Algemeen Welzijnswerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Welzijnswerk"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr

2 Patrick Seys - algemeen directeur Dirk Remy - HR directeur Rita De Vis Regiodirecteur Waas-Dender Alain Slock Regiodirecteur Gent-Eeklo Marc Baele Regiodirecteur Aalst-Zuid-Oost Vlaanderen CONTACT: Verantwoordelijke uitgever: Patrick Seys, Algemeen Directeur CAW Oost-Vlaanderen - Visserij Gent -

3 Voorwoord Investeren in kwaliteit Het eerste werkjaar van CAW Oost-Vlaanderen zit erop. Dit eerste werkjaar na de fusie zal ongetwijfeld gekenmerkt blijven als het jaar van de organisatieontwikkeling en de afstemming van de interne werking over de regio s heen. Dit speelt zich zowel af op het domein van het management als op het terrein van de inhoudelijke werking. Bijgevolg waren we naast alle interne wijzigingen in 2014 ook actief gevat in tal van samenwerkingsprocessen en netwerkontwikkelingen in het brede welzijnswerkveld zoals onder meer de Brede Instap en het crisisnetwerk in Integrale Jeugdhulp, de uitbouw van 1712, onlinehulp, de schuldhulp, In deze ontwikkelingen ligt voor de komende jaren ongetwijfeld een grote uitdaging. Het CAW wil daarbij een belangrijke partner zijn. We worden permanent uitgedaagd door een overheid die op zoek is naar het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van de ingezette middelen. Dit heeft uiteraard een invloed op onze organisatieontwikkeling. We hebben oog voor een functioneel organisatiebeleid, maar we blijven de focus leggen op het faciliteren en ondersteunen van het uitbouwen van een kwalitatieve hulp- en dienstverlening. Deze interne processen komen minder aan bod in dit jaarverslag. We bleven in 2014 sterk investeren in een kwaliteitsvolle werking en het verzekeren van een divers aanbod aan dienst- en hulpverlening in Oost- Vlaanderen. Getuigen hiervan de personen die een beroep deden op het CAW. In dit jaarverslag gaan we uitvoerig in op het profiel van deze hulpvragers, hun vragen en hoe we hiermee aan de slag gegaan zijn. Veel tijd om te wennen aan onze nieuwe organisatie kregen we niet. Een snel evoluerende samenleving, waarbij maatschappelijke en individuele problemen zich steeds in een gewijzigde vorm aandienen, verplicht ons het CAW-aanbod voortdurend aan te passen om adequaat en gepast te kunnen inspelen op deze problemen. Dit vraagt in de eerste plaats veel energie en inzet van onze medewerkers, maar anderzijds dienen we dit permanente veranderingsproces te faciliteren. In heel wat situaties gebeurt dit samen met andere organisaties, al dan niet uit verschillende sectoren van het welzijnswerk. Verder in dit jaarverslag wordt uitvoeriger ingegaan op enkele van deze uitdagingen. De kracht en de mogelijkheden van CAW Oost-Vlaanderen worden in belangrijke mate bepaald door de inzet, de samenwerking, de ondersteuning en support waarop we kunnen rekenen. Ik denk hierbij aan de support van de medewerkers, de vrijwilligers, de bestuurders, de overheden, de samenwerkingspartners, de donateurs, de sympathisanten, Zonder hun steun en inzet zou CAW Oost-Vlaanderen niet zijn wat het nu is. Hiervoor een welgemeende dank! Tot slot wil ik nog eens terugkomen op de duizenden mensen die een beroep doen op CAW Oost-Vlaanderen. Dit getuigt niet alleen van onze bekendheid als welzijnsorganisatie, maar ook van de vele vragen en problemen waarmee burgers geconfronteerd worden. Dit zijn dikwijls complexe sociale of individuele problemen die te maken hebben met de werking en organisatie van onze maatschappij. We hopen dat dit werkingsverslag een bijdrage kan betekenen in het maatschappelijk debat hierover. Patrick Seys I Algemeen directeur Kris Coenegrachts I Voorzitter

4 CAW Inleiding tot een Centrum Algemeen Welzijnswerk Een CAW is een Centrum Algemeen Welzijnswerk, erkend door het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Een CAW biedt deskundige hulpverlening. Iedereen kan er terecht met om het even welke welzijnsvraag. Het CAW is vlot bereikbaar en hulp is altijd gratis. De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig, deskundig en gratis. Enkel voor een verblijf in een opvangcentrum wordt een kostprijs aangerekend. Onze hulpverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim. Wat bij het CAW verteld wordt, blijft daar. Cliënten mogen erop rekenen dat we discreet en zorgvuldig omgaan met vragen. Om het voor cliënten zo veilig mogelijk te maken (om over iemands situatie te praten) bieden we ook anonimiteit (meer info op Voor elke welzijnsvraag: Zit iemand midden in een echtscheiding? Loopt de bezoekregeling niet vlot? Weet iemand niet meer hoe de eindjes aan elkaar te knopen? Vragen over het gedrag van de eigen kinderen? Staat iemand bijna op straat en weet die niet waarheen? Eenzaam? Zit iemand met persoonlijke dingen in de knoop? Raakt hij of zij niet meer wijs uit de papieren? Slachtoffer van geweld, een inbraak of een ander misdrijf? Is een familielid veroordeeld voor een misdrijf? In het CAW is iedereen welkom met elke vraag. We zijn deskundig op vele terreinen en beschikken over goed opgeleide, professionele hulpverleners die samen met de cliënt naar werkbare oplossingen op zoek gaan. Onze deskundigen helpen om zicht te krijgen op de individuele situatie, helpen bij het vinden van mogelijkheden en oplossingen en bij het maken van keuzes. De cliënt beslist op elk moment wanneer hij of zij geen verdere hulp meer wenst. Info, advies en hulp Op het CAW-Onthaal informeren we mensen, zetten alles samen op een rij en verkennen mogelijke oplossingen en antwoorden. We helpen bij administratie of met praktische problemen. We wijzen er de weg naar diensten en organisaties in de buurt. 4

5 Onze nieuwe CAW-Onthaalfolder kan HELEMAAL gratis besteld worden via Tel.: VOOR IEDEREEN Iedereen kan met elke welzijnsvraag terecht in het CAW. We zijn makkelijk te bereiken op verschillende manieren: Tijdens de openingsuren kan men langskomen met of zonder afspraak. Buiten de openingsuren werken we steeds na afspraak. Info op Bellen kan op het nummer Wij schakelen door naar een CAW in de buurt. Vragen kunnen ook g d worden. Binnen de twee werkdagen worden ze beantwoord. Info op Elke werkdag kan via de website van het CAW gechat worden met een hulpverlener. Er is een chatruimte voor volwassenen en een voor jongeren. Info: Hulp binnen handbereik Soms is er ook meer tijd en ondersteuning nodig. In het CAW hebben we verschillende mogelijkheden om te begeleiden. De cliënt bepaalt rond welke thema s hij of zij wil werken en of die hulp alleen, samen met de partner of met het hele gezin kan. We brengen cliënten ook in contact met andere diensten die beter kunnen helpen. Vragen over misbruik, geweld en kindermishandeling Voor alle vragen over misbruik, geweld en kindermishandeling is er de gratis hulplijn Een professionele hulpverlener bekijkt samen met de beller wat hij of zij kan doen met die bezorgdheid. Meer info: Jongeren Speciaal voor jongeren is er het Jongerenonthaal, beter bekend als het JAC. Zij kunnen daar terecht met al hun vragen; ter plaatse, telefonisch, via mail of op de chat. Voor adressen, telefoonnummers en openingsuren: 5

6 Werkingsverslag 2014 Onze werking in cijfers Verschillende registratiesystemen in het CAW We brengen de werking van CAW Oost-Vlaanderen in beeld aan de hand van onze registratiegegevens. Sinds 2014 werken de meeste van onze hulpverleningsteams met een elektronisch dossier (We-dossier), waarin ook registratiegegevens bijgehouden worden. De medewerkers van het Justitieel Welzijnswerk werken in een apart elektronisch dossier, het GOS. Deze gegevens werden mee in rekening gebracht in onderstaande tabellen. Ten slotte zijn er nog enkele teams (1712 1, VLOCO, crisismeldpunt minderjarigen, inloopcentrum, nachtopvang) die enkel met een registratiesysteem werken; hun cijfers worden apart vermeld. Hoe moet je deze cijfers lezen? De cijfers hebben betrekking op het aantal hulpvragers. Dit zijn dus niet per se unieke personen. Cliënten kunnen zich namelijk meerdere keren per jaar aanmelden met een hulpvraag. Ook het feit dat cliënten anoniem kunnen blijven, maakt het moeilijk een zicht te hebben op het aantal unieke personen, terwijl we kijken naar het aantal hulpvragers. Van iedere persoon die hulp ontvangt worden registratiegegevens bijgehouden in het We-dossier. Hulpvragers kunnen indien gewenst anoniem geholpen worden op CAW-Onthaal en in sommige ambulante begeleidingen. De cliënt wordt enkel bevraagd in functie van zijn hulpvraag en niet omwille van de registratie. Hierdoor blijven een aantal gegevens onbevraagd ( onbekend en missings ). Wie zijn die hulpvragers? CAW Oost-Vlaanderen richt zich tot de gehele bevolking, maar met bijzondere aandacht voor personen en bevolkingsgroepen die een verhoogd risico lopen op verminderde welzijnskansen. De hulpvragers die in 2014 een beroep deden op CAW Oost- Vlaanderen zijn opgenomen in onze cliëntregistratie. Hun spreiding over de regio s wordt in de onderstaande tabel in beeld gebracht. REGIONALE SPREIDING N % GENT - EEKLO (G-E) WAAS - DENDER (W-D) AALST - Z-O-VL (AA-ZOV) We bereiken mannelijke en vrouwelijke cliënten. Van 255 cliënten is het geslacht onbekend. Globaal bekeken voor CAW Oost- Vlaanderen zijn 50,2% van de hulpvragers mannelijk en 48,9 % vrouwelijk. De onderstaande tabel toont verhoudingsgewijs duidelijke regionale verschillen. In de regio Gent-Eeklo stellen we vast dat wij een hoger percentage mannen bereiken. 6 1 De gegevens van 1712 zijn terug te vinden op pagina 17 Hulplijn 1712

7 REGIONALE SPREIDINg man VROUW GENT - EEKLO (G-E) WAAS - DENDER (W-D) AALST - Z-O-VL (AA-ZOV) Leeftijdscategorieën De cliënten die we bereiken situeren zich in alle leeftijdscategorieën, maar het betreft hoofdzakelijk jongvolwassenen (4.055) en volwassenen (17.377). Kinderen bereiken we voornamelijk in de bezoekruimtes, slachtofferhulp en in de opvangcentra die vergezellende kinderen opnemen. Jongeren vinden we overwegend terug bij de JAC s, de bezoekruimtes, slachtofferhulp, de opvangcentra en in de bemiddeling tussen jongeren en ouders. Jongvolwassenen worden geholpen in het JAC/Jongerenonthaal, slachtofferhulp, onthaalteams, justitieel welzijnswerk, crisishulp, opvangcentrum voor jongeren en gezins- en relationele hulpverlening. Ouderen vinden we vooral terug bij het Steunpunt Oudermis(be)handeling, het CAW-Onthaal, slachtofferhulp en het Welzijns- en Relatieteam. LEEFTIJD LEEFTIJD G-E W-D AA-ZOV CAW Kind (-12 jaar) Jongere (12-17 jaar) Jongvolwassene (18-25 jaar) Volwassene (26-59 jaar) Oudere ( jaar) Wanneer we inzoomen op de regio s, stellen we vast dat de regio Gent- Eeklo procentsgewijs minder jongeren (12-17 j.) bereikt en dat we als CAW weinig kinderen en ouderen bereiken. LEEFTIJDSPERCENTAGE G-E W-D AA-ZOV CAW Kind (-12 jaar) Jongere (12-17 jaar) Jongvolwassene (18-25 jaar) Volwassene (26-59 jaar) Oudere ( jaar) 1.4% 3.5% 16.2% 74% 4.9% 100% 2.2% 6.1% 16.8% 67.5% 7.4% 100% 1.8% 7.5% 17.3% 65.4% 8% 100% 1.7% 4.8% 16.6% 70.9% 6% 100% HERKOMST Na verwerking van de variabele origine 2 blijkt dat cliënten uit maar liefst 156 verschillende herkomstlanden afkomstig zijn. De top 5-landen van vreemde origine zijn in volgorde: Bulgarije, Marokko, Turkije, Ghana en Slowakije. ORIGINE G-E W-D AA-ZOV CAW België 61.1% 83.8% 88.1% 71.1% Bulgarije 5.7% 0.1% 0.1% 3.4% Marokko 3.9% 2.6% 2.1% 3.3% Turkije 3.4% 2.2% 0.7% 2.7% 404 kinderen jongvolwassenen jongeren Ghana Slowakije 2.1% 1.4% 0.1% 0.3% 0.1% 0.2% 1.3% 0.9% Andere origines 22.4% 10.9% 8.7% 17.3% 100% 100% 100% 100% volwassenen bejaarden N = 24,480 MISSING/ ONBEKEND = BESTAANSONZEKERHEID Omdat hulpverleners hun cliënten alleen bevragen in functie van hun hulpvraag en niet met het oog op het invullen van de registratie, ver- 2 Land van herkomst van de ouders of grootouders van de cliënt. Dit is een lijst van landen die erkend worden door de VN of Europa. Voor cliënten met dubbele origine geldt de volgende afspraak: indien één van beide ouders Belg is, kiest men het andere land. Indien beide ouders niet-belg zijn en verschillende origine hebben, kiest men één van de twee landen. 7

8 toont de variabele bestaansonzekerheid veel missings. De bestaanszekerheid werd genoteerd bij hulpvragers. Hiervan is 46,5 % bestaansonzeker: het gezin beschikt over geen inkomen of over een inkomen lager dan of gelijk aan het leefloon. BESTAANSONZEKERHEID BESTAANSONZEKERHEDEN > 46.5% CLIËNTEN CAW N % GENT - EEKLO (G-E) % WAAS - DENDER (WDD) % AALST - Z-O-VL (AA-ZOV) % % N = MISSING / ONBEKEND = WOONPLAATS Voor 71 % van onze hulpvragers is de officiële woonplaats gekend ( hulpvragers). Hiervan is 63,1 % gedomicilieerd in Oost-Vlaanderen (16.878). 3,7 % van de cliënten hebben geen domicilieadres of zijn ambtshalve geschrapt. WOONPLAATS G-E W-D AA-ZOV CAW KS Aalst KS Beveren KS Deinze KS Dendermonde KS Eeklo KS Gent KS Geraardsbergen KS Lokeren KS Ninove KS Oudenaarde KS Ronse KS Sint-Niklaas KS Wetteren KS Zottegem Geen dom. - ambsthalve geschrapt Overige Hulpverleningsgegevens: CAW-Onthaal en begeleiding We maken in onze registratie een onderscheid tussen cliënten die het centrum contacteren voor onthaal en vraagverduidelijking ( onthalen) en cliënten die we ambulant of (semi-)residentieel begeleiden (7.000 begeleidingen). De hulpvragers die in 2014 een beroep op ons centrum deden vinden we zowel op onthaal als begeleiding terug. Er zijn cliënten die reeds in 2013 een begeleiding hadden opgestart, deze personen vinden we niet meer terug in de onthaalgegevens van ONTHAAL EN BEGELEIDING Begeleiding: 23% Onthaal: 77% Onthaal is een proces van vraagverheldering dat start bij het eerste hulpverlenend contact en kan uitmonden in directe hulp (info, advies), doorverwijzing, instapgesprek voor vervolgbegeleiding. In de hulpverlening wordt sterk ingezet op het onthaal van de burger. Het onthaal bestaat hoofdzakelijk (73%) uit eenmalige contacten en voor 20% uit 2 tot 5 contacten. CONTACTNAME OP ONTHAAL op bureau telefonisch per mail via chat 8

9 7

10 De meeste contactnames gebeuren nog steeds fysiek op kantoor of telefonisch. % CONTACTNAME 3 G-E W-D AA-ZOV CAW Kantoor (fysiek) Huisbezoek Mobiel Telefonisch 61.8% 1.7% 0.6% 26.4% 33.9% 6.5% 1.4% 39.4% 51.4% 6.4% 1.6% 26.6% 50% 4.3% 1.1% 31.1% 8.6% 17.5% 12.6% 12.5% Andere: SMS, brief, fax, beeldtel. 0.9% 100.0% 1.3% 100.0% 1.4% 100.0% 1.1% 100.0% Vanuit regionaal perspectief valt het hoge percentage kantoorgesprekken op in de regio Gent-Eeklo; in de regio s Waas-Dender en Aalst Zuid-Oost-Vlaanderen daarentegen is er een hogere score bij het aantal huisbezoeken. Van CAW-Onthaal naar begeleiding Het scharniermoment tussen een onthaal en een begeleiding is het instapgesprek, waar de overstap kan gemaakt worden van onthaal naar een meer systematische en doelgerichte hulpverlening op basis van een wederzijds engagement. Begeleiding verloopt gemoduleerd Er liepen begeleidingsmodules in 2014: meestal wordt er per begeleiding één typemodule ingezet. Soms wordt er ook een tweede module ingezet. We registreerden 41 verschillende modules samengevat in de onderstaande tabel. MODULES BEGELEIDINGEN Justitiële begeleidingen Bezoekruimte en kinderbezoek De ambulante begeleidingen zijn begeleiding basisrechten, individuele begeleidingen en crisisbegeleidingen, begeleiding psychische problemen, relatie- en gezinsbegeleiding, financiële begeleidingen, bezoekruimte, begeleiding slachtofferschap en woonbegeleidingen. De justitiële begeleidingen betreffen de leerprojecten, de hulpverlening aan seksueel delinquenten en de begeleiding van de gedetineerden in de gevangenis en hun naaste omgeving. De residentiële begeleidingen zijn integrale begeleidingen van mannen, vrouwen, gezinnen en koppels met of zonder kinderen gecombineerd met opvang. De typemodule opvang van kinderen van ouders in een opvangsituatie bedraagt 127. De residentiële begeleiding van slachtoffers van partnergeweld werd opgenomen onder de rubriek begeleiding slachtofferschap en IFG (intra-familiaal geweld). Problematieken We werken rond een brede waaier aan problematieken. In 2014 springen volgende thema s (in volgorde van grootteorde) in het oog: geestelijk welzijn/geestelijke gezondheid 5 (8.730 hulpvragen), dak- en thuisloosheid (8.041 hulpvragen), financiële problemen (5.789 hulpvragen), gezinsrelaties (4.607 hulpvragen), partnerrelatie (3.908 hulpvragen). Begeleiding basisrechten Individuele en crisisbegeleiding Begeleiding psychische en persoonlijke problemen Relatie- en gezinsbegeleiding Financiële begeleiding Woonbegeleidingen Residentiële begeleidingen Begeleiding slachtofferschap en IFG GEESTELIJK WELZIJN - GEESTELIJKE GEZONDHEID HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS - DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN Veel mensen stapten in 2014 naar het CAW met problemen betreffende hun geestelijk welzijn: hulpvragen Chatgesprekken werden in een apart programma geregistreerd. Hierdoor beschikken we slechts over het totaal aantal chats en kunnen geen cliënt- en hulpverleningsgegevens genereren. 4 Van de begeleidingen werd van 416 geen typemodule geregistreerd.

11 Hieronder vallen o.m. verwerkingsproblemen, stress en draagkracht, middelengebruik, zelfbeleving en identiteit, gedragsproblemen, contact met anderen, stemmingsproblemen, REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 25.5% 42.9% W-D 34.2% 31.4% AA-ZOV 22.5% 30.7% 27.1% 36.9% Problemen in verband met het geestelijk welzijn komen verhoudingsgewijs het meest aan bod tijdens de begeleiding: in 36,9 % van ons begeleidingsmodules. Ook op het CAW-Onthaal besteedt men veel aandacht aan deze problematiek, met een uitschieter in de regio Waas-Dender. DAK- EN THUISLOOSHEID DAK- EN THUISLOOSHEID FINANCIËLE PROBLEMEN FINANCIËLE PROBLEMEN HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS - DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN We richten ons op maatschappelijk kwetsbaren, dus is het niet verwonderlijk dat heel wat cliënten van het CAW ook financiële problemen ervaren. Het betreft onder andere geen of een te laag inkomen, administratieve problemen, problemen met een uitkering, budgetteringsproblemen, schulden, juridische vragen rond consumentenrecht, REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 17.4% 35% W-D 10.8% 26.7% AA-ZOV 16.6% 34.5% 15.7% 32.5% Het percentage financiële problemen scoort het laagst in regio Waas- Dender zowel qua onthaal als begeleiding. Gezins- en relatieproblemen HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS - DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN De CAW s hebben historisch een uitgebreid aanbod voor dak- en thuislozen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dak- en thuisloosheid als problematiek bij ons hoog scoort. REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 36.9% 25.9% W-D 14.3% 5.6% AA-ZOV 17.9% 21.7% 28% 23.2% Wanneer we inzoomen op de regio s, stellen we vast dat de regio Gent- Eeklo procentsgewijs meer personen met een dak- en thuisloosheidsproblematiek bereikt op het Onthaal. GEZINSRELATIEPROBLEMEN HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS - DENDER > 948 AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN Problemen op het vlak van gezinsrelaties komen ook vaak voor, meestal in combinatie met andere problemen (opvoedingsvragen, problemen van kinderen na scheiding, ouderschap na scheiding, co-ouderschap, gebrek aan pedagogische vaardigheden en pedagogische onmacht, probleemgedrag bij kinderen, gebrek aan regels, problemen in een nieuw samengesteld gezin, gebrek aan afstemming tussen ouders, draagkracht moeder, ) REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 10.5% 22.5% W-D 17.4% 29.4% AA-ZOV 13.6% 25% 12.7% 25% 5 Voorheen werd deze variabele psychische problemen genoemd, maar de term werd veranderd om verwarring met psychiatrische problemen te vermijden. Het gaat onder andere over verwerkingsproblemen, stress en draagkracht, middelengebruik, zelfbeleving en identiteit, gedragsproblemen, contact met anderen, stemmingsproblemen, 11

12 PARTNERRELATIE RELATIEPROBLEMEN 70% 60% MELDER 60% HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS - DENDER > 758 AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN Heel wat cliënten vragen hulp en ondersteuning bij partnerrelatieproblemen. De vragen zijn zeer divers en vaak gecombineerd met andere problemen. De relatieproblemen hebben o.m. betrekking op de partnerrelatie, relatiebeëindiging, scheiding, verstoorde relatiepatronen, rolconflicten en communicatieproblemen, partnergeweld, invloed van een individueel probleem van een partner op de relatie, beslissingsproces, relatievorming, partnerkeuze, zwangerschap, REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 10.8% 16.6% W-D 13.8% 20.4% AA-ZOV 12% 16.5% 11.9% 17.7% Relatieproblemen scoren doorheen het CAW het hoogst in de begeleiding. ANDERE REGISTRATIES VLOCO (Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling) Het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLO- CO) is een expertisecentrum dat burgers en professionelen sensibiliseert over ouderenmis(be)handeling om deze problematiek bespreekbaar te stellen en te voorkomen. Doorgaans wordt VLOCO gecontacteerd wanneer een situatie onhoudbaar is en er sterke bezorgdheden heersen omtrent het welzijn van een oudere. Van VLOCO verwacht men dan verduidelijking van de mogelijke stappen die kunnen ondernomen worden. In 2014 vormden hulpverleners en intermediairen de grootste groep melders (63 %), gezien we alle vragen van burgers omtrent ouderenmis(be)handeling naar 1712 doorverwezen. FREQUENTIE FREQUENTIE 50% 40% 30% 20% 10% 00% % Slachtoffer Partner 7% 7% 5% 4% 1% 2% 3% 1% 1% 85 Dochter Zoon Familie Schoonkind Hulpverlener Politie HULPVERLENINGSVRAAG 201 Anoniem Informatie Advies Interventie Registratie Andere Onbekend Wanneer we de hulpvragen van de melders nader bekijken, blijkt er een duidelijke nood aan informatie en adviesverlening. Wanneer er al heel wat stappen ondernomen zijn en er nood is aan een gespecialiseerd hulpaanbod, kan de vraag naar een interventie gesteld worden. Crisismeldpunt minderjarigen Het Crisismeldpunt minderjarigen Oost-Vlaanderen is een onderdeel van het Crisisteam De Schelp. 24 uur op 24, 7 dagen op 7 kunnen professionelen en/of burgers die zich in een crisissituatie bevinden er via telefoon, mail of ter plaatse terecht. Naast vraagduiding en consult kan het Crisismeldpunt crisishulp inschakelen vanuit verschillende sectoren die een aanbod doen in het hulpprogramma. 12

13 0-12 jaar jaar 18+ Onbekend M V ONBEKEND Inloopcentra Inloopcentra zijn zeer laagdrempelige plaatsen waar overdag ruimte is voor ontmoeting en waar bepaalde diensten (vb. koffie, maaltijden, douches en/of wasmachines) gratis verkrijgbaar zijn of voor betaalbare prijzen. CAW Oost-Vlaanderen heeft inloopcentra in Gent (SOC en Pannestraat) en Sint-Niklaas (Den Durpel). Jongeren (13-17 j.) werden het meest aangemeld bij het Crisismeldpunt. In 37,48 % van de aanmeldingen ging het om een vraag naar consult; daarnaast waren er vooral vragen naar opvang (36,65 %) van de aanmeldingen. VRAAG N % Consult Interventie (I) Begeleiding (B) Opvang (O) Interventie en begeleiding (IB) Interventie en opvang (IO) Begeleiding en opvang (BO) Interventie, begeleiding en opvang (IBO) AANTAL MINDERJARIGEN % 8.38% 11.69% 36.65% 1.57% 1.29% 2.21% 0.74% 100% We merken dat er bij 731 van de minderjarigen consult werd aangeboden. Er was een grote vraag naar opvang; toch werd slechts 10,68 % opvang aangeboden. AANBOD N % Consult Interventie (I) Begeleiding (B) Opvang (O) Interventie en begeleiding (IB) Interventie en opvang (IO) Begeleiding en opvang (BO) Interventie, begeleiding en opvang (IBO) Geen crisishulp geboden AANTAL MINDERJARIGEN % 5.89% 7.00% 10.68% 1.57% 1.57% 2.67% 1.29% 2.03% 100% In 2014 kwamen bezoekers langs in de Gentse inloopcentra. In Den Durpel kwamen er gemiddeld bezoekers langs. SOC en Pannestraat zijn 4 dagen per week open, Den Durpel 2 dagen per week. Aantal in SOC en Pannestraat Aantal mannen Aantal vrouwen Aantal jongeren/kinderen Aantal bezoekers Nacht- en Winteropvang Gedurende het voorbije jaar werd keer opvang geboden in de Nachtopvang in Gent en Aalst. Uit dit aantal kunnen we een grote nood naar nachtopvang afleiden. Gezien de anonimiteit kunnen we niet achterhalen hoeveel unieke personen dit betreft. Op zich een triestige vaststelling want dit betekent dat we er als samenleving niet afdoende in slagen om burgers te verzekeren van één van de meest cruciale basisbehoeften, namelijk huisvesting. CAW organiseert nacht-/winteropvang vanuit humanitaire overwegingen, omdat we niet blind willen zijn voor de problematiek van acute dakloosheid. Daarnaast vinden we de nacht-/en winteropvang een mogelijkheid om daklozen te bereiken en een hulpverleningstraject aan te bieden. Bezetting Nachtopvang Gent Bezetting Winteropvang Gent Bezetting Nachtopvang Plus Gent Bezetting Bed 1 Bad Brood Aalst

14 Na de fusie CAW Oost-Vlaanderen kijkt weer naar buiten De voorbije twee jaar werd zeer intens gewerkt aan de voorbereiding en de ontwikkeling van CAW Oost-Vlaanderen als fusie van de zes Oost-Vlaamse CAW s. Ondanks dit ingrijpende proces zijn we erin geslaagd om onze basisopdracht, namelijk het verzekeren van de eerstelijns dienst - en hulpverlening in Oost-Vlaanderen, te blijven garanderen. Dit zal ook gebleken zijn uit de registratie van duizenden hulpvragen die we in het voorbije hoofdstuk breder hebben geduid. Ondertussen bleven we investeren in het ontwikkelen van een afstemming en samenwerking met andere voorzieningen en sectoren voor tal van thema s en naar diverse doelgroepen en problematieken. In dit hoofdstuk wandelen we door een aantal werven, die ons als CAW na aan het hart liggen en die perspectief bieden om - meestal in samenwerking met anderen- de kwaliteit en effectiviteit van de geboden dienst- en hulpverlening te versterken. Het CAW wil op deze manier een betrouwbare partner zijn om samen met anderen individuele en maatschappelijke problemen te voorkomen en samen met de direct betrokkenen effectief aan te pakken. CAW Oost-Vlaanderen als partner Brede Instap binnen Integrale Jeugdhulp Het onthaalaanbod van het CAW (Algemeen Onthaal en JAC/Jongerenonthaal) is partner in de Brede Instap binnen Integrale Jeugdhulp, naast de inloopteams en de preventieve zorg van Kind en Gezin en de CLB s. Wanneer minderjarigen betrokken zijn, kan men bij deze onthaalteams terecht met alle welzijnsvragen. Als de schoolse problematiek overheerst, zal eerder het CLB betrokken worden als dienst Brede Instap. De onthaalteams bieden vraagverheldering, schatten de nood in en bieden directe hulp indien nodig. Wanneer er nood is aan verdere recht Cijfers van januari en februari ontbreken.

15 streeks toegankelijke hulp, verwijst de onthaalmedewerker de minderjarige naar het meest geschikte aanbod. We hanteren hier het subsidiariteitsprincipe: wordt de nood aan nietrechtstreeks toegankelijke jeugdhulp ingeschat, dan neemt de onthaalmedewerker van het onthaalteam de rol van contactpersoon-aanmelder op. CAW Oost-Vlaanderen zette in 2014 sterk in op de afstemming van de partners binnen de Brede Instap. We vormen graag één front en ontwikkelen één kwaliteitslabel van Vraagverheldering en Onthaal waarop verder kan gebouwd worden door de diensten probleemgebonden hulp en we verwerven hierin een mandaat. Ook ten opzichte van de hulpmodules die rechtstreeks toegankelijk geworden zijn uit VAPH en BJ. We wensen een partnerschap waar duidelijke en bindende afspraken gemaakt worden. CAW Oost-Vlaanderen is van mening dat men het instroombeleid van deze voorzieningen regionaal en intersectoraal moet organiseren. Samen met onze partners willen we meer inzetten op profilering naar de burger en naar intermediairen. CAW Oost-Vlaanderen stelt zich constructief op in het IROJ en werkt enthousiast mee aan regionale en provinciale functionele en structurele netwerken. ZOEK JE MEER INFO ROND BREDE INSTAP EN DE POSITIE VAN CAW OOST-VLAANDEREN HIERIN? CONTACTEER DAN ALAIN SLOCK 15

16 Van Crisisopvang naar Crisishulp Nog een fusie... Sinds 1 januari 2014 werkt CAW Oost-Vlaanderen met 1 centraal meldpunt voor crisishulp aan minderjarigen en hun context voor heel de provincie. Hiervoor hebben we vier regionele crisismeldpunten Integrale Jeugd- Hulp (IJH) tot één provinciaal crisismeldpunt samengevoegd. We hebben dit Meldpunt Crisis IJH aan het bestaande aanbod aan crisishulp van De Schelp toegevoegd; samen met deze fusie hebben we de naam veranderd naar Crisisteam De Schelp. objectieve inschatting gemaakt te worden van de crisis, dit vanuit de verschillende perspectieven van de betrokkenen. Om dit mogelijk te maken beschikt het Crisisteam over de mogelijkheid om een ambulante crisisinterventie aan te bieden. Dit gebeurt in het Crisisteam op de Elyzeese Velden in Gent. 2014: een druk jaar voor het Crisisteam Op 1 maart 2014 werd het crisisteam, naast het crisishulpaanbod binnen een vrijwillig kader, ook bevoegd voor de crisisaanmeldingen waarin de jeugdrechter in hoogdringendheid gevorderd wordt door het Parket Jeugd en Gezin. Dit is een belangrijke uitbreiding van de opdracht van het Crisisteam. De uitstroom uit het crisisnetwerk wordt hier gegarandeerd door een goede samenwerking met de Integrale Toegangspoort. Vanaf juni 2014 is het crisisteam van start gegaan met crisisaanmeldingen binnen een gerechtelijk kader. Dit als uitbreiding van de hoogdringende situaties. Om dit mogelijk te maken diende het crisisnetwerk zijn crisishulpaanbod drastisch uit te breiden. Er werd hiervoor een beroep gedaan op partners binnen de verschillende sectoren IJH. Consult, regie en ondersteuning In het crisismeldpunt IJH komen alle vragen naar crisishulp voor minderjarigen terecht. Het crisismeldpunt biedt professioneel consult aan en kan, waar nodig, een regionaal en intersectoraal uitgebouwd hulpaanbod van crisisinterventie, crisisbegeleiding of crisisopvang activeren. In dat geval neemt het crisismeldpunt de regiefunctie op en staat het in voor de opvolging van de case. Om blijvend verbindend te werken en om de realiteit en perspectieven van de verschillende regio s mee te kunnen nemen in de werking van het Crisisteam werd een voltijdse meldpuntondersteuner in dienst genomen. Haar taak bestaat er voornamelijk in om de contacten met alle partners in het crisisnetwerk te onderhouden. Daarnaast verzorgt ze de bekendmaking van het Crisisnetwerk aan relevante partners en potentiële aanmelders. De meldpuntondersteuner gaat eveneens op zoek naar uitbreiding van het hulpaanbod voor het crisisnetwerk. Het nieuwe decreet IJH stelt dat niet alleen professionelen, maar ook minderjarigen of hun opvoedingsverantwoordelijke zich zelf moeten kunnen aanmelden. Om crisishulp te activeren dient er echter een Vraag naar Crisishulp groeit verder 2014 werd naast een uitbreiding van de opdracht gekenmerkt door een opmerkelijke stijging van het aantal crisisaanmeldingen. We hebben een stijgingspercentage gekend van 83 % in vergelijking met het jaar daarvoor. De verbinding van het crisishulpaanbod ten aanzien van meerderjarigen en het crisismeldpunt IJH heeft geresulteerd in een team dat erin geslaagd is om de toenemende aanmeldingsstroom op een kwalitatieve manier te blijven beantwoorden. Nu de reorganisatie van het crisisnetwerk IJH in 2014 gerealiseerd is, ligt voor CAW Oost-Vlaanderen een volgende uitdaging in het verschiet: de provinciale organisatie van de crisishulp voor meerderjarigen. INFO NODIG OVER CRISISHULP IN OOST-VLAANDEREN OF SPECIFIEK OVER HET AANBOD VAN CRISISTEAM DE SCHELP? CONTACTEER DAN MIEKE VAN DURME 16

17 1712: de hulplijn voor alle vragen over misbruik, geweld en kindermishandeling Situering In Oost-Vlaanderen organiseren het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en CAW Oost-Vlaanderen gezamenlijk de hulplijn is de hulplijn waar iedereen elke werkdag, van 9 tot 17 uur, gratis en discreet terechtkan met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Kinderen, jongeren en volwassenen met vragen over elke vorm van geweld of misbruik. Dus niet enkel vragen over fysiek geweld, maar ook psychisch, economisch of seksueel geweld. Slachtoffers en daders Een equipe van deskundige hulpverleners van het CAW en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling bemant de hulplijn 1712 in Oost- Vlaanderen. Deze equipe is provinciaal georganiseerd en maakt deel uit van het onthaalteam van de regio Waas en Dender. Onze medewerkers van 1712 bieden een volwaardig onthaal: zij nemen voldoende tijd om te luisteren en de vraag duidelijk te krijgen; zij geven informatie over de betekenis van geweld en misbruik en over de wereld van hulpverlening en justitie. Zij geven advies. Zij schatten samen met de beller de risico s in van de situatie en van de acties die ondernomen kunnen worden. Beslissingen worden genomen door de beller, tenzij in gevaarsituaties. Zij kunnen doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Resultaten 8 Aantal meldingen in 2014, overzicht per meldpunt 2014 AANTAL % Meldpunt Antwerpen Meldpunt Brussel Meldpunt Brussel Meldpunt Oost-Vlaanderen Meldpunt Vlaams-Brabant Meldpunt West-Vlaanderen % 2.6% 16.8% 28.9% 17.1% 16.8% 100% De Vlaamse meldpunten 1712 kregen in meldingen. Dit zijn er meer dan in 2013 of een stijging t.o.v van het aantal meldingen met meer 50 %. Per dag zijn dit net geen 14 bellers voor alle Vlaamse meldpunten samen. Het aantal meldingen in Oost-Vlaanderen stijgt significant van 560 in 2013 naar in In 2013 maakte het totaalaantal meldingen in Oost-Vlaanderen 17 % uit van het Vlaamse aantal meldingen. Dit aandeel van Oost-Vlaanderen stijgt in 2014 naar 29 %. Oorsprong van de meldingen in Vlaanderen 2014 MELDENDE INSTANTIE AANTAL % Omgeving van het slachtoffer Omgeving van de dader Onderwijs % 2.5% 1.3% Cultuur Sport Welzijn, gezondheid en gezin Justitiële instanties Onbekend % 0.3% 3.6% 0.1% 2.1% Missing % % Het overgrote deel van de meldingen in Vlaanderen komt uit de omgeving van het slachtoffer: 78 %. De melding komt meestal van het slachtoffer zelf of van de (stief) ouder(s) van het slachtoffer; respectievelijk 33 % en 22 %. Deze meldingen maken meer dan de helft uit van het totale aantal meldingen in Er zijn er geen noemenswaardige verschuivingen t.o.v Het aantal meldingen uit sportclubs en van culturele organisaties en justitiële instanties is zeer beperkt. Dit is ook zo in MELDENDE INSTANTIE AANTAL % Omgeving van het slachtoffer Omgeving van de dader Onderwijs Cultuur Sport % 1.5% 1.3% 0.3% 0.6% 8 Wij nemen deel aan een Vlaamse werkgroep om het registratieprogramma zo aan te passen dat we een betere output krijgen. 17

18 Welzijn, gezondheid en gezin Justitiële instanties Onbekend Missing % 0.1% 3.9% 26.5% 100% De cijfers voor Oost-Vlaanderen zijn gelijklopend met de Vlaamse cijfers. Ook in Oost-Vlaanderen komt het overgrote deel van de meldingen uit de omgeving van het slachtoffer: 63 %. In 2013 bedraagt dit nog 86 %. De melding komt meestal van het slachtoffer zelf of van de (stief) ouder(s) van het slachtoffer. Het aantal meldingen door het slachtoffer zelf ligt in Oost-Vlaanderen hoger dan in Vlaanderen, nl. 35 %. 17 % van de meldingen in Oost-Vlaanderen komen van de (stief)ouder(s). Hier zijn geen noemenswaardige verschillen met Deze meldingen maken meer dan de helft uit van het totale aantal meldingen in Hoofdproblematiek Vlaanderen 2014 De helft van de vragen van de Vlaamse meldpunten hadden in 2014 betrekking op kindermishandeling: 51 % In 73 % betrof het kindermishandeling in een intra-familiale context. Het aandeel vragen m.b.t. kindermishandeling was in 2013 gelijklopend, nl. 53 %. Ook hier voor het overgrote deel in een intra-familiale context. HOOFDPROBLEMATIEK VLAANDEREN AANTAL % Kindermishandeling Geweld tussen minderjarigen Partnergeweld en kindermishandeling Eergerelateerd geweld Geweld tussen volwassenen Oudermishandeling Ouderenmishandeling Verwerkingsproblematiek Andere problematiek Missing % 1.7% 7.5% 0.1% 15.9% 1.0% 4.2% 2.3% 7.6% 8.3% 100% In 2014 waren er 762 personen met een melding van geweld tegen volwassen, of 16%. In 2013 bedroeg het aandeel geweld tegen volwassenen 14%. Hoofdproblematiek Oost-Vlaanderen 2014 Het aandeel geweld tegen volwassenen ligt in Oost-Vlaanderen lager: 4 % tegenover 16 % in Vlaanderen. Het aandeel ouderenmis(be)handeling ligt in Oost-Vlaanderen gevoelig hoger dan in Vlaanderen: 14 % tegenover 1 %. Het totaal van beide problematieken ligt dan weer dicht in elkaars buurt: 18 % in Oost-Vlaanderen tegenover 17 % in Vlaanderen. HOOFDPROBLEMATIEK O-VLAANDEREN AANTAL % Kindermishandeling Geweld tussen minderjarigen Partnergeweld en kindermishandeling Eergerelateerd geweld Geweld tussen volwassenen Oudermishandeling Ouderenmishandeling Verwerkingsproblematiek Andere problematiek Missing % 1.4% 6.1% 0.3% 4.1% 13.6% 4.5% 2.7% 10.3% 11.8% 100% Tot slot is volop in ontwikkeling. Recent kunnen ook slachtoffers van historisch misbruik en slachtoffers van gedwongen adoptie terecht bij de hulplijn Dit stelt onze medewerkers voor grote uitdagingen. Van hen wordt verwacht dat zij expertise hebben over tal van problematieken die gelieerd zijn aan geweld, misbruik en kindermishandeling. We willen ook aan cliënten die bellen of mailen naar 1712 een volwaardig CAW-Onthaal bieden. We moeten dus ook garanderen dat onze 1712 medewerkers - naast hun specifieke deskundigheid - werken vanuit een breed en generalistisch perspectief. Dit is meteen een belangrijke uitdaging voor 2015: hoe kunnen we de verdere ontwikkeling van kennis en methodieken garanderen en hoe kunnen we garanderen dat deze expertise gedeeld wordt? Een werkgroep is reeds gestart om hierrond een antwoord te zoeken. We maken er werk van! VRAGEN OVER DE WERKING VAN 1712? CONTACTEER AGNES ONGHENA 18

19 19

20 CAW OoST-VLAANDEREN ONDERSTEUNT MEE HET RECHT OP WONEN Gents project Leegstand of hoe leegstaande sociale woningen in afwachting van hun renovatie zinvol gebruikt worden Binnen de Gentse sociale huisvestingsmarkt staan in het kader van nakende renovatieprojecten heel wat sociale woningen leeg. Door een samenwerking met de Stad Gent kregen we de opportuniteit om een aantal van deze woningen tot aan de start van hun renovatieproject op een zinvolle manier te kunnen inzetten. Dit in functie van actuele woonnoden en behoeftes en door er tijdelijk mensen in te huisvesten. CAW neemt de coördinatierol op van het project en treedt op als tussenorganisatie door deze sociale woningen in huur te nemen van de sociale verhuurders om ze dan in gebruik te geven aan kandidaatgebruikers (alleenstaanden of gezinnen) met specifieke woonbehoeften. De toeleiding van de kandidaat-gebruikers gebeurt door een netwerk van partnerorganisaties (woon- en welzijnsorganisaties werkzaam in Gent), die zich engageren om de toegeleide gebruiker verder op te volgen en te begeleiden naar een definitieve woonoplossing. De gebruiker kan in principe maximaal 6 maanden gebruik maken van de leegstaande sociale woning, maar bij het bepalen van de gebruikstermijn wordt er ook wel rekening gehouden met de beschikbare gebruiksperiode van de woning en de individuele situatie van de gebruiker. Ondersteuning door vrijwillige woonbuddy s Eind 2014 werd het project Vrijwillige Woonbuddy s ontwikkeld. Ter ondersteuning van tijdelijke gebruikers van de leegstaande sociale woningen recruteert het CAW ook een groep vrijwillige woonbuddy s. De woonbuddy s kunnen door de partnerorganisaties ingezet worden om de gebruikers te ondersteunen. Enerzijds werken we met woontrainbuddy s die de gebruiker ondersteunen en trainen in het ontwikkelen van zijn woonvaardigheden en (praktische) ondersteuning bieden bij het zelfstandig wonen. Anderzijds werken we met woonzoekbuddy s die gebruikers ondersteunen in hun zoektocht naar een kwaliteitsvolle en betaalbare woning. Dit steeds in samenspraak met de begeleider, Het werken met (woon)buddy s is trouwens niet alleen in opmars in de Regio Gent-Eeklo... Project in de regio Waas-Dender: woonbuddy s voor kwetsbare thuislozen Iemand die dakloos wordt, verliest huis en thuis, vervreemdt van zijn familie en vrienden en kan zijn plaats nog maar moeilijk vinden in de maatschappij. Om dat tegen te gaan of om te keren, zoekt het CAW buddy s. Een buddy is een vrijwilliger die een thuisloze of ex-thuisloze helpt én ondersteunt bij het leggen van sociale contacten. Het Buddyproject Waas-Dender koppelt een vrijwilliger (buddy) aan een (ex-)thuisloze. Zij ontmoeten elkaar regelmatig en zoeken samen hoe de betrokkene contacten kan leggen, onderhouden en behouden. De buddy speelt daarin vooral een stimulerende en ondersteunende rol. Het duo buddy-thuisloze overlegt en plant samen wat het samen wil doen. Wat op het programma staat hangt dus af van interesses en mogelijkheden, persoonlijkheid en leeftijd van de deelnemer. De focus ligt op het samen zijn. De buddy vormt het begin van een totaal nieuw sociaal netwerk voor wie vereenzaamd is. Wie buiten komt leert nieuwe mensen kennen! CAW zorgt voor de professionele begeleiding van de vrijwilligers; de stad Sint-Niklaas gaf middelen om dat sociale netwerk voor thuislozen te helpen uitbreiden. Uitbreiding van ons werking Preventieve Woonbegeleiding naar private huurders en verhuurders Wat is preventieve woonbegeleiding? Het is een kortdurende, aanklampende begeleiding voor kwetsbare huurders die dreigen hun woning te verliezen omwille van huurachterstal, problematische wooncultuur (overlast, vervuilde woonsituatie..), samenlevingsproblemen of omwille van een ontwrichte relatie huurder-verhuurder. De preventieve woonbegeleider zoekt samen met de huurder en de verhuurder naar oplossingen om de woning te kunnen behouden.of als dat niet (meer) lukt, proberen ze finaal dakloosheid te vermijden. Sinds eind 2012 krijgt CAW Oost-Vlaanderen extra middelen vanuit de Vlaamse Overheid om preventieve woonbegeleiding op te zetten bij sociale huurders en verhuurders. Vanuit goede praktijken als proactieve woonbegeleiding in Zuid-Oost-Vlaanderen en preventie uithuiszetting in Gent en omdat onderzoek aangetoond heeft dat 80 % van de uithuis- 20

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2013 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2014 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

HET LEVEN ZOALS HET IS EEN VRIJDAGOCHTEND MET EEN CRISISVRAAG

HET LEVEN ZOALS HET IS EEN VRIJDAGOCHTEND MET EEN CRISISVRAAG Crisisjeugdhulp in Brussel HET LEVEN ZOALS HET IS EEN VRIJDAGOCHTEND MET EEN CRISISVRAAG Wat is een crisis? Acuut beleefde noodsituaties Niet vooraf inschatbaar Onmiddellijk hulp is noodzakelijk Doel van

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Het nieuwe hulpverleningslandschap

Het nieuwe hulpverleningslandschap Het nieuwe hulpverleningslandschap Integrale jeugdhulp 1 Hilde Vanautgaerden VCLB Leuven 29/04/2015 Hoe was het voor 1 maart 2014 VAPH Jongerenwelzijn Gezondheidszorg & Welzijnswerk MDV door erkende dienst

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting

Omgaan met verontrusting Samen werken rond kindermishandeling: een praktische benadering Destoop Tine Vertrouwenscentrum Antwerpen Omgaan met verontrusting Protocol van Moed (proefproject 1/1/2012-31/12/2013) Start nieuwe jeugdhulplandschap

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen

CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen Werkgroep OCMW s van de centrumsteden 10 maart 2015 Algemene informatie Nulmeting dak- en thuisloosheid, prof. dr. Koen Hermans, steunpunt welzijn, volksgezondheid

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Februari 2014 CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Het vernieuwde landschap aan de hand van casussen Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

november 2013 CAW Oost-Brabant

november 2013 CAW Oost-Brabant november 2013 CAW Oost-Brabant Inhoud pag. 2 Wat is CAW Oost-Brabant pag. 4 Wat kan CAW Oost-Brabant voor jou doen pag. 05 Ontmoeting pag. 06 Onthaal pag. 12 Begeleiding pag. 15 tijdelijke opvang met

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS]

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] [TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] JAARVERSLAG 24 7. 69.42 7.78 68.895 69.874 22.5 7.99 6. 9.59 6.76 JAARVERSLAG 24 76.2 7.44 75.979 74.998 75.644 25.86 2.77 22.2 6.799.45 ALGEMEEN +. Aantal oproepen en gesprekken

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

Gemandateerde voorziening

Gemandateerde voorziening Gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Hulpaanbieders hebben allen een verantwoordelijkheid in het omgaan met verontrusting. Indien zij hier zelf tegen grenzen aanbotsen en twijfelen

Nadere informatie

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD INHOUDSOPGAVE INLEIDING & DOEL 1 BONDGENOOTSCHAP MET OUDERS 2 HET LANDSCHAP VAN DE HULPVERLENING 7 SAMENWERKEN MET PARTNERS 24 INLEIDING EN DOEL INCLUSIE In onze organisatie

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide Jongerenhulp op het wereld wijde web een rough guide Jongeren Advies Centrum zo laagdrempelig mogelijk informatie, advies en begeleiding jongeren van 12 tot 25 jaar gratis en anoniem, beroepsgeheim Jongeren

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: CKG Spreker: Arnold Schaek (CKG Open Poortje) Situering van CKG s in het hulpverleningslandschap www.ckg.be 1 1. De CKG sector wordt gesubsidieerd door KIND EN GEZIN (www.ckg.be)

Nadere informatie

Budgetcoach Functieprofiel

Budgetcoach Functieprofiel Budgetcoach Functieprofiel Datum: //20... Naam Budgetcoach:... Doelstelling van de functie Budgetcoach De vrijwilliger biedt een aanvullende hulpverlening, waarbij op maat van de cliënt gewerkt wordt dit

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Opening DVC Heilig Hart Deinze

Opening DVC Heilig Hart Deinze Vrijdag 4 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening DVC Heilig Hart Deinze Geachte Gouverneur, Geachte Gedeputeerde, Geachte Burgemeester en schepenen,

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Visietekst rond scheiding in AWW door SAW. Recent wetenschappelijk onderzoek: IPOS en Scheiding in Vlaanderen (SIV) Signalen uit de praktijk

Visietekst rond scheiding in AWW door SAW. Recent wetenschappelijk onderzoek: IPOS en Scheiding in Vlaanderen (SIV) Signalen uit de praktijk Uitgangspunten Visietekst rond scheiding in AWW door SAW Recent wetenschappelijk onderzoek: IPOS en Scheiding in Vlaanderen (SIV) Signalen uit de praktijk Wetenschappelijk onderzoek De grootste groep van

Nadere informatie

Recht op wonen én zorg voor iedereen?

Recht op wonen én zorg voor iedereen? Recht op wonen én zorg voor iedereen? Project Huis Inclusief Woonclub Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015, Leiedal Inhoudstafel 1. Een draagvlak voor het project Huis Inclusief 2. Wat is het project Huis

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT Binnen een geïntegreerd model van geestelijke gezondheidszorg volgens het stepped care model (getrapte zorg) kan er best gestreefd worden naar een vloeiende overgang tussen

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Lege brooddozen op school. Symposium

Lege brooddozen op school. Symposium Lege brooddozen op school Symposium 14 oktober 2014 Een private (vzw) ongebonden welzijnsorganisatie die werkt met een combinatie van Overheidssubsidies (Vlaamse gemeenschap) Lokale subsidies (stad/ocmw)

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

Zelfmoord1813.be digitaal platform voor de preventie van zelfdoding

Zelfmoord1813.be digitaal platform voor de preventie van zelfdoding Zelfmoord1813.be digitaal platform voor de preventie van zelfdoding Livia Anquinet, Werkgroep Verder Peter Beks, Zorg voor Suïcidepogers Leen Devlieghere, Tele-Onthaal Kirsten Pauwels, Centrum ter Preventie

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

Terugblik 2012. de aangemelde problematieken. Het gros daarvan kwam uiter-

Terugblik 2012. de aangemelde problematieken. Het gros daarvan kwam uiter- CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 1 Terugblik 2012 ONTHAAL (INFORMATIE, ADVIES, VRAAGVERHEL- DERING, DIRECTE HULP EN DOORVERWIJZING) In 2012 maakten we met het CAW meer dan ooit onze Onthaalopdracht waar.

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding Contextbegeleiding Functie Begeleiding Omschrijving De breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie Mensen zijn sociale wezens. De meeste mensen hebben behoefte aan contact en aan samenleven met anderen. Zowel gezins- en familieleden als vrienden zijn waardevolle schakels in uw sociale netwerk. Dat netwerk

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

Cliëntparticipatie. consument. als. De cliënt. in de hulpverlening. en medeproducent

Cliëntparticipatie. consument. als. De cliënt. in de hulpverlening. en medeproducent Cliëntparticipatie als consument De cliënt in de hulpverlening. en medeproducent 14 januari 2011 Wie zijn we? Een Centrum Algemeen Welzijnswerk = een sterke eerste lijn in de welzijnszorg Bijzondere kenmerken:

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en thuislozen bij Welzijnszorg Kempen 15-01-2015 Dak- en thuisloosheid

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders CONTEXTBEGELEIDING VIZIER laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders Wegwijs in de brochure In deze infobrochure

Nadere informatie

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken Word Wijs!? een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent duur project: 1/10/2012 tot 30/9/2013, verlengd met 1 schooljaar 1/10/2013 tot 30/9/2014 1,2 fulltime

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Vlaamse gezinnen in budget- en / of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2012

Vlaamse gezinnen in budget- en / of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2012 Vlaamse gezinnen in budget- en / of schuldhulpverlening: cijfergegevens Augustus 2013 Vlaams Centrum Schuldenlast Paviljoenstraat 7-9 1030 Brussel www.vlaamscentrumschuldenlast.be INHOUD. Hoofdstuk 1 -

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO Therapeuten voor Jongeren ONTSTAAN DE STANDAARD 04 09 2009 GUY TEGENBOS TEJO Gent: de start TEJO Therapeuten voor Jongeren De

Nadere informatie

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015 PopovGGZ vzw Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent (Drongen) Overlegplatform tel: 09 / 216 65 50 & fax: 09 / 216 65 59 Geestelijke e-mail: info@popovggz.be Gezondheidszorg website: www.popovggz.be Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Maak kennis met. CAW Delta. infobrochure

Maak kennis met. CAW Delta. infobrochure Maak kennis met CAW Delta infobrochure Inhoudstabel Ik heb een vraag. 3 Wie kan me helpen? 3 Bij CAW Delta ben je welkom met al je vragen! 4 Wat is een CAW? 5 Hoe gaat CAW Delta met mij om? 5 Hoe werkt

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 NETWERKPUNT Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 Het PAKT: regio NETWERKPUNT Medewerkers: Sofie Wybo & Liesbeth Reynders Start: april 2012 1.5VTE Doelpubliek: hulp- en dienstverleners Regio:

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel

Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kristof Desair Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Kindermishandeling Waarom doen we iets aan kindermishandeling? Wanneer moeten

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie