KOM OP VOOR JE RECHTEN. Kun je je voorstellen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOM OP VOOR JE RECHTEN. Kun je je voorstellen?"

Transcriptie

1 informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KOM OP VOOR JE RECHTEN Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over de rapportages over kinderrechten. Bijvoorbeeld om er een presentatie of werkstuk over te maken. Kun je je voorstellen? Bijna alle landen in de wereld zijn partij bij het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Dit betekent dat al die landen gezegd hebben dat ze de rechten van de kinderen die in hun land wonen zullen beschermen en respecteren. En toch zijn er nog 250 miljoen kinderen die niet naar school mogen omdat ze moeten werken. En toch zijn er kinderen die mee moeten vechten in een oorlog. En toch sterven nog 50 tot 80 kinderen per jaar in Nederland omdat ze mishandeld worden. En toch... Hoe komt het toch dat de rechten van kinderen nog iedere dag worden geschonden? Er is niet genoeg geld, de kinderen moeten werken om geld te verdienen. Er is oorlog de kinderen hebben toch niets anders te doen, dus laat ze meevechten. Niet iedereen weet welke rechten kinderen hebben dus worden ze onbewust geschonden. er zijn genoeg smoesjes te bedenken. Kun je je dat voorstellen? Wie controleert er in een land of men zich wel houdt aan de rechten van het kind? Wie begint er te roepen als de rechten van kinderen geschonden worden? De kinderen zelf? Organisaties? Een kinderombudsman? De Verenigde Naties? Allemaal!! Verdrag voor de Rechten van het Kind Artikel 44: rapportages over kinderrechten De landen die lid zijn van het Verdrag voor de Rechten van het Kind moeten iedere vijf jaar een verslag maken over hoe ze met kinderen in hun land omgaan.

2 Wie let er op het uitvoeren van de kinderrechten? De kinderen zelf Volgens artikel 12 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind hebben kinderen en jongeren het recht om mee te praten en te denken over alles wat voor hen van belang is. Dus ook over hoe in hun land met kinderen wordt omgegaan. Dat kan thuis, op school, op clubs, maar ook bij de gemeente of zelfs bij de nationale regering. In Mali, West-Afrika, bijvoorbeeld bestaat er een jeugdparlement: kinderen die daarin zitten praten over nationale onderwerpen die voor hen van belang zijn. En ze geven advies aan de nationale regering. In Nederland kunnen kinderen op verschillende manieren hun mening geven: soms zijn daarvoor speciale mogelijkheden gecreëerd: er zijn leerlingenraden op school, jeugdgemeenteraden en een nationale Jeugdraad. Jongeren die in een internaat wonen kunnen via een jongerenraad inspraak hebben: Leerlingenraad Veel (middelbare) scholen kennen een leerlingenraad. De leerlingenraad heeft meestal twee belangrijke taken: - de belangen van leerlingen behartigen en de schoolleiding advies geven - allerlei activiteiten voor leerlingen organiseren. Kijk voor meer informatie over de leerlingenraad of de Medezeggenschapsraad op school op de website van het Landelijk Actie Komitee Scholieren: Jeugdgemeenteraad In veel gemeentes in Nederland bestaat een jeugdgemeenteraad. Naast de gewone Raad met een burgemeester en wethouders, is er dan ook een raad van kinderen en jongeren uit de gemeente. De jeugdgemeenteraad praat met de burgemeester, wethouders en andere ambtenaren van de gemeente over zaken die belangrijk zijn voor de kinderen en de jongeren uit de gemeente. Zoals bijvoorbeeld waar een nieuwe speeltuin komt. Of over onveiligheid door het verkeer. De jeugdgemeenteraad kijkt of de gemeente wel het beste voor heeft met de kinderen die er wonen. Nationale Jeugdraad De Nationale Jeugdraad vertegenwoordigt veel jongeren in Nederland. Het is een overkoepelende organisatie voor en door jongeren waar de activiteiten van de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO), het Jeugdnetwerk Nederland (JNN), Vereniging 31 en het Nationaal Jeugddebat in zijn ondergebracht. De Nationale Jeugdraad wil jongeren de mogelijkheid geven te participeren in alles wat voor hen van belang is. De jeugdraad heeft een bestuur van jongeren onder de 30 jaar. De raad richt zich op zes verschillende thema's: - Algemene jeugdparticipatie en jeugdbeleid - Onderwijs en sociale zaken

3 - Jeugdcultuur en vrije tijd - Duurzame ontwikkeling - Politieke jongerenparticipatie - Internationale jongerenparticipatie Kijk voor meer informatie op: Jongerenraden Voor jongeren die in internaten of tehuizen wonen zijn er ook nog andere mogelijkheden om op te komen voor hun eigen rechten: namelijk via de jongerenraad of de bewonersraad van de instelling waar ze wonen. Daar kunnen de kinderen en jongeren meepraten over het beleid van de instelling. Jongerenraden van verschillende internaten uit het land praten een paar keer per jaar samen over de positie van kinderen en jongeren in internaten. De organisaties Ook organisaties die werken voor en met kinderen hebben een goed beeld van kinderrechten in het land waarin ze werken. Dit kunnen organisaties zijn die geen officiële banden hebben met de regering, we noemen ze niet-gouvernementele organisaties. Als rechten van kinderen geschonden worden dan proberen deze organisaties daar iets aan te doen: meestal door de overheid te wijzen op haar verantwoordelijkheid, soms door zelf directe hulp aan kinderen te bieden. In Nederland werkt een aantal organisaties die zich bezighouden met kinderen en kinderrechten samen in een coalitie (samenwerkingsverband) die het Kinderrechtencollectief heet. In het Kinderrechtencollectief zitten bijvoorbeeld Unicef, Plan Nederland en Defence for Children International. Samen zorgen zij om de vijf jaar voor een rapport over kinderrechten in Nederland. Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Dat rapport bespreken ze met de Nederlandse overheid en met de Verenigde Naties. De Kinderombudsman In een aantal landen bestaat een nationale Kinderombudsman. Bij de Kinderombudsman kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht met al hun vragen en opmerkingen over kinderrechten. Maar, wat heel belangrijk is, de kinderombudsman houdt ook in de gaten of men in het land zich houdt aan de kinderrechten en geeft ook regelmatig advies aan de regering over kinderrechten. De Kinderombudsman heeft meestal een onafhankelijke positie van de overheid, maar wordt vaak wel door de overheid benoemd. Jammer genoeg heeft niet ieder land een Kinderombudsman. Nederland bijvoorbeeld heeft er geen. In Vlaanderen, België heeft het parlement een kinderombudsman benoemd. Daar wordt de kinderombudsman de Kinderrechtencommissaris genoemd. Wil je meer weten over het werk van de Kinderrechtencommissaris? Kijk dan op

4 De Verenigde Naties: het Kinderrechtencomité Om te controleren of alle landen die partij zijn bij het Verdrag voor de Rechten van het Kind, ook daadwerkelijk doen wat zij beloofd hebben, is in 1991 het VN Comité voor de Rechten van het Kind ingesteld. Dit comité bestaat uit achttien kinderrechtendeskundigen, afkomstig uit alle delen van de wereld. In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staat dat een land iedere vijf jaar een rapport naar het Kinderrechtencomité moet sturen waarin staat hoe het gaat met de kinderrechten in dat land. Ook organisaties die met en voor De Verenigde Naties (in het kort VN) is een organisatie waar (bijna) alle landen van de wereld lid van zijn, 191 landen in totaal. De VN zet zich in voor vrede en veiligheid, voor de mensenrechten, voor het oplossen van internationale problemen en problemen tussen landen. De VN heeft er onder andere voor gezorgd dat het Verdrag voor de Rechten van het Kind gemaakt werd en dat er zoveel landen lid van zijn. kinderen werken kunnen een rapport of verslag schrijven en opsturen naar het Comité. En dit geldt ook voor de kinderen en jongeren zelf. Zij zijn immers degenen om wie het allemaal draait. Het Comité van deskundigen gaat over die rapporten in discussie met de regering. Daarna doet het Comité aanbevelingen aan de regering over hoe zij de situatie van kinderen in het land kan verbeteren. Die aanbevelingen zijn een soort advies aan de regering. De regering hoeft daar in principe niets mee te doen, maar meestal nemen ze het advies heel serieus. Als de regering er namelijk niets mee doet dan worden ze de volgende keer weer op het matje geroepen. En dat kan behoorlijk vervelend zijn. Zeker als de volgende dag in alle kranten staat dat het land de rechten van kinderen schendt! Rapportage Kinderrechten in Nederland In Nederland geldt het Verdrag voor de Rechten van het Kind sinds Sinds 1995 heeft het VN Comité voor de Rechten van het Kind al twee keer gepraat met mensen uit Nederland over de rechten van Nederlandse kinderen. De eerste keer was dat in De tweede keer in Over de tweede keer volgt hier meer informatie. In oktober 2003 sprak het Comité eerst met een groepje Nederlandse jongeren en een aantal Nederlandse organisaties. Daarna, in januari 2004, sprak het Comité met de Nederlandse regering. Wat vertelden al deze partijen aan het VN Comité? De rapportage van de jongeren Een groepje van vier Nederlandse jongeren heeft in oktober 2003 met het VN Kinderrechtencomité

5 Het rapport op weg naar het VN Kinderrechtencomité in Genève. Tek.: W. Stevenhagen gesproken. De basis van het gesprek was het jongerenrapport. In het jongerenrapport staat wat jongeren in Nederland vinden en weten van hun rechten. Er staan interviews in met vier groepen jongeren: gehandicapte jongeren, jongeren van wie de ouders niet zoveel geld hebben, jongeren die op een internaat wonen en vluchtelingenkinderen. Aan het begin van het gesprek met het VN Comité hebben twee van de jongeren een korte toespraak gehouden. Ze vertelden wat jongeren in Nederland belangrijk vinden, onder andere: Meer kinderen en jongeren moeten om hun mening gevraagd worden: en er moet wel serieus naar kinderen en jongeren geluisterd worden. Er zou zoiets als een Nederlands verdrag moeten komen waarin de rechten en plichten van kinderen en jongeren in Nederland staan beschreven. Meer kinderen en jongeren moeten weten wat hun rechten zijn. Er moet een kinderombudsman komen. Als er speelplekken of andere dingen of organisaties voor kinderen worden opgericht dan moeten kinderen daarbij betrokken worden. Gevluchte kinderen moeten veel meer informatie krijgen over de asielprocedure en sneller horen of ze mogen blijven in Nederland zodat ze aan hun toekomst kunnen werken. De rapportage van de organisaties Naast de jongeren waren er in oktober 2003 ook organisaties aanwezig die het VN Kinderrechtencomité vertelden over kinderrechten in Nederland. Die organisaties samen heten het Kinderrechtencollectief. Het Kinderrechtencollectief vertelde het Comité wat zij de Nederlandse regering adviseerden te doen: Er mag niet bezuinigd worden op de Kinderen Jongerenrechtswinkels. Er mag ook niet bezuinigd worden op het budget voor andere jeugdorganisaties, zoals bijvoorbeeld de scouting. Er moet een wettelijk verbod komen op het slaan van kinderen. De positie van kinderen zonder verblijfsvergunning moet beter worden. Er moet meer aandacht komen voor participatie van kinderen. Er moet een kinderombudsman komen. De jeugdzorg moet voor alle kinderen (dus ook illegale kinderen) zijn. Minder kinderen zouden opgesloten moeten worden in gevangenissen.

6 De Nederlandse overheid moet iets doen voor arme gezinnen in Nederland. Er moet meer informatie komen over kinderrechten. Er moet meer speelruimte komen. Er moet een duidelijk jeugdbeleid komen, gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag. Iedere gemeente en provincie moet een eigen jeugdbeleid hebben. De Nederlandse overheid moet iets ontwikkelen dat duidelijk maakt wat het effect van nieuwe wetten op kinderen en jongeren is. Ook bij het geven van ontwikkelingshulp aan arme landen moet rekening gehouden worden met kinderrechten. De rapportage van de Nederlandse regering Op 19 januari 2004 sprak de Nederlandse regering met het Comité. Voor het gesprek met het Comité had de regering een rapport naar het Comité gestuurd waarin al het beleid en de Nederlandse wetten die te maken hebben met kinderen beschreven staan. Alle onderwerpen die in het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan, komen ook in het rapport van de Nederlandse regering ter sprake. Dat is nogal een droge opsomming van wetten en beleid. Tijdens het gesprek tussen de Nederlandse regering en het Comité op 19 januari heeft staatssecretaris Ross van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een korte toespraak gehouden. De belangrijkste punten die ze noemde waren: De overheid gaat werken aan een Jeugdmonitor. In de monitor staan allerlei gegevens over de Nederlandse jeugd en maakt duidelijk wat het Nederlandse jeugdbeleid de jeugd nu eigenlijk oplevert. De overheid gaat de komende jaren 77 miljoen Euro extra uitgeven om wachtlijsten voor hulpverlening te verkleinen. Er gaat meer gedaan worden om er voor te zorgen dat kinderen niet zonder diploma van school gaan. Er gaat hard gewerkt worden om ervoor te zorgen dat de jeugdwerkeloosheid minder wordt. De overheid gaat de jeugdzorg verbeteren. Er is nu een speciale commissaris voor Jeugd- en Jongerenbeleid die ervoor gaat zorgen dat de jeugdzorg (hulp aan kinderen en jongeren met problemen) beter georganiseerd gaat worden. En er komt een nieuwe wet over jeugdzorg. Kinderen en jongeren die in arme wijken wonen moeten meer kunnen sporten en spelen. Hoe de gesprekken tussen de organisaties, jongeren, Nederlandse regering en het VN kinderrechtencomité precies verliepen kun je lezen in het verslag van Renée Zandvliet. Renée was namelijk één van de jongeren die bij het VN Kinderrechtencomité praatte over kinderrechten in Nederland. Haar verslag staat op Hiernaast een stukje uit haar verslag:

7 Renée Zandvliet... Soul en ik mochten (op 7 oktober 2003) allebei een toespraak houden tijdens de zitting van het Comité. Soul s speech ging over de problemen die AMA s (jonge asielzoekers die zonder familie naar Nederland zijn gekomen) tegenkomen: het strenge regime op de AMA campussen. Een van de belangrijkste boodschappen van zijn toespraak was dat er in plaats van óver AMA s, meer mét AMA s gepraat moet worden en dat zij zelf betrokken moeten worden bij het oplossen van de problemen. Mijn toespraak ging vooral over jeugdparticipatie. Jongeren moeten niet zomaar eens af en toe betrokken worden bij jeugdbeleid, maar het moet meer georganiseerd worden. Daarnaast ging het over de situatie van jongeren in tehuizen. Ook hield Stan Meuwese een toespraak namens het Kinderrechtencollectief. Na de toespraken kregen we in vrij korte tijd zo n 35 vragen op ons afgevuurd. Na een korte pauze hadden we nog een kleine twee uur om die allemaal te beantwoorden! Erg leuk was dat wij (de jongerendelegatie) na de officiële zitting nog een afspraak hadden om met de Comitéleden door te praten. Dit ging er een stuk minder officieel aan toe. Het Comité was erg geïnteresseerd en stelde opnieuw een hoop vragen, deze keer vooral over onze eigen ervaringen. Nadat het Comité dan in oktober was ingelicht door de NGO s en de jongeren, was het op 19 januari 2004 tijd voor de officiële zitting van het Comité met de Nederlandse regeringsdelegatie. De Nederlandse delegatie bestond uit zo n twintig ambtenaren werkzaam bij de verschillende ministeries. Zo waren er mensen van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Sociale Zaken, het Ministerie van Buitenlandse Zaken etc. Het hoofd van de delegatie was mevrouw Ross- Van Dorp, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast was er ook weer een NGO delegatie en een jongerendelegatie. Willemijn en Soul konden deze keer helaas niet mee, maar gelukkig werd de delegatie versterkt door Marie Ange Ukwigize, namens de AMA-raad. Tijdens deze zitting mochten deze delegaties niets zeggen, maar natuurlijk hadden we in de pauzes wel de mogelijkheid om de Comitéleden aan te spreken en bijvoorbeeld te benadrukken dat ze toch echt die ene belangrijke vraag moesten stellen over een probleem dat we in oktober al naar voren hadden gebracht. De opzet van de dag was ongeveer hetzelfde als in oktober met als grote verschil dat er nu veel meer tijd was. Hadden we in oktober alleen een ochtendsessie, nu duurde de zitting een hele dag. Na de toespraken (van de Staatssecretaris natuurlijk en van de leider van de regeringsdelegatie van Aruba), stelde het Comité opnieuw een groot aantal vragen over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Zo stelden ze vragen over bijvoorbeeld discriminatie van vluchtelingenkinderen en in het bijzonder AMA s, over de bezuinigingen, over geweld op scholen, over vrouwenbesnijdenis en over kindermishandeling. Bovendien stelde het Comité een aantal kritische vragen over waarom er nog steeds geen Kinderombudsman is in Nederland. De jongerendelegatie bij Palais Wilson, het gebouw waar het VN Comité van de Rechten van het Kind gevestigd is.

8 Je kunt dit informatieblad ook vinden op Advies aan de Nederlandse regering Nadat het VN Comité voor de Rechten van het Kind gesproken had met de jongeren, de organisaties en de Nederlandse regering, ging het diep nadenken over wat voor advies oftewel welke aanbevelingen het zou doen aan de regering. De aanbevelingen moeten de Nederlandse regering helpen het nog beter te maken voor kinderen in Nederland. Uiteindelijk heeft het Comité 23 aanbevelingen gedaan. Bijvoorbeeld over het beter maken van de jeugdzorg, over vluchtelingenkinderen, over participatie van kinderen, over het instellen van een kinderombudsman. Maar ook over het verminderen van het aantal kinderen in een gesloten instelling. Tips om in actie te komen Wil je meepraten over kinderrechten in Nederland? Wil je meer weten over praten bij het VN Comité voor de Rechten van het Kind over kinderrechten? Neem dan eens contact op met de Nationale Jeugdraad ( of kijk eens op en neem contact op met het Kinderrechtencollectief Vragen / Opdrachten Stel: jij zit in de jongerendelegatie die met het VN Comité voor de Rechten van het Kind mag praten. Je gaat het hebben over kinderrechten in Nederland. Welke onderwerpen zou jij met het Comité willen bespreken? Wat gaat er volgens jou goed in Nederland en wat gaat er minder goed? Maak een lijst met de goede en de minder goede onderwerpen en geef ook aan wat aan deze onderwerpen nog verbeterd kan worden Nederland gaat in 2007 weer praten met het Comité. En dan hoort het Comité wat Nederland gedaan heeft met die aanbevelingen. Wil je alle rapporten, verslagen en toespraken over de Nederlandse rapportage aan het VN Comité voor de Rechten van het Kind eens zien en lezen? Kijk dan op Bij Rapportage Kinderrechten in Nederland staat alles op een rijtje. Dit is een uitgave van het Kinderrechtencollectief. Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van rechten van kinderen en bestaat uit Defence for Children International (DCI), Unicef Nederland, de Landelijke Vereniging van Kinder- en Jongerenrechtswinkels, Jantje Beton, de Nationale Jeugdraad, Plan Nederland en Save the Children Nederland. Het NIZW jeugd is betrokken als adviseur. Tekst: Mijntje van Kemenade Illustraties: Olivier Heiligers Druk: Stenco Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid.

Rechten van alle kinderen

Rechten van alle kinderen Rechten van alle kinderen Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Lezen voor Iedereen www.eenvoudigcommuniceren.nl www.lezenvooriedereen.be LEZEN VOOR IEDEREEN UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN Rechten van alle

Nadere informatie

KINDERRECHTEN KINDERMISHANDELING. informatieblad voor jongeren. Kun je je voorstellen?

KINDERRECHTEN KINDERMISHANDELING. informatieblad voor jongeren. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDERMISHANDELING Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het

Nadere informatie

KINDEREN IN DE JEUGDZORG

KINDEREN IN DE JEUGDZORG informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE JEUGDZORG Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN- KINDEREN

VLUCHTELINGEN- KINDEREN informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN VLUCHTELINGEN- KINDEREN Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

Met het Kinderrechtenverdrag

Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Voor kinderen die meer willen weten over kinderrechten Wat is het Kinderrechtenverdrag? Welke rechten heb ik? Zijn Kinderrechten er voor alle kinderen?

Nadere informatie

Alle rechten op een rij:

Alle rechten op een rij: Alle rechten op een rij: voor iedereen 18 JAAR onder de 8 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Artikel 01 Wie is een kind? Een persoon die jonger dan achttien jaar is, is een kind. Alles wat

Nadere informatie

Kinderen over kinderrechten. onderzoeksreeks 24

Kinderen over kinderrechten. onderzoeksreeks 24 Kinderen over kinderrechten onderzoeksreeks 24 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert

Nadere informatie

VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND

VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het Verdrag

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen DOCENTENHANDLEIDING Met opdrachten voor het digitale schoolbord Belangrijke thema s in praktische werkvormen Kinderrechtenlespakket: opzet en doelen Speciaal voor leraren van groep 7 en 8 stelt Stichting

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

/// Kinderrechten. Onderzoeksverslag Jeugdraadpanel. ///Jongeren laten zich horen

/// Kinderrechten. Onderzoeksverslag Jeugdraadpanel. ///Jongeren laten zich horen /// Kinderrechten Onderzoeksverslag Jeugdraadpanel ///Jongeren laten zich horen Inhoudsopgave Inleiding 3 Kenmerken van de onderzochte groep jongeren 4 Bekendheid met het verdrag 4 Aandacht voor bepaalde

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN De leerlingen leren het verschil tussen basisbehoeften en luxebehoeften: tussen iets écht nodig hebben en iets willen omdat het gewoon leuk is. Vervolgens leren ze dat

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN weafldkje Expertmeeting NVO/ NIP 11 december, Utrecht Martine Goeman (Defence for Children) Waar u ons mogelijk van kent: Defence for Children-

Nadere informatie

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN De eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland

Nadere informatie

een boekje open over kinderrechten

een boekje open over kinderrechten yeah right!? een boekje open over kinderrechten 2 inhoud 6 8 14 3 Wat zijn kinderrechten? 5 Je rechten op een rijtje Het gaat mis, en dan? 7 Alle kinderen zijn gelijk De leeftijdsladder 10 Interview met

Nadere informatie

A. Jouw rechten! Kinderrechten

A. Jouw rechten! Kinderrechten Dit werkblaadje is van... A. Jouw rechten! Kinderrechten Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de Rechten van het Kind. De koningen, presidenten en andere leiders van over de hele wereld hebben gezegd dat

Nadere informatie

STRAATKINDEREN. Kun je je voorstellen?

STRAATKINDEREN. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN STRAATKINDEREN Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het onderwerp

Nadere informatie

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8 DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8 Inleiding Op 20 november 1989 werd in de Verenigde Naties het Verdrag van de Rechten van het Kind aanvaard. Sindsdien is

Nadere informatie

yeah right!? een boekje open over kinderrechten kinderrechten Yeah Right DEF.indd 1 Yeah Right DEF.indd 1 30-10-2006 12:44:25 30-10-2006 12:44:25

yeah right!? een boekje open over kinderrechten kinderrechten Yeah Right DEF.indd 1 Yeah Right DEF.indd 1 30-10-2006 12:44:25 30-10-2006 12:44:25 yeah right!? een boekje open over kinderrechten 2 inhoud 6 14 8 3 Wat zijn kinderrechten? 5 Je rechten op een rijtje Het gaat mis, en dan? 7 Alle kinderen zijn gelijk De leeftijdsladder 10 Interview met

Nadere informatie

Wat doet Den Haag voor jou? En wat kan jíj doen voor jouw stad? ************************************************************************

Wat doet Den Haag voor jou? En wat kan jíj doen voor jouw stad? ************************************************************************ VOORKANT JONG IN DEN HAAG 2011-2014 Wat doet Den Haag voor jou? En wat kan jíj doen voor jouw stad? ************************************************************************ [Binnenpagina, soort paspoort,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Beste lezer, Wij presenteren hier het Beleidsplan 2016-2020. Dit beleidsplan is tot stand gekomen na consultatie van onze lid organisaties, medewerkers, vrijwilligers, Raad van Advies

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

VRIJHEID VAN MENINGSUITING

VRIJHEID VAN MENINGSUITING informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN VRIJHEID VAN MENINGSUITING Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE STAATSSECRE- TARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

20 jaar kinderrechten!

20 jaar kinderrechten! Over kinderrechten gesproken... Op 20 november is het feest! 20 jaar geleden, in 1989, ondertekenden de Verenigde Naties (VN) het Verdrag van de rechten van het kind. In dit internationale verdrag staat

Nadere informatie

Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet

Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet Artikel 12 VN Kinderrechtenverdrag De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl/scholen vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten

Nadere informatie

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1 LESPAKKET KINDerrechten 1 Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen zij inzicht

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Unicef Hoofdstuk 1: Geschiedenis van Unicef Unicef is de Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (VN). De Verenigde Naties zijn een verbond van (bijna) alle landen van de wereld. Deze landen hebben

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1 LESPAKKET KINDerrechten 1 Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen zij inzicht

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

KINDEREN IN DE GEVANGENIS

KINDEREN IN DE GEVANGENIS informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE GEVANGENIS Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking Uitgelegd door de ervaringsdeskundigen Jeanet Wardenier en Henk van Dijk Voorwoord Beste lezer, Dit boekje is gemaakt door de VN ambassadeurs

Nadere informatie

Defence for Children ECPAT

Defence for Children ECPAT Defence for Children ECPAT 2014 in feiten en cijfers 1.077 450 3.927 Organisatie en partners Organisatie Defence for Children International: 47 secties in verschillende landen, Internationaal secretariaat

Nadere informatie

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans :

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans : Rechten van het kind Edukans vzw is een onderwijs- en solidariteits-initiatief met expertise en ervaring in het ontwikkelingswerk. Edukans werkt van school tot school, van gemeenschap tot gemeenschap.

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Eerste leerjaar B 3.1. Mijn rechten Beroepsvoorbereidend leerjaar 3.1. Mijn rechten Wie ben ik? * De leerlingen ontdekken wie ze zelf zijn - de mogelijkheden

Nadere informatie

UNICEF en kinderrechten

UNICEF en kinderrechten UNICEF en kinderrechten Informatie voor een gastles Leerdoelen (groep 7 & 8) Leerlingen weten waar UNICEF voor staat en wat UNICEF doet Leerlingen weten dat zij rechten hebben en kunnen een aantal rechten

Nadere informatie

Gratis advies van jongeren aan gemeenten

Gratis advies van jongeren aan gemeenten Gratis advies van jongeren aan gemeenten 1 Voorwoord In november 2013 vond de achtste Week van de Jeugdzorg plaats, waarin het hele Utrechtse Jeugdzorgveld elkaar weer ontmoette. De week stond in het teken

Nadere informatie

Handleiding. UNICEF Handleiding lessuggestie Gedicht groep 7-8. Gedicht

Handleiding. UNICEF Handleiding lessuggestie Gedicht groep 7-8. Gedicht UNICEF Handleiding lessuggestie Gedicht groep 7-8 Handleiding Gedicht In het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zijn de rechten voor het kind opgenomen. U maakt deze rechten concreet en zichtbaar,

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Dit wist ik al. Dit klopt niet met wat ik al wist/dacht. * Dit is belangrijk.? Hier heb ik een vraag bij.! Dit valt me op!

Dit wist ik al. Dit klopt niet met wat ik al wist/dacht. * Dit is belangrijk.? Hier heb ik een vraag bij.! Dit valt me op! Voorspellen en tekst lezen 1. Kijk naar de tekst. Voorspel waar de tekst over gaat. Let op de titel, de kopjes en de plaatjes. 2. Lees de tekst actief. Gebruik de volgende tekens bij de tekst om te laten

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veel kinderen in Vlaanderen hebben het erg goed. Het gaat goed met hen op school, hun ouders hebben geen problemen en ze kunnen veelal kopen wat ze echt nodig hebben. Toch zijn er ook kinderen met wie

Nadere informatie

K/iiimeMehoollccf/ef. Q(?v( 19 JUL 2010. Leiden, juli 2010. Aan de leden van de gemeenteraad t.a.v. de raadsgriffier. Geachte heer, mevrouw,

K/iiimeMehoollccf/ef. Q(?v( 19 JUL 2010. Leiden, juli 2010. Aan de leden van de gemeenteraad t.a.v. de raadsgriffier. Geachte heer, mevrouw, Q(?v( Juc'.i 11 19 JUL 2010 K/iiimeMehoollccf/ef M i IUUI i tciiitrii. n i p/a Defence for Children International Nederland Postbus 11103, 2301 EC Leiden, 071-5160980 kinderrechtencollectief@defenceforchildren.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Living Rights Toti Opdrachtenblad Regie: Duco Tellegen Jaar: 2005 Duur: 26 minuten Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Leerdoelen Je kunt Kenia aanwijzen op een kaart. Je kunt beschrijven

Nadere informatie

Jongeren en de Tweede Kamerverkiezingen 2017

Jongeren en de Tweede Kamerverkiezingen 2017 JONGEREN EN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN ONDERZOEK Jongeren en de Tweede Kamerverkiezingen 2017 Onderzoek onder ruim 800 middelbare scholieren uit heel Nederland NJR, februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Maak het waar hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52446

Maak het waar hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52446 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 18 augustus 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/52446 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Werkboek bij de voorstelling Blauwe Plekken. Naam:.

Werkboek bij de voorstelling Blauwe Plekken. Naam:. Werkboek bij de voorstelling Blauwe Plekken Naam:. Naar het boek van Anke de Vries (1992) Bekroond met de prijs van de Nederlandse Kinderjury 1993 Uitgevoerd door Theater in Feite In opdracht van Gemeente

Nadere informatie

DE BRIEVENBRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE

DE BRIEVENBRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE BRIEVENBRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE INSTELLINGEN: WIE DOET WAT? INTRO VOOR DE LEERKRACHT Op de volgende pagina s vindt u materiaal waarmee u de belangrijkste Europese instellingen op

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Troonrede Koningin van de Jeugd 2017/2018. Beste jongens, meiden, politici en overige aanwezigen,

Troonrede Koningin van de Jeugd 2017/2018. Beste jongens, meiden, politici en overige aanwezigen, Troonrede Koningin van de Jeugd 2017/2018 Beste jongens, meiden, politici en overige aanwezigen, In april 2017 ben ik Koningin van de jeugd geworden. Ik vind het een grote eer dat ik hier vandaag mijn

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Yasmina JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES:

Yasmina JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES: JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: Yasmina Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste van de wereld. Er leven hier zo n 4 miljoen kinderen en met de meeste gaat het prima. Maar

Nadere informatie

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb De meeste mensen in Nederland hebben het goed voor elkaar. We hebben genoeg eten, we hoeven niet bang te zijn voor oorlog en we zijn dan ook tevreden met ons leven. Maar dat is niet overal op de wereld

Nadere informatie

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE INSTELLINGEN: WIE DOET WAT? INTRO VOOR DE LEERKRACHT Op de volgende pagina s vindt u materiaal waarmee u de belangrijkste Europese instellingen op

Nadere informatie

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Symposium Slachtofferhulp Grenzen in het geding Den Haag, 20 februari 2015 Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris

Nadere informatie

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015)

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Leiden, 6 november 2015 Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Geachte Tweede Kamerleden, woordvoerders migratiebeleid, Onder het groeiende

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 10: Rechten en plichten van burgers Praktijkkern c: Omgaan met regels en wetten Thema Praktijkkern 10. Rechten en plichten

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 26150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties Nr. 147 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november

Nadere informatie

Kinderrechten en jeugdparticipatie: twee pijlers van jeugdbeleid

Kinderrechten en jeugdparticipatie: twee pijlers van jeugdbeleid faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen pedagogiek/jeugdstudies Kinderrechten en jeugdparticipatie: twee pijlers van jeugdbeleid Een externe evaluatie van twee jeugdbeleidsmaatregelen in het kader

Nadere informatie

}CiiiiewechkhPolledie(^

}CiiiiewechkhPolledie(^ Vx\ dc SV^({iD }CiiiiewechkhPolledie(^ B^ p/a Defence for Children International Nederland Postbus 11103, 2301 EC Leiden, 071-5160980 kinderrechtencollectief(a)defenceforchildren,nl www,kinderrechten.nl

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

Groep 7/8 Rechten van het kind

Groep 7/8 Rechten van het kind Groep 7/8 Rechten van het kind Rechten van het kind GROEP 7/8 Instructie lesmateriaal Het gedicht vormt een goede introductie voor het thema Kinderrechten. Gebruik de achtergrondinformatie om meer te vertellen

Nadere informatie

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Vraag 1. Kun je drie landen noemen

Nadere informatie

Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed

Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed Aspecten: Ethisch besef Medemenselijkheid Uitgave: juli 2017 2 * Inleiding Op 20 november 2014 was het 25 jaar geleden dat de definitieve tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de Algemene

Nadere informatie

Moeder werkt. Als de baby er eenmaal is, leg ik m dicht tegen z n moeder aan. Rhoda. werkblad 03

Moeder werkt. Als de baby er eenmaal is, leg ik m dicht tegen z n moeder aan. Rhoda. werkblad 03 Moeder werkt Als de baby er eenmaal is, leg ik m dicht tegen z n moeder aan. Rhoda werkblad 03 moeder werkt In Kenia worden gemiddeld 4,9 baby s per vrouw geboren. Nederlandse vrouwen baren gemiddeld 1,7

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

Johannes Wier Stichting 12 december 2014. weafldkje. Transitie van de Jeugdzorg en de Rechten van het Kind

Johannes Wier Stichting 12 december 2014. weafldkje. Transitie van de Jeugdzorg en de Rechten van het Kind Johannes Wier Stichting weafldkje Transitie van de Jeugdzorg en de Rechten van het Kind Programma Inleiding Defence for Children 25 jaar VN-Kinderrechtenverdrag De nieuwe Jeugdwet Raakvlakken jeugdwet

Nadere informatie

20151760547AEEC0F9509496C92EC0EDAAB0D4FFDtxt Aan de leden van de gemeenteraad,

20151760547AEEC0F9509496C92EC0EDAAB0D4FFDtxt Aan de leden van de gemeenteraad, 20151760547AEEC0F9509496C92EC0EDAAB0D4FFDtxt Aan de leden van de gemeenteraad, Ter attentie van de griffier Geachte leden van de gemeenteraad, Graag bieden we u namens het JeugdWelzijnsBeraad, LOC Zeggenschap

Nadere informatie

Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant

Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant (Uit: Recht in de roos) (Uit: het land van Kwien: educatief pakket 2 de en 3 de graad) Doel Kennismaken met kinderrechten. Het onderscheid begrijpen tussen

Nadere informatie

Kindergemeenteraad 2016. Leerlingenboek

Kindergemeenteraad 2016. Leerlingenboek Kindergemeenteraad 2016 Leerlingenboek Inhoudsopgave 3 Voorwoord van de Burgemeester 4 Les 1: Democratie 6 Les 2: Politiek in Nederland 8 Les 3: Politieke Partijen 10 Les 4: De Gemeente 12 Les 5: Politiek

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

Uitspraken kinderen van Aruba Voordat de voorzitter overgaat tot de discussie, vertelt hij eerst nog iets meer over het rapport van UNICEF.

Uitspraken kinderen van Aruba Voordat de voorzitter overgaat tot de discussie, vertelt hij eerst nog iets meer over het rapport van UNICEF. Symposium Koninkrijkskinderen Verslag workshop Aruba 23 mei 2013 Voorzitter: Glenn Thodé Columnist: Hellen van der Wal Aantal deelnemers: Circa 25 Opening De workshop wordt geopend door voorzitter Glenn

Nadere informatie

GGZ vlucht niet voor vluchtelingen. Kinderen in het migratierecht

GGZ vlucht niet voor vluchtelingen. Kinderen in het migratierecht GGZ vlucht niet voor vluchtelingen Kinderen in het migratierecht weafldkje 26 mei 2016 Martine Goeman (Defence for Children) Home by Warsan Shire Defence for Children- ECPAT Nederland Internationale Kinderrechtenorganisatie

Nadere informatie

Rapportage kwartaal 1 Een overzicht van de meldingen van januari t/m maart 2016

Rapportage kwartaal 1 Een overzicht van de meldingen van januari t/m maart 2016 Rapportage kwartaal 1 Een overzicht van de meldingen van januari t/m maart 2016 De Monitor Transitie Jeugd is een initiatief van Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2016 De Monitor Transitie

Nadere informatie

Toespraak. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Directie Voorlichting en Communicatie. Doorkiesnummer (070) Fax (070)

Toespraak. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Directie Voorlichting en Communicatie. Doorkiesnummer (070) Fax (070) Directie Voorlichting en Communicatie Reactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Clémence Ross-van Dorp, tijdens de presentatie van De Gordiaanse Jeugdknoop op 25 augustus in

Nadere informatie

Kleur? Oorlog? Wanneer? Verhaal van. Blauw Iran-Irakoorlog 1980-1988 Neimar. Groen Oorlog in Rwanda 1994 Dominic

Kleur? Oorlog? Wanneer? Verhaal van. Blauw Iran-Irakoorlog 1980-1988 Neimar. Groen Oorlog in Rwanda 1994 Dominic OPDRACHT Op de volgende pagina vind je een tijdslijn. Daarnet werden er vijf verschillende oorlogen besproken. Duid deze oorlogen aan op de tijdslijn. Kleur de balkjes onder de tijdslijn in de juiste kleur.

Nadere informatie

UNICEF en kinderarbeid

UNICEF en kinderarbeid UNICEF en kinderarbeid Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Spreekbeurtinformatie kinderarbeid 1. Trésor uit Ivoorkust 2. Van de plantages terug de klas in 3. Feiten en cijfers over kinderarbeid

Nadere informatie

JIJ en. de EU! Het kinderrechtenbeleid van de Europese Commissie: wat houdt het in en wat is jouw mening

JIJ en. de EU! Het kinderrechtenbeleid van de Europese Commissie: wat houdt het in en wat is jouw mening JIJ en de EU! Het kinderrechtenbeleid van de Europese Commissie: wat houdt het in en wat is jouw mening "Plan" zet zich wereldwijd in voor een duurzame verbetering van de situatie van arme kinderen in

Nadere informatie

Framing the Other. Opdrachtenblad

Framing the Other. Opdrachtenblad Framing the Other Ilja Kok & Willem Timmers 2013 25 minuten (film), 13 minuten (interview) http://framingtheother.wordpress.com/ 1 Kijkopdracht 1. Titel hoofdstuk Toeriste Nell maakt foto van Mursi Nadonge

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Toekomst. Ik wil niet altijd hier blijven. Het is geen fijn leven. Monicah, 19 jaar. werkblad 10

Toekomst. Ik wil niet altijd hier blijven. Het is geen fijn leven. Monicah, 19 jaar. werkblad 10 Toekomst Ik wil niet altijd hier blijven. Het is geen fijn leven. Monicah, 19 jaar werkblad 10 TOEKOMST Het zit er bijna op. Na een paar dagen logeren bij de familie Muthuku ga je straks weer naar huis.

Nadere informatie

Heb jij het gevoel dat je niet correct

Heb jij het gevoel dat je niet correct Heb jij het gevoel dat je niet correct wordt behandeld? Zit je vast? Wij helpen je verder Klachtenlijn Wat is de Klachtenlijn? Klachtenlijn De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

LESBRIEF GROEP THEMA: DEMOCRATIE Verwerkingsopdrachten & kopieerbladen voor Samsam nr. 2, 2017

LESBRIEF GROEP THEMA: DEMOCRATIE Verwerkingsopdrachten & kopieerbladen voor Samsam nr. 2, 2017 LESBRIEF GROEP 5 + 6 THEMA: DEMOCRATIE Verwerkingsopdrachten & kopieerbladen voor Samsam nr. 2, 2017 Zo gebruikt u Samsam in de klas Weinig tijd: bekijk de filmpjes bij opdracht 1. Verdieping: kopieer

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2 INTRODUCTIELES OP MIJN RECHTEN = JOUW RECHTEN De snelle mensenrechtenquiz Vul de vragen snel in zonder al te lang na te denken. Je krijgt er maar drie minuten voor! 1) Geef je eigen definitie van een mensenrecht.

Nadere informatie