Nieuwsbrief Verenigingen & Stichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Verenigingen & Stichtingen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Verenigingen & Stichtingen Jaargang 5, nummer 2 juni 2014 Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van verschillende actualiteiten rondom verenigingen en stichtingen. Van Lanschot ondersteunt fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en kerkelijke organisaties met adviezen en oplossingen op maat. Van een uitgekiende regie over uw vermogen tot ondersteuning bij governance en mvo. Lokale fondsen zorgen voor verbinding Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld initieert of realiseert een lokaal fonds uiteenlopende lokale projecten. > Lees verder op pagina 2 Vastere grond onder de voeten? Doneren via de mobiele telefoon Is het economisch herstel krachtig genoeg? > Lees verder op pagina 4 Door te werven via de mobiele telefoon, spelen goede doelen in op het nieuwe geefgedrag van de donateur. > Lees verder op pagina 5 VluchtelingenWerk Nederland bespaart geld op ICT De aanpak van VluchtelingenWerk Nederland om ruim 2 miljoen euro te besparen. > Lees verder op pagina 6 Van Lanschot scoort op transparantie Hoe open is Van Lanschot over de wijze waarop zij de aan haar toevertrouwde financiële middelen investeert? > Lees verder op pagina 8 Voorwoord Deze nieuwsbrief als maatschappelijk kompas? Meer dan ooit vormt de inhoud van deze nieuwe nieuwsbrief een kompas voor maatschappelijke trends. Zoals u van ons gewend bent, geven wij u weer een update van de economische situatie en markten. Relevant voor uw eventuele spaar- en beleggingstegoeden, het vertrouwen in het economisch herstel en voor de noodzaak en ruimte om te geven aan goede doelen. Daarnaast besteden wij aandacht aan transparantie. Wij vertellen u met gepaste trots hoe goed Van Lanschot hier ook volgens diverse publieke ranglijsten op scoort. Maar interessanter is het om de blik naar buiten te richten. Uw mobiele telefoon gebruikt u vast niet alleen om te bellen. Een smartphone kan ook voor het geven en ontvangen van donaties worden gebruikt. GEEF-mobiel (een initiatief van de fondsenwervende instellingen) speelt hiermee in op het nieuwe geefgedrag van de donateur. Vluchtelingenwerk Nederland laat zien hoe de organisatie veel geld heeft kunnen besparen. Door kritisch te kijken naar de interne organisatie én gebruik te maken van nieuwe technologie heeft het bovendien de efficiency weten te verbeteren. Ten slotte vragen wij aandacht voor het lokale-fondseninitiatief van het SBF. Dit fonds stimuleert samenwerking en burgerinitiatief om de leefbaarheid en daarmee de sociale cohesie te verbeteren binnen de vele wijken en buurten die Nederland rijk is. Ik ben benieuwd waarmee u het verschil maakt en of wij met onze expertise en netwerk hier een bijdrage aan kunnen leveren. Ruud van de Ven Directeur Verenigingen & Stichtingen (020)

2 2 Nieuwsbrief Verenigingen & Stichtingen juni 2014 Nieuwsbrief Verenigingen & Stichtingen juni Lokale fondsen zorgen voor verbinding Met de oprichting in 2004, was het Texelfonds het eerste lokale fonds in Nederland. Inmiddels zijn er op 35 plaatsen in Nederland lokale fondsen actief of in oprichting. Allemaal tot stand gekomen dóór en vóór bewoners. Burgers beseffen steeds meer dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de samenleving. Samen met een veranderend overheidsbeleid leidde dit tot de oprichting van lokale fondsen. De terugtredende overheid biedt kansen voor meer particuliere betrokkenheid en meer lokaal maatwerk. Het onderscheid tussen taken van de overheid, bedrijven, goede doelen of de burger vervaagt. Overheden en filantropische instellingen slaan de handen ineen om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Ook bedrijven en burgers willen vaker zelf iets doen voor hun eigen omgeving. Hierbij ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen burgers, bedrijven, fondsen en de overheid. In 2011 sloten de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) een convenant met de overheid, met als doel samenwerking met en afstemming tussen beide partijen te realiseren. Een van de pijlers van het convenant is de uitbreiding van het aantal lokale fondsen door bewoners te ondersteunen bij de oprichting ervan. De fondsen moeten de leefbaarheid en daarmee de sociale cohesie binnen dorpen, streken en steden in Nederland verbeteren. Om deze beweging te ondersteunen en stimuleren, heeft SBF een landelijk bureau opgericht, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Rabobank Foundation, het Oranje Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds Dit bureau is actief onder de naam Lokale Fondsen Nederland. Lokale Fondsen Nederland zorgt voor de verbinding tussen burgers, bedrijven, fondsen en overheid. Het bureau ondersteunt vrijwilligers die een lokaal fonds willen oprichten en helpt ze met de samenwerkingsverbanden. Ook stelt het kennis ter beschikking en adviseert het over communicatie en fondsenwerving. Het heeft een breed netwerk van organisaties in het maatschappelijk middenveld ter beschikking. Tot slot zet het bureau zich in om de bekendheid van de verschillende lokale fondsen in Nederland te vergroten. Op dit moment zijn er lokale fondsen in onder andere Texel, Amstelveen, Almere, Winterswijk en Schiedam. Deze dienen als voorbeeld voor nieuw op te richten lokale fondsen. Het aantal fondsen in Nederland groeit, maar er is ruimte voor nog meer groei. Elk dorp, elke stad of streek kan een eigen lokaal fonds hebben. Monique van Bijsterveld, projectmanager Lokale Fondsen Nederland Regelmatig zit ik met enthousiaste bewoners aan de keukentafel. Ze willen graag iets doen voor hun dorp of stad en stellen mij hier veel vragen over. Ik vind het geweldig om te zien met hoeveel energie zij ervoor gaan en hoeveel plezier ze daaraan beleven. Ik vind het dan ook prachtig ze te kunnen helpen. Daar word je toch blij van? Lokale fondsen maken Nederland een beetje leuker, iedereen kan daaraan een bijdrage leveren. Ook u. Jan Beijert, voorzitter van het Texelfonds Vermogensbeheer is voor ons van belang, omdat wij dat vermogen toevertrouwd hebben gekregen. Dat moet je goed beheren. Wij zijn als bestuurders van een klein fonds geen experts op het gebied van beleggen. Wij willen op dit punt juist ontzorgd worden. Hier komt de expertise van de medewerkers van Van Lanschot goed van pas. Zij zijn de professionals en weten wat ze hiermee moeten. Op dit moment werken wij nog niet samen met vermogensfondsen of organisaties die over maatschappelijk vermogen beschikken. Wij staan er echter wel voor open. Wij zijn net nieuw, bestaan pas tien jaar en moeten eerst onze eigen plek vinden binnen de gemeenschap. Andere fondsen zijn argwanend, omdat ze ons vaak als concurrent beschouwen. Dit zijn wij absoluut niet. Wij zetten ons in voor de samenleving, omdat wij dit belangrijk vinden. Samenwerking kan in de toekomst zeker mogelijkheden bieden. Monique van Bijsterveld, projectmanager Lokale Fondsen Nederland Een lokaal fonds is een non-profitorganisatie opgericht voor en door bewoners in een bepaald geografisch gebied. Het doel hiervan is de leefbaarheid in die directe omgeving te bevorderen. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld initieert of realiseert een lokaal fonds uiteenlopende lokale projecten. Dat kunnen projecten zijn op het gebied van cultuur, sport en welzijn, maar ook op het terrein van natuur en milieu. De onderwerpen kunnen breed uiteenlopen. Een lokaal fonds werft hiervoor inkomsten onder particulieren, bedrijven en vermogensfondsen. Om continuïteit te waarborgen wordt een vermogen opgebouwd. Ook wordt getracht zo veel mogelijk samen te werken met maatschappelijke instellingen binnen de regio.

3 4 Nieuwsbrief Verenigingen & Stichtingen juni 2014 Nieuwsbrief Verenigingen & Stichtingen juni Vastere grond onder de voeten? Bij het uitstippelen van het beleggingsbeleid voor 2014 gingen we ervan uit dat aandelenmarkten aantrekkelijk zijn. Dat schreven we in onze vorige nieuwsbrief. De wereldeconomie kreeg toen immers steeds meer vaste grond onder de voeten. Nog steeds lijkt het meest waarschijnlijke scenario een situatie van lage inflatie en groei. In die situatie kunnen centrale bankiers geleidelijk overschakelen van een ruimhartig naar meer verkrappend monetair beleid. Doneren via de mobiele telefoon Obligaties realiseren een onverwacht goed resultaat De lage groei- en inflatiecijfers van de eerste maanden doen eurobeleggers twijfelen. Is het herstel krachtig genoeg om de kans op een economische terugval, het deflatiescenario, af te wenden? De politieke spanning tussen het Westen en Rusland door de ontwikkelingen in Oekraïne werpt deze vraag op. Bovendien is er sprake van een duidelijk afvlakkende groei in opkomende landen. Beide ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat obligaties, en dan vooral die van Zuid-Europese landen, het jaar sterk zijn gestart. Ondanks deze beweeglijke start blijft voorzichtigheid met obligaties geboden en handhaven wij onze voorkeur voor aandelenbeleggingen. Politici te voorbarig over einde eurocrisis Om de inflatie aan te wakkeren moest de ECB maatregelen aankondigen die de consumptie kunnen bevorderen. Belangrijke verklaringen zijn de onbenutte capaciteit in de industrie en de hoge werkloosheid in Europa. Consumentenbestedingen blijven daardoor laag. Wil de ECB de inflatie aanwakkeren, dan moet zij maatregelen nemen die de consumptie bevorderen. Dat betekent in ieder geval een lager renteniveau om sparen te ontmoedigen. Dat is precies waar beleggers de eerste maanden van 2014 op anticipeerden. Beleggingen met een relatief hoge rente of dividendvergoeding waren dan ook in trek. Obligaties uit de periferie wisten hiervan het meest te profiteren. Het renteniveau daalde tot onder het niveau waarop deze landen steun van Brussel ontvangen. Hierdoor kunnen zij weer zelfstandig geld lenen op de kapitaalmarkt. Maar het is nog te vroeg om op basis van deze toegang tot de kapitaalmarkt te conclu deren dat de eurocrisis voorbij is, zoals recent enkele vooraanstaande politici deden. Dat is pas het geval als de consumentenbestedingen aantrekken. Het is nu te hopen dat de voor de betreffende landen nood zakelijke economische hervormingsprogramma s niet worden uitgesteld, omdat de lage rente hiervoor een ontsnappingsroute biedt. Risico s schaden het positieve sentiment niet Onze graadmeters voor risicobereidheid laten zien dat de onderstroom op de financiële markten positief is. Zo zorgde de politieke onrust in Oekraïne slechts voor een kortstondig negatieve beursreactie. De ontwikkelingen in Oekraïne zetten de verhoudingen tussen Rusland en het Westen op scherp vanwege de vermeende rol van Rusland in dit binnenlandse conflict. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat een militair conflict wordt afgewend en dat het Westen via economische sancties Rusland beweegt mee te werken aan een diplomatieke oplossing. Een ander aandachtspunt is de lagere groei van de Chinese economie. Dit zal zijn weerslag hebben op het beleggerssentiment voor opkomende markten. Ook hier lijkt de kans op ontsporing, in de vorm van een harde landing, klein. China is nauwelijks afhankelijk van buitenlandse investeerders en financieel sterk genoeg om stimulerings maatregelen af te kondigen als zij van mening is dat de economie hierom vraagt. Ook het overschot op de lopende rekening geeft China veel lucht en ruimte om aan te haken bij het economische herstel in de Verenigde Staten en Europa. Evert Waterlander Kempen Capital Management Verandering in geefgedrag en consumenten behoeften zetten bestaande fondsenwervende kanalen onder druk. Waarom dan niet de mobiele telefoon gebruiken om donateurs te werven en giften te ontvangen? Die is immers niet meer weg te denken uit ons bestaan. Hoe dat in z n werk gaat, weet GEEF-mobiel. Eenmalig of periodiek Goede doelen met een CBF-erkenning kunnen via GEEF-mobiel eenvoudig en betaalbaar fondsen werven via de mobiele telefoon. Dit kunnen eenmalige of maandelijkse donaties zijn. GEEF-mobiel is een dienst van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen in Nederland (VFI), de brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen. De dienst wordt ondersteund door KPN, Telfort, Vodafone, T-Mobile en Tele2. Door te werven via de mobiele telefoon, spelen goede doelen in op het nieuwe geefgedrag van de donateur. Zij kunnen bijvoorbeeld maandelijks een sms-donatie doen maar ook eenmalig iets geven via een QR-code, app, Twitter of mobiele website. Een donatie via GEEF-mobiel wordt, afhankelijk van de vooraf gekozen mobiele betaalmethode, verwerkt via telefoonrekening of beltegoed (Premium-sms) of via de bankrekening (Micro-incasso) van de donateur. Premium-sms Premium-sms is een mobiele betaaltechniek waarbij de donatie wordt verwerkt aan de hand van een uniek keyword. De donateur stuurt dit keyword via sms naar bijvoorbeeld 4333 en ontvangt een sms-bericht retour. Bij ontvangst van dit bericht heeft de betaling plaatsgevonden. De donatie wordt verwerkt via de telefoonrekening of het beltegoed van de donateur. Bij Premiumsms wordt gemiddeld 87% van de donatie uitgekeerd aan het goede doel. Micro-incasso Micro-incasso kan op twee manieren worden ingezet: de donateur kan geld overmaken via een sms of via een mobiele doneerpagina. Bij de eerste wordt de donatie verwerkt aan de hand van een uniek keyword. Stuurt de donateur het keyword naar bijvoorbeeld 4333, dan incasseert Micro-incasso het bedrag automatisch. De betaling wordt dus direct afgerond, op voorwaarde dat de donateur bekend is bij Micro-incasso. Is dat nog niet het geval, dan wordt eenmalig om het bankrekeningnummer gevraagd. Bij Micro-incasso wordt gemiddeld meer dan 90% van de donatie uitgekeerd aan het goede doel. Bekijk de site voor meer informatie. Iwan Vos Van Lanschot Verenigingen & Stichtingen

4 6 Nieuwsbrief Verenigingen & Stichtingen juni 2014 Nieuwsbrief Verenigingen & Stichtingen juni VluchtelingenWerk Nederland be spaart geld op ICT VluchtelingenWerk Nederland centraliseerde ICT en telefonie en ging met opensourcesoftware werken. De besparing? Ruim 2 miljoen per jaar! Om vluchtelingen goed te kunnen helpen, hebben we een goede ICT-infrastructuur nodig. Er wordt immers heel wat heen en weer gebeld, g d en gefaxt, vertelt directeur Dorine Manson van VluchtelingenWerk Nederland. Manson bestuurt de organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland van uit de hoofdlocatie in Amsterdam. Besparen op de organisatiekosten leek dan ook lastig. Toch is het de vereniging gelukt. In het verleden stelden ICT en telefonie ons voor behoorlijk hoge kosten, zegt Manson. Voor iedere werkplek betaalden we niet alleen onderhoudskosten, maar ook dure softwarelicenties. De twaalf regionale stichtingen werkten bovendien ieder met een eigen aanbieder en ICT-bedrijf. Dan betaal je vaak de volle prijs. Korting door centralisatie Twee jaar geleden besloot de vereniging over te stappen op een centraal ICT-systeem, dat wordt beheerd door de eigen ICTafdeling in Amsterdam. Daarmee besparen we niet alleen op onderhoud, maar ook op de inkoopkosten van hardware. Op veel locaties waren de computers aan vervanging toe. Door centraal in te kopen, konden we mooie kortingen bedingen. En er was nog een grote kostenpost af te schrijven: de softwarelicenties. Manson: Al snel was duidelijk dat we zouden overstappen op opensourcesoftware: computerprogrammatuur waarvan de bron code is vrijgegeven en die ieder een gratis kan down loaden. Daarmee ben je niet meer afhankelijk van softwaregiganten die enorme bedragen vragen voor het gebruik van bijvoorbeeld hun besturingssysteem, tekstverwerkingsprogramma of mailbox. Op alle werkplekken binnen VluchtelingenWerk prijkt nu een zogenoemde thin client: een kastje dat half zo klein is als een reguliere pc. Alle programma s waarmee we werken, staan op een centrale server in een beveiligde ICT-omgeving. Via de thin client log je daarop in. Zoveel mogelijk programma s zijn web based, zodat ook thuiswerkers eenvoudig via een beveiligde verbinding kunnen werken. Informatie beveiligen Die beveiliging is voor Vluchtelingen Werk essentieel. Er wordt namelijk veel gewerkt met vertrouwelijke informatie over cliënten. Die informatie moet goed worden beschermd, maar tegelijkertijd beschikbaar zijn voor medewerkers van VluchtelingenWerk die met hen werken. De oplossing daarvoor vond de organisatie ook in open source. Manson: Omdat je de originele broncodes gebruikt, kun je programma s naar eigen wens aanpassen. We beschikken nu over een heel mooi informatiesysteem waarin verschillende onderdelen bij elkaar komen: informatie over cliënten, jurisprudentie uit binnen- en buitenland en voortgangsrapportages. Niet alle partijen kunnen alle informatie zien. Zo kunnen alleen onze medewerkers bij de persoonlijke informatie. Samenwerkingspartners als asieladvocaten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen alleen bij het algemene deel. Flinke besparing We zijn inmiddels twee jaar verder en de kostenbesparing blijkt aanzienlijk: de ICT-kosten gingen omlaag van naar 892 per gebruiker per jaar. Dat is een jaarlijkse besparing van maar liefst 1,6 miljoen. Met de overstap naar een digitaal VoIP-systeem voor telefonie, bespaarde de organisatie de afgelopen twee jaar nog eens een half miljoen euro per jaar op telefoonkosten. Manson: We hebben het hier over een enorm bedrag. Als goed doel kunnen we dat geld veel beter op een andere manier besteden. Dat zijn we verplicht aan onze financiers, onze donateurs en bovenal aan vluchtelingen in Nederland. Dorine Manson Directeur VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland zet zich in voor een recht vaardige behandeling van mensen die huis en haard moesten ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. De organisatie helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een succes te maken. Dat werk wordt gedaan met zo n 500 medewerkers en vrijwilligers in heel Nederland. De vereniging bestaat uit twaalf regionale stichtingen. Onder de vlag van die regionale kantoren opereren nog eens 200 locaties, verspreid over het hele land.

5 8 Nieuwsbrief Verenigingen & Stichtingen juni 2014 Van Lanschot scoort op transparantie Het thema transparantie beheerst steeds vaker de voorpagina s van de krant. Zo drong de Nederlandse overheid er onlangs bij diverse kledingproducenten publiekelijk op aan om meer openheid te geven over de herkomst van hun kleding. Toen er onverwachte ingrediënten werden ontdekt in bepaalde vleesproducten begonnen consumenten massaal etiketten te controleren. Ook van banken wordt de laatste jaren steeds meer transparantie verwacht. Banken die daar gehoor aan geven eindigen hoog in publieke ranglijsten van bijvoorbeeld de Eerlijke Bankwijzer en de Transparantiebenchmark. Van Lanschot scoort in beide ranglijsten bovengemiddeld hoog en daar zijn we trots op. In het Eerlijke Bankwijzer-rapport Transparantie & Verantwoording scoorde Van Lanschot bij de drie beste banken. Hiermee geeft de Eerlijke Bankwijzer (een samenwerkingsverband van zes maatschappelijke organisaties, waaronder Oxfam Novib, de Dierenbescherming en Amnesty International) te kennen dat Van Lanschot bovengemiddeld open is over de wijze waarop zij de aan haar toevertrouwde financiële middelen investeert. Ook het meest recente rapport van de Transparantie benchmark is positief over onze openheid. De Trans parantie benchmark is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Beroeps organisatie van Accountants (NBA) en onderzoekt ieder jaar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke jaarverslagen van bijna 500 (!) Nederlandse bedrijven. Van Lanschot eindigde als 17e, en behoort daarmee tot de koplopers. Binnen de sector banken en verzekeraars (28 bedrijven) behaalden we zelfs de 4e plaats! Van Lanschot en verantwoord bankieren: veel aandacht voor transparantie Recent hebben we ons Maatschappelijk Jaarverslag over 2013 gepubliceerd (zie Hierin hebben we onze transparantie nog verder verbeterd en we verwachten daarmee ook in 2014 onze positie in de Transparantie benchmark te behouden. Klanten die hun financiële middelen aan ons toe vertrouwen, moeten ervan opaan kunnen dat die gelden bij ons in goede handen zijn. Spaargelden en deposito s die door ons worden uitgezet in woninghypotheken en zakelijke kredieten worden niet alleen op basis van financiële criteria aangewend; ook niet-financiële criteria spelen daarbij een rol. Zakelijke kredietnemers worden beoordeeld op eventuele betrokkenheid bij kinderarbeid, (controversiële) wapens, mensenrechtenschendingen of andere ongewenste activiteiten en gedragingen. Hetzelfde geldt voor het vermogen dat wij voor onze klanten beleggen. Wij screenen beleggingen periodiek op belangrijke duurzaamheidsthema s en als beleggingen niet aan de gestelde eisen voldoen, starten we een engagementtraject met de onderneming. Blijft verbetering uit, dan behoort verkoop van de beleggingstitel tot de mogelijkheden. Daarnaast bieden we een oplossing aan die op voorhand een aantal sectoren (conform VFI-richtlijnen) uitsluit. Over ons beleid en de uitvoering ervan proberen wij zo transparant mogelijk te rapporteren, onder meer via ons maatschappelijk jaarverslag. Externe onderzoekers zoals de Eerlijke Bankwijzer en de Transparantiebenchmark, baseren hun oordelen voor een belangrijk deel op deze informatie. Meer weten? Kijk op Colofon Stephanie Brilleman Van Lanschot Verantwoord Ondernemen Uitgave Dit is een uitgave van Van Lanschot Bankiers voor verenigingen en stichtingen. vanlanschot.nl/vens twitter.com/vanlanschot facebook.com/vanlanschot Redactie Marketing Verenigingen & Stichtingen Juni 2014

Inspiratiebijeenkomst Obdam. 1 april 2015 Dorpsstraat 155, Obdam.

Inspiratiebijeenkomst Obdam. 1 april 2015 Dorpsstraat 155, Obdam. Obdam 1 april 2015 Dorpsstraat 155, Obdam. Programma 19:30 Opening en welkom 19:40 Betekenis van een lokaal fonds voor de omgeving, door Monique van Bijsterveld 19:55 De oprichting van een lokaal fonds,

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014 Prinsjesdag 2014 Stand van zaken MKB Rabobank Nederland, september 2014 Internationale omgeving Basisscenario De wereldeconomie groeit ook in 2014, met name in de VS, maar spectaculair is het allemaal

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Verwerkt dagelijks meer dan 2,5 miljoen SMS berichten. Kantoren in Nederland, België, Engeland en Frankrijk

Verwerkt dagelijks meer dan 2,5 miljoen SMS berichten. Kantoren in Nederland, België, Engeland en Frankrijk Verwerkt dagelijks meer dan 2,5 miljoen SMS berichten Transactie, Authenticatie, Interactie & Notificatie Actief in > 200 landen Kantoren in Nederland, België, Engeland en Frankrijk OVER CM CM beheert

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Visie op Transparantie en Toezicht

Visie op Transparantie en Toezicht Visie op Transparantie en Toezicht Op verzoek van de SBF zet Kennisbank Filantropie in dit document beknopt haar visie uiteen op Transparantie en Toezicht in de filantropische sector. Kennisbank Filantropie

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Welkom. Jaarlijkse bijeenkomst Lokale Fondsen Nederland. 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland

Welkom. Jaarlijkse bijeenkomst Lokale Fondsen Nederland. 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland Welkom Jaarlijkse bijeenkomst Lokale Fondsen Nederland 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland Uw dagvoorzitter Jan Paternotte 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland De rol van lokale

Nadere informatie

lokalefondsen.nl Uitbreiding Lokale Fondsen Nederland

lokalefondsen.nl Uitbreiding Lokale Fondsen Nederland lokalefondsen.nl Uitbreiding Lokale Fondsen Nederland Een terugblik op 2013 Den Haag, januari 2014 Woord vooraf In 2012 is een start gemaakt met het project Uitbreiding Lokale Fondsen in Nederland. In

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Overzicht van de activiteiten en resultaten in 2014

Overzicht van de activiteiten en resultaten in 2014 Overzicht van de activiteiten en resultaten in 2014 124 Leden Inhoud 38 GEZONDHEID 42 INTERNATIONALE SAMENWERKING 30 WELZIJN EN CULTUUR 14 NATUUR, MILIEU EN DIEREN BELANGENBEHARTIGING PUBLIEKSVOORLICHTING

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede Jaarverslag 2009 Inhoud 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kwasa. Met dit document willen wij donateurs en andere geïnteresseerden inzicht bieden in de werkzaamheden en financiën van

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. DE ORGANISATIE KORT EN BONDIG... 3 1.1. WIE WE ZIJN / DE GESCHIEDENIS... 3 2. DE NORMEN EN WAARDEN VAN STICHTING GEEFGRATIS...

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dutch Integration Group

Beleidsplan Stichting Dutch Integration Group Versie februari 2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Dutch Integration Group (DIG). Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Stichting Marianne Center

Stichting Marianne Center Stichting Marianne Center Beleidsplan 2010-2012 Stichting Marianne Center Margriet 19 7772 NC Hardenberg 0523-264845 Bestuur: Dhr. N. van Vuuren, Mevr. M. Janssen, Mevr. T. Velvis Website: www.mariannecenter.org

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. Voordat we uw rekening kunnen omzetten,

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 31 December 2014

Jaarverslag 2014 31 December 2014 Jaarverslag 2014 31 December 2014 Pagina 1 van 6 Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het verslag omvat een overzicht van de inkomsten, uitgaven en activiteiten en geeft

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 2017 In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

4WARD.IN BELLEN OVER INTERNET

4WARD.IN BELLEN OVER INTERNET 4WARD.IN BELLEN OVER INTERNET MKB - Klein Zakelijk WAT IS VOIP Voice Over IP Telefonie over internet Betrouwbaar Flexibel Kostentechnisch transparant WAT IS VOIP NIET!! Skype / Fring / Google Talk Bellen

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Hoe we inzetten op een vitaal Hoe we

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek.

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Meting juni 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het vertrouwen

Nadere informatie

Informatievoorziening van banken over hun duurzaamheidbeleid

Informatievoorziening van banken over hun duurzaamheidbeleid Onderzoekverslag Informatievoorziening van banken over hun duurzaamheidbeleid Een praktijkonderzoek naar de informatievoorziening van banken over hun duurzaamheidbeleid aan (potentiële) klanten In opdracht

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Verstrekte leningen en kredieten Rabobank

Nadere informatie

Een kapitaalinjectie voor het goede doel

Een kapitaalinjectie voor het goede doel Een kapitaalinjectie voor het goede doel Als goed doel op zoek naar fondsenwerving voor een inentingsprogramma tegen kindersterfte of het produceren van dure medicijnen voor zeldzame ziektes als de ziekte

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700?

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700? Culemborg 700 Op naar een mooi feestjaar, met een beheerst financieel verloop! Versie van 14 juli 2017 Met dit document zet de Stichting Culemborg 700 (C700) de belangrijkste financieel-organisatorische

Nadere informatie

Beginnen met beleggen

Beginnen met beleggen Beginnen met beleggen Rabobank De Zuidelijke Baronie Deze presentatie is interactief: Ga met uw smartphone naar rabobeleggen.nl Vul de code Zundert in en klik op inloggen Uw antwoorden worden anoniem verwerkt

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

In deze brochure kan je meer lezen over onze projecten in Kenia, de evenementen die we in Nederland organiseren en hoe je ons hierbij kan helpen.

In deze brochure kan je meer lezen over onze projecten in Kenia, de evenementen die we in Nederland organiseren en hoe je ons hierbij kan helpen. De tennis4change foundation is een Nederlandse stichting die sinds 2011 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is opgericht door de broers Jorick en Rutger Vliegenberg. In onze stichting hebben

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 AFAS FOUNDATION

Jaarverslag 2015 AFAS FOUNDATION Jaarverslag 2015 AFAS FOUNDATION http://www.afas.foundation/ Algemene informatie Pagina 1 Over de Foundation De AFAS Foundation inspireert en doet. Het inspireert jou om beter te doen. Daar waar jij kansen

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

Enquête. Gebruik bij uw antwoorden SVP de door ons aangebrachte nummering. Uw antwoorden ontvangen wij graag uiterlijk op donderdag 26 januari retour.

Enquête. Gebruik bij uw antwoorden SVP de door ons aangebrachte nummering. Uw antwoorden ontvangen wij graag uiterlijk op donderdag 26 januari retour. Enquête Instructie Deze enquête vormt een van de bouwstenen voor het ontwikkelen van een breed gedragen visie op Transparantie en Verantwoording. De enquête bestaat uit drie delen: In deel 1 vragen we

Nadere informatie

Betalen? Wij zijn uw bank.

Betalen? Wij zijn uw bank. Betalen? Wij zijn uw bank. 2 U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Betalen? Wij zijn uw bank.

Betalen? Wij zijn uw bank. Betalen? Wij zijn uw bank. U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Jaarverslag februari Bas de Greef

Jaarverslag februari Bas de Greef Jaarverslag 2016 12 februari 2017 Bas de Greef Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Meerjarenperspectief... 5 Kwaliteit van zorg... 5 Huisvesting... 5 Financiële stabiliteit...

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan www.nawien.org KvK.nr.: 63727714 IBAN: NL 25 ABNA 0511 2855 58 Beleidsplan 2017 2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2017 2018 van de stichting Nawien. Onze stichting helpt mensen in Afghanistan.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016. Wij bouwen mee aan een trotse stad.

Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016. Wij bouwen mee aan een trotse stad. Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016 Wij bouwen mee aan een trotse stad. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Aanleiding... 4 Doelstellingen en beleid... 5 Verkrijging van vermogen...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Filantropie voor de Sport

Filantropie voor de Sport Filantropie voor de Sport S P O R T, DA A R G E E F J E O M N O C - N S F 1 9 J U N I 2 0 1 7 P R O F. D R. R E N É B E K K E R S Hoeveel geeft Nederland? Totaal: 5,7 miljard 243 Kerk en levensbeschouwing

Nadere informatie

Beleidsplan Scouting Nederland Fonds Stichting Scouting Nederland Fonds

Beleidsplan Scouting Nederland Fonds Stichting Scouting Nederland Fonds Beleidsplan Scouting Nederland Fonds Stichting Scouting Nederland Fonds Stichting Scouting Nederland Fonds Larikslaan 5 3833 AM Leusden Postbus 210 3830 AE Leusden tel +31 (0)33 496 09 11 e-mail info@scouting.nl

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Meting december 2013 DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT

Meting december 2013 DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT Meting ember 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT Nederland stelt het werk van goede doelen

Nadere informatie

BELANGEN- BEHARTIGING

BELANGEN- BEHARTIGING 2013 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN EN RESULTATEN IN 2013 LOBBY PUBLIEKS- VOORLICHTING SAMENWERKING BELANGEN- BEHARTIGING ONDER- STEUNING BEDRIJFSVOERING WERKGROEPEN EN COMMISSIES NIEUWSBRIEVEN 125 Leden

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 14. Een app voor medewerkers

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 14. Een app voor medewerkers WHITEPAPER IN 5 MINUTEN M A A R T 2 0 1 5 14. Een app voor medewerkers Introductie Vrijwel alle grote merken zijn inmiddels vertegenwoordigd in de App Store. Het aanbod van apps voor de consument groeide

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie