Jaargang 6 Augustus 2008 #04. Connect. Connect online: Actief in je omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 6 Augustus 2008 #04. Connect. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Actief in je omgeving"

Transcriptie

1 Jaargang 6 Augustus 2008 #04 Connect Connect online: Actief in je omgeving

2 Connect #04 Augustus 2008 pagina 2 In deze Connect 3 Sybilla Dekker commissaris bij AkzoNobel Nederland 3 2e kwartaalcijfers 4 Successen van het Community Program 'De helft van mijn collega s doet mee' 7 AkzoNobel Science Award voor colloïdchemicus 8 Proefproject voor groene grondstoffen Algen als alternatief 10 Seminar duurzaam ketenbeheer Duurzame toeleveranciers bieden zekerheid voor toekomst Successen van het Community Program Het Community Program is opgezet om actieve betrokkenheid van AkzoNobel medewerkers bij de omgeving waarin zij werken, te stimuleren. Door hun persoonlijke inzet kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan de directe werk- en/of leefomgeving. Jos Keizer (rechts op de coverfoto) en Henry Brok, medewerkers van de locatie Hengelo, deden een beroep op het Community Program voor het opknappen van een antieke boortoren. Jos: De zoutboringen belasten de omgeving en op deze manier geven we wat terug. Het Community Program is ook bij alle voormalige ICI-locaties geïntroduceerd en sinds eind juli operationeel. Indien goedgekeurde projecten vóór eind september vergoed zijn, kunnen zij ook meedingen in de Beste Projecten Wedstrijd van Meer hierover op pag. 4, 5 en Nieuw alarmnummer AkzoNobel heeft een nieuw, internationaal telefoonnummer voor het melden van incidenten en voor medewerkers die reis- of veiligheidsadviezen nodig hebben. 12 De vacature Specialist TCC 13 Dag van de Chemie 2008: 18 oktober Stand van zaken HR Together project Nieuw model HR services 16 Automatchic 18 Een nieuwe huisstijl, een nieuwe website 19 Unieke kleurstalenservice Vind je kleur met Flexa 20 Gesnapt! Het nummer, +44 (0) , is vooral van belang voor iedereen in de organisatie die verantwoordelijk is voor het melden van incidenten als ook voor zakenreizigers en expats. Het nummer kan wereldwijd gebruikt worden en dient direct in mobiele telefoons te worden gezet. De introductie is een gevolg van een nieuw contract met International SOS (ISOS) en vervangt alle bestaande afspraken op dit gebied. Het nieuwe nummer dient niet als vervanging van de lokale veiligheidsprocedures op AkzoNobel sites. Het alarmnummer biedt de onderstaande hulp- en servicediensten: Het melden van ernstige incidenten: ISOS behandelt het melden van ernstige incidenten door AkzoNobel medewerkers via het nieuwe nummer conform de eisen van Corporate Directive Het melden van ernstige incidenten conform deze directive vindt plaats parallel aan bestaande BU procedures over het melden van incidenten. In geval van een crisis biedt ISOS speciale incident management adviezen. Veiligheids- en reis assistentie, zoals: Voortijdige reisinformatie inclusief veiligheidsinformatie, per telefoon of via de ISOS website (www.internationalsos.com); lidmaatschapnummer 30BCPA Voorschrijven van specifieke reisadviezen per land Bieden van adressen, contactgegevens en openingstijden van derden (zoals hotels, autohulpdiensten, ambassades, juristen) Tolk of hulp bij vertalen Hulp bij verloren of gestolen paspoort/bagage Reisbegeleiding in geval van nood. Van de redactie Als u deze Connect heeft gekregen, wilt u waarschijnlijk helemaal niets meer weten over de Olympische Spelen die afgelopen zondag zijn afgerond met een ongetwijfeld indrukwekkende slotceremonie. Alle media hebben vast wekenlang bericht over de sport en alles eromheen en er is u is niets bespaard gebleven over atleten en hun records, pijntjes, trainers, relaties en snelle sportpakken. Het waren de beste Spelen ooit. Tenminste.dat is de verwachting bij het schrijven van dit redactionele voorwoordje begin augustus. We zitten nog vlak vóór de Spelen en kijken met trots naar de coatings van AkzoNobel op het Olympisch Stadion (zie de foto op de rechterpagina bij de kwartaalcijfers), het prachtige zwembad, het uitgebreide vliegveld en veel van de bijna 30 andere vaak futuristische gebouwen in en rond Beijing. In dit nummer dus andere actuele onderwerpen die óók dicht bij AkzoNobel staan. En heel dicht bij de mensen, zoals het Community Program dat velen van ons stimuleert en ondersteunt bij onze persoonlijke bijdrage aan een betere samenleving. Verder kijken we terug op de kwartaalcijfers, verslaan een geslaagd symposium over duurzaam ketenbeheer en spreken met de winnaar van de AkzoNobel Science Award. De vakantiespullen zijn nu wel zo n beetje opgeruimd, dus we blikken ook vooruit naar een spannend najaar en de verdere toekomst. U maakt kennis met veelbelovende algenvla en Automatchic, wordt opgewarmd voor de Dag van de Chemie op 18 oktober, krijgt inzicht in de plannen voor een nieuwe HR organisatie én u kunt meedingen naar een gratis kleuradvies thuis van Flexa. Medische assistentie, zoals: Telefonisch medisch advies Referenties voor doctoren/ziekenhuizen/ medische service aanbieders Garantie voor medische of ziekenhuis uitgaven Medische evacuatie of repatriëring in geval van nood. De ISOS-website geeft uitgebreide informatie over reizen inclusief gezondheids- en veiligheidsadviezen.

3 Connect #04 Augustus 2008 pagina 3 2e kwartaalcijfers 2008 Sybilla Dekker commissaris bij AkzoNobel Nederland Veerkrachtige prestaties bewijzen sterke basis AkzoNobel leverde veel beschermende coatings voor de diverse Olympische stadions in Beijing. Sybilla M. Dekker (1942) is per 1 juli benoemd in de raad van commissarissen van Akzo Nobel Nederland B.V. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. VVD-politica Dekker was Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kabinet-balkenende II/III. Zij was eerder onder meer commissaris bij Rabobank, NS en Heineken Nederland, directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid en van werkgeversvereniging AWVN. Op dit moment is zij lid van de raad van commissarissen van de Bank van Nederlandse Gemeenten BNG, advies- en ingenieursbureau DHV en DNC. Zij is ook voorzitter van het Diabetesfonds en de AMfO (Antilliaanse Mede Financierings Organisatie). Mevrouw Dekker is sinds oktober 2007 voorzitter van de Taskforce 'Vrouwen naar de top'. Moeite AkzoNobel Nederland heeft een eigen directie en raad van commissarissen. Daarin zitten behalve mevrouw Dekker ook voormalig AkzoNobel manager René Scheffers (voorzitter), Rietje van Dam- Mieras (vice-rector Magnificus van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden) en manager Werner Fuhrmann van AkzoNobel Base Chemicals. Mike Tijdink, directeur AkzoNobel Nederland, is blij met de benoeming van Sybilla Dekker vanwege haar brede ervaring en vele contacten en ingangen in de Haagse politiek. We hebben veel moeite voor haar gedaan en ze is in haar beslissing niet over één nacht ijs gegaan. De raad van commissarissen AkzoNobel Nederland bestaat nu uit twee dames en twee heren. Op 29 juli heeft AkzoNobel de cijfers over het 2e kwartaal van 2008 bekend gemaakt onder de titel Veerkrachtige prestaties bewijzen sterke basis. In vergelijking met het 2e kwartaal van een jaar eerder waren omzet en winst hoog genoeg om de nadelige valuta-effecten te overtreffen. Los van eenmalige invloeden steeg het nettoresultaat met 3% en de winst per aandeel 5%. In het licht van de veranderende wereldeconomie toonde AkzoNobel de nodige veerkracht in de eerste helft van het jaar, aldus CFO Keith Nichols. Onze sterke basis is een duidelijk gevolg van onze grote transformatie, waarbij we hebben geprofiteerd van onze geografische spreiding. Dankzij diverse managementinitiatieven voor omzet- en winstgroei en een zorgvuldige kostenbewaking konden we onze marges beschermen. Toonaangevende merken en marktposities, naast goede prestaties in de opkomende markten, hielden de marges bij Decorative Paints op peil. Bij Performance Coatings realiseerde AkzoNobel een goede mix van verkopen en volume, in het bijzonder bij Marine & Protective Coatings. De groei van Specialty Chemicals werd voornamelijk gerealiseerd door Surface Chemistry en Chemicals Pakistan. De integratie van ICI ligt nog altijd op schema, op weg naar elk jaar opnieuw 340 miljoen synergievoordelen. Op 29 september wordt tijdens een informatiebijeenkomst voor beleggers en analisten een update gegeven. Ook het 3 miljard grote inkoopprogramma voor eigen aandelen loopt volgens plan; er is sinds de start begin dit jaar al voor meer dan 1 miljard ingekocht. Keith Nichols was voorzichtig met zijn vooruitzichten voor het gehele jaar. Voor de rest van het jaar voorzien wij zwakkere economische omstandigheden in enkele van onze volgroeide markten, terwijl er nog geen eind lijkt te zijn gekomen aan de prijsstijgingen voor grondstoffen en energie. Op basis van onze laatste prognose verwachten we niet dat onze gerapporteerde 2008 EBITDA vóór incidentele posten het 2007 pro forma niveau van miljoen zal halen, hoewel we daar in constante valuta s wel dichtbij denken te komen. Voor de wat langere termijn bouwen we bij AkzoNobel, samen met de nieuwe ICI-collega s aan een solide onderneming die sneller groeit dan de markten waarin we actief zijn. Het resultaat (EBITDA) moet dan ook beter zijn dan dat van de concurrentengroep.

4 Connect #04 Augustus 2008 pagina 4 Successen van het Community Program 'De helft van mijn collega s doet mee' Het Community Program loopt als een trein. Het biedt AkzoNobel medewerkers de mogelijkheid projecten op te starten in hun eigen leefomgeving. Voorwaarde is dat zij zelf een actieve rol moeten spelen. De Program Staff van dit eind 2005 opgestarte programma wordt overstelpt met vragen en verzoeken. De aanvragen nemen wereldwijd toe, maar ook de Nederlandse locaties worden steeds enthousiaster. Sommigen zijn zelfs zeer actief. Drie voorbeelden, waarvan twee al met een vervolg. De locatie Hengelo heeft in 2007 samen met Jeugdzorg Jarabee èn met hulp van het Community Program een historische boortoren opgeknapt. De jongeren hebben werkervaring opgedaan en de traditionele boortoren, nr. 16, is behouden gebleven. In 2008 zal de locatie Hengelo opnieuw een boortoren opknappen met behulp van het Community Program. Dit keer gaat het om boortoren nr. 27, welke onderdeel uitmaakt van een nieuw te ontwikkelen Zoutfietsroute. Deze zoutfietsroute door het Twentse landschap zal alle facetten van zout belichten. De route zal speciaal toegankelijk zijn voor minder validen. Hiervoor zullen speciale rolstoel-fietsen worden aangeschaft en voorzieningen worden getroffen. Dit project krijgt een bijzonder accent door het 75-jarig jubileum van de locatie Hengelo in oktober. Ons streven is 75 medewerkers actief te krijgen om dit project te laten slagen, aldus communicatie adviseur Ilse Jansen. Trots Het opknappen van boortoren nr. 16 is succesvol verlopen. Stuwende kracht achter dit project was Jos Keizer, diepboorder bij Base Chemicals: De werkzaamheden zijn uitgevoerd door en onder toezicht van Jarabee Jeugdzorg in Twente. Wij leverden de materialen en de nodige technische ondersteuning. Het steigerwerk om de boortoren is gratis geplaatst door een leverancier van ons. Jarabee is een ondersteunende organisatie die activiteiten ontwikkelt om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij kinderen, jongeren en ouders tijdens het opgroeien en de opvoeding. De renovatie heeft ruim 12 weken Medewerkers van de locatie Herkenbosch leggen een rolstoelvriendelijk bospad aan met verbindingen naar belevingsplekken in het bos voor recreatie van rolstoelers. geduurd. Jos: Ik ben apetrots op mijn team en op het resultaat. De kans bestaat dat ook de overige zes houten boortorens worden gerestaureerd. De boortorens verdienen dit zeker. Het zijn immers bekende merktekens in het Twentse landschap. Samenwerking Voor het opknappen van boortoren 27 aan de Boekeloseweg is de locatie Hengelo een samenwerking gestart met Alle zorg Detachering. Ilse Jansen: Deze samenwerking is tot stand gekomen in het kader van Sociaal Maatschappelijk Ondernemen, een initiatief dat door diverse gemeentes wordt ondersteund. Beide ondernemingen zijn lid van het Pact MVO van de gemeente Hengelo. Alle zorg Detachering heeft zich gespecialiseerd in het terugplaatsen van ex-verslaafden op de arbeidsmarkt. Voor deze mensen is het opknappen van de boortoren een nieu-

5 Connect #04 Augustus 2008 pagina 5 Het opknappen van boortoren nr. 27 gebeurt onder deskundige begeleiding van AkzoNobel en Alle zorg Detachering. we kans om werkervaring op te doen en het dagritme op te pakken. Dit gebeurt onder leiding van deskundige medewerkers van AkzoNobel en Alle zorg Detachering. Ravenswaerde Door Trimetal Bouwverven, onderdeel van Decorative Paints in Groot-Ammers, is met behulp van het Community Program een bijzonder initiatief gestart. Trimetal gaat de komende drie jaar bewoners met een niet aangeboren hersenletsel ondersteunen. Ron Spanenburg, regionaal account manager Trimetal, is de initiator achter de projecten. Geruime tijd geleden kreeg ik een brochure thuis gestuurd over het Community Program. Ik heb de informatie aandachtig gelezen, maar wist niet direct wat ik er mee moest. In januari 2007 vroeg een goede kameraad me om een keer mee te gaan naar jonge mensen van Ravenswaerde in Rotterdam. Ik zag dat zij hulp konden gebruiken en dacht meteen aan het Community Program. Op mijn aanvraag werd direct positief gereageerd. Kansen Ravenswaerde is een project voor jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze mensen zijn gezond geboren maar door een ziekte, trauma, vergiftiging of zinloos geweld lichamelijk en geestelijk beschadigd waardoor zij ook op deze gebieden beperkingen hebben. Hierdoor is hun leven er anders uit gaan zien. Sinds 2002 is in de tuin van verpleeg- en reactiveringcentrum Antonius in Rotterdam een flat (Ravenswaerde) gebouwd. Op de 1e en 2e verdieping bieden 12 appartementen woonruimte aan deze jongeren. Ron Spanenburg: Een nieuw en uniek project waardoor deze doelgroep, die altijd tussen wal en schip valt als het gaat om opvang en begeleiding, nieuwe kansen krijgt. In de praktijk is gebleken dat het aanbieden van een woning en het creëren van een zinvolle dagbesteding een verrassend effect heeft. Consequente begeleiding en structuur zijn zeer belangrijk. Zonder structuur zijn zij hun kaders en sociale context kwijt waarbinnen ze kunnen functioneren en trainen. De visie en missie van Ravenswaerde is kijken naar de mogelijkheden om het leven toch op kwalitatieve wijze vorm te geven. Succes De ondersteuning die Trimetal de komende 3 jaar biedt, houdt in dat Trimetal met eigen medewerkers twee projecten gaat uitvoeren. Ron: Het eerste project is Eropuit waarbij wij de bewoners financieel ondersteunen en begeleiden om er regelmatig op uit te trekken. Zo zijn we onlangs een dagje naar de Efteling geweest. Ook bij andere activiteiten zoals een dagje dierentuin, naar het bos of een barbecue, kunnen we voor begeleiding zorgen. Met het tweede project, Onderhoud met een glimlach, helpen wij de bewoners van Ravenswaerde en hun medewerkers met het gezelliger en mooier maken van hun woonomgeving. Dit project voeren wij uit met onze eigen mensen, een schildersbedrijf en de lokale grossier. Samen voorzien we in een maatschappelijke behoefte met een glimlach. In januari 2008 zijn we van start gegaan om van dit project een groot succes te maken. Inmiddels hebben we de binnenruimtes Bovenste foto: Ron Spanenburg (r.): "Het Ravenswaerde project is een succes. Zelfs partners en kinderen van collega s en grossier vinden het waanzinnig leuk om te helpen, op wat voor manier dan ook. De oprechte betrokkenheid is erg groot." Onderste foto: Onderhoud met een glimlach: medewerkers van Trimetal, een schildersbedrijf en de grossier geven diverse ruimtes in Ravenswaerde een nieuw, fris kleurtje. van Ravenswaerde van een nieuw kleurtje verf voorzien. De bewoners van Ravenswaerde deden enthousiast mee met de voorbereidingen voor onderhoud met een glimlach. Zij zorgden voor de koffie, thee, lunch, diner, een drankje en de gezelligheid. Het leek wel een prettig besmettelijk virus, iedereen deed mee en dat is bijzonder. Belevingsbos Dankzij het Community Program is in Heel, zo n 20 kilometer vanaf de locatie Herkenbosch, een opvallend project gerealiseerd. Op initiatief van Hans Ruijten, medewerker Technische Dienst bij Functional Chemicals in Herkenbosch, hebben meer dan 50 medewerkers 16 weekenden lang gewerkt aan het ontstaan van het Belevingsbos. >

6 Connect #04 Augustus 2008 pagina 6 'We hebben er allemaal veel plezier in en het is enorm dankbaar werk.' Initiatiefnemer en projectleider Hans Ruijten aan het werk in het Belevingsbos. Dit speciaal ingerichte bosgebied ligt op het terrein van Daelzicht, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Hans Ruijten: Met ons project wilden we een bijdrage leveren aan natuurrecreatie, in het bijzonder voor mensen met een beperking. Het gaat zowel om 'natuurbeleving' als 'beleving in de natuur'. Vandaar de naam Belevingsbos. Perfect, helemaal geweldig, zegt Hans Ruijten over het Community Program. Hij werkt al 15 jaar als vrijwilliger voor Daelzicht en diende onlangs een tweede aanvraag in om deze organisatie te helpen. Het nieuwe project kun je zien als een aanvulling op het eerste. We willen nu activiteiten gaan organiseren op de speciaal aangelegde belevingsplekken. Zeker de helft van mijn collega s helpt mee. Het loopt geweldig. Ze maken muziekinstrumenten en speeltoestellen, speciaal voor mensen met een beperking. We hebben er allemaal veel plezier in en het is enorm dankbaar werk. Belevingsplekken Hans Ruijten dient begin 2007 een projectaanvraag in bij het Community Program voor de aanleg van het 'Belevingsbos'. Het bos moest voor iedereen toegankelijk worden, maar vooral voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking door het realiseren van specifieke aanpassingen. In mei 2007 krijgt hij goedkeuring voor zijn aanvraag en in september starten de eerste werkzaamheden. We hebben voor rolstoelers goed begaanbare bospaden aangelegd door de paden te verharden en te grote hoogteverschillen af te vlakken. Bosplekken hebben we ingericht als 'belevingsplekken'. Deze plekken zijn onderling verbonden door verharde bospaden en langs de route staan nu handbeschilderde 'wegwijzers'. Er zijn zes 'startplaatsen' aangelegd zodat het bospad zeer toegankelijk is. Eén van de 'belevingsplekken' is een rolstoeltoegankelijke vissteiger. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen hierdoor het hele jaar veilig vissen. De speciale steiger is door collega s in de werkplaats van de locatie Herkenbosch gemaakt. Op 3 november hebben we de steiger, met inzet van groot materieel, geplaatst. Schilderij Voor de vele werkzaamheden krijgt Hans Ruijten steun van enthousiaste collega's die in hun vrije tijd talloze uren besteden aan het realiseren van het 'Belevingsbos' project. Zij hebben bovendien veel belevingstoestellen en -instrumenten gemaakt die langs het bospad zijn geplaatst. De opening van het Belevingsbos was op 19 december Hans: Het bos was in kerstsfeer gebracht. Zelfs de weergoden werkten die dag mee en verhoogden de sprookjesachtige sfeer met de enige sneeuwval van Een paar maanden later bezoeken Bob Margevich, general manager Functional Chemicals, Geert Hofman, general manager Chelates en Tim van der Hoek, locatiemanager Herkenbosch het Belevingsbos. Een bezoek aan het bos is een échte beleving, ook wanneer je geen beperking hebt, aldus Bob Margevich en Geert Hofman Maar ook een bezoekje aan de website, is de moeite waard. Als dank voor de enorme bijdrage die AkzoNobel heeft geleverd aan de totstandkoming van het Belevingsbos, overhandigt kunstenaar/bewoner Sjef Janssen namens de Stichting Daelzicht een groot schilderij aan Bob Margevich. Het programma Veel AkzoNobel collega s zijn bereid om iets te doen voor hun directe omgeving. Om hen daarbij financieel te helpen, is het AkzoNobel Community Program opgezet. Het Community Program biedt alle medewerkers de mogelijkheid om projecten op te zetten die waardevol zijn voor de eigen werk- of leefomgeving. Hun initiatief, betrokkenheid, vaardigheden en kennis zijn bepalend voor het succes van het programma. Door persoonlijke inzet kunnen medewerkers een positieve bijdrage leveren aan de eigen omgeving. AkzoNobel zorgt voor de middelen, producten en faciliteiten om dat te doen. Inmiddels hebben meer dan vrijwilligers uit 45 landen gewerkt aan meer dan 500 projecten van herstel van de natuurlijke omgeving voor dieren in Australië tot de aanleg van nieuwe speelplaatsen in Polen. Voor meer informatie: akzonobel.intra/

7 Connect #04 Augustus 2008 pagina 7 AkzoNobel Science Award voor colloïdchemicus Uitgesproken De AkzoNobel Science Award 2008 is toegekend aan professor Martien Cohen Stuart van de Universiteit van Wageningen. Hij krijgt de prijs voor zijn vermaarde onderzoek naar de fysische chemie van zachte gecondenseerde materie. Professor Cohen Stuart wordt in brede kring gewaardeerd om zijn grote theoretische kennis en zijn talent om ontdekkingen om te zetten in innovaties. In essentie gaat zijn werk erover, hoe moleculen in een organisch verband specifieke eigenschappen geven aan het materiaal, zoals zachtheid, elasticiteit of transparantie. Van jongsafaan boeiden natuur en natuurwetenschappen mij. Ik wilde altijd weten 'hoe het zat'. Zo ben ik aan de chemie-studie in Groningen begonnen, waarin fysische chemie ook een stevige rol speelde. Daarna belandde ik in Wageningen. Daar vond ik voor mijn nieuwsgierigheid precies de juiste omgeving: biologie, fysica en chemie. Adviseur Cohen Stuart werd onlangs benoemd tot lid van de Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zijn werk is verbonden met toepassingen in onder andere voeding, voedsel, waterbehandeling en de fabricage van coatings. Al vroeg in zijn wetenschappelijke carrière hielp hij AkzoNobel bij de ontwikkeling van een stagnatiepuntreflectometer. Momenteel treedt hij op als adviseur van de onderneming over colloïde- en fysische chemie. Erkenning Stuart Cohen: Het doet me veel genoegen deze prijs in ontvangst te nemen omdat het een erkenning is voor het werk dat in mijn groep is gedaan. Wetenschap niet als doel op zichzelf, maar met een reële impact. Dat is wat we proberen te bereiken. We proberen de precieze functie van moleculen in materialen te begrijpen, legt hij uit. We bestuderen de krachten tussen moleculen en de manier waarop ze bewegen, hoe ze elkaar aantrekken of afstoten en hoe ze kunnen worden gemanipuleerd. Professor Martien Cohen Stuart wint voor zijn onderzoek naar de functie van moleculen in materialen. Prijs De AkzoNobel Science Award wordt op 1 oktober officieel uitgereikt aan Cohen Stuart bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem - de organisatie die tot taak heeft om de winnaar aan te wijzen. De AkzoNobel Science Award werd voor het eerst uitgereikt in 1970 en wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of team als erkenning voor baanbrekend interdisciplinair onderzoek. Aan de Award is een geldprijs verbonden van Duurzaamheid botst helemaal niet met groei. Technologie, dat is de oplossing. Conrad Keijzer, general manager Packaging Coatings, tijdens een symposium over ketenbeheer. Ik ben geen doetje dat alleen maar gezellig zit te polderen, hoor. CEO Hans Wijers in Beleggersmagazine. Onvergelijkbaar met wat er nu op internet te vinden is. Paul Woltering, general manager DHZ, over de kleurstalenservice op de nieuwe flexa.nl, in Handschrift. Japanse boeren beschouwen het product als een medicijn. Marco Boon, marketing manager Salt Specialties over de nieuwe liksteen, in De Twentsche Courant. Rood is een energieke en intensieve kleur, dus een rode slaapkamer raad ik ten sterkste af. Anne van der Zwaag, manager Aesthetic Center, in DAG. Centralisatie van de inkoop is geen optie. Ton Geurts, director Purchasing, in Deal! Je kunt het je niet permitteren ergens bibberend je handtekening onder te zetten. Igor van der Hel, productiecoördinator MEB, over de hectiek van zijn baan in Volkskrant Banen. Er zijn mensen die hun hele weekend vol afspraken hebben staan en dan allerlei spannende dingen doen. Bij mij is het net andersom. Jan Reeuwijk, lid MT Continental Europe Deco Nederland, in Handschrift. We wilden de soul of the company pakken. CEO Hans Wijers over de slogan Tomorrow's Answers Today, in Beleggersmagazine.

8 Connect #04 Augustus 2008 pagina 8 Proefproject voor groene grondstoffen Algen als alternatief Algenvla ontstaat na het centrifugeren van de algen.

9 Connect #04 Augustus 2008 pagina 9 Algen zijn hot. Bedrijven tonen volop belangstelling voor algen, want deze groene plantjes bezitten bijzondere eigenschappen. Ze zetten CO 2 om in zuurstof en zijn geschikt als bron voor voeding, farmacie, cosmetica en energie. AkzoNobel wil onderzoeken of de algen behalve als biobrandstof, ook interessant zijn als duurzame grondstof voor verf. Hiertoe gaat AkzoNobel samenwerken met algenproducent Ingrepro BV, Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) en energieproducent Essent. Je ziet momenteel de ene na de andere publicatie over algen. Het is echt een hype, vertelt Hans Feenstra, energie coördinator AkzoNobel, werkzaam bij Base Chemicals. Het feit dat algen CO 2 (broeikasgas!) opnemen is op zich al belangrijk, maar we willen ook onderzoeken of algen toepasbaar zijn als grondstof voor chemicaliën. Een deel van de algen zal in biobrandstof worden omgezet. In mei 2007 kwam van SenterNovem de vraag of wij iets met algen konden. (SenterNovem, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, voert beleid uit voor ministeries op het gebied van duurzaamheid en innovatie - red.) Als energie coördinator dacht ik direct aan energie. Uit gesprekken met researchcollega s bleek dat er meer opties waren zoals de vergroening van grondstoffen voor bijvoorbeeld verf en oppervlakte-actieve stoffen. Gelukkig was kort daarvoor door alle business units geïnventariseerd waar vergroening mogelijk zou kunnen zijn. Inbreng AkzoNobel heeft zelf geen kennis in huis over algen en heeft daarom een consortium opgericht met Ingrepro, Wageningen UR en Essent. In september starten de deelnemers met een pilotproject om uit algen duurzame basisgrondstoffen te ontwikkelen. Met de kennis van algenproducent Ingrepro uit Borculo zullen bij de warmtekrachtcentrale Delesto in Delfzijl twee kweekvijvers voor algen van elk 1000 vierkante meter worden aangelegd. Wageningen UR brengt kennis in over algen en bioraffinage, het omzetten van de groene slurry (pasta) in verschillende nuttige bouwstoffen. Hans Feenstra: Er zijn Een medewerker van algenproducent Ingrepro in één van de vijvers soorten algen, maar wij zullen ons op een achttal soorten richten. Belangrijk daarbij zijn de productiviteit en de samenstelling van de algen. Wageningen zorgt voor de juiste selectie. Essent is vooral geïnteresseerd in het benutten van CO 2 uit rookgassen en de mogelijke inzet van algen voor de productie van biobrandstof. Onze samenwerking met de partners is erop gericht om de factoren die de algenproductie (financieel) sterk kunnen beïnvloeden, in kaart te brengen. SenterNovem subsidieert het project met ruim 1 miljoen. De samenwerking is voor vier jaar vastgelegd. Delfzijl Algen hebben CO 2, water en voedingstoffen nodig. Algenproductie in de buurt van energiecentrales die gebruikmaken van fossiele brandstoffen heeft grote voordelen. Er is volop CO 2 beschikbaar en restwarmte om de algen te drogen. Feenstra: Een deel van de rookgassen gaat naar de kweekvijvers. De algen nemen onder zonlicht CO 2 op en zetten die om in zuurstof (de fotosynthese). Het is niet toevallig dat de twee vijvers in Delfzijl worden aangelegd. Daar is voldoende ruimte en de warmtekrachtcentrale op de locatie Delfzijl is een samenwerkingsverband met Essent. Bovendien beschikken we hier over zout water, dat willen we straks ook gebruiken om te experimenteren. De 2000 m² vijver kan in theorie 10 ton (droog) product per jaar opleveren. Feenstra ziet het algenproject als een AkzoNobel researchproject met vele aanknopingspunten naar de business units, zoals die van Coatings. Rendabel Hans Feenstra is enthousiast over de proef met algen, al geeft hij toe dat het gebruik van algen als grondstof voor chemie financieel nog niet erg aantrekkelijk is. We staan met algen aan het begin van een ontwikkeling, maar het is een buitengewoon interessant project. Het spreekt veel mensen aan. Er komen dan ook heel veel vragen. Op 27 augustus organiseerden we een seminar over algen. De grote interesse komt ook voort uit het besef dat we straks niet meer zo gemakkelijk terug kunnen vallen op energiebronnen als olie en gas. We kijken nu hoe we met biologische bronnen alternatieven kunnen bieden. Jarenlang zijn we verwend met fossiele brandstoffen die we volop tegen relatief lage prijzen konden krijgen. Ik ga ervan uit dat het produceren van algen steeds efficiënter zal gaan. Als de prijzen van aardolie en andere grondstoffen blijven stijgen, zal algenproductie op een gegeven moment winstgevend worden. Bijzondere algen Algen zijn groene, eencellige plantjes en leven in water. Zon is essentieel; hoe meer zonlicht, hoe meer algen. Om te groeien gebruiken algen behalve zonlicht ook het broeikasgas koolstofdioxide (CO 2 ), de grootste veroorzaker van opwarming van de aarde. Algen zijn bijzonder, omdat ze zoveel verschillende stoffen bevatten, waaronder hele hoogwaardige. Wat je uit algen kunt halen, verschilt per soort. Sommige algen bevatten veel olie, tot wel 50% van het drooggewicht. De vetzuren kunnen zowel verzadigd, onverzadigd als meervoudig onverzadigd zijn en sterk variëren in ketenlengtes. Ook kun je zetmeel en verschillende soorten suikers uit algen winnen voor specifieke toepassingen. Algenpasta De algen van Ingrepro in Borculo (Gld.) zijn gekweekte algen en groeien in water van een halve meter diep. Een schoepenrad zorgt voor circulatie, dit tegen bezinking. Tevens krijgen de algen door de circulatie meer zonlicht aangeboden. De algen kunnen zich gemiddeld eens in de 24 uur vermenigvuldigen. Het oogsten van de algen gebeurt via een draaiende trommelzeef. Daarna worden ze gecentrifugeerd tot een groene vla en gedroogd tot een dikke pasta of poeder die gebruikt wordt als voer, of als grondstof voor medicijnen, kleurstoffen en voedingssupplementen. De algen worden gedroogd tot poeder en gebruikt als voer of grondstof.

10 Connect #04 Augustus 2008 pagina 10 Seminar duurzaam ketenbeheer Duurzame toeleveranciers bieden zekerheid voor toekomst De echte oplossing is natuurlijk niet om mensen in arme landen uit te leggen dat hun kind niet mag werken. Al die mensen en hun kinderen werken keihard om onze steeds maar groeiende consumptiedrang te bevredigen. We moeten onze energie steken in voorlichting híer, om aan onze eigen gretigheid een eind aan te maken. Dat is de echte oplossing! Een enigszins boze mevrouw uit het publiek krijgt een klaterend applaus tijdens het AkzoNobel seminar over duurzaam ketenbeheer in juni. Samen met het Ministerie van Economische Zaken en bijdragen van onder meer Unilever en Philips bogen ruim 200 deelnemers zich over de centrale vraag: Hoe zorgen we ervoor dat ook onze toeleveranciers zich zo duurzaam gedragen dat we ook in de toekomst op ze kunnen rekenen? Het applaus maakte duidelijk dat business en betrokkenheid wel degelijk bij elkaar kunnen horen. Ons dilemma bestaat uit enorme groei aan de ene kant en schaarse grondstoffen aan de andere kant. Grote delen van de wereldbevolking werken keihard om ook op ons welvaartsniveau te komen. Wie zou ze die behoefte kunnen of willen ontzeggen? Maar we zullen het wel anders moeten doen met deze planeet. Er is geen alternatief voor duurzaamheid, aldus directeur duurzaamheid André Veneman van AkzoNobel. Hij constateert dat er in de industrie een enorme verschuiving heeft plaatsgevonden in het denken over sustainability. Ging het eerst nog om beheersen van risico s en beschermen van reputatie, nu gaat het om nieuwe kansen door nieuwe vragen vanuit de samenleving en dus van klanten. En dat geldt ook voor de inkoopketen, aldus onze inkoopdirecteur Ton Geurts. Kosten, risico en kansen zijn de Er is geen alternatief voor duurzaamheid, aldus AkzoNobel's directeur duurzaamheid André Veneman.

11 Connect #04 Augustus 2008 pagina 11 Staatssecretaris Frank van Heemskerk: "Bedrijven moeten hun invloed aanwenden." sleutelwoorden. Als je toeleveranciers duurzaam opereren, levert dat behalve zekerheid voor de toekomst ook nieuwe kansen op in de markt. Fatsoen in de keten De IUCN, een internationale organisatie voor natuurbehoud, kijkt al sinds 1983 naar het belang van waardeketens. Directeur Willem Ferwerda: In de 4,5 miljard jaar dat de aarde bestaat, is er vijf keer een grote uitsterving geweest, met de dinosaurussen als de laatste en de bekendste slachtoffers. De mensheid werkt nu al zo n 150 jaar aan de zesde grote uitsterving. Als we zo doorgaan, hebben we binnen een halve eeuw elk jaar de grondstoffen van 3 tot 4 planeten nodig om aan onze behoeften te voldoen. Er was dus meer dan genoeg gevoel voor urgentie op de conferentie. Maar hoe verder? Een stukje van het antwoord kwam van een andere niet-gouvernementele organisatie, Solidaridad. Ontstaan als een kerkelijke beweging, richt men zich nu op economie en handel om tot duurzame verbeteringen te komen. Max Havelaar, Fair Trade en Oké zijn de koffie- en bananenmerken die de grootste bekendheid genieten. Basisgedachte: meerwaarde creëren in de markt voor eerlijke producten, door fatsoen in de keten te combineren met bedrijfsmatig denken. De innovatiekracht van bedrijven, sectoren die hun verantwoordelijkheid nemen en een vitale verbinding met niet gouvernementele organisaties, daar komen we verder mee, aldus Solidaridad-directeur Nico Roozen. Steun voor leveranciers Onder de noemer supportive supplier visits bezoekt AkzoNobel sinds ongeveer een jaar de belangrijkste toeleveranciers. Wat begon met het laten onderschrijven van onze business principles is doorgegroeid naar concrete steun voor de bedrijven die onze cruciale grondstoffen leveren. Dick Bartelse, inkoper van AkzoNobel Powder Coatings: Duurzaamheid betekent dat we zeker willen weten dat onze belangrijkste suppliers er over een paar jaar nog zijn. Dat ze niet zijn gesloten door de overheid vanwege sociale- of milieuproblemen of onveilige situaties voor personeel en omwonenden. We helpen ze met concreet advies en ze zijn er bijna altijd blij mee. Het maakt ze sterker in een markt die steeds meer op duurzaamheid let. En wie niet wil of kan, die valt af. Vrijhandel niet vrijblijvend Ook staatssecretaris Frank van Heemskerk hamert op gezamenlijkheid. Burgers, bedrijven en overheid zullen het samen moeten doen. De realiteit is complex, simpele oplossingen sussen alleen het geweten. Bedrijven moeten hun invloed aanwenden om er voor te zorgen dat producten op een maatschappelijk verantwoorde wijze tot stand komen. Op die manier kunnen ze ook bijdragen aan open grenzen. Dat is van wezenlijk belang voor de wereldeconomie bij een steeds hoger tempo van globalisering. Open grenzen dragen bij aan veiligheid en koopkracht, ze zijn het fundament onder onze welvaart. Maar vrijhandel is niet vrijblijvend. We mogen de belangen van kwetsbare groepen niet uit het oog verliezen. Er valt wel degelijk te kiezen. Dat doet China ook: daar wil men ook niet dat Made in China een besmet merk is. Nederlandse bedrijven zoals AkzoNobel horen bij de wereldtop qua duurzaamheid. Dat geeft ons een belangrijke steun in de rug als we tijdens economische missies duurzaamheid aan de orde stellen. Achterkant van het gelijk Zoals de dame uit het begin al aangaf, was het seminar zeker geen goed nieuws show. Pittige discussies over de verborgen kosten van niet-duurzame producten, de kwetsbaarheid van kleinere bedrijven en de waarde van ISO-certificaten kleurden de dag. De achterkant van het gelijk werd ook opgezocht door FNV bestuurder Henk van der Kolk. Er valt nog een wereld te winnen. De vakbeweging wil graag betrokken worden in de discussie en niet pas als er al problemen zijn. Ik zie nog onvoldoende openheid en vertrouwen. Hij gaf wel aan dat bedrijven als AkzoNobel, Unilever en Philips op de goede weg zijn. Het belang van dialoog werd onderstreept met een ferme handdruk van dagvoorzitter Ton Geurts. "Kosten, risico en kansen zijn de sleutelwoorden", aldus Ton Geurts (2e van links), dagvoorzitter en inkoopdirecteur van AkzoNobel. Fatsoenlijke bak koffie voor AkzoNobel In een wereldwijde afspraak hebben de inkopers van AkzoNobel gezorgd voor een fatsoenlijke bak koffie in de toekomst. Alle koffie komt voortaan uit een streng gecontroleerde keten tussen de koffieboer en u. Een faire prijs voor de boer wordt terugverdiend door het uitschakelen van overbodige tussenhandel. De afspraken zijn gemaakt in het kader van het NPR-programma, de wereldwijde bundeling van inkoopkracht voor alles wat niet direct met productie heeft te maken. Onder meer leaseauto s, hotels, reizen en kantoorspullen waren eerder aan de beurt.

12 Connect #04 Augustus 2008 pagina 12 De vacature Specialist TCC De markt Car Refinishes is één van s werelds toonaangevende leveranciers van coatings en services voor de autoreparatie-, bedrijfsvoertuigen- en automotive plastic markt, vertelt Roel Gottenbos, Manager Technology Center Colorimetry bij AkzoNobel Car Refinishes in Sassenheim. We ontwikkelen, produceren en verkopen verfsystemen voor personenauto s, vrachtwagens, bussen en kunststof auto-onderdelen. Wereldwijd hebben wij een uitstekende reputatie met merken als Sikkens, Lesonal, Dynacoat en Autocoat BT. Onze klanten zijn onder andere schadeherstelbedrijven, carrosseriebouwers en toeleveranciers van de automobielindustrie. Kleurnauwkeurigheid van onze producten is één van de kritische succesfactoren. De werkomgeving Het Technology Center Colorimetry (TCC) in Sassenheim doet onderzoek naar kleurtechnische aspecten van verfmaterialen op basis van analyse van speciale metingen. Dit betreft met name de ontwikkeling van algoritmen en procedures met betrekking tot colorimetrie die worden geïmplementeerd in instrumentatie en software systemen ten behoeve van de productie en marketing van autoreparatielakken. Binnen TCC bestaat expertise op het gebied van colorimetrie, numerieke methoden, optica, informatie technologie en statistische methoden. Projectmanagement speelt een belangrijke rol. De afdeling bestaat uit 24 medewerkers in Sassenheim en Bangalore (India). De collega s zijn fysici, chemici en wiskundigen met een academische, HBO en MBO achtergrond. De vacature Als Specialist TCC neem je actief deel aan multidisciplinaire projecten waarbij deeltaken zelfstandig worden uitgevoerd. Je voert onderzoeks-, support- en servicewerkzaamheden uit zoals ondersteuning bij de herberekening van kleurformules en het verwerken van patenten. Je bent een flexibele en slagvaardige HBO er of HTS er. Bij voorkeur ben je afgestudeerd in natuurkunde, scheikunde en/of wiskunde. Vakbekwaamheid, doel- en toepassingsgerichtheid, teamgeest en communicatieve vaardigheden zijn essentiële kenmerken van het profiel. Naast kennis van de standaard office-suite pakketten is interesse in en ervaring met tenminste één computertaal zeer welkom. Geïnteresseerd? Heb je interesse of ken je iemand die geknipt is voor deze baan: ga voor informatie naar de vacaturebank op of stuur een mailtje naar:

13 Connect #04 Augustus 2008 pagina 13 Even bellen met... Chemie is overal, dat zie je op de Dag van de Chemie. Op 18 oktober aanstaande openen bedrijven die werken met chemie hun deuren om aan het publiek te laten zien hoe de chemie op een verantwoorde en zorgvuldige wijze bijdraagt aan producten en diensten die het leven beter, makkelijker en gezonder maken. Aan dit tweejaarlijkse landelijke evenement doen bedrijven, onderzoeksinstituten, ziekenhuislaboratoria, waterbedrijven, keuringsdiensten en onderwijs- en kennisinstellingen mee. En AkzoNobel natuurlijk: in Arnhem (Velperweg), Delfzijl, Deventer, Hengelo en Herkenbosch. Chemie is overal! Bouwstenen voor levensreddende medicijnen, innovatieve kunststoffen en isolatiematerialen of grondstoffen voor kleding. Zo maar een paar voorbeelden van de manier waarop chemische bedrijven bijdragen aan meer welvaart en welzijn in de maatschappij. De chemische industrie speelt een belangrijke rol in het leven van alledag: Chemie is overal! En dat willen we zichtbaar maken tijdens de Dag van de Chemie. Je ontdekt hoe vanzelfsprekend het eigenlijk is dat chemie om ons heen is: in kleding, voedsel, medicijnen, huizen maar ook ons eigen lichaam. Chemie is de basis van het leven en van alle natuur. Chemie is fabrieken en producten als verf en olie, maar chemie is ook het proces in ons lichaam en wat er gebeurt als je aan het koken bent. Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven van chemie in het alledaagse leven. Organisatie Dag van de Chemie is een initiatief van de VNCI, Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Deze dag is de opvolger van de bekende Open Dag Chemie, die 14 keer is gehouden. In 2006 vond voor het eerst de Dag van de Chemie in deze brede opzet plaats. Er kwamen toen bezoekers op 50 locaties kennismaken met de chemie. Winny Hiraki-Lie, travel coördinator voor de locatie Amersfoort. Samen met collega Eline Lenselink heeft Winny een banden-op-spanning actie georganiseerd. De gratis actie was bedoeld voor alle auto s die op 18 juni in de parkeerkelders stonden van kantoorgebouw Brouwershof. Voor medewerkers die afwezig waren, was een week later een extra actie ingepland. Wat hield de actie in? Autobandenspecialist Euromaster heeft alle banden van de auto s in de parkeergarage gecontroleerd en zo nodig op spanning gebracht. Was alles in orde dan kreeg de auto een groene kaart onder de ruitenwissers. Was vervanging nodig dan zat er een oranje kaart onder de wissers en een rode kaart als de banden in slechte staat waren. In dat laatste geval zat er een kortingscoupon van 50% bij voor een set nieuwe banden bij Euromaster. Was de actie succesvol? Zeker, we hebben veel positieve reacties gekregen. In totaal zijn 160 auto s gecontroleerd. Van 19 auto s zijn de banden op spanning gebracht met stikstof; dit geeft minder energieverlies dan vullen met lucht. Tevens vond een profiel en slijtagecontrole plaats. Het bleek dat van 73% van de auto s de banden in goede conditie verkeerden. 17% zal in de nabije toekomst nieuwe banden nodig hebben en van 10% waren de banden versleten en direct aan vervanging toe. Voor de autobezitters was er ook nog een klein cadeautje: een tasje met een veiligheidsvest dat tegenwoordig verplicht is. En je eigen auto? Gelukkig had ik een groene kaart. Meestal word ik gebracht, maar nu had ik toevallig de auto bij me. Ik hoorde via via dat een dergelijke actie bij adviesbureau DHV was gehouden. Dat bracht ons op het idee om dit voor onze locatie te organiseren in het kader van People, Planet, Profit. De juiste bandenspanning geeft meer veiligheid, is milieuvriendelijker en je hebt lagere brandstofkosten en bandenslijtage. In november herhalen we deze actie. Misschien een idee voor andere AkzoNobel locaties om ook zoiets te organiseren?

14 Connect #04 Augustus 2008 pagina 14 Stand van zaken HR Together project Nieuwe HR organisatie We willen Human Resources tot één geheel maken en gezamenlijk uitvoeren. De focus moet liggen op het ontwikkelen van mensen en carrières. Dit zei Gert van den Berg in de overlegvergadering van de Centrale Ondernemingsraad op 13 juni. Hij is projectleider van HR Together, een project dat wereldwijd Human Resources services onder de loep neemt. Gert van den Berg informeerde de COR over de laatste stand van zaken van HR Together. Dit project is in 2006 gestart omdat AkzoNobel de kwaliteit van de HR-services wil verbeteren. Tevens wordt onderzocht of de administratieve taken geheel of gedeeltelijk kunnen worden ondergebracht in Shared Service Centers buiten AkzoNobel. De HRorganisatie wereldwijd is erg versnipperd en de business units gebruiken verschillende HR-methoden en systemen. We willen toe naar meer gezamenlijkheid zodat AkzoNobel kan uitgroeien tot een talentenfabriek. Voor alle duidelijkheid: We gaan HR niet uitbesteden. We kijken wel of we administratieve taken kunnen uitbesteden. Design Het HR-project bevindt zich in een voorbereidende fase en er is nog geen beslissing genomen of en wanneer de invoering plaats kan vinden. Een presentatie aan de raad van bestuur staat gepland in oktober. Na goedkeuring van de board kan gestart worden met de implementatie. COR-lid Frans Jozef Duijnstee vraagt of de Board ook nee kan zeggen tegen de invoering van HR Together. Is er dan een plan B? Commissaris Werner Fuhrmann: Het is onwaarschijnlijk dat de Board nee zegt. Mocht dat wel zo zijn dan gaan we op een andere manier aan de slag met de HR-organisatie. Gert van den Berg: We verzamelen en controleren op dit moment nadere gegevens om te komen tot een gedetailleerd, nieuw HR design. Daarnaast heeft de komst van ICI de nodige impact. Ook daar was HR erg gefragmenteerd met veel verschillende systemen. Het HR Together-team zetelt op de eerste verdieping van het Zuidtorengebouw in Hoofddorp.

15 Connect #04 Augustus 2008 pagina 15 Het HR-projectteam aan het werk in Hoofddorp. European Council on Innovation bezoekt AkzoNobel Interesse in innovatie In Nederland zijn 35 medewerkers actief met de voorbereiding van HR Together. Service Centers Getalenteerde en goed getrainde medewerkers zijn de belangrijkste factor in een organisatie, aldus Gert van den Berg. Voor het aantrekken, managen en ontwikkelen van getalenteerde mensen is een uitmuntende HR-organisatie nodig. Hiervoor zijn onlangs belangrijke voorwaarden gerealiseerd: de lancering van het nieuwe AkzoNobel, de introductie van Tomorrow s Answers Today en aanpassing van het portfolio. Daarnaast is een goed wereldwijd HR services systeem belangrijk. Wij denken dat IBM, met drie grote Shared Service Centers in de wereld, de beste leverancier is voor dit systeem. Samengevat moet HR Together zorgen voor standaardisatie van wereldwijde processen en systemen; het delen van informatie tussen BU s en het verplaatsen van administratieve taken naar IBM Shared Service Centers. Dat betekent ook dat er tijd komt voor het uitvoeren van meer strategische HR taken. Door het project team wordt daarom tevens gewerkt aan het ontwerp van een HR organisatie die deze taken kan vervullen. Dat betekent vooral het bedenken van nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. Advies HR Together betekent een aanzienlijke investering. De COR heeft hier en over andere aspecten van HR Together veel vragen: Waarom is voor IBM gekozen? Zijn er prijsafspraken gemaakt? Is er ook naar andere bedrijven gekeken? Wat zijn de gevolgen voor het personeel? Hoe krijg je de investering terug? Past dit project in duurzaam ondernemen? Tot slot wil de COR weten wanneer zij een advies-aanvraag kunnen verwachten over HR Together. AkzoNobel Nederland directeur Mike Tijdink: Het is moeilijk om het moment te bepalen wanneer het adviestraject ingezet moet worden. Het is een global business case, maar de COR kan geen wereldwijd advies afgeven. Jullie werkterrein is Nederland. Bovendien kan er in dit project op meerdere fronten advies worden gegeven. Ervaring uitwisselen op het gebied van innovatie in de breedste zin. Met dit doel was onlangs de European Council on Innovation op bezoek bij AkzoNobel. Deze organisatie brengt top executives met ervaring op het gebied van Technologie en Innovatie Management van zo n 25 grote ondernemingen bijeen. Het zijn vertegenwoordigers van uiteenlopende bedrijven, maar de principes die aan innovatie ten grondslag liggen zijn dezelfde, aldus Ad de Jong, program coördinator bij AkzoNobel New Ventures. De deelnemers komen circa drie keer per jaar bij elkaar, waarbij één van bedrijven als gastheer optreedt. Ongeveer zes jaar geleden waren we bij AkzoNobel in Sassenheim op een tweedaags bezoek en lag het accent op Coatings, vertelt Ad de Jong. Op 19 en 20 juni was AkzoNobel opnieuw gastheer. Nu bezochten we de locatie Deventer, een typisch chemische locatie. Na een aantal presentaties en een bezoek aan het veiligheidslaboratorium, werd nader inzicht gegeven in de innovatie venture Fuzebox. Dit is een belangrijke nieuwe ontwikkeling van AkzoNobel New Ventures in samenwerking met business unit Polymer Chemicals. Het is de gewoonte om ook een ander innovatief bedrijf in de regio te bezoeken. Teijin Aramid in Arnhem wilde graag meewerken. Na een voordracht met goede voorbeelden van succesvolle innovaties, volgde er een door Philips en DSM voorbereide workshop met als hoofdthema: Innovation Strategy. We kijken terug op een geslaagd bezoek. Uitwisseling De European Council on Innovation is onderdeel van de Conference Board. AkzoNobel is al jaren lid van deze wereldwijde organisatie waarbij zo n 2000 bedrijven in meer dan 50 landen zijn aangesloten. Het is een onpartijdige non-profit organisatie met een operationeel budget van meer dan $ 60 miljoen. De missie van de Conference Board is bedrijven helpen om hun performance te verbeteren, niet alleen in de bedrijfsvoering maar ook in maatschappelijk opzicht. Innovatiemanagers van verschillende Europese bedrijven bezoeken de locatie Deventer. Binnen deze Conference Board zijn per geografie werkgroepen en zogeheten Councils werkzaam waar best practice op specialistische gebieden wordt uitgewisseld. Onderwerpen zijn onder andere: Leiderschap en Strategie, Bestuur en Ethiek, Economie en Finance, Burgerschap en Duurzaamheid, Personeelsbeleid en Talent/Diversiteit Management, Marketing en Communicatie en Operationele/Business Processen. AkzoNobel neemt deel aan een aantal Councils, waaronder de European Council on Innovation, onderdeel van Business Processen. De Conference Board brengt senior executives bij elkaar om ervaring en best practice met elkaar uit te wisselen over het besturen van ondernemingen. Zo worden er allerlei studies gedaan op het gebied van business, sociale en management kwesties en indicatoren. Hierover wordt gerapporteerd en de leden kunnen er kennis van nemen. Jaarlijks worden zo n 800 CEO s van toonaangevende bedrijven in de Verenigde Staten, Europa en Azië per regio geïnterviewd en gevraagd naar hun top 10 prioriteiten en aandachtsgebieden.

16 Connect #04 Augustus 2008 pagina 16 Automatchic 3 Komen en gaan Jeroen Dirks Ik werkte als storingsmonteur bij Unilever, maar het bedrijf waar ik werkzaam was, werd gesloten. Gelukkig is het in de omgeving van Rotterdam niet moeilijk om werk te vinden, maar het is wel lastig om de baan te vinden die je echt leuk vindt. Ik had mijn CV op Monsterboard gezet en daar kwamen enorm veel reacties op, wel 50 telefoontjes per dag. Ik wilde graag als operator in de elektro-instrumentatie werken. De Metaalalkylenfabriek (MAE) van AkzoNobel bood precies wat ik wilde. De sauzen en mayonaise van Unilever hebben plaats gemaakt voor een chemische omgeving. Dat is heel anders, maar de basistechniek beheers ik voldoende. De komende jaren zal ik veel cursussen en opleidingen gaan volgen, want ik heb te weinig kennis van de procesindustrie. Bovendien heb ik een brede achtergrond en wil me verder specialiseren. Prettig is ook dat ik hier in dagdienst kan werken. Nu zie ik mijn vrouw weer elke dag. Bij Unilever werkte ik in ploegendienst en dan leefden we soms dagen langs elkaar heen. Ik kan weer vaker met haar mee als ze gaat bowlen. Binnenkort gaan we naar Praag waar ze een toernooi heeft. Zelf zou ik het biljarten wel weer op willen pakken, maar eerst moet de verbouwing thuis achter de rug zijn.

17 Connect #04 Augustus 2008 pagina 17 Introductie Sikkens Automatchic 3 Kleur in een handomdraai Sikkens Automatchic 3 Professionele spuiters moeten snel kunnen bepalen met welke kleur ze lakschade aan een auto het beste kunnen herstellen. Sikkens Automatchic 3 van business unit Car Refinishes is hierbij een onmisbare tool en bepaalt de exacte formule in een handomdraai. Wanneer een auto met een deuk, kras of grotere schade naar de garage moet, wil iedere eigenaar z n auto zo snel mogelijk weer terug en de schade onzichtbaar hersteld. Snelheid en kleurnauwkeurigheid zijn dus belangrijke aspecten binnen het reparatieproces. Met wereldwijd tienduizenden autokleuren en evenzovele varianten ontstaan onder weersinvloeden als zon en regen is het vinden van de juiste kleurformule geen gemakkelijke opgave. Voor het professionele schadeherstelbedrijf is Sikkens Automatchic 3 bij het vinden van de juiste match een onmisbare tool. Het apparaat, een draagbare spectrophotometer, meet onder drie hoeken de kleur op de auto en vertaalt dit in een optimaal kleurrecept. Altijd de juiste formule Sikkens Automatchic 3 is in maart van dit jaar geïntroduceerd en is de opvolger van eerdere generaties Automatchics, waarmee Car Refinishes al jaren zeer succesvol in de markt opereert. Het apparaat overtreft z n voorgangers in snelheid en nauwkeurigheid. Het vinden van de juiste formule is met Sikkens Automatchic 3 eenvoudig, vertelt Henri Bijsterbosch, Color Marketing Manager bij AkzoNobel Car Refinishes in Sassenheim. Eerst leest het de kleur op de auto en vervolgens zoekt het in de database de best passende formule. Indien noodzakelijk, optimaliseert Automatchic 3 deze. Fouten worden automatisch gesignaleerd. Voor zeer moeilijke kleuren biedt het apparaat een bijtint-stap waarbij de geselecteerde formule automatisch wordt bijgetint. Mixit Met de gevonden formule kan de autospuiter aan de slag om de schade te herstellen. Dit doet hij eenvoudigweg door de formule via een USB verbinding te downloaden naar de computergestuurde weegschaal Mixit. Deze weegschaal geeft tot op de tiende gram aan welk gewicht van welke mengkleur nodig is om de door Sikkens Automatchic 3 gevonden formule te kunnen maken. Het vakmanschap van de spuiter zorgt vervolgens voor de onzichtbare reparatie. Toekomst De automobilist heeft vandaag de dag keuze uit een ongekend groot aantal kleuren en effecten voor op zijn auto: effen kleuren, metallics, parelmoer en special effects. Reparatie van schade wordt hierdoor steeds complexer, en het ontwikkelen van de juiste formules dus ook. De kleurlaboratoria van Car Refinishes hebben een zeer grote expertise op het gebied van kleurontwikkeling en deze kennis wordt onder andere verwerkt in Automatchic. Onlangs hebben wij de introductie van de nieuwe en revolutionaire Sikkens Automatchic 6i aangekondigd in de media, aldus Carin Suurenbroek, Sikkens Brand Manager bij AkzoNobel Car Refinishes in Sassenheim. Dit geavanceerde tool meet onder zes hoeken de kleur, schittering en grofte van alle autokleuren inclusief special effect coatings. Het wordt nu gebruikt voor formuleontwikkeling op onze laboratoria. In de toekomst zullen onze klanten echter ook kunnen profiteren van deze grote vooruitgang die wij hebben geboekt op het gebied van kleurnauwkeurigheid. Ad de Jong Na 38 jaar in de chemie gewerkt te hebben, ga ik binnenkort op 62-jarige leeftijd met pensioen. Met mijn passie voor de geschiedenis van Rhenen, de middeleeuwen en heraldiek zal ik me straks zeker niet vervelen. Dit sluit niet uit dat ik mijn brede kennis van de chemische industrie en mijn passie voor innovatie zou willen inzetten als bijvoorbeeld consultant voor multinationals of de overheid. Na de studies Organische Chemie, gepromoveerd, en Bedrijfseconomie, heb ik ruim 11 jaar bij Shell gewerkt; in de research in Amsterdam, in de marketing in Londen en de manufacturing in Den Haag. Ik heb goede herinneringen aan die tijd. Begin 1982 zag ik bij Akzo Chemie in Deventer de baan die ik graag bij Shell had willen hebben, afdelingshoofd Product & Process Research. Ik was toen 35 jaar. Na 2 jaar werd ik Research Center Manager, een baan die ik zo n 10 jaar zou vervullen. Deventer Research bruiste en groeide in die tijd als kool en we kregen schitterende faciliteiten, waar ik terugkijkend best trots op ben. Na een periode met de nodige omzwervingen werk ik de laatste jaren met plezier in Arnhem als Venture Creation Program Coördinator bij de Innovation Unit, nu AkzoNobel New Ventures. Een enthousiaste en creatieve groep waar ik mijn kennis en jarenlange ervaring goed heb kunnen inzetten.

18 Connect #04 Augustus 2008 pagina 18 De advertentie Een nieuwe huisstijl, een nieuwe website Hammerite is één van de sterkste merken binnen ons huidige portfolio en heeft een zeer grote naamsbekendheid en merkvoorkeur, vertelt Vincent Mol, brand manager bij AkzoNobel Decorative Paints in Ammerzoden. Na de introductie in 1994 hebben wij het merk met een grote tv campagne in de markt gezet. De huidige marktomvang is 14 miljoen in consumentenwaarde. Het unieke van onze producten is en daar kent de klant ons van dat het rechtstreeks over roest kan worden aangebracht. Vandaar onze slogan Hammerite, mooi over roest. Hammerite Metaallak beschermt en verfraait metalen voorwerpen waar weer en wind hun invloed op uitoefenen. Maar er zijn nog veel meer producten en toepassingen. Voor vergeelde radiatoren hebben wij bijvoorbeeld Hammerite Radiatorlak en voor kachelpijpen, barbecues en motorblokken Hammerite Hittebestendige Lak. Informatie over alle toepassingen hebben wij overzichtelijk weergegeven op onze website Vanwege het unieke karakter en sterke merkvoorkeur adverteren we beperkt in tijdschriften en op radio en tv. In 2005 hebben we echter tijdens de lancering van ons nieuwe radiatorlakken-assortiment een radiospotje met Marijke Helwegen in de hoofdrol opgenomen. Zij is hét gezicht van de plastische chirurgie in Nederland en vertelt dat ze haar radiatoren op een pijnloze manier strak en mooi heeft gekregen met Hammerite, en dat het niet meer te zien is hoe oud ze zijn. Deze introductie resulteerde in een totale marktgroei van ca. 10% en het marktaandeel van Hammerite groeide met ca. 12%. De advertentie hierboven stamt uit 2007 en betreft een prijsvraag. Onder het motto Oude liefde roest niet vroegen we mensen die nog geen motorrijbewijs hebben om in 40 woorden te motiveren waarom ze van plan zijn dit te halen. De inzender van het meest originele antwoord heeft een pakket, bestaande uit 10 lessen, een theorie- en een praktijkexamen gewonnen. De actie is vooral op de winkelvloer gepromoot, waardoor de bezoekers van bouwmarkten geattendeerd werden op het schilderen van hun metalen hekwerk. Eind mei is een geheel vernieuwde gelanceerd. De website is uitgevoerd volgens de huistijlregels van het nieuwe AkzoNobel. Na de lancering van de corporate website op 25 april, was dit de eerste AkzoNobel site die is gerestyled en nu 'live' is. Beide sites hebben deels een portal functie. Klanten en potentiële klanten moeten snel hun weg kunnen vinden naar één van onze business units. De.com doet dat op wereldwijd niveau, terwijl de.nl meer op Nederland specifieke zaken inspeelt. Met name de button Over ons biedt informatie over AkzoNobel in Nederland. Hier vindt u bijvoorbeeld de directie en raad van commissarissen van Akzo Nobel Nederland B.V., alsmede een stukje geschiedenis en het sociaal jaarverslag. Bezoekers Belangrijke doelgroepen van de.nl zijn studenten en potentiële werknemers. De button Carrière trekt dan ook de meeste bezoekers. Sollicitanten kunnen snel hun weg vinden naar de online vacaturebank en studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden voor een business course of stage. Met name voor internationale studenten is ook een Engelse versie van de.nl gelanceerd. Ook Connect is als pdf te vinden op de nieuwe site onder de button Nieuws en Media. Rebranding De nieuwe website van AkzoNobel Nederland is de eerste van alle business- en landenwebsites van AkzoNobel die allemaal op één lijn gebracht zullen worden. Door al deze websites in hetzelfde ontwerp en via hetzelfde systeem op te bouwen, wordt het nieuwe corporate merk van AkzoNobel ook online krachtig neergezet. De verwachting is dat dit proces in 2009 zal worden afgerond.

19 Connect #04 Augustus 2008 pagina 19 Unieke kleurstalenservice voor consumenten Vind je kleur met Flexa Je kent het wel je hebt een verfklus en zoekt de goede kleur. Daar sta je dan in de bouwmarkt tussen al die blikken en al die kleuren. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Geen nood. De nieuwe Flexa-site biedt hulp dankzij een nieuwe en unieke kleurstalenservice. Via bestel je nu met een paar muisklikken je favoriete kleuren in grote kleurechte stalen (15x21cm). Hierdoor is het veel makkelijker om een kleur te kiezen. Je hoeft niet meer je kleur te bepalen vanaf een klein kleurvlakje of de deksel op het verfblik. Mapje Het is een weloverwogen keuze om de consument steeds meer online te benaderen, zegt Bart Bergman, manager Customer Care & Operations bij de sector Doe-Het-Zelf van Decorative Paints. Internet is een belangrijk medium om onze merken en producten onder de aandacht te brengen. Het blijkt dat mensen veel moeite hebben met het kiezen van de juiste verfkleuren. In de winkel worden ze onzeker door de vele blikken, merken en kleuren. Deze sample-service zal veel van deze onzekerheid wegnemen. De stalen krijg je in een handig mapje toegestuurd. Je kunt rustig thuis beoordelen of de gekozen kleuren ook echt passen in je interieur. In het mapje zit tevens een handig sjabloon die je bijvoorbeeld op de muur kunt aanbrengen. De prijs per staal is 0,70, exclusief verzendkosten. Campagne De lancering van de kleurstalenservice gaat gepaard met een uitgebreide activatie campage op Radio 3FM, SkyRadio, Q-Music en Arrow Jazz FM en online via websites zoals VTwonen.nl, 101Woonideeën, woonklussen. nl, kleurinspiratie.nl, Moviq en Zylom. Later volgen de bekende (woon)bladen als Glamour (woonspecial), Stijl Ontmoet Stijl, VT Wonen, 101 woonideeën, Elle Wonen, Linda, Linda Wonen, Jan en Jantje. Daarnaast zijn er introductieacties gepland waardoor consumenten de eerste periode de stalen met korting kunnen bestellen. Bart Bergman: Hierbij voegen we als extra een Bezoek laat je inspireren en bestel de mooiste kleurenstalen. De stalen krijg je in een handig mapje thuisgestuurd. kortingsbon voor de eerste Flexa verfaankoop. Ook op de winkelvloer zal in 2009 het nodige veranderen in het kader van ons ipaint project. De kleurstalen zijn op de achterzijde voorzien van een barcode. Via een scanner en een touch screen kan de klant op de winkelvloer zijn kleur- en productkeuze proces verder afronden. Actie + Actie + Actie + Actie + Actie Doe mee en win een gratis kleuradvies thuis! Speciaal voor AkzoNobel medewerkers geeft Flexa twee kleuradviezen à twee uur aan huis weg. Dit moet je ervoor doen: Maak gebruik van de Flexa stalenservice op Bestel daar jouw kleuren. Weet wel dat hier kosten aan verbonden zijn. De orderbevestiging van je bestelling stuur je per door naar Vervolgens ding jij mee naar een gratis kleuradvies thuis. Vermeld duidelijk bij subject: Connect kleuradvies actie. Eind september ontvangen de winnaars bericht. Colofon Connect Magazine voor alle medewerkers van AkzoNobel in Nederland. Adres: Redactie Connect Postbus SB Arnhem tel telefax Connect-online: Redactie: John de Munnik - hoofdredacteur Erny Baars - eindredacteur Rob Sanders - redacteur Foto s/illustraties: APA, Ingrid Bertens, Eric Brinkhorst, Dolph Cantrijn, Jack van Bodegom, Foto Dijkstra BV, Diederik van der Laan, Peete van Spankeren, Guido Athmer & Hans Ruijten Vormgeving: Walter Luykenaar Druk: Thieme Nijmegen De in dit blad naar voren gebrachte meningen worden niet noodzakelijkerwijs gedeeld door AkzoNobel, en AkzoNobel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze opinies. Hoewel de redactie streeft naar feitelijk juiste informatie, kan zij geen garantie geven voor correctheid of volledigheid. Overname van materiaal in andere publicaties is toegestaan. Vermelding van Connect als bron wordt daarbij op prijs gesteld.

20 Connect #04 Augustus 2008 pagina 20 Gesnapt! Wie? Jack Willemen. Waar? De ruimte van de Technische Dienst in het distributiecentrum van AkzoNobel in Breda. Wat? Sluit een paneel aan in een luchtbehandelingkast. De zomermaanden zijn bij uitstek geschikt om werkzaamheden te verrichten die de rest van het jaar wat lastiger in te plannen zijn. Tijdens de dagdienst zijn we in deze periode met z n tweeën bij de Technische Dienst. Mijn collega houdt zich bezig met het verhelpen van storingen en ik buig mij over energiebesparende instellingen. Van tevoren bereid ik alles voor, ik heb de elektrische schema s gemaakt en de benodigde materialen besteld. In deze schakelkast wordt de luchtbehandeling zoals temperatuur en luchtvochtigheid voor het productiegebouw in DC Breda geregeld. Door onze aanpak kunnen we tot een optimale en dus energiebesparende instelling komen.

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Jaargang 7 April 2009 #02 Winst door duurzaamheid Connect #02 April 2009 pagina 2 In deze Connect Eén op de drie producten van Akzo Nobel moeten tegen

Nadere informatie

Connect. Goede wijn behoeft CMC. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 Juni 2010 #03

Connect. Goede wijn behoeft CMC. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 Juni 2010 #03 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 Juni 2010 #03 Goede wijn behoeft CMC Connect #03 Juni 2010 pagina 2 In deze Connect CMC, carboxymetylcellulose, is een typisch product

Nadere informatie

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 Februari 2011 #01 Deventer: One Safe Site Connect #01 Februari 2011 pagina 2 In deze Connect Elke productielocatie heeft veiligheid

Nadere informatie

Connect. Dissolvine: verbindend element. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 Oktober 2010 #05

Connect. Dissolvine: verbindend element. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 Oktober 2010 #05 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 Oktober 2010 #05 Dissolvine: verbindend element Connect #05 Oktober 2010 pagina 2 Aan de top als duurzaamheid leider In deze Connect

Nadere informatie

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 April 2011 #02 Blik op Groot-Ammers Connect #02 April 2011 pagina 2 Connect #02 April 2011 pagina 3 Topmannen hebben slimme Chinese

Nadere informatie

Connect. Sneller in je tuin met CetaBever. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 April 2010 #02

Connect. Sneller in je tuin met CetaBever. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 April 2010 #02 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 April 2010 #02 Sneller in je tuin met CetaBever Connect #02 April 2010 pagina 2 In deze Connect Eindelijk! De winter is voorbij

Nadere informatie

Connect. Specialiteiten uit Wapenveld. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 September 2011 #04

Connect. Specialiteiten uit Wapenveld. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 September 2011 #04 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 September 2011 #04 Specialiteiten uit Wapenveld Connect #04 September 2011 pagina 2 In deze Connect Connect wordt OneWorldNL Geen

Nadere informatie

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 NL Doen wat we zeggen Miriam Hendriksen (l.) en Manita van Engelenburg vertellen over de beloftes op hun vakgebied en hoe ze deze waarmaken. Pagina

Nadere informatie

Connect. Verfst! #05 CONNECT ONLINE: HTTP://WWW.AKZONOBEL.INTRA/ANN. Uitslagen OR-verkiezingen. Zout is gewoon lekker

Connect. Verfst! #05 CONNECT ONLINE: HTTP://WWW.AKZONOBEL.INTRA/ANN. Uitslagen OR-verkiezingen. Zout is gewoon lekker Akzo Nobel nr. 1 in duurzaam ondernemen Uitslagen OR-verkiezingen Zout is gewoon lekker JAARGANG 5 OKTOBER 2007 #05 Connect i CONNECT ONLINE: HTTP://WWW.AKZONOBEL.INTRA/ANN Verfst! 4 Connect Omslagartikel

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

SALESmagazine bestaat 1 jaar!

SALESmagazine bestaat 1 jaar! SALESmagazine bestaat 1 jaar! Extra dik jubileumnummer h é t c a r r i è r e m a g a z i n e v o o r s a l e s - & m a r k e t i n g p r o f e s s i o n a l s! M e i 2 0 0 9 3 In gesprek met Eise Harkema,

Nadere informatie

Spark nr.6. Veiligheidstraining executive board Innovatie nieuwe stijl Koploper in suikerverlaging. Optimale schaalgrootte supply chain CPE

Spark nr.6. Veiligheidstraining executive board Innovatie nieuwe stijl Koploper in suikerverlaging. Optimale schaalgrootte supply chain CPE Veiligheidstraining executive board Innovatie nieuwe stijl Koploper in suikerverlaging Optimale schaalgrootte supply chain CPE is het personeelsblad van FrieslandCampina nr.6 2 Column 3 Innoveren door

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie