JES ANTWERPEN. Messages from JES. Analyse van de doelgroepcommunicatie naar kinderen, tieners en jongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JES ANTWERPEN. Messages from JES. Analyse van de doelgroepcommunicatie naar kinderen, tieners en jongeren"

Transcriptie

1 JES ANTWERPEN Messages from JES Analyse van de doelgroepcommunicatie naar kinderen, tieners en jongeren April 2012

2 Inhoud 1. Inleiding Onderzoek Respondenten Methode Mediaprofiel van de doelgroep Matrix Bevindingen en richtlijnen Mond-tot-mondreclame JES-ambassadeurs Kanalen Vertrouwenspersonen Communicatieteam op laag niveau JES-jongerenwebsite Facebook Een profiel, groep of fanpagina? Evenementenpagina Aantal Facebookpagina s Facebook-verantwoordelijken Informatieve en interactieve inhoud GSM Drukwerk Flyers Affiches Straatbeeld Infrastructuur Gevelcommunicatie Voorwaarden Mandaten Jongeren mee betrekken Literatuurlijst Bijlagen

3 1. Inleiding Voor JES Antwerpen is goede communicatie met haar prioritaire doelgroepen cruciaal. Deze prioritaire doelgroepen bestaan uit kinderen (6 tot 11 jaar), tieners (12 tot 15 jaar) en jongeren (+16-jarigen). Daarom stelden we ons de vraag hoe goed de doelgroepcommunicatie van JES Antwerpen verloopt. In de periode februari tot april 2012 werd de doelgroepcommunicatie geanalyseerd en geëvalueerd. In dit rapport vindt u de analyse met enkele duidelijke communicatierichtlijnen als product. 2. Onderzoek Om de doelgroepcommunicatie te evalueren werd teruggekoppeld naar de JES-medewerkers en de doelgroepen zelf. Via focusgroepen met verschillende teams van JES Antwerpen werd een draagvlak gecreëerd voor de communicatierichtlijnen in dit rapport. Via groepsgesprekken met kinderen, tieners en jongeren werd ook rekening gehouden met de mening van de doelgroepen. Dit onderzoek sluit aan bij de richtlijnen in het beleidsplan van JES. Bij de paragraaf communicatie in het beleidsplan wordt onder andere volgend punt aangehaald: De ontwikkeling van kwaliteitsvolle, integrale communicatieplannen op het niveau van de deelwerkingen, in overleg met de specialisten op het veld: onze medewerkers. Dat is bij dit onderzoek gebeurd. We zijn zelfs verder gegaan door ook de doelgroepen zelf als specialisten op het veld te bevragen. 2.1 Respondenten Voor dit onderzoek werden vijf verticale focusgroepen opgesteld die bestonden uit bestaande teams van JES Antwerpen: B-team JCC De Branderij, D-team JCC 21N, Kadervorming, Rozemaai/Luchtbal, Vecht & Dans. Bij de focusgroep van Vecht & Dans was ook een ACB-medewerker aanwezig. Na de verticale focusgroepen werd een horizontale groep opgesteld, over de verschillende teams van JES Antwerpen heen. In totaal werden 21 JES-medewerkers ondervraagd aan de hand van deze focusgroepen. B-team JCC De Branderij: 6 medewerkers D-team JCC 21N: 4 medewerkers (1 reeds eerder ondervraagde) Kadervorming: 2 medewerkers Rozemaai/Luchtbal: 4 medewerkers Vecht & Dans + ACB: 3 medewerkers Horizontale focusgroep: 2 nieuwe medewerkers (3 reeds eerder ondervraagden) Daarnaast vonden ook vijf groepsgesprekken met de doelgroepen plaats: kinderwerking JCC 21N, jongerenvergadering JCC De Branderij, meisjes van SITO 5, freelancers van Kadervorming en de jeugdraad van Borgerhout. In totaal werden er 10 kinderen en 28 tieners/jongeren ondervraagd. Als er in dit onderzoek echter over tieners wordt gesproken, gaat het om 12- tot 17-jarigen. 18-jarigen en ouder worden onder de categorie jongeren geplaatst. Dit verschilt dus gedeeltelijk met de leeftijdsgrenzen van de doelgroepcategorieën die JES volgt (zie inleiding). Kinderen JCC 21N: 10 3

4 Jongerenvergadering JCC De Branderij: 7 tieners (-18) en 4 jongeren (18 of ouder) Meisjes SITO 5: 4 tieners (-18) Freelancers Kadervorming: 6 jongeren Jeugdraad Borgerhout: 7 jongeren In paragraaf 4 vindt u een matrix die de resultaten uit de focusgroepen en jongerengesprekken samenvat en vergelijkt. 2.2 Methode Voor de focusgroepen werd de methodiek van Appreciative Inquiry gebruikt van David Cooperrider. Dit is een waarderende benadering. Met deze methode maakt men geen probleemanalyse waarbij gefocust wordt op het probleem, maar gaat men na wat WEL goed gaat. Dit is een oplossingsgerichte methodiek. Bij Appriciative Inquiry wordt gebruik gemaakt van vier D s die samen een cyclus van vier fasen vormen. De eerste drie D s: Discovery, Dream, Design werden toegepast in de verticale focusgroepen. In de fase van Discovery gingen we op zoek naar goede voorbeelden van communicatie naar de jongeren. In de fase van Dream was het de bedoeling om een gewenste toekomst voor te stellen. Bij Design gingen we na hoe we concreet de doelgroepcommunicatie kunnen aanpakken en waar nodig aanpassen. In de horizontale focusgroep werd de vierde fase, Destiny, doorlopen. Hierbij was het de bedoeling om de gedragenheid van de resultaten te toetsen. Er werd ook besproken of de resultaten passen binnen de visie van JES en wat de concrete voorwaarden zijn om de bevindingen van het onderzoek te kunnen uitvoeren. Bij de bevraging van de kinderen en de jongeren wilden we te weten komen op welke kanalen JES Antwerpen aanwezig moet zijn om de mond-tot-mondreclame in gang te zetten. En ook hoe jongeren zelf vinden dat JES Antwerpen moet communiceren naar kinderen/ouders toe en naar henzelf toe. 3. Mediaprofiel van de doelgroep De doelgroep van JES Antwerpen bestaat vooral uit allochtone tieners en jongeren, grotendeels van Marokkaanse afkomst. Je zou kunnen verwachten dat er een kloof is tussen autochtone jongeren en allochtone jongeren wat hun mediaconsumptie betreft. Maar uit een onderzoek van Saeys & Devroe (2010) naar de mediaconsumptie van Marokkaanse en Turkse jongeren bleek dat deze kloof niet zo groot is. Zo kon bijna 80% van de respondenten die deelnamen aan het onderzoek thuis gebruik maken van een computer, in 57% van de gevallen ook met internetverbinding. De allochtone jongeren scoorden gemiddeld ongeveer 10% lager dan de autochtonen. Dit is dus maar een lichte digitale kloof. In totaal bezit 82% van de respondenten een gsm, waarbij Marokkanen dan weer 2% hoger scoorden dan autochtonen. Wat jammer genoeg niet werd nagegaan in het onderzoek was het bezit van een smartphone. Je ziet meer en meer jongeren rondlopen met dit hebbeding. 4

5 Er is een verschil tussen mediabezit en mediatoegang. Mediabezit wil zeggen dat de tiener of jongere persoonlijk over media-infrastructuren kan beschikken (eigen computer, gsm, smartphone, ). Mediatoegang wil zeggen dat hij/zij gebruik kan maken van gemeenschappelijke media-infrastructuren. We kunnen stellen dat de doelgroep van JES Antwerpen zeker toegang heeft tot het internet: thuis (gezinscomputer), op school, in De Branderij, internetcafé, bij vrienden, Dat sommige jongeren nog niet actief zijn op internet, ligt niet zo zeer aan het feit dat ze geen internettoegang hebben, maar meer aan het feit dat ze er zich niet voor interesseren of hierover te weinig kennis hebben (waardoor de drempel hoger ligt). Het feit dat sommige jongeren geen Facebookprofiel hebben, ligt niet altijd aan het feit dat ze minder actief zijn op internet. Er zijn ook jongeren die bewust geen Facebookaccount aanmaken om niet mee te doen met de hype die er rond hangt. Je kan een onderscheid maken tussen mediarijke en media-arme tieners en jongeren. De mediarijke jongeren hebben vaak in plaats van een gsm een smartphone. Hiermee loggen ze in op het internet waar ze maar kunnen. Ze zijn dus ook heel actief op internet en hebben dan ook meestal een profielpagina op Facebook. Media-arme tieners en jongeren hebben (meestal) een gsm maar zijn niet zo actief op internet en hebben geen Facebookprofiel. Deze twee categorieën zijn uiteraard uitersten op een continuüm. De meeste tieners en jongeren zitten ertussen: ze hebben een gsm en zijn ook actief op internet en hebben een Facebookaccount. Continuüm Media-arm Misschien gsm; internettoegang (maar geen actieve internetter); geen FB-account Mediagemiddeld Gsm; internettoegang of bezit; FB-account Mediarijk Smartphone; internetbezit; FB-account JES moet op de mediaprofielen van haar doelgroep inspelen. Door actief te zijn op Facebook worden zowel de mediarijke tieners en jongeren bereikt en ook alle jongeren in het midden van het continuüm. Er zijn JES-medewerkers die met hun jongeren communiceren via BlackBerry, dit kwam zowel naar boven in de focusgesprekken als in de jongerengesprekken. Je kan een broadcastbericht sturen via BlackBerry naar een hele groep ontvangers in één keer. Dit is natuurlijk enkel van toepassing op JESmedewerkers met een BlackBerry en een groep jongeren waarvan de meerderheid ook in het bezit is van een BlackBerry, wat dus eerder uitzonderlijk is. Om de media-arme tieners en jongeren te bereiken moet er ingezet worden op sms om hen op de hoogte te brengen. En ook op de JES-jongerenwebsite! Wie geen Facebook heeft, kan wel naar deze site om zijn/haar informatie te vinden. Het is dan ook interessant om van de JES-jongeren te weten wie geen Facebookprofiel heeft, zodat deze jongeren zeker ge-sms t worden en bereikt worden via de JES-jongerenwebsite. 5

6 4. Matrix Deze matrix is opgesteld aan de hand van de resultaten uit de gesprekken met tieners en jongeren en uit de focusgesprekken met de JES-medewerkers. KANALEN Mond-tot-mondreclame Facebook s Gsm DOELGROEP Kinderen en ouders - school- en huisbezoeken en infoavonden - nieuwe kinderen bereiken via actie breng een vriendje mee voor een dag. - huisbezoeken en infoavonden - ouders babbelen aan de schoolpoort - oudergroep oprichten Niet van toepassing. - niet nagegaan - mailen werkt niet - brieven en huisbezoeken (face to face) zijn beter - = communicatiemiddel naar jongeren, niet ouders - bellen met ouders - sms en = niet van toepassing - bellen met ouders - sms en = niet van toepassing Tieners/ jongeren - belangrijk communicatiemiddel - vrienden vertellen het aan elkaar door: face to face, sms en, Facebook. - belangrijkste communicatiemiddel - loopt goed voor JES Antwerpen - belangrijkste communicatiemiddel - informatie delen met vrienden : belangrijk - groot netwerk beschikbaar - wens om meer in te zetten op FB - elke locatie eigen FB Tieners: - = verouderd medium. - Lezen geen s Jongeren: - Gebruiken wel - Titel en lay-out zijn belangrijk - Gebruiken in combinatie met bellen en sms en - sms als last minute medium - sommigen smartphone i.p.v. gsm: internettoegang - sms en veel naar jongeren en tieners - bellen werkt - sms in combinatie met mailen en bellen

7 KANALEN Affiches Flyers Gevelcommunicatie JES-website DOELGROEP Kinderen en ouders Niet nagegaan. - brieven voor ouders - belangrijk: up to date - activiteitenkalender = nodig (niet alle kinderen wisten wat een website was.) Tieners/ jongeren - affiches zijn nodig en effectief - evenement meer belang - ook als digitale flyer - twijfel aan effectiviteit - doelgroep kan beter op andere manieren bereikt worden - affiches zijn wel nodig voor grote evenementen zoals Shoot! en Fix et - moeten uniek en opvallend zijn - als versterking van de mond-tot-mondreclame - moet vooral link leggen naar Facebookevenement - jongeren lezen het niet, komt op de grond terecht - graffiti De Branderij = heel tof - goed geëvalueerd - belangrijk: up to date - activiteitenkalender = nodig - vraag naar website - vraag naar website Opvallende (menings)verschillen tussen tieners en jongeren en JES-medewerkers zijn aangeduid in het rood. Duidelijke overeenkomsten staan in het groen. 7

8 5. Bevindingen en richtlijnen 5.1 Mond-tot-mondreclame Mond-tot-mondreclame over JES Antwerpen loopt reeds heel goed. Het is één van de voornaamste communicatiemiddelen van JES. Het is ook gewoon de beste communicatie die JES kan hebben. Het is goedkoop en betrouwbaar. Een jongere gelooft immers eerder een vriend of vriendin die JES aanprijst dan een brochure of flyer. Het nadeel aan mond-tot-mondreclame is echter dat je het niet in de hand hebt. We moeten beseffen dat we maar weinig invloed kunnen uitoefenen op wat jongeren over JES, JCC De Branderij, JCC 21N, vertellen. Toch zijn er wel trucjes om het aantal verhalen en de kans op positieve verhalen te vergroten JES-ambassadeurs JES moet met haar doelgroepcommunicatie naar kinderen, tieners en jongeren focussen op die jongeren met een hoge betrokkenheid bij JES en een groot netwerk als het ware trendsetters die een grote invloed kunnen uitoefenen op hun vrienden. Het zijn zij die de roddelmolen of de mond-totmondreclame in gang zetten. Het is dus van belang om te weten wie deze jongeren zijn en deze te betrekken bij het communicatieproces. Maak deze jongeren ambassadeurs van JES! Onder en meer over de manieren om dit te doen Kanalen Ten tweede is het belangrijk om te weten wat de kanalen zijn waar deze JES-ambassadeurs hun informatie over JES kunnen vinden. Op welke kanalen kunnen deze jongeren iets oppikken en doorgeven aan hun netwerk? Want het zijn die kanalen waar JES op moet aanwezig zijn om de mondtot-mondreclame in gang te zetten. a. Facebook Hier speelt Facebook uiteraard een grote rol. JES Antwerpen moet actief bezig zijn op Facebook. Het is belangrijk dat er regelmatig nieuwe berichtjes verschijnen zodat de jongeren het interessant blijven vinden om te volgen. Je geeft updates, informatie over opkomende activiteiten, en verslagen. Maar niet alleen informatie krijgen is voor jongeren belangrijk, er moet ook interactie kunnen zijn. De jongeren willen reageren, feedback geven. Houd er zeker rekening mee dat interactie en feedback cruciale elementen zijn bij sociale media. De inhoud is dus best heel up-to-date en je gaat met je bezoekers van de Facebookpagina in gesprek. Maak de jongeren zowel consumenten als producenten van de inhoud van de Facebookpagina. Een goede manier om jongeren de Facebookpagina van JES regelmatig te laten volgen is door hun nieuwsgierigheid te wekken. Je geeft nog niet alle informatie in één keer weg. Bijvoorbeeld: GROOT NIEUWS COMING UP! Houd FB in de gaten!. De volgende dag geef je iets meer info: In de Paasvakantie staan er grootse dingen gepland!. Dan kan je aftellen naar een datum waarop de grote bekendmaking zal gebeuren. Zo wek je de nieuwsgierigheid en interesse van de tieners en jongeren. De kans dat de JES-ambassadeurs meelezen, wordt dan heel groot. Meer over Facebook als communicatiekanaal bij 5.3. b. JES-jongerenwebsite

9 Zowel uit de focusgesprekken met JES-medewerkers als de gesprekken met de tieners en jongeren kwam duidelijk naar voor dat er nood is aan een website van JES die specifiek naar de jongeren gericht is. Dit kan een belangrijk kanaal worden waarvan de JES-ambassadeurs hun informatie vandaan kunnen halen die ze dan verder verspreiden naar hun netwerk. Hierover meer bij 5.2. c. Een voorstellingsbrochure: een duidelijk beeld van JES Een kind, tiener of jongere kan pas zijn of haar ervaringen delen als hij/zij snapt waarover hij/zij praat. Het is belangrijk dat zij weten wat de voordelen zijn van bijvoorbeeld een animatorcursus en waarom het voor anderen vrienden bijvoorbeeld interessant kan zijn om deze cursus ook te volgen. Het is dus interessant om de voordelen van de werkingen helder en gemakkelijk over te brengen. Ook de data en uren van de activiteiten, cursussen duidelijk communiceren helpt de mond-tot-mondreclame op gang te brengen. Uit verschillende focusgroepen en jongerengesprekken kwam naar voor dat er een duidelijke folder moet zijn per locatie met een overzicht van wat er te doen valt en openingsuren en dergelijke. Als ouders of jongeren dan informatie vragen, dan kunnen zij deze brochure meenemen. Wat echter ook bleek uit de focusgroepen is dat zo n folder of brochure enkel werkt als daar mondelinge uitleg bij gegeven wordt. Zo n mondelinge uitleg kan gegeven worden tijdens infoavonden. d. Positieve recensies Bied jongeren de mogelijkheid om feedback te geven. Dit kan via de website, Facebook, maar ook op een briefje. Laat hen na de activiteit, evenement, cursus, op een briefje schrijven wat hun ervaring was, wat ze bijgeleerd hebben. Je mag de jongere uiteraard niet verplichten iets neer te schrijven. Hang al deze briefjes samen op op een plek die zichtbaar is. Naast het feit dat anderen deze positieve feedback kunnen lezen, helpt het de jongeren zelf beter te verwoorden waarom een vriend of vriendin bijvoorbeeld ook echt die cursus moet volgen. e. Redactionele aandacht In de media verschijnen komt de geloofwaardigheid en mond-tot-mondreclame enkel ten goede. JES Antwerpen is zeer goed in het verkrijgen van redactionele aandacht. Uiteraard is dit belangrijker voor partners en stakeholders, maar we moeten niet onderschatten wat een artikel in de krant voor een jongere betekent. +18-jarigen lezen al vaker de krant zeker online. Het gaat hier niet om wervende communicatie, want een jongere die JES niet kent, leest waarschijnlijk over het artikel heen. Maar een JES ambassadeur een jongere die sterk bij JES betrokken is en een groot netwerk heeft heeft er weer een reden bij om positief over JES te praten tegen anderen Vertrouwenspersonen Communicatie naar jongeren gaat niet enkel om de materiële communicatie en kanalen. Ook de JESmedewerkers zelf die in de dagelijkse praktijk in contact komen met de kinderen, tieners en jongeren zijn een deel van de doelgroepcommunicatie! JES-medewerkers zijn dus een belangrijk kanaal waarlangs de mond-tot-mondreclame kan starten. Een jeugdwerker geniet veel vertrouwen van de jongeren waarmee hij/zij werkt en heeft zo veel invloed. Zo werd ook in de focusgroepen het belang van vertrouwenspersonen aangehaald. Jongeren kunnen 9

10 betrokken worden bij JES via zo n vertrouwenspersoon (een jeugdwerker, een instructor, een animator). En wanneer een vertrouwenspersoon positief praat over JES, zijn jongeren sneller geneigd dit te geloven, en tegelijk ook sneller geneigd om dit door te zeggen. Uit een onderzoek van van Noort, Antheunis & van Reijmersdal (2011) rond social network sites (SNS) blijkt namelijk dat de mate waarin de ontvanger van een boodschap zich verbonden voelt met de zender, van belang is voor de bereidheid van die ontvanger om die boodschap verder te verspreiden. Dit is een argument om de jeugdwerkers, animatoren en instructoren sterk in te zetten in het communicatieplan van JES. Zij zijn betrokken bij JES, hebben een positieve attitude ten opzichte van JES, hebben een belangrijk netwerk dat voor een groot deel de doelgroep van JES bevat en zij hebben vaak een sterke band met jongeren die ze op straat aanspreken en betrekken bij JES. Om al die redenen hebben zij een soort macht om de mondtot-mondreclame te beïnvloeden en te sturen Communicatieteam op laag niveau Mits deze JES-medewerkers zo n belangrijk communicatiemedium zijn, is het belangrijk dat zij zich hiervan bewust zijn. Het is interessant om hen te informeren over hun macht die ze hebben en hoe ze die best kunnen inzetten. Dit kan bijvoorbeeld in een ambassadeursvergadering. Een samenkomst met alle JES-ambassadeurs waarbij er gezegd wordt wat er de volgende maand te doen is (activiteiten, evenementen) en wat daarover gecommuniceerd moet worden. Zo n vergadering is dan een soort communicatieteam op laag niveau. Of in plaats van zo n aparte ambassadeursvergadering op te starten, kan je dit ook inplannen in de reeds bestaande vergaderingen (JCC platform, de jongerenvergadering, freelancers Kadervorming, ). Maar je moet wel oppassen met opdragen wat en hoe ze moeten communiceren. Het moet vrijblijvend zijn. Je kan de jongeren bewust maken van hun functie, je kan hen wijzen op de informatie die verspreid kan (niet moet) worden, maar je kan niet zeggen hoe ze dit moeten doen. Dat moet je loslaten, dat kan je niet controleren. Opnieuw: je moet beseffen dat je niet veel invloed kan uitoefenen op wat jongeren over JES Antwerpen vertellen. Je hebt dit niet in de hand. Je kan hen enkel de tools aanreiken om hen aan te zetten om te vertellen. 5.2 JES-jongerenwebsite Een eigen jongerenwebsite biedt veel mogelijkheden: het kan dienen als voorstellingsfolder, activiteitenkalender, webstek voor een overzicht van de krantenartikels die verschenen zijn, Inhoud van de jongerenwebsite, gebaseerd op de meningen van JES-medewerkers en jongeren: elke locatie en deelwerking worden apart voorgesteld (via hun eigen tabblad); een activiteitenkalender: overzicht van de maand; een overzicht van alle Facebooklinks; een databank met de verschenen krantenartikels; (foto)verslagen van afgelopen evenementen en activiteiten; digitale flyers en affiches van opkomende evenementen en activiteiten (eventueel met de kans om deze te downloaden); een plek om verslagen, brieven, documenten te plaatsen (zoals JESdoc op mijnplaats) een blog? (Dit lijkt misschien hard op de functie van Facebook maar voor zij die niet actief zijn op Facebook, is dit wel interessant.) 10

11 Heel belangrijk is dat deze site zich richt naar jongeren en dus ook in de taal van de jongeren geschreven is. Deze site mag niet dezelfde schrijfstijl en inhoud hebben als de JES-website die zich richt naar stakeholders, andere jeugdorganisaties en sponsors! Uit de focusgroepen kwam sterk naar voor dat de communicatie moet aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. Een manier om dit te verwezenlijken is de jongeren mee betrekken in het ontwerp van de website. De inhoud van en het verder opvolgen van de jongerenwebsite moet niet meer door de jongeren gebeuren. Daar moet een JES-medewerker verantwoordelijk voor gemaakt worden. De jongerenwebsite kan zeker werken in wisselwerking met Facebook. Op de website staan de links opgelijst naar Facebook en op Facebook worden er linken gelegd naar de website. Bijvoorbeeld een status op de Facebookpagina die zegt: Foto s van Shoot! Bekijk ze op onze website: Met wisselwerking wordt bedoeld dat ze elkaar versterken. De site en Facebook staan echter wel los van en naast elkaar. De site is er ook voor jongeren die niet actief zijn op Facebook. De site geeft een volledig beeld van JES Antwerpen met al haar werkingen. Hierop krijg je een totaalbeeld. Facebook hoeft geen totaalbeeld te geven. Facebook is een plaats voor interactie met de jongeren, waarover in volgende paragraaf meer. 5.3 Facebook Facebook is het meest genoemde communicatiemiddel in de jongerengesprekken. Het is dan ook een heel belangrijk kanaal voor JES Antwerpen om op in te zetten Een profiel, groep of fanpagina? Om te beginnen is het interessant om de mogelijkheden van Facebook af te toetsen. Want je kan als Facebookgebruiker kiezen voor (1) een profielpagina, (2) een fanpagina, of (3) een groep. Een Facebook profielpagina is bedoeld voor personen die informatie over zichzelf willen delen met anderen. Op deze pagina kunnen ze alleen zichzelf promoten, geen bedrijf of merk. De naam van een profielpagina mag niet de naam van een bedrijf of merk dragen en de profielfoto mag geen bedrijfslogo zijn. Als een profielpagina toch een bedrijf of merk promoot en informatie bevat over bijvoorbeeld promotionele acties of openingstijden, dan is dit tegen de algemene voorwaarden van Facebook en kan je account verwijderd worden. De enige uitzondering waarbij JES Antwerpen toch een profielpagina mag hebben, is wanneer de organisatienaam als accountnaam voor een persoonlijk profiel wordt gebruikt. Dit is echter niet aan te raden. Een Facebook fanpagina is juist bedoeld om publieke figuren, artiesten, merken of organisaties te vertegenwoordigen. Wat op een profielpagina niet mag, is hierop wel toegestaan. Bedrijven kunnen op een fanpagina hun dienst/product, naambekendheid of reputatie promoten. Men moet dan enkel op vind ik leuk klikken op de fanpagina zelf om het merk/bedrijf te kunnen volgen en updates te kunnen ontvangen. De drempel ligt dus veel lager dan bij het versturen van een vriendschapsverzoek naar een profiel. Houd er wel rekening mee dat iedereen fan kan worden door simpelweg op de like -knop te klikken. Je kan dus geen leden weigeren. Een Facebook groepspagina kan worden aangemaakt voor en door mensen met dezelfde interesses. Iedereen met een persoonlijk account kan een groep maken. De beheerder van de groep kan bepalen 11

12 of de groep openbaar, besloten of geheim is. Een belangrijk voordeel van een groepspagina tegenover een fanpagina is dat je persoonlijke berichten kan sturen naar alle leden. Bij een fanpagina kan dit niet, enkel via updates. Bij een groep kan je leden weigeren. In bijlage vindt u links naar teksten met meer uitleg over de voor- en nadelen van een groepspagina of fanpagina en de regels rond profielpagina s Evenementenpagina Het is daarnaast ook interessant om voor elk evenement dat JES organiseert, bijvoorbeeld Shoot! of de buitenspeeldag, een aparte evenementenpagina aan te maken. Dit is interessant omdat de jongeren zeker de JES-ambassadeurs hun vrienden kunnen uitnodigen voor het evenement. Dit is een manier om het evenement snel bekend te maken onder de jongeren, veel sneller dan met een flyer of affiche Aantal Facebookpagina s De Facebook van JES Antwerpen kan dienen als de centrale Facebookpagina. Hierop wordt reclame gemaakt/afgeteld naar grote evenementen zoals Shoot en Kick it, kunnen er oproepen gedaan worden, komen fotoreportages van de evenementen enzovoort. Hier komen ook linken naar de JESjongerenwebsite. Voor JES Antwerpen zouden we kunnen opteren voor een fanpagina. Naast deze JES Antwerpen fanpagina is het een goed idee dat elke aparte locatie (Borgerhout, Deurne, Rozemaai, Luchtbal) zijn eigen Facebookpagina heeft. Kinderen, tieners en jongeren uit Deurne hebben niet veel te maken met wat er in De Branderij of op Rozemaai gebeurt, zij moeten hier dan ook niet onnodig van op de hoogte gehouden worden. Het is belangrijk dat de jongeren relevante informatie vinden op Facebook. Hier zouden we kunnen kiezen voor groepspagina s Facebook-verantwoordelijken Als er per locatie een aparte Facebook komt, moet er afgebakend worden welke informatie op welke Facebookpagina kan verschijnen. Informatie die enkel de buurt aangaat, komt op de lokale Facebookpagina. Informatie die over de verschillende locaties heenloopt, kan op elke lokale Facebookpagina verschijnen en op de JES Antwerpen Facebook. Er moeten dus mandaten gegeven worden aan (1) iemand die de Facebook van JES Antwerpen onderhoudt en aan (2) lokale Facebookverantwoordelijken die de lokale Facebookpagina s verzorgen. Het is interessant dat deze personen die zich opgeven als Facebook-verantwoordelijke een vorming rond sociale media volgen. Op vormingen van Apestaartjaren kom je te weten wat er wel en niet op een Facebookpagina moet staan, wanneer je deze moet updaten en hoeveel tijd je per dag aan de Facebookpagina moet besteden. Daarnaast moet er een duidelijk kader afgesproken worden, een soort Facebook-werkplan. De Facebook-verantwoordelijken kunnen hun kennis met elkaar delen en samen kunnen ze een gelijkaardige manier van werken ontwikkelen rond het onderhouden van de Facebookpagina s. Dit kan in een communicatieteam van Facebook-verantwoordelijken. Het is heel belangrijk om het overzicht van de Facebookpagina s te behouden. Er moet een lijst van de Facebooklinks zijn op een goed te vinden plaats. De jongerenwebsite is hier een geschikte plek voor: een apart tabblad met een lijst van links. 12

13 5.3.5 Informatieve en interactieve inhoud Het is belangrijk dat de inhoud van de Facebookpagina s regelmatig vernieuwt. Je geeft updates, informatie over opkomende activiteiten, (foto)verslagen en je doet oproepen. Naast deze informatie is het zoals we al eerder hebben aangehaald heel belangrijk dat er interactie is met de fans en groepsleden. Laat de jongeren reageren en feedback geven. Ga met hen in gesprek en maak de jongeren zowel consumenten als producenten van de inhoud van de Facebookpagina. Jongeren noemen vaak YouTube ook als communicatiekanaal. Volgens hen is een promofilmpje maken en op YouTube zetten, goede reclame. Facebook is dan een goed kanaal om dit filmpje op te verspreiden en ook de jongerenwebsite kan hiertoe dienen. Enkele jongeren en JES-medewerkers hebben terecht opgemerkt dat Facebook vluchtig is. Een digitale flyer van een evenement posten op je prikbord, verdwijnt door andere bijkomende berichtjes al snel uit het zicht. Om deze reden is het dan ook heel belangrijk om te blijven communiceren. Als je merkt dat een belangrijke status of bericht van je prikbord verdwenen is, post het gerust nog eens en nog eens. Last minute communiceren werkt ook op Facebook zeer goed a. Kinderen en ouders en naar ouders wordt zelden toegepast. Het werkt niet. Om te communiceren naar ouders zijn brieven en huisbezoeken (face to face) betere manieren. en is een communicatiemiddel naar jongeren, niet naar ouders toe. b. Tieners en jongeren Voor wervende communicatie is en geen goed kanaal. Volgens tieners en jongeren (-20-jarigen) is een verouderd medium. Zij sturen geen s meer. Ze krijgen heel veel spam in hun inbox waardoor ze per dag meer dan honderd nieuwe mails krijgen. Hierdoor verdwijnen s die wel belangrijk zijn uit het zicht. Ze lezen dan ook het grootste deel van hun mails niet meer. Ze scannen de lijst van mails snel en hier en daar pikken ze er eentje uit die ze openen. Ze beslissen op basis van de titel of ze de openen of niet. Een trucje om een tiener aan te zetten om jouw wel te openen, is door een opvallende, interessante titel te kiezen die duidelijk maakt dat het in hun voordeel is als ze deze openen. Maar als ze de openen, zijn we er nog niet. Ze moeten de ook lezen. Het is dan ook belangrijk dat de zelf hen ook aanspreekt. Een mooie lay-out, foto s en kleur zorgen ervoor dat de jongere de ook zal lezen. Jongeren die ouder zijn dan 20 jaar noemen daarentegen nog wel als een belangrijk communicatiemiddel. In tegenstelling tot de tieners zijn zij opgegroeid met en blijven ze dit uit gewoonte nog wel gebruiken. Ook voor jongeren kan de strategie rond titel en lay-out van de toegepast worden, want ook zij krijgen veel s per dag en moeten aangespoord worden om net jouw te lezen en te openen. Uit de gesprekken met de JES-medewerkers bleek dat een vaak gebruikt medium is. Niet als wervende communicatie, maar als een manier om informatieve zaken naar jongeren te communiceren 13

Workshop Facebook voor bedrijven. Facebook marketing

Workshop Facebook voor bedrijven. Facebook marketing Workshop Facebook voor bedrijven Persoonlijk profiel Profiel en omslagfoto altijd zichtbaar Je kunt een persoonlijk profiel volledig afschermen Wat kan je niet met een persoonlijk profiel? Geen statistieken

Nadere informatie

Workshop Facebook voor bedrijven. Facebook marketing

Workshop Facebook voor bedrijven. Facebook marketing Workshop Facebook voor bedrijven Persoonlijk profiel Profiel en omslagfoto altijd zichtbaar Je kunt een persoonlijk profiel volledig afschermen Wat kan je niet met een persoonlijk profiel? Geen statistieken

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

PROMOTIE [ PROMOTIE. Inhoudstafel. Ajoce vzw organiseert een festival. Hoe kan ze dit evenement promoten?

PROMOTIE [ PROMOTIE. Inhoudstafel. Ajoce vzw organiseert een festival. Hoe kan ze dit evenement promoten? [ PROMOTIE PROMOTIE Ajoce vzw organiseert een festival. Hoe kan ze dit evenement promoten? De Chinese vrouwenvereniging maakt een affiche voor een nieuwjaarsreceptie. Welke info mag niet ontbreken? Inhoudstafel

Nadere informatie

Friese Poort Skelterrace. Facebook marketing

Friese Poort Skelterrace. Facebook marketing Friese Poort Skelterrace Persoonlijk profiel Profiel en omslagfoto altijd zichtbaar Je kunt een persoonlijk profiel volledig afschermen Wat kan je niet met een persoonlijk profiel? Geen statistieken Geen

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Hoe maak ik een Facebook-pagina aan?

Hoe maak ik een Facebook-pagina aan? Hoe maak ik een Facebook-pagina aan? Gebruikers kunnen een persoonlijk profiel aan maken en anderen die ook een profiel hebben uitnodigen om vriend te worden. Iedere gebruiker kan op eigen prikbord of

Nadere informatie

JUVA WEBDESIGN. B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke BE

JUVA WEBDESIGN. B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke BE JUVA WEBDESIGN B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke 0495 51 16 13 info@juvawebdesign.be BE 0635.642.087 1 INHOUDSOPGAVE 1.Voorstelling... 3 2.Facebook... 4 2.1 : Wat is het verschil

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

Handleiding voor praktisch gebruik van Facebook

Handleiding voor praktisch gebruik van Facebook Handleiding voor praktisch gebruik van Facebook Deze download is gekoppeld aan het Handboek Social media voor sportverenigingen. Meer informatie over dit handboek: http://www.clubbereik.nl/handboek. In

Nadere informatie

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook?

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Bedrijfspagina op Facebook Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Inleiding In deze whitepaper lees je hoe je een bedrijfspagina aanmaakt op Facebook. Stap voor stap laten we je zien wat je moet doen.

Nadere informatie

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 2 INLEIDING My community 4 Het kiezen van een geschikt platform 4 Twitter 4 Facebook 5 Conclusie 5 Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 5 Facebook groep 6 Verschillen tussen Facebook pagina

Nadere informatie

voor ZijActief-afdelingen

voor ZijActief-afdelingen voor ZijActief-afdelingen Hoe kun je voor jouw afdeling? effectief inzetten Leer een pagina te maken en te gebruiken en krijg jouw afdeling in de kijker bij gebruikers van ZijActief-besturen, kunnen een

Nadere informatie

MINI-CURSUS FACEBOOK. 1. Statusupdates op je prikbord (1) (2) (3) (4) (5)

MINI-CURSUS FACEBOOK. 1. Statusupdates op je prikbord (1) (2) (3) (4) (5) MINI-CURSUS FACEBOOK 1. Statusupdates op je prikbord (1) (2) (3) (4) (5) Onder het tabblad Nieuwsoverzicht (1) kan je bekijken welke publieke berichten ( statusupdates ) je vrienden hebben gepost. Dit

Nadere informatie

Facebook: inleidende cursus

Facebook: inleidende cursus Facebook: inleidende cursus Wil je communiceren naar de buitenwereld toe, dan kan dit via Social Media gebeuren. Via Facebook kan je als sportclub miljoenen mensen bereiken, ook doelgroepen voor je club.

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Plan Nederland in Pifworld

Plan Nederland in Pifworld Plan Nederland in Pifworld Leuk dat je mee gaat doen aan de actie Schaatsen voor Water! Om je deelname te bevestigen en sponsor te zoeken, dien je een pagina op Pifworld aan te maken. Hieronder vind je

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

PR-team, stand van zaken

PR-team, stand van zaken Beste deelnemer, Ditmaal ontvang je een update van het PR-team. Deze update staat voornamelijk in het teken van de kaartverkoop ten behoeve van ons thuisconcert op 24 mei a.s.. We vragen je deze dan ook

Nadere informatie

Facebook. voor de bloemist

Facebook. voor de bloemist Facebook voor de bloemist voor de bloemist Handeiding Handleiding Facebook voor de bloemist Hoe maak ik een Facebook-pagina aan? Gebruikers kunnen een persoonlijk profiel aan maken zodat zij anderen,

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

10 geboden voor je facebookpagina

10 geboden voor je facebookpagina 10 geboden voor je facebookpagina 1. Gebruik een pagina in plaats van een profieltje Veel scholen maken een facebookprofieltje aan van het type Onze Live Vrouw (=voornaam) en 'Instituut' (=familienaam).

Nadere informatie

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN STAPPENPLAN REPUTATIESCAN EN WEBCARE SENTIMENTANALYSE Sentiment positief Sentiment neutraal Sentiment negatief Zowel bij sentiment positief, neutraal als negatief

Nadere informatie

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken Sociale Media voor beginners starten met sociale netwerken Voorstelling Welke sociale media kennen jullie? Programma 1 - Algemeen: Nik 2 - Facebook voor jou en je vereniging: Laurien 3 - Twitter voor jou

Nadere informatie

Doeltreffend communiceren over jouw Open Monument

Doeltreffend communiceren over jouw Open Monument Doeltreffend communiceren over jouw Open Monument Een antwoord op jouw communicatievragen Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen naar mijn Open Monumentendag komen? Hoe communiceer ik over mijn programma

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

Handleiding Facebook- pagina

Handleiding Facebook- pagina Handleiding Facebook- pagina Een pagina aanmaken Zonder persoonlijk profiel: Ga naar http://www.facebook.com en klik onder het inschrijvings formulier op Maak een pagina voor een beroemdheid, band of bedrijf

Nadere informatie

Facebook Win & Promotie-acties

Facebook Win & Promotie-acties on- en offline voorlichting en preventie Facebook Win & Promotie-acties www.hollandsch-welvaren.nl facebook.com/hollandschwelvaren Prinsengracht 679 1017 JT Amsterdam info@hollandsch-welvaren.nl 020 260

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Handleiding Google+ ICT Design Team. Project Street Art Gent. Workshop 2: Social Media

Handleiding Google+ ICT Design Team. Project Street Art Gent. Workshop 2: Social Media Handleiding Google+ ICT Design Team Project Street Art Gent Workshop 2: Social Media 0 Hoofdstuk 1 Mogelijkheden van Google+ 1.1 Mogelijkheden Google+ is het sociale netwerk van Google. Google+ lijkt in

Nadere informatie

MINI-CURSUS FACEBOOK Statusupdates op je startpagina (1) (2) (3) (4) (5)

MINI-CURSUS FACEBOOK Statusupdates op je startpagina (1) (2) (3) (4) (5) MINI-CURSUS FACEBOOK Statusupdates op je startpagina (1) (2) (3) (4) (5) Onder het tabblad Nieuwsoverzicht (1) kan je bekijken welke publieke berichten ( statusupdates ) je vrienden hebben gepost. Dit

Nadere informatie

A) Jongeren Online B) Voordelen/Nadelen/Valkuilen Online Communicatie Met Jongeren C) Concreet aan de slag als organisatie D) Praktijkvoorbeelden

A) Jongeren Online B) Voordelen/Nadelen/Valkuilen Online Communicatie Met Jongeren C) Concreet aan de slag als organisatie D) Praktijkvoorbeelden Workshop Online doelgroep communicatie 1 Datum 28/04/14 Duur Auteur 1 uur theorie + 1 uur praktjk Tessa Goossens Doelgroep Jongerenwerkers, jeugddiensten, iedereen die online wil communiceren met jongeren

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Aan de slag met de online community Breda Doet

Aan de slag met de online community Breda Doet Aan de slag met de online community Breda Doet (versie 2.0, 18 juli 2016) Inhoud: 1 Wat is de online community Breda Doet?... 2 2 Eerste stappen als nieuw lid... 2 2.1 Je persoonlijke instellingen controleren

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

3. Communiceren en delen

3. Communiceren en delen 63 3. Communiceren en delen Sociale netwerken zijn opgezet met als doel gemakkelijk te kunnen communiceren. U heeft natuurlijk weinig aan uw sociale netwerk als u niet met uw vrienden kunt communiceren.

Nadere informatie

Bedrijven die wegblijven van social media missen belangrijke opportuniteiten. Via sociale media kan je namelijk connecteren met je klanten, je kan

Bedrijven die wegblijven van social media missen belangrijke opportuniteiten. Via sociale media kan je namelijk connecteren met je klanten, je kan 1 2 3 Bedrijven die wegblijven van social media missen belangrijke opportuniteiten. Via sociale media kan je namelijk connecteren met je klanten, je kan het inzetten om een wow service aan te bieden, je

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen HULPMIDDELEN In de regionale werkgroepen

Nadere informatie

16 supertips om jouw Facebook pagina te laten groeien met hulp van YourBoost!

16 supertips om jouw Facebook pagina te laten groeien met hulp van YourBoost! 16 supertips om jouw Facebook pagina te laten groeien met hulp van YourBoost! Het kost veel tijd en energie om een Facebook Pagina bij te houden. Alleen een pagina maken en er verder niets mee doen zal

Nadere informatie

INLEIDING... - 2 - AANMELDEN...

INLEIDING... - 2 - AANMELDEN... INDEX INLEIDING... - 2 - AANMELDEN... - 2 - REGISTEREN... - 2 - VRIENDEN ZOEKEN... - 3 - PROFIELGEGEVENS... - 3 - PROFIELFOTO... - 4 - JE FACEBOOK ACCOUNT COMPLETEREN... - 4-1. CONTACTPERSONEN IN JE ADRESBOEK

Nadere informatie

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk.

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk. Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) 9 8 7 6 5 4 1 Anders, namelijk. o op bezoek geweest bij de boerderij o leden vergadering o tijdens

Nadere informatie

Provinciale themadagen

Provinciale themadagen Provinciale themadagen Seniorenadviesraad Communicatie en netwerking Willy Wellens snvl.be 2014 1 Hoe kan ICT de vrijwilligerswerking ondersteunen? Wat zijn de noden en verwachtingen van vrijwilligers

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Facebook bedrijfspagina maken 2012

Facebook bedrijfspagina maken 2012 Facebook bedrijfspagina maken 2012 Op dit moment is Facebook nog steeds de grootste social media website ter wereld. In Nederland hebben zich meer dan 7 miljoen mensen aangemeld. Ook veel bedrijven zitten

Nadere informatie

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs!

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Informatie avond over mediawijsheid/sociale media op school Media zijn voor kinderen en jongeren de gewoonste zaak van de wereld. Ze nemen informatie

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

1) Vermelding op de website en

1) Vermelding op de website   en Gratis communicatie in Dordrecht 1) Vermelding op de website www.synode400.nl, www.centrumdordrecht.nl en www.vvvdordrecht.nl Indien u uw activiteit (expositie/voorstelling/concert/etc.) wilt vermelden

Nadere informatie

8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE.

8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE. 8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE 8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram Instagram is één van de meest populaire social media netwerken op dit moment.

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

WE CROSS WHITEPAPER: FACEBOOK TIMELINE 2012 EN FACEBOOK APP MOGELIJKHEDEN. 29 maart 2012 We Crosss B.V. / Hein Hofman

WE CROSS WHITEPAPER: FACEBOOK TIMELINE 2012 EN FACEBOOK APP MOGELIJKHEDEN. 29 maart 2012 We Crosss B.V. / Hein Hofman WE CROSS WHITEPAPER: FACEBOOK TIMELINE 2012 EN FACEBOOK APP MOGELIJKHEDEN 29 maart 2012 We Crosss B.V. / Hein Hofman De Facebook timeline is vernieuwd! Per 30 maart 2012 is de timeline door Facebook verplicht

Nadere informatie

Handleiding Uzelf profileren op Facebook (Hoofdstuk I: Profileren naar de wereld buiten Facebook)

Handleiding Uzelf profileren op Facebook (Hoofdstuk I: Profileren naar de wereld buiten Facebook) Handleiding Uzelf profileren op Facebook (Hoofdstuk I: Profileren naar de wereld buiten Facebook) Wilt u uzelf, om wat voor reden dan ook, profileren op Facebook? Óf had u nog niet eens aan de mogelijkheid

Nadere informatie

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP EVEN VOORSTELLEN. WIE? NICOLE ADRIAENS EVENTORGANISATOR SOLOPRENEUR SOCIAL MEDIA FREAK BEDRIJF? BIZZIBEE EVENTS BIZZIBEE SOCIAL MEDIA BIZZIBEE BUSINESS SUPPORT WAT DOE IK?

Nadere informatie

Facebook, Twitter en andere Sociale Media

Facebook, Twitter en andere Sociale Media Facebook, Twitter en andere Sociale Media Sociale Media zijn belangrijke promotiemiddelen geworden. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Hyves en LinkedIn zijn voorbeelden van Sociale Media op het

Nadere informatie

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Actiehandleiding Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Inhoud Handleiding Zo maak je een actie aan om een TECS- project te steunen...3 Tips om jouw actie succesvol te maken Een actie starten voor

Nadere informatie

Zo ondersteun je jouw business met Facebook

Zo ondersteun je jouw business met Facebook Zo ondersteun je jouw business met Facebook Een goed begin is het halve resultaat! Graag willen wij je laten profiteren van enkele eenvoudige stappen die je kunt zetten, zodat jouw activiteiten op Facebook

Nadere informatie

Handleiding Facebook. SIR-55 Handleiding Facebook 1

Handleiding Facebook. SIR-55 Handleiding Facebook 1 Handleiding Facebook Registreren Facebook is een social network waarbij mensen met elkaar in contact komen. Het is gratis en voor iedereen, vanaf 14 jaar en ouder, toegankelijk. In deze handleiding wordt

Nadere informatie

Lisa Brille en Sara Claerhout

Lisa Brille en Sara Claerhout Lisa Brille en Sara Claerhout Facebook voor in de klas Een overzicht van de didactische mogelijkheden Wat kunnen de leerlingen doen? - Rollenspelen: Laat de leerlingen eens een Shakesperiaanse tragedie

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

25 redenen om te starten met social media - Sven Van Santvliet blogger op Hypoconnect - www.hypoconnect.be

25 redenen om te starten met social media - Sven Van Santvliet blogger op Hypoconnect - www.hypoconnect.be 25 redenen om te starten met social media Over de zin en onzin van social media is al veel geschreven. Waarom besteden wij er dan nog een whitepaper over? Omdat we ervan overtuigd zijn dat het een communicatiekanaal

Nadere informatie

Centraal Beheer Achmea op Facebook

Centraal Beheer Achmea op Facebook Centraal Beheer Achmea op Facebook Analyse van de Facebook Fanpage van Centraal Beheer Achmea 15 november 2012 Sonja Utz Mirjam Lasthuizen Sanne Gaastra Achtergrondinformatie en statistieken De Facebookpagina

Nadere informatie

Hoe maak ik een Facebookpagina voor mijn bedrijf?

Hoe maak ik een Facebookpagina voor mijn bedrijf? ! Hoe maak ik een Facebookpagina voor mijn bedrijf? Inleiding Tegenwoordig hebben veel bedrijven een eigen Facebookpagina. Waarom? Facebook is een groeiend social media. Het heeft nu over de hele wereld

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE INHOUDSOPGAVE Definities... 3 Aanmelden... 4 Inloggen op je eigen account (LEERKRACHT)... 4 Je gegevens wijzigen... 5 Aanmelden voor deelname aan een opdracht... 6 Een Inzendpagina

Nadere informatie

Ontdek de serie Ontdek snel

Ontdek de serie Ontdek snel Ontdek de serie Ontdek snel Ontdek snel: beknopte e-books die je snel op de hoogte brengen De Ontdek snel-titels lichten de lezer snel in over uiteenlopende interessante onderwerpen in: 30, 60 en 90 minuten.

Nadere informatie

Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media?

Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media? Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media? Inspiratiesessie VOB en Meltwater 9 december 015 Het Nationale Bibliotheekcongres Wat vertellen wij wat zeggen

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Promotieplanning Darren Arendse

Promotieplanning Darren Arendse Promotieplanning Darren Arendse 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 1 Onderzoek Blz. 4,5,6 Hoofdstuk 2 Strokenplanning ZIE EXCEL BESTAND Hoofdstuk 3 Uitvoering ZIE EXCEL BESTAND, 7,8,9 Hoofdstuk

Nadere informatie

1. Stuur je kaarten via de post?

1. Stuur je kaarten via de post? Post 6 1. Stuur je kaarten via de post? (n= 575) 5 4 44% 5 3 2 1 7% Ja Soms Nee Weet niet Ja Alleen kerstkaarten en condoleancekaarten Bij een verjaardag en met kerst De meeste kaarten zijn met de kerst

Nadere informatie

15 tips om meer uit uw e-mailcampagnes te halen

15 tips om meer uit uw e-mailcampagnes te halen 15 tips om meer uit uw e-mailcampagnes te halen Volgens de IT-beveiligingsorganisatie Symantec werd in februari 2007 wereldwijd 70% van alle e-mails als SPAM bestempeld en op mailserverniveau tegengehouden.

Nadere informatie

Dè tips om Social Media effectief in te zetten. Inclusief stappenplan

Dè tips om Social Media effectief in te zetten. Inclusief stappenplan Dè tips om Social Media effectief in te zetten. Inclusief stappenplan 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Tips om Social Media te gebruiken... 4 Twitter... 5 Waarom twitteren:... 5 Twitter

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Leren werken met Facebook Facebook is een van de populairste sociale

Nadere informatie

Flyers leggen op openbare locaties (Scholen, bibliotheek, etc.)

Flyers leggen op openbare locaties (Scholen, bibliotheek, etc.) Hier volgt een lijst met acties die je kunt uitvoeren om credits te verdienen. Enkele van de acties spreken voor zich, maar bij sommige hadden we toch nog graag nadere uitleg gegeven. Affiche bij je thuis/familie/vrienden

Nadere informatie

Onderzoek: Zo versla je het Facebook Edgerank monster(tje)

Onderzoek: Zo versla je het Facebook Edgerank monster(tje) Onderzoek: Zo versla je het Facebook Edgerank monster(tje) De laatste tijd zie je heel veel verhalen langskomen over Facebook Edgerank, dus heb ik besloten mijn onderzoek met jullie te delen. Btw fantastisch

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

De resultaten van een online campagne

De resultaten van een online campagne De resultaten van een online campagne Het einde nadert voor de wedstrijd van Gentse Ondernemer van het jaar, de mogelijkheid tot stemmen is reeds afgelopen. Deze voorbije aantal weken heeft Rgbscape dan

Nadere informatie

Studiedag sociale media in de social profit? Strategisch kiezen voor sociale media. Eric Goubin. Brussel, 24 januari 2013

Studiedag sociale media in de social profit? Strategisch kiezen voor sociale media. Eric Goubin. Brussel, 24 januari 2013 Studiedag sociale media in de social profit? Strategisch kiezen voor sociale media Eric Goubin Brussel, 24 januari 2013 1 Communicatiedoelen: waarom communiceren? Stijgende bekendheid van beleid, diensten,

Nadere informatie

Maak een bedrijfspagina op Facebook aan

Maak een bedrijfspagina op Facebook aan voor kattenmarketing op Facebook Maak een bedrijfspagina op Facebook aan Tip 1 Heeft u al een bedrijfspagina? Dan kunt u meteen door naar tip 3 > Een bedrijfspagina aanmaken op Facebook. Waarom zou u dat

Nadere informatie

voor UZ Leuven-medewerkers

voor UZ Leuven-medewerkers Richtlijnen social media voor UZ Leuven-medewerkers Social media maken meer en meer deel uit van onze leefwereld. Denk maar aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube Ook UZ Leuven wil deze boot niet missen

Nadere informatie

OCMW online Eric Goubin

OCMW online Eric Goubin OCMW online Eric Goubin 1 Rondetafel Indien lokale overheid: in welke mate is uw OCMW online (internet, sociale media, )? wat zijn uw ervaringen hiermee? Indien internetleverancier: Hebt u zelf ervaringen

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen Introductie Introductie Gamen, Hyven, informatie zoeken, filmpjes kijken, muziek luisteren, spullen kopen of verkopen. Internetten doen we allemaal. Soms voor de lol, soms serieus, soms thuis, soms op

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

Bijeenkomst RugZorgKliniek. Facebook marketing

Bijeenkomst RugZorgKliniek. Facebook marketing Bijeenkomst RugZorgKliniek Wie ben ik en wat doe ik hier? Waarom zijn jullie hier? Welke pagina s heeft RugZorgKliniek? - RugZorgKliniek (1234) - RugZorgKliniek Heerenveen (31) - RugZorgKliniek Leeuwarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Uw voorkennis 11 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Uw voorkennis 11 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Uw voorkennis... 11 De website bij het boek... 12 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Handleiding Dance.nl CMS Systeem

Handleiding Dance.nl CMS Systeem Handleiding Dance.nl CMS Systeem 1 Voorwoord 3 Introductie 3 Aantal vooraf gestelde regels.3 Goed om te weten..3 Promotionele mogelijkheden.3 Vragen en/of opmerkingen..3 Registreren voor gebruik van het

Nadere informatie

HANDLEIDING Groepsbeheerder \\ B2B community builders

HANDLEIDING Groepsbeheerder \\ B2B community builders HANDLEIDING Groepsbeheerder \\ B2B community builders www.chainels.com info@chainels.com Molengraaffsingel 12 2629JD Delft 015-3642667 Het platform Chainels De Chainels App 1. Inloggen 1.1 Waar kan ik

Nadere informatie

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel Effectieve reclametips Voor meer klanten in uw winkel Inhoud. Direct mail. Huis-aan-huisverspreiding. Facebook advertentie. E-DM 6. Welke uiting kiest u? 7 6. Effectieve tips voor in de reclamemix 8 Inleiding

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

STAP VOOR STAP DOOR HET DIGITALE SCRIPTIEPROCES. Handleiding UGO. Handleiding geschikt voor Bèta-versie UGO

STAP VOOR STAP DOOR HET DIGITALE SCRIPTIEPROCES. Handleiding UGO. Handleiding geschikt voor Bèta-versie UGO STAP VOOR STAP DOOR HET DIGITALE SCRIPTIEPROCES Handleiding UGO Handleiding geschikt voor Bèta-versie UGO Welkom bij UGO! Het online scriptieplatform UGO biedt studenten begeleiding tijdens het scriptieproces.

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

Communicatie voor iedereen

Communicatie voor iedereen Communicatie voor iedereen 7 basiselementen: 1. Kies bewust de communicatiemix 2. Zorg dat iedereen de informatie vindt 3. Bouw de communicatie logisch op 4. Gebruik een toegankelijke lay-out 5. Zorg voor

Nadere informatie