College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman, mevrouw Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heer Wout De Meester, de heer Carl Hanssens en de heer Mike Nachtegael, schepenen; met de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zitting van 14 april 2014, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Overige algemene diensten: beleidsondersteuning: kennisneming verslag stuurgroep dienstverlening Het college neemt kennis van het verslag van de stuurgroep dienstverlening. Het college gaat akkoord met de organisatie van 2 infosessies rond lean op donderdag 15 en maandag 19 mei 2014: - 15 mei 2014: voor alle geïnteresseerde personeelsleden - uitwisseling van mogelijke verbeteracties rond aandachtspunten die op verschillende diensten leven ( beheer, archivering, digitalisering, ruimtegebruik...); - 19 mei 2014: lean-technieken doorgeven aan alle personeelsleden die zich in januari 2014 kandidaat hadden gesteld voor het lean-team. Voor beide sessies zal de inhoud nog worden besproken op de stuurgroep dienstverlening van woensdag 14 mei Artikel 3 Het college gaat ermee akkoord dat mevrouw Iris Cools, adviseur, een plan van aanpak opstelt voor de inspraak in het project dienstverlening: - intern: eerst via de werkgroep dienstverleningsconcept, dan de klankbordgroep en vervolgens infosessies aan de medewerkers; - extern: publieksbevraging en burgerpanel. 2. Overige algemene diensten: beleidsondersteuning: organisatie info-ontbijtvergadering stadswerkplaatsen Het college beslist een info-ontbijtvergadering te organiseren rond de verandertrajecten synergie stadswerkplaatsen, gebiedsgerichte werking en facility management voor alle betrokken stadsdiensten. Deze vergadering zal plaatsvinden in de stadswerkplaatsen op woensdag 25 juni 2014 van 8 tot 9.30 uur. CBS 28 april

2 3. Politieke organen: OCMW: administratief toezicht: kennisneming overzichtslijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn In toepassing van artikel van het OCMW-decreet van 19 december 2008 neemt het college kennis van de beslissingen van 27 maart 2014 van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 4. Overige algemene diensten: communicatie: goedkeuring promotieplan 'Sint-Niklaas zomert 2014' Het college beslist het promotieplan 'Sint-Niklaas zomert 2014', met persconferentie op vrijdag 6 juni 2014 om uur, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, goed te keuren. 5. Elektriciteitsvoorziening: conciërgewoning Huis Janssens: plaatsen nieuwe bijkomende elektriciteitsteller en forfaitaire bijdrage voor verbruik elektriciteit Het college gaat akkoord met het plaatsen van een nieuwe bijkomende elektriciteitsteller ten behoeve van de conciërgewoning van het Huis Janssens. 7. Overige algemene financiering: stadsbudget: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr ; - facturen: van nr tot en met nr ; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige algemene financiering: politiebegroting: dienstjaren 2013 en 2014: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: - van nr tot en met nr van het dienstjaar 2013; - van nr. 349 tot en met nr. 350 van het dienstjaar 2014; - facturen: - van nr tot en met nr van het dienstjaar 2013; - van nr. 297 tot en met nr. 338 van het dienstjaar 2014; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr van het dienstjaar CBS 28 april

3 9. Overige algemene financiering: stadsbudget: dienstjaar 2014: vaststelling definitieve vastleggingen Het college stelt de lijsten van de definitieve vastleggingen vast vanaf vrijdag voor het voorgaand college tot en met donderdag voor het huidig college, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 10. Fiscale aangelegenheden: inkohiering van niet-betaalde contantbelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, belastingjaar 2014, 10 artikelen voor een totaal bedrag van 2.454,94 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. 11. Politiediensten: leveren van USB-sticks: toewijzing Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college de aankoop van USB-sticks met een opslagcapaciteit van 2 GB en bedrukking op 1 zijde toe te wijzen aan Flashbay Ltd, Joop Geesinkweg , 1096 AZ Amsterdam, Nederland, voor een bedrag van 2.931,74 EUR (btw verlegd), inclusief levering. De totale aankoopsom bedraagt 3.547,40 EUR (inclusief 21 % btw). 12. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: drukken jaarboek 2014: toewijzing Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; beslist het college exemplaren van het jaarboek 2014 van de stedelijke academie voor schone kunsten te laten drukken. Deze levering kan gebeuren op basis van een onderhandelingsprocedure na raadpleging. Artikel 3 CBS 28 april

4 Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en het gunstig advies van de financieel beheerder, de opdracht toe te wijzen aan drukkerij Albe De Coker, Boombekelaan 12, 2660 Hoboken, voor een totaal bedrag van EUR + 359,82 EUR (6 % btw) = 6.356,82 EUR (= 1,85 EUR per boek, exclusief btw). Artikel 4 Hiervan zullen exemplaren worden geleverd en gefactureerd aan het stadsbestuur Sint-Niklaas voor een totaal bedrag van EUR + 199,80 EUR (6 % btw) = 3.529,80 EUR. Artikel 5 De overige boeken zijn bestemd voor de gemeentebesturen van Beveren (490 exemplaren), Stekene (450 exemplaren), Kruibeke (140 exemplaren) en Sint-Gillis-Waas (360 exemplaren). Deze zullen rechtstreeks aan de betrokken besturen worden gefactureerd volgens de voorwaarden in het bestek, als volgt: - Beveren: 490 exemplaren: 906,50 EUR + 54,39 EUR (6 % btw) = 960,89 EUR; - Stekene: 450 exemplaren: 832,50 EUR + 49,95 EUR (6 % btw) = 882,45 EUR; - Kruibeke: 140 exemplaren: 259 EUR + 15,54 EUR (6 % btw) = 274,54 EUR; - Sint-Gillis-Waas: 360 exemplaren: 666 EUR + 39,96 EUR (6 % btw) = 705,96 EUR. Artikel 6 Het college geeft toelating een 100-tal jaarboeken te verkopen tijdens de opendeurdagen van de stedelijke academie voor schone kunsten, tegen de prijs van 5 EUR per boek. Artikel 7 Het FSC-logo en het logo 100 % gerecycleerd moeten op het drukwerk worden vermeld, evenals de CoC-code (FSC) op de factuur. 13. Overige algemene diensten: ICT: vernieuwen core netwerkswitchen: principe Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder van de stad, principieel akkoord te gaan met het vervangen van de huidige core netwerkswitchen van de beide serverrooms en zal deze aangelegenheid, samen met het bestek, voorleggen aan de gemeenteraad in zitting van 23 mei 2014 voor het vaststellen van de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de indicatieve raming ( ,25 EUR ,75 EUR (21 % btw) = EUR investeringskost en jaarlijks 9.504,13 EUR ,87 EUR (21 % btw) = EUR exploitatiekost) en de voorwaarden. Deze beslissing zal ter goedkeuring worden overgemaakt aan het OCMW. De beslissing wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 22 mei Overige culturele instellingen: buurtwerking: betaalbaarstelling basissubsidie buurtcomité Ter uitvoering van het stedelijk reglement subsidies buurtwerking beslist het college op basis van de ingediende werkingsverslagen een basissubsidie van 75 EUR betaalbaar te stellen aan: CBS 28 april

5 - Wijkcomité Kleibeke, Kleibeekstraat 120, 9100 Sint-Niklaas; - HOBODO, Hoge Bokstraat 21, 9111 Belsele; - De Zandbak Sinaai, Klokke Roelandlaan 24, 9112 Sinaai; - Wijkcomité Filou, Filip de Pillecynlaan 20, 9111 Belsele; - Wijkcomité De Statievrienden, Heihoekstraat 20, 9100 Nieuwkerken; - Feestcomité Mgr. Stillemansstraat, Mgr. Stillemansstraat 17, 9100 Sint-Niklaas; - Straatcomité Keizerstraat, Keizerstraat 47, 9112 Sinaai; - Comité 'de oude baan', Oude Baan 63, 9111 Belsele; - Zakstraat comité, Zakstraat 88, 9112 Sinaai; - Eksterstraat, Eksterstraat 12, 9100 Sint-Niklaas; - Kuildamcomité, Kuildamstraat 51, 9100 Sint-Niklaas; - Leebrug, Leebrugstraat 22 b, 9112 Sinaai; - Feestcomité Damstraat, Damstraat 30, 9100 Sint-Niklaas; - Wijkvereniging Dillaartwijk, Dillaartwijk 24, 9100 Sint-Niklaas; - De Ransbekers, Kruisstraat 178, 9111 Belsele; - Feestcomité Heimolen, Heimolenhoek 3 a, 9100 Sint-Niklaas; - Populierenwijkcomité, Koning Nobellaan 19, 9111 Belsele; - Feestcomité Tinelstraat, Edgar Tinelstraat 49, 9112 Sinaai; - Hoveniersstraat-Baron Dhanisstraat, Hoveniersstraat 59, 9100 Sint-Niklaas; - 't Schone Stielencomité, Kaarsenmakerstraat 16, 9100 Sint-Niklaas; - Wijkcomité Hoogstraat, Hoogstraat 74, 9100 Nieuwkerken; - Buurtcomité Iepenstraat-Vijfstraten, Iepenstraat 28, 9100 Sint-Niklaas; - Wijkcomité Heihoekstraat, Heihoekstraat 126, 9100 Nieuwkerken; - Kon. Sport- en feestkomitee vzw, Limietstraat 3, 9112 Sinaai; - Kazernecomité, Kazernestraat 32-2, 9100 Sint-Niklaas; - Comité K, Koutermolenstraat 78, 9111 Belsele; - Goudenleeuw, Gouden Leeuwstraat 68, 9111 Belsele; - Feestcomité Uilenstraat, Uilenstraat 196, 9100 Nieuwkerken; - Wijk Kwakkelzoet-Hoekwater, Kwakkelhoekstraat 86, 9100 Nieuwkerken; - Buurtcomité Neerstraat-Ettingstraat, Neerstraat 27, 9112 Sinaai; - Wijkcomité Hemelsbreedte, Hemelsbreedte 58, 9112 Sinaai; - Comité Z(waanaarde), Weimanstraat 19, 9112 Sinaai; - Buurtcomité Wijnveld, Wijnveld 41, 9112 Sinaai; - Wijkcomité Klompenberg, Gery Helderenbergstraat 38, 9100 Nieuwkerken; - Comité Meesterstraat, Meesterstraat 58 b, 9100 Nieuwkerken; - Buurtcomité De Cauwerstraat, De Cauwerstraat 38, 9100 Sint-Niklaas; - Feestcomité Sint-Rochushof, Sint-Rochushof 16, 9100 Sint-Niklaas; - Wijkcomité Nieuwberkenbos, Berkenhof 11, Nieuwkerken; - Buren nodigen uit, Eigenlostraat 26, 9100 Sint-Niklaas; - De Groenen, Kalkstraat 74, 9100 Sint-Niklaas; - Bomenwijk, Berkenlaan 25, 9100 Sint-Niklaas; - tparadijs, Nieuwe Baan 105, 9111 Belsele; - Buurtcomité Slagmolenstraat, Slagmolenstraat 9, 9100 Nieuwkerken; - Vogelkeswijk, Mussendreef 7, 9100 Sint-Niklaas. 15. Overige verrichtingen betreffende ouderen: voorzieningen voor senioren: gratis groepsabonnement recreatiepark De Ster voor seniorenverenigingen Het college beslist dat de Sint-Niklase seniorenverenigingen in 2014 een gratis groepsabonnement kunnen aanvragen om het recreatiepark De Ster te bezoeken. CBS 28 april

6 16. Gewoon basisonderwijs: Gavertje Vier Belsele/De Droomballon Nieuwkerken: personeel: vaststellen vacante betrekkingen Bondige toelichting De inrichtende macht (het stadsbestuur) deelt elk schooljaar, voor 15 mei, de vacante betrekkingen mee aan de personeelsleden van haar instellingen. De mededeling van de vacante betrekkingen omvat alle vacante betrekkingen in de instellingen op 15 april van dat jaar. Juridische grond - decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; - omzendbrief 13CC/VB/ML: Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het ministerie van onderwijs en vorming. Argumentatie Als in het basisonderwijs de school tot een scholengemeenschap behoort, dan deelt de inrichtende macht van die school de vacante betrekkingen in haar scholen die behoren tot die scholengemeenschap (Gavertje Vier Belsele en De Droomballon Nieuwkerken) mee aan de personeelsleden van de scholengemeenschap. De mededeling van de vacante betrekkingen bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden betrekkingen en vermeldt de vorm waarin en de termijn waarbinnen een personeelslid moet kandideren. Dit bericht wordt meegedeeld aan alle personeelsleden. Het personeelslid moet voor elke betrekking een afzonderlijke kandidatuur indienen. Indien het identieke betrekkingen zijn in hetzelfde ambt volstaat 1 kandidaatstelling. Besluit: bij geheime stemming in de wettelijke vorm gehouden, met algemene stemmen (10) Het college beslist volgende betrekkingen in de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele vacant te verklaren: - zorgcoördinator 35 uur 3 uur - bijzonder leermeester Orthodoxe godsdienst 2 uur Het college beslist volgende betrekkingen in de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken vacant te verklaren: - administratief medewerker 3 uur - bijzonder leermeester niet-confessionele zedenleer 4 uur - kinderverzorger 1 uur - kleuteronderwijzer 3 uur 5 uur 24 uur - onderwijzer 11 uur 24 uur 2 uur 1 uur 6 uur - zorgcoördinator 12 uur 17. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: personeel: vaststellen vacante betrekkingen Bondige toelichting De inrichtende macht (het stadsbestuur) deelt elk schooljaar, voor 15 mei, de vacante betrekkingen mee aan de personeelsleden van haar instellingen. De mededeling van de vacante betrekkingen omvat alle vacante betrekkingen in de instellingen op 15 april van dat jaar. CBS 28 april

7 Juridische grond - decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; - omzendbrief 13CC/VB/ML: Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het ministerie van onderwijs en vorming. Argumentatie De mededeling van de vacante betrekkingen bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden betrekkingen en vermeldt de vorm waarin en de termijn waarbinnen een personeelslid moet kandideren. Dit bericht wordt meegedeeld aan alle personeelsleden. Het personeelslid moet voor elke betrekking een afzonderlijke kandidatuur indienen. Indien het identieke betrekkingen zijn in hetzelfde ambt volstaat 1 kandidaatstelling. Besluit: bij geheime stemming in de wettelijke vorm gehouden, met algemene stemmen (10) Het college beslist volgende betrekkingen in de stedelijke academie voor schone kunsten vacant te verklaren: - algemeen beeldende vorming 6 uur 9 uur 6 uur 6 uur 9 uur 3 uur 9 uur 6 uur 6 uur 9 uur - animatiefilm 6 uur - architecturale vorming 6 uur - digitale beeldverwerking 2 uur - digitale beeldverwerking - pedagogische coördinatie 4 uur 8 uur - materialenkennis kunstambacht textiel 2 uur - opsteller 5 uur - waarnemingstekenen 2 uur 18. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor muziek, woord en dans: personeel: vaststellen vacante betrekkingen Bondige toelichting De inrichtende macht (het stadsbestuur) deelt elk schooljaar, voor 15 mei, de vacante betrekkingen mee aan de personeelsleden van haar instellingen. De mededeling van de vacante betrekkingen omvat alle vacante betrekkingen in de instellingen op 15 april van dat jaar. Juridische grond - decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; - omzendbrief 13CC/VB/ML: Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het ministerie van onderwijs en vorming. Argumentatie De mededeling van de vacante betrekkingen bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden betrekkingen en vermeldt de vorm waarin en de termijn waarbinnen een personeelslid moet kandideren. Dit bericht wordt meegedeeld aan alle personeelsleden. Het personeelslid moet voor elke betrekking een afzonderlijke kandidatuur indienen. CBS 28 april

8 Indien het identieke betrekkingen zijn in hetzelfde ambt volstaat 1 kandidaatstelling. Besluit: bij geheime stemming in de wettelijke vorm gehouden, met algemene stemmen (10) Het college beslist volgende betrekkingen in de stedelijke academie voor muziek, woord en dans vacant te verklaren: - accordeon 2 uur - algemene artistieke bewegingsleer 2 uur 1 uur 2 uur - algemene muzikale vorming 2 uur - altviool 1 uur - artistieke training 2 uur 5 uur 1 uur 2 uur - begeleider 3 uur 3 uur 3 uur 1 uur - dansinitiatie 2 uur 6 uur 2 uur - gitaar 14 uur 5 uur - jazz en lichte muziek basgitaar 1 uur - jazz en lichte muziek elektrische gitaar 5 uur - jazz en lichte muziek ensemble 1 uur - jazz en lichte muziek saxofoon 5 uur - jazz en lichte muziek trombone 2 uur - jazz en lichte muziek zang 4 uur - klassieke dans 2 uur - opsteller 4 uur - pedagogische coördinatie - muziekgeschiedenis 1 uur - pedagogische coördinatie - piano 3 uur - repertoirestudie woordkunst 1 uur - viool 1 uur - volksmuziek diatonische accordeon 5 uur - volksmuziek ensemble 2 uur - volksmuziek folkviool 2 uur 19. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: betaalbaarstelling subsidie aan Reuzengilde Sint-Nicolaas Het college beslist de in het budget 2014 voorziene subsidie van EUR betaalbaar te stellen aan de Reuzengilde Sint-Nicolaas, p.a. Fortenstraat 51, 9250 Waasmunster. 20. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: niet ingaan op vraag van Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie om in 2014 gastgemeente te zijn voor het zomerrestaurant op Radio 2 CBS 28 april

9 Het college wenst niet in te gaan op de vraag van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie om in 2014 gastgemeente te zijn voor het zomerrestaurant op Radio Overige evenementen: eenmalige evenementen: Turks Cultureel Centrum vzw: kennisneming locatie evenement' 50 jaar migratie' He college neemt er kennis van dat het evenement '50 jaar migratie' op zaterdag 17 en zondag 18 mei 2014 zal plaatsvinden op de terreinen van het Turks Cultureel Centrum vzw, Hazewindstraat 47, 9100 Sint- Niklaas. 22. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Sini-Beach vzw voor beachvolleyhappening 2014 Het college beslist toelating te verlenen aan Sini-Beach vzw, p.a. Godsschalkstraat 41, 9100 Sint-Niklaas, om van vrijdag 27 juni 2014 tot en met dinsdag 1 juli 2014 een beachvolleyhappening te organiseren op de Grote Markt te Sint-Niklaas, op voorwaarde dat de adviezen geformuleerd door de marktleider, reinigingsdienst, politie en dienst publieke veiligheid en noodplanning strikt worden nageleefd. In toepassing van artikel 4 3.D van het belastingreglement is het gebruik van het openbaar domein gratis. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. Artikel 3 Het college beslist de subsidie van EUR voor de beachvolleyhappening van vrijdag 27 juni 2014 tot en met dinsdag 1 juli 2014 betaalbaar te stellen aan Sini-Beach vzw, p.a. Godsschalkstraat 41, 9100 Sint- Niklaas. 23. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Sportcomité Stenenmuur vzw voor Stenenmuurfeesten Het college verleent toelating aan Sportcomité Stenenmuur vzw, p.a. Klokke Roelandlaan 64, 9112 Sinaai, om van vrijdag 18 tot maandag 21 juli 2014 in een tent op een weide in de Stenenmuurstraat de Stenenmuurfeesten met schieting, wielerwedstrijd, optredens, rommelmarkt en garageverkoop te organiseren, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de dienst publieke veiligheid en noodplanning en de politie, worden nageleefd. In toepassing van artikel 4 3.D van het belastingreglement is het gebruik van het openbaar domein gratis. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. CBS 28 april

10 24. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Leebrug Sportief vzw voor Leebrug kermis Het college verleent toelating aan Leebrug Sportief vzw, p.a. Leestraat 57, 9112 Sinaai, om van vrijdag 1 tot maandag 4 augustus 2014 in de Leebrugstraat (eigendom Sint-Catharinascholen) Leebrug kermis te organiseren, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de dienst publieke veiligheid en noodplanning, worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. 25. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Albertsvrienden vzw voor Puivelde kermis Het college verleent toelating aan Albertsvrienden vzw, p.a. Nauwstraat 11 b, 9111 Belsele, voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank op zaterdag 10 mei 2014 op de weiden aan Marktstraat 14 te Belsele (Puivelde), ter gelegenheid van Puivelde kermis. 26. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Sportcomité Stenenmuur vzw voor Stenenmuurfeesten Het college beslist toelating te verlenen aan Sportcomité Stenenmuur vzw, p.a. Klokke Roelandlaan 64, 9112 Sinaai, voor de organisatie van de Stenenmuurfeesten op vrijdag 18 en zaterdag 19 juli 2014 in een tent op een weide aan Stenenmuurstraat te Sinaai. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 21 en 3 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 3 uur: CBS 28 april

11 - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 27. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Leebrug Sportief vzw voor Leebrug kermis Het college beslist toelating te verlenen aan Leebrug Sportief vzw, p.a. Leestraat 57, 9112 Sinaai, voor de organisatie van Leebrug kermis op zaterdag 2 augustus 2014 in de schoolgebouwen aan Leebrugstraat 57, 9112 Sinaai. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 21 en 2 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 2 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); CBS 28 april

12 - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 28. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Albertsvrienden vzw voor Puivelde kermis Het college beslist toelating te verlenen aan Albertsvrienden vzw, p.a. Nauwstraat 11 b, 9111 Belsele, voor de organisatie van Puivelde kermis op zaterdag 10 mei 2014 in een tent op de terreinen van Vleeshandel De Roover, Kruisstraat 14, 9111 Belsele. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 10 en 3 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 10 uur en na 3 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; CBS 28 april

13 - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 29. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan KJV Kruibeke voor Mega Disco Party Het college beslist toelating te verlenen aan KJV Kruibeke vzw, afdeling jeugd, p.a. Holsthumstraat 20, 9150 Kruibeke, voor de organisatie van de Mega Disco Party op zaterdag 4 oktober 2014 in t Bau-huis (grote zaal) aan Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 21 en 3 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,60 min worden beperkt tot 100 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60min continu gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II en kan LAeq,15min worden gemeten; - het geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste 1 maand; - de verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo wordt afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - de exploitant stelt kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking aan alle bezoekers; - voor 21 uur en na 3 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezicht- CBS 28 april

14 houdende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd; - ten laatste op vrijdag 10 oktober 2014 bezorgt de organisator het verslag van de meting van het geluidsniveau aan de milieudienst 30. Feesten en plechtigheden: officiële plechtigheden: afvaardiging naar jaarlijkse bedevaart Rieme/Oostakker: aanduiding Het stadsbestuur van Gent en het comité Rieme/Oostakker nodigen het stadsbestuur uit voor de 64ste jaarlijkse bedevaart Rieme/Oostakker op zondag 11 mei 2014 om 10 uur in het Nationaal Executieoord van Oostakker. De voorzitter van de gemeenteraad zal het stadsbestuur tijdens genoemde plechtigheid vertegenwoordigen en deelnemen aan de bloemenhulde. 32. Toerisme - onthaal en promotie: organisatie zomerse avondwandelingen en -fietstochten 2014 Het college gaat akkoord met de organisatie van 9 zomerse avondwandelingen en -fietstochten, elke donderdagavond in juli en augustus 2014, telkens om 19 uur, zoals vermeld in het programma als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. De deelnameprijs bedraagt 2 EUR per persoon per activiteit. De ontvangsten worden integraal overgemaakt aan de ontvangerij. Het college gaat akkoord met het inzetten van de toeristische stadsgidsen aan 60 EUR per avond per gids (300 EUR). Het college gaat tevens akkoord met de betaling van de vrijwilligersvergoeding voor de gids bij het moskeebezoek (20 EUR) aan ODICE vzw (Oost-Vlaams Diversiteitscentrum), Dok Noord 4 d001, 9000 Gent. De kostprijs van de theeconsumpties (totaal 12,50 EUR) wordt contant betaald tegen ontvangstbewijs door de gids. Het college geeft opdracht aan de ontvangerij hiervoor contante middelen ter beschikking te stellen aan het diensthoofd toerisme. Artikel 3 Het college beslist de realisatie van de opmaak van de programmafolder toe te vertrouwen aan mevrouw Sarah Van Osselaer voor een bedrag van 106 EUR (inclusief btw). 33. Overige activiteiten inzake toerisme: organisatie Lentemarkt Het college gaat akkoord met de organisatie van de Lentemarkt op zondag 18 mei 2014, gelijktijdig met de Dag van het Park en de heropening van de Salons. Het college gaat tevens akkoord met de aanwezigheid van een toeristische stand en van een stand van de compostmeesters op de Lentemarkt. CBS 28 april

15 34. Gebiedsontwikkeling: onroerende rechten: patrimonium: domeinconcessies: kasteel Walburg en conciërgewoning: kennisneming gunningverslag en toewijzing Het college neemt kennis van het gunningsverslag van de concessie voor de uitbating van kasteel Walburg en de conciërgewoning, Walburgstraat 35/37/39, 9100 Sint-Niklaas, en beslist de opdracht te gunnen aan Prosper bvba. Aan de dienst patrimonium wordt opdracht gegeven met de concessionaris de concessieovereenkomst af te sluiten. 36. Participatie en sensibilisatie: communicatieactie 'Natuurlijk groen, gewoon doen': goedkeuring Het college keurt de plaatsing van de communicatieballon 'Natuurlijk groen, gewoon doen' nabij het beeld 'Het Woord' op de Grote Markt goed. Het college keurt de aanpassing van de bestaande panelen 'bloemengemeente 2013' naar 'bloemengemeente 2014' en de plaatsing ervan goed. 37. Overige vermindering van milieuverontreiniging: milieuvergunningen: klasse 2: verlenen vergunning na advies aan Ouderenzorg Philippus Neri vzw Het college beslist voor de aanvraag van Ouderenzorg Philippus Neri vzw, Ankerstraat 104, 9100 Sint- Niklaas, voor het verder exploiteren van een rust- en verzorgingstehuis aan Dries 53, 9112 Sinaai, een vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, mits wordt voldaan aan de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden. Het college beslist de akteneming van 7 februari 2000 op naam van de Congregatie der Zwartzusters van de heilige Philuppus Neri vzw voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, het gebruik van een transformator en stookinstallaties, gelegen aan Dries 53, 9112 Sinaai, op te heffen. 38. Klimaat en energie: organisatie Maand van de Transitie: goedkeuring principe Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van de 'Maand van de Transitie' in oktober Het initiatief wordt georganiseerd door verschillende stadsdiensten en zal worden gecommuniceerd via de stedelijke mediamix, onder meer met een programmaboekje. 39. Overige mobiliteit en verkeer: mobiliteitsbeleid: kennisneming verwerking klein verkeersbeleid volgens stroomdiagrammen Het college neemt kennis van de stroomdiagrammen in verband met volgende specifieke verkeersvragen en -meldingen en keurt deze werkmethode goed: CBS 28 april

16 - meldingen overdreven snelheid; - meldingen parkeerdruk; - meldingen foutief hinderlijk parkeren; - meldingen foutief onveilig parkeren; - aanvraag kortparkeerplaatsen; - meldingen toegankelijkheid woning met mindervalidenscooter; - aanvraag voorbehouden parkeerplaats voor personen met een beperking; - aanvraag oversteekplaats voor voetgangers. 40. Overige mobiliteit en verkeer: verkeersveiligheid en -leefbaarheid: verkeersveilige schoolomgevingen: Berkenboom Geel en Groen Het college beslist tijdens schooldagen, rond het aanvangs- en sluitingsuur van de school Berkenboom Geel en Groen, Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas, (telkens hoogstens 1 uur 30 minuten), een C3 bord uitgezonderd plaatselijk verkeer en uitgezonderd fietsers, bevestigd aan een nadarhek, te plaatsen aan het begin van de Tortelduifstraat. Dit regime gaat in vanaf 1 september Het college gaat akkoord met het voorgesteld communicatieplan. Artikel 3 De aanpassing aan het aanvullend reglement op het verkeer wordt meegenomen bij de volgende voorlegging aan de gemeenteraad. Artikel 4 Het college beslist aan de kant van de Heistraat ter hoogte van nummer 206 volgende aanvullende maatregelen te nemen: - 3 langse parkeerplaatsen ter hoogte van de lus voor de hoofdingang van de kerk aanbrengen; - de lus aan de hoofdingang van de kerk inrichten als kus- en rijzone tijdens de begin- en einduren van de school. 41. Overige mobiliteit en verkeer: lidmaatschap bij het Vlaams Instituut voor Mobiliteit en uitwerken projectaanvraag 'opzetten van een deelfietssysteem op bedrijventerreinen' Het college beslist een lidmaatschap aan te gaan bij het Vlaams Instituut voor Mobiliteit. Hiervoor wordt jaarlijks een lidgeld betaald van EUR EUR (21 % btw) = EUR aan het Vlaams Instituut voor Mobiliteit, Wetenschapspark 13, 3590 Diepenbeek. Het college geeft opdracht aan de beleidsondersteunde cel in samenwerking met de diensten mobiliteit, milieu en economie om de projectaanvraag 'opzetten van een deelfietssysteem op bedrijventerreinen' verder uit te werken. 42. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de 1 meiloop te Nieuwkerken op donderdag 1 mei 2014 Het college beslist een tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 1 meiloop te Nieuwkerken op donderdag 1 mei 2014, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 28 april

17 Overtredingen van deze politieverordening zullen worden bestraft met politiestraffen voor zover door wetten, besluiten en politieverordeningen geen zwaardere straffen zijn voorzien. Artikel 3 Een afschrift van deze collegebeslissing zal worden overgemaakt aan de voorzitter van de politierechtbank en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 43. Wegen: gemeentewegen: herinrichting Vijfstraten: principebeslissing Het college beslist de aankoop van het perceel van ING, gelegen aan Vijfstraten tussen het spoorwegtalud en huisnummer 47, verder te onderzoeken en geeft toelating een schattingsverslag te laten opmaken. 44. Ruimtelijke planning: planning: stadsveld 14 in woonproject Clementwijk²: kennisneming schetsontwerp Het college neemt kennis van het schetsontwerp van de verkaveling voor het stadsveld 14 in het woonproject Clementwijk², dat zal worden voorgesteld tijdens het inloopmoment van zaterdag 10 mei Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: eigen machtigingen: verlenen vergunning aan Gallery Vivaldi bvba Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - Gallery Vivaldi bvba, Bosstraat 13, 9111 Belsele, voor het ontbossen van een perceel (regularisatie), Bosstraat 13 a te Belsele, sectie A nr. 759 a (2014/81). 46. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: machtigingen bpa/rup/verkaveling: verlenen vergunning aan Hebeco nv Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - Hebeco nv, Pastorijstraat 7 te 9170 Sint-Pauwels, voor het bouwen van een woning na het slopen van de bestaande, Watermolendreef 4 te Sint-Niklaas, sectie A nr. 956 f3 (2014/76). 50. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: Rocade bvba: project Waeslandia fase 2: berekening bankwaarborg Het college neemt kennis van de berekening door de adviseur technische dienst van de bankwaarborg ten behoeve van Rocade bvba, voor de aanleg van de publieke ruimte in het project Waeslandia fase 2 aan Van Haevermaetstraat/Koningin Elisabethlaan te Sint-Niklaas. CBS 28 april

18 54. Bestrijding van krotwoningen: voorkooprecht: niet aankopen woning Knaptandstraat 15 Het college neemt kennis van het aanbod inzake voorkooprecht van de woning Knaptandstraat 15, 9100 Sint-Niklaas, en beslist hiervan geen gebruik te maken. 55. Bestrijding van krotwoningen: voorkooprecht: niet aankopen woning Veldstraat 15 Het college neemt kennis van het aanbod inzake voorkooprecht van de woning Veldstraat 15, 9100 Sint- Niklaas, en beslist hiervan geen gebruik te maken. 56. Bestrijding van krotwoningen: betaalbaarstelling stadspremies: periode van 1 tot en met 28 april 2014 Het college beslist volgende premies betaalbaar te stellen aan de rechthebbenden, vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, voor de periode van 1 tot en met 28 april 2014: - renovatiepremie; - premie duurzaam renoveren; - aanpassingspremie voor senioren. Het totaal van de uit te betalen premies bedraagt EUR. 57. Wegen: gemeentewegen: Sint-Jansstraat: heraanleg voetpaden: aankoop materiaal: toewijzing De gemeenteraad stelde in zitting van 25 april 2014 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, voor de levering van materialen voor de heraanleg van de voetpaden in de Sint-Jansstraat. Het college gaat akkoord met de volgende toewijzingen: - aankoop klinkers: 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = EUR, bij De Rycke Gebroeders nv, Vesten 57-59, 9120 Beveren; - aankoop gestabiliseerd zand/beton: 6.611,57 EUR ,43 EUR (21 % btw) = EUR, bij Peter Mussche & Zonen bvba, Anthonis De Jonghestraat 78-82, 9100 Nieuwkerken; - afvoeren van inerte afvalstoffen: 4.958,68 EUR ,32 EUR (21 % btw) = EUR, bij Bremcon nv, Kruibeeksesteenweg 154, 2070 Zwijndrecht. 58. Wegen: signalisatie: vernieuwen van thermoplastische markeringen: betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 2 Door De Groote Gaston nv, Ambachtsweg 19-21, 9820 Merelbeke, werden thermoplastische markeringen van fietspaden vernieuwd. Het college beslist de vorderingsstaat nr. 2, samen met het proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de dienst signalisatie, goed te keuren en een bedrag van 8.737,46 EUR (btw verlegd) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 1.834,87 EUR, wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. CBS 28 april

19 Waarna de zitting wordt gesloten om uur. Sint-Niklaas, 28 april 2014 Namens het college van burgemeester en schepenen: In opdracht: Ronan Rotthier adjunct-stadssecretaris Lieven Dehandschutter burgemeester-voorzitter CBS 28 april

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 mei 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 mei 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 mei 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 mei 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 mei 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 mei 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve

Nadere informatie

1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 29 augustus 2012: kennisneming aanvullende agenda

1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 29 augustus 2012: kennisneming aanvullende agenda College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 20 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-05-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 7 april 2014

College van burgemeester en schepenen van 7 april 2014 College van burgemeester en schepenen van 7 april 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 31 maart 2014. Goedkeuring. 002 Projectbeheer en communicatie. Toekenning en gebruik mobiele communicatiemiddelen. Afsprakennota.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 maart 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 1 en 2. 003 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege.

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 26 juni 2015

Gemeenteraad Notulen 26 juni 2015 Gemeenteraad Notulen 26 juni 2015 Aanwezig: Fractie N-VA: - de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester; - de heer Peter Buysrogge, mevrouw Annemie Charlier, mevrouw Marijke Henne, de heer Carl Hanssens,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006

ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006 1 ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Dewinter, Van Damme, Cauwenberghs, Luypaert en Trostmann, schepenen; Verschoore, Verhaeghe, Schoetens, Mombaerts Wim,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie