Ziektekostenverzekering & Medische Ingrepen in Thailand Zie pagina s 5 & 6 voor Uiterste Wilsbeschikking bij Medische Behandeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziektekostenverzekering & Medische Ingrepen in Thailand Zie pagina s 5 & 6 voor Uiterste Wilsbeschikking bij Medische Behandeling"

Transcriptie

1 Ziektekostenverzekering & Medische Ingrepen in Thailand Zie pagina s 5 & 6 voor Uiterste Wilsbeschikking bij Medische Behandeling Zoals diverse medelanders aan den lijve hebben ervaren, is zo ongeveer het ergste wat je, vooral op latere leeftijd, kan overkomen, dat je niet meer onder de goedkope Nederlandse zorgverzekering valt, of helemaal geen ziektekostenverzekering meer hebt, of zelfs: niet meer kunt krijgen! In het verleden hebben veel expats (vrijwillig of noodgedwongen) een Thaise of internationale verzekering genomen. Zeker in het begin leek dit goedkoop, maar deze verzekeringen kennen veel beperkingen en op latere leeftijd forse premies. Sommige maatschappijen bieden geen dekking meer vanaf 65 of 70 jaar, en soms kan men zo maar uit de verzekering worden gezet, want er is niet altijd een verplichting tot continuiteit. Het kan ook gebeuren dat de verzekeraar er domweg mee ophoudt zonder voor alternatieve en overgedragen (= continue) dekking te zorgen. Werkelijk alles is mogelijk; er is helaas veel kaf onder onze jasmijnrijst! (Al deze zaken overkomen Thaise particulier-verzekerden overigens ook.) Voor in Thailand als regel woonachtige Nederlanders zijn er twee basismogelijkheden: A. Men heeft zich niet laten uitschrijven in Nederland. U valt onder de verplichte NL zorgverzekering en betaalt pvv = premie volksverzekeringen. In het buitenland is er in principe aanspraak op de NL zorgverzekering. Echter, voor dekking in landen buiten de Europese Unie kan een aanvullende buitenlanddekking worden verlangd (niet kostbaar), en er bestaat als regel een meldingsplicht vooraf voor een voorgenomen langer verblijf in het buitenland. Raadpleeg voor deze beide zaken uw NL ziektekostenverzekeraar de regels zijn niet hetzelfde bij alle verzekeraars. Voor zaken die onder AWBZ vallen raadplege men de bewuste NL instantie; dekking in Thailand is in principe uitgesloten omdat Thailand geen zgn. verdragsland is. Pas op: U zult in een Thais particulier ziekenhuis willen worden verzorgd. Verrichtingen in Thailand dienen in elk geval zsm aan uw verzekaar te worden gemeld, en de verzekeraar kan ziekenhuizen uitsluiten. Voor behandelingen die niet urgent zijn, is in elk geval toestemming vooraf vereist (en wordt vaak niet gegeven). Uw verzekeraar zal NL normbedragen hanteren, en deze bedragen kunnen (zeker tegenwoordig) lager zijn dan die welke het Thaise ziekenhuis u zou willen laten betalen. Laat uw ziekenhuis dit regelen met uw verzekeraar. Zie ook: Medische ingrepen in Thailand, pagina 4-5. B. Men heeft zich wel in Nederland laten uitschrijven. Er is geen aanspraak op de NL zorgverzekering, ook al betaalt u in NL nog (enige) loonheffing; er wordt echter geen premie pvv ingehouden* en u betaalt ook geen AWBZ premie. Met andere woorden: u dient zich in Thailand, of in Nederland, of waar dan ook, te verzekeren bij een maatschappij die dekking biedt in Thailand. (Dat wijzigt zodra u zich weer in Nederland vestigt; u wordt daarmee in Nederland belastingplichtig en valt weer onder de pvv en AWBZ heffingen.) Kies uw verzekeraar zorgvuldig en let op de maximaal verzekerde leeftijd, de premiehoogte bij latere leeftijd, en wat de acceptatie- en uitzettingsregels zijn. Probeer uw NL verzekeraar aan te houden d.m.v. een buitenlandpolis, of stap voor uw uitschrijving in Nederland over naar een NL zorgverzekeraar met een goede buitenlandpolis (niet elke verzekeraar heeft zo n polis: zie verder). Conclusie t.a.v. uitschrijven in Nederland in relatie tot zorgverzekering Als het niet strikt noodzakelijk/voordeliger is, dan verdient het de voorkeur in Nederland ingeschreven te blijven, want dan is er aanspraak op de voorzieningen van de NL zorgverzekering. De kosten zijn laag, de verzekering kan niet door leeftijd worden beeindigd, en u kunt altijd overstappen naar een andere verzekeraar. Overweegt u uitschrijving in Nederland, dan verdient het aanbeveling een NL zorgverzekeraar aan te houden. De maandpremie is dan wel fors hoger dan de pvv premie; reken op ca. driemaal zoveel. In tijdelijke of noodgevallen zijn er ook reisverzekeringen (en soortgelijk). Wees echter op uw hoede, want reisverzekeringen zijn echt bedoeld voor noodgevallen en tijdelijke dekking en zeker niet bedoeld voor ingrijpende/langdurige zaken, ook al heeft u een zgn. jaardekking! NL reisverzekeringen gaan ervanuit dat u onder de NL zorgverzekering valt = medische kosten worden geclaimd bij uw NL verzekeraar. Niet-NL reisverzekeringen kunnen ook restricties bevatten, bv mbt de hoogte van medische vergoedingen. 1

2 Sommige NL verzekeraars hebben een particuliere buitenlandpolis die dekking in vrijwel alle landen geeft. Meestal zijn de VS, Zwitserland, Japan en Singapore uitgesloten, en valt Thailand onder de rest van de wereld. Er is helaas geen volledige lijst van deze firma s. De aanbiedingen zijn als regel toegesneden op het per 2006 gewijzigde zorgverzekeringssysteem. Niet altijd is de buitenlandpolis op de website te vinden. Men zou de volgende verzekeraars kunnen benaderen, bv via De onderstaande lijst is zeker niet compleet. ACHMEA (NL) AGIS (NL) De Amersfoortse (NL) Allianz (Duitsland/UK via NL agent) AnderZorg (NL) Avero (NL) Azivo (NL) BUPA IHI (Denemarken/UK via NL agent) CZ (NL) = OHRA/CZ Delta Lloyd (NL) De Goudse Verzekering (NL) Europeesche (NL) Interpolis (NL) IPE (Europeesche) (NL) ISIS voor studenten (NL) IZA (NL) = UVIT groep IZZ (NL) Lancyr (NL) Menzis (NL) OHRA (NL) = OHRA/CZ ONVZ (NL) OOM (NL) Pro Life (NL) Salland (NL) SIZ (NL) Trias (NL) = UVIT groep Univé (NL) = UVIT groep Vanbreda (Belgie via NL agent) VGZ (NL) = UVIT groep Zilveren Kruis (NL) In elk geval bieden ONVZ en OOM een buitenlandpolis, maar met verschillende voorwaarden (bv mbt acceptatie, premie naar leeftijd, maximum leeftijd voor premie, etc.). ONVZ lijkt soepel met acceptatie. Een goede website met heel veel informatie over Nederlanders & het buitenland is De link is daarvan een onderdeel en biedt een goed doch selectief overzicht van NL aanbieders (klik links op internationale verzekeringen ). Per aanbieder zijn er downloadbare documenten. Ook uw Thaise partner kan als regel worden meeverzekerd. Premies zijn meestal leeftijdsafhankelijk. Onderstaand is een vergelijking van begin 2010 voor 60-jarigen van de kosten van basispakketten voor het jaar 2010 (de premie wordt jaarlijks aangepast), mogelijk van ongelijke basisinhoud. Alhoewel deze informatie zeker niet meer up-to-date is, geeft het overzicht toch een goede indicatie van wat er zoal mogelijk is en met name van de beperkingen. Alle genoemde bedragen zijn in Euros. ER = Eigen Risico. Allianz: afsluiten mogelijk tot 70jr (= ook daarna verzekerd); Thailand = F; complexe tarieven, = ziekenhuis /jr geen ER; huisarts & medicijnen e.d /jr met ER 200 = /jr; premie stijgt elk levensjaar tot 70jr. Soepele collectiviteitsregels. BUPA IHI-IHHP: 60+/ER 350 = ziekenhuiskosten huisarts/therapeuten medicijnenen en hulpmiddelen 900 = totaal 7.075/jr indien al verzekerd bij BUPA-IHI voor het 60 e jr. Niet goedkoop, maar mogelijk toch interessant voor hen die zich pas op latere leeftijd verzekeren. Bij een instapleeftijd vanaf 60 jaar gelden de volgende toeslagen: 60-64: +25%; 65 69: +50%; 70-74: +75%; 75-79: +100%. De verzekering moet in elk geval voor het 80 ste jaar worden gestart. Een medische voorgeschiedenis kan leiden tot hogere premies en uitsluitingen. De premies zijn te verlagen door een eigen risico (tot 8.000). Deltal Lloyd Buitenland: regio 2, 60+/ER 500 = 5.508/jr. Deltal Lloyd Buitenland buitenlandclausule : = een aanvullende dekking voor mensen die WEL verzekerings- & premieplichtig zijn in NL (bv door loon- of bedrijfsinkomsten), maar NIET in Nederland woonachtig zijn. Met deze aanvullende clausule kunnen ze in het land waar ze woonachtig zijn dezelfde zorg verkrijgen als in Nederland; 60+/geen ER = 1.177/jr. Europeesche: buiten beschouwing gelaten, want de dekking is maximaal 5 jaar. Goudse Expat: buiten beschouwing gelaten, want de dekking is tot 65 jaar. ExpatPlus Vanbreda: Globe pakket (kostendekking is meestal 80%); dekking is tot maximaal 80 jr; Zone B; 51-60, 61-70, 71-80/ER 300 = IPE: tot max 65 jr, alleen voor acute gevallen; buiten beschouwing gelaten. ISIS: max 4 jr, alleen voor jongeren; buiten beschouwing gelaten. 2

3 OHRA: buitenlandpolis met aantrekkelijke premie is alleen beschikbaar voor hen die voorafgaand verzekerd waren bij OHRA. Voor nadere informatie raadpleeg OHRA Verzekerdenadministratie Sittard, Team Buitenland, tel NL , ONVZ: /ER 500 = /jr (toeslag privékamer 235/jr). OOM Global Traveler: langlopende versie excl US/Can, standaardpolis: premie /ER 500 = /jr (ER tot 1000). Trias Expat Polis: een buitenlandpolis met aantrekkelijke premie is alleen beschikbaar voor hen die voorafgaand verzekerd waren bij Trias of bij een andere partners van de UVIT groep: Univé-VGZ-IZA- Trias, tel of Samenvatting relevante aanbiedingen met jaarpremie 2010 in Euro s bij leeftijd 60 jaar (rood = let op) Verzekeraar Premie ER Looptijd Maximale premie wordt bereikt bij ONVZ onbeperkt 70jr OOM onbeperkt 85jr Deltal Lloyd onbeperkt 60jr Allianz onbeperkt 70jr BUPA IHI onbeperkt 60-80jr ExpatPlus (61jr) 300 tot 80jr 80jr Vergelijk: NL zorgverz (ca.) beperkt onbeperkt niet van toepassing ( one for all ) Voorlopige conclusie t.a.v. verzekeraars Van de beperkte lijst van NL verzekeraars met een buitenlandpolis valt op dat de premies aanzienlijk verschillen. Met een eigen risico van 500 Euro lijken ONVZ en OOM het voordeligst voor 60-jarigen & ouder. Nadere beschouwing leert echter dat de premie bij OOM tot 85 jr stijgt, en dat de premie bij ONVZ stijgt tot 70 jr. Uit beide aanbieders is ONVZ de voordeligste keus. Bedenk wel dat de bovenstaande lijst zeker niet compleet is. Ook zijn er firma s als de Trias groep en OHRA die een loyalty buitenlandpolis aanbieden = voor hen die reeds bij deze firma s waren verzekerd = regel dit voor uw uitschrijving in Nederland! Een eigen risico leidt bij alle verzekeraars tot behoorlijke kortingen. Het is beslist aan te raden om een aanbieder te selecteren zonder leeftijdsbegrenzing. Let ook op uitsluitingen! De beste keus voor u is afhankelijk van uw leeftijd en persoonlijke behoefte, en een daarop gebaseerde detailvergelijking van de dekking en kosten van de zorgverzekeringen. Is een Nederlandse verzekering niet mogelijk of aantrekkelijk, kies dan hier (of waar dan ook ter wereld) in elk geval een solide Thaise of internationale verzekekeraar, en beslist nooit een verzekeraar die in wezen niet meer is dan een tussenpersoon (vraag uw agent). U kunt in ieder geval altijd vergelijken. De lijst bevat geen Thaise aanbieders daarvoor gelden soortgelijke beperkingen plus additionele risico s. Een Thaise verzekeraar (of: de in Thailand geregistreerde company van de internationale verzekeraar = de premie wordt door uw agent aan een Thaise company betaald) valt onder de Thaise wetgeving en kan bij wanprestatie voor de rechter worden gedaagd geen eenvoudige zaak, maar toch meer houvast dan een verzekeraar buiten Thailand of NL. Vraag minimaal naar de maximaal verzekerde leeftijd, de (vaak ruim aanwezige) uitsluitingen of beperkingen, de uitzettingsregels en het premiestelsel op latere leeftijd. Lees altijd de kleine lettertjes! Ook bij Thaise en internationale verzekeringen kunnen als regel de premiekosten worden verlaagd door te kiezen voor bepaalde uitsluitingen (bv huisartsachtige zaken) en/of het kiezen van een eigen risico = deductible. Als eerder vermeld: helaas is er heel veel kaf onder onze jasmijnrijst! Als regel verdient het aanbeveling een NL verzekeraar te nemen. Acceptatieregels indien u dit niet vooraf in Nederland heeft geregeld Bedenk dat het overstappen in het buitenland van verzekeraar A naar verzekeraar B automatisch betekent: (a) een verplichte keuring, en (b) uitsluiting van (de gevolgen van) alle vroegere en onder behandeling zijnde kwalen of verrichtingen**. Dit geldt uiteraard ook bij het voor de eerste maal afsluiten van een dergelijke verzekering. Men zij gewaarschuwd! In Nederland is er een acceptatieplicht zonder keuring of uitsluitingen, en kan de verzekering ook niet worden beeindigd door het bereiken van een bepaalde leeftijd. Profiteer daarvan door voor uw uitschrijving in NL naar een NL verzekeraar over te stappen met een aantrekkelijke buitenlandpolis. 3

4 Medische ingrepen in Thailand Voor simpele huisartsachtige -zaken kunt u goed terecht bij klinieken van artsen die werken in overheidsziekenhuizen. In Pattaya zijn er ook enige buitenlandse artsen met een Thaise medische licentie. Wanneer u zich niet heeft verzekerd (dat is uiterst onverstandig), dan kunt u, om de kosten fors te verlagen, ervoor kiezen om behandelingen te laten uitvoeren in een Thais overheidsziekenhuis. Bijvoorbeeld voor operaties, maar het geldt uiteraard ook voor andere zaken, zoals medicijnen (soms worden daarvoor zgn. generieke medicijnen verstrekt, want Thailand erkent bepaalde merkrechten niet) en therapie. U betaalt dan een bescheiden bedrag dat overigens bij grote ingrepen (zoals een hartoperatie) toch nog aanzienlijk kan zijn. In de meeste gevallen rond 1/3 van wat Thaise particuliere ziekenhuizen in rekening brengen. Echter, de wachtzalen zijn overvol en de wachttijden zijn lang (vaak uren; kom heel vroeg voor een volgnummer), en men moet soms terugkomen voor eenvoudige zaken die bij particuliere ziekenhuizen op dezelfde dag kunnen worden geregeld. Ook zijn er wachtlijsten voor operaties en VIP rooms. De geneesheren in staatsziekenhuizen hebben vaak een deelpraktijk in particuliere ziekenhuizen en/of een privé kliniek. Hoe groter het staatsziekenhuis, hoe meer specialisaties en geavanceerde apparatuur, waaronder MRI scanners. De grootste en best-uitgeruste zijn in Bangkok (Siriraj, Ramathibodi en Chulalongkorn Hospitals). Ook zgn. regionale ziekenhuizen hebben veel faciliteiten, bv. ook voor hartoperaties. Tegen toeslag zijn VIP kamers beschikbaar met A/C, TV, zitje/extra bed voor uw begeleider in alle Thaise ziekenhuizen is het immers de gewoonte dat u een begeleider bij u heeft. Lokaal heeft het Queen Sirikit Hospital in Sattahip de beste reputatie, maar het is geen full service hospital = men kan u doorverwijzen naar een ander staatsziekenhuis. Als het kan: ga naar Bangkok voor ingrijpende verrichtingen Ingrijpende verrichtingen kunnen het beste in Bangkok worden gedaan, want daar zijn echt de beste specialisten (vaak professoren) en is de meest geavanceerde apparatuur. Dit geldt zowel voor particuliere als voor overheidsziekenhuizen. Ook zijn de specialisten elke dag aanwezig, en niet alleen in het weekend (een uiterst riskante praktijk die hier ter stede soms wordt gebruikt, en vooral bij complicaties tot zeer ongewenste situaties kan leiden diverse voorbeelden). Soms zijn door efficiencyfaktoren de kosten in particuliere ziekenhuizen in Bangkok lager dan hier ter stede. Wanneer u voor een particulier ziekenhuis kiest: vraag dan als het kan prijsopgave in meerdere ziekenhuizen & onderhandel (aanzienlijke verschillen), maar reken erop dat de kosten fors hoger zijn dan in een staatsziekenhuis (ca. 3 maal zo hoog). Uw verzekeraar dient toestemming te verlenen. Sommige particuliere ziekenhuizen kunnen zijn uitgesloten ( zwarte lijst ), en voor veel behandelingen gelden NL normbedragen die steeds vaker lager kunnen zijn dan wat men u hier zou willen laten betalen! Hoe vriendelijk en competent ze ook mogen zijn, bedenk altijd: particuliere ziekenhuizen zijn commerciele ondernemingen = met winstoogmerk, en met bedrijfstargets voor elke afdeling en elke arts, en dat geldt ook voor bijkomende zaken als medicijnen. Het betekent echter ook dat u of uw verzekeraar een grote vinger in de pap heeft, want u of uw verzekeraar betaalt immers de rekening. Uw nee is nee, en dat is iets waaraan we in Nederland niet zijn gewend. De kosten in particuliere ziekenhuizen kunnen ook aardig worden opgeschroefd, bv in plaats van een pillenkuur die in NL zou worden gegeven, raden ze een IV-drip aan die een of meerdere dagen kostbaar ziekenhuisverblijf vergt, of andere onnodige ingrepen (diverse voorbeelden). Ook medicijnen zijn altijd fors in prijs (u zou een recept kunnen vragen en ze zelf bij een apotheek kunnen kopen). U kunt te allen tijde vragen naar de noodzaak van behandelingen en/of naar alternatieven. De keuze is aan u en/of uw verzekeraar. Wees erop bedacht dat uw verzekeraar een behandeling kan afwijzen. Het op dit moment lokaal best-bekendstaande lokale particuliere ziekenhuis is het Samitivej Hospital in Sri Racha. Eindoordeel Het verdient altijd aanbeveling om te zijn verzekerd tegen uitzonderlijke en onvoorspelbare uitgaven, en medische kosten vallen daar zeker onder, vooral voor hen die op leeftijd raken. Een NL verzekering (met een zeker eigen risico ) is daarbij een goede keus, maar beslist niet goedkoop. 4

5 Er zijn ook andere methoden, zoals een niet-leeftijdsgebonden & niet-opzegbare Thaise verzekering, eventueel gekoppeld aan beperkingen van het verzekerd risico, bv alleen voor in-patient care (operaties), al dan niet met maximumbedragen per verrichting, maar pas op voor allerlei/teveel uitsluitingen! Voor huisartshulp en medicijnen bestaan redelijk goede en goedkope alternatieven, en de kosten van ziekenhuisopname kunnen aanzienlijk worden beperkt door te kiezen voor een behandeling in een Thais overheidsziekenhuis. Aan al deze alternatieven zijn echter beperkingen verbonden die niet gelden voor de redelijk probleemloze NL verzekering, maar alles heeft zijn prijs. Niet-verzekerd zijn is echter nooit een keus, want de per definitie niet-voorzienbare risico s en daaraan verbonden kosten om alles zelf te moeten betalen zijn daarvoor te hoog, ook voor de goedkoopste alternatieven. Uiterste Wilsbeschikking bij Medische Behandeling In Nederland is euthanasie in een onmenselijke of uitzichtloze situatie wettelijk geregeld; in Thailand niet. Een Nederlands euthanasie-codicil heeft hier dan ook geen waarde. Echter, op basis van de Thai National Health Act, Art. 12, Part 1, dated 20 March 2550, kan men een Uiterste wilsbeschikking voor medischebehandeling (Living Will For Medical Treatment) verstrekken. Zie bformulier op pagina 6. Ziekenhuizen zijn echter niet verplicht om deze procedure te volgen. Informeer daarom eerst, en neem de zaken niet in eigen hand *Als u bewijsbaar (grotendeels) in Thailand woont en in NL inkomstenbelasting betaalt, dan dient u op het IB-aangifteformulier NIET aan te kruisen bij Ik wil als een in Nederland-wonende worden beschouwd want dan wordt er geen premie volksverzeringen & AWBZ ingehouden. Indien u uitgeschreven bent in NL (met een officieel bewijs van uitschrijving van uw laatste gemeente) en u heeft zich bewijsbaar in Thailand gevestigd, dan kunt u aanspraak maken op het Belastingverdrag Nederland-Thailand. Bij goedkeuring van een daartoe strekkend verzoek blijft u belastingplichtig in NL voor AOW, WAO en soortgelijke staatsvoorzieningen. Op deze voorzieningen mag dan echter geen premie volksverzekeringen & AWBZ worden ingehouden; als dat wel gebeurt dan is dat ten onrechte, maar daaraan kan uiteraard geen recht op NL volksverzekeringen worden ontleend. **Meestal volstaat een ingevulde vragenlijst. Bedenk echter dat incomplete of incorrecte informatie kan of zal worden achterhaald door de verzekeraar, bv door het opvragen van uw medical records. MACB

6 LIVING WILL FOR MEDICAL TREATMENT In accordance with the Thai National Health Act, Art. 12, Part 1, dated 20 March 2550 Patient Name:... Hospital ID number:... Address:... Passport Number:... Phone number:... address:... Being of sound mind and understanding all the implications, I ask that this document be brought to the attention of any medical facility in whose care I happen to be, and to any person who may become responsible for my affairs. This is my 'Living Will' stating my wishes in that my life should not be artificially prolonged, if this sacrifices my Quality of Life. If, for any reason, I am diagnosed as being in a terminal condition, I wish that my treatment be designed to keep me comfortable and to relieve pain, and allow me to die as naturally as possible, with as much dignity as can be maintained under the circumstances. As well as the situation in which I have been diagnosed as being in a terminal condition, these instructions will apply to situations of permanently unconscious states and irreversible brain damage. In the case of a life-threatening condition, in which I am unconscious or otherwise unable to express my wishes, I hereby advise that I do not want to be kept alive on a life support system, nor do I authorize, or give my consent to procedures being carried out which would compromise any Quality of Life that I might expect in the future. I ask that you are sensitive to and respectful of my wishes; and use the most appropriate measures that are consistent with my choices and encompass alleviation of pain and other physical symptoms; without attempting to prolong life. Being of sound mind at the time of making this declaration, I ask that you will follow my wishes. It is my conviction that Quality of Life must be the main consideration for all decisions, not length of life. In witness hereof, I have signed this document, which has also been signed by two witnesses, who have read and understand my wishes. So declared by me, signature: Signatures witnesses: 1 2 Witnesses names: Date (day/month/year):... 6

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje 1) Doelgroep - Voor wie is de Special ISIS verzekering geschikt? - Is er ook dekking in een land met een negatief

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial)

Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial) De periode voor de belastingaangifte over het voorgaande jaar (parallel lopend aan het kalenderjaar) is mei-juni van elk jaar voor fiscaal residenten en gedurende het hele jaar voor niet residenten. Vermogensbelasting

Nadere informatie

Always in Motion FAQ. Spanje

Always in Motion FAQ. Spanje Always in Motion FAQ Spanje KvK Den Haag: 27369191 Park Hoornwijck 2 Calle Abeto 2 Bank: 450181456 2289 CZ Rijswijk (NL) 03724 Moraira-Teulada (SP) BTW nr: 8219.25.155.B01 +31 707 113 456 +34 634 373 922

Nadere informatie

Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering

Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering Nr. 35 - NL Augustus 2013 Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering De invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 heeft belangrijke gevolgen gehad voor ieder die in de Verenigde

Nadere informatie

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid Zorg enquête 2015 Deelrapportage risico vs. zekerheid november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Andere enquête resultaten 3 Contact 3 Zorg enquête 2015: deelrapportage 4 Samenvatting 4 Eigen risico 4 Aanvullende

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2014. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2014. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2014 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Inhoud Wij zijn er voor ú. Ook in 2014 3 Wij zijn er voor ú. Juist op de momenten die ertoe doen

Nadere informatie

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering 1 De vrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering CZ zorgverzekeringen De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud Een zorgverzekering bij CZ: een prima keuze Het gemak van de CZ Zorg-op-maatpolis De keuzevrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden

Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CPAM, ZIN) Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden Tweede uitgave 2015 (eerste uitgave 2013) Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Beginpagina. Verzekeren

Beginpagina. Verzekeren Beginpagina Verzekeringsplek.nl is de website bij uitstek voor allerhande nuttige informatie rond verzekeren en verzekeringen. Het afsluiten van een verzekering kan u heel wat kopzorgen besparen, maar

Nadere informatie

Zorgverzekeringsstelsel: Foute keuze. Hoe te kiezen uit het vele aanbod

Zorgverzekeringsstelsel: Foute keuze. Hoe te kiezen uit het vele aanbod Zorgverzekeringsstelsel: Foute keuze. en: Hoe te kiezen uit het vele aanbod Door: Mr. Drs. J.G.C. van Schaik Juridisch adviseur NVVR de Wervelkolom ====================== NVVR de Wervelkolom Zorgverzekeringsstelsel:

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen. PrijsCheck.nl

Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen. PrijsCheck.nl Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen PrijsCheck.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting Onderzoek aanvullende verzekeringen tandarts Onderzoek dekking zorgverzekering bij zwangerschap

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Proteq Dier & Zorg Verzekering, de beste zorg voor uw hond of kat

Proteq Dier & Zorg Verzekering, de beste zorg voor uw hond of kat Proteq Dier & Zorg Verzekering, de beste zorg voor uw hond of kat Hoogste maximale vergoeding e 5.000 Heupen en Ellebogen in de Basis Dekking Vaccinatie + Crematie Dekking Proteq Dier & Zorg is de grootste

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014. Basisverzekering

Verzekeringsvoorwaarden 2014. Basisverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2014 Basisverzekering VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 14 Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2014. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij de Nederlandse

Nadere informatie