Professionele & communicatieve vaardigheden 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionele & communicatieve vaardigheden 3"

Transcriptie

1 Professionele & communicatieve vaardigheden 3 Logistiek en Economie - jaar 2 - trimester 3 Opdracht 3 Discussie Kim Goud Stefan Fritsema Vera de Bruin George Melskens Melvin de Kok Yorick Plouvier Juni 2013

2 Inhoudsopgave 1. Opdracht 3 Discussie Deelnemers discussie tot 6 discussiepunten Schriftelijke bronnen Filmopname discussie Observatie discussieleider Observatie discussianten 8 Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 2

3 Opdracht 3 Discussie Voor deze opdracht is er met twee drietallen een discussie gehouden over een vakinhoudelijk onderwerp, gebruikmakend van de kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van discussiëren en argumenteren die in de bijeenkomsten zijn opgedaan. In dit hoofdstuk zullen de analyses die van deze discussie gemaakt zijn worden besproken. 1.1 Deelnemers discussie Van twee drietallen is een zestal gevormd die voor deze opdracht samen een discussie hebben gevoerd, deze bestaat uit: George Melskens Melvin de Kok (discussieleider) Yorick Plouvier Kim Goud Vera de Bruin Stefan Fritsema Tot 6 discussiepunten Er is gekozen voor het onderwerp Bezuinigingen in het onderwijs en hieronder staan vier discussiepunten die in de discussie zijn behandelt: - Afschaffing basisbeurs studiefinanciering - afschaffing studenten OV-chipkaart - Invoering van de langstudeerboete - Vermindering subsidie per leerling voor scholen 1.3 Schriftelijke bronnen Hieronder staan alle gevonden bronnen die opgezocht en gebruikt zijn voor de discussie. Algemene bronnen: Gevolg: van afschaffing basisbeurs studiefinanciering - Geen studiefinanciering studenten gaan niet studeren over een paar jaar kan er een tekort aan hooggeschoolden ontstaan. studenten krijgen geen geld dus gaan ook niet op kamers slecht voor de huizen branche - geen studiefinanciering in plaats van stufi komt er een sociaal leenstelsel studenten moeten dus gaan lenen na de studie gaan studenten hun volgende levensfase in met een studieschuld. studenten zullen hun studie niet nominaal doorlopen = er langer dan 4 jaar over doen dus niet binnen het aantal jaar waar de opleiding voor staat. nog een extra jaar langer lenen. ARTIKEL: Iemand met een bruto inkomen van euro per maand ( euro per jaar), moet bij een studieschuld die enkel is veroorzaakt door het afschaffen van de studiefinanciering en OVstudentenkaart ( euro + rente), zo n 11 jaar lang 132 euro van zijn netto salaris (+/ euro per maand) aan het DUO overmaken. Indien de schuld zelfs nog hoger is dan moet zelfs over de volledige periode van 15 jaar dit bedrag worden afgelost, terwijl er een (groot) deel zal worden Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 3

4 kwijtgescholden. de jeugd gaat gewoon lenen want een deel wordt toch wel kwijtgescholden Afschaffen basisbeurs studiefinanciering Het kabinet ziet het afschaffen van de basisbeurs (onderdeel van de studiefinanciering) als reëele optie, nu er extra bezuinigingen worden doorgevoerd. Het afschaffen van de basisbeurs levert een bezuiniging op van 800 miljoen euro. Het afschaffen van de ov-chipkaart voor studenten zou nog eens 200 miljoen euro extra opleveren. Extra bezuinigingen zijn mogelijk om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Nu het kabinet miljarden extra moet bezuinigen, is het niet ondenkbaar dat er een einde komt aan de basisbeurs. De basisbeurs bedraagt 95,61 voor thuiswonenden en 266,23 voor uitwonenden. Iedere student die recht heeft op studiefinanciering, ontvangt in ieder geval de basisbeurs voor de officiële duur van de studie. Daarnaast is het mogelijk om een aanvullende beurs aan te vragen, afhankelijk van het inkomen van de ouders of verzorgers. Als de studiefinanciering wordt afgeschaft, zou er een zogenaamd sociaal leenstelsel worden ingevoerd. Studenten lenen geld om hun studie te bekostigen, tegen gunstige voorwaarden, zoals een lage rente. Ze betalen na de studie de lening terug als ze werk gevonden hebben. is heel veel geld per jaar (sowieso 95 * het aantal studenten) + soms nog aanvullende beurs. studenten kunnen tegen lage rente lenen + goede regelingen (pas terug betalen als je werk hebt en je moet het terug betalen aan de hand van je inkomen, hoe hoger je inkomen hoe meer je per maand kan aflossen). Als de studiefinanciering of in ieder geval de basisbeurs wordt afgeschaft, heeft dat een aantal gevolgen. Studenten zullen een lening af moeten sluiten om hun studie te bekostigen. Volgens het NIBUD geeft een uitwonende student gemiddeld per maand uit. Een simpel rekensommetje leert dat dit per jaar is. Een gedeelte van de kosten kan worden betaald met de inkomsten uit een bijbaantje, maar dat is niet voldoende. Natuurlijk is het geen probleem voor studenten met welgestelde ouders of ouders die geld voor de studie van hun kind opzij hebben gezet. Maar de andere studenten zullen toch echt moeten lenen. Of zij de lening na hun studie af kunnen betalen, is maar zeer de vraag, gezien de situatie op de arbeidsmarkt. Basisbeurs studiefinanciering niet afschaffen: Het afschaffen van de studiebeurs leidt onvermijdelijk tot minder studenten. Ongeveer dertig procent van de jongeren ziet af van een studie als alles geleend moet worden. Dat zijn vooral de minder draagkrachtige jongeren en allochtonen. Verhalen over terugbetalen naar draagkracht, doen daar niets aan af. Als je 18 jaar bent, is een studieschuld van euro een hoge drempel. Zonder rijke ouders denk je nog wel drie keer na of je gaat studeren. Extra investeringen in onderwijs financieren met de basisbeurs is een misplaatste koppelverkoop. De maatregel zal als een boemerang terugslaan, omdat Nederland Kennisland leegloopt als een luchtballon. Wat vinden studentenvakbonden van het sociaal leenstelsel? Studentenvakbond LSVB spreekt van een uitermate slechte maatregel voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Studenten worden opgezadeld met torenhoge schulden en velen zullen afzien van een studie. De irritatie bij de vakbond wordt nog extra in de hand gewerkt omdat coalitiepartners PvdA en VVD even daarvoor nog prat gingen op afschaffing van de Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 4

5 Langstudeerboete: Universiteiten niet afwijzend over leenstelsel De Vereniging van Universiteiten (VSNU) laat bij monde van voorzitter Louise Gunning weten "niet negatief" te staan tegenover het sociaal leenstelsel. De vereniging beschouwt het leenstelsel als een aansporing voor studenten om hun studie sneller te voltooien. Het zet hen ertoe aan om meer structuur daarin aan te brengen en efficiënter te studeren. Wel is Gunning van mening dat de besparingen die deze maatregel voor de overheid oplevert, moeten terugvloeien naar het onderwijs. Studentenprotest afschaffing studiebeurs De gemiddelde student heeft na zijn afstuderen een studieschuld van euro. Als daar vier jaar lang ook nog eens een bedrag van ruim 260 euro per maand (basisbeurs uitwonende) bij komt, wordt die schuld nóg veel hoger. Studeren wordt zo weer iets voor de welgestelden. Het spreekt dan ook voor zich dat de studenten zich volstrekt niet kunnen vinden in de voorgestelde bezuinigingen van 20 procent. Het moet maar eens afgelopen zijn met de discussie over het al dan niet afschaffen van de basisbeurs vindt men. Gevolg afschaffing studenten ov-chipkaart: Momenteel wordt onderzocht op welke manier de OV-kaart wordt vervangen: door een kortingskaart, een trajectkaart of een ander alternatief. Bij het afschaffen van de OV-kaart zullen de OV-bedrijven directe inkomsten missen, daarnaast zullen studenten ook hun reisgedrag aanpassen, zo zullen zij minder met het openbaar vervoer gaan reizen. Waar mogelijk wordt gekozen voor fiets of zelfs auto, waardoor zeker de lokale vervoerders een klap zullen krijgen. Dit verlies aan inkomsten zullen de OV-bedrijven moeten compenseren en dat kan op twee manieren. Ofwel reizigers gaan meer betalen ofwel de voorzieningen gaan sterk achteruit en het vervoer gaat minder vaak rijden. Beiden zullen ook een nog sterkere achteruitgang van het openbaar vervoer kunnen betekenen. Daarnaast is er nog aan neveneffecten te denken, zoals een grotere druk op autowegen, meer milieuvervuiling en een nog groter fietsprobleem in de studentensteden. De afschaffing van de OV-kaart zal ten nadele zijn van de student, de maatschappij en de overheid. En boven alles: het is geen bezuiniging. Door: Iko Koevoets (algemeen bestuurslid VIDIUS) 1.4 Filmopname discussie Hieronder zijn staan twee links naar Youtube waarop de discussie is geplaatst. De afronding van de discussie paste er helaas niet meer bij vandaar dat film twee opeens abrupt stopt, maar in het echt had Melvin nog de discussie afgesloten. Film 1 Film 2 Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 5

6 1.5 Observatie discussieleider Beoordeelde discussiant/discussieleider: Melvin de Kok 1. Hoe leidt hij/zij de discussie in? Is de introductie helder? Melvin zegt in minuut film 1: Goede middag allemaal. Ik wil met jullie praten over de afschaffing van de basisbeurs, het afschaffen van de OV chipkaart, de langstudeer-boete en minder subsidie per leerling. De opening van de discussie is kort en niet concreet genoeg. In de opening werd gesproken over de basisbeurs. Er wordt in de opening niet duidelijk waarvoor deze basisbeurs precies is. Vervolgens wordt het afschaffen van de OV-chipkaart genoemd. Hier is het niet duidelijk of het over het hele systeem van de OV-chipkaart gaat of dat het alleen over het gratis reizen van studenten gaat. Aan het derde onderwerp kan afgeleid worden dat het over studenten gaat. De opening had beter gekund door betere omschrijvingen te geven van de te bespreken onderdelen. Wanneer dit gebeurt tijdens een discussie waar niet gezamenlijk voorbereidt wordt, kunnen er onduidelijkheden ontstaan. 2. Maakt hij/zij de (open) beginvraag voldoende duidelijk voor iedereen? Melvin zegt in minuut film 1: Wat vinden jullie daarvan? Ook deze vraag is niet concreet genoeg. Na de inleiding wordt met deze vraag niet bekend welk onderdeel Melvin wil bespreken. Een betere openingsvraag zou kunnen zijn: Wat vinden jullie ervan dat studenten een bijdrage krijgen voor het betalen van hun studie? Door op een andere manier de vraag te stellen, wordt het onderwerp voor deelnemers duidelijker. 3. Stelt hij/zij geschikte (open) deelvragen? Melvin zegt in minuut film 1: Ja inderdaad, binnen de logistiek is een grote vraag naar mensen en wanneer het straks economisch beter gaat komt er door de belemmering misschien een tekort. Wat vinden jullie daarvan? Melvin probeert hier vooruit te kijken naar de gevolgen van het afschaffen van de studiefinanciering. 4. Vat hij/zij tussentijds bijdragen van discussianten adequaat samen? Tussentijds zijn er geen samenvattingen gegeven. 5. Maakt hij/zij notities t.b.v. het samenvatten? Nee, Melvin maakt geen aantekeningen tijdens de discussie. Hierdoor zou hij mogelijk punten kunnen missen tijdens het schrijven. 6. Vat hij/zij samen bij overgangen, dus voor hij/zij naar de volgende vraag gaat? Melvin vat niet samen wat er gezegd is tijdens de discussie. Hij vat wel samen wat het volgende punt is wat besproken gaat worden. Met deze samenvatting probeert hij duidelijkheid te creëren over het te bespreken onderwerp film 1 Door dat er aan het einde geen samenvattingen gegeven zijn, komen de onderdelen met een klap tot een einde. In het deel waar de samenvatting wel gegeven werd, verliep de overgang beter. 7. Is de overgang naar de volgende vraag logisch? De volgorde uit de inleiding is aangehouden: - Afschaffing basisbeurs studiefinanciering - afschaffing studenten OV-chipkaart - Invoering van de langstudeerboete - Vermindering subsidie per leerling voor scholen Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 6

7 De volgorde van de verschillende onderwerpen kan op verschillende manieren opgebouwd worden. Deze opbouw is niet verkeerd. Eerst komen de onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de ontvangst van middelen, daarna wordt gesproken over mogelijke straffen en vervolgens wordt de overheid erbij betrokken. Een andere mogelijkheid had kunnen zijn om eerst de afschaffing van de studiefinanciering aan te halen. Daarna verder gaan met het verlagen van de subsidie, vervolgens de langstudeer boete en afsluiten met het afschaffen van het studentenreisproduct. In deze opstelling kunnen de eerste twee onderwerpen aan elkaar verbonden worden omdat deze veel met elkaar te maken hebben. 8. Brengt hij/zij verschillen en gemeenschappelijkheden tussen discussianten helder op tafel? Nee. Melvin heeft soms ook actief deelgenomen aan de discussie. Hierdoor heeft hij een kant gekozen en heeft niets gezegd over gemeenschappelijkheden. 9. Signaleert hij/zij uitweidingen en afdwalingen van het onderwerp en hoe grijpt hij/zij dan in? Tijdens het onderwerp langstudeer boete( film 2) werd afgedwaald naar de keuze van de opleiding. Dit heeft niet veel met het onderwerp te maken maar Melvin liet de discussie lopen 10. Wat doet hij/zij bij voorbarige opmerkingen en herhalingen? Melvin merkt geen herhalingen op. Kim zei twee keer in korte tijd ( film 2 en film 2) dat zij haar OV-kaart voor meer gebruikt dan nodig is. Melvin heeft hier niets van gezegd. 11. Op welke manier sluit hij/zij de discussie af? Melvin zegt: (Dit is helaas buiten de opname gevallen) Op welk gebied kan volgens jullie het meest bezuinigd worden? Met deze vraag zorgt Melvin ervoor dat er nog een keer over de punten van de discussie nagedacht wordt. Het is eigenlijk een rondvraag die bij iedere vergadering ter afsluiting wordt gesteld. 12. (Waaraan) kun je merken dat hij/zij (niet) neutraal blijft in de discussie? Op verschillende momenten doet Melvin mee aan de discussie. Door bijvoorbeeld het woord inderdaad en natuurlijk te gebruiken kiest hij al een kant film film (Hoe) reageert hij/zij op (non-)verbale signalen van deelnemers? Melvin luistert vaak aandachtig naar de discussie. Wanneer hij iets wil zeggen gaat hij rechtop zitten en probeert hij ruimte te vinden. Wanneer hij merkt dat er niets meer gezegd wordt, gaat hij verder naar het volgende punt. 14. Signaleert hij/zij onduidelijkheden bij deelnemers en hoe reageert hij hierop Wanneer Yorick niet uit zijn woorden komt en zijn punt niet helemaal duidelijk is, vat Melvin zijn zin samen op een andere manier waardoor dit wel duidelijk is film Hoe reageert hij/zij wanneer een deelnemer zich rechtstreeks tot hem richt? Wanneer Vera het totaal niet eens is met Melvin, gaat Melvin even goed zitten om klaar te zijn voor een reactie. Dit doet hij waarschijnlijk automatisch maar dat geeft wel aan dat hij strijdvaardig is film Wat doet hij/zij om te bereiken dat deelnemers op elkaar reageren? Melvin probeert George vaak het woord te geven zodat hij kan reageren op wat ervoor gezegd is film 1 Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 7

8 17. (Hoe) zorgt hij/zij dat alle deelnemers voldoende inbreng hebben? Melvin probeert meerdere keren anderen het woord te geven. Hij doet dit tijdens de video 2 keer bij naar George film (Hoe) probeert hij/zij 'veelpraters' af te remmen en stille deelnemers te motiveren? Melvin houd nauwelijks rekening met veelpraters. Hij probeert George soms het woord te geven maar Stefan heeft ook niet heel veel gezegd. 19. Wat doet hij/zij als deelnemers door elkaar praten en/of elkaar in de rede vallen? In alle gevallen heeft dit zichzelf opgelost. Hier heeft Melvin niets voor hoeven doen. 20. Wat doet hij/zij als de discussie stokt of te traag verloopt? Op het einde van het punt studiefinanciering valt een stilte. Melvin verbreekt deze stilte door met het volgende onderwerp door te gaan film Heeft hij/zij de tijd goed verdeeld? Wat doet hij/zij om de tijd te bewaken? Melvin heeft voor zich zijn telefoon liggen waar de tijd op te zien was. Hiermee heeft hij de discussiepunten goed verdeeld. 1.6 Observatie discussianten Beoordeelde discussiant: Kim Goud 1. In welke mate heeft hij/zijn inbreng in de discussie? Zijn er veel/weinig, lange/korte bijdragen? Kim levert aan de discussie veel korte bijdragen, vaak bevestigd ze een mening van een andere discussiant door Ja te zeggen of herhaald ze stukken van andere. Daarnaast geeft ze af en toe ook haar eigen mening, onderbouwd met feiten. 2. (Hoe) toont hij/zij betrokkenheid bij het onderwerp? Tijdens deze discussie is Kim betrokken bij het onderwerp, ze mengt zich vaak in het gesprek en voegt vaak kleine feiten/eigen mening toe aan de standpunten van andere discussianten. Zoals bij film 1 minuut [Stefan: ouders geld zat. Kim: Dus die hebben het wel hard nodig. Stefan: Ja ] En net zoals bij film 1 minuut wanneer Stefan zijn mening heeft verteld over interne opleiding volgen bij een bedrijf [Vera:..Ja inderdaad kom je niet meer ergens anders aan de bak. Kim: Ja, als je een opleiding hebt is het altijd makkelijker. ] Voor de rest in de discussie brengt Kim 2/3 keer een eigen stuk/mening in de discussie. Dit is vergeleken met de rest van de groepsleden, op Stefan na, vrij weinig. 3. Hoe reageert hij/zij op de discussieleider? Kim reageert in deze discussie zelden op de discussieleider, er is een moment in film 2 bij minuut wanneer zij het eens is met de discussieleider en zijn zin af maakt en nog een eigen argument toevoegt. 4. Op wie reageert hij/zij vaak en op wie juist niet? Kim reageert eigenlijk op elk groepslid even veel, vaak door een toevoeging te geven aan een argument/mening van een ander groepslid. Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 8

9 5. Wanneer was er strijd om de gespreksbeurt? In film 2 minuut is er een moment met Stefan om de gespreksbeurt. Kim wilt hier in gaan op het argument van Yorick, maar Stefan wil hier ook wat over zeggen en onderbreekt Kim wanneer ze net Ja, maar uhm ik.. heeft gezegd. 6. Lukte het wel/niet om aan het woord te komen en waardoor kwam dat? Uiteindelijk kwamen ze om de beurt aan het woord. Eerst kwam Stefan aan de beurt en maakt hij zijn zin af daarna zegt Kim wat ze wilde zeggen. 7. Interrumpeert hij/zij anderen of wordt hij door anderen in de rede gevallen? Welk effect heeft dat? Kim wordt een aantal keer in de rede gevallen in het gesprek, ook valt ze zelf een aantal keergroepsleden in de rede. Zoals bijvoorbeeld bij film 2, minuut hier is de discussieleider net aan het woord geweest en Kim en Yorick willen beide wat zeggen en vallen elkaar hier in de rede. Het komt vaker voor in het gesprek dat het lijkt of Kim aan het woord wil komen maar dan uiteindelijk niks zegt en andere groepsleden het overnemen en uiteindelijk aan het woord komen. Zo is in film 2 rond de 3 minuut 35 een aantal momenten achter elkaar dat Kim zegt: Ja, en vervolgens stil valt. Ze zegt dit op een manier of ze een zin wilt beginnen maar dan uiteindelijk niet weet wat ze wilt zeggen. Van dit soort momenten heeft ze vaker in de discussie, dit komt over of ze niet zeker is van zichzelf wat ze wilt gaan zeggen. 8. Karakteriseer de inbreng en reacties van de discussiant: A. vragen stellen aan Kim stelt geen vragen in de discussie. B. antwoord geven op In film 2 minuut stelt Stefan de vraag aan de groep wat denken jullie er dan van als die kaart voor een traject wordt uhh wordt gebruikt? Hier op antwoord Kim meteen en geeft haar mening hierover doordat ze zegt dat dit ook een goede oplossing zou kunnen zijn. C. (vak)inhoudelijk (extra) informatie geven door In het begin van het gesprek wanneer Melvin het onderwerp heeft ingeluid en Yorick al zijn mening hierover heeft gegeven, is er wat verwarring bij andere groepsleden wat er precies wordt bedoelt. Hier geeft Kim extra informatie over studiefinanciering voor de verduidelijking. (film 1 minuut 0.37) D. eigen mening geven over In het eerste filmpje bij minuut gaat Kim tegen George in, zij geeft hier haar eigen mening over de afschaffing van studiefinanciering. E. argumenten aandragen bij Kim geeft in film 2 minuut een eigen argument over het gebruik van de ov chipkaart, doormiddel van een persoonlijke ervaring. Dat zij zelf namelijk de ov chipkaart wel eens gebruikt voor geen schoolgerichte doeleinden. F. aanvullingen op anderen, nl In film 2 minuut praat Vera over de voorbereiding op keuze van je vervolg opleiding, hier geeft Kim een aanvulling op door te zeggen Ja, er zijn zoveel meeloopdagen en.. Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 9

10 G. herhalingen van anderen, nl: In film 1 minuut herhaalt/ vat Kim samen wat Vera en Stefan zeggen, dat je namelijk zonder diploma niet veel kan. Kim zegt dat door: Als je een opleiding hebt is het altijd makkelijker, dan heb je iets om op terug te vallen. H. sturen van het proces/de structuur, door In deze discussie is Kim niet de persoon die de discussie stuurt of bijstuurt. I. aanvullende bijzonderheden Tijdens deze discussie zijn er geen aanvullende bijzonderheden opgevallen. 9. Welke van de rollen van Belbin zijn van toepassing op de deelnemers en waarom? Wat is de invloed van deze rollen op het verloop van de discussie? Kim neemt de rollen van bedrijfsman in combinatie met zorgdrager op zich deze discussie. Ze had zich namelijk goed voorbereid op de discussie, maar heeft weinig van haar voorbereidde argumenten gebruikt. Verder luisterde ze tijdens de discussie goed naar wat andere personen te zeggen hadden en wanneer ze wist dat ze een goed statement had zei ze dit, anders hield ze haar mond en bevestigde ze alleen de mening van een ander persoon. Beoordeelde discussiant: George Melskens 1. In welke mate heeft hij inbreng in de discussie? Zijn er veel/weinig, lange/korte bijdragen? George mengt zich over het algemeen niet vaak in de discussie. In de 25 minuten is George acht keer aan het woord. Maar dit is dan meestal van korte duur. Tijdens deze keren dat hij aan het woord is verteld hij meestal even zijn mening de gespreksstof, maar vormt niet echt een standpunt. 2. (Hoe) toont hij betrokkenheid bij het onderwerp? George toont zijn betrokkenheid, door een wedervraag te stellen naar die gene die aan het woord is. Of wanneer hij het met iemands mening eens is, dan betrekt hij zich tot het gesprek. 3. Op wie reageert hij vaak en op wie juist niet? Er zijn niet bepaalde personen waar George juist vaak of niet vaak op reageert. De enige personen waar George vaker op reageert dan de rest. Zijn Melvin de Kok (discussie leider) en Kim Goud. En dit is meestal in het verband dat hij en met die gene er niet mee eens is of dat er iets op hem wordt gevraagd. 4. Hoe reageert hij op de discussieleider? George heeft niet vaak interactie met de discussieleider. Het enige moment wanneer zei met elkaar te maken hebben. Is wanneer de discussieleider de mening van George vraagt over het onderwerp. 5. Wanneer was er strijd om de gespreksbeurt? De enigste keren dat er mogelijk spraken is van strijd om de gespreksbeurt, zijn op 3.45 minuten in film 1 en om 8.45 minuten in film 1. Maar op deze momenten is George al aan het woord en probeert iemand er tussen door aan het woord te komen. Maar George laat zich zelf uitspreken waardoor die gene vanzelf George ook laat uitspreken. 6. Lukte het wel/niet om aan het woord te komen en waardoor kwam dat? Uiteindelijk kon George aan het woord blijven. En dit door alleen zijn zinnen wil afmaken, waardoor de rest vanzelf respect krijgt om George uit te laten praten. Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 10

11 7. Interrumpeert hij anderen of wordt hij door anderen in de rede gevallen? Welk effect heeft dat? Op 3.30 minuten en 6.50 minuten van het tweede deel van het gesprek, probeert George in de reden te vallen. In 3.30 minuten probeert George ertussen te komen, maar dan ziet hij dat Melvin net wat eerder aan het woord was. Waardoor hij Melvin toch laat uit praten. Het effect hiervan is dat George later niet meer aan het woord komt om dat gene te vertellen wat hij wilde vertellen. Op 6.50 minuten film 2 daarentegen wil George door de menigte wel zijn mening geven. En blijft ook door praten tot dat iedereen zich gedeisd houdt en hij rustig kan vertellen wat hij wilde zeggen. Het effect hiervan is, wanneer George door iedereen heen praat en toch blijft praten. Houd vanzelf iedereen zijn mond en kan hij dat gene vertellen dat hij duidelijk wil maken. 8. Karakteriseer de inbreng en reacties van de discussiant: A. vragen stellen aan Vragen stellen aan Vera, en 2x aan de hele groep. B. antwoord geven op Antwoord geven op de discussie leider 2x en Stefan. C. (vak)inhoudelijke (extra) informatie geven over George geeft in deze discussie geen (vak)inhoudelijke (extra) informatie. D. eigen mening geven over In film 1 minuut 3.30 tot en met 3.58 geeft George duidelijk zijn mening over het onderwerp wat Yorick aankaart. Op dit onderwerp wordt in eerste instantie veel kritiek gegeven waarna George vervolgens Yorick ondersteunt, door zijn mening hierover te uiten. In deze passage gaat het over het feit of de studiefinanciering wel/niet moet worden afgeschaft. E. argumenten aandragen bij In de passage van 8.45 minuten in film 1 geeft George zijn mening over het afschaffen van de studiefinanciering en de ov-chipkaart. Hij vindt dat deze 2 aspecten niet mogen worden afgeschaft. Dit beargumenteerd hij, door te zeggen dat er daardoor minder mensen gaan studeren en dus minder hoog opgeleiden in de maatschappij zijn. F. aanvullingen op anderen, nl Op 8.00 in film 1 geeft George een aanvulling op Vera en Kim. In deze passage vraagt de discussie leider, wat de rest vind over het afschaffen van de ov-chipkaart. Hierna geven Kim en Vera eerst een bevestiging dat ze het hier niet mee eens zijn. Waarop George vervolgens ook een bevestiging met een aanvulling daarop geeft, waarom hij het daar ook niet mee eens is. In minuut 5.04 tot en met 5.18 van het tweede deel geeft George weer een bevestiging met daarna een aanvulling over zijn eigenmening. In deze aanvulling geeft hij duidelijk weer dat hij de boete een goed principe vindt, maar dat de regels wel iets versoepeld mogen worden. G. herhalingen van anderen, nl George herhaalt niets in deze discussie. H. sturen van het proces/de structuur, door Sturen van het proces/ de structuur, door een wedervraag te stellen op Yorick. Dit doet hij op minuut 1.45 in film 1. Hij wil hier meer duidelijkheid krijgen op het standpunt van Yorick. In de passage 6.45 tot en met 7.10 stuurt George het gesprek even een andere Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 11

12 kant op door een nieuw aspect over het probleem aan te kaarten. Door de opmerking Heel veel studenten maken in hun eerste jaar de verkeerde keuze, waardoor ze van de opleiding af gaan. Hierdoor wordt de kern van de discussie op dat moment verplaatst naar de opmerking van George. I. aanvullende bijzonderheden George heeft in deze discussie geen aanvullende bijzonderheden. 9. Welke van de rollen van Belbin zijn van toepassing op de deelnemers en waarom? Wat is de invloed van deze rollen op het verloop van de discussie? George heeft wat trekjes van een Groepswerker (rood). Dit omdat hij vooral veel luistert naar wat er gezegd wordt. Hij kan zich goed inleven in beide partijen van een discussie en geeft vervolgens de mening waarvan hij denkt dat dit het beste voor de maatschappij is. En een klein beetje Waarschuwer (blauw). Dit vanwege het feit dat George eerst goed luistert naar wat er gezegd wordt. Dan gaat hij denken over het onderwerp en geeft vervolgens zijn mening over de andere kant van het verhaal waar niet iedereen op dat moment aan dacht. Beoordeelde discussiant: Stefan Fritsema 1. In welke mate heeft/zij inbreng in de discussie? Zijn er veel/weinig, lange/korte bijdragen? Stefan heeft weinig bijdrage geleverd aan deze discussie in vergelijking met andere groepsleden. 2. Hoe toont hij/zij betrokkenheid bij het onderwerp? Stefan is betrokken bij de onderwerpen die besproken worden. Hij mengt zich in de discussie en praat over de meesten onderwerpen mee. Soms reageert hij wel weinig tot niet bij bepaalde onderwerpen of discussie. 3. Op wie reageert hij vaak en op wie juist niet? Hij reageert niet in het bijzonder op een bepaalde persoon wel of niet. Het is lastig te bepalen op wie hij reageert en op wie niet, omdat Stefan vrij weinig inbrengt tijdens de discussie. Door dat hij terughoudend is met inbrengen reageert hij bijna alleen maar als iedereen hem de kans geeft en er een kleine stilte valt. 4. Hoe reageert hij/zij op de discussieleider? Hij reageert niet direct op de discussieleider als deze een nieuw onderwerp of aanvullende vraag stelt aan de groep. Anderen discussianten reageren feller waardoor Stefan geen kans krijgt om er tussen te komen met zijn terughoudendheid. 5. Wanneer was er strijd om de gespreksbeurt? Er was tijdens de discussie verschillende strijd om de gespreksbeurt. De strijd was niet langer dan 30 seconden. 6. Lukte het wel niet om aan het woord te komen waardoor kwam dat? In het begin van de discussie zegt Stefan de eerste 3 minuten niks. Aan zijn lichaamstaal is te zien dat hij wel wat wil inbrengen maar dat hij telkens weer twijfelt en dan afhaakt. 7. Interrumpeert hij anderen of wordt hij door anderen in de rede gevallen? Welk effect heef dat? Hij wordt door andere niet in de rede gevallen en valt zelf ook niemand in de rede. Dit wordt ook mede veroorzaakt doordat hij terughoudend in de discussie staat. Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 12

13 8. Karakteriseer de inbreng en reacties van de discussiant: Film 1 (2.50) Hij geeft antwoord op waar Vera heeft verteld dat studenten het zelf moeten betalen ondanks dat de ouders genoeg verdienen. De ouders verdienen dus genoeg om ook nog de studie voor hun kinderen te betalen. (03.17) Stefan geeft hierbij antwoord op dat er heel studenten geen steun van hun ouders krijgen. Ook al hebben die ouders geld genoeg. (4.40) Stefan geeft een aanvulling op Yorick en zegt Dat een paar mensen het kunnen betalen. Mensen met een gemiddeld inkomen kunnen het dan niet meer financieren. (6.52) Er wordt een aanvulling gedaan op Yorick. Hij zegt dat er zonder diploma in tijden van crisis het heel lastig is om aan een baan te komen (09.27) Stefan stelt een algemene vraag aan alle discussianten. De vraag is of mensen die naar een stad verhuizen dan ook een ov-chipkaart moeten krijgen. Film 2 (1.54) Stefan geeft een aanvulling en zegt dat studenten meer in meer in de stad blijven omdat ze daar wonen. (02.20) Stefan reageert nu op de discussieleider en geeft hierbij een passend antwoord op. (02.58) De discussiant komt met een voorstel voor traject kaart. De overige discussianten reageren hier goed op en komen met verschillende aanvullingen. Als vervolg wordt er tijdens discussie over de werking van een de traject kaart gepraat. Hierbij stuurt het proces door een nieuw onderwerp te introduceren. (07.16) Hij zegt dat een student makkelijk een verkeerde keuze kan maken en dat de langstudeerboete dus niet moet gelden. (09.21) Hij geeft een aanvulling op een andere discussiant en zegt dat het tijdens de meeloopdagen mooi wordt voorgespiegeld. 9. Welke van de rollen van Belbin zijn van toepassing op de deelnemers en waarom? Wat is de invloed van deze rollen op het verloop van de discussie? Stefan is volgens de rollen van Belbin een zorgdrager, hij is rustig en introvert. Tijdens de discussie houdt hij vooral in de gaten over niks wordt overgeslagen. Wanneer hij van iets zeker is dan durft hij het te melden tijdens de discussie. Het belangrijkste kenmerk is dat Stefan innerlijk gespannen is. Dit is te herkennen aan de onrustige houding die hij aanneemt wanneer hij niet aan woord is. Daarnaast als hij aan het woord wil komen wordt de onrustige houding erger. Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 13

14 Beoordeelde discussiant: Vera de Bruin 1. In welke mate heeft hij/zij inbreng in de discussie? Zijn er veel/weinig, lang/korte bijdragen? Vera heeft een goede bijdrage geleverd tijdens de discussie. Bij de inleiding van het eerste onderwerp: Afschaffing van de basisbeurs studiefinanciering, ontstaat er wat verwarring. Vera vat samen wat Yorick heeft gezegd en vraagt vervolgens wat er nou precies bedoelt wordt. Ze heeft dan ook een lange bijdrage tijdens de discussie. 2. (Hoe) toont hij/zij betrokkenheid bij het onderwerp? Vera toont betrokkenheid bij het onderwerp door zichzelf als voorbeeld te nemen. Hierdoor krijgt het onderwerp een andere wending en wordt er via een ander opzicht tegen het onderwerp aangekeken. De meeste studenten gebruiken de studiefinanciering om leuke dingen te doen, maar sommige studenten gebruiken de studiefinanciering echt om zijn of haar studie te betalen. 3. Op wie reageert hij/zij vaak en op wie juist niet? Vera reageert niet specifiek wel of juist niet op iemand tijdens de discussie. Ze reageert op het gene wat gezegd wordt. Vera is niet terughoudend en zegt duidelijk wat ze ervan vindt. 4. Hoe reageert hij/zij op de discussieleider? Vera reageert geïnteresseerd naar de discussieleider toe. Als de discussieleider het onderwerp toelicht luistert ze aandachtig en ligt vervolgens haar mening toe. 5. Wanneer was er strijd om de gespreksbeurt? Toen het onderwerp afstudeer boete aan de orde kwam, was er enige strijd om een gesprekbeurt. Iedereen had er duidelijk een andere mening over dus er kon goed gediscussieerd worden. 6. Lukte het wel/niet het om aan het woord te komen en waardoor kwam dat? Het lukte Vera prima om aan het woord te komen. Als ze haar mening wilde geven onderbrak ze iemand of reageerde meteen nadat iemand zijn of haar mening had geformuleerd. Het was op sommige momenten een wat rustigere discussie, het was op deze momenten dus geen probleem om aan het woord te komen. 7. Interrumpeert hij/zij anderen of wordt hij/zij door anderen in de rede gevallen? Welk effect heeft dat? Als Vera iets wilde zeggen wist ze diegene op het juiste moment te onderbreken. Het is meerdere malen voorgekomen dat Vera bijvoorbeeld Yorick of Kim onderbrak en haar mening gaf over hetgeen wat Yorick of Kim dan had gezegd. Dit heeft als effect dat er echt een discussie los barst tussen deze twee discussianten. 8. Karakteriseer de inbreng en reacties van de discussiant: A. vragen stellen aan Vera stelt zelf geen vragen aan discussianten aangezien Melvin die taak meer op zich neemt. Wel reageert ze soms in vragende vorm. In het film 2 van de discussie minuut wordt er gesproken over een eventuele korting. Hierop reageert Vera: Korting?. B. antwoord geven op In film 2 van de discussie komt het onderwerp lang studeer boete aan de orde. Kim vraagt zich af of de boete ook geldt als je na deze opleiding nog een vervolg opleiding gaat doen. Hier wordt vervolgens op ingegaan door Stefan en uiteindelijk geeft Vera nog een duidelijke uitleg waarin ze antwoord geeft op Kim haar vraag. Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 14

15 C. (vak)inhoudelijk (extra) informatie geven over In het film 2 van de discussie in minuut legt Vera uit, wat ze op haar middelbare school allemaal deden om de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op het beroepsonderwijs. Door middel van opleiding voorlichting avond. D. eigen mening geven over In meerdere delen van de discussie geeft Vera haar eigen mening. In minuut 09:04 van deel twee zegt Vera dat het de eigen schuld is van de studenten als ze een foute keuze maken. Ook zegt ze dat studenten zich er goed op voor kunnen bereiden dus dat een foute keuze maken niet nodig is. E. argumenten aandragen bij Gedurende de discussie draagt Vera argumenten aan. Over elke onderwerp heeft ze haar mening bijgedragen. F. aanvullingen op andere, nl In minuut van film 2 vult Vera Melvin aan door te zeggen; dat moet je sowieso doen anders krijg je geen studenten OV. G. herhalingen van anderen, nl Vera vat af en toe wel samen wat een andere discussiant heeft gezegd en formuleert vervolgens haar mening daarop. H. sturen van het proces/ de structuur, door Deze taak ligt meer bij de discussieleider. Melvin nam dan ook de taak op zich om het proces duidelijk te sturen zodat de structuur erin bleef. I. aanvullende bijzonderheden Er zijn geen aanvullende bijzonderheden opgetreden gedurende de discussie. Welke van de rollen van Belbin zijn van toepassing op de deelnemers en waarom? Wat is de invloed van deze rollen op het verloop van de discussie? Vera is tijdens de discussie een groepswerker, ze is stabiel en niet overheersend. Als er iets niet duidelijk is, legt ze het uit zodat alle discussianten het begrijpen. Ook al onderbreekt ze af en toe wel een discussiant, luistert ze wel goed naar wat hij/zij te zeggen heeft. Vera zou ook geschikt zijn voor een leidinggevende rol aangezien ze rust en structuur behoudt. Beoordeelde discussiant: Yorick Plouvier 1. In welke mate heeft hij/zij inbreng in de discussie? Zijn er veel/weinig, lange/korte bijdragen? Hij heeft een goede inbreng in de verschillende discussies. Dit komt doordat hij over vrijwel ieder onderwerp een goede onderbouwde mening heeft en deze ook laat horen. De lengte van de bijdrage verschilt per onderwerp. 2. Hoe toont hij/zij betrokkenheid bij het onderwerp? Door zijn mening goed naar voren te brengen en af en toe met voorbeelden uit zijn eigen ervaring te komen. 3. Op wie reageert hij/zij vaak en op wie juist niet? Hij reageert vaak op Kim en Vera. Op George, Stefan en Melvin reageert hij minder vaak. Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 15

16 4. Hoe reageert hij/zij op de discussieleider? Door vaak direct zijn mening te geven nadat de discussieleider iets gezegd heeft. Een voorbeeld hiervan is als de discussieleider zegt dat er een tekort aan hoger opgeleiden zal komen als er bezuinigd wordt. Hierop antwoord hij dat er dan toch nog een aanvullende beurs is voor de minder rijken, dit stukje is terug te vinden vanaf minuut 5.00 in film Wanneer was er strijd om de gespreksbeurt? Toen er tijdens het gesprek begonnen werd over de langstudeer boete. Over dit onderwerp hadden verschillende personen een andere mening waardoor er goed over gediscussieerd kon worden. 6. Lukte het wel/niet om aan het woord te komen en waardoor kwam dat? Het lukte hem meestal erg gemakkelijk om aan het woord te komen door op het juiste moment iemand te onderbreken of na een discussie zijn eigen mening over het huidige onderwerp te geven. 7. Interrumpeert hij/zij anderen of wordt hij door anderen in de rede gevallen? Welk effect heeft dat? Tijdens de gehele discussie is er vrijwel geen sprake van interruptie. Als hij anderen interrumpeert wordt dit op een subtiele manier gedaan, andersom is dit ook zo. 8. Karakteriseer de inbreng en reacties van de discussiant: A. vragen stellen aan Hij stelt geen vragen aan anderen, dit komt doordat de discussieleider (Melvin) deze taak voornamelijk op zich neemt. B. antwoord geven op Film 1 minuut 0.16: Antwoord geven op de openingsvraag van Melvin, hij vraagt hier aan de gehele groep wat ze vinden van de afschaffing van de basisbeurs. Zijn antwoord hierop is dat hij vindt dat de studiefinanciering afgeschaft moet worden behalve voor de ouders die een inkomen hebben dat onder een bepaalde grens komt. C. (vak)inhoudelijke (extra) informatie geven over Film 1 minuut 3.02: Hij geeft meer informatie en zijn mening over het onderwerp dat betrekking heeft op de studiefinanciering en het leenstelsel. D. eigen mening geven over Film 2 minuut 5.15: hier geeft hij zijn mening over de langstudeer boete, hier laat hij duidelijk merken dat hij het goed vindt omdat er extra druk op de student komt te staan waardoor ze beter hun best gaan doen om hun opleiding zo snel mogelijk af te ronden en dus te halen. E. argumenten aandragen bij Film 2 minuut 9.06: argumenten aandragen bij het onderdeel dat gaat over de langstudeer boete. Hij geeft enkele argumenten waarom hij vindt dat studenten op de middelbare school meer geholpen moeten worden bij het zoeken naar de juiste studie. F. Aanvullingen op anderen, nl Film 2 minuut 2.03: aanvulling op Kim die verteld dat ze de OV-chipkaart vaak voor recreatieve doeleinden gebruikt, hij vult haar hier op aan om te vertellen dat het daar eigenlijk niet voor bedoeld is. Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 16

17 G. herhalingen van anderen, nl Film 2 minuut 5.52: hij herhaalt/vult aan op het stuk dat Melvin verteld dat de overheid de rest van het bedrag betaald. H. sturen van het proces/structuur door Film 2 minuut 1.45: hij stuurt het proces door te beginnen over mensen die in de zelfde stad wonen als waar ze ook studeren. Hierdoor ontstaat er een nieuw deelonderwerp en een nieuwe discussie tussen verschillende groepsleden. I. Aanvullende bijzonderheden Tijdens de discussie zijn er geen aanvullende bijzonderheden opgevallen. 9. Welke van de rollen van belbin zijn van toepassing op de deelnemers en waarom? Wat is de invloed van deze rollen op het verloop van de discussie? Hij is een onderzoeker, dit komt doordat hij het meeste overeenkomt met deze kenmerken. Hij is namelijk stabiel, dominant en extrovert. Daarnaast weet hij zich gemakkelijk te mengen in een discussie. Kim Goud - Stefan Fritsema - Vera de Bruin - George Melskens - Melvin de Kok - Yorick Plouvier 17

Evaluatiepunten voor analyse van de discussie

Evaluatiepunten voor analyse van de discussie Evaluatiepunten voor analyse van de discussie Jeffrey van Gurp (000000) - Maxim Weyhenke (000000) - Gairo Flores (000000) - Sin Ting Chow (101791) - Linda Nijenhuis (000000) Discussie Stelling: Is het

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Achtergrondnotitie van de HBO-raad n.a.v. ideeën over een leenstelsel Den Haag, 3 september 2012 Inleiding In het recente debat over mogelijk

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie Leerkrachtinformatie (dubbele les) Lesduur: 2 x 50 minuten (klassikaal) Introductie van de activiteit 1. Deze klassikale les bestaat uit twee delen: Voorbereiding Uitvoering voorbereiding Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

COVA 2. Naam: Sanne Terpstra. Studentennummer: Klas: 2B2. Lerares: L. te Hennepe

COVA 2. Naam: Sanne Terpstra. Studentennummer: Klas: 2B2. Lerares: L. te Hennepe COVA 2 Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Lerares: L. te Hennepe Inhoudsopgave Inleiding 2 Casus 3 Leerdoelen 3 Sterkte zwakte analyse 4 Gespreksanalyse 6 Reflectie 9 Bijlagen 12

Nadere informatie

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen De studiefinanciering gaat in september 2015 drastisch veranderen. Het zogenaamde leenstelsel wordt geïntroduceerd. Dat heeft heel veel financiële

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 12 Geen recht meer op prestatiebeurs 17 Hoeveel betalen je ouders? 18 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Voorlichting studiefinanciering

Voorlichting studiefinanciering Voorlichting studiefinanciering Studievereniging Arago 17 september 2014 Contact www.duo.nl 050-5997755 9.00 17.00 uur Servicekantoor Enschede Ripperdastraat 13 7511 JP Enschede Alleen op afspraak 10.00

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum. 20 april 2010 Kamervragen Van Dijk (SP)

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum. 20 april 2010 Kamervragen Van Dijk (SP) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Studenten bewustmaken van hun studieschuld vrijdag, 09 oktober 2015 13:55

Studenten bewustmaken van hun studieschuld vrijdag, 09 oktober 2015 13:55 Tekst: Nelly Rosa Foto s: Ken Wong Volgens Juliette Chirino-Mendez, hoofd klantcontact van SSC bestaat er een perceptie dat het financieel nadeliger uitpakt als je met Stichting Studiefinanciering Curaçao

Nadere informatie

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting)

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting) OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting) Met het oog op de voorbereiding van de voorlichtingsaanpak rond de op handen zijnde invoering van het studievoorschot heeft GfK in opdracht van OCW onderzoek

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot OCW-Peiling Plannen Studievoorschot Van 2 t/m 14 juli 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een peiling uitgevoerd om de kennis te meten over het studievoorschot. Hiermee is inzicht verkregen in de

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

Studiefinanciering. voor mbo studenten & hoger onderwijs studenten, per 1 september 2015

Studiefinanciering. voor mbo studenten & hoger onderwijs studenten, per 1 september 2015 Studiefinanciering voor mbo studenten & hoger onderwijs studenten, per 1 september 2015 maart 2015 Inleiding Vanaf 1 september 2015 vinden veranderingen plaats in de studiefinanciering. Nog niet elke student

Nadere informatie

september 2013 Huygens College Kernuur Leesles Muziek Engels Dans PROJECT TITEL Werkboek First ID

september 2013 Huygens College Kernuur Leesles Muziek Engels Dans PROJECT TITEL Werkboek First ID september 2013 Huygens College Kernuur NAAM JAAR KLAS VAK PROJECT TITEL Leesles Muziek Engels Dans Werkboek First ID Inhoud Werkboek First ID 4 Het gebruik van de Powerpoint 7 Instructie voor het gebruik

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting maart 2015)

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting maart 2015) OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting maart 2015) Met het oog op de voorbereiding van de voorlichtingsaanpak rond de op handen zijnde invoering van het studievoorschot heeft GfK in opdracht

Nadere informatie

Communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer Communicatie op de werkvloer Voor een goede communicatie op de werkvloer is het noodzakelijk dat we letterlijk dezelfde taal spreken. Een goede kennis van het vakjargon is dan ook erg belangrijk. Net zo

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

STUDIE, STELSEL EN FINANCIËN DANIEL VISSER

STUDIE, STELSEL EN FINANCIËN DANIEL VISSER STUDIE, STELSEL EN FINANCIËN DANIEL VISSER STUDIE, STELSEL EN FINANCIËN Welke consequenties heeft het nieuw sociaal leenstelsel voor het wel of niet volgen van een vervolg studie naar het doorlopen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Checklist Presentatie geven 2F - handleiding

Checklist Presentatie geven 2F - handleiding Checklist Presentatie geven 2F - handleiding Inleiding De checklist Presentatie geven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een presentatie moeten kunnen geven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt -Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Studenten: meer werken noodzaak door hogere studiekosten 13 januari 2011 Inleiding Van november 2010 tot begin januari 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek.

Nadere informatie

economie CSE GL en TL COMPEX

economie CSE GL en TL COMPEX Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 donderdag 27 mei 272010 mei totale examentijd 2 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 22 In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

Grenzeloze vrijheid? Discussiebijeenkomst tienerclub

Grenzeloze vrijheid? Discussiebijeenkomst tienerclub Grenzeloze vrijheid? Discussiebijeenkomst tienerclub Leeftijd: 12-16 jaar Tijdsduur: 1 uur Doelen - De jongeren denken na over de betekenis van de muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden in het dagelijks

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 33680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel, het verlengen van de terugbetalingsperiode

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Vergaderen Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Binnen projecten is het erg belangrijk dat er communicatie is. Dit kan op verschillende manieren

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Uit de folder van de bank: leningtabel persoonlijke lening

Uit de folder van de bank: leningtabel persoonlijke lening Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Zorgen om de rente Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 moet je soms gebruikmaken van informatiebron 1. Hans van Opta

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012

Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012 Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012 Voor veel jongeren zijn leerbanen de enige manier om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo rond de 25% van de jongeren die een MBO studie volgen, doen dit via

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie Van Bochove. Adjunct-griffier van de commissie Bošnjaković-van Bemmel

De voorzitter van de commissie Van Bochove. Adjunct-griffier van de commissie Bošnjaković-van Bemmel 24 724 Studiefinanciering Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om nadere vragen en

Nadere informatie

AFSTUDEREN EN DAN 2015-2016

AFSTUDEREN EN DAN 2015-2016 AFSTUDEREN EN DAN 2015-2016 JE STAAT OP HET PUNT OM AF TE STUDEREN; GEFELICITEERD! IN DEZE FOLDER VIND JE INFORMATIE DIE BELANGRIJK IS OM TE WETEN ALS JE JE STUDIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AFRONDT: Uitschrijving

Nadere informatie

Wet studievoorschot hoger onderwijs Reactie Nibud op het wetsvoorstel

Wet studievoorschot hoger onderwijs Reactie Nibud op het wetsvoorstel Wet studievoorschot hoger onderwijs Reactie Nibud op het wetsvoorstel Dit stuk geeft de visie van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op het wetsvoorstel weer. Hierbij belichten we

Nadere informatie

AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015

AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015 AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015 JE STAAT OP HET PUNT OM AF TE STUDEREN; GEFELICITEERD! IN DEZE FOLDER VIND JE INFORMATIE DIE BELANGRIJK IS OM TE WETEN ALS JE JE STUDIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AFRONDT: Uitschrijving

Nadere informatie

Kenmerkend als leider voor Teake: Je blijft stabiel en beheerst en sorgt voor een goed overzicht van behaalde resultaten.

Kenmerkend als leider voor Teake: Je blijft stabiel en beheerst en sorgt voor een goed overzicht van behaalde resultaten. Feedbackgever: Lard Teake is midden in het project voorzitter geweest toen we moesten beginnen met prototypen wat voor veel onduidelijkheid zorgden omdat we nog niet precies wisten wat er van ons verwacht

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Vanaf 1 e kwartaal na 18 e verjaardag -Dus: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016 kinderbijslag

Nadere informatie

Schoolexamen Verzorgingsstaat

Schoolexamen Verzorgingsstaat Schoolexamen Verzorgingsstaat Maatschappijleer HAVO Juni 2014 Werkwijze Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Lees de vier opdrachten goed door. Kies één van de vier opdrachten uit die je gaat maken voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hermien Miltenburg en studenten. (presentatie)

Hermien Miltenburg en studenten.  (presentatie) Hermien Miltenburg en studenten www.wageningenuniversity.nl/ouders (presentatie) Ouder: je moet zelf kiezen...ja... maar wat zegt de student? Mijn ouder is mijn belangrijkste adviseur: 55% eerstejaars

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 11 december 2014

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 11 december 2014 Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 11 december 2014 Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van 9 december

Nadere informatie

MHP ISO Onderzoek Studiefinanciering & leengedrag Studenten

MHP ISO Onderzoek Studiefinanciering & leengedrag Studenten MHP ISO Onderzoek Studiefinanciering & leengedrag Studenten MHP Vakcentrale Multatulilaan 12 4103 NM Culemborg Postbus 575 T 0345 851 900 / F 0345 851 915 E info@vc-mhp.nl / I www.vakcentralemhp.nl 4100

Nadere informatie

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16 Inhoud Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7 Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11 Activiteit 03: Acting out 16 Activiteit 04: Schuld 22 Activiteit 05: Angst 26 Activiteit 06: Verdriet

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Intomart GfI< Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Communiceren met ouders Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Inhoud van de workshop 1. Kind binnen systeem 2. School en ouders gelijkwaardig? 3. Richtlijnen bij oudercontacten 4.

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

In gesprek met medewerkers over verzuim

In gesprek met medewerkers over verzuim TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. In gesprek met medewerkers over verzuim Inhoud 1. verzuim bespreken met medewerkers Het is belangrijk

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan Project: Communicatieplan Smokeless Nathalie Kooiman, 0863131 Charlotte Voorn, 0847183 Wendy Lanser, 0862815 Rowan Lens, 0857190 CDM1A Hogeschool Rotterdam Rowan Lens - CDM1A - Hogeschool Rotterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

18 WORDEN. Wat u moet weten als uw kind 18 wordt. Studiefinanciering ontvangen. Sta even stil bij je inkomsten. Studeren zonder schuldenlast

18 WORDEN. Wat u moet weten als uw kind 18 wordt. Studiefinanciering ontvangen. Sta even stil bij je inkomsten. Studeren zonder schuldenlast 18 WORDEN Wat u moet weten als uw kind 18 wordt Studiefinanciering ontvangen Sta even stil bij je inkomsten Studeren zonder schuldenlast Studeren en de Fiscus Meer informatie Je bijbaantje en de Belastingdienst

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent 2012 Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Derks & Derks Interviewkalender Weet wat je wil meten Voor een goed interview is een scherp functiebeeld noodzakelijk. Zorg ervoor

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

Naam: Louay Alzaghtity StudentNum:1593536 GroepNum: imm08309

Naam: Louay Alzaghtity StudentNum:1593536 GroepNum: imm08309 Naam: Louay Alzaghtity StudentNum:1593536 GroepNum: imm08309 Abstract In dit essay zal ik uitleg geven over het samenwerken en wat ik vooral geleerd hebt. Verder zal ik uitleggen over mijn interactieve

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs Studiefinanciering hoger onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs DUO: DIENST UITVOERING ONDERWIJS Servicekantoor Breda Stationsweg 1C 4811 AX Breda Internet: www.duo.nl Infolijn: 050 599 77 55 Inleiding

Nadere informatie

2.2 Kinderjaren. De bedragen en percentages uit dit hoofdstuk hoef je niet uit je hoofd te leren. Indien nodig krijg je deze op een proefwerk erbij.

2.2 Kinderjaren. De bedragen en percentages uit dit hoofdstuk hoef je niet uit je hoofd te leren. Indien nodig krijg je deze op een proefwerk erbij. 2.2 Kinderjaren Het krijgen van kinderen heeft voor ouders economische gevolgen: 1. Ouders krijgen minder tijd voor andere zaken en gaan bv. minder werken; 2. Kinderen kosten geld. De overheid komt ouders

Nadere informatie