PLATFORMDETAILHANDEL NEDERLAND. de Gemeenteraad. Leidschendam, maandag 12 maart Geachte Leden van de Raad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLATFORMDETAILHANDEL NEDERLAND. de Gemeenteraad. Leidschendam, maandag 12 maart 2007. Geachte Leden van de Raad,"

Transcriptie

1 1 l Overqoo 11, Postbus AG Leidschendam, Telefoon , Fax ABN AMRO Bank , KvK Den Haag l PLATFORMDETAILHANDEL NEDERLAND de Gemeenteraad Ons kenmerk: P /SG/MJ tactpersoon: Sander van Golberdinge Uw kenmerk: - adres: Bijlagen: 2 (lijst met gemeenten en voorbeeld APV) Doorkiesnummer: Betreft: Verbod op geprepareerde voorwerpen en "jammers" I Leidschendam, maandag 12 maart 2007 Geachte Leden van de Raad, Winkeliers verdienen uw steun in de strijd tegen winkeldiefstal. Door deze vorm van winkelcriminaliteit verdwijnt jaarlijks bijna 300 miljoen euro uit winkels. Om deze forse schadepost terug te dringen investeren winkeliers veel in preventie door particuliere beveiligers in te zetten, detectiepoortjes bij de uitgang te plaatsen en winkelmedewerkers te trainen. Hieraan wordt elk jaar 290 niiljoen euro uitgegeven. Georganiseerde winkeldieven en andere veelplegers gebruiken echter geprepareerde voorwerpen om toch hun diefstallen te kunnen plegen. Doorgaans betreft het bewerkte tassen en jassen - ook wel bekend als rooftassen en -jassen. Hiermee worden beveiligde artikelen op grote schaal gestolen zonder dat het alarm afgaat bij het verlaten van het winkelpand. Ook behelpen winkeldieven zich met stoorzenders waarmee de detectiepoortjes buiten werking gesteld kunnen worden, zogenoemde "jammers". Optreden tegen dit diefstalgereedschap is ten zeerste aan te raden. Uw gemeente kan de winkeliers helpen bij de aanpak van geprepareerde voorwerpen en "jammers" door een verbod op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Met een APV-artikel kunnen winkeliers ingrijpen, voordat de dief de winkel uitloopt met de gestolen waar. De winkelier voelt zich dan gesteund door de politie, die de winkeldief een boete geeft op grond van het APVartikel. Veel winkeldiefstal kan zo worden voorkomen. Inmiddels hebben in ieder geval 17 gemeenten de hulpmiddelen voor winkeldiefstal met succes verboden. Voorbeelden zijn bijgevoegd. De systematiek van het "rooftas"-artikel in de APV is vrijwel dezelfde als de systematiek var) het artikel dat het vervoer van inbrekerswerktuigen verbiedt. Dit laatste is in talrijke gemeenten reeds opgenomen in de APV. Reden te meer om nu ook vaart te maken met het "rooftas"-artikel. Het verzoekt u om geprepareerde voorwerpen en "jammers" te verbieden via de APV. Wellicht kunt u zich laten inspireren door gemeenten die reeds een soortgelijk APV-artikel hebben. Hoogachtend, PLATFORM DETAILHANDEL NEDERLANQ Co-Voorzi tter Het is het samenwerkingsverband van De Nationale Winkelraad van MKB-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel

2 Bijlage - Verbod op geprepareerde voorwerpen en jammers reeds het opgenomen l Plaatselijke m.

3 .. Bijlage - Verbod op geprepareerde v 1. Het is verboden tussen zonsondergang en zonsopgang op de weg te vervoeren of bij zi sleutels, touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te open diefstal door middel 2. Het verbod is niet van toepassing indien de genoemde gereedschappen, voorwerpen of mid of niet zijn bestemd voor de in het eerste lid bedoelde handelingen. 3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels, gedurende de opening aanwezig te hebben een tas die er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te ve 4. Het in het derde lid gesteld verbod is niet van toepassing indien de genoemde tas niet beste de in dat lid bedoelde handeling. Amstelveen Artikel Bezit van inbrekerswerktuiaen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal 1. Het is verboden tussen zonsonderaana en zonsopkomst OD de wea te vervoeren of bii zich te hebben lopers, valse sleutels, touwladders, lantaarns of eig $der gereedschap, voorwerpof middel, dat ertoe kan d onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitinge diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorko 2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan dat lid bedoelde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet bestemd of gebruikt zi handelingen. 3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een kennelijk 4. Het in derde lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aang lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen. Apeldoorn Artikei Bezit van inbrekerswerktuiaen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal 1. Het is verboden tussen uur en uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben lope touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtm toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, di 2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien de in dat lid bedoelde gere voorwerpen of middelen niet bestemd of gebruikt zijn voor de in dat lid bedoelde handelingen. 3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas 4. Het in het derde lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aan dat lid bedoelde tas niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen. Best Artikel Rooftassen a. Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas die er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van diefstallen te vergemakkelijken. b. Het in het bovenstaande verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht. Breda s 1. Het is verboden tussen en uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben: lopers, valse sleutels, touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel 2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat er kennelijk 3. Het in het eerste en tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in dat lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen.

4 Bijlage - Verbod op geprepareerde VOO h te hebben: 10 ang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreke aak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. verbod is niet van toepassing indien de genoemde gereedschappen, voorwerpen of zijn bestemd voor de in het eerste lid bedoelde handelingen. 3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels een tas te vervoeren of bij zich te he 4. Het in het derde lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden dat lid bedoelde tas niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen. Eindhoven Vervoer inbrekerswerktuiaen 1. Het is verboden tussen uur en uur op de weg of openbaar water te v lopers, valse sleutels, touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig slu verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van spo 2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te h kennelijk 3. De in het eerste en twee lid gestelde verboden zijn niet van toepassing op degenen die ter pla genoegen van een ambtenaar van politie aannemelijk maken dat genoemde voorw gebezigd worden voor andere handelingen dan die welke in die leden worden gen Emmen A m 1. Het is verboden tussen uur en uur op de weg te vervoeren of bij zi touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen 2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben ee voorwerpen die er kennelijk toe zijn uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkel 3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden zijn niet van toepassing indi gereedschappen, voorwerpen of middelen niet bestemd of gebruikt zijn voor in Gorinchem Artikel Vervoer inbrekerswerktuiaen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal 1. Het is verboden tussen en uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben lope touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zi toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, op onrechtmatige wijze sluitingen te openen of te verbreke door middel 2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde gereedschappen, voorwerpen of middele gebruikt zijn voor de in het eerste lid bedoelde handelingen. 3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels een tas of ander hulpmiddel die er kennel winkeldiefstal mee te plegen bij zich te hebben of te vervoeren. 4. Het in het derde lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aan tas of ander hulpmiddel niet bestemd is voor het plegen van winkeldiefstal. Groningen J 1. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben voorwerpen, die kennelijk zijn bedoeld om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken, zoals speciaal uitgeruste tassen, magneten of elektronische voorwerpen die veiligheidslabels of veiligheidspoortjes dan wel andere hulpmiddelen ter voorkoming van winkeldiefstal kunnen beïnvloeden, alsmede van tangen of andere voorwerpen die kennelijk eveneens bedoeld zijn om het plegen van een winkeldiefstal te vergemakkelijken. 2. Het in het vorige lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in dat lid bedoelde voorwerpen niet bestemd zijn voor de in dat lid bedoelde handelingen. Meppel Artikel Vervoer inbrekerswerktuiaen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal 1. Het is verboden tussen en uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben: lopers, valse sleutels, touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel 2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas of andere voorwerpen die er kennelijk toe zijn uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. 3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden zijn niet van toepassing indien de in die leden bedoelde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet bestemd of gebruikt zijn voor de in die leden bedoelde handelingen.

5 Bijlage - Verbod op geprepareerde voorwerpen en "jammert? te vervoeren of bij zich te hebben orden verricht als verboden in artikel ijke doel dergelijke handelingen te 2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels, gedurende de openingstijden daarvan, een tas te rvoeren of aanwezig te hebben die er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te rgemakkelijken.. Het is verboden tussen uur en uur op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben: rs, valse sleutels, touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te reken, diefstal door middel it verbod is niet van toepassing indien de genoemde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet bestemd of ruikt zijn voor de in het eerste lid bedoelde handelingen. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas die er kennelijk et plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. d gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in niet is bestemd voor de in dat lid bedoelde handelingen. ich te hebben lopers, valse sleutels, kan dienen zich onrechtmatig de of te verbreken, diefstal door middel h te hebben een tas en andere orwerpen die er kennelijk toe is c.q. zijn uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden zijn niet van toepassing indien de in die leden bedoelde reedschappen, voorwerpen of middelen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor de in die leden bedoelde t is verboden op de weg in de nabijheid van winkels een tas of ander voorwerp bij zich te hebben, die er kennelijk uitgerust zijn om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. r op de weg te vervoeren of bij zich te hebben lopers, valse sleutels, p, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de echtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel 2. Het in het l e lid gestelde verbod is niet van toepassing indien de in dat lid bedoelde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet bestemd of gebruikt zijn voor de in dat lid bedoelde handelingen. 3. Het is verboden op de weg in denabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas die er kennelijk 4. Het in 3e lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in dat lid bedoelde tas niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen.

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Opnemen 'artikel a Verbod op het voeren van geprepareerde voorwerpen' in de Algemene plaatselijke verordening

Opnemen 'artikel a Verbod op het voeren van geprepareerde voorwerpen' in de Algemene plaatselijke verordening Raadsvergadering Besluit: Voorstdnurnm HEERHUC5O WA A R D ^ ft Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 14 2007-071 Opnemen 'artikel 2.4.4.a Verbod op het voeren van geprepareerde voorwerpen' in de Algemene plaatselijke

Nadere informatie

fhbmo Geachte Leden van de Raad,

fhbmo Geachte Leden van de Raad, "Sandervan Golberdinge" 08-08-07 13:54 Aan "Sander van Golberdinge" Cc Bcc Onderwerp Brief aan Gemeenteraad - Verbod op rooftas Geachte

Nadere informatie

Onderwerp Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening (Apv) Tytsjerksteradiel

Onderwerp Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening (Apv) Tytsjerksteradiel Raadsvoorstel Vergadering : 16 maart 2017 Agendapunt : 12 Status : Besluitvormend Programma : (2) Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder : L.J. Gebben Behandelend ambt. : Hannah Bouma E-mail :

Nadere informatie

Datum: 26 september 2013 Portefeuillehouder: Burgemeester Renkema

Datum: 26 september 2013 Portefeuillehouder: Burgemeester Renkema Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-045 Onderwerp: Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2003, wijziging september 2013 Korte inhoud: De APV wordt aangepast met betrekking tot de regeling voor vergunningvrije

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

UITWERKING webcase Pak de dief

UITWERKING webcase Pak de dief UITWERKING webcase Pak de dief opdracht 1 Volgens het Wetboek van Strafrecht is sprake van winkeldiefstal als: Het Wetboek van Strafrecht zegt hierover dat iemand zich schuldig maakt aan winkeldiefstal

Nadere informatie

Artikel Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie (huidig artikel)

Artikel Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie (huidig artikel) Bijlage I Gewijzigde en nieuwe artikelen Apv 2012 (versie 2013) De wijzigingen zijn cursief in het nieuwe artikel weergegeven. Artikel 2.1.5.1 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met

Nadere informatie

imommuk. _ ' Sütgiwefc 7 IMEI 2013 Bloemenbadplaats

imommuk. _ ' Sütgiwefc 7 IMEI 2013 Bloemenbadplaats gemeente imommuk. _ ' Sütgiwefc 7 IMEI 2013 Bloemenbadplaats Aan: de leden van de raad van de gemeente Noordwijk Voorstraat 42 2201 HW NOORDWIJK Postbus 298 2200 AG NOORDWIJK T (071) 36 60 000 F (071)

Nadere informatie

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Diefstal door klanten. Helaas krijgt elke winkel er wel eens mee te maken.

Nadere informatie

WINKELCRIMINALITEIT IN EUROPA

WINKELCRIMINALITEIT IN EUROPA WINKELCRIMINALITEIT IN EUROPA VERGELIJKEND ONDERZOEK TUSSEN NEDERLAND, BELGIË, DUITSLAND EN HET VERENIGD KONINKRIJK Het Platform Detailhandel Nederland is het samenwerkingsverband van De Nationale Winkelraad

Nadere informatie

Bespreekstuk. wijzigingsoverzicht APV. 25 september 2013

Bespreekstuk. wijzigingsoverzicht APV. 25 september 2013 Bespreekstuk Onderwerp wijzigingsoverzicht APV Geplande datum wijziging APV 25 september 2013 In dit overzicht wordt weergegeven welke bepalingen in de APV inhoudelijk worden gewijzigd. Technische wijzigingen,

Nadere informatie

div - Doorgest.: UITNODIGING: Manifestatie winkeliers rekenen af met criminaliteit

div - Doorgest.: UITNODIGING: Manifestatie winkeliers rekenen af met criminaliteit file://c:\documents and Settings\136\Local Settings\Temp\7\XPGrpWise\48BFDE64g... Page 1 of 1 4-9-2008 div - Doorgest.: UITNODIGING: Manifestatie winkeliers rekenen af met criminaliteit Van: postbus postbus

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

4. Inbraken en vernielingen Inbraken steeds vaker met grof geweld. 5. Interne fraudes Eigen medewerkers creëren vaak vertrouwensbreuk

4. Inbraken en vernielingen Inbraken steeds vaker met grof geweld. 5. Interne fraudes Eigen medewerkers creëren vaak vertrouwensbreuk 1. Voorwoord Onderzoek schetst schokkend beeld 2. Samenvatting Winkelcriminaliteit blijft onbestraft 3. Winkeldiefstallen Daling van aantal winkeldiefstallen stagneert 4. Inbraken en vernielingen Inbraken

Nadere informatie

Bijlage 1 Voorbeeld APV artikel van de gemeente De Ronde Venen (algeheel verbod). Artikel 5:34a Verbod carbidschieten 1. Het is verboden: a. acetyleengas (C2H2) afkomstig van een reactie tussen carbid

Nadere informatie

Artikel 3 Regels voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen

Artikel 3 Regels voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 128724 29 december 2015 Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Algemeen Deze beleidsregel is gebaseerd op het bepaalde in artikel 2:10 van de

Nadere informatie

Winkeliers. rekenen af met. criminaliteit

Winkeliers. rekenen af met. criminaliteit Winkeliers rekenen af met criminaliteit Winkeliers rekenen af met criminaliteit 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord - Onderzoek schetst schokkend beeld 4 Samenvatting - Winkelcriminaliteit blijft onbestraft 5

Nadere informatie

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op de artikelen 5:12 en 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening Roosendaal

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR388095_1. Beleidsregel reclameborden en uitstallingen

CVDR. Nr. CVDR388095_1. Beleidsregel reclameborden en uitstallingen CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR388095_1 3 juni 2016 Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Algemeen Deze beleidsregel is gebaseerd op het bepaalde

Nadere informatie

Dilemmaspel. Wat doe jij?

Dilemmaspel. Wat doe jij? Dilemmaspel Wat doe jij? Instructie De dilemma s die in dit spel omschreven staan, hebben allemaal betrekking op situaties rond criminaliteit in jouw bedrijf. Het spel is onderverdeeld in vier rubrieken:

Nadere informatie

Criminaliteit. Winkelcriminaliteit

Criminaliteit. Winkelcriminaliteit Criminaliteit Winkelcriminaliteit Diefstal voorkomen Winkeldiefstal kun je soms voorkomen. Een klant die jou ziet kijken, zal minder snel durven stelen. Een klant die wil stelen en die merkt dat jij op

Nadere informatie

Hoe winkeldiefstal voorkomen?

Hoe winkeldiefstal voorkomen? Hoe winkeldiefstal voorkomen? 1 Winkeldiefstal is een zwaar onderschat probleem. Veel handelaars lijden dagelijks verlies door diefstal. Bovendien is het een moeilijk te bestrijden fenomeen. Onder winkeldieven

Nadere informatie

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen.

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen. Aan de fractie PvdA Nijmegen T.a.v. Stijn Verbruggen Stadhuis Nijmegen Kamer A0.09 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in

Nadere informatie

Reportage Collectief winkelverbod

Reportage Collectief winkelverbod 52 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Reportage Collectief winkelverbod Het collectieve winkelverbod valt of staat met een goede samenwerking Een sticker op de deur laat zien dat ondernemers deelnemen aan

Nadere informatie

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Een aantal producten

Nadere informatie

Winkelbeveiliging. ex:pla n. smart educational tools

Winkelbeveiliging. ex:pla n. smart educational tools Winkelbeveiliging ex:pla n smart educational tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen

Nadere informatie

Wijzigingen vastgesteld mei 2012

Wijzigingen vastgesteld mei 2012 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening)

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Status Geldend Wettelijk kader Gemeentewet, Algemene

Nadere informatie

De zaak is gelijktijdig, doch niet gevoegd, behandeld met de zaken van[medeverdachte 1], [medeverdachte 4], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3].

De zaak is gelijktijdig, doch niet gevoegd, behandeld met de zaken van[medeverdachte 1], [medeverdachte 4], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3]. ECLI:NL:RBUTR:2010:BM4043, Rechtbank Utrecht, 10-05-2010, 16/601181-09 [P] Inhoudsindicatie Gegevens Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-05-2010 Datum Publicatie 11-05-2010 Zaaknummer 16/601181-09

Nadere informatie

Indieners: Arjen Hoogerduijn (raadslid) en Pieter Verhoeve (burgerraadslid) Aanpassing APV

Indieners: Arjen Hoogerduijn (raadslid) en Pieter Verhoeve (burgerraadslid) Aanpassing APV Initiatiefvoorstel ChristenUnie-SGP ex art. 147a Gemeentewet datum eerste voorstel: 9 mei 2011 datum tweede voorstel 5 november 2011 definitief voorstel 15 februari 2012 Indieners: Arjen Hoogerduijn (raadslid)

Nadere informatie

In dit weekbericht Even voorstellen.. Stichting Veads Veiligheid Herhaald bericht Nieuwsarchief. 30 november 2015

In dit weekbericht Even voorstellen.. Stichting Veads Veiligheid Herhaald bericht Nieuwsarchief. 30 november 2015 In dit weekbericht Even voorstellen.. Stichting Veads Veiligheid Herhaald bericht Nieuwsarchief 30 november 2015 Even voorstellen.. Ik ben Sander van Breugel, 36 jaar, woonachtig in Breda, samen met Sharon

Nadere informatie

10-10-2014. Wat is afpersing? Vertrouwenslijn Afpersing. Hulp en advies. Workshop Winkeldiefstal en agressie

10-10-2014. Wat is afpersing? Vertrouwenslijn Afpersing. Hulp en advies. Workshop Winkeldiefstal en agressie Hand-out Afpersing Vertrouwenslijn Afpersing Een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Meld Misdaad Anoniem, Koninklijke Horeca Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland Sinds 1 juli 2011

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696)

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) sd.cbe18.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Haarlem BBV nr: 2014/428409

Raadsstuk. Onderwerp: Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Haarlem BBV nr: 2014/428409 Raadsstuk Onderwerp: Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Haarlem BBV nr: 2014/428409 1. Inleiding De raad stelt de verordeningen vast. Met deze wijzigingsverordening Algemene plaatselijke

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof?

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof? Gemeente Den Haag Bent u overvalproof? Bent u overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een

Nadere informatie

ACTUALISATIE WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HILVERSUM 2010

ACTUALISATIE WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HILVERSUM 2010 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilversum. Nr. 25484 16 februari 2017 ACTUALISATIE WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HILVERSUM 2010 De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen

Nadere informatie

28 juni EZ-B-012 OI/O /

28 juni EZ-B-012 OI/O / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2007 07-EZ-B-012 OI/O / 7072757 1 Onderwerp Criminaliteit tegen

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFT. Burgemeester van de gemeente Rotterdam

BEZWAARSCHRIFT. Burgemeester van de gemeente Rotterdam BEZWAARSCHRIFT Burgemeester van de gemeente Rotterdam Verzoekers zijn: Het ROTTERDAMS 1 MEI-COMITEE, gevestigd te Rotterdam Ahmed ERDOGAN, wonende te Rotterdam, Jeroen TOUSSAINT, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 13.046 d.d. 21-5-2013 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2013 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Vragen naar de naam en de functie van een gereedschap

Vragen naar de naam en de functie van een gereedschap Vragen naar de naam en de functie van een gereedschap Wat is dit? Welk gereedschap is dit? Dat is een Wat kun je er mee doen? Waarvoor dient het? Met een kun je 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nadere informatie

Wijziging Algemene plaatselijke verordening

Wijziging Algemene plaatselijke verordening Raadsvoorstel Datum raadsvergadering: 20 december 2007 Agenda nr.: 5.a Portefeuillehouder: M. Marijnen/S. Adriaansen Registratiecode: AO/2007-84 Onderwerp: Wijziging Algemene plaatselijke verordening Aan

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over fietsendiefstal. Alleen ter besluitvorming door het College.

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over fietsendiefstal. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over fietsendiefstal Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie GroenLinks heeft schriftelijke

Nadere informatie

Protocol Overlastregistraties door winkelketens

Protocol Overlastregistraties door winkelketens Protocol Overlastregistraties door winkelketens Algemeen Winkeldiefstal en overlast vormen vandaag de dag een groot probleem in Nederland. Action Nederland B.V. (hierna Action ) hanteert een ketenaanpak

Nadere informatie

De heer E.J.W. Heithuis Vlietweg 96A 2323 LG LEIDEN. Geachte mevrouw/heer,

De heer E.J.W. Heithuis Vlietweg 96A 2323 LG LEIDEN. Geachte mevrouw/heer, De heer E.J.W. Heithuis 2323 LG LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contact www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Tekst van de regeling Wijzigingsverordening APV Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelet op artikel 2:15, eerste lid, en 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht; besluit: vast te stellen de volgende

Nadere informatie

ons kenmerk ECCVA/U201100044 Lbr: 11/006 CvA/LOGA 11/04

ons kenmerk ECCVA/U201100044 Lbr: 11/006 CvA/LOGA 11/04 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren Bestuurlijke samenvatting uw kenmerk ons

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

VERWIJDERINGSREGELING FIETSEN EN BROMFIETSEN 2004 ZOALS VASTGESTELD D.D. 2 NOVEMBER 2004

VERWIJDERINGSREGELING FIETSEN EN BROMFIETSEN 2004 ZOALS VASTGESTELD D.D. 2 NOVEMBER 2004 VERWIJDERINGSREGELING FIETSEN EN BROMFIETSEN 2004 ZOALS VASTGESTELD D.D. 2 NOVEMBER 2004 HET COLLEGE VAN WAALWIJK, OVERWEGENDE: dat het krachtens artikel 5.1.11 van de Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2010

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2010 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer 13 oktober 2010 OplegvelRaadsvoorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2010 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 RAADSVOORSTEL 11.0013 Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 Naam programma +onderdeel: Veiligheid. Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2009 met

Nadere informatie

Nationaal onderzoek winkelcriminaliteit

Nationaal onderzoek winkelcriminaliteit Nationaal onderzoek winkelcriminaliteit 2010 Nationaal onderzoek winkelcriminaliteit 2010 3 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Winkeldiefstallen 7. Hoofdstuk 2: Andere winkelcriminaliteit 16. Over dit onderzoek

Nadere informatie

Aanwijzing deelgebied Stationskwartier en Molenbuurt inzake mogelijkheid opleggen gebiedsontzegging aan overlastgevende personen.

Aanwijzing deelgebied Stationskwartier en Molenbuurt inzake mogelijkheid opleggen gebiedsontzegging aan overlastgevende personen. BB-nummer 15.069; besluit d.d. 10-7-2015 Onderwerp Aanwijzing deelgebied Stationskwartier en Molenbuurt inzake mogelijkheid opleggen gebiedsontzegging aan overlastgevende personen. Besluit: 1. Op grond

Nadere informatie

Nationaal onderzoek winkelcriminaliteit

Nationaal onderzoek winkelcriminaliteit Nationaal onderzoek winkelcriminaliteit 2010 Nationaal onderzoek winkelcriminaliteit 2010 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Winkeldiefstallen 7. Hoofdstuk 2: Andere winkelcriminaliteit 16. Over dit onderzoek

Nadere informatie

Protocol Collectieve WinkelOntzegging Binnenstad Den Haag

Protocol Collectieve WinkelOntzegging Binnenstad Den Haag Protocol Collectieve WinkelOntzegging Binnenstad Den Haag Den Haag, november 2006 Definities/ omschrijvingen Deelnemer: Ondernemer die lid is van een ondernemersvereniging in de binnenstad van Den Haag,

Nadere informatie

Beleidsregel Preventiemaatregelen overlast en openbare orde. Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Team Veiligheid

Beleidsregel Preventiemaatregelen overlast en openbare orde. Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Team Veiligheid GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 117026 24 augustus 2016 Beleidsregel Preventiemaatregelen overlast en openbare orde Zaaknummer: 1341852 Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Verzoek van het Heusdense Bedrijvenplatform om aandacht te vragen voor openbaar vervoer op bedrijventerreinen

Verzoek van het Heusdense Bedrijvenplatform om aandacht te vragen voor openbaar vervoer op bedrijventerreinen College Onderwerp: V200701230 Verzoek van het Heusdense Bedrijvenplatform om aandacht te vragen voor openbaar vervoer op bedrijventerreinen Samenvatting: Inleiding: Dor het Heusdens bedrijven platform

Nadere informatie

De voorgestelde wettekst, alsmede de daarbij behorende memorie van toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

De voorgestelde wettekst, alsmede de daarbij behorende memorie van toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 10december2013 Uw kenmerk 427418 Contactpersoon J.M.A. Timmer Onderwerp

Nadere informatie

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zaaknummer 00484357 Onderwerp vuurwerkvrije zones en regels carbidschieten 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 22 december 2015 besloot de raad geen regels over carbidschieten in de Algemene

Nadere informatie

ui ii hu ii ii ui ii H n I II

ui ii hu ii ii ui ii H n I II 1 Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom ui ii hu ii ii ui ii H n I II Uw kenmerk Ons kenmerk U14-008121 Datum 1 8 JUNI 20H Uw brief Beh. door W.

Nadere informatie

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht Whitepaper Omgaan met cameratoezicht Omgaan met cameratoezicht Cameratoezicht is wettelijk alleen toegestaan als er geen andere keus is. Toch hangen er in Nederland meer dan een miljoen camera s die dagelijks

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Registerplicht handelaren tweedehands goederen

Registerplicht handelaren tweedehands goederen De heer Registerplicht handelaren tweedehands goederen Juridische & Veiligheidszaken Hillebrand Tanja, 058 233 2386 Wettelijk kader 17 augustus 2015, verzonden: Geachte heer, Inleiding Als ondernemer in

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

INFOSESSIE APOTHEKERS 28/10/2015

INFOSESSIE APOTHEKERS 28/10/2015 INFOSESSIE APOTHEKERS 28/10/2015 Diefstalpreventie Rudi Van Roost, Hoofdinspecteur Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen Criminaliteitspreventie Met welke vormen van criminaliteit kan je te maken

Nadere informatie

feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag; Intitulé Verordening winkeltijden Leidschendam-Voorburg 2014 (CONCEPT) Verseonnummer 973732 De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, Bijeen in openbare vergadering op. Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Protocol collectieve winkelontzeggingen (CWO) in de Rotterdamse binnenstad

Protocol collectieve winkelontzeggingen (CWO) in de Rotterdamse binnenstad Protocol collectieve winkelontzeggingen (CWO) in de Rotterdamse binnenstad Rotterdam, 18 oktober 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Definities / omschrijvingen 3 Wat is de collectieve winkelontzegging? 4 Hoe

Nadere informatie

: Periodieke actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft

: Periodieke actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft Gescand archief datum ^ 13 JAN. 2014' Raadsvoorstel Steller : B. Hobbelink tel.nr. : 1871 e-mail : bhobbelink@delft.nl Cluster/Afdeling : Veiligheid/Advies Registratienr. : 1355354 Stuk : #*Wordt ingevuld

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX4733

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX4733 ECLI:NL:RBZUT:2012:BX4733 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 15-08-2012 Datum publicatie 15-08-2012 Zaaknummer 06/940193-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ACTIVITEITEN 2012 (niet uitputtend) (www.deweekvandeveiligheid.nl)

ACTIVITEITEN 2012 (niet uitputtend) (www.deweekvandeveiligheid.nl) ACTIVITEITEN 2012 (niet uitputtend) (www.deweekvandeveiligheid.nl) Op de kaart hieronder is de spreiding van de activiteiten te zien. De concentratie lag vooralsnog in het westen en midden van het land.

Nadere informatie

CBL Protocol Aanhouden Winkeldieven. Veiligheid voorop! Geen geweld Nooit op straat. www.supermarkt.nl

CBL Protocol Aanhouden Winkeldieven. Veiligheid voorop! Geen geweld Nooit op straat. www.supermarkt.nl CBL Protocol Aanhouden Winkeldieven Veiligheid voorop! Geen geweld Nooit op straat www.supermarkt.nl CBL PROTOCOL AANHOUDEN WINKELDIEVEN 2 Inhoudsopgave 1.0 Definitie (winkel)diefstal 3 2.0 Vormen van

Nadere informatie

zet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000

zet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 73 d.d. 15 april 2010 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.Th. de Wit en mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit) Samenvatting De zoon van consument heeft

Nadere informatie

Diefstallen in apotheken Samen maken we het verschil. DJSOC/Diefstallen Infosessies 2015

Diefstallen in apotheken Samen maken we het verschil. DJSOC/Diefstallen Infosessies 2015 Diefstallen in apotheken Samen maken we het verschil DJSOC/Diefstallen Infosessies 2015 Inhoud Wie zijn we? Beeld diefstallen in apotheken Samen tegen diefstallen! Beeld (2014 6 m 2015) Diefstallen gewapenderhand

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE FILMWIJK. Highlights APV Almere 2013

BUURTPREVENTIE FILMWIJK. Highlights APV Almere 2013 BUURTPREVENTIE FILMWIJK Highlights APV Almere 2013 Inhoud Inleiding...3 Highlights APV Almere 2013...4 1. Niet toegestaan dan wel hinderlijk gedragingen in de openbare ruimte...4 2. Woningen, gebouwen,

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. OR van een computerbedrijf

R e g i s t r a t i e k a m e r. OR van een computerbedrijf R e g i s t r a t i e k a m e r OR van een computerbedrijf..'s-gravenhage, 24 juni 1999.. Onderwerp Privacy bij gebruik van zakelijke e-mail faciliteiten Bij brief van 5 februari 1999 heeft u de Registratiekamer

Nadere informatie

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!!

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Nieuwsbrief Nummer 4 Mei 2012 Veilig in de Hamershof BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Dit is de vierde nieuwsbrief Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum De Hamershof. Deze

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 27 juni 2017 Ons kenmerk ECLBR/U201700479 Lbr. 17/038 Telefoon (070) 373 8843 Bijlage(n) 3 Onderwerp Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Samenvatting

Nadere informatie

Oplegnotitie Tussentijdse wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Brunssum Gemeenteblad nr. 64

Oplegnotitie Tussentijdse wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Brunssum Gemeenteblad nr. 64 Oplegnotitie Tussentijdse wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Brunssum Gemeenteblad nr. 64 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat de raad op grond

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 26 juli ECLBR/U Lbr. 17/041 (070) Wijziging model-apv zomer 2017

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 26 juli ECLBR/U Lbr. 17/041 (070) Wijziging model-apv zomer 2017 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 26 juli 2017 Ons kenmerk ECLBR/U201700572 Lbr. 17/041 Telefoon (070) 373 8843 Bijlage(n) 4 Onderwerp Wijziging model-apv zomer 2017 Samenvatting Met

Nadere informatie

Volkswagen Diefstalpreventie. Maak het moeilijk!

Volkswagen Diefstalpreventie. Maak het moeilijk! Volkswagen Diefstalpreventie Maak het moeilijk! Maak het moeilijk! Hoe moeilijker het is om snel toe te slaan, hoe groter de kans dat een dief uw Volkswagen links laat liggen. Wij hebben de mogelijkheden

Nadere informatie

ABC WINKELCRIMINALITEIT EDITIE 2011

ABC WINKELCRIMINALITEIT EDITIE 2011 ABC WINKELCRIMINALITEIT EDITIE 2011 ABC winkelcriminaliteit 2011 2 ABC WINKELCRIMINALITEIT EDITIE 2011 ABC winkelcriminaliteit 2011 4 D eze eerste editie van Detailhandel Nederland geeft inzicht in verschillende

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Arbobesluit 2.15 Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting

Arbobesluit 2.15 Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting Agressie en geweld Zo blijft werken in de mode leuk! Wie in een winkel werkt, kan helaas ook te maken krijgen met agressie, geweld en criminaliteit, maar met de juiste informatie kan een hoop leed voorkomen

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

WINKELIERS ZIJN GEEN TWEEDERANGS- BURGERS. Bedrijfsleven

WINKELIERS ZIJN GEEN TWEEDERANGS- BURGERS. Bedrijfsleven 42 SECONDANT #6 DECEMBER 2012 REPORTAGE Agressie en geweld in detailhandel WINKELIERS ZIJN GEEN TWEEDERANGS- BURGERS Bedrijfsleven Detailhandel Nederland slaat alarm over een toename van gewelddadige winkeldiefstallen.

Nadere informatie

wegwijzer winkelcriminaliteit veiligheid door samenwerking

wegwijzer winkelcriminaliteit veiligheid door samenwerking wegwijzer winkelcriminaliteit veiligheid door samenwerking Veilig ondernemen, publiek en privaat werkt! waarom deze Wegwijzer? Criminaliteit in winkels is slecht voor ondernemers, slecht voor de economie

Nadere informatie

Beleidsregel Preventiemaatregelen overlast en openbare orde Medemblik 2016

Beleidsregel Preventiemaatregelen overlast en openbare orde Medemblik 2016 Beleidsregel Preventiemaatregelen overlast en openbare orde Medemblik 2016 Gemeente Medemblik Zaaknummer Z-16-69886 De burgemeester van de gemeente Medemblik, gelezen het voorstel van november 2016; gelet

Nadere informatie

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong,

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong, Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn 418 2404 HL Alphen aan den Rijn Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus

Nadere informatie