Overzicht prestaties Hartchirurgie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht prestaties Hartchirurgie"

Transcriptie

1 Rapport Universitair Medisch Centrum Cardio-thoracale Chirurgie Hartlongcentrum Huispost 677 Postbus HB Nijmegen UMC St Radboud Centraal, route 677 Geert Grooteplein zuid 10 T (024) F (024) Hoofd: prof.dr.ir. H.A. van Swieten Bedrijfsleider: mw. G.E. Bolderman Overzicht prestaties Hartchirurgie Auteur Afdeling Cardio-thoracale Chirurgie Kenmerk

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Behandelingen Termen en definities Benchmark Patiënttevredenheid Wachttijden Ligduur Sterfte in ons hartchirurgisch centrum Overzicht per behandeling Bypassoperatie Benchmark Aortaklepvervanging Mitraalklepvervanging of reparatie Operaties aan de aorta Aortaklepvervanging m.b.v. een katheter I

4

5 1 Inleiding In dit rapport presenteren wij u onze prestatiecijfers op het gebied van de hartchirurgie. Na een kort overzicht van onze behandelingen volgt een uitleg van termen en definities. We laten een overzicht zien van de wachttijden en ligduur voor hartoperaties en vervolgens geven wij een beeld van de sterfte in ons hartchirurgisch centrum. Per behandeling passeren een aantal cijfers de revue: we vergelijken voor zover mogelijk onze cijfers met landelijke cijfers en met voorspelde cijfers. Voor de ernstige hartaandoeningen waar het bij deze operaties om gaat, zijn de sterftecijfers veelzeggend om het resultaat van de operatie aan te geven. De gepresenteerde Nijmeegse cijfers komen uit de CORRAD databank, de databank van de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie. Deze databank registreert gegevens van alle patiënten die een hartoperatie ondergaan in het UMC St Radboud. 1.1 Behandelingen De afdeling Cardio-thoracale Chirurgie heeft in 2011 meer dan patiënten behandeld voor verschillende hartaandoeningen. De meeste patiënten komen voor een bypass operatie en/of een vervanging van de aortaklep. De onderstaande tabel laat het aantal behandelingen in het hartchirurgisch centrum van de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie zien van 2007 tot en met Behandelingen Bypassoperatie Aortaklepvervanging (soms met bypass) Mitraalklepvervanging/reparatie (soms met bypass) Operaties aan de aorta (soms met aortaklepvervanging) Aortaklepvervanging m.b.v. katheter Andere hartchirurgie bij volwassenen (bv. ritmechirurgie) TOTAAL Termen en definities Ziekenhuissterfte Als we spreken over ziekenhuissterfte dan bedoelen we daarmee alle patiënten die een hartoperatie hebben gehad en tijdens de opname voor de hartoperatie in ons hartchirurgisch centrum overlijden. Zo valt een patiënt die na zijn hartoperatie vier maanden in het UMC St Radboud blijft en tijdens het verblijf overlijdt ook onder de ziekenhuissterfte. Voorspelde sterfte Als referentienorm voor de ziekenhuissterfte nemen we de voorspelde sterfte die bij de operatie hoort. Deze wordt berekend op basis van de EuroSCORE systematiek 1. Deze systematiek berekent de voorspelde kans op sterfte op basis van een aantal preoperatieve risicofactoren en operatief- en ingreepgebonden factoren. 1.3 Benchmark Om een beeld te kunnen vormen van waar wij staan, vergelijken we onze ziekenhuissterfte (werkelijke sterfte) waar mogelijk met: 1 Nashef, S.A.M., Roques, F., Michel, P., Gauducheau, E., Lemeshow, S., Salamon, R. and the EuroSCORE study group. (1999). European system for cardiac operative risk evaluation (EuroSCORE). European Journal of Cardiothoracic Surgery, 16 (1):

6 Blad 4 Voorspelde sterfte die bij de operatie hoort voor de groep patiënten van het UMC St Radboud; Voorspelde sterfte die bij de operatie hoort voor de landelijke groep patiënten (NVT); De werkelijke sterfte voor de landelijke groep patiënten (NVT); De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) publiceert de cijfers over de landelijke patiëntenpopulatie op de website Deze landelijke cijfers zijn op dit ogenblik helaas alleen beschikbaar voor de meest voorkomende behandelingen. Ook zijn de landelijke NVT-cijfers voor 2011 nog niet gepubliceerd. 2 Patiënttevredenheid De afdeling Cardio-thoracale Chirurgie voert sinds 2007 een tevredenheidsonderzoek uit onder patiënten. Elk jaar krijgt ongeveer 30% van de geopereerde patiënten achteraf een vragenlijst toegestuurd, waarvan deelname volledig vrij is. De enquête heeft een hoge respons: elk jaar vult tussen de 70% en 80% van de aangeschreven patiënten de vragenlijst in. Patiënten zijn erg tevreden over de informatie over de operatie, het ziekenhuisverblijf en het ontslag. Ook zijn zij tevreden over het ziekenhuisverblijf zelf, het contact met de verpleegkundigen en met de artsen. De onderstaande twee grafieken laten zien welk percentage van de patiënten de antwoorden goed of zeer goed aankruisen. Deze percentages zijn sinds 2007 ongeveer gelijk gebleven. Tevredenheid met informatie (goed tot zeer goed) Tevredenheid met verblijf (goed tot zeer goed) 4

7 Blad 5 3 Wachttijden Wij zetten iemand in ons hartchirurgisch centrum op de wachtlijst voor een hartoperatie zodra er, in overleg met de cardioloog, een reden is om aan het hart te opereren. Daarna kijken wij of de patiënt helemaal klaar is voor de operatie. Er kunnen dan nog redenen zijn waardoor de operatie uitgesteld moet worden, zoals bijvoorbeeld longvoorbereiding, gebitsanering of behandeling van blaasontsteking. Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde wachttijd in dagen aan. Deze geldt voor zowel spoedeisende als niet-spoedeisende hulp ( electief ). Wachttijd in ons hartchirurgisch centrum Wachttijd voor niet-spoedeisende hartchirurgie Hartchirurgie is electief als de operatie geen spoedeisend karakter heeft. We streven ernaar de Treeknorm, vastgesteld door de overheid, te halen: 80% wordt binnen 35 dagen geholpen; 100% wordt binnen 49 dagen geholpen. De afgelopen jaren is de wachttijd voor electieve hartchirurgie in het UMC St Radboud sterk afgenomen. In 2011 werd 60% van de patiënten binnen 35 dagen geholpen en 80% binnen 49 dagen. We naderen steeds meer de norm. 4 Ligduur De gemiddelde ligduur in het hartchirurgisch centrum van het UMC St Radboud is sinds 2006 gedaald. Vooral de ligduur na de operatie is verkort (postoperatief). Waar patiënten in 2006 nog in totaal twaalf dagen in het UMC St Radboud doorbrachten, is dit in 2011 nog gemiddeld zeven dagen. Een belangrijke verklaring is dat steeds meer patiënten kort na de operatie weer naar het verwijzend centrum worden overgeplaatst. Dit geldt bijvoorbeeld voor ongeveer 80% van de patiënten die bypassoperaties ondergaan. Overplaatsing kan vanaf de derde dag. 5

8 Blad 6 Gemiddelde ligduur voor patiënten in ons hartchirurgisch centrum Verblijf op Intensive Care 2,2 2,2 1,9 1,8 1,6 1,3 Postoperatieve ligduur 10,8 8,2 7 6,5 5,6 5,5 Totale ligduur 12,2 9,8 8,5 8,1 7,4 6,7 5 Sterfte in ons hartchirurgisch centrum In de onderstaande grafiek staan de voorspelde en werkelijke ziekenhuissterfte in ons hartchirurgisch centrum tegen elkaar uitgezet. Wij kunnen onze gegevens niet vergelijken met die over andere ziekenhuizen, omdat we geen appels met peren willen vergelijken. Het ene ziekenhuis voert vaker zwaardere operaties uit dan het andere, waardoor het een vertekenend beeld zou geven als we de opgetelde cijfers over alle behandelingen met elkaar vergelijken. Vandaar dat we de werkelijke sterfte alleen kunnen vergelijken met de voorspelde sterfte op basis van de complexiteit van de aandoeningen van de patiënten van het hartchirurgisch centrum van het UMC St Radboud. Zo is bijvoorbeeld in de grafiek te zien dat het zorgprofiel in 2011 complexer is dan in de jaren ervoor patiënten hebben een hoger risico op sterfte terwijl het sterftecijfer min of meer gelijk blijft. Voorspelde en werkelijke sterfte in ons hartchirurgisch centrum Voorspelde sterfte (op basis van EuroSCORE) 7,6% 6,8% 6,5% 6,3% 8,8% Werkelijke sterfte 2% (13/624) 2,2% (18/820) 0,8% (8/907) 1,5% (17/1042) 1,3% (14/1073) 6

9 Blad 7 6 Overzicht per behandeling 6.1 Bypassoperatie De behandeling die het meest wordt uitgevoerd in ons hartchirurgisch centrum is de kransslagader bypassoperatie. Een klein percentage van de patiënten (3,4% in 2011) komt voor een heroperatie na een bypassoperatie in het verleden. Sterftecijfers voor bypassoperatie van 2007 tot en met Voorspelde sterfte UMC St Radboud 4,1% 4,1% 4.4% 3.8% 5,5% Ziekenhuissterfte UMC St Radboud 0,4% (2/420) 1,2% (6/511) 0,5% (3/576) 0,7% (5/648) 0,4% (3/651) Voorspelde landelijke sterfte (NVT) 4,9% 4,7% 4,9% 4,8% - Landelijke benchmark (NVT) 1,5% 1,5% 1,3% 1,3% Benchmark Elk kwartaal evalueren we de kwaliteit van de uitgevoerde bypassoperaties door middel van een vergelijking (benchmark) met specifieke kwaliteitsindicatoren voor de bypassoperaties. Deze indicatoren zijn in 2007 gepubliceerd door de Society of Thoracic Surgeons 2. We vergelijken onze scores bij 2805 operaties over een periode van 5 jaar (1 januari december 2011) met de gegevens van de Society of Thoracic Surgeons (STS). De STS geeft een richtgetal, de zogenaamde STS-mediaan, die aangeeft dat 50% van de ziekenhuizen slechter en 50% beter scoort dan dit getal. Daarnaast geven zij een bandbreedte aan, waarbinnen het ziekenhuis moet vallen om te kunnen spreken van een goede kwaliteit van de uitgevoerde chirurgie. Slagaderlijke omleiding Bij operaties in het UMC St Radboud wordt in 98% van de gevallen een slagaderlijke omleiding aangelegd. Dit verlengt de levensduur van patiënten en zij blijven ook langer vrij van klachten. Dit is exclusief patiënten die een tweede ingreep ondergaan. Hier scoren wij ruim beter dan de STS mediaan van 93,6%. Wondinfectie Bij 0,6% van de patiënten treedt er een ernstige wondinfectie bij het borstbeen op. Dit is net iets hoger dan de STS mediaan van 0,5%, maar nog binnen de bandbreedte die door STS aan wordt gegeven als kwalitatief goed (0,3%-0,7%). 2 Annals of Thoracic Surgery, 2007:83:S

10 Blad 8 Beroerte met neurologische schade bij ontslag Slechts 0,4% van de patiënten heeft een beroerte gehad waarvan op het moment van ontslag nog neurologische schade is. Hier scoren wij beter dan de STS norm van 1,2% (met bandbreedte 1,1%-1,4%). Nierfalen (onstaan na de operatie) In ons hartchirurgisch centrum ontwikkelt slechts 2,1% van de patiënten nierfalen na de operatie, in vergelijking met de STS norm van 3,3%. Het gaat hierbij om patiënten die na de operatie een duidelijke vermindering van hun nierfunctie vertonen en eventueel nierdialyse nodig hebben. Patiënten die al voor de operatie nierdialyse nodig hadden, worden hierbij niet meegeteld. 6.2 Aortaklepvervanging De tweede grote groep patiënten komt bij het UMC St Radboud voor een operatie aan de aortaklep, soms in combinatie met een bypassoperatie. In 2010 had 43,5% van de patiënten een gecombineerde operatie nodig, in 2011 was dat 32,7%. Het grootste deel van de gebruikte kleppen zijn bioprotheses met weefsel van het rund of het varken. In 2011 kreeg 17% van de patiënten een kunstklep. In een enkel geval is het mogelijk om de eigen klep te herstellen. Sterftecijfers voor aortaklepvervanging Voorspelde sterfte (UMC St Radboud) 10,3% 7,4% 9,3% 9,1% 11,4% Ziekenhuissterfte (UMC St Radboud) 0% (0/50) 2,3% (2/84) 2,1% (2/95) 3% (4/131) 1,3% (2/146) Voorspelde sterfte (NVT) 8% 7,8% 7,8% 8,4% - Werkelijke sterfte (NVT) 2,4% 2,3% 2,4% 2,1% - Sterftecijfers voor aortaklepvervanging gecombineerd met een bypassoperatie 8

11 Blad Voorspelde sterfte (UMC St Radboud) 10,1% 8,2% 7,0% 9,2% 12,6% Ziekenhuissterfte (UMC St Radboud) 8% (4/50) 2,5% (2/80) 1,1% (1/85) 0,9% (1/101) 0% (0/73) Voorspelde sterfte (NVT) 8,9% 9,2% 8,6% 9,3% - Werkelijke sterfte (NVT) 4,4% 5,4% 2,9% 3,1% 6.3 Mitraalklepvervanging of reparatie Net als bij de aortaklep komt een mitraalklepvervanging of reparatie zowel op zichzelf als in combinatie met een bypassoperatie voor. Het aantal gecombineerde ingrepen lag in 2011 op 26,8%. Vanwege het relatief kleine aantal patiënten dat een mitraalklepoperatie ondergaat (van 22 in 2007 tot 52 in 2011) fluctueert de ziekenhuissterfte uitgedrukt in percentages wat meer dan bij de andere behandelingen. Landelijke cijfers zijn helaas niet bekend, omdat het om een kleine groep gaat. Herstel De chirurg kan de mitraalklep vaak herstellen, in tegenstelling tot de aortaklep waar dit over het algemeen niet mogelijk is. In 2011 ging het in 63,4% van de gevallen om herstel van de klep. Sterfte bij operaties aan de mitraalklep Voorspelde sterfte UMC St Radboud 16,1% 9,8% 6,9% 5,8% 10,8% Ziekenhuissterfte UMC St Radboud 9% (2/22) 4% (1/23) 0% (0/25) 3% (1/30) 4% (2/52) Sterfte bij operaties aan de mitraalklep gecombineerd met bypass Voorspelde sterfte UMC St Radboud 11,0% 11,7% 7,8% 9,2% 9,5% Ziekenhuissterfte UMC St Radboud 6,5% (1/16) 9% (2/23) 0% (0/19) 0% (0/28) 0% (0/19) 9

12 Blad Operaties aan de aorta In het UMC St Radboud schommelen de aantallen operaties aan de aorta (de grote lichaamsslagader) tussen de 20 en 30 patiënten per jaar, met een toename naar 43 patiënten in De ziekenhuissterfte is in deze jaren hetzelfde gebleven: elk jaar is één patiënt overleden na deze operatie. Aantal patiënten die operaties aan de grote lichaamsslagader ondergaan in het UMC St Radboud 6.5 Aortaklepvervanging m.b.v. een katheter Bij een aortaklepvervanging met behulp van een katheter brengt de chirurg samen met de cardioloog een aortaklepprothese in via het bloedvat in de lies of onder het sleutelbeen. Dit is een relatief nieuwe ingreep, die in 2008 in het UMC St Radboud gestart is. We voeren aortaklepvervanging m.b.v. een katheter vooral uit bij oudere patiënten met een erg hoog operatierisico, omdat dit voor hen minder risicovol is. De gemiddelde leeftijd ligt bij deze behandeling rond de 80, in vergelijking met bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van 68,9 jaar bij een gewone aortaklepvervanging. Aantal patiënten behandeld voor een aortaklepvervanging m.b.v. een katheter Sterfte De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de ziekenhuissterfte. Doordat het gaat om een nieuwe ingreep, zijn er geen landelijke cijfers om mee te kunnen vergelijken. 10

13 Datum Blad 11 Oktober 2012 Sterfte bij aortaklepvervanging m.b.v. een katheter 11

Prestaties hartchirurgie

Prestaties hartchirurgie Rapport Radboud universitair medisch centrum Cardio-thoracale Chirurgie Hartlongcentrum Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen Huispost 911 Geert Grooteplein zuid 10 Radboudumc ingang oost, route 911 T (024) 361

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2012-2014 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2013-2015 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Overplaatsing voor een hartoperatie

Overplaatsing voor een hartoperatie Overplaatsing voor een hartoperatie U bent aangemeld voor een hartoperatie. In deze folder leest u praktische informatie over de gang van zaken rondom de overplaatsing vanuit het Rijnstate ziekenhuis naar

Nadere informatie

TAVI procedure Radboud universitair medisch centrum

TAVI procedure Radboud universitair medisch centrum TAVI procedure In overleg met uw cardioloog is besloten dat u een percutane aortaklepvervanging of TAVI-procedure zult ondergaan. TAVI staat voor Transkatheter Aortic Valve Implantation. Hierbij wordt

Nadere informatie

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Een artikel in Dagblad van het Noorden van vandaag suggereert dat de kwaliteit van de zorg van het Thoraxcentrum UMCG niet op orde zou zijn. Het artikel is gebaseerd

Nadere informatie

Afdeling Cardiothoracale Chirurgie fileert methoden voor kwaliteitsverbetering. Nijmeegse lessen

Afdeling Cardiothoracale Chirurgie fileert methoden voor kwaliteitsverbetering. Nijmeegse lessen Afdeling Cardiothoracale Chirurgie fileert methoden voor kwaliteitsverbetering Nijmeegse lessen Hartchirurgie Het Corrad-systeem bestaat sinds 1987. Het moest de ruggengraat vormen voor patiëntgebonden

Nadere informatie

Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten

Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten Ziekenhuissterfte Hartchirurgische centra, Website Ned Ver. v. Thoraxchirurgie Crisis

Nadere informatie

EuroSCORE. Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee? l. Noyez. CNE Thoraxchirurgie 15 april 2014

EuroSCORE. Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee? l. Noyez. CNE Thoraxchirurgie 15 april 2014 Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee? l. Noyez CNE Thoraxchirurgie 15 april 014 Disclosures Cardio-thoracaal chirurg Radboudumc, Nijmegen Bestuurslid NVT voorzitter com kwaliteit Bestuurslid BHN to construct

Nadere informatie

Ontstaan van hart- en vaatziekten Verwijding Vernauwing of verstopping

Ontstaan van hart- en vaatziekten Verwijding Vernauwing of verstopping Aorta reconstructie Bij een aandoening van de grote lichaamsslagader in de buik (aorta) - die kan bestaan uit een verwijding (aneurysma) of uit een vernauwing of verstopping - kan operatief worden ingegrepen.

Nadere informatie

verwijderen eerste rib

verwijderen eerste rib patiënteninformatie verwijderen eerste rib (ribresectie) U heeft last van pijn aan uw schouder, arm of hand. Soms is dan het verwijderen van de eerste rib een oplossing. Er ontstaat zo meer ruimte voor

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Een openhartoperatie is een veel voorkomende chirurgische ingreep. Wereldwijd worden ongeveer 3000 van deze operaties per dag uitgevoerd. Het succes van deze chirurgische ingreep

Nadere informatie

Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0

Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0 Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0 Inhoudsopgave. 1. Keypoints.... 3 2. Inleiding.... 4 3. Resultaten....

Nadere informatie

aneurysma van de buikslagader

aneurysma van de buikslagader patiënteninformatie aneurysma van de buikslagader U heeft met uw arts gesproken over een verwijding van de buikslagader. Een andere benaming hiervoor is aneurysma van de aorta abdominalis, ook wel AAA

Nadere informatie

ARTERIEEL VAATLIJDEN 17954

ARTERIEEL VAATLIJDEN 17954 ARTERIEEL VAATLIJDEN 17954 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer arterieel vaatlijden. Het is goed dat u zich realiseert dat bij het vaststellen

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

EVAR Procedure. (Endo Vasculaire Aneurysma Reparatie) Centrumlocatie

EVAR Procedure. (Endo Vasculaire Aneurysma Reparatie) Centrumlocatie Centrumlocatie Er is met u afgesproken dat binnenkort uw aneurysma behandeld zal worden middels het plaatsen van een stent in de levensslagader. Dit is een operatie welke via de lies plaatsvindt, een zogenaamde

Nadere informatie

TAVISIE. Behandelmogelijkheden aortaklepstenose in Zwolle. Transkatheter aortaklep implantatie (TAVI): Hartklepingreep tot op hoge leeftijd mogelijk

TAVISIE. Behandelmogelijkheden aortaklepstenose in Zwolle. Transkatheter aortaklep implantatie (TAVI): Hartklepingreep tot op hoge leeftijd mogelijk Experts over aortaklepstenose, diagnose en behandelopties mei 2015 # 1 TAVISIE Dr. George Brandon Bravo Bruinsma Behandelmogelijkheden aortaklepstenose in Zwolle Hartklepingreep tot op hoge leeftijd mogelijk

Nadere informatie

operatie bij boezemfibrilleren

operatie bij boezemfibrilleren patiënteninformatie operatie bij boezemfibrilleren Uw cardioloog heeft u voor een behandeling van boezemfibrilleren doorverwezen naar de cardio-thoracaal chirurg in OLVG. Wat is boezemfibrilleren? Wat

Nadere informatie

aneurysma van de buikslagader

aneurysma van de buikslagader patiënteninformatie aneurysma van de buikslagader U heeft met uw arts gesproken over een verwijding van de buikslagader. Een andere benaming hiervoor is aneurysma van de aorta abdominalis, ook wel AAA

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden 1

Arterieel vaatlijden 1 Arterieel vaatlijden 1 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van

Nadere informatie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Plastische Chirurgie van het

Nadere informatie

Maagoperaties bij ernstig overgewicht

Maagoperaties bij ernstig overgewicht CHIRURGIE Maagoperaties bij ernstig overgewicht BEHANDELING Maagoperaties bij ernstig overgewicht U hebt deze folder meegekregen omdat u erover denkt een maagoperatie te ondergaan om uw overgewicht te

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

TAVI hartklepimplantatie

TAVI hartklepimplantatie Patiënteninformatie TAVI hartklepimplantatie Inleiding Deze informatiefolder gaat over hartklepimplantatie, onder de naam TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Dat is een ingreep die gedaan wordt

Nadere informatie

Poliklinische operatie Plastische Chirurgie

Poliklinische operatie Plastische Chirurgie Poliklinische operatie Plastische Chirurgie In overleg met uw behandelend arts is een afspraak gemaakt voor een chirurgische ingreep onder plaatselijke anesthesie (verdoving). Deze ingreep vindt plaats

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO)

Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) Algemeen Kinderen met een slechte longfunctie nemen onvoldoende zuurstof op in het bloed. Zij reageren soms niet voldoende op de gebruikelijke therapie van beademing

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Arterieel vaatlijden. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Arterieel vaatlijden Uw behandelend arts heeft bij u een afwijking in één van de slagaderen vastgesteld. Deze afwijking is het gevolg van de afzetting van vet in de wand van de slagader en van verkalking

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Factsheet en Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Registratie gestart: 2014 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Alle patienten met een degeneratieve lumbale wervelkolomaandoening die een

Nadere informatie

patiënteninformatie bloedvatenheelkunde Mediastinoscopie (Kijkoperatie in de borstholte)

patiënteninformatie bloedvatenheelkunde Mediastinoscopie (Kijkoperatie in de borstholte) patiënteninformatie bloedvatenheelkunde Mediastinoscopie (Kijkoperatie in de borstholte) ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JOZEF Oude Liersebaan 4-2390 Malle tel. 03 380 20 11 - fax 03 380 28 90 azsintjozef@emmaus.be

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Inclusie & exclusie criteria DUCA Inclusie Primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag) Recidief tumoren (slokdarm,

Nadere informatie

Verwijderen van de sternumdraden

Verwijderen van de sternumdraden Cardiothoracale chirurgie Verwijderen van de sternumdraden www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CTC006 / Verwijderen van de sternumdraden / 10-10-2013

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014 Factsheet en DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014 Inclusie- en exclusiecriteria geïnstrumenteerd (A) Inclusie Alle patiënten die operatief behandeld worden aan de lumbale

Nadere informatie

Spoedopname op verpleegafdeling Orthopedie

Spoedopname op verpleegafdeling Orthopedie Spoedopname op verpleegafdeling Orthopedie U bent, bijvoorbeeld na een ongeval, met spoed opgenomen in het Radboudumc en binnengekomen of gebracht via de Spoedeisende Hulp. Een onverwachte opname betekent

Nadere informatie

CARDIOLOGIE/HART-LONG CHIRURGIE. Maze-operatie BEHANDELING

CARDIOLOGIE/HART-LONG CHIRURGIE. Maze-operatie BEHANDELING CARDIOLOGIE/HART-LONG CHIRURGIE Maze-operatie BEHANDELING Maze-operatie Over enige tijd zult u in het St. Antonius Ziekenhuis een Maze-operatie ondergaan om uw hartritmestoornissen te behandelen. In deze

Nadere informatie

Tepelreconstructie Radboud universitair medisch centrum

Tepelreconstructie Radboud universitair medisch centrum Tepelreconstructie In overleg met uw behandelend arts is een afspraak gemaakt voor tepelreconstructie onder plaatselijke anesthesie (verdoving). Deze ingreep vindt plaats op de poliklinische operatiekamer

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB)

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB) Factsheet en Beroerte (CVAB) A. Beschrijving CVAB 2014 [2.6.; 15-01- 2015] Registratie gestart: 2014 Nr Type Uitvraag Bron. indicator over (jaar) 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB

Nadere informatie

Etalagebenen (claudicatio intermittens)

Etalagebenen (claudicatio intermittens) Etalagebenen (claudicatio intermittens) ETALAGEBENEN (CLAUDICATIO INTERMITTENS) Deze folder informeert u over de klachten en behandelingsmogelijkheden van zogenaamde etalagebenen. U moet zich wel realiseren

Nadere informatie

Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar

Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar Micro endoscopische operatie (buisjesmethode) voor lage rughernia minder effectief U doet mee aan de Sciatica MED Trial, het doelmatigheidsonderzoek naar de behandeling

Nadere informatie

Operatie aan de halsslagader Carotisdesobstructie

Operatie aan de halsslagader Carotisdesobstructie Operatie aan de halsslagader Carotisdesobstructie Ziekenhuis Gelderse Vallei U wordt binnenkort opgenomen wegens een operatie aan uw halsslagader. Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge

Nadere informatie

Bypass-operatie Operatie bij vernauwing of afsluiting in een beenslagader.

Bypass-operatie Operatie bij vernauwing of afsluiting in een beenslagader. Bypass-operatie Operatie bij vernauwing of afsluiting in een beenslagader www.nwz.nl Inhoud Wanneer is een operatie nodig? 3 Voorbereiding op de operatie 3 De ingreep 5 Na de operatie 5 Uw vragen 7 2 U

Nadere informatie

De intra-aortale ballonpomp (IABP)

De intra-aortale ballonpomp (IABP) INTENSIVE CARE/HARTBEWAKING De intra-aortale ballonpomp (IABP) BEHANDELING De intra-aortale ballonpomp U bent opgenomen op de Intensive Care (IC) of op de Hartbewaking in het St. Antonius Ziekenhuis. Uw

Nadere informatie

Aantallen en uitkomsten van congenitale cardiothoracale chirurgie in Nederland

Aantallen en uitkomsten van congenitale cardiothoracale chirurgie in Nederland Aantallen en uitkomsten van congenitale cardiothoracale chirurgie in Nederland Congenitale cardiothoracale chirurgie is het onderdeel van de cardiothoracale chirurgie dat zich specifiek bezig houdt met

Nadere informatie

VERWIJDING BUIKSLAGADER ANEURYSMA AORTA ABDOMINALIS

VERWIJDING BUIKSLAGADER ANEURYSMA AORTA ABDOMINALIS VERWIJDING BUIKSLAGADER ANEURYSMA AORTA ABDOMINALIS 17491 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en behandelingsmogelijkheden van een verwijding (aneurysma) van de buikslagader

Nadere informatie

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 De nummering van de indicatoren is gebaseerd op de documenten te vinden op: DICA/Transparantieportaal TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 Structuurindicatoren 1. patiënten

Nadere informatie

Orthopedische operatie bij reumapatiënten

Orthopedische operatie bij reumapatiënten UMC St Radboud Patiënteninformatie Orthopedische operatie bij reumapatiënten Afdeling Reumatologie 03-2008-6598 Inhoudsopgave Persoonlijke gegevens Voorwoord 1 Belangrijke telefoonnummers 2 Rechten en

Nadere informatie

Percutane aortaklep-implantatie

Percutane aortaklep-implantatie Percutane aortaklep-implantatie Inleiding In overleg met u is besloten dat u in aanmerking komt voor een percutane aortaklep-implantatie (PAVI). Uw behandelend cardioloog, interventiecardioloog of cardio-chirurg

Nadere informatie

Mediastinitis Radboud universitair medisch centrum

Mediastinitis Radboud universitair medisch centrum Mediastinitis U hebt enige tijd geleden een openhart operatie ondergaan. Helaas is bij u een complicatie opgetreden genaamd mediastinitis. Een mediastinitis is een ontsteking van het borstbeen en de daarachterliggende

Nadere informatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie Preoperatieve screening (POS) Onderzoek voorafgaand aan een operatie Inhoud 3 Inleiding 4 De preoperatieve screening (POS) 7 Voorbereiding op de operatie 9 Rondom de operatie 12 Uw POS-afspraak (zie achterzijde

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oorzaak aandoening/aanleiding behandeling

1. Inleiding. 2. Oorzaak aandoening/aanleiding behandeling Hernia van de Buik 1. Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie aan een hernia (breuk) van de buik in het TweeSteden ziekenhuis op locatie Tilburg of Waalwijk. In deze folder leest u informatie over

Nadere informatie

Operatie aan de grote lichaamsslagader (aorta)

Operatie aan de grote lichaamsslagader (aorta) Operatie aan de grote lichaamsslagader (aorta) Behandeling van aneurysma of dissectie Wanneer er afwijkingen zijn aan de grote lichaamsslagader (aorta), is een operatie soms noodzakelijk. Deze informatie

Nadere informatie

De intra-aortale ballonpomp (IABP) Afdeling Intensive Care (IC)/Hartbewaking (CCU)

De intra-aortale ballonpomp (IABP) Afdeling Intensive Care (IC)/Hartbewaking (CCU) De intra-aortale ballonpomp (IABP) Afdeling Intensive Care (IC)/Hartbewaking (CCU) De intra-aortale ballonpomp (IABP) U bent opgenomen op de Intensive Care of op de afdeling Hartbewaking in het St. Antonius

Nadere informatie

CHIRURGIE. Etalagebenen

CHIRURGIE. Etalagebenen CHIRURGIE Etalagebenen Etalagebenen Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en behandelingsmogelijkheden van etalagebenen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk

Nadere informatie

2 Patiëntspecifieke informatie Aortakleplekkage

2 Patiëntspecifieke informatie Aortakleplekkage 2 Patiëntspecifieke informatie Aortakleplekkage 2.1 Bouw en werking van het normale hart 2 - De weg die het bloed aflegt door ons lichaam 2 2.2 Aard van de hartafwijking 3 2.3 Behandeling 5 2.3.1 Klepvervanging

Nadere informatie

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één van de middelen (of indicatoren) om onderlinge verschillen

Nadere informatie

Etalagebenen. Chirurgie. Beter voor elkaar

Etalagebenen. Chirurgie. Beter voor elkaar Etalagebenen Chirurgie Beter voor elkaar Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en behandelingsmogelijkheden van etalagebenen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie

Nadere informatie

Thoraxcentrum. Welkom op afdeling C2 Cardiothoracale chirurgie

Thoraxcentrum. Welkom op afdeling C2 Cardiothoracale chirurgie Thoraxcentrum Welkom op afdeling C2 Cardiothoracale chirurgie Thoraxcentrum Welkom op afdeling C2, één van de verpleegafdelingen Cardiothoracale Chirurgie van het UMCG. U bent hier opgenomen om een operatie

Nadere informatie

Aneurysma Aorta Abdominalis. (Verwijding van de grote buikslagader)

Aneurysma Aorta Abdominalis. (Verwijding van de grote buikslagader) Aneurysma Aorta Abdominalis (Verwijding van de grote buikslagader) Bij toeval is ontdekt, dat uw lichaamsslagader, de aorta, verwijd is. Deze verwijding noemen we een aneurysma. De arts heeft u hier van

Nadere informatie

Binnenkort wordt bij u een tumorprothese geplaatst. Deze folder geeft u informatie over de operatieve behandeling met een tumorprothese.

Binnenkort wordt bij u een tumorprothese geplaatst. Deze folder geeft u informatie over de operatieve behandeling met een tumorprothese. De Tumorprothese Binnenkort wordt bij u een tumorprothese geplaatst. Deze folder geeft u informatie over de operatieve behandeling met een tumorprothese. U krijgt informatie over de voorbereiding op de

Nadere informatie

HARTCHIRURGIE DE NEDERLANDSE DATAREGISTRATIE HARTCHIRURGIE RESULTATEN VAN SAMENWERKING TUSSEN 16 NEDERLANDSE HARTCHIRURGISCHE CENTRA

HARTCHIRURGIE DE NEDERLANDSE DATAREGISTRATIE HARTCHIRURGIE RESULTATEN VAN SAMENWERKING TUSSEN 16 NEDERLANDSE HARTCHIRURGISCHE CENTRA HARTCHIRURGIE DE NEDERLANDSE DATAREGISTRATIE HARTCHIRURGIE RESULTATEN VAN SAMENWERKING TUSSEN 16 NEDERLANDSE HARTCHIRURGISCHE CENTRA De heef t een nieuw logo. In blauw weergegeven de longen en centraal

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Het traumateam. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Het traumateam. rkz.nl Patiënteninformatie Het traumateam rkz.nl Even voorstellen U heeft een ongeval gehad en staat daarom onder behandeling van het traumateam van het Rode Kruis ziekenhuis (RKZ). Het team stelt zich in deze

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB)

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB) Factsheet en Beroerte (CVAB) A. Beschrijving CVAB 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 2014 Nr. Type Uitvraag Bron indicator over (jaar) 1. Percentage TIA en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014)

Nadere informatie

BYPASS BEHANDELING VAN VERNAUWDE OF VERSTOPTE BEKKEN- EN BEENSLAGADERS. - Patiëntinformatie -

BYPASS BEHANDELING VAN VERNAUWDE OF VERSTOPTE BEKKEN- EN BEENSLAGADERS. - Patiëntinformatie - BYPASS BEHANDELING VAN VERNAUWDE OF VERSTOPTE BEKKEN- EN BEENSLAGADERS - Patiëntinformatie - INLEIDING Welkom op de dienst Vaatheelkunde. Bij u werd een vernauwing of volledige verstopping van de bekken-

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek. Controle van de bloedstroom tijdens en na grote operaties

Wetenschappelijk onderzoek. Controle van de bloedstroom tijdens en na grote operaties Wetenschappelijk onderzoek Controle van de bloedstroom tijdens en na grote operaties Inleiding U wordt binnenkort door de chirurg geopereerd. De chirurg heeft u verteld dat u mogelijk kunt deelnemen aan

Nadere informatie

Polikliniek Neurochirurgie

Polikliniek Neurochirurgie Polikliniek Neurochirurgie 2 In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Neurochirurgie van het Radboudumc. In deze folder staat de gang van zaken op de polikliniek

Nadere informatie

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de behandeling van galstenen. Uw arts heeft u gevraagd of u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Intra aortale ballonpomp (IABP)

Intra aortale ballonpomp (IABP) Intra aortale ballonpomp (IABP) U bent opgenomen op de afdeling hartbewaking van het Canisius- Wilhelmina ziekenhuis. Uw cardioloog heeft u verteld dat u een behandeling nodig heeft met een Intra aortale

Nadere informatie

Liesdesobstructie. Operatie bij vernauwing in een beenslagader.

Liesdesobstructie. Operatie bij vernauwing in een beenslagader. Liesdesobstructie Operatie bij vernauwing in een beenslagader www.nwz.nl Inhoud Liesdesobstructie 3 Wanneer is een operatie nodig? 3 Voorbereiding op de operatie 3 De operatie 5 Na de operatie 6 Uw vragen

Nadere informatie

UMC St Radboud. Mindfulness voor vrouwen met borstkanker

UMC St Radboud. Mindfulness voor vrouwen met borstkanker UMC St Radboud Mindfulness voor vrouwen met borstkanker Patiënteninformatie De diagnose borstkanker is ingrijpend en roept vaak veel emoties en reacties op, niet alleen bij uzelf maar ook bij uw naasten.

Nadere informatie

Nieuwe technieken in minimaal invasieve en open aortachirurgie

Nieuwe technieken in minimaal invasieve en open aortachirurgie Nieuwe technieken in minimaal invasieve en open aortachirurgie In dit proefschrift worden nieuwe technieken besproken voor de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de aorta. Het doel van deze technieken

Nadere informatie

Kijkoperaties in de buik. Laparoscopie

Kijkoperaties in de buik. Laparoscopie Kijkoperaties in de buik Laparoscopie 2 Uw chirurg heeft u met u besproken dat de operatie die u moet ondergaan via een kijkoperatie (laparoscopie) kan worden uitgevoerd. Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Verwijdering hypofysetumor. Van opname tot en met ontslag

Verwijdering hypofysetumor. Van opname tot en met ontslag Verwijdering hypofysetumor Van opname tot en met ontslag Bij u is de diagnose hypofysetumor gesteld. In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie aan deze hypofysetumor. Deze folder

Nadere informatie

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011 cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 211 Sterfte bij vrouwen en mannen Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van overlijden

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Chirurgie. Longoperatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Chirurgie. Longoperatie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Chirurgie Longoperatie 1 Longoperatie Binnenkort vindt bij u een longoperatie plaats. In deze brochure leest u wat de operatie

Nadere informatie

Acute verwardheid (delirium) op de Intensive Care

Acute verwardheid (delirium) op de Intensive Care Acute verwardheid (delirium) op de Intensive Care Op dit moment verblijft uw partner of familielid op de afdeling Intensive Care. Dit is een afdeling waar (ernstig) zieke mensen worden behandeld en verzorgd.

Nadere informatie

ST. ANTONIUS SPATADERCENTRUM. Spataderoperatie BEHANDELING

ST. ANTONIUS SPATADERCENTRUM. Spataderoperatie BEHANDELING ST. ANTONIUS SPATADERCENTRUM Spataderoperatie BEHANDELING Spataderoperatie Binnenkort wordt u een dag opgenomen in het St. Antonius Ziekenhuis voor een spataderoperatie aan uw benen. In deze folder vindt

Nadere informatie

bloedvatenheelkunde informatiebrochure Mediastinoscopie (Kijkoperatie in de borstholte)

bloedvatenheelkunde informatiebrochure Mediastinoscopie (Kijkoperatie in de borstholte) bloedvatenheelkunde informatiebrochure Mediastinoscopie (Kijkoperatie in de borstholte) Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Voorstelling van de dienst 4 3. Wat is een mediastinoscopie? 5 4. Pre- en postoperatieve

Nadere informatie

Buikwandbreuk (liesbreuk, navelbreuk, bovenbuikwandbreuk)

Buikwandbreuk (liesbreuk, navelbreuk, bovenbuikwandbreuk) Buikwandbreuk (liesbreuk, navelbreuk, bovenbuikwandbreuk) In overleg met de behandelend arts is besloten tot het opheffen van een buikwandbreuk. Deze behandeling vindt plaats tijdens een dagopname op

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Praktische informatie

Plastische chirurgie. Praktische informatie Plastische chirurgie Praktische informatie Inhoudsopgave Wat is de maatschap Plastische Chirurgie?...4 Wanneer naar de plastisch chirurg?...5 Het eerste gesprek...5 Na het eerste gesprek...6 Ziekenhuisopname...6

Nadere informatie

Keel- en neusamandelen verwijderen

Keel- en neusamandelen verwijderen Keel- en neusamandelen verwijderen In overleg met de behandelend arts heeft u besloten tot verwijdering van de keelen neusamandelen bij uw kind. Deze behandeling vindt plaats tijdens een dagopname op

Nadere informatie

Preoperatieve polikliniek Longchirurgie

Preoperatieve polikliniek Longchirurgie Preoperatieve polikliniek Longchirurgie Uw (verwijzend) longarts heeft met u gesproken over een longoperatie en in overleg met u is besloten dat deze operatie in het Radboudumc uitgevoerd gaat worden.

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J.Jansen & F v.d. Elzen Februari 2015 Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één

Nadere informatie

Vragenlijst. S.v.p. helemaal invullen vóór uw bezoek aan de vaatverpleegkundige

Vragenlijst. S.v.p. helemaal invullen vóór uw bezoek aan de vaatverpleegkundige Vragenlijst S.v.p. helemaal invullen vóór uw bezoek aan de vaatverpleegkundige en meenemen! Voorgeschiedenis en verwijzing Hartproblemen Heeft u Angina Pectoris klachten (klachten van pijn, een drukkend

Nadere informatie

Deze onderzoeken moeten soms met spoed worden verricht en kunnen alleen plaatsvinden als uw situatie dat toelaat.

Deze onderzoeken moeten soms met spoed worden verricht en kunnen alleen plaatsvinden als uw situatie dat toelaat. Aortachirurgie Operatie aan de grote lichaamsslagader De cardiothoracaal chirurg heeft na zorgvuldige afweging besloten dat u geopereerd dient te worden, vanwege een afwijking aan de aorta in uw borstkas

Nadere informatie

Cardiologie. Het sluiten van een PFO

Cardiologie. Het sluiten van een PFO Cardiologie Het sluiten van een PFO BEHANDELING Het sluiten van een PFO Uw arts heeft vastgesteld dat u een opening hebt in het tussenschot van uw hart. Deze afwijking heet een PFO (Patent Foramen Ovale).

Nadere informatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie Preoperatieve screening (POS) Onderzoek voorafgaand aan een operatie Inhoud 3 Inleiding 4 De preoperatieve screening (POS) 7 Voorbereiding op de operatie 9 Rondom de operatie 12 Uw POS-afspraak (zie achterzijde

Nadere informatie

Shuntoperatie. De operatie

Shuntoperatie. De operatie Shuntoperatie Een shunt wordt gebruikt wanneer er te weinig bloed naar de longslagader kan stromen. Meestal komt dat omdat de klep van de longslagader sterk vernauwd is of zelfs helemaal dichtzit. Er gaat

Nadere informatie

Meer oog voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra. Utrecht, april 2015

Meer oog voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra. Utrecht, april 2015 Meer oog voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra Utrecht, april 2015 Aantoonbaar aandacht voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra april 2015 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Afdeling Hartbewaking

Afdeling Hartbewaking Afdeling Hartbewaking U bent opgenomen op de afdeling Hartbewaking van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over deze afdeling. Algemene informatie over de afdeling vindt u in de Wegwijzer

Nadere informatie

Rondom uw hartoperatie

Rondom uw hartoperatie HART-LONG CHIRURGIE Rondom uw hartoperatie ALGEMEEN Inhoudsopgave Inleiding 3 Voordat u wordt opgenomen 4 De wachttijd 4 Onderzoeken 4 Groepsvoorlichting 5 Wat u vooraf moet regelen 5 Adviezen 6 Medisch

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA)

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA) Factsheet en aneurysma aorta abdominalis (DSAA) DSAA 2018.2 Registratie gestart: 1 januari 2013 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 21-10-2015

Nadere informatie

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis)

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis) H.40009.1115 Bloedvergiftiging (Sepsis) Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

Correctie bovenoogleden

Correctie bovenoogleden Correctie bovenoogleden In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het operatief laten corrigeren van de bovenoogleden. Deze operatie vindt plaats op de Chirurgische Dagbehandeling van het

Nadere informatie

Inleiding Arterieel vaatlijden Behandelplan

Inleiding Arterieel vaatlijden Behandelplan BYPASSOPERATIE 422 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de operatieve behandeling bij arterieel vaatlijden aan de benen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Buitenpoli Radboudumc Screening risicofactoren voor hart- en vaatziekten locatie St. Maartenskliniek

Buitenpoli Radboudumc Screening risicofactoren voor hart- en vaatziekten locatie St. Maartenskliniek Buitenpoli Radboudumc Screening risicofactoren voor hart- en vaatziekten locatie St. Maartenskliniek Programma Screening Vasculaire Risicofactoren Datum afspraak: Datum Tijd Zorgverlener U heeft recent

Nadere informatie