Fotogrammeter. Hypothecaire getuigschriften SHAPE. Commissar is. Ontvanger. Registratierechten. Geomaticus. Registratie GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fotogrammeter. Hypothecaire getuigschriften SHAPE. Commissar is. Ontvanger. Registratierechten. Geomaticus. Registratie GIS"

Transcriptie

1 Expertisevan onroerende Hypotheeken Bewaarder Landmeter De Essentie Ruilverkavelingen Boekhouders Planafdrukker Geomatica waarden Expert venale goederen SHPE GroteOpmetingen & lgemene Plans Nalatenschap Fotogrammeter Commissar is GIS Hypothecaire getuigschriften ankoopcomités van onroerende goederen Registratierechten Patrimoniumdocumentatie Ontvanger Registratie Vaste datum Geomaticus Tekenaar Kadastraal plan Penale boeten Mathematisch model Dode hoek D E ESSENTIE BOEK PTRIMONIUMDOCUMENTTIE2

2

3 D E ESSENTIE BOEK PTRIMONIUMDOCUMENTTIE2

4 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Pagina : 2 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

5 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon Inhoud 3 Voorwoord cht beroepen om aan te tonen hoe aantrekkelijk het ambt is en hoe divers de diensten van de Patrimoniumdocumentatie. 4 Bewaarder Ze zijn met negenenveertig in België, allen teamchef, publicrelations-officer, manager, coach, dwangarbeider én jurist. 7 Commissaris Hoed af voor deze heer of dame die geacht wordt tegelijk een beetje notaris, een beetje advocaat en een beetje vastgoedmakelaar te zijn. 9 Expert VW De Expert VW roert zich voor wie nood heeft aan een schatting van een onroerend goed! 12 Fotogrammeter ls hij opkijkt van de luchtfoto s, is het om de plans te bewonderen die werden gemaakt dankzij zijn inbreng. 15 Geomaticus Hij is de allesweter van de geomatica die er met plezier nog een laagje bovenop legt. 18 Landmeter-expert ls meester van de metingen is de landmeter voor het Kadaster wat Kangxi voor het boeddhisme is, de bewaker van de traditie. 20 Ontvanger Ontvanger en daarom niet graag gezien, maar toch steeds meer en meer ten dienste van het publiek als leverancier van goederen en diensten. 24 Tekenaar Hij zet de lijnen nauwgezet uit en verwerkt ze met nieuwe technologieën tot een weldoordacht plan! 100 %

6 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Organigram De dministrateur-generaal Operationele Stafdiensten Diensten van de dministrateur-generaal Expertise & Ondersteuning Operationele Coördinatie & Communicatie Opmetingen & Waarderingen Patrimoniumdienten Niet-fiscale Invordering Dienst voor Buitendiensten dministraties Rechtszekerheid Informatieverzameling & -uitwisseling Operationele Diensten limentatievorderingen Pagina : 3 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

7 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon Voorwoord In Boek 1 van De Essentie kon u uitgebreid kennismaken met de Patrimoniumdocumentatie, een lgemene dministratie welke deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst Financiën. Wie dministratie zegt, zegt ook ambtenaar met alle (voor)oordelen die dat oproept. Naast andere omvangrijke werven heeft de Copernicushervorming, aangevat begin jaren 2000, gezorgd voor een nieuwe dynamiek en moderne beheers- en opvolgingsinstrumenten. Business Process Reengineering, communicatiecampagnes en tevredenheidsenquêtes zijn ondertussen gewoongoed geworden. Zo werden de Ministeries omgedoopt tot Federale Overheidsdiensten, werd de leiding toevertrouwd aan managers en werd het imago van het openbaar ambt één van de belangrijkste thema s van het moderniseringsplan. Sindsdien werd een lange weg afgelegd. Ondanks de gestage afname van het aantal ambtenaren en de slinkende budgetten, wordt een kwaliteitsvolle dienstverlening aangeboden die van een overheidsadministratie mag worden verwacht. Doorheen de evocatie van ongewone of verrassende maar vaak onbekende beroepen, laat Boek 2 van De Essentie u kennismaken met de grote verscheidenheid aan diensten en producten van onze administratie. Zo krijgt u ook een idee van het eclecticisme en de expertise van onze medewerkers en de situaties waarin u met ons te maken heeft. Ik wens u een aangename lectuur waarbij u ons beter leert kennen en herkennen. Daniel De Brone dministrateur-generaal 100 %

8 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Vrijwaarder van de rechtszekerheid Teamchef Public-relations-officer Manager en coach Dwangarbeider Jurist En toch alleen! Pagina : 4 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

9 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon Bewaarder Vrijwaarder van de rechtszekerheid Een huis kopen is een belangrijke aangelegenheid in een mensenleven. Maar, in België kan dit in alle veiligheid gebeuren. Immers, nadat de akte bij de notaris is ondertekend, de prijs werd betaald en de akte op de hypotheekbewaring werd overgeschreven, kan de nieuwe eigenaar niets ernstig meer overkomen. Deze situatie van volledige rechtszekerheid die ons als normaal voorkomt, is elders niet altijd gegarandeerd, zelfs niet in andere zogenaamde ontwikkelde samenlevingen En dat is, in alle bescheidenheid, de toegevoegde waarde van de hypotheekbewaarder aan onze samenleving. In boek 1 van de De Essentie werd over de hypotheekbewaarders reeds een tip van de sluier gelicht. Maar wie zijn zij? Volstaat het als we zeggen dat ze in België slechts met negenenveertig zijn, dat ze worden gerekruteerd onder de ambtenaren-generaal of de hogere kaderleden van de Patrimoniumdocumentatie, dat ze burgerlijk aansprakelijk zijn voor de fouten die ze in de uitoefening van hun functie zouden kunnen maken, dat ze de rechtszekerheid waarborgen van de onroerende transacties en van de hypothecaire leningen? Om er iets meer over te weten, schetsen we hier het portret van deze wat geheimzinnige figuren die tegelijk teamchef, public-relations-officer, manager, coach, dwangarbeider en jurist zijn. 100 %

10 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Teamchef lhoewel de hypotheekbewaarder met zijn hybride statuut van ambtenaar en openbaar ambtenaar zoals een notaris misschien op dit vlak niet de vergelijking kan doorstaan, is hij toch in zekere zin de baas van een zeer kleine, een kleine of middelgrote onderneming. Immers, een hypotheekbewaring telt ongeveer tien tot meer dan vijftig bedienden, afhankelijk van de werklast. Omwille van zijn bijzonder statuut en de financiële verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat, mag hij zelf zijn personeel aanwerven. Een nieuw gekroonde hypotheekbewaarder zal dus ambtshalve aan de slag moeten met het personeel dat door zijn voorgangers werd aangeworven en zijn opvolgers zullen het moeten stellen met de keuzes die hij heeft gemaakt! Want elke bediende blijft verbonden aan een welbepaalde hypotheekbewaring en dat, tenzij onvoorziene tegenvaller of in geval van ontslag, tot aan zijn pensioen. De hypotheekbewaarder moet als teamchef in staat zijn om met zijn personeel een doeltreffende en hoffelijke dienstverlening te organiseren. Public-relations-officer De hypotheekbewaarder heeft dagelijks contact met notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten en landmeters-experten voor wie hij soms een raadgever is, soms willen zij hem zand in de ogen strooien of werken zij samen een praktische oplossing uit voor op het eerste gezicht onoplosbare problemen. Ook Jan met de pet komt soms enigszins verbaasd bij de hypotheekbewaring terecht Pagina : 5 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

11 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon en begrijpt niet altijd waarvoor al die formaliteiten dienen. In dat geval heeft de hypotheekbewaarder meer nood aan pedagogische vaardigheden dan aan juridisch inzicht! Beide zijn echter vereist wanneer hij een student ontvangt die, bij het einde van zijn studies, op de hypotheekbewaring een stage komt lopen. Manager en coach Zoals alle oude instellingen moesten ook de hypotheekbewaringen worden opgefrist, dat was een kwestie van overleven! Enerzijds heeft het invoeren van de informatica een omwenteling in de werkprocedure veroorzaakt. nderzijds heeft de coperfinhervormming de efficiëntie, de doeltreffendheid en de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd, de functie anders ingevuld en de mentaliteit gewijzigd. De hypotheekbewaarder is een manager geworden! En, aangezien het openbaar ambt meer moet doen met minder, is hij vandaag ook een coach geworden die zijn medewerkers tot een maximale doeltreffendheid aanzet! Dwangarbeider Het werkvolume van de hypotheekbewaarder kan indrukwekkend zijn. In verscheidene hypotheekbewaringen ondertekent hij jaarlijks meer dan authentieke akten en evenveel hypothecaire getuigschriften. Een handtekening wordt enkel gezet na een lange en veeleisende, zij het routinematige, controle. Het is een handtekening met zware gevolgen aangezien de hypotheekbewaarder zich geen vergissingen kan veroorloven. Hij is immers burgerlijk aansprakelijk voor de fouten die hij zou begaan en soms kan één enkele kleine vergetelheid 100 %

12 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z aanleiding geven tot een aanzienlijke financiële schadevergoeding! En alsof de werkomvang nog niet zou volstaan, moet ook de termijn voor het uitreiken van hypothecaire getuigschriften zo kort mogelijk worden gehouden, hetgeen de hypotheekbewaarder en zijn ploeg verplicht om te streven naar just in time, dit om het hoofd te bieden aan wat ingewijden in hun jargon de dode hoek noemen. Jurist Een algemene en brede juridische kennis vergt steeds meer gedetailleerde kennis. In onze evoluerende wereld wordt de hypotheekbewaarder van de 21 e eeuw vanuit juridisch oogpunt geconfronteerd met een meer internationale samenleving, met interfererend Europees recht, met federale wetgeving die aan de maatschappelijke evolutie probeert tegemoet te komen en met divergerende gewestelijke regelgeving. We verwijzen hier bijvoorbeeld naar de wet over het internationaal privaatrecht, de wet op de continuïteit van de ondernemingen, de wet op de schuldbemiddeling of nog de wet op de mede-eigendom. En zoals zijn voorgangers, staat de hypotheekbewaarder verbaasd te kijken naar de bijwijlen onnoemelijke inventiviteit van zijn klanten. En toch alleen! Terwijl hij als ambtenaar van Financiën niet alleen werd omringd door collega s met goede raad en ervaren meerderen maar ook werd geleid door een centrale administratie die uiteindelijk besliste, verandert zijn toestand eens hij Pagina : 6 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

13 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon hypotheekbewaarder is geworden. Vaak op zijn eentje, moet de hypotheekbewaarder, zonder dat hij een beroep kan doen op een hiërarchie, te velde beslissen over de al dan niet openbaarmaking van akten die hem worden voorgelegd. Hij is een openbaar ambtenaar geworden die de opdracht heeft om, in overeenstemming met de hypotheekwet, de overeenkomsten openbaar te maken en om deze openbaarmaking ook praktisch mogelijk te maken door het uitreiken van hypothecaire getuigschriften. Zijn enige meester is de wet en het is de rechtbank die hem veroordeelt als hij die niet naleeft. De dode hoek De dode hoek is de tijd die verloopt tussen het tijdstip waarop de hypotheekbewaarder aan de aanvrager een getuigschrift met betrekking tot de hypothecaire toestand van een onroerend goed aflevert en het tijdstip waarop de notaris de verkoopakte met betrekking tot dit goed verlijdt. Deze tijdspanne moet tot een minimum worden herleid om te vermijden dat, tijdens die korte periode, een oneerlijke verkoper hetzelfde goed verscheidene keren zou verkopen of dit goed met nieuwe lasten zou bezwaren door gebruik te maken van het reeds uitgereikte getuigschrift. 100 %

14 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Commissaris... bij het aankoopcomité van onroerende goederen Goederen aankopen Goederen verkopen En nog veel meer Pagina : 7 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

15 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon Commissaris Commissaris bij het aankoopcomité van onroerende goederen ls een overheid beslist tot het aankopen van onroerende goederen nodig voor het verwezenlijken van een project of als ze beslist om niet meer gebruikte onroerende goederen te verkopen, wordt deze opdracht doorgaans toevertrouwd aan de comités tot aankoop van onroerende goederen. Deze comités behoren tot de Patrimoniumdiensten van de Patrimoniumdocumentatie en de ambtenaar die instaat voor de aankopen en de verkopen draagt de titel van Commissaris. Vroeger trok hij er op uit, soms met de pijp in de mond en de hoed op het hoofd, vandaag gaat hij op plaatsbezoek met de laptop onder de arm. Voor onze commissaris komt het er niet op aan harde bewijzen te vinden alhoewel Zijn voornaamste taak bestaat erin de waarde van het goed te bepalen, een fundamenteel spoor om zijn onderzoek tot een goed einde te brengen. Het gebeurt slechts zelden dat hij gewone huizen of gronden moet schatten, meestal gaat het om bijzondere onroerende goederen die dan ook een bijzondere aanpak vergen, zoals een oude school, een industrieel gebouw, een stuk woeste grond, volgens de geijkte kadastrale formulering. Goederen aankopen Bij aankoop moet de commissaris de eigenaar en de eventuele bezetter van het goed bevragen. Hij stelt hen een vergoeding voor die niet alleen de waarde 100 %

16 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z van het onroerend goed vertegenwoordigt, maar ook rekening houdt met alle nadelen die de onteigening teweeg kan brengen. Onteigening! Een woord dat tot ergernis leidt! Want het ramen van de nadelen voor de onteigende of voor de bezetter vereist een specifieke kennis, temeer daar de onteigening zowel betrekking kan hebben op een boerderij, op een apotheek, op een deel in de ondergrond of op een vervuilde industriële site. Met alle betrokkenen moet een akkoord worden bereikt over de toe te kennen vergoeding. De zaak wordt nog ingewikkelder wanneer het goed toebehoort aan verschillende onverdeelde eigenaars, die over het land verspreid zijn of die zich in het buitenland bevinden. De commissaris moet deze mensen ervan overtuigen akkoord te gaan om te verkopen, alhoewel, zoals de commissaris dikwijls krijgt te horen, «zij niets hebben gevraagd». Dan gaan de onderhandelingen van start zoals de besprekingen bij een onderhandse verkoop. Gelukkig hebben we in België een onderhandelingstraditie en meestal verloopt alles zeer vlot. Wanneer er een akkoord wordt gesloten, wordt dit enkele maanden later bezegeld in een voor de commissaris verleden authentieke akte die door alle betrokkenen wordt ondertekend. De vergoedingen aan de onteigenden kunnen pas worden uitgekeerd, nadat aan de eventuele schuldvorderingen van de hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers is voldaan. Goederen verkopen ls het om verkopen gaat, bijvoorbeeld een onroerend goed uit een erfloze nalatenschap of van een gerechtelijke verbeurdverklaring, voert de commissaris publiciteit en gaat hij vervolgens over tot de verkoop van het goed. Het gaat om Pagina : 8 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

17 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon onderhandse of openbare verkopen maar altijd aan de meestbiedende en tegen de beste mededingingsvoorwaarden. De catalogus is zeer verscheiden: zo werden bunkers van Defensie gekocht door Chinese handelaars in vuurwerk om er hun voorraad in op te slaan, sociale huisvestingsmaatschappijen hebben oude rijkswachtgebouwen gekocht om ze om te vormen tot appartementen en oude kazernes werden in lofts omgetoverd. En nog veel meer De rol van commissaris bij het ankoopcomité omvat meer dan de aan- en verkoop van onroerende goederen. Zijn werk staat echter wel altijd in verband met het onroerend vermogen van de openbare diensten. Hij kan er bijvoorbeeld mee worden belast om bezit te nemen van een onbeheerd goed, een overeenkomst op te stellen van precaire bezetting van het openbaar domein, een erfpachtovereenkomst af te sluiten of de wijzigingen van de statuten van een openbare vennootschap te acteren. Ten slotte, wanneer de onteigenden niet akkoord gaan met de administratie en de zaak voor het gerecht wordt gebracht om de juiste vergoeding te bepalen, wordt een commissaris belast met de verdediging van de juridische belangen. De commissaris heeft zeer gevarieerde opdrachten en kan dus beurtelings een beetje notaris zijn, maar ook een beetje advocaat, een beetje vastgoedmakelaar en, laat het ons maar toegeven, soms ook wel eens een beetje tapijtenhandelaar. 100 %

18 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Excuseer! De venale waarden Landmeters-experten natuurlijk De vergelijking als methode De passende instrumenten Tot uw dienst Pagina : 9 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

19 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon Expert VW Excuseer! Haast u niet naar het registratiekantoor of de controle van het kadaster om er uw zeer populaire Duitse auto aan te bieden. Vergeef ons dat we stoutmoedig de specialiteit van de expert hebben gereduceerd tot de initialen VW! Deze smoes hebben wij natuurlijk verzonnen om uw nieuwsgierigheid op te wekken en om er u toch toe aan te zetten dit artikel met de weinig uitnodigende titel Expert Venale Waarden te lezen. De venale waarden Er zijn tal van definities van de venale waarde van een onroerend goed, maar, om het eenvoudig te houden, de venale waarde is de waarde van dat onroerend goed op een bepaald tijdstip wanneer het onder normale omstandigheden zou worden verkocht. Deze virtuele verkoopprijs, moet door de experten venale waarden van de Patrimoniumdocumentatie in principe worden bepaald voor elk onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van een onroerende transactie zoals bijvoorbeeld een verkoop of een successie. In principe, want de expert moet vandaag controles organiseren op basis van bepaalde prioriteiten, rekening houdend met het werkvolume dat hij te verwerken krijgt. Hij moet dus risicobeheer in de praktijk brengen. De controle bestaat erin die venale waarde, te vergelijken met de waarde die door de belastingplichtige wordt aangegeven en 100 %

20 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z die als heffingsgrondslag dient voor de registratie- en successierechten. Geef dus geen waarden aan die overdreven lager zijn dan de raming van de expert, want dan zal de Staat niet alleen de belasting heffen op de venale waarde, maar daarenboven ook nog een boete innen. Landmeters-experten natuurlijk Vroeger, toen de Registratie en het Kadaster naast elkaar bestonden, ging de Ontvanger van de registratie, die een verkoopakte registreerde of een successieaangifte controleerde, zelf na of de waarde van de onroerende goederen die daarin waren vermeld minimaal de venale waarde bedroeg. Vandaag zijn die twee administraties respectievelijk de dministratie Rechtszekerheid en de dministratie Opmetingen & Waarderingen geworden en het is die laatste administratie die moet instaan voor de waardering en dus voor de controle van de venale waarden. De dministratie Opmetingen & Waarderingen werd natuurlijk voor deze opdracht aangewezen omdat die administratie over een omvangrijke onroerende documentatie beschikte en een echte kweekschool is van landmeters-experten onroerende goederen. De waarderingen werden toevertrouwd aan eerstaanwezend inspecteurs. ls landmeters van opleiding die reeds zeer bedreven zijn in de kadastrale waardering, zijn ze reeds lang vertrouwd met het lezen van plans van architecten en landmeters, met de opmeting van gebouwen en terreinen of met de studie van de immobiliënmarkt en het opmaken van expertiseverslagen. Ten slotte wordt hun opdracht in grote mate vergemakkelijkt door de contacten die ze onderhouden met de andere administraties, met de notarissen, de architecten en met de private landmeters. Pagina : 10 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

21 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Paginanummer Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon De vergelijking als methode De expert venale waarden moet in staat zijn om de waarde van onroerende goederen vast te stellen. Maar, de expertise is een uitgebreid terrein en de expert verbetert elke dag zijn kennis dankzij de confrontatie met de grote verscheidenheid aan gevallen waarmee hij af te rekenen krijgt. Expertise is geen exacte wetenschap maar een kunst die nauwgezet en objectief wordt bedreven. De discussies met de eigenaars, de notarissen of met de advocaten kunnen heftig en ingewikkeld zijn maar de ervaring en de opleiding stellen de expert in staat om die tot een goed einde te brengen. De expert past de methode van de vergelijkende schatting toe. Het te schatten goed wordt vergeleken met andere gelijkaardige goederen. Deze methode van de vergelijkingspunten steunt op opzoekingen in de documentatie van de dministratie, op de analyse van de prijzen uit recente akten en, indien nodig, op een grondig plaatsbezoek. Thans wordt ook gebruik gemaakt van mathematische modellen. Indien uiteindelijk de waarde die in de akte wordt aangegeven lager ligt dan de venale waarde, voert de expert een wijziging van de aanslag door zodat de belasting op een juiste en rechtvaardige wijze wordt geïnd. De expert venale waarden komt ook tussen om de belangen van de Staat te vrijwaren als er een dispuut is gerezen tussen een particulier en de administratie en in dossiers van voorafgaande schattingen in het raam van een successie. Deze twee soorten expertise worden uitgevoerd door privé-deskundigen en nagekeken door de experten van de dministratie. 100 %

22 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z De passende instrumenten Een goede ambachtsman heeft goede werkinstrumenten nodig. De kadastrale opleiding en de opleiding tot landmeter-expert vormen daarbij sterke troeven. Het kadastraal plan en de patrimoniale documentatie die sedert het ontstaan van het kadaster wordt bijgehouden zijn onmisbaar. De expert venale waarde heeft daarenboven een uitstekende informaticatoepassing ter beschikking. Deze toepassing, een product van kadastrale herkomst, maakt gebruik van de gedetailleerde patrimoniale gegevensbank, die een verband legt tussen de kadastrale gegevens en deze uit de akten. Die toepassing bevat ook foto s en gegevens van de plaatsbezoeken. Bovendien hebben de experten toegang tot een programma CadBuild dat werd ontwikkeld voor de schatting van gebouwen. Tot uw dienst Uiteraard blijft de eerste opdracht van de experten venale waarden van fiscale aard: het vaststellen van de wettelijke belastinggrondslag waarop de registratie- en successierechten worden berekend en moeten worden geïnd. Maar ook op andere gebieden spelen ze een belangrijke rol. Zo voeren ze onroerende expertises uit voor andere lgemene dministraties van de FOD Financiën, voor de RSZ of voor het Vredegerecht. De experten van de ankoopcomités schatten ook goederen op vraag van gemeenten, OCMW s en andere administratieve diensten zoals de Regie der Gebouwen. Pagina : 11 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

23 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon 100 %

24 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Foto... wat? De fotogrammetrie Fotogrammeter bij de Patrimoniumdocumentatie llen op de wereld! Pagina : 12 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

25 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon Fotogrammeter Foto... wat? Om de betekenis van dit beroep te achterhalen, moeten we te rade gaan bij de etymologie! Daar wordt de fotogrammeter (het woord staat zelfs niet in Van Dale!) omschreven als diegene die meet en tekent met behulp van foto s. ls we hier spreken van foto s gaat het om per fotopaar genomen luchtfoto s. De twee overlappende foto s vormen een stereoscopisch beeld zodat de fotogrammeter gemakkelijker de omtrek van de gebouwen en van de perceelsgrenzen kan intekenen op het plan. Wellicht herinnert u zich nog de viewmaster? Daarin werd een schijfje met dia s gestoken om de beelden in 3D te zien! Het geheim daarvan zat verscholen in het feit dat elk beeld twee keer op de schijf stond en dat die twee beelden door het toestel werden gecombineerd tot een ruimtelijk beeld. Zonder het te weten speelde u dan voor fotogrammeter! De fotogrammetrie Het opmaken van plans aan de hand van fotogrammetrie vergt het bepalen van referentiepunten op het terrein, het nemen van luchtfoto s en, voor de fotogrammeter, het samenstellen en het intekenen op het plan. Hierna vindt u, op een vereenvoudigde wijze en met aandacht voor de 100 %

26 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z finaliteiten van de Patrimoniumdocumentatie, een bondige omschrijving van dit werk. Vroeger zorgde het topografische werk met de ingewikkelde namen zoals driehoeksmeting, veelhoeksmeting of nivellering voor vier tot zes grondpunten per fotopaar en legde ze vast in coördinaten xyz. Vandaag worden de grondpunten vastgelegd door middel van GPS a rato van één punt per kilometer of anderhalve kilometer en de luchtbeelden worden georiënteerd via luchtdriehoeksmeting. Tot opluchting van de fotogrammeter heeft de GPS-technologie ook de navigatie geautomatiseerd van het vliegtuig van waaruit de beelden worden genomen. Wanneer de navigatie op zicht gebeurde, werden tal van foto s verworpen omdat bij de vluchten voor het bekomen van de overlappende fotoparen bepaalde zones niet werden gefotografeerd. De fotogrammeter plaatst de twee foto s vervolgens in een restitutieapparaat, hij regelt het stereoscopische beeld en past de schaal aan, waarbij de foto s zo worden georiënteerd dat de op het terrein gematerialiseerde punten in overeenstemming worden gebracht met dezelfde punten op de foto s. ldus beschikt de fotogrammeter over een canvas van referentiepunten in een systeem van homogene coördinaten. Ten slotte moet hij de grenspunten van de percelen of de hoeken van de gebouwen op de twee foto s identificeren waarbij voorafgaandelijk het lijntype dat de punten verbindt (grens van een perceel of omtrek van een gebouw) wordt gepreciseerd. Het programma registreert de coördinaten van de punten en creëert de grafische objecten zoals de percelen en de gebouwen. Sedert hij over een digitaal kadastraal plan beschikt, kan de fotogrammeter dit op de foto s leggen om zonder risico de te verwerken zones te identificeren. Pagina : 13 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

Authentieke akten Voorafgaande perceelsidentificatie

Authentieke akten Voorafgaande perceelsidentificatie Sessie 21A Authentieke akten Voorafgaande perceelsidentificatie (Precad) Trefdag Informatie Vlaanderen Gent 9 juni 2016 Rudi LOMBAERT AAPD - Administratie Opmetingen & Waarderingen Inleiding Precad KB

Nadere informatie

FAQ PRECAD-PERCEEL. Versie 29/05/2015

FAQ PRECAD-PERCEEL. Versie 29/05/2015 1 FAQ PRECAD-PERCEEL Wat verstaan we onder besluit PreCad?... 2 In welke gevallen dient er een aanvraag voor een referentienummer te worden ingediend?... 2 Is het Besluit van toepassing op een onderhandse

Nadere informatie

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005)

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005) 1/6 Advies nr 05/2014 van 5 februari 2014 Betreft: advies m.b.t. het koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

project Urbain 2 E-gov project Urbain 2 van de Patrimoniumdocumentatie Algemene Administratie regionale samenwerking federale-regionale

project Urbain 2 E-gov project Urbain 2 van de Patrimoniumdocumentatie Algemene Administratie regionale samenwerking federale-regionale E-gov project Urbain 2 federale-regionale regionale samenwerking Guy Stienaers Luc Bael Alice Delarbre Michel Van Acker 13/06/2008 - Slide 1 Agenda Algem. Admin. Patrimoniumdocumentatie Administratie -

Nadere informatie

De fotogrammetrie bij het NGI

De fotogrammetrie bij het NGI De fotogrammetrie bij het NGI 1. Inleiding De fotogrammetrie is de techniek die toelaat metingen te verrichten vanaf foto s (of volgens de ontwikkelingen gedurende de laatste jaren metingen te verrichten

Nadere informatie

Infosessie E-Auditors Data Analisten

Infosessie E-Auditors Data Analisten Infosessie E-Auditors Data Analisten 28 maart 2017 Programma De Federale Overheidsdienst Financiën Werken bij de FOD Financiën Presentatie over de functie van E-Auditor Postulatieprocedure Selor Vragen

Nadere informatie

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1 Aalst Antwerpen Brugge 4 aanwijzend schatters (2 halftime medewerkers) De administratieve bediende werd opgenomen in de algemene werking van de FOD. De PV s van schatting van het KI worden door de aanwijzend

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT ***

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** Vest. V. Beroepen A04 Brussel, 31.5.2002 BL/LC A D V I E S over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** 2 Op 22 februari 2002 werd aan de Ministerraad een voorontwerp van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Kanteling 3 voor contractuele personeelsleden van de Patrimoniumdocumentatie Toewijzing aan de nieuwe diensten

Kanteling 3 voor contractuele personeelsleden van de Patrimoniumdocumentatie Toewijzing aan de nieuwe diensten Kanteling 3 voor contractuele personeelsleden van de Patrimoniumdocumentatie Toewijzing aan de nieuwe diensten Februari 2015 Het ogenblik is gekomen voor de contractuele personeelsleden van de Patrimoniumdocumentatie

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 13 februari 2017 ADVIES 2017-13 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

Eerste huis online met de eid verkocht

Eerste huis online met de eid verkocht Focus nr. 12 07/03/12 toepassing: eerste huis online verkocht Roerende voorheffing kan voortaan online ingediend worden Word rijk dankzij je Het gebruik van de elektronische identiteitskaart voor de inschrijving

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

45054 BELGISCH STAATSBLAD 13.06.2014 MONITEUR BELGE

45054 BELGISCH STAATSBLAD 13.06.2014 MONITEUR BELGE 45054 BELGISCH STAATSBLAD 13.06.2014 MONITEUR BELGE SELOR SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID [2014/203757] Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten leefmilieu De vergelijkende selectie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van... tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. MEMORIE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 19/2013 van 27 juni 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van de FOD Defensie voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

Verkoop van een deel van een perceel Moet steeds het resterende deel worden opgemeten?... 9 Verkoop van de rest van het perceel Moet er

Verkoop van een deel van een perceel Moet steeds het resterende deel worden opgemeten?... 9 Verkoop van de rest van het perceel Moet er 1 FAQ PRECAD - PLAN Wat verstaan we onder «het besluit PreCad»?... 3 In welke gevallen moet er een aanvraag voor een referentienummer voor een plan worden ingediend?... 3 Is het Besluit van toepassing

Nadere informatie

A K R E D. Het woord KADASTER? Waarvoor staat AKRED? Welke is de belangrijkste opdracht van de AKRED? Het digitaal kadastraal plan

A K R E D. Het woord KADASTER? Waarvoor staat AKRED? Welke is de belangrijkste opdracht van de AKRED? Het digitaal kadastraal plan A K R E D Het woord KADASTER? Het digitaal kadastraal plan De kadastrale documentatie; De dienst belast met het beheer van de documentatie (de Administratie van het Kadaster); De instelling van het kadaster.

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TEGEMOETKOMING

AANVRAAG TOT TEGEMOETKOMING T EENDRACH MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NIET- FISCALE INVORDERING Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) Dossiernummer AANVRAAG TOT TEGEMOETKOMING 1. AANVRAGER Geslacht M Straat Postcode

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3

INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD....................................... 1 1. INLEIDING.......................................... 3 1.1. Definitie van afpaling.................................... 3 1.2. De verschillende

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

Gelet op aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën, ontvangen op 16 juni 2016;

Gelet op aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën, ontvangen op 16 juni 2016; 1 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR 69/2016 van 14 september 2016 Betreft: Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën om toegang te verkrijgen tot de gegevens van het voorlopig

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Johan Sauwens, Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Koen Van den Heuvel en Jan Roegiers, mevrouw Lies

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/133 BERAADSLAGING NR. 08/039 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE DUO-LEGATEN EN SCHENKING

U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE DUO-LEGATEN EN SCHENKING U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE over DUO-LEGATEN EN SCHENKING Voor de inrichting van een noodzakelijke gymnastiekhal hebben

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN Zie : 1948 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag)

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VERGELIJKEND EXAMEN 2011 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VRAGENLIJST n r I OPEN VRAGEN Deze eerste vragenlijst bevat acht vragen. De antwoorden worden op 25 punten gequoteerd.

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.6.2016 L 160/29 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/960 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/021 BERAADSLAGING NR. 17/009 VAN 7 FEBRUARI 2017 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

Inleiding Openbare registers en kadaster

Inleiding Openbare registers en kadaster Inleiding Openbare registers en kadaster Studiemiddag Openbare registers en kadaster Mr.dr.ir. J.A. Zevenbergen en Mr.dr. H.D. Ploeger 10 mei 2007 1 Deel van het onroerend goedrecht functioneel rechtsgebied

Nadere informatie

VRAGENLIJST nr III TWINTIG KORTE VRAGEN

VRAGENLIJST nr III TWINTIG KORTE VRAGEN Niets in dit vak schrijven! VERGELIJKEND EXAMEN 2013 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel, zaterdag 9 maart 2013 (namiddag) VRAGENLIJST nr III TWINTIG KORTE VRAGEN Vul het kader in hoofdletters in en teken, a.u.b.

Nadere informatie

ADVIES Nr 37 / 2003 van 28 augustus 2003.

ADVIES Nr 37 / 2003 van 28 augustus 2003. ADVIES Nr 37 / 2003 van 28 augustus 2003. O. Ref. : 10 / IP / 2003 / 239 BETREFT : Advies uit eigen beweging betreffende de toegang tot het repertorium van de voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u!

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! www.davo.belgium.be Federale Overheidsdienst Financiën - 2013 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie