We zijn in de buurt. Over het beleidsplan van Partis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis"

Transcriptie

1 We zijn in de buurt Over het beleidsplan van Partis

2

3 We zijn in de buurt Over het beleidsplan van Partis

4 Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis is een dienstverlenende en ondersteunende instelling op het gebied van cultuur, educatie, vorming en belangenbehartiging voor alle inwoners in deze gemeente. In Haaren verzorgt Partis jongeren- en meidenwerk.

5 We zijn in de buurt Mensen hebben mensen nodig. En mensen weten elkaar vaak makkelijk te vinden. Hulp wordt in die gevallen snel gevraagd, gevonden en geboden. Maar soms is er een extra steuntje in de rug nodig. Dat geldt zeker voor specifieke groepen, zoals jongeren, ouderen, nieuwkomers en voor mensen met een beperking. Dan is het goed dat er professionals in de buurt zijn. Professionals, die direct of indirect op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening zorgen dat er gebeurt wat er moet gebeuren. Die professionals zijn te vinden bij Partis, de brede welzijnsinstelling voor inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel en, voor wat betreft het jongeren- en meidenwerk, Haaren. Partis heeft ambitieuze plannen voor de komende jaren. Ze zijn vastgelegd in een beleidsplan voor de jaren 2013 tot en met Wat u nu leest is een samenvatting van dat plan. Partis is nooit ver weg voor de vrijwilligers, professionals en de burgers die ons nodig hebben. In figuurlijke zin, maar ook letterlijk: want we zijn actief in alle kernen van ons werkgebied. Vandaar deze titel We zijn in de buurt. Een titel die ook treffend is vanwege de keuze om vrijwilligerswerk nog meer te stimuleren. Want we laten die vrijwilligers niet aan hun lot over, maar steunen hen actief. Ook voor hen geldt: we zijn in de buurt. Paul van den Brand Coördinator Partis

6 De kunst van het meedoen Waar het om begonnen is: dat iedereen in de gemeente Sint-Michielsgestel meedoet. Dat iedereen zich zelf kan redden en, als dat onverhoopt even of langdurig niet lukt, hulp kan vragen en krijgen. Partis is er voor die individuele burgers en voor de lokale samenleving als geheel. Ontmoeten, opgroeien en samenleven zijn daarbij kernbegrippen. We nodigen mensen uit om als vrijwilligers actief te zijn voor de eigen buurt en daarbij leggen we graag boeiende en effectieve koppelingen en samenwerkingsverbanden. Tussen jong en oud, tussen gezond en zorg vragend en tussen klein en groot bijvoorbeeld. Extra aandacht hebben we voor groepen die dat nodig hebben. Dat zijn jongeren, ouderen, nog eens bij dat overheden meer dan voorheen moeten reageren op vragen van burgers in plaats van zelf diensten aan te bieden. Partis speelt een rol in die omslag. Maar Welzijn nieuwe stijl en Eigen kracht, zoals deze trend van aanbod- naar vraaggericht wordt genoemd, zorgen voor meer veranderingen. nieuwkomers, mensen met een beperking en vrijwilligers. Ook belangrijk: we doen ons best dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de activiteiten in dorpen, wijken en buurten. Want niet alleen stimuleert het gemeenten en dus ook Partis om meer vraaggericht te werken, tegelijkertijd wordt van ons ook een meer actieve benadering gevraagd als het gaat om mensen die zorg lijken te mijden, maar die wel nodig Welzijn nieuwe stijl Dat gaat allemaal niet vanzelf. Vaak moet een extra tandje worden bijgezet. Partis is dat extra tandje. En levert steeds meer extra tandjes. Dat komt omdat gemeenten op het gebied van welzijn er steeds meer taken bijkrijgen. Daar komt hebben. Overigens richt die actieve benadering zich ook op mensen die best zorg willen ontvangen, maar niet weten hoe ze dat moeten regelen of waar ze die kunnen krijgen. Partis tracht signalen vanuit de maatschappij op te vangen en lijnen te verkorten. Andere uitgangspunten van Welzijn nieuwe stijl

7 en dus van Partis zijn dat we mensen helpen zelf hun eigen mogelijkheden te benutten, dat we de voorkeur geven aan collectieve diensten in plaats van hulp op individueel niveau, dat we zorg graag laten aanbieden door mensen in de directe omgeving, dat we geloven in samenwerking, dat we gaan voor concrete resultaten en dat we medewerkers in huis hebben werken we ook aan het realiseren van vangnetten op dat gebied. Daarnaast zullen we rollen spelen in al die met welzijn verbonden zaken die op gemeenten afkomen: de veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de AWBZ, de Wet Werken Naar Vermogen en de invoering van het passend onderwijs bijvoorbeeld. die van wanten weten: goed opgeleid, ervaren en met veel ruimte voor eigen initiatief. Uiteindelijk draait al ons werk er om dat iedereen meedoet. Partis verstaat de kunst van het meedoen. Partis voert Welzijn nieuwe stijl niet uit omdat dat nu eenmaal moet, maar omdat we er zelf ook in geloven. Welzijn nieuwe stijl maakt het nodig en mogelijk om ons werk anders aan te pakken. Waren we er in het nabije verleden direct voor de burgers, nu gaan we ons ook meer richten op het begeleiden van vrijwilligers. Omdat er bij vrijwilligerswerk minder garanties zijn op continuïteit dan bij beroepskrachten,

8 Zo werken we Op alle terreinen waarop de WMO actief is, is ook Partis actief. We doen dat zelf en met anderen. Met vrijwilligers bijvoorbeeld. Partis investeert fors in de kwaliteit en betrokkenheid van de medewerkers en doet dat juist omdat die vrijwilligers zo belangrijk zijn. Die moeten immers goed ondersteund worden. Partis werkt, vaak via de vrijwilligers, voor de burgers van de gemeenten Sint-Michielsgestel en Haaren maar ook die gemeenten zelf zijn onze opdrachtgevers. We weten dat stilstand op termijn achteruitgang is en richten ons daarom onafgebroken op de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Bij al dat werk nemen we graag de rol in van initiator en tegelijkertijd die van de spin in het web. Dat verklaart waarom we zo geloven in samenwerking. We voeren zelf activiteiten uit, gericht op burgers en samenleving, maar doen dat vaak ook indirect. In die gevallen stellen we andere organisaties en mensen in staat om dat werk te doen. We werken dan ook hard aan de verdere ontwikkeling van een netwerk van mensen en organisaties. Wie weet, leidt het er alsnog toe We hebben al die organisaties en mensen heel veel te bieden. We adviseren hen, we bieden hen ruimten aan in de gebouwen die we beheren, we brengen hen samen en we stimuleren, initiëren en faciliteren activiteiten. Het leidt tot mooie samenwerkingsvormen, zoals binnen Kulturhuzen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Brede School. En als mensen en organisaties elkaar niet op die locaties treffen, dan zijn er altijd nog de virtuele plaatsen die we met hen bouwen. dat ook Vluchtelingenwerk (die nu onder één dak met Partis is te vinden aan de Seminarielaan in Sint-Michielsgestel) en het ouderenwerk en mantelzorg in de toekomst aansluiting vinden bij Partis. Het jeugd- en jongerenwerk, het opbouwwerk en het sociaal cultureel werk deden dat bij de oprichting van onze organisatie al. Medewerkers In ons werk hebben we de komende jaren speciale aandacht voor de medewerkers, die samen Partis vormen. De aandacht wordt vertaald naar een programma van scholing, andersoortige bevordering van deskundigheid en interne

9 communicatie. Ook de vrijwilligers bieden we scholing aan op het gebied van communicatie. Daarnaast ontwikkelen we voor onszelf een PR-plan en komt er een hand-out voor de inzet van sociale media. De taak is ons op het lijf geschreven, aangezien de functie van de Kulturhuzen voor een belangrijk deel samenvalt met die van ons. Daar komt nog eens bij dat we ruime ervaring hebben in het beheer en exploitatie van gebouwen. We zijn er zo goed in omdat we die functie niet Kulturhuzen Partis is blij met de prominente rol die de organisatie mag als een doel op zichzelf beschouwen: het helpt ons bij het verder ontwikkelen van het welzijnswerk in de dorpen. vervullen bij het beheer van enkele Kulturhuzen. Het zijn locaties waar professionals, samenwerkingspartners en de doelgroepen (inwoners van de kernen waar die Kulturhuzen staan) elkaar treffen en van waaruit Welzijn Nieuwe Stijl vorm krijgt. In deze centra komen diensten op het gebied van cultuur, zorg, welzijn, educatie en soms ook sport samen en versterken ze elkaar. Dankzij de Kulturhuzen en onze rol daarin kunnen organisaties activiteiten goed afstemmen en wordt samenwerking gestimuleerd. Dat leidt bijvoorbeeld tot het uitwisselen van planningen, roosters en zelfs medewerkers. Ook handig: verbruiksartikelen worden samen ingekocht en ook apparatuur wordt samen aangeschaft.

10 Drie programma s Partis heeft de plannen voor de komende jaren gevat in drie programma s. Een compleet overzicht is te vinden in het Beleidsplan Partis. Op deze plaats laten we het bij wat krenten uit de pap. Programma Samen leven in de kernen : We intensiveren het werk dat we al doen op het gebied van educatie, zoals het aanbieden van opleidingen die we in de samenwerking met Koning Willem I College verzorgen. Andere onderdelen van het programma Samen leven in de kernen hebben betrekking op ons werk in de Kulturhuzen, cultuur, cultuureducatie, kunstzinnige vorming, het vormingsen ontwikkelingswerk en het werken in de wijken. Wat dat laatste betreft: Partis trekt meer dan voorheen de wijken Programma Opvoeden en opgroeien : In 2013 is het jeugd- en jongerenwerk voor het eerst in alle kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel en Haaren te vinden. Ook nieuw: de activiteiten op het gebied van Jeugdzorg worden de komende jaren in het aanbod geïntegreerd. Partis is één van de deelnemers binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ons werk binnen het centrum is er op gericht individuele en groepen ouders, kinderen en jongeren en betrokken organisaties te versterken. in en gaat er succesvol gebleken methodes op het gebied van burgerparticipatie inzetten. We denken daarbij onder meer aan de burenhulpcentrale, wijkinformatiepunten en een buurtmarktplaats op internet. Al het werk in de wijken doen we vanuit een reeks kernwaarden, zoals zeggenschap van bewoners, samenwerking en integraliteit dat betekent dat de hele wijk centraal staat in plaats van bepaalde deelonderwerpen. Programma Preventie en opvang : Het is even afwachten of er voldoende geld beschikbaar komt voor het buurtsportcoachproject. Als dat het geval is, zal Partis er graag een prominente rol in innemen. Het huidig buurtsportwerk van Partis neemt immers al een belangrijke positie in binnen de driehoek buurt, onderwijs en sport en dat heeft al geleid tot veel sportactiviteiten in buurten.

11 We betrekken er graag anderen bij, zoals kinderopvang, verzorgingshuizen, sportclubs en scholen. Bij het programma Preventie en opvang hoort ook de begeleiding van bepaalde allochtone groepen. We geven hen taalonderwijs en maken hen wegwijs in de Nederlandse cultuur. We streven naar kortere lijnen met andere organisaties, zodat we allochtonen sneller in contact kunnen brengen met vrijwilligers en het Leerpunt. Het is voor al dit werk plezierig dat het Vluchtelingenwerk tegenwoordig te vinden is in hetzelfde gebouw als Partis. De tien van Partis Onze kracht zit in elf punten. Vinden we zelf. En we nodigen u uit om ons te laten weten als u er anders over denkt. Want we leren graag. 1. We zijn goed in ons werk, welzijn. 2. We zijn goed in en met kleine kernen. 3. We hebben een eigen visie en aanpak. 4. We investeren in mensen. 5. We prikkelen mensen om het heft in eigen hand te nemen, 6. We zijn doeners. 7. We zijn vernieuwers. 8. We zoeken en vinden samenwerken en stellen ons bij die samenwerking constructief en kwetsbaar op. 9. We zijn een plezierige werkgever. 10. We boeken resultaat.

12 Contact Bezoekadres Partis Brede Welzijnsinstelling (BWI) Seminarielaan SG Sint-Michielsgestel Postadres Postbus AD Sint-Michielsgestel Telefoon: Internet:

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie