Wat weet jij over het leenstelsel?!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat weet jij over het leenstelsel?!"

Transcriptie

1 Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel?

2 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk zetten. Het leenstelsel, dat de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs vervangt voor een lening, is eind 2014 door de Tweede Kamer heen geloodst ondanks de vele bezwaren en protesten van studenten-, ouder- en budgetinstanties. Begin 2015 stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. Mocht de Eerste Kamer de wet aannemen, dan is de minister van onderwijs voornemens om het leenstelsel in te voeren per 1 september Studiekiezers moeten zich voor 1 mei inschrijven voor een opleiding; voor de decentrale selectie ligt de deadline op 15 januari. Met de nog altijd heersende onduidelijkheid voor aankomende studenten is het volgens de jongerenorganisaties onverantwoord om een leenstelsel in te voeren. Jongeren die voor een decentrale selectie kiezen weten niet of ze aankomend jaar studeren met een studiebeurs of met een leenstelsel, reguliere studiekiezers zitten nog altijd in onduidelijkheid over hun toekomst terwijl ze feitelijk nog maar drie maanden hebben om een studiekeuze te maken. Er zijn ook veel kritische geluiden over het leenstelsel in het onderwijsveld te horen. Zo blijkt dat de kennis van jongeren over de nieuwe regelgeving onder de maat is of dat het verwachtingspatroon onjuist is. Jongeren maken zich ernstig zorgen over hun levensonderhoud als ze te maken zouden krijgen met een leenstelsel of schetsen een negatief toekomstbeeld waarbij onder andere werken voor de kost naast een voltijdse studie meer regel dan uitzondering zou zijn. Al deze verschillende signalen hebben de jongerenorganisaties FNV Jong, LAKS en JOB doen besluiten om grootschalig onderzoek te doen naar de kennis van jongeren over het leenstelsel en het toekomstbeeld van jongeren in het leenstelsel. In januari 2015 is er een enquête gehouden welke door 1365 scholieren, mbo studenten, hbo studenten en wo studenten is ingevuld. De verwachtingen van de resultaten zijn ver overtroffen. De kennisachterstand is vele malen groter dan de jongerenorganisaties van tevoren hadden ingeschat. Dit onderzoek zet serieuze vraagtekens bij de kennis van en het draagvlak bij de jongeren van Nederland om op een verantwoorde manier een leenstelsel in te voeren. FNV Jong Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) 1

3 De meest opvallende resultaten in het kort: Wanneer het leenstelsel er komt wordt de basisbeurs voor iedereen die een hbo of universitaire studie gaat volgen afgeschaft. - Bijna een kwart van alle jongeren is niet goed op de hoogte van de veranderende wetgeving. - Ruim 1 op de 10 jongeren geeft aan dat de basisbeurs blijft bestaan. Voor huidige studenten verandert er in het nieuwe leenstelsel helemaal niks. - Meer dan de helft van de huidige universitaire studenten gaat er ten onrechte van uit dat hun 4e jaar studiefinanciering blijft bestaan of heeft geen idee. Hoe lang ben je maximaal bezig met het afbetalen van de studieschuld volgens de regels van het leenstelsel? - 71,8% van de jongeren is niet op de hoogte van de van de maximale afbetalingstermijn. Hoe hoog denk je dat de gemiddelde studieschuld is voor afgestudeerden die onder het leenstelsel vallen? - 83% weet niet wat de gemiddelde studieschuld is. - Ruim 3 op de 4 jongeren onderschat hun studieschuld. Als ik geen basisbeurs krijg moet ik gaan werken om mijn studie te bekostigen. - 8 op de 10 jongeren geeft aan (waarschijnlijk) te gaan werken om zijn of haar studie te bekostigen als het leenstelsel verdwijnt. Meer dan de helft (54,4%) is hier zeker van. - Onder huidige HBO studenten is zelfs sprake van 9 op de 10 jongeren. Als ik een bijbaan heb zal ik minder tijd besteden aan mijn studie. - 8 op de 10 jongeren geeft aan dat een bijbaan ten koste zou gaan van studeren. 43,5% is hier zeker van. 2

4 Resultaten onderzoek 'Wat weet jij over het leenstelsel?' Respondenten Er is een enquête uitgezet waar 1365 jongeren respons op hebben gegeven. Deze groep bestaat voor het overgrote deel uit scholieren uit het voortgezet onderwijs (62,3%). Het mbo is vertegenwoordigd in 7,2% van de respondenten. De overige 30,5% bestaat uit studenten uit het hoger onderwijs verdeeld over het HBO (7,0%) en WO (23,5%). Opleidingsniveau Aantal respondenten Scholieren 851 MBO studenten 98 HBO studenten 95 WO studenten 321 Totaal 1365 Wanneer het leenstelsel er komt wordt de basisbeurs voor iedereen die een HBO of universitaire studie gaat volgen afgeschaft. De minister van onderwijs Jet Bussemaker is voornemens om per 1 september 2015 de basisbeurs te vervangen voor een leenstelsel. Dit zou betekenen dat iedereen die na 1 september 2015 een nieuwe studie begint geen recht meer heeft op een basisbeurs. Uit het onderzoek blijkt dat bijna een kwart, 24,3%, niet goed op de hoogte is van de veranderende regelgeving. Ruim één op de tien jongeren geeft zelfs aan dat zij verwachten dat de basisbeurs blijft bestaan. Het meest opvallende is dat de huidige studenten (HBO 80%; WO 81,6%) het beste op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving, terwijl de groep voor wie deze wijziging het meest van belang zou moeten zijn, scholieren en mbo'ers die potentieel willen doorstuderen, het slechtst op de hoogte zijn van de afschaffing van de basisbeurs. Van de scholieren weet 26,1% niet hoe het zit tegenover 31,6% op het MBO. 3

5 Voor huidige studenten verandert er in het nieuwe leenstelsel helemaal niks. Volgens de site van het ministerie van onderwijs verandert er voor de huidige bachelor of masterstudenten niks. Deze informatie is echter misleidend danwel onjuist. Dat blijkt ook uit het onderzoek; meer dan de helft van alle WO studenten heeft niet door dat er ook voor hen veranderingen staan te wachten of weten het simpelweg niet. Bij de HBO studenten is de onwetendheid nog groter. Meer dan 8 op de 10 HBO studenten geven aan niet te weten of er iets verandert of zeggen dat er geen veranderingen voor hen te wachten staan. Dit is onjuist. Zo kunnen universitaire studenten op dit moment vier jaar lang aanspraak maken op studiefinanciering. Met het afschaffen van de basisbeurs kunnen huidige universitaire bachelorstudenten nog maar aanspraak maken op drie jaar studiefinanciering. Daarnaast zijn studiekosten in het leenstelsel niet meer aftrekbaar. Dit geldt ook voor de huidige groep studenten die niet onder de regels van het leenstelsel vallen. Vooral voor de grote groep WO studenten die er nog vanuit gaan dat ze recht hebben op vier jaar in plaats van drie jaar studiefinanciering, zal het leenstelsel grote financiële gevolgen hebben. Wanneer het leenstelsel er komt wordt de basisbeurs voor iedereen die een HBO of universitaire studie gaat volgen afgeschaft. Klopt 73,9% 68,4% 80% 81,6% 75,8% Klopt niet 9,8% 16,3% 14,7% 15,3% 11,9% Weet ik niet 16,3% 15,3% 5,3% 3,1% 12,4% Voor huidige studenten verandert er met het nieuwe leenstelsel helemaal niks. Klopt 60,9% 54,1% 68,4% 38,9% 55,8% Klopt niet 21,5% 29,6% 17,9% 49,2% 28,4% Weet ik niet 17,6% 16,3% 13,7% 11,8% 15,9% 4

6 In het leenstelsel heb ik recht op een aanvullende beurs als mijn ouders onvoldoende kunnen meebetalen aan mijn studie. Uit de resultaten kunnen we de conclusie trekken dat jongeren onvoldoende weten over de regels rondom de aanvullende beurs. Net meer dan de helft van de jongeren weet dat studenten met minder draagkrachtige ouders het recht behouden op een aanvullende beurs. Daarnaast behouden studenten in uitzonderlijke gevallen ook het recht op een aanvullende beurs, bijvoorbeeld studenten met onvindbare of weigerachtige ouders. Onder scholieren, de groep die als eerste te maken krijgt met het leenstelsel, is de onwetendheid het grootst. Twee op de tien scholieren denken zelfs dat de aanvullende beurs verdwijnt. In het leenstelsel heb ik recht op een aanvullende beurs als mijn ouders onvoldoende kunnen meebetalen aan mijn studie. De rente die ik over mijn studieschuld moet betalen staat vast. In het leenstelsel staat de rente die over de studieschuld betaald moet worden voor vijf jaar vast. Daarna wordt de rente opnieuw vastgesteld. Feitelijk staat de rente over de gehele looptijd van de studie dus niet vast. De verwachtingen zijn zelfs dat de rente oploopt ten opzichte van het huidige studiefinancieringsstelsel. 37,4% van alle jongeren geeft aan dat ze eigenlijk geen idee hebben hoe het met die rente zit. Een interessant gegeven als we dit combineren met het verwachtingspatroon dat jongeren hebben van de gemiddelde studieschuld in het leenstelsel. Klopt 50,6% 63,3% 60,0% 66,4% 55,9% Klopt niet 20,4% 21,4% 18,9% 12,1% 18,5% Weet ik niet 28,9% 15,3% 21,1% 21,5% 25,6% 5

7 Hoe lang ben je maximaal bezig met het afbetalen van de studieschuld volgens de regels van het leenstelsel? In het huidige stelsel heeft een terugbetaler 15 jaar de tijd om de studielening af te lossen. In het leenstelsel verandert dit naar 35 jaar. 71,8% van de ondervraagden is hier niet van op de hoogte. Een langere looptijd van de studieschuld betekent eveneens een langere looptijd van de rente, een gegeven waar de jongeren ook nog onvoldoende van af weten en waarvan de hoogte iedere vijf jaar varieert. De rente die ik over mijn studieschuld moet betalen staat vast. Klopt 36,2% 36,7% 35,8% 23,7% 33,3% Klopt niet 22,0% 33,7% 41,1% 43,9% 29,3% Weet ik niet 41,8% 29,6% 23,2% 32,4% 37,4% Hoe lang ben je maximaal bezig met het afbetalen van de studieschuld volgens de regels van het leenstelsel? 15 jaar 4,5% 14,3% 14,7% 11,2% 7,5% 20 jaar 7,1% 6,1% 11,6% 8,1% 7,5% 25 jaar 6,6% 7,1% 3,2% 3,7% 5,7% 30 jaar 31,5% 29,6% 32,6% 29,0% 30,8% 35 jaar 28,3% 28,6% 28,4% 27,7% 28,2% Weet ik niet 22,1% 14,3% 9,5% 20,2% 20,2% 6

8 Hoe hoog denk je dat de gemiddelde studieschuld is voor afgestudeerden die onder het leenstelsel vallen? In het leenstelsel zal de gemiddelde studieschuld van studenten aanzienlijk oplopen ten opzichte van de huidige studiefinanciering. Er zijn verschillende rapporten geschreven over de te verwachten gemiddelde studieschuld. In dit onderzoek wordt de publicatie 'Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering' van de Vereniging Hogescholen aangehouden, daarin wordt er gesproken over een gemiddelde studieschuld van bijna ,-. Uit onderstaande tabel blijkt dat 83% niet weet wat de gemiddelde studieschuld is. Daarnaast wordt de gemiddelde studieschuld massaal onderschat. Ruim drie op de vier jongeren onderschat de hoogte ervan. Dit in combinatie gezien met de onwetendheid over de rente (70,7% denkt dat de rente vast staat of heeft geen idee) en de onwetendheid over de looptijd van de studieschuld (71,8% is niet op de hoogte van de maximale looptijd van 35 jaar) laat zien dat de kennis van jongeren over het financiële huishouden na het behalen van een diploma zwaar onder de maat is. Hoe hoog denk je dat de gemiddelde studieschuld is voor afgestudeerden die onder het leenstelsel vallen? < ,9% 4,1% 2,1% 1,9% 2,7% ,7% 23,5% 11,6% 12,1% 13,3% ,4% 28,6% 23,2% 26,8% 25,2% ,4% 21,4% 23,2% 26,5% 27,1% ,5% 13,3% 18,9% 16,2% 17,0% > ,0% 9,2% 21,1% 16,5% 14,7% 7

9 Als ik geen basisbeurs krijg moet ik gaan werken om mijn studie te bekostigen. Ruim acht op de tien jongeren geeft aan (waarschijnlijk) te moeten werken om zijn of haar studie te bekostigen als het leenstelsel verdwijnt. Meer dan de helft van de jongeren geeft zelfs aan dat dit zeker het geval zal zijn. Bij de huidige HBO studenten is er zelfs sprake van negen op de tien studenten waarbij 65,3% aangeeft zeker te moeten werken naast het studeren. Het percentage jongeren dat aangeeft zeker niet te gaan werken is daarentegen ontzettend laag. Van alle ondervraagden geeft slechts 1,9% aan zeker niet te moeten werken om zijn of haar studie te bekostigen. Als ik geen basisbeurs krijg moet ik gaan werken om mijn studie te bekostigen. Zeker wel 48,5% 69,4% 65,3% 62,3% 54,4% Waarschijnlijk wel 33,8% 16,3% 27,4% 21,8% 29,3% Neutraal 11,5% 7,1% 3,2% 8,1% 9,8% Waarschijnlijk niet 4,7% 4,1% 2,1% 5,0% 4,5% Zeker niet 1,4% 3,1% 2,1% 2,8% 1,9% Als ik een bijbaan heb zal ik minder tijd besteden aan mijn studie. Te veel tijd besteden aan werk kan ten koste gaan van studeren. Uit de vorige vraag blijkt dat 83,7% waarschijnlijk dan wel zeker zal gaan werken om zijn of haar studie te kunnen bekostigen. 80,6% van de ondervraagden geeft aan dat dit ten koste zal gaan van het studeren. 43,5% geeft aan dat dit zelfs zeker het geval zal zijn. Bij de huidige studenten, die spreken uit ervaring, liggen de percentages zelfs nog een stukje hoger. 87,4% van de HBO studenten en 83,5% van de WO studenten geven aan dat werken ten koste gaat van studeren, waarbij zowel HBO studenten als WO studenten in meer dan de helft van de gevallen aangeven dat werken zeker ten koste gaat van studeren. Wederom is er maar een klein percentage van overtuigd dat dit niet het geval is: 2,9%. 8

10 Als ik een bijbaan heb zal ik minder tijd besteden aan mijn studie. Zeker wel 39,1% 45,9% 53,7% 51,4% 43,5% Waarschijnlijk wel 39,7% 33,7% 33,7% 32,1% 37,1% Neutraal 11,2% 14,3% 0,0% 6,9% 9,6% Waarschijnlijk niet 6,9% 4,1% 9,5% 6,9% 6,9% Zeker niet 3,1% 2,0% 3,2% 2,8% 2,9% 9

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst

Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Het geluid van jongvolwassenen op Schiermonnikoog Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN. W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605

Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN. W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605 20 januari 2015 Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605 Samenvatting Context & Aanleiding Veel jongeren

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012

Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012 Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012 Januari 2012 SAMENVATTING Seks onder je 25 ste 2012 is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Op bladzijde 411 komt de afkorting MP voorbij, waar staat deze afkorting voor?

Op bladzijde 411 komt de afkorting MP voorbij, waar staat deze afkorting voor? Roos Myrte Raoul Jolanda Joris Myrte Sanne Diego Suzanne De drie groepen die op p. 400 beschreven worden, aan welk soort activiteiten (buiten stemmen) moeten zij dan mee doen om bij 1 van die groepen te

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie