Fotogrammeter. Hypothecaire getuigschriften SHAPE. Commissar is. Ontvanger. Registratierechten. Geomaticus. Registratie GIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fotogrammeter. Hypothecaire getuigschriften SHAPE. Commissar is. Ontvanger. Registratierechten. Geomaticus. Registratie GIS"

Transcriptie

1 Expertisevan onroerende Hypotheeken Bewaarder Landmeter De Essentie Ruilverkavelingen Boekhouders Planafdrukker Geomatica waarden Expert venale goederen SHPE GroteOpmetingen & lgemene Plans Nalatenschap Fotogrammeter Commissar is GIS Hypothecaire getuigschriften ankoopcomités van onroerende goederen Registratierechten Patrimoniumdocumentatie Ontvanger Registratie Vaste datum Geomaticus Tekenaar Kadastraal plan Penale boeten Mathematisch model Dode hoek D E ESSENTIE BOEK PTRIMONIUMDOCUMENTTIE2

2

3 D E ESSENTIE BOEK PTRIMONIUMDOCUMENTTIE2

4 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Pagina : 2 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

5 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon Inhoud 3 Voorwoord cht beroepen om aan te tonen hoe aantrekkelijk het ambt is en hoe divers de diensten van de Patrimoniumdocumentatie. 4 Bewaarder Ze zijn met negenenveertig in België, allen teamchef, publicrelations-officer, manager, coach, dwangarbeider én jurist. 7 Commissaris Hoed af voor deze heer of dame die geacht wordt tegelijk een beetje notaris, een beetje advocaat en een beetje vastgoedmakelaar te zijn. 9 Expert VW De Expert VW roert zich voor wie nood heeft aan een schatting van een onroerend goed! 12 Fotogrammeter ls hij opkijkt van de luchtfoto s, is het om de plans te bewonderen die werden gemaakt dankzij zijn inbreng. 15 Geomaticus Hij is de allesweter van de geomatica die er met plezier nog een laagje bovenop legt. 18 Landmeter-expert ls meester van de metingen is de landmeter voor het Kadaster wat Kangxi voor het boeddhisme is, de bewaker van de traditie. 20 Ontvanger Ontvanger en daarom niet graag gezien, maar toch steeds meer en meer ten dienste van het publiek als leverancier van goederen en diensten. 24 Tekenaar Hij zet de lijnen nauwgezet uit en verwerkt ze met nieuwe technologieën tot een weldoordacht plan! 100 %

6 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Organigram De dministrateur-generaal Operationele Stafdiensten Diensten van de dministrateur-generaal Expertise & Ondersteuning Operationele Coördinatie & Communicatie Opmetingen & Waarderingen Patrimoniumdienten Niet-fiscale Invordering Dienst voor Buitendiensten dministraties Rechtszekerheid Informatieverzameling & -uitwisseling Operationele Diensten limentatievorderingen Pagina : 3 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

7 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon Voorwoord In Boek 1 van De Essentie kon u uitgebreid kennismaken met de Patrimoniumdocumentatie, een lgemene dministratie welke deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst Financiën. Wie dministratie zegt, zegt ook ambtenaar met alle (voor)oordelen die dat oproept. Naast andere omvangrijke werven heeft de Copernicushervorming, aangevat begin jaren 2000, gezorgd voor een nieuwe dynamiek en moderne beheers- en opvolgingsinstrumenten. Business Process Reengineering, communicatiecampagnes en tevredenheidsenquêtes zijn ondertussen gewoongoed geworden. Zo werden de Ministeries omgedoopt tot Federale Overheidsdiensten, werd de leiding toevertrouwd aan managers en werd het imago van het openbaar ambt één van de belangrijkste thema s van het moderniseringsplan. Sindsdien werd een lange weg afgelegd. Ondanks de gestage afname van het aantal ambtenaren en de slinkende budgetten, wordt een kwaliteitsvolle dienstverlening aangeboden die van een overheidsadministratie mag worden verwacht. Doorheen de evocatie van ongewone of verrassende maar vaak onbekende beroepen, laat Boek 2 van De Essentie u kennismaken met de grote verscheidenheid aan diensten en producten van onze administratie. Zo krijgt u ook een idee van het eclecticisme en de expertise van onze medewerkers en de situaties waarin u met ons te maken heeft. Ik wens u een aangename lectuur waarbij u ons beter leert kennen en herkennen. Daniel De Brone dministrateur-generaal 100 %

8 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Vrijwaarder van de rechtszekerheid Teamchef Public-relations-officer Manager en coach Dwangarbeider Jurist En toch alleen! Pagina : 4 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

9 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon Bewaarder Vrijwaarder van de rechtszekerheid Een huis kopen is een belangrijke aangelegenheid in een mensenleven. Maar, in België kan dit in alle veiligheid gebeuren. Immers, nadat de akte bij de notaris is ondertekend, de prijs werd betaald en de akte op de hypotheekbewaring werd overgeschreven, kan de nieuwe eigenaar niets ernstig meer overkomen. Deze situatie van volledige rechtszekerheid die ons als normaal voorkomt, is elders niet altijd gegarandeerd, zelfs niet in andere zogenaamde ontwikkelde samenlevingen En dat is, in alle bescheidenheid, de toegevoegde waarde van de hypotheekbewaarder aan onze samenleving. In boek 1 van de De Essentie werd over de hypotheekbewaarders reeds een tip van de sluier gelicht. Maar wie zijn zij? Volstaat het als we zeggen dat ze in België slechts met negenenveertig zijn, dat ze worden gerekruteerd onder de ambtenaren-generaal of de hogere kaderleden van de Patrimoniumdocumentatie, dat ze burgerlijk aansprakelijk zijn voor de fouten die ze in de uitoefening van hun functie zouden kunnen maken, dat ze de rechtszekerheid waarborgen van de onroerende transacties en van de hypothecaire leningen? Om er iets meer over te weten, schetsen we hier het portret van deze wat geheimzinnige figuren die tegelijk teamchef, public-relations-officer, manager, coach, dwangarbeider en jurist zijn. 100 %

10 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Teamchef lhoewel de hypotheekbewaarder met zijn hybride statuut van ambtenaar en openbaar ambtenaar zoals een notaris misschien op dit vlak niet de vergelijking kan doorstaan, is hij toch in zekere zin de baas van een zeer kleine, een kleine of middelgrote onderneming. Immers, een hypotheekbewaring telt ongeveer tien tot meer dan vijftig bedienden, afhankelijk van de werklast. Omwille van zijn bijzonder statuut en de financiële verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat, mag hij zelf zijn personeel aanwerven. Een nieuw gekroonde hypotheekbewaarder zal dus ambtshalve aan de slag moeten met het personeel dat door zijn voorgangers werd aangeworven en zijn opvolgers zullen het moeten stellen met de keuzes die hij heeft gemaakt! Want elke bediende blijft verbonden aan een welbepaalde hypotheekbewaring en dat, tenzij onvoorziene tegenvaller of in geval van ontslag, tot aan zijn pensioen. De hypotheekbewaarder moet als teamchef in staat zijn om met zijn personeel een doeltreffende en hoffelijke dienstverlening te organiseren. Public-relations-officer De hypotheekbewaarder heeft dagelijks contact met notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten en landmeters-experten voor wie hij soms een raadgever is, soms willen zij hem zand in de ogen strooien of werken zij samen een praktische oplossing uit voor op het eerste gezicht onoplosbare problemen. Ook Jan met de pet komt soms enigszins verbaasd bij de hypotheekbewaring terecht Pagina : 5 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

11 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon en begrijpt niet altijd waarvoor al die formaliteiten dienen. In dat geval heeft de hypotheekbewaarder meer nood aan pedagogische vaardigheden dan aan juridisch inzicht! Beide zijn echter vereist wanneer hij een student ontvangt die, bij het einde van zijn studies, op de hypotheekbewaring een stage komt lopen. Manager en coach Zoals alle oude instellingen moesten ook de hypotheekbewaringen worden opgefrist, dat was een kwestie van overleven! Enerzijds heeft het invoeren van de informatica een omwenteling in de werkprocedure veroorzaakt. nderzijds heeft de coperfinhervormming de efficiëntie, de doeltreffendheid en de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd, de functie anders ingevuld en de mentaliteit gewijzigd. De hypotheekbewaarder is een manager geworden! En, aangezien het openbaar ambt meer moet doen met minder, is hij vandaag ook een coach geworden die zijn medewerkers tot een maximale doeltreffendheid aanzet! Dwangarbeider Het werkvolume van de hypotheekbewaarder kan indrukwekkend zijn. In verscheidene hypotheekbewaringen ondertekent hij jaarlijks meer dan authentieke akten en evenveel hypothecaire getuigschriften. Een handtekening wordt enkel gezet na een lange en veeleisende, zij het routinematige, controle. Het is een handtekening met zware gevolgen aangezien de hypotheekbewaarder zich geen vergissingen kan veroorloven. Hij is immers burgerlijk aansprakelijk voor de fouten die hij zou begaan en soms kan één enkele kleine vergetelheid 100 %

12 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z aanleiding geven tot een aanzienlijke financiële schadevergoeding! En alsof de werkomvang nog niet zou volstaan, moet ook de termijn voor het uitreiken van hypothecaire getuigschriften zo kort mogelijk worden gehouden, hetgeen de hypotheekbewaarder en zijn ploeg verplicht om te streven naar just in time, dit om het hoofd te bieden aan wat ingewijden in hun jargon de dode hoek noemen. Jurist Een algemene en brede juridische kennis vergt steeds meer gedetailleerde kennis. In onze evoluerende wereld wordt de hypotheekbewaarder van de 21 e eeuw vanuit juridisch oogpunt geconfronteerd met een meer internationale samenleving, met interfererend Europees recht, met federale wetgeving die aan de maatschappelijke evolutie probeert tegemoet te komen en met divergerende gewestelijke regelgeving. We verwijzen hier bijvoorbeeld naar de wet over het internationaal privaatrecht, de wet op de continuïteit van de ondernemingen, de wet op de schuldbemiddeling of nog de wet op de mede-eigendom. En zoals zijn voorgangers, staat de hypotheekbewaarder verbaasd te kijken naar de bijwijlen onnoemelijke inventiviteit van zijn klanten. En toch alleen! Terwijl hij als ambtenaar van Financiën niet alleen werd omringd door collega s met goede raad en ervaren meerderen maar ook werd geleid door een centrale administratie die uiteindelijk besliste, verandert zijn toestand eens hij Pagina : 6 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

13 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon hypotheekbewaarder is geworden. Vaak op zijn eentje, moet de hypotheekbewaarder, zonder dat hij een beroep kan doen op een hiërarchie, te velde beslissen over de al dan niet openbaarmaking van akten die hem worden voorgelegd. Hij is een openbaar ambtenaar geworden die de opdracht heeft om, in overeenstemming met de hypotheekwet, de overeenkomsten openbaar te maken en om deze openbaarmaking ook praktisch mogelijk te maken door het uitreiken van hypothecaire getuigschriften. Zijn enige meester is de wet en het is de rechtbank die hem veroordeelt als hij die niet naleeft. De dode hoek De dode hoek is de tijd die verloopt tussen het tijdstip waarop de hypotheekbewaarder aan de aanvrager een getuigschrift met betrekking tot de hypothecaire toestand van een onroerend goed aflevert en het tijdstip waarop de notaris de verkoopakte met betrekking tot dit goed verlijdt. Deze tijdspanne moet tot een minimum worden herleid om te vermijden dat, tijdens die korte periode, een oneerlijke verkoper hetzelfde goed verscheidene keren zou verkopen of dit goed met nieuwe lasten zou bezwaren door gebruik te maken van het reeds uitgereikte getuigschrift. 100 %

14 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Commissaris... bij het aankoopcomité van onroerende goederen Goederen aankopen Goederen verkopen En nog veel meer Pagina : 7 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

15 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon Commissaris Commissaris bij het aankoopcomité van onroerende goederen ls een overheid beslist tot het aankopen van onroerende goederen nodig voor het verwezenlijken van een project of als ze beslist om niet meer gebruikte onroerende goederen te verkopen, wordt deze opdracht doorgaans toevertrouwd aan de comités tot aankoop van onroerende goederen. Deze comités behoren tot de Patrimoniumdiensten van de Patrimoniumdocumentatie en de ambtenaar die instaat voor de aankopen en de verkopen draagt de titel van Commissaris. Vroeger trok hij er op uit, soms met de pijp in de mond en de hoed op het hoofd, vandaag gaat hij op plaatsbezoek met de laptop onder de arm. Voor onze commissaris komt het er niet op aan harde bewijzen te vinden alhoewel Zijn voornaamste taak bestaat erin de waarde van het goed te bepalen, een fundamenteel spoor om zijn onderzoek tot een goed einde te brengen. Het gebeurt slechts zelden dat hij gewone huizen of gronden moet schatten, meestal gaat het om bijzondere onroerende goederen die dan ook een bijzondere aanpak vergen, zoals een oude school, een industrieel gebouw, een stuk woeste grond, volgens de geijkte kadastrale formulering. Goederen aankopen Bij aankoop moet de commissaris de eigenaar en de eventuele bezetter van het goed bevragen. Hij stelt hen een vergoeding voor die niet alleen de waarde 100 %

16 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z van het onroerend goed vertegenwoordigt, maar ook rekening houdt met alle nadelen die de onteigening teweeg kan brengen. Onteigening! Een woord dat tot ergernis leidt! Want het ramen van de nadelen voor de onteigende of voor de bezetter vereist een specifieke kennis, temeer daar de onteigening zowel betrekking kan hebben op een boerderij, op een apotheek, op een deel in de ondergrond of op een vervuilde industriële site. Met alle betrokkenen moet een akkoord worden bereikt over de toe te kennen vergoeding. De zaak wordt nog ingewikkelder wanneer het goed toebehoort aan verschillende onverdeelde eigenaars, die over het land verspreid zijn of die zich in het buitenland bevinden. De commissaris moet deze mensen ervan overtuigen akkoord te gaan om te verkopen, alhoewel, zoals de commissaris dikwijls krijgt te horen, «zij niets hebben gevraagd». Dan gaan de onderhandelingen van start zoals de besprekingen bij een onderhandse verkoop. Gelukkig hebben we in België een onderhandelingstraditie en meestal verloopt alles zeer vlot. Wanneer er een akkoord wordt gesloten, wordt dit enkele maanden later bezegeld in een voor de commissaris verleden authentieke akte die door alle betrokkenen wordt ondertekend. De vergoedingen aan de onteigenden kunnen pas worden uitgekeerd, nadat aan de eventuele schuldvorderingen van de hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers is voldaan. Goederen verkopen ls het om verkopen gaat, bijvoorbeeld een onroerend goed uit een erfloze nalatenschap of van een gerechtelijke verbeurdverklaring, voert de commissaris publiciteit en gaat hij vervolgens over tot de verkoop van het goed. Het gaat om Pagina : 8 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

17 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon onderhandse of openbare verkopen maar altijd aan de meestbiedende en tegen de beste mededingingsvoorwaarden. De catalogus is zeer verscheiden: zo werden bunkers van Defensie gekocht door Chinese handelaars in vuurwerk om er hun voorraad in op te slaan, sociale huisvestingsmaatschappijen hebben oude rijkswachtgebouwen gekocht om ze om te vormen tot appartementen en oude kazernes werden in lofts omgetoverd. En nog veel meer De rol van commissaris bij het ankoopcomité omvat meer dan de aan- en verkoop van onroerende goederen. Zijn werk staat echter wel altijd in verband met het onroerend vermogen van de openbare diensten. Hij kan er bijvoorbeeld mee worden belast om bezit te nemen van een onbeheerd goed, een overeenkomst op te stellen van precaire bezetting van het openbaar domein, een erfpachtovereenkomst af te sluiten of de wijzigingen van de statuten van een openbare vennootschap te acteren. Ten slotte, wanneer de onteigenden niet akkoord gaan met de administratie en de zaak voor het gerecht wordt gebracht om de juiste vergoeding te bepalen, wordt een commissaris belast met de verdediging van de juridische belangen. De commissaris heeft zeer gevarieerde opdrachten en kan dus beurtelings een beetje notaris zijn, maar ook een beetje advocaat, een beetje vastgoedmakelaar en, laat het ons maar toegeven, soms ook wel eens een beetje tapijtenhandelaar. 100 %

18 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Excuseer! De venale waarden Landmeters-experten natuurlijk De vergelijking als methode De passende instrumenten Tot uw dienst Pagina : 9 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

19 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon Expert VW Excuseer! Haast u niet naar het registratiekantoor of de controle van het kadaster om er uw zeer populaire Duitse auto aan te bieden. Vergeef ons dat we stoutmoedig de specialiteit van de expert hebben gereduceerd tot de initialen VW! Deze smoes hebben wij natuurlijk verzonnen om uw nieuwsgierigheid op te wekken en om er u toch toe aan te zetten dit artikel met de weinig uitnodigende titel Expert Venale Waarden te lezen. De venale waarden Er zijn tal van definities van de venale waarde van een onroerend goed, maar, om het eenvoudig te houden, de venale waarde is de waarde van dat onroerend goed op een bepaald tijdstip wanneer het onder normale omstandigheden zou worden verkocht. Deze virtuele verkoopprijs, moet door de experten venale waarden van de Patrimoniumdocumentatie in principe worden bepaald voor elk onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van een onroerende transactie zoals bijvoorbeeld een verkoop of een successie. In principe, want de expert moet vandaag controles organiseren op basis van bepaalde prioriteiten, rekening houdend met het werkvolume dat hij te verwerken krijgt. Hij moet dus risicobeheer in de praktijk brengen. De controle bestaat erin die venale waarde, te vergelijken met de waarde die door de belastingplichtige wordt aangegeven en 100 %

20 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z die als heffingsgrondslag dient voor de registratie- en successierechten. Geef dus geen waarden aan die overdreven lager zijn dan de raming van de expert, want dan zal de Staat niet alleen de belasting heffen op de venale waarde, maar daarenboven ook nog een boete innen. Landmeters-experten natuurlijk Vroeger, toen de Registratie en het Kadaster naast elkaar bestonden, ging de Ontvanger van de registratie, die een verkoopakte registreerde of een successieaangifte controleerde, zelf na of de waarde van de onroerende goederen die daarin waren vermeld minimaal de venale waarde bedroeg. Vandaag zijn die twee administraties respectievelijk de dministratie Rechtszekerheid en de dministratie Opmetingen & Waarderingen geworden en het is die laatste administratie die moet instaan voor de waardering en dus voor de controle van de venale waarden. De dministratie Opmetingen & Waarderingen werd natuurlijk voor deze opdracht aangewezen omdat die administratie over een omvangrijke onroerende documentatie beschikte en een echte kweekschool is van landmeters-experten onroerende goederen. De waarderingen werden toevertrouwd aan eerstaanwezend inspecteurs. ls landmeters van opleiding die reeds zeer bedreven zijn in de kadastrale waardering, zijn ze reeds lang vertrouwd met het lezen van plans van architecten en landmeters, met de opmeting van gebouwen en terreinen of met de studie van de immobiliënmarkt en het opmaken van expertiseverslagen. Ten slotte wordt hun opdracht in grote mate vergemakkelijkt door de contacten die ze onderhouden met de andere administraties, met de notarissen, de architecten en met de private landmeters. Pagina : 10 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

21 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Paginanummer Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon De vergelijking als methode De expert venale waarden moet in staat zijn om de waarde van onroerende goederen vast te stellen. Maar, de expertise is een uitgebreid terrein en de expert verbetert elke dag zijn kennis dankzij de confrontatie met de grote verscheidenheid aan gevallen waarmee hij af te rekenen krijgt. Expertise is geen exacte wetenschap maar een kunst die nauwgezet en objectief wordt bedreven. De discussies met de eigenaars, de notarissen of met de advocaten kunnen heftig en ingewikkeld zijn maar de ervaring en de opleiding stellen de expert in staat om die tot een goed einde te brengen. De expert past de methode van de vergelijkende schatting toe. Het te schatten goed wordt vergeleken met andere gelijkaardige goederen. Deze methode van de vergelijkingspunten steunt op opzoekingen in de documentatie van de dministratie, op de analyse van de prijzen uit recente akten en, indien nodig, op een grondig plaatsbezoek. Thans wordt ook gebruik gemaakt van mathematische modellen. Indien uiteindelijk de waarde die in de akte wordt aangegeven lager ligt dan de venale waarde, voert de expert een wijziging van de aanslag door zodat de belasting op een juiste en rechtvaardige wijze wordt geïnd. De expert venale waarden komt ook tussen om de belangen van de Staat te vrijwaren als er een dispuut is gerezen tussen een particulier en de administratie en in dossiers van voorafgaande schattingen in het raam van een successie. Deze twee soorten expertise worden uitgevoerd door privé-deskundigen en nagekeken door de experten van de dministratie. 100 %

22 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z De passende instrumenten Een goede ambachtsman heeft goede werkinstrumenten nodig. De kadastrale opleiding en de opleiding tot landmeter-expert vormen daarbij sterke troeven. Het kadastraal plan en de patrimoniale documentatie die sedert het ontstaan van het kadaster wordt bijgehouden zijn onmisbaar. De expert venale waarde heeft daarenboven een uitstekende informaticatoepassing ter beschikking. Deze toepassing, een product van kadastrale herkomst, maakt gebruik van de gedetailleerde patrimoniale gegevensbank, die een verband legt tussen de kadastrale gegevens en deze uit de akten. Die toepassing bevat ook foto s en gegevens van de plaatsbezoeken. Bovendien hebben de experten toegang tot een programma CadBuild dat werd ontwikkeld voor de schatting van gebouwen. Tot uw dienst Uiteraard blijft de eerste opdracht van de experten venale waarden van fiscale aard: het vaststellen van de wettelijke belastinggrondslag waarop de registratie- en successierechten worden berekend en moeten worden geïnd. Maar ook op andere gebieden spelen ze een belangrijke rol. Zo voeren ze onroerende expertises uit voor andere lgemene dministraties van de FOD Financiën, voor de RSZ of voor het Vredegerecht. De experten van de ankoopcomités schatten ook goederen op vraag van gemeenten, OCMW s en andere administratieve diensten zoals de Regie der Gebouwen. Pagina : 11 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

23 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon 100 %

24 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z Foto... wat? De fotogrammetrie Fotogrammeter bij de Patrimoniumdocumentatie llen op de wereld! Pagina : 12 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

25 Services patrimoniaux L Essentiel Collecte & Echange d informations Documentation patrimoniale Recouvrement non fiscal - Boek 2: Onvermoede beroepen X Landmeter-expert Ontvanger Tekenaar # Sécurité Juridique Mesures & Evaluations Kopteksten Voetteksten Paginanummer Omslag Lege Stijl van paragraaf Sjabloon Fotogrammeter Foto... wat? Om de betekenis van dit beroep te achterhalen, moeten we te rade gaan bij de etymologie! Daar wordt de fotogrammeter (het woord staat zelfs niet in Van Dale!) omschreven als diegene die meet en tekent met behulp van foto s. ls we hier spreken van foto s gaat het om per fotopaar genomen luchtfoto s. De twee overlappende foto s vormen een stereoscopisch beeld zodat de fotogrammeter gemakkelijker de omtrek van de gebouwen en van de perceelsgrenzen kan intekenen op het plan. Wellicht herinnert u zich nog de viewmaster? Daarin werd een schijfje met dia s gestoken om de beelden in 3D te zien! Het geheim daarvan zat verscholen in het feit dat elk beeld twee keer op de schijf stond en dat die twee beelden door het toestel werden gecombineerd tot een ruimtelijk beeld. Zonder het te weten speelde u dan voor fotogrammeter! De fotogrammetrie Het opmaken van plans aan de hand van fotogrammetrie vergt het bepalen van referentiepunten op het terrein, het nemen van luchtfoto s en, voor de fotogrammeter, het samenstellen en het intekenen op het plan. Hierna vindt u, op een vereenvoudigde wijze en met aandacht voor de 100 %

26 De Essentie van de Patrimoniumdocumentatie Beroepen Bewaarder Commissaris Expert VW Fotogrammeter Geomaticus Inhoud Voorwoord Titels Verdana 11 V C O abc x 2 x 2 Font 1 1 a 2 a 3 i ab a Paragraaf Z finaliteiten van de Patrimoniumdocumentatie, een bondige omschrijving van dit werk. Vroeger zorgde het topografische werk met de ingewikkelde namen zoals driehoeksmeting, veelhoeksmeting of nivellering voor vier tot zes grondpunten per fotopaar en legde ze vast in coördinaten xyz. Vandaag worden de grondpunten vastgelegd door middel van GPS a rato van één punt per kilometer of anderhalve kilometer en de luchtbeelden worden georiënteerd via luchtdriehoeksmeting. Tot opluchting van de fotogrammeter heeft de GPS-technologie ook de navigatie geautomatiseerd van het vliegtuig van waaruit de beelden worden genomen. Wanneer de navigatie op zicht gebeurde, werden tal van foto s verworpen omdat bij de vluchten voor het bekomen van de overlappende fotoparen bepaalde zones niet werden gefotografeerd. De fotogrammeter plaatst de twee foto s vervolgens in een restitutieapparaat, hij regelt het stereoscopische beeld en past de schaal aan, waarbij de foto s zo worden georiënteerd dat de op het terrein gematerialiseerde punten in overeenstemming worden gebracht met dezelfde punten op de foto s. ldus beschikt de fotogrammeter over een canvas van referentiepunten in een systeem van homogene coördinaten. Ten slotte moet hij de grenspunten van de percelen of de hoeken van de gebouwen op de twee foto s identificeren waarbij voorafgaandelijk het lijntype dat de punten verbindt (grens van een perceel of omtrek van een gebouw) wordt gepreciseerd. Het programma registreert de coördinaten van de punten en creëert de grafische objecten zoals de percelen en de gebouwen. Sedert hij over een digitaal kadastraal plan beschikt, kan de fotogrammeter dit op de foto s leggen om zonder risico de te verwerken zones te identificeren. Pagina : 13 / 26 I Nederlands (België) De Essentie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

VERKOOP- EN VERHUURGIDS

VERKOOP- EN VERHUURGIDS VERKOOP- EN VERHUURGIDS VOORWOORD Verkopen, verhuren, met of zonder makelaar, met of zonder notaris...de verkoop en verhuur van onroerend goed roept heel wat vragen op. En brengt vaak heel wat stress

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer Basiskennis bedrijfsbeheer Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Basiskennis bedrijfsbeheer

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Nadere informatie

De fiscus op bezoek. Uw rechten en plichten bij fiscale controles. www.sbb.be

De fiscus op bezoek. Uw rechten en plichten bij fiscale controles. www.sbb.be De fiscus op bezoek Uw rechten en plichten bij fiscale controles www.sbb.be Wat vindt u in deze gids? WIE IS DE FISCUS? 1. Structuur van de fiscale administraties p. 4 2. Hoe werkt de AOIF? 5 BEPERKINGEN

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG 2005 Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie