De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel?"

Transcriptie

1 April 2008 nr 4 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Informatica & Telecom De gsm : een spion die je overal volgt BANK & FINANCIËN Enkele kneepjes om een krediet te onderhandelen OPINIE Financiering: een aalmoes voor Brussel?

2 UW KASBEHEER ZONDER ENIG RISICO! BUIG UW KLANTEN OM IN GOEDE KLANTEN! * ** WITH COFACE, TURN EVERY CLIENT INTO A GOOD CLIENT. ** FACTORING INFORMATION & RATING RECEIVABLES MANAGEMENT CREDIT INSURANCE HET ECHTE SUCCES VAN UW ONDERNEMING STAAT OF VALT MET EEN PERFORMANT CREDIT MANAGEMENT. DIT GELDT ZOWEL VOOR UW LOKALE ALS INTERNATIONALE MARKT. ONZE MISSIE : HET OPTIMALISEREN VAN HET BEHEER VAN UW HANDELSRELATIES IN B-TO-B DANKZIJ EEN COMPLEET GAMMA VAN DIENSTEN : LEGALE, FINANCIËLE EN KREDIETINFORMATIE OVER BEDRIJVEN, KREDIETVERZEKERING, INCASSO EN FACTORING. YOUR TRADE RISKS UNDER CONTROL VORSTLAAN BRUSSEL. T +32 (0) F +32 (0) M

3 editoriaal Samen De jaarlijkse algemene vergadering van het Verbond van Ondernemingen te Brussel (Beci) vond plaats op 16 april Een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij de hoogtepunten van het laatste jaar. In het bijzonder de hoogtepunten voor onze organisatie, waarvan de taak en missie is om de belangen van de Brusselse ondernemingen te vertegenwoordigen en te verdedigen bij de politieke gesprekspartners. Samen met vakbonden en middenstandsorganisaties vormen wij wat men noemt de sociale gesprekspartners. Het afgelopen jaar was in politiek opzicht niet meteen een van de meest glorierijke in de geschiedenis van ons land. Nochtans is in die zwaar vertroebelde atmosfeer Beci van start gegaan. In gesprekken trad het aan werkgeverskant op als een eensgezinde spreekbuis die representatief was voor alle economische sectoren in Brussel. Het nieuwe logo van Beci werd in juni 2007 bekendgemaakt. Het prijkt voortaan op alle boodschappen die uitgaan van de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. Dit jaar werd eveneens gekenmerkt door een toegenomen solidariteit tussen de verschillende gewestelijke werkgeversorganisaties, het VBO en de middenstandorganisaties. Die hebben namelijk besloten om hun gezamenlijk standpunt kenbaar te maken via een Pact voor het behoud van de welvaart en de solidariteit door nieuwe jobs tegen Business Route 2018 for Metropolitan Brussels moet het standpunt van de grote ondernemingen uit de drie gewesten vertolken aangaande de belangrijkste ontwikkelingskansen van een uitgebreide Brusselse regio. Dit plan, getiteld Business Route 2018 for Metropolitan Brussels, moet het standpunt van de grote ondernemingen uit de drie gewesten vertolken in verband met de belangrijkste ontwikkelingskansen van een uitgebreide Brusselse regio, een regio die wordt beschouwd als een troef voor de welvaart van alle drie de gewesten. Dit jaar werd, tot slot, ook gekenmerkt door een grote bedrijvigheid in de talrijke adviesorganen, waarbinnen Beci optreedt als spreekbuis voor de bedrijfswereld. Ze vormden voor Beci evenveel gelegenheden om een mening te geven over verschillende dossiers die het als hoogdringend beschouwt, zoals de administratieve vereenvoudiging inzake leefmilieu en stedenbouw. Daarnaast kon Beci ook vaak kennisnemen van en standpunten innemen over overheidsinitiatieven inzake de internationale ontwikkeling van Brussel of de strategische inplanting van de Europese instellingen in de hoofdstad. Eén thema komt echter steeds terug als dé grote prioriteit voor onze ondernemingen en voor de leefbaarheid van onze stad: mobiliteit en bereikbaarheid. Dit verdient meer dan ooit onze aandacht. Het activiteitenverslag van Beci Verbond van Ondernemingen te Brussel van dit jaar bevat zoals gewoonlijk een overzicht van de belangrijkste dossiers waaraan de teams en werkcommissies van Beci dit jaar hebben gewerkt. Het is in de eerste plaats bedoeld om u zo volledig mogelijk op de hoogte te houden. Wij wensen u er veel leesgenot mee. 3 Dit pact is het antwoord van alle ondernemersorganisaties op het merendeel van de huidige uitdagingen inzake economische ontwikkeling en solidariteit tussen de generaties. De ondertekening van dit Solidariteitspact werd over het algemeen positief onthaald in de media, die benadrukten hoe bijzonder de maatregel wel niet was. Die werkgeverssolidariteit kwam eveneens tot uiting in het al even vernieuwende plan van de drie gewestelijke werkgeversorganisaties BECI, VOKA en UWE (waarbij ook het VBO zich aansloot) om samen een coherente visie te ontwikkelen voor de ontwikkeling van Brussel, een gewest dat wordt beschouwd als de drijvende kracht van een gebied dat de institutionele grenzen overschrijdt en dat veeleer geanalyseerd wordt op basis van de economische en sociale stromen. Emmanuel van Innis, Voorzitter van Beci - Verbond van Ondernemingen te Brussel

4 inhoud APRIL 08 4 Structurele partners van Beci BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE & INDUSTRY 3 Editoriaal 6 Opinie Ons project voor Brussel Een aalmoes voor Brussel? Waarom geen talen-diversiteitsplan? 18 Leden Trefpunt 24 Seminarie Verhaalbaarheid van de erelonen van de advocaat 25 Europa Europees-Chinees toerisme 28 In de kijker Starters Night 30 Internationaal Nieuw: de Brussels Infrastructure Business Club 68 Toetredingsaanvragen Reclame Index 69 Agenda DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 31 Jump More Women, better business! 33 Toolbox 39 Telex 40 BizzBox News 68 Petites annonces DOSSIER Bank & financiën 43 Samen groeien met de bank, een kwestie van vertrouwen 48 Enkele kneepjes om een krediet te onderhandelen 52 De één zijn dood, de ander zijn brood? 55 Europa is niet klaar voor een renteverlaging DOSSIER Informatica & Telecom 59 Beter of goedkoper? 63 De gsm : een spion die je overal volgt 64 De toekomst is aan de eengemaakte communicatie 65 Behoeften inzake informaticacompetentie Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Louizalaan Brussel t F Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Redactie Verantwoordelijke: Karima Amrous Directeur communicatie Eindredactrice: Stéphanie Brisson Medewerkers: Guy Bernard Jean Blavier Thandiwé Cattier Vincent Delannoy Arnaud Dellicour Olivier Duquesne Nicole Evans Olivier Kahn Aurore Lester-Smith Jacqueline Remits Luc Rivet Myriam Schellens Harold Schuiten Productie & Abonnementen Administratie: Didier Amandt Design-Layout: Megalunatriumviraat Druk: DB Print Vertaling: BLS Cover foto: Photos.com ISSN Alle rechten voorbehouden Nadruk zonder toestemming is verboden Abonnementen Prijs: 80 voor 11 nummers en de Who s who Beci Infos : t PUBLICITEIT Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks door meer dan decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: ex (Momenteel : ex.) Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste T F Véronique Legein T F ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre Juni 2008 Human Resources Deadline voor uw reservaties : 15 mei 2008 September 2008 Outsourcing & Facility Management Energie + Jaarverslag 2008 van Beci Deadline voor uw reservaties : 15 augustus 2008

5 Het nieuwe label voor succes. Haarscherpe afdrukken tot 20 ppm met de kleurenlaserprinters van Brother. Netwerkklaar, tevens beschikbaar met een rectoversomodule. Kopiëren, faxen en scannen behoren tot de mogelijkheden in de plaatsbesparende multifunctionals. Reeds beschikbaar vanaf 555 incl. btw. Meer info op of bel 02/

6 opinie 6 De bedrijven en handelaars van BECI, de vakbonden ACV-Brussel en ABVV-Brussel, de leden van het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles de bewonerscomités Bral en Inter-Environnement Bruxelles de initiatiefnemers van de Oproep tot de Brusselaars, Aula Magna, bruxsel forum* en Manifesto, reiken een gemeenschappelijk platform aan voor de toekomst van het Brussels Gewest : «Ons project voor Brussel» Nu de structuren van de Belgische federale staat opnieuw ter discussie liggen en het lot van het Brussels Gewest erg onzeker blijft, willen de organisaties en verenigingen die deze tekst ondertekenden, uiting geven van de waarden die ze verdedigen, de toekomstvisie die ze delen, hun vaststellingen en de voorstellen die ze uitwerkten voor de toekomst van het Brussels Gewest en dus ook voor het België van de 21e eeuw. Om de voorwaarden te scheppen voor een wervend stadsproject lanceren we 12 voorstellen; die getuigen van de bekommernissen van de mensen die aangesloten zijn bij onze organisaties of verenigingen. Het is aan de lokale en federale beleidsmakers om er de geschikte institutionele antwoorden op te geven in het kader van de staatshervorming die momenteel in voorbereiding is. 1 Een sterke solidariteit tussen personen en tussen Gewesten We vragen het behoud van een sterke interpersoonlijke solidariteit in het kader van een gemoderniseerde federale staat die steunt op samenwerking tussen 3 gelijke en verantwoordelijke Gewesten. Dit moet het mogelijk maken de uitdagingen op het vlak van de bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid in Brussel daadwerkelijk aan te pakken. 2 Een rechtvaardige financiering van het Brussels Gewest Brussel wil solidair blijven met Wallonië en Vlaanderen. De in Brussel geproduceerde nationale rijkdom is trouwens in belangrijke mate te danken aan de talrijke werknemers uit de andere Gewesten. Maar op de lange termijn kunnen de economische stromen ten voordele van de andere Gewesten, die partners zijn van Brussel, slechts blijven bestaan indien Brussel beter wordt gefinancierd. Hiermee verwijzen we geenszins naar principes van evenredige compensatie. De beslissing om de taalgrens en de gewestgrens te laten samenvallen heeft tot gevolg dat Brussel verstoken blijft van de personenbelasting van een groot deel van haar arbeidskrachten, die buiten de gewestgrenzen wonen. Brussel wordt ook, meer dan elk ander Gewest, getroffen door de impact van de grondbelasting die het slechts gedeeltelijk kan heffen op de talrijke overheidsgebouwen in ons Gewest (de zgn. dode hand ). We vragen een herziening van de structurele financiering van Brussel en dat die rekening houdt met de talrijke kosten en gederfde inkomsten waarmee ze moet afrekenen. Haar verplichtingen als meervoudige hoofdstad en de institutionele keuzes die in het verleden zijn gemaakt, brengen het Brussels Gewest in moeilijkheden en zullen de verdere ontwikkeling van de economische motor van België belemmeren. 3 Een stadsgewest dat de Gewestgrenzen overstijgt We vragen dat de beleidsmakers instrumenten zouden ontwikkelen voor een beter beheer van supraregionale materies zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, lokale edrijfsbelasting, werkgelegenheid, veiligheid en leefmilieu. Vertrekkend vanuit initiatieven die in de Euregio s Rijsel-Doornik- Kortrijk en Luik-Aachen-Maastricht zijn genomen, moeten we streven naar het vormen van een stadsgewest met een democratisch beheer en dat beantwoordt aan de sociaal-economische realiteit van de betrokken gemeenten. 4 Een verantwoordelijk Gewest en een open dialoog tussen de Gemeenschappen We vragen dat de Gewestelijke overheid over de nodige middelen en bevoegdheden zou beschikken om op haar grondgebied een geïntegreerd en doeltreffend beleid te voeren met betrekking tot belangrijke uitdagingen op het vlak van dualisering van wijken, werkloosheid en opleiding. Een hechte en degelijke coördinatie van gemeenschapsbevoegdheden (onderwijs, persoonsgebonden aangelegenheden,

7 TALISMAN Het beschermingspackage op maat van uw onderneming De levensweg van een onderneming is bezaaid met risico s. Risico s die wegen op de bedrijfsleiders, maar ook op de medewerkers of de uitrusting. Enkel met een allesomvattende bescherming kunt u de goede werking van uw onderneming waarborgen. Voor een optimale bescherming heeft AXA Ondernemingen Talisman ontwikkeld, een soepel en doeltreffend multirisicoplan op maat. Talisman biedt u een waaier van 11 dekkingen waarmee u uw eigen package kunt samenstellen: de bescherming van personen (van 11 tot 50 medewerkers), van gebouwen, van uw wagenpark of zelfs van uw resultaten. Talisman maakt ook het beheer een stuk eenvoudiger én uw verzekeringsuitgaven flink wat lichter. Jawel, van zodra u een tweede dekking afsluit, krijgt u al een korting op uw totaalpremie. Maakt u even tijd vrij om alles te weten te komen over de voordelen van Talisman? Neem dan snel contact op met uw makelaar of bel AXA op het nummer 02/ AXA Ondernemingen - Karamba

8 opinie 8 cultuur) en gewestelijke bevoegdheden (ruimtelijke ordening, huisvesting, mobiliteit...) is hierbij noodzakelijk. We eisen dat een dergelijke coördinatie er zo snel mogelijk komt, ongeacht de organisatorische of institutionele modaliteiten. Wat de persoonsgebonden materies betreft moet het in Brussel gevoerde beleid de taalkloof, die momenteel een bron is van ongelijke behandeling en discriminatie, overstijgen. Meer in het bijzonder moeten de hulp aan personen, sportactiviteiten, jeugdhuizen en Brusselse sociaal-educatieve initiatieven open ontmoetingsplaatsen worden van de verschillende gemeenschappen en culturen die in dit Gewest leven. Meertalige en intercommunautaire initiatieven moeten worden toegelaten en verdienen zelfs aanmoediging. We vragen de beide Gemeenschappen om in samenspraak de intercommunautaire dialoog in Brussel te bevorderen en te zorgen voor meer coherentie tussen hun promotie-activiteiten in de eigen taal en de promotie-activiteiten van het Gewest. We vragen hen ook de transregionale mobiliteit te bevorderen van werknemers en van al wie gebruikt maakt van non-profi tdiensten binnen de culturele en persoonsgebonden materies. 5 Degelijk onderwijs aangepast aan de Brusselse situatie Om alle jonge Brusselaars gelijke kansen te kunnen bieden, moet het Gewest dichter bij het onderwijsbeleid staan. Kruisbestuivingen op het Brusselse grondgebied tussen het Gewest en de Gemeenschappen en tussen beide Gemeenschappen onderling verdienen aanmoediging. We staan voor drie uitdagingen: de schoolsegregatie bestrijden, het pedagogisch personeel opwaarderen en tot slot de tweetaligheid en zelfs meertaligheid bevorde- Degelijk onderwijs aangepast aan de Brusselse situatie ren. Het Gewest moet een krachtig beleid voeren om een nadelige trend in het huidige onderwijssysteem weg te werken die de ongelijkheid tussen de instellingen vergroot, tot concentratiescholen leidt en concurrentie tussen onderwijsnetten en tussen scholen in de hand werkt. De zogenaamd moeilijke scholen kampen met een tekort aan bekwame leerkrachten, een probleem dat zich in de onderwijsnetten van de beide Gemeenschappen stelt, zij het niet met dezelfde intensiteit. Brussel moet onderwijsmethoden kunnen ontwikkelen die aangepast zijn aan de sociale, demografische en culturele realiteit van veel scholen, die grondig afwijken van het standaardonderwijs dat we vandaag in de twee Gemeenschappen kennen. In het basisonderwijs bijvoorbeeld moet de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare leerlingen beter worden; er moet voor extra ondersteuning worden gezorgd om de scholing van de taal waarin de lessen plaatsvinden te verbeteren. Het Fins model kan een vruchtbare inspiratiebron zijn om het beroep van leerkracht te herwaarderen en om tot een systeem te komen dat op een efficiënte en aangepaste manier kan remediëren. Ook zouden scholen moeten kunnen ingaan op de wens van vele Brusselaars om al vanaf de basisschool meertalig onderwijs te organiseren en aldus in te spelen op de bijzondere taalsituatie in Brussel. De methodologie van de Europese scholen zouden we als een van de pistes kunnen bestuderen. De onderwijsprogramma s moeten ook rekening houden met de realiteit van het jobaanbod voor jonge Brusselaars. 6 Een coherenter beheer van de stad Uitgaande van een doordachte subsidiariteit pleiten we voor een meer samenhangende en meer doeltreffende verdeling van de bevoegdheden tussen de 19 Brusselse Gemeenten en het Gewest, zodat Brussel beter wordt beheerd, voornamelijk op gebied van mobiliteit, stedenbouw, netheid, politie, hulp aan personen en belastingen. Door een dergelijke herschikking van bevoegdheden zouden de gemeenten hun rol binnen deze vernieuwde opdrachten beter kunnen vervullen. Deze herschikking moet een lokaal beleid mogelijk maken dat zo dicht mogelijk bij de burger staat. We willen dat de procedures van openbaarheid en raadpleging van de bevolking behouden blijven en nog uitgebreid worden, vooral dan met betrekking tot milieueffectenrapporten en grootscheepse economische, culturele, toeristische, ontwikkelingsen infrastructuurprojecten. Meer algemeen moet dit kaderen in de ontwikkeling van een globale visie op de stad die erin slaagt om op een proactieve manier de bevolking en eenieder die mee deze stad maakt samen te brengen. 7 Een cultureel project voor Brussel We willen niet dat de inwoners van Brussel in aparte werelden leven maar wensen bruggen te slaan tussen alle bevolkingsgroepen die in

9 fautlefaire.be Hoe hoog legt ú de lat? Acht centimeter. Het lijkt niet veel. In 2004 sprong ik in Plovdiv 1 m 95; op het EK in Göteborg ging ik over 2 m 03. Drie jaar van intensieve training, begeleiding, coaching en teamwerk, drie jaar van groeien met mensen, leverde mij dus acht centimeter op. Het lijkt niet veel, maar die acht centimeters brachten me wel aan de Europese top. Hoe hoog legt ú de lat? STARTERS ZELFSTANDIGEN KMO S HR-PROFESSIONALS dekrachtvanmensen.be Wat u ook onderneemt in het leven, u doet het met de kracht van mensen. Die kracht bepaalt hoe hoog u de lat kunt leggen. Koester daarom dat menselijk kapitaal. Valoriseer het optimaal. Hoe? Klik naar en ontdek praktische oplossingen, pragmatische ondersteuning en professioneel advies op uw maat. Al jaren is Acerta uw aangewezen businesspartner voor het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds, het sociaal secretariaat, het kinderbijslagfonds en consult. Maar wij zijn boven alles een geïntegreerde HR-dienstengroep met een netwerk van kantoren over heel België. Dit betekent dat wij er zijn voor u, om het beste uit uzelf en uw medewerkers te halen.

10 opinie 10 Brussel vertoeven. Brussel heeft nood aan een wervend cultureel project dat kan bijdragen tot de nodige culturele verknoping en tot de sociaal-economische ontwikkeling van het Gewest. Enkel zo kan Brussel het statuut van culturele hoofdstad verwerven zoals pakweg Berlijn, Barcelona of Bilbao. Het gemeentelijk, gewestelijk, gemeenschaps- en federaal niveau moeten dat cultureel project verdedigen. Het moet worden gedragen door een coherent en gemeenschappelijk cultuurbeleid dat is gericht op een constructief overleg tussen de verschillende overheden die in Brussel bevoegd zijn voor cultuur en aanverwante materies. Dit cultureel project moet het evenbeeld zijn van de stad, m.a.w. open Brussel kan net zo goed als pakweg Berlijn het statuut verwerven van culturele hoofdstad staan voor een kosmopolitische samenleving waar inwoners van verschillende taalgroepen en gemeenschappen samenleven. We vragen ook dat de huidige Federale culturele en wetenschappelijke instellingen hun federaal statuut behouden. 8 Een meer open en meer internationale stad We wensen dat de culturen en de talen die in Brussel aanwezig zijn actief zouden worden gesteund. Dit geldt uiteraard voor de nationale talen, maar ook voor alle andere talen die omgangstaal zijn in gemeenschappen met een belangrijke aanwezigheid in Brussel. Overal waar dit gerechtvaardigd is, zal meertaligheid van de diensten - eerder dan die van de individuen - een antwoord kunnen bieden op het toenemend internationaal karakter van onze stad, waar Engels de voertaal wordt voor wie noch het Frans, noch het Nederlands beheerst. 9 De gelijkheid van burgers en afwijzing van alle discriminatie We verwijzen naar de beginselen dat alle burgers gelijk zijn en niet mogen worden gediscrimineerd en verwerpen dus elke verplichting om een Franstalige of Vlaamse subnationaliteit te kiezen. We vragen daarentegen dat de Brusselaars die dit wensen een tweetalige Frans/Nederlandse identiteitskaart zouden kunnen krijgen. Om hun eigen gewestelijk lot te kunnen bepalen - met respect voor ieders culturele streven - moeten de Brusselaars de vrijheid hebben om voor de gewestverkiezingen meertalige lijsten samen te stellen. We wensen ook dat de inwoners van vreemde nationaliteit bij de gewestverkiezingen stemrecht krijgen. Dit stemrecht, dat met name de Europese ambtenaren genieten, moet gepaard gaan met besprekingen tussen de Europese instellingen en de Belgische overheid over de financiering van het geheel aan infrastructuur dat in Brussel tot hun beschikking staat. 10 Een actief beschermd milieu Een oplossing zoeken voor grensoverschrijdende milieuproblemen moet noodzakelijkerwijze gebeuren via coördinatie van het gewestbeleid. Om stadsuitbreiding en de daarmee samenhangende milieuen mobiliteitsproblemen te vermijden moet stadsverdichting in de hand worden gewerkt. Renovatie en bouw van betaalbare woningen is prioritair en de al te talrijke braakliggende gronden, leegstaande gebouwen en verdiepingen moeten worden benut. We vragen ook dat het taboe op een stadstol wordt opgeheven om de doelstelling van 20% minder auto s in Brussel - die in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan en in de regeringsverklaring van 2004 ingeschreven staat te behalen. 11 Een leesbare en transparante stad Meer algemeen vragen we, in het belang van Brussel en België, de hervorming van de vele en ingewikkelde instellingen in dit land. Een dergelijke institutionele evolutie is niet mogelijk zonder voorafgaand, grondig, transparant, coherent en verantwoordelijk studiewerk waarvan alle burgers van het land de vruchten moeten plukken. In afwachting van deze vereenvoudiging wensen we dat de gemeenten een all-in loket openen waar de burger terecht kan voor inlichtingen over alle bevoegdheden, ongeacht het beleidsniveau. 12 Een constitutieve autonomie voor het Brussels Gewest Tot slot lijkt het ons vanzelfsprekend dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een mate van constitutieve autonomie moet genieten die gelijk is aan wat aan beide andere Gewesten is en zal worden toegekend.

11

12 opinie FINANCIERING Een aalmoes voor Brussel? Men is het blijkbaar al vergeten, maar zowel Yves Leterme als Guy Verhofstadt pleitten een tijd geleden voor een versterking van de federale overheid EN van haar hoofdstad. Nu klonk plots vanuit verschillende hoeken dat het hooghartige Brussel het waagde om 500 miljoen euro jaarlijks aan extra middelen te vragen. Het werden er dan ook slechts Een hele som, maar kan dit volstaan om de internationale en nationale rol van Brussel duurzaam te vrijwaren? Wie de situatie van het Brussels Gewest kent, beseft dat 65 miljoen euro te weinig is. Het stedelijk vervoersnet bezwijkt onder de almaar grotere toevloed van gemotoriseerd verkeer, vraag het maar aan al die pendelaars die dagelijks staan aan te schuiven. De 2 metrolijnen zitten overvol tijdens de steeds langer wordende spits. Het vervoersnet, dat dagelijks bijna mensen toe moet laten zich naar het werk te begeven, waarvan meer dan de helft Vlamingen en Walen, is ontoereikend. Mobiliteit is een waar probleem geworden, voor de pendelaars, de inwoners en de bedrijfswereld, en met het almaar stijgend gemotoriseerd verkeer, is dringend actie nodig. Brussel kan de oplossing van dat probleem met haar precaire financiële situatie zelf niet aan. 1 km metro kost 50 miljoen euro. Serieus nemen aub De pendelaars die hun dagelijks brood goed verdienen in de hoofdstad, en die de federale staatskassen spekken, nemen hun loon mee naar hun thuisgemeente, meestal in Vlaams of Waals Brabant - niet toevallig de twee rijkste provincies van het land. Het belastbaar inkomen van de Brusselaars zelf is gemiddeld gezien veel lager en kan niet alle uitgavenposten dekken, laat staan dat het Gewest fiscale voordelen kan bieden aan haar inwoners. De rijkere Brusselaars, met name de Europese ambtenaren en diplomaten, spekken die gemeentekassen niet, vermits zij geen belasting betalen. Het Gewest genereert dus enorme De geldstroom van Brussel naar de rest van het land is de moeder van alle transfers. Shutterstock rijkdommen maar haalt niet genoeg middelen op om al haar uitgaven te dekken. Brussel betaalt 50% van haar uitgaven met eigen middelen. Voor Vlaanderen is dit bijvoorbeeld slechts 20%. Vlaanderen heeft geen grootstedelijke problematieken, geen grote concentraties kansarmoede en inwijkelingen, althans niet van de grootteorde van Brussel. Brussel is het uithangbord van dit land, maar niemand neemt dat blijkbaar echt au sérieux wanneer het erop aankomt te investeren in deze troef. Topprioriteit In haar eentje zorgt Brussel voor 32% van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting. Het krijgt daar slechts een schijntje voor terug. BECI stelt reeds lang dat Brussel geld transfereert naar de andere Gewesten: de geldstroom van Brussel naar de rest van het land is in feite de moeder van alle transfers. Elke investering in Brussel verdienen Vlaanderen en Wallonië dan ook dubbel en dik terug. Is het teveel gevraagd dat Brussel over de middelen beschikt om haar internationale kaart voluit te trekken? Dat Brussel de topprioriteit wordt van de NMBS in plaats van dat die het Gewestelijk ExpressNet maar blijft uitstellen terwijl dat al 20 jaar nodig is? Dat metro s en trams Vlaams en Waals Brabant mogen binnenrijden? Het is bij sommigen nog steeds bon ton om Brussel te denigreren. Men heeft dan steevast over de overdaad aan beleidsniveaus en aan het hoog aantal functionarissen in de 19 baronieën. Door alle ingebouwde checks en balances tussen de gemeenschapsgewest en gemeentelijke instellingen

13 DDB Voorsprong door techniek De Audi A3. Meer dan een statement. Er zijn auto s die getuigen van de goede smaak van hun bestuurder. Andere getuigen van de interesse van hun bestuurder voor moderne techniek. De Audi A3 zegt nog meer : namelijk dat zijn bestuurder het prettig vindt onderweg te zijn. De Audi A3 Attraction 1.9 L TDI 105 pk in Verhuur op Lange Termijn Audi Lease vanaf 420/maand excl. BTW*. * Maandelijkse huurprijs in Verhuur op Lange Termijn Full Service Audi Lease berekend op basis van 60 maanden en km. Maandelijkse huurprijs BTW incl. : 499/maand. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier (CBFA ca). Aanbieding voorbehouden aan professionele gebruikers en geldig tot Catalogusprijs : BTW incl. Prijs en offerte op Getoond model met opties. Gemiddeld verbruik (l/100 km) : 4,5-10,5 / CO 2 -uitstoot (g/km) : Milieu-informatie (KB 19/03/2004) :

14 opinie 14 is er effectief een verlies aan efficiëntie en daadkracht, aan transparantie. Maar is het eigenlijk wel geweten dat voor elke Brusselse gemeentefunctionaris er in Vlaams Brabant 3 zijn? En dat voor evenveel inwoners? Is het teveel gevraagd om met een open en realistische houding naar Brussel te kijken? De Brusselse werkgevers blijven stellen dat zonder samenwerking met de deelstaten het beheer van Brussel en haar economie moeilijk te organiseren is. En zonder samenwerking met Brussel wordt elke deelstaat een deel van de vruchten van de belangrijkste economische motor van het land ontzegd. Vlaanderen en Wallonië hebben Brussel meer dan nodig en andersom: samenwerking is een noodzaak, geen optie. BECI juicht toe dat de politieke hoofdrolspelers zien dat er iets moet gebeuren voor Brussel en haar levensbelangrijke rol erkennen. Maar de bemoedigende woorden van Yves Leterme en Guy Verhofstadt, die getuigden van een open geest en de wil om een breed maatschappelijk draagvlak te vinden voor de staatshervorming, lijken opeens ver weg. Vier grote uitdagingen Groeikansen onbenut laten of de troeven van Brussel verkwanselen moet ten allen tijde vermeden worden. BECI voegde reeds de daad bij het woord en werkt aan een toekomstplan voor Brussel dat ook de rand omvat. We doen dit in nauwe samenwerking met VOKA, de UWE en het VBO. BECI heeft haar prioriteiten voor de volgende jaren immers al vastgelegd: fiscaliteit, werkgelegenheid, mobiliteit en urbanisme meteen de vier grote uitdagingen van Brussel. Op elk domein kan Brussel niet zonder JE MERKT DAT JE VOOR VEDIOR WERKT samenwerking met de anderen, omdat het daar noch de middelen, noch de structuren voor heeft en in de eerste plaats de interdependentie met de rest van het land te groot is. Brussel moet een topprioriteit zijn. Dat dergelijke ideeën nu ook doorsijpelen tot op het hoogste politieke niveau, werd in Brussel en de Rand toegejuicht. Maar in de praktijk blijft men Brussel bekijken als het lelijke eendje is het nog steeds het kind van de rekening. Tom Smeets Adviseur Kenniscentrum BECI WAAROM BEDRIJVEN MET VEDIOR WILLEN WERKEN. Een kwalitatieve dienstverlening Aandacht voor kwaliteit is essentieel in alle diensten en activiteiten van ons bedrijf. Wij investeren in medewerkers en nieuwe technologieën om dag na dag onze diensten af te stemmen op uw wensen. Vedior komt naar u toe en doet een beroep op zijn netwerk volgens de behoeften van uw organisatie. Door een scherpe kennis van de arbeidsmarkt en een uitgebreide database van kandidaten die snel operationeel zijn, kunnen wij elke vraag snel beantwoorden, zowel voor courante als voor meer specifieke profielen. Naast Office en Industry stelt Vedior verschillende specialisaties tot uw dienst: Vedior Call Center, Vedior Executive Secretaries, Vedior Finance, Vedior Medica, Vedior Home Care, Vedior Technica, Vedior Logistics, Vedior Inhouse Services. Vedior vereenvoudigt uw human-resourcesbeheer Vedior neemt alle stappen en formaliteiten van de tewerkstelling van uitzendkrachten op zich: van de selectie tot de betaling van de salarissen over het opstellen van sociale documenten. Het eigen selectiebureau van Vedior kan ook instaan voor de rekrutering van uw vast personeel. TOP EMPLOYER BELGIUM Vedior Anderlecht, Dapperheidsplein 25, 1070 Anderlecht. Tel.: Vedior Brouckère, Brouckèreplein 7, 1000 Brussel. Tel.: Vedior Jette, Leopold I-straat 458, 1090 Jette. Tel.: Vedior Louise, Louizalaan 104, 1050 Brussel. Tel.: Vedior Montoyer, Montoyerstraat 41, 1000 Brussel. Tel Vedior Ukkel, Alsembergsesteenweg 731, 1180 Ukkel. Tel.: Vedior Woluwe, Linthoutstraat 159, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Tel.: Vedior Executive Secretaries, Alsembergsesteenweg 731, 1180 Ukkel. Tel Vedior Finance, Alsembergsesteenweg 731, 1180 Ukkel. Tel Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vertrouwde Vedior-contactpersoon of de gegevens opvragen van het Vedior-kantoor in uw buurt via

15 ARCHIEF- PROBLEMEN? Archiving Solutions Your information is nowhere safer de perfecte archiefoplossing bel nu naar of surf naar

16 opinie TEWERKSTELLING Waarom geen talen-diversiteitsplan? Op de terrasjes in Brussel hoor je verschillende talen spreken Talenkennis staat centraal in alle discussie over tewerkstelling in Brussel. Brussel is de hoofdstad van een land, waarin Frans en Nederlands, worden gesproken, en waar zelfs ook het Duits een officiële taal is. Bovendien heeft het Engels enorm aan belang gewonnen in Brussel. Dat heeft allemaal invloed op de vraag naar jobs, ook in de zone rond Brussel. 16 De taalstratificatie in Brussel en zijn hinterland is inderdaad veel complexer dan in vergelijkbare steden als Lyon, Bordeaux, München, Frankfurt of Milaan. Globaal genomen is het Frans de lingua franca, in de zin van de taal die de meeste personen machtig zijn, in het centrum en het zuiden van die zone, terwijl het Nederlands de lingua franca is in het noorden van de zone. Daarnaast is er het verschijnsel dat zowat Nederlandstaligen naar het Brussels gewest pendelen en een Brusselaars naar de rand. Omwille van Brussel hoofdstad van Europa, krijgt het Engels in Brussel een steeds grotere plaats, en steekt het Engels het Nederlands voorbij als tweede lingua franca. Tenslotte verkiezen heel wat mensen van buitenlandse oorsprong in de praktijk meertalig te blijven, waardoor men in Brussel tientallen talen kan horen spreken. Men hoeft maar het Europees kwartier of op de zaterdagmarkt in de Slachthuizen van Anderlecht rond te lopen om zich daarvan rekenschap te geven. Dat betekent dat er in Brussel de facto drie talen gangbaar zijn en er nog enkele tientallen andere worden gesproken. Taal en jobs Er is hier een paradox : alhoewel er blijkbaar heel veel talen gesproken worden in Brussel en omgeving blijkt toch dat het zeer moeilijk is om de geschikte kandidaten te vinden die de nodige talen kennen. Waarom? De reden is natuurlijk dat er bepaalde combinaties van talenkennis zeer veel wordt gevraagd en andere veel minder. Werkgevers zoeken, eigenaardig genoeg, kandidaat-medewerkers die zo vlot mogelijk minstens drie talen spreken. De grootste vraag is de combinatie Frans- Nederlands -Engels. De vraag naar tweetaligen (vb Frans Nederlands of Frans Engels) is minder uitgesproken dan de vraag naar drietaligen. Goed meertalige medewerkers blijven echter zeer moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt en de vraag is zeer groot. Bij zowat elke jobaanbieding zijn taaleisen geformuleerd. Het lijkt erop dat de grens van de meertaligheid is bereikt. Waarom geen talen-diversiteitsplan? De eerste reactie van de ondernemingen is de medewerkers die ze aanwerven de gelegenheid te geven taalcursussen te volgen. Maar de meertaligheid in Brusselse bedrijven is voor de meeste bedrijven een complexe realiteit, die een specifieke aanpak vergt. Bedrijven leren met een meertalige omgeving om te gaan en dat vergt een taalmanagement, dat is afgestemd op die typische Brusselse talenmix en op de tekorten aan taalkennis in die mix. Taal management wordt een onderdeel van het personeelsbeleid. Waarom op vlak van taalmanagement geen talendiversiteitsplan uitwerken? Wat zou een dergelijk plan kunnen inhouden? Het is natuurlijk nodig eerst de taalsituatie in het bedrijf goed te kennen. De identificatie van de talenkennis van de medewerkers en het beleid voor interne en externe talenopleiding zijn in de meeste bedrijven reeds voorhanden. Een ad hoc werkgroep kan dat in kaart brengen. Maar ook de output is belangrijk: welke documenten, gesprekken en communicatie (intern en extern) vergt welke talen? Op die manier is mogelijk om na te gaan welke acties moeten worden ondernomen : op vlak van vertalingen(intern/extern) ; indien nodig, een verdeling van taken in functie van taalkennis enz. Maar er kan nog meer worden gedaan : niet voor elke job of voor elke taak is eenzelfde niveau van talenkennis nodig. Meertaligheid is geen absolute vereiste maar moet praktisch worden ingevuld. Het is mogelijk om te bepalen welk het taalniveau is dat vereist is voor elk van de gebruikte talen. Het is inderdaad niet nodig dat elke medewerker hetzelfde niveau van taalkennis heeft voor elke taal. Van daaruit kan het bedrijf zijn aanwervingbeleid afstemmen op deze vereisten. Ook in jobaankondigingen kan naast de vereiste talen ook het niveau van kennis voor elke taal worden gepreciseerd. Door middel van een beleid van diversiteit in de talenkennis zal een reeks functies sneller en veen efficiënt worden ingevuld. Frans De Keyser Adviseur generaal

17 DDB Voor elk beroep is de Transporter anders. De Transporter is er in alle maten, en voor alle smaken. Hij is moduleerbaar naar believen en is helemaal gericht op optimaal comfort tijdens het werk. Denk maar aan de hyperergonomische cabine, de slimme inrichting die u helemaal kunt aanpassen aan uw beroep, van 5,8 tot 9,3 m 3 laadvolume afhankelijk van de versie. Maar de Transporter biedt u vooral uitzonderlijk veel rijplezier. Dankzij een aantal knappe en functionele opties beantwoordt hij bovendien perfect aan uw behoeften. Kortom, de Transporter is een gedroomde hulp bij uw werk. Er is al een Transporter Startline 1.9 L TDI vanaf excl. BTW*. SPECIAAL AANBOD overnamecheque van 500 excl. BTW**. We zijn in alle beroepen thuis. Commercial Vehicles * Of BTWi, prijs op 01/03/08. ** Aanbod geldig tot 26/05/08. Milieu-informatie (KB 19/03/2004):

18 moving! Leden trefpunt U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van uw kantoren, groeiende financiële resultaten,... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina s van Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door bedrijfsleiders wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten. 18 Het Mentally Fit Institute vestigt zich in de Brusselse regio Het Mentally Fit Institute, dat zich tot dusver in Diegem bevond, heeft besloten zich opnieuw in het Brussels Gewest te vestigen, meer bepaald op de Da Vinci site in Evere. Het Mentally Fit Institute groepeert experts uit het milieu van de sport en van de wetenschap. De leden van de ploeg van Mentally Fit hebben allen één passie gemeen: de mens en de ontwikkeling van zijn individueel en gemeenschappelijk potentieel. Zij putten, dankzij hun ervaring als sporter en als coach, uit doeltreffende praktijken en trainingsmethoden. Via opleidingen, seminaries en individuele coaching passen ze die aan voor het milieu van de ondernemingen. Het Coaching Center van Mentally Fit is geschikt en uitgerust om alle vormen van tussenkomst (opleiding, coaching, seminaries) mogelijk te maken op een moderne en technologische verantwoorde wijze van interactieve animatie. Omdat het milieu van de sport de inspiratiebron is, kregen de verschillende lokalen van het coaching center prestigieuze namen. Olympic room, Wembley room, Roland-Garros room en Wimbledon room doen herinneren aan legendarische stadions. Mentally Fit stond bekend voor zijn energie opwekkend logo, gesymboliseerd door een effen groene batterij. Om haar dynamisme te accentueren is het coachingbedrijf overgegaan tot een nog efficiëntere energiebron : de nieuwe batterij heeft een wat fellere kleur groen groen zijnde de kleur van de positieve energie waaraan oranje werd toegevoegd, als symbool voor emotie en kracht. Business Club ontwerpt het concept Silversquare Het Siversquare concept is duidelijk: het aanbieden van volledig uitgeruste kwalitatieve kantoren all inclusive op de prestigieuze Louizalaan voor slechts 295 per maand met een schitterend zicht op de hoofdstad. Voor deze voordelige prijs geniet u van: toegang tot individuele bureaus, Business Lounge, vergaderzalen, 2 drietalige office managers, een toplocatie, Internet, Full VOIP telefonie, ontvangst van uw briefwisseling, beveiligde afdrukken en scan to , uniek gepersonaliseerd telefoon- en faxnummer, conference call, design meubilair. Siversquare biedt u een kwalitatieve professionele omgeving die de productiviteit en creativiteit van de onderneming stimuleert, en zorgt bovendien voor een positief beeld bij klanten en leveranciers. De ideale professionele omgeving is ook een ontmoetingsplaats waar men een zakelijk netwerk kan ontwikkelen. Business Club S.A. Louizalaan Brussel t f Mentally Fit Institute Luchtschipstraat Brussel t f mentallyfit.be

19 leden trefpunt Nieuwe Sales & Marketing directeur Radisson SAS Royal Hotel in Brussel Kunst op kantoor dankzij Little Van Gogh Sandra Otero Fernandez, geboren in België in 1977, begon haar Sandra Otero Fernandez professionele carrière in 2000 in Brussel bij het Hyat Hotel Barsey, het Regent Palace Hotel in Londen en het Royal Windsor Hotel in Brussel. In 2003 vervoegde ze de Rezidor Hotel Groep en begon ze in het Radisson SAS Royal Hotel in Brussel als Sales Manager waar ze in 2004 opklom tot Assistant Director of Sales. Na een periode als interim Director of Sales & Marketing werd ze begin dit jaar benoemd tot Director of Sales & Marketing voor het Radisson SAS Royal Hotel waar ze de leiding heeft over een verkoopsploeg van 4 mensen. Sandra spreekt Frans, Spaans en Engels en behaalde een graduaatsdiploma aan ISALT en een licentie in Toerisme aan de ULB. Rezidor Hotel Group Wolvengracht Brussel t f Ditta Graceffa opent zijn derde verkooppunt in Waver De familie Graceffa is al 40 jaar actief in de invoer van Italiaanse voeding in België. Alles begon op het einde van de jaren 60 en werd geconcretiseerd met een voedingszaak in Luik in De ingevoerde producten zijn aanwezig in de Belgische grote distributie, maar de kleinhandel is ook belangrijk voor het bedrijf. In haar assortiment zijn absolute toppers aanwezig als Saclà, De Cecco, Tomasello, Corsini, Colavita enz., maar worden ook de kleinere authentieke merken niet vergeten. Artisanale en industriële pasta, pastasauzen, tonijn, drank, rijst en risotto, koekjes, tomaten in blik, koffie en zelfs zeep maken deel uit de uitgekozen producten. De kleinhandel was ons eerste beroep en wij zijn nog steeds actief in deze sector. Italia Autentica Città Market bestaat al 30 jaar in La Louvière. Drie jaar geleden hebben wij ook een winkel in het Brusselse geopend, met ruimte voor nieuwe producten (streekproducten, geschenkartikelen,...) en uitbreiding van het gamma van onze merken. Begin 2008, kreeg Ditta Graceffa er een zusje bij genaamd Italia Autentica. Om dit te vieren, werd er een derde verkooppunt geopend in Waver. Sinds 1996 biedt Little Van Gogh ondernemingen een dynamisch en origineel systeem aan om hun gebouwen te decoreren en tegelijk eigentijdse kunst te promoten. Ondernemingen worden de mecenassen van verschillende artiesten door hun doeken tentoon te stellen in de entreehal en de gangen van hun bedrijf. Elke maand worden schilderijen van een andere kunstenaar opgehangen. Wanneer een personeelslid of bezoeker getroffen is door een doek, worden alle tentoongestelde werken te koop aangeboden. Nadien wordt 80 % van de opbrengst aan de kunstenaar doorgestort. Little Van Gogh stelt voor om in uw onderneming één of meerdere reeksen, bestaande uit tien originele en kwaliteitsvolle kunstwerken op te hangen, gesigneerd door Belgische of buitenlandse schilders. Elke maand vervangen wij de reeks. Wij helpen u bij uw keuze en selecteren samen met u de expositieruimtes, hallen, kantoren en vergaderzalen. Wij zorgen ook voor de rest, d.w.z. het vervoer, verzekeringen, bevestiging en verwijdering. Alle tentoongestelde werken zijn te koop. 700 bedrijven in Europa zijn klant bij ons, waarvan 250 in België. Little Van Gogh stelt momenteel 7000 originele doeken van 700 kunstenaars tentoon in deze ondernemingen. Little Van Gogh Lambertmontlaan Brussel t f Ditta Graceffa S.A. Ruisbroeksesteenweg Drogenbos t f

20 moving! 20 ART& BUILD Architect Serge Brison Het gebouw van de Raad van Europa Het nieuwe Algemene Gebouw van de Raad van Europa, een ontwerp van Art & Build Architect, wint MI- PIM Awards in de categorie business centers. Art & Build Architect wint MIPIM Awards Het nieuwe Algemene Gebouw van de Raad van Europa, een ontwerp van Art & Build Architect ( heeft de MI- PIM Awards 2008 op donderdag 13 maart 2008 gewonnen, in de categorie «Business Centers». Art & Build Architect won de internationale architectuurwedstrijd die in 2002 georganiseerd werd door de Raad van Europa. Hun ontwerp werd gerealiseerd naast het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg (een ontwerp van Sir Richard Rogers). In een eerste fase van de architectuurwedstrijd werden 40 architectuurbureaus geselecteerd aan de hand van een schets en hun referenties. Slechts 7 bureaus haalden de tweede fase, waaronder ook Art & Build Architect, dat uiteindelijk tot winnaar uitgeroepen werd. Het gebouw van de Raad van Europa heeft niet alleen een symbolische functie maar legt ook de stedenbouwkundige link tussen enerzijds de Europese wijk van Straatsburg en anderzijds de woonwijken en het platteland in de omgeving van de Europese gebouwen. Het vormt het ontbrekende stukje van een stadspuzzel met een min of meer chaotisch karakter. Het werd als kandidaat voorgedragen op de achttiende editie van de MIPIM Awards. Deze jaarlijkse awards zetten de meest innoverende architectuurprojecten van het voorbije jaar in de kijker. Ter herinnering, MIPIM staat voor Marché International des Professionnels de l Immobilier, het belangrijkste trefpunt van de vastgoedsector in de wereld. Art & Build Waterloosteenweg 255/ Brussel t f van Cutsem-Wittamer-Marnef & Partners verkozen tot Best firm to work for Naar intussen jaarlijkse traditie, werden de Belgian Legal Awards 2008 uitgereikt. De oscars van de advocatuur zeg maar Ons kantoor, van Cutsem-Wittamer-Marnef & Partners gevestigd op de Louizalaan in Brussel, was genomineerd binnen de categorie Real Estate & Construction evenals Best firm to work for. Met de nodige trots kunnen wij thans melden dat we werden uitgeroepen tot Best firm to work for Het is voor ons een hele eer net die prijs in ontvangst te hebben mogen nemen want juist deze vertaalt alle waarden waar wij voor staan: een gepersonaliseerde, snelle en kwaliteitsvolle service verzekeren aan de cliënten is onze voornaamste doelstelling doch dit kan slechts met de medewerking van een hecht en sterk team. In de ogen van ons kantoor echter is de advocatuur een beroep voor en door mensen en wij hechten daarom het grootste belang aan regelmatige nevenactiviteiten, een gemoedelijke sfeer, een open deur -politiek, Meer dan ooit sterkt deze Legal Award van Cutsem-Wittamer-Marnef & Partners daarom in ons geloof dat wij willen verdergaan op de ingeslagen weg: een advocatenkantoor op mensenmaat dat zich 500 % inzet voor haar cliënteel en voor de mensen die er werken. van Cutsem-Wittamer-Marnef & Partners Louizalaan 137/ Brussel t f

Ons project voor Brussel

Ons project voor Brussel De vakbonden ACV-Brussel en ABVV-Brussel, de bedrijven en handelaars van BECI, de leden van het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles de bewonerscomités Bral en Inter-Environnement

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Less power in. More power out. exactevent.be ONE STOP TO EMPOWER YOUR BUSINESS ONE STOP TO EMPOWER YOUR BUSINESS 15 PuPiL 2008 interim inhouse services search & selection hr services

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Voorstellen van de sociale partners 25 november 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

De Brusselse metropool Socio-economische scan

De Brusselse metropool Socio-economische scan De Brusselse metropool Socio-economische scan Jan Van Doren Jo LIBEER Voka-Metropolitan gedelegeerd bestuurder Studiedag Vlabest-VGC 15 oktober 2013 Schema Toenemend belang van metropolen, wereldwijd Brusselse

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17

Inhoud. Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17 Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17 A. DEMOGRAFIE 19 Trefwoorden 19 Vaststellingen 19 De stand van zaken 19 1 De grenzen van Brussel 19 2 Bevolkingsverloop 22 3 Leeftijden en

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014 ADVIES Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 mei 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING GEMEENTE UKKEL Gemeenteraad Motie van h. De Bock: Indiening van een motie inzake mobiliteit VOORSTEL VAN RESOLUTIE inzake de uitbreiding van de MTB-zone (metro-tram-bus) naar de haltes in de rand om Brusselaars

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 3.706.485 Aantal bezoeken 1.033.556 Unieke bezoekers 567.185 Aantal jobs 5139

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Lobbyen in Brussel. Lobbying in Brussels 29/10/2015

Lobbyen in Brussel. Lobbying in Brussels 29/10/2015 Lobbyen in Brussel Lobbying in Brussels 29/10/2015 Lobbyen in Brussel Lobbying in Brussels 29/10/2015 Brussel Zakendoen in Europa BELGIE Kruispunt van culturen 10,8 miljoen inwoners Officiële talen: Frans,

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

«Le portail du transport fluvial»

«Le portail du transport fluvial» HTTP://BATELLERIE.BE «Le portail du transport fluvial» Wie zijn wij? Dit artikel is bestemd in prioriteit voor onze collega s, schippers die soms onze site bezoeken en dit zonder verplichtingen. Ik zal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/220 BERAADSLAGING NR. 16/099 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN THE BLUE HOUSE / PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN Duurzaam bouwen gaat verder dan wat zonnepanelen hier en wat warmtepompen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

MENSEN STERKER MAKEN

MENSEN STERKER MAKEN MENSEN STERKER MAKEN IN VERANDERENDE TIJDEN CONGRES 12/12/2015 RESULTATEN WERKWIJZE CONGRES EEN OPEN PARTIJ KIEST VOOR EEN OPEN MANIER VAN WERKEN Voor het congres Mensen sterker maken in veranderende tijden

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

StepStone. Onze producten en tarieven

StepStone. Onze producten en tarieven StepStone Onze producten en tarieven Vacatures Onderstaande services zijn standaard inbegrepen in de tarieven van de vacatures: KWALITATIEVE KANDIDATEN MEER DAN 45 PARTNERS Uw vacature wordt gratis gepubliceerd

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82637 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017 Initiatiefadvies Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut 18 mei 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel. : 02 205 68 68 Fax

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Bedrijfsstage. Bedrijfsstage. Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs op zak? IN EEN WAALS BEDRIJF. Duur:: 4-24 we(e)k(en) Vanaf: 905

Bedrijfsstage. Bedrijfsstage. Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs op zak? IN EEN WAALS BEDRIJF. Duur:: 4-24 we(e)k(en) Vanaf: 905 Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs op zak? Duur:: 4-24 we(e)k(en) Vanaf: 905 Dit programma biedt de gelegenheid aan pas afgestudeerden uit het hoger onderwijs om in het kader van hun

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS ONZE AANPAK MAAKT HET VERSCHIL Onze visie maakt het verschil Transparantie op vlak van werking en erelonen Voordelige abonnementsformules Gepersonaliseerd, op maat

Nadere informatie

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s BRUssel EXPORT Financiële steunmaatregelen voor de export, een hefboom voor de KMO s Brussel Export geeft uw export een boost Gesubsidieerde projecten Brussel Export kent KMO s financiële steunmaatregelen

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 ADVIES Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel 11 april 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

NEW! Nokia 5800 xpressmusic De eerste Nokia-gsm met touchscreen. Connecting People

NEW! Nokia 5800 xpressmusic De eerste Nokia-gsm met touchscreen. Connecting People Connecting People NEW! Nokia 5800 xpressmusic De eerste Nokia-gsm met touchscreen Blader gemakkelijk door het menu met uw vinger of stylus. Surf en e-mail via onze wifihotspots of mobiele breedband. Geniet

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation Oproep voor Pr ojecten 2013 Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor Projecten

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Voedingswinkel. Kwaliteitswaarborgen op maat van uw onderneming

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Voedingswinkel. Kwaliteitswaarborgen op maat van uw onderneming Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Voedingswinkel Kwaliteitswaarborgen op maat van uw onderneming Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Voeding is delicaat en moet

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie