Bal ligt nu bij de dorpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bal ligt nu bij de dorpen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen December 2010 Stokkum Locatie: Zwolle, Provinciehuis Datum: vrijdag 26 november 2010 Organisatie: de partners van het consortium Dorpsplanplus Symposium schetst toekomstperspectief Bal ligt nu bij de dorpen Binden, boeien en behouden van inwoners betekent zoveel als het betrekken van die inwoners bij het beleid. Met deze woorden opende Sabine Uitslag het symposium Toekomst voor dorpen de agenda voor vitale dorpsgemeenschappen. Het symposium kende een grote opkomst: meer dan 160 personen van divers pluimage, zoals beleidsmedewerkers, bestuurders en dorpsbewoners. Even divers waren de sprekers. Gedeputeerde Piet Jansen en Henk Aalderink, burgemeester van Bronckhorst, voerden het woord; maar ook plaatselijke belangenorganisaties bij monde van Evert Jan Hof uit Hoonhorst en Bert van der Woude uit IJhorst. Sabine Uitslag, Tweede Kamerlid CDA Wat staat er voor het toekomstige dorp op de agenda? Bij gedeputeerde Piet Jansen is dat samenwerking: hét sleutelwoord om te komen tot vitale dorpen. Een prominente rol hierin dicht hij toe aan de dorpsbewoners zelf. Aan hen het initiatief voor versterking van de leefbaarheid, welzijn en zorg voor elkaar. Henk Aalderink had het fenomeen krimp op de agenda staan. Groningen en Limburg kampen reeds met een afnemend inwonertal, met alle bijverschijnselen van dien. Naar zijn mening moet hierop geanticipeerd worden door middel van het creëren van nieuwe werkgelegenheid, herijking van de voorzieningen en een goede woonkwaliteit. Lees verder op pagina 2 Krimp! In delen van Nederland neemt het inwonertal af. Naar verwachting zal deze krimp steeds verder om zich heen grijpen. Krimp wordt vaak als iets negatiefs gezien. Gert-Jan Hospers ziet het echter niet zo somber in. Hij pleit voor een creatieve aanpak en bespreekt in dit boek verschillende mogelijkheden van wonen in de natuur tot de terugkeer van de SRV-man en andere mobiele dienstverleners. Het boek leest prettig weg. De auteur is als docent en hoogleraar verbonden aan de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen. Titel: Krimp! Auteur: Gert-Jan Hospers. ISBN: Prijs: 19,50. 1

2 Vervolg van pagina 1 Tijdens de forumdiscussie kwam het onderwerp Leefbaarheid ter sprake. Vanuit het forum werd gesteld dat leefbaarheid vooral een kwestie is van sociale vitaliteit. De zaal ging hier niet helemaal in mee. Materiële zaken zoals bedrijvigheid, ruimtelijke inrichting en voorzieningen zouden wel degelijk van belang zijn voor de leefbaarheid van het dorp. Bepaalt het aantal inwoners het voorzieningenniveau of bepaalt het voorzieningenniveau het aantal inwoners? Hoonhorst en IJhorst werden opgevoerd als lichtend voorbeeld van hoe-het-moet. Beide dorpen zijn namelijk gezegend met betrokken bewoners die een inventieve blik op de toekomst werpen. Evert Jan Hof en Bert van der Woude gaven tekst en uitleg bij de verschillende initiatieven voor de leefbaarheid. Het symposium kenmerkte zich door een grondige probleemverkenning. Waar de discussie zich toespitste op mogelijke oplossingen, bleef deze nochtans steken in algemeenheden als sociale cohesie, vertrouwen en de schouders eronder. Als basis prima natuurlijk, maar hoe geef je aan dat alles handen en voeten? En blijft de overheid lokale initiatieven actief faciliteren? Dorpsplanplus heeft zich bewezen als een middel waarmee concreet werk kan worden gemaakt van de toekomst van het dorp. Over twee jaar loopt Dorpsplanplus af. De OVKK bekijkt samen met de partners Het Oversticht, Landschap Overijssel en Stimuland of dit instrument, al dan niet in aangepaste vorm, ook daarna ingezet kan worden. Forumleden Andre Bus, Douwe Prinsse en Hans Peter Benschop Toekomst voor dorpen - de agenda voor vitale dorpsgemeenschappen is mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. Het uitgebreide verslag treft u aan op onze website Nieuws van de LVKK Net als de overige provinciale organisaties is de OVKK aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). De LVKK is er voor kennisuitwisseling, gezamenlijke belangenbehartiging en het doorgeven van de belangrijke signalen. LANDELIJKE VERENIGING VOOR KLEINE KERNEN Ten behoeve van een meer inhoudelijke kennisdeling is besloten om jaarlijks een kaderdag te houden, bestemd voor bestuurders en coördinatoren van de provinciale koepels. Tijdens de kaderdag zal een actueel thema nader worden uitgediept en toegelicht. De eerste kaderdag wordt georganiseerd in april Voorts is de LVKK doende met de voorbereiding van het Nationale PlattelandsParlement Tijdens dit evenement kunnen plattelandsbewoners direct met Tweede Kamerleden in gesprek gaan over verschillende zaken die spelen op het platteland. De plattelandsbewoners bepalen de gespreksonderwerpen. Het PlattelandsParlement is echter geen formeel parlement. Steeds nadrukkelijker gaat de problematiek van de dorpshuizen onderdeel worden van de werkzaamheden van de LVKK. Het dagelijks bestuur is uitgebreid met twee leden uit de dorpshuizensfeer. Ook wordt gewerkt aan een projectplan waarmee voorzien wordt in de aanstelling van een landelijke functionaris ten behoeve van de dorpshuizen. 2

3 Gebouw Ankum staat voor nieuwe uitdaging Gebouw Ankum is een plaatje om te zien. Maar ook van binnen mag het dorpshuis er zijn. De zaal is voorzien van een goede dansvloer, een mooie bar en biedt verblijf aan maximaal tachtig personen. Voor een ieder kan de zaal naar wens worden ingedeeld met tafels en stoelen, statafels of juist zoveel mogelijk leeg. Verder is er in het gebouw een keuken aanwezig en twee bergingen. Aan de achterkant bevindt zich een ruim veld waar een tent kan worden opgezet, zodat bij mooi weer nog meer mensen een welkom geheten kan worden. Project Energieke dorpshuizen; laatste nieuws Het eerste deel van het project Energieke Dorpshuizen en Kulturhusen is afgerond. De Overijsselse dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en Kulturhusen zijn in dit traject benaderd met de vraag of zij bereid zijn mee te doen met de gezamenlijke inkoop van energie. Een grote groep heeft hiermee ingestemd. Ook hebben zij belangstelling getoond voor het nemen van andere energiebesparende stappen. Inmiddels zijn er met meerdere leveranciers inkoopgesprekken gevoerd, waaruit naar voren kwam dat er gemiddeld minimaal 15 à 20% bespaard kan worden op de energiekosten (niveau 2009). De werkelijke besparing kan vastgesteld worden op het moment van afsluiten van het contract. Het besparingspercentage kan dan lager of hoger zijn. Sinds jaar en dag fungeert het voormalig schoolgebouw als locatie waar bewoners, groepen en verenigingen met hun activiteiten terecht kunnen. Het bestuur van de Stichting Algemeen Verenigingsgebouw Ankum bestaat uit bewoners van Ankum en omstreken en heeft als taak om de sociale functie en het beheer van het gebouw te waarborgen. Nieuwe leden t Gebouwtje Stokkum en het Gemeenschapscentrum Aadorp hebben zich aangesloten bij de Samenwerkende Dorpshuizen Overijssel van de OVKK. Het bestuur van de OVKK heet hen van harte welkom. Momenteel staat het stichtingsbestuur voor een nieuwe uitdaging. De voorgevel van het gebouw zal worden voorzien van isolerende beglazing. Ook wordt de bestaande cv-installatie vervangen. De werkzaamheden beginnen in januari en worden uit eigen middelen gefinancierd. De kans op subsidie is namelijk zo goed als nihil. De OVKK wenst u een vitaal, leefbaar en gezond 2011 De tweede fase van het project is nu in voorbereiding. Het is de bedoeling dat er in deze fase vervolgstappen zullen worden gezet die concrete besparingen gaan opleveren: Sluiten collectief energiecontract (instappen op individuele basis) Uitvoeren van EPA-U advies om status gebouwen en besparingsinvesteringen vast te stellen Energiemanagement voor beheerders De deelnemende gemeenschapsaccommodaties ontvangen hierover begin volgend jaar nader bericht. Energieke Dorpshuizen en Kulturhusen is een project van Doedens en Partners te Heeten, in samenwerking met de OVKK en Woertman & Massop Partners. Het project is mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. 3

4 Winkels in de kleine kernen In de kleine kernen hebben veel winkels hun deuren voorgoed gesloten. Een groot deel van de dorpsbevolking heeft namelijk een baan buiten het eigen dorp, met als gevolg dat de boodschappen en andere bestedingen eveneens buiten het dorp worden gedaan. Toch blijft er wel degelijk vraag naar winkelproducten die in het dorp zelf worden aangeboden, wat bevestigd wordt door de voorzieningenenquête die de OVKK vorig jaar heeft gehouden. Die vraag is echter te klein en te gedifferentieerd voor een branchegebonden winkelvoorziening. De dorpssuper is meestal de laatste winkel die stand houdt. Maar in kernen met minder dan 1500 inwoners is ook die niet meer exploitabel. Voor de overige branches ligt de ondergrens al gauw op 2000 inwoners. Opvallend is echter dat vrij veel dorpen door de rijdende winkel worden bediend. In Overijssel zijn er ongeveer vijftien van deze wagens op de weg. Het merendeel opereert onder de formule Springer & Partners. De ondernemers zijn aangesloten bij de Coöperatie SAM (Samenwerkende Ambulante Melkhandel). Soms staan deze rijdende winkels niet op zichzelf, maar vormen ze een onderdeel van een groter bedrijf. Een aantal ondernemers houdt er bijvoorbeeld een internetwinkel op na, zodat de klanten via de website hun boodschappen kunnen bestellen. Als extra kunnen de bestelde boodschappen tijdens de avonduren aan huis worden bezorgd. Anderen gaan nog een stap verder en leveren ook aan bedrijven, scholen en kinderdagverblijven. Daarnaast bieden sommige rijdende winkels diensten aan, zoals een TPG-servicepunt. Combinaties van een vaste winkel met een of meer rijdende winkels komen ook voor. De rijdende winkel is dus niet voor één gat te vangen. Precies hier ligt zowel de kern van het probleem als ook de sleutel tot een oplossing. Dankzij het combineren van functies en het leveren van maatwerk blijkt het mogelijk om in de kleine kernen een rendabele detailhandel op poten te zetten en te houden. Het probleem is echter dat er voor beginnende ondernemers geen concreet uitgangspunt bestaat om in een dorp aan een winkel te beginnen. Elk dorp vraag om een specifieke winkelvariant, bestaande uit verschillende functies en productgroepen. Momenteel bekijken de OVKK en de SAM of er een manier gevonden kan worden om op basis van maatwerk ondernemers te helpen in de opstart naar een winkel, aangepast aan de specifieke wensen van het dorp. Gemeenschapsaccommodaties hooglijk gewaardeerd Het Oranjefonds heeft in heel Nederland onderzoek gedaan naar het gebruik van de dorpshuizen en wijkaccommodaties en hoe bewoners tegen deze gemeenschapshuizen aankijken. Uit het onderzoek blijkt dat maandelijks maar liefst 2,6 miljoen mensen er gebruik van maken. Bovendien beschouwt het gros van de Nederlanders deze voorzieningen als zijnde onmisbaar voor de onderlinge verbondenheid. De uitkomst van het onderzoek laat zich in drie punten samenvatten: Ontmoetingsruimtes zijn populair: bijna de helft van de Nederlanders brengt wel eens een bezoek Nederlanders weten een groepsaccommodatie in de wijk te vinden, maar weten niet altijd wat er te doen is Positieve houding ten opzichte van groepsaccommodaties: sociaal, toegankelijk en vriendelijk imago en onmisbaar voor Nederland Het onderzoek is het eerste in Nederland dat specifiek ingaat op de beeldvorming en de functie van de gemeenschapsaccommodaties. Een opvallende uitkomst is dat wekelijks ruim 30% van de Nederlanders van twaalf jaar het dorpshuis of wijkgebouw bezoekt. Culturele activiteiten zijn favoriet. Die worden met 26% het meest bezocht. De talloze organisaties die activiteiten organiseren in ontmoetingsruimtes, kunnen lering trekken uit dit onderzoek. Zo blijkt dat Nederlanders matig tot redelijk op de hoogte zijn van de programmering.,,onder meer wat betreft de promotie is er dus nog werk aan de MFC De Ploats te Blokzijl; onmisbaar voor de gemeenschapszin. In het volgend nummer meer over deze prachtige accommodatie. winkel! Gezien het positieve beeld over de ontmoetingsruimtes, zal het zeker lonen mensen meer en beter te informeren over het activiteitenaanbod. Het onderzoeksrapport kan gedownload worden via de website van het Oranjefonds: Ga naar het zoekvenster en vul daar onderzoek dorpshuizen in. 4

5 Sallandse ommetjes naderen hun voltooiing Binnenkort is Salland zes nieuwe dorpsommetjes rijker. In Schalkhaar, Bathmen, Wesepe, Welsum, Nieuw-Heeten en Luttenberg zijn dorpsbewoners actief geweest met het bedenken van korte wandelroutes door hun dorp en het buitengebied. Begin volgend jaar wordt gestart met de daadwerkelijke realisatie van de routes, zoals het aanbrengen van markeringspaaltjes, een informatiebord, klaphekjes en bankjes. In de loop van de tijd is het landelijke gebied rond het dorp er niet toegankelijker op geworden. Vooral de grootschalige ruilverkavelingen zijn er de oorzaak van geweest dat talloze kruip-door-sluip-door-paden zijn verdwenen. Het maken van een ommetjesplan gaat dan ook vaak gepaard met een moeizame zoektocht naar nieuwe wandelmogelijkheden. Via Beleef het boerenlandschap; ommetjes in Salland worden de ommetjesmakers met raad en daad bijgestaan door een vakkundig projectteam, bestaande uit medewerkers van Landschap Overijssel, de OVKK en Stimuland. Bij het bedenken van een wandelroute moet er zeker ook bij agrariërs worden aangeklopt. Van hen is immers medewerking benodigd om agrarische grond weer toegankelijk te maken voor wandelaars. In de regel hebben die geen bezwaar, mits daarover heldere afspraken worden gemaakt. Boeren die een strook van hun land openstellen voor wandelaars kunnen trouwens rekenen op een tegemoetkoming via de regeling Boerenlandpaden. Voor het onderhoud kan een beroep gedaan worden op de regeling Groene en Blauwe Diensten. De aankleding van de route wordt gefinancierd met een subsidie van LEADER+. Al deze zaken worden in het project piekfijn geregeld. Het Europese Leaderprogramma ondersteunt deze initiatieven met een subsidie van euro voor de aanleg van de ommetjes. Op donderdag 25 november overhandigde gedeputeerde Piet Jansen tijdens een feestelijke bijeenkomst de Leadercheques aan de betrokken vrijwilligers. Beleef het Boerenlandschap; ommetjes in Salland is een project van Landschap Overijssel, in samenwerking met de Overijssels Vereniging van Kleine Kernen en Stichting Stimuland. Het project is mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. Themadagen Welkom op het platteland Op 15 en 17 november 2010 hielden de plattelandsvrouwenorganisaties ZijActief en NBvP Vrouwen van Nu de themadagen Welkom op het platteland. Medewerking werd verleend door Thea Kroese, streektaaldeskundige en bekend van haar optredens bij RTV Oost. Tijdens deze dagen kwam het thema Welkom op het platteland op een vrolijke en interactieve wijze aan de orde. Dat het thema leeft blijkt uit de ruim 70 deelnemers die zich hadden opgegeven. Thea Kroese vertelde over gewoonten en tradities op het platteland, de achtergronden en de betekenis hiervan in de huidige tijd. In een forum onder leiding van Alice Makkinga (Statenlid CDA Overijssel) werd gesproken over verbinding tussen de verschillende gebruikers van het nieuwe platteland en het belang hiervan. Wat zouden stad en platteland van elkaar moeten weten? Aan het forum namen deel: Thea Kroese, Berend Jan Warmelink (bestuurslid van de OVKK), Harry Nijhuis (streektaalconsulent van de Twentse Welle), Angelique Jurrius (communicatieadviseur) en Jan Evering (Statenlid CDA Overijssel). Website Regeling Boerenlandpad Het platteland wordt steeds populairder onder wandelaars. De website biedt informatie aan zowel de wandelaar als agrariërs. De agrariërs kunnen er terecht om inzicht te krijgen in de Regeling Boerenlandpad. Boeren, die hun land openstellen voor wandelaars, kunnen in het kader hiervan een vergoeding ontvangen. De wandelaar wordt per provincie op het spoor gebracht van attractieve wandelroutes. Klik je op Overijssel, dan tref je daar bijvoorbeeld de kuierroutes van Elsenerbroek en IJhorst aan. Voor meer informatie of ondersteuning bij de aanvraag voor de Regeling Boerenlandpad kunt u contact opnemen met de OVKK. 5

6 Woonbeheer Borne houdt bewoners betrokken Regelmatig wordt in Kernpunt aandacht geschonken aan een Vriend van de OVKK. De aandacht gaat dit keer uit naar Woonbeheer Borne. De woningcorporatie heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Er is Woonbeheer Borne veel aan gelegen dat haar huurders zich betrokken voelen bij hun buurt. Een van de middelen om dat te bereiken is de wijkschouw. Tijdens een gezamenlijke wandeling nemen vertegenwoordigers van de gemeente, de woningcorporatie en andere instellingen samen met de buurtbewoners de omgeving dan in ogenschouw. Carla Ruiter, manager van Afdeling Wonen, vertelt: Het voordeel van een wijkschouw is dat de bewoners direct en in hun eigen woorden hun opvattingen en wensen kenbaar kunnen maken. Politici, ambtenaren en de verschillende instellingen in de wijk krijgen op hun beurt een concreet beeld van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zij bekijken de wijk als het ware door de ogen van de bewoners. Mooi meegenomen is ook dat al tijdens de wijkschouw mogelijke oplossingen worden aangedragen waarover gelijk concrete afspraken worden gemaakt. De laatste vier jaren heeft Woonbeheer Borne zich intensief met de wijkschouw beziggehouden. De aandachtspunten blijven allang niet meer beperkt tot zaken als losliggende stoeptegels, zwerfvuil en foutparkeerders. Aan de wijkschouw is ook een sociaal element toegevoegd. Carla Ruiter: Voor bewoners is het belangrijk dat er ook aandacht wordt geschonken aan de beleving van de wijk. Voel ik mij wel thuis in deze buurt? Ademt de wijk de juiste sfeer? Wat is er nodig voor een aangenaam verblijfsklimaat? Verandering van de straatverlichting kan bijvoorbeeld veel bijdragen aan het gevoel van veiligheid op straat. Inmiddels is de leefbaarheid en veiligheid in een aantal wijken in Borne op deze manier aangepakt, tot grote tevredenheid van zowel de bewoners als de deelnemende partijen. In de toekomst zal de wijkschouw ook in Zenderen en Hertme plaatsvinden. Woonbeheer Borne bestaat 90 jaar. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumuitgave verschenen met de titel Van Bornse Hof naar Bornsche Maten. Het boek, dat geschreven is door de historica Gerda Remmers, beschrijft de groei van Borne en de vroegere woonomstandigheden van de gewone Bornenaren. Het boek is te koop bij het VVV-kantoor of de boekhandel in Borne. Vrienden van de OVKK Waterschap Groot Salland Beter Wonen IJsselmuiden De Woonplaats Enschede Salland Wonen Raalte Wetland Wonen Vollenhove Woningstichting Hellendoorn Woonconcept Meppel Stichting Woonbeheer Borne Kernpunt is mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel Colofon Kernpunt is een uitgave van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen en verschijnt 4 x per jaar. OVKK Postbus AE Nijverdal Redactie Kor Pollema Vormgeving Wil Scholten Grafisch Ontwerp Bestuur P.J.J. Boerman Basse, Tel A.G.J. Bosch, voorzitter Welsum, Tel R.J. Ossel Losser, Tel H.J. Ploeg, penningmeester Ambt Delden, Tel M.M. Timmerman Vollenhove, Tel B.J. Warmelink, secretaris Stegeren, Tel Erelid T.M.W.A. Ibes, Luttenberg 6

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen April 2011 Krimp in Overijssel Blokzijl behoudt vitaliteit ondanks teruglopend inwonertal Blokzijl Handleiding Ommetjes Wie voor het eerst door Blokzijl

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VOORWOORD

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VOORWOORD ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VOORWOORD Het jaar 2014 kenmerkte zich voor de OVKK als een jaar van verandering en anticipatie op de komende periode. Om dit behapbaar en concreet te maken is energie gestoken

Nadere informatie

Kleine scholen en leefbaarheid

Kleine scholen en leefbaarheid Kleine scholen en leefbaarheid Een samenvatting van de resultaten van een praktijkonderzoek onder scholen en gemeenten in Overijssel over de toekomst van kleine scholen in relatie tot leefbaarheid Inleiding

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Maart 2012 Investeren in mensen Oude schuur in Beuningen Hoe blijf je als dorp de krimp een stap voor? Zeker, in Overijssel loopt het zo n vaart nog

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

De Dorpenmonitor Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners

De Dorpenmonitor Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners De Dorpenmonitor Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners Anja Steenbekkers 25-10-2013 Symposium VKKL Samen bouwen aan (Lim)burgerschap Thema s en indicatoren Algemene conclusies: Dorpen rond

Nadere informatie

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: woensdag 4 mei 2016 14:44 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg Digitale leeszaal Van: VKKL, Spirato, Knooppunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Oktober 2011 Noaberschap cruciaal voor leefbaarheid Stoomgemaal Mastenbroek Niet eens zozeer de voorzieningen, als wel Noaberschap is van onderscheidend

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen December 2011 Harde noten gekraakt tijdens PlattelandsParlement Onlangs vond voor de vierde keer het Nationale PlattelandsParlement plaats. Ruim 300

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Handleiding projectplan

Handleiding projectplan Handleiding projectplan Een hulpmiddel bij het uitwerken van het meest Duurzame Plan van Twenterand Opgesteld door (NAAM) d.d. (DATUM) 0. Voorwoord...3 1. Aanleiding...3 2. Huidige situatie dorp, wijk,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Mei 2010 Themabijeenkomst baart opzien Onderwerp: Verkeer & Platteland Datum: 22 maart 2010 Gastsprekers: Lia Roefs (Tweede Kamerlid PvdA), Job Klaasen

Nadere informatie

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Rapport Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Voor: Oranje Fonds, Marinka Peerdemann Door: Mirjam Hooghuis Datum: 20 januari 2010 Project: 91688 Synovate Voorwoord Vanaf januari gooit het Oranje Fonds

Nadere informatie

Koeien langs het ommetje Marienheem

Koeien langs het ommetje Marienheem Zes ommetjeswerkgroepen zijn druk met het voor elkaar maken van een aantal prachtige ommetjes door heel Overijssel. Daarbij hebben jullie regelmatig dezelfde vragen. Vandaar dat we een soort nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Grondeigenaren die bijdragen aan een mooi landschap Een bedrijfslandschapsplan in de praktijk Nieuw wandelpad vormt ingang Duurzaamheidsvallei, Moerenburg- Opening Duurzaamheidsvallei

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Hellendoorn. E-news digitale nieuwsbrief ChristenUnie Hellendoorn. www.hellendoorn.christenunie.nl www.christenunie.nl

Hellendoorn. E-news digitale nieuwsbrief ChristenUnie Hellendoorn. www.hellendoorn.christenunie.nl www.christenunie.nl Hellendoorn Maand: maart Jaar: 2015 Volgnummer: 01 E-news digitale nieuwsbrief ChristenUnie Hellendoorn www.hellendoorn.christenunie.nl www.christenunie.nl Van het bestuur Deze Nieuwsbrief staat voor een

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015. Centrumplan Daarlerveen

Nieuwsbrief Maart 2015. Centrumplan Daarlerveen Nieuwsbrief Maart 2015 Centrumplan Daarlerveen 1 Beste inwoners van Daarlerveen, Terugblik op ontstaan Centrumplan Daarlerveen Nog even de schouders er onder en dan staat uw nieuwe Kulturhus er! Dit klinkt

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Kloosterhaar voor elkaar!

Kloosterhaar voor elkaar! Wat vooraf ging Wat vindt ù belangrijk voor ons dorp? Deze vraag heeft Plaatselijk Belang in 2011 voorgelegd aan alle inwoners van. Van de 590 gezinnen die de enquête kregen voorgelegd heeft bijna de helft

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Almelo, 26 april Geachte leden van Provinciale Staten,

Almelo, 26 april Geachte leden van Provinciale Staten, Almelo, 26 april 2007 Geachte leden van, Graag bieden wij u namens alle bewoners van het Overijsselse platteland deze boodschappenlijst aan. Ze zijn het resultaat van de eerste Overijsselse PlattelandsDialoog

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

De kracht van Overijssel: aan de slag en vinger aan de pols. Inhoud. Ledenkamer. CDA gaat voor zichtbaar sociaal flankerend beleid.

De kracht van Overijssel: aan de slag en vinger aan de pols. Inhoud. Ledenkamer. CDA gaat voor zichtbaar sociaal flankerend beleid. Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergeven? Klik dan hier voor de online versie De kracht van Overijssel: aan de slag en vinger aan de pols Ons motto voor de behandeling van de begroting. De begroting

Nadere informatie

Behoefte Netwerken bestuurders

Behoefte Netwerken bestuurders Behoefte Netwerken bestuurders Inleiding Binnen het thema regie en samenwerking voert Arcon één onderzoek uit, namelijk een behoefteonderzoek naar een bovenregionaal netwerk van bestuurders. Arcon is van

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst verbinden van werelden ambities in Overijssel Verslag van de hoofdpunten

Netwerkbijeenkomst verbinden van werelden ambities in Overijssel Verslag van de hoofdpunten Netwerkbijeenkomst verbinden van werelden ambities in Overijssel Verslag van de hoofdpunten Op vrijdag 14 december gingen 80 vertegenwoordigers van kulturhusen en multifunctionele accommodaties, ambtenaren,

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen

Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Ontwikkelingen op het platteland en de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen Frans Thissen Begrippen Voorzieningen (sociale infrastructuur):

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen. In de provinciale verkiezingsprogramma s mogen de speerpunten

Nadere informatie

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk De samenleving verandert. Bewoners pakken steeds meer zelf op en gemeenten geven meer ruimte aan lokale bewonersinitiatieven (CMO STAMM, 2015).

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013. Provincie Noord-Brabant

Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013. Provincie Noord-Brabant Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013 Provincie Noord-Brabant Volle bak, dat was het in de Bois le Duczaal van het provinciehuis op 16 januari 2013. Van begin

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven.

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven. Opzet Dorpsontwikkelingsplan 2 2012-2017 Buitengewoon wonen, werken en leven. Inleiding is een vervolg op het eerste dorpsplan (2004-2010). Dit nieuwe dorpsplan loopt vanaf 2011 tot 2017. Momenteel zijn

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN...

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... DE ZHVKK VERBREEDT UW HORIZON Beleidsnotitie voor Vrienden van de ZHVKK De hoofddoelstelling of missie van de ZHVKK is het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in

Nadere informatie

Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer

Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer meer voo lkaar re De samenleving verandert van een verzorgingsstaat in een samenleving waar mensen meer voor elkaar doen. Steeds meer inwoners van Haarlemmermeer pakken

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

VILSTEREN. Dorpsvisie van 2015 tot... Colofon: Provincie Overijssel Gemeente Ommen Saxion StadsLABE

VILSTEREN. Dorpsvisie van 2015 tot... Colofon: Provincie Overijssel Gemeente Ommen Saxion StadsLABE Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Plaatselijk Belang Vilsteren Stimuland Overijssel en de gemeente Ommen Colofon: Provincie Overijssel Gemeente Ommen Saxion

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Plaats logo. Organisatie. tekst. tekst. SallandGlas. VechtdalBreed. Andere initiatieven i.o. (o.a. Dalfsen en Kampen)

Plaats logo. Organisatie. tekst. tekst. SallandGlas. VechtdalBreed. Andere initiatieven i.o. (o.a. Dalfsen en Kampen) SallandGlas wordt coöperatie. De coöperatie SallandGlas is eigenaar van het glasvezelnetwerk. De aangesloten huizen/bedrijven zijn lid, en mede-eigenaar van het netwerk: het wordt dus úw/ons netwerk! Coöperatie

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2014 van Dorpsraad Lieshout. Waarom dit jaarverslag? Graag willen wij u informeren over het doel van de Dorpsraad en welke activiteiten we in

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: maandag 14 september 2015 16:00 Aan: M Wolfs; P Otten Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Spirato (doorgestuurd T. Weekers d.d. 14-09-2015) Van: Spirato [mailto:info=spirato.nl@mail195.atl21.rsgsv.net]

Nadere informatie

3 december december Aanvang 19:30 uur

3 december december Aanvang 19:30 uur Openbare bijeenkomst Dorpsraad Galder-Strijbeek Aanvang 19:30 uur Onderwerpen Dorpsraad Galder-Strijbeek Servicepunt Buurtpreventie gastspreker Frie van Rijsbergen, wijkagent Galder en Paul Sintnicolaas,

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

PUBLIEKSACTIVITEITEN EN COMMUNICATIE. Periode aug dec 2013

PUBLIEKSACTIVITEITEN EN COMMUNICATIE. Periode aug dec 2013 PUBLIEKSACTIVITEITEN EN COMMUNICATIE Periode aug dec 2013 1. MIDDELEN Banners bij bouwmarkten Om klusbedrijven en mensen die een nieuwe woning hebben gekocht of hun huis gaan renoveren te attenderen op

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Aan tafel in Overasselt

Aan tafel in Overasselt Aan tafel in Overasselt Dorp in ontwikkeling Overasselt maakte in 2009 een dorpsplan. Tijdens de Inspiratiedag op 3 oktober 2015 kregen we een rondleiding door het dorp om met eigen ogen de resultaten

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Checklist.

Checklist. Wandelnetwerk Zeeland Checklist www.zeeland.nl Checklist Wandelnetwerk Zeeland De inzet van het Wandelnetwerk Zeeland is drieledig, namelijk het ontsluiten van het platteland voor de wandelaar, de realisatie

Nadere informatie

Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Wat houdt een dorp leefbaar en vitaal?

Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Wat houdt een dorp leefbaar en vitaal? Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Wat houdt een dorp leefbaar en vitaal? Frans Thissen Een dorp: Nisse 1955 Wat houdt een dorp leefbaar en vitaal? 2 Een dorp: Nisse

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

www.salland.ltonoord.nl

www.salland.ltonoord.nl Workshop Gebiedscoalities door Ben Haarman voorzitter LTO Salland en Herman Menkveld voorzitter ANV Salland LTO Salland Beter samen Ondernemen Dan samen Ondergaan! ltosalland1@gmail.com www.salland.ltonoord.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN VKK Gelderland Uitgangspunten dorpsplan volgens VKK Methodiek Succesfactoren en Struikelblokken VKK GELDERLAND Overkoepelende organisatie voor dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201740 448860 / 448860 ONDERWERP M. Lode SB OA Kredietaanvraag planvoorbereiding AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Duurzaam Dorp Overdinkel. Presentatie bij Rapport Duurzaam Dorp Overdinkel 31 mei 2010 Otto Willemsen

Duurzaam Dorp Overdinkel. Presentatie bij Rapport Duurzaam Dorp Overdinkel 31 mei 2010 Otto Willemsen Duurzaam Dorp Overdinkel Presentatie bij Rapport Duurzaam Dorp Overdinkel 31 mei 2010 Otto Willemsen Waar komt Overdinkel vandaan? Agrarische achtergrond, textieldorp in 20 e eeuw. Mensen uit alle windstreken

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Houd je dorp op gang

Houd je dorp op gang Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Oktober 2012 Houd je dorp op gang Gezicht op Zalk Nederland vergrijst. De samenleving telt steeds minder jongeren en vooral de dorpen krijgen met een

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Brabantse Dorpen. Frans Thissen. en de veranderingen van binding en identiteit UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Brabantse Dorpen. Frans Thissen. en de veranderingen van binding en identiteit UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM en de veranderingen van binding en identiteit Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Het verhaal van Brabant Veranderende dorpen Oebele van Zuilen: (over de

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Looptijd onderzoek: vierde kwartaal 2014 Rapport: 24 december 2014 Inleiding Voor u liggen de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek van uw vereniging ETV

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

provincieþrenthe de heer P.A. Zwiers Assen, 19 juli 2017 Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 4l Reglement van orde over

provincieþrenthe de heer P.A. Zwiers Assen, 19 juli 2017 Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 4l Reglement van orde over prouinciehuis Vesterbrink r, Assen postadres Postbus rzz,94oo ac Assen www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 provincieþrenthe Aan: de heer P.A. Zwiers (i.a.a. de overige Statenleden) Assen, 19 juli 2017 Ons kenme

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

- Contouren Sint Anna Klooster - Circa 120 inwoners en omwonenden - Weinig voorzieningen - Hart van het dorp is het dorpshuis de Meuln - Zelfstandig

- Contouren Sint Anna Klooster - Circa 120 inwoners en omwonenden - Weinig voorzieningen - Hart van het dorp is het dorpshuis de Meuln - Zelfstandig - Contouren Sint Anna Klooster - Circa 120 inwoners en omwonenden - Weinig voorzieningen - Hart van het dorp is het dorpshuis de Meuln - Zelfstandig en sociaal - Een van de 7 dorpen in de gemeente Ten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis De Springbok in De Hoef

Raadsvoorstel. Onderwerp Verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis De Springbok in De Hoef Raadsvoorstel AAN AGENDAPUNT 5 de gemeenteraad NUMMER 0008/11 RAADSVERGADERING 31 maart 2011 COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER REGISTRATIENUMMER 11.0001518 TER INZAGE Inwonerszaken/Samenleving

Nadere informatie

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis 21-12-2011 Samen sterk naar de toekomst 1 De toekomst van ons dorp = De zorg van het dorp zelf! Een gezamenlijke verantwoordelijkheid 2 Invulling avond Doel avond:

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie