Team Directie: Jan Willem Muntendam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl"

Transcriptie

1 September Di 2 Wo 3 Do uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di 16 Wo 17 Do 18 Vrij 19 Za 20 Zo 21 Ma 22 Di 23 Wo 24 Do 25 Vrij 26 Za 27 Zo 28 Ma 29 Di 30 Wo Informatiekalender In deze kalender vindt u alle benodigde informatie met betrekking tot het nieuwe schooljaar. Door middel van nieuwsbrieven en andere communicatie- middelen houden we u tijdig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op school. Als u deze kalender bewaart, heeft u veel informatie binnen handbereik. Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen website: Team Directie: Jan Willem Muntendam Administratief medewerker: Inge Langenbach Intern begeleider: Kim de Jong

2 Oktober Do 2 Vrij 3 Za 4 Zo 5 Ma 6 Di 7 Wo Start kinderboekenweek 8 Do 9 Vrij 10 Za 11 Zo 12 Ma 13 Di Kamp 14 Wo Kamp Juf Gerdien jarig 15 Do Kamp 16 Vrij Kamp Groep 1 t/m 4 vrij 17 Za Herfstvakantie 18 Zo Herfstvakantie 19 Ma Herfstvakantie 20 Di Herfstvakantie 21 Wo Herfstvakantie 22 Do Herfstvakantie 23 Vrij Herfstvakantie 24 Za Herfstvakantie 25 Zo Herfstvakantie 26 Ma 27 Di 28 Wo Luizencontrole (geen gel!) 29 Do 30 Vrij 31 Za Groep 1/2a: Sonja Breure (maandag, dinsdag, woensdag) Sarien te Loo (woensdag, donderdag, vrijdag) Groep 1/2b: Madelon Vink (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag) Gerdien Otten (vrijdag) Groep 1/2c: Gerdien Otten (maandag, dinsdag, woensdag) Jeannine Bouterse (donderdag, vrijdag) Groep 3: Lida Stapel (maandag, dinsdag) Eva van de Bovenkamp (woensdag, donderdag, vrijdag) Groep 4: Marwin Goodijk (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag) Jan Willem Muntendam (vrijdag) Groep 5: Kim de Jong (maandag, dinsdag, woensdag) Ashley Goedhart (donderdag, vrijdag)

3 November Zo 2 Ma 3 Di 4 Wo 5 Do 6 Vrij 7 Za 8 Zo Studiemiddag groep 1 t/m 8 vrij vanaf uur 9 Ma Juf Lida jarig Gesprekken groep 8 voorlopig 10 Di advies 11 Wo Gesprekken groep 8 voorlopig 12 Do advies 13 Vrij 14 Za 15 Zo 16 Ma 17 Di Juf Kim jarig 18 Wo 19 Do 20 Vrij 21 Za 22 Zo 23 Ma 24 Di 25 Wo 26 Do 27 Vrij 28 Za 29 Zo 30 Ma Huiswerkvrije week Groep 6: Gaby Spiekker (maandag) Marlies Koelewijn (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag) Groep 7/8: Jessica van der Wens Medezeggenschapsraad Oudergeleding: Claartje Nienhuis (voorzitter) Marcel Heunks Ruud Baar (penningmeester en afgevaardigde naar GMR) Personeelsgeleding: Sarien te Loo Kim de Jong vacature

4 December Di 2 Wo 3 Do 4 Vrij 5 Za 6 Zo Sinterklaasviering groep 1 t/m 8 vrij vanaf uur 7 Ma Juf Madelon jarig 8 Di 9 Wo 10 Do 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di 16 Wo 17 Do Kerstviering 18 Vrij Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 19 Za Kerstvakantie 20 Zo Kerstvakantie 21 Ma Kerstvakantie 22 Di Kerstvakantie 23 Wo Kerstvakantie 24 Do Kerstvakantie 25 Vrij Kerst 26 Za Kerst 27 Zo Kerstvakantie 28 Ma Kerstvakantie 29 Di Kerstvakantie 30 Wo Kerstvakantie 31 Do Kerstvakantie Bestuur Vereniging voor Prot. Chr. Primair Onderwijs Vechtstreek en Venen Verenigingsdirectie Vechtstreek & Venen Nelleke Deelen-Geuze verenigingsdirecteur Bezoekadres: Postadres: Schepersweg 6d Postbus KJ Breukelen 3620 AA Breukelen website: Klachtenregeling In het kader van de klachtenregeling is het schoolbestuur aangesloten bij de klachtencommissie van de Besturenraad. Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs Postbus EH Den Haag website: Vertrouwenspersoon op school is: Kim de Jong Externe vertrouwenspersoon is: Ds. R.J. Blokland Fazantenkamp DC Maarssen

5 Januari Vrij Kerstvakantie 2 Za Kerstvakantie 3 Zo Kerstvakantie 4 Ma 5 Di 6 Wo 7 Do Luizencontrole (geen gel!) 8 Vrij 9 Za 10 Zo 11 Ma 12 Di 13 Wo 14 Do 15 Vrij 16 Za 17 Zo Studiemiddag groep 1 t/m 8 vrij vanaf uur 18 Ma Juf Gaby jarig 19 Di 20 Wo 21 Do 22 Vrij 23 Za 24 Zo 25 Ma 26 Di 27 Wo Juf Marlies jarig 28 Do Juf Jessica jarig 29 Vrij 30 Za 31 Zo Schoolartsendienst G.G.D. Midden-Nederland, afdeling jeugdgezondheidszorg centraal telefoonnummer: Onderzoeken vinden plaats op Harmonieplein 121 te Maarssen Rapport spreekavonden Drie maal per jaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek over hun kind. De gesprekken vinden plaats op de middag van uur tot uur. Startgesprekken De ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 worden in september uitgenodigd voor het startgesprek. Dit gesprek duurt 10 minuten en is bedoeld om wederzijds de verwachtingen uit te spreken en elkaar beter te leren kennen. De ouders van de leerlingen uit groep 8 worden in november uitgenodigd voor een gesprek. Met de ouders van de kinderen van groep 8 wordt dan tevens een voorlopig advies besproken voor het voortgezet onderwijs van hun kind. De 10-minuten gesprekken in februari: De ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 worden na het meegeven van het eerste rapport uitgenodigd voor het 10-minuten gesprek. Het gesprek richt zich op de voortgang van het kind. De ouders van de leerlingen uit groep 8 worden op een ander moment uitgenodigd i.v.m. de schooladviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs en het rapport. Eindgesprekken in juni De ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 worden uitgenodigd voor een gesprek om de voortgang van hun kind te bespreken. Er vindt een stukje evaluatie plaats van het afgelopen jaar. Vanaf groep 5 komen ook de kinderen mee naar dit gesprek.

6 Februari Ma 2 Di 3 Wo 4 Do 5 Vrij 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo 11 Do 12 Vrij Rapporten mee 13 Za 14 Zo 15 Ma 16 Di 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7 10-minuten gesprekken 17 Wo groep 1 t/m 7 18 Do Groep 1 t/m 4 vrij 19 Vrij Studiedag groep 1 t/m 8 vrij Juf Jeannine jarig 20 Za Voorjaarsvakantie 21 Zo Voorjaarsvakantie 22 Ma Voorjaarsvakantie 23 Di Voorjaarsvakantie 24 Wo Voorjaarsvakantie 25 Do Voorjaarsvakantie 26 Vrij Voorjaarsvakantie 27 Za Voorjaarsvakantie 28 Zo Voorjaarsvakantie 29 Ma Gymnastiek De kinderen uit de groepen 1 en 2 gymmen en spelen regelmatig in de speelzaal en bij mooi weer buiten. In de speelzaal zijn gymschoenen nodig (voorzien van naam); sportkleding is voor hen niet verplicht. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen hun gymlessen in de grote sportzaal. De gymlessen worden gegeven door de groepsleerkracht. De gymkleding (gympak of broek met shirt) en gymschoenen worden na elke les mee naar huis genomen. Gymrooster : Maandag: uur groep uur groep uur groep uur groep uur groep 8 Woensdag: uur groep uur groep uur groep uur groep 6

7 Maart Di Opening voorjaarsproject 2 Wo Luizencontrole (geen gel!) 3 Do 4 Vrij 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di 9 Wo 10 Do 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di 16 Wo 17 Do 18 Vrij 19 Za 20 Zo 21 Ma 22 Di Juf Sarien en Juf Jenny jarig 23 Wo Sluiting voorjaarsproject 24 Do Paasviering 25 Vrij Goede vrijdag 26 Za Schooltijden Groep 1 t/m 8, maandag t/m vrijdag: tot uur Vakantieperioden Vakantie van tot en met Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede Vrijdag e Paasdag Koningsdag Meivakantie/Pinksteren Zomervakantie Onderbouw vrije dagen De groepen 1 t/m 4 zijn vrij op: Vrijdag 16 oktober 2015 Dinsdag t/m vrijdag t/m Donderdag 18 februari 2016 Maandag t/m vrijdag t/m Lesvrije studiemiddag/dag Dinsdag 03 november 2015 vanaf uur Vrijdag 18 december 2015 Donderdag 14 januari 2016 vanaf uur Vrijdag 19 februari 2016 Maandag 4 april 2016 Woensdag 13 april 2016 Dinsdag 26 april 2016 vanaf uur Vrijdag 08 juli 2016 Sinterklaas/Koningsspelen Vrijdag 04 december 2015 vanaf uur Vrijdag 22 april 2016 vanaf uur 27 Zo Pasen 28 Ma Pasen 29 Di Groep 1 t/m 4 vrij 30 Wo Groep 1 t/m 4 vrij 31 Do Groep 1 t/m 4 vrij

8 April Vrij Groep 1 t/m 4 vrij 2 Za 3 Zo Juf Sonja jarig 4 Ma Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 5 Di 6 Wo 7 Do 8 Vrij 9 Za 10 Zo 11 Ma 12 Di 13 Wo 14 Do Studiedag V en V groep 1 t/m 8 vrij 15 Vrij Juf Eva jarig 16 Za 17 Zo 18 Ma 19 Di Centrale eindtoets 20 Wo Centrale eindtoets 21 Do Centrale eindtoets Koningsspelen groep 1 t/m 8 22 Vrij uur vrij 23 Za 24 Zo 25 Ma 26 Di 27 Wo Koningsdag 28 Do 29 Vrij 30 Za Meivakantie Projecten Kinderboekenweek: 7 t/m 18 oktober 2015 Voorjaarsproject: 2 t/m 23 maart 2016 Kamp Kamp: 13 t/m 16 oktober 2015 Koningsspelen Koningsspelen: 22 april 2016 Schoolreisje Schoolreisje groep 1 t/m 7: 17 juni 2016 Engeland Ook dit jaar is het de bedoeling dat groep 8 aan het einde van het schooljaar vier dagen op bezoek gaat bij een primary school in Engeland. Mei 2016

9 1 Zo Meivakantie 2 Ma Meivakantie 3 Di Meivakantie 4 Wo Meivakantie 5 Do Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag 6 Vrij Meivakantie 7 Za Meivakantie 8 Zo Moederdag 9 Ma Meivakantie 10 Di Meivakantie 11 Wo Meivakantie 12 Do Meivakantie 13 Vrij Meivakantie 14 Za Meivakantie 15 Zo Pinksteren 16 Ma Pinksteren 17 Di 18 Wo Luizencontrole (geen gel!) 19 Do 20 Vrij 21 Za 22 Zo 23 Ma Avondvierdaagse 24 Di Avondvierdaagse 25 Wo Avondvierdaagse 26 Do Avondvierdaagse 27 Vrij 28 Za 29 Zo Meester Marwin jarig 30 Ma 31 Di Verzekering De school zelf heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten via het schoolbestuur. In deze verzekering zit geen W.A.- dekking. Wij gaan ervan uit dat u als ouders/verzorgers een W.A.-verzekering heeft afgesloten voor uw gezin. Ook is een auto-casco verzekering en een inzittendenverzekering afgesloten. Financiën De ouderbijdrage bedraagt 60 euro per leerling per schooljaar. Voor leerlingen die na 1 januari op school komen is de ouderbijdrage 35 euro. De ouderbijdrage dient overgemaakt te worden op rekening: t.n.v. J.C. van der Walschool MR, onder vermelding van: ouderbijdrage en de naam van uw kind. Voor het kamp en de Engelandreis van groep 8 wordt separaat een rekening toegezonden. De kosten van deze activiteiten bedragen 70 euro en rond de 150 euro. Deze bedragen dienen te worden overgemaakt op rekening: t.n.v. J.C. van der Walschool Directie, onder vermelding van de naam van uw kind.

10 Juni Wo Meester Jan Willem jarig 2 Do 3 Vrij 4 Za 5 Zo 6 Ma Groep 1 t/m 4 vrij 7 Di Groep 1 t/m 4 vrij 8 Wo Groep 1 t/m 4 vrij 9 Do Groep 1 t/m 4 vrij 10 Vrij Groep 1 t/m 4 vrij 11 Za 12 Zo 13 Ma 14 Di 15 Wo 16 Do Juf Inge jarig 17 Vrij Schoolreisje groepen 1 t/m 7 18 Za 19 Zo Vaderdag 20 Ma 21 Di 22 Wo 23 Do 24 Vrij 25 Za 26 Zo 27 Ma 28 Di 29 Wo 30 Do Eindgesprekken ouder groep 1 t/m 7 Eindgesprekken ouder groep 1 t/m 7 Juli Vrij 2 Za 3 Zo 4 Ma 5 Di Rapporten mee 6 Wo Afscheidsavond groep 8 Jaarsluiting 7 Do Groep 8 vakantie 8 Vrij Studiedag groep 1 t/m 7 vrij 9 Za Zomervakantie t/m 21 augustus Augustus Ma Start school 8.30 uur 23 Di 24 Wo 25 Do 26 Vrij 27 Za 28 Zo

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

C. Fabritiusstraat HN Leeuwarden Tel: Website: JAARKALENDER

C. Fabritiusstraat HN Leeuwarden Tel: Website:     JAARKALENDER Tel: 058-2127623 2017 2018 JAARKALENDER SEPTEMBER 2017 Vr 1 Zo 17 Za 2 Ma 18 Studiedag. Alle leerlingen vrij. Week van de gesprekken Zo 3 Di 19 MR Ma 4 Eerste schooldag Wo 20 Di 5 Hoofdluiscontrole Do

Nadere informatie

2016/2017 JAARKALENDER

2016/2017 JAARKALENDER Tel: 058-2127623 2016/2017 JAARKALENDER AUGUSTUS 2016 Ma 1 Wo 17 Di 2 Do 18 Wo 3 Vr 19 Do 4 Za 20 Vr 5 Zo 21 Za 6 Ma 22 Zo 7 Di 23 Ma 8 Wo 24 Di 9 Do 25 Wo 10 Vr 26 Do 11 Za 27 Vr 12 Zo 28 Za 13 Ma 29

Nadere informatie

Augustus Jan Woudsmaschool Jaargetijden AR Driemond wk 31. wk 32.

Augustus Jan Woudsmaschool Jaargetijden AR Driemond wk 31. wk 32. Augustus 2017 31 32 33 34 35 1. di Zomervakantie 2. wo Zomervakantie 3. do Zomervakantie 4. vr Zomervakantie 5. za 6. zo 7. ma Zomervakantie 8. di Zomervakantie 9. wo Zomervakantie 10. do Zomervakantie

Nadere informatie

Jaarplanning Jaarplanning Podium

Jaarplanning Jaarplanning Podium Jaarplanning Podium 2017-2018 Augustus 2017 Ochtend 8.30-12 u. Voormiddag 13-15 u. Namiddag 15-17 u. Hoofdluiscontrole 21 Ma Eerste schooldagkoffie/thee Avond 20-22 u./ bijzonderheden 22 Di Hoofdluiscontrole

Nadere informatie

AUGUSTUS. Augustus Di. 2 Wo. 3 Do. 4 Vr. 5 Za. 6 Zo. 7 Ma Di. 9 Wo. 10 Do. 11 Vr. 12 Za. 13 Zo. 14 Ma Di. 16 Wo. 17 Do.

AUGUSTUS. Augustus Di. 2 Wo. 3 Do. 4 Vr. 5 Za. 6 Zo. 7 Ma Di. 9 Wo. 10 Do. 11 Vr. 12 Za. 13 Zo. 14 Ma Di. 16 Wo. 17 Do. 1 Di Augustus 2017 AUGUSTUS 2 Wo 3 Do 4 Vr 5 Za 6 Zo 7 Ma 32 8 Di 9 Wo 10 Do 11 Vr 12 Za 13 Zo 14 Ma 33 15 Di 16 Wo 17 Do 18 Vr 19 Za 20 Zo 21 Ma Eerste schooldag - Happy Morning 8.30-8.45 uur 34 22 Di

Nadere informatie

Augustus Jan Woudsmaschool Jaargetijden AR Driemond wk 31. wk 32.

Augustus Jan Woudsmaschool Jaargetijden AR Driemond wk 31. wk 32. Augustus 2016 31 32 33 34 35 1. ma Zomervakantie 2. di Zomervakantie 3. wo Zomervakantie 4. do Zomervakantie 5. vr Zomervakantie 6. za 7. zo 8. ma Zomervakantie 9. di Zomervakantie 10. wo Zomervakantie

Nadere informatie

C. Fabritiusstraat HN Leeuwarden Tel: Website: JAARKALENDER

C. Fabritiusstraat HN Leeuwarden Tel: Website:     JAARKALENDER Tel: 058-2127623 E-mail: info@jwfschool.nl 2018 2019 JAARKALENDER SEPTEMBER 2018 Za 1 Ma 17 Studiedag. Alle kinderen vrij. OR Week van de gesprekken Zo 2 Di 18 Ma 3 Eerste schooldag Wo 19 Di 4 Hoofdluiscontrole

Nadere informatie

Ouderkalender Brede School De Spaarndammerhout

Ouderkalender Brede School De Spaarndammerhout Ouderkalender 2016-2017 Brede School De Spaarndammerhout Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de ouderkalender 2016-2017 van Daltonschool De Spaarndammerhout. De ouderkalender is een aanvulling op

Nadere informatie

Kindgericht Kleinschalig Kwaliteit. Informatiekalender

Kindgericht Kleinschalig Kwaliteit. Informatiekalender Kindgericht Kleinschalig Kwaliteit Informatiekalender 2017-2018 Vakanties en schoolvieringen in 2017-2018 Studiedagen team 11 september, 6 december, 8 februari middag, 27 maart middag, 17 mei middag, 8

Nadere informatie

BS De Vlechter, Constantijn Huijgensstraat 1, 5251 LW Vlijmen

BS De Vlechter, Constantijn Huijgensstraat 1, 5251 LW Vlijmen augustus-18 wo 1 Zomervakantie do 2 vr 3 za 4 zo 5 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 za 11 zo 12 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 za 18 zo 19 ma 20 Eerste schooldag di 21 wo 22 do 23 vr 24 za 25 zo 26 ma 27 di 28

Nadere informatie

wo 26 schoolfotograaf do 27 Schoolzwemmen groep 4/5 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 Deze week startgesprekken SEPTEMBER 2015

wo 26 schoolfotograaf do 27 Schoolzwemmen groep 4/5 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 Deze week startgesprekken SEPTEMBER 2015 AUGUSTUS 2015 za 1 zomervakantie zo 2 zomervakantie ma 3 zomervakantie di 4 zomervakantie wo 5 zomervakantie do 6 zomervakantie vr 7 zomervakantie za 8 zomervakantie zo 9 zomervakantie ma 10 zomervakantie

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

DE ARK, SAMEN VOORUIT... KALENDER

DE ARK, SAMEN VOORUIT... KALENDER KALENDER 2017- DE ARK, SAMEN VOORUIT... 1 Di Zomervakantie 2017 2 Wo Zomervakantie 3 Do Zomervakantie 4 Vr Zomervakantie 5 Za Zomervakantie AUGUSTUS 6 Zo Zomervakantie 7 Ma Zomervakantie 32 8 Di Zomervakantie

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

AUGUSTUS. Augustus Di. 2 Wo. 3 Do. 4 Vr. 5 Za. 6 Zo. 7 Ma Di. 9 Wo. 10 Do. 11 Vr. 12 Za. 13 Zo. 14 Ma Di. 16 Wo. 17 Do.

AUGUSTUS. Augustus Di. 2 Wo. 3 Do. 4 Vr. 5 Za. 6 Zo. 7 Ma Di. 9 Wo. 10 Do. 11 Vr. 12 Za. 13 Zo. 14 Ma Di. 16 Wo. 17 Do. 1 Di Augustus 2017 AUGUSTUS 2 Wo 3 Do 4 Vr 5 Za 6 Zo 7 Ma 32 8 Di 9 Wo 10 Do 11 Vr 12 Za 13 Zo 14 Ma 33 15 Di 16 Wo 17 Do 18 Vr 19 Za 20 Zo 21 Ma Eerste schooldag - Happy Morning 8.30-8.45 uur 34 22 Di

Nadere informatie

Activiteitenkalender De Zilvermaan Locatie Fazantenkamp

Activiteitenkalender De Zilvermaan Locatie Fazantenkamp Activiteitenkalender 2017-2018 De Zilvermaan Locatie Fazantenkamp 24 augustus 2017 Een woord vooraf Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de nieuwe activiteitenkalender van het schooljaar 2017-2018.

Nadere informatie

jaarkalender Prins Clausschool Kinkelenburglaan TL Tiel T (0344)

jaarkalender Prins Clausschool Kinkelenburglaan TL Tiel T (0344) jaarkalender 2017-2018 Prins Clausschool Kinkelenburglaan 6 4003 TL Tiel T (0344) 611730 www.clausschool-tiel.nl Vakanties Eerste dag t/m Laatste dag Herfstvakantie 16-10-2017 20-10-2017 Kerstvakantie

Nadere informatie

Kalender schooljaar Eerste dag van de week

Kalender schooljaar Eerste dag van de week Kalender schooljaar 2018-2019 Eerste dag van de week augustus 2018 dinsdag woensdag donderdag vrijdag 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids. Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe

Nadere informatie

JAARKALENDER OUDERS

JAARKALENDER OUDERS JAARKALENDER OUDERS 2017-2018 Hoofdgebouw: Dependance: Fortlaan 9 Slochterenlaan 27 1405 BM Bussum 1405 AL Bussum 035-6942697 035-5417550 MR S K (f) (s) Medezeggenschapsraad weeknummer schooljaar weeknummer

Nadere informatie

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt. Comeniusschool Schoolkalender 2016-2017 Schooljaar 2016-2017 Voor u ligt de jaarkalender van de Comeniusschool. In deze kalender vindt u een overzicht van belangrijke data betreffende het schooljaar 2016-2017.

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2018-2019 Gabriëlschool locatie Michiel ten Hovestraat (MTH) Michiel ten Hovestraat 9 2613 VX Delft tel: 015-2134615 gabriel@laurentiusstichting.nl Gabriëlschool locatie Harnaschpolder (HP)

Nadere informatie

SEPTEMBER ZATERDAG 2 ZONDAG. 3 MAANDAG Start gymlessen. 7 VRIJDAG Springkrant. 4 DINSDAG 5 WOENSDAG 6 DONDERDAG Startgesprek groep 1 t/m 8

SEPTEMBER ZATERDAG 2 ZONDAG. 3 MAANDAG Start gymlessen. 7 VRIJDAG Springkrant. 4 DINSDAG 5 WOENSDAG 6 DONDERDAG Startgesprek groep 1 t/m 8 Kalender 2018-2019 SEPTEMBER 2018 1 ZATERDAG 2 ZONDAG 3 MAANDAG Start gymlessen 4 DINSDAG 5 WOENSDAG 6 DONDERDAG Startgesprek groep 1 t/m 8 7 VRIJDAG 8 9 10 Startgesprek groep 1 t/m 8 11 12 13 14 15 16

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE CV juf Lian 4 5 meneer Bert jarig 6 Nieuwsbrief 2 7 Studiedag; alle kinderen zijn vrij Skateclinic Inloopkwartiertje

ZOMERVAKANTIE CV juf Lian 4 5 meneer Bert jarig 6 Nieuwsbrief 2 7 Studiedag; alle kinderen zijn vrij Skateclinic Inloopkwartiertje INFORMATIEKALENDER 2018-2019 augustus september ZOMERVAKANTIE 1 2 3 CV juf Lian 4 5 meneer Bert jarig 6 Nieuwsbrief 2 7 Studiedag; alle kinderen zijn vrij 8 9 10 Skateclinic 11 12 Inloopkwartiertje 13

Nadere informatie

Jaarkalender De Ark Schooljaar

Jaarkalender De Ark Schooljaar Jaarkalender De Ark Schooljaar 2016-2017 Gymrooster Groep Dag/tijd Dag/tijd 1/2 Dinsdag Donderdag 3* Wo 12.30-13.15 uur Do 12.30-13.15 uur (2 e helft schooljaar) 4/5 Ma 12.30-13.15 uur Wo 10.45-11.30 uur

Nadere informatie

SAM Jaarplanner OUDERS

SAM Jaarplanner OUDERS SAM Jaarplanner Schooljaar 2015 2016 OUDERS Versie september 2015 Augustus 2015 maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag zaterdag zondag 31 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20

Nadere informatie

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl Brede school De Achtbaan Meeslaan 00 VP TIEL T: 0 0 E: directie@achtbaanschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Beste ouders, We gaan er samen een mooi jaar van maken! Een hartelijke groet, mede namens de rest het team, Ellen Sonnemans en Martien de Pauw

Beste ouders, We gaan er samen een mooi jaar van maken! Een hartelijke groet, mede namens de rest het team, Ellen Sonnemans en Martien de Pauw CBS het Kompas Beste ouders, Voor u ligt de jaarkalender van schooljaar 2017-2018. Op het moment dat deze kalender werd gemaakt waren nog niet alle data bekend. Houd u dus steeds de nieuwsbrief goed in

Nadere informatie

Kindgericht Kleinschalig Kwaliteit. Informatiekalender

Kindgericht Kleinschalig Kwaliteit. Informatiekalender Kindgericht Kleinschalig Kwaliteit Informatiekalender 2016-2017 Vakanties en schoolvieringen in 2015-2016 Studiedagen team Herfstvakantie 27 september middag, 6 december hele dag, 16 maart middag, 13 april

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Augustus 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 1 zomervakantie 2 zomervakantie 3 zomervakantie 4 zomervakantie 5 zomervakantie 6 7 8 zomervakantie 9 zomervakantie 10 zomervakantie 11

Nadere informatie

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt. Comeniusschool Schoolkalender 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Voor u ligt de jaarkalender van de Comeniusschool. In deze kalender vindt u een overzicht van belangrijke data betreffende het schooljaar 2015-2016.

Nadere informatie

Activiteitenkalender schooljaar

Activiteitenkalender schooljaar augustus 2017 september 2017 oktober 2017 ma Zomervakantie do 31 Informatieavond groep 1-8 (vanaf 19.00 u) za 30 KLUSSEN OP SPEELPLAATS di 1 Zomervakantie vr 1 Roffel zo 1 wo 2 Zomervakantie za 2 ma 2

Nadere informatie

INFORMATIEKALENDER

INFORMATIEKALENDER INFORMATIEKALENDER 2018-2019 obs Westerkim augustus september ZOMERVAKANTIE 1 2 3 4 Schoolreis 5 6 Kennismakingsgesprekken (tot 19.00 uur) 8 9 11 Volckaert 12 13 Studiedag; alle kinderen zijn vrij 14 Nieuwsbrief

Nadere informatie

St. Bonifaciusschool Beckummerweg SR St. Isidorushoeve augustus 2016

St. Bonifaciusschool Beckummerweg SR St. Isidorushoeve augustus 2016 augustus 2016 31 01 maandag 02 dinsdag 03 woensdag 04 donderdag 05 vrijdag 06 zaterdag 07 zondag 32 08 maandag Juf Jitske jarig 09 dinsdag 10 woensdag 11 donderdag 12 vrijdag 13 zaterdag 14 zondag 33 15

Nadere informatie

Welkom op de Prins Clausschool

Welkom op de Prins Clausschool schoolkalender 2016-2017 Welkom op de Prins Clausschool september 2016 35 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 - into-gesprekken groep 3-8 2 3 4 36 5 - into-gesprekken groep 3-8

Nadere informatie

augustus 2015 ma di wo do vr za zo telefoon: 0575 570365 website: www.prclaus.nl e-mail: info@prclaus.nl

augustus 2015 ma di wo do vr za zo telefoon: 0575 570365 website: www.prclaus.nl e-mail: info@prclaus.nl augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Start van het 24 nieuwe schooljaar 25 26 27 28 29 30 Luizencontrole 31 september 2015 1 2 3 4 5 6 7 OR vergadering 8 9 MR vergadering

Nadere informatie

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Kalender 2015 2016 OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a 5301 RT Zaltbommel 0418 512306 Beste ouders/ verzorgers, In deze

Nadere informatie

Kalender CBS Julianaschool Schooljaar

Kalender CBS Julianaschool Schooljaar Kalender CBS Julianaschool Schooljaar 2018 2019 Contact Julianaschool Bloemstraat 15 8603 XV Sneek Telefoon: 0515-412219 Website: www.julianaschool-sneek.nl Directeur: Dhr. Klaas Jan Visser E-mail: js@palludara.nl

Nadere informatie

Beste ouders, Een hartelijke groet, mede namens de rest het team, Ellen Sonnemans en Martien de Pauw. Groepsindeling

Beste ouders, Een hartelijke groet, mede namens de rest het team, Ellen Sonnemans en Martien de Pauw. Groepsindeling Beste ouders, Voor u ligt de jaarkalender van schooljaar 2018-2019. Op het moment dat deze kalender werd gemaakt waren nog niet alle data bekend. Houd u dus steeds de nieuwsbrief goed in de gaten. Daarin

Nadere informatie

Schoolkalender (versie 5 september 2012) openbare basisschool Het Palet

Schoolkalender (versie 5 september 2012) openbare basisschool Het Palet Schoolkalender 2012-2013 (versie 5 september 2012) openbare basis Het Palet vakanties jaar 2012-2013 Herfstvakantie 20 oktober 2012 t/m 28 oktober 2013 Kerstvakantie 22 december 2012 t/m 6 januari 2013

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2016-2017 Augustus 2016 zondag 9 14 21 maandag 1 10 15 22 dinsdag 2 11 16 23 woensdag 3 Juf Nienke jarig 12 17 24 donderdag 4 13 18 25 vrijdag 5 12 19 26 zaterdag 6 13 20 27 September

Nadere informatie

INFORMATIEKALENDER CBS t GROEIPUNT

INFORMATIEKALENDER CBS t GROEIPUNT INFORMATIEKALENDER 2018-2019 CBS t GROEIPUNT CBS t Groeipunt Locatie Kennedy: Julianastraat 23, 7681 AL Vroomshoop, 0546-641473 Locatie de Linde: Linderveld 4a, 7681 RA Vroomshoop, 0546-644053 E-mail:

Nadere informatie

AUGUSTUS week MA DI WO DO VR ZA ZO. 1 week Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

AUGUSTUS week MA DI WO DO VR ZA ZO. 1 week Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 1 week 31 2 3 4 5 6 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 8 week 32 9 10 11 12 13 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 15 week 33 16 17

Nadere informatie

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG Augustus 2018 1 2 3 4 5 6 Week 32 7 8 9 10 11 12 13 Week 33 14 Juf Ilse jarig / 15 16 17 18 19 20 Week 34 21 Juf Maaike B.jarig/ 22 23 24 25 Conciërge Ed jarig/ 26 27 Week 35 28 29 Juf Carla jarig / 30

Nadere informatie

Augustus Ouderkalender MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Augustus Ouderkalender MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG Augustus 2018 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 juf Shalinie jarig 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 Notitie: September 2018 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06

Nadere informatie

Jaarboekje de Regenboog schooljaar voor ouders

Jaarboekje de Regenboog schooljaar voor ouders Jaarboekje de Regenboog schooljaar 2017-2018 voor ouders Jaarplanning 2017-2018 September 2017 Do 31 Vr 01 Za 02 Zo 03 Week 36 schoolweek 1 Ma 04 Di 05 Wo 06 Do 07 Vr 08 Weekslot regenboog week 1 Weekslot

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

JAARKALENDER

JAARKALENDER JAARKALENDER 208 209 Augustus 208 3 2 3 4 32 7 8 9 0 33 3 4 5 7 8 34 20 2 22 23 24 25 35 27 28 29 30 3 September 208 35 3 3 Start nieuwe schooljaar Inloop in de nieuwe groepen 4 5 Luizencontrole 7 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Activiteiten jaaroverzicht

Activiteiten jaaroverzicht Activiteiten jaaroverzicht 2018-2019 SEPTEMBER 2018 Ma 3 Start schooljaar Wo 5 Luizencontrole Ouderhulp gewenst Vr 7 Nieuwsbrief 1 Di 11 Startdienst Prisma 17.00-19.00 Ouders zijn van harte welkom! Di

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Activiteiten jaaroverzicht

Activiteiten jaaroverzicht Activiteiten jaaroverzicht 2017-2018 SEPTEMBER 2017 Ma 4 Start schooljaar met Feestelijke opening! Wo 6 Luizencontrole Vr 8 Nieuwsbrief 1 Di 12 Info avond groep 1 t/m 4 Do 14 Infoavond groep 5 t/m 8 Vr

Nadere informatie

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG AUGUSTUS 1 2 3 WEEK 3 WEEK 3 WEEK 33 WEEK 32 WEEK 2 2 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 2 2 Iedere maandag en donderdag is er spelinloop in groep 1-2 van 0. uur tot 0.0 uur. Iedere woensdag en

Nadere informatie

Jaargang 20 / nummer 0 31 augustus 2017

Jaargang 20 / nummer 0 31 augustus 2017 Openbare Basisschool De Zevensprong Danslaan 74 1326 PL Almere Tel.: 036-5353742 info@zevensprong.asg-almere.nl www.zevensprong.asg-almere.nl Jaargang 20 / nummer 0 31 augustus 2017 Belangrijke data: 4

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2014 / 2015

Jaarplan schooljaar 2014 / 2015 Jaarplan schooljaar 2014 / 2015 AUGUSTUS ma 21 jul 2014 08:30 - za 30 aug 2014 16:00 ZOMERVAKANTIE OKTOBER wo 1 okt 2014 08:30 - vr 10 okt 2014 12:00 KINDERBOEKENWEEK Kinderboekenweek ma 6 okt 2014 19:30-21:30

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

Basisschool De Waai Schooljaar Waai I Lavendel 2a 5432 DH Cuijk Waai II Bostulp HK Cuijk Postadres Bostulp HK Cuijk

Basisschool De Waai Schooljaar Waai I Lavendel 2a 5432 DH Cuijk Waai II Bostulp HK Cuijk Postadres Bostulp HK Cuijk Basisschool De Waai Schooljaar 2019-2020 Waai I Lavendel 2a 5432 DH Cuijk Waai II Bostulp 52 5432 HK Cuijk Postadres Bostulp 52 5432 HK Cuijk Telefoonnummer 0485-311790 website: www. bsdewaai.nl 2019 1

Nadere informatie

AUGUSTUS 2015 6 DONDERDAG ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE. 19 20 21 Springkrant. 27 Kennismakingsavond Groep 4

AUGUSTUS 2015 6 DONDERDAG ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE. 19 20 21 Springkrant. 27 Kennismakingsavond Groep 4 Kalender 2015-2016 AUGUSTUS 2015 1 ZATERDAG 2 ZONDAG 3 MAANDAG 4 DINSDAG 5 WOENSDAG 6 DONDERDAG 7 DAG 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Eerste Schooldag 18 Start gymlessen 19 20 21 22 23 24 Groep 8 25 Groep

Nadere informatie

JAARPLANNER

JAARPLANNER JAARPLANNER 2017-2018 Augustus 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Juf Margot 15 16 17 18 19 20 17 juli t/m 25 augustus 2017 21 22 23 24 25 26 27 28 Eerste schooldag 29 30 Luizencontrole 31 September

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 2017-2018 Versie augustus 2017 1 augustus 2017 1 dinsdag 2 woensdag 3 donderdag 4 vrijdag 5 zaterdag 6 zondag 7 maandag 8 dinsdag 9 woensdag 10 donderdag 11 vrijdag 12 zaterdag 13 zondag

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER SCHOOLJAAR

SCHOOLKALENDER SCHOOLJAAR SCHOOLKALENDER SCHOOLJAAR 2018-2019 Beste ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de schoolkalender voor het schooljaar 2018-2019. Hierin staan alle belangrijke data, activiteiten en informatie die u regelmatig

Nadere informatie

Broekenweg RN Bantega De Roede SX Echtenerbrug

Broekenweg RN Bantega De Roede SX Echtenerbrug Menso Poppiusstraat 46 8536 VA Oosterzee 0514-541242 Broekenweg 14 8538 RN Bantega 0514-551395 wynbrekker@gearhing.net reinbogebantega@gearhing.net De Roede 49 8539 SX Echtenerbrug 0514-541572 twaynien@gearhing.net

Nadere informatie

Informatiekalender schooljaar 2019 /2020

Informatiekalender schooljaar 2019 /2020 Informatiekalender schooljaar 2019 /2020 Beste ouders/verzorgers, Voorwoord Voor u ligt de informatiekalender voor het nieuwe schooljaar 2019-2020. Deze behoort als bijlage bij de schoolgids. U vindt in

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

JAARKALENDER 2015/2016

JAARKALENDER 2015/2016 augustus 2015 za/zo 1/2 Zomervakantie ma 3 Zomervakantie di 4 Zomervakantie wo 5 Zomervakantie do 6 Zomervakantie vr 7 Zomervakantie za/zo 8/9 ma 10 Zomervakantie di 11 Zomervakantie wo 12 Zomervakantie

Nadere informatie

Dit is de jaarkalender voor OBS Hannie Schaft voor het schooljaar

Dit is de jaarkalender voor OBS Hannie Schaft voor het schooljaar Beste ouders, Dit is de jaarkalender voor OBS Hannie Schaft voor het schooljaar 2017 2018. Wij hebben zoveel mogelijk activiteiten die we al gepland hebben opgenomen. Zo kunt u rekening houden met vakanties,

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER O.B.S. de Singel

SCHOOLKALENDER O.B.S. de Singel 2017 2018 SCHOOLKALENDER O.B.S. de Singel Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de kalender van het schooljaar 2017-2018. Dit schooljaar zijn de kinderen verdeeld over 10 groepen en een peutergroep.

Nadere informatie

Juf Ingrid (ma-di-do), juf Liesbeth (woe) In deze klas zal meerdere dagdelen in de week een onderwijsassistent aanwezig zijn.

Juf Ingrid (ma-di-do), juf Liesbeth (woe) In deze klas zal meerdere dagdelen in de week een onderwijsassistent aanwezig zijn. JAARINFO SCHOOLJAAR 2017-2018 1.1 Groepsverdeling Dit schooljaar hebben we zes groepen. De groepen zijn als volgt verdeeld: Groep 1 Juf Ingrid (ma-di-do), juf Liesbeth (woe) In deze klas zal meerdere dagdelen

Nadere informatie

JAARKALENDER

JAARKALENDER JAARKALENDER 2016 2017 Bleekveld 1, 1231 PR Loosdrecht 035 5821557 E-mail: info@swsdecatamaran.nl AUGUSTUS 2016 maandag 1 Zomervakantie dinsdag 2 Zomervakantie woensdag 3 Zomervakantie donderdag 4 Zomervakantie

Nadere informatie

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG. Week Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG. Week Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Augustus 2017 Week 31 1 2 3 4 5 6 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Week 32 7 8 9 10 11 12 13 Zomervakantie Zomervakantie Juf Liesbeth jarig Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Nadere informatie

Planning schooljaar

Planning schooljaar 1 Planning schooljaar 2015-2016 Dag Datum ma. 240815 Eerste schooldag di. 250815 woe. 260815 do. 270815 teamvergadering vrij. 280815 Lesvrije dag Jessica Wk. 36 ma. 310815 di. 010915 woe. 020915 do. 030915

Nadere informatie

SEPT. Zomervakantie. Einde zomervakantie. Eerste schooldag. Luizencontrole. O.B.S. de singel - schoolkalender

SEPT. Zomervakantie. Einde zomervakantie. Eerste schooldag. Luizencontrole. O.B.S. de singel - schoolkalender maandag dindag woensdag donderdag vrijdag zaterdag-zondag week 35 week 34 week 33 week 32 6 7 8 9 10 11 Zomervakantie 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 Einde zomervakantie 27 28 29 30 31 1 Eerste schooldag

Nadere informatie

Jaarkalender ouders. ODS Daalhuizen augustus-2017

Jaarkalender ouders. ODS Daalhuizen augustus-2017 Jaarkalender ouders ODS Daalhuizen 2017-2018 augustus-2017 ma wk 1 28-aug-17 Eerste schooldag schooljaar 2017-2108 di 29-aug-17 wo 30-aug-17 do 31-aug-17 september-2017 vr 1-sep-17 za 2-sep-17 zo 3-sep-17

Nadere informatie

Schoolkalender VSO

Schoolkalender VSO Schoolkalender VSO 2017-2018 augustus 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1e schooldag, Luizencontrole en OVCS 29 30 31 september 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nadere informatie

e c o lo g i s c h e basisschool Kalender

e c o lo g i s c h e basisschool Kalender Kalender 2018-2019 ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 eerste schooldag

Nadere informatie

schoolkalender CBS Prins Maurits Geessinkbrink 1, 7544 CW Enschede Tel:

schoolkalender CBS Prins Maurits Geessinkbrink 1, 7544 CW Enschede Tel: schoolkalender 2016 2017 CBS Prins Maurits, Tel: 053-476 31 65 Email: dir@mauritsvconl Augustus 2016 31 1 2 3 4 5 6 7 32 8 9 10 11 12 13 14 33 15 16 17 18 19 20 21 34 22 23 24 25 26 27 28 35 Start nieuwe

Nadere informatie

Basisschool. De Weerijs. Kalender

Basisschool. De Weerijs. Kalender Basisschool De Weerijs Kalender 2018-2019 De Weerijs Met trots stellen we basisschool De Weerijs aan u voor. Het is een school in de binnenstad van Breda. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Ons gebouw

Nadere informatie

augustus 2017 Aantekeningen ma di wo do vr za zo Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg Telefoon:

augustus 2017 Aantekeningen ma di wo do vr za zo Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg Telefoon: kalender schooljaar 2017-2018 augustus 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 28 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30 uur.

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER

SCHOOLKALENDER 2018-2019 SCHOOLKALENDER au g u s t u s 2 0 1 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Start schooljaar Kriebelen 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sponsorloop voor Weerderhof Schoolfeest s e p t e m

Nadere informatie

Schoolkalender liggend.indd :45

Schoolkalender liggend.indd :45 2018-2019 openbare basisschool De Bogerd bezoekadres: postadres: telefoon: email: kersenbogerd 4 postbus 37 0418-661367 info@debogerd.net 5328 G Rossum 5328 ZG Rossum Voorwoord Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Jaarkalender. Basisschool de Droomspiegel. schooljaar Almere Poort

Jaarkalender. Basisschool de Droomspiegel. schooljaar Almere Poort Jaarkalender schooljaar 2016-2017 Basisschool de Droomspiegel Almere Poort Augustus 2016 Jaarkalender Algemeen 01 MA 02 DI 03 WOE Juf Romy jarig! 04 DO 05 VRIJ 06 ZA 07 ZO 08 MA 09 DI Juf Marije en juf

Nadere informatie

augustus 2018 maandag vrijdag zaterdag zondag week 30 31 01 02 03 04 05 31 Zomervakantie 06 07 08 09 10 11 12 32 Zomervakantie 13 14 15 16 17 18 19 33 Zomervakantie 20 21 22 23 24 25 26 34 Eerste schooldag

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Jaarkalender 2018-2019 Deze jaarkalender bevat vele praktische zaken, zoals: namen, schooltijden, vakanties etc. Bewaar deze kalender dus goed en geef hem een mooi, zichtbaar plaatsje in huis. Verzuim

Nadere informatie

Jaargegevens 2018/2019

Jaargegevens 2018/2019 Jaargegevens 2018/2019 In dit deel van de schoolgids vindt u de gegevens die elk schooljaar kunnen veranderen. In dit deel vindt u o.a. de schoolvakanties, de gymtijden, de bedragen van de ouderbijdrage,

Nadere informatie

augustus 2018 maandag

augustus 2018 maandag augustus 2018 maandag week 30 31 01 02 03 04 05 31 Zomervakantie 06 07 08 09 10 11 12 32 Zomervakantie 13 14 15 16 17 18 19 33 Zomervakantie 20 21 22 23 24 25 26 34 Eerste schooldag Borne-info 1 Luizencontrole

Nadere informatie

Koningin Julianaschool Aert de Gelderhage KB Nieuwegein

Koningin Julianaschool Aert de Gelderhage KB Nieuwegein Koningin Julianaschool Aert de Gelderhage 5 3437 KB Nieuwegein www.koninginjulianaschool.net infojulianaschool@fluenta.nl Augustus 31 Do 1 Vrij 2 Za 3 Juf Mieke jarig Zo 4 32 Ma 5 Di 6 Wo 7 Do 8 Vrij 9

Nadere informatie

Schooljaar ma Eerste schooldag di woe do vrij

Schooljaar ma Eerste schooldag di woe do vrij Schooljaar 2016-2017 Dag Datum woe. 170816 Startvergadering 11.00u alle leerkrachten aanwezig 16.00-20.00 boottocht Leerdam Wk. 34 ma. 220816 Eerste schooldag di. 230816 woe. 240816 do. 250816 vrij. 260816

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 zondag 3 Juf Nienke 10 17 24 maandag 4 11 18 1 e schooldag 25 Luizencontrole dinsdag 5 12 19 26 woensdag 6 13 20 27 Startactiviteit donderdag 7 14 21 28 School

Nadere informatie

ma di wo 1 Zomervakantie do 2 Zomervakantie vr 3 Zomervakantie za 4 zo 5 ma di wo do vr za zo 24 Kamp groep 8 25 26 Kamp groep 8 23 Kamp groep 8

ma di wo 1 Zomervakantie do 2 Zomervakantie vr 3 Zomervakantie za 4 zo 5 ma di wo do vr za zo 24 Kamp groep 8 25 26 Kamp groep 8 23 Kamp groep 8 augustus 2012 ma di wo 1 Zomervakantie do 2 Zomervakantie vr 3 Zomervakantie za 4 zo 5 1 2 3 4 5 6 Zomervakantie 7 Zomervakantie 8 Zomervakantie 9 Zomervakantie 10 Zomervakantie 11 12 6 7 8 9 10 11 12

Nadere informatie

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Augustus 2018 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Controle Hoofdluis Zwemmen groep 8 1 34 26 27 28 29 30 31 Zwemmen

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool (09QA) Datum: 2-7-2015. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Week 31 01 Zomervakantie.

Koningin Beatrixschool (09QA) Datum: 2-7-2015. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Week 31 01 Zomervakantie. augustus 2015 Week 31 01 02 Week 32 03 04 05 06 07 08 09 Week 33 10 11 12 13 14 15 16 Week 34 17 18 19 20 21 22 23 Week 35 24 Eerste schooldag Themaweek: Thema: gezonde voeding 25 Themaweek: Thema: gezonde

Nadere informatie

JAARKALENDER DE DROOMSPIEGEL

JAARKALENDER DE DROOMSPIEGEL JAARKALENDER DE DROOMSPIEGEL ouders/ verzorgers 2015-2016 AUGUSTUS 2015 JAARKALENDER OUDERS 1 ZA Zomervakantie 2 ZO 3 MA juf Romy jarig 4 DI 5 WOE 6 DO 7 VRIJ 8 ZA 9 ZO Juf Marije jarig 10 MA 11 DI 12

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015 van de

Schoolkalender 2014-2015 van de Schoolkalender 2014-2015 van de Augustus 2014 September 2014 Vr 1 Ma 1 Za 2 Di 2 Start Rots&Water groep 5 Zo 3 Wo 3 Ouderbedankochtend 8.30 uur Ma 4 Do 4 Di 5 Vr 5 Wo 6 Za 6 Do 7 Zo 7 Vr 8 Ma 8 Za 9 Di

Nadere informatie

Augustus 2016 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Augustus 2016 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG WEEK 35 WEEK 34 WEEK 33 WEEK 32 WEEK 31 Augustus 2016 1 2 3 4 5 6 7 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 8 9 10 11 12 13 14 Zomervakantie Zomervakantie

Nadere informatie

Titus Brandsma schooljaar , kalender voor ouders

Titus Brandsma schooljaar , kalender voor ouders Titus Brandsma schooljaar 2018-2019, kalender voor ouders 2018-2019 De groepen met de leerkrachten Overig personeel Groep 1-2 Amanda van Dreumel ma Conciërge: Theo Wijnhoven ma, di, do, vr ochtend Esther

Nadere informatie

Augustus Maximaschool leren doen, leren denken, leren leren! 22 1e werkweek team Teambijeenkomst. 29 Kinderen weer naar school!

Augustus Maximaschool leren doen, leren denken, leren leren! 22 1e werkweek team Teambijeenkomst. 29 Kinderen weer naar school! Augustus 2016 ma di wo do vr za zo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1e werkweek team 23 24 25 Teambijeenkomst 26 27 28 29 Kinderen weer naar school! 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie