College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van Bellingen, Lieven Dehandschutter en Marc Heynderickx, mevrouw Sofie Heyrman, de heer Mike Nachtegael, schepenen; met mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zittingen van 27 december 2011 en 4 januari 2012, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 27 januari 2012: kennisneming aanvullende agenda Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 27 januari 2012, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 2. Politieke organen: AZ Waasland: algemene vergadering en raad van bestuur: kennisneming verslagen Het college neemt kennis van het integraal verslag van de algemene vergadering en het samenvattend verslag van de raad van bestuur van 19 december 2011 van het Algemeen Ziekenhuis Waasland, Lodewijk De Meesterstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 3. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 15 december 2011 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos en van de notulen van de vergadering van 19 december 2011 van de kerkraad van de parochie Christus Koning, vermeld in de overzichtslijsten als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. CBS 16 januari

2 5. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: foto-opdrachten: opmaken bestelbons dienstjaar 2012 Het college beslist, op basis van de toewijzing van 14 maart 2011, de foto-opdrachten van Foto Delro en de heren Paul De Malsche en Gert Cools te verlengen tot eind Het college beslist opdracht te geven volgende bestelbons op te maken voor foto-opdrachten in 2012, voor een bedrag van: EUR (inclusief btw) voor de heer Gert Cools; EUR (inclusief btw) voor de heer Paul De Malsche. 6. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaren 2011 en 2012: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: - dienstjaar 2011: van nr tot en met 16502; - dienstjaar 2012: van nr. 1 tot en met 938; - facturen: - dienstjaar 2011: van nr tot en met nr ; - dienstjaar 2012: van nr. 1 tot en met nr. 64; - vastgestelde rechten: dienstjaar 2011: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaren 2011 en 2012: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: - dienstjaar 2011: van nr tot en met nr. 1577; - dienstjaar 2012: van nr. 1 tot en met nr. 13; - facturen: - dienstjaar 2011: nr. 1938; - dienstjaar 2012: van nr. 1 tot en met nr. 3; - vastgestelde rechten: dienstjaar 2011: van nr. 879 tot en met nr Fiscale aangelegenheden: fondsenwerving voor goede doelen en maatschappelijk verantwoorde organisaties: toelating aan Unicef België Het college beslist toelating te verlenen aan Unicef België, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel, om in 2012 op het grondgebied van de stad fondsenwerving te organiseren. Bij de werving moeten de bepalingen zoals opgenomen in het 'Handvest voor de Directe Dialoog' strikt CBS 16 januari

3 worden toegepast. De organisatie mag maximaal 2 keer per jaar op het grondgebied van de stad aan fondsenwerving doen en moet vooraf aan het stadsbestuur meedelen op welke data en op welke plaatsen dit zal gebeuren. 9. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het openhouden van horecazaken na het gewone sluitingsuur, belastingjaar 2011, 8 artikelen voor een totaal bedrag van 320 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. 10. Overige milieubescherming: leveren producten voor bestrijding ongedierte: opmaken bestelbon 2012 Het college beslist, ter uitvoering van zijn beslissing van 3 november 2010, akkoord te gaan met het opmaken van een bestelbon voor de firma Edialux, Rijksweg 28, 2880 Bornem, voor het leveren van producten voor de bestrijding van ongedierte tijdens het dienstjaar 2012, voor een totaal bedrag van EUR (inclusief btw). 11. Parken en plantsoenen: groenonderhoud door derden: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 31 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 8.834,73 EUR ,29 EUR (21 % btw) = ,02 EUR betaalbaar aan Jomi vzw, Driegaaienstraat 160, 9100 Sint-Niklaas, voor het ecologisch onderhoud van groenzones tijdens de periode van 1 tot 31 oktober Schouwburg, concertgebouw, opera: jaarlijks onderhoud theaterstoelen: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr. 11/502 van 10 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 670 EUR + 140,70 EUR (21 % btw) = 810,70 EUR betaalbaar aan de firma Jezet-Seating, Siberiëstraat 10, Nolimpark 1810, 3900 Overpelt, voor het jaarlijks onderhoud van de theaterstoelen in de stadsschouwburg. 13. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor muziek, woord en dans en academie voor schone kunsten: leveren online inschrijvingsmodule: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college het leveren van een online inschrijvingsmodule voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans en de stedelijke academie voor schone kunsten (referte COW/ /STN) toe te wijzen aan de firma Coworks, Sint- Pietersmolenstraat , 8000 Brugge, voor een totaal bedrag van 7.718,75 EUR ,94 EUR CBS 16 januari

4 (21 % btw) = 9.339,69 EUR. 14. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: prijsstijging uitvoeren wettelijke keuringen aardgasbranders en gasverdeelinstallaties: vaststelling aangepaste eenheidsprijzen Ter uitvoering van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 6, gaat het college, gelet op zijn beslissing van 2 april 2007 na algemene offerteaanvraag en gestaafd door de nodige attesten van de Bouwunie, akkoord met een prijsstijging van 9,9 % van de eenheidsprijzen, met ingang van 1 januari 2012, voor het uitvoeren van de wettelijke keuringen van aardgasbranders en gasverdeelinstallaties van het stadsbestuur van Sint-Niklaas door ATK vzw, Mechelsesteenweg , 2820 Bonheiden. De aangepaste eenheidsprijzen per 1 januari 2012 worden vastgesteld als volgt: - hoogdringende keuringen aan 70,336 EUR per werkuur (exclusief btw) en 1,52 EUR per km verplaatsingskosten (exclusief btw) - voor werken uitgevoerd op zaterdag en buiten de kantooruren wordt een toeslag in rekening gebracht van 50 %; - wettelijke periodieke keuring voor een totaal bedrag van 17,584 EUR per keuring (exclusief btw); - indienststellingen aan 80,227 EUR per werkuur (exclusief btw) en een forfait van 43,96 EUR per bezoek (exclusief btw). 15. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: webhosting: betaalbaarstelling facturen Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college volgende facturen voor de webhosting betaalbaar aan Openminds bvba, Zwijnaardsesteenweg 169/103, 9000 Gent: - factuur nr van 18 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 325 EUR + 68,25 EUR (21 % btw) = 393,25 EUR voor de periode 18 oktober november 2011; - factuur nr van 18 november 2011 voor een totaal bedrag van 325 EUR + 68,25 EUR (21 % btw) = 393,25 EUR voor de periode 18 november december Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: leveren brandstoffen: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 8 november 2011 voor een totaal bedrag van 6.767,38 EUR ,15 EUR (21 % btw) = 8.188,53 EUR betaalbaar aan Belgomine nv, Wilfordkaai 43, 9140 Temse, voor het leveren van gasolie extra voor de stadswerkplaatsen. 17. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstellen dienstvoertuig nr. 355: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 22 november 2011 voor een totaal bedrag van 86,20 EUR + 18,10 EUR (21 % btw) = 104,30 EUR betaalbaar aan Mees bvba, Bedrijvenlaan 3, 9080 Lochristi, voor de herstelling van dienstvoertuig nr CBS 16 januari

5 18. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstellen vrachtwagens: betaalbaarstelling facturen Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college volgende facturen betaalbaar aan Cammaert Trucks Waasland nv, Kapelanielaan 4, 9140 Temse, voor het uitvoeren van herstellingen aan vrachtwagens van diverse diensten: - factuur nr van 25 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 8,68 EUR + 1,82 EUR (21 % btw) = 10,50 EUR voor het testen van de remmen van de vrachtwagen met nummerplaat SKC413 (afhaalbon stadsgarage A4486); - factuur nr van 25 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 8,68 EUR + 1,82 EUR (21 % btw) = 10,50 EUR voor het testen van de remmen van de vrachtwagen met nummerplaat CLT252 (afhaalbon stadsgarage A4487); - factuur nr van 25 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 8,68 EUR + 1,82 EUR (21 % btw) = 10,50 EUR voor het testen van de remmen van de vrachtwagen met nummerplaat KZB134 (afhaalbon stadsgarage A4488); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 452,47 EUR + 95,02 EUR (21 % btw) = 547,49 EUR voor het vervangen van de sensoren van de hoogteregeling van de vrachtwagen met nummerplaat TBV786 (afhaalbon stadsgarage A4489); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 353,14 EUR + 74,16 EUR (21 % btw) = 427,30 EUR voor het herstellen van de deur (bestuurderskant) van de vrachtwagen met nummerplaat 56DJ9 (afhaalbon stadsgarage A4490); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 248,91 EUR + 52,27 EUR (21 % btw) = 301,18 EUR voor het vervangen van de zijruit van de vrachtwagen met nummerplaat 56DJ9 (afhaalbon stadsgarage A4491); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 246,04 EUR + 51,67 EUR (21 % btw) = 297,71 EUR voor het vervangen van de sensor van de drukas extra as rechts van de vrachtwagen met nummerplaat XCV040 (afhaalbon stadsgarage A4492); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 56 EUR + 11,76 EUR (21 % btw) = 67,76 EUR voor nazicht van de versnellingsbak van de vrachtwagen met nummerplaat KZB134 (afhaalbon stadsgarage A4493); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 312,05 EUR + 65,53 EUR (21 % btw) = 377,58 EUR voor het vervangen van de luchtdroger van de vrachtwagen met nummerplaat CLT252 (afhaalbon stadsgarage A4494); - factuur nr van 26 oktober 2011 voor een totaal bedrag van 458,07 EUR + 96,19 EUR (21 % btw) = 554,26 EUR voor het herstellen van een klapband en luchtbalg van de vrachtwagen met nummerplaat U820M (afhaalbon stadsgarage A4495). 19. Overige algemene en ondersteunende diensten: schoonmaak: reinigen keuken- en badlinnen en overige materialen Ter uitvoering van zijn beslissing van 19 december 2011, stelt het college de eenheidsprijzen vast voor het reinigen van waslinnen en kledij door Wasserij Don Bosco bvba, Europark-Zuid 23, 9100 Sint-Niklaas, als volgt: - artikelen in het huursysteem: - keukenhanddoeken: 0,28 EUR; - donkere badhanddoeken: 0,28 EUR; - washandjes: 0,10 EUR; - vaatdoeken: 0,15 EUR; - artikelen per stuk gereinigd: - lakens: 1,50 EUR; - tafellakens en linten: 2 EUR; - dekens: 4 EUR; CBS 16 januari

6 - roze microvezeldoekjes (raming 250 per maand): 0,15 EUR; - blauwe microvezeldoekjes (raming 250 per maand): 0,15 EUR; - microvezeldweilen (raming 250 per maand): 1 EUR; - zwabbers (raming 20 per maand): 2,50 EUR; - vlakmoppen (raming 20 per maand): 2,50 EUR; - schoonmaakschort (raming 150 per maand): 1,65 EUR; - schoonmaakvest (15 per maand): 1,35 EUR; - schoonmaakbroek (15 per maand): 1,35 EUR; - bordeaux polo (60 per maand): 1,20 EUR; - bordeaux topje (vooral in de zomermaanden, raming 60 per maand): 1,20 EUR; - witte driekwart broek (raming 60 per maand): 1,20 EUR. De was, die door Wasserij Don Bosco wordt opgehaald, wordt verzameld op 3 locaties: het stadhuis, het politiehuis en de stadswerkplaatsen. De facturatie gebeurt tweemaandelijks, als volgt: - voor de verschillende stadsdiensten (ophaling in stadhuis en stadswerkplaatsen): - een factuur voor het keuken- en badlinnen; - een factuur voor de kledij van de schoonmaaksters; - een factuur voor de kledij van de kinderdagverblijven; - voor de politiezone: - een factuur voor het linnen; - een factuur voor de kledij van de schoonmaaksters. 20. Overige verrichtingen betreffende politiediensten: onderhoud en herijking curvometers: betaalbaarstelling facturen Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college volgende facturen betaalbaar aan Polis-Service bvba, Achterstenhoek 26, 2275 Lille, voor het onderhoud en herijken van de curvometers van de politiezone: - factuur nr van 9 augustus 2011 voor een totaal bedrag van 655,24 EUR + 137,60 EUR (21 % btw) = 792,84 EUR; - factuur nr van 15 september 2011 voor een totaal bedrag van 655,24 EUR + 137,60 EUR (21 % btw) = 792,84 EUR. 21. Overige verrichtingen betreffende politiediensten: leveren rugzakhoesjes en hesjes voor de politiezone: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 5 september 2011 voor een totaal bedrag van EUR (geen btw verschuldigd) betaalbaar aan Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, voor het leveren van rugzakhoesjes en hesjes voor de politiezone Sint-Niklaas. 22. Overige verrichtingen betreffende politiediensten: leveren bijkomende ontgrendelingssleutel voor motorkast schuifhekken meldkamer politiehuis: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr CBS 16 januari

7 van 28 november 2011 voor een totaal bedrag van 15 EUR + 3,15 EUR (21 % btw) = 18,15 EUR betaalbaar aan Noyez nv, Albertstraat 13, 8980 Zonnebeke, voor het leveren van een bijkomende ontgrendelingssleutel voor de motorkast van het schuifhekken ter hoogte van de meldkamer van het politiehuis. 23. Musea: tentoonstelling Mercator Digitaal 2012: drukken folder en verspreiding via Aeolusnetwerk: toewijzing In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2, beslist het college de folder Mercator Digitaal gedurende 5 maanden te verspreiden via het Aeolusnetwerk (385 culturele locaties in Vlaanderen) van half februari tot half juli Het college wijst deze opdracht toe aan de firma Aeolus, KMO-park Cleydael, Helststraat 51/7, 2630 Aartselaar, voor een bedrag van 5.486,26 EUR ,11 EUR (21 % btw) = 6.638,37 EUR. Het college beslist het drukwerk van de folder Mercator Digitaal toe te wijzen aan Drukkerij Van Lijsebetten, Entrepotstraat 27, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van EUR + 561,12 EUR (21 % btw) = 3.233,12 EUR. 24. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: bovengemeentelijke saneringsbijdrage: betaalbaarstelling facturen Aquafin nv Het college stelt, ter uitvoering van de overeenkomst tussen het stedelijk waterbedrijf en Aquafin nv inzake de bovengemeentelijke saneringsplicht, de factuur nr van 20 december 2011 voor een totaal bedrag van 8.301,57 EUR ,33 EUR (21 % btw) = ,90 EUR betaalbaar aan Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, voor de nagekomen kosten van het 4de kwartaal Watervoorziening: grondverzet in Hogenakkerstraat, Plezantstraat en Lodewijk De Meesterstraat: betaalbaarstelling facturen Het college beslist de facturen nrs en voor een totaal bedrag van 758,22 EUR + 159,23 EUR (21 % btw) = 917,45 EUR betaalbaar te stellen aan Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, voor de kosten van het grondverzet in de Hogenakkerstraat, Plezantstraat en Lodewijk De Meesterstraat. 27. Integratiebeleid: internationale dag tegen discriminatie: goedkeuring programma, aankoop en plaatsing spandoek Het college keurt het programma goed van de internationale dag tegen discriminatie, op woensdag 21 maart 2012, als volgt: - plechtige onthulling van een spandoek aan de zijgevel van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans met een gedicht van de kinderstadsdichter; - lunchgesprek over diversiteit; - verspreiding van een brochure over diversiteit van het personeel; - verdeling van een gadget voor alle personeelsleden. CBS 16 januari

8 Het college geeft opdracht aan de dienst logistiek het nodige te doen voor de aankoop en plaatsing van een spandoek aan de zijgevel van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans. 28. Gezinshulp: betaalbaarstelling geboortepremie: 1ste lijst 2012 Het college beslist de geboortepremie betaalbaar te stellen aan de 41 rechthebbenden vermeld op de 1ste lijst 2012, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, voor een totaal bedrag van EUR. 29. Gezinshulp: betaalbaarstelling verzorgingspremie: 1ste lijst 2012 Het college beslist de verzorgingspremie betaalbaar te stellen aan de 254 rechthebbenden vermeld op de 1ste lijst 2012, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, voor een totaal bedrag van EUR. 30. Gezinshulp: betaalbaarstelling verzorgingspremie met terugwerkende kracht: 1ste lijst 2012 Het college beslist de verzorgingspremie voor het jaar 2011 met terugwerkende kracht betaalbaar te stellen aan de 2 personen vermeld op de 1ste lijst 2012, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, voor een totaal bedrag van 744 EUR. 31. Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit: toegankelijkheidsprijs: betaalbaarstelling factuur Het college stelt in het kader van de uitreiking van de toegankelijkheidsprijs op dinsdag 20 december 2011 volgende facturen betaalbaar: - een factuur voor een bedrag van 300 EUR aan VTS 3, Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas, voor de receptie; - een factuur van de provinciale uitleendienst voor een bedrag van 20 EUR aan de heer Chris Stoop voor de huur van een geluidsinstallatie. 32. Personeelsdienst en vorming: sociale dienst voor het stadspersoneel: betaalbaarstelling werkingssubsidie 2012 Het college beslist de in het budget 2012 voorziene werkingssubsidie van EUR betaalbaar te stellen aan de sociale dienst voor het stadspersoneel. CBS 16 januari

9 33. Andere sociale bijdragen: betaalbaarstelling subsidie aan steunfonds 'Vrienden van de academie' Het college beslist een subsidie van EUR betaalbaar te stellen aan het steunfonds 'Vrienden van de academie', p.a. Hofstraat 13, 9100 Sint-Niklaas. 34. Andere sociale bijdragen: betaalbaarstelling bijdrage voor assertiviteitstrainingen voor jongeren aan CAW Waasland Het college stelt een bedrag van EUR betaalbaar aan CAW Waasland vzw, Gasmeterstraat 81 b, 9100 Sint-Niklaas, als bijdrage in de kosten voor de organisatie van de assertiviteitstrainingen voor jongeren in Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting: kansenbeleid: toekennen van 2 begeleiderspassen aan Voortraject OP-stap Het college beslist aan Voortraject OP-stap 2 begeleiderspassen toe te kennen. Deze beslissing zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 36. Overige economische zaken: 't Bau-huis: tegemoetkoming voor niet-commerciële activiteiten aan scouts d'olmen en scouts Sint-Tarsicius Het college beslist een tegemoetkoming van 877,25 EUR te verlenen aan scouts d Olmen en scouts Sint- Tarsicius voor het gebruik van 't Bau-huis voor de Nacht van Waas op zaterdag 27 oktober Musea: SteM Zwijgershoek: korting op toegangsprijs in kader van actie Krokuskriebels Het college beslist in de periode van 18 tot en met 26 februari 2012 een korting van 50 % op de toegangsprijs voor het SteM Zwijgershoek te verlenen aan volwassen bezoekers die lid zijn van de Gezinsbond, in het kader van de actie Krokuskriebels. 38. Overige culturele instellingen: stedelijke emancipatieraad: betaalbaarstelling subsidie 2012 Het college beslist de in het budget ingeschreven subsidie 2012 van EUR betaalbaar te stellen aan de stedelijke emancipatieraad van Sint-Niklaas, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. 39. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling projectsubsidie aan KSA Reinaart CBS 16 januari

10 Conform het jeugdbeleidsplan , vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2010, beslist het college de projectsubsidie, voor een totaal bedrag van 194 EUR, betaalbaar te stellen aan KSA Reinaart, p.a. Begijnenstraat 29, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van de winterbarbecue op woensdag 28 december Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling projectsubsidie aan WJS Conform het jeugdbeleidsplan , vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2010, beslist het college de projectsubsidie, voor een totaal bedrag van 723 EUR, betaalbaar te stellen aan WJS voor de organisatie van Kristus Koning op zondag 20 november Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling werkingssubsidie 2012 aan stedelijke jeugdraad Het college beslist de in het budget 2012 voorziene werkingssubsidie van EUR betaalbaar te stellen aan de stedelijke jeugdraad, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. 42. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling werkingssubsidie 2012 aan deeljeugdraden Het college beslist de in het budget 2012 voorziene werkingssubsidie van EUR betaalbaar te stellen aan de deeljeugdraden, als volgt: EUR aan deeljeugdraad Sint-Niklaas, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas; EUR aan deeljeugdraad Sinaai, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas; EUR aan deeljeugdraad Belsele, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas; EUR aan deeljeugdraad Nieuwkerken, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. 43. Jeugd: jeugdwerk: overeenkomst met Bison vzw: betaalbaarstelling restsaldo subsidie Het college beslist, conform de overeenkomst met Bison vzw inzake de enveloppefinanciering ter ondersteuning van Sint-Niklase jeugdbewegingsinitiatieven, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2011, het restsaldo van de subsidie, namelijk EUR, betaalbaar te stellen aan Bison vzw, p.a. Karrekietstraat 16, 9100 Sint-Niklaas. 44. Jeugd: jeugdwerk: overeenkomst met Speelpleinwerkingen Waasland vzw: betaalbaarstelling restsaldo subsidie Het college beslist, conform de overeenkomst met Speelpleinwerkingen Waasland vzw inzake de enveloppefinanciering ter ondersteuning van de werking, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2009, het restsaldo van de subsidie, namelijk 300 EUR, betaalbaar te stellen aan Speelpleinwerkingen Waasland vzw, p.a. Hulstbaan 80, 9112 Sinaai CBS 16 januari

11 45. Jeugd: jeugdwerk: nieuwbouwsubsidie Chiro Staderas jongens: betaalbaarstelling 2de schijf Het college beslist, conform het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, een 2de schijf van de nieuwbouwsubsidie, namelijk ,05 EUR, betaalbaar te stellen aan Chiro Staderas jongens, p.a. Bergstraat 3, 9111 Belsele. 46. Flankerend onderwijsbeleid: verkeersweek 2012: tijdelijke privatisering Grote Markt en Sint-Nicolaasplein Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van de verkeersweek 2012 van 8 tot en met 12 oktober 2012 op alternatieve locaties in plaats van in 't Bau-huis. Het college gaat ermee akkoord dat een deel van de Grote Markt van 5 tot en met 12 oktober 2012 (met uitzondering van zaterdag 6, zondag 7 en donderdag 11 oktober 2012) tijdelijk wordt geprivatiseerd voor de organisatie van de verkeersweek. Artikel 3 Het college gaat ermee akkoord dat een deel van het Sint-Nicolaasplein van 8 tot en met 12 oktober 2012 tijdelijk wordt geprivatiseerd voor de organisatie van de verkeersweek. 47. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: ontvangsten: Fausto Valiente en delegatie Sint-Jozef-Klein Seminarie Het college beslist de heer Fausto Valiente, verantwoordelijk medewerker van Broederlijk Delen in Guatemala, samen met een delegatie van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, te ontvangen in het stadhuis op woensdag 7 maart 2012 om 11 uur, naar aanleiding van het bezoek van de heer Fausto Valiente aan de school. Schepenen Lieve Van Daele en Wouter Van Bellingen zullen een toespraak houden en aan de aanwezigen wordt een drankje aangeboden. 48. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: ontvangsten: 100-jarig bestaan schuttersmaatschappij 'Sinaai Eendracht' Het college beslist de schuttersmaatschappij 'Sinaai Eendracht' te ontvangen in het dorpshuis van Sinaai op zaterdag 22 september 2012 om 16 uur, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Burgemeester Christel Geerts verwelkomt, schepen Gaspard Van Peteghem houdt een toespraak en aan de aanwezigen wordt een drankje aangeboden. 49. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: aanduiding afvaardiging voor ballonmeeting in Château-d'Oex Het college beslist schepen Lieven Dehandschutter af te vaardigen naar de internationale ballonmeeting in Château-d Oex, Zwitserland, van vrijdag 20 tot en met zondag 22 januari CBS 16 januari

12 50. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: aankoop boeken 'De wereld in kaart. Gerard Mercator en de eerste wereldatlas' Het college beslist 10 exemplaren van 'De wereld in kaart. Gerard Mercator ( ) en de eerste wereldatlas' aan te kopen aan 69,95 EUR per stuk en te gebruiken als relatiegeschenk. 51. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan diverse verenigingen Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan: - Gysellaancomité, p.a. Gyselstraat 125, 9100 Nieuwkerken, voor de nieuwjaarsdrink op vrijdag 6 januari 2012; - buurtcomité Bomenwijk, p.a. Berkenlaan 31, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsdrink op zaterdag 7 januari 2012; - buurtcomité Wegvoeringsstraat, p.a. Wegvoeringsstraat 103, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari 2012; - buurtcomité Slagmolenstraat, p.a. Slagmolenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsreceptie aan de kerststal op zaterdag 7 januari 2012; - buurtcomité Cauwerstraat, p.a. De Cauwerstraat 42, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2012; - Gezinsbond Nieuwkerken, p.a. Vrasenestraat 215, 9100 Sint-Niklaas, voor het driekoningenvuur op zondag 8 januari 2012; - buurtcomité Eksterstraat, p.a. Eksterstraat 12, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarshappening op zondag 8 januari 2012; - Klapperbeekfeest, p.a. Klapperbeekstraat 158, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsdrink op zondag 8 januari 2012; - buurtcomité Gouden Leeuwstraat, p.a. Gouden Leeuwstraat 68, 9111 Belsele, voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2012; - De Zandbak, p.a. Klokke Roelandlaan 24, 9112 Sinaai,voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari 2012; - buurtcomité Neerstraat/Ettingstraat, p.a. Neerstraat 27, 9112 Sinaai, voor de gezinswandeling met nieuwjaarsreceptie op zaterdag 14 januari 2012; - bewoners Klokke Roelandlaan, p.a. Klokke Roelandlaan 44, 9112 Sinaai, voor de nieuwjaarsdrink op zaterdag 14 januari 2012; - buurtcomité Damstraat, p.a. Damstraat 30, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaars walkingdinner op zaterdag 14 januari 2012; - wijkcomité Hoveniersstraat - Baron Dhanisstraat, p.a. Hoveniersstraat 59, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 15 januari 2012; - Populierenwijkcomité, p.a. Koning Nobellaan 19, 9111 Belsele, voor de nieuwjaarsdrink op zondag 15 januari 2012; - wijkcomité Hoogstraat, p.a. Hoogstraat 74, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 15 januari 2012; - Hooimanstraat-team, p.a. Hooimanstraat 53, 9112 Sinaai, voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 20 januari 2012; - De Ransbekers, p.a. Kruisstraat 178, 9111 Belsele, voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 21 januari 2012; - feestcomite Haverveld, p.a. Kazernestraat 32 bus 2, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 21 januari 2012; - wijkcomité Zakstraat, p.a. Zakstraat 51, 9112 Sinaai, voor de nieuwjaarswandeling en receptie op zondag 22 januari 2012; - straatcomité Keizerstraat, p.a. Keizerstraat 47, 9112 Sinaai, voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 27 januari 2012; - wijkcomité Filou, p.a. Filip de Pillecynlaan 20, 9111 Belsele, voor de winterdrink op zaterdag 28 januari CBS 16 januari

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie