De FSA heeft een nieuw onderkomen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De FSA heeft een nieuw onderkomen!"

Transcriptie

1 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 De FSA heeft een nieuw onderkomen! AMSTERDAM, RICHARD JONKMAN EN WILLEM ALBERTS Zoals velen van jullie al gemerkt hebben zijn de afgelopen zomermaanden voor de FSA heel wat minder rustig verlopen dan normaal. In verband met plannen van de UvA om de Business School of Economics prominent te huisvesten op de begane grond van het E-gebouw, werd de FSA verteld dat zij haar vertrouwde stek E 0.12 moest verlaten. Het vorige bestuur heeft zich niet eenvoudig laten verjagen en heeft de faculteit nadrukkelijk gewezen op het belang van de FSA. Het vooruitzicht dat de FSA haar goed bereikbare kamer op de begane grond zou verliezen was onacceptabel. Na een aantal onderhandelingen lag er een voorstel op tafel waar beide partijen akkoord mee konden gaan: de FSA kamer zou verplaatst worden naar de 6 e etage van het C-gebouw (C6.07) én om bereikbaar te blijven zou er voor de FSA en de andere gedupeerde verenigingen een gezamenlijke frontoffice gecreëerd worden in de E-hal. Op 11 juli was het dan zo ver: de grote FSA verhuizing. Het oude en nieuwe bestuur waren opgetrommeld om de complete make over op zich te nemen. Na een lange dag van opruimen, weggooien en flink sjouwen was de nieuwe kamer een feit. Het was nog even puzzelen met de ICT, maar met behulp van Sjors van Websolve lukte het om binnen één middag het hele FSA systeem up-and-running te krijgen! Als FSA kunnen we inmiddels met trots spreken over een front én backoffice. De backoffice C6.07 heeft een wat ruimere opzet dan de oude kamer en is net iets overzichterlijker. Voor het nieuwe bestuur voelt het haast alsof het nooit anders is geweest, alleen het uitzicht is wat veranderd: in plaats van uit te kijken over een idyllische plas water kijken we nu uit over de skyline van Amsterdam, met in de verte de Munt en de Westerkerk. De frontoffice biedt de FSA een goede mogelijkheid om zichtbaar aanwezig te zijn op de UvA en de drempel laag te houden voor studenten om binnen te lopen, een praatje te maken of zich in te schrijven. Ook is het mogelijk voor commissies om er te werken; we hebben er twee computers staan en de derde is op komst! Namens het bestuur nodigen wij jullie van harte uit om komende weken een keer binnen te lopen in de front- of backoffice om de veranderingen in levende lijve te aanschouwen! INHOUDSOPGAVE Bericht van de voorzitter pag. 3 Bestuur pag. 4 Algemene Ledenvergadering pag. 7 Activiteitenoverzicht pag. 8 Commissiedag pag. 9 International Banking Cycle pag. 13 FSA in gesprek met... pag. 15 Beroependagen 2005 pag. 17 Landelijke BeleggingsCompetitie pag. 20 Halve marathon Boedapest pag. 22 Het sollicitatiegesprek pag. 23 Leven na de FSA pag. 25 Financial Days pag. 26 RP Brazil 2005 pag. 27 FSA in beeld pag. 34 FSA Zoekt... pag. 36

2 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 Bericht van de voorzitter Een nieuw jaar, een nieuw bestuur en dus een nieuwe voorzitter. Net als mijn voorgangers in voorgaande jaren zal ik iedere drie maanden alle leden verslag doen van de gang van zaken bij de FSA. Steeds zullen het beleid en actuele ontwikkelingen binnen de vereniging centraal staan. AMSTERDAM, PEPIJN VOORN Het is weer oktober. En dat betekent een nieuw collegejaar en dus een nieuw bestuursjaar. Allereerst wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om het bestuur te bedanken voor hun ondersteuning en gedegen overdracht. De FSA is dit jaar begonnen op een nieuwe locatie: de vertrouwde FSA-kamer is verhuisd naar C6.07, waar we ons als bestuur inmiddels al aardig thuis voelen. Met de onlangs opgeleverde front office in de E-hal hebben we echter op de UvA ook een aanspreekpunt waar iedereen even binnen kan wandelen. Uiteraard zal de FSA ook dit jaar weer op de VU vertegenwoordigd zijn op de vertrouwde locatie. Zoals wellicht bekend viert de FSA dit collegejaar haar 10-jarig bestaan. Tien jaar waarin de slogan The urge to improve is what makes the difference steeds centraal stond. Uiteraard zal ook dit jaar de continuïteit en het voortzetten van deze stijgende lijn steeds ons doel zijn. De FSA opereert in een zeer dynamische omgeving; de voorkeuren van studenten veranderen, de vraag vanuit het bedrijfsleven eveneens en de keuze van alternatieven voor FSA projecten groeit ieder jaar. Het is daarom in toenemende mate belangrijk om je als vereniging te onderscheiden. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen dit jaar de punten positionering en betrokkenheid als centrale beleidsthema s te formuleren. Voor het eerst zal dit jaar een nieuw project, de FSA Master Course georganiseerd worden. Een serie gastcolleges in samenwerking met het bedrijfsleven. De eerste editie hiervan heeft inmiddels plaats gevonden. Zoals gezegd, tien jaar FSA; dus niet alleen een goede reden om er alles aan te doen om een goede basis voor de volgende tien jaar te leggen, maar ook een goede reden voor een feestje. Uiteraard zijn wij als bestuur momenteel druk bezig met het plannen van diverse lustrumactiviteiten. Onder andere via de FSA&Beyond zullen wij alle leden hierover op de hoogte houden. Om het nieuwe jaar in stijl te beginnen werd op dinsdag 13 september voor de tweede keer de commissiedag georganiseerd. Net als vorig jaar konden alle commissieleden die zich dit jaar in zullen zetten voor de vereniging elkaar onder het genot van een drankje eens beter leren kennen. Traditiegetrouw eindigde de avond weer in de altijd sfeervolle Casablanca, waar tot onze grote teleurstelling de zangkwaliteiten dit jaar niet getoond konden worden. Maar ook zonder karaoke was het een zeer geslaagde avond en wil ik iedereen in ieder geval hartelijk danken voor hun enthousiaste deelname die avond. Zoals gezegd, betrokkenheid is een van de twee kernpunten dit jaar. Betrokkenheid van actieve en van passieve leden. Maar ook van alumni. In het afgelopen bestuursjaar is de website fsalumni.nl geïntroduceerd en ik zou iedereen die dit jaar afstudeert dan ook willen uitnodigen zich daar in te schrijven. Tot die tijd hoop ik jullie vooral veel tegen te komen op alle evenementen, borrels, ALV s en lustrumfestiviteiten. En op onze nieuwe kamer natuurlijk! Pepijn Voorn Voorzitter

3 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 BESTUUR Bestuur v.l.n.r. Sanne Baaij, Willem Alberts, Pepijn Voorn, Lars Mulder, Bianca Blom, Richard Jonkman PEPIJN VOORN, Voorzitter Komend jaar zal ik als voorzitter van de FSA optreden. Na ruim een jaar als actief lid in de commissies Beroependagen en London Banking Tour was een bestuursjaar voor mij een logische stap. Vanaf het moment dat ik actief werd bij de FSA viel het mij op dat het een professionele vereniging is. Een vereniging waar je niet alleen veel kunt leren, maar ook een ontzettend leuke tijd kunt hebben. Het lijkt me een fantastische uitdaging om er dit jaar met zijn zessen een topjaar van te maken. Daarnaast zou ik iedereen die overweegt iets actiefs naast zijn studie te gaan doen uit willen nodigen om eens langs te komen op onze nieuwe kamer. Tot ziens! WILLEM ALBERTS, Secretaris Als secretaris kijk ik er naar uit dit bestuursjaar met zijn zessen een waanzinnig mooie tijd te beleven en hoop mijn doctoraalscriptie voor Bedrijfskundige Economie snel af te ronden. Het belooft een uitdagend jaar te worden met het FSA Lustrum voor de boeg. Tevens zal ik het Research Project coördineren, een veeleisend project waar ik zeer veel zin in heb. Daarnaast ben ik samen met Sanne de steun en toe verlaat voor de (actieve)leden en zal ik mijn best doen waar mogelijk ieder het zoveel mogelijk naar de zin te maken. Tot ziens in één van de FSA kamers of op de borrel! 4

4 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 LARS MULDER, Penningmeester Het komende jaar zal ik mij naast de financiën van de vereniging bezig gaan houden met de coördinatie van de Landelijke BeleggingsCompetitie, New York Accountancy Tour en de Accountancy Cycle. Na vier maanden stage gelopen te hebben op de afdeling asset management bij vermogensbeheerder Mn Services was het tijd voor een nieuwe uitdaging, de FSA! Naast de FSA houd ik mij voornamelijk bezig met mijn afstudeerscriptie Finance aan de Vrije Universiteit en mijn passies voetbal en golf. Ik ben er van overtuigd dat het komend bestuursjaar naast een jaar vol met nieuwe uitdagingen ook nog eens een erg gezellig jaar wordt. Ik hoop jullie dan ook vaak bij de vele activiteiten van de FSA te mogen begroeten! SANNE BAAIJ, Interne Betrekkingen Afgelopen zomer heb ik mij ingezet voor het RP Brazil en dit jaar zal ik mij ten volste inzetten voor de FSA in de functie interne betrekkingen. Als interne betrekkingen zal ik de (actieve) leden enthousiasmeren om nog meer projecten te bezoeken, in nog meer commissies deel te nemen en zal iedereen zo goed mogelijk wegwijs maken in het FSA-stelsel. Verder coördineer ik dit jaar de projecten Controlling Cycle en de London Banking Tour. Naast deze werkzaamheden ben ik ook een aantal uren in de collegezalen te vinden voor mijn studie International Economics aan de UvA. Ik hoop dus zo veel mogelijk mensen te kunnen begroeten in een van onze kamers of misschien kom je me wel in het wild tegen tijdens de colleges. BIANCA BLOM, Bedrijfscontacten Eindelijk weer een paar vrouwen in het bestuur! Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Bianca Blom en zal komend collegejaar de functie van bedrijfscontacten vervullen. Ik vind het een eer om deel uit te mogen maken van het FSA bestuur en heb er dan ook heel erg veel zin in om er een topjaar van te maken. Dit jaar coördineer ik de Beroependagen, Financial Days en het Research Project. Naast mijn bezigheden bij de FSA studeer ik Business Economics aan de UvA en ga ik graag sporten, socializen en op reis. Kortom, het wordt een erg divers, uitermate leerzaam en geweldig jaar! RICHARD JONKMAN, Bedrijfscontacten Na het afronden van mijn tweede jaar bedrijfskunde aan de VU ben ik mij gaan oriënteren om meer activiteiten te ondernemen naast mijn studie. De studie zelf was te droog voor mij en daarom wilde ik naast mijn studie werkervaring op doen, of een jaar bestuur van de Financiële Studievereniging Amsterdam. Daarom heb ik me aangemeld om een jaar deel te nemen in het bestuur van de FSA. Het komende jaar zal ik binnen het bestuur de functie van bedrijfscontacten vervullen. Na twee maanden is al gebleken dat dit een erg goede keuze is geweest. In een zeer korte periode heb ik veel geleerd; dit belooft een briljant jaar te worden. 5

5 OKTOBER MEI 2005, 2005, NEGENDE TIENDE JAARGANG, NUMMER 4 1 Algemene Ledenvergadering Betrokkenheid, één van de twee punten die centraal staan in het beleidsplan Maar waar vinden we dat in de praktijk terug? Om verder invulling te geven aan dit punt besteden we ditmaal aandacht aan een belangrijk contactmoment tussen bestuur en leden: de ALV. AMSTERDAM, PEPIJN VOORN Drie keer per jaar viert de democratie hoogtij bij de FSA: tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het altijd gezellige café de Heffer staat dan vanaf ongeveer uur in het teken van het beleid binnen de FSA. Aangezien wij als nieuw bestuur betrokkenheid tot één van onze kernpunten hebben uitgeroepen, is het aan mij de leden hiermee wat meer inzicht te geven in het belang van een ALV. De eerste ALV vindt traditiegetrouw plaats in september, bij de aanvang van het nieuwe college- en dus bestuursjaar. Het oude bestuur presenteert hier haar jaarverslag en er zal daarna, met een beetje geluk, décharge aan hen verleend worden. Ook het nieuwe bestuur moet er aan geloven: zij presenteren het beleidsplan. Hierna is er uiteraard ruimschoots tijd voor kritiek, opmerkingen, suggesties van onze leden. Het beleidsplan kan ingezien worden op de FSA kamer vanaf twee weken voor deze ALV, zodat je je als lid gedegen kan voorbereiden. Daarnaast worden tijdens deze ALV eventuele nieuwe leden in de Raad van Commissarissen en in de Kascommissie voorgedragen. Op de tweede ALV, in februari, presenteert het bestuur het halfjaarverslag. Een goed moment om eens te kijken hoe de vereniging er halverwege het jaar voor staat. Welke kernpunten uit het beleid zijn reeds gerealiseerd? Waar is nog meer aandacht voor nodig en welke ontwikkelingen doen zich gedurende het jaar voor? Kortom een ideale gelegenheid voor onze leden om meer inzicht te krijgen in de gang van zaken en om bovendien hun eigen visie aan het bestuur kenbaar te maken. Het halfjaarverslag ligt minstens twee weken voor de ALV ter inzage op de FSA kamer. bestuur. De keuze van de Raad van Commissarissen wordt op deze bijeenkomst aan de leden voorgelegd, waarna de leden de mogelijkheid hebben om voor of tegen deze samenstelling te stemmen. Voor iedere ALV geldt bovendien dat belangrijke issues in stemming gebracht worden. Een goed voorbeeld hiervan zijn grote investeringen; deze worden eerst ter goedkeuring van de leden op de ALV voorgelegd en zijn vooraf kenbaar gemaakt via het verspreiden van de agenda. Iedereen die dit alles toch enigszins droog vindt klinken kan ook gerust zijn: na alle agendapunten volgt altijd - niet onbelangrijk de borrel. Kortom de ALV is een belangrijke gebeurtenis, waar we graag de visie op ons beleid vernemen van al onze leden, passief en actief. Voor of tijdens de borrel. Graag tot ziens op de volgende ALV! Data voor de komende ALVs: Donderdag 16 februari 2006 Donderdag 15 juni 2006 De derde en laatste ALV van het bestuursjaar staat voor een groot deel in het teken van de presentatie van het nieuwe 7

6 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 ACTIVITEITENOVERZICHT International Banking Cycle 4 oktober 11 november 2005 Landelijke Beleggingscompetitie 1e Ronde 7 november 16 december 2005 Beroependagen 16 en 17 november 2005 Accountancy Cycle 25 november 9 december 2005 Consultition 5 10 februari 2006 Landelijke Beleggingscompetitie 2e Ronde 6 februari 17 maart 2006 Financial Days maart 2006 New York Accountancy Tour 8 april 16 april 2006 Congres 12 april 2006 Controlling Cycle 4 e week april 2 e week mei 2006 Research Project Juli augustus 2006 Master Course Gehele collegejaar door Lustrum Gehele jaar door zijn er lustrumactiviteiten Algemene Ledenvergadering 16 februari Halfjaarverlsag 15 juni Voorstellen nieuw bestuur Borrelschema 13 oktober 9 maart 10 november 13 april 8 december 11 mei 12 januari Locatie: Café de Heffer Tijd: Actieve Ledendagen 9 december juni

7 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 Commissiedag Dit jaar vond op dinsdag 13 september voor de tweede maal de commissiedag plaats. Om een traditie op te bouwen was er wederom een boot gehuurd waarmee een mooi rondje door de Amsterdamse grachten werd gevaren. AMSTERDAM, SANNE BAAIJ Op een enkeling na was iedereen aanwezig. Voor velen was het de eerste kennismaking met andere, of zelfs hun eigen commissieleden, en dat was precies waar deze avond voor bedoeld was. Het begon in café de Krater, waar rond de eerste biertjes besteld werden en de eerste namen werden uitgewisseld. Ook voor bovengetekende was het even wennen, omdat ik (behalve de commissies die al druk aan de slag waren) nog niet met de nieuwe actieve leden had kennis gemaakt. Een half uurtje later vertrokken we richting de boot en sprak Pepijn daar de aanwezigen wat motiverende woorden toe en eindigde met een proost op het komende jaar. Lars, Marian en Ivo tijdens een goed gesprek Na twee uur lang persoonlijke informatie uitgewisseld te hebben, meerde de boot weer aan bij het Roeterseiland en was het de bedoeling dat de gezelligheid van de boot werd doorgezet in een Amsterdams bruin café. Echter, de voetbalfans (deze bleken in grote getale aanwezig bij de FSA) wonnen het van een enkele enthousiasteling en besloot men dus nog de tweede helft van PSV Schalke te kijken en waren we weer terug bij af, in de Krater. Een meerderheid zat aan de buis gekluisterd, een ander vertoonde zijn/haar poolkunsten, en weer een ander mengde zich in een goed gesprek dat ging over werken voor een sigarettengigant, het opzetten van een FinanceFashionFemale-cycle, of "hoe droog ik een natte mobiele telefoon". Na afloop van de wedstrijd deed het bestuur een geslaagde poging iedereen te mobiliseren richting het bekende karaoke café Casablanca om de Pepijn doet toch nog een poging: Bloed zweet en traaaanen zangkunsten van de nieuwe leden te toetsen. Daar aangekomen stond ons wel een teleurstelling te wachten: op dinsdagavond wenst de barman het karaoke knopje niet in te drukken. Hierdoor konden onder andere Pepijn en zijn gevolg niet hun vuurdoop krijgen door Bloed, zweet en tranen door een microfoon te blèren. Nog een teleurstelling was dat er binnen geen groepje Hema cassières zat waar een duet mee aangegaan kon worden; dit was namelijk opgenomen in het opbouwen van de commissiedag traditie. Om van het karaokegezeur af te zijn, had de barman wel een goede zet door gewoon een Hazes CD op te zetten en kwam menigeen als nog aan zijn trekken door met André mee te zingen. Tegen de tijd dat een paar mensen al naar huis waren gegaan omdat de verplichtingen de volgende dag alweer vroeg begonnen, meldden zich nog twee laatkomers: Pieter Paul en Tom. Al met al was het ook zonder karaoke nog een zeer geslaagde avond geworden. Team Consultition 9

8 Wat houdt de FSA Master Course in? De Financiële Studievereniging Amsterdam bestaat in het bestuursjaar alweer 10 jaar! In het kader van het FSA lustrumjaar organiseren wij dit jaar een nieuwe activiteit, de FSA Master Course. De FSA Master Course wordt georganiseerd in samenwerking met docenten verbonden aan de vakgroep financiering van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Tijdens een serie gastcolleges zullen een aantal prominente gastsprekers uit zowel de academische wereld als het bedrijfsleven aan bod komen. Iedere universitair student met een financiële interesse is welkom. De FSA richt zich met de Master Course op studenten van zowel de Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit. Dit evenement biedt een unieke mogelijkheid iets meer te weten te komen over interessante en actuele onderwerpen en tevens in contact te komen met vooraanstaande bedrijven en academici. Kortom, een evenement dat je niet mag missen! Waar en Wanneer? De FSA Master Course wordt in twee cycli van vier colleges aangeboden (september t/m december en februari t/m mei). Deze topcolleges worden wisselend gehouden op de locatie van de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Uiteraard zijn alle studenten van beide universiteiten met interesse in het onderwerp van harte welkom. De eerst volgende Master Course vindt plaats op: Maandag 7 november Universiteit van Amsterdam Peter Krowinkel, Vice President Morgan Stanley Dutch Public-to-Private Transactions Deelname Deelname aan de FSA Master Course is geheel gratis, ook als je geen lid van de FSA bent. Heb je interesse in deelname aan dit nieuwe, unieke FSA project surf dan naar: Gastsprekers Sprekers die tijdens de FSA Master Course zullen worden uitgenodigd hebben hun sporen reeds lang en breed verdiend. Het zijn prominente academici en hooggeplaatste managers uit het bedrijfsleven die vanuit hun kennis en visie actuele thema s behandelen. De behandelde thema s vallen binnen één van de vier pijlers van de FSA: accountancy, banking & finance, consultancy of controlling. Voor de eerste helft van dit collegejaar hebben inmiddels PricewaterhouseCoopers, Peter Krowinkel, Vice president van Morgan Stanley en prof. Frijns (Corporate Governance commissie) hun medewerking toegezegd.

9 International Banking Cycle October - 11 November ING Wholesale Banking Morgan Stanley Credit Suisse First Boston JPMorgan Merrill Lynch Barclays Capital Lehman Brothers UBS ABN AMRO Goldman Sachs

10 FSA& OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 Beyond International Banking Cycle Komende twee maanden vindt in Amsterdam en Rotterdam de jaarlijkse International Banking Cycle (IBC) plaats. De IBC is een uitgelezen mogelijkheid voor iedereen met interesse in investment banking om eens nader kennis te maken met deze tak van het bankwezen. Door de combinatie van presentaties, workshops en interviews is dit voor zowel de tweedejaars als de bijna afgestudeerden een interessant evenement waar tien grote spelers aan deelnemen. De deelnemende banken zijn dit jaar ING, Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston, JPMorgan, Merril Lynch, Barclays Capital, Lehman Brothers, UBS, ABN-AMRO, en Goldman Sachs. AMSTERDAM, RONALD KOLK Investment Banking, je kent ongetwijfeld de vooroordelen: hard werken, lange dagen, veel stress, harder werken en nog langere dagen. Indien je aan iemand van deze sector zou vragen wat hiervan waar is, zal deze je louter een bevestigend antwoord kunnen geven. De vraag wat iemand dan beweegt om investment banker te worden, heb je jezelf wellicht al een keer gesteld. Het is ook niet ondenkbaar dat je niet meteen een goed antwoord hierop had. Echter, bedenk eens dat wereldwijd toch duizenden mensen vol overgave bij al de investment banks werken. Waarom? De hoge eisen die investment banking aan haar werknemers stelt betalen zich terug, met name in verantwoordelijkheid. Kom je bij de gemiddelde stage vaak niet veel verder dan kopiëren, bij de investment banks krijg je vanaf het begin af aan de kans het verschil te maken. Investment banking is een sector vol extremen, A world where your up or out, waar je je in een omgeving bevindt die ambitie uitstraalt en het uiterste van je vergt. Hoor jij bij the top of the food chain? Ben je nieuwsgierig naar investment banking, dan zijn de presentaties met aansluitende borrels dé mogelijkheid om uit te vinden wat deze wereld precies inhoudt en hoe de cultuur is binnen de verschillende banken. De presentaties zijn voor iedereen toegankelijk. Ben je ook nog eens ambitieus, redelijk gevorderd in je studie en sta je open voor een stage of een baan, schrijf je dan in op De IBC-commissie stelt zich voor... Mijn naam is Ronald Kolk en ik studeer economie aan de UvA, variant financiering. Tot niet zo lang geleden had ik betrekkelijk weinig affiniteit met de FSA, echter na een gesprek met een van de leden van het FSA-bestuur werd mijn interesse gewekt en tijdens een verder oriënterend gesprek boden ze mij de kans dit evenement te organiseren. Inmiddels ben ik al enige tijd bezig met de IBC en hoop hier dan ook een daverend succes van te maken. Actief lidmaatschap van de FSA is iets dat ik iedereen absoluut kan aanraden, het is zeer stimulerend om je als student op een professionele wijze bezig te houden met een project en iets voor je medestudenten te kunnen betekenen. Ik ben Gijs Sommerdijk, bachelor student economie aan de universiteit van Utrecht. Per september 2006 start ik met de master opleiding finance aan de VU. Om me te oriënteren op de arbeidsmarkt en mensen te leren kennen in mijn studierichting in Amsterdam ben ik lid geworden van de FSA. Het project IBC spreekt mij aan omdat hier mijn interesse ligt en het een goede mogelijkheid is om achter de schermen te kijken bij een investeringsbank. Vanaf 4 oktober starten de presentaties, interviews en workshops in Amsterdam en Rotterdam. Ben je geïnteresseerd in I-banking, schroom dan niet en surf naar voor meer informatie en om je in te schrijven! 13

11 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 FSA in gesprek met... Philip Wallage AMSTERDAM, SANNE BAAIJ Deze keer is de FSA in gesprek met de heer prof. dr. Philip Wallage RA. Hij is verbonden aan de leerstoelgroep accountancy van de Universiteit van Amsterdam en sinds 1996 partner bij KPMG. Introductie De heer Wallage rondt in 1984 zijn studie economie aan de UvA af en begint met werken voor het accountantskantoor Dijker & Doornbos, een van de rechtsvoorgangers van PWC. In de praktijkwerkzaamheden mist hij echter het academische aspect en besluit daarom te promoveren op het vakgebied accountantscontrole. Hij is één van de eersten die in 1991 in Nederland in dit vakgebied promoveert, omdat dit tot die tijd in Europa nog niet werd gezien als een interessant object van onderzoek. Tijdens de postdoctorale opleiding is hij ook werkzaam in de praktijk en werkt vanaf 1990 voor KPMG en is daar sinds 1996 partner. Vanaf 1995 is hij ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar Accountantscontrole (Financial Auditing). Wat houdt de functie hoogleraar Accountantscontrole in? Als hoogleraar heb ik de verantwoordelijkheid voor het vak Auditing in de master Accountancy & Control en ik begeleid de scripties die op dit terrein geschreven worden. Tevens ben ik directeur van de tweejarige post master opleiding accountancy. Dit houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de opleiding, die wordt verzorgd door ongeveer 35 part-time docenten. De post master opleiding staat onder toezicht van het Examen Bureau Registeraccountants dus moeten wij zorgen dat het programma dat wij aanbieden voldoet aan hun eisen. Daarnaast probeer ik ook waar mogelijk enig onderzoek te doen. Ik publiceer ongeveer vier keer per jaar en probeer toch ook zo nu en dan internationaal te publiceren. Op dit moment doe ik samen met dr Bart van Praag (Accountancy & Control) onderzoek naar de effecten van de publicatie van leemten in interne beheersingssystemen op de koersen op de NYSE. U bent lid van het Scientific Committee van het European Auditing Research Network (EARNet) dat 28 en 29 oktober een symposium organiseert. In welke mate is dit voor studenten aantrekkelijk en heeft het betrekking tot de praktijk? Het blijft belangrijk dat studenten de accountancy wetenschap betrekken bij zaken om zo een goed beeld te kunnen vormen over actuele onderwerpen. Veel onderwerpen van discussie zijn al een keer onderzocht en er is dan ook veel van de theorieën te leren. Het is zaak dat men blijft stil staan bij het belang dat wetenschap kan hebben in de praktijk. EARNet is een samenwerkingsverband van Audit onderzoekers in Europa die samen kennis uitwisselen en onderzoeken bediscussiëren. Centraal staan hierbij 40 hoogwaardige onderzoekspapers die worden gepresenteerd aan meer dan 100 deelnemers. Een onderdeel van het symposium is dat PhD studenten de kans wordt geboden hun papers in te sturen en kritiek krijgen van drie gerenommeerde hoogleraren. Ik zie het als een belangrijk evenement op het vakgebied van Accountancy & Control dat sterk wordt gedomineerd door Angelsaksische landen (en met name de Verenigde Staten). Onder de studenten heeft accountancy nog steeds een wat stoffig imago. Merkt u dat ook aan de aantallen studenten, of aan de interesse van de studenten in uw vakgebied? De laatste jaren heb ik zeker niet meer ervaren dat studenten over accountancy denken als "stoffig". Het is juist 14

12 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 een zeer dynamisch vak; er zijn constant veranderingen en discussies gaande over de consequenties van de wet en regelgevingen. Ook kent het beroep vele sociale aspecten. Als accountant maak je kennis met veel verschillende bedrijven en daarbij heb je ook veel contact met mensen. De gesprekken zijn dan natuurlijk wel vaak gericht op cijfers, maar je moet je realiseren dat cijfers van bedrijven vergaande consequenties kunnen hebben op de kapitaalmarkt en dat daardoor bedrijven, en soms ook personen, in grote mate afhankelijk zijn van de financiële verslaggeving. Accountancy heeft met hele grote belangen te maken. Kijk maar eens naar de gevolgen van Enron en Worldcom op kapitaalmarkten en op het accountantsberoep in het bijzonder. En dat is natuurlijk zeer boeiend. Het is zonde dat studenten nog steeds het vooroordeel hebben dat accountancy stoffig zou zijn. Dat zou betekenen dat we een gedeelte van de studenten mislopen die anders wellicht wel geïnteresseerd zouden zijn. Ik denk dat hier een taak ligt voor de kantoren én de universiteiten om studenten toch enthousiast te maken voor dit mooie vak. Ziet u hier ook een rol voor de studieverenigingen? Ja zeker. Ik denk dat het noodzakelijk is om deze erbij te betrekken, zodat zij met ondersteuning vanuit de vakgroep en het bedrijfsleven goed naar de studenten kunnen communiceren wat het vak inhoudt. De vooroordelen die heersen over accountancy zijn immers niet nodig. Dat blijkt wel als je een krant open slaat; er staat bijna altijd wat in over de laatste ontwikkelingen op het gebied van accountancy. De studieverenigingen hebben vaak een goed direct contact met de studenten en weten wat er speelt. Ik zou dan ook graag hun betrokkenheid hierin zien. Philip Wallage, hoogleraar Financial Auditing aan de UvA Kunt u uw relatie tot de FSA omschrijven? Afgelopen jaar heb ik vooral geholpen met het opzetten van de case voor de New York Accountancy Tour en heb vaker geholpen met accountancy cases en problemen. Ook herinner ik mij dat ik heb geholpen met het formuleren van een onderzoeksvoorstel voor het Research Project Mexico in Verder heb ik inleidingen verzorgd ter voorbereiding van diverse reizen. Ik vind het prima dat de FSA dergelijke activiteiten voor studenten organiseert. De laatste tijd is er veel veranderd in de wetgeving en de regels waar accountants onderhevig aan zijn, zoals IFRS (International Financial Reporting Standards) die sinds januari 2005 zijn ingevoerd en de accountants zullen vanaf januari 2006 vallen onder het toezicht van de AFM. Hoe wordt hier in het onderwijs op ingesprongen? Het post doctorale vak externe verslaggeving behandelt voornamelijk nog IFRS en bij het mastervak Auditing wordt er natuurlijk veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de wet en regelgeving, onder meer in relatie tot bestaande theorieën. Ook is een college specifiek gewijd aan integriteit, ethiek en onafhankelijkheid. Vanzelfsprekend hebben wij de vrijheid binnen de master om hier direct op in te spelen, daar zit ook een academische gedachte achter. Bij de post master moeten wij voldoen aan allerlei eisen en kunnen we niet zomaar vakken aanpassen. We kunnen echter wel de inhoud van de vakken laten inspelen op de actualiteit en dat doen we dan ook zeer zeker. Meer info symposium EARNet: 15

13 OPWFNCFS 5IF (SBOE "NTUFSEBN XXX CFSPFQFOEBHFO OM

14 FSA& OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 BEROEPENDAGEN 2005 Beyond 16 en 17 november Beroependagen 2005 AMSTERDAM, BIANCA BLOM Helaas is de zomer afgelopen en is het nieuwe collegejaar alweer in volle gang. Dit betekent ook dat de Beroependagen weer voor de deur staan. Dit tweedaags carrière evenement biedt bachelor en master studenten de mogelijkheid om kennis te maken met aansprekende werkgevers. Ook dit jaar zullen er dertig topbedrijven aanwezig zijn in hotel The Grand in Amsterdam. De kennismaking vindt plaats aan de hand van bedrijfspresentaties, workshops, interviews, loopbaantrainingen en diners. Tijdens een bedrijfspresentatie krijg je als student een goed algemeen beeld van een bedrijf en bij een workshop maak je inhoudelijk kennis met de werkzaamheden die binnen een bepaald vakgebied in de praktijk aan bod zullen komen. De interviews en loopbaantrainingen bereiden je goed voor op een toekomstige succesvolle sollicitatie. Hierbij wordt er nadruk gelegd op het opstellen van jouw CV, het voeren van een sollicitatiegesprek en het geven van een presentatie. Dit jaar zullen er onder andere presentaties verzorgd worden door de Boston Consulting Group, NIB Capital, Kempen & Co, Heineken, Ministerie van Financiën, ABN AMRO, Exxon Mobil, ING, Atos Consulting, A.T. Kearney en TNT. Workshops worden onder andere verzorgd door Accenture, KPMG, Rabobank Securities, KPN, PriceWaterhouseCoopers, Fortis Bank, Towers Perrin, Ernst & Young, Watson Wyatt en Deloitte. Ben jij op zoek naar een top werkgever of een interessante stage? Ben jij je aan het oriënteren op een afstudeerrichting? Dan moet je zeker de Beroependagen bezoeken. Je kunt je inschrijven op tot en met 6 november Op de website vind je ook het volledige programma. Er zal verzocht worden om je CV te uploaden; deze zal natuurlijk vertrouwelijk behandeld worden. Tot ziens op 16 en 17 november! De Beroependagencommissie stelt zich voor... Ik ben Arthur van Schie en ik ben 22 jaar oud. Ik begin nu aan mijn vijfde jaar Bedrijfseconomie aan de VU, wat hopelijk mijn laatste jaar wordt, aangezien ik alleen nog mijn scriptie hoef af te ronden. Hiernaast ben ik voorzitter van het bestuur van ESN-VUniverse, de vereniging voor internationale studenten aan de VU. Ik hoop als commissielid van de Beroependagen mee te helpen aan een zeer leuk, leerzaam en gezellig evenement. Hallo, ik ben Thomas Verhoek ik ben 22 jaar oud en kom uit Uithoorn. Momenteel ben ik vijfdejaars bedrijfseconomiestudent aan de Vrije Universiteit. Naast mijn studie ben ik al vele jaren werkzaam bij Albert Heijn. In mijn vrije tijd zaalvoetbal ik graag en probeer ik regelmatig te fitnessen. De Beroependagen 2005 is mijn eerste project bij de FSA en ik denk dat het ons als commissie gelukt is om een lijst met mooie bedrijven te presenteren. Graag zie ik jullie dan ook allemaal op 16 en 17 november in The Grand! De Beroependagencommissie 2005 v.l.n.r. Niels Jonker, Arthur van Schie, Thomas Verhoek, Bianca Blom, Jelmer Lantinga, Rogier Galesloot, Mart Fontaine 17

15 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 Landelijke BeleggingsCompetitie 2005 AMSTERDAM, REMCO WAGNER Het afgelopen jaar heeft een recordaantal deelnemers aan de Landelijke Beleggingscompetitie meegedaan. Er waren ruim 1100 academische studenten uit heel Nederland die hun beleggingscapaciteiten via de beleggingscompetitie hebben getest. Ook dit jaar gaat de competitie weer van start. De eerste ronde van de beleggingscompetitie start op maandag 7 november en loopt tot en met vrijdag 16 december. De tweede ronde start op maandag 6 februari en eindigt op vrijdag 17 maart. Vergeleken met de vorige editie zijn er een aantal zaken veranderd. Het fictieve startkapitaal blijft weliswaar , maar de procentuele verdeling van het bedrag dat in aandelen en opties belegd kan worden is veranderd van respectievelijk 75% en 25% naar 90% en 10%. Daarnaast is de lay-out van de site veranderd, waardoor het nog makkelijker is geworden om informatie, zoals columns en nieuws, te bekijken. Met behulp van deze informatie kan dan de juiste beleggingstrategie gekozen worden. Ook zullen er optiestrategieën besproken worden, waardoor bijvoorbeeld ook de minder ervaren belegger weet hoe hij met behulp van opties zijn portefeuille tegen koersdalingen kan beschermen. Wederom zullen er spetterende prijzen aan de week- en eindwinnaars worden uitgereikt. De weekwinnaars maken o.a. kans op een jaarabonnement op het IEX-magazine. De prijzen voor de eindwinnaars houden we nog even geheim, maar vast staat dat er een mooie beloning tegenover staat. Meer informatie over de te winnen prijzen kun je vinden op beleggingscompetitie.nl. Tijdens de competitieronden worden er twee zeer informatieve inhousedagen bij Robeco en Optiver georganiseerd. Deze dagen bieden bij uitstek de kans voor studenten om de wereld van het beleggen en de derivatenhandel verder te verkennen. Al met al genoeg redenen om mee te spelen met de competitie. Meld je dus snel aan via de website: en word de #1 student belegger van Nederland! De Landelijke Belegginscompetiecommissie stelt zich voor... Mijn naam is Ashwin Matabadal en ik studeer International Financial Economics aan de Vrije Universiteit. Hopelijk ga ik nu toch eens beginnen aan mijn laatste jaar. Ik heb naast economie ook Spaanse Taal en Cultuur in Leiden gestudeerd en heb de tijd van mijn leven gehad tijdens mijn uitwisseling in Mexico. Maar nu terug in Nederland zal ik weer hard moeten werken voor mijn stage komend semester. Mijn grootste hobby is handelen in aandelen en opties op de AEX, en dat heb ik geleerd door met de beleggingscompetitie mee te doen. Vandaar dat ik dit jaar meehelp met de organisatie van dit leuke evenement. Mijn naam is Remco Wagner en ik studeer bedrijfseconomie (variant financiering) aan de Universiteit van Amsterdam. Als alles mee zit ben ik na dit jaar klaar en kan het werkende leven beginnen. Naast de studie ben ik al jaren actief op de Amsterdamse beurs. De keuze om deel te nemen aan de organisatie van de beleggingscompetitie was dus snel gemaakt. De afgelopen weken zijn we al druk bezig geweest met de voorbereiding van de competitie. Ik ben ervan overtuigd dat het een zeer geslaagde competitie met veel te winnen prijzen gaat worden. Kortom, allemaal mee doen! 20

16 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 Halve marathon Boedapest In mei van dit jaar schreven wij in dit blad over de halve marathon van Boedapest en de voorbereidingen die hiervoor op 23 april op het Nike sportcomplex in Hilversum waren gestart. Op 4 september was het dan eindelijk zover. De septemberzon was inderdaad erg heet. Of het ook voor iedereen een peulenschilletje bleek om de eindstreep te halen Eén ding staat voorop. Het was een fantastische ervaring en een zeer professioneel georganiseerd weekend. Op naar de marathon zou ik zeggen! BOEDAPEST, WOUTER TIMMER Het begon allemaal met een uitnodiging van één van onze hoofsdsponsoren, PWC. Zij kwamen dit jaar met het idee ook stagiairs en studenten uit te nodigen om gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om op 4 september de halve marathon van Boedapest te lopen. Ikzelf was direct enthousiast en met mij nog enkele andere FSA-ers. De voorbereiding op de halve marathon begon met een officiële kick-off training op het Nike sportcomplex in Hilversum. Hier kreeg iedere loper uitleg over gezonde voeding, techniek, trainingsopbouw en overige praktische zaken. Vol goede Thijs redt het net binnen de twee uur moed en voornemens keerden wij met een persoonlijk trainingsschema op zak huiswaarts. Nu blijkt dat een goede discipline gewenst is, wil je vanuit het niets twee tot drie keer per week gaan trainen. Dit bleek voor de meeste van ons te hoog gegrepen. De staat van de conditie bleek op dat moment voor een pijnlijke confrontatie te zorgen. Er werd besloten om met een bijgestelde doelstelling de voorbereiding te hervatten. En naar later zal blijken niet zonder succes Na vier maanden trainingsarbeid, vakantie, en dagen vol spanning was het dan eindelijk de 4 e van september en zaten we met 150 studenten uit heel Nederland in het vliegtuig naar Boedapest. Later die dag vond de eerste rustige training op bij een ranch buiten Boedapest plaats. Na met een Palenka (een brandy) te hebben geproost op een goede afloop werd het al snel tijd om de spieren los te gooien en het luie vakantie zweet eruit te lopen. Geheel onverwacht bleek dat wij ons hadden aangesloten bij de meest fanatieke hardlopers onder de totale groep van ruim 500 PWC lopers. We wilden ons uiteraard niet laten kennen en besloten vrolijk mee te lopen. s Avonds hadden we de gelegenheid om vanaf de Donau onder het genot van een hapje en drankje te genieten van Boedapest bij nacht. De volgende ochtend vroeg stond de carnavaleske breakfastrun op het programma. Van kabouter Plop, zeeuws meisje tot een verdwaalde (Groningse) potloodventer in oranje regenjas, ze waren er allemaal bij met het thema laat zien waar je vandaan komt. Onze blauwe FSA polo s vielen hierbij extra goed op. Met het drinken van liters extra water en het eten van trossen bananen is bovengetekende er uiteindelijk in geslaagd op 4 september de eindstreep te halen. Like if you were running in six different cities, though it s only one! Zoals de organisatie van de Budapest International Halfmarathon op haar website zelf zegt. Ik kan niet anders zeggen dan dat het 21 heel mooie kilometers waren. Thijs en Maarten prijzen zich gelukkig met de poedelprijs 22

17 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 Het sollicitatiegesprek In deze rubriek laten wij elke keer een recruiter van een groot bedrijf aan het woord over onderwerpen die je voorbereiden op sollicitaties of business-courses. Deze keer geeft Amarins Renema, recruiter bij PWC, je tips over hoe het sollicitatiegesprek voor te bereiden. Het sollicitatiegesprek. en het geheim van de voorbereiding. AMSTERDAM, AMARINS RENEMA Je brief en CV zijn de deur uit en zeker van je zaak als je bent je hebt immers niet voor niets al die jaren geïnvesteerd in commissies, besturen, bijbanen en business-courses en zeg nou zelf, je CV liegt er niet om! wacht je rustig de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek af. Voor iedereen die zich hierin herkent, hier alvast tip één: spring uit je stoel en ga je gesprek voorbereiden! Trouwens, ook voor degenen die wat bescheidener zijn geldt hetzelfde advies. Interviewers willen graag weten wat voor vlees zij in de kuip hebben en doen hun best om jouw kwaliteiten en aandachtspunten te achterhalen. Ze zullen je stevig aan de tand voelen en goed doorvragen op bepaalde punten. Hierdoor krijgt gesprek soms een eenzijdig karakter. Maar vergeet niet dat je een gesprek samen voert; zorg enerzijds dat je voorbereid bent op vragen van je gesprekspartners, maar maak anderzijds van de gelegenheid gebruik om zelf vragen te stellen. Bereid je vragen voor en schroom niet ze te stellen. Bestudeer de functieomschrijving nauwkeurig. Zoek naar parallellen in je CV en de betreffende functie. Alleen door het geven van praktijkvoorbeelden kun je je gesprekspartners overtuigen van je geschiktheid voor deze functie. eigen interpretatie aan je woorden geeft, maak dit dan bespreekbaar. Je krijgt maar één kans om jezelf te verkopen! En last but not least: de eerste indruk. Hoe blasé ook, het blijft belangrijk om te vermelden. Een slap (nog erger: nat) handje werkt niet in je voordeel, evenals het zenuwachtige gefrunnik aan je pen. In zo n situatie kun je maar beter aangeven dat je zenuwachtig bent, dat zorgt altijd voor meer begrip. Maar nog beter: recht je rug als je voor het gebouw staat en wees ervan overtuigd dat je binnen afzienbare tijd elke dag deze ingang zult nemen! Nog enkele tips: o Op en vind je honderden voorbeeldvragen om het sollicitatiegesprek mee voor te bereiden. o Vraag niet in het eerste gesprek naar (primaire) arbeidsvoorwaarden: dit is not done in Nederland. o Lees ter voorbereiding jaarverslagen en de website van het betreffende bedrijf goed door. o Mocht de vervolgprocedure je nog niet duidelijk zijn, vraag hier dan gerust naar. Een goede interviewer zal naar je luisteren, je woorden samenvatten en vervolgens erop doorvragen, kortweg het LSD-model genoemd. Twijfel je of je gesprekspartner je wel goed begrijpt of vermoed je dat hij of zij een 23

18 Leven na de FSA met: Nico Langedijk Dutch State Treasury Agency Nico Langedijk (27) is na de FSA aan de slag gegaan bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Als senior dealer was hij daar medeverantwoordelijk voor het beheer van de staatsschuld. Na ruim drie jaar vertrekt hij naar de investment bank Barclays Capital in London. In het jaar 2000 heb ik meegedaan aan het research project in Zuid-Afrika. Voor P&O Nedlloyd deed ik onderzoek naar de invloed van wisselkoersschommelingen op de autoen wijnindustrie. Hiervoor vloog ik van Johannesburg (banken en auto s) naar Kaapstad (wijn) naar Port Elizabeth (nog meer auto s). Het was erg gezellig en daarnaast heb ik veel geleerd over het bedrijfsleven. Na terugkomst ben ik mij gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Via de FSA Beroependagen kwam ik in aanraking met de ABN AMRO. Daar heb ik in de dealingroom in een half jaar mijn scriptie geschreven bij de technisch analyse desk. Ik vond het werk te specialistisch, en daarom ging ik op zoek naar een nieuwe baan. Via via kwam ik in aanraking met het Agentschap van het Ministerie van Financiën, ook wel bekend als de Dutch State Treasury Agency (DSTA). Het Agentschap beheert de Nederlandse staatsschuld, die ruim 220 miljard euro groot is. De Staat is daarmee een belangrijke partij op de kapitaalmarkt. Mijn eerste sollicitatiegesprek was om 16: 00 uur op de beruchte dag 9/ Toen realiseerde ik mij welke financiële belangen de Nederlandse Staat heeft. Ik vreesde een logge ambtelijke organisatie, maar niets was minder waar. Ik ben aan de slag gegaan als Financial Markets Trainee. Dit betekent dat je rouleert tussen de dealingroom, waar alle transacties op de geld- en kapitaalmarkt worden gesloten en de afdeling Strategisch beleid & Research. Deze laatste afdeling bepaalt het financieringsbeleid van de Nederlandse Staat. Je moet je voorstellen dat de Nederlandse Staat jaarlijks voor tientallen miljarden euro s aan kapitaalmarktleningen en kortlopend papier uitgeeft om de aflossingen en het financieringstekort te financieren. De uitdaging is om zo goedkoop mogelijk te financieren, maar om tegelijkertijd ook de risico s voor de Staat te beperken. Risico in de zin van dat een stijgende rente niet tot enorme tegenvallers op de begroting mag leiden. De Staat voert een modern risico management. Zo speelt benchmarking bijvoorbeeld een steeds grotere rol, en wordt de laatste jaren steeds frequenter gebruik gemaakt van swaps. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de dealingroom, waar een echte for profit cultus heerst. Ik werkte mee aan vrijwel alle facetten van zowel de geld- als de kapitaalmarkt. In vergelijking met een commerciële bank waar je als starter toch vaak begint als specialist, heb ik me bij Financiën juist breed kunnen ontwikkelen. Zo ben je direct verantwoordelijk voor deals, zoals de uitgifte van Nederlandse staatsleningen, die worden verkocht aan grote investment banks, de zogenaamde Primary Dealers. Als handelaar was ik ook verantwoordelijk voor het beheren van de portefeuille van 30 miljard euro aan schatkistpapier. Dit zijn leningen met een looptijd korter dan 1 jaar. Ook hiervoor heb je veel contact met handelaren van de verschillende banken. De grootste transactie die ik ooit gedaan heb: 15 miljard euro geswapt van een vaste rente naar floating. Verder ben ik zeer nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Dutch Direct Auction. Dit is een nieuwe emissietechniek die zelf ontwikkeld is om eindbeleggers rechtstreeks te laten deelnemen aan veilingen. Bij het vak van dealer komt daarmee ook een flink stuk marketing om de hoek kijken. Zo ben ik vaak door heel Europa op roadshow geweest om investeerders te interesseren voor Nederlandse staatsobligaties. De meest hectische dag tijdens zo n roadshow was een ontbijtpresentatie voor een pensioenfonds in Denemarken, gevolgd door een lunch met asset managers in Edinburgh, om s avonds te eindigen in Zweden aan een diner met een hedge fund. Op zo n moment besef dat je bij een zeer grote deal betrokken bent. Bij het Agentschap wordt het volgen van een postdoctorale opleiding gestimuleerd. Ik heb net mijn laatste examen voor Charted Financial Analyst (CFA) gehaald, een Amerikaanse opleiding die hoogaangeschreven staat in de financiële wereld. Na ruim drie zeer leerzame en leuke jaren bij het Agentschap heb ik de kans gekregen om mij in London verder te ontwikkelen. Ik ga per 1 oktober aan de slag bij het Dutch Structured Products Team van Barclays Capital in London. Misschien zie ik jullie volgend jaar bij de London Banking Tour in de City. Wil je meer weten over het werken bij het Agentschap of is je interesse gewekt voor de functie van Financial Markets Trainee? Kijk dan eens op de website van Het Agentschap, (en kijk dan bij vacatures ). We zijn altijd op zoek naar goede kandidaten! De functie van trainee is speciaal geschikt voor jonge economen, econometristen en (toegepast) wiskundigen met belangstelling voor de financiële sector. Voor nadere inlichtingen over het traineeship kun je contact opnemen met Caroline Kollau ( ) of Ron Bruggink ( ). Voor vragen over werken bij het Ministerie van Financiën kun je contact opnemen met één van de recruiters van Financiën, via of bel

19 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 Financial Days 2005 Alweer enige tijd geleden, in april en mei 2005, vonden de Financial Days plaats. Het thema van de Financial Days 2005 was Private Equity. Vier top bedrijven uit deze branche waren bereid om hun medewerking te verlenen aan dit project. Door de diversiteit van deze ondernemingen werd het onderwerp Private Equity vanuit verschillende invalshoeken belicht. Dit resulteerde in vier leuke en interessante dagen! AMSTERDAM, ANNE-MARIE BOTMAN 29 april KPMG De allereerste Financial Day vond plaats bij KPMG Corporate Finance. Na de ontvangst met een lunch vonden er enkele presentaties plaats. Er werd nader ingegaan op het onderwerp private equity en op de diensten die KPMG aanbiedt op het gebied van private equity. Vervolgens vond er een onderhandelingscase plaats. Verschillende partijen, zoals de directie en de venture capitalist, die door verschillende groepjes werden vertegenwoordigd, gingen met elkaar in onderhandeling om de beste deal uit het vuur te slepen. Nadat de groepjes het met elkaar eens waren en de deal gesloten werd, was het alweer tijd om deze dag af te sluiten met een borrel. 3 Mei HAL Investments B.V. Het bezoek aan HAL vond plaats op de bovenste etages van de Millenium Tower te Rotterdam. Op deze prachtige locatie kregen we een kijkje in de keuken van het grote geld. Allereerst vond er een presentatie plaats over de organisatie. De presentatie die hierop volgde behandelde het acquisitieproces en voornamelijk de rol die HAL hierin vervult. Daarnaast werd er uitgebreid ingegaan op de investeringsportfolio van Hal. Na deze boeiende ochtend vond er vervolgens een heerlijke lunch plaats in het ondergelegen Westin hotel. De dag werd daarna op gepaste wijze afgesloten met een borrel en bitterballen. 20 Mei NIB Capital Het bezoek aan NIBC in Den Haag, bij de afdeling Pricipal Investments, vormde de perfecte afsluiter voor het project. Tijdens de ontvangst met een lunch was er de mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken met de medewerkers van Pricipal Investments. Deze afdeling houdt zich bezig met Intermediate Capital en Private Equity. Na een aantal presentaties waarbij er nader werd ingegaan op de activiteiten van NIBC en PI, volgde er wederom een case. Groepjes hielden zich bezig met de verschillende fases binnen het acquisitieproces. Zo ontstond een goed totaalbeeld van dit veelomvattende proces. Nadat alle groepjes hun oplossingen hadden gepresenteerd werd deze dag afgesloten onder het genot van een drankje. De mannen breken hun hoofd over de ING case 9 Mei ING Op het hoofdkantoor van de ING Bank in Amsterdam Zuid-Oost werden we ontvangen voor alweer de derde Financial Day. Allereerst kwam het talent programme van ING uitgebreid aan bod. Daarnaast werd er uiteraard ingegaan op de activiteiten van ING op het gebied van private equity. Ook een case ontbrak niet. Verschillende groepjes bogen het hoofd over de Vendex KBB case. De inventieve oplossingen werden vervolgens gepresenteerd. 26

20 OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 Research Project 2005 Brazil De hele zomer lang waren 17 FSAers in Brazilie om hoogstaande onderzoeken uit te voeren voor verschillende internationale topbedrijven. Op de volgende pagina s is een klein gedeelte van hun avontuur te beleven. Voor iedereen die er niet bij was: het was top! Als je tijdens het lezen zin krijgt om ook aan het RP mee te doen: ook dit jaar is er een RP, en wel naar India. OPDRACHT VOOR CHEMIECONCERN: MARKT IN BRAZILIË DE BIOTECH AMSTERDAM, JOS SCHIEVEEN Woensdag 29 juni vertrokken wij naar het verre Brazilië voor het grote avontuur dat Research Project heet. Na een reis van ruim 11 uur arriveerden wij op Guarulhos International Airport in São Paulo. De eerste dagen in São Paulo waren bedoeld om de directe omgeving van ons hotel te verkennen en om alle groepjes operationeel te krijgen. We kwamen tot de ontdekking dat wij in een vrij aardige buurt waren beland waar je nog gewoon over straat kon lopen (ook s avonds). Het eerste weekend waren wij uitgenodigd voor een lunch in de tuin van de Nederlandse consul inclusief mooi weer, zwembad en caiprinhas. Dit bleek zo succesvol dat wij door de consul-generaal werden uitgenodigd voor zijn afscheidsfeest bij hem thuis. We zijn die avond natuurlijk tot de late uurtjes doorgegaan met aansluitend een discotheek bezoek. Wat betreft São Paulo; het is een onvoorstelbaar grote stad (ter grootte van de provincie Utrecht), met ontzettend veel luchtvervuiling, verkeer en armoede. Er zijn drie dingen waar deze stad wel goed in is en dit zijn de restaurants, discotheken en kroegen. Maar wat betreft cultuur is er vrij weinig; ze kennen geen gezellige pleintjes of terrasjes. Wel zijn we tweemaal naar het Ibirapuera park geweest. Dit is een ontzettend groot park met daarin mooie vijvers, ligweiden, twee musea en heel veel Brazilianen die dingen aan het verkopen zijn, of aan het recreëren. Er waren ook straatoptredens van Brazilianen die allerlei gevaarlijke kunsten vertoonden; gaaf om te zien. Verder heeft São Paulo een paardenrenbaan waar wij ook een zondagje hebben vertoefd. Dit is heel leuk om een keer te doen: een beetje gokken op paarden die je totaal niet kent en afgaan op de quotes. Het is een apart sfeertje met een hoop nouveau riche die daar hun zondag besteden aan social talk en gokken. In de weekenden was het uiteraard stappen en dit kan goed in São Paulo, zoals eerder gezegd. We zijn vaak met zijn allen met het hotelpersoneel wezen stappen in São Paulo. Het was een gezellige jonge ploeg was waar wij het goed mee konden vinden en zij kenden natuurlijk dé plekken om uit te gaan! Wat betreft het uitgaansleven kan Amsterdam nog aardig wat leren van São Paulo. Wij zijn ook twee weekenden naar Maresias geweest, een kustplaats ongeveer 3 uur rijden van São Paulo waar alle rijke Paulista s hun vakantiewoning hebben. We zaten hier tweemaal in een mooie pousada (hotel) met zwembad en het strand op 100 meter. Vlakbij was een strandtent à la Bloomingdale waar wij menig uurtje in de lounge hebben doorgebracht met een cocktailtje in de hand. s Avonds gingen wij stappen naar de enige, maar hele mooie discotheek Sirena. Dit was een discotheek met De RP-groep geniet van de lunch bij de consul 27

FSA& Beyond. FSA Lustrum. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE APRIL 2006, TIENDE JAARGANG, NUMMER 3

FSA& Beyond. FSA Lustrum. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE APRIL 2006, TIENDE JAARGANG, NUMMER 3 www.fsa.nl APRIL 2006, TIENDE JAARGANG, NUMMER 3 FSA Lustrum AMSTERDAM, WILLEM ALBERTS Er zullen weinig leden van de FSA zijn die ontgaan is dat de FSA dit jaar haar 10-jarig bestaan viert. Het tweede

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Strategy Consultancy. vs Investment Banking

Strategy Consultancy. vs Investment Banking Strategy Consultancy vs Investment Banking Special: Consultancy vs Banking Interview met Steven Jonker, McKinsey & Company FSA & commissies Special: Strategy Consultancy vs Investment Banking Interview

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

CARRIÈRESPECIAL: WELKE WEG SLA JIJ IN? Tributa Noviomagensis VERENIGINGSBLAD DER F.S.V. IN FISCALIBUS JAARGANG 3 NR. 2 MAART 2012

CARRIÈRESPECIAL: WELKE WEG SLA JIJ IN? Tributa Noviomagensis VERENIGINGSBLAD DER F.S.V. IN FISCALIBUS JAARGANG 3 NR. 2 MAART 2012 VERENIGINGSBLAD DER F.S.V. IN FISCALIBUS JAARGANG 3 NR. 2 MAART 2012 TN Tributa Noviomagensis CARRIÈRESPECIAL: WELKE WEG SLA JIJ IN? VERENIGING Kerstdiner Tentamentraining VPB Activiteitenkalender VERDIEPING

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

magazine financiële studievereniging INVESTMENT SPECIAL Too big to Fail: Breaking up the banks De nieuwe bubbel? Oprichting van een eigen foundation

magazine financiële studievereniging INVESTMENT SPECIAL Too big to Fail: Breaking up the banks De nieuwe bubbel? Oprichting van een eigen foundation 4 financiële studievereniging Jaargang 17 juni 2013 Amsterdam INVESTMENT SPECIAL Staatsobligaties: De nieuwe bubbel? Investeren in een betere toekomst: Oprichting van een eigen foundation koffie: Het zwarte

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

magazine Consultancy special Consultancy recruitment proces: Een overzicht Nieuws uit de pijlers: Roeiers meeste kans op top baan na OS2012

magazine Consultancy special Consultancy recruitment proces: Een overzicht Nieuws uit de pijlers: Roeiers meeste kans op top baan na OS2012 financiële studievereniging Amsterdam Jaargang 17 september 2012 1 Consultancy special Consultancy recruitment proces: Een overzicht Nieuws uit de pijlers: Roeiers meeste kans op top baan na OS2012 Alumni

Nadere informatie

Introweek. Do s en Don ts van youtube. Wils en Nikita over hun stage bij Vezet. En verder... Terschelling groot succes

Introweek. Do s en Don ts van youtube. Wils en Nikita over hun stage bij Vezet. En verder... Terschelling groot succes TBKMagazine Nummer 04 / november 2012 Introweek Terschelling groot succes En verder... Activiteitenprogramma 2013 Interview Onno Lotgering Mix & Match 2012 Do s en Don ts van youtube marketing Wils en

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht.

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht. VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 11 - april 2008 kandidaat belicht Mijn naam is Marlen Wirjo en ik ben 29 jaar. Ik ben geboren in

Nadere informatie

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania TBK Magazine Nummer 5/ Mei 2013 Studiereis Wenen een fantatische week En verder... Het lean principe in de praktijk Demand Planning in de praktijk Slim produceren met Lean Manufacturing Afgelopen & Komende

Nadere informatie

StOPlichterij. Docenten over het thema: Interview met: Verder:

StOPlichterij. Docenten over het thema: Interview met: Verder: de AANSLAG! Een uitgave van de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse Taxateur Jaargang 23, nummer 1 2013/2014 StOPlichterij Docenten over het thema: Prof. dr. S.J.C. Hemels Drs. M. Nieuweboer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Voor mensen met ambitie

Voor mensen met ambitie Voor mensen met ambitie start eerste werkdag, Wat trek je aan? PAGina 14 Vier starters over hun mooiste baan Frisse blik, goed of juist niet? Trainee or not trainee Alles wat je wilt weten over assessments

Nadere informatie

Maatwerk in het credit management

Maatwerk in het credit management DEZE EDITIE: Ook Berkeley & Lawrence neemt dit jaar deel aan CreditExpo! 2 Workshop Proces- 3 en Executierecht ICC- en IS-leergangen 3 afgestudeerd Smit & Honig Research: 3 Zorg goed voor uzelf! Per Saldo

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER OVER DUITENBERG AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? WAT IS BELEGGEN? BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR?

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER OVER DUITENBERG AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? WAT IS BELEGGEN? BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR? 02 REDACTIONEEL Inhoud 03 VAN DE VOORZITTER 06 04 OVER DUITENBERG 06 07 AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? 07 10 WAT IS BELEGGEN? 11 14 BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR? ERVARINGEN VAN DUITENBERGERS 18 18

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Nieuwe Media. Sociale netwerken, relaties, dagboeken: onbegrensde online mogelijkheden

Nieuwe Media. Sociale netwerken, relaties, dagboeken: onbegrensde online mogelijkheden Informaatie [ ] Een uitgave van de Marketing Associatie Amsterdam ] [ jaargang 12 ] [ nummer 3 ] [ november 2005 Nieuwe Media Sociale netwerken, relaties, dagboeken: onbegrensde online mogelijkheden In

Nadere informatie

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 LAKS landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 Occupy Rijnstraat! Uitdaging in het Laks goes onderwijs... international again! Lieve lezer, Het schooljaar loopt alweer op z n eind en daarmee

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie