Toerisme in perspectief Juli NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toerisme in perspectief Juli NBTC Holland Marketing Afdeling Research"

Transcriptie

1 Toerisme in perspectief Juli 2017 NBTC Holland Marketing Afdeling Research

2 Kerncijfers uit dit rapport Internationale aankomsten % Economische waarde inkomend toerisme Nederland 2016 Prognose inkomend toerisme Nederland, heel 2017: +6% 16,8 miljoen gasten 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 1. Ontwikkelingen wereldwijd toerisme 2. Ontwikkelingen inkomend toerisme Nederland 3. Analyse benchmark Noordwest-Europa 4. Belangrijke ontwikkelingen Verwachting inkomend toerisme Nederland 3

4 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op ontwikkelingen wereldwijd. Vervolgens wordt nader stilgestaan bij de positie van Nederland. Een benchmarkanalyse geeft inzicht in de ontwikkeling van het inkomend toerisme naar ons land in vergelijking met de ons omringende landen: België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Naast een terugblik wordt een verwachting gegeven voor het lopende jaar (2017) en voor De volgende update van deze versie wordt in januari 2018 gepubliceerd op > Cijfers en trends > Algemene cijfers toerisme. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Juli 2017 Alle in dit document vermelde gegevens zijn eigendom van NBTC. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van NBTC beslist niet toegestaan. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van NBTC Holland Marketing. Alle gegevens worden verstrekt zoals deze bij NBTC bekend waren bij de productie van dit rapport. Hoewel aan de samenstelling van dit rapport de uiterste zorg is besteed, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Voor de inhoud kan door NBTC geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de inhoud kunnen ook geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. 4

5 1. Ontwikkelingen wereldwijd toerisme 5

6 Ontwikkeling wereldwijd toerisme Wereldwijd is het toerisme in 2016 met 3,9% gegroeid. Het aantal internationale aankomsten is daarmee uitgekomen op meer dan 1,2 miljard. Het aantal internationale aankomsten in Europa steeg in 2016 met 2,1% in vergelijking met Hierbij was er met name groei voor Midden-/Oost-Europa (+4,3%) en Noord-Europa (+5,7%). In West-Europa, waartoe ook Nederland wordt gerekend door UNWTO, daalde het internationaal toerisme met 0,4%, onder andere als gevolg van terroristische dreiging en aanslagen in Parijs en Brussel en de onzekerheden rondom de Brexit. Voor het gehele jaar 2017 verwacht UNWTO een groei van het internationaal toerisme van 3% tot 4%. Voor Europa wordt een groei van 2% tot 3% voorspeld Aantal internationale aankomsten wereldwijd (x miljoen) Aankomsten (x miljoen) /- 2016/2015 Europa ,1% Azië, Pacific ,6% Amerika ,9% Afrika ,2% Midden-Oosten ,0% totaal ,9% Bron: UNWTO 6

7 2. Ontwikkelingen inkomend toerisme Nederland 7

8 Ontwikkeling inkomend toerisme Nederland Het inkomend toerisme naar Nederland heeft in het afgelopen decennium, afgezien van een dip tijdens de crisisjaren 2008 en 2009, een duidelijke groei doorgemaakt. Het aantal buitenlandse gasten dat in 2016 voor een vakantie of zakelijk motief in Nederland verbleef, is met 5% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal gasten is daarmee naar 15,8 miljoen gestegen. Ook in de eerste vier maanden van 2017 hebben we weer meer gasten ontvangen dan een jaar eerder (+13%). In hoofdstuk 5 gaan we in op deze cijfers en de onze verwachting voor heel Aantal gasten in Nederland (x 1.000) * Belangrijke verklaringen voor de groei in 2016: de aantrekkende economieën in Europa en Amerika de zwakkere eurokoers, waardoor het goedkoper is voor inwoners van niet-eurolanden om de vakantie in Nederland door te brengen terreur(dreiging) in Parijs en Brussel heeft tot aangepast reisgedrag geleid, in het voordeel van Nederland Marketinginitiatieven, zoals het themajaar Jeroen Bosch 500, hebben tot extra internationaal bezoek geleid Bron: CBS * trendbreuk i.v.m. verbeterde registratie 8

9 Inkomend toerisme Nederland naar herkomstland (1) In 2016 kwamen er 6% meer bezoekers uit andere Europese landen dan het jaar ervoor. Met name grote herkomstmarkten als Duitsland en België lieten relatief hoge groeicijfers zien (beide +8%). Een belangrijke verklaring voor de groei uit de buurlanden is dat er al enige tijd sprake is van groei van de korte vakantiemarkt (mede door positieve economische ontwikkelingen in die landen), waar Nederland als buurland bovengemiddeld van profiteert. Het aantal bezoekers uit Rusland daalde met 15%. Door sancties richting de EU (o.a. een verbod op buitenlandse reizen voor bepaalde beroepsgroepen), de sterke waardedaling van de roebel en een dalend inkomen voor veel Russen, zijn de Russen meer in eigen land gebleven. Alle accommodaties gasten (x 1.000) /- 16/ 15 Europa % - Duitsland % - België % - Verenigd Koninkrijk % - Frankrijk % - Italië % - Spanje % - Zwitserland % - Zweden % - Denemarken % - Rusland % - Noorwegen % - Overig Europa % Intercontinentaal % Afbakening inkomend toerisme Het CBS registreert middels de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) hoeveel buitenlandse verblijfsgasten Nederland bezoeken. Basis voor deze statistiek vormen buitenlandse bezoekers die minimaal één overnachting doorbrengen in een hotel, op een bungalowpark, op een camping of in een groepsaccommodatie. Vakanties op (eigen) boten, verblijven in tweede woningen, cruises en overnachtingen in nieuwe opkomende vormen (zoals social travelling) worden niet meegenomen in de CBS-berekening. Tevens blijven dagbezoek en bezoeken aan familie, vrienden en kennissen buiten beschouwing. Meer dan een miljoen internationale gasten in Airbnb accommodaties 2016 Volgens Airbnb hebben accommodaties in Nederland gezamenlijk 1,4 miljoen gasten ontvangen, waarvan 83% uit het buitenland kwam. Dat betreft dus zo n 1,16 miljoen internationale gasten in Airbnb locaties. Totaal % Bron: Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) CBS, bewerking NBTC 9

10 Inkomend toerisme Nederland naar herkomstland (2) In 2016 is het bezoek vanuit de Verenigde Staten aanzienlijk toegenomen tot bijna 1,2 miljoen gasten. Ook in het afgelopen jaar hadden we te maken met een relatief zwakke euro en een aanhoudende economische groei in de VS. Daarentegen zagen we na jaren van relatief sterke groei een daling in het bezoek vanuit Brazilië (wegens slechte economische situatie) en Azië (o.a. wegens de terreurdreiging in West-Europa (zie toelichting hieronder)). Vanuit India zijn in 2016 nieuwe directe vliegverbindingen met Amsterdam gestart, wat een positief effect heeft gehad op het bezoek vanuit dat land. Alle accommodaties gasten (x 1.000) /- 16/ 15 Europa % Amerika % - USA % - Canada % - Brazilië % Azië % - China (incl. Hong Kong) % - India % - Japan % - Indonesië % Gevolgen terreur(dreiging) voor internationale aankomsten Hoewel de afgelopen jaren de grootste groeipercentages zichtbaar waren vanuit de Aziatische markten, zien we in 2016 voor het eerst een daling van het bezoek vanuit Azië van -2%. Dit is een direct gevolg van de recente terreuraanslagen en dreiging in een aantal West-Europese landen. Gasten uit China en Japan zijn risicomijdend, waardoor een deel van de reizigers heeft besloten zijn of haar reisdoel te verplaatsen naar een andere bestemming (bijvoorbeeld naar Amerika ipv Europa). Australië en Oceanië % Afrika % Totaal % Bron: CBS, bewerking NBTC 10

11 Economische waarde inkomend toerisme Nederland 2016 De gemiddelde zakenreiziger besteedt 1.035,- per verblijf De gemiddelde vakantieganger besteedt 599,- per verblijf Zo n aan bestedingen resulteert in één baan in het inkomend toerisme Totale economische waarde 2016 De 15,8 miljoen internationale verblijfsbezoekers in 2016 staan voor een economische waarde van 11,4 miljard, waarvan zo n 10,5 miljard ten goede komt aan de Nederlandse economie. Totaal aantal toeristische banen 2016 De economische waarde van 10,5 miljard leidt tot een directe werkgelegenheid van banen. Bron: Onderzoek Inkomend Toerisme NBTC (2014), bewerking NBTC (2016) Bron: Tourism Satellite Account CBS 11

12 3. Analyse benchmark Noordwest-Europa 12

13 Inkomend toerisme benchmarklanden Ontwikkeling inkomend toerisme Marktaandeel binnen Noordwest- Europa 2016 Groeipercentage inkomend toerisme 2017 (meest recent beschikbaar, gasten of overnachtingen) België -10% 6,9% +5% (gasten, jan-mrt 2017) De benchmarklanden in Noordwest-Europa: Denemarken Duitsland België Nederland Verenigd Koninkrijk Denemarken* +6% 10,4% +8% (overnachtingen, jan-apr 2017) Duitsland +2% 33,0% +5% (gasten, jan-apr 2017) Verenigd Koninkrijk +4% 34,9% +11% (gasten, jan-apr 2017) Nederland +5% 14,7% +13% (gasten, jan-apr 2017) Bron: Tourmis (o.b.v. statistiekbureaus benchmarklanden) Binnen Noordwest-Europa nemen de bestemmingslanden Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk meer dan twee derde van het inkomend toerisme voor hun rekening. Het marktaandeel van Nederland lag in 2015 op 14,3%, maar is in 2016 gestegen naar 14,7%. Het ligt daarmee boven Denemarken (10,4%) en België (6,9%). Eerste cijfers van de ontwikkeling van het inkomend toerisme in 2017 in de verschillende landen laten zien dat Nederland waarschijnlijk wederom aan marktaandeel zal winnen: Nederland heeft met 13% vooralsnog het hoogste groeipercentage gerealiseerd in De grafiek hiernaast laat de geïndexeerde ontwikkeling van het aantal gasten over de jaren zien (2011 = 100). Dit houdt in dat de punten op de lijn steeds vergeleken worden met Het inkomend toerisme van Nederland is in 2016 ten opzichte van 2011 met 40% gestegen en is daarmee het meest gegroeid sinds De hoge groeipercentages van Nederland in de laatste drie jaar hebben daar met name aan bijgedragen. Bij België is duidelijk de dip zichtbaar in 2016 als gevolg van de recente terreuraanslagen in Brussel Ontwikkeling inkomend toerisme naar bestemmingsland (o.b.v. indexcijfers, 2011=100) België Denemarken Duitsland Nederland UK 13

14 Duiding naar land Nederland profiteert bovengemiddeld van groei uit de andere benchmarklanden Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Herkomstlanden die in ons geval ook nog eens een aanzienlijk aandeel binnen ons inkomend toerisme hebben. Daarnaast heeft Nederland een sterke toename gezien in het bezoek vanuit Amerika (een voor ons belangrijke herkomstmarkt), terwijl dit in de andere landen min of meer stabiel bleef of in het geval van België sterk afnam. Het internationale bezoek aan het Verenigd Koninkrijk is in het tweede en derde kwartaal van 2016 niet zo sterk gegroeid als in de andere kwartalen. Wellicht hangt dit samen met de terreuraanslagen in maart en juni van dat jaar in London. Toch is ook hier duidelijk dat het toerisme zich relatief snel hersteld, getuige de overall groei van +9% in het laatste kwartaal. Opvallend is de groei van het aantal gasten vanuit Japan (+27%). Hoewel Duitsland in het eerste halfjaar van 2016 nog een overall groei van +3% realiseert, neemt de groei in het tweede halfjaar af (+1%). Gedurende het jaar heeft Duitsland te maken met een reeks aan terreuraanslagen, waaronder drie in juli en 1 in december. Dit heeft effect op het bezoek aan het land, o.a. getuige de daling van het inkomend toerisme in augustus van -3%. Het zijn niet zozeer de buurlanden, maar vooral gasten uit markten verderweg die meer gevoelig zijn voor het aspect van onveiligheid. Denemarken zag in 2016 een sterke groei in overnachtingen vanuit België (+24%) en Zuid- Europa. Het feit dat Denemarken gezien wordt als een veilige bestemming heeft in deze tijden met aanslagen in de nabij gelegen landen een positief effect op het bezoek aan Denemarken. Daarentegen liet Duitsland, het voor Denemarken belangrijkste herkomstland, slechts een groei van 7% zien. En hebben gasten uit de andere Scandinavische landen er minder overnacht dan een jaar eerder. België is in 2016 op veel fronten zwaar geraakt door terreur en terreurdreiging. Dit is onder andere zichtbaar in de sterke daling van het inkomend toerisme. Vanuit alle herkomstlanden was er sprake van een daling, waarbij over het algemeen geldt: hoe verder weg, hoe groter het effect. Zo is het inkomend toerisme vanuit Japan met maar liefst 48% afgenomen. Maar ook het bezoek vanuit China (-29%) en India (-31%) lieten een forse daling zien, net als Italië (-24%) en de Verenigde Staten (-23%). 14

15 4. Belangrijke ontwikkelingen

16 Terreurdreiging blijft aanwezig In de afgelopen tijd is Europa regelmatig doelwit geweest van terroristische aanslagen, helaas ook met veel dodelijke slachtoffers tot gevolg. Er is sprake van een continue dreiging, wat ook effect heeft op internationaal reisgedrag. De statistieken van aantal internationale gasten in de landen waar aanslagen zijn geweest, laten duidelijk zien dat er op korte termijn een afschrikkende werking uitgaat van de aanslagen. Zo heeft België in de maanden na de aanslag in Brussel in 2016 veel minder gasten ontvangen dan een jaar eerder. Met een daling van maar liefst 10% voor het hele jaar tot gevolg. Een grote klap voor het toerisme in Brussel en alle toeleveranciers eromheen. Vakantiegangers geven de voorkeur aan landen en steden die als veiliger worden ervaren. Zo is er momenteel een verschuiving zichtbaar van het oostelijk naar het westelijk Middellandse Zeegebied, waar met name Spanje en Portugal van profiteren. Toch zien we dat er ook een vorm van gewenning optreedt. Als de rust is weergekeerd, wordt de bestemming weer volop bezocht. En dit gewenningsproces lijkt ook steeds korter te duren. Bron: 16

17 Brexit zorgt voor een (tijdelijke) dip Eind juni vorig jaar heeft een meerderheid van het Britse volk in een raadgevend referendum gekozen voor uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de zogenaamde Brexit. Kort daarop is Theresa May aangesteld als premier en zijn aan het einde van het jaar concrete plannen gemaakt om de Brexit eind maart 2017 officieel kenbaar te maken bij de Europese Unie. Aangezien onduidelijk is wat de exacte gevolgen zijn van een Brexit is er in de tweede helft van 2016 onrust onder de Britse bevolking en wordt er door de media volop gespeculeerd over mogelijke negatieve dan wel positieve effecten. Duidelijk is wel dat de op handen zijnde Brexit een effect heeft gehad op de wisselkoers van de Britse Pond. Na het referendum is de waarde van de Pond gedaald, waardoor de prijs voor een Euro in het Verenigd Koninkrijk is gestegen. Reizen naar Eurolanden is hierdoor duurder geworden Ontwikkeling gasten vanuit het Verenigd Koninkrijk (x 1.000) naar Nederland Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ontwikkeling wisselkoers Euro/GBP in de afgelopen drie jaar In de bezoekcijfers naar Nederland zien we deze onrust terug. In juli tot met november stokt de groei van het aantal Britse gasten aan ons land. Vanaf december zien we echter weer een toenemend aantal gasten en die ontwikkeling zet zich in de eerste maanden van 2017 verder voort. Hoewel nog steeds onduidelijk is wat de exacte gevolgen van de Brexit zullen zijn, lijkt het effect op het bezoek aan ons land vooralsnog beperkt. Bron: d.d

18 5. Verwachting inkomend toerisme Nederland 18

19 Inkomend toerisme Nederland jan-apr 2017 Inkomend toerisme groeit onverminderd door De voorlopige CBS cijfers voor de eerste vier maanden van 2017 laten een onverminderde groei zien van het inkomend toerisme. In de maanden januari tot en met april 2017 heeft Nederland in totaal meer dan 5 miljoen internationale gasten ontvangen, een groei van 13% t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder. Vanuit Europa Duitsland blijft een sterke groeimarkt getuige de groei van maar liefst 20% ten opzichte van dezelfde vier maanden een jaar eerder. Maar ook de groei van Italië valt op. Rusland en Denemarken lieten in 2016 nog een daling zien, maar lijken zich dit jaar te herstellen. Vanuit intercontinentale markten Zowel de Amerikaanse continenten als Azië laten sterke groei zien in de eerste vier maanden van dit jaar. En ook Brazilië lijkt de weg omhoog te hebben gevonden. China laat eveneens de vertrouwde forse groei zien. Het aantal internationale aankomsten vanuit Japan is in de afgelopen jaren telkens gedaald, maar 2017 toont licht herstel. Bron: CBS, bewerking NBTC * voorlopige cijfers Enkele verklaringen groei inkomend toerisme Q1 Mooi voorjaarsweer in de tweede helft van maart wat een positief effect heeft gehad op bezoek tijdens de voorjaarsvakanties in april Aantrekkende economieën en groeiende consumentenvertrouwen in veel EU landen en Amerika, Nederland wordt binnen Europa gezien als een veilige bestemming Er is nog steeds sprake van een relatief goedkope Euro Toenemend zakelijk reisverkeer i.c.m. meer vliegverbindingen (bv vanuit Italië naar Nederland, maar ook vanuit intercontinentale herkomstlanden) Activiteiten rondom themajaar Mondriaan to Dutch design trekken additioneel bezoek naar ons land 19

20 Beïnvloedingsfactoren inkomend toerisme Nederland 2017 Factoren met een positief/stimulerend effect op het inkomend toerisme Factoren met een negatief/remmend effect op het inkomend toerisme Europese en (vooral) Amerikaanse economie trekken aan, ook de Russen en Brazilianen reizen weer relatief zwakkere eurokoers maakt het voor inwoners van niet-eurolanden goedkoper om de vakantie in eurolanden te spenderen Meer vliegbewegingen van verschillende herkomstlanden naar Nederland internationale instabiliteit (geopolitieke spanningen, terreuraanslagen/- dreiging), die steeds dichterbij komen (aanslagen in Parijs, Brussel en Berlijn) bezettingsgraad hotels in Amsterdam neemt verder toe (beperkte ruimte om te groeien, stijgende kamerprijzen), (ervaren) drukte in de toeristische hotspots themajaar Mondriaan to Dutch Design

21 Verwachting inkomend toerisme Nederland 2017 en 2020 Alle accommodaties Gasten Gasten (x 1.000) (x 1.000) 2016 Prognose 2017* +/- 17/ 16 Prognose 2020* Europa % Duitsland % België % Verenigd Koninkrijk % Frankrijk % Italië % Spanje % Zwitserland % Zweden % Denemarken % Rusland % Noorwegen % Overig Europa % Amerika % USA % Canada % Brazilië % 130 Azië % China (incl. Hong Kong) % India % Japan % Indonesië % 75 Australië en Oceanië % 210 Afrika % 150 Totaal % Bron: CBS, bewerking NBTC, Raming 2020 o.b.v. raming 2017 * Afgerond op vijfduizendtallen 1 Verwachting 2017 Voor 2017 verwacht NBTC een groei van het inkomend toerisme van 6% voor Nederland (= afgerond 1 miljoen toeristen). Het aantal buitenlandse verblijfstoeristen zal daarmee uitkomen op zo n 16,8 miljoen; een nieuw recordjaar. De buurlanden zullen in absolute aantallen in 2017 verantwoordelijk zijn voor de meeste groei. Bijna de helft van de verwachte groei komt uit Duitsland en België. Verder zal de rest van het Europese continent (m.u.v. Spanje) groei laten zien dit jaar. Zo ook Noord-Amerika, waar vanuit de Verenigde Staten 9% meer bezoek wordt verwacht. Na een jaar van daling, verwacht NBTC voor bezoek vanuit het Aziatische continent weer een forse stijging in Bezoek vanuit Japan zal naar verwachting stabiliseren. Verwachting 2020 Op basis van de verwachte groeipercentages uit ons Toekomstperspectief geven we hiernaast ook een verwachting voor (Let op: deze wijkt qua aantallen af van de aantallen zoals opgenomen in ons Toekomstperspectief rapport, maar is wel gebaseerd op dezelfde groeipercentages.) Op basis van de laatste cijfers verwacht NBTC meer dan 17,6 miljoen internationale gasten te ontvangen in ons land in 2020, een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,6% tot Een update van deze verwachting volgt in januari De prognose 2020 kent twee keer per jaar een update: in januari met als uitgangspunt de prognose van het jaar ervoor en in juli met als uitgangspunt de prognose voor het lopende jaar Zie voor meer informatie ons Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 via: 21

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Den Haag 18-1-2013 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 10-7-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH N O V E M B E R 2 0 1 0 TOERISME IN PERSPECTIEF

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH N O V E M B E R 2 0 1 0 TOERISME IN PERSPECTIEF N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH N O V E M B E R 2 0 1 0 TOERISME IN PERSPECTIEF 2010 ONTWIKKELINGEN MBT T OT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISM E NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2010 Ontwikkelingen

Nadere informatie

NBTC AFDELING RESEARCH MAART 2007 TOERISME IN PERSPECTIEF ONTWIKKELINGEN MBT TOT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISME NADER BEKEKEN

NBTC AFDELING RESEARCH MAART 2007 TOERISME IN PERSPECTIEF ONTWIKKELINGEN MBT TOT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISME NADER BEKEKEN NBTC AFDELING RESEARCH MAART 2007 TOERISME IN PERSPECTIEF 2007 ONTWIKKELINGEN MBT TOT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISME NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2007 Ontwikkelingen m.b.t. inkomend en binnenlands

Nadere informatie

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH S E P T E M B E R 2 0 0 9 TOERISME IN PERSPECTIEF

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH S E P T E M B E R 2 0 0 9 TOERISME IN PERSPECTIEF N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH S E P T E M B E R 2 0 0 9 TOERISME IN PERSPECTIEF 2009 ONTWIKKELINGEN MBT T OT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISM E NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2009 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

NBTC verwacht bijna 16 miljoen toeristen in 2025

NBTC verwacht bijna 16 miljoen toeristen in 2025 Tekst: Ton Vermeulen NBTC verwacht bijna 16 miljoen toeristen in 2025 marketingorganisatie presenteert toekomstperspectief In 2025 zullen naar verwachting bijna 16 miljoen buitenlandse verblijfstoeristen

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. 35,0% 30,0% Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2012, 2013 tm ytd december 2014 2012 2013 2014 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Nov Dec

Nadere informatie

Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland

Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland Nieuw onderzoek naar inkomend toerisme door NBTC Door: Ton Vermeulen, NRIT Onderzoek Het inkomend toerisme levert de Nederlandse economie

Nadere informatie

De buitenlandse toerist van Rotterdam nader bekeken

De buitenlandse toerist van Rotterdam nader bekeken De buitenlandse toerist van Rotterdam nader bekeken Rotterdam, 13 oktober 2015 NBTC Holland Marketing Kees van der Most Manager Research Ontwikkelingen/trends inkomend toerisme van Nederland Ontwikkeling

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014 tm ytd april 2015 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2013 2014 2015 0,0% -5,0%

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013)

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) 1 Inhoudsopgave Gebruikte termen... 4 Methodologie... 6 1. Commerciële logies in Vlaanderen... 8 1.1. Vlaanderen... 8 1.1.1. Evolutie aantal aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Economisch belang toerisme & vrije tijd. Augustus 2008

Economisch belang toerisme & vrije tijd. Augustus 2008 Economisch belang toerisme & vrije tijd Augustus 2008 1 Inleiding De bijdrage van de toerisme en vrije tijdsector aan de Nederlandse samenleving is groot. De sector draagt bij aan de kwaliteit van het

Nadere informatie

Horwath HTL Hotel Event 2013. De Kunst van Hotels

Horwath HTL Hotel Event 2013. De Kunst van Hotels Horwath HTL Hotel Event 2013 De Kunst van Hotels Programma Opening door Karin van Gilst, Stedelijk Museum Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL Presentatie Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma Presentatie

Nadere informatie

Visitor Management. BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015

Visitor Management. BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015 Visitor Management BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015 Opvolging bezoekerscijfers 11 WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN:

Nadere informatie

De buitenlandse toerist uitgelicht

De buitenlandse toerist uitgelicht De buitenlandse toerist uitgelicht Onderzoek Inkomend Toerisme 2009 VOORWOORD Beste lezer, Toerisme is wereldwijd een van de belangrijkste groeisectoren. Ook voor de Nederlandse economie is de toeristische

Nadere informatie

TOERISTISCH SEIZOEN 2014

TOERISTISCH SEIZOEN 2014 TOERISTISCH SEIZOEN 2014 TOERISTISCH JAAR 2013 MEETING- EN CONGRESTOERIME NTWERP CRUISE PORT 2014 NIEUWE PRODUCTEN 2014 TERUGBLIK TOERISTISCH JAAR 2013 OVERNACHTINGEN 2013 ATTRACTIES MUSEA & KERKEN MEDIA-

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

MarketScan Spanje 2011

MarketScan Spanje 2011 MarketScan Spanje 2011 NBTC Onderzoek NBTC Madrid Leidschendam 3-2-2012 Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Het NBTC is de leidende destinatiemarketingorganisatie

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2012

Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Den Haag, oktober 2013. Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025

Den Haag, oktober 2013. Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Den Haag, oktober 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Voorwoord Het internationaal toerisme naar Nederland heeft zich de afgelopen decennia positief ontwikkeld. Ook tijdens de economische

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN 2012 2.1 BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST Kerncijfers

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN 2012 2.1 BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST Kerncijfers 2 GEWESTEN 212 Kerncijfers 212 - + 212 Aankomsten % Bezettingsgr aad Aandeel in de (%) BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1, 3.165.92 5.978.378 6.715,1% 1,89 46,2% 8,6% 54,4% 4.815.717 3.25.599 1. Logisvormen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Vakanties van Nederlanders in 2009 Door: Rob Dirven Voor de beschrijving van de vakantiebesteding van de Nederlandse bevolking is in het Trendrapport toerisme,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2013

Toerisme in Kerncijfers editie 2013 Toerisme in Kerncijfers editie 2013 Toerisme in kerncijfers is het kleine broertje van onze jaarlijkse publicatie Toerisme in cijfers. In één oogopslag willen we hierin de belangrijkste trends en bevindingen

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen i.s.m. Kennisbeheer. Foto s. Inlichtingen. Toerisme in cijfers online. Verantwoordelijke uitgever

Toerisme Vlaanderen i.s.m. Kennisbeheer. Foto s. Inlichtingen. Toerisme in cijfers online. Verantwoordelijke uitgever toerisme in cijfers g 2011 Toerisme Vlaanderen i.s.m. Kennisbeheer Foto s Diatheek Toerisme Vlaanderen, Westtoer Inlichtingen Tel.: 02-504.03.00 Fax: 02-504.03.77 Email: kennisbeheer@toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk

Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk De vorderingen van Nederlandse banken op het buitenland zijn onder invloed van de financiële crisis en de splitsing van ABN AMRO in 2007 en 2008

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Technische toelichting

Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-080 7 april 2000 10.30 uur Inflatie ook in maart stabiel De inflatie is in maart 2000 uitgekomen op 1,9 procent. Dat is ongeveer even hoog als in de

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2015 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse

ADOPTIE Trends en analyse Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 21 tot en met 214 Februari 215 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Fact sheet. Groei toerisme in Amsterdam stagneert. Twee keer crisis en herstel in 10 jaar en verwachte stagnatie in 2012-2013. nummer 2 februari 2013

Fact sheet. Groei toerisme in Amsterdam stagneert. Twee keer crisis en herstel in 10 jaar en verwachte stagnatie in 2012-2013. nummer 2 februari 2013 Fact sheet nummer 2 februari 213 Groei toerisme in Amsterdam stagneert In 211 lag het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam,2% hoger dan in 21: net onder de 1 miljoen. Dit is minder dan de landelijke

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen;

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen; Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij om een recreatief verblijf. Tot de branche behoren

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij veelal om een recreatief verblijf. Tot de branche

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011 Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie 11 januari 2011 Innovatielab Dit HSMAI NBTC NHTV initiatief (met steun van EZ) heeft als doel het antwoord te vinden op deze vraag: Hoe kan

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING Hotelgasten en overnachtingen Het aantal hotelovernachtingen blijft toenemen in Amsterdam: in de eerste tien maanden van is % meer overnachtingen geregistreerd dan

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Wereldtentoonstelling

Wereldtentoonstelling Wereldtentoonstelling Namen: Door:FrankvandenEnde(http://www.frankvandenende.nl) 1 Opdracht:Wereldtentoonstelling Duur:8weken Inhoudsopgave Hetstappenplan: Week Bladzijde Inleiding 3 Stap1:LandKiezen week1

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks ANNEX Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 21 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks 1. Deelname voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De Nederlandse waarde voor

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

De Internationale Bezoeker

De Internationale Bezoeker De Internationale Bezoeker kansen voor cultuurinstellingen? Conrad van Tiggelen Leidschendam - Directeur Marketing Utrecht, 11 september 2012 Vragen die beantwoord worden Wat is het imago van NL? Waar

Nadere informatie

Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011

Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011 Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011 Opbouw presentatie Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Beursdagboek 12 September 2013.

Beursdagboek 12 September 2013. Beursdagboek 12 September 2013. De Amerikanen lieten tijdens de herdenking van 9-11 de markten voor de derde achtereenvolgende dag fors stijgen. Gisterenavond Tijd 22:10 uur. Zoals ik al schreef in mijn

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 28 tot en met 212 Maart 213 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

Internationale Kansen & Knelpunten

Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector Versie 2015 Mede mogelijk gemaakt door: www.tfhc.nl Task Force Health Care

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten KENGETALLEN 2013 HBAG Bloemen en Planten Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde versie van Kengetallen Groothandel Bloemkwekerijproducten. Hierin is naast de vertrouwde exportstatistiek van het HBAG

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014

Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014 Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014 De emigratie neemt toe. In 2013 emigreerden ruim 13.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar, een stijging van 6% ten opzichte van 2012. Goed moedertaalonderwijs

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

Trendrapport toerisme

Trendrapport toerisme Trendrapport toerisme 2014 inhoud VOORWOORD 4 INLEIDING 5 Hoofdstuk 1 Toerisme in de wereld INTERNATIONALE CONTEXT 6 Evolutie van het internationale toerisme 6 Hoofdstuk 2 Toerisme in Vlaanderen DE HUIDIGE

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Holland imago onderzoek 2008. Onderzoek in Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten NBTC Research Juni 2009

Holland imago onderzoek 2008. Onderzoek in Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten NBTC Research Juni 2009 Holland imago onderzoek 2008 Onderzoek in Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten NBTC Research Juni 2009 Copyrights 2009 Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Alle

Nadere informatie