Digitale werkstijl: het nieuwe werken. Een Microsoft white paper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitale werkstijl: het nieuwe werken. Een Microsoft white paper"

Transcriptie

1 Digitale werkstijl: het nieuwe werken Een Microsoft white paper Mei 2005

2 Het nieuwe werken Hoewel sociale, politieke, economische en demografische trends het wereldwijde zakelijke landschap veranderen, wordt het succes van ondernemingen nog altijd afgemeten aan traditionele maatstaven: winstgevendheid, marktaandeel, klanttevredenheid en innovatie. De afgelopen 50 jaar heeft informatietechnologie (IT) een kritische rol gespeeld in het scheppen van de voorwaarden voor verandering en het helpen van organisaties om zich daaraan aan te passen. Terwijl we op weg zijn naar een wereld die sterker aan veranderingen onderhevig is, minder gecentraliseerd is en minder zeker is over oude veronderstellingen en modellen, komen binnen de IT ontwikkelingen op die organisaties, teams en individuen in staat zullen stellen om hun potentieel te realiseren in een nieuwe wereld van werken. Natuurlijk worden veel van de veranderingen in de wereld gestuurd door technologische innovatie: krachtigere software en computersystemen, het Internet en alomtegenwoordige draadloze connectiviteit. Het snel groeiende gebruik van informatie heeft een cruciale rol gespeeld in het verbeteren van de resultaten van ondernemingen en het verhogen van de productiviteit van medewerkers. Echter, in al ons enthousiasme over het succes van deze vooruitgang, moeten we niet vergeten dat het vermogen tot aanpassing en innovatie in de basis een menselijk talent is. Iedere onderneming zou haar strategie voor het komende tijdperk van snelle verandering en toenemende mondiale integratie dan ook moeten richten op het in staat stellen van mensen om efficiënter en effectiever te werken in de digitale werkstijl van het nieuwe werken. De uitdagingen van een onderling meer verbonden wereld Nu de wereld door systemen en netwerken onderling verder verbonden raakt, zullen de muren die medewerkers in het verleden afscheidden van informatie, organisatiedoelstellingen en elkaar, in toenemende mate wegvallen. Het slechten van barrières schept vele nieuwe, spannende mogelijkheden. Het betekent echter ook dat medewerkers worden blootgesteld aan een nieuwe wereld van onzekerheden, een stortvloed aan informatie, eisen ten aanzien van het geven van aandacht en nieuwe vaardigheden die zij onder de knie moeten krijgen. Vanwege deze complexe factoren is het handhaven van de grote productiviteitsgroei in de nieuwe wereld van werken die zich het komende decennium aandient, een essentiële uitdaging. Medewerkers en organisaties zijn het punt van informatieoverlading al dicht genaderd; de hoeveelheid data en de complexiteit van de applicaties die nodig zijn om ermee te werken, dreigen de capaciteit van de menselijke waarneming te overstijgen. Een gemiddelde informatiewerker in Noord-Amerika heeft de dagelijkse hoeveelheid zakelijke sinds 1997 met een factor tien zien toenemen. De hoeveelheid zakelijke elektronische communicatie e- mail, instant messaging, vergaderverzoeken zal tussen 2004 en 2008 vervijfvoudigen, aldus IDC. Al deze vormen van afleiding hebben een aantoonbaar effect op de productiviteit en de gezondheid van medewerkers. In een recent onderzoek van het Families and Work Institute, gaf 56 procent van de medewerkers aan dat ze meestal aan teveel taken tegelijk moeten werken of zo vaak onderbroken worden dat ze het lastig vinden om werk gedaan te krijgen. Bijna een derde deel zei dat ze vaak of heel vaak niet het gevoel hebben dat ze tijd hebben om het werk dat ze doen te verwerken of om erover na te denken. Stressgerelateerde gezondheidsproblemen onder

3 informatiewerkers zijn voor werkgevers nu al een enorme kostenpost. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld wordt geschat dat stress verantwoordelijk is voor bijna een derde deel van verzuim en ziekteverlof veruit de belangrijkste reden voor gemiste arbeidsuren. De les die hieruit getrokken kan worden is dat de hulpmiddelen van informatiewerkers zodanig moeten worden aangepast, dat ze zijn voorbereid op het groeiende probleem van informatieoverlading. Een krachtige visie op de productiviteit van informatiewerkers kan niet eenvoudigweg bestaan uit een eindeloze uitbreiding van kanalen en mogelijkheden, zonder ook aandacht te besteden aan het stellen van prioriteiten, context, aandachtsmanagement en betere, slimmere manieren om grote hoeveelheden complexe data te visualiseren en te sturen. In een notendop vereenvoudiging en inzicht. De centrale rol van informatiewerkers De opkomst van IT als drijvende kracht achter moderne ondernemingen is gepaard gegaan met de opkomst van een nieuwe klasse van medewerkers: de informatiewerkers. In eerste instantie waren informatiewerkers degenen die binnen de organisatie verantwoordelijk waren voor de productie, analyse en distributie van informatie: schrijvers, redacteuren, financieel analisten, planners en facilitators. Zij waren de eersten die met de tekstverwerker, het spreadsheet, en presentatiesoftware gingen werken. Toen IT zich binnen ondernemingen begon te verspreiden en de applicaties minder gestructureerd en gebruikersvriendelijker werden, werden de hulpmiddelen en het karakter van informatiewerk door steeds meer functies binnen de organisatie overgenomen. Vandaag de dag doordringt informatie ieder aspect van de moderne organisatie, van beslissers op het hoogste niveau tot en met medewerkers van de klantenservice, van artsen en ingenieurs tot en met medewerkers in het callcenter of op het bankfiliaal. Technologische vooruitgang heeft de wereld van werken en commercie de afgelopen twee decennia getransformeerd en wereldwijd de ene na de andere golf van economische groei en mogelijkheden voortgebracht. Vele branches zijn drastisch veranderd en voor kleine en grote organisaties zijn nieuwe, concurrerende kansen ontstaan. Ondernemingen zoals ebay, Amazon, Wal-Mart, Dell, Jet Blue en Etrade om er maar een paar te noemen - hebben het speelveld in alle branches getransformeerd, van de retail tot en met de industrie, van het transportwezen tot en met financiële dienstverlening. Toen de zakelijke wereld in de jaren tachtig en negentig informatiegevoeliger werd, waren organisaties die investeerden in hun mensen en hun systemen in staat om zich snel aan te passen aan verandering. Vandaag de dag liggen er vergelijkbare kansen. De uitdagingen van voorheen met betrekking tot het creëren, analyseren en manipuleren van informatie worden vervangen door nieuwere uitdagingen met betrekking tot het gebruik, het begrip en het beheer van informatie. Volgens schattingen van IDC besteden informatiewerkers 2,5 uur per dag, oftewel 30% van hun werktijd, aan het zoeken naar informatie. Andere onderzoeken van Ford Motor en AIIM stellen dat informatiewerkers 15-25% van hun tijd besteden aan niet-productieve, informatiegerelateerde activiteiten. Al deze tijd wordt niet besteed aan het uitvoeren van taken die waarde hebben voor de organisatie, zoals het evalueren van personeel, het analyseren van de verkoop, budgetteren, forecasten, projectplanning of interactie met klanten. Organisaties kunnen er substantieel voordeel van hebben als hun kundige, ervaren medewerkers meer tijd kunnen besteden aan taken

4 met een hoge waarde, en minder tijd en energie hoeven te stoppen in het opsporen van de juiste versie van een document, het verwerken van feedback van teamleden die niet goed waren ingevoerd in het samenwerkingsproces, reizen of het regelen van logistieke zaken ten behoeve van een groepsvergadering. Microsoft gelooft dat het vermogen van organisaties om veranderingen, onzekerheden en kansen die de wereldwijde economie voortbrengt te omarmen, direct gerelateerd is aan het bieden van krachtige voorzieningen aan informatiewerkers op alle niveaus van de organisatie. Dit houdt meer in dan alleen het beschikbaar stellen van meer software en meer training. Het betekent ook dat het hen gemakkelijker wordt gemaakt om hun eigen talenten, ervaring en beoordelingsvermogen te benutten in situaties waarin ze daadwerkelijk iets kunnen toevoegen. Het betekent dat het samenwerken met collega s op de gang of aan de andere kant van de wereld net zo natuurlijk wordt als alleen werken. Het betekent veilige, alomtegenwoordige en ongehinderde toegang tot informatie. Het betekent het eenvoudiger wordt om bergen van ruwe gegevens om te vormen tot intelligente informatie en de kloof tussen simpele informatie en productieve actie wordt gedicht. Software is in dit proces een centraal instrument. Het kan artsen helpen om patiënten op effectievere wijze en tegen lagere kosten te helpen. Het kan winkeliers helpen om de winkelbeleving te optimaliseren en te personaliseren en tegelijkertijd de efficiëntie te maximaliseren door middel van verfijnde sturing door het management. Het kan informatiewerkers in iedere rol helpen om de stress van informatieoverlading te verminderen en een niet eerder bereikt inzicht bieden in de enorme hoeveelheden informatie en deze omzetten in inzicht en actie. Microsoft wil organisaties helpen om deze voordelen te realiseren. Bestaande en toekomstige versies van Microsoft Office breiden de traditionele reeks hulpmiddelen voor documentcreatie en -analyse voor persoonlijke productiviteit uit om een groei van de productiviteit van de organisatie te realiseren. We kijken nauwlettend naar de sociale, economische en demografische trends waar onze klanten de komende acht tot tien jaar mee te maken krijgen, alsook naar veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en technologie. Hoewel een deel van dit denkwerk nog niet is opgenomen in formele productstrategieën, heeft het al wel invloed op de manier waarop we de versterking van informatiewerkers in het tweede decennium van de 21 ste eeuw willen benaderen. Trends op het werk Technologische innovatie vindt niet in een glazen huisje plaats. De flexibele onderneming gebruikt technologie in reactie op veranderende omstandigheden op de markt, op de arbeidsmarkt, in de economie en in de maatschappij in zijn geheel. Terwijl bepaalde aspecten van de toekomst altijd onzeker zullen blijven totdat ze plaatsvinden, geven andere trends duidelijk de bredere kaders en uitdagingen aan die het zakelijke landschap de komende vijf tot tien jaar zullen bepalen. Economische transformatie: De overgang van een op productie gebaseerde economie naar een op services gebaseerde economie, die zich nu in de ontwikkelde delen van de wereld voltrekt, zal accelereren. Als onder druk van kosten de winstgevendheid wegvloeit van activiteiten die gemakkelijk kunnen worden geautomatiseerd, uitbesteed of naar goedkopere landen kunnen

5 worden verplaatst, zal het concurrentievoordeel toenemen bij die bedrijven die ideeën in waarde weten om te zetten: intellectueel eigendom, procesinnovatie, strategische inzichten en personalisering van services. In deze omgeving winnen die organisaties die nieuwe manieren vinden om informatiewerkers te versterken met hulpmiddelen die hun menselijke talenten vergroten en hen organisch verbinden met een informatiestructuur die hen in staat stelt om hun rol in de context van grotere strategische doelen te begrijpen, de juiste mensen te vinden en daarmee samen te werken en de beschikbare gegevens op de best mogelijke manier te gebruiken bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van hun werkzaamheden. Eén zakelijke wereld. Politieke en economische dynamiek voegt de wereld samen tot één enkele, wereldwijde markt, een wereldwijde pool van werknemers, wereldwijde klanten, partners en leveranciers. Samenwerking over tijdzones, organisaties en firewalls heen zal gemeengoed worden. Organisaties zullen zich voor de uitdaging gesteld zien om de veiligheid en betrouwbaarheid van hun intellectueel eigendom te handhaven in een omgeving van toenemende, gezamenlijke innovatie en over de hele wereld verspreide werknemers, bestaande uit mobiele en thuiswerkers die met het bedrijf zijn verbonden door een scala aan niettraditionele werknemersovereenkomsten. Altijd online, altijd verbonden. De uitdagingen van de altijd online, altijd verbonden wereld zijn het veranderen van informatie in inzichten; het beheren van tijd en het gericht blijven op taken met hoge prioriteit; het vinden van de juiste informatie en het in contact komen met de juiste mensen in een organisatie, via het beste kanaal; het op één lijn blijven met collega s; en het beheren van de balans tussen werk en gezinsleven. Dit soort uitdagingen vereist een nieuwe generatie van hulpmiddelen voor het werken met informatie: hulpmiddelen die het eenvoudiger maken in plaats van complexer en veel van de eenvoudige taken en beslissingen automatiseren die op dit moment het leven van informatiewerkers in wanorde brengen en hun tijd verspillen. De transparante organisatie. De systemen die organisaties flexibeler maken, zorgen er ook voor dat deze organisaties meer rekenschap moeten afleggen. Overheden, markten en consumenten eisen inzicht in interne processen om zeker te stellen dat ondernemingen opereren in overeenstemming met hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de wet, het vertrouwen en het publieke, en dat de enorme hoeveelheden persoonlijke gegevens die worden verzameld, niet worden gebruikt om privacyrechten aan te tasten. De praktijk heeft uitgewezen dat het balanceren tussen het voldoen aan verplichtingen enerzijds en vertrouwelijkheid anderzijds een moeilijke en kostbare kwestie is. Nieuwe technologieën kunnen helpen door organisaties verfijndere controle te geven over het verzamelen, beheren en beveiligen van hun interne gegevens op een zodanige manier dat de onderneming minder wordt belast. Dit zal niet alleen resulteren in verbeterde mogelijkheden om leiding te geven in een door regelgeving gedomineerd klimaat, maar ook in betere inzichten in organisatorische processen: inzichten die kunnen worden gebruikt als terugkoppeling voor continue verbetering en optimalisatie van processen. NetGen ontmoet Baby Boom. Voor degenen die de hulpmiddelen en gebruiken van het informatiewerk van vandaag maar net kunnen bijhouden, is de waarde van een aantal van deze ontwikkelingen misschien moeilijk te begrijpen. Maar voor de medewerkers die de innovatie en productiviteitsgroei van morgen zullen leveren, zal deze technologie niet alleen geen verrassing zijn, het zal een positieve verwachting zijn. De net-generatie die nu volwassen wordt, heeft zijn hele leven doorgebracht in het digitale tijdperk. Deze generatie pakt de nieuwe

6 informatietechnologie snel op en voelt zich niet alleen prettig bij, maar verwacht ook samenwerking met anderen en kan multitasken op een manier die voor velen onwaarschijnlijk lijkt. , het Internet, levensechte, realtime, interactieve spellen, instant messaging en mobiele apparaten zijn voor de kinderen van nu net zo gewoon als de telefoon, de televisie en de ballpoint waren voor de vorige generatie. Op basis van wat we weten over het sociologische profiel van net-gens, zullen veel van deze De toekomst van het Microsoft Office System Bij het ontwikkelen van toekomstige versies van het productiviteitsplatform van de volgende generatie, richt Microsoft zich op het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden op vijf belangrijke gebieden: Individuele Impact: Met de volgende versies van de Office Systemproducten, -servers en -services kunnen informatiewerkers zich richten op hun eigenlijke taken en hen helpen om effectievere, professionele documenten te creëren. Verbeteringen op het gebied van extranettoegang en laptopsynchronisatie zullen het voor mobiele en offline gebruikers makkelijker maken om zakelijke informatie te benaderen. En een uitgebreid takenbeheersysteem zal gebruikers helpen bij het beheren van hun persoonlijke taken en hun team- en projecttaken. Samenwerking: Instant messaging, telefoneren en vergaderen zullen convergeren in een omgeving die informatiewerkers eenvoudige en flexibele toegang verschaft tot al hun communicatiemiddelen, met een veilige infrastructuur die het gehele proces van samenwerking op één plaats archiveert. Werkruimtes voor samenwerking zullen eenvoudig zijn op te zetten en te gebruiken met collega s, partners en klanten voor het creëren van documenten, het werken aan projecten en het vinden en gebruiken van zakelijke informatie. Kennis en inzicht: Betere visualisatie van data en hulpmiddelen voor analyse zullen trends, patronen en uitzonderingen die zijn begraven in gegevensbergen zichtbaar maken, zodat informatiewerkers vanuit verschillende opslagplaatsen en diverse intelligente zoekacties kunnen vinden wat ze nodig hebben. Deze hulpmiddelen zullen informatiewerkers ook in staat stellen om mensen met bepaalde expertise te vinden en over de grenzen van organisaties heen met hen in contact te komen, waardoor mensen, systemen en data sneller kunnen worden samengebracht om te reageren op uitdagingen en om kansen te benutten. Levenscyclus van de bedrijfscontent: Ondernemingen zullen op efficiënte wijze kunnen samenwerken om op veilige wijze content te creëren, volgen, beheren en distribueren naar klanten en partners en personen binnen de ondernemingen. Ze zullen in staat zijn om op één enkele, geïntegreerde architectuur te standaardiseren voor het beheer van content en documenten die richtlijnen bevatten voor centrale controledistributie, toegang en opslag. Dit betekent dat ze informatie kunnen geven aan iedereen in de organisatie en de risico s dat deze niet overeenstemt of niet klopt kunnen reduceren. Informatieoplossingen en IT-fundamenten: Open XML-standaarden en kant-en-klare tools voor snelle ontwikkeling zullen ontwikkelaars binnen bedrijven in staat stellen om applicaties te bouwen en uit te breiden met zakelijke systeeminformatie en een geïntegreerde werkstroom. Het zal voor organisaties gemakkelijker zijn om selfservice en elektronische formulieren te bieden. Real-timefeedbacktechnologie zal de kwaliteit van zowel applicatiecode als online helpcontent op continue basis verbeteren. Voorzieningen voor veiligheid en privacy en software-updates zullen alle zijn uitgerust met nieuwe methoden voor verbeterde veiligheid, betrouwbaarheid en beheersbaarheid. medewerkers waarschijnlijk verrassende toepassingen vinden voor de nieuwe technologie, wat zal resulteren in spannende veranderingen die we vandaag de dag onmogelijk kunnen voorspellen. Concurreren om talent op een krimpende arbeidsmarkt. Omdat demografische cijfers voor de komende 50 jaar een ouder wordende, krimpende pool van arbeidskrachten laten zien, is het essentieel om de productiviteit van de beschikbare medewerkers te maximaliseren. Concurrentie om talent zal hevig zijn. De mogelijkheden om jonge medewerkers het soort hulpmiddelen en technologie te bieden dat voldoet aan hun verwachtingen en hun werk productief en lonend maakt, en tegelijkertijd oudere medewerkers te voorzien van toegankelijke hulpmiddelen die hun ervaring en vaardigheden optimaal benutten, zal onder werkgevers een belangrijke onderscheidende factor worden. De manier waarop we zullen werken Als het fundament onder organisaties in de nieuwe wereld van werken verandert, is het niet meer dan logisch dat de hulpmiddelen die informatiewerkers gebruiken in hun werk mee ontwikkelen, om te kunnen voorzien in nieuwe behoeften en nieuwe mogelijkheden te kunnen bieden. De traditionele creatie-, analyse- en communicatiehulpmiddelen blijven relevant, maar zijn op zichzelf niet langer goed genoeg om informatiewerkers in staat te stellen om hun bijdragen te maximaliseren of zich aan te passen aan een stortvloed van nieuwe data.

7 Nu al worden oplossingen voor informatiewerk dieper geïntegreerd met netwerkinfrastructuur, zijn ze beter in staat om kritische functies zoals het beheer van informatierechten te ondersteunen en worden ze uitgebreid om rijkere communicatie- en samenwerkingskanalen te bieden voor teams en organisaties. Kijkend naar de komende paar jaar, zien we voor organisaties van iedere omvang mogelijkheden om de impact van werknemer en werkgroep te maximaliseren en informatie te beheren en te beveiligen in de zakelijke omgeving van vandaag. Microsoft investeert in vijf belangrijke ontwikkelingen om medewerkers en organisaties te voorzien van de middelen die zij nodig hebben om te concurreren en te winnen in een omgeving die steeds sneller verandert (Zie het kader De toekomst van het Microsoft Office System voor meer informatie hierover.) Als we verder kijken, over de volgende generatie hulpmiddelen heen, verwachten we dat technologieën die zich op dit moment in het vroegste stadium van onderzoek en ontwikkeling bevinden of deel uitmaken van kostbare en gespecialiseerde applicaties, merkbaar aanwezig zullen zijn in de basisset van hulpmiddelen van informatiewerkers. De informatiewerkapplicaties van het volgende decennium zullen gebouwd zijn op de hulpmiddelen voor gekoppelde productiviteit van vandaag. Ze zullen zijn uitgerust met nieuwe lagen van intelligentie die de belasting van overbelaste informatiewerkers verminderen en die organisaties ongekend inzicht, controle en flexibiliteit verschaffen. Patroonherkenning, rijke metadata voor het labelen en volgen van informatie en fysieke objecten, nieuwe, op services gebaseerde standaarden voor samenwerking tussen organisaties, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van computers en beeldschermen, en zelfadministrerende, zichzelf configurerende softwareapplicaties zullen worden samengevoegd om de komende tien jaar slimmere, simpelere, overal beschikbare en betrouwbare oplossingen voor informatiewerk te ontwikkelen. Het reduceren van informatieoverlading: Een belangrijke consequentie van het altijd online zijn voor de persoonlijke productiviteit, is de uitdaging om prioriteiten te stellen, te focussen en zonder onderbrekingen te werken. Voorheen bestond er een oplossing voor dit probleem: de assistent(e) die de agenda bijhield, materialen voor vergaderingen voorbereidde, routinekwesties afhandelde en de administratieve details regelde, die sindsdien rechtstreeks op het bord van de informatiewerkers terecht zijn gekomen. Tegenwoordig kan software een deel van dit soort zaken afhandelen, maar zelden met het beoordelingsvermogen en het contextbewustzijn dat mensen kenmerkt. Dat begint nu allemaal te veranderen. Technologie voor patroonherkenning en aanpasbare filters zullen gebruikmakend van intelligente regels en aangeleerd gedrag binnenkort in staat zijn om informatiewerkers te voorzien van intelligente agenten die veel van de routinematige zaken automatiseren. Deze agent zal het vermogen hebben om de behoeften van de informatiewerker te leren kennen en geïntegreerde informatie te leveren op basis van een logische context. Deze nieuwe technologie zal op basis van het sociale netwerk, de hiërarchie van zakelijke partners en de belasting van de gebruiker automatisch weten welke telefoongesprekken doorgelaten moeten worden en welke e- mails prioriteit moeten krijgen. Doordat de softwareapplicatie leert (of wordt getraind op) wat de wensen van de individuele gebruiker zijn, weet hij bijvoorbeeld dat een gebruiker tijdens het schrijven van een memo met een krappe deadline niet gestoord mag worden door telefoongesprekken of s, tenzij deze afkomstig zijn van een manager of een echtgenoot.

8 Het managen van communicatiekanalen. Nieuwe en bestaande technologieën zullen worden gecombineerd tot oplossingen voor het beheren van geïntegreerde communicatiekanalen, die voorzien in één enkel toegangspunt en consistent zijn over applicaties en apparaten heen. Voice, fax, gestructureerde data, ad hoc communicatie, real time forums en asynchrone communicatie zullen allemaal worden geïntegreerd in één enkele weergave, met directe toegang tot hulpmiddelen zoals spraak-naar-tekst en vertaaldiensten. Je kunt naar de luisteren of je voic lezen, afhankelijk van de omstandigheden. In een zakelijke setting, zullen informatiewerkers vanuit één enkele weergave toegang hebben tot alle data die betrekking hebben op hun werkzaamheden informatie over projecten, vergaderingen, verticale applicaties, contacten en agenda of ze nu achter hun bureau zitten, op de gang staan, onderweg zijn of vanuit huis werken. Aanwezigheid: Nieuwe softwareagenten zullen een verbreding van het begrip aanwezigheid mogelijk maken. Op dit moment bestaat dit idee alleen in rudimentaire vorm, bijvoorbeeld bij de buddy-lijsten van instant messaging (IM), waar IM-gebruikers een pictogram kunnen kiezen dat aangeeft of ze in vergadering zitten of afwezig zijn. Maar aanwezigheid heeft een enorm potentieel waarvan op dit moment nog maar een klein deel wordt benut. Aanwezigheidsinformatie als bijlage bij documenten of werkstroomprocessen kan de lezers snel in contact brengen met auteurs, proceseigenaren en experts om kwesties met betrekking tot klantenservice of andere procesuitzonderingen op te kunnen lossen. Aanwezigheidsinformatie kan ervoor zorgen dat informatie wordt verstuurd via het beste kanaal PC, mobiele telefoon, voic etc om de ontvanger te bereiken of informatiewerkers de mogelijkheid bieden om voor de verschillende communicatiekanalen automatisch hun beschikbaarheidstatus te laten aangeven, zodat hun aandacht niet wordt afgeleid omdat ze op een IM-bericht of moeten reageren. Samenwerking in een team. Op dit moment maakt software het al mogelijk om gezamenlijke werkruimtes te creëren, waar medewerkers veel effectiever kunnen samenwerken dan in het verleden. Teamleden hoeven elkaar niet langer handmatig te updaten over elkaars voortgang, vragen wie de laatste versie van een project heeft zijn overbodig, evenals het rondsturen van documenten, omdat alles zich op één enkele plaats bevindt waar iedereen het kan bekijken en routinematige informatie kan worden geautomatiseerd. De komende tien jaar zullen deze gedeelde werkruimtes veel robuuster worden, meer documentbeheertaken automatiseren en alle bronnen die het team nodig heeft voor de creatie van documenten archiveren, samen met de documenten zelf, in één enkel, logisch informatiecentrum als opslagloods van institutionele kennis. Deze informatiecentra zullen zowel live data als documenten opslaan op manieren die organisaties die verspreid zijn over meerdere tijdzones en geografische regio s belangrijke voordelen opleveren. Camera s in vergaderzalen zullen vergaderingen automatisch op video vastleggen en de beelden opslaan, zodat deze later kunnen worden bekeken door personen die er niet bij konden zijn of door mensen die informatie zoeken over een onderwerp dat tijdens de vergadering aan de orde is geweest. Een serie camera s midden op de tafel zal worden gestuurd door richtingsgevoelige microfoons die lokaliseren wie het woord heeft, en een foto van de spreker laten zien. Iedereen die via videoconferentie aan de vergadering deelneemt, zal op dezelfde wijze in beeld worden gebracht op het moment dat zij spreken. Aantekeningen op een white board zullen automatisch elektronisch worden bewaard, per verstuurd aan de deelnemers en samen met de video van de vergadering worden opgeslagen.

9 Samenwerking tussen organisaties. Software in de vorm van webservices stelt ondernemingen in toenemende mate in staat om informatie met partners te delen, door afspraken te maken over de wijze waarop data worden gestructureerd, gedeeld en beveiligd. Hierdoor lijkt het voor de medewerkers van betrokken ondernemingen alsof het gehele toeleveringsproces zich onder één dak bevindt. Een medewerker kan direct uitzoeken of een leverancier een onderdeel op voorraad heeft, wat de prijs ervan is en wat de levertijd is. Medewerkers hoeven aankooporders en facturen niet langer handmatig op elkaar af te stemmen. Ze hoeven rekeningen niet af te drukken en per post te versturen. Het elektronisch uitwisselen van informatie zal een enorm deel van de informatie-uitwisseling waar informatiewerkers zich vandaag de dag mee bezighouden, elimineren. Het vinden van de juiste informatie. Iedere topmanager vraagt wel eens om informatie die niet eenvoudig terug te vinden is in de data-archieven van de onderneming. Bijvoorbeeld de CEO van een retailorganisatie die wil weten wat de winstgevendheid is van een bepaald product, maar de onderneming berekent de winstgevendheid alleen op afdelingsniveau. Vandaag de dag moet er een specialist aan te pas komen die handmatig in de data gaat graven. Het is mogelijk, maar het is traag, moeilijk en duur. In de loop van de tijd zullen systemen zich zodanig ontwikkelen dat zij informatie automatisch kunnen organiseren en beheren. Een nieuwe laag van contextgevoelige diensten zal gebruikers flexibelere en intuïtieve manieren verschaffen om informatie te beheren die op dit moment nog opgeslagen is in starre data-indelingen en bestandshiërarchieën. Informatiewerkers zullen niet langer gefrustreerd raken door het In welke map heb ik dat gestopt? -probleem, of moeten proberen te denken als een database om de juiste resultaten uit een zoekvraag te krijgen. De software zal intelligentie en contextgevoeligheid gebruiken om deze kunstmatige beperkingen van de mogelijkheden om informatie te zoeken, op te slaan en terug te vinden, op te heffen. Deze nieuwe soort van intelligentie hangt samen met de uitbreiding van de mogelijkheden van metalabels: de informatie die meereist met data om zoekmachines in staat te stellen deze onder verschillende omstandigheden te vinden. Vandaag de dag moeten databaseontwerpers bij het creëren van label- en indelingssystemen proberen te anticiperen op alle mogelijke soorten van gebruik en context van de data. Maar zelfs goed gestructureerde systemen zullen tegen grenzen aan gaan lopen. Denk bijvoorbeeld aan je database met digitale muziekbestanden: ongetwijfeld zitten daar een paar nummers in die niet in een van de bestaande genrecategorieën passen en je systeem biedt geen mogelijkheden om een nieuw veld toe te voegen. Hoe vaker dit gebeurt, hoe geringer het nut van je database is en hoe minder vertrouwen je erin zult hebben dat een zoekvraag complete en snelle resultaten oplevert. Toekomstige technologieën zoals patroonherkenning zullen helpen om labels up-to-date te houden en aan te vullen, doordat zij de onderliggende betekenis van een document herkennen en informatie op basis van behoefte en relevantie kunnen leveren aan de juiste partijen. Dit zal de wijze waarop we denken over het vinden van informatie compleet veranderen. Het ontdekken van trends voor Business Intelligence. Technologie voor patroonherkenning en geavanceerde algoritmen zullen de miljoenen gigabytes aan data doorzoeken om trends te identificeren die een menselijke analist zou missen. Informatie die belangrijke correlaties weergeeft (volgens de businessregels van het systeem) zal tevoorschijn komen bij analisten en in geautomatiseerde systemen binnen de onderneming, zodat er actie op genomen kan worden. De software zal ervoor zorgen dat acties die veranderingen tot gevolg hebben in andere

10 werkprocessen automatisch in deze systemen worden doorgevoerd, waardoor de totale onderneming flexibeler wordt en beter kan reageren op informatie die de kern raakt. Een vrachtwagenbedrijf zou bijvoorbeeld de snelheid en de brandstofefficiency van het wagenpark kunnen optimaliseren met software die automatisch het geografische informatiesysteem, de weersverwachting en de verkeersinformatie doorzoekt en daar het gewicht van de ladingen en de rijstijl van de individuele chauffeurs overheen legt, om zo voor iedere vracht de beste route en het beste schema te bepalen. Software zal informatie over producten, ondernemingen, of allerlei andere zaken waar een medewerker op zoek naar zou kunnen zijn, met elkaar in verband kunnen brengen. In de loop van de tijd zal de software leren welke informatie een informatiewerker gebruikt en zijn zoekacties daarop aanpassen. De gebruiker zal bovendien in staat zijn om verkeerde opvattingen die de software heeft over wat hij wil zien, te corrigeren. Voor het nieuwe werken zullen zakelijke rapporten niet langer een statische verzameling cijfers zijn die de beoordeling van degene die ze heeft verzameld weerspiegelt. In plaats daarvan zal ieder rapport een ingang bieden tot het onderwerp dat erin aan de orde komt. Het rapport zal links bevatten naar alle onderliggende data, alsmede hulmiddelen om door alle rapporten die in het rapport zijn samengevat te navigeren. Een manager hoeft niet langer een reeks telefoontjes te plegen over een onregelmatigheid in het rapport. Als bijvoorbeeld de omzetcijfers in een samenvatting een gegeven bevatten dat sterk afwijkt van de norm, zal de software het buitenbeentje automatisch markeren. Inzichten gebruiken om de gestructureerde werkstroom te optimaliseren. Wat geldt voor gestructureerde datasystemen, geldt ook voor gestructureerde zakelijke processen. Vandaag de dag zijn computers normaal gesproken niet in staat om een probleem te ontdekken in een gestructureerd proces, behalve onder zeer specifieke omstandigheden. In feite zullen veel applicaties de fout (bijv. een dubbel record in een database dat maar één letter verschilt) juist herhalen of doorgeven totdat er iets gebeurt dat de fout onder de aandacht brengt van een menselijke gebruiker (bijv. de klant klaagt over het ontvangen van dubbele mailings). Applicaties zullen in de meeste gevallen ook geen fouten terugvinden die buiten gesloten systemen liggen bijvoorbeeld een fout telefoonnummer op een website, waardoor er geen respons komt op een aanbieding. In het decennium dat voor ons ligt, zullen de hulpmiddelen van informatiewerkers een alles omvattende benadering hebben van werkstromen, en data en metrische gegevens met betrekking tot zeer specifieke activiteiten aanleveren om fouten sneller en gemakkelijker te kunnen ontdekken. Slimmere werkstroomhulpmiddelen zullen gebruikmaken van patroonherkenning en macht van het bewijs -logica om te leren om procesuitzonderingen met vage grenzen (denk aan herhaaldelijke klachten van klanten over dezelfde servicekwestie, of geregelde onderschatting van de voorraad, etc.) te identificeren en deze routeren naar de plek waar ze opgelost kunnen worden. Dit kan de frustratie, de verloren tijd en het foutenpercentage vanwege verbroken processen en het uitvallen van systemen aanzienlijk verminderen. Een geïntegreerde omgeving die begrijpt welke informatie nodig is om te slagen, helpt informatiewerkers om hun aandacht te richten op topprioriteiten en verschaft hen inzicht in patronen die ze anders pas na dagen zouden zien of zelfs helemaal zouden missen.

11 Een blik in de toekomst Deze technologieën en trends op het gebied van isolatie zijn interessante indicatoren van nieuwe mogelijkheden. De volgende alinea s geven een completer beeld van de wijze waarop deze ontwikkelingen in software en hardwaretechnologie gecombineerd zullen worden om nieuwe mogelijkheden te creëren voor ondernemingen voor het verlagen van hun kosten en het vergroten van hun waarde voor klanten en aandeelhouders. Scenario 1: Controle- en Procesautomatisering: Gezondheidszorg In 2004 kostte de gezondheids- en welzijnszorg in Nederland bijna 60 miljard euro. Het verbeteren van de productiviteit en de efficiëntie in de zorgverlening is dan ook van zeer groot economisch belang voor patiënten, zorgaanbieders en financiers. Het is bovendien belangrijk om de resultaten binnen de gezondheidszorg te verbeteren, de toegankelijkheid vergroten en mensenlevens te redden. De inzet van informatietechnologie leidt op dit moment al tot resultaten. Instant messasing, e- mail en omgevingen waarbinnen applicaties kunnen worden gedeeld, verminderen de noodzaak tot reizen en persoonlijke consulten. Mobiele oplossingen maken het mogelijk bij het bed van de patiënt makkelijk toegang te krijgen tot informatie. En hulpmiddelen voor beter informatiebeheer maken een efficiënter ontwerp van formulieren, werkruimtes voor teams en presentatie van gegevens uit gesloten, leverancierseigen systemen mogelijk in beter geïntegreerde, gebruikersvriendelijke formaten. Elektronische medische dossiers vormen de eerste stap in het realiseren van verbeterde medische productiviteit. Volgens schattingen zou een wijdverbreid gebruik van gestandaardiseerde elektronische dossiers op zichzelf al 20% van de totale kosten van gezondheidszorg kunnen besparen.ook kan hierdoor het alarmerende aantal medische fouten worden teruggebracht en de kwaliteit van de gezondheidszorg drastisch worden verbeterd. Het automatiseren en versnellen van taken: Technologie voor patroonherkenning zal een groot deel van de mentale stappen die medewerkers nu zelf moeten nemen automatiseren. Welke documenten heb ik nodig voor mijn afspraak van uur? Is dit de meest recente bloedtest? Slimme documenten en ontwikkelingen op het gebied van aanwezigheidsinformatie die eerder in deze whitepaper aan de orde zijn gekomen, zullen gebruikers in staat stellen om andere personen binnen de gezondheidszorg die moeten worden geconsulteerd in verband met een beslissing te identificeren, en vervolgens automatisch bepalen wat de snelste manier is om met hen in contact te komen. Vandaag de dag besteden verplegers slechts 25% van hun tijd aan persoonlijke patiëntenzorg: het grootste deel van hun tijd gaat zitten in administratieve zaken of het zoeken naar informatie. Aangepast filteren op basis van machineleren en patroonherkenning zal het binnenkort mogelijk maken om een groot deel van deze activiteiten te automatiseren, waardoor taken zoals afspraken maken, dossiers zoeken en statusrapporten maken eenvoudiger worden. Nieuwe mogelijkheden voor data-invoer zullen ervoor zorgen dat medische professionals op gemakkelijkere en natuurlijkere wijze met informatiesystemen kunnen werken. Deze systemen omvatten natuurlijke taal- en spraakherkenning voor gegevensinvoer en dicteren, biometrische authenticatie ten behoeve van beveiliging en eenmalig inloggen, het vastleggen van digitale

12 beelden die zijn gekoppeld aan chirurgische instrumenten en slimme medische omgevingen die omgevingscondities kunnen vastleggen en aanpassen. Realtime controle op afstand. Monitoren van de volgende generatie, of zelfs ingebrachte of geïmplanteerde RFID (radio frequency identification) apparaten kunnen realtime informatie verschaffen over de gezondheid van de patiënt, de kwaliteit van de medicijnen bewaken, de dosis van medicijnen reguleren en met andere IT-voorzieningen binnen of buiten de patiënt communiceren om fouten te reduceren, verplegers en artsen te assisteren en data te leveren voor een nauwkeurigere diagnose en behandeling. Patiënten buiten het ziekenhuis kunnen op afstand gevolgd worden, waarbij in een noodsituatie automatisch hulp wordt gestuurd. Vanuit het perspectief van de patiënt: Bij aankomst in de kliniek of het ziekenhuis gebruikt de patiënt een biometrisch identificatiesysteem om toegang te krijgen tot zijn vertrouwelijke, elektronische, medische dossier. Het ziekenhuispersoneel, uitgerust met handheld apparaten, heeft toegang tot alle relevante informatie over de patiënt op het gebied van gezondheidszorg en de software zal voorzorgsmaatregelen aangeven met betrekking tot bijvoorbeeld allergieën of wisselwerking tussen medicijnen om de kans op fouten te reduceren. Als de verpleger controles uitvoert met instrumenten, wordt de informatie automatisch toegevoegd aan het dossier van de patiënt, en niet handmatig. Dit scheelt veel tijd en vermindert het risico op fouten. Artsen kunnen specifieke patiëntinformatie heel eenvoudig vergelijken met de dossiers van de miljoenen anderen in het systeem om in te zoomen op een mogelijke diagnose en een behandeling adviseren op basis van behandelingen die in de praktijk het meest succesvol zijn gebleken. Overal in het ziekenhuis communiceren systemen achter de schermen met elkaar om tests te coördineren, operatiekamers te reserveren, teams samen te stellen en resources te volgen. Deze systemen variëren van de handheld van de arts tot en met het betalingssysteem van de verzekeraar en de apotheken die de patiënt zijn medicijnen leveren, allemaal achter een robuust schild van encryptie en beveiliging op document/datarecordniveau en bescherming van de privacy van de consument. De virtuele operatiekamer: Enkele krachtige mogelijkheden voor aanwezigheid op afstand voice, data en het realtime delen van applicaties worden op dit moment al gebruikt om betere gezondheidszorg te leveren in gebieden waar medisch deskundigen schaars of ongelijkmatig verdeeld zijn. Er komt technologie beschikbaar ter ondersteuning van virtuele operatiekamers, waar artsen op afstand operaties kunnen uitvoeren met behulp van natuurlijke-gebareninterfaces voor het aansturen van servobediende instrumenten, terwijl de toestand van de patiënt via het netwerk realtime gecontroleerd kan worden. Vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt om artsen in staat te stellen op afstand samen realtime operaties uit te voeren. De bewegende beelden die deze applicaties opslaan kunnen vervolgens worden gebruikt om de volgende generatie medische experts op een levensechte manier en met gebruik van gedetailleerde informatie op te leiden. Privacy en beveiliging in het zorgsysteem: Een van de grote struikelblokken bij de acceptatie van IT-oplossingen op netwerken binnen de gezondheidszorg is de mogelijkheid om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van patiënteninformatie te behouden. Technologie voor Information Rights Management (IRM), momenteel in ontwikkeling, adresseert dit probleem door het beheer van rechten met betrekking tot content op een gedetailleerder niveau mogelijk te maken. Individuele onderdelen van documenten, cellen van spreadsheets en velden in datarecords zouden kunnen worden uitgerust met een label dat aangeeft dat de informatie

13 verborgen moet blijven voor gebruikers die niet over de juiste veiligheidscertificaten beschikken. Hierdoor is het mogelijk om met één enkel document zowel algemene als specifieke doelgroepen van de voor hen toegankelijke informatie te voorzien. Er kan één enkele set van IRM-richtlijnen worden gehanteerd die voor eindgebruikers transparant zijn, doordat ze uitgaan van het identiteitsbeheerprofiel van de gebruiker en de bijbehorende rechten. Biometrie zal in de beveiligings- en privacyrichtlijnen van toekomstige hulpmiddelen voor informatiewerkers een steeds grotere rol gaan spelen, waarmee het ongemak en de concessies van systemen op basis van wachtwoorden tot het verleden behoren. Met de ontwikkeling van deze hulpmiddelen zal het bij authenticatie steeds minder nodig zijn om credentials expliciet te overleggen (dwz gebruikersnaam en biometrische gegevens in te voeren). In plaats daarvan zullen applicaties biometrische informatie op impliciete wijze verzamelen tijdens een routineactie met het systeem en gebruikmaken van patroonherkenning op basis van een weging van bewijs om gebruikers te authentiseren zonder hen tijdens hun werkzaamheden te storen. Het komende decennium zullen de geavanceerde applicaties en de computerkracht die onderzoekers onder meer in staat stelden om het menselijke genoom in kaart te brengen en de medische wetenschap vooruit te helpen, binnen het bereik komen van de grote aanbieders, kleine laboratoria, ziekenhuizen en apotheken. De migratie van deze functies van zeer gespecialiseerde en dure systemen naar het standaard informatiewerkersplatform, brengt de belofte van geïndividualiseerde behandeling binnen bereik en creëert nieuwe, waardevolle op informatiewerk gebaseerde functies. Gezondheidszorg draait tot nu toe voornamelijk op menselijke expertise. IT-hulpmiddelen ontwikkelen zich echter zodanig dat zij medisch deskundigen in staat zullen stellen om meer productieve uren te besteden aan de zorg. Informatiewerkers binnen de gezondheidszorg zullen meer controle krijgen over hun tijd, terwijl de samenwerking en de communicatie met collega s zullen vereenvoudigen. Scenario 2: Het vergroten van de winstgevendheid in een retailomgeving Eén ding dat alle ondernemingen gemeen hebben is de focus op het vergroten van omzetgroei en winst. De komende jaren zal software ondernemingen helpen om de manier waarop zij dit doen en de manier waarop zij zaken doen met hun klanten te hervormen. Met innovatieve, nieuwe technologieën zullen bedrijven betere methodes kunnen ontwikkelen om markttrends te volgen en daar hun voordeel mee te doen, nieuwe manieren vinden om te voorzien in behoeften van consumenten en in staat zijn om ervaringen op maat te creëren die zijn afgestemd op de verwachtingen van individuele klanten. De retailbranche biedt een goed voorbeeld van hoe dit allemaal samen kan komen. Nieuwe technologieën zoals RFID, samenwerking, naadloze mobiliteit, biometrie, locatiebewustzijn en voorspellende analyse zullen overal aanwezig zijn. Retailers zullen de mogelijkheid hebben om op kerngebieden binnen hun onderneming de waarde te vergroten door werkzaamheden te stroomlijnen, de efficiëntie van werknemers te maximaliseren en de klantervaring te differentiëren. Winkelbeleving van klanten: Terwijl Anita van de parkeerplaats naar de ingang van de winkel loopt, klapt zij haar smartphone open en kijkt op haar boodschappenlijst. Ze gaat de winkel binnen en wordt onmiddellijk door het draadloze netwerk van de winkel verwelkomd en herkend

14 als een loyale klant. Haar lijst is zo opgezet dat deze is afgestemd op de indeling van de winkel. Lopend door de winkel ziet ze een realtime kassabon van de boodschappen in haar met RFID uitgeruste winkelwagen en kan ze snel de boodschappen vinden die ze zoekt. Aanbiedingen afgestemd op haar productvoorkeuren, aankooppatronen en fysieke locatie in de winkel worden op relevante momenten aangeboden. Posters en borden uit het verleden zijn vervangen door goedkope, flexibele displays die boven de paden hangen of op pilaren zijn bevestigd. Prijslabels op de schappen zijn digitale stripdisplays in kleur, die een enorme hoeveelheid informatie bieden. Als de klant interesse heeft in een product kan zij een handheld apparaat gebruiken om een foto te maken van de barcode of het RFID-label lezen om reacties van gebruikers, productinformatie of zelfs allergiewaarschuwingen te verkrijgen. Als ze ondersteuning van iemand nodig heeft, dan is hulp slechts één klik van haar verwijderd. Als ze alles wat ze nodig heeft, heeft gevonden en ingepakt, dan kan ze afrekenen door bij het verlaten van de winkel eenvoudigweg over de betaaldrempel te stappen. Haar smartphone laat zien wat het totaalbedrag is van de inhoud van haar winkelwagen alsook de kortingen die ze heeft gekregen. De betaling wordt bevestigd met een klik op een knop en ze staat weer buiten. Werknemersbeleving: Dirk, de winkelmanager, loopt door de winkel met zijn penbestuurde handheld apparaat in de hand. Met snelle, draadloze netwerken, realtime data en een keur van samenwerkinghulpmiddelen onder handbereik, is hij niet langer gebonden aan de backoffice. Hij weet wanneer klanten met een hoge waarde de winkel binnenkomen of assistentie nodig hebben. Hij kan de locatie en beschikbaarheid van winkelmedewerkers controleren en de klantenstroom volgen. Gedurende de dag krijgt Dirk door het systeem gegenereerde suggesties voor nieuwe aanbiedingen of voorraadaanvullingen, waarop hij direct kan reageren. Met toegang tot bedrijfsinformatie, regionale trends en gedeelde virtuele werkruimtes, wordt besluitvorming gestroomlijnd en gecoördineerd. Taken worden automatisch naar werknemers verstuurd en hij kan probleemloos en op uiteenlopende manieren met hen communiceren. In de virtuele werkruimte kunnen formulieren worden gedeeld en schappenplannen worden gewijzigd en geactualiseerd in reactie op koopgedrag van klanten en bewegingspatronen. Prijswijzigingen vanuit het hoofdkantoor worden direct weergegeven op de elektronische labels op de schappen en de voorraad. Ook de toeleveringsketen kan realtime worden gevolgd en bekeken. Ondertussen krijgen de werknemers in de winkel automatisch informatie die voor hun functie en locatie in de winkel relevant is. Sommige taken worden automatisch door het systeem gegenereerd, andere komen van de bedrijfsleider. Een bericht vak leeg of vak bijna leeg vanuit de schappen stuurt hen naar het magazijn met een kaart waarop de locatie van het benodigde artikel staat en een kaart waarop staat aangegeven in welk pad en in welk schap het artikel in de winkel moet komen. Het checken van de identiteit van het artikel heeft niet meer om het lijf dan het bevestigen van de match op een met RFID uitgeruste PDA. De beweging van artikelen van de opslag naar de kassa wordt automatisch gevolgd, zodat voorraadsystemen altijd up to date zijn. Met betere informatie en betere hulpmiddelen voor samenwerking hebben werknemers op de vloer de mogelijkheid om betere klantenservice te bieden, waarbij ze op eenvoudige wijze toegang hebben tot productinformatie. Het plannen van lunchpauzes, het communiceren met werknemers, het onderzoeken van opleidingsmogelijkheden en het bekijken van prestaties uit het verleden kunnen allemaal worden gehaald uit de rondom werkstromen georganiseerde werkruimteportals.

15 Sinds de komst van de barcode heeft technologie niet meer zo n ingrijpende verandering en verbetering van retailactiviteiten in het vooruitzicht gesteld. Digitale informatie is vandaag de dag de drijvende kracht achter verandering en we werken samen met een groot aantal van onze partners in de retailbranche en met klanten aan het onderzoeken van enkele van deze concepten om zo een bijdrage te leveren aan het definiëren van een innovatieprogramma voor de komende tien jaar. Microsoft s betrokkenheid bij informatiewerkers Dit alleszal de manier waarop individuen werken veranderen en hen voorzien van krachtige hulpmiddelen om door de mist van data en content heen te kijken en die informatie te vinden die voor hen en hun werk relevant is. Individuen zullen duidelijker kunnen zien hoe hun werk niet alleen in verband staat met de onderneming, maar met de gehele waardeketen. De organisatie zal in staat zijn om achteraf de samenhang van informatie te bekijken om beter te begrijpen hoe de organisatie nog productiever en effectiever kan functioneren. We kunnen ons voorstellen dat op directieniveau inzichten vanuit business intelligence mensen en processen beter te managen zijn, omdat duidelijk is wat belangrijk is en hoe de verschillende delen van de organisatie bijdragen aan succes. Software zal een belangrijke rol spelen bij het vereenvoudigen van de werkplek. Contextgevoelige weergaven helpen individuele deelnemers, managers en directieleden hun aandacht te richten op de zaken die het belangrijkst zijn voor succes en verschaffen hen betere methodes om actie te ondernemen. Het nieuwe werken belooft duidelijkheid te brengen in chaos en nieuwe vooruitzichten te creëren op innovatie, door nieuwe kansen te scheppen voor samenwerkingsverbanden die over de grenzen van ondernemingen en branches heengaan. Ook kunnen de vaardigheden en inzichten van medewerkers binnen de onderneming optimaal benut worden. In een nieuwe wereld van werken, waar samenwerking, business intelligence en het stellen van prioriteiten voor tijd en aandacht essentiële succesfactoren zijn, moeten de hulpmiddelen die informatiewerkers gebruiken, zich ontwikkelen op manieren die medewerkers, die nu al de druk voelen van alomtegenwoordige toegang en steeds hogere verwachtingen met betrekking tot productiviteit, niet belasten met extra complexiteit. Microsoft gelooft dat de weg uit deze verwarring loopt via integratie, vereenvoudiging en een nieuw soort applicaties en services die op de achtergrond zorgen voor het beheer en die de menselijke mogelijkheden vergroten door vaardigheden met geringe waarde te automatiseren en complexe data inzichtelijk te maken. De beste en meest zekere manier om deze voordelen te realiseren is een doordachte benadering van softwareontwikkeling die voortbouwt op de kennis en ervaring die Microsoft de afgelopen 25 jaar heeft opgedaan met het ontwikkelen van software die is gericht op de productiviteit van informatiewerkers. Software die bovendien is afgestemd op de wensen van onze klanten.. Microsoft is er de afgelopen vijfentwintig jaar voor de informatiewerker geweest en zal de komende jaren het versterken van de informatiewerker in het centrum van zijn productfilosofie blijven plaatsen. We zijn ervan overtuigd dat de verdere ontwikkeling van slimme, eenvoudige, alomtegenwoordige technologie de richting wijst naar een wereld van innovatie en productiviteit waarin de mens centraal staat.

Bill Gates Executive e-mail: NEW WORLD OF WORK, mei 2005

Bill Gates Executive e-mail: NEW WORLD OF WORK, mei 2005 Bill Gates Executive e-mail: NEW WORLD OF WORK, mei 2005 Het Nieuwe Werken De afgelopen 10 jaar heeft software zich ontwikkeld tot een middel dat losliggende eilanden van informatie met elkaar verbindt

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

HAAL TOPPRESTATIES UIT UW TEAM productief werken - slim samenwerken en kennisdelen

HAAL TOPPRESTATIES UIT UW TEAM productief werken - slim samenwerken en kennisdelen HAAL TOPPRESTATIES UIT UW TEAM productief werken - slim samenwerken en kennisdelen SMART@OFFICE www.vxmanagedservices.com Baarnsche dijk 8 3471 LR Baarn Tel: +31 (0)35 30 35 400 info@vxmanagedservices.com

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken Tips & Tricks Inleiding Ricoh helpt u graag beter en makkelijker te werken en leven. Daarom vindt u in deze waaier praktische tips, die u inspireren om uw informatie effectiever te organiseren en te creëren.

Nadere informatie

Word een mobiele onderneming

Word een mobiele onderneming OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Mobiliteit Word een mobiele onderneming Volgens onderzoeksbureau Gartner bedroeg het aantal smartphones wereldwijd vorig jaar zo n 6,7 miljard. En dit jaar zal dat alleen

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Content Management Made Easy

Content Management Made Easy Content Management Made Easy Content management is voor bedrijven van doorslaggevend belang. Het op de juiste manier inzetten van het beschikbare kapitaal en personeel is de sleutel tot een rendabele onderneming.

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Arcadis Case Study In tien weken, 6.000 medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Over Arcadis Arcadis is wereldwijd toonaangevend als ontwerp- en consultancyfirma voor de natuurlijke en

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

COMMUNICATIONS ASSISTANT BROCHURE

COMMUNICATIONS ASSISTANT BROCHURE COMMUNICATIONS ASSISTANT BROCHURE VERBETER TEAM- SAMENWERKING Panasonic Communication Assistant is een reeks productiviteit verhogende UC-toepassingen (Unified Communication) waarbij zakelijke telefonie

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

5 tips voor productievere medewerkers

5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers In contact blijven is cruciaal om niets te missen, waar uw medewerkers ook zijn. Wanneer waren voor het laatst al uw medewerkers

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence.

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. Brochure voor leidinggevenden Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. 2010 Cisco en/of gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

5 tips voor betere klantenservice

5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice Het geheim van goede service is bereikbaarheid overal en altijd Hoe ziet volgens u een contact center er uit? Denkt u ook direct aan

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Vooraanstaand internationaal traumacentrum zorgt voor technologie voor het transformeren van patiëntenzorg. Unfallkrankenhaus Berlin

Vooraanstaand internationaal traumacentrum zorgt voor technologie voor het transformeren van patiëntenzorg. Unfallkrankenhaus Berlin Vooraanstaand internationaal traumacentrum zorgt voor technologie voor het transformeren van patiëntenzorg (Eerste-hulpziekenhuis Berlijn) www.ukb.de 1.000+ medewerkers Duitsland Gezondheidszorg Het is

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

2012 Maximizer Software Inc.

2012 Maximizer Software Inc. Tijd voor en CRM optimalisatie? 3 Regelmatige controles Elke organisatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken... Structuur van de afdelingen Plannen van het account-management Verkoopmethodologieën Bestaande

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV White Label

geen dag zonder een goed CV White Label White Label Als intermediair, detacheringorganisatie of uitzendbureau bestaat uw core business uit het verzamelen, beoordelen en herlabelen van CV s. Met name het herlabelen van CV s is een van de punten

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture

De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture Een groeipad voor het professionaliseren van werken met requirements Edwin Schumacher Managing partner Synergio B.V. e.schumacher@synergio.nl

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Mobiliseer jouw bedrijf. met Microsoft Office 365 MOBILISEER JOUW BEDRIJF MET MICROSOFT OFFICE 365 1

Mobiliseer jouw bedrijf. met Microsoft Office 365 MOBILISEER JOUW BEDRIJF MET MICROSOFT OFFICE 365 1 Mobiliseer jouw bedrijf met Microsoft Office 365 MOBILISEER JOUW BEDRIJF MET MICROSOFT OFFICE 365 1 Laten we eerlijk zijn: de meeste van je klanten en werknemers zijn al mobiel. Elke dag van negen tot

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Aerohive WiFi-netwerken

Aerohive WiFi-netwerken Maak kennis met: Aerohive WiFi-netwerken Inleiding De manier waarop WiFi wordt gebruikt en de eisen die worden gesteld aan een WiFi-netwerk voor organisaties zijn fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe

Nadere informatie

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SimplySo Makes users love Office 365 Met behulp van SimplySo zorgt u ervoor dat uw klanten optimaal gebruikmaken van de intelligente functionaliteiten van Office 365,

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN PRODUCTIEVER DOOR INTEGRATIE VAN COMMUNICATIE KANALEN. OneMinute Management en Advies. F.E. (Edwin) Diender Managing Partner

HET NIEUWE WERKEN PRODUCTIEVER DOOR INTEGRATIE VAN COMMUNICATIE KANALEN. OneMinute Management en Advies. F.E. (Edwin) Diender Managing Partner HET NIEUWE WERKEN PRODUCTIEVER DOOR INTEGRATIE VAN COMMUNICATIE KANALEN F.E. (Edwin) Diender Managing Partner Veranderende werkplek De werkplek is niet langer een fysieke locatie Werken waar je wilt; onafhankelijk

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID U heeft te maken met eisen op het gebied van tracking & tracing. U wilt uw concurrenten voor blijven

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Insurance Government Automotive Finance Energy Healthcare Logistics Mobiliteit van

Nadere informatie

SHARPEN. Empower people to get work done. Make it SimplySo

SHARPEN. Empower people to get work done. Make it SimplySo SHARPEN Empower people to get work done Make it SimplySo Simply So: get work done Aanname: SharePoint online (Office 365) is te complex in gebruik voor MKB bedrijven, zelfs als alleen de basis functionaliteiten

Nadere informatie

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Managementsamenvatting Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Ontdek hoe u scheepsproductiviteit maximaliseert en uw winstmarges optimaliseert MARITIEME PLANNING Vlootplanning en de uitvoering

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala

Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala Elektronisch wachtrijbeheer gecombineerd met digital signage verhoogt de klanttevredenheid en verbetert de

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Intelligente oplossingen

Intelligente oplossingen In het voortdurend veranderende zakelijke klimaat van vandaag de dag is het van cruciaal belang om met medewerkers, klanten en investeerders te kunnen communiceren, waar zij zich ook bevinden. Mshow webconferencing

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie