Ziektekosten en arbeidsongeschiktheid bij emigratie en werken in het buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziektekosten en arbeidsongeschiktheid bij emigratie en werken in het buitenland"

Transcriptie

1 Expatverzekering.nl Ziektekosten en arbeidsongeschiktheid bij emigratie en werken in het buitenland Voor: expats bedrijven emigranten gepensioneerden Voor vragen en advies: Telefoon: +31 (0) Internet: Bezoekadres: JoHo center Den Haag Paviljoensgracht 18, Den Haag

2 INHOUD Ziektekostenverzekeringen in het buitenland 1. Uw ziektekostenverzekering bij emigratie 2. Belangrijke eigenschappen van een internationale ziektekostenverzekering 3. Hoe kunt u zich goed verzekeren in het buitenland? 3.1 Lokaal verzekeren 3.2 Verzekeren via de werkgever 3.3 Een internationale ziektekostenverzekering afsluiten 4. Verzekeringsaanbod JoHo Insurances 5. Collectieve ziektekostenverzekeringen voor bedrijven Verlies van inkomen door ziekte of ongeval 1. Arbeidsongeschiktheid, ziekte & ongevallen 2. Waar moet ik rekening mee houden bij vertrek naar het buitenland? 3. Verzekeringsvormen voor inkomen bij medische calamiteiten 3.1 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3.2 Kapitaalsverzekering 3.3 Ongevallenverzekering 4. Welke mogelijkheden biedt JoHo Insurances 4.1 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4.2 Kapitaalsverzekering 4.3 Ongevallenverzekering 5. Risicovolle beroepen

3 Ziektekostenverzekeringen in het buitenland 1. Uw Ziektekostenverzekering bij emigratie Wanneer u uit Nederland vertrekt, vervalt vaak het recht op de Nederlandse basisverzekering. Dit is het geval indien u zich uitschrijft uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en/of u gaat werken in het buitenland voor een buitenlandse werkgever. Blijft u voor een Nederlandse werkgever werken, dan bestaat de kans dat u verplicht blijft om de basisverzekering aan te houden. De regelgeving hieromtrent is vrij uitgebreid, dus advies op maat kan wenselijk zijn. Bij twijfel kunt u een onderzoek AWBZ laten doen bij de SVB. In de meeste gevallen echter, komt de Nederlandse basisverzekering te vervallen. U dient dan zelf een verzekering voor ziektekosten te regelen. Dit document geeft kort weer wat de belangrijkste verschillen zijn met de Nederlandse basisverzekering en bespreekt een aantal belangrijke kenmerken van een internationale ziektekostenverzekering die van belang zijn als u zelf een verzekering gaat regelen. Wilt u overigens meer lezen over de verzekeringsplicht in Nederland, op onze website expatverzekering.nl vindt u meer informatie over de Zorgverzekeringswet. U vindt dit onderwerp terug bij de Aandachtspunten, waar ook een groot aantal andere onderwerpen wordt besproken. 2. Belangrijke eigenschappen van een internationale ziektekostenverzekering Een verzekeraar heeft geen acceptatieplicht bij een individuele particuliere ziektekostenverzekering. De premies zijn onder meer leeftijdsafhankelijk. Naarmate u ouder wordt gaat u meer betalen. Kinderen zijn, in tegenstelling tot de zorgverzekering in Nederland, niet gratis meeverzekerd tot hun 18e. Vaak geldt er een maximum leeftijd om de verzekering te kunnen aanvragen. In een enkel geval stopt de verzekering als u een bepaalde leeftijd bereikt. Meestal zijn er diverse regio's. 'Dure landen', zoals bijvoorbeeld de USA, Canada en ook andere landen, zijn qua premie vaak opgenomen in een aparte regio. De juiste regio kiezen voorkomt dat u onnodig veel premie betaalt en anderzijds dat u niet voldoende of onverzekerd bent. Ongeacht waar u woont of reist, de verzekering biedt dekking in de door u gekozen regio. De dekking buiten het woonland of regio kan per verzekering verschillen. Voor bepaalde zaken kan een wachttijd in acht zijn genomen. Dit geldt vaak voor kosten in verband met zwangerschap, ingrijpende tandheelkundige hulp en psychische zorg. Tijdens de wachttijd heeft u geen recht op vergoeding van deze kosten. Bij zwangerschap bijvoorbeeld is een wachttijd van 10 tot 12 maanden niet ongebruikelijk. Zou u 8 maanden na aanvang van de verzekering zwanger worden, dan heeft u tijdens de eerste 4 maanden van uw zwangerschap geen recht op vergoeding van kosten die te maken hebben met de zwangerschap. Na verstrijken van de wachttijd is er wel recht op vergoeding. Enkele verzekeringen hebben geen wachttijd. Internationale verzekeraars maken vaak onderscheid tussen inpatient- en outpatientkosten. Indien u alleen dekking heeft voor inpatientkosten zijn alleen kosten in verband met een ziekenhuisopname gedekt. De outpatient kosten betreffen bijvoorbeeld huisarts, specialist en medicijnen. Keuzevrijheid m.b.t. het ziekenhuis of kliniek. In tegenstelling tot Nederland zijn er in het buitenland vaak grote verschillen tussen staatsziekenhuizen en privé-klinieken. Maar ook in een ziekenhuis is het niet ongebruikelijk dat er verschillende klasse aanwezig zijn. De klasse bepaalt onder andere met hoeveel mensen u een kamer of zaal deelt. Daarnaast is in sommige landen ook de kwaliteit van de zorg of beschikbaarheid van artsen anders in de verschillende klasse. Mede afhankelijk van uw bestemming kan het van belang zijn om hier rekening mee te houden in de keuze voor de verzekering. Dekking bij molest. Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties. Denk daarbij o.a. aan een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en rellen. In bepaalde gebieden zijn dit soort situaties meer te verwachten dan in andere, toch kan het overal gebeuren. Een aantal verzekeraars biedt dekking voor ziektekosten in verband met molest.

4 3. Hoe kunt u zich goed verzekeren in het buitenland? In Nederland zijn we sinds 2006 gewend om een basisverzekering te hebben. In het buitenland zijn er soms lokale regelingen waar u aan moet of kunt deelnemen of kunt een particuliere verzekering afsluiten. Een andere mogelijkheid is dat er een verzekering via de werkgever wordt afgesloten of dat u zelf een internationale ziektekosten verzekering afsluit. U kunt zich dus in het buitenland op verschillende manieren verzekeren. Wat mogelijk is hangt onder andere af van: De regelgeving en mogelijkheden in uw nieuwe woonland Uw situatie (werk/werkgever, pensioen, etc) Uw gezondheid Uw budget en voorkeuren qua medische dekking 3.1 Lokaal verzekeren In het buitenland zijn soms lokale regelingen (zoals in Nederland de Basisverzekering) waar u aan moet of kunt deelnemen, omdat u er gaat wonen en/of gaat werken. Ook kunt u soms lokaal een particuliere verzekering afsluiten. Er zit echter een aantal nadelen aan lokaal verzekeren. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking voor: repatriëring naar Nederland om medische redenen repatriëring naar Nederland i.v.m. familieomstandigheden repatriëring naar Nederland na overlijden overkomst van familie bij ernstige ziekte of ongeval reizen buiten het land waar u verblijft behandeling in Nederland bij langdurige ziekte of zwaar ongeval bevalling in Nederland Daarnaast zijn de polisvoorwaarden in andere taal, zitten er vaak listige beperkingen aan de dekking voor ziektekosten, is schade claimen soms lastiger en bij verhuizing naar ander land is weer een andere verzekering nodig, die bij gezondheidsproblemen kan worden geweigerd. 3.2 Verzekeren via de werkgever Verzekeren via de werkgever (indien mogelijk) heeft meestal als groot voordeel dat de werkgever de premie betaald. Vaak is er (bij een goed collectief) ook geen sprake van wachttijden. Toch kan er aan een dergelijke regeling ook een aantal nadelen kleven: De dekking kan beperkt zijn; Gezinsleden kunnen niet altijd worden meeverzekerd; De verzekering is niet altijd mee te nemen bij wisseling van werkgever of ontslag. Dit laatste aspect komt meestal op een onverwacht moment. En als 1 van de gezinsleden problemen met de gezondheid heeft, kan dit een grote belemmering vormen bij het vinden van een geschikte nieuwe verzekering. Zelf een internationale ziektekostenverzekering regelen wanneer u voor langere tijd naar het buitenland vertrekt heeft dus een belangrijk voordeel; geen risico op (nieuwe) uitsluitingen omdat u niet steeds een nieuwe verzekering moet regelen en niet het risico dat u op een gegeven moment nergens meer verzekerd kan worden. 3.3 Een internationale ziektekostenverzekering afsluiten In tegenstelling tot de Nederlandse basisverzekering, waarvan de inhoud wordt bepaald door de overheid, zijn de dekkingen van internationale ziektekostenverzekeringen niet gebonden aan minimale eisen. Er valt dus een hoop te kiezen. Van belang is om voor u zelf te bepalen wat u belangrijk vindt om te verzekeren. Wij denken graag met u mee en adviseren u in het vinden van de juiste verzekering. Meer informatie vindt u op Hier kunt u ook het online adviesformulier invullen! Acceptatie Een particuliere verzekeraar heeft bij een individuele aanvraag voor een ziektekostenverzekering altijd het recht om naar aanleiding van een gezondheidsverklaring, bepaalde clausules te stellen waardoor bepaalde kosten niet worden vergoed of om uw aanvraag te weigeren. Een particuliere verzekeraar heeft namelijk geen acceptatieplicht. Dit is ook de reden waarom een verzekeraar u, bij het aanvragen van de verzekering,

5 enkele vragen zal stellen over uw gezondheidssituatie. Deze medische vragenlijst vult u zelf in. In sommige gevallen ziet de verzekeraar aanleiding om, op basis van de antwoorden op deze medische vragenlijst nog wat aanvullende vragen te stellen of willen zij een aanvullende keuring. Er zijn een aantal mogelijkheden met betrekking tot de uiteindelijke acceptatie: 1. U wordt volledig geaccepteerd zonder bijzonderheden. 2. De verzekeraar stelt bijzondere voorwaarden (bijvoorbeeld een bepaalde looptijd) of sluit door middel van clausules, de kosten in verband met bepaalde bestaande aandoeningen en kwalen uit. Een premietoeslag behoort ook tot de mogelijkheden. 3. Uw aanvraag wordt geweigerd, u kunt niet verzekerd worden via deze verzekeraar. 4. Verzekeringsaanbod JoHo Insurances JoHo Insurances werkt samen met een groot aantal gespecialiseerde verzekeraars. Nederlandse verzekeraars, en (de grootste) internationale verzekeraars. Hieronder een kort overzicht van de in ons aanbod meest gebruikte internationale verzekeringen: Goudse Expat Pakket Een pakket verzekeringen waaronder ziektekosten en diverse aanvullingen zoals particuliere aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en ongevallen. Biedt een goede service en houdt rekening met Nederlandse maatstaven als het gaat om behandeling in een ziekenhuis. Heeft naast een goede dekking voor ziektekosten een arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen zeer goede voorwaarden. Biedt de keuze tussen diverse dekkingsniveau's en eigen risico's. Heeft als één van de weinigen een aparte ziektekosten premie voor regio Europa. De verzekering stopt als u 65 jaar wordt. Global Traveler Een pakket verzekeringen waaronder ziektekosten en verschillende aanvullingen zoals particuliere aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. De verzekeraar is vrij streng in acceptatieprocedure als het gaat om bestaande klachten. Indien in een ziekenhuis meerdere klasse aanwezig zijn vindt behandeling altijd plaats op basis van laagste klasse. Er is geen maximale leeftijd voor het aanvragen van de verzekering en ook geen maximale eindleeftijd. Er zijn veel leeftijdscategorieën waardoor u nog tot hoge leeftijd steeds meer gaat betalen. Heel flexibele verzekering m.b.t. de looptijd: er is keuze tussen een kortlopende (maximaal 2 jaar) en langlopende variant zonder einddatum. Inkomen uit werk is geen vereiste voor deze verzekering. Expatplus Een verzekering van een internationale verzekeraar met een zeer groot netwerk aan zorgverleners, wereldwijd. Biedt volledig vrije keuze voor ziekenhuis en privékliniek. Naast goede dekking voor ziektekosten (vast onderdeel) zijn er relatief voordelige aanvullende dekkingen mogelijk voor ongevallen, levensverzekering en arbeidsongeschiktheid. Maximale leeftijd om aan te vragen is 60 jaar, er is geen maximale eindleeftijd. Biedt diverse dekkingsniveau's en eigen risico's. Inkomen uit werk is een vereiste om deze verzekering aan te kunnen vragen. ONVZ Internationaal Een verzekering met buitenland dekking van een Nederlandse zorgverzekeraar. Er is alleen dekking mogelijk voor ziektekosten. Geen maximale leeftijd voor het aanvragen of maximale eindleeftijd. Het begin van deze verzekering moet aansluiten op het einde van de Nederlandse basisverzekering. Vergoedingen zijn gerelateerd aan het Nederlandse tarief, waardoor er niet altijd kostprijs dekking is. Inkomen uit werk is niet nodig om de verzekering aan te vragen. Allianz International Een ziektekostenverzekering van een grote internationale verzekeraar. Heeft een groot internationaal netwerk. Er is alleen dekking mogelijk voor ziektekosten.

6 Maximale leeftijd om de verzekering aan te kunnen vragen is 70 jaar. Diverse pakketten mogelijk voor inpatient- en outpatientkosten, kosten in verband met zwangerschap en geboorte en tandheelkundige kosten. BUPA Een grote Internationale ziektekostenverzekaar met een groot wereldwijd netwerk. Er zijn alleen dekkingen mogelijk die verband houden met ziektekosten. Maximale leeftijd om de verzekering aan te kunnen vragen is???? Diverse aanvullende pakketten, bovenop 't Medical Insurance pakket, zoals Medical Plus, Medicine and Equipment en Wellbeing. International Passport for Employees (IPE) Een uitgebreide reisverzekering bestaande uit meerdere onderdelen, waaronder ziektekosten. Alleen dekking voor spoedeisende medische kosten. Het is 1 compleet pakket, dus geen optionele onderdelen. Looptijd maximale 10 jaar, maximale leeftijd is 65 jaar. Ook een goede overbruggingsverzekering enkel spoedeisende medische kosten. 5. Collectieve ziektekostenverzekeringen voor bedrijven Voor bedrijven die werknemers uitzenden, projecten hebben in het buitenland en bedrijven die een nieuwe vestiging gaan opzetten in het buitenland, is een bedrijfscollectief voor de ziektekostenverzekering interessant. Een collectief kan diverse voordelen bieden: Dekking opmaat Medisch non-selecte aanname van werknemers en gezinsleden Geen wachttijden Premie-korting Er zijn al collectieven mogelijk vanaf 3 verzekerden. Vanaf 10 medewerkers (exclusief gezinsleden) is er een ruime keuze wat betreft collectieven zonder medische selectie. Wilt u meer weten over deze collectieven voor bedrijven, neem dan graag contact met ons op.

7 Verlies van inkomen door ziekte en ongeval 1. Arbeidsongeschiktheid, ziekte & ongevallen In tegenstelling tot verzekeringen tegen ziektekosten, zijn veel mensen zich minder bewust van het nut van een verzekering tegen inkomstenderving. In Nederland zijn er immers voor werknemers allerlei verplichte verzekeringen en voorzieningen, waardoor men gewend is dat er automatisch een vervangend inkomen mogelijk is bij ziekte of een ongeval. Zo wordt er bij ziekte loon doorbetaald, is er mogelijk recht op een WIA uitkering (voorheen WAO) en vormt de Bijstanduitkering een uiteindelijk vangnet. Bij vertrek uit Nederland, komt het recht op deze sociale zekerheden te vervallen. En wanneer u arbeidsongeschikt terug zou keren naar Nederland, heeft u geen recht op een WIA uitkering. Met de informatie in deze brochure hopen we u op de hoogte te brengen van de risico s die u loopt wanneer u geen gebruik meer kunt maken van de sociale zekerheid in Nederland. In het buitenland zijn er namelijk vaak geen regelingen, waardoor u bij ziekte niet alleen kosten moet maken voor uw medische behandeling, maar u ook de financiële gevolgen draagt van uw (tijdelijke of permanente) onvermogen om te kunnen werken. Tegen dit verlies van inkomen kunt u zich op diverse manieren beschermen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hieronder vindt u meer informatie over deze mogelijkheden, maar uiteraard bieden wij u graag een persoonlijk advies. 2. Waar moet ik rekening mee houden bij vertrek naar het buitenland? In Nederland is veel geregeld met betrekking tot de sociale verzekeringen: Werknemersverzekeringen (WIA, ZW, WW) Volksverzekeringen (AOW, AWBZ, ANW, Kinderbijslag) De WIA regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval niet meer kan werken. Dit geldt voor iemand die in loondienst is. Zelfstandigen dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen. Niet-werkenden zijn hier in de regel niet voor verzekerd. Bij vertrek naar het buitenland, is men in de meeste gevallen niet meer verzekerd voor verlies aan inkomen door ziekte of ongeval. Bij terugkeer komt u ook niet meer (zomaar) voor dekking voor bijvoorbeeld WIA in aanmerking. Er zijn diverse mogelijkheden om hier particuliere voorzieningen voor te treffen. 3. Verzekeringsvormen voor inkomen bij medische calamiteiten Om een juiste keuze te kunnen maken, is het van belang te weten wat de mogelijkheden zijn, en wat de specifieke verzekeringen inhouden. Er is een drietal soorten verzekeringen met elk hun specifieke voor- en nadelen die we in dit document zullen toelichten: 3.1 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3.2 Kapitaalsverzekering 3.3 Ongevallenverzekering. 3.1 Arbeidsongeschiktheidsverzekering Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt dekking om in geval van arbeidsongeschiktheid een uitkering te verkrijgen. Indien men door een ziekte of ongeval (gedeeltelijk) niet meer kan werken, dan verkrijgt men een uitkering van de verzekeraar. Indien men wel nog (grotendeels)kan werken, zal er geen uitkering (meer) volgen. De duur van de uitkering is van diverse factoren afhankelijk. Kenmerken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: Maandelijkse uitkering tot maximaal 65-jarige leeftijd; Maximaal 80% van uw bruto salaris te verzekeren; Wachttijd meestal 3 maanden of langer. Acceptatie door middel van een aanvraagformulier, een gezondheidsverklaring; Afhankelijk van uw leeftijd en hoogte verzekerd salaris eventueel medische keuring. Premie wordt bepaald op basis van leeftijd, salaris, werkzaamheden en medische historie;

8 Let op de voorwaarden wat betreft uitsluitingen en andere zaken. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking in risicolanden en tijdens avontuurlijke sporten. Bij bepaling of er geclaimd kan worden op een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hanteert een verzekeraar een criterium. Op een AOV zijn er drie soorten criteria: Beroepsarbeidsongeschiktheid: Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid het eigen (verzekerde) beroep bepalend is. Als u bijvoorbeeld accountant bent en u gekozen heeft voor een verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, dan kunt u niet verplicht worden uw (rest)capaciteiten te benutten voor een andere (gelijkwaardige) functie. In de meeste voorwaarden bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt echter wel rekening gehouden met mogelijke aanpassingen van werkzaamheden binnen het eigen bedrijf. Passende arbeid: Onder passende arbeid wordt verstaan: "alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemers is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van de werknemer kan worden gevergd". Wanneer u vanwege arbeidsongeschiktheid niet meer in staat bent om uw eigen beroep uit te oefenen dan zal een bredere oriëntatie op de arbeidsmarkt nodig zijn. Er wordt dan gezocht naar een beroep welke in redelijkheid aan u kan worden opgedragen, daarbij rekening houdend met uw arbeidsverleden, het arbeidspatroon, uw opleiding, het salaris, de lichamelijke beperkingen, de afstand tot het werk etc. Bij voorkeur ligt het functieniveau van het beroep zoveel mogelijk op het niveau van het oude beroep. U wordt bij passende arbeid eerder in staat geacht een vervangende functie te vervullen dan bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen beroepsarbeidsongeschiktheid. Gangbare arbeid: Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaamheden die voor de krachten en bekwaamheden van een verzekerde zijn berekend en die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid. De betrokken verzekeringsmaatschappij gaat dan uit van de arbeid die u nog kunt verrichten, ongeacht uw beroep en werkervaring. Bij het criterium van gangbare arbeid loopt u als zelfstandig ondernemer een risico, wanneer u op dit moment bijvoorbeeld werkzaam bent als accountant dan kunt u bij arbeidsongeschiktheid met het criterium van gangbare arbeid worden gedwongen om een baan als postbode te accepteren. Keuzefactoren bij het kiezen van een geschikte verzekering: - Premie (gelijkblijvend of stijgend met leeftijd?) - Dekking o uitgebreid, of alleen uitkering bij calamiteiten? o Tot welke eindleeftijd? o Wachttijd? o Vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid volgt een uitkering? - Uitkering (moet men terug naar Nederland, of kan men in nieuwe woonland blijven wonen) - Is de verzekering jaarlijks opzegbaar vanuit de verzekeraar, of niet? 3.2 Kapitaalsverzekering Naast het verzekeren van een salaris met een maandelijkse uitkering (zoals bij een 'klassieke' arbeidsongeschiktheidsverzekering zoals hierboven beschreven) kunt u ook kiezen voor een kapitaalsverzekering. Dat is een verzekering die in 1 keer een bedrag uitkeert bij blijvende invaliditeit ten gevolge van ziekte of ongeval. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het verzekerde bedrag. De verzekering kan uitgebreid worden met een overlijdensrisico verzekering. De premie stijgt naarmate u ouder wordt in tranches van 10 jaar (bijv. premie voor 30 tot 40 jarigen, premie voor 40 tot 50 jarigen etc.) De eindleeftijd bedraagt 70 jaar.

9 Enkele belangrijke verschillen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering: - Er hoeft geen aantoonbaar salaris verdiend hoeft te worden - De uitkering is niet gerelateerd aan inkomen* - De hoogte van de premie is vergeleken met de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering laag, omdat het een eenmalige uitkering betreft, en de uitkering niet aan werkzaamheden is verbonden. * Dat kan betekenen dat: - bij een zeer beperkte invaliditeit er maar een lage uitkering volgt, waarbij het verlies aan inkomen groot kan zijn (denk aan het verlies van een hand voor een pianist of chirurg). - er wel een uitkering kan volgen ondanks dat men geen verlies van inkomen heeft. Deze aspecten maken deze verzekering uitermate geschikt voor bijvoorbeeld: - net afgestudeerden - vrijwilligers, die bijvoorbeeld vanuit een betaalde baan meerdere jaren voor niets of een lokaal salaris in ontwikkelingslanden gaan werken - startende ondernemers. 3.3 Ongevallenverzekering Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. Deze verzekering is dus beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een kapitaalsverzekering die ook uitkeren als u arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte. De kosten zijn dan ook veel lager. U hoeft voor een ongevallenverzekering geen aantoonbaar salaris te hebben en bij de aanvraag hoeft u ook geen gezondheidsverklaring ingevuld te worden. Wel kan het voor een verzekeraar van belang zijn welke werkzaamheden u gaat doen in het buitenland. Voor bijvoorbeeld professioneel sporters of werknemers in de off shore gelden uitsluitingen of hogere premies. 4. Welke mogelijkheden biedt JoHo Insurances? 4.1 Arbeidsongeschiktheidsverzekering JoHo Insurances werkt samen met een aantal verzekeraars die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden voor Nederlanders in het buitenland. Hieronder schenken wij graag aandacht aan een aantal van deze verzekeringen De Goudse Verzekeringen: Goudse Expat Pakket William Russell: Income Protection Vanbreda International: Expatplus De Goudse Verzekeringen Uitgebreide verzekering naar Nederlandse maatstaven. Biedt een uitkering vanaf 45% arbeidsongeschiktheid. Biedt tevens de meeste mogelijkheden om de verzekeringen aan uw wensen aan te passen qua wachttijd en eindleeftijd. De Goudse hanteert een instappremie die gedurende uw hele verzekering gelijk blijft (behoudens indexeringen) De verzekering dekt beroepsarbeidsongeschiktheid wat betekent dat er bij het bepalen van de arbeidsongeschiktheid rekening gehouden wordt met het beroep wat u uitvoert. Zeer goede verzekering voor een hoge prijs. Snelle acceptatie; goede service. De verzekering is jaarlijks opzegbaar per einde van de contractsdatum (met inachtneming van een opzegtermijn van een maand) en sowieso opzegbaar bij terugkeer naar Nederland. Bij vaststelling arbeidsongeschiktheid wordt men geacht naar Nederland terug te keren. Voor uitgebreide informatie en het opvragen van een offerte kunt u contact met ons opnemen. William Russell Engelse verzekeraar. Uitkering pas mogelijk bij volledige arbeidsongeschiktheid. Criterium "beroepsarbeidsongeschiktheid" gedurende de eerste twee jaar van volledige arbeidsongeschiktheid. Na die eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid hanteert de verzekeraar het criterium "gangbare arbeid" wat betekent dat er voor de bepaling van het arbeidsongeschiktheidspercentage gekeken wordt naar welk werk u nog kunt doen, ongeacht uw eerdere beroep of diploma's. De premie stijgt naarmate u ouder wordt. Deze verzekering is een echte calamiteitendekking die pas tot uitkering komt als u een groot medisch probleem heeft. Premiestelling voor administratieve werkzaamheden is beduidend lager dan bij De Goudse

10 verzekeringen. William Russell hanteert een zeer formeel, en daardoor langdurige, acceptatieprocedure. Verzekering is jaarlijks (schriftelijk) opzegbaar. Voor het opmaken van een offerte en meer informatie kunt u onze website bezoeken of contact met ons opnemen. Vanbreda International Belgische verzekeraar. Biedt een vergelijkbare arbeidsongeschiktheidsdekking als William Russell, tegen een veel lagere premie. Voordelen vergeleken met William Russell: geen keuring vereist na de eerste 2 jaar ook uitkering indien niet geheel arbeidsongeschikt Nadelen: uitkering indien na 3 maanden geheel arbeidsongeschikt de AOV-dekking moet altijd in combinatie met de ziektekostenverzekering van Expatplus afgesloten worden. Verzekering is per kwartaal / half jaar / jaar (afhankelijk van gekozen betaaltermijn schriftelijk en per opzegbaar.) Houdt u rekening met een opzegtermijn van 1 maand. Voor meer informatie over deze verzekering en het opmaken van een offerte kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Overige mogelijkheden JoHo Insurances is zeer actief om ook andere mogelijkheden te bieden voor, o.a. uitkeringen bij lagere arbeidsongeschiktheidspercentages, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor mensen zonder (vast) inkomen, vrijwilligers, partners van expats en dergelijke. Ons aanbod op dit gebied is dan ook continu in ontwikkeling en de mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij raden u dan ook aan om contact met ons op te nemen voor advies. 4.2 Kapitaalsverzekering U kunt zich vanaf een bedrag van euro verzekeren en de premie is afhankelijk van uw leeftijd, uw werkzaamheden, het land van tijdelijk verblijf en uw medische historie. De hoogte van de premie is vergeleken met de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering laag. De verzekering kan blijven doorlopen als u terug bent gekeerd in Nederland. Joho Insurances werkt samen met aanbieder Hienfeld. Verzekering is jaarlijks (schriftelijk) opzegbaar. Houdt u rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Meer informatie over deze kapitaalsverzekering kunt u bij ons opvragen, neemt u gerust contact op. 4.3 Ongevallenverzekering Joho Insurances werkt samen met diverse aanbieders van ongevallenverzekeringen voor Nederlanders in het buitenland. Opzegbaarheid en opzegtermijnen afhankelijk van de betreffende verzekeraar. Voor onze mogelijkheden voor een ongevallenverzekering kijkt u op onze website, expatverzekering.nl of neemt u contact met ons op. 5. Risicovolle beroepen Voor diverse beroepen kan het lastiger zijn een geschikte verzekering te vinden. JoHo Insurances biedt desondanks diverse mogelijkheden. Onder andere voor zeevarenden, piloten, en professionele duikers. Maar ook andere beroepen met meer risico's dan bij een reguliere "kantoorbaan". Op onze website besteden we hier uitgebreid aandacht aan, maar uiteraard kunt u contact met ons opnemen voor een persoonlijk advies.

11 Meer informatie en advies Behoefte aan meer informatie of persoonlijk advies? Neemt u dan contact met ons op. Contactgegevens: Telefooon: +31(0) Internet: Bezoekadres: JoHo Center Den Haag Paviljoensgracht 18 in Den Haag Waarom een verzekering afsluiten via JoHo? JoHo Insurances is gespecialiseerd in verzekeringen voor lang verblijf in het buitenland. Bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, het voordeligste en het meest gespecialiseerde aanbod. Service: aanbod van meerdere verzekeraars uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars advies op maat snelle en persoonlijke afhandeling Praktisch: mogelijkheid om verzekeringen te combineren hulp bij het overstappen ruime keuze uit passende en betaalbare dekkingen Veilig: The JoHo Company is erkend door en staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten ('AFM') als financieel dienstverlener (nr ) Voordelig: breed aanbod van voordelige verzekeringen vaak goedkoper dan rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij collectiviteitskorting, combinatiekorting en JoHo korting Verantwoord: JoHo Insurances is onderdeel van The World of JoHo. Door het afsluiten van een verzekering via JoHo maak je de internationale samenwerkingsactiviteiten van JoHo, zoals de steun aan ontwikkelingsprojecten, mogelijk

JOHO SPECIAL ISIS. De meest afgesloten reisverzekering voor stage in het buitenland

JOHO SPECIAL ISIS. De meest afgesloten reisverzekering voor stage in het buitenland JOHO SPECIAL ISIS De meest afgesloten reisverzekering voor stage in het buitenland Dekking voor aansprakelijkheid tijdens je stage werkzaamheden Hoge dekking voor laptop en overige elektronica Je betaalt

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje 1) Doelgroep - Voor wie is de Special ISIS verzekering geschikt? - Is er ook dekking in een land met een negatief

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering in Thailand

Ziektekostenverzekering in Thailand Ziektekostenverzekering in Thailand Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verzekerd voor zorgkosten via de AWBZ en de Zvw (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet).

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Zorgt dat u uw naasten niet met financiële lasten achterlaat. Helpt u. en sneller weer op eigen benen te staan.

Zorgt dat u uw naasten niet met financiële lasten achterlaat. Helpt u. en sneller weer op eigen benen te staan. Helpt u onafhankelijk te blijven ACE 50+ Ongevallenverzekering en sneller weer op eigen benen te staan. Zorgt dat u uw naasten niet met financiële lasten achterlaat. ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering

Nadere informatie

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Ooms Financieel Adviseurs B.V.

Ooms Financieel Adviseurs B.V. Ooms Financieel Adviseurs B.V. - DIENSTENWIJZER VERSIE 17 JUNI 2014 - Onze kantoren zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur. Adviesgesprekken kunnen op afspraak in de avonduren en op zaterdag

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mussche Assurantie Kantoor besteed veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook streven wij naar volledige transparantie met betrekking tot de diensten die wij

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Productwijzers Reisverzekering

Productwijzers Reisverzekering s Productwijzers Reisverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Reis- en annuleringsverzekering.. pagina 2 Rechtsbijstandverzekering.. pagina 11 Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden Uw medewerkers goed verzekerd Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden 2 3 Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden (Semi-) Collectieve pensioenverzekering Uw organisatie valt of staat met

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie