Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0"

Transcriptie

1 Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0

2 Inhoudsopgave. 1. Keypoints Inleiding Resultaten Deelnemers Postoperatieve wondinfecties Verwekkers Referentietabellen Totaal van alle operaties Bypass Klepoperatie Combinatie bypass+klep Bypass (met of zonder klepvervanging) Continue risicofactoren Conclusie PREZIES - december 2014 Pagina 2 van 29

3 1. Keypoints. Gedurende de periode van 2001 tot en met 2011 zijn gegevens verzameld van hartoperaties in 10 ziekenhuizen. In totaal werden 284 s geregistreerd (incidentie 2,2%), waarvan 178 diepe s (incidentie 1,4%) en 106 oppervlakkige s (incidentie 0,8%). Er werden 169 donorwondinfecties geregistreerd bij patiënten met een donorwond (incidentie 2,3%). Het betrof 25 diepe donorwondinfecties (incidentie 0,3%) en 144 oppervlakkige donorwondinfecties (incidentie 2,0%). Sinds 2003 is follow-up na ontslag optioneel voor donorwonden. Het aantal geregistreerde donorwondinfecties is waarschijnlijk een onderschatting van het totale aantal donorwondinfecties. In 41,2% van alle POWIs waarbij een kweek is afgenomen werd Staphylococcus aureus aangetoond. In totaal werd in 29,8% van de POWIs S. aureus aangetoond als (één van de) verwekker(s). Met ingang van 1 januari 2012 is de module POWI na hartchirurgie toegevoegd aan de algemene POWI module. PREZIES - december 2014 Pagina 3 van 29

4 2. Inleiding. Deze referentiecijfers betreffen de surveillance van postoperatieve wondinfecties (POWIs) na hartchirurgie en bevatten gegevens over de jaren 2001 tot en met Bij alle openhartoperaties wordt een incisie gemaakt in het sternum om het hart te kunnen benaderen. Bij sommige CABG-operaties wordt een tweede incisie gemaakt om een donorvat elders uit het lichaam te halen. Bij andere CABG-operaties is zo n extra incisie niet nodig, omdat er gebruik gemaakt wordt van één of beide interne thoracale arteriën (mammaria arteriën of ITA) om de omleiding te maken. POWIs kunnen ontstaan in de sternumwond en/of in de wond die is gemaakt om het donorvat uit te nemen (donorwond). De definities voor s en donorwondinfecties zijn gebaseerd op de criteria van de Amerikaanse en Europese Centers for Disease Control (CDC en ECDC). De omschrijving van deze definities is terug te vinden op de PREZIES-website. Voor zowel de s als voor de donorwondinfecties wordt onderscheid gemaakt tussen oppervlakkige (huid en sub-cutaan weefsel van de incisie) en diepe (diepliggend weefsel van de incisie en organen of anatomische ruimte, inclusief mediastinitis) wondinfecties. In 2001/2002 vond de pilotstudie plaats van de surveillance van POWIs na hartchirurgie binnen het PREZIES netwerk. In 2003 werden enkele kleine wijzingen doorgevoerd in het protocol, waaronder het optioneel maken van follow-up na ontslag voor donorwonden. Voor s is follow-up na ontslag verplicht gebleven. Aangezien veel hartchirurgische patiënten vanuit een ander ziekenhuis zijn doorverwezen en daar kort na de operatie ook weer naar terugkeren, zullen veel infecties pas na ontslag uit het hartcentrum optreden. Binnen PREZIES worden geregistreerd: I) donorwondinfecties (diep en oppervlakkig) en oppervlakkige s die optraden binnen 42 dagen na hartchirurgie voor operaties tot en met 2008, II) donorwondinfecties (diep en oppervlakkig) en oppervlakkige s die optraden binnen 30 dagen na hartchirurgie voor operaties uitgevoerd vanaf 2009, III) diepe s die binnen een periode van 1 jaar na de operatie optreden. Er zijn een aantal verschillende methoden van follow-up na ontslag. Sinds januari 2009 zijn de twee door PREZIES aanbevolen methodes verplicht gesteld (standaard methode). Tot 2009 kon ook een andere methode van follow-up (niet-standaard) worden gehanteerd. Met ingang van 1 januari 2008 zijn er opnieuw wijzigingen in het protocol doorgevoerd, waarbij geen afzonderlijke CBV-codes meer kunnen worden geregistreerd, alleen nog de operatiecodes voor bypass, klepoperaties en combinatie van bypass en klepoperatie. Ook werd in januari 2008 de Euroscore als verplichte variabele toegevoegd aan het protocol. De Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) is een schatting van de voorspelde kans op operatieve mortaliteit voor patiënten die een hartoperatie ondergaan. De score wordt berekend aan de hand van 17 variabelen en kan variëren van 0 tot 46. De Euroscores kunnen worden onderverdeeld in laag risico (Euroscore 0 t/m 2), matig risico (Euroscore 3 t/m 5) en hoog risico (Euroscore 6 of hoger) op mortaliteit. Met ingang van 1 januari 2012 is de module postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie toegevoegd aan de module postoperatieve wondinfecties. Zie voor meer informatie. PREZIES - december 2014 Pagina 4 van 29

5 3. Resultaten. 3.1 Deelnemers. Van 2001 tot en met 2011 hebben 10 ziekenhuizen deelgenomen aan de module Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. In tabel 1 staan per ziekenhuis de registratieperiode(s) en het aantal geregistreerde operaties weergegeven. In de tabel wordt ook aangegeven welke ziekenhuizen in welke periode een niet-standaard methode voor follow-up na ontslag hanteerden. Tabel 1. Het aantal operaties, de registratieperiode(s) en het gebruik van niet-standaard methode van follow-up per ziekenhuis. Niet-standaard methode van Aantal follow-up na ontslag Ziekenhuis operaties Registratieperiode(s) Sternumwond Donorwond A B , 2010 C , 2011 D , t/m 2006 E F G H , I , J , , 2011 t/m 2008 t/m Postoperatieve wondinfecties. In totaal werden 453 infecties geregistreerd na operaties. Hieronder vielen alle donorwondinfecties (diep en oppervlakkig) en alle oppervlakkige s die optraden tot en met 42 dagen na hartchirurgie voor operaties tot en met 2008, en tot en met 30 dagen voor operaties uitgevoerd vanaf Diepe s die binnen 1 jaar optraden werden geregistreerd. In totaal ontstonden er 284 s (incidentie 2,2%), waarvan 178 diepe s (incidentie 1,4%) en 106 oppervlakkige s (incidentie 0,8%). Van de patiënten met een donorwond kregen er 169 een donorwondinfectie (incidentie 2,3%), waarvan 25 diepe donorwondinfecties (incidentie 0,3%) en 144 oppervlakkige donorwondinfecties (incidentie 2,0%). In tabellen 2 en 3 is per type operatie het aantal operaties en het percentage infecties met 95% betrouwbaarheidsinterval weergegeven. Tabel 2. Het aantal operaties en het percentage s per operatiecategorie. Totaal aantal operaties (n=12.679) Alle s (n=284) Diepe s (n=178) Oppervlakkige s (n=106) Soort operatie aantal aantal % (95% BI) aantal % (95% BI) aantal % (95% BI) Bypass ,4 (2,1-2,7) 122 1,5 (1,2-1,8) 73 0,9 (0,7-1,1) Klepoperatie ,4 (1,0-1,9) 25 0,9 (0,6-1,4) 12 0,4 (0,3-0,8) Combinatie bypass+klep ,0 (2,3-3,9) 31 1,8 (1,2-2,5) 21 1,2 (0,8-1,8) PREZIES - december 2014 Pagina 5 van 29

6 Tabel 3. Het aantal operaties met een donorwond en het percentage donorwondinfecties per type operatie. Totaal aantal operaties met donorwond (n=7.377) Totaal aantal donorwondinfecties (n=169)* Soort operatie aantal aantal % (95% BI) Bypass ,1 (1,7-2,4) Klepoperatie Combinatie bypass+klep ,5 (2,6-4,7) * Follow-up na ontslag is optioneel voor donorwondinfecties sinds De aantallen in deze tabel zijn daarom waarschijnlijk een onderschatting van het totale aantal donorwondinfecties. In figuur 1 is de spreiding in de percentages s en donorwondinfecties tussen ziekenhuizen per type operatie weergegeven. In deze figuur zijn per type operatie alleen ziekenhuizen weergegeven met minimaal 20 operaties van de betreffende categorie. De spreiding in infectiepercentage tussen ziekenhuizen is groter bij donorwondinfecties in vergelijking met s. Figuur 1. Spreiding in percentages van postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie tussen ziekenhuizen. Per type operatie zijn alleen ziekenhuizen weergegeven met minimaal 20 operaties. 1 = Alle operaties, totaal s (10 zkh) 2 = Alle operaties, totaal donorwondinfecties (9 zkh) 3 = Bypass, s (10 zkh) 4 = Bypass, donorwondinfecties (9 zkh) 5 = Klepoperatie, s (10 zkh) 6 = Combinatie bypass+klep, s (8 zkh) 7 = Combinatie bypass+klep, donorwondinfecties (8 zkh) PREZIES - december 2014 Pagina 6 van 29

7 3.3 Verwekkers. In tabel 4 staan de geïsoleerde micro-organismen weergegeven per type operatie. Bij 159 van de 178 diepe s was een kweek afgenomen (89,3%). Van het totale aantal geïsoleerde microorganismen betrof 41,8% (71 van de 170) S. aureus. Bij de oppervlakkige s was bij 81 van de 106 infecties een kweek afgenomen (76,4%). In totaal betrof 43,0% (34 van de 79) van de geïsoleerde micro-organismen S. aureus. Van de 25 diepe donorwondinfecties was bij 19 (76,0%) een kweek uitgevoerd. In 38,5% (10 van de 26) van de gevallen betrof het geïsoleerde micro-organisme S. aureus. Van de 144 oppervlakkige donorwondinfecties was slechts in 69 gevallen (47,9%) een kweekuitslag beschikbaar. In totaal betrof 24,7% (20 van de 81) van de geïsoleerde micro-organismen S. aureus. Tabel 4. Geïsoleerde micro-organismen per type operatie. Micro-organisme Diepe (n=170) Oppervlakkige (n=79) Diepe donorwondinfectie (n=26) Oppervlakkige donorwondinfectie (n=81) Staphylococcus aureus coagulase negatieve staphylokokken Staphylococcus species Pseudomonas aerunginosa Escherichia coli Proteus mirabilis Serratia marcescens Enterococcus faecalis Enterococcus species Enterobacter cloacae Klebsiella oxytoca Proteus vulgaris Morganella morganii Klebsiella pneumoniae Enterobacter aerogenes Propionibacterium acnes Streptococcus mitis Streptococcus species Streptococcus agalactiae Aerococcus viridans Aspergillus fumigatus Candida albicans Corynebacterium species Dermabacter hominis Mycoplasma hominis Streptococcus constellatus Streptococcus milleri Streptococcus pyogenes Streptococcus salivarius Acinetobacter lwoffii Enterococcus faecium haemolytische streptokokken groep G Moraxella catarrhalis PREZIES - december 2014 Pagina 7 van 29

8 Neusdragerschap van S. aureus was een verplichte variabele tijdens de pilotstudie in Daarna is het een optionele variabele geworden en is deze variabele geregistreerd door 1 ziekenhuis gedurende 1 jaar. In totaal is neusdragerschap van S. aureus geregistreerd voor 14,7% van de patiënten. Neusdragerschap van S. aureus wordt vastgesteld op basis van één neuskweek. In tabel 5 wordt voor patiënten met en zonder POWI weergegeven of deze patiënten neusdrager zijn van S. aureus. Onder POWIs worden zowel s als donorwondinfecties verstaan. Daarnaast wordt ook aangegeven of S. aureus is gekweekt als verwekker van de POWI. Bij 39 van de 514 patiënten met neusdragerschap van S. aureus ontstond een POWI (7,6%). Hierbij werd 9 keer (23,1%) S. aureus geïsoleerd. Bij 70 van de 1350 patiënten zonder neusdragerschap van S aureus ontstond een POWI (5,2%). Hierbij werd 11 keer (15,7%) S. aureus geïsoleerd. Tabel 5. Neusdragerschap van S. aureus bij patiënten met en zonder wondinfectie. Patiënten zonder Patiënten met POWI POWI (n=12.234) (n=445) Neusdragerschap S. aureus S. aureus gekweekt als verwekker van POWI* aantal aantal % (95% BI) aantal % ja ,6 (5,6-10,2) 9 (23,1) nee ,2 (4,1-6,5) 11 (15,7) onbekend ,1 (2,8-3,5) 110 (32,7) * Bij 27,6% van de POWIs is geen kweek gedaan of is geen kweekuitslag bekend. PREZIES - december 2014 Pagina 8 van 29

9 4. Referentietabellen. De referentiecijfers worden weergegeven voor: 1. alle operaties samen (tabel 7); 2. alleen bypass (tabel 8); 3. alleen klepoperatie (tabel 9); 4. combinatie bypass+klep (tabel 10); 5. alle bypassoperatie (met of zonder klep operatie; dus tabel 8 en 10 samen; tabel 11). Elk van deze vijf tabellen heeft maximaal 2 subtabellen (a en b): a. de verdeling van categoriale risicofactoren voor patiënten met een en patiënten zonder (aantal en percentage patiënten; infectiepercentage met 95% betrouwbaarheidsinterval). b. de verdeling van categoriale risicofactoren voor patiënten met een donorwondinfectie en patiënten met een donorwond, maar zonder donorwondinfectie (aantal en percentage patiënten; infectiepercentage met 95% betrouwbaarheidsinterval). Daarnaast is de verdeling weergegeven van continue risicofactoren voor patiënten met en zonder (tabel 12a) en patiënten met en zonder donorwondinfectie (tabel 12b). Deze tabellen zijn gebaseerd op data van alle type hartoperaties samen. In de referentietabellen wordt voor de perfusietijd een indeling gemaakt in percentielen. In tabel 6 staat voor alle operaties samen en per type operatie het 25e, 50e en 75e percentiel van de perfusietijd weergegeven. Deze indeling van de perfusietijd is gebruikt in de referentietabellen. Tabel 6. Perfusietijd voor alle operaties samen en per type operatie (in minuten). 25e percentiel 50e percentiel 75e percentiel Totaal Bypass Klepoperatie Combinatie bypass+klep Uitleg referentietabellen: Voorbeeld aan de hand van tabel 7a (s bij alle type operaties samen), variabele diabetes : Van de 284 patiënten met een hadden er 48 wel diabetes (17%) en 235 geen diabetes (83%), en was er voor 1 patiënt (<1%) geen informatie bekend over de diabetesstatus. Van de patiënten zonder, hadden er wel diabetes (9%) en geen diabetes (91%), en was de diabetesstatus voor 13 patiënten (<1%) onbekend. Van alle patiënten met diabetes had 4,3% een (95% BI: 3,3%-5,7%), ten opzichte van 2,0% bij patiënten zonder diabetes (95% BI: 1,8%-2,3%). PREZIES - december 2014 Pagina 9 van 29

10 4.1 Totaal van alle operaties. Tabel 7a Totaal: Verdeling van categoriale risicofactoren voor patiënten met en zonder. Totaal (n=284) Diepe (n=178) Oppervlakkige (n=106) Geen (n=12.395) patiënten infecties patiënten infecties patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Geslacht man 198 (70) 2,2 (1,9-2,5) 125 (70) 1,4 (1,2-1,6) 73 (69) 0,8 (0,6-1,0) (71) vrouw 86 (30) 2,4 (1,9-2,9) 53 (30) 1,5 (1,1-1,9) 33 (31) 0,9 (0,6-1,3) (29) Leeftijd jaar 25 (9) 1,6 (1,1-2,3) 10 (6) 0,6 (0,3-1,2) 15 (14) 0,9 (0,6-1,6) (13) jaar 77 (27) 2,3 (1,8-2,8) 54 (30) 1,6 (1,2-2,1) 23 (22) 0,7 (0,4-1,0) (27) jaar 106 (37) 2,3 (1,9-2,9) 68 (38) 1,5 (1,2-1,9) 38 (36) 0,8 (0,6-1,1) (36) 75+ jaar 76 (27) 2,4 (1,9-3,0) 46 (26) 1,5 (1,1-2,0) 30 (28) 1,0 (0,7-1,4) (25) Euroscore (13) 1,7 (1,2-2,3) 27 (15) 1,3 (0,9-1,8) 9 (8) 0,4 (0,2-0,8) (17) (22) 2,0 (1,6-2,6) 40 (22) 1,3 (0,9-1,8) 23 (22) 0,7 (0,5-1,1) (25) (30) 2,5 (2,0-3,1) 54 (30) 1,6 (1,2-2,1) 30 (28) 0,9 (0,6-1,3) (27) onbekend 101 (36) 2,5 (2,0-3,0) 57 (32) 1,4 (1,1-1,8) 44 (42) 1,1 (0,8-1,4) (32) Bilaterale mammaria ja 46 (16) 2,0 (1,5-2,7) 28 (16) 1,2 (0,9-1,8) 18 (17) 0,8 (0,5-1,3) (18) nee 214 (75) 2,3 (2,0-2,6) 138 (78) 1,5 (1,3-1,8) 76 (72) 0,8 (0,7-1,0) (73) onbekend 24 (8) 2,1 (1,4-3,1) 12 (7) 1,0 (0,6-1,8) 12 (11) 1,0 (0,6-1,8) (9) Obesitas ja 85 (30) 3,2 (2,6-3,9) 53 (30) 2,0 (1,5-2,6) 32 (30) 1,2 (0,8-1,7) (21) nee 198 (70) 2,0 (1,7-2,3) 124 (70) 1,2 (1,0-1,5) 74 (70) 0,7 (0,6-0,9) (79) onbekend 1 (<1) 3,6(0,6-17,7) 1 (1) 3,6(0,6-17,7) 0 (0) 0 (0,0-12,1) 27 (<1) Diabetes ja 48 (17) 4,3 (3,3-5,7) 33 (19) 3,0 (2,1-4,1) 15 (14) 1,3 (0,8-2,2) (9) nee 235 (83) 2,0 (1,8-2,3) 144 (81) 1,2 (1,1-1,5) 91 (86) 0,8 (0,6-1,0) (91) onbekend 1 (<1) 7,1(1,3-31,5) 1 (1) 7,1(1,3-31,5) 0 (0) 0 (0,0-21,5) 13 (<1) Obesitas/diabetes geen van beide 171 (60) 1,8 (1,6-2,1) 106 (60) 1,1 (0,9-1,4) 65 (61) 0,7 (0,6-0,9) (73) alleen obesitas 64 (23) 2,8 (2,2-3,6) 38 (21) 1,7 (1,2-2,3) 26 (25) 1,2 (0,8-1,7) (18) alleen diabetes 27 (10) 4,0 (2,8-5,7) 18 (10) 2,7 (1,7-4,2) 9 (8) 1,3 (0,7-2,5) 651 (5) beide 21 (7) 4,8 (3,2-7,3) 15 (8) 3,5 (2,1-5,6) 6 (6) 1,4 (0,6-3,0) 413 (3) onbekend 1 (<1) 3,0(0,5-15,3) 1 (1) 3,0(0,5-15,3) 0 (0) 0 (0,0-10,4) 32 (<1) Preoperatieve opnameduur 0-1 dag 148 (52) 1,9 (1,6-2,2) 96 (54) 1,2 (1,0-1,5) 52 (49) 0,7 (0,5-0,9) (62) 2+ dagen 136 (48) 2,8 (2,4-3,3) 82 (46) 1,7 (1,4-2,1) 54 (51) 1,1 (0,9-1,4) (38) onbekend 0 (0) 0 (0,0-49,0) 0 (0) 0 (0,0-49,0) 0 (0) 0 (0,0-49,0) 4 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 10 van 29

11 Totaal (n=284) Diepe (n=178) Oppervlakkige (n=106) Geen (n=12.395) patiënten infecties patiënten infecties patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Laagste temperatuur <35 C 58 (20) 2,2 (1,7-2,9) 34 (19) 1,3 (0,9-1,8) 24 (23) 0,9 (0,6-1,4) (21) 35+ C 218 (77) 2,2 (1,9-2,5) 140 (78) 1,4 (1,2-1,7) 78 (74) 0,8 (0,6-1,0) (78) onbekend 8 (3) 3,6 (1,8-6,9) 4 (2) 1,8 (0,7-4,5) 4 (4) 1,8 (0,7-4,5) 214 (2) Hartlongmachine ja 263 (93) 2,3 (2,0-2,5) 164 (92) 1,4 (1,2-1,6) 99 (93) 0,9 (0,7-1,0) (92) nee 21 (7) 2,0 (1,3-3,1) 14 (8) 1,4 (0,8-2,3) 7 (7) 0,7 (0,3-1,4) (8) Perfusietijd <=P25 60 (21) 1,7 (1,4-2,2) 39 (22) 1,1 (0,8-1,5) 21 (20) 0,6 (0,4-0,9) (27) P25-P50 60 (21) 1,9 (1,5-2,5) 38 (21) 1,2 (0,9-1,7) 22 (21) 0,7 (0,5-1,1) (25) P50-P75 73 (26) 2,4 (1,9-2,9) 44 (25) 1,4 (1,1-1,9) 29 (27) 0,9 (0,7-1,3) (24) >P75 90 (32) 3,0 (2,4-3,7) 56 (31) 1,9 (1,4-2,4) 34 (32) 1,1 (0,8-1,6) (24) Spoedoperatie ja 34 (12) 2,9 (2,1-4,0) 22 (12) 1,9 (1,2-2,8) 12 (11) 1,0 (0,6-1,8) (9) nee 245 (86) 2,3 (2,1-2,6) 152 (85) 1,5 (1,2-1,7) 93 (88) 0,9 (0,7-1,1) (83) onbekend 5 (2) 0,5 (0,2-1,1) 4 (2) 0,4 (0,2-1,0) 1 (1) 0,1 (0,0-0,5) (8) Rethoracotomie ja 72 (25) 6,8 (5,4-8,5) 49 (28) 4,6 (3,5-6,1) 23 (22) 2,2 (1,4-3,2) 989 (8) nee 212 (75) 1,8 (1,6-2,1) 129 (72) 1,1 (0,9-1,3) 83 (78) 0,7 (0,6-0,9) (92) onbekend 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 1 (<1) Verblijfsduur op IC 0-2 dagen 189 (67) 1,9 (1,7-2,2) 118 (67) 1,2 (1,0-1,4) 71 (67) 0,7 (0,6-0,9) (77) 3-7 dagen 49 (17) 2,5 (1,9-3,3) 32 (18) 1,6 (1,2-2,3) 17 (16) 0,9 (0,5-1,4) (15) 8+ dagen 45 (16) 4,6 (3,4-6,0) 27 (15) 2,7 (1,9-4,0) 18 (17) 1,8 (1,2-2,9) 942 (8) onbekend 1 (<1) 14,3 (2,6-51,3) 1 (1) 14,3 (2,6-51,3) 0 (0) 0 (0,0-35,4) 6 (<1) Follow-up duur 0-3 weken 186 (65) 3,8 (3,3-4,3) 117 (66) 2,4 (2,0-2,8) 69 (65) 1,4 (1,1-1,8) (38) 4-6 weken 83 (29) 9,6 (7,8-11,7) 46 (26) 5,3 (4,0-7,0) 37 (35) 4,3 (3,1-5,8) 787 (6) >6 weken 15 (5) 0,2 (0,1-0,4) 15 (8) 0,2 (0,1-0,4) 0 (0) 0 (0,0-0,1) (55) onbekend 0 (0) 0 (0,0-49,0) 0 (0) 0 (0,0-49,0) 0 (0) 0 (0,0-49,0) 4 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 11 van 29

12 Tabel 7b Totaal: Verdeling van categoriale risicofactoren voor patiënten met en zonder donorwondinfectie. Sinds 2003 is follow-up na ontslag optioneel voor donorwonden. Totaal donorwondinfectie (n=169) Donorwond zonder infectie (n=7.208) patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Geslacht man 125 (74) 2,2 (1,9-2,7) (76) vrouw 44 (26) 2,5 (1,8-3,3) (24) Leeftijd jaar 16 (9) 2,4 (1,5-3,9) 641 (9) jaar 38 (22) 2,0 (1,4-2,7) (26) jaar 66 (39) 2,3 (1,8-2,9) (39) 75+ jaar 49 (29) 2,5 (1,9-3,3) (26) Euroscore (5) 0,7 (0,3-1,3) (17) (14) 1,3 (0,9-1,9) (24) (17) 1,6 (1,1-2,3) (23) onbekend 110 (65) 4,1 (3,4-4,9) (36) Bilaterale mammaria ja 13 (7) 0,8 (0,5-1,4) (21) nee 132 (78) 2,7 (2,3-3,2) (66) onbekend 24 (14) 2,6 (1,7-3,8) 917 (13) Obesitas ja 47 (28) 2,9 (2,2-3,9) (21) nee 122 (72) 2,1 (1,8-2,5) (78) onbekend 0 (0) 0 (0,0-16,1) 20 (<1) Diabetes ja 15 (9) 2,0 (1,2-3,3) 734 (10) nee 154 (91) 2,3 (2,0-2,7) (90) onbekend 0 (0) 0 (0,0-27,8) 10 (<1) Obesitas/diabetes geen van beide 114 (67) 2,2 (1,8-2,6) (72) alleen obesitas 40 (24) 3,1 (2,3-4,1) (18) alleen diabetes 8 (5) 1,7 (0,9-3,4) 452 (6) beide 7 (4) 2,4 (1,2-4,9) 282 (4) onbekend 0 (0) 0 (0,0-14,3) 23 (<1) Preoperatieve opnameduur 0-1 dag 88 (52) 2,1 (1,7-2,5) (58) 2+ dagen 81 (48) 2,6 (2,1-3,2) (42) onbekend 0 (0) 0 (0,0-56,2) 3 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 12 van 29

13 Totaal donorwondinfectie (n=169) Donorwond zonder infectie (n=7.208) patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Laagste temperatuur <35 C 42 (25) 2,8 (2,1-3,7) (20) 35+ C 126 (75) 2,2 (1,8-2,6) (78) onbekend 1 (1) 1,0 (0,2-5,3) 101 (1) Hartlongmachine ja 161 (95) 2,4 (2,0-2,7) (93) nee 8 (5) 1,5 (0,8-2,9) 531 (7) Perfusietijd <=P25 33 (20) 1,6 (1,2-2,3) (27) P25-P50 39 (23) 2,1 (1,5-2,8) (26) P50-P75 37 (22) 2,1 (1,6-2,9) (23) >P75 60 (36) 3,4 (2,6-4,3) (24) Spoedoperatie ja 16 (9) 0,7 (0,3-1,5) 842 (12) nee 151 (89) 2,5 (2,1-2,9) (81) onbekend 2 (1) 0,4 (0,1-1,4) 500 (7) Rethoracotomie ja 21 (12) 3,7 (2,4-5,6) 543 (8) nee 148 (88) 2,2 (1,9-2,5) (92) onbekend 0 (0) 0 (0,0-79,3) 1 (<1) Verblijfsduur op IC 0-2 dagen 103 (61) 1,8 (1,5-2,2) (77) 3-7 dagen 41 (24) 3,7 (2,8-5,0) (15) 8+ dagen 25 (15) 4,0 (2,7-5,8) 603 (8) onbekend 0 (0) 0 (0,0-56,2) 3 (<1) Follow-up duur 0-3 weken 90 (53) 3,4 (2,8-4,2) (35) 4-6 weken 51 (30) 10,2 (7,9-13,2) 447 (6) >6 weken 26 (15) 0,6 (0,4-0,9) (59) onbekend 2 (1) 66,7 (20,8-93,9) 1 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 13 van 29

14 4.2 Bypass. Tabel 8a Bypass: Verdeling van categoriale risicofactoren voor patiënten met en zonder. Totaal (n=195) Diepe (n=122) Oppervlakkige (n=73) Geen (n=8.050) patiënten infecties patiënten infecties patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Geslacht man 140 (72) 2,2 (1,9-2,6) 90 (74) 1,4 (1,2-1,7) 50 (68) 0,8 (0,6-1,0) (77) vrouw 55 (28) 2,9 (2,2-3,7) 32 (26) 1,7 (1,2-2,3) 23 (32) 1,2 (0,8-1,8) (23) Leeftijd jaar 16 (8) 1,6 (1,0-2,5) 7 (6) 0,7 (0,3-1,4) 9 (12) 0,9 (0,5-1,7) (13) jaar 58 (30) 2,4 (1,8-3,0) 43 (35) 1,8 (1,3-2,4) 15 (21) 0,6 (0,4-1,0) (30) jaar 72 (37) 2,4 (1,9-3,1) 44 (36) 1,5 (1,1-2,0) 28 (38) 0,9 (0,7-1,4) (36) 75+ jaar 49 (25) 2,7 (2,1-3,6) 28 (23) 1,5 (1,1-2,1) 21 (29) 1,2 (0,8-1,8) (22) Euroscore (18) 1,8 (1,3-2,5) 27 (22) 1,4 (1,0-2,0) 8 (11) 0,4 (0,2-0,8) (24) (23) 2,1 (1,5-2,8) 31 (25) 1,5 (1,0-2,1) 13 (18) 0,6 (0,4-1,0) (26) (24) 3,2 (2,4-4,2) 27 (22) 1,9 (1,3-2,7) 19 (26) 1,3 (0,8-2,0) (17) onbekend 70 (36) 2,6 (2,0-3,2) 37 (30) 1,4 (1,0-1,9) 33 (45) 1,2 (0,9-1,7) (33) Bilaterale mammaria ja 40 (21) 2,0 (1,5-2,7) 27 (22) 1,3 (0,9-1,9) 13 (18) 0,6 (0,4-1,1) (24) nee 136 (70) 2,5 (2,1-3,0) 87 (71) 1,6 (1,3-2,0) 49 (67) 0,9 (0,7-1,2) (65) onbekend 19 (10) 2,2 (1,4-3,5) 8 (7) 0,9 (0,5-1,8) 11 (15) 1,3 (0,7-2,3) 834 (10) Obesitas ja 61 (31) 3,5 (2,7-4,4) 38 (31) 2,2 (1,6-2,9) 23 (32) 1,3 (0,9-2,0) (21) nee 133 (68) 2,1 (1,7-2,4) 83 (68) 1,3 (1,0-1,6) 50 (68) 0,8 (0,6-1,0) (79) onbekend 1 (1) 4,8(0,8-22,7) 1 (1) 4,8(0,8-22,7) 0 (0) 0 (0,0-15,5) 20 (<1) Diabetes ja 37 (19) 4,6 (3,3-6,2) 25 (20) 3,1 (2,1-4,5) 12 (16) 1,5 (0,8-2,6) 773 (10) nee 157 (81) 2,1 (1,8-2,5) 96 (79) 1,3 (1,1-1,6) 61 (84) 0,8 (0,6-1,1) (90) onbekend 1 (1) 9,1(1,6-37,7) 1 (1) 9,1(1,6-37,7) 0 (0) 0 (0,0-25,9) 10 (<1) Obesitas/diabetes geen van beide 113 (58) 1,9 (1,6-2,3) 70 (57) 1,2 (0,9-1,5) 43 (59) 0,7 (0,5-1,0) (72) alleen obesitas 44 (23) 3,0 (2,2-4,0) 26 (21) 1,8 (1,2-2,6) 18 (25) 1,2 (0,8-1,9) (18) alleen diabetes 20 (10) 3,9 (2,5-6,0) 13 (11) 2,5 (1,5-4,3) 7 (10) 1,4 (0,7-2,8) 491 (6) beide 17 (9) 5,7 (3,6-8,9) 12 (10) 4,0 (2,3-6,9) 5 (7) 1,7 (0,7-3,9) 282 (4) onbekend 1 (1) 4,2(0,7-20,2) 1 (1) 4,2(0,7-20,2) 0 (0) 0 (0,0-13,8) 23 (<1) Preoperatieve opnameduur 0-1 dag 90 (46) 1,8 (1,5-2,2) 58 (48) 1,2 (0,9-1,5) 32 (44) 0,7 (0,5-0,9) (60) 2+ dagen 105 (54) 3,1 (2,6-3,8) 64 (52) 1,9 (1,5-2,4) 41 (56) 1,2 (0,9-1,7) (40) onbekend 0 (0) 0 (0,0-56,2) 0 (0) 0 (0,0-56,2) 0 (0) 0 (0,0-56,2) 3 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 14 van 29

15 Totaal (n=195) Diepe (n=122) Oppervlakkige (n=73) Geen (n=8.050) patiënten infecties patiënten infecties patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Laagste temperatuur <35 C 46 (24) 2,2 (1,7-2,9) 28 (23) 1,3 (0,9-1,9) 18 (25) 0,9 (0,5-1,4) (25) 35+ C 142 (73) 2,4 (2,0-2,8) 90 (74) 1,5 (1,2-1,8) 52 (71) 0,9 (0,7-1,1) (72) onbekend 7 (4) 3,9 (1,9-7,9) 4 (3) 2,2 (0,9-5,6) 3 (4) 1,7 (0,6-4,8) 172 (2) Hartlongmachine ja 174 (89) 2,4 (2,1-2,8) 108 (89) 1,5 (1,2-1,8) 66 (90) 0,9 (0,7-1,2) (88) nee 21 (11) 2,1 (1,4-3,2) 14 (11) 1,4 (0,9-2,4) 7 (10) 0,7 (0,3-1,5) 961 (12) Perfusietijd <=P25 44 (23) 1,9 (1,4-2,6) 30 (25) 1,3 (0,9-1,9) 14 (19) 0,6 (0,4-1,0) (28) P25-P50 38 (19) 1,9 (1,4-2,6) 22 (18) 1,1 (0,7-1,7) 16 (22) 0,8 (0,5-1,3) (24) P50-P75 51 (26) 2,5 (1,9-3,3) 31 (25) 1,5 (1,1-2,2) 20 (27) 1,0 (0,6-1,5) (24) >P75 61 (31) 3,2 (2,5-4,1) 38 (31) 2,0 (1,4-2,7) 23 (32) 1,2 (0,8-1,8) (23) Spoedoperatie ja 24 (12) 2,9 (2,0-4,3) 16 (13) 2,0 (1,2-3,1) 8 (11) 1,0 (0,5-1,9) 796 (10) nee 167 (86) 2,5 (2,1-2,9) 102 (84) 1,5 (1,2-1,8) 65 (89) 1,0 (0,8-1,2) (82) onbekend 4 (2) 0,6 (0,2-1,5) 4 (3) 0,6 (0,2-1,5) 0 (0) 0 (0,0-0,6) 662 (8) Rethoracotomie ja 37 (19) 7,7(5,6-10,4) 24 (20) 5,0 (3,4-7,3) 13 (18) 2,7 (1,6-4,6) 443 (6) nee 158 (81) 2,0 (1,7-2,4) 98 (80) 1,3 (1,0-1,5) 60 (82) 0,8 (0,6-1,0) (94) onbekend 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Verblijfsduur op IC 0-2 dagen 138 (71) 2,0 (1,7-2,4) 86 (70) 1,3 (1,0-1,6) 52 (71) 0,8 (0,6-1,0) (82) 3-7 dagen 31 (16) 3,0 (2,1-4,2) 21 (17) 2,0 (1,3-3,1) 10 (14) 1,0 (0,5-1,8) 999 (12) 8+ dagen 25 (13) 5,4 (3,7-7,9) 14 (11) 3,0 (1,8-5,0) 11 (15) 2,4 (1,3-4,2) 437 (5) onbekend 1 (1) 20,0(3,6-62,4) 1 (1) 20,0(3,6-62,4) 0 (0) 0 (0,0-43,4) 4 (<1) Follow-up duur 0-3 weken 126 (64) 3,9 (3,3-4,7) 83 (68) 2,6 (2,1-3,2) 43 (59) 1,3 (1,0-1,8) (38) 4-6 weken 60 (31) 11,8 (9,3-14,9) 30 (25) 5,9 (4,2-8,3) 30 (41) 5,9 (4,2-8,3) 448 (6) >6 weken 9 (5) 0,2 (0,1-0,4) 9 (7) 0,2 (0,1-0,4) 0 (0) 0 (0,0-0,1) (56) onbekend 0 (0) 0 (0,0-56,2) 0 (0) 0 (0,0-56,2) 0 (0) 0 (0,0-56,2) 3 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 15 van 29

16 Tabel 8b Bypass: Verdeling van categoriale risicofactoren voor patiënten met en zonder donorwondinfectie. Sinds 2003 is follow-up na ontslag optioneel voor donorwonden. Totaal donorwondinfectie (n=128) Donorwond zonder infectie (n=6.085) patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Geslacht man 92 (72) 1,9 (1,6-2,4) (77) vrouw 36 (28) 2,5 (1,8-3,5) (23) Leeftijd jaar 15 (12) 2,4 (1,5-3,9) 608 (10) jaar 33 (26) 1,9 (1,4-2,7) (27) jaar 49 (38) 2,1 (1,6-2,7) (38) 75+ jaar 31 (24) 2,1 (1,5-2,9) (24) Euroscore (6) 0,7 (0,3-1,3) (19) (13) 1,1 (0,7-1,7) (25) (11) 1,2 (0,7-2,0) (19) onbekend 89 (70) 3,9 (3,2-4,8) (36) Bilaterale mammaria ja 13 (10) 1,0 (0,6-1,7) (22) nee 97 (76) 2,4 (2,0-2,9) (65) onbekend 18 (14) 2,2 (1,4-3,4) 809 (13) Obesitas ja 39 (30) 2,9 (2,1-3,9) (21) nee 89 (70) 1,8 (1,5-2,3) (78) onbekend 0 (0) 0 (0,0-17,6) 18 (<1) Diabetes ja 12 (9) 1,9 (1,1-3,3) 618 (10) nee 116 (91) 2,1 (1,7-2,5) (90) onbekend 0 (0) 0 (0,0-32,4) 8 (<1) Obesitas/diabetes geen van beide 83 (65) 1,9 (1,5-2,3) (72) alleen obesitas 33 (26) 3,0 (2,1-4,2) (18) alleen diabetes 6 (5) 1,5 (0,7-3,3) 384 (6) beide 6 (5) 2,5 (1,2-5,3) 234 (4) onbekend 0 (0) 0 (0,0-16,1) 20 (<1) Preoperatieve opnameduur 0-1 dag 74 (58) 2,1 (1,7-2,6) (57) 2+ dagen 54 (42) 2,0 (1,6-2,6) (43) onbekend 0 (0) 0 (0,0-56,2) 3 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 16 van 29

17 Totaal donorwondinfectie (n=128) Donorwond zonder infectie (n=6.085) patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Laagste temperatuur <35 C 39 (30) 2,8 (2,0-3,7) (23) 35+ C 88 (69) 1,9 (1,5-2,3) (76) onbekend 1 (1) 1,0 (0,2-5,6) 96 (2) Hartlongmachine ja 120 (94) 2,1 (1,8-2,5) (91) nee 8 (6) 1,5 (0,8-2,9) 528 (9) Perfusietijd <=P25 26 (20) 1,5 (1,0-2,2) (28) P25-P50 30 (23) 1,9 (1,3-2,7) (26) P50-P75 29 (23) 2,0 (1,4-2,9) (23) >P75 43 (34) 2,9 (2,2-3,9) (24) Spoedoperatie ja 13 (10) 1,8 (1,0-3,0) 725 (12) nee 113 (88) 2,2 (1,9-2,7) (81) onbekend 2 (2) 0,5 (0,1-1,7) 425 (7) Rethoracotomie ja 10 (8) 2,6 (1,4-4,8) 368 (6) nee 118 (92) 2,0 (1,7-2,4) (94) onbekend 0 (0) 0 0 (0) Verblijfsduur op IC 0-2 dagen 82 (64) 1,6 (1,3-2,0) (80) 3-7 dagen 31 (24) 3,8 (2,7-5,3) 788 (13) 8+ dagen 15 (12) 3,6 (2,2-5,9) 400 (7) onbekend 0 (0) 0 (0,0-65,8) 2 (<1) Follow-up duur 0-3 weken 65 (51) 2,9 (2,3-3,7) (35) 4-6 weken 38 (30) 9,8 (7,2-13,2) 350 (6) >6 weken 24 (19) 0,7 (0,4-1,0) (59) onbekend 1 (1) 50,0 (9,5-90,5) 1 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 17 van 29

18 4.3 Klepoperatie. Tabel 9a Klepoperatie: Verdeling van categoriale risicofactoren voor patiënten met en zonder. Totaal (n=37) Diepe (n=25) Oppervlakkige (n=12) Geen (n=2.637) patiënten infecties patiënten infecties patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Geslacht man 22 (59) 1,4 (0,9-2,1) 14 (56) 0,9 (0,5-1,5) 8 (67) 0,5 (0,3-1,0) (58) vrouw 15 (41) 1,3 (0,8-2,2) 11 (44) 1,0 (0,5-1,8) 4 (33) 0,4 (0,1-0,9) (42) Leeftijd jaar 6 (16) 1,3 (0,6-2,7) 3 (12) 0,6 (0,2-1,8) 3 (25) 0,6 (0,2-1,8) 470 (18) jaar 13 (35) 2,0 (1,2-3,4) 9 (36) 1,4 (0,7-2,6) 4 (33) 0,6 (0,2-1,6) 635 (24) jaar 10 (27) 1,1 (0,6-2,1) 6 (24) 0,7 (03,-1,5) 4 (33) 0,5 (0,2-1,2) 877 (33) 75+ jaar 8 (22) 1,2 (0,6-2,4) 7 (28) 1,1 (0,5-2,2) 1 (8) 0,2 (0,0-0,8) 655 (25) Euroscore (3) 0,7 (0,1-3,6) 0 (0) 0 (0,0-2,5) 1 (8) 0,7 (0,1-3,6) 151 (6) (22) 1,2 (0,6-2,4) 3 (12) 0,5 (0,2-1,4) 5 (42) 0,8 (0,3-1,8) 637 (24) (38) 1,3 (0,8-2,2) 11 (44) 1,0 (0,6-1,8) 3 (25) 0,3 (0,1-0,8) (40) onbekend 14 (38) 1,7 (1,0-2,9) 11 (44) 1,4 (0,8-2,4) 3 (25) 0,4 ( ) 794 (30) Bilaterale mammaria ja 0 (0) 0 (0,0-49,0) 0 (0) 0 (0,0-49,0) 0 (0) 0 (0,0-49,0) 4 (<1) nee 36 (97) 1,4 (1,0-2,0) 24 (96) 1,0 (0,6-1,4) 12 (100) 0,5 (0,3-0,8) (94) onbekend 1 (3) 0,6 (0,1-3,5) 1 (4) 0,6 (0,1-3,5) 0 (0) 0 (0,0-2,4) 156 (6) Obesitas ja 12 (32) 2,2 (1,3-3,9) 8 (32) 1,5 (0,8-2,9) 4 (33) 0,7 (0,3-1,9) 525 (20 nee 25 (68) 1,2 (0,8-1,7) 17 (68) 0,8 (0,5-1,3) 8 (67) 0,4 (0,2-0,7) (80) onbekend 0 (0) 0 (0,0-43,4) 0 (0) 0 (0,0-43,4) 0 (0) 0 (0,0-43,4) 5 (<1) Diabetes ja 3 (8) 2,4 (0,8-6,8) 2 (8) 1,6 (0,4-5,6) 1 (8) 0,8 (0,1-4,4) 122 (5) nee 34 (92) 1,3 (1,0-1,9) 23 (92) 0,9 (0,6-1,4) 11 (92) 0,4 (0,2-0,8) (95) onbekend 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 1 (<1) Obesitas/diabetes geen van beide 22 (59) 1,1 (0,7-1,6) 15 (60) 0,7 (0,4-1,2) 7 (58) 0,3 (0,2-0,7) (77) alleen obesitas 12 (32) 2,5 (1,4-4,3) 8 (32) 1,7 (0,8-3,2) 4 (33) 0,8 (0,3-2,1) 471 (18) alleen diabetes 3 (8) 4,2(1,4-11,7) 2 (8) 2,8 (0,8-9,7) 1 (8) 1,4 (0,2-7,6) 68 (3) beide 0 (0) 0 (0,0-6,6) 0 (0) 0 (0,0-0,6) 0 (0) 0 (0,0-0,6) 54 (2) onbekend 0 (0) 0 (0,0-39,0) 0 (0) 0 (0,0-39,0) 0 (0) 0 (0,0-39,0) 6 (<1) Preoperatieve opnameduur 0-1 dag 25 (68) 1,4 (0,9-2,0) 16 (64) 0,9 (0,5-1,4) 9 (75) 0,5 (0,3-0,9) 840 (32) 2+ dagen 12 (32) 1,4 (0,8-2,4) 9 (36) 1,1 (0,6-2,0) 3 (25) 0,4 (0,1-1,0) (68) onbekend 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 1 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 18 van 29

19 Totaal (n=37) Diepe (n=25) Oppervlakkige (n=12) Geen (n=2.637) patiënten infecties patiënten infecties patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Laagste temperatuur <35 C 7 (19) 2,1 (1,0-4,3) 4 (16) 1,2 (0,5-3,0) 3 (25) 0,9 (0,3-2,6) 326 (12) 35+ C 29 (78) 1,3 (0,9-1,8) 21 (84) 0,9 (0,6-1,4) 8 (67) 0,3 (0,2-0,7) (86) onbekend 1 (3) 2,9(0,5-14,9) 0 (0) 0 (0,0-102) 1 (8) 2,9 (0,5-14,9) 33 (1) Hartlongmachine ja 37 (100) 1,4 (1,0-1,9) 25 (100) 0,9 (0,6-1,4) 12 (100) 0,5 (0,3-0,8) (99) nee 0 (0) 0 (0,0-10,2) 0 (0) 0 (0,0-102) 0 (0) 0 (0,0-10,2) 34 (1) Perfusietijd <=P25 6 (16) 0,9 (0,4-1,9) 3 (12) 0,4 (0,1-1,3) 3 (25) 0,4 (0,1-1,3) 680 (26) P25-P50 9 (24) 1,3 (0,7-2,5) 8 (32) 1,2 (0,6-2,3) 1 (8) 0,1 (0,0-0,8) 669 (25) P50-P75 9 (24) 1,4 (0,7-2,6) 4 (16) 0,6 (0,2-1,6) 5 (42) 0,8 (0,3-1,8) 644 (24) >P75 13 (35) 2,0 (1,2-3,4) 10 (40) 1,5 (0,8-2,8) 3 (25) 0,5 (0,2-1,3) 644 (24) Spoedoperatie ja 4 (11) 1,9 (0,7-4,8) 2 (8) 1,0 (0,3-3,4) 2 (17) 1,0 (0,3-3,4) 205 (8) nee 33 (89) 1,5 (1,1-2,1) 23 (92) 1,0 (0,7-1,6) 10 (83) 0,5 (0,2-0,8) (83) onbekend 0 (0) 0 (0,0-1,5) 0 (0) 0 (0,0-1,5) 0 (0) 0 (0,0-1,5) 253 (10) Rethoracotomie ja 13 (35) 4,0 (2,3-6,7) 9 (36) 2,8 (1,5-5,2) 4 (33) 1,2 (0,5-3,1) 313 (12) nee 24 (65) 1,0 (0,7-1,5) 16 (64) 0,7 (0,4-1,1) 8 (67) 0,3 (0,2-0,7) (88) onbekend 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Verblijfsduur op IC 0-2 dagen 24 (65) 1,3 (0,8-1,9) 16 (64) 0,8 (0,5-1,4) 8 (67) 0,4 (0,2-0,8) (72) 3-7 dagen 5 (14) 1,0 (0,4-2,3) 4 (16) 0,8 (0,3-2,0) 1 (8) 0,2 (0,0-1,1) 499 (19) 8+ dagen 8 (22) 3,2 (1,6-6,2) 5 (20) 2,0 (0,9-4,6) 3 (25) 1,2 (0,4-3,5) 242 (9) onbekend 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 1 (<1) Follow-up duur 0-3 weken 26 (70) 2,4 (1,6-3,4) 16 (64) 1,4 (0,9-2,3) 10 (83) 0,9 (0,5-1,7) (41) 4-6 weken 9 (24) 4,2 (2,2-7,8) 7 (28) 3,3 (1,6-6,6) 2 (17) 0,9 (0,3-3,3) 206 (8) >6 weken 2 (5) 0,1 (0,0-0,5) 2 (8) 0,1 (0,0-0,5) 0 (0) 0 (0,0-0,3) (51) onbekend 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) PREZIES - december 2014 Pagina 19 van 29

20 4.4 Combinatie bypass+klep. Tabel 10a Combinatie bypass+klep operatie: Verdeling van categoriale risicofactoren voor patiënten met en zonder. Totaal (n=52) Diepe (n=31) Oppervlakkige (n=21) Geen (n=1.708) patiënten infecties patiënten infecties patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Geslacht man 36 (69) 3,0 (2,2-4,2) 21 (68) 1,8 (1,2-2,7) 15 (71) 1,3 (0,8-2,1) (67) vrouw 16 (31) 2,8 (1,7-4,5) 10 (32) 1,7 (0,9-3,2) 6 (29) 1,0 (0,5-2,3) 558 (33) Leeftijd jaar 3 (6) 4,1(1,4-11,4) 0 (0) 0 (0,0-5,0) 3 (14) 4,1 (1,4-11,4) 70 (4) jaar 6 (12) 1,9 (0,9-4,1) 2 (6) 0,6 (0,2-2,3) 4 (19) 1,3 (0,5-3,2) 312 (18) jaar 24 (46) 3,4 (2,3-5,0) 18 (58) 2,6 (1,6-4,0) 6 (29) 0,9 (0,4-1,8) 679 (40) 75+ jaar 19 (37) 2,9 (1,8-4,4) 11 (35) 1,7 (0,9-2,9) 8 (38) 1,2 (0,6-2,4) 647 (38) Euroscore (0) 0 (0,0-9,2) 0 (0) 0 (0,0-9,2) 0 (0) 0 (0,0-9,2) 38 (2) (21) 3,4 (1,9-5,9) 6 (19) 1,8 (0,8-3,9) 5 (24) 1,5 (0,7-3,5) 317 (19) (46) 2,8 (1,9-4,1) 16 (52) 1,8 (1,1-3,0) 8 (38) 0,9 (0,5-1,8) 844 (49) onbekend 17 (33) 3,2 (2,0-5,1) 9 (29) 1,7 (0,9-3,2) 8 (38) 1,5 (0,8-3,0) 509 (30) Bilaterale mammaria ja 6 (12) 2,4 (1,1-5,1) 1 (3) 0,4 (0,1-2,2) 5 (24) 2,0 (0,9-4,6) 244 (14) nee 42 (81) 3,1 (2,3-4,1) 27 (87) 2,0 (1,4-2,8) 15 (71) 1,1 (0,7-1,8) (78) onbekend 4 (8) 2,9 (1,1-7,3) 3 (10) 2,2 (0,8-6,3) 1 (5) 0,7 (0,1-4,0) 132 (8) Obesitas ja 12 (23) 3,1 (1,8-5,3) 7 (23) 1,8 (0,9-3,6) 5 (24) 1,3 (0,5-3,0) 380 (22) nee 40 (77) 2,9 (2,2-4,0) 24 (77) 1,8 (1,2-2,6) 16 (76) 1,2 (0,7-1,9) (78) onbekend 0 (0) 0 (0,0-65,8) 0 (0) 0 (0,0-65,8) 0 (0) 0 (0,0-65,8) 2 (<1) Diabetes ja 8 (15) 4,5 (2,3-8,7) 6 (19) 3,4 (1,6-7,2) 2 (10) 1,1 (0,3-4,0) 169 (10) nee 44 (85) 2,8 (2,1-3,7) 25 (81) 1,6 (1,1-2,3) 19 (90) 1,2 (0,8-1,9) (90) onbekend 0 (0) 0 (0,0-65,8) 0 (0) 0 (0,0-65,8) 0 (0) 0 (0,0-65,8) 2 (<1) Obesitas/diabetes geen van beide 36 (69) 2,8 (2,1-3,9) 21 (68) 1,7 (1,1-2,5) 15 (71) 1,2 (0,7-1,9) (72) alleen obesitas 8 (15) 2,6 (1,3-5,0) 4 (13) 1,3 (0,5-3,3) 4 (19) 1,3 (0,5-3,3) 303 (18) alleen diabetes 4 (8) 4,2(1,6-10,2) 3 (10) 3,1 (1,1-8,8) 1 (5) 1,0 (0,2-5,7) 92 (5) beide 4 (8) 4,9(1,9-12,0) 3 (10) 3,7(1,3-10,3) 1 (5) 1,2 (0,2-6,7) 77 (5) onbekend 0 (0) 0 (0,0-56,2) 0 (0) 0 (0,0-56,2) 0 (0) 0 (0,0-56,2) 3 (<1) Preoperatieve opnameduur 0-1 dag 33 (63) 3,1 (2,2-4,3) 22 (71) 2,0 (1,4-3,1) 11 (52) 1,0 (0,6-1,8) (61) 2+ dagen 19 (37) 2,8 (1,8-4,3) 9 (29) 1,3 (0,7-2,5) 10 (48) 1,5 (0,8-2,7) 665 (39) onbekend 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) PREZIES - december 2014 Pagina 20 van 29

21 Totaal (n=52) Diepe (n=31) Oppervlakkige (n=21) Geen (n=1.708) patiënten infecties patiënten infecties patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Laagste temperatuur <35 C 5 (10) 2,6 (1,1-5,9) 2 (6) 1,0 (0,3-3,7) 3 (14) 1,5 (0,5-4,4) 190 (11) 35+ C 47 (90) 3,0 (2,3-4,0) 29 (94) 1,9 (1,3-2,7) 18 (86) 1,2 (0,7-1,8) (88) onbekend 0 (0) 0 (0,0-29,9) 0 (0) 0 (0,0-29,9) 0 (0) 0 (0,0-29,9) 9 (1) Hartlongmachine ja 52 (100) 3,0 (2,3-3,9) 31 (100) 1,8 (1,3-2,5) 21 (100) 1,2 (0,8-1,8) (99) nee 0 (0) 0 (0,0-19,4) 0 (0) 0 (0,0-19,4) 0 (0) 0 (0,0-19,4) 16 (1) Perfusietijd <=P25 10 (19) 2,2 (1,2-4,1) 6 (19) 1,3 (0,6-2,9) 4 (19) 0,9 (0,3-2,3) 439 (26) P25-P50 13 (25) 3,0 (1,7-5,0) 8 (26) 1,8 (0,9-3,6) 5 (24) 1,1 (0,5-2,7) 424 (25) P50-P75 13 (25) 3,0 (1,7-5,0) 9 (29) 2,1 (1,1-3,9) 4 (19) 0,9 (0,4-2,3) 424 (25) >P75 16 (31) 3,7 (2,3-5,9) 8 (26) 1,8 (0,9-3,6) 8 (38) 1,8 (0,9-3,6) 421 (25) Spoedoperatie ja 6 (12) 4,2 (1,9-8,9) 4 (13) 2,8 (1,1-7,0) 2 (10) 1,4 (0,4-5,0) 137 (8) nee 45 (87) 3,0 (2,2-4,0) 27 (87) 1,8 (1,2-2,6) 18 (86) 1,2 (0,8-1,9) (86) onbekend 1 (2) 0,9 (0,2-5,1) 0 (0) 0 (0,0-3,4) 1 (5) 0,9 (0,2-5,1) 107 (6) Rethoracotomie ja 22 (42) 8,6(5,8-12,7) 16 (52) 6,3 (3,9-9,9) 6 (29) 2,4 (1,1-5,0) 233 (14) nee 30 (58) 2,0 (1,4-2,8) 15 (48) 1,0 (0,6-1,6) 15 (71) 1,0 (0,6-1,6) (86) onbekend 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 1 (<1) Verblijfsduur op IC 0-2 dagen 27 (52) 2,5 (1,7-3,6) 16 (52) 1,5 (0,9-2,4) 11 (52) 1,0 (0,6-1,8) (61) 3-7 dagen 13 (25) 3,2 (1,9-5,3) 7 (23) 1,7 (0,8-3,5) 6 (29) 1,5 (0,7-3,1) 399 (23) 8+ dagen 12 (23) 4,4 (2,5-7,5) 8 (26) 2,9 (1,5-5,6) 4 (19) 1,5 (0,6-3,7) 263 (15) onbekend 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 1 (<1) Follow-up duur 0-3 weken 34 (65) 5,3 (3,8-7,3) 18 (58) 2,8 (1,8-4,4) 16 (76) 2,5 (1,5-4,0) 610 (36) 4-6 weken 14 (27) 9,5 (5,8-15,4) 9 (29) 6,1 (0,8-6,7) 5 (24) 3,4 (1,5-7,7) 133 (8) >6 weken 4 (8) 0,4 (0,2-1,1) 4 (13) 0,4 (0,2-1,1) 0 (0) 0 (0,0-0,4) 964 (56) onbekend 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 1 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 21 van 29

22 Tabel 10b Combinatie bypass+klep operatie: Verdeling van categoriale risicofactoren voor patiënten met en zonder donorwondinfectie.sinds 2003 is follow-up na ontslag optioneel voor donorwonden. Totaal donorwondinfectie (n=41) Donorwond zonder infectie (n=1.123) patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Geslacht man 33 (80) 4,1 (2,9-5,7) 777 (69) vrouw 8 (20) 2,3 (1,1-4,4) 346 (31) Leeftijd jaar 1 (2) 2,9 (0,5-14,9) 33 (3) jaar 5 (12) 2,3 (1,0-5,3) 211 (19) jaar 17 (41) 3,6 (2,3-5,7) 453 (40) 75+ jaar 18 (44) 4,1 (2,6-6,3) 426 (38) Euroscore (0) 0 (0,0-20,4) 15 (1) (15) 3,0 (1,4-6,4) 193 (17) (34) 2,6 (1,5-4,2) 533 (47) onbekend 21 (51) 5,2 (3,4-7,8) 382 (34) Bilaterale mammaria ja 0 (0) 0 (0,0-1,9) 203 (18) nee 35 (85) 4,1 (3,0-5,7) 812 (72) onbekend 6 (15) 5,3 (2,4-11,0) 108 (10) Obesitas ja 8 (20) 3,2 (1,6-6,2) 241 (21) nee 33 (80) 3,6 (2,6-5,0) 880 (78) onbekend 0 (0) 0 (0,0-65,8) 2 (<1) Diabetes ja 3 (7) 2,5 (0,9-7,2) 116 (10) nee 38 (93) 3,6 (2,7-5,0) (89) onbekend 0 (0) 0 (0,0-65,8) 2 (<1) Obesitas/diabetes geen van beide 31 (76) 3,7 (2,6-5,2) 811 (72) alleen obesitas 7 (17) 3,5 (1,7-7,0) 193 (17) alleen diabetes 2 (5) 2,9 (0,8-9,8) 68 (6) beide 1 (2) 2,0 (0,4-10,7) 48 (4) onbekend 0 (0) 0 (0,0-56,2) 3 (<1) Preoperatieve opnameduur 0-1 dag 14 (34) 2,0 (1,2-3,3) 692 (62) 2+ dagen 27 (66) 5,9 (4,1-8,4) 431 (38) onbekend 0 (0) 0 0 (0) PREZIES - december 2014 Pagina 22 van 29

23 Totaal donorwondinfectie (n=41) Donorwond zonder infectie (n=1.123) patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Laagste temperatuur <35 C 3 (7) 2,9 (1,0-8,3) 99 (9) 35+ C 38 (93) 3,6 (2,6-4,9) (91) onbekend 0 (0) 0 (0,0-43,4) 5 (<1) Hartlongmachine ja 41 (100) 3,5 (2,6-4,8) (100) nee 0 (0) 0 (0,0-56,2) 3 (<1) Perfusietijd <=P25 7 (17) 2,4 (1,2-4,8) 287 (26) P25-P50 9 (22) 3,0 (1,6-5,6) 291 (26) P50-P75 8 (20) 2,8 (1,4-5,5) 276 (25) >P75 17 (41) 5,9 (3,7-9,3) 269 (24) Spoedoperatie ja 3 (7) 2,5 (0,9-7,1) 117 (10) nee 38 (93) 3,9 (2,9-5,3) 931 (83) onbekend 0 (0) 0 (0,0-4,9) 75 (7) Rethoracotomie ja 11 (27) 5,9 (3,3-10,3) 175 (16) nee 30 (73) 3,1 (2,2-4,3) 947 (84) onbekend 0 (0) 0 1 (<1) Verblijfsduur op IC 0-2 dagen 21 (51) 3,1 (2,1-4,7) 651 (58) 3-7 dagen 10 (24) 3,6 (2,0-6,5) 268 (24) 8+ dagen 10 (24) 4,7 (2,6-8,4) 203 (18) onbekend 0 (0) 0 (0,0-79,3) 1 (<1) Follow-up duur 0-3 weken 25 (61) 6,1 (4,1-8,8) 387 (34) 4-6 weken 13 (32) 11,8 (7,0-19,2) 97 (9) >6 weken 2 (5) 0,3 (0,1-1,1) 639 (57) onbekend 1 (2) 100,0 (20,7-100) 0 (0) PREZIES - december 2014 Pagina 23 van 29

24 4.5 Bypass (met of zonder klepvervanging). Tabel 11a Bypass (met of zonder klepvervanging): Verdeling van categoriale risicofactoren voor patiënten met en zonder. Totaal (n=247) Diepe (n=153) Oppervlakkige (n=94) Geen (n=9.758) patiënten infecties patiënten infecties patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Geslacht man 176 (71) 2,3 (2,0-2,7) 111 (73) 1,5 (1,2-1,8) 65 (69) 0,9 (0,7-1,1) (75) vrouw 71 (29) 2,8 (2,3-3,6) 42 (27) 1,7 (1,2-2,3) 29 (31) 1,2 (0,8-1,7) (25) Leeftijd jaar 19 (8) 1,7 (1,1-2,7) 7 (5) 0,6 (0,3-1,3) 12 (13) 1,1 (0,6-1,9) (11) jaar 64 (26) 2,3 (1,8-2,9) 45 (29) 1,6 (1,2-2,2) 19 (20) 0,7 (0,4-1,1) (28) jaar 96 (39) 2,6 (2,2-3,2) 62 (41) 1,7 (1,3-2,2) 34 (36) 0,9 (0,7-1,3) (37) 75+ jaar 68 (28) 2,7 (2,2-3,5) 39 (25) 1,6 (1,2-2,1) 29 (31) 1,2 (0,8-1,7) (25) Euroscore (14) 1,8 (1,3-2,5) 27 (18) 1,4 (0,9-2,0) 8 (9) 0,4 (0,2-0,8) (20) (22) 2,2 (1,7-2,9) 37 (24) 1,5 (1,1-2,1) 18 (19) 0,7 (0,5-1,2) (25) (28) 3,0 (2,4-3,8) 43 (28) 1,9 (1,4-2,5) 27 (29) 1,2 (0,8-1,7) (23) onbekend 87 (35) 2,7 (2,2-3,3) 46 (30) 1,4 (1,1-1,9) 41 (44) 1,3 (0,9-1,7) (33) Bilaterale mammaria ja 46 (19) 2,0 (1,5-2,7) 28 (18) 1,2 (0,9-1,8) 18 (19) 0,8 (0,5-1,3) (23) nee 178 (72) 2,6 (2,3-3,0) 114 (75) 1,7 (1,4-2,0) 64 (68) 0,9 (0,7-1,2) (67) onbekend 23 (9) 2,3 (1,6-3,5) 11 (7) 1,1 (0,6-2,0) 12 (13) 1,2 (0,7-2,1) 966 (10) Obesitas ja 73 (30) 3,4 (2,7-4,2) 45 (29) 2,1 (1,6-2,8) 28 (30) 1,3 (0,9-1,9) (21) nee 173 (70) 2,2 (1,9-2,6) 107 (70) 1,4 (1,1-1,6) 66 (70) 0,8 (0,7-1,1) (78) onbekend 1 (<1) 4,3 (0,8-21,0) 1 (1) 4,3 (0,8-21,0) 0 (0) 0 (0,0-14,3) 22 (<1) Diabetes ja 45 (18) 4,6 (3,4-6,0) 31 (20) 3,1 (2,2-4,4) 14 (15) 1,4 (0,8-2,4) 942 (10) nee 201 (81) 2,2 (1,9-2,6) 121 (79) 1,3 (1,1-1,6) 80 (85) 0,9 (0,7-1,1) (90) onbekend 1 (<1) 7,7 (1,4-33,3) 1 (1) 7,7 (1,4-33,3) 0 (0) 0 (0,0-22,8) 12 (<1) Obesitas/diabetes geen van beide 149 (60) 2,1 (1,8-2,4) 91 (59) 1,3 (1,0-1,5) 58 (62) 0,8 (0,6-1,0) (72) alleen obesitas 52 (21) 2,9 (2,2-3,8) 30 (20) 1,7 (1,2-2,4) 22 (23) 1,2 (0,8-1,9) (18) alleen diabetes 24 (10) 4,0 (2,7-5,8) 16 (10) 2,6 (1,6-4,2) 8 (9) 1,3 (0,7-2,6) 583 (6) beide 21 (9) 5,5 (3,6-8,3) 15 (10) 3,9 (2,4-6,4) 6 (6) 1,6 (0,7-3,4) 359 (4) onbekend 1 (<1) 3,7 (0,7-18,3) 1 (1) 3,7 (0,7-18,3) 0 (0) 0 (0,0-12,5) 26 (<1) Preoperatieve opnameduur 0-1 dag 123 (50) 2,1 (1,7-2,4) 80 (52) 1,3 (1,1-1,7) 43 (46) 0,7 (0,5-1,0) (60) 2+ dagen 124 (50) 3,1 (2,6-3,7) 73 (48) 1,8 (1,4-2,3) 51 (54) 1,3 (1,0-1,7) (40) onbekend 0 (0) 0 (0,0-56,2) 0 (0) 0 (0,0-56,2) 0 (0) 0 (0,0-56,2) 3 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 24 van 29

25 Totaal (n=247) Diepe (n=153) Oppervlakkige (n=94) Geen (n=9.758) patiënten infecties patiënten infecties patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Laagste temperatuur <35 C 51 (21) 2,2 (1,7-2,9) 30 (20) 1,3 (0,9-1,9) 21 (22) 0,9 (0,6-1,4) (23) 35+ C 189 (77) 2,5 (2,2-2,9) 119 (78) 1,6 (1,3-1,9) 70 (74) 0,9 (0,7-1,2) (75) onbekend 7 (3) 3,7 (1,8-7,5) 4 (3) 2,1 (0,8-5,3) 3 (3) 1,6 (0,5-4,6) 181 (2) Hartlongmachine ja 226 (91) 2,5 (2,2-2,9) 139 (91) 1,5 (1,3-1,8) 87 (93) 1,0 (0,8-1,2) (90) nee 21 (9) 2,1 (1,4-3,2) 14 (9) 1,4 (0,8-2,3) 7 (7) 0,7 (0,3-1,4) 977 (10) Perfusietijd <=P25 54 (22) 2,0 (1,5-2,6) 37 (24) 1,3 (1,0-1,8) 18 (19) 0,7 (0,4-1,0) (28) P25-P50 51 (21) 2,1 (1,6-2,7) 30 (20) 1,2 (0,9-1,7) 21 (22) 0,9 (0,6-1,3) (25) P50-P75 64 (26) 2,6 (2,1-3,3) 40 (26) 1,6 (1,2-2,2) 24 (26) 1,0 (0,7-1,5) (24) >P75 77 (31) 3,3 (2,6-4,1) 46 (30) 2,0 (1,5-2,6) 31 (33) 1,3 (0,9-1,9) (23) Spoedoperatie ja 30 (12) 3,1 (2,2-4,4) 20 (13) 2,1 (1,3-3,2) 10 (11) 1,0 (0,6-1,9) 933 (10) nee 212 (86) 2,6 (2,2-2,9) 129 (84) 1,6 (1,3-1,9) 83 (88) 1,0 (0,8-1,2) (83) onbekend 5 (2) 0,6 (0,3-1,5) 4 (3) 0,5 (0,2-1,3) 1 (1) 0,1 (0,0-0,7) 769 (8) Rethoracotomie ja 59 (24) 8,0 (6,3-10,2) 40 (26) 5,4 (4,0-7,3) 19 (20) 2,6 (1,7-4,0) 676 (7) nee 188 (76) 2,0 (1,8-2,3) 113 (74) 1,2 (1,0-1,5) 75 (80) 0,8 (0,6-1,0) (93) onbekend 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 0 (0) 0 (0,0-79,3) 1 (<1) Verblijfsduur op IC 0-2 dagen 165 (67) 2,1 (1,8-2,5) 102 (67) 1,3 (1,1-1,6) 63 (67) 0,8 (0,6-1,0) (78) 3-7 dagen 44 (18) 3,1 (2,3-4,1) 28 (18) 1,9 (1,3-2,8) 16 (17) 1,1 (0,7-1,8) (14) 8+ dagen 37 (15) 5,0 (3,7-6,8) 22 (14) 3,0 (2,0-4,5) 15 (16) 2,0 (1,2-3,3) 700 (7) onbekend 1 (<1) 16,7 (3,0-56,4) 1 (1) 16,7 (3,0-56,4) 0 (0) 0 (0,0-39,0) 5 (<1) Follow-up duur 0-3 weken 160 (65) 4,2 (3,6-4,9) 101 (66) 2,6 (2,2-3,2) 59 (63) 1,5 (1,2-2,0) (38) 4-6 weken 74 (30) 11,3(9,1-14,0) 39 (25) 6,0 (4,4-8,0) 35 (37) 5,4 (3,9-7,4) 581 (6) >6 weken 13 (5) 0,2 (0,1-0,4) 13 (8) 0,2 (0,1-0,4) 0 (0) 0 (0,0-0,1) (56) onbekend 0 (0) 0 (0,0-49,0) 0 (0) 0 (0,0-49,0) 0 (0) 0 (0,0-49,0) 4 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 25 van 29

26 Tabel 11b Bypass (met of zonder klepvervanging): Verdeling van categoriale risicofactoren voor patiënten met en zonder donorwondinfectie.sinds 2003 is follow-up na ontslag optioneel voor donorwonden. Totaal donorwondinfectie (n=169) Donorwond zonder infectie (n=7.208) patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Geslacht man 125 (74) 2,2 (1,9-2,7) (76) vrouw 44 (26) 2,5 (1,8-3,3) (24) Leeftijd jaar 16 (9) 2,4 (1,5-3,9) 641 (9) jaar 38 (22) 2,0 (1,4-2,7) (26) jaar 66 (39) 2,3 (1,8-2,9) (39) 75+ jaar 49 (29) 2,5 (1,9-3,3) (26) Euroscore (5) 0,7 (0,3-1,3) (17) (14) 1,3 (0,9-1,9) (24) (17) 1,6 (1,1-2,3) (23) onbekend 110 (65) 4,1 (3,4-4,9) (36) Bilaterale mammaria ja 13 (7) 0,8 (0,5-1,4) (21) nee 132 (78) 2,7 (2,3-3,2) (66) onbekend 24 (14) 2,6 (1,7-3,8) 917 (13) Obesitas ja 47 (28) 2,9 (2,2-3,9) (21) nee 122 (72) 2,1 (1,8-2,5) (78) onbekend 0 (0) 0 (0,0-16,1) 20 (<1) Diabetes ja 15 (9) 2,0 (1,2-3,3) 734 (10) nee 154 (91) 2,3 (2,0-2,7) (90) onbekend 0 (0) 0 (0,0-27,8) 10 (<1) Obesitas/diabetes geen van beide 114 (67) 2,2 (1,8-2,6) (72) alleen obesitas 40 (24) 3,1 (2,3-4,1) (18) alleen diabetes 8 (5) 1,7 (0,9-3,4) 452 (6) beide 7 (4) 2,4 (1,2-4,9) 282 (4) onbekend 0 (0) 0 (0,0-14,3) 23 (<1) Preoperatieve opnameduur 0-1 dag 88 (52) 2,1 (1,7-2,5) (58) 2+ dagen 81 (48) 2,6 (2,1-3,2) (42) onbekend 0 (0) 0 (0,0-56,2) 3 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 26 van 29

27 Totaal donorwondinfectie (n=169) Donorwond zonder infectie (n=7.208) patiënten infecties patiënten aantal (%) % (95% BI) aantal (%) Laagste temperatuur <35 C 42 (25) 2,8 (2,1-3,7) (20) 35+ C 126 (75) 2,2 (1,8-2,6) (78) onbekend 1 (1) 1,0 (0,2-5,3) 101 (1) Hartlongmachine ja 161 (95) 2,4 (2,0-2,7) (93) nee 8 (5) 1,5 (0,8-2,9) 531 (7) Perfusietijd <=P25 33 (20) 1,6 (1,2-2,3) (27) P25-P50 39 (23) 2,1 (1,5-2,8) (26) P50-P75 37 (22) 2,1 (1,6-2,9) (23) >P75 60 (36) 3,4 (2,6-4,3) (24) Spoedoperatie ja 16 (9) 0,7 (0,3-1,5) 842 (12) nee 151 (89) 2,5 (2,1-2,9) (81) onbekend 2 (1) 0,4 (0,1-1,4) 500 (7) Rethoracotomie ja 21 (12) 3,7 (2,4-5,6) 543 (8) nee 148 (88) 2,2 (1,9-2,5) (92) onbekend 0 (0) 0 (0,0-79,3) 1 (<1) Verblijfsduur op IC 0-2 dagen 103 (61) 1,8 (1,5-2,2) (77) 3-7 dagen 41 (24) 3,7 (2,8-5,0) (15) 8+ dagen 25 (15) 4,0 (2,7-5,8) 603 (8) onbekend 0 (0) 0 (0,0-56,2) 3 (<1) Follow-up duur 0-3 weken 90 (53) 3,4 (2,8-4,2) (35) 4-6 weken 51 (30) 10,2 (7,9-13,2) 447 (6) >6 weken 26 (15) 0,6 (0,4-0,9) (59) onbekend 2 (1) 66,7 (20,8-93,9) 1 (<1) PREZIES - december 2014 Pagina 27 van 29

28 4.6 Continue risicofactoren. Tabel 12a Totaal: Verdeling van continue risicofactoren voor patiënten met en zonder. Totaal (n=284) Diepe (n=178) Oppervlakkige (n=106) Geen (n=12.395) Variabele P50* (P5;P95)* P50* (P5;P95)* P50* (P5;P95)* P50* (P5;P95)* Leeftijd (jaren) 69 (50; 80) 69 (52; 80) 69,5 (48; 81) 68 (48; 81) Euroscore 5 (1; 11) 5 (0; 10) 5 (1; 11) 5 (0; 11) Quetelet index/bmi (kg/m 2 ) 27,7 (22,1; 36,9) 27,7 (22,6; 38,8) 27,4 (20,7; 36,0) 26,6 (21,3; 34,5) Preoperatieve 1 (1; 17) 1 (1; 18) 2 (1; 15) 1 (0; 11) opnameduur (dagen) Laagste temperatuur ( C) 34,0 (26,0; 36,0) 34,0 (26,0; 36,0) 34,0 (27,0; 36,1) 34,0 (28,0; 36,0) Perfusietijd (minuten) 110 (0; 264) 110 (0; 236) 112 (35; 268) 99 (0; 213) IC-opnameduur (dagen) 1 (1; 26) 1 (1; 49) 1 (1; 23) 1 (1; 9) Follow-up duur (dagen) 15 (4; 44) 15 (0; 56) 15,5 (5; 34) 45 (3; 365) * P50: 50 e percentiel; P5: 5 e percentiel ; P95: 95 e percentiel Tabel 12b Totaal: Verdeling van continue risicofactoren voor patiënten met een donorwond, met en zonder donorwondinfectie. Sinds 2003 is follow-up na ontslag optioneel voor donorwonden. Totaal donorwondinfectie (n=169) Donorwond zonder infectie (n=7.208) Variabele P50* (P5;P95)* P50* (P5;P95)* Leeftijd (jaren) 70 (52; 82) 69 (51; 81) Euroscore 5 (0; 12) 4 (0; 10) Quetele index/bmi (kg/m 2 ) 27,4 (22,3; 36,7) 26,9 (21,6; 34,4) Preoperatieve 1 (1; 18) 1 (0; 12) opnameduur (dagen) Laagste temperatuur ( C) 33,2 (28,0; 36,0) 33,9 (28,0; 36,0) Perfusietijd (minuten) 115 (43; 254) 96 (20; 200) IC-opnameduur (dagen) 1 (1; 26) 1 (1; 9) Follow-up duur (dagen) 20 (6; 64) 48 (3; 365) * P50: 50 e percentiel; P5: 5 e percentiel ; P95: 95 e percentiel PREZIES - december 2014 Pagina 28 van 29

RIVM rapport 210601005/2004

RIVM rapport 210601005/2004 RIVM rapport 06000/004 PREZIES: PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Component wondinfecties na hartchirurgie, pilotstudie 0000 E.L.P.E. Geubbels, S. van den Hof, A.E. van der Zeeuw, J.C.

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Rapportage PREZIES

Nadere informatie

Referentiecijfers 2007 t/m 2014: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: augustus 2015 Documentversie: 6.0

Referentiecijfers 2007 t/m 2014: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: augustus 2015 Documentversie: 6.0 Referentiecijfers 2007 t/m 2014: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: augustus 2015 Documentversie: 6.0 PREZIES - Augustus 2015 Versie: 6.0 Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Key points... 3

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Rapportage PREZIES

Nadere informatie

BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: Documentversie: 1.0

BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: Documentversie: 1.0 BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: 2014 Documentversie: 1.0 Samenvatting van wijzigingen De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de definitieset 2012/2013

Nadere informatie

BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: Documentversie: 1.0

BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: Documentversie: 1.0 BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: 2015 Documentversie: 1.0 Samenvatting van wijzigingen De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de definitieset 2014 Sectie

Nadere informatie

Overzicht prestaties Hartchirurgie

Overzicht prestaties Hartchirurgie Rapport Universitair Medisch Centrum Cardio-thoracale Chirurgie Hartlongcentrum Huispost 677 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen UMC St Radboud Centraal, route 677 Geert Grooteplein zuid 10 T (024) 361 47 44

Nadere informatie

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst Toelichting op het registratieformulier oktober 2014 Optionele variabelen zijn in donkergrijs weergegeven op het registratieformulier en in deze toelichting. Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen

Nadere informatie

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur (Bron: Dr. N.C. Hartwig et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele therapie, 3 e editie, 2005) In deze tabel wordt, uitgaande van een diagnose

Nadere informatie

PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance

PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance Belangrijke informatie altijd bij de hand Contactinformatie PREZIES Website: www.prezies.nl Secretariaat: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 10:51 dinsdag, juli 21, 2015 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2015 Aanlever ID 7594 Datum ingelezen 27/05/2015 Aantal patiënten 1208 Aantal isolaten 2056 Aantal isolaten

Nadere informatie

De relevantie van de Selective Antimicrobial Modulation (SAM)-culturen voor de rectumwissers

De relevantie van de Selective Antimicrobial Modulation (SAM)-culturen voor de rectumwissers De relevantie van de Selective Antimicrobial Modulation (SAM)-culturen voor de rectumwissers Pascale Wallemacq Dr. Assistent in de Klinische Biologie Clinical/ Diagnostic Scenario Neutropene patiënten

Nadere informatie

Surveillance van nosocomiale septicemieën in Belgische ziekenhuizen

Surveillance van nosocomiale septicemieën in Belgische ziekenhuizen Surveillance of nosocomial bloodstream infections in belgian hospitals: results from the national surveillance network, 1992-2001 C. Suetens, B. Jans, A. Versporten, E. Leens, H. Carsauw, I. Morales Scientific

Nadere informatie

Trombocyten en Bloed overdraagbare infecties door Bacteriën. Stand van zaken 2016

Trombocyten en Bloed overdraagbare infecties door Bacteriën. Stand van zaken 2016 Trombocyten en Bloed overdraagbare infecties door Bacteriën Stand van zaken 2016 Trombocyten: Bacterie / Virus /Parasieten Aantal virusdeeltjes (of parasieten) wijzigt niet meer na afname. Test de donor

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand December Jaar 2013 Aanlevering-ID 6538 Datum 28-01-2014 Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering

Overzicht Aanlevering 02:03 donderdag, december 01, 2016 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar April-2016 Aanlever ID 9348 Datum ingelezen 18/10/2016 Aantal patiënten 1188 Aantal isolaten 2025 Aantal

Nadere informatie

BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties Module incidentie surveillance Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: 2016

BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties Module incidentie surveillance Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: 2016 BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties Module incidentie surveillance Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: 2016 Documentversie: 1.0 Samenvatting van wijzigingen De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorgen Jaarrapport 2012

Nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorgen Jaarrapport 2012 Nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorgen Jaarrapport 2012 Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Volksgezondheid en Surveillance Juliette Wytsmanstraat

Nadere informatie

BIJLAGE 2: DEFINITIES ZIEKENHUISINFECTIES Lijnsepsis PREZIES versie: 2014. Documentversie: 1.0

BIJLAGE 2: DEFINITIES ZIEKENHUISINFECTIES Lijnsepsis PREZIES versie: 2014. Documentversie: 1.0 BIJLAGE 2: DEFINITIES ZIEKENHUISINFECTIES Lijnsepsis PREZIES versie: 2014 Documentversie: 1.0 Samenvatting van wijzigingen De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de definitieset 2012/2013

Nadere informatie

BMI en het risico op een Postoperatieve Wondinfecties (POWI)

BMI en het risico op een Postoperatieve Wondinfecties (POWI) BMI en het risico op een Postoperatieve Wondinfecties (POWI) Anouk Meijs Epidemioloog 1 Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring

Nadere informatie

1.A - Registratie Patient en Follow-Up via optie 1 of 2 IDENTIFICATIEKLEVER PATIËNT. Geboortedatum (dd-mm-jaar): / / Geslacht: M V

1.A - Registratie Patient en Follow-Up via optie 1 of 2 IDENTIFICATIEKLEVER PATIËNT. Geboortedatum (dd-mm-jaar): / / Geslacht: M V 1.A - Registratie Patient en Follow-Up via optie 1 of 2 IDENTIFICATIEKLEVER PATIËNT GEGEVENS PATIËNT Geboortedatum / / Geslacht: M V Opname nummer: Opnamedatum / / Afdeling: FOLLOW-UP PATIËNT (via optie

Nadere informatie

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Gegevens tot en met 2015 AUTEURS Els Duysburgh,

Nadere informatie

Prestaties hartchirurgie

Prestaties hartchirurgie Rapport Radboud universitair medisch centrum Cardio-thoracale Chirurgie Hartlongcentrum Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen Huispost 911 Geert Grooteplein zuid 10 Radboudumc ingang oost, route 911 T (024) 361

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) 9 september 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

adviezen hernia-operatie ZorgSaam

adviezen hernia-operatie ZorgSaam adviezen longontsteking na een hernia-operatie ZorgSaam 1 2 LONGONTSTEKING (PNEUMONIE) Inleiding Een longontsteking is een infectie van de longblaasjes en het omliggende weefsel, veroorzaakt door micro-organismen.

Nadere informatie

Ervaringen met prevalentiestudies van urineweginfecties. OLV Aalst - Asse - Ninove Team ziekenhuishygiëne Dr. P. Jordens

Ervaringen met prevalentiestudies van urineweginfecties. OLV Aalst - Asse - Ninove Team ziekenhuishygiëne Dr. P. Jordens Ervaringen met prevalentiestudies van urineweginfecties OLV Aalst - Asse - Ninove Team ziekenhuishygiëne Dr. P. Jordens Prevalentiestudies UWI in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis 1 prevalentiestudie : mei

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1.

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1. Aanlevering Lab-code Maand Juli Jaar Aanlevering-D Datum -- Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal oort AFDELNG E_EZG monsters Totaal Overzichten #solaten #solaten #Patienten #Patienten

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

MALDI-TOF massaspectrometrie Click to add title

MALDI-TOF massaspectrometrie Click to add title MALDI-TOF massaspectrometrie Click to add title een revolutie in de microbiologie? Click to add subtitle G. Coppens G. De Sutter 28 september 2010 MALDI-TOF massaspectrometrie een revolutie in de microbiologie?

Nadere informatie

Reduceer positieve lijnkweken bij C.R.R.T.! Sjors van Bedaf Renal Practitioner i.o. 26 oktober 2011

Reduceer positieve lijnkweken bij C.R.R.T.! Sjors van Bedaf Renal Practitioner i.o. 26 oktober 2011 Reduceer positieve lijnkweken bij C.R.R.T.! Sjors van Bedaf Renal Practitioner i.o. 26 oktober 2011 Inhoud 2 Introductie Probleemstelling Vraagstelling Doelstelling Werkwijze Onderzoeksopzet Resultaten

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE NATIONALE SURVEILLANCE VAN NOSOCOMIALE INFECTIES OP INTENSIEVE ZORGEN,

RESULTATEN VAN DE NATIONALE SURVEILLANCE VAN NOSOCOMIALE INFECTIES OP INTENSIEVE ZORGEN, RESULTATEN VAN DE NATIONALE SURVEILLANCE VAN NOSOCOMIALE INFECTIES OP INTENSIEVE ZORGEN, 1997-2002 C. Suetens, E. Leens, I. Morales, A. Versporten, B. Jans, H. Carsauw, L. Sourdeau Wetenschappelijk Instituut

Nadere informatie

Surveillance des infections nosocomiales aux soins intensifs

Surveillance des infections nosocomiales aux soins intensifs Surveillance des infections nosocomiales aux soins intensifs Rappel des nouveautés et premiers results dans le cadre de HELICS C.Suetens, ISP Troisième journée NSIH, 02-03-2004 Nouvautés dans le protocol

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

ampc Wat moet je ermee? Tobias Engel AIOS MMB

ampc Wat moet je ermee? Tobias Engel AIOS MMB ampc Wat moet je ermee? Tobias Engel AIOS MMB S is goed (?) SDD kweek rectum: Enterobacter aerogenes, Piptazo gevoelig Advies MMB: Bij ernstige sepsis à Start meropenem (?????) BRMO MRSA VRE ESBL Carbapenemases

Nadere informatie

Epidemiologie van carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) en aanbevelingen in België:

Epidemiologie van carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) en aanbevelingen in België: Epidemiologie van carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) en aanbevelingen in België: Jaar 2012 B. Jans en Y. Glupczynski etenschappelijk Instituut Volksgezondheid (IV), OD Volksgezondheid

Nadere informatie

Surveillance van nosocomiale infecties in de Vlaamse ziekenhuizen in het kader van het Kwaliteitsdecreet. Jaarrapport 2001

Surveillance van nosocomiale infecties in de Vlaamse ziekenhuizen in het kader van het Kwaliteitsdecreet. Jaarrapport 2001 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling Epidemiologie Nationaal programma voor de surveillance van Infecties in de Belgische Ziekenhuizen Surveillance van nosocomiale infecties in de Vlaamse

Nadere informatie

Surveillance van nosocomiale infecties in de Vlaamse ziekenhuizen in het kader van het Kwaliteitsdecreet

Surveillance van nosocomiale infecties in de Vlaamse ziekenhuizen in het kader van het Kwaliteitsdecreet Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling Epidemiologie Nationaal programma voor de surveillance van Infecties in de Belgische Ziekenhuizen Surveillance van nosocomiale infecties in de Vlaamse

Nadere informatie

Referentielaboratorium Chikungunyavirus Coördinator referentielaboratorium Instelling Naam Straat Stad Tel Fax

Referentielaboratorium Chikungunyavirus Coördinator referentielaboratorium Instelling Naam Straat Stad  Tel Fax Referentielaboratorium Chikungunyavirus Coördinator referentielaboratorium Instelling Naam Instituut voor Tropische Marjan Van Esbroeck Geneeskunde e Tel 03/47.64..45 Fax 03/47.64.40 Straat Kronenburgstraat

Nadere informatie

De lengte van de behandeling is afhankelijk van de aard van de infectie en kan variëren van enkele dagen tot een aantal weken.

De lengte van de behandeling is afhankelijk van de aard van de infectie en kan variëren van enkele dagen tot een aantal weken. Farmaceutisch bedrijf (ALCON NV) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TOBREX 3 mg/ml oogdruppels, oplossing TOBREX 3 mg/g oogzalf 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING TOBREX oogdruppels: 1 ml oplossing

Nadere informatie

Chapter. Samenvatting

Chapter. Samenvatting 10 Chapter Samenvatting 10 Chapter 10 In Nederland krijgt ongeveer 3% van de chirurgische patiënten een postoperatieve wondinfectie (POWI), waardoor dit de meest voorkomende ziekenhuisinfectie is bij chirurgische

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE 2009/10

NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE 2009/10 NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE 2009/10 Een uitgave van: Nationaal Influenza Centrum (NIC): Rotterdam (Erasmus MC), Bilthoven (RIVM); Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL);

Nadere informatie

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis Dr. Danielle Van der beek Huisartsensymposium 12 maart 2016 Bacteriële meningitis Empirische therapie Volwassenen > 18 jaar en < 50 jaar Volwassenen > 50

Nadere informatie

Jan G Grandjean. Cardiothoracaal Chirurg

Jan G Grandjean. Cardiothoracaal Chirurg Jan G Grandjean Cardiothoracaal Chirurg Coronary Artery Bypass Grafting ECC MECC Off Pump benadering EndoCab Gebruik van Arterieel en/of veneus materiaal 1.Arterieel LIMA, RIMA, Radialis en Gastroepiploica

Nadere informatie

Vaginitis. Steven Vervaeke

Vaginitis. Steven Vervaeke Vaginitis Steven Vervaeke Genitale stalen Vrouwen: Cervicitis Vulvovaginitis Urethritis Bacteriële vaginose Salpingitis (PID) Endometritis Ulcera Normale vaginale flora Lactobacillen Corynebacterium spp.

Nadere informatie

Wetenschappelijke bijsluiter Ofloxacine Sandoz 200mg / 400 mg Page 1 of 11

Wetenschappelijke bijsluiter Ofloxacine Sandoz 200mg / 400 mg Page 1 of 11 Wetenschappelijke bijsluiter Ofloxacine Sandoz 200mg / 400 mg Page 1 of 11 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ofloxacine Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ofloxacine Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten 2.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI) Factsheet en Knieprothese (LROI) 5 november 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale knieprothesen en unicondylaire knieprothesen in

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA PATIËNTEN INFORMATIE MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus aureus Informatie voor dragers MRSA 2 PATIËNTENINFORMATIE U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie,

Nadere informatie

Toekomstmuziek? D r. A n n e t t e S t e m e r d i n g *

Toekomstmuziek? D r. A n n e t t e S t e m e r d i n g * Toekomstmuziek? Dr. Annette Stemerding * 02-12 12-2015 2015 SNELdiagnostiek SNEL Inhoud - Hoe vinden we verwekkers van infectieziekten? - Tijdschema? - Moet dit sneller (en waarom)? -Kan dit sneller (en

Nadere informatie

SPK 1 / 16 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SPK 1 / 16 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SPK 1 / 16 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ceftriaxone Sandoz 1,0 g poeder voor oplossing voor injectie/intraveneuze infusie Ceftriaxone Sandoz 2,0 g poeder voor oplossing voor injectie/intraveneuze infusie

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne van de OKmedewerker. Frank Van Laer Verpleegkundige-ziekenhuishygiënist universitair Ziekenhuis Antwerpen

Persoonlijke hygiëne van de OKmedewerker. Frank Van Laer Verpleegkundige-ziekenhuishygiënist universitair Ziekenhuis Antwerpen Persoonlijke hygiëne van de OKmedewerker en ziekenhuisinfecties Frank Van Laer Verpleegkundige-ziekenhuishygiënist universitair Ziekenhuis Antwerpen De huid als bron van bacteriën Verspreiding van huidbacteriën

Nadere informatie

SAMENVATTING 149 Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven omtrent biomateriaal-gerelateerde infecties in de Orthopedie. Als doelstelling van dit proefschrift wordt geformuleerd

Nadere informatie

Cefepim Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie Cefepim Fresenius Kabi 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Cefepim Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie Cefepim Fresenius Kabi 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Cefepim Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie Cefepim Fresenius Kabi 2 g poeder voor oplossing voor injectie

Nadere informatie

Dit document is alleen bestemd voor deskundigen infectiepreventie en artsen microbioloog

Dit document is alleen bestemd voor deskundigen infectiepreventie en artsen microbioloog Doel Eenduidige advisering door H&I en AM ten aanzien van isolatie van een patiënt met een bijzonder resistent micro-organisme. De BRMO's in dit protocol beschreven zijn: MRGNS, VRE en PRSP. Doelgroep

Nadere informatie

De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak

De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak Els Van Mechelen 19 december 2013 Micro organismen Overzicht Inleiding Biomoleculen Virussen : Bouw en vermenigvuldiging Bacteriën :

Nadere informatie

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw. Autopsie pluimvee 2014 - voornaamste bevindingen

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw. Autopsie pluimvee 2014 - voornaamste bevindingen Autopsie pluimvee 2014 - voornaamste bevindingen Versie 1.0 28042015 Auteur: Annick Gryspeerdt In 2014 zijn meer dan 330 inzendingen voor autopsie pluimvee verwerkt. Dit vertegenwoordigt meer dan 850 individuele

Nadere informatie

Ron de Groot Deskundige infectiepreventie. Bijzonder Resistente Micro-organismen

Ron de Groot Deskundige infectiepreventie. Bijzonder Resistente Micro-organismen Ron de Groot Deskundige infectiepreventie Bijzonder Resistente Micro-organismen Antibiotica Ontdekt door Alexander Flemming in 1928 (penicilline) Na 10 jaar pas actie ondernomen tot zuivering Rondom de

Nadere informatie

Casuïstiek betreffende contaminatie en besmetting bij het gebruik van weefsels en cellen

Casuïstiek betreffende contaminatie en besmetting bij het gebruik van weefsels en cellen Casuïstiek betreffende contaminatie en besmetting bij het gebruik van weefsels en cellen Pauline Zijlker en Marjan Happel bureau TRIP Moderator: Pieter Petit TRIP rapportage 2007-2013 50 meldingen: - 10

Nadere informatie

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen?

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? Arend-Jan Meinders, internist-intensivist Resistente ziekenhuisbacteriën MRSA = Resistente S. aureus 30-40%

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015223. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting 2015223. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015223 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Orgaanbescherming in cardiopulmonaire bypass chirurgie 1.2 Looptijd van het project 1.3 Trefwoorden (maximaal 5) 5 jaar

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

Breng 3 tot 4 maal daags een streng van ongeveer 1 cm zalf in de uitwendige gehoorgang.

Breng 3 tot 4 maal daags een streng van ongeveer 1 cm zalf in de uitwendige gehoorgang. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Terra-Cortril met polymyxine-b, oorzalf 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Terra-Cortril met polymyxine-b, oorzalf bevat per gram: hydrochloride overeenkomend met

Nadere informatie

Maatregelen bij mogelijke dragers

Maatregelen bij mogelijke dragers Maatregelen bij mogelijke dragers van MRSA Omdat u mogelijk drager bent van een bijzondere bacterie (MRSA-bacterie), gelden voor u isolatiemaatregelen. In deze brochure kunt u meer lezen over deze bacterie

Nadere informatie

Cefuroxim Fresenius Kabi 1500 mg, poeder voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Cefuroxim Fresenius Kabi 1500 mg, poeder voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Samenvatting van de productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Cefuroxim Fresenius Kabi 1500 mg, poeder voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke flacon bevat 1500

Nadere informatie

Surveillance van multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen:

Surveillance van multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: Surveillance van multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: Enterobacter aerogenes en cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii en Pseudomonas aeruginosa Eerste semester

Nadere informatie

Infecties op de ICU. Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC

Infecties op de ICU. Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC Infecties op de ICU Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC Inhoud ICU geassocieerde infecties Clostridium difficile Lijninfecties Ventilator associated pneumonia (VAP) Clostridium

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Een openhartoperatie is een veel voorkomende chirurgische ingreep. Wereldwijd worden ongeveer 3000 van deze operaties per dag uitgevoerd. Het succes van deze chirurgische ingreep

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Claforan SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Claforan bevat als werkzaam bestanddeel cefotaxime natrium, een breed spectrum

Nadere informatie

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2010 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2010 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland 21 surveillance rapport Incidentie - 2 >2-4 >4-6 >6-1 >1-2 >2 december 211 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland 21 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015

Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015 Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015 Algemene vragen 1 Wat is BRMO? BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistent Micro-organisme.

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2013-2015 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Behandeling Staphylococcus aureus

Behandeling Staphylococcus aureus Orthopedie Behandeling Staphylococcus aureus www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ORT026 / Behandeling Staphylococcus aureus / 18-07-2014 2 Behandeling

Nadere informatie

Infectieregistratie en documentatie op basis van CDC en landelijke infectieregistratie

Infectieregistratie en documentatie op basis van CDC en landelijke infectieregistratie Hybase Infectieregistratie en documentatie op basis van CDC en landelijke infectieregistratie snel en gemakkelijk gestandaardiseerde en vergelijkbare gegevens aan te passen aan uw persoonlijke wensen pagina

Nadere informatie

De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties

De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties Postoperatieve wondinfecties? Hoe groot is het gevaar? 1 op 20 operaties leidt tot een postoperatieve wondinfecties Staphylococus aureus is de

Nadere informatie

preventie van ziekenhuisinfecties

preventie van ziekenhuisinfecties preventie van ziekenhuisinfecties les asepsie voor studenten geneeskunde team ziekenhuishygiëne UZ Gent DEEL 1 theorie inhoud nosocomiale infecties overdracht van micro-organismen standaard voorzorgen

Nadere informatie

Page 1 of 7. Optioneel kan van iedere geregistreerde complicatie de datum en eventueel het tijdstip waarop de complicatie optrad worden opgegeven.

Page 1 of 7. Optioneel kan van iedere geregistreerde complicatie de datum en eventueel het tijdstip waarop de complicatie optrad worden opgegeven. Complicatie Registratie Wizard Page 1 of 7 De complicatie-registratie wizard wordt gebruikt voor het invoeren (of het wijzigen) van een complicatie. Het invoeren van een complicatie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

Zoektocht naar meer klinische relevantie in microbiologische diagnostiek. Truus Goegebuer 10 januari 2008 HHR - Ardolab

Zoektocht naar meer klinische relevantie in microbiologische diagnostiek. Truus Goegebuer 10 januari 2008 HHR - Ardolab Zoektocht naar meer klinische relevantie in microbiologische diagnostiek Truus Goegebuer 10 januari 2008 HHR - Ardolab Doelstellingen Klinische relevantie Communicatie arts Eénvormigheid DOEL VAN CULTUUR?

Nadere informatie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie MRSA Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus Afdeling Infectiepreventie Inleiding U bezoekt de polikliniek van het Amphia Ziekenhuis of u bent in ons ziekenhuis

Nadere informatie

EuroSCORE. Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee? l. Noyez. CNE Thoraxchirurgie 15 april 2014

EuroSCORE. Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee? l. Noyez. CNE Thoraxchirurgie 15 april 2014 Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee? l. Noyez CNE Thoraxchirurgie 15 april 014 Disclosures Cardio-thoracaal chirurg Radboudumc, Nijmegen Bestuurslid NVT voorzitter com kwaliteit Bestuurslid BHN to construct

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Start registratie: 2014 Inclusiecriteria Inclusie De patiënten die geregistreerd dienen te worden zijn die patiënten die een chirurgische interventie ondergaan

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrate (= Amoxicilline 150 mg) Alum. Stearaat gefractioneerde kokosnootolie q.s. ad 1 ml.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrate (= Amoxicilline 150 mg) Alum. Stearaat gefractioneerde kokosnootolie q.s. ad 1 ml. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CLAMOXYL L.A. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Amoxicilline trihydrate (= Amoxicilline 150 mg) Alum. Stearaat gefractioneerde

Nadere informatie

Preventie en registratie van POWI. Miranda van Rijen Teamleider Infectiepreventie

Preventie en registratie van POWI. Miranda van Rijen Teamleider Infectiepreventie Preventie en registratie van POWI Miranda van Rijen Teamleider Infectiepreventie Stichting Trainingen Infectie Preventie Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Version 3.0, 04/ KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Version 3.0, 04/ KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Version 3.0, 04/2013 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Otiflox Unit Dose 1,5 mg/0,5 ml oordruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een verpakking

Nadere informatie

PROTOCOL EN DATASPECIFICATIES PREZIES Module POWI versie: Januari Documentversie: 1.1

PROTOCOL EN DATASPECIFICATIES PREZIES Module POWI versie: Januari Documentversie: 1.1 PROTOCOL E DATASPECIFICATIES PREZIES Module POWI versie: anuari 2015 Documentversie: 1.1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting van wijzigingen... 3 2 Protocol... 5 2.1 Inleiding protocol... 5 2.2 Lijst indicatoroperaties...

Nadere informatie

Breng 2-3 maal per dag een streng van ongeveer 1 cm zalf aan op de binnenzijde van de onderste oogleden.

Breng 2-3 maal per dag een streng van ongeveer 1 cm zalf aan op de binnenzijde van de onderste oogleden. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Terra-Cortril met polymyxine-b, oogzalf 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Terra-Cortril met polymyxine-b, oogzalf bevat per gram: Oxytetracyclinehydrochloride

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT 2000 2003

SAMENVATTEND RAPPORT 2000 2003 Nationale Surveillance van Infecties in de Hospitalen Nationale surveillance van Nosocomiale infecties in de Belgische ziekenhuizen NSIH SAMENVATTEND RAPPORT 2000 2003 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Dikkedarmkanker is een groot gezondheidsprobleem in Nederland. Het is de derde meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In 2008

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie 2. KWALITATIEVE EN

Nadere informatie

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis Tijdens uw opname of consult in Maasziekenhuis Pantein worden extra maatregelen getroffen, omdat u mogelijk de moeilijk te bestrijden bacterie MRSA bij u draagt. In

Nadere informatie

Hospithera. Your reference partner in medical supplies.

Hospithera. Your reference partner in medical supplies. Hospithera. Your reference partner in medical supplies. KCE Report Nosocomial (Hospital acquired) infections in Belgium KCE Report KCE Report: deel 1 Nationale prevalentiestudie rond nosocomiale infecties

Nadere informatie

Cefadroxil Sandoz 500 mg harde capsules

Cefadroxil Sandoz 500 mg harde capsules 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Cefadroxil Sandoz 500 mg harde capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén capsule bevat 500 mg cefadroxil (als monohydraat). Voor een volledige lijst van hulpstoffen,

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO Bijzonder Resistente Micro-Organismen Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO In deze folder vindt u meer informatie over Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) en Extended Spectrum Beta-Lactamase

Nadere informatie

Meropenem Sandoz 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Sandoz 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Meropenem Sandoz 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Sandoz 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Sandoz B.V. Page 1/16 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Meropenem Sandoz 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Sandoz 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

Infectiepreventie in de hematologie. 18 maart 2010, MMIZ, Infectiepreventie

Infectiepreventie in de hematologie. 18 maart 2010, MMIZ, Infectiepreventie Infectiepreventie in de hematologie Doelstelling van deze presentatie Doel: Inzicht krijgen in de infectieproblematiek in ziekenhuizen, met name op de afdeling hematologie Wat kan ik doen aan infectiepreventie?

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL KANAVIG 5 mg/ml oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml oplossing bevat 5,45 mg moxifloxacinehydrochloride,

Nadere informatie

Indicatorensets Meetbaar Beter

Indicatorensets Meetbaar Beter Indicatorensets Meetbaar Beter 2015 Uitkomstindicatoren Uitkomstindicator Definitie Coronairlijden Aortakleplijden Atriumfibrilleren PCI CB AVR TAVI CB Procedurele 30-daagse 120-daagse 1-jaars 30-daagse

Nadere informatie

SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY)

SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY) SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY) 146 INFECTIEPREVENTIE IN INDONESISCHE ZIEKENHUIZEN Infectiepreventie en antibioticaresistentie Ondanks alle energie die wordt gestopt in het voorkomen ervan, blijven infecties

Nadere informatie

Beheersen van BRMO in de regio

Beheersen van BRMO in de regio Beheersen van BMO in de regio Miriam Beerens specialist ouderengeneeskunde Laura van Dommelen arts-microbioloog Danielle van Oudheusden arts infectieziektebestrijding Marjolijn Wegdam- Blans arts-microbioloog

Nadere informatie