NBTC AFDELING RESEARCH JANUARI 2008 TOERISME IN PERSPECTIEF ONTWIKKELINGEN MBT TOT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISME NADER BEKEKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NBTC AFDELING RESEARCH JANUARI 2008 TOERISME IN PERSPECTIEF ONTWIKKELINGEN MBT TOT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISME NADER BEKEKEN"

Transcriptie

1 NBTC AFDELING RESEARCH JANUARI 2008 TOERISME IN PERSPECTIEF 2008 ONTWIKKELINGEN MBT TOT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISME NADER BEKEKEN

2 Toerisme in perspectief 2008 Ontwikkelingen m.b.t. inkomend en binnenlands toerisme nader bekeken INLEIDING In dit rapport wordt een beeld geschetst van actuele trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op ontwikkelingen wereldwijd en in Europa; vervolgens zal nader stilgestaan worden bij de positie van Nederland. Naast een terugblik op 2007, wordt tevens vooruit gekeken naar Het accent in het rapport ligt op het inkomend toerisme, maar daarnaast zal ook kort het binnenlands toerisme aan de orde komen. De cijfers m.b.t. het inkomend toerisme (2007) betreffen ramingen; in juni 2008 verschijnt een aangepast rapport waarin definitieve cijfers zijn verwerkt. Wereldwijde groei toerisme 5,7% INTERNATIONAAL TOERISME Wereld: vooral groei in Azië Na een groei van 5,4% in 2006, zal het internationale wereldtoerisme in 2007 naar verwachting wederom een forse groei laten zien, dit keer 5,7%. De World Tourism Organization (UNWTO) geeft aan dat zij verwachten dat er wereldwijd 894 miljoen reizen zijn gemaakt in Europa zal naar verwachting op een iets lagere gemiddelde groei uitkomen (4%), wat gelet op de volwassen reismarkt die Europa is, een relatief hoog groeipercentage is. De grootste groei deed zich wederom voor in Azië. De sterk groeiende economieën in Azië zorgen er voor dat Aziaten in toenemende mate gaan reizen, waarbij vooralsnog vooral de eigen regio in trek is. Grafiek 1: Groei internationale aankomsten naar regio en aantal aankomsten 2007 (% verandering t.a.v. voorgaande jaar) 35% 30% 25% 20% mln 44 mln 27% 23% % 10% 5% 0% 10% 6% 5% 5% 4% 4% 5% 4% 10% 11% 8% 8% 6% 4% 2% 7% 7% 6% 8% 9% 9% 9% Wereld totaal -5% Bron: UNWTO Europa Azië/Pacific Amerika Midden Oosten Afrika TOE RISME IN PE RSPE CTIEF 2008

3 Groei toerisme Noordwest- Europa lager dan in 2006 In Noordwest-Europa is de groei het afgelopen jaar iets afgezwakt. Groeide het internationale toerisme naar Groot-Brittannië in 2006 nog met 7%, in 2007 laat het toerisme een stabilisatie zien. Duitsland profiteerde in 2006 volop van het WK voetbal, waardoor de totale groei in dat jaar op 10% uitkwam. In 2007 is deze groei gedaald tot 1%. De kleinere bestemmingslanden in Noordwestwat achter: voorlopige cijfers voor België laten een Europa bleven eveneens groei zien van +1% en voor Denemarken is sprake van een groei van 2%. Wederom record aantal buitenlandse bezoekers in 2007 Inkomend toerisme Nederland Op basis van de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS, voor de periode januari t/m september 2007, verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) dat het aantal buitenlandse gasten voor heel 2007 zal uitkomen op zo n 11 miljoen aankomsten. Dit betekent een groei van 3% ten opzichte van Het jaar 2007 heeft hiermee voor het tweede jaar op rij het record aantal bezoekers voor toeristische of zakelijke redenen gebroken. Grafiek 3: Ontwikkeling inkomend toerisme naar Nederland ( ) Bron: CBS, raming NBTC Voor de groei in 2007 kunnen een aantal redenen worden aangevoerd. Het groeiend aantal (low cost-) vliegverbindingen heeft tot extra bezoek geleid, maar ook de aantrekkende economieën in diverse herkomstmarkten, de opkomende reismarkten (Brazilië, Rusland, China en India) en de marketinghet NBTC i.s.m. het toeristisch /promotie-inspanningen van bedrijfsleven. Vrijwel alle herkomstlanden hebben aan de groei over 2007 bijgedragen. Duitsland, de belangrijkste herkomstmarkt qua bezoekers, laat ongeveer een gelijk aantal bezoekers aan 2006 zien. De tegenvallende zomer heeft ervoor gezorgd dat de groei die begin 2007 nog te zien was, is afgekalfd na een sterke zomer in Nederland heeft het hiermee relatief goed gedaan vergeleken met omringende landen. Duitsers hebben in 2007 namelijk meer vakanties in eigen land doorgebracht en minder in het buitenland. Groot-Brittannië ontwikkelde zich licht positief in Deze volwassen reismarkt liet een groei zien van 1% en nadert hiermee de 2 miljoen aankomsten. TOERISME IN PERSPECT RSPECTIEF 2008

4 Belgische markt blijft sterk groeien Een record is er voor het aantal Belgen dat ons land heeft bezocht. Bijna 1,1 miljoen in 2007, een groei van maar liefst 11%. België is hiermee qua aankomsten het derde herkomstland geworden. Het aantal buitenlandse korte vakanties van Belgen is de afgelopen jaren gegroeid en Nederland profiteert hier, dankzij de sterke aanwezigheid van het toeristisch bedrijfsleven en het NBTC, bovengemiddeld van mee. Het aantal Amerikanen dat Nederland heeft bezocht is het afgelopen jaar iets gedaald, maar blijft boven de 1 miljoen-grens. De hypotheekcrisis in Amerika, welke een negatief effect heeft op de economie en de steeds duurder wordende euro liggen hieraan ten grondslag. Spanje laat voor het derde achtereenvolgende jaar forse groeicijfers zien. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door het groeiende aantal low cost - verbindingen en de groeiende vakantieparticipatie van de Spanjaarden. Italië en Frankrijk laten, na een sterk Rembrandtjaar in 2006, een gematigde groei zien. Vanuit Scandinavië is een lichte daling te zien van het aantal Denen. Vanuit Zweden en Finland zijn meer gasten naar Nederland gekomen, mede door het opstarten van nieuwe low cost - verbindingen. Het bezoek uit intercontinentale herkomstlanden liet een divers beeld zien. Zoals gemeld ontwikkelde het toerisme uit Amerika zich licht negatief. Azië laat een licht positief beeld zien, waarbij grote verschillen zijn te zien tussen de verschillende herkomstlanden. De opkomende markten in Azië, China en India laten een forse groei zien, terwijl de reeds volwassen Japanse reismarkt is gedaald. Deze daling van Japanners is in heel Europa te zien. Japanners reisden in 2007 meer in de eigen regio, vooral naar China, Korea en Zuid-Oost Azië en minder naar Europa. De verslechterde wisselkoers Euro-Yen speelt hierbij een belangrijke rol. Aanzienlijke groei vanuit BRIC-landen De twee andere BRIC-landen, Rusland en Brazilië, lieten in 2007 eveneens een grote groei zien. Zo kwamen er in 2007 bijna Russen, een groei van 14%. Vanuit Brazilië is het toerisme naar Nederland zelfs met meer dan 50% gegroeid, hetgeen aankomsten betekent. 3/11

5 Tabel 1: Aankomsten van buitenlandse toeristen in Nederland ( ) (x1.000) /- Duitsland % België % Groot % Brittannië Frankrijk % Zwitserland % Italië % Spanje % Denemarken % Zweden % Noorwegen % Finland % Polen % Rusland na na na % Overig Europa % Amerika % - USA % - Canada % - Brazilië % Azië % - Japan % - China nb nb % - India % Australië en % Oceanië Afrika % Totaal % Bron: CBS, raming 2007 NBTC Hotels én verblijfsrecreatieve accommodaties dragen bij aan groei De hotellerie en de verblijfsrecreatieve accommodaties droegen in gelijke mate bij aan de groei van het aantal buitenlandse toeristen (beide + 3%). Voor de hotels betekende e.e.a. een verdere continuering van de groei van de afgelopen jaren. Voor de verblijfsaccommodaties geldt dat de groei voornamelijk in de bungalowparken plaatsvond. 4/11

6 Verwachtingen inkomend toerisme 2008 De afgelopen jaren is het internationaal toerisme naar Nederland flink gegroeid, door gunstige economische omstandigheden en een groeiend aantal low cost - verbindingen. Beide ontwikkelingen staan nu op een omslagpunt. IMF positief over (wereld)economie Een belangrijke factor die het inkomend toerisme op korte termijn beïnvloedt, blijft de ontwikkeling van de economie in voor Nederland relevante herkomstlanden. Recente voorspellingen van het IMF en Global Insight duiden erop dat de groei van de Amerikaanse economie zal afnemen en een dempend effect zal hebben op andere economieën in de wereld. Hoe sterk dit effect zal zijn is echter door de onduidelijkheid van de effecten van de hypotheek- en kredietcrisis in Amerika nog niet in te schatten. De nog altijd relatief gunstige economische ontwikkeling in de meeste herkomstlanden zal het reizen binnen en naar Europa stimuleren. Structureel beddentekort Amsterdamse hotels Naast bovenstaande omgevingsfactoren hebben ontwikkelingen aan de aanbodzijde invloed op de ontwikkeling van het toerisme naar Nederland. Voor 2007 kunnen daarbij de volgende zaken genoemd worden: 1. Het uitgaand toerisme van vooral Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen is groeiende. Deze groeimarkten laten bovengemiddelde groeipercentages zien, echter deze groei vindt allereerst voornamelijk plaats in de eigen regio. De aantallen toeristen uit deze landen naar Nederland groeit gestaag, echter het volume is nog beperkt gedurende Een remmende factor voor de verdere ontwikkeling van het toerisme naar Nederland vormt de beschikbare hotelcapaciteit in Amsterdam. Uit de Hotelbenchmark van Deloitte blijkt dat de bezettingsgraad in de Amsterdamse 3/4/5-sterenhotels op een hoog niveau ligt. Ook de gemiddelde kamerprijs ligt in Amsterdam relatief hoog. De hoge bezettingsgraad, in combinatie met een relatief beperkte uitbreiding van het aantal kamers, leidt ertoe dat de ruimte om te groeien beperkt is (zie onderstaande box). BOX: Krapte op de Amsterdamse hotelmarkt De laatste jaren ontwikkelt het internationaal toerisme naar Amsterdam zich voorspoedig. Volgens cijfers van het CBS bezochten in 2006 zo n 3,9 miljoen buitenlandse toeristen onze hoofdstad. En ook 2007 is voor Amsterdam een goed jaar geweest; met een weliswaar bescheiden groei van 1% ten opzichte van 2006, verbleven circa 3,95 miljoen buitenlandse toeristen in Amsterdam. Voor de komende jaren lijken er eveneens volop kansen te zijn voor Amsterdam. Verwacht mag worden dat het toerisme uit de zogenaamde BRIClanden verder gaat aantrekken. In veel gevallen gaat het hierbij om first-time bezoekers die vooral voor het klassieke Holland en Amsterdam naar Nederland komen. Maar ook vanuit Europese herkomstmarkten mag meer bezoek verwacht worden, gelet op de groeiende populariteit van het stedentoerisme. Helaas houdt de ontwikkeling van het hotelaanbod in Amsterdam geen gelijke tred met bovenstaande vraagontwikkeling. Uit cijfers van de HotelBenchmark 5/11

7 van Deloitte voor Amsterdam blijkt dat de bezettingsgraad de laatste jaren behoorlijk is gestegen en inmiddels over een heel jaar gezien op gemiddeld ruim 80% ligt. Met name in de maanden april t/m november ligt de bezettingsgraad hoog, enkele maanden zelfs boven de 85%. Grafiek4: Bezettingsgraad Amsterdamse hotels naar maand 100 % ,8 86,9 88,7 80,3 82,3 84,2 83,0 86,3 82,6 74,4 65,8 67,5 dec '06 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov Bron: Deloitte Hotelbenchmark Deze hoge bezettingsgraad is op korte termijn positief, op (middel)lange termijn beperkt het echter de groeimogelijkheden en is het gevaar van uit de markt prijzen reëel. In de recent verschenen nota Hotelbeleid geeft de gemeente Amsterdam aan dat tot 2015 minimaal nieuwe hotelkamers nodig zijn om de groeiende vraag te kunnen accommoderen. Om dit te realiseren wil de gemeente een stimuleringsbeleid voeren door onder meer uitbreiding van het aantal locaties en betere communicatie met marktpartijen. Hoewel er de komende jaren waarschijnlijk flink wat kamers bijkomen zal dit op korte termijn niet genoeg zijn om in de groeiende vraag te voorzien. Het beddentekort zal de komende jaren dan ook een structureel karakter blijven houden, wat de groeimogelijkheden voor Amsterdam en Nederland beperkt. 3. De markt van low cost -vliegverkeer binnen Europa blijft groeien. Vooral het stedentoerisme en het zakentoerisme binnen Europa profiteren van deze groei. Voor Nederland geldt dat de vliegtax die per 1 juli 2008 wordt geheven een dempend effect zal hebben op deze groeimarkt. (zie onderstaande box) BOX: Vliegtax op vliegtickets : Groeimarkt stedentoerisme komt onder druk te staan Het kabinet heeft in 2007 besloten dat er een milieuheffing wordt gelegd op het reizen per vliegtuig. Deze belastingmaatregel zal per 1 juli 2008 actief worden en bedraagt 11,25 Euro voor Europese vluchten (tot kilometer) en 45 Euro voor intercontinentale vluchten (> kilometer). Het NBTC ziet het stedentoerisme, voornamelijk naar Amsterdam, nog steeds als een groeimarkt. Met het duurder worden van de vliegtickets bovenop de beperkte hotelcapaciteit en stijgende hotelprijzen in Amsterdam - komt deze 6/11

8 groeimarkt onder druk te staan. Deze markt is voor een groot deel gebaseerd op het aanbod van low cost carriers. Deze carriers zijn gebaat bij scherpe prijzen en weinig administratieve handelingen. Diverse low cost carriers hebben reeds aangegeven hun vluchten op Nederland te verminderen of te stoppen. Op Schiphol zijn dan ook voor minder slots aangevraagd door luchtvaartmaatschappijen. Dit is een daling van het vliegverkeer van 2%. Schiphol geeft hierbij aan dat de prijsvechters vooral de oorzaak zijn van deze daling. De daling van het aantal slots is een typisch Nederlands fenomeen, en heeft onder meer te maken met de vliegtax. In omringende landen groeit het aantal vluchten gestaag door. De invoering van de vliegtax zal naar verwachting leiden tot een daling van 8-10% passagiers in Nederland tot 2011 (bron: Significance en CPB). Het NBTC heeft berekend dat het tot en met buitenlandse toeristen misloopt door de heffing. Dit kost de toeristische sector in Nederland 265 miljoen Euro. De impact zal het grootst zijn voor het bezoek vanuit Groot- Brittannië, Italië en Spanje, aangezien deze bezoekers het meest gebruik maken van low cost carriers om Nederland te bezoeken. De afname van het aantal buitenlandse toeristen dat Nederland bezoekt zal vooral volgen uit de afname van het aantal vluchten en minder door de keuze van de consument om niet te gaan door de extra kosten van de vliegtax. De laatste twee genoemde ontwikkelingen, hogere hotelprijzen en hogere prijzen voor vliegtickets zorgen ervoor dat Amsterdam en dus Nederland een duurder imago krijgen, hetgeen een impact heeft voor langere tijd. 7/11

9 Verwachting 2008: lichte groei Tegen de achtergrond van de hiervoor genoemde omstandigheden/ ontwikkelingen wordt de volgende vraagontwikkeling verwacht voor de herkomstmarkten waar het NBTC actief is. Tabel 2: Verwachtingen inkomend toerisme in 2008 naar herkomstgebied Land van herkomst +/- t.o.v Verwachting 2008 (x 1.000) Duitsland + 1,5% België + 3% Groot-Brittannië + 0% Frankrijk + 3% 637 Italië + 1% 400 Spanje + 3% 442 Scandinavië + 3% 438 Polen + 6% 88 Rusland + 10% 108 Overig Europa + 10% 920 Verenigde Staten + 0% Canada + 0% 120 Brazilië + 10% 66 Japan + 0% 121 China + 5% 129 India + 12% 47 Overig wereld + 0% 670 Totaal + 2% Bron: NBTC Lichte groei belangrijkste herkomstmarkt De groei vanuit de Europese herkomstmarkten wordt vooral gedragen door betere draaiende economieën en een aantal groeiende uitgaande reismarkten: Voor de Duitse markt wordt een lichte groei verwacht (+1,5%). Doordat het economisch weer wat beter gaat en het consumentenvertrouwen stijgt zal de Duitse vakantiemarkt naar verwachting verder aantrekken, met name ook wat betreft korte vakanties. De feestdagen en vakanties in het voorjaar vallen dit jaar iets minder gunstig en dit zal een licht dempend effect hebben op het bezoek vanuit Duitsland. Ook vanuit België wordt wederom groei verwacht (+3%). België ontwikkelt zich de laatste jaren als een ware groeimarkt voor het toerisme naar Nederland. Naar verwachting zal Nederland ook in 2008 meer dan gemiddeld kunnen profiteren van de groeiende markt voor korte vakanties bij onze zuiderburen. Voor de Britse markt mag rekening worden gehouden met een stabilisatie. De economie in de UK neigt naar een recessie en de wisselkoers Euro-Pond is tevens verslechterd. Beide ontwikkelingen hebben effect op zowel het toeristische als zakelijke verkeer naar het buitenland. Daarnaast stijgt de interesse in intercontinentale reizen vooral tussen de UK en de US. De markt voor low cost binnen Europa lijkt verzadigd, waarbij Nederland met de vliegtax geen goed uitgangspunt heeft. 8/11

10 Frankrijk zal naar verwachting groeien met ongeveer 3%. Dit jaar zijn er geen grote culturele trekkers voor Fransen in Nederland. Vanaf 2009 als de HSL zal gaan rijden tussen Parijs en Nederland mag met een structurele groei rekening worden gehouden. Nieuwe (vlieg-)verbindingen vanuit Noorwegen en Zweden zullen vanuit Scandinavië zorgen voor groei (+3%). Daarnaast blijft de Finse reismarkt ook in 2008 groeien. De laatste jaren liet het bezoek vanuit Spanje een forse groei zien. Dit jaar zal deze groei worden afgezwakt (3%). Het bezoek vanuit Spanje is voor een groot deel afhankelijk van de low cost - markt, iets wat negatief zal worden beïnvloed door de vliegtax. Voor Italië geldt eveneens dat de vliegtax een negatieve impuls zal hebben op het bezoek aan Nederland, gezien het feit dat veel Italianen gebruik maken van de low cost carriers om naar Nederland af te reizen. Daarnaast is het economische en politieke klimaat niet zeer gunstig in Italië. Het uitgaand toerisme vanuit Italië is nog wel steeds groeiende, waardoor een lichte groei wordt verwacht van 1%. De sterk groeiende economieën in Oost-Europa zorgen ervoor dat er meer gereisd wordt. Voor de twee belangrijkste reismarkten Polen en Rusland wordt een groei verwacht van 6% resp. 10%. Intercontinentaal is een wisselend beeld te zien. Voor de Verenigde Staten en Canada wordt een stabilisatie verwacht. De Amerikaanse economie kwakkelt door, niet alleen door de hypotheekcrisis, maar tevens door de wisselkoers Dollar-Euro. Daarnaast geven Amerikaanse touroperators aan moeilijk kamers te kunnen krijgen in Amsterdam, vergeleken met andere grote Europese steden. Voor de Aziatische herkomstmarkten is het beeld meer divers. Voor Japan wordt een stabilisatie verwacht met als redenen: het ontbreken van een groot evenement en de dure euro. In China zwakt de groei licht af ten opzichte van 2007 (8%). De ADS status van de USA en de uitbreiding van de Sjengen landen, waardoor meer landen in Europa makkelijker bereikbaar worden voor Chinezen, liggen hieraan ten grondslag. Daarnaast wordt verwacht dat Chinezen meer in eigen land blijven voor de Olympische Spelen. Voor India wordt een groei in lijn met voorgaande jaren verwacht (12%). Conclusie: ervan uitgaande dat er geen grote calamiteiten plaatsvinden, verwacht het NBTC dat het inkomend toerisme in 2008 zal groeien met zo n 2%. De meeste landen waar het NBTC actief is zullen bijdragen aan de groei. De groei van de wereldeconomie en meer bezoek vanuit de snelgroeiende Aziatische en Oost-Europese herkomstmarkten kunnen als belangrijke groeifactoren worden gezien. 9/11

11 Aantal binnenlandse vakanties daalde licht in 2007 BINNENLANDS TOERISME Binnenlandse vakanties 2007 Uit cijfers van het ContinuVakantieOnderzoek blijkt dat in 2007 in totaal zo n 17,6 miljoen vakanties door Nederlanders in eigen land zijn doorgebracht. Ten opzichte van 2006 betekent dit een daling van vakanties (-1%). De daling kwam in z n geheel voor rekening van een lager aantal kampeervakanties en vakanties op vaste standplaatsen (bijvoorbeeld verblijven in eigen stacaravan of boot). De natte zomer van 2007 kan hier als belangrijkste verklaring worden gezien. In hotels en bungalowparken werden wel meer vakanties doorgebracht (respectievelijk +8% en +5%). De Noordzeebadplaatsen en de Veluwe en Veluwerand zijn evenals andere jaren het meest bezocht, maar lieten beiden wel een daling zien (respectievelijk -3% en -6%). Ook op de Groningse, Friese en Drentse zandgronden zijn minder vakanties doorgebracht. De toeristische regio s in Brabant en Limburg werden beduidend vaker bezocht evenals de Waddeneilanden. Duitsland meest bezochte buitenlandse bestemming Het aantal buitenlandse vakanties groeide het afgelopen jaar met naar 17,6 miljoen (+5%). Voor het eerst sinds vele jaren voert Duitsland de top tien van buitenlandse vakantiebestemmingen aan. Duitsland passeert hiermee Frankrijk dat het aantal vakanties licht zag dalen (-3%). Het verbeterde imago in combinatie met en gunstige prijs/kwaliteitsverhouding kunnen als belangrijke verklaringen worden gezien voor de groeiende interesse in Duitsland. België dat op de derde plaats staat zag het aantal Nederlandse toeristen met 9% groeien. Vrijwel alle Middellandse Zeelanden lieten behoorlijke groeicijfers zien: Spanje (+5%), Italië (+8%), Griekenland (+14%). Turkije herstelde zich enigszins van de scherpe daling in 2006, het aantal vakanties steg licht (+1%). Na jaren van forse groei stabiliseerde het aantal vakanties buiten Europa. Grafiek 5: Ontwikkeling binnen- en buitenlandse vakanties binnenland buitenland (x mln.) ,8 18,7 16,4 18,1 17,1 18,0 17,1 17,3 17,8 16,8 17,6 17, Bron: CVO TOE RISME IN PE RSPE CTIEF 2008

12 Vakantiemarkt groeit komende jaren gemiddeld met 1,5% per jaar De toekomst van de Nederlandse vakantiemarkt Door NBTC-NIPO Research is in 2007 een toekomstvisie ontwikkeld voor de Nederlandse vakantiemarkt tot en met Belangrijkste conclusie is dat de vakantiemarkt de komende jaren verder zal doorgroeien. Tot en met 2015 wordt een gemiddelde jaarlijkse groei verwacht van zo n 1,5%. Het aantal binnen- en buitenlandse vakanties zou daarmee in 2015 uitkomen op 39,5 miljoen vakanties. De verwachte groei zal zich vooral uiten in meer korte vakanties. Belangrijke drivers achter de groei van de vakantiemarkt zijn a) het grote belang dat Nederlanders hechten aan vakanties, b) de relatief positieve economische lange termijn vooruitzichten en c) een groeiend aantal senioren met tijd, geld en de bereidheid om dit aan vakanties te besteden. Korte hotelvakanties belangrijk groeisegment De verwachting is dat in lijn met de ontwikkeling van de afgelopen jaren de buitenlandse vakanties wat sterker zullen groeien dan de binnenlandse vakanties. De binnenlandse vakantiemarkt is sterk afhankelijk van kampeer - en bungalowvakanties. Voor kampeervakanties wordt de komende jaren een lichte daling verwacht (-1%) en voor bungalowvakanties en lichte plus (+0,5%). De groei op de binnenlandse vakantiemarkt zal vooral moeten komen van meer korte hotelvakanties. Dit laatste segment zal naar verwachting met 4% per jaar groeien. Binnenlandse vakantiemarkt stabiel in 2008 Verwachting binnenlands toerisme 2008 Ziet de toekomst er voor de binnenlandse vakantiemarkt op (middel)lange termijn licht positief uit; voor 2008 zijn de verwachtingen voor de binnenlandse vakantiemarkt minder goed. Allereerst zullen de minder gunstige economische omstandigheden (denk aan na-ijleffecten van de Amerikaanse hypotheekcrisis en de verwachte lichte daling van de koopkracht) er toe leiden dat consumentenbestedingen onder druk komen te staan. Daarnaast vinden in 2008 twee grote sportevenementen plaats (EK Voetbal in Zwitserland/ Oostenrijk en de Olympische Spelen in Peking). Ervaringscijfers wijzen uit dat dergelijke evenementen leiden tot uitgesteld boekingsgedrag en een lichte dip in het aantal vakanties in de maanden dat dergelijke evenementen plaats vinden. Verwacht mag daarom worden dat het aantal binnenlandse vakanties zal stabiliseren. 11/11

NBTC AFDELING RESEARCH MAART 2007 TOERISME IN PERSPECTIEF ONTWIKKELINGEN MBT TOT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISME NADER BEKEKEN

NBTC AFDELING RESEARCH MAART 2007 TOERISME IN PERSPECTIEF ONTWIKKELINGEN MBT TOT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISME NADER BEKEKEN NBTC AFDELING RESEARCH MAART 2007 TOERISME IN PERSPECTIEF 2007 ONTWIKKELINGEN MBT TOT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISME NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2007 Ontwikkelingen m.b.t. inkomend en binnenlands

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 10-7-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T 2 0 1 1 TOERISME IN PERSPECTIEF

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T 2 0 1 1 TOERISME IN PERSPECTIEF N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T 2 0 1 1 TOERISME IN PERSPECTIEF 2011 ONTWIKKELINGEN MBT T OT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISM E NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2011 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 30-1-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Den Haag 18-1-2013 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH N O V E M B E R 2 0 1 0 TOERISME IN PERSPECTIEF

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH N O V E M B E R 2 0 1 0 TOERISME IN PERSPECTIEF N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH N O V E M B E R 2 0 1 0 TOERISME IN PERSPECTIEF 2010 ONTWIKKELINGEN MBT T OT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISM E NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2010 Ontwikkelingen

Nadere informatie

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH S E P T E M B E R 2 0 0 9 TOERISME IN PERSPECTIEF

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH S E P T E M B E R 2 0 0 9 TOERISME IN PERSPECTIEF N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH S E P T E M B E R 2 0 0 9 TOERISME IN PERSPECTIEF 2009 ONTWIKKELINGEN MBT T OT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISM E NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2009 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Vooraf Afbakening: perspectief betreft alleen inkomend verblijfstoerisme Aanpak: deskresearch,

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Toerisme in perspectief Juli NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief Juli NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief Juli 2017 NBTC Holland Marketing Afdeling Research Kerncijfers uit dit rapport Internationale aankomsten 2016 +5% Economische waarde inkomend toerisme Nederland 2016 Prognose inkomend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aanleiding & doelstelling

Aanleiding & doelstelling Aanleiding & doelstelling De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld: Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. Inhoud Deze S.M.A.R.T Update bevat de volgende gegevens: Overzicht totaal logies overnachtingen Noord-holland Overzicht verblijfs-recreatieve

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (! Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen 2016 Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!) cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, april 2017 1 ALGEMEEN OOST-

Nadere informatie

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Vakanties van Nederlanders in 2009 Door: Rob Dirven Voor de beschrijving van de vakantiebesteding van de Nederlandse bevolking is in het Trendrapport toerisme,

Nadere informatie

Toerisme in Caribisch Nederland 2016

Toerisme in Caribisch Nederland 2016 Paper Toerisme in Caribisch Nederland 216 Juli 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Bonaire 3 1.1 Samenvatting 216 3 1.2 Toeristen per vliegtuig 4 1.3

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Toerisme in perspectief Januari NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief Januari NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief Januari 2017 NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inhoudsopgave Inleiding 1. Ontwikkelingen wereldwijd toerisme 2. Ontwikkelingen inkomend toerisme Nederland 3. Analyse benchmark

Nadere informatie

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING Hotelgasten en overnachtingen Het aantal hotelovernachtingen blijft toenemen in Amsterdam: in de eerste tien maanden van is % meer overnachtingen geregistreerd dan

Nadere informatie

Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011

Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011 Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011 Opbouw presentatie Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders

Nadere informatie

Toerisme in Caribisch Nederland 2015

Toerisme in Caribisch Nederland 2015 Paper Toerisme in Caribisch Nederland 2015 September 2016 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Bonaire 3 1.1 Samenvatting 2015 3 1.2 Toeristen per vliegtuig 3 1.3 Toeristen per boot 6 2. Sint-Eustatius

Nadere informatie

Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland

Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland Nieuw onderzoek naar inkomend toerisme door NBTC Door: Ton Vermeulen, NRIT Onderzoek Het inkomend toerisme levert de Nederlandse economie

Nadere informatie

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager HollandCity Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december 2016 Max Schreuder, Partnership Development Manager Agenda 1. Ontwikkelingen toerisme (wereldwijd / Nederland) 2. HollandCity strategie 3.

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

NBTC verwacht bijna 16 miljoen toeristen in 2025

NBTC verwacht bijna 16 miljoen toeristen in 2025 Tekst: Ton Vermeulen NBTC verwacht bijna 16 miljoen toeristen in 2025 marketingorganisatie presenteert toekomstperspectief In 2025 zullen naar verwachting bijna 16 miljoen buitenlandse verblijfstoeristen

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten Januari 2010 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten Januari 2010 Exportwaarde bloemen en planten blijft onder nulpunt Winters weer bemoeilijkt afzet in januari

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2011

Toerisme in Nederland 2011 Toerisme in Nederland 2011 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Nederland MarketScan 2011

Nederland MarketScan 2011 Nederland MarketScan 2011 NBTC Research Leidschendam Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) is dé marketing- en promotieorganisatie van Nederland.

Nadere informatie

regionale economie lokale economie centrumbeheer detailhandel toerisme plaatsmarketing

regionale economie lokale economie centrumbeheer detailhandel toerisme plaatsmarketing regionale economie lokale economie centrumbeheer detailhandel toerisme plaatsmarketing De positie van de autocar op de Belgische reismarkt September 2011 Inhoud Marktevoluties inzake het gebruik van de

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij veelal om een recreatief verblijf. Tot de branche

Nadere informatie

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen;

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen; Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij om een recreatief verblijf. Tot de branche behoren

Nadere informatie

MarketScan Spanje 2011

MarketScan Spanje 2011 MarketScan Spanje 2011 NBTC Onderzoek NBTC Madrid Leidschendam 3-2-2012 Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Het NBTC is de leidende destinatiemarketingorganisatie

Nadere informatie

Sterkste groei bij werknemers

Sterkste groei bij werknemers In 1994 stagneerde de ontwikkeling van de koopkracht nog. In de daarop volgende jaren nam de koopkracht echter steeds sterker toe: met 1% in 1995 tot 1,5% in 1997. De grootste stijging,,7%, deed zich voor

Nadere informatie

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt De positie van de autocar op de Belgische reismarkt September 215 Inhoud Marktevoluties inzake het gebruik van de autocar als transportmiddel bij: 1. lange vakanties 2. korte vakanties 3. enkele reisproducten

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

FACTSHEET PAPRIKA s en pepers

FACTSHEET PAPRIKA s en pepers AREAAL IN HA AATAL BEDRIJVEN EN PRODUCTIE IN 1000 TON Factsheet Paprika april 2017 Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com FACTSHEET PAPRIKA s en pepers PAPRIKA: HANDEL

Nadere informatie

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007 Fact sheet nummer 6 juli 2007 Groei toerisme zet door Het gaat goed met het toerisme in Amsterdam. Het aantal hotelgasten is nog nooit zo groot geweest als in 2006: 4,7 miljoen. Ook bleven de gasten iets

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

TOERISTISCH SEIZOEN 2014

TOERISTISCH SEIZOEN 2014 TOERISTISCH SEIZOEN 2014 TOERISTISCH JAAR 2013 MEETING- EN CONGRESTOERIME NTWERP CRUISE PORT 2014 NIEUWE PRODUCTEN 2014 TERUGBLIK TOERISTISCH JAAR 2013 OVERNACHTINGEN 2013 ATTRACTIES MUSEA & KERKEN MEDIA-

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

2008 2012 % Groei verblijf locaties 11% Groei aantal hotel kamers 4% Groei van marktaandeel in de logies verstrekkende markt -6%

2008 2012 % Groei verblijf locaties 11% Groei aantal hotel kamers 4% Groei van marktaandeel in de logies verstrekkende markt -6% Inleiding Hieronder zult u een opsomming zien van trends in de Nederlandse hotel markt. Ook geeft het een beknopt verslag van de verschillende ontwikkelingen in deze markt. Ook de regio waar het hotel

Nadere informatie

Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken

Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken - 0 - De basis/bron van deze gegevens is een MS Office-Excelsheet dat destijds is samengesteld door het Streekarchief Brabant Noordoost te Veghel. Dit Excelsheet is door ondergetekende op een aantal punten

Nadere informatie

Staten Generaal 2013 Kennisintro

Staten Generaal 2013 Kennisintro Staten Generaal 2013 Kennisintro Vincent Nijs @centnijs inhoud Kwantitatief wereld - Europa Vlaanderen 7 miljoen buitenlandse aankomsten in 2015? Kwalitatief: tevredenheid van onze klanten? tellen is vertellen

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2012

Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

FACTS & FIGURES

FACTS & FIGURES FACTS & FIGURES - 2016 Toerisme in de stad TOERISTISCH DAGBEZOEK DAGBEZOEK VAN NEDERLANDSE BEZOEKERS AAN UTRECHT 2015 NBTC NIPO TOERISTISCH BEZOEK AAN STEDEN 2013 aantal bezoeken: 4.528.000 (positie 4

Nadere informatie

Statistiek Bloembollen

Statistiek Bloembollen Statistiek Bloembollen Van Ed Slagboom Afdeling Statistiek Telefoonnummer 079-3470652 Pt-nummer Uw emailadres Zoetermeer d.d. 03 augustus 2009 Hierbij bieden wij u aan de exportstatistiek over de bloembollen

Nadere informatie

Grensoverschrijdend Nederlandse economie groeit van buitenlandse reis

Grensoverschrijdend Nederlandse economie groeit van buitenlandse reis Grensoverschrijdend Nederlandse economie groeit van buitenlandse reis 2 3 Even toelichten Om maar meteen met de deur in huis te vallen. In de driehoek uitgaand, binnenlands en inkomend toerisme wordt het

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Visitor Management. BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015

Visitor Management. BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015 Visitor Management BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015 Opvolging bezoekerscijfers 11 WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN:

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. 35,0% 30,0% Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2012, 2013 tm ytd december 2014 2012 2013 2014 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Nov Dec

Nadere informatie

FACTSHEET AVOCADO. AVOCADO: Wereldhandel groeit spectaculair!

FACTSHEET AVOCADO. AVOCADO: Wereldhandel groeit spectaculair! wereldhandel import/export Nederland Factsheet avocado december 2016 FACTSHEET AVOCADO Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com AVOCADO: Wereldhandel groeit spectaculair!

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Een goed 2015, een aarzelend

Een goed 2015, een aarzelend Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2005

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2005 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2005 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

SPANJE: s WERELDS BELANGRIJKSTE EXPORTEUR VAN VERSE GROENTEN EN FRUIT

SPANJE: s WERELDS BELANGRIJKSTE EXPORTEUR VAN VERSE GROENTEN EN FRUIT FACTSHEET SPANJE Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com SPANJE: s WERELDS BELANGRIJKSTE EXPORTEUR VAN VERSE GROENTEN EN FRUIT In 2013 ging Spanje Nederland voorbij als

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht juni 2015 Sinds april ligt de Nederlandse melkaanvoer boven het niveau van 2014. In mei was deze zelfs 6, hoger dan in het jaar daarvoor. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU lidstaten

Nadere informatie

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane bekendheid Welke toeristische

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Ferratum Groep Zomer Barometer 2016

Ferratum Groep Zomer Barometer 2016 Ferratum Groep Zomer Barometer 2016 2 Ferratum Groep Zomer Barometer 2016 Zomer uitgaven in verhouding met het besteedbaar gezinsinkomen De Europese en Gemenebest zomer uitgaven 2016 DUITSLAND UITGAVEN

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020

Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 4 nritmagazine Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 Door: Irene Viergever Hoe ziet de Nederlandse vakantiemarkt er over 10 jaar uit? Welke ontwikkelingen zien we in de reismarkt en hoe denkt de

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Binnenlandse hotelvakanties Het groeisegment op de Nederlandse vakantiemarkt

Binnenlandse hotelvakanties Het groeisegment op de Nederlandse vakantiemarkt Binnenlandse hotelvakanties 2013 Het groeisegment op de Nederlandse vakantiemarkt Inhoudsopgave Aanleiding p.3 1. Inhoud nieuw themarapport p.4 Positie binnenlandse hotelmarkt Distributiekanalen van hotelvakanties

Nadere informatie

SECTORRAPPORT HOTELMARKT

SECTORRAPPORT HOTELMARKT SECTORRAPPORT HOTELMARKT AUGUSTUS 2017 www.colliers.nl 34 TOERISME IN NEDERLAND Nederland in trek bij toeristen: Na een record jaar in 2016 wist Nederland in het eerste kwartaal van 2017 opnieuw meer toeristen

Nadere informatie

Potentieel buitenlandse bezoekers door internationale marketing

Potentieel buitenlandse bezoekers door internationale marketing Potentieel buitenlandse bezoekers door internationale marketing SESSIE BRAZILIË, CHINA, INDONESIË, RUSLAND, Ditte Ooms Noordwijk, 24 juni 2014 Thema sessie 14,5 miljoen bezoekers in 2020 Verwachtingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Stabilisatie op de Amsterdamse koopwoningenmarkt

Stabilisatie op de Amsterdamse koopwoningenmarkt Stabilisatie op de Amsterdamse koopwoningenmarkt Sinds eind 28 zijn de gevolgen van de kredietcrisis op de Amsterdamse woningmarkt zichtbaar. In een paar maanden tijd daalden de verkoopprijzen sterk en

Nadere informatie