Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A Inleverdatum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011"

Transcriptie

1 Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A Inleverdatum:

2 Reflectieverslag eindpresentatie Handelen Gespreksvaardigheden Ik wilde door de geleerde gespreksvaardigheden een beter gesprek kunnen voeren dan voorheen. Dit wilde ik bereiken door elke training goed voor te bereiden en er actief aan deel te nemen. Leerdoelen Tijdens de laatste bijeenkomst ben ik in staat om een duidelijk gesprek te voeren, door toe te spitsen op de punten die besproken moeten worden. Dit wilde ik bereiken door mij te concentreren op het doorvragen, open en gesloten vragen. Tijdens de laatste bijeenkomst ben ik in staat om verbaal en non-verbaal betrokken te zijn bij de persoon en zijn/of haar verhaal door de daarbij behorende technieken toe te passen. Gesprek tijdens de 4 e training Mijn doel van het gesprek was om het probleem te kunnen achterhalen van de cliënt. Ik wilde dit doen door actief te luisteren. Ook wilde ik de gesprekstechnieken uitproberen die we de afgelopen weken hebben geoefend, zoals samenvatten en parafraseren. Ik wilde erop letten dat ik niet teveel gesloten vragen zou stellen, maar dat het gesprek toch bij het onderwerp bleef. Ook wilde ik dat het natuurlijk overkwam en voelde. In de afgelopen weken lukte dit niet goed in de les. Terugblik op het handelen Gespreksvaardigheden De eerste training stond het vragen centraal. Deze training werd ik mijzelf ervan bewust dat vragen erg belangrijk is om voldoende informatie te krijgen. Gaandeweg de trainingen lukte het mij steeds beter om informatie te krijgen via de vragen. In de laatste training bleek dat ik nog het meest worstelde met suggestieve vragen. Dit reflecteer ik in het kopje Gesprek van de 4 e training. De tweede training stonden de vaardigheden parafraseren, samenvatten, herhalen, vragen stellen en reflecteren van gevoelens centraal. Dit vond ik erg lastig, omdat het zo geforceerd voelde. Gaandeweg de trainingen begon dit steeds natuurlijker aan te voelen. Toch merk ik dat ik er niet bij stil sta, en het soms gewoon vergeet. Ik denk dat dit komt omdat het toch nog niet natuurlijk aanvoelt. Feedback van mijn medestudenten en de docente was dat het af en toe te geforceerd was, vooral het vragen stellen. Ik kan mij hier goed in vinden, omdat het ook zo voelt.

3 De derde training stond actief luisteren centraal. Ik vond dit aan de ene kant wel goed gaan, maar aan de andere kant ook wel lastig. Non-verbaal is mijn houding uitnodigend en actief, dus dat zat wel goed. Maar verbaal vond ik het lastig om door te vragen, wat ik net al aangaf bij de tweede training. Ik heb hier thuis mee geoefend, omdat de vierde training het gesprek met een simulatiepatiënt op de agenda stond. Thuis ging dit wel beter, maar ik vond het toch anders omdat er geen situatie was van hulpverlener en een cliënt. De vierde training stond het gesprek met een simulatiepatiënt centraal, wat u kunt lezen onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Leerdoelen Ik wilde dus een gesprek bereiken waarin ik mij toespitste op de dingen die besproken moesten worden. Omdat ik zoveel mogelijk informatie wilde verzamelen over de cliënt, probeerde ik op de goede momenten gesloten vragen te stellen. Hoe dit ging kunt u lezen onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Ook wilde ik verbaal en non-verbaal betrokken zijn bij het gesprek en bij de patiënt. Door het filmpje terug te kijken van de laatste bijeenkomst, zag ik dat mijn houding open en actief was. Ook liet ik merken dat ik goed luisterde, door af en toe te knikken en geluid te maken zoals uhu. Qua vragen stellen was ik te suggestief, wat ook te lezen is onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Gesprek tijdens de 4 e training Ik was erg nerveus voor het gesprek. Ondanks dat ik dit bij mijn vorige opleiding al eerder had gedaan, had ik toch last van trillerige handen. Het ophalen van de cliënt ging naar mijn idee goed. Ik stelde mij netjes voor en brak het ijs door te vragen of de cliënt veilig was aangekomen. Het had namelijk gevroren. Tijdens de opening merkte ik dat ik door de zenuwen niet helder kon nadenken. Omdat ik zoveel wilde doen, schoot alles door mijn hoofd heen. Ik heb tijdens de opening doelen gesteld voor het gesprek. Door mijn zenuwen was ik de verwachting van de patiënt vergeten te vragen en was ik vergeten om te vertellen hoelang het gesprek zou gaan duren. Na de opening begon ik met het opnemen van wat algemene gegevens. Ik vond het heel erg lastig om te schrijven terwijl ik moest luisteren, waardoor ik het schrijven er een beetje bij had laten zitten. Ik vroeg de naam, de woonplaats en ik vroeg naar woon- en werksituatie. Een punt wat nog meer bij de algemene gegevens hoort is of er erfelijke ziekten zijn in de familie. Ik kon me niet echt vinden in dit punt, en waarom er nou iemand naar de diëtiste zou komen omdat er een ziekte in de familie is. Daarom heb ik hier niet naar gevraagd. Na de opening viel ik stil. Ik had een black-out en wist niet meer hoe ik de draad op moest pakken. De cliënt (simulatiepatiënt) redde mij door zelf te praten. Hij vertelde dat er een erfelijke ziekte in de familie zat. Na wat doorvragen had ik het probleem te pakken. Hij was bang om zelf ziek te worden.

4 Na het gesprek kreeg ik feedback van de simulatiepatiënt en mijn studiegenoten. De simulatiepatiënt vond het gesprek goed gaan, maar ik was te suggestief. Mijn medestudenten was dit ook opgevallen. Een ander puntje van feedback dat ik van de simulatiepatiënt kreeg was dat ik aan het einde niet vroeg of hij nog vragen had. Bewust worden van essentiële aspecten Gespreksvaardigheden Door terug te blikken op dit blok, ben ik in mij er bewust van geworden dat ik te suggestieve vragen stel. Ook ben ik af en toe nog op de verkeerde momenten gesloten. Ik ben mij er ook van bewust geworden dat ik te onzeker ben als het gaat om de vaardigheden parafraseren, samenvatten, herhalen, vragen stellen en reflecteren van gevoelens. Omdat ik bang ben dat het te geforceerd overkomt, durf ik het eigenlijk niet zo goed. Leerdoelen Mijn bewustwording van essentiële aspecten van het eerste leerdoel kunt u lezen onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Ik ben mij ervan bewust geworden dat ik een open en actieve houding heb. Ook ben ik mij ervan bewust geworden dat ik te suggestief ben qua vragen stellen, wat u ook kan lezen onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Gesprek van de 4 e training Als ik terug blik op het handelen, is er een duidelijk punt wat naar voren komt. De vraag of er erfelijke ziekten in een familie zijn is dus toch van belang. Nu is voor mij duidelijk dat je tijdens een gesprek alles na moet vragen, omdat het probleem overal in kan zitten. Een ander aspect waar ik mij bewust van ben geworden, is dat ik te suggestief ben qua vragen stellen. Toen ik het filmpje terugkeek, merkte ik dat ik twee suggestieve vragen achter elkaar vroeg. Ik merkte ook dat ik door deze vragen niet veel informatie kreeg van de cliënt. De suggestieve vragen hadden geen toegevoegde waarden aan het gesprek, het maakte het gesprek naar mijn idee eerder ongemakkelijk. Ook ben ik mij ervan bewust geworden dat zenuwen een erg grote rol hebben gespeeld. Ik kon hierdoor niet helder nadenken, waardoor ik een aantal belangrijke dingen vergat te vragen. Formuleren van handelingsalternatieven Gespreksvaardigheden Als het gaat om de vaardigheden parafraseren, samenvatten, herhalen, vragen stellen en reflecteren van gevoelens moet ik er een beetje lak aan hebben of het stom klinkt of niet. Ik zal het toch moeten oefenen.

5 Wat betreft vragen stellen kunt u mijn formulering van handelingsalternatieven lezen onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Leerdoelen Wat betreft de leerdoelen kunt u mijn formulering van handelingsalternatieven lezen onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Dit, omdat mijn grootste probleem bij het vragenstellen ligt. Dit komt bij alle reflecties naar voren. Gesprek van de 4 e training Een alternatief voor mijn handelen is dat ik alles na vraag, in plaats van een selectie maak waarvan ik denk dat die vragen relevant zijn. Een nadeel hiervan is dat het misschien langer duurt voordat je bij het probleem bent, maar het voordeel is dat je zeker weet dat je alles navraagt en zo een grotere kans hebt om het probleem te vinden. Een ander alternatief voor mijn handelen is dat ik rustiger moet blijven, zodat ik ietwat helderder kan nadenken. Ik denk dat het een goede oplossing is als ik op mijn ademhaling let. Wanneer ik merk dat de zenuwen de overhand gaan nemen, moet ik denk ik even een momentje voor mijzelf nemen en alles ordenen. Een nadeel hiervan is dat de stilte te lang kan zijn in het gesprek. Wanneer ik controle heb over mijn zenuwen, moet ik beter stilstaan bij de gesprekstechnieken. Vooral bij het doorvragen. Ik moet proberen suggestieve vragen open te stellen, zodat de cliënt niet het idee heeft alsof ik een bepaald beeld bij hem of haar heb. Handelen (voor de volgende keer) Samenvattend zijn de grootste problemen mijn onzekerheid wat betreft de vaardigheden parafraseren, samenvatten, herhalen, vragen stellen en reflecteren van gevoelens. De enige oplossing hiervoor is om het gewoon te doen, en niet bang te zijn om fouten te maken. Dit moet ik de volgende keer dus toepassen. Een ander probleem is het vragen stellen. Ik ben te suggestief en soms wat te gesloten. Voor de volgende keer moet ik proberen om beter stil te staan bij de vragen die ik stel. Suggestieve en gesloten vragen kunnen ook open gesteld worden. Hierop moet ik mij focussen. Als ik kijk naar het gesprek van de 4 e training, moet ik alles navragen om zo veel mogelijk informatie te winnen. Ook moet ik rustiger blijven, door op mijn ademhaling te letten en een momentje voor mijzelf moet nemen wanneer dit echt nodig is. Wanneer dit onder controle is, moet ik beter stilstaan bij de gesprekstechnieken.

6 Bijlage Reflectieverslag bijeenkomst 1 Deze bijeenkomst hebben we oefeningen gedaan waarbij vooral het vragen centraal stond. Bij de eerste oefening moest iedereen met de ruggen tegen elkaar zitten. De een moest, zonder te kijken, informatie aan de ander vertellen. De ander moest dit tekenen. Bij de eerste keer oefenen mochten er geen vragen gesteld worden, maar bij de tweede keer wel. Bij de tweede oefening moesten we open en gesloten vragen stellen, en uiteindelijk ging het om het doorvragen. Dit deden we met de hele groep. Terugblik op het handelen Oefening 1 (zonder vragen) Ik moest als eerste de informatie vertellen aan mijn gesprekspartner die het moest tekenen. Ik vertelde het aan mijn gesprekspartner zoals ik het zelf zou willen horen. Aan het eind van de oefening vergeleken we de tekening die mijn gesprekspartner had gemaakt met het voorbeeld wat ik aan haar uitlegde. De tekening was op 1 figuur na gelijk aan het voorbeeld. Ik vond dit erg lastig, omdat ik merkte dat mijn gesprekspartner de informatie niet interpreteerde zoals ik bedoelde Daarna moest ik tekenen. Aan het eind van de oefening is ook mijn tekening vergeleken met het voorbeeld. Ik had wat figuren in spiegelbeeld getekend, maar verder was mijn tekening ook gelijk aan het voorbeeld. Ook dit vond ik erg lastig om te doen, omdat ik me er in het begin totaal geen voorstelling bij kon maken. Wanneer iemand zegt dat er een cirkel getekend moet worden, dan kan dat van alles zijn. Gewoon een cirkel, of het is een begin van een zon. Het feit dat ik niet wist waar het over ging, maakte het erg lastig Oefening 1 (met vragen) Zowel mijn gesprekspartner als ikzelf hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen aan elkaar te stellen. De tekeningen die we hadden gemaakt naar aanleiding van de informatie die we elkaar vertelden waren meer gelijk aan het voorbeeld. Ik merkte dat ik erg veel vragen stelde, om het zo goed mogelijk te begrijpen. Ik vond dit makkelijker dan de andere oefening, maar alsnog lastig omdat je makkelijker op een dwaalspoor kan worden gezet. Oefening 2 We zaten met de klas in en kring, en we gingen zo de kring af om vragen te stellen aan de docente. Eerst moesten we open vragen stellen over het onderwerp sinterklaas. Ik was de eerste die mocht beginnen met vragen, maar uiteindelijk moest ik ook de laatste vragen stellen. Omdat iedereen een vraag stelde met wanneer, waarom, hoe, wat, en dergelijke, vond ik het lastig om als laatste een kloppende open vraag te stellen. Vervolgens moesten we doorvragen op de antwoorden die de docente gaf. Ik moest hier heel erg bij nadenken, omdat ik voor mijn gevoel heel erg geneigd was om net naast het onderwerp te vragen. Ik was wel verbaast hoe snel een onderwerp kan veranderen wanneer je op iets

7 doorvraagt. Ik begon met de eerste vraag, maar eindigde ook met de laatste vraag. De eerste vraag was gericht op Sinterklaas, de laatste vraag was gericht op kinderen en films. Bewust worden van essentiële aspecten Oefening 1 Door terug te blikken op het handelen tijdens de oefening, ben ik me ervan bewust geworden hoe lastig het is om iets duidelijk uit te leggen. Ik merkte hoe anders mijn gesprekspartner de informatie interpreteerde die ik doorgaf over de tekening. Ik heb hiervan geleerd dat ik er niet altijd vanuit moet gaan dat mensen me in een keer begrijpen. Oefening 2 Ik ben me ervan bewust geworden dat ik zodanig kan luisteren, dat ik een open of gesloten vraag kan stellen naar aanleiding van het onderwerp. Ik heb wel door dat ik nog goed moet oefenen met open en gesloten vragen, omdat ik naar mijn idee gauw een gesloten vraag stel wanneer ik in de veronderstelling ben dat ik een open vraag stel. Formuleren van handelingsalternatieven Ik ben van mening dat ik mij veel bewuster moet zijn van de vragen die ik stel en hoe ik naar iemand luister. In het dagelijks leven lijkt het allemaal zo makkelijk, maar nu word ik mezelf er van bewust dat het niet zo makkelijk is. Ook zal ik er niet van uit moeten gaan dat mensen de informatie net zo interpreteren zoals ik dat zou doen. Handelen (voor de volgende keren) Ik vind dat ik de volgende keer beter na moet denken bij wat ik doe. Ik denk dat het een groot verschil zal maken. Ik vind ook dat ik me meer moet inleven in de onwetendheid van de persoon tegen wie ik spreek. Smartdoel In de komende bijeenkomsten ben ik in staat om meer gerichte informatie te winnen, door middel van gerichte vragen te stellen.

8 Reflectieverslag bijeenkomst 2 Tijdens deze bijeenkomst stonden de gesprekstechnieken parafraseren, samenvatten, herhalen, vragen stellen en reflecteren van gevoelens centraal. De dag van deze bijeenkomst was ook een meeloopdag, dus tijdens de les hadden we een aantal leerlingen die mee kwamen lopen. De eerste oefening deden we samen met de leerlingen, door op de hen de technieken uit te oefenen. De tweede oefening deden we in drietallen, waarbinnen iemand de rol van diëtiste had, de ander had de rol van patiënt en de derde persoon was observeerster. Terugblik op het handelen Oefening 1 Tijdens deze oefening moesten we met de leerling praten over hoe haar dag was verlopen tot nu toe. Hierbij moesten we letten op de gesprekstechnieken die deze les centraal stonden. Het voelde voor mij erg onnatuurlijk om woorden of zinsdelen te herhalen, of tussentijds samen te vatten. Het reflecteren van gevoelens voelde het meest natuurlijk, omdat ik denk dat je dat in het dagelijks leven vaker doet dan herhalen of parafraseren. Oefening 2 Tijdens deze oefening heb ik alle drie de rollen moeten spelen, de rol als diëtiste, de rol als patiënt en de rol van observeerder. Het doel van het gesprek was om er achter te komen waarom de patiënt naar je toe was gekomen en wat er precies aan de hand was. Tijdens het gesprek waarin ik de rol als diëtiste had, probeerde ik op verschillende manieren erachter te komen wat de patiënt voelde. Ik vond het heel erg lastig, omdat ik de neiging had om dubbele vragen te stellen, terwijl ik wat anders bedoelde. Ik kwam niet helemaal goed uit mijn woorden, doordat de patiënt niet gemakkelijk vrij gaf waarom zij naar mij toe was gekomen. De rol als patiënt vond ik ook erg lastig. Ik had de taak gekregen om erg lacherig en nonchalant te doen. Ik vond het moeilijk om te doen alsof ik de informatie niet wil vrijgeven aan de diëtiste (de studente die deze rol had in het gesprek), omdat ik bang was het dan helemaal niet vrij te geven waardoor de rol als diëtiste erg lastig te spelen was. Ik heb hier ongeveer een middenweg in kunnen vinden, maar het inleven in een casus vond ik dus erg lastig. Maar tijdens een oefening hoeft het niet perfect te gaan, fouten mogen gelukkig nog gemaakt worden. Bewustwording van essentiële aspecten Oefening 1 Door deze oefening gedaan te hebben in de les, ben ik mij ervan bewust geworden dat ik erg onzeker ben wanneer ik de gesprekstechnieken moet toepassen. Ik denk dat dit komt omdat het zo onnatuurlijk voelt. Ik merk dat ik er nog niet helemaal achter sta wanneer ik bijvoorbeeld een woord herhaal. Oefening 2 Ik ben mij er van bewust geworden tijdens deze oefening dat ik moeite heb met het inleven in een rol. Ook merk ik dat ik er moeite mee heb om gevoelens te achterhalen.

9 Formuleren van handelingsalternatieven Ik ben van mening dat ik zekerder moet worden in de dingen die ik zeg. Het voelt erg onnatuurlijk, maar ik krijg te horen dat het niet onnatuurlijk klinkt. Ik zal ongetwijfeld in het dagelijks leven ook wel eens parafraseren of samenvatten of herhalen, maar dan ben ik me er niet van bewust. Ook ben ik van mening dat ik een oefening moet zien als oefening, en me niet druk moet maken als het niet lukt of als ik me niet goed kan inleven in een rol. Handelen (voor de volgende keren) Ik vind dat ik de volgende keren zo vaak mogelijk moet oefenen met de gesprekstechnieken die ik tot nu toe heb aangeleerd. Ongetwijfeld zal het dan stukje bij beetje natuurlijker aanvoelen, waardoor ik de onzekerheid daarover op den duur ook los kan laten. Ook vind ik dat ik er niet zo over moet inzitten als iets niet lukt, omdat we nu nog de mogelijkheid krijgen om te oefenen. Ik moet leren om minder druk op mijzelf te leggen tijdens de gespreksvaardigheidslessen. Smartdoel In de komende bijeenkomsten ben ik in staat om zekerder te worden in de gespreksvaardigheden, door er vaak mee te oefenen en feedback te gebruiken.

10 Reflectieverslag week 3 Deze week stond actief luisteren centraal. We hebben geoefend met het openen van een gesprek, en we hebben gekeken naar non-verbale uitstraling. Dit hebben we geoefend door middel van plaatjes van houdingen die opgezocht moesten worden ter voorbereiding van de les. Handelen Actief luisteren Tijdens het actief luisteren wilde ik zo geïnteresseerd mogelijk overkomen, ook non-verbaal. Ik wilde bereiken dat de cliënt (in dit geval medestudente) zich op haar gemak zou voelen en het idee zou hebben dat ze kon vertellen wat ze kwijt wilde. Opening van een gesprek Hierbij wilde ik bereiken dat de cliënt (in dit geval medestudente) zich op haar gemak zou gaan voelen door eerst wat vragen over andere dingen te stellen voordat ik to the point zou komen. Terugblik op het handelen Actief luisteren Tijdens het gesprek probeerde ik zoveel mogelijk actief te luisteren. Soms voelde dit wat onnatuurlijk aan, omdat ik bewust lette op het knikken met het hoofd. Ook het doorvragen voelde onnatuurlijk aan. Na het gesprek gaf mijn medestudente mij de feedback dat ik niet teveel moest doorvragen. Ik liet weinig ruimte open om een eigen invulling te geven. Opening van een gesprek Voor mijn gevoel ging het openen van het gesprek vrij goed. Ik stelde eerst andere vragen, zoals of de cliënt (in dit geval medestudente) de weg had kunnen vinden. Mijn medestudente gaf mij de feedback dat ze zich op haar gemak voelde, door de manier van beginnen. Ook werd er feedback gegeven over de duidelijkheid van het gesprek die ik aankondigde, wat ook aardig ging. Bewust worden van essentiële aspecten Actief luisteren Ik ben me ervan bewust dat ik af en toe te geforceerd bezig ben met het actieve luisteren. Non-verbaal gaat het prima, maar het verbale gedeelte vind ik nog erg lastig. Ik moet er meer mee oefenen, zodat het natuurlijker aanvoelt. Opening van een gesprek Ik ben me ervan bewust geworden dat een opening van een gesprek wel natuurlijk verloopt. Ik stel gelijk doelen tijdens de opening van het gesprek, wat handig is voor de cliënt, maar ook voor mijzelf. Formuleren van handelingsalternatieven Actief luisteren

11 Voor de volgende keer moet ik rustiger blijven en het niet forceren. Dit heeft oefening nodig, maar de komende keren moet ik er aan werken dat het natuurlijker klinkt en voelt. Opening van een gesprek Ik denk dat ik het de volgende keren net zo doe als in deze bijeenkomst, omdat dit mijzelf en de cliënt goed beviel. Handelen (voor de volgende keer) Voor de volgende keer moet ik oefenen om het natuurlijker te laten voelen en klinken. Smartdoelen Tijdens de laatste bijeenkomst ben ik in staat om een duidelijk gesprek te voeren, door toe te spitsen op de punten die besproken moeten worden. Tijdens de laatste bijeenkomst ben ik in staat om verbaal en non-verbaal betrokken te zijn bij de persoon en zijn/of haar verhaal door de daarbij behorende technieken toe te passen. Reflectieverslag bijeenkomst 4 heb ik verwerkt in het eindverslag

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

COVA 2. - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Student.nr: 500634892. Vak: COVA 2

COVA 2. - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Student.nr: 500634892. Vak: COVA 2 COVA 2 - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Naam: Esmée Keur Student.nr: 500634892 Klas: LV12-2B2 Vak: COVA 2 Docent: L. te Hennepe Leerjaar: 2012 2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz.3 Leerdoelen Blz.4 Sterkte/zwakte

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Toetsopdracht Cova 2. Nikita van Gilst Studentnummer: 500636371. Vak: Cova 2

Hogeschool van Amsterdam. Toetsopdracht Cova 2. Nikita van Gilst Studentnummer: 500636371. Vak: Cova 2 Hogeschool van Amsterdam Toetsopdracht Cova 2 Door: Nikita van Gilst Studentnummer: 500636371 Klas: Lv12-2a2 Vak: Cova 2 Docent: D. Kronenburg Datum: 14-06-2013 Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Beschrijving

Nadere informatie

Communicatieve Vaardigheden 2 Eindverslag

Communicatieve Vaardigheden 2 Eindverslag Communicatieve Vaardigheden 2 Eindverslag HBO-Verpleegkunde jaar 2 Suzanne van Vliet Studentnummer: 500640344 Groep 2A2 Docent: Daaf Kronenburg Datum: 14 juni 2013 Inhoud Inleiding...2 Leeswijzer...2 Leerdoelen...3

Nadere informatie

Bijlage 2. Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015. Summatief docentoordeel: voldoende (7)

Bijlage 2. Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015. Summatief docentoordeel: voldoende (7) Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015 Bijlage 2 BEOORDELING: Naam: Marieke Schuurmans Studentnummer: 2200843 Docenten: Gerrie van de Ven / Lonneke Schilders Datum: 2 april 2015 Summatief

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. OPDRACHTFORMULIER Gesprekken voeren 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

De Powerwords. Woorden die beïnvloeden. Auteur: Edwin Selij

De Powerwords. Woorden die beïnvloeden. Auteur: Edwin Selij Het volgende dat de bouwblokjes zijn van de yes set waar we zo direct nog even een inductie mee gaan doen. Gisteren zijn we begonnen met de yes set. Maar hoe kan je hem nog effectiever maken? Als je koppelwoorden

Nadere informatie

Communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer Communicatie op de werkvloer Voor een goede communicatie op de werkvloer is het noodzakelijk dat we letterlijk dezelfde taal spreken. Een goede kennis van het vakjargon is dan ook erg belangrijk. Net zo

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Toets Cova 2S. Hogeschool van Amsterdam. Lauri Linn Konter Studentnr.: 500642432. Opleiding: HBO Verpleegkunde

Toets Cova 2S. Hogeschool van Amsterdam. Lauri Linn Konter Studentnr.: 500642432. Opleiding: HBO Verpleegkunde Toets Cova 2S Hogeschool van Amsterdam Naam: Lauri Linn Konter Studentnr.: 500642432 Klas: LV12-2E2 Opleiding: HBO Verpleegkunde Vak: COVA 2S School: Hogeschool van Amsterdam Stageplaats: Amethist verslavingszorg

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

In dit e-book geef ik je een aantal tips en oefeningen die je heel gemakkelijk kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Probeer ze maar snel uit!

In dit e-book geef ik je een aantal tips en oefeningen die je heel gemakkelijk kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Probeer ze maar snel uit! In dit e-book geef ik je een aantal tips en oefeningen die je heel gemakkelijk kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Probeer ze maar snel uit! Hartelijke groeten, Petra Melkert Ergotherapeut en mindfulnesstrainer

Nadere informatie

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Ellen van den Ende in samenwerking met Mariëtte Verschure JONG EN HOOGGEVOELIG HOEZO ANDERS?! Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Uitgeverij Akasha Inhoud Hooggevoelig, hoezo anders?!

Nadere informatie

LERAAR: MACHIEL WETSELAAR

LERAAR: MACHIEL WETSELAAR MARLON VERBRUGGE KLAS: ABC P3 B LERAAR: MACHIEL WETSELAAR Avans Hogeschool s Hertogenbosch 2012 INHOUDSOPGAVE 1. De opdracht Blz. 3 1.1 Plan van Aanpak 1.2 Voorbereiding op het Interview 1.3 Het Verloop

Nadere informatie

11 Omgaan met verbale agressie

11 Omgaan met verbale agressie 11 Omgaan met verbale agressie AGRESSIE Praktijkinformatie Welke vormen zijn er? Hoe buig je opkomende verbale agressie om? Hoe en wanneer stel je je grens? EN Omgaan met verbale agressie Tip 1 Herken

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

STUDENT INFORMATIE Marc van Rooden Studentnummer 500547538 DOO Horeca en Voeding Minor Docent als coach 2014 Begeleiders: David Kooy & Floor Driessen

STUDENT INFORMATIE Marc van Rooden Studentnummer 500547538 DOO Horeca en Voeding Minor Docent als coach 2014 Begeleiders: David Kooy & Floor Driessen STUDENT INFORMATIE Marc van Rooden Studentnummer 500547538 DOO Horeca en Voeding Minor Docent als coach 2014 Begeleiders: David Kooy & Floor Driessen DOCENT ALS COACH Eindverslag minor Docent als coach

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst Voorproefje ALLES DUBBEL Survivalgids voor startende tweelingmama s Denise Hilhorst Inhoud Dubbel van start 7 Dubbel ervaren 8 Dubbel zwanger 10 Dubbel voorbereiden 19 Dubbel bevallen 25 Dubbel voeden

Nadere informatie

JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië)

JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië) lesbrief JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl afdeling educatie Nieuwe Huizen 41 4811 TL Breda +31 (0)76-515 49 84 afdeling techniek

Nadere informatie

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 ingevuld door 18 van de 26 deelnemers deelnemers waren heel divers eb varieerden in leeftijd van 13 t/m 23 jaar oud Welk cijfer geef je de training?

Nadere informatie

HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd. Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP

HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd. Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP Programma Kennismaking Competenties Gespreksvaardigheden Anamnesegesprek: o Uitvoeren o Observeren

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

= = = = = = =jáåçéêüéçéå. =téäòáàå. Het TOPOI- model

= = = = = = =jáåçéêüéçéå. =téäòáàå. Het TOPOI- model éêçîáååáéi á ã Ä ì ê Ö O Ç É a áê É Åí áé téäòáàå jáåçéêüéçéå Het TOPOI- model In de omgang met mensen, tijdens een gesprek stoten we gemakkelijk verschillen en misverstanden. Wie zich voorbereidt op storingen,

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Reflectie en feedback

Reflectie en feedback Reflectie en feedback Doelen bijeenkomst Kennis uitbreiden over reflectie en feedback Vaardigheden oefenen met stimuleren van reflectie Hoe in te bedden in de organisatie (wie, wanneer, teamoverzicht,

Nadere informatie

Content in Motion. Interviewen & Communicatie

Content in Motion. Interviewen & Communicatie Content in Motion Interviewen & Communicatie Communicatie wat is dat eigenlijk? Communicatie is afgeleid van het Latijnse woord: communicatio dat verbinding betekent. Later werd dit doorgetrokken naar

Nadere informatie

Tuesday, February 8, 2011. Opleiding Interactieve Media

Tuesday, February 8, 2011. Opleiding Interactieve Media Opleiding Interactieve Media Inhoud Inleiding presenteren 1. Voorwerk 2. Middenstuk 3. Begin presentatie 4. Einde presentatie 5. Visuele middelen 6. Non-verbale communicatie 7. Opdracht 8. Criteria 1.

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Yvonne de Haas Osiriscode: Inleverdatum: 07-03-2011. Stageverslag

Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Yvonne de Haas Osiriscode: Inleverdatum: 07-03-2011. Stageverslag Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Yvonne de Haas Osiriscode: Inleverdatum: 07-03-2011 Stageverslag Inhoudsopgave Nathalie Kombolitis Ab Meniststraat 5 3191 AA Hoogvliet Sollicitatiebrief Snuffelstage

Nadere informatie

Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.2

Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.2 Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.2 Bacheloropleiding Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 9 november 2015. 1) Begripsbepaling Het tentamen Beroepsvaardigheden en Thema

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent 2012 Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Derks & Derks Interviewkalender Weet wat je wil meten Voor een goed interview is een scherp functiebeeld noodzakelijk. Zorg ervoor

Nadere informatie

Feedback geven (als het toch anders moet)

Feedback geven (als het toch anders moet) Feedback geven (als het toch anders moet) Voordat je besluit feedback te geven: zeg je tegen jezelf dat die medewerker natuurlijk positieve intenties heeft. vraag je je af of je zelf wel duidelijk transparant

Nadere informatie

Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland)

Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland) lesbrief Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl F facebook.com/ stiltefestival afdeling educatie Nieuwe Huizen 41 4811

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

Bijlage 2. Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015. Summatief docentoordeel: goed (9)

Bijlage 2. Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015. Summatief docentoordeel: goed (9) Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015 Bijlage 2 BEOORDELING: Naam: Anneke Gielis Studentnummer: 2379511 Docenten: Gerrie van de Ven / Lonneke Schilders Datum: 2 april 2015 Summatief

Nadere informatie

Didactisch partnerschap

Didactisch partnerschap Didactisch partnerschap Vijf routekaarten om lastige situaties in het samenwerken met ouders te hanteren Het klinkt zo mooi: didactisch partnerschap. Zie daar als leraar maar eens een goede invulling aan

Nadere informatie

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator. Structuur gesprek 6. Specifieke modellen. Non-verbale. Informeren. Emoties hanteren. Verbale Geef een globaal oordeel over elke dimensie op een -puntenschaal waarbij

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Vraag het de patiënt. En: Durf te luisteren. Irèn Alders, Stichting Tinkerbell Patiëntencoach. Zwolle. 4 februari 2013

Vraag het de patiënt. En: Durf te luisteren. Irèn Alders, Stichting Tinkerbell Patiëntencoach. Zwolle. 4 februari 2013 Vraag het de patiënt En: Durf te luisteren Irèn Alders, Stichting Tinkerbell Patiëntencoach Zwolle 4 februari 2013 Instructie voor tafelbegeleiders bij de thema-avonden georganiseerd door de DVN in samenwerking

Nadere informatie

Marc Franzen info@franzen.cc

Marc Franzen info@franzen.cc Marc Franzen info@franzen.cc Je kunt de windrichting niet veranderen, wel hoe je de zeilen zet Uitdagend motiveren Agenda Kennis maken Verwachtingen inventarisatie Wat is uitdagen? Wat is motiveren? Bewustwording

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek COACHINGSVAARDIGHEDEN Maarten Van de Broek Effect op gecoachte bevestiging groei Ondersteuning status quo Effect bedreiging uitdaging Ondersteuning door actief luisteren Met je lichaam Open houding, oogcontact,

Nadere informatie

OPVOEDEN ZO!!! De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar

OPVOEDEN ZO!!! De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar OPVOEDEN ZO!!! Algemeen Het opvoeden van kinderen is leuk maar kan soms ook heel zwaar zijn. Bij het opvoeden van je kind komt heel wat kijken. Jij bent tenslotte diegene, die hem het goede voorbeeld moet

Nadere informatie

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Wat is communicatie LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) Open vragen stellen Waarderend gesprek Hoe geef je feedback (doorlopend proces) Oefenen d.m.v. rollenspellen

Nadere informatie

Art, Media & Me. Autobiotic Selfie

Art, Media & Me. Autobiotic Selfie Art, Media & Me Autobiotic Selfie Naam: Marjolein Joosse Klas: 1C Datum: 20 november 2015 Docenten: Saskia Freeke, Sonja van Vuure, Martin Lacet, John Hennequin Vak: Art/Media & Me Opdracht: Autobiotic

Nadere informatie

Het circus komt 3+ Clair de Lune Théâtre (België)

Het circus komt 3+ Clair de Lune Théâtre (België) lesbrief Het circus komt 3+ Clair de Lune Théâtre (België) onderbouw (groep 1 t/m 4) bezoekadres Markendaalseweg 75a Het doek gaat op. Er komt een schaduwcircus aan en alles is ineens mogelijk! Schaduwen

Nadere informatie

Reflectie simulatiegesprek

Reflectie simulatiegesprek Reflectie simulatiegesprek Naam: Iris Maring Studentnummer: Klas: VD1E2 Vak: diëtistische vaardigheden Docent: I. Meeldijk Datum: 20-04-2013 Casus Deze reflectie heeft als doel om terug te kijken op mijn

Nadere informatie

NIELS VAN UNEN GAME DESIGN

NIELS VAN UNEN GAME DESIGN NIELS VAN UNEN ZMC Practicum opdracht 1 26/09/15 Wendelien Koop Groepsleden Ruben Alexander Alice Milan Opdracht 1 Wat is je motivatie voor de opleiding? De reden dat ik game art ben gaan studeren is omdat,

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Therapie en training, iets voor jou? Als je bij De Hoenderloo Groep komt wonen, heb je vaak al veel meegemaakt in je leven. Het valt niet altijd

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken.

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. 2 5 Ik hoef niet aangespoord te worden om mijn taken te maken. Niemand hoeft mij te zeggen

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding Handleiding Studieloopbaanbegeleiding Trainingen slb voor de docent Marian Cornelissen 2 Studieloopbaanbegeiding Deze handleiding geeft algemene richtlijnen voor groepen die met het materiaal uit het boek

Nadere informatie

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Praktijkervaring reflectieverslag Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Datum: 19 mei 2013 Docent: Floor Scheffers Student: Jennifer van Staalduinen Studentnummer: 12062561 Klas: 1F2 Voorwoord Ik wil graag

Nadere informatie

Groeidocument trainingen blok 1

Groeidocument trainingen blok 1 Groeidocument trainingen blok 1 Jeroen Dusseldorp 11-10-2013 Inleiding... 3 Training 1 Competenties... 4 Training 2 Reflecteren... 5 Training 3 Overtuigen... 6 Training 4 Intake (deel 1)... 7 Training

Nadere informatie

Luisteren, doorvragen en feedback geven

Luisteren, doorvragen en feedback geven Luisteren, doorvragen en feedback geven Rogier Guns P-GIS 23 April 2007 Doelstelling presentatie LSD methode Actief Luisteren Doorvragen Feedback geven Let op: Sommige technieken lijken (theoretisch) heel

Nadere informatie

A. Informatie en instructie geven (waar wordt op gereflecteerd, hoe reflecteer je, hoe stimuleer je reflectie)

A. Informatie en instructie geven (waar wordt op gereflecteerd, hoe reflecteer je, hoe stimuleer je reflectie) 1 Handout Video-coaching laat inzien, onderzoek Feedback Op Reflectie (FOR) in MBO Workshop door Agaath Dekker-Groen, Onderwijkunde, Universiteit Utrecht a.m.dekker@uu.nl, agaath.dekker@gmail.com Promotie-onderzoek,

Nadere informatie

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 FLIPPEN Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 Verantwoording: Opleiding: Media Vormgeven School: Media college Amsterdam Jaar: 1 Projectomschrijving: Het maken van

Nadere informatie

de Beste Studiekeuze Aanpak

de Beste Studiekeuze Aanpak de Beste Studiekeuze Aanpak Welk pad kies jij? Zelkennis is vaag pagina 3,4 Waar sta jij nu? Ontdek jouw volgende stap pagina 5,6 Hoe kom ik erachter wat ik wil? 3 bronnen voor zelfkennis pagina 7 Concreet

Nadere informatie

POENS.NL. Onomatopeespel. Spelvarianten deel 1. Onomatopeespel - spelvarianten deel 1 - www.poens.nl - Jeroen Knevel

POENS.NL. Onomatopeespel. Spelvarianten deel 1. Onomatopeespel - spelvarianten deel 1 - www.poens.nl - Jeroen Knevel POENS.NL Onomatopeespel Spelvarianten deel 1 1 Onomatopee Het auditief beeld als expressief coaching instrument Jezelf beter leren kennen, de ander beter leren kennen, beter zicht krijgen op het samenwerken,

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen.

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen. Oefening 1: Nodig: 2 personen en een boom of een huisdier: Zoek een plek op bij een boom of in de buurt bij je paard of ander huisdier waar je even niet gestoord wordt en veilig even je ogen dicht kunt

Nadere informatie

De Yes Set. Dé manier om eenvoudig te beïnvloeden. Auteur: Edwin Selij

De Yes Set. Dé manier om eenvoudig te beïnvloeden. Auteur: Edwin Selij Ok, het volgende wat we gaan doen. We gaan beginnen. Misschien voor de meesten van jullie de eerste inductie, bewust dan. Ik denk dat jullie in je leven wel vaker mensen gehypnotiseerd hebben. Wie heeft

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

Relaties Hanteren. Leesteksten bij het onderdeel Samenvatten. Pagina 1 van 6

Relaties Hanteren. Leesteksten bij het onderdeel Samenvatten. Pagina 1 van 6 Relaties Hanteren Leesteksten bij het onderdeel Samenvatten Pagina 1 van 6 Responscategorieën Hulpverleners kunnen op verschillende manieren leiding geven aan een gesprek. Deze vormen van reacties van

Nadere informatie

Mindfulness bij volwassenen met een autismespectrumstoornis. Annelies Spek Klinisch psycholoog / Senior onderzoeker GGZ Eindhoven

Mindfulness bij volwassenen met een autismespectrumstoornis. Annelies Spek Klinisch psycholoog / Senior onderzoeker GGZ Eindhoven Mindfulness bij volwassenen met een autismespectrumstoornis Annelies Spek Klinisch psycholoog / Senior onderzoeker GGZ Eindhoven Volgorde Overbelasting Mindfulness Theorie Praktijk (aanpassingen) Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Observatie- en oefenlijst voor de 'algemene gespreksvaardigheden'

Observatie- en oefenlijst voor de 'algemene gespreksvaardigheden' Observatie- en oefenlijst voor de 'algemene gespreksvaardigheden' Instructie Je treft hier een observatie- en oefenlijst aan voor het observeren van de algemene gespreksvaardigheden. Er zijn dertien clusters

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren BEGRIJP JE WAT IK ZEG? Over communicatie, luisteren en vooroordelen Situering Om op een zinvolle manier met elkaar te communiceren, heb je veel vaardigheden nodig. De doelstellingen van deze trainingsachtige

Nadere informatie

Blijvend belang training, 49 respondenten

Blijvend belang training, 49 respondenten Evaluatie mindfulnesstrainingen, respondenten Blijvend belang training, respondenten Ja Weet niet Wat heb je geleerd in de training? Wat geleerd van training? Tot mezelf komen Problemen niet uit de weg

Nadere informatie

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009 2009 Leren reflecteren Jan Jacobs 27-1-2009 Leren Reflecteren Geef me de moed om te veranderen wat ik veranderen moet en kan. Geef me het geduld om te accepteren wat ik niet veranderen kan. Geef me de

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

PROCESVERSLAG SLB07. Scoren met solliciteren. Anthony Luzac, Michael van Loon, Pascal van der Krogt, Tristan Olsthoorn, Richard Lamens.

PROCESVERSLAG SLB07. Scoren met solliciteren. Anthony Luzac, Michael van Loon, Pascal van der Krogt, Tristan Olsthoorn, Richard Lamens. PROCESVERSLAG SLB07 Scoren met solliciteren Groep: Klas: Datum: Anthony Luzac, Michael van Loon, Pascal van der Krogt, Tristan Olsthoorn, Richard Lamens. WH28b1 31 maart 2014 Voorwoord In het derde en

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Evaluatie Rots & Water

Evaluatie Rots & Water Evaluatie Rots & Water Training Weerbaarheid Groep 8 St. Jozefschool Locatie Tarcisius Schooljaar 2003/2004 Door: Linda Geraeds Sociaal Cultureel Werker Docente Weerbaarheid Rots en Water Trainer CMWW

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Februari 2012 Workshop Eviont

Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 LEESWIJZER...3 INLEIDING...4 STAP 1: HET KADER...5 STAP 2: STATE, GEDRAG EN

Nadere informatie

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 STAGEVERSLAG 3 (WEEK 10 T/M 14) Student: Jolien Vrolijk, 10022090 College jaar: 2012-2013 Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 Lokatie: Technological Educational Institute of Crete in Sitia (TEI) Jaar:

Nadere informatie

LESBRIEF HARTENJAGERS 3.0

LESBRIEF HARTENJAGERS 3.0 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inhoudsopgave Docentenhandleiding Leerlingenbladen: Jonge Harten Theaterfestival FILMmmmmmmmm Wie werkt er mee aan een voorstelling? Opdracht Papagaaienjas Kijkwijzer LESBRIEF HARTENJAGERS

Nadere informatie

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl Mediatraining ACADEMIE ACADEMIE CONSULT WEB Over PGOsupport PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie, die haar diensten aanbiedt aan alle pgo-organisaties. PGOsupport is hèt bureau voor versterking

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

Eerste hulp bij planning

Eerste hulp bij planning Eerste hulp bij planning Druk, druk, druk, iedereen heeft het druk. Je hebt school, werk, sport, verjaardagen, hobby s, afspraken met vrienden en ga zo maar door. Het is iedereen wel eens overkomen dat

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

MONDELINGE PRESENTATIE

MONDELINGE PRESENTATIE MONDELINGE PRESENTATIE Zowel tijdens je opleiding als in je toekomstige beroepspraktijk zul je mondelinge presentaties voor een groep mensen moeten geven. Voor veel mensen is dat behoorlijk spannend. Dat

Nadere informatie

Training competenties en coaching

Training competenties en coaching Training competenties en coaching Projectencentrum ROC Kop Noord Holland Inhoudsopgave 1. Onderdeel competenties... 3 1.1. Wat zijn competenties?... 3 1.3. Het ijsbergmodel... 4 1.4. Hoe herken je een

Nadere informatie

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten Hoofdstuk 2: werken Werkwijze en opdrachten Boek en laptop nodig voor iedere

Nadere informatie