College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman, mevrouw Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heer Wout De Meester, de heer Carl Hanssens en de heer Mike Nachtegael, schepenen; met de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zitting van 14 april 2014, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Overige algemene diensten: beleidsondersteuning: kennisneming verslag stuurgroep dienstverlening Het college neemt kennis van het verslag van de stuurgroep dienstverlening. Het college gaat akkoord met de organisatie van 2 infosessies rond lean op donderdag 15 en maandag 19 mei 2014: - 15 mei 2014: voor alle geïnteresseerde personeelsleden - uitwisseling van mogelijke verbeteracties rond aandachtspunten die op verschillende diensten leven ( beheer, archivering, digitalisering, ruimtegebruik...); - 19 mei 2014: lean-technieken doorgeven aan alle personeelsleden die zich in januari 2014 kandidaat hadden gesteld voor het lean-team. Voor beide sessies zal de inhoud nog worden besproken op de stuurgroep dienstverlening van woensdag 14 mei Artikel 3 Het college gaat ermee akkoord dat mevrouw Iris Cools, adviseur, een plan van aanpak opstelt voor de inspraak in het project dienstverlening: - intern: eerst via de werkgroep dienstverleningsconcept, dan de klankbordgroep en vervolgens infosessies aan de medewerkers; - extern: publieksbevraging en burgerpanel. 2. Overige algemene diensten: beleidsondersteuning: organisatie info-ontbijtvergadering stadswerkplaatsen Het college beslist een info-ontbijtvergadering te organiseren rond de verandertrajecten synergie stadswerkplaatsen, gebiedsgerichte werking en facility management voor alle betrokken stadsdiensten. Deze vergadering zal plaatsvinden in de stadswerkplaatsen op woensdag 25 juni 2014 van 8 tot 9.30 uur. CBS 28 april

2 3. Politieke organen: OCMW: administratief toezicht: kennisneming overzichtslijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn In toepassing van artikel van het OCMW-decreet van 19 december 2008 neemt het college kennis van de beslissingen van 27 maart 2014 van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 4. Overige algemene diensten: communicatie: goedkeuring promotieplan 'Sint-Niklaas zomert 2014' Het college beslist het promotieplan 'Sint-Niklaas zomert 2014', met persconferentie op vrijdag 6 juni 2014 om uur, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, goed te keuren. 5. Elektriciteitsvoorziening: conciërgewoning Huis Janssens: plaatsen nieuwe bijkomende elektriciteitsteller en forfaitaire bijdrage voor verbruik elektriciteit Het college gaat akkoord met het plaatsen van een nieuwe bijkomende elektriciteitsteller ten behoeve van de conciërgewoning van het Huis Janssens. 7. Overige algemene financiering: stadsbudget: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr ; - facturen: van nr tot en met nr ; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige algemene financiering: politiebegroting: dienstjaren 2013 en 2014: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: - van nr tot en met nr van het dienstjaar 2013; - van nr. 349 tot en met nr. 350 van het dienstjaar 2014; - facturen: - van nr tot en met nr van het dienstjaar 2013; - van nr. 297 tot en met nr. 338 van het dienstjaar 2014; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr van het dienstjaar CBS 28 april

3 9. Overige algemene financiering: stadsbudget: dienstjaar 2014: vaststelling definitieve vastleggingen Het college stelt de lijsten van de definitieve vastleggingen vast vanaf vrijdag voor het voorgaand college tot en met donderdag voor het huidig college, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 10. Fiscale aangelegenheden: inkohiering van niet-betaalde contantbelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, belastingjaar 2014, 10 artikelen voor een totaal bedrag van 2.454,94 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. 11. Politiediensten: leveren van USB-sticks: toewijzing Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college de aankoop van USB-sticks met een opslagcapaciteit van 2 GB en bedrukking op 1 zijde toe te wijzen aan Flashbay Ltd, Joop Geesinkweg , 1096 AZ Amsterdam, Nederland, voor een bedrag van 2.931,74 EUR (btw verlegd), inclusief levering. De totale aankoopsom bedraagt 3.547,40 EUR (inclusief 21 % btw). 12. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: drukken jaarboek 2014: toewijzing Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; beslist het college exemplaren van het jaarboek 2014 van de stedelijke academie voor schone kunsten te laten drukken. Deze levering kan gebeuren op basis van een onderhandelingsprocedure na raadpleging. Artikel 3 CBS 28 april

4 Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en het gunstig advies van de financieel beheerder, de opdracht toe te wijzen aan drukkerij Albe De Coker, Boombekelaan 12, 2660 Hoboken, voor een totaal bedrag van EUR + 359,82 EUR (6 % btw) = 6.356,82 EUR (= 1,85 EUR per boek, exclusief btw). Artikel 4 Hiervan zullen exemplaren worden geleverd en gefactureerd aan het stadsbestuur Sint-Niklaas voor een totaal bedrag van EUR + 199,80 EUR (6 % btw) = 3.529,80 EUR. Artikel 5 De overige boeken zijn bestemd voor de gemeentebesturen van Beveren (490 exemplaren), Stekene (450 exemplaren), Kruibeke (140 exemplaren) en Sint-Gillis-Waas (360 exemplaren). Deze zullen rechtstreeks aan de betrokken besturen worden gefactureerd volgens de voorwaarden in het bestek, als volgt: - Beveren: 490 exemplaren: 906,50 EUR + 54,39 EUR (6 % btw) = 960,89 EUR; - Stekene: 450 exemplaren: 832,50 EUR + 49,95 EUR (6 % btw) = 882,45 EUR; - Kruibeke: 140 exemplaren: 259 EUR + 15,54 EUR (6 % btw) = 274,54 EUR; - Sint-Gillis-Waas: 360 exemplaren: 666 EUR + 39,96 EUR (6 % btw) = 705,96 EUR. Artikel 6 Het college geeft toelating een 100-tal jaarboeken te verkopen tijdens de opendeurdagen van de stedelijke academie voor schone kunsten, tegen de prijs van 5 EUR per boek. Artikel 7 Het FSC-logo en het logo 100 % gerecycleerd moeten op het drukwerk worden vermeld, evenals de CoC-code (FSC) op de factuur. 13. Overige algemene diensten: ICT: vernieuwen core netwerkswitchen: principe Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder van de stad, principieel akkoord te gaan met het vervangen van de huidige core netwerkswitchen van de beide serverrooms en zal deze aangelegenheid, samen met het bestek, voorleggen aan de gemeenteraad in zitting van 23 mei 2014 voor het vaststellen van de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de indicatieve raming ( ,25 EUR ,75 EUR (21 % btw) = EUR investeringskost en jaarlijks 9.504,13 EUR ,87 EUR (21 % btw) = EUR exploitatiekost) en de voorwaarden. Deze beslissing zal ter goedkeuring worden overgemaakt aan het OCMW. De beslissing wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 22 mei Overige culturele instellingen: buurtwerking: betaalbaarstelling basissubsidie buurtcomité Ter uitvoering van het stedelijk reglement subsidies buurtwerking beslist het college op basis van de ingediende werkingsverslagen een basissubsidie van 75 EUR betaalbaar te stellen aan: CBS 28 april

5 - Wijkcomité Kleibeke, Kleibeekstraat 120, 9100 Sint-Niklaas; - HOBODO, Hoge Bokstraat 21, 9111 Belsele; - De Zandbak Sinaai, Klokke Roelandlaan 24, 9112 Sinaai; - Wijkcomité Filou, Filip de Pillecynlaan 20, 9111 Belsele; - Wijkcomité De Statievrienden, Heihoekstraat 20, 9100 Nieuwkerken; - Feestcomité Mgr. Stillemansstraat, Mgr. Stillemansstraat 17, 9100 Sint-Niklaas; - Straatcomité Keizerstraat, Keizerstraat 47, 9112 Sinaai; - Comité 'de oude baan', Oude Baan 63, 9111 Belsele; - Zakstraat comité, Zakstraat 88, 9112 Sinaai; - Eksterstraat, Eksterstraat 12, 9100 Sint-Niklaas; - Kuildamcomité, Kuildamstraat 51, 9100 Sint-Niklaas; - Leebrug, Leebrugstraat 22 b, 9112 Sinaai; - Feestcomité Damstraat, Damstraat 30, 9100 Sint-Niklaas; - Wijkvereniging Dillaartwijk, Dillaartwijk 24, 9100 Sint-Niklaas; - De Ransbekers, Kruisstraat 178, 9111 Belsele; - Feestcomité Heimolen, Heimolenhoek 3 a, 9100 Sint-Niklaas; - Populierenwijkcomité, Koning Nobellaan 19, 9111 Belsele; - Feestcomité Tinelstraat, Edgar Tinelstraat 49, 9112 Sinaai; - Hoveniersstraat-Baron Dhanisstraat, Hoveniersstraat 59, 9100 Sint-Niklaas; - 't Schone Stielencomité, Kaarsenmakerstraat 16, 9100 Sint-Niklaas; - Wijkcomité Hoogstraat, Hoogstraat 74, 9100 Nieuwkerken; - Buurtcomité Iepenstraat-Vijfstraten, Iepenstraat 28, 9100 Sint-Niklaas; - Wijkcomité Heihoekstraat, Heihoekstraat 126, 9100 Nieuwkerken; - Kon. Sport- en feestkomitee vzw, Limietstraat 3, 9112 Sinaai; - Kazernecomité, Kazernestraat 32-2, 9100 Sint-Niklaas; - Comité K, Koutermolenstraat 78, 9111 Belsele; - Goudenleeuw, Gouden Leeuwstraat 68, 9111 Belsele; - Feestcomité Uilenstraat, Uilenstraat 196, 9100 Nieuwkerken; - Wijk Kwakkelzoet-Hoekwater, Kwakkelhoekstraat 86, 9100 Nieuwkerken; - Buurtcomité Neerstraat-Ettingstraat, Neerstraat 27, 9112 Sinaai; - Wijkcomité Hemelsbreedte, Hemelsbreedte 58, 9112 Sinaai; - Comité Z(waanaarde), Weimanstraat 19, 9112 Sinaai; - Buurtcomité Wijnveld, Wijnveld 41, 9112 Sinaai; - Wijkcomité Klompenberg, Gery Helderenbergstraat 38, 9100 Nieuwkerken; - Comité Meesterstraat, Meesterstraat 58 b, 9100 Nieuwkerken; - Buurtcomité De Cauwerstraat, De Cauwerstraat 38, 9100 Sint-Niklaas; - Feestcomité Sint-Rochushof, Sint-Rochushof 16, 9100 Sint-Niklaas; - Wijkcomité Nieuwberkenbos, Berkenhof 11, Nieuwkerken; - Buren nodigen uit, Eigenlostraat 26, 9100 Sint-Niklaas; - De Groenen, Kalkstraat 74, 9100 Sint-Niklaas; - Bomenwijk, Berkenlaan 25, 9100 Sint-Niklaas; - tparadijs, Nieuwe Baan 105, 9111 Belsele; - Buurtcomité Slagmolenstraat, Slagmolenstraat 9, 9100 Nieuwkerken; - Vogelkeswijk, Mussendreef 7, 9100 Sint-Niklaas. 15. Overige verrichtingen betreffende ouderen: voorzieningen voor senioren: gratis groepsabonnement recreatiepark De Ster voor seniorenverenigingen Het college beslist dat de Sint-Niklase seniorenverenigingen in 2014 een gratis groepsabonnement kunnen aanvragen om het recreatiepark De Ster te bezoeken. CBS 28 april

6 16. Gewoon basisonderwijs: Gavertje Vier Belsele/De Droomballon Nieuwkerken: personeel: vaststellen vacante betrekkingen Bondige toelichting De inrichtende macht (het stadsbestuur) deelt elk schooljaar, voor 15 mei, de vacante betrekkingen mee aan de personeelsleden van haar instellingen. De mededeling van de vacante betrekkingen omvat alle vacante betrekkingen in de instellingen op 15 april van dat jaar. Juridische grond - decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; - omzendbrief 13CC/VB/ML: Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het ministerie van onderwijs en vorming. Argumentatie Als in het basisonderwijs de school tot een scholengemeenschap behoort, dan deelt de inrichtende macht van die school de vacante betrekkingen in haar scholen die behoren tot die scholengemeenschap (Gavertje Vier Belsele en De Droomballon Nieuwkerken) mee aan de personeelsleden van de scholengemeenschap. De mededeling van de vacante betrekkingen bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden betrekkingen en vermeldt de vorm waarin en de termijn waarbinnen een personeelslid moet kandideren. Dit bericht wordt meegedeeld aan alle personeelsleden. Het personeelslid moet voor elke betrekking een afzonderlijke kandidatuur indienen. Indien het identieke betrekkingen zijn in hetzelfde ambt volstaat 1 kandidaatstelling. Besluit: bij geheime stemming in de wettelijke vorm gehouden, met algemene stemmen (10) Het college beslist volgende betrekkingen in de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele vacant te verklaren: - zorgcoördinator 35 uur 3 uur - bijzonder leermeester Orthodoxe godsdienst 2 uur Het college beslist volgende betrekkingen in de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken vacant te verklaren: - administratief medewerker 3 uur - bijzonder leermeester niet-confessionele zedenleer 4 uur - kinderverzorger 1 uur - kleuteronderwijzer 3 uur 5 uur 24 uur - onderwijzer 11 uur 24 uur 2 uur 1 uur 6 uur - zorgcoördinator 12 uur 17. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: personeel: vaststellen vacante betrekkingen Bondige toelichting De inrichtende macht (het stadsbestuur) deelt elk schooljaar, voor 15 mei, de vacante betrekkingen mee aan de personeelsleden van haar instellingen. De mededeling van de vacante betrekkingen omvat alle vacante betrekkingen in de instellingen op 15 april van dat jaar. CBS 28 april

7 Juridische grond - decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; - omzendbrief 13CC/VB/ML: Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het ministerie van onderwijs en vorming. Argumentatie De mededeling van de vacante betrekkingen bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden betrekkingen en vermeldt de vorm waarin en de termijn waarbinnen een personeelslid moet kandideren. Dit bericht wordt meegedeeld aan alle personeelsleden. Het personeelslid moet voor elke betrekking een afzonderlijke kandidatuur indienen. Indien het identieke betrekkingen zijn in hetzelfde ambt volstaat 1 kandidaatstelling. Besluit: bij geheime stemming in de wettelijke vorm gehouden, met algemene stemmen (10) Het college beslist volgende betrekkingen in de stedelijke academie voor schone kunsten vacant te verklaren: - algemeen beeldende vorming 6 uur 9 uur 6 uur 6 uur 9 uur 3 uur 9 uur 6 uur 6 uur 9 uur - animatiefilm 6 uur - architecturale vorming 6 uur - digitale beeldverwerking 2 uur - digitale beeldverwerking - pedagogische coördinatie 4 uur 8 uur - materialenkennis kunstambacht textiel 2 uur - opsteller 5 uur - waarnemingstekenen 2 uur 18. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor muziek, woord en dans: personeel: vaststellen vacante betrekkingen Bondige toelichting De inrichtende macht (het stadsbestuur) deelt elk schooljaar, voor 15 mei, de vacante betrekkingen mee aan de personeelsleden van haar instellingen. De mededeling van de vacante betrekkingen omvat alle vacante betrekkingen in de instellingen op 15 april van dat jaar. Juridische grond - decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; - omzendbrief 13CC/VB/ML: Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het ministerie van onderwijs en vorming. Argumentatie De mededeling van de vacante betrekkingen bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden betrekkingen en vermeldt de vorm waarin en de termijn waarbinnen een personeelslid moet kandideren. Dit bericht wordt meegedeeld aan alle personeelsleden. Het personeelslid moet voor elke betrekking een afzonderlijke kandidatuur indienen. CBS 28 april

8 Indien het identieke betrekkingen zijn in hetzelfde ambt volstaat 1 kandidaatstelling. Besluit: bij geheime stemming in de wettelijke vorm gehouden, met algemene stemmen (10) Het college beslist volgende betrekkingen in de stedelijke academie voor muziek, woord en dans vacant te verklaren: - accordeon 2 uur - algemene artistieke bewegingsleer 2 uur 1 uur 2 uur - algemene muzikale vorming 2 uur - altviool 1 uur - artistieke training 2 uur 5 uur 1 uur 2 uur - begeleider 3 uur 3 uur 3 uur 1 uur - dansinitiatie 2 uur 6 uur 2 uur - gitaar 14 uur 5 uur - jazz en lichte muziek basgitaar 1 uur - jazz en lichte muziek elektrische gitaar 5 uur - jazz en lichte muziek ensemble 1 uur - jazz en lichte muziek saxofoon 5 uur - jazz en lichte muziek trombone 2 uur - jazz en lichte muziek zang 4 uur - klassieke dans 2 uur - opsteller 4 uur - pedagogische coördinatie - muziekgeschiedenis 1 uur - pedagogische coördinatie - piano 3 uur - repertoirestudie woordkunst 1 uur - viool 1 uur - volksmuziek diatonische accordeon 5 uur - volksmuziek ensemble 2 uur - volksmuziek folkviool 2 uur 19. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: betaalbaarstelling subsidie aan Reuzengilde Sint-Nicolaas Het college beslist de in het budget 2014 voorziene subsidie van EUR betaalbaar te stellen aan de Reuzengilde Sint-Nicolaas, p.a. Fortenstraat 51, 9250 Waasmunster. 20. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: niet ingaan op vraag van Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie om in 2014 gastgemeente te zijn voor het zomerrestaurant op Radio 2 CBS 28 april

9 Het college wenst niet in te gaan op de vraag van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie om in 2014 gastgemeente te zijn voor het zomerrestaurant op Radio Overige evenementen: eenmalige evenementen: Turks Cultureel Centrum vzw: kennisneming locatie evenement' 50 jaar migratie' He college neemt er kennis van dat het evenement '50 jaar migratie' op zaterdag 17 en zondag 18 mei 2014 zal plaatsvinden op de terreinen van het Turks Cultureel Centrum vzw, Hazewindstraat 47, 9100 Sint- Niklaas. 22. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Sini-Beach vzw voor beachvolleyhappening 2014 Het college beslist toelating te verlenen aan Sini-Beach vzw, p.a. Godsschalkstraat 41, 9100 Sint-Niklaas, om van vrijdag 27 juni 2014 tot en met dinsdag 1 juli 2014 een beachvolleyhappening te organiseren op de Grote Markt te Sint-Niklaas, op voorwaarde dat de adviezen geformuleerd door de marktleider, reinigingsdienst, politie en dienst publieke veiligheid en noodplanning strikt worden nageleefd. In toepassing van artikel 4 3.D van het belastingreglement is het gebruik van het openbaar domein gratis. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. Artikel 3 Het college beslist de subsidie van EUR voor de beachvolleyhappening van vrijdag 27 juni 2014 tot en met dinsdag 1 juli 2014 betaalbaar te stellen aan Sini-Beach vzw, p.a. Godsschalkstraat 41, 9100 Sint- Niklaas. 23. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Sportcomité Stenenmuur vzw voor Stenenmuurfeesten Het college verleent toelating aan Sportcomité Stenenmuur vzw, p.a. Klokke Roelandlaan 64, 9112 Sinaai, om van vrijdag 18 tot maandag 21 juli 2014 in een tent op een weide in de Stenenmuurstraat de Stenenmuurfeesten met schieting, wielerwedstrijd, optredens, rommelmarkt en garageverkoop te organiseren, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de dienst publieke veiligheid en noodplanning en de politie, worden nageleefd. In toepassing van artikel 4 3.D van het belastingreglement is het gebruik van het openbaar domein gratis. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. CBS 28 april

10 24. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Leebrug Sportief vzw voor Leebrug kermis Het college verleent toelating aan Leebrug Sportief vzw, p.a. Leestraat 57, 9112 Sinaai, om van vrijdag 1 tot maandag 4 augustus 2014 in de Leebrugstraat (eigendom Sint-Catharinascholen) Leebrug kermis te organiseren, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de dienst publieke veiligheid en noodplanning, worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. 25. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Albertsvrienden vzw voor Puivelde kermis Het college verleent toelating aan Albertsvrienden vzw, p.a. Nauwstraat 11 b, 9111 Belsele, voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank op zaterdag 10 mei 2014 op de weiden aan Marktstraat 14 te Belsele (Puivelde), ter gelegenheid van Puivelde kermis. 26. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Sportcomité Stenenmuur vzw voor Stenenmuurfeesten Het college beslist toelating te verlenen aan Sportcomité Stenenmuur vzw, p.a. Klokke Roelandlaan 64, 9112 Sinaai, voor de organisatie van de Stenenmuurfeesten op vrijdag 18 en zaterdag 19 juli 2014 in een tent op een weide aan Stenenmuurstraat te Sinaai. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 21 en 3 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 3 uur: CBS 28 april

11 - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 27. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Leebrug Sportief vzw voor Leebrug kermis Het college beslist toelating te verlenen aan Leebrug Sportief vzw, p.a. Leestraat 57, 9112 Sinaai, voor de organisatie van Leebrug kermis op zaterdag 2 augustus 2014 in de schoolgebouwen aan Leebrugstraat 57, 9112 Sinaai. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 21 en 2 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 2 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); CBS 28 april

12 - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 28. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Albertsvrienden vzw voor Puivelde kermis Het college beslist toelating te verlenen aan Albertsvrienden vzw, p.a. Nauwstraat 11 b, 9111 Belsele, voor de organisatie van Puivelde kermis op zaterdag 10 mei 2014 in een tent op de terreinen van Vleeshandel De Roover, Kruisstraat 14, 9111 Belsele. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 10 en 3 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 10 uur en na 3 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; CBS 28 april

13 - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 29. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan KJV Kruibeke voor Mega Disco Party Het college beslist toelating te verlenen aan KJV Kruibeke vzw, afdeling jeugd, p.a. Holsthumstraat 20, 9150 Kruibeke, voor de organisatie van de Mega Disco Party op zaterdag 4 oktober 2014 in t Bau-huis (grote zaal) aan Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 21 en 3 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,60 min worden beperkt tot 100 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60min continu gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II en kan LAeq,15min worden gemeten; - het geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste 1 maand; - de verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo wordt afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - de exploitant stelt kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking aan alle bezoekers; - voor 21 uur en na 3 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezicht- CBS 28 april

14 houdende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd; - ten laatste op vrijdag 10 oktober 2014 bezorgt de organisator het verslag van de meting van het geluidsniveau aan de milieudienst 30. Feesten en plechtigheden: officiële plechtigheden: afvaardiging naar jaarlijkse bedevaart Rieme/Oostakker: aanduiding Het stadsbestuur van Gent en het comité Rieme/Oostakker nodigen het stadsbestuur uit voor de 64ste jaarlijkse bedevaart Rieme/Oostakker op zondag 11 mei 2014 om 10 uur in het Nationaal Executieoord van Oostakker. De voorzitter van de gemeenteraad zal het stadsbestuur tijdens genoemde plechtigheid vertegenwoordigen en deelnemen aan de bloemenhulde. 32. Toerisme - onthaal en promotie: organisatie zomerse avondwandelingen en -fietstochten 2014 Het college gaat akkoord met de organisatie van 9 zomerse avondwandelingen en -fietstochten, elke donderdagavond in juli en augustus 2014, telkens om 19 uur, zoals vermeld in het programma als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. De deelnameprijs bedraagt 2 EUR per persoon per activiteit. De ontvangsten worden integraal overgemaakt aan de ontvangerij. Het college gaat akkoord met het inzetten van de toeristische stadsgidsen aan 60 EUR per avond per gids (300 EUR). Het college gaat tevens akkoord met de betaling van de vrijwilligersvergoeding voor de gids bij het moskeebezoek (20 EUR) aan ODICE vzw (Oost-Vlaams Diversiteitscentrum), Dok Noord 4 d001, 9000 Gent. De kostprijs van de theeconsumpties (totaal 12,50 EUR) wordt contant betaald tegen ontvangstbewijs door de gids. Het college geeft opdracht aan de ontvangerij hiervoor contante middelen ter beschikking te stellen aan het diensthoofd toerisme. Artikel 3 Het college beslist de realisatie van de opmaak van de programmafolder toe te vertrouwen aan mevrouw Sarah Van Osselaer voor een bedrag van 106 EUR (inclusief btw). 33. Overige activiteiten inzake toerisme: organisatie Lentemarkt Het college gaat akkoord met de organisatie van de Lentemarkt op zondag 18 mei 2014, gelijktijdig met de Dag van het Park en de heropening van de Salons. Het college gaat tevens akkoord met de aanwezigheid van een toeristische stand en van een stand van de compostmeesters op de Lentemarkt. CBS 28 april

15 34. Gebiedsontwikkeling: onroerende rechten: patrimonium: domeinconcessies: kasteel Walburg en conciërgewoning: kennisneming gunningverslag en toewijzing Het college neemt kennis van het gunningsverslag van de concessie voor de uitbating van kasteel Walburg en de conciërgewoning, Walburgstraat 35/37/39, 9100 Sint-Niklaas, en beslist de opdracht te gunnen aan Prosper bvba. Aan de dienst patrimonium wordt opdracht gegeven met de concessionaris de concessieovereenkomst af te sluiten. 36. Participatie en sensibilisatie: communicatieactie 'Natuurlijk groen, gewoon doen': goedkeuring Het college keurt de plaatsing van de communicatieballon 'Natuurlijk groen, gewoon doen' nabij het beeld 'Het Woord' op de Grote Markt goed. Het college keurt de aanpassing van de bestaande panelen 'bloemengemeente 2013' naar 'bloemengemeente 2014' en de plaatsing ervan goed. 37. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: klasse 2: verlenen vergunning na advies aan Ouderenzorg Philippus Neri vzw Het college beslist voor de aanvraag van Ouderenzorg Philippus Neri vzw, Ankerstraat 104, 9100 Sint- Niklaas, voor het verder exploiteren van een rust- en verzorgingstehuis aan Dries 53, 9112 Sinaai, een vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, mits wordt voldaan aan de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden. Het college beslist de akteneming van 7 februari 2000 op naam van de Congregatie der Zwartzusters van de heilige Philuppus Neri vzw voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, het gebruik van een transformator en stookinstallaties, gelegen aan Dries 53, 9112 Sinaai, op te heffen. 38. Klimaat en energie: organisatie Maand van de Transitie: goedkeuring principe Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van de 'Maand van de Transitie' in oktober Het initiatief wordt georganiseerd door verschillende stadsdiensten en zal worden gecommuniceerd via de stedelijke mediamix, onder meer met een programmaboekje. 39. Overige mobiliteit en verkeer: mobiliteitsbeleid: kennisneming verwerking klein verkeersbeleid volgens stroomdiagrammen Het college neemt kennis van de stroomdiagrammen in verband met volgende specifieke verkeersvragen en -meldingen en keurt deze werkmethode goed: CBS 28 april

16 - meldingen overdreven snelheid; - meldingen parkeerdruk; - meldingen foutief hinderlijk parkeren; - meldingen foutief onveilig parkeren; - aanvraag kortparkeerplaatsen; - meldingen toegankelijkheid woning met mindervalidenscooter; - aanvraag voorbehouden parkeerplaats voor personen met een beperking; - aanvraag oversteekplaats voor voetgangers. 40. Overige mobiliteit en verkeer: verkeersveiligheid en -leefbaarheid: verkeersveilige schoolomgevingen: Berkenboom Geel en Groen Het college beslist tijdens schooldagen, rond het aanvangs- en sluitingsuur van de school Berkenboom Geel en Groen, Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas, (telkens hoogstens 1 uur 30 minuten), een C3 bord uitgezonderd plaatselijk verkeer en uitgezonderd fietsers, bevestigd aan een nadarhek, te plaatsen aan het begin van de Tortelduifstraat. Dit regime gaat in vanaf 1 september Het college gaat akkoord met het voorgesteld communicatieplan. Artikel 3 De aanpassing aan het aanvullend reglement op het verkeer wordt meegenomen bij de volgende voorlegging aan de gemeenteraad. Artikel 4 Het college beslist aan de kant van de Heistraat ter hoogte van nummer 206 volgende aanvullende maatregelen te nemen: - 3 langse parkeerplaatsen ter hoogte van de lus voor de hoofdingang van de kerk aanbrengen; - de lus aan de hoofdingang van de kerk inrichten als kus- en rijzone tijdens de begin- en einduren van de school. 41. Overige mobiliteit en verkeer: lidmaatschap bij het Vlaams Instituut voor Mobiliteit en uitwerken projectaanvraag 'opzetten van een deelfietssysteem op bedrijventerreinen' Het college beslist een lidmaatschap aan te gaan bij het Vlaams Instituut voor Mobiliteit. Hiervoor wordt jaarlijks een lidgeld betaald van EUR EUR (21 % btw) = EUR aan het Vlaams Instituut voor Mobiliteit, Wetenschapspark 13, 3590 Diepenbeek. Het college geeft opdracht aan de beleidsondersteunde cel in samenwerking met de diensten mobiliteit, milieu en economie om de projectaanvraag 'opzetten van een deelfietssysteem op bedrijventerreinen' verder uit te werken. 42. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de 1 meiloop te Nieuwkerken op donderdag 1 mei 2014 Het college beslist een tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 1 meiloop te Nieuwkerken op donderdag 1 mei 2014, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 28 april

17 Overtredingen van deze politieverordening zullen worden bestraft met politiestraffen voor zover door wetten, besluiten en politieverordeningen geen zwaardere straffen zijn voorzien. Artikel 3 Een afschrift van deze collegebeslissing zal worden overgemaakt aan de voorzitter van de politierechtbank en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 43. Wegen: gemeentewegen: herinrichting Vijfstraten: principebeslissing Het college beslist de aankoop van het perceel van ING, gelegen aan Vijfstraten tussen het spoorwegtalud en huisnummer 47, verder te onderzoeken en geeft toelating een schattingsverslag te laten opmaken. 44. Ruimtelijke planning: planning: stadsveld 14 in woonproject Clementwijk²: kennisneming schetsontwerp Het college neemt kennis van het schetsontwerp van de verkaveling voor het stadsveld 14 in het woonproject Clementwijk², dat zal worden voorgesteld tijdens het inloopmoment van zaterdag 10 mei Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: eigen machtigingen: verlenen vergunning aan Gallery Vivaldi bvba Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - Gallery Vivaldi bvba, Bosstraat 13, 9111 Belsele, voor het ontbossen van een perceel (regularisatie), Bosstraat 13 a te Belsele, sectie A nr. 759 a (2014/81). 46. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: machtigingen bpa/rup/verkaveling: verlenen vergunning aan Hebeco nv Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - Hebeco nv, Pastorijstraat 7 te 9170 Sint-Pauwels, voor het bouwen van een woning na het slopen van de bestaande, Watermolendreef 4 te Sint-Niklaas, sectie A nr. 956 f3 (2014/76). 50. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: Rocade bvba: project Waeslandia fase 2: berekening bankwaarborg Het college neemt kennis van de berekening door de adviseur technische dienst van de bankwaarborg ten behoeve van Rocade bvba, voor de aanleg van de publieke ruimte in het project Waeslandia fase 2 aan Van Haevermaetstraat/Koningin Elisabethlaan te Sint-Niklaas. CBS 28 april

18 54. Bestrijding van krotwoningen: voorkooprecht: niet aankopen woning Knaptandstraat 15 Het college neemt kennis van het aanbod inzake voorkooprecht van de woning Knaptandstraat 15, 9100 Sint-Niklaas, en beslist hiervan geen gebruik te maken. 55. Bestrijding van krotwoningen: voorkooprecht: niet aankopen woning Veldstraat 15 Het college neemt kennis van het aanbod inzake voorkooprecht van de woning Veldstraat 15, 9100 Sint- Niklaas, en beslist hiervan geen gebruik te maken. 56. Bestrijding van krotwoningen: betaalbaarstelling stadspremies: periode van 1 tot en met 28 april 2014 Het college beslist volgende premies betaalbaar te stellen aan de rechthebbenden, vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, voor de periode van 1 tot en met 28 april 2014: - renovatiepremie; - premie duurzaam renoveren; - aanpassingspremie voor senioren. Het totaal van de uit te betalen premies bedraagt EUR. 57. Wegen: gemeentewegen: Sint-Jansstraat: heraanleg voetpaden: aankoop materiaal: toewijzing De gemeenteraad stelde in zitting van 25 april 2014 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, voor de levering van materialen voor de heraanleg van de voetpaden in de Sint-Jansstraat. Het college gaat akkoord met de volgende toewijzingen: - aankoop klinkers: 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = EUR, bij De Rycke Gebroeders nv, Vesten 57-59, 9120 Beveren; - aankoop gestabiliseerd zand/beton: 6.611,57 EUR ,43 EUR (21 % btw) = EUR, bij Peter Mussche & Zonen bvba, Anthonis De Jonghestraat 78-82, 9100 Nieuwkerken; - afvoeren van inerte afvalstoffen: 4.958,68 EUR ,32 EUR (21 % btw) = EUR, bij Bremcon nv, Kruibeeksesteenweg 154, 2070 Zwijndrecht. 58. Wegen: signalisatie: vernieuwen van thermoplastische markeringen: betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 2 Door De Groote Gaston nv, Ambachtsweg 19-21, 9820 Merelbeke, werden thermoplastische markeringen van fietspaden vernieuwd. Het college beslist de vorderingsstaat nr. 2, samen met het proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de dienst signalisatie, goed te keuren en een bedrag van 8.737,46 EUR (btw verlegd) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 1.834,87 EUR, wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. CBS 28 april

19 Waarna de zitting wordt gesloten om uur. Sint-Niklaas, 28 april 2014 Namens het college van burgemeester en schepenen: In opdracht: Ronan Rotthier adjunct-stadssecretaris Lieven Dehandschutter burgemeester-voorzitter CBS 28 april

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 maart 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Afwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, en de heer Peter Buysrogge, schepen.

Afwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, en de heer Peter Buysrogge, schepen. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 augustus 2013 Aanwezig: Mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter wd.; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Kopie aan: stempel dienst: ORIGINEEL NAAR DIENST VEILIGHEID EN PREVENTIE cultuur toerisme sport- /jeugddienst milieu zaalwachter onthaal aankoopdienst brandweer politie EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN Milieu 1. Groepsaankoop spouwmuurisolatie.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 februari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 februari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 februari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. ===================================== Juridische dienst 1. Voorstelling en kennismaking nieuwe zonechef

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/03/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/03/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/03/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 22/02/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 22/02/2016

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 21 oktober 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 21 oktober 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 21 oktober 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de maand

Nadere informatie

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten KADER Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten PRINCIPE TOEPASSING LEUVEN POLITIEREGLEMENT ARGUMENTATIE VOLGENDE STAPPEN KADER Wetgeving voor 1 januari

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement EVENTNR. 2015/...... MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens 2 maanden vooraf melden aan

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman,

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; de heer

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. ===================================== 1. Uitbreiden van Centrumschool en Academie Muziek, Woord en Dans met

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II)

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II) 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/179/, (II) Inzake :, wonende te..,, vertegenwoordigd door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Dagorde Zitting van 17 maart 2014 VINCENT VAN QUICKENBORNE Staf 1 2014_CBS_00363 Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan (verder: S.V.P.P.). - Planning 2014. - Voorlopige

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1 2011-2013 Gids positief uitgaan nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 B 1 2 3 Gids positief uitgaan Nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Inleiding Op initiatief van minister van

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 februari 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 februari 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 februari 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie