschillen), maar reken erop dat de kosten fors hoger zijn dan in een staatsziekenhuis (ca. 3 maal zo hoog). Uw verzekeraar dient toestemming te verlenen. Sommige particuliere ziekenhuizen kunnen zijn uitgesloten ( zwarte lijst ), en voor veel behandelingen gelden NL normbedragen die steeds vaker lager kunnen zijn dan wat men u hier zou willen laten betalen! Hoe vriendelijk en competent ze ook mogen zijn, bedenk altijd: particuliere ziekenhuizen zijn commerciele ondernemingen = met winstoogmerk, en met bedrijfstargets voor elke afdeling en elke arts, en dat geldt ook voor bijkomende zaken als medicijnen. 4

5 Het betekent echter ook dat u of uw verzekeraar een grote vinger in de pap heeft, want u of uw verzekeraar betaalt immers de rekening. Uw nee is nee, en dat is iets waaraan we in Nederland niet zijn gewend. De kosten in particuliere ziekenhuizen kunnen ook aardig worden opgeschroefd, bv in plaats van een pillenkuur die in NL zou worden gegeven, raden ze een IV-drip aan die een of meerdere dagen kostbaar ziekenhuisverblijf vergt, of andere onnodige ingrepen (diverse voorbeelden). Ook medicijnen zijn altijd fors in prijs (u zou een recept kunnen vragen en ze zelf bij een apotheek kunnen kopen). U kunt te allen tijde vragen naar de noodzaak van behandelingen en/of naar alternatieven. De keuze is aan u en/of uw verzekeraar. Wees erop bedacht dat uw verzekeraar een behandeling kan afwijzen. Het op dit moment lokaal best-bekendstaande lokale particuliere ziekenhuis is het Samitivej Hospital in Sri Racha. Eindoordeel Het verdient altijd aanbeveling om te zijn verzekerd tegen uitzonderlijke en onvoorspelbare uitgaven, en medische kosten vallen daar zeker onder, vooral voor hen die op leeftijd raken. Een NL verzekering (met een zeker eigen risico ) is daarbij een goede keus, maar beslist niet goedkoop. Er zijn ook andere methoden, zoals een niet-leeftijdsgebonden & niet-opzegbare Thaise verzekering, eventueel gekoppeld aan beperkingen van het verzekerd risico, bv alleen voor in-patient care (operaties), al dan niet met maximumbedragen per verrichting, maar pas op voor allerlei/teveel uitsluitingen! Voor huisartshulp en medicijnen bestaan redelijk goede en goedkope alternatieven, en de kosten van ziekenhuisopname kunnen aanzienlijk worden beperkt door te kiezen voor een behandeling in een Thais overheidsziekenhuis. Aan al deze alternatieven zijn echter beperkingen verbonden die niet gelden voor de redelijk probleemloze NL verzekering, maar alles heeft zijn prijs. Niet-verzekerd zijn is echter nooit een keus, want de per definitie niet-voorzienbare risico s en daaraan verbonden kosten om alles zelf te moeten betalen zijn daarvoor te hoog, ook voor de goedkoopste alternatieven. Uiterste Wilsbeschikking bij Medische Behandeling In Nederland is euthanasie in een onmenselijke of uitzichtloze situatie wettelijk geregeld; in Thailand niet. Een Nederlands euthanasie-codicil heeft hier dan ook geen waarde. Echter, op basis van de Thai National Health Act, Art. 12, Part 1, dated 20 March 2550, kan men een Uiterste wilsbeschikking voor medischebehandeling (Living Will For Medical Treatment) verstrekken. Zie formulier op pagina 6. Ziekenhuizen zijn echter niet verplicht om deze procedure te volgen. Informeer daarom eerst, en neem de zaken niet in eigen hand *Als u bewijsbaar (grotendeels) in Thailand woont en in NL inkomstenbelasting betaalt, dan dient u op het IB-aangifteformulier NIET aan te kruisen bij Ik wil als een in Nederland-wonende worden beschouwd want dan wordt er geen premie volksverzeringen & AWBZ ingehouden. Indien u uitgeschreven bent in NL (met een officieel bewijs van uitschrijving van uw laatste gemeente) en u heeft zich bewijsbaar in Thailand gevestigd, dan kunt u aanspraak maken op het Belastingverdrag Nederland-Thailand. Bij goedkeuring van een daartoe strekkend verzoek blijft u belastingplichtig in NL voor AOW, WAO en soortgelijke staatsvoorzieningen. Op deze voorzieningen mag dan echter geen premie volksverzekeringen & AWBZ worden ingehouden; als dat wel gebeurt dan is dat ten onrechte, maar daaraan kan uiteraard geen recht op NL volksverzekeringen worden ontleend. **Meestal volstaat een ingevulde vragenlijst. Bedenk echter dat incomplete of incorrecte informatie kan of zal worden achterhaald door de verzekeraar, bv door het opvragen van uw medical records. MACB Deze tekst nog steeds correct; de basistekst dateert van De conclusie blijft: Wilt u medisch goed zijn gedekt, neem dan beslist een Nederlandse buitenlandspolis VOORDAT u naat Thailand verhuist! Alle Thaise/internationale verzekeringen lijken in het begin goedkoop, maar zijn dat op termijn zeker niet! 5

6 LIVING WILL FOR MEDICAL TREATMENT In accordance with the Thai National Health Act, Art. 12, Part 1, dated 20 March 2550 Patient Name:... Hospital ID number:... Address:... Passport Number:... Phone number:... address:... Being of sound mind and understanding all the implications, I ask that this document be brought to the attention of any medical facility in whose care I happen to be, and to any person who may become responsible for my affairs. This is my 'Living Will' stating my wishes in that my life should not be artificially prolonged, if this sacrifices my Quality of Life. If, for any reason, I am diagnosed as being in a terminal condition, I wish that my treatment be designed to keep me comfortable and to relieve pain, and allow me to die as naturally as possible, with as much dignity as can be maintained under the circumstances. As well as the situation in which I have been diagnosed as being in a terminal condition, these instructions will apply to situations of permanently unconscious states and irreversible brain damage. In the case of a life-threatening condition, in which I am unconscious or otherwise unable to express my wishes, I hereby advise that I do not want to be kept alive on a life support system, nor do I authorize, or give my consent to procedures being carried out which would compromise any Quality of Life that I might expect in the future. I ask that you are sensitive to and respectful of my wishes; and use the most appropriate measures that are consistent with my choices and encompass alleviation of pain and other physical symptoms; without attempting to prolong life. Being of sound mind at the time of making this declaration, I ask that you will follow my wishes. It is my conviction that Quality of Life must be the main consideration for all decisions, not length of life. In witness hereof, I have signed this document, which has also been signed by two witnesses, who have read and understand my wishes. So declared by me, signature: Signatures witnesses: 1 2 Witnesses names: Date (day/month/year):... 6

7 THAILANDBLOG: DOSSIER/ZIEKTEKOSTENVERZEKERING-THAILAND Ziektekostenverzekering in Thailand Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verzekerd voor zorgkosten via de AWBZ en de ZvW (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet). Dit blijft zo tijdens vakanties in het buitenland. Bij wonen, werken of studeren in Thailand bepaalt uw persoonlijke situatie of u in Nederland verzekerd blijft voor ziektekosten. Als u naar Thailand emigreert en u zichzelf uitschrijft uit de Basisregistratie personen (BRP, voorheen Gemeentelijke Basis Administratie, GBA) is er geen twijfel mogelijk. Thailand is op het gebied van ziektekosten geen verdragsland van Nederland. Dit houdt in dat u bij emigratie naar Thailand geen recht meer heeft op de Nederlandse basisverzekering en u zelf zult moeten zoeken naar een oplossing. Als u zich echter niet uitschrijft uit de BRP maar wel gedurende langere tijd per jaar in Thailand verblijft, kan een en ander onduidelijk zijn. De exacte informatie hierover vindt u op: en- antwoord Samenvattend kan gesteld worden dat u zich moet uitschrijven als u verwacht dat u binnen een periode van 12 maanden minstens 8 maanden in het buitenland verblijft. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich uitschrijven als u voor langere tijd in het buitenland verblijft. En uitschrijven uit de BRP betekent dus ook uit de zorgverzekering. Meer informatie vindt u ook op Dit was voorheen het CVZ (College van Zorgverzekeringen). Vraag bij twijfel altijd na bij uw zorgverzekeraar of Zorginstituut Nederland of u gerechtigd bent de basisverzekering aan te houden. Het is beter dit vooraf duidelijk te weten zodat u niet voor verrassingen komt te staan in de toekomst. U zult niet de eerste zijn die dacht veilig en wel via de Nederlandse basisverzekering gedekt te zijn (er wordt immers iedere maand premie afgeschreven) en die na verloop van tijd ineens bericht krijgt dat niet meer wordt voldaan aan de criteria waardoor de zorgverzekeraar de verzekering met terugwerkende kracht heeft stopgezet. Lastig als dit bericht komt terwijl u al in het ziekenhuis ligt. Nu zijn er dus 2 mogelijkheden: 1. U gaat (al dan niet voor langere tijd) naar Thailand en heeft nog steeds recht op de Nederlandse basisverzekering, of: 2. U gaat naar Thailand en u heeft geen recht meer op de Nederlandse basisverzekering. Ad 1 Naar Thailand maar wel in de Nederlandse basisverzekering: Veel mensen gaan op vakantie of komen voor langere tijd naar Thailand, bijvoorbeeld om te overwinteren, en kunnen rechtmatig in de Nederlandse basisverzekering blijven. Als u op vakantie naar Thailand gaat en u heeft geen aanvullende verzekering die extra dekking biedt in het buitenland, sluit dan een goede reisverzekering af met werelddekking. Waar veel mensen denken dat Thailand spotgoedkoop is op het gebied van medische zorg, wordt toch steeds vaker het tegendeel bewezen. In het beste geval hanteert de Nederlandse zorgverzekeraar dan het principe dat vanuit de basisverzekering de kosten worden vergoed tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland behandeld zou worden. Is een behandeling in Thailand duurder, dan dient u het verschil wellicht uit eigen zak te betalen. Een in Nederland afgesloten reisverzekering is niet duur en dan heeft u tevens repatriëring gedekt. Dat laatste kan een klein fortuin kosten. 7

8 Sinds kort biedt de TAT (Tourism Authority of Thailand) ook een reisverzekering aan die geldt voor toeristen die Thailand binnenkomen. Deze verzekering (Thailand Travel Shield) is voor maximaal een jaar af te sluiten (http://www.tourismthailand.org/thailandtravelshield/) voor iedereen tot de leeftijd van 70 jaar. Deze verzekering heeft echter gelimiteerde dekkingen en nogal wat standaard uitsluitingen. Indien u dus de mogelijkheid heeft een reisverzekering bij een Nederlandse maatschappij af te sluiten, is dat een betere optie. Ad 2 Naar Thailand en niet in de Nederlandse basisverzekering: Als u weet dat u geen recht meer heeft op de basisverzekering, zult u moeten besluiten hoe u dat gaat oplossen. Feitelijk zijn er 2 opties: 2.1 Self Insurance of niet verzekeren, of 2.2 Op zoek naar een passende verzekering. Zeker als er gekozen wordt om geen verzekering te nemen, is het volgende van belang: 2.1 Self Insurance of niet verzekeren Veel Nederlanders lopen totaal onverzekerd rond in Thailand. Deze groep is weer onder te verdelen in 5 categorieën: A. De groep die genoeg geld achter de hand heeft om medische kosten zelf te betalen. Dat is een valide reden en daar is dan ook niets mis mee. B. De groep die iedere maand een bedrag spaart en zodoende langzaam maar zeker een buffer opbouwt. Hier is theoretisch ook niets mis mee, zeker als men al op jonge leeftijd begint. Het is natuurlijk niet zonder risico aangezien het mogelijk is dat in de beginjaren de buffer nog niet volstaat. C. De groep die geen verzekering nodig heeft omdat men nooit ziek is en altijd heel voorzichtig is in het verkeer. Vreemd genoeg wordt dit vaak als argument gebruikt, maar is natuurlijk niets meer of minder dan struisvogelpolitiek. D. De groep die het simpelweg niet kan betalen of het er niet voor over heeft. E. De groep die zich niet verzekert met als motivatie dat ze gewoon het vliegtuig naar Nederland neemt zodra ze medische zorg nodig hebben. De Nederlandse zorgverzekeraars hebben inderdaad acceptatieplicht en zullen dan ook iedereen accepteren die weer in Nederland is ingeschreven. Dit geldt overigens alleen voor de basisverzekering, niet voor eventuele aanvullende verzekeringen. Los van de vraag of het wel altijd mogelijk is om eerst terug te vliegen (met bepaalde aandoeningen mag u niet vliegen, of alleen onder medische begeleiding hetgeen niet goedkoop is), dient u ook rekening te houden met de vraag uit welke pot de medische kosten worden betaald als u terugkeert naar Nederland. Als remigrant kunt u namelijk te maken krijgen met een wachttijd voor AWBZ-zorg in Nederland. Afhankelijk van de verzekering en de duur van het verblijf in het buitenland, bedraagt de wachttijd maximaal twaalf maanden. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of er in uw situatie een wachttijd van toepassing is en wat de duur daarvan is. Tijdens de wachttijd komen de kosten van zorg thuis en van zorg en verblijf in een AWBZ-instelling voor eigen rekening. Dat is geregeld in het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering. Daarnaast is op het vliegtuig stappen niet echt een ideale oplossing voor diegenen die hier hun hele sociale leven en/of gezin hebben. Dan kan de verplichte terugkeer naar Nederland een vervelende geschiedenis worden, zeker als u in Nederland eerst op de wachtlijst terechtkomt. 2.2 Op zoek naar een passende verzekering U besluit op zoek te gaan naar een passende verzekering. Er zijn veel verschillende soorten private ziektekostenverzekeringen. Wat is gedekt, hoe hoog zijn de dekkingen, waar is de verzekering geldig, wel of geen eigen risico? U zult ongetwijfeld onbekende termen tegenkomen en tegen vragen aanlopen. 8

9 Algemene informatie en begripsomschrijvingen Hoe komt het dat ik in Nederland een lagere premie betaal? Veel mensen zijn verbaasd als ze ontdekken dat een ziektekostenverzekering net zo duur of op hogere leeftijd zelfs duurder is dan de premie die iedere maand in Nederland aan de zorgverzekeraar wordt betaald. Deze premie in Nederland is echter slechts een gedeelte van de werkelijke kosten. Ook betaalt de werkgever een deel en stort de overheid bij uit algemene middelen (oftewel uw belastinggeld). Een gezin met 2 werkenden waar ieder modaal verdient, betaalt dan ook al snel 25 % van het inkomen aan de zorg. Sluit u bij een Thaise of internationale verzekeraar een polis af, dan komt alles uit uw eigen zak. Gelukkig staat er vaak een belastingvoordeel tegenover uitschrijven uit Nederland. Daarnaast verkijken veel mensen zich ook op de kosten voor medische zorg in Thailand. De zorg mag in overheidsziekenhuizen dan inderdaad goedkoop zijn, in de privéziekenhuizen is dat beslist niet het geval. Vergelijkingen tonen aan dat een aantal standaard ingrepen in de Thaise topziekenhuizen al hetzelfde kost of zelfs duurder is dan in Nederland. En het zijn juist de topziekenhuizen die in het algemeen bezocht worden door goed verzekerde mensen. Dit vertaalt zich uiteraard in de premies die de maatschappijen berekenen. Kan ik bij iedere verzekeraar terecht? In Nederland is iedereen verplicht de basisverzekering af te sluiten. Dat is alleen maar mogelijk doordat de zorgverzekeraars acceptatieplicht hebben. Leeftijd, gezondheidssituatie, het maakt allemaal niets uit, iedereen wordt geaccepteerd. Om scheefgroei tussen de zorgverzekeraars te voorkomen wordt er vanuit het Zorginstituut (dat de financiering van de Zorgverzekeringswet beheert) aan risicoverevening gedaan zodat maatschappijen die relatief veel kostbare klanten hebben niet de dupe worden van de acceptatieplicht. Bij de maatschappijen waarbij u in Thailand een verzekering af kunt sluiten, wordt er uiteraard niet op deze grond samengewerkt en dus ook niet aan risicoverevening gedaan. Iedere maatschappij wil dan ook een letterlijk gezond klantenbestand hebben. Dus vraagt u in Thailand een verzekering aan, dan bestaat de kans op uitsluitingen als u reeds bestaande aandoeningen (pre-existing conditions) heeft. Maatschappijen kunnen aanvragen zelfs helemaal weigeren. Veel mensen die onverzekerd zijn in Thailand redeneren vaak dat ze gezond zijn en op dit moment nog geen verzekering nodig hebben. Niet verstandig, het is juist beter om een ziektekostenverzekering af te sluiten op het moment dat u die vanwege goede gezondheid helemaal niet nodig heeft. Hiermee voorkomt u uitsluitingen. Indien uw gezondheidstoestand zodanig is dat verzekeren bij een private maatschappij moeilijk wordt, dan is het altijd nog mogelijk bij een aantal zorgverzekeraars in Nederland een buitenlandpolis af te sluiten. Voorbeelden hiervan zijn Unive en ONVZ. Deze speciale buitenlandplannen geven haast dezelfde dekking als de Nederlandse basisverzekering, maar zijn uiteraard een stuk duurder. Een aantal zorgverzekeraars dat buitenlandpolissen aanbiedt, vereist dat u voorafgaand aan het afsluiten van de buitenlandpolis reeds de basisverzekering via hen had, dus terwijl u nog in Nederland bent ingeschreven. Voor mensen die een emigratie op de lange termijn plannen en ernstige reeds bestaande aandoeningen hebben, kan het dus zinvol zijn vast over te stappen naar een maatschappij die een buitenlandpolis in haar pakket heeft zodat in de toekomst zonder problemen de buitenlandpolis kan worden afgesloten. Een Thaise maatschappij, een Azië-plan, of een plan met wereldwijde dekking? U besluit op zoek te gaan naar een ziektekostenverzekering in Thailand. Dan kan er worden gekozen tussen Thaise maatschappijen en internationale verzekeraars die niet in Thailand zijn gevestigd. 9

10 Thaise maatschappijen Denk hierbij aan plannen van maatschappijen als Thai Health, AXA (Thailand), Bupa (Thailand), LMG Pacific Healthcare e.d. Een ziektekostenverzekering bij een Thaise maatschappij heeft een aantal voordelen, zoals: Het is niet nodig om de premie naar het buitenland over te boeken, Ze werken met contractziekenhuizen zodat de contacten tussen ziekenhuis en maatschappij in het algemeen soepel verlopen, Bij eventuele geschillen kunt u aankloppen bij de OIC (Office of Insurance Commission). Deze reguleert en controleert heel het verzekeringswezen in Thailand en heeft tevens een ombudsmanfunctie. Ook in de kleinere ziekenhuizen kan het ziekenhuispersoneel altijd met de maatschappij communiceren, taal is nooit een probleem. Er zijn echter ook nadelen: De dekkingen zijn altijd gelimiteerd, en het totale maximum bedrag dat gespendeerd kan worden aan een ziekte of ongeval kan te laag zijn. In tegenstelling tot de plannen van internationale verzekeraars, die vrijwel altijd een zeer ruime maximum jaarlimiet hebben, is dit bij Thaise maatschappijen een maximum bedrag per jaar, ziekte of ongeval. Als u dus een Thaise polis heeft met een limiet van bijvoorbeeld baht en u krijgt kanker waarbij de totale medische kosten baht bedragen, dan blijft u gedurende dat polisjaar nog binnen de limiet, maar mocht de kanker terugkomen dan heeft u voor de rest van uw leven nog maar voor baht dekking. De Thaise maatschappijen kennen standaard wachttijden. Zo is er na de start van de verzekering 30 dagen wachttijd voor alle ziektes (gedurende deze periode bent u dus feitelijk alleen gedekt voor ongevallen) en geldt er een wachttijd van minimaal 120 dagen voor een aantal aandoeningen, zoals kanker, tumor, hernia e.d. Ook als deze wachttijden voorbij zijn, bent u nog niet uit de gevarenzone. Wordt er bijvoorbeeld binnen een jaar na de start van de verzekering een tumor geconstateerd en er kan bewezen worden dat deze er al was voor de startdatum van de verzekering, dan zal een Thaise maatschappij zich beroepen op de clausule dat pre- exisiting conditions zijn uitgesloten. Of u nu wist van deze aandoening of niet maakt dan geen verschil. Bij hoge claims kunnen ze heel uw medische geschiedenis uitpluizen en hierbij zelfs het medisch dossier bij uw laatste huisarts in Nederland opvragen nadat u ze daartoe gemachtigd hebt. En niet machtigen is geen optie, want dan hoeven ze niets terug te betalen. Wijkt er ergens iets af van uw antwoorden op de medische vragenlijst van het aanvraagformulier, dan wordt de verzekering geannuleerd. Premies kunnen op individuele basis worden verhoogd na een jaar met claims. Bij sommige maatschappijen zelfs met percentages tot 100 %. Deze verhoging geldt dan niet alleen voor het eerstvolgende polisjaar maar voor altijd. Als u dan 3 jaar later weer claimt, kan de premie weer worden verhoogd. Op deze manier kan de verzekering onbetaalbaar worden. Premies voor kinderen zijn in het algemeen hoog. Azië plannen van internationale verzekeraars Een aantal internationale verzekeraars biedt speciale Azië plannen. Voordelen Ruime dekking tegen premies die vaak lager liggen dan de wereldwijd dekkende plannen. Afhankelijk van het plan ook in de omliggende Aziatische landen heel het jaar door verzekerd. Afhankelijk van het plan ook dekking gedurende reizen in landen buiten Azië. Premies kunnen niet op individuele basis worden verhoogd na een jaar met claims. Keuzevrijheid qua ziekenhuizen. Geen wachttijden. 10

11 Nadelen Premie dient in het algemeen naar het buitenland te worden overgemaakt (en soms in een andere valuta) wat extra bankkosten met zich mee kan brengen. Doordat het zwaartepunt van het klantenbestand van deze Azië plannen vaak in Thailand ligt, stijgen de premies gemiddeld met hogere percentages dan die van de wereldwijde plannen omdat de medische inflatie in Thailand torenhoog is. Als u in de toekomst verhuist naar een land dat niet in de geografische zone ligt waarvoor het plan is bestemd, kunt u de verzekering niet meenemen. De alarmcentrales van deze maatschappijen zijn vaak niet in Thailand gevestigd. Dit is voor de grote international ziekenhuizen in Thailand geen probleem, maar een privé ziekenhuis in de provincie kan het nog wel eens lastig vinden als ze met een buitenlandse partij moeten communiceren. Uiteindelijk komt dit haast altijd wel goed, maar het kan wat moeizamer gaan. De meeste internationale verzekeraars werken niet met contractziekenhuizen. Outpatientkosten dienen derhalve zo goed als altijd eerst voorgeschoten te worden en daarna teruggeclaimd. Wereldwijde plannen van internationale verzekeraars Deze hebben in grote lijnen dezelfde voor- en nadelen als de Azië plannen van de internationale verzekeraars, met dien verstande dat ze met u mee kunnen verhuizen waar u ook heengaat en dat de prijsstijgingen in de regel wat gedempter zijn omdat ze wereldwijd worden gebruikt, dus ook in landen waar de medische inflatie niet zo hoog is. Belangrijk: Kijk bij internationale verzekeraars altijd in welk land ze zijn gevestigd, in sommige vestigingslanden heeft u als consument haast geen wettelijke bescherming. Alvorens uw keuze te maken, is het van belang te kijken wat uw toekomstplannen zijn. Gaat u nu in Thailand wonen, maar bestaat de kans dat u over een paar jaar gaat verhuizen naar een ander land, dan is het zaak om te bekijken of u uw verzekering bij een verhuizing kunt behouden. Het is immers goed mogelijk dat u nu helemaal gezond bent en dus makkelijk een verzekering kunt afsluiten, maar dat u over een paar jaar met gezondheidsproblemen kampt die het moeilijk maken in een nieuwe verzekering te komen die geschikt is voor het land waar u dan gaat wonen. Dus als de toekomst onzeker is of als u al weet dat u vroeg of laat weer naar een ander land gaat, kies dan een plan dat of wereldwijd dekking biedt of waarbij het plan kan worden aangepast zodat het geschikt is voor het land waar u dan gaat wonen. Ligt uw toekomst echter zeker in Thailand of Azië, dan kan er ook gekozen worden voor een Thaise maatschappij of een Azië plan van een internationale verzekeraar. Wij zouden u echter adviseren een plan van een internationale verzekeraar te nemen. Uitsluitingen Vanuit de Nederlandse basisverzekering zijn we gewend dat we min of meer voor alles zijn gedekt. Zowel bij Thaise maatschappijen als bij de internationale verzekeraars krijgt u echter altijd te maken met standaard uitsluitingen. Lees deze goed, sommigen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Zo sluiten veel maatschappijen alcohol gerelateerde behandelingen uit. Dat zijn niet alleen verwondingen na een ongeval terwijl men onder invloed is, maar ook ziektes die duidelijk alcohol gerelateerd zijn, zoals lever cirrose. Ook is vaak de behandeling van psychische aandoeningen uitgesloten alsmede medische kosten na ongevallen tijdens risicovolle sporten (bij een aantal geldt dat bijvoorbeeld ook voor het tegenwoordig zeer populaire kitesurfen). Bij Thaise maatschappijen worden daarnaast seksueel overdraagbare aandoeningen vrijwel altijd uitgesloten. En voor de jongere gezinnen: een aantal maatschappijen sluit ook alle kosten voor zwangerschap uit. Is een levensverzekering gecombineerd met ziektekostenverzekering een goede optie? Deze verzekeringen zijn onder de Thai zeer populair. Denk hier aan plannen van bijvoorbeeld AIA, Thai Life etc. Een zeer voorname reden van deze populariteit onder de Thai is gelegen in het levensverzekeringsgedeelte. Veel van deze plannen worden namelijk vaak als een soort spaarpot gezien omdat er na verloop van tijd uitkeringen beschikbaar komen. 11

12 Ook buitenlanders krijgen een dergelijke verzekering vaak aangeboden (deze maatschappijen hebben namelijk duizenden agenten in Thailand, dus er is altijd wel een tante, vriendin of kennis die op de koffie komt en deze plannen verkoopt) als ziektekostenverzekering. Dat is het echter beslist niet! Als een dergelijke verzekering als rider ook dekking voor ziektekosten biedt, is deze dekking in de regel zeer beperkt en zeker niet voldoende voor ernstige situaties. Voorzichtigheid met deze verzekeringen is dus geboden, tenzij u echt op zoek bent naar een levensverzekering. Is een kortlopende verzekering een optie? Bij een aantal maatschappijen en Thaise banken is het mogelijk een verzekering voor een vooraf vastgestelde periode af te sluiten, bijvoorbeeld 3 jaar. Dit is prima als u weet dat u maar voor 3 jaar een verzekering nodig heeft, maar als u ervan uitgaat dat u de rest van uw leven in Thailand blijft, is het absoluut een afrader. Als u gedurende deze 3 jaar een ernstige of chronische ziekte krijgt, zal de verzekeraar ofwel niet meer willen verlengen, ofwel bij een verlenging met uitsluitingen komen. Inpatient/Outpatient Dit zijn termen die u veel zult tegenkomen. In grote lijnen kan men stellen dat er sprake is van Inpatient zodra u wordt opgenomen (dus als u een bed wordt toegewezen). Met Outpatient worden dan de gewone doktersbezoeken bedoeld. Als u een verzekering gaat uitzoeken, zult u bij vrijwel alle maatschappijen kunnen kiezen of u zich alleen voor Inpatient verzekert, of inclusief Outpatient. Dat laatste is uiteraard duurder. Let goed op welke definitie de maatschappij hanteert om te bepalen of iets onder in- of Outpatient valt. Bij de een is een opname van 6 uur voldoende, terwijl de andere echt een overnachting eist. Daarnaast biedt een aantal maatschappijen in het Inpatientplan ook dekking voor bepaalde Outpatientbehandelingen, zoals kankerbehandeling (medicatie, radio- en chemotherapie), poliklinische ingrepen etc. De dekking van het ene Inpatientplan kan hierdoor zeer grote verschillen vertonen met die van een ander plan. De meeste mensen verzekeren zich in Thailand alleen maar voor Inpatient met als redenatie dat de gewone doktersbezoeken en voorgeschreven medicatie hier relatief goedkoop zijn. Dat klopt inderdaad, mits u voor de gewone doktersbezoeken niet naar de topziekenhuizen gaat. Daarnaast, als het iets ernstiger is, kennen de ziekenhuisartsen dit systeem en zullen daarom (ook uit eigenbelang, de prive ziekenhuizen zijn immers ronduit commercieel) sneller tot opname overgaan als er iets gedaan moet worden wat duurder is. Is een eigen risico verstandig? Dat hangt ervan af. Als u in voorkomende gevallen het eigen risico best zelf op kunt hoesten en het drukt de premie flink, dan kan het een goede besparingsmogelijkheid zijn. Kijk in ieder geval of het eigen risico per jaar of per ongeval/ziekte geldt. Als het per ongeval/ziekte is, kan het een vervelende tegenvaller zijn als u meer dan 1 keer per jaar iets krijgt. Als er meerdere eigen-risico bedragen mogelijk zijn, neem dan ook niet zonder meer het hoogst mogelijke bedrag, maar kijk bij iedere optie in hoeverre dit zich vertaalt in een dalende premie. Zeker op hogere leeftijd is een eigen risico vaak zelfs een aanrader. Er zijn plannen waar de premie dan zomaar met 1300 euro daalt als er een jaarlijks eigen risico van 1000 euro wordt genomen. Dat is dus zonder meer een goede deal. Als de premie voor hetzelfde plan maar met 1500 euro daalt bij een eigen risico van 5000 euro is het niet zo n goede optie als u voor dat hogere eigen risico gaat. U moet worden opgenomen, hoe werkt dit met de verzekering? Hier moeten we eerst even een onderscheid maken tussen overheids- en privéziekenhuizen. Veel overheidsziekenhuizen zijn namelijk niet ingericht op het communiceren met verzekeringsmaatschappijen, zoals het aanvragen van betalingsgaranties etc. 12

13 U kunt nog met zo n goede verzekering aankomen, het overheidsziekenhuis zal u vragen de rekening eerst zelf te betalen en deze vervolgens zelf in te dienen bij de maatschappij. De privéziekenhuizen zijn hier in het algemeen wel op ingericht en zeker de grotere ziekenhuizen hebben dan ook altijd een verzekeringsafdeling die alles regelt met de verzekeringsmaatschappijen. Wordt u bij een dergelijk ziekenhuis opgenomen, dan zien we het volgende onderscheid tussen Thaise en buitenlandse maatschappijen. Thaise maatschappijen werken in de regel met contractziekenhuizen. Gaat u naar een contractziekenhuis en de behandeling valt onder de dekking, dan zal u niet zelf voor hoeven te schieten. Gaat u naar een ziekenhuis dat geen contract heeft met de maatschappij, dan zal u eerst zelf voor moeten schieten en het later terugclaimen bij de maatschappij. De buitenlandse maatschappijen werken in de regel niet met contractziekenhuizen maar laten u vrij in uw ziekenhuiskeuze. Het enige dat het ziekenhuis dan hoeft te doen is een betalingsgarantie aanvragen. Hoe zorg ik dat de maatschappij het ziekenhuis direct betaalt? Als u met spoed moet worden opgenomen, geeft u uw verzekeringskaart aan het ziekenhuispersoneel. Het ziekenhuis neemt vervolgens contact op met de maatschappij en geeft door wat de diagnose is, hoe het behandelplan eruit ziet en een schatting van de kosten. Dit wordt bij de maatschappij bestudeerd en vervolgens wordt er door de maatschappij een GOP (Guarantee of Payment, een betalingsgarantie) afgegeven. Het ziekenhuis weet dan zeker dat ze het geld ontvangen. Gedurende de tijd dat u bent opgenomen, kan deze betalingsgarantie worden bijgesteld. Bij een vooraf in te plannen operatie is het belangrijk dat u het ziekenhuis vraagt om vooraf de betalingsgarantie te regelen. Veel maatschappijen stellen namelijk als eis dat voor planbare operaties toestemming vooraf moet worden gevraagd (prior approval). De reden hiervoor is dat de maatschappij dan tijd en gelegenheid heeft om, indien nodig, met het ziekenhuis te overleggen over de prijzen en zelfs de wijze van behandeling. Als u wordt ontslagen uit het ziekenhuis moet er nog een laatste betalingsgarantie komen die tot achter de komma nauwkeurig is. Hiervoor dient het ziekenhuis eerst de finale afrekening naar de maatschappij te sturen. Heel dit traject kan wel eens vrij lang duren omdat iedere betrokken partij tijd nodig heeft. En zo gebeurt het regelmatig dat een arts tijdens zijn ronde om bijvoorbeeld 9 uur s morgens meldt dat u naar huis mag en dat u vervolgens alsnog tot 4 uur moet wachten tot alles is geregeld. Doordat dit vaak lang kan duren, is het bij veel ziekenhuizen mogelijk uw paspoort als onderpand achter te laten dat dan de volgende dag weer opgehaald kan worden als alles is geregeld. Een andere optie is een swipe van uw creditcard laten nemen (zonder dat deze daadwerkelijk wordt belast als de GOP komt). U maakt gewone doktersbezoeken (Outpatient), hoe werkt dit met de verzekering? Ervan uitgaande dat uw doktersbezoek gedekt is, geldt voor vrijwel alle maatschappijen dat u dit eerst zelf voor moet schieten en het daarna terugclaimen bij de maatschappij. Hetzelfde geldt voor pre- and post hospitalization kosten, die in veel Inpatientplannen ook gedekt zijn (let op de tijdlimieten). Bij pre- and post hospitalizationkosten moet u denken aan onderzoeken die verricht worden voor de opname en nabehandeling/controle als u weer ontslagen bent. Kan een ziekenhuis weigeren me te behandelen? Regelmatig doen verhalen de ronde dat een ziekenhuis weigert iemand te behandelen omdat er geen geld of verzekering is. Ieder ziekenhuis zal echter altijd het hoogstnoodzakelijke moeten doen om iemand die in acuut levensgevaar is te redden. Is er geen sprake van een levensbedreigende situatie dan zal, zeker een privéziekenhuis, in het algemeen zeker willen weten dat de behandeling ook daadwerkelijk wordt betaald. Er wordt dan ook vaak om een voorschot gevraagd, dat weer wordt teruggegeven op het moment dat de betalingsgarantie door de maatschappij wordt afgegeven. 13

14 Geen voorschot of verzekering en geen levensbedreigende situatie: dan is het inderdaad goed mogelijk dat u niet wordt geholpen. Onredelijk? Vanuit ons Nederlandse denkraam zeker, maar eigenlijk is het volkomen terecht. De privéziekenhuizen zijn immers niets meer of minder dan commerciële bedrijven die niet betaalde rekeningen niet bij de overheid kunnen verhalen en bij de 7-Eleven hoeft u ook niet met een volle winkelmand naar buiten te lopen en over uw schouder te roepen dat u nog wel een keer komt betalen. Wordt de verzekering duurder bij het ouder worden? Ja. Vrijwel alle maatschappijen werken met leeftijdscategorieën. U komt dus automatisch in een steeds hogere (en dus duurdere) leeftijdsgroep. Kijk altijd goed hoe de premies zich ontwikkelen op hogere leeftijd. Daarnaast past iedere maatschappij ook jaarlijks de premies aan als gevolg van de medische inflatie en deze is helaas hoger dan de gewone inflatie. Dit komt o.a. door: De gebruikte methodes en middelen om diagnoses te stellen worden steeds geavanceerder en dus duurder, Er komen steeds betere medicijnen op de markt die, zeker in het begin door de patenten, veel duurder kunnen zijn dan hun voorgangers, De technologie die voor operaties wordt gebruikt, wordt steeds geavanceerder. Tot welke leeftijd kan ik een ziektekostenverzekering afsluiten? Voor vrijwel ieder plan dat levenslang vernieuwbaar is, geldt een uiterste instapleeftijd. Bij de meeste is dit 65 jaar. Is men ten tijde van de aanvraag ouder, dan zijn er nog steeds mogelijkheden, maar dan komt men bij de relatief duurdere plannen terecht. Geeft een ziektekostenverzekering ook dekking in het buitenland? De meeste plannen bieden ook dekking tijdens uw vakanties. Controleer vooraf goed waar uw verzekering geldig is (zo is een aantal dure landen soms volledig van dekking uitgesloten) en of de dekking wel afdoende is voor het land waar u heengaat. Een Thaise maatschappij met beperkte dekkingen kan dan op papier weliswaar wereldwijd geldig zijn, maar in de praktijk komt u niet ver als u in bijvoorbeeld Nederland moet worden opgenomen en de maximale dekking voor room and board is 3000 baht per dag. Als u alleen een verzekering heeft voor Inpatient en u gaat naar een land waar de kosten voor de gezondheidszorg hoog zijn (bijvoorbeeld op vakantie naar Nederland), dan is het aan te raden een reisverzekering af te sluiten. Uw Outpatient medische kosten worden dan in ieder geval gedekt alsmede repatriëring. Lees wel goed de algemene voorwaarden, Thaise reisverzekeringen kennen standaard nogal wat uitsluitingen. De belangrijkste hiervan is wel dat alle medische kosten die gemaakt zijn voor reeds bestaande aandoeningen, niet zijn gedekt. Moet ik de algemene voorwaarden lezen? Zeker doen! Geen leuk leesmateriaal maar o zo belangrijk. Hierin kunt u namelijk terugvinden of de verzekering inderdaad aan uw vereisten voldoet en wat er precies wel en niet is gedekt. Alleen maar kijken naar de dekkingen en premies is zeker niet voldoende. Moet ik het aanvraagformulier eerlijk invullen? Voor alle ziektekostenverzekeringen moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Een medische vragenlijst maakt hier deel van uit. Dit aanvraagformulier vormt de basis voor de overeenkomst tussen u en de maatschappij. De maatschappij kan alleen maar beoordelen of u onder normale condities wordt geaccepteerd als ze de juiste en volledige gegevens ontvangen. Iets verzwijgen op de medische vragenlijst kan ernstige consequenties hebben, iedere maatschappij heeft namelijk het recht de polis te annuleren als haar dit uitkomt. 14

15 Thaise maatschappijen maken van deze annuleringsoptie graag gebruik op het moment dat ze met een hoge rekening worden geconfronteerd en u nog niet lang bij ze bent verzekerd. En hierin gaan ze ver. Als uw medische voorgeschiedenis (die ze op mogen vragen) naast de medische vragenlijst van uw aanvraagformulier wordt gelegd en er wijkt iets af, dan hebben ze het recht de polis te annuleren. Ook als u iets bent vergeten te melden dat totaal niets met de medische reden van de hoge rekening te maken heeft. Europese maatschappijen hebben dit recht ook, maar we hebben bij de maatschappijen waar wij mee werken nog nooit meegemaakt dat ze daadwerkelijk van dit recht gebruik maakten. Kan ik de verzekering aanvragen voordat ik daadwerkelijk emigreer? Ja, dat kan. Bij de ene maatschappij kunt u maximaal 3 maanden voor de feitelijke startdatum aanvragen, bij de andere zelfs 6 maanden vantevoren. Het is zelfs aan te bevelen om dit al te regelen voordat u in Thailand bent. U weet dan vooraf precies waar u aan toe bent. Indien een medisch onderzoek deel uitmaakt van de aanvraag, kan dat onderzoek ook al bij de gemiddelde huisartsenpost in Nederland worden verricht. Ik heb een Thaise partner. Moet ik daarvoor iets regelen? Dat is een vraag die vaak wordt gesteld. De gezondheidszorg voor de Thai is onderverdeeld in 3 systemen: 1. Civil Service Medical Benefits Scheme Dit is de verzekering voor Thaise ambtenaren. Echtgenoten, ouders en de eerste drie kinderen kunnen hier echter in meeverzekerd worden. Dus bent u als Nederlander wettig getrouwd met een ambtenaar, dan kunt u hier ook gebruik van maken. 2. Social Security Fund Dit is de verzekering voor werknemers in de particuliere sector en geldt alleen voor die werknemers die zijn ingeschreven bij het Social Security Office. 3. Universal Healthcare Coverage Scheme Voor iedereen die niet onder categorie 1 of 2 valt, oftewel het leeuwendeel van de Thaise bevolking. Deze regeling wordt in de volksmond nog vaak de 30 baht verzekering genoemd omdat in de beginperiode door patiënten voor iedere behandeling 30 baht betaald moest worden. Inmiddels is de 30 baht betaling afgeschaft omdat de administratieve lasten hoger waren dan de opbrengsten. In de praktijk komt het er dus op neer dat vrijwel alle Thai toegang hebben tot zo goed als gratis gezondheidszorg, zij het dat dit in grote lijnen alleen geldt voor overheidsziekenhuizen in het district waar men is geregistreerd. Dit laatste leidt er dan ook toe dat de kwaliteit van de zorg van zeer wisselend niveau is. Ook is het budget per patiënt zeer laag waardoor in de regel alleen maar de goedkoopst denkbare behandeling en medicatie wordt gegeven en zijn er vaak fikse wachttijden. Daarnaast is er nogal wat uitgesloten of moet er bijbetaald worden, waardoor er vaak een beroep wordt gedaan op de familie om bij te springen (dat zullen velen met een Thaise partner wel herkennen). De Thai die het zich enigzins kunnen veroorloven sluiten daarom alsnog een verzekering af. Ben ik veilig met een doorlopende reisverzekering van een Nederlandse maatschappij? Een grote groep mensen is uitgeschreven uit Nederland maar denkt dat ze qua ziektekosten goed zit omdat ze een doorlopende reisverzekering hebben bij een Nederlandse verzekeraar. Is dit bij u het geval, lees dan de voorwaarden eens goed door. Grote kans dat hierin staat dat de reisverzekering alleen geldig is voor ingezetenen van Nederland. Is een ongevallenverzekering een optie? Het is natuurlijk niet te vergelijken met een goede ziektekostenverzekering, maar zeker een optie voor diegenen die een ziektekostenverzekering niet kunnen betalen. Of het nu om een motorongeval of uitglijden onder de douche gaat, medische kosten door een ongeval zijn dan gedekt. 15

16 Helpt de Nederlandse ambassade? Als de ziekenhuisrekening niet betaald kan worden, helpt de ambassade wel. Dit wordt door sommigen gedacht maar het klopt zeker niet. De ambassade kan op veel gebieden assistentie verlenen, maar is er niet om ziekenhuisrekeningen van Nederlanders in Thailand te betalen. Rechtstreeks naar de maatschappij of via een verzekeringstussenpersoon? Een ziektekostenverzekering zoeken is niet eenvoudig, simpelweg omdat voor vrijwel iedereen geldt dat ze zich er in Nederland nooit echt in hebben verdiept. Nu is het natuurlijk makkelijk om wat te gaan googelen en zo een maatschappij te vinden die wel goed lijkt (volgens de eigen websites zijn ze uiteraard allemaal goed), maar dat is niet optimaal. Een ziektekostenverzekering is voor de langere termijn of zelfs voor de rest van uw leven. Doordat er honderden plannen beschikbaar zijn, ziet men al snel door de bomen het bos niet meer als er wordt geprobeerd te vergelijken. Een goede verzekeringstussenpersoon kent de markt en heeft heel het vooronderzoek al voor u gedaan. Naast tijd bespaart het inschakelen van een verzekeringstussenpersoon u dus ook geld en hoedt u voor verkeerde keuzes. Ook zal een verzekeringstussenpersoon uw belangen behartigen als de verzekering eenmaal is afgesloten en staat daarin sterker dan u als individu. De premies zijn altijd gelijk, of u nu rechtstreeks naar de maatschappij gaat of via een tussenpersoon. Een goede ziektekostenverzekering is altijd maatwerk. Voor een vrijblijvend advies kunt u altijd contact met ons opnemen via Matthieu Heijligenberg, augustus 2014 Matthieu Heijligenberg is werkzaam bij en is deskundige o.a. op het gebied van ziektekostenverzekeringen voor Nederlandse/Belgische expats, pensionados en emigranten die in Thailand wonen. 16

Ziektekostenverzekering & Medische Ingrepen in Thailand Zie pagina s 5 & 6 voor Uiterste Wilsbeschikking bij Medische Behandeling

Ziektekostenverzekering & Medische Ingrepen in Thailand Zie pagina s 5 & 6 voor Uiterste Wilsbeschikking bij Medische Behandeling Ziektekostenverzekering & Medische Ingrepen in Thailand Zie pagina s 5 & 6 voor Uiterste Wilsbeschikking bij Medische Behandeling Zoals diverse medelanders aan den lijve hebben ervaren, is zo ongeveer

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering in Thailand

Ziektekostenverzekering in Thailand Ziektekostenverzekering in Thailand Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verzekerd voor zorgkosten via de AWBZ en de Zvw (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet).

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje 1) Doelgroep - Voor wie is de Special ISIS verzekering geschikt? - Is er ook dekking in een land met een negatief

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial)

Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial) De periode voor de belastingaangifte over het voorgaande jaar (parallel lopend aan het kalenderjaar) is mei-juni van elk jaar voor fiscaal residenten en gedurende het hele jaar voor niet residenten. Vermogensbelasting

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering

Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering Nr. 35 - NL Augustus 2013 Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering De invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 heeft belangrijke gevolgen gehad voor ieder die in de Verenigde

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2014. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2014. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2014 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Inhoud Wij zijn er voor ú. Ook in 2014 3 Wij zijn er voor ú. Juist op de momenten die ertoe doen

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

Always in Motion FAQ. Spanje

Always in Motion FAQ. Spanje Always in Motion FAQ Spanje KvK Den Haag: 27369191 Park Hoornwijck 2 Calle Abeto 2 Bank: 450181456 2289 CZ Rijswijk (NL) 03724 Moraira-Teulada (SP) BTW nr: 8219.25.155.B01 +31 707 113 456 +34 634 373 922

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari

Nadere informatie

Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar. Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars

Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar. Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar Onderzoek naar de dienstverlening van

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden

Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CPAM, ZIN) Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden Tweede uitgave 2015 (eerste uitgave 2013) Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie