Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen April 2011 Krimp in Overijssel Blokzijl behoudt vitaliteit ondanks teruglopend inwonertal Blokzijl Handleiding Ommetjes Wie voor het eerst door Blokzijl wandelt, is op slag verkocht. Statige patriciershuizen rijen zich aaneen langs het water van de historische binnenhaven. Smalle kronkelige straatjes nodigen uit tot flaneren en eeuwenoude geveltjes maken het voormalige Zuiderzeestadje onweerstaanbaar. Daarnaast staat Blokzijl bekend om zijn goede watersportmogelijkheden. Toch is de afgelopen jaren het aantal inwoners teruggelopen. Telde Blokzijl in 2003 nog ongeveer 1400 inwoners, zeven jaar later zijn dat er honderd minder. Het aantal huishoudens is met 9% afgenomen. Woningcorporatie Wetland Wonen en de gemeente Steenwijkerland schakelden het onderzoeksbureau RIGO in om de oorzaak hiervan te achterhalen. Enquête Alle verhuizende personen zijn geënquêteerd over het waarom van hun vertrek. Het meest voorkomende motief om Blokzijl te verlaten zijn Nieuwbouw in Blokzijl omstandigheden van persoonlijke aard geweest, die niets met Blokzijl hadden uit te staan; zoals huwelijk en echtscheiding. Voor bijna een kwart van de respondenten heeft het afbrokkelende voorzieningenniveau echter wel meegespeeld om Blokzijl vaarwel te zeggen. Leefbaarheid Het manco van ontoereikende voorzieningen wordt gestaafd door de Leeefbarometer (www.leefbarometer. nl). In alle opzichten piekt Blokzijl bovengemiddeld goed, behalve waar het gaat om het voorzieningenniveau, dat sinds 2003 juist een negatieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Lees verder op pagina 2 Sinds de landelijke Ommetjesprijsvraag uit 2007 staan de dorpsommetjes in de schijnwerpers. De enthousiaste respons duidde op een grote vraag naar korte wandelingen, dicht bij het dorp en over boerenland. In de nasleep van de prijsvraag zijn er landelijk al meer dan 40 ommetjes gerealiseerd. De opgedane kennis en ervaringen zijn gebundeld in de Handleiding Ommetjes. De handleiding leidt de ommetjesmakers door het volledige proces van idee tot realisatie. De brochure kan opgevraagd worden bij Landschap Overijssel:

2 Vervolg van pagina 1 Kwetsbaar Wat het onderzoek van RIGO vooral duidelijk heeft gemaakt, is dat Blokzijl onvoldoende in staat blijkt om een breed vestigerspubliek aan te trekken. De instroom komt vooral op het conto van eenpersoonshuishoudens en oudere echtparen die, als de kinderen eenmaal zijn vlnr Hessel Hoekstra (plaatselijk belang), Peter Boerman, Marcel Timmerman en Herman Ploeg uitgevlogen, kiezen voor een aantrekkelijke leefomgeving. Dit levert te weinig nieuwkomers op en leidt tot een scheve bevolkingsopbouw, die Blokzijl extra kwetsbaar maakt voor krimp. Werkbezoek Onlangs is het OVKK-bestuur op werkbezoek geweest om zich door het plaatselijk belang te laten informeren over de laatste ontwikkelingen. Gebleken is dat Blokzijl nog altijd over een relatief goed voorzieningenniveau beschikt: een modern wooncentrum voor senioren, een supermarkt, twee basisscholen, een multifunctioneel centrum en toeristische winkeltjes. Opgaaf De belangrijkste opgave is het vitaal houden van de kern om zo de neergaande bevolkingstrend te keren. In samenspraak tussen het plaatselijk belang, de gemeente en de woningcorporatie wordt gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van het woningareaal. Voor het multifunctioneel centrum bestaan er nieuwbouwplannen. De historische stadkern wordt zoveel mogelijk in oude luister hersteld. Dorpsloket Overijssel in de praktijk Heeft u plannen voor de bouw van een kulturhus, een dorpsommetje of bijvoorbeeld de restauratie van een monument? Dan kan het Dorpsloket Overijssel u verder helpen. Het loket is er voor iedereen met een plan om de leefbaarheid op het Overijsselse platteland te verbeteren. Denk aan plaatselijk belangenorganisaties, dorpshuizen en verenigingen. Iedereen met vragen op het gebied van leefbaarheid op het platteland kan kosteloos bij het loket terecht. Gezicht achter het Dorpsloket Overijssel is Giny Wagemans. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (06) of per mail Kijk op voor meer informatie. Recent heb ik op LinkedIn de groep Dorpsloket Overijssel aangemaakt voor mensen die betrokken zijn bij een PB/dorpsraad of andere lokale initiatieven in Overijssel. Via deze groep kun je ervaringen van andere dorpen opvragen en informatie uitwisselen. Hoe hebben anderen de financiering van AED s geregeld of wie heeft al eens een herinrichting van de dorpskern bij de kop gehad bijvoorbeeld? Hoe meer lokaal actieve mensen zich bij deze groep aansluiten, des te groter het netwerk waaruit je ook zelf weer kunt putten, dus doe mee zou ik zeggen! Voor wie hiermee nog niet zo bekend is: LinkedIn is een netwerkwebsite, vergelijkbaar met hyves, maar dan functioneel gericht op professionals. Je kunt een profiel aanmaken waarin je desgewenst informatie invult over je werk en opleiding. Aansluitend kun je een netwerk opbouwen en je aansluiten bij groepen die voor jou interessant zijn. 2

3 SDO Vrijwilligers houden dorpshuis Ebbenbroek op poten Het afgelopen jaar klopte het bestuur van Ons Gebouw te Ebbenbroek aan bij de OVKK om advies. Hoe kan het dorpshuis van een goede toekomst verzekerd worden? Het toenmalige beheerdersechtpaar had aangekondigd te willen stoppen, terwijl er geen duidelijkheid bestond over de opvolging. Op advies van de OVKK is het bestuur eerst gaan inventariseren hoe de exploitatie op dat moment in elkaar stak, want op sommige punten was dit niet helemaal bekend. Om de vijf jaar vindt er namelijk een bestuurswisseling plaats, terwijl de geldstromen al vijftien jaar lang via de beheerder zijn gegaan. Vervolgens maakte het bestuur een bezoekronde langs meerdere dorpshuizen om te bekijken hoe men daar de zaken had aangepakt. Ook werd er een lijstje van vertrekpunten opgesteld voor de toekomstige exploitatie van Ons Gebouw. De belangrijkste punten: het gebouw beschikbaar houden voor de lokale gebruikers als bestuur de exploitatie in eigen hand houden betaalbare prijzen voor lokale gebruikers financieel open en transparant Op basis van de verzamelde gegevens werd een ondernemingsplan opgesteld, waarin de visie, de verantwoordelijkheden en het beheer zijn vastgelegd. Het bestuur heeft zich door de boekhouder laten adviseren hoe de exploitatie het beste aan de vork gestoken zou kunnen worden, met als conclusie dat dit zou moeten gebeuren op basis van een provisie per consumptie. Zodoende behoudt het bestuur de volledige controle en zeggenschap over het beheer. Intussen hadden enige uitbaters reeds interesse getoond. De gesprekken liepen echter op niets uit, aangezien de begrote omzet te gering zou zijn om er voldoende rendement uit te halen. Wel was er animo om het geheel te pachten, maar daar zag het bestuur weer van af omdat dit ten koste zou gaan van de eigen zeggenschap. Uiteindelijk besloot het bestuur om een informatieavond voor het dorp en de gebruikers van het gebouw te beleggen. De opkomst was boven verwachting en de avond heeft als resultaat opgeleverd dat de vaste gebruikers voortaan zelf hun bijeenkomsten in het gebouw verzorgen. Voor de losse bijeenkomsten werd besloten om een poule van vrijwilligers in te schakelen. Het dorpshuis druk bezocht Inmiddels draait het dorpshuis op een vrijwilligerspoule, bestaande uit drie koppels. Ook hebben zes personen zich aangemeld als invalskracht. De koppels draaien per toerbeurt een volle week. De coördinatie wordt gedaan door een bestuurslid en de geldstromen lopen via de penningmeester. SDO Energieproject start met tweede fase Het project Energieke Dorpshuizen en Kulturhusen gaat nu zijn tweede fase in. Tijdens de eerste fase is een inventarisatie gemaakt van besparingsmogelijkheden via collectieve inkoop van energie. Ook zijn alle dorpshuizen en kulturhusen aangeschreven met de vraag of zij willen meedoen aan een collectief contract. De inventarisatie heeft aangetoond dat via een collectief contract de energiekosten al gauw 20% lager uitvallen. In de tweede fase zal met energieleverancier E.ON het collectieve contract worden afgesloten. Ongeveer veertig kandidaten hebben zich aangemeld. Het is nog steeds mogelijk in te stappen. De dorpshuizen en kulturhusen zijn hiervan reeds per brief op de hoogte gesteld, want hoe meer deelnemers, hoe hoger de korting. De definitieve prijs wordt door E.ON vastgesteld op het moment dat de inschrijvingen bekend zijn. Voor wie meedoet aan de collectieve inkoop, bestaat er de mogelijkheid om tegen reductie een EPA-U te laten uitvoeren: een Energie Prestatie Advies voor Utiliteitsgebouwen. Het adviesrapport biedt een overzicht van energiebesparende maatregelen die voor het dorpshuis genomen kunnen worden, met daarbij per maatregel vermeld: de kostenreductie per jaar, de benodigde investeringskosten en de terugverdientijd. De ervaring leert dat de potentiële opbrengsten van een EPA-U hoger zijn dat de eenmalige eigen bijdrage. Bezoek voor meer informatie de Regiobijeenkomsten van de OVKK, die elders in de nieuwsbrief staan aangekondigd, of neem contact op met de OVKK. Energieke Dorpshuizen en Kulturhusen is een project van Doedens en Partners te Heeten, in samenwerking met de OVKK en Woertman & Massop Partners. Het project is mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. 3

4 SDO Op eigen initiatief een MFA SDO Het kulturhusconcept van de toekomst Op vrijdag 8 april 2011 wordt in het Holstohus te Olst een symposium gehouden over de betekenis van het kulturhus. Het symposium wordt georganiseerd voor dorpsorganisaties, bestuurders van Kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties, ambtenaren en adviseurs. Aan de hand van actuele onderwerpen worden maatschappelijke ontwikkelingen onder de loep genomen en vertaald naar wat dit voor de dorpen en hun voorzieningen betekent. Thema s die aan de orde komen zijn onder meer: Het multifunctioneel centrum in Lattrop is ontstaan uit de gemeenschap zelf. In 2005 nam de Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp het initiatief om iets te doen aan de dreigende teloorgang van de voorzieningen in het dorp. Alles onder één dak, dat leek de beste manier. Hiervoor werd een haalbaarheidsonderzoek op touw gezet; uitgevoerd door MKB-adviseurs uit Delft. Ook de dorpsbewoners spraken een woordje mee. Een andere belangrijke stap was de aankoop van het pand van de Rabobank, dat vrijkwam toen het bankkantoor werd opgeheven. Voor de verbouw, het beheer en de exploitatie van het gebouw werd een stichting opgericht. Inmiddels biedt het centrum onderdak aan een fysiotherapeut, een kapsalon, een pedicure en een schoonheidssalon. Bovendien is het gebouw vorig jaar uitgebreid met een ruimte voor de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang van de naastgelegen basisschool. En natuurlijk, je kunt er nog steeds pinnen. Dit jaar is van het Oranjefonds een subsidie van euro ontvangen om de gemeenschappelijke ruimte zodanig in te richten, dat de stichting Welzijn Ouderen er geregeld maaltijden kan organiseren voor de senioren in het dorp. Hiermee wordt de ontmoetingsfunctie van het gebouw versterkt. Een gezonde exploitatie werd door het Oranjefonds als belangrijke voorwaarde gesteld. Voor het multifunctioneel centrum geen probleem: de kosten voor beheer zijn minimaal doordat de gebruikers zorg dragen voor hun eigen werkruimte. Ook zijn er geen veeleisende voorzieningen als horeca of sport. De lasten voor onderhoud en hypotheek zijn met een financieel plan afgedekt. Meer informatie? Neem dan contact op met bestuurslid René Groener, telefoon: Het ondernemerschap en het meer klantgericht werken Het belang van gezamenlijk programmeren en de inzet van sociaal kapitaal De economie van het dorp en de rol van het Kulturhusconcept Het voorzieningenbeleid: over gemeentegrenzen heen, spreiding en bereikbaarheid Het symposium duurt van 9.00 uur tot uur. Inschrijving kan via Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Beleidsplan Van vitaal belang voor een leefbaar platteland Beleidsplan OVKK Voor de periode heeft de OVKK een nieuw beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan is opgenomen in de linker menubalk van onze website. 4

5 Dorpsplanplus in Aadorp In Dorpsplanplus werken de OVKK, Stimuland, Het Oversticht en Landschap Overijssel gezamenlijk aan de ontwikkeling van dorpsplannen. Namens Het Oversticht is Tamara Ekamper betrokken bij het dorpsplan voor Aadorp. Zij vertelt iets over haar activiteiten. Twee jaar geleden tekenden de toenmalige voorzitter van het Plaatselijk Belang Aadorp en de wethouder van de gemeente Almelo het dorpsplanplus-convenant. Met hun handtekeningen gaven zij het startsein voor de uitvoering van acht projecten. In die projecten staat ontmoeting centraal; met plannen voor onder andere een betere samenwerking tussen de twee scholen, multifunctioneel gebruik van het dorpshuis, wandelroutes rondom het dorp en speelplekken voor de jeugd. Daarnaast aandacht voor verkeersveiligheid en woonmogelijkheden voor starters en senioren. Tussenstand Na twee jaar was het tijd geworden voor het opmaken van een tussenstand. Er kwamen signalen dat sommige bewoners ontevreden waren over de voortgang van de projecten. We wilden in alle openheid met de betrokkenen in gesprek Nieuwe prijsvraag Duurzaam Dorp De prijsvraag Duurzaam Dorp gaat in herhaling. Ook in 2011 kunnen dorpen en buurten die plannen hebben voor de verduurzaming van hun leefomgeving dingen naar een prijs. Er zijn twee prijzen van euro te verdelen. Kijk op s/ milieu/duurzaamheid/duurzaamdorp voor alle informatie over de prijsvraag. Of neem meteen contact op met programmaleider Jaap om te achterhalen waar de pijn zat en wat we er met elkaar aan zouden kunnen doen. Resultaten Uit de presentaties van de werkgroepen bleek dat zij de afgelopen twee jaar zeker niet stil hebben gezeten. De verkeersknelpunten zijn geïnventariseerd, er is een haalbaarheidsstudie naar multifunctionele voorzieningen in t Aahoes uitgevoerd, met de woningcorporatie en de wethouder is meermalen gesproken over de woonwensen van Aadorpers, er zijn voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een wandelpad en voor de realisatie van een nieuw speeltoestel. Concrete resultaten laten echter op zich wachten. Het dorpsplan van Aadorp kent namelijk grote en kostbare projecten die een lange adem vergen. Zo is er voor de aanleg van het wandelpad langdurig met het waterschap gepraat over de bouw van een bruggetje. Op zich niet erg, maar een leerpunt is wel dat we moeten blijven communiceren over de voortgang. Kleinere doelen Het laatste deel van de evaluatieavond is gebruikt om te bekijken wat er in de Huurman, of Jaap Huurman geeft ook informatie tijdens de Regiobijeenkomsten van de OVKK, die elders in Kernpunt staan aangekondigd. Inspiratie kunt u opdoen tijdens de Overijsselse Schone Energiemarkt, die plaatsvindt op zaterdag 16 april 2011 van tot uur in de Saxion Hogeschool te Deventer. Tamara Ekamper komende twee jaar wel kan. Daarbij gaat het om het realiseren van kleinere, haalbare doelen naast de lopende initiatieven. Een eerste stap hierin is het oprichten van een activiteitencommissie en een activiteitenkalender. Krimp te lijf met een folder In sommige delen van het land komen steeds minder mensen op het platteland te wonen. Ook in Overijssel moeten we er rekening mee houden dat de dorpen last krijgen van de krimp. Nu al doet zich het verschijnsel van zachte krimp voor: de samenstelling van de bevolking raakt door migratie uit balans en vertoont een overmaat aan bijvoorbeeld ouderen of juist jonge gezinnen. Om de krimp voor te blijven zijn dorpsbelangenorganisaties al druk bezig met het promoten van hun dorp. Dit kan bijvoorbeeld door een leuke folder. Een mooi voorbeeld is die van het Zeeuwse dorpje Ellewoutsdijk. Onder andere de mogelijkheden met het dorpsbusje (leerlingenvervoer, vervoer naar de weekmarkt in Goes), de SRV-wagen, de jachthaven en t Kerkje (bovenplaatselijk cultuurpodium) zorgen er volgens de folder voor dat het er prima wonen is. De 5000 folders gaan naar makelaars, de woningcorporatie en iedereen die trots is op het dorp en dit wil uitdragen. Ga voor de folder naar en klik vervolgens op <Borsele en dorpen> <Ellewoutsdijk> en de link <Wonen in Ellewoutsdijk>. 5

6 Lentekriebels Het is lente. De eerste dagen zien er veelbelovend uit; ideaal weer om erop uit te trekken. Het treft dat de eerste Sallandse ommetjes beschikbaar komen. Op 1 april heeft gedeputeerde Piet Jansen twee ommetjes van de werkgroep Bathmen geopend. Op 15 april komt het ommetje van Luttenberg aan beurt. En er volgen er nog meer. Tot die tijd zijn de werkgroepleden druk in de weer om de laatste hand aan hun ommetje te leggen, zoals het plaatsen van de markeringspalen en het aanbrengen van routepijlen. Bij het startpunt van elk ommetje komt een informatiebord te staan. Bovendien rollen er routefolders van de drukpers. Naast de benodigde route-informatie wordt in de folders ook stilgestaan bij enige cultuurhistorische wetenswaardigheden over het dorp en de omgeving. Regioavonden 2011 Beleef het Boerenlandschap; ommetjes in Salland is een project van Landschap Overijssel, in samenwerking met de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen en Stichting Stimuland. Het project is mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. Vrienden van de OVKK Waterschap Groot Salland Beter Wonen IJsselmuiden De Woonplaats Enschede Salland Wonen Raalte Wetland Wonen Vollenhove Woningstichting Hellendoorn Woonconcept Meppel Kernpunt is mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel Colofon Kernpunt is een uitgave van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen en verschijnt 4 x per jaar. OVKK Postbus AE Nijverdal Redactie Kor Pollema Binnenkort worden de befaamde Regiobijeenkomsten van de OVKK gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die van belang zijn voor de exploitatie van het dorpshuis of multifunctionele accommodatie. De deelnemers krijgen gelegenheid voor het stellen van vragen en kunnen tevens elkaar informeren over problemen en oplossingen. Datums en locaties: Dinsdag 19 april, Dorpshuis Timmersmanshuis te Nieuw Heeten Woensdag 20 april, Kulturhus Rabo de CoCer te Rossum Op elke avond geeft Marco Massop tekst en uitleg over het project Energieke Dorpshuizen en Kulturhusen. Deelnemers aan dit project kunnen via een collectief contract aan goedkopere energie komen. Ook kunnen deelnemende dorpshuizen met een korting van 90% een energiescan laten maken: de zogenaamde EPA-U. Jaap Huurman van de Provincie Overijssel informeert de aanwezigen over de tweede ronde van de prijsvraag Duurzaam Dorp. Vorig jaar streden tien Overijsselse dorpen om deze titel. Een duurzaam dorp schept nieuwe kansen voor sociale samenhang, lokale werkgelegenheid en waardebehoud van de woningen. De avonden zijn bestemd voor besturen van dorps- en buurthuizen, multifunctionele accommodaties en plaatselijke belangenorganisaties. Vormgeving Wil Scholten Grafisch Ontwerp Bestuur P.J.J. Boerman Basse, Tel A.G.J. Bosch, voorzitter Welsum, Tel R.J. Ossel Losser, Tel H.J. Ploeg, penningmeester Ambt Delden, Tel M.M. Timmerman, Vollenhove, Tel B.J. Warmelink, secretaris Stegeren, Tel Erelid T.M.W.A. Ibes, Luttenberg 6

Bal ligt nu bij de dorpen

Bal ligt nu bij de dorpen Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen December 2010 Stokkum Locatie: Zwolle, Provinciehuis Datum: vrijdag 26 november 2010 Organisatie: de partners van het consortium Dorpsplanplus Symposium

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Koeien langs het ommetje Marienheem

Koeien langs het ommetje Marienheem Zes ommetjeswerkgroepen zijn druk met het voor elkaar maken van een aantal prachtige ommetjes door heel Overijssel. Daarbij hebben jullie regelmatig dezelfde vragen. Vandaar dat we een soort nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Maart 2012 Investeren in mensen Oude schuur in Beuningen Hoe blijf je als dorp de krimp een stap voor? Zeker, in Overijssel loopt het zo n vaart nog

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Almelo, 26 april Geachte leden van Provinciale Staten,

Almelo, 26 april Geachte leden van Provinciale Staten, Almelo, 26 april 2007 Geachte leden van, Graag bieden wij u namens alle bewoners van het Overijsselse platteland deze boodschappenlijst aan. Ze zijn het resultaat van de eerste Overijsselse PlattelandsDialoog

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen December 2011 Harde noten gekraakt tijdens PlattelandsParlement Onlangs vond voor de vierde keer het Nationale PlattelandsParlement plaats. Ruim 300

Nadere informatie

Kleine scholen en leefbaarheid

Kleine scholen en leefbaarheid Kleine scholen en leefbaarheid Een samenvatting van de resultaten van een praktijkonderzoek onder scholen en gemeenten in Overijssel over de toekomst van kleine scholen in relatie tot leefbaarheid Inleiding

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst verbinden van werelden ambities in Overijssel Verslag van de hoofdpunten

Netwerkbijeenkomst verbinden van werelden ambities in Overijssel Verslag van de hoofdpunten Netwerkbijeenkomst verbinden van werelden ambities in Overijssel Verslag van de hoofdpunten Op vrijdag 14 december gingen 80 vertegenwoordigers van kulturhusen en multifunctionele accommodaties, ambtenaren,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Duurzaam Heino 2011-2012

Jaarverslag Stichting Duurzaam Heino 2011-2012 1 Jaarverslag Stichting Duurzaam Heino 2011-2012 Oprichting in 2011. De Stichting Duurzaam Heino (SDH) werd op 20 mei 2011 ten overstaan van de Heinose notaris mw. mr. H.E. van der Werf door Johan Seekles,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Mei 2010 Themabijeenkomst baart opzien Onderwerp: Verkeer & Platteland Datum: 22 maart 2010 Gastsprekers: Lia Roefs (Tweede Kamerlid PvdA), Job Klaasen

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015. Centrumplan Daarlerveen

Nieuwsbrief Maart 2015. Centrumplan Daarlerveen Nieuwsbrief Maart 2015 Centrumplan Daarlerveen 1 Beste inwoners van Daarlerveen, Terugblik op ontstaan Centrumplan Daarlerveen Nog even de schouders er onder en dan staat uw nieuwe Kulturhus er! Dit klinkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Oktober 2011 Noaberschap cruciaal voor leefbaarheid Stoomgemaal Mastenbroek Niet eens zozeer de voorzieningen, als wel Noaberschap is van onderscheidend

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven.

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven. Opzet Dorpsontwikkelingsplan 2 2012-2017 Buitengewoon wonen, werken en leven. Inleiding is een vervolg op het eerste dorpsplan (2004-2010). Dit nieuwe dorpsplan loopt vanaf 2011 tot 2017. Momenteel zijn

Nadere informatie

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl februari 2012 orps ook in noord-holland Dorpshuizen hart van het dorp www.pdnh.nl d o r p s h u i z e n h a r t va n h e t d o r p o o k i n n o o r d - h o l l a n d Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Kloosterhaar voor elkaar!

Kloosterhaar voor elkaar! Wat vooraf ging Wat vindt ù belangrijk voor ons dorp? Deze vraag heeft Plaatselijk Belang in 2011 voorgelegd aan alle inwoners van. Van de 590 gezinnen die de enquête kregen voorgelegd heeft bijna de helft

Nadere informatie

Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012

Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012 Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012 www.dorpsraadkelpen-oler.nl 1 Agenda 1. Opening. 2. Vaststelling van de agenda. 3. Buurtpreventie Maurice Henk 4. Verslag jaarvergadering

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VOORWOORD

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VOORWOORD ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VOORWOORD Het jaar 2014 kenmerkte zich voor de OVKK als een jaar van verandering en anticipatie op de komende periode. Om dit behapbaar en concreet te maken is energie gestoken

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

Te huur. 13 multifunctionele woningen Canneveltstraat/Wheeme in Vollenhove. Duurzaam en comfortabel wonen nabij de stadskern van Vollenhove

Te huur. 13 multifunctionele woningen Canneveltstraat/Wheeme in Vollenhove. Duurzaam en comfortabel wonen nabij de stadskern van Vollenhove Wetland Wonen Groep Weg van Rollecate 11a 8325 CP Vollenhove Postbus 18 8325 ZG Vollenhove Tel.nr. 0527-249710 Fax.nr. 0527-249730 www.wetlandwonen.nl info@wetlandwonen.nl Te huur 13 multifunctionele woningen

Nadere informatie

Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen

Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen ANBI-status Vereiste vermelding van gegevens in verband met de ANBI-status Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen De Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen, hierna

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Leefbaarheid is mensenwerk. Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM

Leefbaarheid is mensenwerk. Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM Leefbaarheid is mensenwerk Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM Programma Wat is leefbaarheid? Krimp en leefbaarheid Ontwikkelingen op het platteland Hoe meet je leefbaarheid? Wat is van invloed

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

PROJECT DUURZAAMHEID INFORMATIEBIJEENKOMST 18 DECEMBER 2012 VV BERKUM PAGINA 1 VAN 20

PROJECT DUURZAAMHEID INFORMATIEBIJEENKOMST 18 DECEMBER 2012 VV BERKUM PAGINA 1 VAN 20 PROJECT DUURZAAMHEID INFORMATIEBIJEENKOMST 18 DECEMBER 2012 VV BERKUM PAGINA 1 VAN 20 DUURZAAMHEID EN SPORT DOELSTELLING Duurzaamheid op de bestuurstafels Daarmee groene euro s verdienen voor de clubs

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Wat houdt een dorp leefbaar en vitaal?

Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Wat houdt een dorp leefbaar en vitaal? Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Wat houdt een dorp leefbaar en vitaal? Frans Thissen Een dorp: Nisse 1955 Wat houdt een dorp leefbaar en vitaal? 2 Een dorp: Nisse

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

ENQUÊTE BASISONDERWIJS Z W A R T E B R O E K - T E R S C H U U R

ENQUÊTE BASISONDERWIJS Z W A R T E B R O E K - T E R S C H U U R ENQUÊTE BASISONDERWIJS Z W A R T E B R O E K - T E R S C H U U R Onderzoek naar de wensen van de ouders over de toekomst van het basisonderwijs in de dorpen Zwartebroek en Terschuur Onderdeel van COLOFON

Nadere informatie

DORPSVISIE ONDERDENDAM UITWERKING POP-PILOT

DORPSVISIE ONDERDENDAM UITWERKING POP-PILOT DORPSVISIE ONDERDENDAM UITWERKING POP-PILOT PRESENTATIE Historie en aanleiding Werkwijze Visie Maatregelen Empowerment / dorpsinitiatief HISTORIE EN AANLEIDING Onderdendam: op een kruispunt van waterwegen

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

De kracht van Overijssel: aan de slag en vinger aan de pols. Inhoud. Ledenkamer. CDA gaat voor zichtbaar sociaal flankerend beleid.

De kracht van Overijssel: aan de slag en vinger aan de pols. Inhoud. Ledenkamer. CDA gaat voor zichtbaar sociaal flankerend beleid. Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergeven? Klik dan hier voor de online versie De kracht van Overijssel: aan de slag en vinger aan de pols Ons motto voor de behandeling van de begroting. De begroting

Nadere informatie

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid 2016-728 Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Commissie Omgevingsbeleid op 23 maart 2016 - Provinciale Staten op 13 april 2016 - fatale beslisdatum: 13 april

Nadere informatie

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN VKK Gelderland Uitgangspunten dorpsplan volgens VKK Methodiek Succesfactoren en Struikelblokken VKK GELDERLAND Overkoepelende organisatie voor dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

Jaarplan 2015 VKK-FDG

Jaarplan 2015 VKK-FDG Jaarplan 2015 VKK-FDG De activiteiten van de stichting Werkorganisatie VKK-FDG zijn ondergebracht in de volgende vier thema s: 1. Communicatie en informatie 2. Programmering leefbaarheid en voorzieningen

Nadere informatie

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid Resultaten onderzoek en vervolg Januari 2013, Leonie Schijven & Albert Aalvanger Inhoud van de presentatie IDOP (kader) Uitvoering IDOP Nederwetten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst Welkom bij tekst Presentatie 4 november 2014 Paul Disselhorst tekst Programma: Stand van zaken SallandGlas. Waarom ook alweer? Terugblik op vooruitgang. De voordelen op een rij. Wat kost het? Wat krijgt

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Doel Resultaat Tijdspad Partners Probleem eigenaar

Doel Resultaat Tijdspad Partners Probleem eigenaar Overzicht Plannen van Aanpak Welsum. Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten. De verschillende en hebben eenmalig een budget aangevraagd en kunnen op korte termijn van

Nadere informatie

Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen

Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen Een studie naar de effecten van een dorpsplan en de ervaringen van dorpsbelangenorganisaties met de uitwerking ervan in 16 kleine kernen September 2009 Bevindingen

Nadere informatie

Van harte welkom NU EN IN DE TOEKOMST WAT LEEFT ER BIJ U?

Van harte welkom NU EN IN DE TOEKOMST WAT LEEFT ER BIJ U? Van harte welkom NU EN IN DE TOEKOMST WAT LEEFT ER BIJ U? Programma 1. De dorpsraad in 2011, een kort verslag 2. Verslag enquête Samen verder bouwen Pauze 3. Vragen en discussie en vervolg 4. Rondvraag

Nadere informatie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie Bijlage Aktualisering van de opgestelde dorpsvisie 1 Inleiding: waarom een aktualisering van de dorpsvisie? In onze dorpsvisie van juni 2006 staan de toekomstige gewenste ontwikkelingen van Garyp verwoord.

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Beesd, oktober 2017 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Resultaten enquête woonbehoeften Beesd 4 Enquête woonbehoeften Beesd 12 Beesd voor Elkaar 18 - 3 - Voorwoord

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis 21-12-2011 Samen sterk naar de toekomst 1 De toekomst van ons dorp = De zorg van het dorp zelf! Een gezamenlijke verantwoordelijkheid 2 Invulling avond Doel avond:

Nadere informatie

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout Zorg om het Dorp Mariahout Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorg om het Dorp Mariahout Inleiding Bij het uitwerken van het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort

Nadere informatie

Dorpen in verandering de veranderende positie van lokale voorzieningen

Dorpen in verandering de veranderende positie van lokale voorzieningen de veranderende positie van lokale voorzieningen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Nisse, een dorp in verandering 1955 Nisse, een dorp in verandering 1979

Nadere informatie

Voor ons ligt de Perspectiefmota , de opmaat voor de begroting in november.

Voor ons ligt de Perspectiefmota , de opmaat voor de begroting in november. Inleiding. Voor ons ligt de Perspectiefmota 2015-2019, de opmaat voor de begroting in november. Wij danken alle ambtenaren, die antwoord hebben gegeven tijdens het vragenuurtje of mailwisselingen. Een

Nadere informatie

Checklist.

Checklist. Wandelnetwerk Zeeland Checklist www.zeeland.nl Checklist Wandelnetwerk Zeeland De inzet van het Wandelnetwerk Zeeland is drieledig, namelijk het ontsluiten van het platteland voor de wandelaar, de realisatie

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Visie voor Marken op de Toekomst (1/20)

Visie voor Marken op de Toekomst (1/20) Visie voor Marken op de Toekomst (1/20) -Waarom, hoe en wat? -Speerpunten visie -Knelpunten -Vragen? Openbare Vergadering Eilandraad 1 december 2014 Visie voor Marken op de Toekomst (2/20) Waarom? Leefbaarheid

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen. In de provinciale verkiezingsprogramma s mogen de speerpunten

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: 23 Onderwerp:

Nadere informatie

Inhoud betoog. Aanleidingen. MFA = multi. Functies. De meerwaarde van multi. MFA Aanleidingen MFA = multi Meerwaarde Trends en breuklijnen Resumé

Inhoud betoog. Aanleidingen. MFA = multi. Functies. De meerwaarde van multi. MFA Aanleidingen MFA = multi Meerwaarde Trends en breuklijnen Resumé De meerwaarde van multi Jasper van der Wal 23 november 2010 Inhoud betoog MFA Aanleidingen MFA = multi Meerwaarde Trends en breuklijnen Resumé 1 2 Aanleidingen nieuwbouw- of renovatiemoment voorzieningen

Nadere informatie

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014!

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! Nr 1 Nieuwsbrief Wij wensen u een groene Kerst en een gelukkig en duurzaam 2014! gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! De start van, de meest duurzame wijk van Limburg,

Nadere informatie

Project Duurzaam Wonen. s-heer Hendrikskinderen

Project Duurzaam Wonen. s-heer Hendrikskinderen Project Duurzaam Wonen s-heer Hendrikskinderen DORPSPLAN Aanbevelingen Dorpsplan over WONEN Er moeten seniorenwoningen, starterswoningen en woningen voor jonge gezinnen gebouwd worden. Aanbevelingen Dorpsplan

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid.

Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid. Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid. Aanleiding: Toekomstvisie Oostflakkee 2030 In oktober 2007 is de voormalige gemeente Oostflakkee gestart met de ontwikkeling van een Toekomstvisie

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Meteren, 15 januari 2014 Inleiding Coöperatieve vereniging 11duurzaam heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet voor duurzaamheid

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Beltrum is toe aan de Next step. Een passende woningvoorraad voor jong en oud en dus meer sturing op de BELTRUMSE behoefte!

Beltrum is toe aan de Next step. Een passende woningvoorraad voor jong en oud en dus meer sturing op de BELTRUMSE behoefte! Beltrum is toe aan de Next step Een passende woningvoorraad voor jong en oud en dus meer sturing op de BELTRUMSE behoefte! Maandag 28 november 2016 Beltrum,3.000 inwoners: 1. Bekend van Klompen, Survival,

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE SMELEHOF. Publicatie op website Smelehof oktober 2016

TOEKOMST VAN DE SMELEHOF. Publicatie op website Smelehof oktober 2016 TOEKOMST VAN DE SMELEHOF Publicatie op website Smelehof oktober 2016 Accommodatiebeleid Gemeente Venray Voor gemeenschapshuizen en wijkgebouwen Per 1 januari 2018 treedt overheid terug, accommodaties moeten

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Duurzaam wonen en leven in Mariahout. 12 oktober Inleiding Ria Lindeman voorzitter ZOD Vereniging Zorg om het Dorp in Mariahout

Duurzaam wonen en leven in Mariahout. 12 oktober Inleiding Ria Lindeman voorzitter ZOD Vereniging Zorg om het Dorp in Mariahout Duurzaam wonen en leven in Mariahout 12 oktober 2015 Inleiding Ria Lindeman voorzitter ZOD Vereniging Zorg om het Dorp in Mariahout Duurzaamheid People, Planet and Profit (Verenigde Naties, 1987) evenwichtige

Nadere informatie

Een dorpshuis voor Langelo

Een dorpshuis voor Langelo Een dorpshuis voor Langelo Wat vindt u? Opbrengst bijeenkomst 28 juni 2016 Stichting School/Dorpsbelangen Langelo Een dorpshuis voor Langelo: wat vindt u? Op 28 juni 2016 hebben Stichting De School en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014 1 AGENDA 20.00 uur 1. Welkom / opening 2. Kort voorstelrondje 3. Inventarisatie van initiatieven die aanwezigen graag willen bespreken 4. Vaststellen agenda 5. Korte presentatie Duurzaam Hilversum & Hilversum

Nadere informatie

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - Introductie

Nadere informatie

Werksessie. Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media. Inspiratiedag 4 oktober 2014

Werksessie. Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media. Inspiratiedag 4 oktober 2014 Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media Inspiratiedag 4 oktober 2014 Samenwerken, voorbereid op de toekomst Niels Olthof, VKK-FDG Stef Veldkamp, dorpsraad Gaanderen Even

Nadere informatie