Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A Inleverdatum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011"

Transcriptie

1 Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A Inleverdatum:

2 Reflectieverslag eindpresentatie Handelen Gespreksvaardigheden Ik wilde door de geleerde gespreksvaardigheden een beter gesprek kunnen voeren dan voorheen. Dit wilde ik bereiken door elke training goed voor te bereiden en er actief aan deel te nemen. Leerdoelen Tijdens de laatste bijeenkomst ben ik in staat om een duidelijk gesprek te voeren, door toe te spitsen op de punten die besproken moeten worden. Dit wilde ik bereiken door mij te concentreren op het doorvragen, open en gesloten vragen. Tijdens de laatste bijeenkomst ben ik in staat om verbaal en non-verbaal betrokken te zijn bij de persoon en zijn/of haar verhaal door de daarbij behorende technieken toe te passen. Gesprek tijdens de 4 e training Mijn doel van het gesprek was om het probleem te kunnen achterhalen van de cliënt. Ik wilde dit doen door actief te luisteren. Ook wilde ik de gesprekstechnieken uitproberen die we de afgelopen weken hebben geoefend, zoals samenvatten en parafraseren. Ik wilde erop letten dat ik niet teveel gesloten vragen zou stellen, maar dat het gesprek toch bij het onderwerp bleef. Ook wilde ik dat het natuurlijk overkwam en voelde. In de afgelopen weken lukte dit niet goed in de les. Terugblik op het handelen Gespreksvaardigheden De eerste training stond het vragen centraal. Deze training werd ik mijzelf ervan bewust dat vragen erg belangrijk is om voldoende informatie te krijgen. Gaandeweg de trainingen lukte het mij steeds beter om informatie te krijgen via de vragen. In de laatste training bleek dat ik nog het meest worstelde met suggestieve vragen. Dit reflecteer ik in het kopje Gesprek van de 4 e training. De tweede training stonden de vaardigheden parafraseren, samenvatten, herhalen, vragen stellen en reflecteren van gevoelens centraal. Dit vond ik erg lastig, omdat het zo geforceerd voelde. Gaandeweg de trainingen begon dit steeds natuurlijker aan te voelen. Toch merk ik dat ik er niet bij stil sta, en het soms gewoon vergeet. Ik denk dat dit komt omdat het toch nog niet natuurlijk aanvoelt. Feedback van mijn medestudenten en de docente was dat het af en toe te geforceerd was, vooral het vragen stellen. Ik kan mij hier goed in vinden, omdat het ook zo voelt.

3 De derde training stond actief luisteren centraal. Ik vond dit aan de ene kant wel goed gaan, maar aan de andere kant ook wel lastig. Non-verbaal is mijn houding uitnodigend en actief, dus dat zat wel goed. Maar verbaal vond ik het lastig om door te vragen, wat ik net al aangaf bij de tweede training. Ik heb hier thuis mee geoefend, omdat de vierde training het gesprek met een simulatiepatiënt op de agenda stond. Thuis ging dit wel beter, maar ik vond het toch anders omdat er geen situatie was van hulpverlener en een cliënt. De vierde training stond het gesprek met een simulatiepatiënt centraal, wat u kunt lezen onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Leerdoelen Ik wilde dus een gesprek bereiken waarin ik mij toespitste op de dingen die besproken moesten worden. Omdat ik zoveel mogelijk informatie wilde verzamelen over de cliënt, probeerde ik op de goede momenten gesloten vragen te stellen. Hoe dit ging kunt u lezen onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Ook wilde ik verbaal en non-verbaal betrokken zijn bij het gesprek en bij de patiënt. Door het filmpje terug te kijken van de laatste bijeenkomst, zag ik dat mijn houding open en actief was. Ook liet ik merken dat ik goed luisterde, door af en toe te knikken en geluid te maken zoals uhu. Qua vragen stellen was ik te suggestief, wat ook te lezen is onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Gesprek tijdens de 4 e training Ik was erg nerveus voor het gesprek. Ondanks dat ik dit bij mijn vorige opleiding al eerder had gedaan, had ik toch last van trillerige handen. Het ophalen van de cliënt ging naar mijn idee goed. Ik stelde mij netjes voor en brak het ijs door te vragen of de cliënt veilig was aangekomen. Het had namelijk gevroren. Tijdens de opening merkte ik dat ik door de zenuwen niet helder kon nadenken. Omdat ik zoveel wilde doen, schoot alles door mijn hoofd heen. Ik heb tijdens de opening doelen gesteld voor het gesprek. Door mijn zenuwen was ik de verwachting van de patiënt vergeten te vragen en was ik vergeten om te vertellen hoelang het gesprek zou gaan duren. Na de opening begon ik met het opnemen van wat algemene gegevens. Ik vond het heel erg lastig om te schrijven terwijl ik moest luisteren, waardoor ik het schrijven er een beetje bij had laten zitten. Ik vroeg de naam, de woonplaats en ik vroeg naar woon- en werksituatie. Een punt wat nog meer bij de algemene gegevens hoort is of er erfelijke ziekten zijn in de familie. Ik kon me niet echt vinden in dit punt, en waarom er nou iemand naar de diëtiste zou komen omdat er een ziekte in de familie is. Daarom heb ik hier niet naar gevraagd. Na de opening viel ik stil. Ik had een black-out en wist niet meer hoe ik de draad op moest pakken. De cliënt (simulatiepatiënt) redde mij door zelf te praten. Hij vertelde dat er een erfelijke ziekte in de familie zat. Na wat doorvragen had ik het probleem te pakken. Hij was bang om zelf ziek te worden.

4 Na het gesprek kreeg ik feedback van de simulatiepatiënt en mijn studiegenoten. De simulatiepatiënt vond het gesprek goed gaan, maar ik was te suggestief. Mijn medestudenten was dit ook opgevallen. Een ander puntje van feedback dat ik van de simulatiepatiënt kreeg was dat ik aan het einde niet vroeg of hij nog vragen had. Bewust worden van essentiële aspecten Gespreksvaardigheden Door terug te blikken op dit blok, ben ik in mij er bewust van geworden dat ik te suggestieve vragen stel. Ook ben ik af en toe nog op de verkeerde momenten gesloten. Ik ben mij er ook van bewust geworden dat ik te onzeker ben als het gaat om de vaardigheden parafraseren, samenvatten, herhalen, vragen stellen en reflecteren van gevoelens. Omdat ik bang ben dat het te geforceerd overkomt, durf ik het eigenlijk niet zo goed. Leerdoelen Mijn bewustwording van essentiële aspecten van het eerste leerdoel kunt u lezen onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Ik ben mij ervan bewust geworden dat ik een open en actieve houding heb. Ook ben ik mij ervan bewust geworden dat ik te suggestief ben qua vragen stellen, wat u ook kan lezen onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Gesprek van de 4 e training Als ik terug blik op het handelen, is er een duidelijk punt wat naar voren komt. De vraag of er erfelijke ziekten in een familie zijn is dus toch van belang. Nu is voor mij duidelijk dat je tijdens een gesprek alles na moet vragen, omdat het probleem overal in kan zitten. Een ander aspect waar ik mij bewust van ben geworden, is dat ik te suggestief ben qua vragen stellen. Toen ik het filmpje terugkeek, merkte ik dat ik twee suggestieve vragen achter elkaar vroeg. Ik merkte ook dat ik door deze vragen niet veel informatie kreeg van de cliënt. De suggestieve vragen hadden geen toegevoegde waarden aan het gesprek, het maakte het gesprek naar mijn idee eerder ongemakkelijk. Ook ben ik mij ervan bewust geworden dat zenuwen een erg grote rol hebben gespeeld. Ik kon hierdoor niet helder nadenken, waardoor ik een aantal belangrijke dingen vergat te vragen. Formuleren van handelingsalternatieven Gespreksvaardigheden Als het gaat om de vaardigheden parafraseren, samenvatten, herhalen, vragen stellen en reflecteren van gevoelens moet ik er een beetje lak aan hebben of het stom klinkt of niet. Ik zal het toch moeten oefenen.

5 Wat betreft vragen stellen kunt u mijn formulering van handelingsalternatieven lezen onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Leerdoelen Wat betreft de leerdoelen kunt u mijn formulering van handelingsalternatieven lezen onder het kopje Gesprek van de 4 e training. Dit, omdat mijn grootste probleem bij het vragenstellen ligt. Dit komt bij alle reflecties naar voren. Gesprek van de 4 e training Een alternatief voor mijn handelen is dat ik alles na vraag, in plaats van een selectie maak waarvan ik denk dat die vragen relevant zijn. Een nadeel hiervan is dat het misschien langer duurt voordat je bij het probleem bent, maar het voordeel is dat je zeker weet dat je alles navraagt en zo een grotere kans hebt om het probleem te vinden. Een ander alternatief voor mijn handelen is dat ik rustiger moet blijven, zodat ik ietwat helderder kan nadenken. Ik denk dat het een goede oplossing is als ik op mijn ademhaling let. Wanneer ik merk dat de zenuwen de overhand gaan nemen, moet ik denk ik even een momentje voor mijzelf nemen en alles ordenen. Een nadeel hiervan is dat de stilte te lang kan zijn in het gesprek. Wanneer ik controle heb over mijn zenuwen, moet ik beter stilstaan bij de gesprekstechnieken. Vooral bij het doorvragen. Ik moet proberen suggestieve vragen open te stellen, zodat de cliënt niet het idee heeft alsof ik een bepaald beeld bij hem of haar heb. Handelen (voor de volgende keer) Samenvattend zijn de grootste problemen mijn onzekerheid wat betreft de vaardigheden parafraseren, samenvatten, herhalen, vragen stellen en reflecteren van gevoelens. De enige oplossing hiervoor is om het gewoon te doen, en niet bang te zijn om fouten te maken. Dit moet ik de volgende keer dus toepassen. Een ander probleem is het vragen stellen. Ik ben te suggestief en soms wat te gesloten. Voor de volgende keer moet ik proberen om beter stil te staan bij de vragen die ik stel. Suggestieve en gesloten vragen kunnen ook open gesteld worden. Hierop moet ik mij focussen. Als ik kijk naar het gesprek van de 4 e training, moet ik alles navragen om zo veel mogelijk informatie te winnen. Ook moet ik rustiger blijven, door op mijn ademhaling te letten en een momentje voor mijzelf moet nemen wanneer dit echt nodig is. Wanneer dit onder controle is, moet ik beter stilstaan bij de gesprekstechnieken.

6 Bijlage Reflectieverslag bijeenkomst 1 Deze bijeenkomst hebben we oefeningen gedaan waarbij vooral het vragen centraal stond. Bij de eerste oefening moest iedereen met de ruggen tegen elkaar zitten. De een moest, zonder te kijken, informatie aan de ander vertellen. De ander moest dit tekenen. Bij de eerste keer oefenen mochten er geen vragen gesteld worden, maar bij de tweede keer wel. Bij de tweede oefening moesten we open en gesloten vragen stellen, en uiteindelijk ging het om het doorvragen. Dit deden we met de hele groep. Terugblik op het handelen Oefening 1 (zonder vragen) Ik moest als eerste de informatie vertellen aan mijn gesprekspartner die het moest tekenen. Ik vertelde het aan mijn gesprekspartner zoals ik het zelf zou willen horen. Aan het eind van de oefening vergeleken we de tekening die mijn gesprekspartner had gemaakt met het voorbeeld wat ik aan haar uitlegde. De tekening was op 1 figuur na gelijk aan het voorbeeld. Ik vond dit erg lastig, omdat ik merkte dat mijn gesprekspartner de informatie niet interpreteerde zoals ik bedoelde Daarna moest ik tekenen. Aan het eind van de oefening is ook mijn tekening vergeleken met het voorbeeld. Ik had wat figuren in spiegelbeeld getekend, maar verder was mijn tekening ook gelijk aan het voorbeeld. Ook dit vond ik erg lastig om te doen, omdat ik me er in het begin totaal geen voorstelling bij kon maken. Wanneer iemand zegt dat er een cirkel getekend moet worden, dan kan dat van alles zijn. Gewoon een cirkel, of het is een begin van een zon. Het feit dat ik niet wist waar het over ging, maakte het erg lastig Oefening 1 (met vragen) Zowel mijn gesprekspartner als ikzelf hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen aan elkaar te stellen. De tekeningen die we hadden gemaakt naar aanleiding van de informatie die we elkaar vertelden waren meer gelijk aan het voorbeeld. Ik merkte dat ik erg veel vragen stelde, om het zo goed mogelijk te begrijpen. Ik vond dit makkelijker dan de andere oefening, maar alsnog lastig omdat je makkelijker op een dwaalspoor kan worden gezet. Oefening 2 We zaten met de klas in en kring, en we gingen zo de kring af om vragen te stellen aan de docente. Eerst moesten we open vragen stellen over het onderwerp sinterklaas. Ik was de eerste die mocht beginnen met vragen, maar uiteindelijk moest ik ook de laatste vragen stellen. Omdat iedereen een vraag stelde met wanneer, waarom, hoe, wat, en dergelijke, vond ik het lastig om als laatste een kloppende open vraag te stellen. Vervolgens moesten we doorvragen op de antwoorden die de docente gaf. Ik moest hier heel erg bij nadenken, omdat ik voor mijn gevoel heel erg geneigd was om net naast het onderwerp te vragen. Ik was wel verbaast hoe snel een onderwerp kan veranderen wanneer je op iets

7 doorvraagt. Ik begon met de eerste vraag, maar eindigde ook met de laatste vraag. De eerste vraag was gericht op Sinterklaas, de laatste vraag was gericht op kinderen en films. Bewust worden van essentiële aspecten Oefening 1 Door terug te blikken op het handelen tijdens de oefening, ben ik me ervan bewust geworden hoe lastig het is om iets duidelijk uit te leggen. Ik merkte hoe anders mijn gesprekspartner de informatie interpreteerde die ik doorgaf over de tekening. Ik heb hiervan geleerd dat ik er niet altijd vanuit moet gaan dat mensen me in een keer begrijpen. Oefening 2 Ik ben me ervan bewust geworden dat ik zodanig kan luisteren, dat ik een open of gesloten vraag kan stellen naar aanleiding van het onderwerp. Ik heb wel door dat ik nog goed moet oefenen met open en gesloten vragen, omdat ik naar mijn idee gauw een gesloten vraag stel wanneer ik in de veronderstelling ben dat ik een open vraag stel. Formuleren van handelingsalternatieven Ik ben van mening dat ik mij veel bewuster moet zijn van de vragen die ik stel en hoe ik naar iemand luister. In het dagelijks leven lijkt het allemaal zo makkelijk, maar nu word ik mezelf er van bewust dat het niet zo makkelijk is. Ook zal ik er niet van uit moeten gaan dat mensen de informatie net zo interpreteren zoals ik dat zou doen. Handelen (voor de volgende keren) Ik vind dat ik de volgende keer beter na moet denken bij wat ik doe. Ik denk dat het een groot verschil zal maken. Ik vind ook dat ik me meer moet inleven in de onwetendheid van de persoon tegen wie ik spreek. Smartdoel In de komende bijeenkomsten ben ik in staat om meer gerichte informatie te winnen, door middel van gerichte vragen te stellen.

8 Reflectieverslag bijeenkomst 2 Tijdens deze bijeenkomst stonden de gesprekstechnieken parafraseren, samenvatten, herhalen, vragen stellen en reflecteren van gevoelens centraal. De dag van deze bijeenkomst was ook een meeloopdag, dus tijdens de les hadden we een aantal leerlingen die mee kwamen lopen. De eerste oefening deden we samen met de leerlingen, door op de hen de technieken uit te oefenen. De tweede oefening deden we in drietallen, waarbinnen iemand de rol van diëtiste had, de ander had de rol van patiënt en de derde persoon was observeerster. Terugblik op het handelen Oefening 1 Tijdens deze oefening moesten we met de leerling praten over hoe haar dag was verlopen tot nu toe. Hierbij moesten we letten op de gesprekstechnieken die deze les centraal stonden. Het voelde voor mij erg onnatuurlijk om woorden of zinsdelen te herhalen, of tussentijds samen te vatten. Het reflecteren van gevoelens voelde het meest natuurlijk, omdat ik denk dat je dat in het dagelijks leven vaker doet dan herhalen of parafraseren. Oefening 2 Tijdens deze oefening heb ik alle drie de rollen moeten spelen, de rol als diëtiste, de rol als patiënt en de rol van observeerder. Het doel van het gesprek was om er achter te komen waarom de patiënt naar je toe was gekomen en wat er precies aan de hand was. Tijdens het gesprek waarin ik de rol als diëtiste had, probeerde ik op verschillende manieren erachter te komen wat de patiënt voelde. Ik vond het heel erg lastig, omdat ik de neiging had om dubbele vragen te stellen, terwijl ik wat anders bedoelde. Ik kwam niet helemaal goed uit mijn woorden, doordat de patiënt niet gemakkelijk vrij gaf waarom zij naar mij toe was gekomen. De rol als patiënt vond ik ook erg lastig. Ik had de taak gekregen om erg lacherig en nonchalant te doen. Ik vond het moeilijk om te doen alsof ik de informatie niet wil vrijgeven aan de diëtiste (de studente die deze rol had in het gesprek), omdat ik bang was het dan helemaal niet vrij te geven waardoor de rol als diëtiste erg lastig te spelen was. Ik heb hier ongeveer een middenweg in kunnen vinden, maar het inleven in een casus vond ik dus erg lastig. Maar tijdens een oefening hoeft het niet perfect te gaan, fouten mogen gelukkig nog gemaakt worden. Bewustwording van essentiële aspecten Oefening 1 Door deze oefening gedaan te hebben in de les, ben ik mij ervan bewust geworden dat ik erg onzeker ben wanneer ik de gesprekstechnieken moet toepassen. Ik denk dat dit komt omdat het zo onnatuurlijk voelt. Ik merk dat ik er nog niet helemaal achter sta wanneer ik bijvoorbeeld een woord herhaal. Oefening 2 Ik ben mij er van bewust geworden tijdens deze oefening dat ik moeite heb met het inleven in een rol. Ook merk ik dat ik er moeite mee heb om gevoelens te achterhalen.

9 Formuleren van handelingsalternatieven Ik ben van mening dat ik zekerder moet worden in de dingen die ik zeg. Het voelt erg onnatuurlijk, maar ik krijg te horen dat het niet onnatuurlijk klinkt. Ik zal ongetwijfeld in het dagelijks leven ook wel eens parafraseren of samenvatten of herhalen, maar dan ben ik me er niet van bewust. Ook ben ik van mening dat ik een oefening moet zien als oefening, en me niet druk moet maken als het niet lukt of als ik me niet goed kan inleven in een rol. Handelen (voor de volgende keren) Ik vind dat ik de volgende keren zo vaak mogelijk moet oefenen met de gesprekstechnieken die ik tot nu toe heb aangeleerd. Ongetwijfeld zal het dan stukje bij beetje natuurlijker aanvoelen, waardoor ik de onzekerheid daarover op den duur ook los kan laten. Ook vind ik dat ik er niet zo over moet inzitten als iets niet lukt, omdat we nu nog de mogelijkheid krijgen om te oefenen. Ik moet leren om minder druk op mijzelf te leggen tijdens de gespreksvaardigheidslessen. Smartdoel In de komende bijeenkomsten ben ik in staat om zekerder te worden in de gespreksvaardigheden, door er vaak mee te oefenen en feedback te gebruiken.

10 Reflectieverslag week 3 Deze week stond actief luisteren centraal. We hebben geoefend met het openen van een gesprek, en we hebben gekeken naar non-verbale uitstraling. Dit hebben we geoefend door middel van plaatjes van houdingen die opgezocht moesten worden ter voorbereiding van de les. Handelen Actief luisteren Tijdens het actief luisteren wilde ik zo geïnteresseerd mogelijk overkomen, ook non-verbaal. Ik wilde bereiken dat de cliënt (in dit geval medestudente) zich op haar gemak zou voelen en het idee zou hebben dat ze kon vertellen wat ze kwijt wilde. Opening van een gesprek Hierbij wilde ik bereiken dat de cliënt (in dit geval medestudente) zich op haar gemak zou gaan voelen door eerst wat vragen over andere dingen te stellen voordat ik to the point zou komen. Terugblik op het handelen Actief luisteren Tijdens het gesprek probeerde ik zoveel mogelijk actief te luisteren. Soms voelde dit wat onnatuurlijk aan, omdat ik bewust lette op het knikken met het hoofd. Ook het doorvragen voelde onnatuurlijk aan. Na het gesprek gaf mijn medestudente mij de feedback dat ik niet teveel moest doorvragen. Ik liet weinig ruimte open om een eigen invulling te geven. Opening van een gesprek Voor mijn gevoel ging het openen van het gesprek vrij goed. Ik stelde eerst andere vragen, zoals of de cliënt (in dit geval medestudente) de weg had kunnen vinden. Mijn medestudente gaf mij de feedback dat ze zich op haar gemak voelde, door de manier van beginnen. Ook werd er feedback gegeven over de duidelijkheid van het gesprek die ik aankondigde, wat ook aardig ging. Bewust worden van essentiële aspecten Actief luisteren Ik ben me ervan bewust dat ik af en toe te geforceerd bezig ben met het actieve luisteren. Non-verbaal gaat het prima, maar het verbale gedeelte vind ik nog erg lastig. Ik moet er meer mee oefenen, zodat het natuurlijker aanvoelt. Opening van een gesprek Ik ben me ervan bewust geworden dat een opening van een gesprek wel natuurlijk verloopt. Ik stel gelijk doelen tijdens de opening van het gesprek, wat handig is voor de cliënt, maar ook voor mijzelf. Formuleren van handelingsalternatieven Actief luisteren

11 Voor de volgende keer moet ik rustiger blijven en het niet forceren. Dit heeft oefening nodig, maar de komende keren moet ik er aan werken dat het natuurlijker klinkt en voelt. Opening van een gesprek Ik denk dat ik het de volgende keren net zo doe als in deze bijeenkomst, omdat dit mijzelf en de cliënt goed beviel. Handelen (voor de volgende keer) Voor de volgende keer moet ik oefenen om het natuurlijker te laten voelen en klinken. Smartdoelen Tijdens de laatste bijeenkomst ben ik in staat om een duidelijk gesprek te voeren, door toe te spitsen op de punten die besproken moeten worden. Tijdens de laatste bijeenkomst ben ik in staat om verbaal en non-verbaal betrokken te zijn bij de persoon en zijn/of haar verhaal door de daarbij behorende technieken toe te passen. Reflectieverslag bijeenkomst 4 heb ik verwerkt in het eindverslag

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

COVA 2. - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Student.nr: 500634892. Vak: COVA 2

COVA 2. - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Student.nr: 500634892. Vak: COVA 2 COVA 2 - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Naam: Esmée Keur Student.nr: 500634892 Klas: LV12-2B2 Vak: COVA 2 Docent: L. te Hennepe Leerjaar: 2012 2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz.3 Leerdoelen Blz.4 Sterkte/zwakte

Nadere informatie

COVA 2. Naam: Sanne Terpstra. Studentennummer: Klas: 2B2. Lerares: L. te Hennepe

COVA 2. Naam: Sanne Terpstra. Studentennummer: Klas: 2B2. Lerares: L. te Hennepe COVA 2 Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Lerares: L. te Hennepe Inhoudsopgave Inleiding 2 Casus 3 Leerdoelen 3 Sterkte zwakte analyse 4 Gespreksanalyse 6 Reflectie 9 Bijlagen 12

Nadere informatie

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Naam student: Roos Wiggelendam Klas: 2A2 Studentnummer: 500634829 Docent: D. Kronenburg Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Datum: 14/06/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Casus Blz. 4 Leerdoelen

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Eindopdracht: COVA 1 & 1S Probleemverhelderend gesprek

Eindopdracht: COVA 1 & 1S Probleemverhelderend gesprek Eindopdracht: COVA 1 & 1S Probleemverhelderend gesprek Door: Nikita van Gilst (500636371) Klas: 2a2 (vorige klas 1e2) Vak: COVA 1&1S Docent: Marjoke Hoekstra Inleverdatum: Week 2 Inlevervorm: Herkansing

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Inleiding 3. Les zingeving 3. Les rouw en verlies 3. Les euthanasie 4. Doorvragen en assertief 4. Casus 5. Reflectie op casus 5.

Inleiding 3. Les zingeving 3. Les rouw en verlies 3. Les euthanasie 4. Doorvragen en assertief 4. Casus 5. Reflectie op casus 5. Naam: Joyce Stuijt Leerlingennummer: 500635116 Klas: 2B2 Vak: Cova 2S Docent: I. te Hennepe Datum: 15 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les zingeving 3 Les rouw en verlies 3 Les euthanasie 4 Doorvragen

Nadere informatie

Eindopdracht Cova 2 Stage

Eindopdracht Cova 2 Stage Eindopdracht Cova 2 Stage Door: Nikita van Gilst (500636371) Klas: 2a2 Vak: COVA 2 Docent: Meneer Kronenburg Inleverdatum: 12 januari 2013 Inhoudopgave Inleiding Blz. 3 Reflectieverslag Cova lessen 1,2

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Toetsopdracht Cova 2. Nikita van Gilst Studentnummer: 500636371. Vak: Cova 2

Hogeschool van Amsterdam. Toetsopdracht Cova 2. Nikita van Gilst Studentnummer: 500636371. Vak: Cova 2 Hogeschool van Amsterdam Toetsopdracht Cova 2 Door: Nikita van Gilst Studentnummer: 500636371 Klas: Lv12-2a2 Vak: Cova 2 Docent: D. Kronenburg Datum: 14-06-2013 Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Beschrijving

Nadere informatie

Communicatieve Vaardigheden 2 Eindverslag

Communicatieve Vaardigheden 2 Eindverslag Communicatieve Vaardigheden 2 Eindverslag HBO-Verpleegkunde jaar 2 Suzanne van Vliet Studentnummer: 500640344 Groep 2A2 Docent: Daaf Kronenburg Datum: 14 juni 2013 Inhoud Inleiding...2 Leeswijzer...2 Leerdoelen...3

Nadere informatie

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB.

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB. SLB reflectie eindverslag Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: 12043273 Datum: 05.11.2012 Vak: SLB 1 Inhoudsopgave Bijeenkomst 1 Blz. 3 Bijeenkomst 2 Blz. 4 Reflectie 3 + competenties

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. OPDRACHTFORMULIER Gesprekken voeren 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Bijlage 2. Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015. Summatief docentoordeel: voldoende (7)

Bijlage 2. Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015. Summatief docentoordeel: voldoende (7) Beoordelingsformulier Gesprekstechnieken LEH 6 2014-2015 Bijlage 2 BEOORDELING: Naam: Marieke Schuurmans Studentnummer: 2200843 Docenten: Gerrie van de Ven / Lonneke Schilders Datum: 2 april 2015 Summatief

Nadere informatie

Communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer Communicatie op de werkvloer Voor een goede communicatie op de werkvloer is het noodzakelijk dat we letterlijk dezelfde taal spreken. Een goede kennis van het vakjargon is dan ook erg belangrijk. Net zo

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst Voorproefje ALLES DUBBEL Survivalgids voor startende tweelingmama s Denise Hilhorst Inhoud Dubbel van start 7 Dubbel ervaren 8 Dubbel zwanger 10 Dubbel voorbereiden 19 Dubbel bevallen 25 Dubbel voeden

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 6 LUISTEREN, SAMENVATTEN EN DOORVRAGEN

OPDRACHTEN BIJ THEMA 6 LUISTEREN, SAMENVATTEN EN DOORVRAGEN OPDRACHTEN BIJ THEMA 6 LUISTEREN, SAMENVATTEN EN DOORVRAGEN Al die gesprekstechnieken zijn maar onnatuurlijk en vervelend. INLEIDING Mensen die kiezen voor een beroep in het welzijnswerk, kunnen vaak van

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Advies en verkoopvaardigheden

Advies en verkoopvaardigheden Advies en verkoopvaardigheden en 1/6 Voorbereidingsopdracht bijeenkomst 1 Wat versta jij onder verkoop? Bewust worden wat verkopen in de apotheek is. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst oriënteer je

Nadere informatie

Klanttest 2. Sint- Petrusschool Diemen Groep 7. Nicole Blok Top-ondernemen

Klanttest 2. Sint- Petrusschool Diemen Groep 7. Nicole Blok Top-ondernemen Klanttest 2 Sint- Petrusschool Diemen Groep 7 Nicole Blok Top-ondernemen Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van de Klanttest De doelgroep Klanttest Conclusie Foto s van de opdracht Voorwoord Op donderdag

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent 2012 Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Derks & Derks Interviewkalender Weet wat je wil meten Voor een goed interview is een scherp functiebeeld noodzakelijk. Zorg ervoor

Nadere informatie

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Ellen van den Ende in samenwerking met Mariëtte Verschure JONG EN HOOGGEVOELIG HOEZO ANDERS?! Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Uitgeverij Akasha Inhoud Hooggevoelig, hoezo anders?!

Nadere informatie

Presenteren Eindverslag. Maarten Meij Cmd1b 11 april, 2012

Presenteren Eindverslag. Maarten Meij Cmd1b 11 april, 2012 Presenteren Eindverslag Maarten Meij 0848912 Cmd1b 11 april, 2012 Presenteren, Opdracht 1 Mijn mening over mijn presentatie: Ik vond het zelf niet heel erg goed. Het was vrij kort, ik had op een gegeven

Nadere informatie

Reflectie simulatiegesprek

Reflectie simulatiegesprek Reflectie simulatiegesprek Naam: Iris Maring Studentnummer: Klas: VD1E2 Vak: diëtistische vaardigheden Docent: I. Meeldijk Datum: 20-04-2013 Casus Deze reflectie heeft als doel om terug te kijken op mijn

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Toets Cova 2S. Hogeschool van Amsterdam. Lauri Linn Konter Studentnr.: 500642432. Opleiding: HBO Verpleegkunde

Toets Cova 2S. Hogeschool van Amsterdam. Lauri Linn Konter Studentnr.: 500642432. Opleiding: HBO Verpleegkunde Toets Cova 2S Hogeschool van Amsterdam Naam: Lauri Linn Konter Studentnr.: 500642432 Klas: LV12-2E2 Opleiding: HBO Verpleegkunde Vak: COVA 2S School: Hogeschool van Amsterdam Stageplaats: Amethist verslavingszorg

Nadere informatie

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Wat is communicatie LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) Open vragen stellen Waarderend gesprek Hoe geef je feedback (doorlopend proces) Oefenen d.m.v. rollenspellen

Nadere informatie

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 FLIPPEN Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 Verantwoording: Opleiding: Media Vormgeven School: Media college Amsterdam Jaar: 1 Projectomschrijving: Het maken van

Nadere informatie

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Praktijkervaring reflectieverslag Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Datum: 19 mei 2013 Docent: Floor Scheffers Student: Jennifer van Staalduinen Studentnummer: 12062561 Klas: 1F2 Voorwoord Ik wil graag

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Specifieke leerdoel(en) verpleegkundige: Gespreksopening: -begroet de zorgvrager -benoemt het doel v/h gesprek. Benoemt goed het doel van het gesprek

Specifieke leerdoel(en) verpleegkundige: Gespreksopening: -begroet de zorgvrager -benoemt het doel v/h gesprek. Benoemt goed het doel van het gesprek Feedbackformulier anamnesegesprek gestructureerd/ met behulp van een vragenlijst Naam verpleegkundige : Lisa de Wit Naam observator : Chermaine papa Casus: Specifieke leerdoel(en) verpleegkundige: Structuur

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken.

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. 2 5 Ik hoef niet aangespoord te worden om mijn taken te maken. Niemand hoeft mij te zeggen

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

11 Omgaan met verbale agressie

11 Omgaan met verbale agressie 11 Omgaan met verbale agressie AGRESSIE Praktijkinformatie Welke vormen zijn er? Hoe buig je opkomende verbale agressie om? Hoe en wanneer stel je je grens? EN Omgaan met verbale agressie Tip 1 Herken

Nadere informatie

Reflecteren met kinderen; leren door vragen Yvonne Kleefkens en José van Loo

Reflecteren met kinderen; leren door vragen Yvonne Kleefkens en José van Loo Reflecteren met kinderen; leren door vragen Yvonne Kleefkens en José van Loo Jonge kinderen denken graag na over de wereld. Dat uit zich al heel vroeg in bijvoorbeeld de vragen die ze stellen: waarom,

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

360 graden Peerfeedback

360 graden Peerfeedback 360 graden Peerfeedback Naam: Han van de Donk Klas: 1D SLB-docent: S. Brukx Datum: 25/01/2015 360 graden feedback Professioneel Gedrag Student: Han van de Donk... SLB Docent: Sarina Brukx... Ingevuld door

Nadere informatie

SWOT. Werkblad 1 Sterke punten. 1.Omgevingsgericht heid

SWOT. Werkblad 1 Sterke punten. 1.Omgevingsgericht heid SWOT Werkblad 1 Sterke punten Sterke punten 1.Omgevingsgericht heid 2. Vermogen tot groei en vernieuwing Voorbeelden Ik ben echt iemand die midden in de maatschappij staat. Ik heb veel interesses binnen

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Therapie en training, iets voor jou? Als je bij De Hoenderloo Groep komt wonen, heb je vaak al veel meegemaakt in je leven. Het valt niet altijd

Nadere informatie

Opdracht Communicatieve vaardigheden (COVA) module 10. Studentnummer: 10043632

Opdracht Communicatieve vaardigheden (COVA) module 10. Studentnummer: 10043632 Opdracht Communicatieve vaardigheden (COVA) module 10 Naam: Esther Boers Studentnummer: 10043632 Klas: HDT 3G Opleiding: Huidtherapie Opdracht A Adviseren, gespreksvormen: het diagnose-recept model versus

Nadere informatie

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 ingevuld door 18 van de 26 deelnemers deelnemers waren heel divers eb varieerden in leeftijd van 13 t/m 23 jaar oud Welk cijfer geef je de training?

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? RESPECT

WAAROM DIT BOEKJE? RESPECT WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over pesten op het werk. Iemand kan bijvoorbeeld gepest worden door een collega. Of door de baas. PESTEN OF PLAGEN? Pesten is wat anders dan plagen. Iedereen maakt wel

Nadere informatie

Reflectieverslag Project Nieuwe Dingen Doen JDE-CTDESA.3V-12. Robin Leenders

Reflectieverslag Project Nieuwe Dingen Doen JDE-CTDESA.3V-12. Robin Leenders Reflectieverslag Project Nieuwe Dingen Doen JDE-CTDESA.3V-12 Robin Leenders 1594657 1 Leerdoelen Ik heb voor mijzelf drie leerdoelen opgesteld. Op de volgende pagina s noem ik ze onder elkaar en laat ik

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 1)

Luisteren: muziek (A2 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Training interviewen Communicatie jaar 1 2010, periode 1, week 4

Training interviewen Communicatie jaar 1 2010, periode 1, week 4 Training interviewen Communicatie jaar 1 2010, periode 1, week 4 Welk interview observeer je? Soort interview: Radio Datum interview: 20-09-2010 Interviewer(s): Frenk van der Linden Geïnterviewde: Rudolf

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt. -----

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt. ----- Test: Je persoonlijke afweerprofiel Met de volgende test kun je bepalen welk afweermechanisme je het meest gebruikt. Iedereen gebruikt alle afweervormen, maar er bestaan verschillen in de frequentie waarmee

Nadere informatie

Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen. Lisa van Ginkel

Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen. Lisa van Ginkel Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen Lisa van Ginkel 1571514 Leerdoelen Wat wil ik leren met dit project? Ik wil beter worden in mijn visuele vaardigheden. Ik wil beter worden in Photoshop, Illustrator

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

STUDENT INFORMATIE Marc van Rooden Studentnummer 500547538 DOO Horeca en Voeding Minor Docent als coach 2014 Begeleiders: David Kooy & Floor Driessen

STUDENT INFORMATIE Marc van Rooden Studentnummer 500547538 DOO Horeca en Voeding Minor Docent als coach 2014 Begeleiders: David Kooy & Floor Driessen STUDENT INFORMATIE Marc van Rooden Studentnummer 500547538 DOO Horeca en Voeding Minor Docent als coach 2014 Begeleiders: David Kooy & Floor Driessen DOCENT ALS COACH Eindverslag minor Docent als coach

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

C CO OV VA A 2S Eindverslag Verpleegkunde L. te Hennepe 15 ja anuari 2013 DG LV12 2B2 Eline Fuhren 500640542

C CO OV VA A 2S Eindverslag Verpleegkunde L. te Hennepe 15 ja anuari 2013 DG LV12 2B2 Eline Fuhren 500640542 COVA 2S Eind dverslag Verpleegkunde L. te Hennepe 15 januari 2013 DG LV12 2B2 500640542 Inhoudsopgave 1. Reflectieverslag bijeenkomst 1, 2 en 3 2. Thema 3. Extra informatie thema 4. Casus 5. Feedbackformulier

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

LERAAR: MACHIEL WETSELAAR

LERAAR: MACHIEL WETSELAAR MARLON VERBRUGGE KLAS: ABC P3 B LERAAR: MACHIEL WETSELAAR Avans Hogeschool s Hertogenbosch 2012 INHOUDSOPGAVE 1. De opdracht Blz. 3 1.1 Plan van Aanpak 1.2 Voorbereiding op het Interview 1.3 Het Verloop

Nadere informatie

Eerste hulp bij planning

Eerste hulp bij planning Eerste hulp bij planning Druk, druk, druk, iedereen heeft het druk. Je hebt school, werk, sport, verjaardagen, hobby s, afspraken met vrienden en ga zo maar door. Het is iedereen wel eens overkomen dat

Nadere informatie

Bijlage Stoere Schildpadden

Bijlage Stoere Schildpadden Bijlage Stoere Schildpadden Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Stoere Schildpadden, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies

Nadere informatie

LESBRIEF HARTENJAGERS 3.0

LESBRIEF HARTENJAGERS 3.0 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inhoudsopgave Docentenhandleiding Leerlingenbladen: Jonge Harten Theaterfestival FILMmmmmmmmm Wie werkt er mee aan een voorstelling? Opdracht Papagaaienjas Kijkwijzer LESBRIEF HARTENJAGERS

Nadere informatie

POENS.NL. Onomatopeespel. Spelvarianten deel 1. Onomatopeespel - spelvarianten deel 1 - www.poens.nl - Jeroen Knevel

POENS.NL. Onomatopeespel. Spelvarianten deel 1. Onomatopeespel - spelvarianten deel 1 - www.poens.nl - Jeroen Knevel POENS.NL Onomatopeespel Spelvarianten deel 1 1 Onomatopee Het auditief beeld als expressief coaching instrument Jezelf beter leren kennen, de ander beter leren kennen, beter zicht krijgen op het samenwerken,

Nadere informatie

Voorbereiding assessment

Voorbereiding assessment Voorbereiding assessment 1. Zelfportret gemaakt door malou... 1 2. Samenvatting... 3 3. Zelfportret door een docent... 5 4. Zelfportret door Slc er... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Aanvullende

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Luisteren, doorvragen en feedback geven

Luisteren, doorvragen en feedback geven Luisteren, doorvragen en feedback geven Rogier Guns P-GIS 23 April 2007 Doelstelling presentatie LSD methode Actief Luisteren Doorvragen Feedback geven Let op: Sommige technieken lijken (theoretisch) heel

Nadere informatie

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today Reflectieverslag 2013 Jeroen Tennis Today 13-6-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 4 Persoonlijke leerdoelen... 4 Reflectie volgens de PDCA-cyclus... 4 Hoofdstuk 2... 7 Stage... 7 Stageopdracht...

Nadere informatie