Voorwoord. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Voorwoord De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In die periode vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten van onze school. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kiest u dan ook met zorg. Het team van de J.J. Anspachschool heeft voor u deze jaarkalender samengesteld om u te informeren over onze onderwijskundige ontwikkelingen, praktische zaken, vakanties en bijzonderheden. Een goed en regelmatig contact tussen ouders en verzorgers en de school vinden we zeer belangrijk. In deze jaarkalender willen wij ook aangegeven dat ons leer- en leefklimaat, gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en een goede relatie, voor ons de ideale basis is voor een optimale ontwikkeling van het kind. Inhoudsopgave Schoolvisie Stichting PCPO Midden-Brabant Onderwijsteam Contactgegevens Schooltijden Gymlessen Vakantierooster Algemene punten - overblijven - hoofdluiscontrole - anspach actief - naschoolse opvang - natuurspeelplaats Contact met ouders/verzorgers - MR en OR - ouderbijdrage - leerplicht en verlof - aanmelding nieuwe kleuters Leren op de J.J. Anspachschool - onderwijsleerpakket groep onderwijsleerpakket groep combinatiegroep overgang basisonderwijs - VO - meervoudige intelligentie - zelfstandig werken - huiswerk - techniek en wetenschap Ondersteuning op de J.J. Anspachschool - leesonderwijs - (hoog)begaafde leerlingen - WSNS - centrum voor Jeugd en gezin - schoolmaatschappelijk werk - Zorg voor Jeugd - GGD - leerlinggebonden financiering - stichting leergeld Veiligheid op de J.J. Anspachschool - gedragsverwachtingen - sociaal-emotionele ontwikkeling - time-out, schorsing of verwijdering - protocol vervoer - bedrijfshulpverleners en ontruiming - wet bescherming persoonsgegevens - ongevallen verzekering - klachtenregeling Uitstroomgegevens VO Onderwijsontwikkeling

2 De J.J. Anspachschool Kwaliteit in diversiteit Ieder kind is uniek. Als school willen wij dan ook onze kinderen de kans bieden om al hun talenten te ontwikkelen. De J.J. Anspachschool is een Protestants Christelijke school. De christelijke waarden en normen zijn ons uitgangspunt. Er zitten op onze school kinderen met verschillende achtergronden. We proberen elkaar te ontmoeten met respect voor elkaars mening en overtuiging. We gaan op een goede manier met elkaar om en iedereen krijgt binnen een veilig klimaat de ruimte om te zijn wie hij is. Kinderen hebben recht op inspirerend onderwijs van de hoogste kwaliteit, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze school moet daarom continue werken aan een duurzame ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het verbeteren van taal- en rekenprestaties van kinderen staat op de eerste plaats, want deze basisvaardigheden zijn onmisbaar voor het succes van kinderen in hun verdere schoolloopbaan en in de maatschappij. Daarnaast willen wij kinderen een rijke leeromgeving bieden, zodat we recht doen aan de meervoudigheid van hun talenten en we kunnen inspelen op de vragen van de maatschappij. Stichting PCPO Midden-Brabant Onze school wordt bestuurd door Stg. PCPO Midden-Brabant. De stichting heeft scholen in zes gemeenten in de regio, te weten: Alphen-Chaam, Breda, Dongen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout. Onze scholen verzorgen protestants-christelijk onderwijs en zijn georganiseerd in clusters. Elk cluster wordt geleid door een clusterdirecteur die wordt ondersteund door een managementteam en een administratieve staf. Zowel binnen de clusters als tussen de clusters wordt er samengewerkt op de scholen. Zo werken leraren met specialistische kennis vaak ten behoeve van meerdere scholen binnen de organisatie. Deze intensieve samenwerking is goed voor de kwaliteit van ons onderwijs. Sinds 11 juli 2011 is onze stichting ook partner in de Internationale School in Breda. Onder onze (deel)verantwoordelijkheid wordt onderwijs in het Engels verzorgd voor kinderen van 0 tot 19 jaar. De mission statement van de stichting is: Voor christelijk, kansrijk en kwalitatief goed onderwijs. Wat maakt de J.J. Anspachschool bijzonder : Kwalitatief goed onderwijs Christelijke normen en waarden Rust en structuur in de school Creativiteit en techniek ICT geïntegreerd in het onderwijs Begeleiding rugzakleerlingen Basisontwikkeling in de kleutergroepen Hoogbegaafdheid Meervoudige Intelligentie

3 Deze missie komt voort uit een vijftal kernwaarden waarnaar wij handelen. Deze kernwaarden zijn vertaald in een aantal concrete punten. Kernwaarde Dit houdt in Ambitie - Kwalitatief goed onderwijs - hoge verwachtingen van kinderen - gericht op ontwikkeling - sturingsresultaat Verbinden - Samen verantwoordelijkheid - Investeren in relaties - Gericht op de omgeving Ondernemen - Durf en initiatief - Ambitieus - Klant- en resultaatgericht - Inspelen op veranderingen Verantwoord - Transparantie - Gezamenlijke verantwoordelijkheid - Kritisch op eigen handelen - Vertrouwen in capaciteiten van anderen - Weloverwogen keuzes - Zorg voor elkaar, omgeving en materiaal (Talent)Ontwikkeling - kwaliteiten en talenten benutten, uitdaging, groei op eigen niveau - gezamenlijke verantwoordelijkheid - het verzorgen van een uitdagend aanbod voor kinderen De missie is vertaald in doelen. Het belangrijkste doel is het realiseren van onderwijs van uitzonderlijke kwaliteit dat bijdraagt aan zowel de cognitieve als de emotionele ontwikkeling van elk kind. Alle PCPO-scholen beschikken over een goed werkend kwaliteits- en leerlingvolgsysteem en streven er naar op alle criteria van de onderwijsinspectie tenminste voldoende te scoren. Een voldoende is voor ons de ondergrens; we streven naar beter! Het bestuur leidt de stichting volgens de uitgangspunten van policy governance. Voor de ouders/verzorgers betekent dit dat de schoolleiding bevoegd is om een groot aantal zaken zelfstandig aan te pakken. Dat maakt scholen flexibel, ondernemend en daadkrachtig en zorgt er voor dat er maximaal kan worden ingespeeld op de onderwijsvraag uit de omgeving. Voor ouders/verzorgers functioneert het bestuur dus op afstand. Op de bestuurswebsite vindt u meer informatie met betrekking tot het bestuur en kunt u zien welke scholen deel uit maken van PCPO Midden-Brabant. Ook staat op onze website het centraal vastgesteld beleid dat geldt voor alle scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd in Breda en het best bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en uur. De contactgegevens van het bestuur zijn: Stg. PCPO Midden-Brabant / Stg. tot Bevordering Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland, Bestuurder: De heer A.W. (Arnoud) Wever MLE : Hooilaan 1, 4816 EM BREDA : : : :

4 Onderwijsteam Managementteam Directeur: Herman Straver Locatiecoördinator: Intern begeleider: Dineke van Engelen-De Looff Janneke Wilderom-Kramer Karlijn Mathijsen Remedial Teaching: Vervanging CV en Bapo: Overig personeel Administratie: Interieurverzorgsters: Annemarie Metsaars-Pluim Elly Trommels-de Hoon Ingrid Severijns-Heijkant Gwen Bresser Simone Willemen-Langerwerf Jolanta Czubinska Leerkrachten: Groep 1/2a: Groep 1/2b: Groep 1/2c: Groep 3: Lobke Spaninks Dineke van Engelen-De Looff Corina van de Wakker Ans Klein Hazebroek Tjitske Teuling-Tigchelaar Margreet O'Connor-Van der Linde Algemene assistentie: Overblijfmedewerkers: Ellen de Knegt Roos Aarts-Haase Lenie Damen-Weterings Ad van Dongen Marianne van Dongen-Van Rooij Tonnie van Dongen-Van den Kieboom Yvonne van Ham-Haase Tonny van Rooij Maria Voogd-Van Hommelen Groep 4: Anneke Korn-Van der Velde Lenie Chamuleau-Huijzen. Groep 5: Paula van den Brand-Van de Voorde Danielle Wijbrandi Groep 6: Winfried Noordijk Groep 7: Piet Willeboordse Caroline de Vries-Van Acquoij Groep 8 : Annemarie Lafeber-Verstraate Caroline de Vries-Van Acquoij

5 Contactgegevens J.J. Anspachschool Postadres: Kerkstraat 60 Postbus BD Dongen 5100 AD Dongen Telefoonnummer: adres: Website: Facebook: bsanspach Schooltijden Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: De groepen 1 en 2 zijn op vrijdag vrij. s Morgens kunt u vanaf 8.20 gebruik maken van de inloop. Om 8.30 starten de lessen. s Middags zijn de kinderen vanaf weer welkom op het schoolplein. De leerkrachten wachten de kinderen buiten op. De Peuterplusgroep draait op woensdagmorgen. Er is een inloopkwartier vanaf 8.30 uur en om uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden. Gymlessen In ons gebouw is een speelzaal, daar worden de gymlessen voor de groepen 1/2 gegeven. Wilt u uw kind gymschoenen meegeven? Graag voorzien van naam. De gymschoenen blijven op school. Gymkleding is voor de kleuters niet nodig. Voor de gymlessen van groep 2/3 t/m 8 maken we gebruik van de gymzaal van de St. Janschool (Kastanjestraat).bGroep 2/3 en 3 gymt tot de Kerstvakantie op de maandagen in de eigen speelzaal en na de Kerstvakantie gymmen ze ook op de maandagen in de gymzaal aan de Kastanjestraat. De kinderen gaan lopend (groep 2/3, 3 en 4) of met de fiets (groep 5 t/m 8) naar de gymzaal. Graag gymnastiekkleding en gymschoenen meegeven. Groep 2/3 Maandag tot de Kerstvakantie speelzaal Maandag na de Kerstvakantie uur Donderdag uur Groep 3 Maandag tot de Kerstvakantie speelzaal Maandag na de Kerstvakantie uur Donderdag uur Groep 4 Maandag tot de Kerstvakantie uur Maandag na de Kerstvakantie uur Donderdag uur Groep 5 Maandag tot de Kerstvakantie uur Maandag na de Kerstvakantie uur Donderdag uur Groep 6 Maandag tot de Kerstvakantie uur Maandag na de Kerstvakantie uur Donderdag uur Groep 7 Maandag tot de Kerstvakantie uur Maandag na de Kerstvakantie uur Donderdag uur Groep 8 Maandag tot de Kerstvakantie uur Maandag na de Kerstvakantie uur Donderdag uur

6 De gymlessen op donderdag worden verzorgd door de vakleerkracht Tjalle Hoogsteen. Vakantierooster Herfstvakantie: t/m Voorjaarsvakantie: t/m Goede Vrijdag: e Paasdag: Studiedag Meivakantie: t/m Hemelvaart: en e Pinksterdag: Zomervakantie: t/m Algemene punten Overblijven Op de J.J. Anspachschool kunnen kinderen tussen de middag overblijven. De kinderen blijven op school en worden begeleid door de overblijfkrachten. Op een inschrijfformulier kunt u aangeven op welke vaste dagen u uw kinderen wilt laten overblijven. Ook als u denkt af en toe gebruik te maken van de overblijfregeling willen wij u verzoeken het formulier in te vullen. Het inschrijfformulier in verkrijgbaar via de groepsleerkrachten. Het innen van het overblijfgeld gaat via een strippensysteem. De strippenkaarten blijven op school en worden door de overblijfkracht op datum afgestempeld. De ouders krijgen via een briefje te horen wanneer de kaart bijna vol is en er een nieuwe moet worden gekocht. Kosten van de strippenkaarten. 10-strippenkaart 20-strippenkaart 30-strippenkaart 12 euro 24 euro 36 euro Hoofdluiscontrole Hoofdluis is een veelvoorkomend, hardnekkig probleem. Ter bestrijding en voorkoming van hoofdluis werkt onze school met zogeheten 'kriebelcommissie'. Alle kinderen worden na elke vakantie door de luizenouders gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen en/of neten. Indien bij uw kind(eren) luizen en/of neten aangetroffen worden, zal contact met u worden opgenomen met het verzoek uw kind(eren) te behandelen. Als in een klas hoofdluis wordt geconstateerd, zal u hier middels een brief van op de hoogte worden gesteld. Na een week zal er opnieuw een controle plaatsvinden. Mocht u tussentijds zelf hoofdluis constateren bij uw kind(eren), geeft u dat dan alstublieft door aan de leerkracht. Anspach Actief Door het aanbieden van naschoolse activiteiten willen we de mogelijkheden tot verrijking en de ontwikkelingskansen van de kinderen vergroten. We gebruiken hiervoor de expertise van externe instanties. Door kinderen in een andere sfeer bij elkaar te brengen willen we de sociale competenties vergroten. Het aanbieden van deze activiteiten vergroot de betrokkenheid van kinderen, ouders en externen bij de school. In vier blokken van circa zes weken worden er op verschillende dagen activiteiten aangeboden, die na schooltijd plaatsvinden. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden op school of op een andere locatie. Het aanbod varieert per blok. U kunt hierbij denken aan sportactiviteiten, creatieve activiteiten of activiteiten om kennis te vergroten. U kunt uw kind inschrijven voor de activiteit naar keuze door middel van een inschrijfformulier dat u bij aanvang van ieder blok samen met een informatiefolder ontvangt. De meeste activiteiten duren 1 uur. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen naar de juiste locatie.

7 De kosten van de naschoolse activiteiten zijn in principe 2,50 euro per les per kind. Soms kunnen er extra kosten verbonden zijn aan een activiteit. Dit wordt vooraf aangegeven in de informatiefolder. Naschoolse opvang Voor het aanbieden van buitenschoolse opvang werkt onze school samen met Amigo s en met Stichting KID. Beide organisaties bieden voorschoolse- en naschoolse opvang aan. Amigo s: Stichting KID: Natuurspeelplaats Spelen op een natuurspeelplaats betekent spelen in een groene omgeving met materialen uit de natuur. Met daarbij veel mogelijkheden om zelf dingen te veranderen aan de omgeving, met losse materialen. Zoals bijvoorbeeld takken, stenen, grond en water. Met speelnatuur krijgen kinderen weer de kans om avonturen te beleven, om zich te verwonderen over de bijzondere dieren in de natuur en om heerlijk te klimmen en te klauteren! Uit veel studies blijkt dat kinderen tegenwoordig veel minder zelfstandig buiten mogen spelen dan eerdere generaties. Er is minder fysieke ruimte en ouders zijn nog voorzichtiger. Met als gevolg dat kinderen veel binnen zitten, op de achterbank van de auto, op school, op de BSO en thuis ook steeds meer in een digitale omgeving. Kortom, het is tijd om de natuur naar de kinderen te brengen! Op die plaats waar zij dagelijks komen, het schoolplein. We hebben gezocht naar een evenwicht tussen de onderdelen rust, creativiteit, natuurbeleving en spel. Een waterloop, klimbuizen, speelzand maar ook wilgenhutten waarin je je even terug kunt trekken van de drukte zullen op onze speelplaats niet ontbreken. Als kinderen thuis komen met vieze kleding, dan weet je zeker dat ze een topmiddag hebben gehad! Knoeien met water en zand, verstoppen achter een bosje, klimmen en klauteren, dit is allemaal heel erg goed voor de ontwikkeling van een kind. Daarnaast wordt de natuurspeelplaats ook gebruikt als een buitenlokaal om te leren rekenen en om de letters te leren, maar ook voor natuur- en milieueducatie, natuurbeleving en creatieve vakken. Want wat denk je van hinkelen met sommen en letters of het berekenen van oppervlakte en omtrek? We willen graag dat kinderen kansen krijgen om kind te zijn en op een manier te leren die past bij hun leeftijd. Van nature doen kinderen dit met heel hun lijf, soms wat meer in hun hoofd, soms wat meer met hun armen, benen of buik. Ruimte is hiervoor belangrijk. Letterlijke en fysieke ruimte om te bewegen, maar ook psychische ruimte waarin je zelf keuzes mag maken, op je eigen niveau mag werken en soms ook even mag rusten of verwerken. Door gebruik te maken van de natuurspeelplaats ontstaat er een andere balans tussen binnen- en buitenlessen. Want kinderen leren door te doen.

8 Contact met ouders/verzorgers Een goed contact tussen school en thuis ervaren wij als heel belangrijk! We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen Zo worden er inloopavonden, thema-avonden en 10- en 15-minutengesprekjes georganiseerd.op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Gelukkig zijn heel veel ouders/verzorgers op vele manieren actief op de J.J. Anspachschool. Onze school kan gewoon niet zonder. Veel ouders zijn dan ook actief betrokken bij activiteiten zoals: hulp bij de crea-doe klassenouders leesouders hulp bij het hoekenwerk verkeersbrigadiers hulp bij (sport)activiteiten en uitstapjes hulp bij computerlessen Aan het begin van het schooljaar kunt u opgeven op welke dagen en bij welke activiteiten u wilt helpen. Medezeggenschapsraad Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR spreekt zowel voor de ouders, de leerlingen als het personeel. De MR bestaat voor de ene helft uit ouders en voor de andere helft uit leerkrachten. In de MR wordt het beleid van het bestuur besproken. De MR heeft daarbij een adviserende of instemmende taak m.b.t. de begroting, de formatie en het vakantierooster. Ook kan de MR zelf het initiatief nemen om aangelegenheden met de directie te bespreken en over deze onderwerpen voorstellen doen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen en de jaarverslagen van de MR vergaderingen kunt u op de website vinden. Wat kan de MR voor u doen? De MR wil functioneren als klankbord voor ouders en personeel. De MR wil graag weten wat er leeft in de school. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat de MR iets daarin voor u kan betekenen voor het welzijn van leerlingen of het team aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons. De MR bestaat uit de volgende personen: Namens het team: - Paula van den Brand-Van de Voorde (secretaris) - Piet Willeboordse - Margreet O Connor-van der Linde - Winfried Noordijk Namens de ouders: - Piet Wijnberg (voorzitter en GMR-lid) - Eline Vermaat - Marieke de Jong - De MR is via te bereiken: Ouderraad De Ouderraad (OR) van J.J. Anspachschool bestaat uit enthousiaste ouders die samen met school maar ook voor school een aantal taken / activiteiten op zich nemen. Zoals: het organiseren van het sinterklaasfeest, de inkoop van de cadeautjes en het schoolkamp. Ook de kerstviering, avondvierdaagse, schoolreis de sportdag staan op de agenda. Met de meester- en juffendag, jubileumfeestjes, de open avond voor nieuwe leerlingen,

9 de boekenweek en het schoolontbijt staan wij als OR klaar om bij te springen en mede te organiseren. De OR bestaat uit 10 ouders en vergadert 6 keer per jaar. Ieder lid van de Ouderraad heeft een zittingsperiode van 6 jaar. Richting het aflopen van deze termijn stellen wij een vacature vacant en hopen zo weer enthousiaste leden te kunnen verwelkomen. De Ouderraad bestaat uit de volgende leden: Marijke Butteling Mirella van Bezouw (penningmeester/vice-voorzitter) Germaine Smits Meriam Janssen (penningmeester) Marie-Louise Jolie (2 e penningmeester) Ariëlle van den Bosch (voorzitter) Marieke de Jong (secretaris en vice voorzitter) Tamara Damen Leonie Verbunt Marianne Buijs Ouderbijdrage Van alle ouders/verzorgers wordt een bijdrage verwacht om activiteiten te organiseren waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het rijk ontvangt. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten zoals sinterklaas, kerst en de meester- en juffendag van niet doorgaan. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een acceptgiro. Kinderen die na januari instromen, betalen een evenredig deel van de bijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De ouderraad legt verantwoording af aan de ouders over de uitgaven uit deze inkomsten. Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat een kind leerplichtig is vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand dat een kind 5 jaar is geworden. Als ouder van een leerplichtig kind bent u medeverantwoordelijk voor een goede uitvoering van de leerplichtwet. Hoe dient u een aanvraag in? Een kort verlof voor bijvoorbeeld een begrafenis, een bruiloft of iets dergelijks kunt u bij de directeur vooraf door middel van een formulier aanvragen. Voor een langer verlof tot en met 10 dagen kan per schooljaar slechts in zeer bijzondere gevallen toestemming gegeven worden. Een aanvraag voor verlof wegens andere gewichtige omstandigheden dient zo vroeg mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal zes weken van tevoren). Het aantal verlofdagen wordt in overleg vastgesteld, waarbij het advies van de directeur richtinggevend is. Daarbij is het van belang dat u weet, dat dit verlof nooit gegeven kan worden voor de eerste twee weken van het schooljaar. Verlof kan niet worden gegeven om eerder op vakantie te gaan om bijvoorbeeld files te ontwijken. Als de aanvraag daartoe aanleiding geeft, wordt deze doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Dongen. Deze neemt vervolgens een besluit. Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Ongeoorloofd verzuim: Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

10 Voor vragen kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar van de gemeente Dongen: Mevr. M. Ploegman (tel ) of per mail Aanmelding en toelating Nieuwe kleuters U kunt op twee manieren uw kind aanmelden: U bezoekt de open avond op 27 januari Op die dag krijgt u, samen met andere ouders, alle informatie betreffende de school. U krijgt een eerste indruk over hoe er gewerkt wordt in de verschillende groepen. Vervolgens besluit u uw kind wel of niet in te schrijven. U maakt een afspraak met de directeur of locatiecoördinator. In een informatiegesprek wordt u geïnformeerd over de identiteit en de gang van zaken op school. U krijgt een rondleiding in de school om u een duidelijk beeld te vormen van de J.J. Anspachschool. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor alle groepen. U kunt dan kennis maken met de leerkracht en krijgt informatie over de gang van zaken in de klas. Later in het jaar, in de maand maart, wordt er een speciale avond georganiseerd voor alle nieuwe ouders van groep 1. Ongeveer 6 weken voordat u kind 4 jaar wordt zal de leerkracht telefonisch contact met u opnemen en worden er afspraken gemaakt over de dagdelen waarop de kinderen mogen komen wennen. Hiervoor worden maximaal zes dagdelen afgesproken. Kinderen die na 1 juni jarig zijn, kunnen pas in het nieuwe schooljaar starten. Tijdens de wenperiode vindt er een intakegesprek plaats. De leerkracht gaat dan met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind en eventuele bijzonderheden. Aanmelding leerlingen van een andere school Bij tussentijdse aanmelding wordt eveneens een informatiegesprek gehouden. Er wordt door de directeur of de IB inlichtingen ingewonnen bij de school van herkomst om in te kunnen schatten in hoeverre de leerling extra zorg nodig heeft. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, eventueel aangevuld met eigen toetsen, wordt bekeken of wij de zorg die de nieuwe leerling nodig heeft, kunnen bieden. Daarbij wordt rekening gehouden met de samenstelling van de betreffende groep. Na aanname wordt het niveau van het kind bepaald en zetten we, indien nodig, gerichte hulp in. Leerlingen met een rugzak Met ingang van 1 augustus 2003 is de wet op de leerlinggebonden financiering (lgf) van kracht. Dat betekent dat ouders van een kind met een beperking de mogelijkheid hebben om een school te kiezen die voor hun kind het beste lijkt. De J.J. Anspachschool staat in principe open voor de aanname van rugzakleerlingen. Overwegingen bij deze beslissing zijn: Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind en heeft het onderwijsteam van de betreffende basisschool voldoende kennis en vaardigheden in huis om het kind de zorg te bieden die het nodig heeft? Vraagt de begeleiding van het kind niet onevenredig veel aandacht van de groepsleerkracht? De taakbelasting van de groepsleerkracht moet niet te groot worden. Van beslissend belang zijn de volgende 3 punten: - Aantal rugzakkinderen per leerjaar (maximaal 1, bij een niet al te zware handicap hooguit 2) - Aantal kinderen in het betreffende leerjaar - Samenstelling van de groep (een rugzakkind is een te grote belasting voor een leerkracht van bijv. een groep met veel kinderen die extra zorg nodig hebben).

11 Vindt de begeleidende instantie het verantwoord het kind op onze school te plaatsen? Moet nader onderzoek gedaan worden? Kan de basisschool facilitair aan de behoefte van het kind voldoen (lift, aangepast toilet, etc.)? Als een kind dat extra zorg nodig heeft op onze school wordt geplaatst, zullen er met de ouders/verzorgers afspraken worden gemaakt om de ontwikkeling van het kind regelmatig, maar in ieder geval van jaar tot jaar te evalueren en zo nodig aanvullende maatregelen te nemen. Zoals voor al onze kinderen, geldt ook hier dat we als school er in principe naar streven dat een kind met extra zorg, een kind met een handicap, tot en met groep 8 kan blijven. De redenen om alsnog te verwijzen naar het Speciaal Onderwijs zouden bijvoorbeeld kunnen zijn, dat een kind niet langer gelukkig is op onze school of dat de ontwikkeling definitief vastloopt. Dat er meer beperkingen dan mogelijkheden zijn. Ook zal met de ouders/verzorgers duidelijk afgesproken moeten worden hoe de extra middelen zullen worden ingezet. Het gehele proces van extra zorg, de voortgangsprocedure en de evaluatie wordt vastgelegd in een Plan van Aanpak. Leren op de J.J. Anspachschool Op J.J. Anspachschool proberen we een goed evenwicht te vinden tussen de diverse kennisgebieden en het aanleren van praktische sociale vaardigheden. We vinden het belangrijk om de totale ontwikkeling van het kind te stimuleren. Daarbij zijn de volgende onderwijskundige aspecten van belang: De leertijd wordt effectief besteed Het leren van de leerlingen staat centraal De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht De leraren passen hun onderwijs aan gelet op de kwaliteiten van een kind, een groepje of de groep als geheel De leraren werken planmatig en opbrengstgericht (vanuit heldere doelstellingen) Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling verloopt geordend Het belang van de (bege-)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend De leraren zetten waar mogelijk aan tot het werken met (behulp van) ICT-middelen De zorg en begeleiding is een onderdeel van het handelen van de leraren We hanteren het directe instructiemodel (zie zorgparagraaf) Het onderwijsleerpakket voor de groepen 1 2: In de kleutergroepen wordt er gewerkt in heterogene groepen d.w.z. dat in iedere klas zowel kinderen uit groep 1 als groep 2 zitten. Er wordt gewerkt met het onderwijsconcept basisontwikkeling. Wij gaan er vanuit dat de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen

12 het meest effectief is als je activiteiten onderneemt die kinderen zinvol en interessant vinden. Binnen een schooljaar komen diverse thema s aan bod die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. De activiteiten binnen deze thema s worden spelenderwijs aangeboden en afgestemd op het niveau van de kinderen. Daarnaast maken we gebruik van taal- en rekenroutines. Dit zijn herkenbare, terugkerende en betekenisvolle activiteiten op het gebied van taal en rekenen zoals de lettertafel, de vertelkoffer, het klankkastje, de cijferfee, Willy Weeg en Nol de Meetmol. Voor meer informatie zie het beleidsplan basisontwikkeling op onze website. Het onderwijsleerpakket voor de groepen 3 t/m 8: De wet op het primair onderwijs geeft aan welke vakken op de basisschool gegeven moeten worden. Ook staan er richtlijnen in over de tijd die aan ieder vak besteed moet worden. Bij elk vak worden kerndoelen gehanteerd. Wij stellen ons rooster zo op, dat we aan deze kerndoelen en richtlijnen voldoen. Regelmatig bekijken we of de methodes die we gebruiken, beantwoorden aan deze kerndoelen. Taal, lezen en rekenen (de zogenaamde basisvaardigheden) nemen een groot deel van de tijd in beslag. Wij vinden dat van groot belang, met name het taal- en leesgebied. Taal is tenslotte de basis voor interactie met elkaar. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Naast de hoofdvakken; taal, lezen en rekenen is er in toenemende mate aandacht voor verkeer, geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, techniek, godsdienstige vorming, burgerschapsvorming en de creatieve vakken. Combinatiegroep 2-3 Bij de aanpak van de 2-3 combinatiegroep steken we in op het verminderen van het aantal instructies, het waarborgen van de kwaliteit van de instructie en het verbreden van interactief en sociaal leren. Dit realiseren we door vakken in groep 2 en 3 met elkaar te verbinden en leerlijnen te clusteren. Zo zorgen we voor rust, ruimte en overzicht en uiteindelijk ook voor hoge opbrengsten. De einddoelen van groep 1-2 en 3 blijven ongewijzigd. Binnen de organisatie van de dag voor groep 2-3, is specifieke instructie voor groep 3 gekoppeld aan buitenspel voor groep 2. Voordelen voor kinderen van groep 1 en 2: Kinderen kunnen langer of korter gebruik maken van het kleuteraanbod. Snel lerende en excellente kinderen met interesse in lezen en rekenen leren van elkaar en zijn geen uitzondering. Kinderen die interesse hebben kunnen bezig zijn met letters en leren lezen op een natuurlijke manier in een geletterde klas en buitenomgeving. Kinderen helpen, stimuleren en enthousiasmeren elkaar. Meer aanbod in het werken met thema s Voor kinderen van groep 3: Effectieve instructie in een kleine groep Kinderen leren het zelfstandig werken niet af, maar groeien daarin. De overgang van groep 2 naar groep 3 wordt minder groot Kinderen die behoefte hebben aan spelen en die anders leren, kunnen gebruik maken van de hoeken en het speelleeraanbod Het leren uit boeken en het leren in natuurlijke situaties wordt aan elkaar gekoppeld.

13 Overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen en ouders een belangrijke gebeurtenis. De school wil deze overgang zo goed mogelijk begeleiden. Daarvoor wordt de volgende procedure gevolgd: In januari en februari zijn er open avonden/dagen op de diverse scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De kinderen van groep 7 en van groep 8 krijgen hiervan een overzicht. Eind groep 7 maken de kinderen de CITO entreetoets. Met de entreetoets worden de basisvaardigheden van leerlingen op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden gemeten. De toets geeft de leerkrachten inzicht, op welke vakgebieden in groep 8 de nadruk dient te liggen. Tijdens het laatste rapportgesprek in groep 7 wordt de entreetoets besproken. Ook wordt een richtinggevend advies voor het VO gegeven. Hiermee kunnen kinderen en ouders zich oriënteren op de vorm van VO die bij het kind past. Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar geven de leerkrachten van groep 8 informatie over het Voortgezet Onderwijs en over de procedures, zoals deze gevolgd worden in dit schooljaar. In het najaar doet groep 8 mee aan het drempelonderzoek. Met behulp van vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen wordt een plaatsingsadvies gegeven. In januari bespreken de leerkrachten met de ouders en de kinderen van groep 8 het voorlopige advies V.O. Voor het schooljaar zijn de afnamedata van de Cito eindtoets vastgesteld op 11, 12 en 13 februari. De rapportage wordt verwacht in week 11 (de week vanaf 10 maart). Wanneer de uitslag van de CITO eindtoets bekend is, ontvangen de ouders een onderwijskundig rapport en worden zij opgebeld over het definitieve advies VO. Dit advies is opgesteld in overleg met de intern begeleider. Indien het definitieve advies afwijkt van het voorlopige advies, volgt er een gesprek. Ouders melden hun kind zelf aan bij de school van hun keuze. Meervoudige intelligentie We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen en al hun talenten leren gebruiken. Een mens is niet op één manier intelligent, maar kan op verschillende manieren intelligent zijn. Ieder kind heeft een persoonlijk profiel van sterker en minder sterk ontwikkelde intelligenties. De acht intelligenties die MI onderscheid: verbaal/linguïstische intelligentie (woordslim) logisch/mathematische intelligentie (rekenslim) visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim) muzikaal/ritmische intelligentie (muziekslim) lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegslim) interpersoonlijke intelligentie (mensslim) intrapersoonlijke intelligentie (zelfslim) natuurgerichte intelligentie (natuurslim) Kinderen ontwikkelen zich het beste door de instructie en werkvormen af te stemmen op de diverse intelligenties. Voor meer informatie zie het beleidsplan meervoudige intelligentie op onze website. Zelfstandig werken Op de J.J. Anspachschool wordt veel aandacht besteed aan het zelfstandig werken. Na de instructie gaan de leerlingen, alleen of samen, aan een zelf uitgekozen taak werken. Op de taakbrief staat aangegeven wat de leerling op het gebied van rekenen, lezen, taal

14 of wereldoriëntatie in een dag/dagdeel moet doen. Per leerling kan afgestemd worden op individueel niveau. Het doel van zelfstandig werken is dat de leerlingen leren plannen, een eigen leerstijl ontwikkelen, zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen werk, onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en keuzes leren maken. Tijdens het zelfstandig werken wordt er gebruik gemaakt van het stoplicht en de kleurendobbelsteen. Huiswerk De J.J. Anspachschool vindt het belangrijk dat leerlingen extra gelegenheid krijgen te oefenen met wat ze in de groep hebben geleerd. Wij willen de leerlingen daarom graag in een aantrekkelijk en gevarieerd huiswerkaanbod voorzien. Vanaf groep 1 maken de kinderen op een spelende wijs kennis met huiswerk. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen wekelijks een huiswerkmap mee naar huis. We geven het huiswerk aan alle kinderen mee, gedifferentieerd en afgestemd op het aanbod in de klas. Er worden afspraken gemaakt wanneer er feedback gegeven wordt op het gemaakte werk (indien nodig). We houden ons daarbij aan de afspraak dat huiswerk een week van te voren wordt opgegeven. Tot en met groep 5 maken ouders, in samenspraak met de kinderen, de keuze of de kinderen wel of niet deelnemen aan het huiswerk. Ze kunnen daarbij een keuze maken uit het aanbod van de leerkracht. In groep 6 wordt van het huiswerk deels facultatief, deels met een verplichtend karakter. In groep 7 en 8 heeft het huiswerk een verplichtend karakter. Voor de maandagen wordt er nooit huiswerk opgeven. Vanaf groep 6 worden de kinderen geleerd om met een agenda om te gaan. Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar concrete suggesties en handvatten om hun kind effectief te ondersteunen in hun schoolontwikkeling. De school heeft de computerprogramma s Rekentuin en Taalzee aangeschaft voor groep 3 t/m 8. De kinderen kunnen hier zowel op school als thuis mee werken. We willen de kinderen stimuleren dat er ook spelenderwijs veel geleerd kan worden en dat thuis oefenen ook heel erg leuk kan zijn. We vinden het belangrijk dat de kinderen thuis ook kunnen oefenen met de leerstof, maar vinden het vooral belangrijk dat de kinderen tijd over hebben om lekker te kunnen spelen. Daarom geven we per groep een indicatie van de tijd die er per dag maximaal besteed mag worden aan huiswerk. Tijdsinvestering per dag: groep 1/2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 facultatief 10 min min min min 30 min 30 min Techniek en Wetenschap Als je tot de ontdekking komt dat alles wat niet natuurlijk gegroeid is te maken heeft met techniek, dan besef je dat het noodzakelijk is dat kinderen hier bewust scholing in krijgen. Techniek en wetenschap hebben daarom een vaste plek verworven in alle groepen van onze school. De leskisten en andere materialen zijn overal op school te zien. De kinderen krijgen instructielessen zoals: hoe werkt de stroomkring, hoe bouw je een stevige constructie. Bestaande technische principes bekijken, apparaten demonteren, het zelf maken van echt werkende constructies en werktuigen en het opzetten van proeven zijn hierbij belangrijk. Probleemgestuurd onderwijs is hierbij een belangrijke pijler. Voor meer informatie zie het beleidsplan techniek op onze website.

15 Ondersteuning op de J.J. Anspachschool Op onze school werken we in groep 1 t/m 8 handelingsgericht. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Er wordt gekeken welke onderwijsbehoeften de betreffende leerling heeft. Door handelingsgericht te werken willen we de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. De leerkracht stemt het onderwijs af op de verschillen tussen de leerlingen en maakt zo het onderwijs passend. Aspecten die de ontwikkeling van het kind bevorderen zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Wij hechten daarom veel waarde aan een constructieve samenwerking met de ouders. Bij handelingsgericht werken (HGW) zijn ook gesprekken met leerlingen heel belangrijk. Onder andere omdat de leerlingen vaak zelf goed kunnen aangeven wat ze nodig hebben, wat ze goed kunnen en wat anders moet. Ook zijn de oplossingen die de kinderen zelf aandragen vaak het eenvoudigst. Daarbij komt dat de leerling zich meer inzet voor zijn eigen idee dan voor een opgelegde maatregel. Op groepsniveau brengt de leerkracht de stimulerende- en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in kaart in een groepsoverzicht. Onderwijsbehoeften kunnen worden gezien als een handvat tot leren voor dit kind, voor deze groep. Op basis van het groepsoverzicht, toetsresultaten en observaties, bekijkt de leraar hoe er per vakgebied groepjes gemaakt kunnen worden van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Van belang is dat leerlingen zodanig geclusterd worden dat zij voldoende instructie, feedback en begeleiding ontvangen. Als een leerling een bijzondere aanpak nodig heeft, kan het besluit genomen worden om een individueel handelingsplan op te stellen. Elke leerkracht differentieert zijn instructie en verwerking op drie niveaus: basis, verrijkt en intensief en wel op zo'n wijze dat alle leerlingen betrokken en aan het werk zijn. Tijdens de groepsbespreking worden de groepsplannen met de interne begeleider besproken en zo nodig bijgesteld. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die onvoldoende profiteren van het groepsplan worden besproken in de leerlingbespreking en kunnen zo nodig ingebracht worden in het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de interne begeleider en externe deskundigen en adviseert leerkrachten en ouders. Voor meer informatie over de zorg op de J.J. Anspachschool zie de zorgparagraaf op onze website. Leesonderwijs Goed leren lezen is één van de kerndoelen van het basisonderwijs. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de school om alle kinderen goed leesonderwijs te geven zodat zij eind groep 8 de school als goede lezers verlaten. De J.J. Anspachschool doet er alles aan om goed leesonderwijs te realiseren. Een goede leesstart aan het begin van de basisschool is voor alle kinderen van groot belang. Vanaf de kleuterperiode wordt hier al aan gewerkt. Daar wordt een start gemaakt met het fonemisch bewustzijn, het onderscheiden van klanken in woorden en het leren van letters. We hebben goede leesmethodes; in groep 3 Veilig Leren Lezen en in groep 4 t/m 8 de methode Estafette. Er wordt veel aandacht besteed aan een goede leesinstructie en ook leespromotie is heel belangrijk. Kinderen moeten plezier in het lezen krijgen. Hoe meer je leest, hoe beter het gaat! Dit geldt echter niet voor alle kinderen. Er zullen altijd kinderen zijn waarbij het leesproces moeizaam verloopt. Zij hebben behoefte

16 aan intensiever leesonderwijs en meer instructietijd. Het is belangrijk dat kinderen die mogelijk problemen met het leren lezen krijgen zo vroeg mogelijk gesignaleerd en geholpen worden. Om de leesontwikkeling van alle kinderen te volgen wordt er gewerkt volgens ons dyslexieprotocol. Dit protocol is opgesteld volgens de richtlijnen van het Masterplan Dyslexie. Op deze manier worden de kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning snel gesignaleerd en kan het leesprogramma op hen afgestemd worden. Voor deze kinderen wordt een leesdossier aangelegd. Mocht blijken dat de extra instructie en extra tijd weinig rendement opleveren, dan kan voor deze kinderen een dyslexie onderzoek aangevraagd worden. Diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Voor meer informatie zie het dyslexieprotocol op onze website. (Hoog)begaafde leerlingen Op de J.J.Anspachschool willen wij dat er voor alle kinderen in zowel onderwijsinhoudelijk als pedagogisch-didactisch opzicht, een passend onderwijsaanbod gerealiseerd wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen tussen kinderen. Dit geldt ook voor kinderen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerstof hen biedt, de (hoog) begaafde kinderen. Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid De J.J.Anspachschool maakt gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid, een signalerings-en diagnose-instrument dat ingezet kan worden bij mogelijke meerbegaafdheid. Het Protocol biedt daarnaast ook richtlijnen voor een alternatief onderwijsaanbod. In alle klassen kan gebruik worden gemaakt van het compacten en verrijken van het leerstofaanbod wanneer gebleken is dat een leerling hier behoefte aanheeft. Naast dit leerstofaanbod wordt er gewerkt met portfolio's waarbij leerlingen zich verdiepen in onderwerpen die passend zijn binnen hun interessegebied. De Breinbrekers Op de J.J.Anspachschool is een plusklas, de Breinbrekers. Gedurende 1 dagdeel per week ontmoeten de leerlingen uit groep 4-8 ontwikkelingsgelijken. Zij werken dan aan het opbouwen van leerstrategieën, ze filosoferen en doen hun eigen onderzoek. In het beleidsplan, deze is te vinden op onze website, staat de visie op hoogbegaafdheid van de school omschreven. Hierin staan ook de criteria die van toepassing zijn op een eventuele plaatsing in deze plusklas. In het schooljaar zal er ook een plusklas starten voor de onderbouwgroepen 1,2 en 3. Ook voor deze leeftijdsgroep wordt een uitdagend programma opgesteld waarbij, spelenderwijs, wordt aangesloten bij de persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast bestaat er binnen de stichting PCPO ook een bovenschoolse Plusklas. De criteria hiervoor zijn ook bovenschools vastgesteld. In deze wekelijkse Plusklas is voor een heel beperkt aantal kinderen ruimte. Peuterplusgroep Deze visie krijgt al gestalte in de voorschoolse 3+groep. Een dagdeel per week is er aandacht voor driejarigen. Het biedt peuters een veilige en stimulerende speelplek waar zij zichzelf mogen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. In het onderwijsaanbod richt zich voornamelijk op kinderen die qua ontwikkeling behoefte hebben aan meer en uitdagender aanbod dan de reguliere peuterspeelzaal kan bieden. Om dit te realiseren wordt een intensieve samenwerking met de kleutergroep(en) nagestreefd. In de praktijk houdt dit in dat de thema's waar in de kleutergroepen aan gewerkt wordt, ook in de peuterplusgroep terug te zien zijn. Bij presentaties zijn er uitwisselingen met de peuter- en

17 kleutergroepen en ook tijdens de buitenspeelactiviteiten gaan de peuters van de peuterplusgroep naar de kleutergroepen. Op de J.J. Anspachschool worden de activiteiten voor de kinderen gepland aan de hand van de Taxonomie van Bloom. Op deze wijze kan elk kind aanbod krijgen in de zone van naaste ontwikkeling. Daarnaast wordt er gezorgd voor een goede aansluiting op en een doorgaande lijn naar het basisonderwijs. WSNS Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband WSNS Dongen/Oosterhout. Het landelijk project Weer Samen Naar School (WSNS) heeft als doel kinderen, die extra zorg en begeleiding nodig hebben, zoveel mogelijk op een reguliere (gewone) basisschool tehouden. Voor meer informatie over het samenwerkingsverband WSNS Dongen/Oosterhout zie Centrum voor Jeugd en Gezin Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Dongen kunnen gezinnen en professionals terecht voor alle vragen en hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien. In het CJG werken verschillende instanties op het gebied van jeugdgezondheidzorg samen. Zij spannen zich in om vragen en problemen op samenhangende wijze aan te pakken en op te lossen, samen met ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Het Centrum Jeugd en Gezin Dongen heeft inloopspreekuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur aan de Planetenstraat 25 te Dongen. U kunt zonder afspraak komen. U kunt ook gratis bellen naar (bereikbaar tussen 9.00 en uur). Voor meer informatie zie: NL/CJG-in-uw-gemeente/Dongen Schoolmaatschappelijk werk Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin is Rita van Poppel als schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan onze school. Wanneer kinderen het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, kan schoolmaatschappelijk werk hulp bieden die in de eerste plaats wordt geboden in de vorm van advies aan de school. Als ouders zich zorgen maken over hun kind kunnen zij via de eigen leerkracht en de intern begeleider van de school advies vragen aan de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werkster wijst als dat nodig is de weg naar de beste vorm van hulp die nodig is wanneer die buiten de school gehaald moet worden. Ook geeft de schoolmaatschappelijk werkster advies aan ouders en leerkrachten tijdens de zorgteambespreking. Zorg voor Jeugd Als J.J.Anspachschool zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente Dongen. De gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. Als de school een signaal afgeeft in Zorg voor Jeugd wordt u als ouder hierover geïnformeerd.

18 GGD U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u hierin een belangrijke rol. Maar gelukkig staat u er niet alleen voor. De GGD kijkt graag met u mee naar de ontwikkeling van uw kind. Zij geven antwoord op al uw vragen over de gezondheid, opvoeding en gedrag van uw kind. Wekelijks worden er door de jeugdverpleegkundige Anka Kentie inloopspreekuren gehouden. Deze spreekuren vinden op alle basisscholen in Dongen plaats en zijn voor alle ouders toegankelijk. De data s voor de spreekuren zijn opgenomen in de jaarkalender. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, assistenten en andere professionals binnen de Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken de ontwikkeling en gezondheid van kinderen op vaste momenten tijdens de schoolperiode. U ontvangt hiervoor een uitnodiging met uitleg thuis. Deze schoolonderzoeken dragen bij aan het vroegtijdig opsporen en aanpakken van eventuele problemen. Niet ieder kind heeft evenveel zorg nodig. Als alles goed gaat merkt u naast de onderzoeken van uw kind, weinig van de jeugdgezondheidszorg op school. Maar als het nodig is, verwijst de GGD u en uw kind bijvoorbeeld naar de huisarts, het ziekenhuis, fysiotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog of maatschappelijk werk. Dat gebeurt altijd in overleg met u. Lees meer over de gezondheidsonderzoeken op school op De medewerkers van de GGD Jeugdgezondheidszorg helpen u graag! Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met: Anka Kentie, jeugdverpleegkundige, Maaike van Heeswijk, jeugdarts, Jose Verhaaren, assistente, Anka Kentie Maaike Horsten Jose Verhaaren -Van Heeswijk Of bel met het afsprakenbureau van Jeugdgezondheidszorg: (lokaal tarief), elke werkdag van 8.00 tot uur. Leerlinggebonden financiering De leerlinggebonden financiering (lgf) is een afgepast bedrag dat de school ontvangt voor leerlingen met een handicap, ziekte, ernstige gedragsstoornis of psychisch probleem. De lgf (ook wel rugzak genoemd) wordt ingezet voor extra begeleiding en aangepast lesmateriaal, zodat leerlingen zo veel mogelijk in het reguliere basisonderwijs kunnen blijven. Stichting leergeld De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht de inkomenspositie van hun ouders, gelijke kansen krijgen. Kinderen die opgroeien in huishoudens met een minimum inkomen lopen het risico dat zij achterop raken bij leeftijdsgenoten als ouders te weinig financiële mogelijkheden hebben. De gemeente Dongen vindt het

19 belangrijk dat kinderen in hun kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling niet worden belemmerd. Maatschappelijke participatie van een kind is van groot belang met het oog op zijn of haar kansen op een zelfredzame toekomst. Om deze redenen heeft de gemeente een regeling speciaal voor kinderen van 4 tot 18 jaar in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen kinderen uit huishoudens met een minimum inkomen een financiële bijdrage krijgen voor de contributie van een (sport) vereniging, sportattributen en kleding, bepaalde schoolkosten, cursusgelden of een abonnement op een recreatiepark of zwembad. Daarnaast kunnen kinderen uit huishoudens met een minimum inkomen onder bepaalde voorwaarden een computer van de gemeente krijgen als deze noodzakelijk is voor het volgen van onderwijs. Naast bovenstaand beleid van de gemeente Dongen is er de Stichting Leergeld Oosterhout e.o. Stichting leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, voor zover aanwezig. Aanvullend op het minimabeleid van de gemeente stellen wij sinds 2003 kinderen uit gezinnen met een zeer laag inkomen in de gelegenheid mee te doen met sport en cultuur. Na een zorgvuldige beoordeling neemt de Stichting de kosten van allerlei voorzieningen (deels) voor haar rekening. Het kan gaan om contributies, sportuitrusting, schoolmateriaal, een fiets, kosten voor excursies of een schoolreisje. Leergeld verstrekt geen geld maar betaalt de rekening om sociale uitsluiting te voorkomen in gevallen waar geldgebrek thuis een normale groei naar volwassenheid van het kind in de weg zou staan. Wilt u meer weten? U kunt ons van ma t/m do tussen 9.00 en uur bereiken via telefoon (0162) Tijdens schoolvakanties zijn we gesloten. Voor meer informatie: Veiligheid op de J.J. Anspachschool De J.J. Anspachschool wil een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten veilig zijn en waar zij zich ook veilig voelen. Fysiek d.m.v. brandinstallaties, veilige speeltoestellen en een veiligheidscoördinator, maar ook sociaal veilig. Ten behoeve hiervan is de gedragscode opgesteld. In deze gedragscode staat beschreven hoe leerkrachten onderling en met leerlingen omgaan. Daarnaast staat o.a. beschreven hoe te handelen bij gymnastieklessen, lichamelijk contact en echtscheiding. De gedragscode staat vermeld op onze website. Gedragsverwachtingen Daarnaast vinden we het belangrijk dat er duidelijke regels en afspraken zijn op onze school. Daarom hebben we een aantal gedragsverwachtingen opgesteld rondom de waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid, waarbij het voorkomen van problemen centraal staat. De gedragsverwachtingen zijn duidelijk zichtbaar in de school en worden wekelijks in de klas besproken. We gaan voor een positieve benadering van de kinderen door te kijken naar hun mogelijkheden en kansen. We werken dan ook in elke groep met een beloningssysteem. Mocht het toch een keertje mis gaan, dan vullen wij een incidentenformulier in. Dit formulier wordt gebruikt wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag (verbale en fysieke agressie tegen de leerkracht of andere kinderen). De leerling vult zelf een probleemoplossend formulier in waarin het incident en mogelijke oplossingen worden beschreven, zodat ze zelf kunnen nagaan hoe ze dit de volgende keer anders kunnen aanpakken. De beide formulieren krijgt uw zoon/dochter mee naar huis. Wij verzoeken u deze te ondertekenen en weer mee te geven naar

20 school. Deze formulieren worden bewaard in het dossier van de leerling. U wordt direct op de hoogte gebracht van het incident en de maatregel die daar op volgt. Het gemeenschappelijke doel is om samen met u als ouder er voor te zorgen dat we respectvol met elkaar omgaan. Sociaal-emotionele ontwikkeling In alle groepen wordt veel tijd besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling: samenwerking, elkaars sterke kanten gebruiken en samen zoeken naar oplossingen. Met de methode Leefstijl werken we één uur per week aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de eerste weken van ieder schooljaar wordt een anti- pestproject gehouden. We praten in alle klassen met de kinderen over hoe je met elkaar omgaat en we spreken regels af. Aan het einde van het project ontstaat er in iedere groep een afsprakenlijst. Het anti-pestprotocol van onze school gaat uit van het stappenplan van de Noblame-methode. Wat dit stappenplan bijzonder maakt, is dat het erin voorziet dat het pesten op een voor alle betrokkenen veilige manier wordt opgelost en dat het kinderen (en volwassenen) leert om op een andere manier om te gaan met conflicten. Wat voorop staat is de filosofie dat het probleem samen opgelost dient te worden. We hanteren op school het volgende anti-pestprotocol: 1. Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten, proberen zij er eerst zelf (en samen) uit te komen. 2. Op het moment dat de leerlingen er samen niet uitkomen, hebben ze het recht en de plicht om het probleem aan de meester of juf voor te leggen. De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de ruzie of de pesterijen op te lossen en nieuwe afspraken te maken. 3. Bij herhaling (3x) van pesterijen tussen dezelfde leerlingen worden no-blame gesprekken gevoerd en daarna worden de ouders op de hoogte gesteld. 4. Indien het pesten niet stopt, bespreken we deze leerlingen zo snel mogelijk met de intern begeleider. In overleg kunnen we deze leerlingen in een leerlingbespreking inbrengen. Indien nodig bespreken we hem/haar in het zorgteam. 5. Bij aanhoudend pestgedrag kunnen er 3 vormen van maatregelen worden genomen: een time-out, een schorsing of een verwijdering. Time-out, schorsing of verwijdering Bij ernstig ongewenst gedrag door een leerling waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, kunnen er 3 vormen van maatregelen worden genomen: Time-out Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. De leerling wordt tijdelijk voor een dagdeel bij een andere leerkracht in de groep gezet of voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. De ouders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Zo nodig volgt een gesprek met de ouders, de directie en de groepsleerkracht. Hierbij dienen oplossingsmogelijkheden te worden verkend. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en voor gezien getekend door de ouders. Schorsing Tot schorsing kan worden overgegaan indien er een situatie is ontstaan, in welke het beter is dat er een moment van afkoeling komt tussen de partijen. Of bij het (herhaaldelijk) voorkomen van ongewenst gedrag. Er is op dat moment even geen communicatie mogelijk, of de rust en/of veiligheid van de school en/of een of meerdere leerlingen/ouders is in het geding. Het doel van schorsing is om een afkoelingsperiode te creëren en om bij te dragen aan het besef dat grenzen van redelijkheid en

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Voorwoord De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In die periode vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van

Nadere informatie

Voorwoord Inhoudsopgave

Voorwoord Inhoudsopgave 2015 2016 Voorwoord De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In die periode vertrouwt u uw kind toe aan de

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Voorwoord De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In die periode vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L Vrijdag 1 juli 2016 Nummer 11 Vanuit de directie Nog een weekje en dan kunnen wij gaan genieten van de zomervakantie. Groep 8 is druk bezig met het oefenen

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

Nieuws van de Medezeggenschapsraad Nieuwsbrief 3 16 september 2013 Eerste keer via de mail Eindelijk gaat het dan toch gebeuren. De eerste keer dat de nieuwsbrief u bereikt via de mail en dat hij niet meer op papier met uw kind mee naar

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Bijgesteld dd: februari 2017 Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat die kinderen nodig

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus (Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus Linschoten juli 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie... 3 Doelgroep... 3 Signaleren... 4 Onderpresteerders... 4 Onderwijsbehoeften... 4 Begeleiding...

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Voorwoord Inhoudsopgave

Voorwoord Inhoudsopgave 2014 2015 Voorwoord De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In die periode vertrouwt u uw kind toe aan de

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Voorwoord De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In die periode vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

Praktische informatiegids

Praktische informatiegids Praktische informatiegids 2015-2016 Gegevens Bijlage schoolgids 2015-2016 Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528 225556 Email: obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl Website: www.obshetspectrum.nl

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Jaarkalender Samen een mooie toekomst voor elk kind.

Jaarkalender Samen een mooie toekomst voor elk kind. Jaarkalender 2016-2017 Samen een mooie toekomst voor elk kind. September 2016 35 Eerste schooldag 5 6 7 Zomervakantie Luizencontrole 1 2 3 4 Zomervakantie 8 9 10 11 36 12 13 14 15 16 17 18 37 38 Informatie-avond

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie