Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep"

Transcriptie

1 Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep

2 Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het even tegen zit op school. Zij geven de leerlingen wekelijks extra aandacht en onder steuning op school. De begeleiding is er op gericht dat leerlingen hun plezier in school weer terug vinden. In deze uitgave staan de werkwijze van Humanitas MentorMaatjes beschreven en de hoofdpunten uit het praktijkgestuurd onderzoek naar Humanitas MentorMaatjes. Ben je enthousiast geworden en wil je meedoen als Eerst dacht ik dat gaat niet lukken mentormaatje, coördinator of je aanmelden als school? Ga naar voor meer informatie en aanmelding. Humanitas MentorMaatjes wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant en Stichting Kinderpostzegels Nederland. humanitas sterker dan je denkt Humanitas District Zuid Humanitas MentorMaatjes Veldmaarschalk Montgomerylaan BG Eindhoven Telefoonnummer: (040) twitter.com/mentormaatjes Humanitas MentorMaatjes onder de loep

3 Yari heeft moeite om in de klas zijn aandacht erbij te houden, hij is snel afgeleid. Hij kan zich helemaal terugtrekken in zijn eigen wereldje en heel impulsief reageren. De laatste tijd zit hij op school te slapen, en als ik hem dan wat vraag reageert hij stik-agressief. Hij maakt meer en meer ruzie, op school, en ook daarbuiten. Hij wordt steeds vaker uit de klas verwijderd en het gaat duidelijk bergafwaarts. Sinds oktober heeft hij een mentormaatje. Yari kijkt nu echt uit naar de dinsdagen, wanneer hij zijn maatje ziet. Hij heeft er echt behoefte aan, al is het alleen even om over voetbal te praten, maakt niet uit wat, als hij maar z n ei kwijt kan. Ik zie hem opbloeien. Hij is een ander kind geworden. Zo agressief als hij eerst was, zo ongemotiveerd, dat is hij nu niet meer. Hij weet nu wat hij wil: gymleraar worden en doet daar nu alles voor, die motivatie zie ik ook in de cijfers terug. Ik zie hem opbloeien Als het even tegenzit op school Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Zij leren schrijven, rekenen, omgaan met elkaar, samenwerken, samen spelen en ontdekken. Zij komen gevoelens van vreugde, maar ook verdriet en boosheid tegen. Als het voor korte of langere tijd tegenzit en de leerling zit niet goed in zijn vel, dan gaat het vaak ook minder goed op school. De leerprestaties gaan achteruit, positief gedrag verandert in negatief gedrag, de motivatie voor school neemt af en soms is er sprake van schoolverzuim. Het kind of de jongere lijkt op dat moment niet meer in staat uit de negatieve spiraal te komen. De extra aandacht die deze leerling nodig heeft, is niet altijd beschikbaar. Heft weer in eigen handen Humanitas MentorMaatjes is een project voor leerlingen in het basis-, voortgezet-, en middelbaar beroepsonderwijs. De begeleiding, die plaatsvindt op school, is bestemd voor leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben. De ondersteuning is gericht op schoolvakken en op sociaalemotionele en schoolse vaardigheden. De invulling is afhankelijk van de leervraag van de leerling. Het project is er op gericht dat leerlingen hun plezier in school weer terugvinden. Zij leren zelf het heft weer in handen te nemen. De problematiek van deze leerlingen is (nog) relatief licht, maar het risico op onderpresteren, doubleren en soms ook schoolverlaten is aanwezig. Voor ouders kan de situatie van hun kind op school een bron van zorg vormen en een gevoel van onmacht geven. Leerkrachten en intern begeleiders melden leerlingen aan via de schoolcontactpersoon binnen de school. Ook ouders kunnen de school wijzen op het project en de school vragen hun kind aan te melden. 3

4 5 Ze is eigenlijk net als ik Ik vind mijn maatje echt heel chill. Ze is eigenlijk net als ik, maar dan in het groot. Ze is heel grappig en we houden veel contact met elkaar via Whatsapp. Leren en ontdekken Succesvolle en gemotiveerde studenten of werkenden (studie of werk op Hboniveau) in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, begeleiden de leerlingen individueel gemiddeld één uur per week. Het gaat om nieuwsgierige jongeren die samen met de leerling willen ontdekken en leren. Zij zijn gemotiveerd om zich ten minste één schooljaar lang, wekelijks in te zetten om leerlingen vooruit te helpen. Leerlingen nemen makkelijker iets aan van jongeren die net van school zijn en nog dicht bij hun belevingswereld staan. De leerling ziet het jonge mentormaatje vaak als rolmodel. Lachen om dezelfde grappen Humanitas MentorMaatjes besteedt veel aandacht aan het koppelen van de jonge mentormaatjes aan leerlingen. Zij streeft ernaar dat de leerling vanaf het begin zoveel mogelijk overeenkomsten ervaart. Zij letten zorgvuldig op karakter, interesses, motivatie en humor. Soms kiest Humanitas MentorMaatjes er juist voor om een mentormaatje aan een leerling te koppelen die op een bepaald vlak anders is, maar alleen als een dergelijk verschil kan bijdragen aan het realiseren van het leerdoel van de leerling. Begeleiden vanuit kernwaarden Ieder mentormaatje volgt een training en krijgt tijdens het mentorschap individuele coaching en begeleiding in groepen via intervisie en themabijeenkomsten. Mentormaatjes leren om met het geven van persoonlijke aandacht, te werken aan de doelstellingen van de leerlingen. Zij weten hoe zij kunnen helpen en wat er nodig is om de leerling cognitief en sociaal-emotioneel te ondersteunen. De kernwaarden van Humanitas vormen de basis van de begeleiding: gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, zelfbeschikking, betrokkenheid en vraaggericht werken.

5 7 Ik zie mijn maatje als een zus, maar ook als een grote vriendin en soms als een juf Dit betekent in de praktijk dat de leerling en het mentormaatje samen ontdekken en leren, dat de (leervraag van de) leerling centraal staat, en dat de leerling eigen verantwoordelijkheid draagt in het traject. De leerling en zijn leerdoel centraal Eén uur per week gaan het mentormaatje en de leerling aan de slag met het leerdoel van de leerling. De leerling heeft de regie over wat hij of zij wil verbeteren. Het kan gaan om beter samenwerken in de klas, het plannen van huiswerk, oefenen met spreken voor een groep of het verbeteren van bijvoorbeeld spelling of aardrijkskunde. De begeleiding van het mentormaatje is er op gericht dat de leerling zijn nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang weer hervindt. Het mentormaatje zet hiervoor zijn eigen ervaringen, kennis en kunde in. Meer dan school In de praktijk blijkt dat er in de begeleiding een bepaalde volgorde zit: in het begin van de mentoring is de begeleiding gericht op leren, daarna verschuift de begeleiding meer naar ondersteuning op sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolse vaardigheden. Dit komt omdat leerlingen behoefte hebben aan een vertrouwensband om de meer persoonlijke onderwerpen aan de orde brengen. Als zij hun mentormaatje beter kennen, delen de leerlingen kleine en grote problemen waar zij tegen aanlopen. Problemen die vaak verder reiken dan school, zoals de situatie thuis of relaties met vrienden. Mentormaatjes kunnen vanuit hun persoonlijke ervaring deze problemen herkennen en vertellen wat zij hebben gedaan om dit het hoofd te bieden.

6 9 Als vrijwilliger maak ik het verschil voor een leerling die dat hard nodig heeft Het mentormaatje daagt de leerling uit zijn eigen competenties in te zetten en daarmee te experimenteren. Het mentormaatje geeft de leerling de ruimte om fouten te maken en om te ondervinden wat wel en niet werkt. De leerling ontdekt zijn eigen kracht en mogelijkheden. Dit zijn inzichten en vaardigheden voor het leven! Vrijwilligers als spil in de samenwerking Er komt heel wat bij kijken om de begeleiding van leerlingen op alle scholen goed te organiseren. De school is de belangrijkste partner in de organisatie van de activiteiten. Dit vraagt om nauwe afstemming en flexibiliteit om in te spelen op vragen vanuit school. Bij Humanitas MentorMaatjes wordt om die reden gewerkt met vrijwillige coördinatoren. Deze coördinatoren zijn betrokken vrijwilligers die dicht bij de school en de leerlingen staan. Zij vormen een schakel tussen scholen en Humanitas MentorMaatjes en zijn op de scholen, een vast aanspreekpunt voor leerkrachten en mentormaatjes. Humanitas heeft als vrijwilligersorganisatie jarenlang ervaring in het werken met vrijwilligers. Iets voor een ander willen betekenen, een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij zijn belangrijke motieven om vrijwilligerswerk te doen. In deze tijd, waarin middelen schaarser zijn, zijn vrijwilligers nog belangrijker. Humanitas stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de vrijwilligers. Alle vrijwilligers worden vooraf getraind en bij hun werkzaamheden begeleid en ondersteund door Humanitas.

7 Vroeger was ik net als een schildpad die zich elke keer zich in z n huisje verstopt, maar nu ben ik wel stevig in mijn schoenen gaan staan. Vroeger was ik als een schildpad Streven naar optimale begeleiding Humanitas MentorMaatjes heeft de afgelopen jaren expertise en ervaring opgebouwd met de organisatie van mentoractiviteiten door vrijwilligers. De organisatie wil blijven ontdekken, blijven leren en op die manier zorgen voor optimale begeleiding van leerlingen. Humanitas MentorMaatjes heeft daarom aan het onderzoeksbureau La Base gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren gedurende het schooljaar De uitkomsten van het onderzoek helpen Humanitas om de methodiek en de kwaliteit nog verder te ontwikkelen. Uitkomsten praktijkgestuurd onderzoek Voor het onderzoek dat in het schooljaar is uitgevoerd, zijn 385 vragenlijsten volledig ingevuld. Daarnaast zijn zeven diepte-interviews gehouden, is twee keer een focusgroep discussie gevoerd over Humanitas MentorMaatjes en is literatuurstudie verricht naar het effect van vergelijkbare mentorprojecten. Het onderzoek geeft inzicht in de organisatie, de randvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld draagvlak op scholen) en de ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen, mentormaatjes en schoolcontactpersonen deelden hun mening over het project. Er is gekozen voor een praktijkgestuurd onderzoek. Dat wil zeggen dat projectcoördinatoren en mentormaatjes de onderzoeksvragen mede bepalen en dat het onderzoek is ingebed in de dagelijkse werkpraktijk. Het uitzetten en het afnemen van de vragenlijsten, één aan het begin van het mentortraject en één aan het einde, was daarmee een onderdeel van de mentorbegeleiding gedurende het onderzoek. 11

8 13 Ik leer hem nu pas echt kennen Ontwikkeling van leerlingen We belichten enkele onderzoeksbevindingen over de ontwikkeling van de leerlingen. Ook geven schoolcontactpersonen hun mening over het project. Het gehele onderzoeksrapport is te downloaden op de website het verbeteren van sociale en schoolse vaardigheden, zoals samenwerken met klasgenoten of afspraken nakomen. Zelfvertrouwen Over hoe het thuis gaat, dat is nu pas ter sprake gekomen. Daarvoor wilde ik niet zoveel vertellen. Ik leer hem nu pas echt kennen. Mentormaatjes, schoolcontactpersonen en leerlingen beantwoordden aan het begin en aan het einde van de mentorperiode vragen over: zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, schoolse vaardigheden, schoolresultaten en motivatie voor school. Dit is waar ik beter in wil worden 66% van de leerdoelen is gericht op het verbeteren van schoolprestaties. 48% van de leerlingen wijzigt het leerdoel gedurende het traject. Tijdens het schooljaar verschuiven de leerdoelen van leerlingen van het verbeteren van schoolprestaties naar Vertrouwen winnen Het verschuiven van het leerdoel gedurende het mentortraject is vaak omschreven in de literatuur. Het opbouwen van een vertrouwensband vergt tijd, doorzettingsvermogen en geduld. En opent pas in een latere fase deuren naar het bespreken van vragen en problemen op het sociaal-emotionele vlak. Positief zelfbeeld Leerlingen die niet lekker in hun vel zitten en weinig zelfvertrouwen hebben, presteren vaak minder goed op school.

9 15 Eerst dacht ik dat gaat niet lukken met begrijpend lezen en de Cito, maar dat is nu echt gelukt. Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Uit het onderzoek blijkt dat het zelfvertrouwen van leerlingen groeit door deelname aan MentorMaatjes; zij zijn meer tevreden met zichzelf, hebben een positiever zelfbeeld en hebben meer vertrouwen in de toekomst dan aan het begin van de mentorperiode. Leerlingen vinden aan het einde van mentoring dat zij meer kennis hebben en zij schatten hun eigen kwaliteiten hoger in. Er is nauwelijks verschil tussen jongens en meisjes in de ontwikkeling van zelfvertrouwen. 60% van de meisjes heeft een hoger zelfvertrouwen aan het eind van het schooljaar, tegenover 58% van de jongens. Ik ga het goed doen op mijn nieuwe school, dat weet ik zeker. zelfvertrouwen De leerlingen reageerden op tien verschillende stellingen. Voorbeelden van stellingen zijn: ik weet veel en soms denk ik dat ik niks waard ben. Zij konden kiezen voor vijf verschillende antwoorden, variërend van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens. De resultaten laten zien dat er gemiddeld sprake is van een groei in zelfvertrouwen. zelfvertrouwen leerlingen in het basisonderwijs leerlingen in het voortgezet onderwijs

10 Als ik problemen heb gehad zegt mijn mentormaatje: als je ruzie hebt, moet je gewoon aan iets leuks denken. Dan moet je niet denken ik ga m slaan. Hij zei: je moet rustig zijn in je hoofd op dat moment. Als ik boos ben, ben ik gewoon boos, maar ik moet gewoon oefenen he. Het is niet zo van 1 x 5 = 5, en dat je dat de volgende keer weet, dat moet je leren door te oefenen. dat moet je leren door te oefenen Sociale vaardigheden Makkelijk een praatje maken De leerlingen hebben er aan het eind van de mentorperiode meer vertrouwen in dat hun klasgenoten hen Naast een positieve ontwikkeling in zelfvertrouwen, gaan leerlingen in de mogen dan aan het begin. loop van het mentorjaar makkelijker met andere mensen om. Basisschoolleerlingen maken bijvoorbeeld makkelijker een Minder ruzie praatje. Bij de eindmeting zijn alle leerlingen positiever over het contact met hun leerlingen minder ruzie, vooral bij leer- Aan het eind van deelname maken de ouders dan bij de meting aan het begin lingen van het voortgezet onderwijs is van de mentoring. de afname groot. Ook mentormaatjes zien een afname van het aantal conflicten bij de leerlingen en vinden dat Sociale vaardigheden zijn nodig voor sociale interactie met anderen, of het de leerlingen beter hun grenzen aan nu klasgenoten, de leerkracht, ouders of kunnen geven. vrienden zijn. Een praatje aanknopen, luisteren en invoelen, je eigen mening geven en soms ook je mond dichthouden, dragen bij aan een positieve sociale me met schooldingen maar ook ge- Hij doet meer dan ik dacht. Hij helpt interactie. Sociale vaardigheden stellen woon met dingen buiten school. Zoals mensen in staat vrienden te maken en met ruzie en conflicten. anderen om hulp te vragen wanneer het tegen zit. 17

11 ze komt met eigen ideeën Ze is opener, praat meer, vertelt meer uit zichzelf, vraagt terug, komt met eigen ideeën. Echte vrienden Ik zie haar groeien, ze is een zwakke leerling, nogal huppelig, echt een kind nog terwijl ze al in groep 8 zit. Ze is heel klein, zorgzaam en lief, en heeft bijna nooit conflicten, maar is daardoor ook anders. Doordat ze nu in dit traject zit, hoort ze bij die groep kinderen die ook mentoring hebben, ze hebben allemaal iets. En dat is wat er gebeurt, die horen bij elkaar, ze hebben samen iets. Als er wat geregeld moet worden doet ze dat samen met een meisje uit de groep. Ze is wel vrolijker. Uit het onderzoek blijkt dat het sociale netwerk van leerlingen niet uitbreidt in de periode van deelname. Leerlingen hebben bij aanvang tussen de 8 en 10 personen, jong en oud, in hun omgeving waar ze terecht kunnen voor leuke en niet leuke dingen. Bij de eindmeting is het netwerk niet gegroeid. Er is wel een groei in het aantal kinderen bij wie basisschoolleerlingen terecht kunnen als ze een probleem hebben. Tegelijkertijd zijn de leerlingen positiever over de kwaliteit van het contact met leeftijdsgenoten en volwassenen. Sociale vaardigheden De leerlingen gaven hun mening over veertien verschillende stellingen. Voorbeelden van stellingen zijn ik ga makkelijk met mensen om en ik voel me vaak alleen. De leerlingen konden kiezen uit vijf verschillende antwoorden, variërend van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens. De resultaten laten zien dat er gemiddeld sprake is van een groei in sociale vaardigheden. sociale vaardigheden leerlingen in het basisonderwijs leerlingen in het voortgezet onderwijs 19

12 Vaak spiegel ik het gedrag van mijn leerling. Nu is hij 15 geworden. Dan mag je een eigen baantje. Hij wil vakken vullen, een vriend van hem doet dat ook. Niet zo moeilijk werk en makkelijk cashen volgens hem. Dus ik zeg: dan moet je solliciteren. Hoe ga je dat doen? Dat gingen we oefenen; om en om speelden we baas en sollicitant. Schoolse vaardigheden Handige vaardigheden voor school en werk 21 Dat gingen we oefenen; om en om speelden we baas Schoolse vaardigheden, zoals op tijd komen en je aan de regels houden, zijn nodig om te kunnen profiteren van het onderwijs. Bovendien komen deze vaardigheden ook in de latere loopbaan goed van pas. Leerlingen die deelnemen aan Humanitas MentorMaatjes laten groei zien in schoolse vaardigheden. Aan het eind van hun deelname zeggen ze bijvoorbeeld vaker op tijd te komen en eerder om hulp te vragen als zij iets niet weten. Leerlingen van het voorgezet onderwijs leveren hun huiswerk vaker op tijd in en werken vaker samen met klasgenoten. schoolse vaardigheden Schoolse vaardigheden De leerlingen reageerden op zestien verschillende stellingen. Voorbeelden van stellingen zijn ik houd me aan de regels en als ik ergens aan begin, maak ik het ook af. De leerlingen konden kiezen uit vijf verschillende antwoorden, variërend van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens. De pijlen geven de gemiddelde verandering aan gedurende het jaar van deelname en laten zien dat er gemiddeld sprake is van een groei in schoolse vaardigheden. leerlingen in het leerlingen in het basisonderwijs voortgezet onderwijs

13 Hij hielp me ook met andere dingen In het begin vroeg ik mijn mentormaatje om me te helpen met Mens & Maatschappij en Engels. Hij hielp me met overhoren enzo. Maar hij hielp me ook met andere dingen, buiten school. Bijvoorbeeld als ik ruzie had gemaakt met jongens uit de buurt. Motivatie en schoolprestaties Leren toch wel leuk Naast zelfvertrouwen en schoolse vaardigheden is motivatie een voorspeller voor goede schoolprestaties. Uit het onderzoek blijkt dat de motivatie van leerlingen uit het basisonderwijs om goede cijfers te halen toeneemt. Net als de motivatie naar school te gaan omdat de lessen interessant zijn. Bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs is een stijging te zien in het inzicht in het belang van school voor later en neemt het spijbelen af. Ook de mentormaatjes en schoolcontactpersonen zien spijbelen in de laatste zes maanden afnemen. De leerlingen vinden bij de eindmeting leren leuker dan bij de eerste meting. Nu ik haar heb, gaat het lezen steeds vooruit. Eerst haalde ik alleen maar E-tjes, maar de juffrouw was zo trots op mij want toen ik mijn mentormaatje had, haalde ik een C, een hoge C. Goede cijfers halen Uit het onderzoek blijkt dat de cijfers voor Nederlands bij leerlingen in het voortgezet onderwijs, hoger zijn. Bij leerlingen uit het basisonderwijs is een stijging van de cijfers voor rekenen te zien. Tegelijkertijd daalt de beoordeling voor taal van leerlingen in het basisonderwijs en van wiskunde van leerlingen in het voortgezet onderwijs. rekenen taal Nederlands wiskunde 23 Cijfers Leerlingen uit het basisonderwijs is gevraagd naar cijfers voor taal en rekenen. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs is gevraagd naar cijfers voor Nederlands en Wiskunde A. De pijlen tonen de daling of stijging van de cijfers die de leerlingen zelf opgaven. cijfers basisonderwijs voortgezet onderwijs

14 25 Mij kan ze alles vragen. Als we naar die middelbare school gaan, om te kijken hoe het daar is, zal ik er ook voor zorgen dat we iemand kunnen spreken die nu in de eerste zit, zodat ze ook aan diegene vragen kan stellen. Mij kan ze alles vragen Bij de ontwikkeling op de twee hoofdvakken kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst: Een neergaande lijn in de grafiek hoeft geen daling in de cijfers van voldoende naar onvoldoende te betekenen. In het onderzoek zijn alle leerlingen gevraagd naar hun cijfers voor deze vakken. De leervraag van de leerling is in de meeste gevallen niet geformuleerd op het verbeteren van taal of rekenen. Deze onderzoeksresultaten zijn voor Humanitas MentorMaatjes reden om in de training en begeleiding van de mentormaatjes extra aandacht te besteden aan de voortgang van de leerlingen op deze hoofdvakken, ook als dit niet door de leerling als leerdoel is geformuleerd. Overgaan Leerlingen, mentormaatjes en schoolcontactpersonen schatten de kans om over te gaan aan het einde van het mentortraject hoger in dan bij aanvang. Bijna alle mentormaatjes (97%) geven aan dat de leerling overgaat naar de volgende groep of klas. Weet je wat het is mijn mentormaatje heeft me gewoon geholpen. En als het kan, zou ik hem volgend jaar wel weer willen. Tuurlijk! Uitkijken naar een nieuwe stap Leerlingen uit groep zeven en acht geven aan zich gesteund te voelen bij de voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Ik heb een mentormaatje om er achter te komen wat ik nou later worden wil, en hoe ik dat het beste kan bereiken.

15 27 Ik zie het aan de gezichten van de kinderen, daar heb ik een bepaalde voelspriet voor, en ik zie hoe vrolijk ze zijn en hoe leuk ze het vinden. En we merken het ook aan de resultaten. De visie van schoolcontactpersonen Vrolijke gezichten Ontwikkeling op alle vlakken We merken het ook aan de resultaten De schoolcontactpersonen zijn de schakel tussen Humanitas MentorMaatjes en de school. Zij dragen de leerlingen aan voor het project. Schoolcontactpersonen zijn over het algemeen de intern begeleiders of zorgcoördinatoren op school. Op scholen waar Humanitas in Brabant actief is, hebben de schoolcontactpersonen gemiddeld vijf jaar ervaring met mentoractiviteiten. Van de 23 schoolcontactpersonen geven 19 aan dat zij positieve effecten zien bij de leerlingen die deelnamen aan Humanitas MentorMaatjes. Vier van hen ziet geen effect bij de leerling. Individuele begeleiding is voor sommige leerlingen nét genoeg om toch wat betere resultaten te halen. De schoolcontactpersonen nemen op alle ontwikkelingsvlakken groei waar. Het meeste zien zij zelfvertrouwen van leerlingen toenemen, gevolgd door een positieve ontwikkeling in sociale vaardigheden, schoolprestaties en motivatie. Als ze cognitief sterker worden zie je ook dat het zelfvertrouwen komt, en andersom, als er meer zelfvertrouwen is, komen er ook betere resultaten. Ik kan dat niet los zien van elkaar, echt niet.

16 Ik denk dat ze toch wel wat geleerd heeft van de structuur die ik haar heb gegeven bij begrijpend lezen bijvoorbeeld. Eerst las ze veel te gehaast, geen punten geen hoofdletters ze heeft nu gezien hoe ze het kan aanpakken. 29 nu heeft ze gezien dat ze het kan aanpakken Positieve effecten Onderstaande figuur geeft de positieve effecten weer die schoolcontactpersonen waarnamen bij leerlingen op hun school die een mentortraject hebben doorlopen. De 19 schoolcontactpersonen konden meerdere effecten aangeven. Meer zelfvertrouwen Betere schoolresultaten Klein bedrag, grote opbrengsten Ik vind MentorMaatjes een grote meerwaarde voor de kinderen en de school. Bij ons in de gemeente wordt het project door hen financieel gedragen. Ik hoop dat het zo blijft. Meer motivatie voor school Betere sociale vaardigheden Beter plannen en organiseren Voorbereiding voortzeget onderwijs Beter aan afspraken houden

17 31 De match wordt gezocht op meer dan prestatiedoelen De één-op-één aandacht die er voor het kind is dat werkt met een maatje, de match die gezocht wordt met het maatje op meer dan prestatiedoelen en het persoonlijke, maakt dit project anders (en voor deze kinderen wellicht ook waardevoller) dan bepaalde ondersteuning die door de school en de ouders wordt gegeven. Mochten ze zeggen volgend jaar moet er betaald worden, dan zou ik in gesprek gaan met mijn directrice om geld te vinden, we zouden het wel willen behouden. Uit het onderzoek blijkt dat financiering van de mentortrajecten volgens 23% van de schoolcontactpersonen een belangrijke factor vormt voor deelname aan het project. Daarnaast is de zorgvraag van de leerling, voor 21% van de schoolcontactpersonen, van belang om te kiezen voor Humanitas MentorMaatjes. De directe kosten van een schooljaar mentoring bedragen voor de school een investering van 250 euro per leerling. Wanneer meer dan twee leerlingen deelnemen, wordt dat iets lager, namelijk 200 euro per leerling. Scholen waarvoor het lastig is om financiële middelen vrij te maken, kunnen een beroep doen op een fonds dat Humanitas MentorMaatjes daarvoor heeft ingesteld. Begeleiding bieden die nodig is De meeste schoolcontactpersonen geven aan dat Humanitas MentorMaatjes een plek zou moeten krijgen binnen passend onderwijs. Honderden leerlingen In de afgelopen jaren is er een schat aan ervaring opgebouwd door Humanitas MentorMaatjes in samenwerking met vrijwilligers en scholen. Humanitas blijft leren van deze ervaringen en blijft zich inzetten de kwaliteit te leveren en te verbeteren. Zodat elk jaar honderden leerlingen de één-op-één begeleiding kunnen krijgen van hun eigen, betrokken mentormaatjes.

18 Ben je enthousiast geworden en wil je meedoen als mentormaatje, coördinator of je aanmelden als school? Ga naar voor meer informatie en aanmelding. Colofon Uitgave Humanitas District Zuid 2014 Tekst en onderzoek: Jeannet Klooker & Brigitte Boswinkel Eindredactie: Wim Rasker, Humanitas MentorMaatjes Vorm en productie: btz vorm en regie Humanitas MentorMaatjes wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Het volledige onderzoeksrapport waarop deze uitgave is gebaseerd, is te downloaden op Humanitas District Zuid Humanitas MentorMaatjes Veldmaarschalk Montgomerylaan BG Eindhoven Telefoonnummer: (040) twitter.com/mentormaatjes

19 Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het even tegen zit op school. Zij geven de leerlingen wekelijks extra aandacht en onder steuning op school. De begeleiding is er op gericht dat leerlingen hun plezier in school weer terug vinden. In deze uitgave staan de werkwijze van Humanitas MentorMaatjes beschreven en de hoofdpunten uit het praktijkgestuurd onderzoek naar Humanitas MentorMaatjes. humanitas sterker dan je denkt

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Baat bij een maatje!

Baat bij een maatje! Baat bij een maatje! Onderzoek naar de ervaren opbrengsten van Take 2 Onderdeel van: BIG BROTHER BIG BENEFITS? Evaluatie en ontwikkeling van sociaal mentoraten Auteur: Aly Gruppen, onderzoeker Begeleider:

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger Dementie en regie De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals Professional Cliënt Mantelzorger Connie Klingeman Krista Coppoolse Jacomine de Lange Naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4 Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4.1 Inleiding Ik weet al na drie seconden of ik met die man wil praten of niet. Deze uitspraak van een jongere uit Kanaleneiland illustreert een belangrijk

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie