Prestaties hartchirurgie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestaties hartchirurgie"

Transcriptie

1 Rapport Radboud universitair medisch centrum Cardio-thoracale Chirurgie Hartlongcentrum Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen Huispost 911 Geert Grooteplein zuid 10 Radboudumc ingang oost, route 911 T (024) F (024) Prestaties hartchirurgie Hoofd: prof.dr.ir. H.A. van Swieten Bedrijfsleider: mw. G.E. Bolderman KvK /4 Afdeling Cardio-thoracale Chirurgie Datum februari 2014 Kenmerk

2 Inhoudsopgave 1 Introductie Behandelingen Termen en definities Vergelijken 4 2 Patiënttevredenheid 5 3 Wachttijden 6 4 Ligduur 8 5 Risico op overlijden in ons hartchirurgisch centrum 9 6 Resultaten per behandeling Bypassoperatie Aortaklepvervanging Aortaklepvervanging in combinatie met een bypassoperatie Mitraalklepvervanging of reparatie Operaties aan de aorta Aortaklepvervanging met behulp van een katheter 14 Prestaties hartchirurgie 2

3 1 Introductie In dit rapport presenteren wij u onze resultaten op het gebied van de hartchirurgie. Na een kort overzicht van onze behandelingen volgt een uitleg van termen en definities. We laten een overzicht zien van de wachttijden en de ligduur voor hartoperaties. De operaties bij ernstige hartaandoeningen zijn risicovolle ingrepen. Sterftecijfers zijn daarom een relevante uitkomstmaat. Sterfte wordt per behandeling in beeld gebracht. We vergelijken onze resultaten met landelijke cijfers en voorspelde uitkomsten op basis van de kenmerken van de patiëntenpopulatie. Die vergelijkingen zijn nog niet bij elke ingreep mogelijk. De gepresenteerde Nijmeegse cijfers komen uit de CORRAD databank van de afdeling Cardiothoracale Chirurgie. Deze databank registreert gegevens van alle patiënten die een hartoperatie ondergaan in het Radboudumc. 1.1 Behandelingen De afdeling Cardio-thoracale Chirurgie heeft in 2013 ruim 800 patiënten behandeld voor verschillende hartaandoeningen. De meeste patiënten komen voor een bypass operatie en/of een vervanging van de aortaklep. De onderstaande tabel laat het aantal behandelingen in het hartchirurgisch centrum van de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie zien van 2007 tot en met Behandelingen Bypassoperatie Aortaklepvervanging (soms met bypass) Mitraalklepvervanging/reparatie (soms met bypass) Operaties aan de aorta (soms met aortaklepvervanging) Aortaklepvervanging m.b.v. katheter Andere hartchirurgie bij volwassenen (bv Ritmechirurgie) TOTAAL Termen en definities Ziekenhuissterfte Als we spreken over ziekenhuissterfte dan bedoelen we daarmee alle patiënten die een hartoperatie hebben gehad en tijdens de opname voor de hartoperatie in ons hartchirurgisch centrum overlijden. Zo valt een patiënt die na zijn hartoperatie vier maanden in het Radboudumc blijft en tijdens het verblijf overlijdt, ook onder de ziekenhuissterfte. Voorspelde sterfte Als referentienorm voor de ziekenhuissterfte nemen we de voorspelde sterfte die bij de operatie hoort. Deze wordt berekend op basis van de EuroSCORE systematiek. Deze systematiek berekent de kans op sterfte op basis van een aantal preoperatieve risicofactoren en operatie- en ingreepgebonden factoren. In de loop van de jaren is de kans op sterfte bij een hartoperatie kleiner geworden. Enerzijds omdat patiënten beter voorbereid worden, anderzijds omdat diagnostiek, operatietechnieken en postoperatieve zorg verfijnd zijn. Met het oude rekenmodel EuroSCORE werd de sterfte te hoog geschat. Daarom is het rekenmodel voor de voorspelde sterfte eind 2011 aangepast. In EuroSCORE II wordt beter verdisconteerd dat de operatietechnieken veiliger geworden zijn. Het leidt tot een veel realistischer geschatte sterfte. Het Radboudumc gebruikt vanaf 2012 de EuroSCORE II om de voorspelde sterfte te berekenen. Omdat de voorspelde Prestaties hartchirurgie 3

4 sterfte tot en met 2011 met het oude rekenmodel berekend werd, zult u een sterke trendbreuk in de grafieken zien: de voorspelde sterfte in 2012 en 2013 is substantieel lager. 1.3 Vergelijken De werkelijke ziekenhuissterfte voor een ingreep in het Radboudumc wordt - waar mogelijk - vergeleken met de voorspelde sterfte. De voorspelde sterfte wordt op basis van patiënten- en operatiekenmerken geschat met de EuroSCORE II. Daarnaast publiceert de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) cijfers over de landelijke patiëntenpopulatie op de website In zogenaamde funnelplots wordt het risico op overlijden in zestien Nederlandse hartcentra vergeleken. Op dit ogenblik zijn er landelijke cijfers beschikbaar voor de meest voorkomende behandelingen: de geïsoleerde bypass operatie (CABG), de geïsoleerde aortaklepvervanging (AVR) en de gecombineerde AVR+CABG. Ongeveer 80% van de chirurgie die in de Nederlandse hartcentra wordt uitgevoerd, betreft deze drie behandelingen. De patiëntenpopulaties zijn goed vergelijkbaar. De overige 20% van de ingrepen is divers en verschilt sterk van centrum tot centrum. Daarom zijn deze resultaten niet goed vergelijkbaar. Prestaties hartchirurgie 4

5 2 Patiënttevredenheid De afdeling Cardio-thoracale Chirurgie voert sinds 2007 een tevredenheidsonderzoek uit onder patiënten. Elk jaar krijgt ongeveer 30% van de geopereerde patiënten achteraf een vragenlijst toegestuurd. Invullen en terugsturen is vrijwillig. De enquête heeft een hoge respons: elk jaar vult 70% tot 80% van de aangeschreven patiënten de vragenlijst in. De afdeling vindt het tevredenheidsonderzoek belangrijk: het geeft uitdrukking aan de betrokkenheid met de patiënten. Patiënten zijn erg tevreden over de informatie over de operatie, het ziekenhuisverblijf en het ontslag. Ook zijn zij tevreden over het ziekenhuisverblijf zelf, het contact met de verpleegkundigen en met de artsen. De onderstaande twee grafieken laten zien welk percentage van de patiënten de antwoorden goed of zeer goed aankruisen. Deze percentages zijn sinds 2007 ongeveer gelijk gebleven. Tevredenheid met informatie (goed tot zeer goed) Tevredenheid met verblijf (goed tot zeer goed) Prestaties hartchirurgie 5

6 3 Wachttijden Zodra in overleg met de cardioloog is vastgesteld het hart te opereren, komt de patiënt op de wachtlijst voor het hartchirurgisch centrum. Daarna kijken wij of de patiënt helemaal klaar is voor de operatie. Er kunnen dan nog redenen zijn waardoor de operatie uitgesteld moet worden, zoals longvoorbereiding, gebitsanering of behandeling van blaasontsteking. Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde wachttijd in dagen aan. Deze geldt voor zowel spoedeisende als niet-spoedeisende hulp ( electief ). Wachttijd in het hartchirurgisch centrum van het Radboudumc Wachttijd voor niet-spoedeisende hartchirurgie Hartchirurgie is electief als de operatie geen spoedeisend karakter heeft. We streven ernaar de Treeknorm, vastgesteld door de overheid, te realiseren: 80% wordt binnen 35 dagen geholpen; 100% wordt binnen 49 dagen geholpen. De afgelopen jaren is de wachttijd voor electieve hartchirurgie in het Radboudumc sterk afgenomen. In 2013 werd 80% van de patiënten binnen 35 dagen geopereerd en iets meer dan 90% binnen de 49 dagen. Het blijkt moeilijk te zijn om de norm van 100% binnen de 49 dagen te realiseren, omdat er patiënten zijn die zelf om allerlei redenen hun operatie willen uitstellen of op een bepaald ogenblik in de toekomst willen inplannen. Prestaties hartchirurgie 6

7 Op de verticale as ziet u het percentage geopereerde patiënten, op de horizontale as de wachttijd in dagen. Prestaties hartchirurgie 7

8 4 Ligduur De gemiddelde ligduur in het hartchirurgisch centrum van het Radboudumc is sinds 2006 gedaald. Vooral de ligduur na de operatie is verkort (postoperatief). In 2006 verbleven patiënten gemiddeld tien dagen in het Radboudumc. Nu is de ligduur gemiddeld acht dagen. Sinds 2010 is de ligduur nagenoeg gelijk gebleven. Kleine verschillen per jaar worden veroorzaakt door verschillende factoren zoals type operatie, zwaarte van de operatie of praktische mogelijkheden voor overplaatsing van de patiënt. Steeds meer patiënten worden kort na de operatie in het Radboudumc naar het verwijzend centrum overgeplaatst. Dit geldt bijvoorbeeld voor ongeveer 80% van de patiënten die bypassoperaties ondergaan. Overplaatsing kan vanaf de derde of vierde dag, afhankelijk van de toestand van de patiënt en de beschikbare plaats in het verwijzend centrum. Gemiddelde ligduur voor patiënten in het hartchirurgisch centrum van het Radboudumc Prestaties hartchirurgie 8

9 5 Risico op overlijden in ons hartchirurgisch centrum In onderstaande grafiek staan de totale voorspelde sterfte en de werkelijke ziekenhuissterfte in ons hartchirurgisch centrum onder elkaar. Vergelijking met de resultaten van andere ziekenhuizen is niet mogelijk, omdat we onvoldoende gegevens hebben over de kenmerken van de patiëntenpopulatie en het type ingrepen. We willen geen appels met peren vergelijken. De totale sterfte over alle behandelingen samen kan niet goed vergeleken worden. We tonen het totaal aantal sterfgevallen van alle hartoperaties, inclusief de aortaklepvervanging met behulp van een katheter. De werkelijke sterfte in het hartchirurgische centrum van het Radboudumc wordt vergeleken met de sterfte die op basis van de complexiteit van de aandoeningen is voorspeld met de EuroSCORE. Vanaf 2012 wordt gebruik gemaakt van een nieuw rekenmodel: EuroSCORE II, waardoor de voorspelde sterfte in 2012 veel lager is dan voorheen. (zie ook hoger,1.2 termen en definities) In onderstaande tabel en grafiek ziet u een vergelijking tussen de werkelijke sterfte in het hartchirurgisch centrum van het Radboudumc en de sterfte die voorspeld wordt op basis van patiëntkenmerken. De cijfers laten zien hoe veilig operaties in het Radboudumc uitgevoerd worden. Sterfgevallen zijn zeldzaam, het toeval zorgt voor enige variatie in het percentage per jaar. De werkelijke sterfte is lager dan verwacht. Voorspelde sterfte * 2013* 7,6% 6,8% 6,5% 6,3% 8,8% 3.1% 2.5% Ziekenhuissterfte Radboudumc 2% 2,2% 0,8% 1,5% 1,3% 1,2% 1.8% * Voorspelde sterfte berekend met nieuw rekenmodel EuroSCORE II Prestaties hartchirurgie 9

10 6 Resultaten per behandeling 6.1 Bypassoperatie De behandeling die het meest wordt uitgevoerd in het hartchirurgisch centrum van het Radboudumc is de kransslagader bypassoperatie. Een klein percentage van de patiënten (minder dan 5%) komt voor een heroperatie na een bypassoperatie in het verleden. Sterfte bij een bypassoperatie In onderstaande tabel en grafiek ziet u een vergelijking tussen de werkelijke sterfte bij een bypassoperatie en de sterfte die voorspeld wordt op basis van patiëntkenmerken. De cijfers laten zien hoe veilig bypassoperaties in het Radboudumc uitgevoerd worden. De werkelijke sterfte is lager dan verwacht. Sterfgevallen zijn zeldzaam, het toeval zorgt voor enige variatie in het percentage per jaar. Voorspelde sterfte * 2013* 4,1% 4,1% 4.4% 3.8% 5,5% 2.19% 2.08% Ziekenhuissterfte Radboudumc 0,4% 1,2% 0,5% 0,7% 0,4% 0.2% 0.6% * Voorspelde sterfte berekend met nieuw rekenmodel EuroSCORE II Kwaliteit van de bypassoperaties Elk kwartaal evalueren we de kwaliteit van de uitgevoerde bypassoperaties met specifieke kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren zijn in 2007 gepubliceerd door de Society of Thoracic Surgeons (STS). We vergelijken onze scores met de STS mediaan. Dat richtgetal geeft aan dat 50% van de ziekenhuizen slechter en 50% beter scoort dan dit getal. Daarnaast geeft de STS een bandbreedte aan waarbinnen het ziekenhuis moet vallen om te kunnen spreken van een goede kwaliteit van de uitgevoerde chirurgie. Prestaties hartchirurgie 10

11 - Slagaderlijke omleiding Bij operaties in het Radboudumc wordt in 98% van de gevallen een slagaderlijke omleiding aangelegd. Dit verlengt de levensduur van patiënten en zij blijven ook langer vrij van klachten. Dit is exclusief patiënten die een tweede ingreep ondergaan. De internationale norm is 93,6%. - Wondinfectie Bij 0,6% van de patiënten treedt er na de bypass in het Radboudumc een ernstige wondinfectie bij het borstbeen op. Dit is iets hoger dan de STS mediaan van 0,5%, maar nog binnen de bandbreedte die door STS aan wordt gegeven als kwalitatief goed (0,3% - 0,7%). - Beroerte met neurologische schade bij ontslag Bij 0,4% van de patiënten die een bypass ondergaan in het Radboudumc treedt een beroerte op, die ook op het moment van ontslag nog neurologische schade geeft. Hier scoort het Radboudumc beter dan de STS norm van 1,2% (met bandbreedte 1,1% - 1,4%). - Nierfalen (ontstaan na de operatie) In ons hartchirurgisch centrum ontwikkelt 2,1% van de patiënten nierfalen na de operatie; dat is beter dan de STS norm van 3,3%. Het gaat hierbij om patiënten die na de operatie een duidelijke vermindering van hun nierfunctie vertonen en eventueel nierdialyse nodig hebben. Patiënten die al vóór de operatie nierdialyse nodig hadden, worden hierbij niet meegeteld. 6.2 Aortaklepvervanging De tweede grote groep patiënten komt bij het Radboudumc voor een operatie aan de aortaklep. Het grootste deel (ongeveer 85%) van de gebruikte kleppen zijn bioprotheses met weefsel van het rund of het varken. In de overige gevallen wordt gebruikt gemaakt van een kunstklep en in een enkel geval is het mogelijk om de eigen klep te herstellen. Sterfte bij een aortaklepvervanging In onderstaande tabel en grafiek ziet u een vergelijking tussen de werkelijke sterfte bij een aortaklepvervanging en de sterfte die voorspeld wordt op basis van patiëntkenmerken. De cijfers laten zien hoe veilig bypassoperaties in het Radboudumc uitgevoerd worden. Sterfgevallen zijn zeldzaam, het toeval zorgt voor enige variatie in het percentage per jaar. De werkelijke sterfte is lager dan verwacht. Prestaties hartchirurgie 11

12 Voorspelde sterfte * 2013* 10,3% 7,4% 9,3% 9.1% 11.4% 2.31% 2,48 Ziekenhuissterfte Radboudumc 0% 2,3% 2,1% 3% 1,3% 0.85% 2% * Voorspelde sterfte berekend met nieuw rekenmodel EuroSCORE II 6.3 Aortaklepvervanging in combinatie met een bypassoperatie In sommige gevallen wordt een aortaklep vervangen in combinatie met een bypassoperatie. Sterfte bij een aortaklepvervanging gecombineerd met een bypassoperatie In onderstaande tabel en grafiek ziet u een vergelijking tussen de werkelijke sterfte bij een aortaklepvervanging in combinatie met een bypassoperatie en de sterfte die voorspeld wordt op basis van patiëntkenmerken. De cijfers laten zien hoe veilig bypassoperaties in het Radboudumc uitgevoerd worden. De werkelijke sterfte is lager dan verwacht. Voorspelde sterfte * 2013* 10,1% 8,2% 7,0% 9,2% 12.6% 4.5% 4.06% Ziekenhuissterfte Radboudumc 8% 2,5% 1,1% 0,9% 0% 1,4% 0% * Voorspelde sterfte berekend met nieuw rekenmodel EuroSCORE II 6.4 Mitraalklepvervanging of reparatie Net als bij de aortaklep komt een mitraalklepvervanging of reparatie zowel op zichzelf als in combinatie met een bypassoperatie voor. Vanwege het relatief kleine aantal patiënten dat een mitraalklepoperatie ondergaat fluctueert de ziekenhuissterfte uitgedrukt in percentages wat meer dan bij de andere behandelingen. Landelijke cijfers zijn helaas niet bekend, omdat het om een kleine groep gaat. De chirurg kan de mitraalklep vaak herstellen, in tegenstelling tot de aortaklep waar dit zelden mogelijk is. Prestaties hartchirurgie 12

13 Sterfte bij operaties aan de mitraalklep In onderstaande tabel en grafiek ziet u een vergelijking tussen de werkelijke sterfte bij een operatie aan de mitraalklep en de sterfte die voorspeld wordt op basis van patiëntkenmerken. De cijfers laten zien hoe veilig bypassoperaties in het Radboudumc uitgevoerd worden. De werkelijke sterfte is gelijk aan wat verwacht wordt op basis van de patiëntenkenmerken. Voorspelde sterfte * 2013* 12,9% 11,8% 7,1% 7.41% 10.4% 5 % 1.9% Ziekenhuissterfte Radboudumc 10.7% 6.5% 0% 1.7% 2.8% 4% 2.1% * Voorspelde sterfte berekend met nieuw rekenmodel EuroSCORE II 6.5 Operaties aan de aorta In het Radboudumc is er een toename van het aantal operaties aan de aorta (de grote lichaamsslagader) van 25 patiënten in 2007 naar 45 patiënten in Het is een groeiend aandachtsgebied voor het Radboudumc. Prestaties hartchirurgie 13

14 Aantal patiënten die operaties aan de grote lichaamsslagader ondergaan in het Radboudumc 6.6 Aortaklepvervanging met behulp van een katheter Bij een aortaklepvervanging met behulp van een katheter (ook wel aangeduid met TAVI) brengt de chirurg samen met de cardioloog een aortaklepprothese in via het bloedvat in de lies of onder het sleutelbeen. Dit is een relatief nieuwe ingreep, die in 2008 in het Radboudumc gestart is. We voeren aortaklepvervanging met behulp van een katheter vooral uit bij oudere patiënten, omdat dit voor hen minder risicovol is. De gemiddelde leeftijd ligt bij deze behandeling rond de 80 jaar. Ter vergelijking: de gemiddelde leeftijd bij een gewone aortaklepvervanging is rond de 69 jaar. Aantal patiënten behandeld voor een aortaklepvervanging met behulp van een katheter Omdat het om een relatief nieuwe ingreep gaat en het aantal behandelde patiënten nog klein is, zijn er voor deze ingreep nog geen vergelijkende sterftecijfers beschikbaar. Prestaties hartchirurgie 14

Overzicht prestaties Hartchirurgie

Overzicht prestaties Hartchirurgie Rapport Universitair Medisch Centrum Cardio-thoracale Chirurgie Hartlongcentrum Huispost 677 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen UMC St Radboud Centraal, route 677 Geert Grooteplein zuid 10 T (024) 361 47 44

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2012-2014 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2013-2015 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Overplaatsing voor een hartoperatie

Overplaatsing voor een hartoperatie Overplaatsing voor een hartoperatie U bent aangemeld voor een hartoperatie. In deze folder leest u praktische informatie over de gang van zaken rondom de overplaatsing vanuit het Rijnstate ziekenhuis naar

Nadere informatie

TAVI procedure Radboud universitair medisch centrum

TAVI procedure Radboud universitair medisch centrum TAVI procedure In overleg met uw cardioloog is besloten dat u een percutane aortaklepvervanging of TAVI-procedure zult ondergaan. TAVI staat voor Transkatheter Aortic Valve Implantation. Hierbij wordt

Nadere informatie

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Een artikel in Dagblad van het Noorden van vandaag suggereert dat de kwaliteit van de zorg van het Thoraxcentrum UMCG niet op orde zou zijn. Het artikel is gebaseerd

Nadere informatie

Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten

Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten Ziekenhuissterfte Hartchirurgische centra, Website Ned Ver. v. Thoraxchirurgie Crisis

Nadere informatie

TAVISIE. Behandelmogelijkheden aortaklepstenose in Zwolle. Transkatheter aortaklep implantatie (TAVI): Hartklepingreep tot op hoge leeftijd mogelijk

TAVISIE. Behandelmogelijkheden aortaklepstenose in Zwolle. Transkatheter aortaklep implantatie (TAVI): Hartklepingreep tot op hoge leeftijd mogelijk Experts over aortaklepstenose, diagnose en behandelopties mei 2015 # 1 TAVISIE Dr. George Brandon Bravo Bruinsma Behandelmogelijkheden aortaklepstenose in Zwolle Hartklepingreep tot op hoge leeftijd mogelijk

Nadere informatie

Poliklinieken Neurologie en Cardiologie: combinatieafspraak voor myotone dystrofie

Poliklinieken Neurologie en Cardiologie: combinatieafspraak voor myotone dystrofie Poliklinieken Neurologie en Cardiologie: combinatieafspraak voor myotone dystrofie U heeft myotone dystrofie type 1. In overleg met uw behandelend arts heeft u afspraken gekregen op de poliklinieken Neurologie

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Inclusie & exclusie criteria DUCA Inclusie Primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag) Recidief tumoren (slokdarm,

Nadere informatie

EuroSCORE. Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee? l. Noyez. CNE Thoraxchirurgie 15 april 2014

EuroSCORE. Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee? l. Noyez. CNE Thoraxchirurgie 15 april 2014 Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee? l. Noyez CNE Thoraxchirurgie 15 april 014 Disclosures Cardio-thoracaal chirurg Radboudumc, Nijmegen Bestuurslid NVT voorzitter com kwaliteit Bestuurslid BHN to construct

Nadere informatie

verwijderen eerste rib

verwijderen eerste rib patiënteninformatie verwijderen eerste rib (ribresectie) U heeft last van pijn aan uw schouder, arm of hand. Soms is dan het verwijderen van de eerste rib een oplossing. Er ontstaat zo meer ruimte voor

Nadere informatie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Plastische Chirurgie van het

Nadere informatie

ARTERIEEL VAATLIJDEN 17954

ARTERIEEL VAATLIJDEN 17954 ARTERIEEL VAATLIJDEN 17954 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer arterieel vaatlijden. Het is goed dat u zich realiseert dat bij het vaststellen

Nadere informatie

Etalagebenen (claudicatio intermittens)

Etalagebenen (claudicatio intermittens) Etalagebenen (claudicatio intermittens) ETALAGEBENEN (CLAUDICATIO INTERMITTENS) Deze folder informeert u over de klachten en behandelingsmogelijkheden van zogenaamde etalagebenen. U moet zich wel realiseren

Nadere informatie

EVAR Procedure. (Endo Vasculaire Aneurysma Reparatie) Centrumlocatie

EVAR Procedure. (Endo Vasculaire Aneurysma Reparatie) Centrumlocatie Centrumlocatie Er is met u afgesproken dat binnenkort uw aneurysma behandeld zal worden middels het plaatsen van een stent in de levensslagader. Dit is een operatie welke via de lies plaatsvindt, een zogenaamde

Nadere informatie

aneurysma van de buikslagader

aneurysma van de buikslagader patiënteninformatie aneurysma van de buikslagader U heeft met uw arts gesproken over een verwijding van de buikslagader. Een andere benaming hiervoor is aneurysma van de aorta abdominalis, ook wel AAA

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index

Publieksverslag CQ-index Publieksverslag CQ-index Datum 17-10-2013 Ons kenmerk 13.8417/SB/AvD Voorwoord Weten wat patiënten ervaren en belangrijk vinden is essentieel voor het goed functioneren van universitair medische centra

Nadere informatie

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 De nummering van de indicatoren is gebaseerd op de documenten te vinden op: DICA/Transparantieportaal TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 Structuurindicatoren 1. patiënten

Nadere informatie

Spoedopname op verpleegafdeling Orthopedie

Spoedopname op verpleegafdeling Orthopedie Spoedopname op verpleegafdeling Orthopedie U bent, bijvoorbeeld na een ongeval, met spoed opgenomen in het Radboudumc en binnengekomen of gebracht via de Spoedeisende Hulp. Een onverwachte opname betekent

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden 1

Arterieel vaatlijden 1 Arterieel vaatlijden 1 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van

Nadere informatie

Operatie aan de grote lichaamsslagader (aorta)

Operatie aan de grote lichaamsslagader (aorta) Operatie aan de grote lichaamsslagader (aorta) Behandeling van aneurysma of dissectie Wanneer er afwijkingen zijn aan de grote lichaamsslagader (aorta), is een operatie soms noodzakelijk. Deze informatie

Nadere informatie

Etalagebenen. Chirurgie. Beter voor elkaar

Etalagebenen. Chirurgie. Beter voor elkaar Etalagebenen Chirurgie Beter voor elkaar Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en behandelingsmogelijkheden van etalagebenen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Factsheet en Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Registratie gestart: 2014 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Alle patienten met een degeneratieve lumbale wervelkolomaandoening die een

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Een openhartoperatie is een veel voorkomende chirurgische ingreep. Wereldwijd worden ongeveer 3000 van deze operaties per dag uitgevoerd. Het succes van deze chirurgische ingreep

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

TAVISIE. De TAVI-procedure met eigen ogen zien: dat helpt beter verwijzen. Zorgvuldige screening oudere, fragiele patiënt voor TAVI. Dr.

TAVISIE. De TAVI-procedure met eigen ogen zien: dat helpt beter verwijzen. Zorgvuldige screening oudere, fragiele patiënt voor TAVI. Dr. Experts over aortaklepstenose, diagnose en behandelopties september 2015 # 2 TAVISIE Dr. Pim Tonino De TAVI-procedure met eigen ogen zien: dat helpt beter verwijzen Prof. dr Pieter Kappetein Zorgvuldige

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

CHIRURGIE. Etalagebenen

CHIRURGIE. Etalagebenen CHIRURGIE Etalagebenen Etalagebenen Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en behandelingsmogelijkheden van etalagebenen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk

Nadere informatie

13 juni 2015 Landelijke Hartkleppenbijeenkomst van de diagnosegroep Hartfalen Cardiomyopathie en Hartkleppen Een samenvatting van de presentaties

13 juni 2015 Landelijke Hartkleppenbijeenkomst van de diagnosegroep Hartfalen Cardiomyopathie en Hartkleppen Een samenvatting van de presentaties 13 juni 2015 Landelijke Hartkleppenbijeenkomst van de diagnosegroep Hartfalen Cardiomyopathie en Hartkleppen Een samenvatting van de presentaties Samenvatting van de presentatie van interventiecardioloog

Nadere informatie

Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg?

Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg? Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg? Symposium (Over)leven na Kanker Tilburg, 8 maart 2013 Dr. V. Lemmens Hoofd Sector Onderzoek, Integraal Kankercentrum Zuid Eindhoven Kwaliteit Kwaliteit: definitie?

Nadere informatie

Tia Service Radboud universitair medisch centrum

Tia Service Radboud universitair medisch centrum Tia Service Inleiding In overleg met uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de TIA poli op de polikliniek Neurologie of Spoedeisende Hulp van het Radoudumc. Dit omdat u kortgeleden mogelijk kortdurend

Nadere informatie

operatie bij boezemfibrilleren

operatie bij boezemfibrilleren patiënteninformatie operatie bij boezemfibrilleren Uw cardioloog heeft u voor een behandeling van boezemfibrilleren doorverwezen naar de cardio-thoracaal chirurg in OLVG. Wat is boezemfibrilleren? Wat

Nadere informatie

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de behandeling van galstenen. Uw arts heeft u gevraagd of u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index 2015

Publieksverslag CQ-index 2015 Publieksverslag CQ-index 2015 Datum 19-10-2015 De NFU heeft, net als de afgelopen twee jaar, een patiëntenonderzoek gehouden in de acht universitair medische centra (umc s). In totaal zijn 103.000 patiënten

Nadere informatie

aneurysma van de buikslagader

aneurysma van de buikslagader patiënteninformatie aneurysma van de buikslagader U heeft met uw arts gesproken over een verwijding van de buikslagader. Een andere benaming hiervoor is aneurysma van de aorta abdominalis, ook wel AAA

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Praktijkvariatie De methodiek. CZ 27 februari 2013, versie 1.0

Verantwoordingsdocument. Praktijkvariatie De methodiek. CZ 27 februari 2013, versie 1.0 Verantwoordingsdocument Praktijkvariatie De methodiek CZ 27 februari 2013, versie 1.0 1 Inhoud 1. Achtergrond... 3 1.1 Wat is praktijkvariatie... 3 1.2 Waarom doet CZ dit?... 3 2. Basis van de gegevens...

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014 Factsheet en DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014 Inclusie- en exclusiecriteria geïnstrumenteerd (A) Inclusie Alle patiënten die operatief behandeld worden aan de lumbale

Nadere informatie

Acute hartklachten Afdeling Cardiologie

Acute hartklachten Afdeling Cardiologie Acute hartklachten Afdeling Cardiologie Deze patiënteninformatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 09-2014-7313 1. Inhoudsopgave 2. Voorwoord Gebruik Patiënten Informatie Map

Nadere informatie

Maagoperaties bij ernstig overgewicht

Maagoperaties bij ernstig overgewicht CHIRURGIE Maagoperaties bij ernstig overgewicht BEHANDELING Maagoperaties bij ernstig overgewicht U hebt deze folder meegekregen omdat u erover denkt een maagoperatie te ondergaan om uw overgewicht te

Nadere informatie

etalagebenen patiënteninformatie Wat zijn etalagebenen?

etalagebenen patiënteninformatie Wat zijn etalagebenen? patiënteninformatie etalagebenen De arts heeft bij u een afwijking vastgesteld in één van de slagaders in de benen of in de slagaders die naar de benen gaan. Dit heet etalagebenen. Wat zijn etalagebenen?

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J.Jansen & F v.d. Elzen Februari 2015 Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één

Nadere informatie

Ontstaan van hart- en vaatziekten Verwijding Vernauwing of verstopping

Ontstaan van hart- en vaatziekten Verwijding Vernauwing of verstopping Aorta reconstructie Bij een aandoening van de grote lichaamsslagader in de buik (aorta) - die kan bestaan uit een verwijding (aneurysma) of uit een vernauwing of verstopping - kan operatief worden ingegrepen.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) 9 september 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0

Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0 Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0 Inhoudsopgave. 1. Keypoints.... 3 2. Inleiding.... 4 3. Resultaten....

Nadere informatie

Poliklinische operatie Plastische Chirurgie

Poliklinische operatie Plastische Chirurgie Poliklinische operatie Plastische Chirurgie In overleg met uw behandelend arts is een afspraak gemaakt voor een chirurgische ingreep onder plaatselijke anesthesie (verdoving). Deze ingreep vindt plaats

Nadere informatie

TAVI hartklepimplantatie

TAVI hartklepimplantatie Patiënteninformatie TAVI hartklepimplantatie Inleiding Deze informatiefolder gaat over hartklepimplantatie, onder de naam TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Dat is een ingreep die gedaan wordt

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Arterieel vaatlijden. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Arterieel vaatlijden Uw behandelend arts heeft bij u een afwijking in één van de slagaderen vastgesteld. Deze afwijking is het gevolg van de afzetting van vet in de wand van de slagader en van verkalking

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

Opname Spierziekten Centrum Radboudumc

Opname Spierziekten Centrum Radboudumc Opname Spierziekten Centrum Radboudumc In overleg met uw behandelend arts wordt u opgenomen in het Spierziekten Centrum Radboudumc. Het doel van deze opname is om in korte tijd een diagnose te stellen

Nadere informatie

Verwijderen van de sternumdraden

Verwijderen van de sternumdraden Cardiothoracale chirurgie Verwijderen van de sternumdraden www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CTC006 / Verwijderen van de sternumdraden / 10-10-2013

Nadere informatie

Aneurysma Aorta Abdominalis. (Verwijding van de grote buikslagader)

Aneurysma Aorta Abdominalis. (Verwijding van de grote buikslagader) Aneurysma Aorta Abdominalis (Verwijding van de grote buikslagader) Bij toeval is ontdekt, dat uw lichaamsslagader, de aorta, verwijd is. Deze verwijding noemen we een aneurysma. De arts heeft u hier van

Nadere informatie

Binnenkort wordt bij u een tumorprothese geplaatst. Deze folder geeft u informatie over de operatieve behandeling met een tumorprothese.

Binnenkort wordt bij u een tumorprothese geplaatst. Deze folder geeft u informatie over de operatieve behandeling met een tumorprothese. De Tumorprothese Binnenkort wordt bij u een tumorprothese geplaatst. Deze folder geeft u informatie over de operatieve behandeling met een tumorprothese. U krijgt informatie over de voorbereiding op de

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen Februari 2017 Toelichting publicatie HSMR 2015 - Albert Schweitzer ziekenhuis februari

Nadere informatie

6DPHQYDWWLQJHQFRQFOXVLH 6DPHQYDWWLQJ

6DPHQYDWWLQJHQFRQFOXVLH 6DPHQYDWWLQJ 6DPHQYDWWLQJ Introductie Chirurgische ingrepen kunnen gepaard gaan met complicaties tijdens en na de operatie. De kans hierop neemt toe bij meer omvangrijke ingrepen. Tevens is de algemene conditie van

Nadere informatie

Tepelreconstructie Radboud universitair medisch centrum

Tepelreconstructie Radboud universitair medisch centrum Tepelreconstructie In overleg met uw behandelend arts is een afspraak gemaakt voor tepelreconstructie onder plaatselijke anesthesie (verdoving). Deze ingreep vindt plaats op de poliklinische operatiekamer

Nadere informatie

HARTCHIRURGIE DE NEDERLANDSE DATAREGISTRATIE HARTCHIRURGIE RESULTATEN VAN SAMENWERKING TUSSEN 16 NEDERLANDSE HARTCHIRURGISCHE CENTRA

HARTCHIRURGIE DE NEDERLANDSE DATAREGISTRATIE HARTCHIRURGIE RESULTATEN VAN SAMENWERKING TUSSEN 16 NEDERLANDSE HARTCHIRURGISCHE CENTRA HARTCHIRURGIE DE NEDERLANDSE DATAREGISTRATIE HARTCHIRURGIE RESULTATEN VAN SAMENWERKING TUSSEN 16 NEDERLANDSE HARTCHIRURGISCHE CENTRA De heef t een nieuw logo. In blauw weergegeven de longen en centraal

Nadere informatie

Bypass-operatie Operatie bij vernauwing of afsluiting in een beenslagader.

Bypass-operatie Operatie bij vernauwing of afsluiting in een beenslagader. Bypass-operatie Operatie bij vernauwing of afsluiting in een beenslagader www.nwz.nl Inhoud Wanneer is een operatie nodig? 3 Voorbereiding op de operatie 3 De ingreep 5 Na de operatie 5 Uw vragen 7 2 U

Nadere informatie

Polikliniek Neurochirurgie

Polikliniek Neurochirurgie Polikliniek Neurochirurgie 2 In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Neurochirurgie van het Radboudumc. In deze folder staat de gang van zaken op de polikliniek

Nadere informatie

Interpretatie van de data

Interpretatie van de data Interpretatie van de data De volgende paragraaf geeft verdere uitleg over de interpretatie van de grafieken en tabellen met fictieve data die gebruikt worden in dit document. PROM pre score In Tabel 1

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA)

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA) Factsheet en aneurysma aorta abdominalis (DSAA) DSAA 2018.2 Registratie gestart: 1 januari 2013 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 21-10-2015

Nadere informatie

Hydrocefalus bij volwassenen

Hydrocefalus bij volwassenen Hydrocefalus bij volwassenen Samen met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Neurochirurgie van het Radboudumc voor de behandeling van een hydrocefalus (waterhoofd). Om u daarop

Nadere informatie

Operatie aan de halsslagader Carotisdesobstructie

Operatie aan de halsslagader Carotisdesobstructie Operatie aan de halsslagader Carotisdesobstructie Ziekenhuis Gelderse Vallei U wordt binnenkort opgenomen wegens een operatie aan uw halsslagader. Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge

Nadere informatie

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011 cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 211 Sterfte bij vrouwen en mannen Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van overlijden

Nadere informatie

Percutane aortaklep-implantatie

Percutane aortaklep-implantatie Percutane aortaklep-implantatie Inleiding In overleg met u is besloten dat u in aanmerking komt voor een percutane aortaklep-implantatie (PAVI). Uw behandelend cardioloog, interventiecardioloog of cardio-chirurg

Nadere informatie

Abatacept (Orencia ) subcutaan bij reumatische aandoeningen

Abatacept (Orencia ) subcutaan bij reumatische aandoeningen Abatacept (Orencia ) subcutaan bij reumatische aandoeningen Uw behandelend arts heeft aangegeven u met het geneesmiddel abatacept te willen gaan behandelen. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Het Klinisch Scorestation van de polikliniek Orthopedie

Het Klinisch Scorestation van de polikliniek Orthopedie Het Klinisch Scorestation van de polikliniek Orthopedie U heeft in overleg met uw behandelend arts gekozen voor een operatie. Om een beeld te krijgen van de beweeglijkheid en beperkingen van uw aangedane

Nadere informatie

Informatiebrief voor patiënten

Informatiebrief voor patiënten Radboud universitair medisch centrum Neurologie 935 Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen Huispost 935 Reinier Postlaan 4 Radboudumc ingang oost, route 935 T (024) 1 5 2 02 F (024) 354 1 1 Afdelingshoofd a.i.

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen November 2015 Toelichting publicatie HSMR 2014 - Albert Schweitzer ziekenhuis november

Nadere informatie

Buitenpoli Radboudumc Screening risicofactoren voor hart- en vaatziekten locatie St. Maartenskliniek

Buitenpoli Radboudumc Screening risicofactoren voor hart- en vaatziekten locatie St. Maartenskliniek Buitenpoli Radboudumc Screening risicofactoren voor hart- en vaatziekten locatie St. Maartenskliniek Programma Screening Vasculaire Risicofactoren Datum afspraak: Datum Tijd Zorgverlener U heeft recent

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN BORSTKANKER AZ KLINA

KWALITEITSINDICATOREN BORSTKANKER AZ KLINA KWALITEITSINDICATOREN BORSTKANKER AZ KLINA AZ Klina legt hierbij de resultaten voor van de tweede kwaliteitsmeting van onze borstkankerzorg. Deze resultaten werden in januari 2015 meegedeeld door het Kankerregister

Nadere informatie

Totaalruptuur Radboud universitair medisch centrum

Totaalruptuur Radboud universitair medisch centrum Totaalruptuur U heeft een totaalruptuur gehad. Dit is een grote inscheuring rond de vagina en anus, ontstaan tijdens de bevalling. Na het hechten blijft de wond de eerste paar dagen pijnlijk. De meeste

Nadere informatie

CORONAIRLIJDEN. Hiërarchie gecombineerd voor Coronairlijden

CORONAIRLIJDEN. Hiërarchie gecombineerd voor Coronairlijden Coronairlijden CORONAIRLIJDEN is binnen Meetbaar Beter gedefinieerd als coronaire atherosclerose welke leidt tot progressieve lumenvernauwing van één of meerdere kransslagaderen (coronairen) met myocardiale

Nadere informatie

Kijkoperaties in de buik. Laparoscopie

Kijkoperaties in de buik. Laparoscopie Kijkoperaties in de buik Laparoscopie 2 Uw chirurg heeft u met u besproken dat de operatie die u moet ondergaan via een kijkoperatie (laparoscopie) kan worden uitgevoerd. Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Inleiding Wat zijn etalagebenen Klachten

Inleiding Wat zijn etalagebenen Klachten Etalagebenen Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en behandelingsmogelijkheden van etalagebenen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders

Nadere informatie

Arteriosclerose. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Arteriosclerose. Ziekenhuis Gelderse Vallei Arteriosclerose Ziekenhuis Gelderse Vallei U hebt een folder in handen met daarin uitleg over de klachten en de behandeling van arteriosclerose. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders

Nadere informatie

Borstverkleining Radboud universitair medisch centrum

Borstverkleining Radboud universitair medisch centrum Borstverkleining In overleg met de behandelend arts heeft u besloten tot een borstverkleining op de afdeling Plastische Chirurgie van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over deze ingreep.

Nadere informatie

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één van de middelen (of indicatoren) om onderlinge verschillen

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

Preoperatieve polikliniek Longchirurgie

Preoperatieve polikliniek Longchirurgie Preoperatieve polikliniek Longchirurgie Uw (verwijzend) longarts heeft met u gesproken over een longoperatie en in overleg met u is besloten dat deze operatie in het Radboudumc uitgevoerd gaat worden.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 1, 2015. In deze nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 1, 2015. In deze nieuwsbrief NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief 1, 2015 In deze nieuwsbrief Resultaten van Meetbaar Beter Proefschrift: Emergency departments in the Netherlands. The influence of general practitioner cooperatives Kennis maakt

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Bovenbeenlift. www.catharinaziekenhuis.nl

Plastische chirurgie. Bovenbeenlift. www.catharinaziekenhuis.nl Plastische chirurgie Bovenbeenlift www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PLA004 / Bovenbeenlift / 13-11-2015 2 Bovenbeenlift U hebt met de plastisch

Nadere informatie

Pulmonale Vene Isolatie en Maze-procedure

Pulmonale Vene Isolatie en Maze-procedure Cardiothoracale chirurgie Pulmonale Vene Isolatie en Maze-procedure www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is boezemfibrillatie... 3 De operatieve behandelingen... 4 De MAZE-procedure... 5 Pulmonaal Vene

Nadere informatie

Meer oog voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra. Utrecht, april 2015

Meer oog voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra. Utrecht, april 2015 Meer oog voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra Utrecht, april 2015 Aantoonbaar aandacht voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra april 2015 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Hemofilie Behandel Centrum (HBC) voor volwassenen Nijmegen

Hemofilie Behandel Centrum (HBC) voor volwassenen Nijmegen Hemofilie Behandel Centrum (HBC) voor volwassenen Nijmegen Het Radboudumc is een van de zeven Hemofilie Behandel Centra (HBC) in Nederland. Het doel van deze centra is de kennis over de hemofilie en aanverwante

Nadere informatie

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) is een onderdeel van het Radboudumc te Nijmegen. In dit centrum werken tandartsen, tandartsassistenten en mondhygiënisten

Nadere informatie

Polikliniek Mondziekten, Kaaken Aangezichtschirurgie

Polikliniek Mondziekten, Kaaken Aangezichtschirurgie Polikliniek Mondziekten, Kaaken Aangezichtschirurgie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Radboudumc. In

Nadere informatie

Afdeling Cardiothoracale Chirurgie fileert methoden voor kwaliteitsverbetering. Nijmeegse lessen

Afdeling Cardiothoracale Chirurgie fileert methoden voor kwaliteitsverbetering. Nijmeegse lessen Afdeling Cardiothoracale Chirurgie fileert methoden voor kwaliteitsverbetering Nijmeegse lessen Hartchirurgie Het Corrad-systeem bestaat sinds 1987. Het moest de ruggengraat vormen voor patiëntgebonden

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

Keel- en neusamandelen verwijderen

Keel- en neusamandelen verwijderen Keel- en neusamandelen verwijderen In overleg met de behandelend arts heeft u besloten tot verwijdering van de keelen neusamandelen bij uw kind. Deze behandeling vindt plaats tijdens een dagopname op

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB)

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB) Factsheet en Beroerte (CVAB) A. Beschrijving CVAB 2014 [2.6.; 15-01- 2015] Registratie gestart: 2014 Nr Type Uitvraag Bron. indicator over (jaar) 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA)

Factsheet Indicatoren Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) Factsheet en Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) DPCA 2018.3 Registratie gestart: 2014 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 30-09-2015 2015.2

Nadere informatie

Mediastinitis Radboud universitair medisch centrum

Mediastinitis Radboud universitair medisch centrum Mediastinitis U hebt enige tijd geleden een openhart operatie ondergaan. Helaas is bij u een complicatie opgetreden genaamd mediastinitis. Een mediastinitis is een ontsteking van het borstbeen en de daarachterliggende

Nadere informatie

Intra aortale ballonpomp (IABP)

Intra aortale ballonpomp (IABP) Intra aortale ballonpomp (IABP) U bent opgenomen op de afdeling hartbewaking van het Canisius- Wilhelmina ziekenhuis. Uw cardioloog heeft u verteld dat u een behandeling nodig heeft met een Intra aortale

Nadere informatie

Buikwandbreuk (liesbreuk, navelbreuk, bovenbuikwandbreuk)

Buikwandbreuk (liesbreuk, navelbreuk, bovenbuikwandbreuk) Buikwandbreuk (liesbreuk, navelbreuk, bovenbuikwandbreuk) In overleg met de behandelend arts is besloten tot het opheffen van een buikwandbreuk. Deze behandeling vindt plaats tijdens een dagopname op

Nadere informatie

HARTKATHETERISATIE CORONAROGRAFIE

HARTKATHETERISATIE CORONAROGRAFIE HARTKATHETERISATIE CORONAROGRAFIE AZ Monica vzw - Florent Pauwelslei 1 - BE-2100 Deurne - T +32 3 320 50 00 - F +32 3 320 56 00 info@azmonica.be - www.azmonica.be 12 Inleiding Uw cardioloog heeft u aangeraden

Nadere informatie