Kick-Off Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland goed bezocht!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kick-Off Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland goed bezocht!!"

Transcriptie

1 Kick-Off Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland goed bezocht!! Special, Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland juni 2013 Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland heeft als doel het optimaliseren van de geboortezorg. Geboortezorg professionals uit Noord-Holland en Flevoland participeren in het netwerk. Nieuwe contacten en interessante discussies Ruim 130 geboortezorg professionals uit Noord-Holland en Flevoland hebben 14 mei 2013 deelgenomen aan de kick-off bijeenkomst van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland. De belangrijkste doelstellingen van het evenement waren het elkaar leren kennen en het onderling uitwisselen van ervaringen. Voorzitter van de stuurgroep Gea Vermeulen opende de bijeenkomst, waarna verschillende gastsprekers toelichting gaven op de thema s van het Netwerk Geboortezorg: samenwerking, patiëntveiligheid, preventie van vroeggeboorte, versterken van de keten en cliëntparticipatie. Vervolgens ging men in groepen uit een voor workshops waarin gepraat werd en opdrachten uitgevoerd werden over de verschillende thema s. Een ieder kon eigen ideeën en wensen aandragen voor het Netwerk Geboortezorg, om zo te komen tot een plan voor de toekomst. Gea Vermeulen concludeerde: de bijeenkomst was zeer geslaagd. Iedereen was druk in gesprek met elkaar en er zijn veel ideeën aangedragen. Inhoudsopgave: 2 De kick-off in cijfers 2 Geboortezorg vanuit overheidsperspectief 3 Centering Pregnancy 3 Kracht van Kraamzorg 4 Vroeggeboorte 4 Achtergronden, resultaten en toekomst vroeggeboorte 5 Van VSV naar VSV plus 5 Optimaal teamwork in de verloskundige keten 6 Superbrainstorm 6 Workshops 1

2 De kick-off in cijfers De eerste bijeenkomst van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is goed bezocht. De gehele regio was vertegenwoordigd. Hieronder een kort overzicht. Helaas waren er geen huisartsen en kinderartsen aanwezig. Ook zij zijn belangrijke partners in het netwerk. Hopelijk zal een vertegenwoordiging van deze beroepsgroepen een volgende bijeenkomst aanschuiven. Aanwezigen 132 Waaronder: Eerstelijns verloskundigen 34 Kraamzorg 26 Gynaecologen/AIOS 15 Klinische verloskundigen 14 Verpleegkundigen 5 Overig* 38 * o.a. JGZ, GGD, ROS, beleidsmedewerkers, onderzoekers Geboortezorg vanuit overheidsperspectief Lidwien Verweij Lidwien Verweij beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf een toelichting op de geboortezorg vanuit overheidsperspectief. Het adviesrapport van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte Een Goed Begin heeft veel activiteiten in gang gezet. Het adviesrapport is eigenlijk een oproep aan de zorgverleners om te bouwen aan de geboortezorg. Het doel van VWS is om te komen tot betere en betaalbare zorg in Nederland. In de geboortezorg hebben we daarbij nog een belangrijk gemeenschappelijk doel: het terugdringen van de vermijdbare perinatale sterfte in Nederland. Het College Perinatale Zorg functioneert hierbij als aanjager in het versterken en verbeteren van de geboortezorg. Het programma van ZonMw gaat om praktijkgerichte beroepsoverstijgende interventies waarin de Verloskundige Samenwerking Verbanden (VSV s) een belangrijke rol spelen. Verwachtingen van VWS de komende jaren: het oplossen van hiaten in het wetenschappelijk onderzoek rond zwangerschap en geboorte; integrale zorg waarbij iedere professional zijn eigen kennis en vaardigheden heeft en behoudt; benutten van ICT mogelijkheden. Meer informatie: 2

3 Centering PregnancyTM Matty Crone Matty Crone, senior onderzoeker bij het LUMC, legt aan de hand van een korte film de kern van CenteringPregnancyTM uit. CenteringPregnancyTM is een nieuwe vorm van zorg geven in groepsverband. 12 tot 14 zwangeren hebben 10 bijeenkomsten in groepsverband. De zwangerschapscontroles, voorlichting en het behandelen van vragen gebeurt allemaal in de groep. Door de interactie met elkaar ontstaat een hechte band en een verdieping van de onderwerpen. In het buitenland heeft CenteringPregnancyTM reeds positieve effecten laten zien. Zo is in de VS gebleken dat er 33% minder vroeggeboortes zijn en een hoger geboortegewicht ((Ickovics 07). CenteringPregnancyTM wordt nu ook in Nederland ingevoerd en er wordt onderzocht wat de effecten daarvan zijn. Meer informatie: Kracht van Kraamzorg Marlies Buurman Marlies Buurman, senior beleidsmedewerker bij branchevereniging ActiZ licht de meerwaarde van de kraamzorg toe. De hoofdpeilers van ActiZ zijn: cliënt centraal, doelmatige zorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kraamzorg is gericht op het bieden van zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de moeder, haar partner en haar kind, zowel voor en tijdens de bevalling, als in de kraamperiode. De kraamverzorgende geeft onder andere de moeder en haar partner handvatten om het zelfvertrouwen te vergroten en helpt het gezin om een goede start te maken na de geboorte van een baby. Vanwege de nabijheid in de jonge gezinnen leveren kraamverzorgenden een belangrijke bijdrage aan vroegtijdige signalering van gezondheid- opvoeding- en ontwikkelingsproblemen. Dichtbij, deskundig en betrokken zijn belangrijke kernwaarden van de kraamverzorgenden. Mede door in- en doorvoering van de marktwerking in de kraamzorg, hebben kraamzorgorganisaties veel ervaring met doelmatig ondernemen waarbij de klant centraal staat. In het werkveld hebben kraamzorgorganisaties dagelijks te maken met een groot aantal verschillende samenwerkingspartners. Dit maakt dat kraamzorgorganisaties sterk zijn in het leggen van verbindingen en het samenbrengen van partijen. Samenwerking maakt sterk! Meer informatie: 3

4 Vroeggeboorte Henna Playfair Henna Playfair werkt als verloskundige in de Bijlmermeer. Zij vertelt uit eigen ervaring over de problemen in haar werkgebied, die leiden tot complicaties en vroeggeboorte. Stress en moderne slavernij zijn belangrijke oorzaken van vroeggeboorte. In de Bijlmermeer werken vrouwen vaak meer dan 40 uur per week om hun gezin en familieleden te onderhouden. Zij hebben meerdere banen, waardoor zij soms zelf 16 uur per dag werken. Vrij nemen van werk of het rustig aan doen wordt vaak niet geaccepteerd door hun werkgevers. Uit angst voor het verliezen van hun baan, gaan zij tot het uiterste om alle werkzaamheden te blijven uitvoeren. Met alle gevolgen van dien. 80% van de zwangere vrouwen in de Bijlmermeer heeft geen eigen woonruimte. Zwangeren wisselen soms van woning, naar woning of zwerven zelfs op straat. Drugs, alcohol en zelfmedicatie zijn ook een groot probleem. Een andere vorm van moderne slavernij is de laatste jaren ook in toenemende mate problemen met importbruiden. Vrouwen worden uit het buitenland gehaald om hier te trouwen en worden vervolgens opgesloten en uitgebuit door de schoonfamilie. Meer informatie: Achtergronden, resultaten en toekomst vroeggeboorte Jelle Schaaf Arts-assistent Jelle Schaaf vertelt over de achtergronden, resultaten en toekomst van de preventie van vroeggeboorte. Dit mede naar aanleiding van zijn recent afgeronde promotieonderzoek naar risicofactoren en prognostische modellen voor vroeggeboorte. De wijze waarop spontane vroeggeboorte ontstaat is nog altijd grotendeels onduidelijk. Door de World Health Organisation (WHO) is er wereldwijd onderzoek verricht naar vroeggeboorte en de resultaten hiervan zijn gepubliceerd in het rapport Born too soon. 1 op de 10 kinderen wordt te vroeg geboren. Dit betreft wereldwijd 15 miljoen kinderen per jaar. Hiervan sterven er 1 miljoen. Per land zijn er grote verschillen. Een groot probleem bij vroeggeboorte is dat het moeilijk is om te voorspellen welke vrouwen dit in de zwangerschap zal overkomen. Daarom lopen we in de praktijk vaak achter de feiten aan. Vrijwel alleen vrouwen met een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis krijgen preventieve behandelingen aangeboden om opnieuw een vroeggeboorte te voorkomen. We weten echter dat veel meer risicofactoren een rol spelen. De toekomst richt zich op het ontwikkelen van voorspelmodellen, waarin alle bekende risicofactoren voor de individuele zwangere worden meegenomen om haar kans op vroeggeboorte in deze zwangerschap te berekenen. Vervolgens kunnen we meer hoog risico vrouwen identificeren en preventief behandelen om vroeggeboorte en de grote gevolgen daarvan te voorkomen. Binnen het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland zal een groot onderzoek uitgevoerd gaan worden onder leiding van Myrthe Peelen. Wij kunnen zo een bijdrage leveren aan het doel van de WHO zoals beschreven in Born too soon : Het halveren van de babysterfte veroorzaakt door vroeggeboorte in het jaar Meer informatie: 4

5 Van VSV naar VSV Plus Anne Annegarn Anne Annegarn, werkzaam bij 1 ste lijn Amsterdam, de Regionale Ondersteunings Structuur in Amsterdam, geeft uitleg over de ontwikkeling van de VSV en de geboortezorg in de toekomst. Voor de toekomst is het belangrijk dat er sterke samenwerkingsverbanden ontstaan waarin alle ketenpartners een plaats hebben. Het gezamenlijke doel, goede uitkomsten voor moeder en kind, overstijgt de individuele belangen van professionals en aanbieders. We moeten naar het samen beschrijven en uitvoeren van de geboortezorg in de regio, met optimale inzet van ieders expertise. Dit vergt een aanpassing in ieders denken. DAT VERGT ANDERS DENKEN.. Denk niet aan Macht maar aan Toegevoegde waarde Denk niet aan Zij maar aan Wij Denk niet aan Nu maar aan de Toekomst Denk niet in Blauwdruk maar in Co-creatie Denk niet aan Protocollen maar aan Zelfstandig denken Hoe te beginnen aan integrale zorg? Het is belangrijk om alle ketenpartners te betrekken en de VSV s te formaliseren. Formuleer doelstellingen en maak gezamenlijke uitkomst indicatoren (meten van de uitkomsten). Maak zorgpaden voor de meest voorkomende profielen en maak afspraken over wie welke zorg levert. In de toekomst zullen er vervolgens afspraken gemaakt moeten worden met verzekeraars over integrale bekostiging. Een aantal tools om de VSV s te ondersteunen zijn in ontwikkeling, zoals kadertraining voor VSV bestuurders, assessment tools en model samenwerkingsovereenkomsten. Samenwerken vergt de moed om een deel van de eigen autonomie op te geven in het vertrouwen dat dat uiteindelijk óók voor jezelf juist meer waarde oplevert. Dát is de grote uitdaging. Meer informatie: Optimaal teamwork in de verloskundige keten Martine de Bruijne Zoals bekend is de perinatale sterfte in Nederland hoger dan in andere Westerse landen. Daarom wordt binnen de verloskunde hard aan patientveiligheid gewerkt, onder andere met perinatale audits. Analyse van deze audits leidde recent tot de aanbevelingen om samenwerking verder te verbeteren en overdrachten te standaardiseren met SBAR(Situation - Background - Assessment Recommendation). Problemen met samenwerking en communicatie zijn oorzaak van 70 tot 80 procent van alle onbedoelde schade. De overdracht vormt hierdoor een risicovol moment. Door goed samen te werken en te standaardiseren kunnen beschikbare mensen en middelen optimaal worden benut om veilige zorg te leveren. Binnen het Netwerk Geboortezorg vindt momenteel een onderzoek plaats, de LOCoMOTive studie. Deze studie richt zich op veilige overdracht in de verloskundige keten. 5 VSV s in de regio zijn ingeloot om mee te doen aan dit onderzoek. Zij gaan SBAR implementeren bij overdrachten tussen ketenpartners rond de bevalling, ondersteund met teamtraining. Meer informatie: 5

6 Superbrainstorm Tijdens een superbrainstorm zijn deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over de volgende onderwerpen: Noem 2 of 3 dingen waar je trots op bent in je huidige werkpraktijk Hoe doe jij de overdracht op dit moment? Wat verwacht jij van het Netwerk Geboortezorg de komende 4 jaar? De deelnemers werden vervolgens gevraagd om naar aanleiding van de gesprekken die zij hebben gehad hun ideeën op te schrijven en in te leveren. Uit de 80 ideeën die zijn ingeleverd zijn er 3 gekozen. De bedenkers hiervan gingen met een podiumcadeaukaart naar huis. De 3 beste ideeën in willekeurige volgorde: Protocollen onderling uitwisselen tussen de VSV s Pre-teams als er een aandachtsituatie is in een gezin Verplichte meeloop/kijkstages Workshops Rond de thema s van het netwerk werden in kleine groepen opdrachten uitgevoerd en gediscussieerd. De volgende workshops werden georganiseerd: Centering Pregnancy, Patiëntveiligheid, Preventie van Vroeggeboorte, Implementatie van onderzoek, Versterken van de VSV s. Belangrijke bevindingen uit de workshops: - Je moet elkaar kennen om te vertrouwen; - Terugkoppelen onderzoeksresultaten naar deelnemers; - Veel risico s te benoemen tijdens overdrachtsmomenten; - Liever ondersteuning dan geld bij onderzoek; - Benadering moet goed aangepast worden op doelgroep Centering Pregnancy; - Input voor het uitzetten van het onderzoek naar vroeggeboorte via het placemat -model is goed gelukt; - Voor het inleveren van een stukje autonomie moet de hiërarchie ook afnemen. Contact Netwerk Geboortezorg Voor meer informatie zie de website: Voor vragen of opmerkingen naar: Colofon Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland Special, juni 2013 Redactie: Stacy Dubos, Birgit van der Goes, Fija Nieuwenhuis, Jan Spee Fotografie: Gerard Peelen 6

Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg. Visie ActiZ op geboortezorg

Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg. Visie ActiZ op geboortezorg Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg Visie ActiZ op geboortezorg Inleiding Met deze visie nemen ActiZ-kraamzorgorganisaties stelling in de discussie rond de organisatie van de geboortezorg.

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd Voor dit bericht geldt een embargo tot maandag 26 november 2018, 09.05 uur Utrecht, 26-11-2018 EURO-PERISTAT 2018 over cijfers uit 2015 Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

Nadere informatie

Factsheet Zwangerschap en Geboorte 2016 gegevens onder embargo tot donderdag 25 januari, 08.00u

Factsheet Zwangerschap en Geboorte 2016 gegevens onder embargo tot donderdag 25 januari, 08.00u Factsheet Zwangerschap en Geboorte 2016 gegevens onder embargo tot donderdag 25 januari, 08.00u Een globaal overzicht uit de perinatale registratie In Nederland worden gegevens over de perinatale zorg

Nadere informatie

van Dag met de Kraamzorg

van Dag met de Kraamzorg van Dag met de Kraamzorg Prof. dr Gouke J. Bonsel ErasmusMC Rotterdam 9 sep 2014 Nederland in beroering 2008-2013 Perinatale sterfte onaanvaardbaar hoog en ongelijk Grote rol (75%!) voor organisatiefactoren,

Nadere informatie

Plannen geboortezorg. Lisette Bruns Directie Curatieve Zorg. Manou de Nennie Directie Voeding Gezondheidsbescherming en Preventie

Plannen geboortezorg. Lisette Bruns Directie Curatieve Zorg. Manou de Nennie Directie Voeding Gezondheidsbescherming en Preventie Plannen geboortezorg Lisette Bruns Directie Curatieve Zorg Manou de Nennie Directie Voeding Gezondheidsbescherming en Preventie Inhoud 1.Regeerakkoord 2.Visie VWS 3.Plannen geboortezorg 4.Zwangere centraal

Nadere informatie

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten?

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? De Inspectie voor de Gezondheidszorg spreekt in haar recente rapport (juni 2014) 2 haar waardering

Nadere informatie

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep?

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? F. Korteweg, L. van Breda Vriesman, E. Vreugdenhil Symposium Martini ziekenhuis: samen voor de beste zorg 28 oktober 2016 Inhoud knelpunten in de verloskundige

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren:

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren: Inleiding Zorgpad (herzien oktober 2017) In Hoogeveen hebben wij een relatief hoog percentage achterstandsgebieden, vergelijkbaar met Rotterdam (60%). Het verschil met Rotterdam is dat het in Hoogeveen

Nadere informatie

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland In het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt. Adja Waelput. 8 juni 2015, UMCG

Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt. Adja Waelput. 8 juni 2015, UMCG Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt Adja Waelput 8 juni 2015, UMCG Gezond ouder worden gebeurt in de baarmoeder en die verschillen zijn er al vanaf de geboorte Perinatale sterfte 2000-2008

Nadere informatie

Kennis hebben en kennis delen: Leren van elkaar

Kennis hebben en kennis delen: Leren van elkaar Kennis hebben en kennis delen: Leren van elkaar Prof. dr. Didi D.M. Braat, Hoofd afdeling Obstetrie & Gynaecologie UMC St Radboud Nijmegen Consortium Nijmegen bevalt goed Opgericht op 23 februari 2011:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bo Geboortezorg over de professionaliteit van kraamzorg in integrale geboortezorg

Bo Geboortezorg over de professionaliteit van kraamzorg in integrale geboortezorg Position paper kraamzorgorganisaties Ten behoeve van: de hoorzitting/het rondetafelgesprek Geboortezorg en kraamzorg in de Tweede Kamer Datum: maandag 20 juni 2016 Namens Bo Geboortezorg: Marlies Buurman

Nadere informatie

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Naam regio/vsv: (onafhankelijk) Voorzitter van regio/vsv: (indien aanwezig) Leden van bestuur regio/vsv: Contactgegevens ((e-mail)adres en

Nadere informatie

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk?

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk? Samenvatting In 2003 blijkt uit de eerste Peristatstudie dat de perinatale sterfte in 1998 2000 in Nederland het hoogst is binnen de toenmalige Europese Unie. In 2004 is de sterfte in Nederland gedaald

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 008 Hierbij

Nadere informatie

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren:

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren: Inleiding Zorgpad In Hoogeveen hebben wij een relatief hoog percentage achterstandsgebieden, vergelijkbaar met Rotterdam (60%). Het verschil met Rotterdam is dat het in Hoogeveen gaat om een autochtone

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De organisatie van de geboortezorg in Nederland is gebaseerd op het principe dat zwangerschap, bevalling en kraambed fysiologische processen zijn. Het verschil met veel andere landen is de

Nadere informatie

tijdens inspiratiebijeenkomst ActiZ Geboorte KNOV

tijdens inspiratiebijeenkomst ActiZ Geboorte KNOV tijdens inspiratiebijeenkomst ActiZ Geboorte KNOV Dank aan alle deelnemers en twitteraars voor inspirerende dag Morgen gewoon (weer) doen: samenwerken! #ActiZ #KNOV Kleine Brian @kleine_brian7 Nov RT @zwangerinbreda:

Nadere informatie

Thema Wat is aangepast? Waar te vinden?

Thema Wat is aangepast? Waar te vinden? Overzicht van aanpassingen Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 3 mei 206 Thema Wat is aangepast? Waar te vinden? De zwangere centraal De zorgvraag van de zwangere staat in deze zorgstandaard centraal.

Nadere informatie

Module integrale geboortezorg

Module integrale geboortezorg Module integrale geboortezorg Aanleiding De NZa introduceerde op 1 januari 2015 binnen de beleidsregel Verloskunde de Module integrale geboortezorg. Deze module is aanvullend op de huidige bekostiging.

Nadere informatie

Kansrijke Start : samenwerken!

Kansrijke Start : samenwerken! Kansrijke Start : samenwerken! Wat doet de JGZ? Januari 2019 Lianne Verstraten, GGD Gelderland Midden Doel: Meer kinderen een kansrijke start geven Subdoelen: Meer kwetsbare ouders goed voorbereid met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland

Nieuwsbrief Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland Nieuwsbrief Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland JUNI 2015 Deze Nieuwsbrief bevat informatie over het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN). De nieuwsbrief wordt ook

Nadere informatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie Uw organisatie wil graag overstappen op de GroeiGids: een mooie stap naar eenduidige voorlichting. Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen in de

Nadere informatie

van Dag met de Kraamzorg

van Dag met de Kraamzorg van Dag met de Kraamzorg Prof. dr Gouke J. Bonsel ErasmusMC Rotterdam 9 sep 2014 Nederland in beroering 2008-2013 Perinatale sterfte onaanvaardbaar hoog en ongelijk Grote rol (75%!) voor organisatiefactoren,

Nadere informatie

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Handreiking Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Gemeenten hebben de opdracht een Centrum

Nadere informatie

Gezonde start. Elk kind heeft recht op zo gezond mogelijke ouders. Prof. Dr. S.Pauline Verloove-Vanhorick Preventieve gezondheidszorg voor kinderen

Gezonde start. Elk kind heeft recht op zo gezond mogelijke ouders. Prof. Dr. S.Pauline Verloove-Vanhorick Preventieve gezondheidszorg voor kinderen Gezonde start Elk kind heeft recht op zo gezond mogelijke ouders Prof. Dr. S.Pauline Verloove-Vanhorick Preventieve gezondheidszorg voor kinderen Amersfoort, 20 november 2014 De trap des levens Anonymus,

Nadere informatie

Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep:

Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep: Werkplan 2013 Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg Werkgroep: Kring Verloskundigen Den Haag Karen Bost, praktijk Femme Carola Keijsper, praktijk Anno Myriam van de Pas, praktijk OTIS Kraamschakel

Nadere informatie

KNOV-Visie. Voeding van de pasgeborene. Utrecht 2015

KNOV-Visie. Voeding van de pasgeborene. Utrecht 2015 1 5 KNOV-Visie Voeding van de pasgeborene Utrecht 015 6 1 7 8 9 10 11 1 1 1 15 16 17 18 19 0 1 5 6 7 8 9 0 1 5 6 7 8 9 0 CLIËNTE De cliënte en haar partner maken een geïnformeerde keuze over de voeding

Nadere informatie

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam.

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam. De partijen die dit samenwerkingsverband vormen, vormen samen een zorgketen voor geboortezorg in Amsterdam. De zorgketen gaat uit van samenwerking tussen de volgende ketenpartners: verloskundigen, kraamzorg,

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o.

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. PLAN VAN AANPAK Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. Juli 2012, Jelle Stekelenburg, gynaecoloog MCL Relinde van der Stouwe, verloskundige

Nadere informatie

Thema: Cliënt centraal

Thema: Cliënt centraal 1 Voorbeeldleervragen Uit onderzoek in de geboortezorg door het Athena Instituut Thema: Cliënt centraal Beste zorg in belang cliënt Hoe kunnen wij als keten zodanig samenwerken dat het belang van de zwangere

Nadere informatie

Definitie integrale zorg

Definitie integrale zorg geboortezorg? Ons een zorg?! 6 november 2015 Martine Jager, Esther Oostenveld VSV Heerenveen e.o. Definitie integrale zorg Alle partijen binnen de geboortezorg werken samen rondom de zwangere en het (ongeboren)

Nadere informatie

The Lancet Midwifery Series

The Lancet Midwifery Series The Lancet Midwifery Series Een artikelenreeks over de invloed van verloskundigenzorg op vrouwen en hun pasgeborenen, gezinnen, families en gemeenschappen Joke Klinkert, verloskundige, MPH, directeur EVAA

Nadere informatie

NPS, cliëntervaringslijsten en klantpreferenties

NPS, cliëntervaringslijsten en klantpreferenties NPS, cliëntervaringslijsten en klantpreferenties Indicatorenset integrale geboortezorg Antwoorden op gestelde vragen tijdens het webinar Implementatie indicatorenset integrale geboortezorg 25 september

Nadere informatie

Call to Action. voor de gezondheid van pasgeborenen in Europa. Powered by

Call to Action. voor de gezondheid van pasgeborenen in Europa. Powered by Call to Action voor de gezondheid van pasgeborenen in Europa Powered by Het VN verdrag voor de rechten van het kind is door 196 landen geratificeerd en stelt vast dat het kind, wegens zijn lichamelijke

Nadere informatie

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 1. Aanleiding De kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland staat volop in de belangstelling en wordt nauwlettend gevolgd door overheid, verzekeraars, cliënten en

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie

Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie Chiel Bos, Voorzitter CPZ www.collegepz.nl MISSIE CPZ Het stimuleren van e e n samenhangend netwerk rond gezondheidsbevordering, preventie en geboortezorg.

Nadere informatie

Projectplan geboortezorg Hoogeveen 2015 Pag 1 van 6 Bij een goede start hoort een goed begin: Doorbreken van het generatie op generatie effect

Projectplan geboortezorg Hoogeveen 2015 Pag 1 van 6 Bij een goede start hoort een goed begin: Doorbreken van het generatie op generatie effect De route naar gezonde zwangerschap, lage perinatale sterfte en gezonde kinderen in Zuid West Drenthe Projectplan geboortezorg Hoogeveen 2015 Pag 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Het project in één oogopslag...

Nadere informatie

Integrale Geboortezorg in de praktijk

Integrale Geboortezorg in de praktijk Integrale Geboortezorg in de praktijk Stichting GeboorteKeten Johan Goudswaard 15 oktober 2015 Relatief hoge perinatale sterfte in Nederland Samen verantwoordelijk Waarom doen we aan integrale geboortezorg?

Nadere informatie

THINK BIG, START SMALL

THINK BIG, START SMALL Talmor 2017 THINK BIG, START SMALL Projectathons Amsterdam & Hoorn als Small Start Drachten, 9 februari 2017 Onderwerpen o Wie zijn wij? o Wat zijn de kenmerken van integrale geboortezorg? o Wat is de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland MAART 2015

Nieuwsbrief Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland MAART 2015 Nieuwsbrief Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland MAART 2015 Deze Nieuwsbrief bevat informatie over het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN). De nieuwsbrief wordt ook

Nadere informatie

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25!

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! 1 Informatiebrief CONNECT-IN studie (De effecten van CenteringPregnancy in Nederland) NL44319.058.13 Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! Geachte mevrouw, Wij vragen u

Nadere informatie

Wil je als vrouw samen met je partner graag zwanger worden, dan breekt een spannende en bijzondere tijd aan. Of het nou jullie eerste zwangerschap is

Wil je als vrouw samen met je partner graag zwanger worden, dan breekt een spannende en bijzondere tijd aan. Of het nou jullie eerste zwangerschap is We doen het samen Wil je als vrouw samen met je partner graag zwanger worden, dan breekt een spannende en bijzondere tijd aan. Of het nou jullie eerste zwangerschap is of een volgende. Elke zwangerschap

Nadere informatie

Handreiking prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg Amsterdam

Handreiking prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg Amsterdam )( )( )( GGD Amsterdam Datum: Handreiking prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze prenataal huisbezoek 4 3 Domeinen en voorbeeldvragen: handvatten voor het

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg Kraamzorg In verwachting Hartelijk gefeliciteerd met je zwangerschap! Een spannende tijd is aangebroken waarin veel verandert. De geboorte lijkt nog ver weg, maar het is nu tijd om een aantal praktische

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013

Nieuwsbrief april 2013 Klik hier als de nieuwsbrief niet correct is weergegeven Nieuwsbrief april 2013 april 2013 nr.2 Goed nieuws over "het reinigen" van de thermometer Schijnveiligheid Keurmerk kruiken Scholing partusteams

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over onnodige babysterfte (2009Z19436).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over onnodige babysterfte (2009Z19436). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen

Richtlijn JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen Richtlijn JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen Inleiding Aanleiding In Nederland werden in 2008 in totaal 13.649 kinderen (7,7% van alle pasgeborenen) te vroeg (zwangerschapsduur

Nadere informatie

VSV Almere. Onze trots: Integrale Intake voor alle zwangeren van Almere

VSV Almere. Onze trots: Integrale Intake voor alle zwangeren van Almere VSV Almere Onze trots: Integrale Intake voor alle zwangeren van Almere Disclosure belangen sprekers Geen honorarium voor deze voordracht Wij krijgen wel via Achmea een subsidie voor het verder ontwikkelen

Nadere informatie

Kernboodschap van de kraamzorg

Kernboodschap van de kraamzorg Kernboodschap van de kraamzorg Kernboodschap kraamzorg Kraamzorg is toegankelijke en noodzakelijke zorg. Het zorgt voor een veilige start, voor gezondere kinderen en moeders, richt zich op de zelfredzaamheid

Nadere informatie

De zwangere centraal. Naar multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg in de Regio Rivierenland

De zwangere centraal. Naar multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg in de Regio Rivierenland De zwangere centraal Naar multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg in de Regio Rivierenland Rivierenland 2300 zwangeren per jaar 7 verloskundige praktijken - kring de Betuwe VSV Rivierenland

Nadere informatie

Serotiniteit 42 weken of langer zwanger.

Serotiniteit 42 weken of langer zwanger. Serotiniteit 42 weken of langer zwanger www.nwz.nl Inhoud Wat is serotiniteit? 3 Bent u 41 weken zwanger? 4 Alles op een rij 6 Uw vragen 6 Notities 7 2 Bij een overdragen zwangerschap bent u 42 weken of

Nadere informatie

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg De geboortezorgorganisatie Organisatiemodellen integrale geboortezorg Presentatie Frederik Schutte 19 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Wat en waarom een geboortezorgorganisatie? 2. Stappenplan 3. De modellen

Nadere informatie

Betreft: Samenwerking in de geboortezorg: positieve ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen

Betreft: Samenwerking in de geboortezorg: positieve ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v de Minister, de Weledelgeleerde Vrouwe Drs. E. I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Betreft: Samenwerking in de geboortezorg: positieve ontwikkelingen,

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Samengesteld op 30 maart Geboortezorg

Zorginkoopbeleid Samengesteld op 30 maart Geboortezorg Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Geboortezorg Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Geboortezorg 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2 1.2 Minimumeisen... 3 1.3 Innovatief

Nadere informatie

Pre- en perinatale voorlichting en zorg

Pre- en perinatale voorlichting en zorg Pre- en perinatale voorlichting en zorg Werkplan 2015 Hollands Midden Werkplan voor gemeenten in de regio Hollands Midden GGD Hollands Midden Sector Publieke Zorg voor Jeugd Ellen Middelkoop en Annemieke

Nadere informatie

THUIS IN ANDERE CULTUREN WORKSHOP KRAAMCAFE 18 MEI THUIS IN ANDERE CULTUREN

THUIS IN ANDERE CULTUREN WORKSHOP KRAAMCAFE 18 MEI THUIS IN ANDERE CULTUREN WORKSHOP KRAAMCAFE 18 MEI THUIS IN ANDERE CULTUREN HANDLEIDING kraamzorg bij gezinnen met een andere culturele achtergrond geen HANDLEIDING kraamzorg bij gezinnen met een andere culturele achtergrond.

Nadere informatie

Handvat voor het opstellen van regioprotocollen

Handvat voor het opstellen van regioprotocollen Handvat voor het opstellen van regioprotocollen 1 Inhoud Definities... 3 Inleiding... 4 Opdracht voor werkgroep... 4 Doel van regioprotocol... 4 Eindproducten... 4 *Flowchart... 4 Praktische afspraken

Nadere informatie

Inleiding. Eerstelijns verloskundigen en praktijkhouders Regio Leeuwarden, -juni 2017-

Inleiding. Eerstelijns verloskundigen en praktijkhouders Regio Leeuwarden, -juni 2017- Inleiding Voor onze toekomstbestendige samenwerking is het noodzakelijk om op VSV niveau de juiste randvoorwaarden en kaders voor onze integrale zorg en integrale bekostiging vast te leggen Deze voorwaarden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Mind2Care

Nieuwsbrief Stichting Mind2Care Nieuw bestuurslid: Merith Cohen de Lara Sinds september 2017 ben ik begonnen als bestuurslid bij het LKPZ en onlangs als een afvaardiging hiervan toegetreden tot het bestuur van Mind 2 Care. Als zelfstandig

Nadere informatie

Zorgpaden voor niet-medische risicofactoren in de verloskundige zorg

Zorgpaden voor niet-medische risicofactoren in de verloskundige zorg Zorgpaden voor niet-medische risicofactoren in de verloskundige zorg Preconception Care and Risk Assessment during pregnancy Amber A. Vos arts-onderzoeker afdeling Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC

Nadere informatie

Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg Uitwerking cruciale elementen Zorgstandaard Fase Wat Wanneer Fase 0 Face 0 Plan van aanpak 1-7-2017 HD Fase 0 Gezamenlijke besluitvorming, bejegening

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 oktober 2014 Betreft beantwoording Kamervragen

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 oktober 2014 Betreft beantwoording Kamervragen > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap

SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap Afdeling gynaecologie mca.nl Inhoudsopgave Zwangerschap en depressie 3 Gevolgen van SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap 3 Adviezen - zwangerschap 5 Adviezen - bevalling

Nadere informatie

Integrale Geboortezorg Leiden (Incas-2 Pilot)

Integrale Geboortezorg Leiden (Incas-2 Pilot) Graag informeren wij iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in het project Integrale Geboortezorg in Leiden. Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd: daarom een extra dikke uitgave met

Nadere informatie

Site visit Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (AMC, VUmc)

Site visit Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (AMC, VUmc) Site visit Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (AMC, VUmc) Datum: donderdag 31 oktober 2013 (10.00 uur 15.00 uur) Aanwezigen vanuit het regionaal consortium: Christianne de Groot (VUmc), Joris van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl CZ-EKZ

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ- methodiek)

Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ- methodiek) Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ- methodiek) Wat is de GIZ- methodiek? De GIZ-methodiek is een innovatieve, integrale taxatiemethodiek waarmee de professional de krachten, ontwikkel-

Nadere informatie

Bijlage bij brief: CZ/EKZ-2907532. WERKPLAN externe Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Bijlage bij brief: CZ/EKZ-2907532. WERKPLAN externe Stuurgroep zwangerschap en geboorte Bijlage bij brief: CZ/EKZ-2907532 WERKPLAN externe Stuurgroep zwangerschap en geboorte INHOUDSOPGAVE 1 PROJECTDEFINITIE...1 1.1 AANLEIDING...1 1.2 UITDAGING EN DOEL(EN)...1 1.3 AFBAKENING...1 1.4 RESULTAAT...2

Nadere informatie

Handreiking. Huisbezoek

Handreiking. Huisbezoek Handreiking Huisbezoek Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 28 februari 2013 1 Inleiding Deze handreiking verschijnt in het kader van de door de KNOV uitgevoerde pilot over het 34 weken

Nadere informatie

Implementatie Regioprotocollen

Implementatie Regioprotocollen Implementatie Regioprotocollen Amsterdam, 30 juni 2015 De afgelopen jaren is steeds meer nadruk gelegd op Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV s) als instrument om de interprofessionele samenwerking

Nadere informatie

Welkom bij Bo College 24 januari 2019

Welkom bij Bo College 24 januari 2019 Welkom bij Bo College 24 januari 2019 Agenda 10.00-10.15 Welkom 10.15 10.45 Project Zinnige Kraamzorg 10.45 11.15 Koffie /Thee 11.15 12.15 Hoe kijkt u naar die visie? 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Pitch

Nadere informatie

De ReproQuestionnaire (ReproQ) is een vragenlijst de kwaliteit van geboortezorg vanuit het

De ReproQuestionnaire (ReproQ) is een vragenlijst de kwaliteit van geboortezorg vanuit het 1 2 Titel: ReproQ in de praktijk 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Wat is de ReproQ? De ReproQuestionnaire (ReproQ) is een vragenlijst de kwaliteit van geboortezorg vanuit

Nadere informatie

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Gefeliciteerd met je zwangerschap. Als je zwanger bent verandert er veel in je lichaam, maar ook in je leven. Het is een leuke en

Nadere informatie

Plan van aanpak & evaluatie

Plan van aanpak & evaluatie format Plan van aanpak & evaluatie voor projecten van het Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland 1 Plan van aanpak Doel van dit format Doelgroep Toelichting Themagroep Plan van aanpak

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

EG J. IIINO innovation. for life TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN

EG J. IIINO innovation. for life TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN 1 B EG J IIINO innovation for life - TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN = ook TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN PRECONCEPTIE o o Kinderwensspreekuur

Nadere informatie

Healthy Pregnancy 4-All 2 Kraamzorg onderzoek

Healthy Pregnancy 4-All 2 Kraamzorg onderzoek Healthy Pregnancy 4-All 2 Kraamzorg onderzoek Dag van de kraamzorg 08-09-2015 drs. J Lagendijk, arts-onderzoeker Inhoud Sociale geneeskunde Het onderzoek Healthy Pregnancy 4 All 1 & 2 Het kraamzorg project

Nadere informatie

SHEET INZAKE MODELLEN INTEGRALE GEBOORTEZORG EN WKKGZ / GOEDE ZORG 1

SHEET INZAKE MODELLEN INTEGRALE GEBOORTEZORG EN WKKGZ / GOEDE ZORG 1 SHEET INZAKE MODELLEN INTEGRALE GEBOORTEZORG EN WKKGZ / GOEDE ZORG 1 Het College Perinatale Zorg is opgericht in 2011 en heeft tot opdracht het verminderen van de babysterfte in Nederland door het verbeteren

Nadere informatie

Vroegtijdige Inzet Partusassistentie (VIP)

Vroegtijdige Inzet Partusassistentie (VIP) Vroegtijdige Inzet Partusassistentie (VIP) bij poliklinische partussen in het door kraamverzorgenden van Kraamzorg Pantein Vivent Kraamzorg Groene Kruis Bemiddelingsburo voor kraamzorg PVG In samenwerking

Nadere informatie

Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden voor Verloskundige Praktijken

Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden voor Verloskundige Praktijken Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden voor Verloskundige Praktijken Indicatoren Standaard 1 - Beleid, scholing, prenatale informatie en ketenzorg De tekst in licht grijs is niet

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot het direct pauzeren van alle gesprekken aangaande integrale tarifering Geboortezorg

Betreft: Verzoek tot het direct pauzeren van alle gesprekken aangaande integrale tarifering Geboortezorg Aan: Minister mw. drs. E.I. Schippers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Baarn, 17 mei 2016 Betreft: Verzoek tot het direct pauzeren van alle gesprekken

Nadere informatie

Samen aan de start voor een beter Nederland

Samen aan de start voor een beter Nederland Integrale Geboortezorg en Preventie Samen aan de start voor een beter Nederland Preventieagenda voor de Geboortezorg 2018-2022 November 2017 Voorwoord Preventieagenda voor de Geboortezorg Samen aan de

Nadere informatie

Zorgpad Zwangerschap, geboorte en kraamtijd VSV Boxmeer e.o. 1.2 Intake. 2.3 Zwangerschapscontroles. Evt. Overleg. Consulten

Zorgpad Zwangerschap, geboorte en kraamtijd VSV Boxmeer e.o. 1.2 Intake. 2.3 Zwangerschapscontroles. Evt. Overleg. Consulten Documenteigenaar Directie ZP-MOE-1 16-06-2015 Pagina 1 van 6 Cliënt heeft kinderwens 1.1 Positieve Zwangerschapstest 1.2 Intake 1.3 Behandelplan, zorgpad en geboorteplan 2.0 1 e LIJN Preconc advies 2.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 316 Vragen van het lid

Nadere informatie

Plan van Aanpak Taskforce Rookvrije Start. 29 juni 2016

Plan van Aanpak Taskforce Rookvrije Start. 29 juni 2016 Plan van Aanpak Taskforce Rookvrije Start 29 juni 2016 Taskforce Rookvrije Start 29 juni 2016 Een rookvrije start begint bij een vrouw die zwanger wil worden en daarom stopt met roken. Haar embryo ontwikkelt

Nadere informatie

Wie zijn wij. ! Verloskundigen. ! Ziekenhuizen. ! Kraamzorg

Wie zijn wij. ! Verloskundigen. ! Ziekenhuizen. ! Kraamzorg Welkom!" Wie zijn wij! Verloskundigen! Ziekenhuizen! Kraamzorg Informatie over zwangerschap, bevalling en kraamzorg Verloskunde in Nederland Opbouw verloskundig systeem Verloskundige Gezonde zwangerschap

Nadere informatie