College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van Bellingen, Lieven Dehandschutter en Marc Heynderickx, mevrouw Sofie Heyrman, de heer Mike Nachtegael, schepenen; met mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zittingen van 27 december 2011 en 4 januari 2012, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 27 januari 2012: kennisneming aanvullende agenda Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 27 januari 2012, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 2. Politieke organen: AZ Waasland: algemene vergadering en raad van bestuur: kennisneming verslagen Het college neemt kennis van het integraal verslag van de algemene vergadering en het samenvattend verslag van de raad van bestuur van 19 december 2011 van het Algemeen Ziekenhuis Waasland, Lodewijk De Meesterstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 3. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 15 december 2011 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos en van de notulen van de vergadering van 19 december 2011 van de kerkraad van de parochie Christus Koning, vermeld in de overzichtslijsten als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. CBS 16 januari

2 5. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: foto-opdrachten: opmaken bestelbons dienstjaar 2012 Het college beslist, op basis van de toewijzing van 14 maart 2011, de foto-opdrachten van Foto Delro en de heren Paul De Malsche en Gert Cools te verlengen tot eind Het college beslist opdracht te geven volgende bestelbons op te maken voor foto-opdrachten in 2012, voor een bedrag van: EUR (inclusief btw) voor de heer Gert Cools; EUR (inclusief btw) voor de heer Paul De Malsche. 6. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaren 2011 en 2012: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: - dienstjaar 2011: van nr tot en met 16502; - dienstjaar 2012: van nr. 1 tot en met 938; - facturen: - dienstjaar 2011: van nr tot en met nr ; - dienstjaar 2012: van nr. 1 tot en met nr. 64; - vastgestelde rechten: dienstjaar 2011: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaren 2011 en 2012: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: - dienstjaar 2011: van nr tot en met nr. 1577; - dienstjaar 2012: van nr. 1 tot en met nr. 13; - facturen: - dienstjaar 2011: nr. 1938; - dienstjaar 2012: van nr. 1 tot en met nr. 3; - vastgestelde rechten: dienstjaar 2011: van nr. 879 tot en met nr Fiscale aangelegenheden: fondsenwerving voor goede doelen en maatschappelijk verantwoorde organisaties: toelating aan Unicef België Het college beslist toelating te verlenen aan Unicef België, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel, om in 2012 op het grondgebied van de stad fondsenwerving te organiseren. Bij de werving moeten de bepalingen zoals opgenomen in het 'Handvest voor de Directe Dialoog' strikt CBS 16 januari

3 worden toegepast. De organisatie mag maximaal 2 keer per jaar op het grondgebied van de stad aan fondsenwerving doen en moet vooraf aan het stadsbestuur meedelen op welke data en op welke plaatsen dit zal gebeuren. 9. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het openhouden van horecazaken na het gewone sluitingsuur, belastingjaar 2011, 8 artikelen voor een totaal bedrag van 320 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. 10. Overige milieubescherming: leveren producten voor bestrijding ongedierte: opmaken bestelbon 2012 Het college beslist, ter uitvoering van zijn beslissing van 3 november 2010, akkoord te gaan met het opmaken van een bestelbon voor de firma Edialux, Rijksweg 28, 2880 Bornem, voor het leveren van producten voor de bestrijding van ongedierte tijdens het dienstjaar 2012, voor een totaal bedrag van EUR (inclusief btw). 11. Parken en plantsoenen: groenonderhoud door derden: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 31 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 8.834,73 EUR ,29 EUR (21 % btw) = ,02 EUR betaalbaar aan Jomi vzw, Driegaaienstraat 160, 9100 Sint-Niklaas, voor het ecologisch onderhoud van groenzones tijdens de periode van 1 tot 31 oktober Schouwburg, concertgebouw, opera: jaarlijks onderhoud theaterstoelen: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr. 11/502 van 10 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 670 EUR + 140,70 EUR (21 % btw) = 810,70 EUR betaalbaar aan de firma Jezet-Seating, Siberiëstraat 10, Nolimpark 1810, 3900 Overpelt, voor het jaarlijks onderhoud van de theaterstoelen in de stadsschouwburg. 13. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor muziek, woord en dans en academie voor schone kunsten: leveren online inschrijvingsmodule: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college het leveren van een online inschrijvingsmodule voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans en de stedelijke academie voor schone kunsten (referte COW/ /STN) toe te wijzen aan de firma Coworks, Sint- Pietersmolenstraat , 8000 Brugge, voor een totaal bedrag van 7.718,75 EUR ,94 EUR CBS 16 januari

4 (21 % btw) = 9.339,69 EUR. 14. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: prijsstijging uitvoeren wettelijke keuringen aardgasbranders en gasverdeelinstallaties: vaststelling aangepaste eenheidsprijzen Ter uitvoering van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 6, gaat het college, gelet op zijn beslissing van 2 april 2007 na algemene offerteaanvraag en gestaafd door de nodige attesten van de Bouwunie, akkoord met een prijsstijging van 9,9 % van de eenheidsprijzen, met ingang van 1 januari 2012, voor het uitvoeren van de wettelijke keuringen van aardgasbranders en gasverdeelinstallaties van het stadsbestuur van Sint-Niklaas door ATK vzw, Mechelsesteenweg , 2820 Bonheiden. De aangepaste eenheidsprijzen per 1 januari 2012 worden vastgesteld als volgt: - hoogdringende keuringen aan 70,336 EUR per werkuur (exclusief btw) en 1,52 EUR per km verplaatsingskosten (exclusief btw) - voor werken uitgevoerd op zaterdag en buiten de kantooruren wordt een toeslag in rekening gebracht van 50 %; - wettelijke periodieke keuring voor een totaal bedrag van 17,584 EUR per keuring (exclusief btw); - indienststellingen aan 80,227 EUR per werkuur (exclusief btw) en een forfait van 43,96 EUR per bezoek (exclusief btw). 15. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: webhosting: betaalbaarstelling facturen Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college volgende facturen voor de webhosting betaalbaar aan Openminds bvba, Zwijnaardsesteenweg 169/103, 9000 Gent: - factuur nr van 18 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 325 EUR + 68,25 EUR (21 % btw) = 393,25 EUR voor de periode 18 oktober november 2011; - factuur nr van 18 november 2011 voor een totaal bedrag van 325 EUR + 68,25 EUR (21 % btw) = 393,25 EUR voor de periode 18 november december Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: leveren brandstoffen: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 8 november 2011 voor een totaal bedrag van 6.767,38 EUR ,15 EUR (21 % btw) = 8.188,53 EUR betaalbaar aan Belgomine nv, Wilfordkaai 43, 9140 Temse, voor het leveren van gasolie extra voor de stadswerkplaatsen. 17. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstellen dienstvoertuig nr. 355: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 22 november 2011 voor een totaal bedrag van 86,20 EUR + 18,10 EUR (21 % btw) = 104,30 EUR betaalbaar aan Mees bvba, Bedrijvenlaan 3, 9080 Lochristi, voor de herstelling van dienstvoertuig nr CBS 16 januari

5 18. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstellen vrachtwagens: betaalbaarstelling facturen Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college volgende facturen betaalbaar aan Cammaert Trucks Waasland nv, Kapelanielaan 4, 9140 Temse, voor het uitvoeren van herstellingen aan vrachtwagens van diverse diensten: - factuur nr van 25 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 8,68 EUR + 1,82 EUR (21 % btw) = 10,50 EUR voor het testen van de remmen van de vrachtwagen met nummerplaat SKC413 (afhaalbon stadsgarage A4486); - factuur nr van 25 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 8,68 EUR + 1,82 EUR (21 % btw) = 10,50 EUR voor het testen van de remmen van de vrachtwagen met nummerplaat CLT252 (afhaalbon stadsgarage A4487); - factuur nr van 25 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 8,68 EUR + 1,82 EUR (21 % btw) = 10,50 EUR voor het testen van de remmen van de vrachtwagen met nummerplaat KZB134 (afhaalbon stadsgarage A4488); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 452,47 EUR + 95,02 EUR (21 % btw) = 547,49 EUR voor het vervangen van de sensoren van de hoogteregeling van de vrachtwagen met nummerplaat TBV786 (afhaalbon stadsgarage A4489); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 353,14 EUR + 74,16 EUR (21 % btw) = 427,30 EUR voor het herstellen van de deur (bestuurderskant) van de vrachtwagen met nummerplaat 56DJ9 (afhaalbon stadsgarage A4490); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 248,91 EUR + 52,27 EUR (21 % btw) = 301,18 EUR voor het vervangen van de zijruit van de vrachtwagen met nummerplaat 56DJ9 (afhaalbon stadsgarage A4491); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 246,04 EUR + 51,67 EUR (21 % btw) = 297,71 EUR voor het vervangen van de sensor van de drukas extra as rechts van de vrachtwagen met nummerplaat XCV040 (afhaalbon stadsgarage A4492); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 56 EUR + 11,76 EUR (21 % btw) = 67,76 EUR voor nazicht van de versnellingsbak van de vrachtwagen met nummerplaat KZB134 (afhaalbon stadsgarage A4493); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 312,05 EUR + 65,53 EUR (21 % btw) = 377,58 EUR voor het vervangen van de luchtdroger van de vrachtwagen met nummerplaat CLT252 (afhaalbon stadsgarage A4494); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 458,07 EUR + 96,19 EUR (21 % btw) = 554,26 EUR voor het herstellen van een klapband en luchtbalg van de vrachtwagen met nummerplaat U820M (afhaalbon stadsgarage A4495). 19. Overige algemene en ondersteunende diensten: schoonmaak: reinigen keuken- en badlinnen en overige materialen Ter uitvoering van zijn beslissing van 19 december 2011, stelt het college de eenheidsprijzen vast voor het reinigen van waslinnen en kledij door Wasserij Don Bosco bvba, Europark-Zuid 23, 9100 Sint-Niklaas, als volgt: - artikelen in het huursysteem: - keukenhanddoeken: 0,28 EUR; - donkere badhanddoeken: 0,28 EUR; - washandjes: 0,10 EUR; - vaatdoeken: 0,15 EUR; - artikelen per stuk gereinigd: - lakens: 1,50 EUR; - tafellakens en linten: 2 EUR; - dekens: 4 EUR; CBS 16 januari

6 - roze microvezeldoekjes (raming 250 per maand): 0,15 EUR; - blauwe microvezeldoekjes (raming 250 per maand): 0,15 EUR; - microvezeldweilen (raming 250 per maand): 1 EUR; - zwabbers (raming 20 per maand): 2,50 EUR; - vlakmoppen (raming 20 per maand): 2,50 EUR; - schoonmaakschort (raming 150 per maand): 1,65 EUR; - schoonmaakvest (15 per maand): 1,35 EUR; - schoonmaakbroek (15 per maand): 1,35 EUR; - bordeaux polo (60 per maand): 1,20 EUR; - bordeaux topje (vooral in de zomermaanden, raming 60 per maand): 1,20 EUR; - witte driekwart broek (raming 60 per maand): 1,20 EUR. De was, die door Wasserij Don Bosco wordt opgehaald, wordt verzameld op 3 locaties: het stadhuis, het politiehuis en de stadswerkplaatsen. De facturatie gebeurt tweemaandelijks, als volgt: - voor de verschillende stadsdiensten (ophaling in stadhuis en stadswerkplaatsen): - een factuur voor het keuken- en badlinnen; - een factuur voor de kledij van de schoonmaaksters; - een factuur voor de kledij van de kinderdagverblijven; - voor de politiezone: - een factuur voor het linnen; - een factuur voor de kledij van de schoonmaaksters. 20. Overige verrichtingen betreffende politiediensten: onderhoud en herijking curvometers: betaalbaarstelling facturen Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college volgende facturen betaalbaar aan Polis-Service bvba, Achterstenhoek 26, 2275 Lille, voor het onderhoud en herijken van de curvometers van de politiezone: - factuur nr van 9 augustus 2011 voor een totaal bedrag van 655,24 EUR + 137,60 EUR (21 % btw) = 792,84 EUR; - factuur nr van 15 september 2011 voor een totaal bedrag van 655,24 EUR + 137,60 EUR (21 % btw) = 792,84 EUR. 21. Overige verrichtingen betreffende politiediensten: leveren rugzakhoesjes en hesjes voor de politiezone: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 5 september 2011 voor een totaal bedrag van EUR (geen btw verschuldigd) betaalbaar aan Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, voor het leveren van rugzakhoesjes en hesjes voor de politiezone Sint-Niklaas. 22. Overige verrichtingen betreffende politiediensten: leveren bijkomende ontgrendelingssleutel voor motorkast schuifhekken meldkamer politiehuis: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr CBS 16 januari

7 van 28 november 2011 voor een totaal bedrag van 15 EUR + 3,15 EUR (21 % btw) = 18,15 EUR betaalbaar aan Noyez nv, Albertstraat 13, 8980 Zonnebeke, voor het leveren van een bijkomende ontgrendelingssleutel voor de motorkast van het schuifhekken ter hoogte van de meldkamer van het politiehuis. 23. Musea: tentoonstelling Mercator Digitaal 2012: drukken folder en verspreiding via Aeolusnetwerk: toewijzing In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2, beslist het college de folder Mercator Digitaal gedurende 5 maanden te verspreiden via het Aeolusnetwerk (385 culturele locaties in Vlaanderen) van half februari tot half juli Het college wijst deze opdracht toe aan de firma Aeolus, KMO-park Cleydael, Helststraat 51/7, 2630 Aartselaar, voor een bedrag van 5.486,26 EUR ,11 EUR (21 % btw) = 6.638,37 EUR. Het college beslist het drukwerk van de folder Mercator Digitaal toe te wijzen aan Drukkerij Van Lijsebetten, Entrepotstraat 27, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van EUR + 561,12 EUR (21 % btw) = 3.233,12 EUR. 24. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: bovengemeentelijke saneringsbijdrage: betaalbaarstelling facturen Aquafin nv Het college stelt, ter uitvoering van de overeenkomst tussen het stedelijk waterbedrijf en Aquafin nv inzake de bovengemeentelijke saneringsplicht, de factuur nr van 20 december 2011 voor een totaal bedrag van 8.301,57 EUR ,33 EUR (21 % btw) = ,90 EUR betaalbaar aan Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, voor de nagekomen kosten van het 4de kwartaal Watervoorziening: grondverzet in Hogenakkerstraat, Plezantstraat en Lodewijk De Meesterstraat: betaalbaarstelling facturen Het college beslist de facturen nrs en voor een totaal bedrag van 758,22 EUR + 159,23 EUR (21 % btw) = 917,45 EUR betaalbaar te stellen aan Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, voor de kosten van het grondverzet in de Hogenakkerstraat, Plezantstraat en Lodewijk De Meesterstraat. 27. Integratiebeleid: internationale dag tegen discriminatie: goedkeuring programma, aankoop en plaatsing spandoek Het college keurt het programma goed van de internationale dag tegen discriminatie, op woensdag 21 maart 2012, als volgt: - plechtige onthulling van een spandoek aan de zijgevel van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans met een gedicht van de kinderstadsdichter; - lunchgesprek over diversiteit; - verspreiding van een brochure over diversiteit van het personeel; - verdeling van een gadget voor alle personeelsleden. CBS 16 januari

8 Het college geeft opdracht aan de dienst logistiek het nodige te doen voor de aankoop en plaatsing van een spandoek aan de zijgevel van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans. 28. Gezinshulp: betaalbaarstelling geboortepremie: 1ste lijst 2012 Het college beslist de geboortepremie betaalbaar te stellen aan de 41 rechthebbenden vermeld op de 1ste lijst 2012, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, voor een totaal bedrag van EUR. 29. Gezinshulp: betaalbaarstelling verzorgingspremie: 1ste lijst 2012 Het college beslist de verzorgingspremie betaalbaar te stellen aan de 254 rechthebbenden vermeld op de 1ste lijst 2012, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, voor een totaal bedrag van EUR. 30. Gezinshulp: betaalbaarstelling verzorgingspremie met terugwerkende kracht: 1ste lijst 2012 Het college beslist de verzorgingspremie voor het jaar 2011 met terugwerkende kracht betaalbaar te stellen aan de 2 personen vermeld op de 1ste lijst 2012, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, voor een totaal bedrag van 744 EUR. 31. Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit: toegankelijkheidsprijs: betaalbaarstelling factuur Het college stelt in het kader van de uitreiking van de toegankelijkheidsprijs op dinsdag 20 december 2011 volgende facturen betaalbaar: - een factuur voor een bedrag van 300 EUR aan VTS 3, Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas, voor de receptie; - een factuur van de provinciale uitleendienst voor een bedrag van 20 EUR aan de heer Chris Stoop voor de huur van een geluidsinstallatie. 32. Personeelsdienst en vorming: sociale dienst voor het stadspersoneel: betaalbaarstelling werkingssubsidie 2012 Het college beslist de in het budget 2012 voorziene werkingssubsidie van EUR betaalbaar te stellen aan de sociale dienst voor het stadspersoneel. CBS 16 januari

9 33. Andere sociale bijdragen: betaalbaarstelling subsidie aan steunfonds 'Vrienden van de academie' Het college beslist een subsidie van EUR betaalbaar te stellen aan het steunfonds 'Vrienden van de academie', p.a. Hofstraat 13, 9100 Sint-Niklaas. 34. Andere sociale bijdragen: betaalbaarstelling bijdrage voor assertiviteitstrainingen voor jongeren aan CAW Waasland Het college stelt een bedrag van EUR betaalbaar aan CAW Waasland vzw, Gasmeterstraat 81 b, 9100 Sint-Niklaas, als bijdrage in de kosten voor de organisatie van de assertiviteitstrainingen voor jongeren in Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting: kansenbeleid: toekennen van 2 begeleiderspassen aan Voortraject OP-stap Het college beslist aan Voortraject OP-stap 2 begeleiderspassen toe te kennen. Deze beslissing zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 36. Overige economische zaken: 't Bau-huis: tegemoetkoming voor niet-commerciële activiteiten aan scouts d'olmen en scouts Sint-Tarsicius Het college beslist een tegemoetkoming van 877,25 EUR te verlenen aan scouts d Olmen en scouts Sint- Tarsicius voor het gebruik van 't Bau-huis voor de Nacht van Waas op zaterdag 27 oktober Musea: SteM Zwijgershoek: korting op toegangsprijs in kader van actie Krokuskriebels Het college beslist in de periode van 18 tot en met 26 februari 2012 een korting van 50 % op de toegangsprijs voor het SteM Zwijgershoek te verlenen aan volwassen bezoekers die lid zijn van de Gezinsbond, in het kader van de actie Krokuskriebels. 38. Overige culturele instellingen: stedelijke emancipatieraad: betaalbaarstelling subsidie 2012 Het college beslist de in het budget ingeschreven subsidie 2012 van EUR betaalbaar te stellen aan de stedelijke emancipatieraad van Sint-Niklaas, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. 39. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling projectsubsidie aan KSA Reinaart CBS 16 januari

10 Conform het jeugdbeleidsplan , vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2010, beslist het college de projectsubsidie, voor een totaal bedrag van 194 EUR, betaalbaar te stellen aan KSA Reinaart, p.a. Begijnenstraat 29, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van de winterbarbecue op woensdag 28 december Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling projectsubsidie aan WJS Conform het jeugdbeleidsplan , vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2010, beslist het college de projectsubsidie, voor een totaal bedrag van 723 EUR, betaalbaar te stellen aan WJS voor de organisatie van Kristus Koning op zondag 20 november Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling werkingssubsidie 2012 aan stedelijke jeugdraad Het college beslist de in het budget 2012 voorziene werkingssubsidie van EUR betaalbaar te stellen aan de stedelijke jeugdraad, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. 42. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling werkingssubsidie 2012 aan deeljeugdraden Het college beslist de in het budget 2012 voorziene werkingssubsidie van EUR betaalbaar te stellen aan de deeljeugdraden, als volgt: EUR aan deeljeugdraad Sint-Niklaas, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas; EUR aan deeljeugdraad Sinaai, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas; EUR aan deeljeugdraad Belsele, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas; EUR aan deeljeugdraad Nieuwkerken, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. 43. Jeugd: jeugdwerk: overeenkomst met Bison vzw: betaalbaarstelling restsaldo subsidie Het college beslist, conform de overeenkomst met Bison vzw inzake de enveloppefinanciering ter ondersteuning van Sint-Niklase jeugdbewegingsinitiatieven, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2011, het restsaldo van de subsidie, namelijk EUR, betaalbaar te stellen aan Bison vzw, p.a. Karrekietstraat 16, 9100 Sint-Niklaas. 44. Jeugd: jeugdwerk: overeenkomst met Speelpleinwerkingen Waasland vzw: betaalbaarstelling restsaldo subsidie Het college beslist, conform de overeenkomst met Speelpleinwerkingen Waasland vzw inzake de enveloppefinanciering ter ondersteuning van de werking, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2009, het restsaldo van de subsidie, namelijk 300 EUR, betaalbaar te stellen aan Speelpleinwerkingen Waasland vzw, p.a. Hulstbaan 80, 9112 Sinaai CBS 16 januari

11 45. Jeugd: jeugdwerk: nieuwbouwsubsidie Chiro Staderas jongens: betaalbaarstelling 2de schijf Het college beslist, conform het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, een 2de schijf van de nieuwbouwsubsidie, namelijk ,05 EUR, betaalbaar te stellen aan Chiro Staderas jongens, p.a. Bergstraat 3, 9111 Belsele. 46. Flankerend onderwijsbeleid: verkeersweek 2012: tijdelijke privatisering Grote Markt en Sint-Nicolaasplein Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van de verkeersweek 2012 van 8 tot en met 12 oktober 2012 op alternatieve locaties in plaats van in 't Bau-huis. Het college gaat ermee akkoord dat een deel van de Grote Markt van 5 tot en met 12 oktober 2012 (met uitzondering van zaterdag 6, zondag 7 en donderdag 11 oktober 2012) tijdelijk wordt geprivatiseerd voor de organisatie van de verkeersweek. Artikel 3 Het college gaat ermee akkoord dat een deel van het Sint-Nicolaasplein van 8 tot en met 12 oktober 2012 tijdelijk wordt geprivatiseerd voor de organisatie van de verkeersweek. 47. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: ontvangsten: Fausto Valiente en delegatie Sint-Jozef-Klein Seminarie Het college beslist de heer Fausto Valiente, verantwoordelijk medewerker van Broederlijk Delen in Guatemala, samen met een delegatie van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, te ontvangen in het stadhuis op woensdag 7 maart 2012 om 11 uur, naar aanleiding van het bezoek van de heer Fausto Valiente aan de school. Schepenen Lieve Van Daele en Wouter Van Bellingen zullen een toespraak houden en aan de aanwezigen wordt een drankje aangeboden. 48. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: ontvangsten: 100-jarig bestaan schuttersmaatschappij 'Sinaai Eendracht' Het college beslist de schuttersmaatschappij 'Sinaai Eendracht' te ontvangen in het dorpshuis van Sinaai op zaterdag 22 september 2012 om 16 uur, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Burgemeester Christel Geerts verwelkomt, schepen Gaspard Van Peteghem houdt een toespraak en aan de aanwezigen wordt een drankje aangeboden. 49. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: aanduiding afvaardiging voor ballonmeeting in Château-d'Oex Het college beslist schepen Lieven Dehandschutter af te vaardigen naar de internationale ballonmeeting in Château-d Oex, Zwitserland, van vrijdag 20 tot en met zondag 22 januari CBS 16 januari

12 50. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: aankoop boeken 'De wereld in kaart. Gerard Mercator en de eerste wereldatlas' Het college beslist 10 exemplaren van 'De wereld in kaart. Gerard Mercator ( ) en de eerste wereldatlas' aan te kopen aan 69,95 EUR per stuk en te gebruiken als relatiegeschenk. 51. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan diverse verenigingen Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan: - Gysellaancomité, p.a. Gyselstraat 125, 9100 Nieuwkerken, voor de nieuwjaarsdrink op vrijdag 6 januari 2012; - buurtcomité Bomenwijk, p.a. Berkenlaan 31, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsdrink op zaterdag 7 januari 2012; - buurtcomité Wegvoeringsstraat, p.a. Wegvoeringsstraat 103, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari 2012; - buurtcomité Slagmolenstraat, p.a. Slagmolenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsreceptie aan de kerststal op zaterdag 7 januari 2012; - buurtcomité Cauwerstraat, p.a. De Cauwerstraat 42, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2012; - Gezinsbond Nieuwkerken, p.a. Vrasenestraat 215, 9100 Sint-Niklaas, voor het driekoningenvuur op zondag 8 januari 2012; - buurtcomité Eksterstraat, p.a. Eksterstraat 12, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarshappening op zondag 8 januari 2012; - Klapperbeekfeest, p.a. Klapperbeekstraat 158, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsdrink op zondag 8 januari 2012; - buurtcomité Gouden Leeuwstraat, p.a. Gouden Leeuwstraat 68, 9111 Belsele, voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2012; - De Zandbak, p.a. Klokke Roelandlaan 24, 9112 Sinaai,voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari 2012; - buurtcomité Neerstraat/Ettingstraat, p.a. Neerstraat 27, 9112 Sinaai, voor de gezinswandeling met nieuwjaarsreceptie op zaterdag 14 januari 2012; - bewoners Klokke Roelandlaan, p.a. Klokke Roelandlaan 44, 9112 Sinaai, voor de nieuwjaarsdrink op zaterdag 14 januari 2012; - buurtcomité Damstraat, p.a. Damstraat 30, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaars walkingdinner op zaterdag 14 januari 2012; - wijkcomité Hoveniersstraat - Baron Dhanisstraat, p.a. Hoveniersstraat 59, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 15 januari 2012; - Populierenwijkcomité, p.a. Koning Nobellaan 19, 9111 Belsele, voor de nieuwjaarsdrink op zondag 15 januari 2012; - wijkcomité Hoogstraat, p.a. Hoogstraat 74, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 15 januari 2012; - Hooimanstraat-team, p.a. Hooimanstraat 53, 9112 Sinaai, voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 20 januari 2012; - De Ransbekers, p.a. Kruisstraat 178, 9111 Belsele, voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 21 januari 2012; - feestcomite Haverveld, p.a. Kazernestraat 32 bus 2, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 21 januari 2012; - wijkcomité Zakstraat, p.a. Zakstraat 51, 9112 Sinaai, voor de nieuwjaarswandeling en receptie op zondag 22 januari 2012; - straatcomité Keizerstraat, p.a. Keizerstraat 47, 9112 Sinaai, voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 27 januari 2012; - wijkcomité Filou, p.a. Filip de Pillecynlaan 20, 9111 Belsele, voor de winterdrink op zaterdag 28 januari CBS 16 januari

13 2012; - straatcomité Monseigneur Stillemansstraat, p.a. Monseigneur Stillemansstraat 35, 9100 Sint-Niklaas, voor het bezoek aan brouwerij Boelens op zaterdag 28 januari 2012; - comité K, p.a. Koutermolenstraat 78, 9111 Belsele, voor de nieuwjaarsdrink op zaterdag 28 januari 2012; - Uilenstraatcomité, p.a. Uilenstraat 155 b, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsdrink op zaterdag 28 januari 2012; - wijkcomité Houtzagerijstraat, p.a. Houtzagerijstraat 8, 9100 Nieuwkerken, voor de nieuwjaarsdrink op zaterdag 4 februari 2012; - scouts Tereken, p.a. Schoolstraat 190, 9100 Sint-Niklaas, voor het Tereken petanquetornooi op zaterdag 14 april 2012; - Breedstraat feeststraat, p.a. Passtraat 7, 9100 Sint-Niklaas, voor de rommelmarkt op zondag 27 mei 2012 en 100 EUR voor de buitenschieting op 2 wippen op zaterdag 25 augustus 2012; - buurtcomité Halloween Knaptandstraat, p.a. Knaptandstraat 203, 9100 Sint-Niklaas, voor de heksenverbranding Halloween op zaterdag 27 oktober Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan KSA Reinaart voor fuif Het college beslist toelating te verlenen aan KSA Reinaart, p.a. Begijnenstraat 29, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van een fuif op zaterdag 3 maart 2012 in de lokalen van Kriekepitte aan Weynstraat 70 a, 9100 Sint-Niklaas. In toepassing van artikel van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden. In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen moet volgende alternatieve geluidsnormering worden nageleefd: - tussen en 1.30 uur moet het equivalent geluidsdrukniveau (Leq) gemeten over een periode van minstens 3 minuten worden beperkt tot een maximum van 108 db(c). Dit geluidsniveau wordt gemeten op een afstand van 5 m van eender welk luidsprekerpunt; - tussen en 1.30 uur wordt vrijstelling verleend van artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen. Voor uur en na 1.30 uur zijn de normen van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977 integraal van toepassing. Artikel 3 De verantwoordelijke organisator moet bij het gebeuren bestendig aanwezig zijn opdat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie. De verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de eventuele dj's moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering. Alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht. Voorafgaand aan de geplande activiteiten moet een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd. Artikel 4 Volgend afbouwscenario wordt geadviseerd: uur: muziek binnen de normen; uur: stop verkoop bonnetjes; uur: stop verkoop drank en muziek zachter; CBS 16 januari

14 uur: einde muziek. Toezicht kan gebeuren met eigen vrijwilligers in en buiten de zaal. 53. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan JC Den Eglantier vzw voor optreden Het college beslist toelating te verlenen aan JC Den Eglantier vzw, Apostelstraat 13, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van een optreden op dinsdag 7 februari 2012 in JC Den Eglantier vzw aan Apostelstraat 13, 9100 Sint-Niklaas. In toepassing van artikel van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden. In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen moet volgende alternatieve geluidsnormering worden nageleefd: - tussen 19 en 23 uur moet het equivalent geluidsdrukniveau (Leq) gemeten over een periode van minstens 3 minuten worden beperkt tot een maximum van 108 db(c). Dit geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de mengtafel; - tussen 19 en 23 uur wordt vrijstelling verleend van artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977; - indien dit nodig blijkt kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen. Voor 19 uur en na 23 uur zijn de normen van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977 integraal van toepassing. Artikel 3 De verantwoordelijke organisator moet bij het gebeuren bestendig aanwezig zijn opdat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie. De verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de eventuele dj's moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering. Alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht. Voorafgaand aan de geplande activiteiten moet een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd. 54. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan JC 't Verschil vzw voor voorronde Lawijtstrijd 2012 Het college beslist toelating te verlenen aan JC t Verschil vzw, Nieuwkerkenstraat 198, 9100 Nieuwkerken, voor de organisatie van een voorronde van de Lawijtstrijd op zaterdag 24 maart 2012 in JC t Verschil vzw aan Nieuwkerkenstraat 198, 9100 Nieuwkerken. In toepassing van artikel van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden. In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen moet volgende alternatieve geluidsnormering te worden nageleefd: - tussen 20 en 1.30 uur moet het equivalent geluidsdrukniveau (Leq) gemeten over een periode van CBS 16 januari

15 minstens 3 minuten worden beperkt tot een maximum van 108 db(c). Dit geluidsniveau wordt gemeten op een afstand van 5 m van eender welk luidsprekerpunt; - tussen 20 en 1.30 uur wordt vrijstelling verleend van artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen. Voor 20 uur en na 1.30 uur zijn de normen van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977 integraal van toepassing. De verantwoordelijke organisator moet bij het gebeuren bestendig aanwezig zijn opdat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie. De verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de eventuele dj's moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering. Alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht. Voorafgaand aan de geplande activiteiten moet een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd. Artikel 3 De verantwoordelijke organisator moet bij het gebeuren bestendig aanwezig zijn opdat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie. De verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de eventuele dj's moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering. Alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht. Voorafgaand aan de geplande activiteiten moet een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd. Artikel 4 Volgend afbouwscenario moet worden nageleefd: uur: muziek binnen de normen; uur: stop verkoop bonnetjes; uur: stop verkoop drank en muziek zachter; uur: einde muziek. Toezicht kan gebeuren met eigen vrijwilligers in en buiten de zaal. 55. Sport: sportpromotie: zwemlessen voor 6-jarigen: opvragen adresetiketten Het college gaat ermee akkoord dat de sportdienst bij de dienst bevolking per half jaar adresetiketten opvraagt van de kinderen, die in Groot Sint-Niklaas wonen en die 6 jaar worden in het betrokken jaar. Met deze gegevens worden deze kinderen uitgenodigd om gratis 10 zwemlessen in het Sinbad te volgen. 56. Sport: sportbeleid: erkenning FC Nieuwkerken als sportvereniging Het college beslist de vereniging FC Nieuwkerken te erkennen als sportvereniging. Ter uitvoering van het stedelijk reglement voor erkenning van sportverenigingen wordt aan de betrokken club het lidmaatschap van de sportraad aangeboden. CBS 16 januari

16 57. Diensten voor toerisme: tentoonstelling Mercator Digitaal 2012: tentoonstellen en verkopen Mercatorjuweel bij dienst toerisme Het college gaat akkoord met het tentoonstellen van het Mercatorjuweel bij de dienst toerisme en de verkoop ervan (waarde circa 320 EUR) door de dienst toerisme. Het juweel moet niet vooraf worden aangekocht, noch is enige andere investering vereist. De inkomsten worden integraal doorgestort aan Mercator 2012 vzw. De ontwerpster, mevrouw Rita Rotthier, blijft te allen tijde verantwoordelijk voor dit juweel, dat haar eigendom is en blijft in de periode waarin het bij de dienst toerisme wordt tentoongesteld. Het stadsbestuur Sint-Niklaas kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij schade of diefstal. 58. Diensten voor toerisme: niet ingaan op verzoek tot aansluiting als stichtend lid bij European Green Road Het college beslist niet in te gaan op het verzoek van de Union Internationale des Routes de Légende, p.a. Avenue du Président Roosevelt, 2660 Tain l'hermitage, Frankrijk, tot aansluiting als stichtend lid bij de European Green Road (autoroute van Monaco tot Amsterdam). 59. Diensten voor toerisme: organisatie jaarlijks gezellig samenzijn van commissie voor bevordering van het toerisme Het college gaat akkoord met de organisatie van het gezellig samenzijn voor de leden van de stedelijke commissie voor bevordering van het toerisme op woensdag 8 februari 2012, als volgt: - een bedrijfsbezoek aan brouwerij t Paenhuys, Nieuwkerkenstraat 202 b, 9100 Nieuwkerken, voor een bedrag van circa 150 EUR; - een maaltijd in Den Dorsvlegel, Heihoekstraat 155, 9100 Nieuwkerken, voor een bedrag van circa EUR. 60. Diensten voor toerisme: organisatie inspiratiedag voor deelnemers Ambachtelijk Weekend Het college gaat akkoord met de organisatie van een inspiratiedag op zaterdag 18 februari 2012 om uur voor de deelnemers aan het Ambachtelijk Weekend in de trouwzaal van het stadhuis. Er worden circa 200 aanwezigen verwacht uit het hele Waasland. Nadien wordt hen een receptie aangeboden, die wordt gefactureerd aan Toerisme Waasland vzw, Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas. Het college wordt bij het onthaal vertegenwoordigd door schepen Lieven Dehandschutter. 61. Diensten voor toerisme: uitstap naar Duisburg naar aanleiding van Mercatorjaar Het college neemt kennis van de dagtrip naar Duisburg, Duitsland, op zaterdag 31 maart 2012, georganiseerd door de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) en bepaalt dat CBS 16 januari

17 schepen Lieven Dehandschutter hieraan zal deelnemen. Het college beslist een bedrag van 55 EUR per persoon (49 EUR voor leden KOKW) betaalbaar te stellen aan de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas. 62. Diensten voor toerisme: beursstand vakantiesalon Vlaanderen: bijbestellen verlichtingsen elektriciteitselementen Het college besliste in een vorige zitting om deel te nemen aan het vakantiesalon Vlaanderen te Antwerpen met de stand die werd gebruikt voor de jaarbeurs Accenta. Het college gaat akkoord met de bijbestelling van gepaste verlichtings- en elektriciteitselementen bovenop de standaard inbegrepen voeding en bestelt volgende materialen bij Conceptum, Brusselsesteenweg 539, 3090 Overijse: - lichtbruggen, ophangpunten en verlichting: EUR + 352,80 EUR (21 % btw) = 2.032,80 EUR; - extra elektrische aansluiting van Watt: 414 EUR + 86,94 EUR (21 % btw) = 500,94 EUR. Dit resulteert in een totaal bedrag van EUR + 439,74 EUR (21 % btw) = 2.533,74 EUR. 63. Diensten voor toerisme: drukken postkaarten: toewijzing Het college gaat akkoord met het drukken van 2 nieuwe postkaarten van Sint-Niklaas (ballons). Het drukwerk (2 x stuks) wordt toegewezen aan drukkerij Room, Passtraat 289, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 502,82 EUR + 30,17 EUR (6 % btw) = 533 EUR. De kaartjes worden verkocht aan 0,40 EUR per stuk. 64. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: sportcentrum Meesterstraat: samenwerkingsovereenkomst met Sportkring Sint-Niklaas vzw: betaalbaarstelling facturen Het college beslist de voorgelegde facturen voor de aanpassingswerken aan het stedelijk sportcentrum Meesterstraat te Nieuwkerken voor een totaal bedrag van ,52 EUR (exclusief btw) betaalbaar te stellen aan Sportkring Sint-Niklaas vzw, Drielindenstraat 2, 9100 Nieuwkerken. 65. Sport: Na-tourcriterium : afsluiten uitvoeringsprotocol: principe Het college beslist principieel akkoord te gaan met het uitvoeringsprotocol voor de organisatie van het Natourcriterium Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: zomercafé Café Congé: maximum geluidssterkte elektronisch versterkte muziek Het college neem kennis van het advies van de dienst leefmilieu en beslist voor het zomercafé Café Congé elektronisch versterkte muziek en voorstellingen (theater, film) tot 21 uur toe te laten met een maximum geluidsniveau van 90 db(a). Het geluidsniveau van de achtergrondmuziek tussen 21 en 23 uur mag maximum 70 db(a) bedragen. CBS 16 januari

18 67. Overige milieubescherming: betaalbaarstelling subsidie 2012 aan STRAMIN Het college beslist de in het budget 2012 voorziene subsidie van EUR betaalbaar te stellen aan STRAMIN (stedelijke adviesraad voor milieu en natuur), p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. 68. Overige milieubescherming: masterplan De Winningen: opmaak humaan toxicologisch onderzoek: toewijzing Het college beslist de opmaak van het humaan toxicologisch onderzoek in het kader van het masterplan De Winningen toe te wijzen aan Tauw nv, Remylaan 4 c bus 3, 3018 Wijgmaal, voor een totaal bedrag van EUR + 744,24 EUR (21 % btw) = 4.288,24 EUR. 69. Beheer van regen- en afvalwater: principiële toekenning subsidie voor aanleg groendak aan Azalealaan Het college beslist principieel een subsidie toe te kennen aan het OCMW Sint-Niklaas, Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, voor de aanleg van een groendak aan Azalealaan. 72. Vermindering van de milieuverontreiniging: publicaties in het kader van milieuvergunningsaanvragen in 2012: uitschrijven lopende bestelbons Het college beslist voor de publicaties in het kader van milieuvergunningsaanvragen in 2012 volgende lopende bestelbons uit te schrijven: - De Persgroep Publishing, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse (publicaties in Het Laatste Nieuws en De Morgen): EUR; - Corelio Publishing nv, Alfons Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden (publicaties in Het Nieuwsblad en De Standaard): EUR; - Concentra Media Regie nv, Herckenrodesingel 10, 3500 Hasselt: EUR; - Groep Plus Vlaanderen nv, Parklaan 55, 9100 Sint-Niklaas (publicaties in Passe-Partout): EUR. 73. Vermindering van de milieuverontreiniging: conformverklaring bodemsaneringsproject Marchem nv Het college neemt kennis van de beslissing van OVAM van 22 december 2011 om het bodemsaneringsproject aangevraagd door Marchem nv, Uitbreidingslaan 14, 9160 Lokeren, voor het saneren van gronden aan Gentse Baan 100, 9100 Sint-Niklaas, conform te verklaren. 74. Vermindering van de milieuverontreiniging: conformverklaring bodemsaneringsproject OVAM Het college neemt kennis van de beslissing van OVAM van 22 december 2011 om het bodemsaneringsproject aangevraagd door OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, voor het saneren van gronden aan Nieuwstraat , 9100 Sint-Niklaas, conform te verklaren. CBS 16 januari

19 75. Vermindering van de milieuverontreiniging: internationale actie Earth Hour 2012: doven verlichting Het college gaat akkoord met het doven van de verlichting, als symbolische actie in het kader van het internationale 'Earth Hour' van WNF (Wereld Natuur Fonds), van vrijdagavond 30 maart 2012 tot maandagmorgen 2 april 2012: - op het middenplein van de Grote Markt; - aan de gevel van het stadhuis, de cipierage en de Witte Molen. Het doven van de verlichting zal gratis worden uitgevoerd door de bodes van het stadhuis en Intergem. 76. Vermindering van de milieuverontreiniging: medewerking aan samenaankoop groene elektriciteit Het college verleent zijn medewerking aan de provinciale samenaankoop van groene stroom door: - over dit initiatief te communiceren via de lokale kanalen; - geïnteresseerden de mogelijkheid te geven zich in te schrijven via het loket van de cel duurzaamheid van de milieudienst; - een infosessie te organiseren in het stadhuis, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. 77. Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen: geboortebos, plantactie geboortes en adopties 2011: principiële goedkeuring Het college gaat akkoord met de inhoudelijke organisatie van de 4de plantdag van het project geboortebos op zondag 18 maart Het college beslist: - de plantdag te laten plaatsvinden op zondag 18 maart 2012 om 14 uur; - het plantgoed aan te kopen via de boomplantactie van Natuurpunt vzw; - voor de aanmaak van de toekomstige infoborden FSC-gelabelde houten palen aan te kopen bij de firma Hout-Idee Verhofstede, Veldstraat 365, 9140 Temse. 78. Ruimtelijke planning: planning: afleveren planologisch attest voor Joossens bvba Het college neemt kennis van de aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest voor Joossens bvba, op een terrein met als adres Singel 11, 9100 Sint-Niklaas, en met als kadastrale omschrijving 7de afdeling, sectie B, nr. 570K, en levert het planologisch attest af onder de volgende voorwaarden: - de huidige milieunormen mogen niet worden verhoogd; - de nodige aandacht moet worden besteed aan de waterproblematiek/watertoets waaronder de gewestelijke stedenbouwkundige verordening; er moet eveneens worden voldaan aan de richtlijnen van de stad Sint-Niklaas inzake regenwaterafvoer bij nieuwbouw en verbouwingswerken; - in navolging van het waterverkoopreglement moet elke privériolering die vanaf 1 juli 2011 nieuw in dienst wordt genomen, worden gekeurd; - er moet een kwalitatieve afwerking/groenbuffering worden voorzien van het bedrijfsperceel naar de naastliggende woningen, gezien uit bepaalde plannen kan worden afgeleid dat deze ruimte alsnog als circulatieruimte zou worden gebruikt; de parkeerplaatsen moeten plaatselijk voldoende worden afgeschermd van aanpalende tuinzones; - er moet op worden toegezien dat de uitbreiding van het bedrijf geen grote verkeerstoename CBS 16 januari

20 veroorzaakt zodat dit voor een overbelasting zorgt van de stadssingel; er moet ook rekening worden gehouden met de in opmaak zijnde mobiliteitsstudie in het kader van het rup Stadswand Singel; hierbij moet men rekening houden met een ontsluitingsscenario waarbij wordt gewerkt met een ventweg, gecombineerd met 1 aansluiting op de Singel; hiervoor moet een strook van 8 m worden vrijgehouden; het advies van de wegbeheerder van de R42 moet eveneens worden gerespecteerd; - de gestelde uitbreidingen op korte termijn moeten als maximale uitbreiding worden gezien, omdat er op de beperkte oppervlakte nog een evenwicht moet worden gezocht tussen de bebouwde ruimte, buffer, parkeermogelijkheden en circulatieruimte; - het planologisch attest moet binnen de voorschriften van het toekomstig rup Stadswand Singel vallen; - er moet zo snel mogelijk een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning worden ingediend op basis van het planologisch attest, zodat de in overtreding uitgevoerde werken zo snel mogelijk kunnen worden geregulariseerd. Het college bezorgt een afschrift van het planologisch attest aan de aanvrager, de gedelegeerd planologisch ambtenaar, de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) en de adviserende instellingen en administraties. Artikel 3 Het college is verplicht om binnen het jaar na afgifte van het planologisch attest een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. 79. Ruimtelijke planning: planning: voorontwerp rup Daliaweg/Madeliefjesdreef: opstart procedure Het college neemt kennis van het voorontwerp rup Daliaweg-Madeliefjesdreef en beslist de procedure hiervoor op te starten, te beginnen met het onderzoek tot milieueffectenrapportage. 80. Ruimtelijke planning: planning: voorontwerp rup VTS-site: opstart procedure Het college neemt kennis van het voorontwerp rup VTS-site en beslist de procedure hiervoor op te starten, te beginnen met het onderzoek tot milieueffectenrapportage. 81. Ruimtelijke planning: planning: voorontwerp rup bufferbekken Clementwijk: opstart procedure en onderhandelingen Het college neemt kennis van het voorontwerp rup bufferbekken Clementwijk en beslist de procedure hiervoor op te starten, te beginnen met het onderzoek tot milieueffectenrapportage. Het college beslist de onderhandelingen op te starten voor de aankoop van de percelen in functie van de uitbreiding van het bufferbekken. CBS 16 januari

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 februari 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Afdeling: Uit in Lier Pagina: 1 Zitting dd. 19 06 2017 Aantal leden: 8 Dagorde nr.:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 mei 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 mei 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 mei 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het nazicht bruggen voor Zwaar Uitzonderlijk Vervoer - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het nazicht bruggen voor Zwaar Uitzonderlijk Vervoer - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00804 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het nazicht bruggen voor Zwaar Uitzonderlijk Vervoer

Nadere informatie

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 16-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 november 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 november 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 november 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie;

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie; Reglement betreffende het toekennen van studentenhuisvestingssubsidies ter bevordering van het behoud en vergroten van het aanbod aan kwalitatieve studentenkamers. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités hervastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2017 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 28 juni 2017 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 27 juni 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen 27 juni 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen 27 juni 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 8 november 2010

College van burgemeester en schepenen Notulen 8 november 2010 College van burgemeester en schepenen Notulen 8 november 2010 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november :30 uur

verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november :30 uur verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november 2017 17:30 uur aanwezig Koen T'Sijen, burgemeester Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders, Willy Van

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 september 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 november

Nadere informatie

De gemeenteraadsbeslissing dd. 18/12/2009 houdende de instelling van een gemeentelijke verbeteringspremie te wijzigen.

De gemeenteraadsbeslissing dd. 18/12/2009 houdende de instelling van een gemeentelijke verbeteringspremie te wijzigen. GEMEENTELIJKE VERBETERINGS- OF SLOOPPREMIE Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 16/12/2014 ARTIKEL 1: De gemeenteraadsbeslissing dd. 18/12/2009 houdende de instelling van een gemeentelijke verbeteringspremie

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 12 november 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 12 november 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 12 november 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Dagorde Zitting van 17 maart 2014 VINCENT VAN QUICKENBORNE Staf 1 2014_CBS_00363 Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan (verder: S.V.P.P.). - Planning 2014. - Voorlopige

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00107 Onderwerp: Studieopdracht voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken betreffende de Steenakker te Gent

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 17 maart 2017 Verslag

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 17 maart 2017 Verslag COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 17 maart 2017 Verslag Samenstelling: Aanwezig: de heer Patrick Dewael, Burgemeester-voorzitter; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 januari 2010

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 januari 2010 College van burgemeester en schepenen Notulen 11 januari 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester-voorzitter; de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Peter Vansintjan, Lieselotte De

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Schepen Gaspard Van Peteghem is niet aanwezig bij de behandeling van punt nr. 63.

Schepen Gaspard Van Peteghem is niet aanwezig bij de behandeling van punt nr. 63. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 maart 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 oktober 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 oktober 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 oktober 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 april 2014

OCMW-raad van 24 april 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 12 december 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 12 december 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 12 december 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

25 oktober FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Beslissing tot desaffectatie pastorij Sint- Jozef Coloma.

25 oktober FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Beslissing tot desaffectatie pastorij Sint- Jozef Coloma. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 oktober 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 oktober 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 oktober 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie