info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober 2011 - nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk"

Transcriptie

1 Sociale zaken info oktober nummer 3 Verhuizing archief Sociale Zaken Foto: Jan Anninga De gemeente Emmen wil iedereen die een beroep doet op een uitkering weer zo snel mogelijk naar werk begeleiden. Om vast te stellen waar mensen geschikt voor zijn of welke aanvullende opleiding of begeleiding ze nodig hebben, worden zij beoordeeld in een werksituatie. Dit gebeurt in het Traning en Diagnosecentrum (TDC) Werkplein Zuidoost-Drenthe. Tijdens een programma van twaalf weken wordt een betrouwbaar beeld gevormd van de mogelijheden van de deelnemer. Een groep van vijf mensen werkt vanuit dit programma aan de verhuizing van het archief van Sociale Zaken. Vanuit een loods op het industrieterrein in Emmen wordt ruim 900 meter aan dossiers ingepakt, geregistreerd en verhuisd naar het gemeentehuis. Dat dit zorgvuldig moet gebeuren spreekt voor zich. De dossiers moeten immers vele ren worden bewaard. Begin juli is de groep enthousiast gestart. En er zit vaart in. Eind deze maand hopen ze de werkzaamheden af te ronden. Rolf Verbraeke (48) is één van deze vijf mensen. We spreken hem terwijl hij aan het werk is in het archief. In 2007 ben ik in de gemeente Emmen komen wonen. Ik kwam uit Den Haag. Daar had ik een eigen hoveniersbedrijf, dat ik meenam. Door persoonlijke problemen is mijn bedrijf begin 2008 failliet gegaan. Ik heb toen de rest van het ar thuis gezeten. Begin 2009 heb ik me aangemeld bij de sociale dienst. Ik kwam op een re-integratietraject via Sagenn. Daar werkte ik als voorman. Ik ben altijd al heel zelfstandig geweest en mocht al snel allerlei zaken zelf regelen. Ik moest bijvoorbeeld werk regelen en controleren, maar ook contacten onderhouden met leveranciers. Dit traject stopte in mei dit ar. Vlak daarna vroeg mijn klantmanager mij voor een nieuw project. Dit keer bij het archief van Sociale Zaken. Ik kreeg een coördinerende rol en dat sprak mij erg aan. Mijn taken bestaan onder andere uit meehelpen met inpakken, informatie uitzoeken en toevoegen aan dossiers en uitzoeken wat weg kan. Wanr we klaar zijn, wordt alles verplaatst naar het gemeentehuis. Op de vraag wat Rolf hierna wil doen zegt hij: Ik hoop dat ik hieruit weer een nieuwe klus kan krijgen. Ik praat gemakkelijk en doe zo veel contacten op. En dan gooi ik hier en daar een lijntje uit. Ik ben eigenlijk helemaal niet gewend om te solliciteren. Dat komt doordat ik lange tijd een eigen bedrijf had en mensen mij vaak hebben gevraagd. Ik ben nu wel op zoek naar een leuke baan. Het liefst een coördinerende taak, waarbij ik mensen kan helpen. Terugkijkend kan worden vastgesteld dat het project de deelnemers goede mogelijkheden heeft geboden om verantwoordelijkheid te dragen en werkervaring op te doen. Met natuurlijk als einddoel hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en door te stromen naar regulier werk. emmen Maakt Meer Mogelijk

2 Column De zomerperiode is voor veel mensen een periode om even stil te staan bij de drukke periode die achter hen ligt en voouitblikken naar de rest van het ar. Voor mij is dit niet anders. Met voldoening kijk ik terug naar de resultaten van het Trainings- en Diagnosecentrum (TDC) zijn behaald. Het TDC is één van de projecten van het Werkplein Zuidoost-Drenthe. Tijdens het 12 weken durende programma worden deelnemers in een werksituatie beoordeeld op wat ze kunnen. Zo wordt een zeer betrouwbaar beeld gevormd van de mogelijkheden van de deelnemer. Daardoor wordt de kans op plaatsing naar een reguliere baan aanzienlijk vergroot. De komende periode staat in het teken van de voorbereiding op de gewijzigde Wet werk en bijstand waarover ik in de vorige Sociale Zaken Info al over heb geschreven. Zo zal een gewijzigd re-integratiebeleid door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld en zullen onder andere ook de reintegratie- en maatregelen verordening aangepast worden. Extra controle De komende periode blijft het Werkplein Zuidoost-Drenthe zich inzetten voor een krachtig en eerlijk Emmen. Zo wordt er nog meer aandacht besteed aan het opsporen van mensen die misbruik van de bijstand maken. Een uitkering is een laatste redmiddel. Het is dan ook van groot belang dat dit alleen bij de mensen terechtkomt die het echt nodig hebben. Daarom kunnen een aantal mensen met een bijstandsuitkering een extra controle verwachten. In deze Sociale Zaken info vindt u meer informatie over de onderwerpen die ik in deze column genoemd heb. Ik wens u veel leesplezier. Henk Jumelet Wethouder participatie, zorg en welzijn, mondiaal beleid en kunst en cultuur

3 Van de Cliëntenraad WWB/WIJ De vakanties zijn voorbij, maar de Cliëntenraad was ook in de vakantie actief. Waarom? Omdat de Wet Werk en Bijstand wordt veranderd in de Wet Werken Naar Vermogen. Deze wet zit voor ons nog vol onduidelijkheden. Het gaat op dit moment nog om voorstellen voor de wet. Deze worden later dit ar besproken en vastgesteld in de Tweede Kamer. Grote inkomensgevolgen De overheid heeft aangegeven dat de Wet Werk en Bijstand ertoe moet leiden dat meer mensen aan het werk gaan. De gevolgen zijn in Emmen nog moeilijk te overzien. Duidelijk is wel dat veranderingen als gevolg van bezuinigingen binnen de gemeente -ongeveer zes miljoen euro- en de nieuwe wet Werken Naar Vermogen, de WMO en AWBZ gevolgen hebben voor de inwoners. Vooral voor hen die zijn aangewezen op een uitkering. De maatregelen hebben grote inkomensgevolgen. Voor sommige groepen een ramp. Door de voorgestelde huishoudtoets wordt er gekeken naar het gezamenlijk inkomen op één adres. Deze toets bepaalt met ingang van 1 nuari 2012 de hoogte van de uitkering. Oftewel, er kan niet meer worden gestapeld. Het partnerinkomen stopt waarschijnlijk per 1 nuari Cliëntenraad Wij hebben te maken met cliënten die graag aan de slag willen, duurzaam aan de slag. Cliënten die soms, ondanks vele trajecten en re-integratietrajecten nog steeds geen baan hebben gevonden, of korte tijd een baan hebben gehad. Wat wij doen is het beleid van de gemeente kritisch volgen en vragen stellen waar wij dat nodig vinden. Maar ook adviezen geven en meedenken. Onze verslagen gaan naar diverse teams binnen Sociale Zaken en de politieke partijen. Zo kunnen zij kennisnemen van de problematiek. Wij, de Cliëntenraad, blijven aandacht vragen voor de problematiek en de minima in onze gemeente. Op dit moment geven wij een reactie op het nieuwe beleid van de gemeente en op het beleid over Handhaving. Jij kunt ons daarbij helpen. Jouw mening telt! Heb je zin om op een positieve manier met ons mee te denken en praten? Neem dan contact op met de voorzitter van de Cliëntenraad WWB/WIJ, de heer Rein van Oosten, via tel Rein van Oosten, voorzitter cliëntenraad WWB/WIJ Op dit moment is nog niet exact bekend wat voor gevolgen de de Wet Werken naar Vermogen zal hebben. In de volgende editie van Sociale Zaken info wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wijzigingen van de WWB en de WIJ per 1 nuari De gemeente krijgt volgend ar minder geld en daarom moet er worden bezuinigd op de trajecten naar werk en op de regelingen voor minima. Hoe de bezuinigingen er precies uit gaan zien is op dit moment nog niet bekend. Wij houden u hiervan op de hoogte via Sociale Zaken info. Werk en re-integratie De gemeente Emmen maakte de laatste ren veel gebruik van participatiebanen om mensen weer aan een baan te helpen. Van re-integratiebedrijven als Entree, Cvites en Sagenn wordt minder gebruik gemaakt. Er zal waarschijnlijk een stijging ontstaan van het aantal minima. De overheid gaat ervan uit dat de werkgelegenheid zal groeien en gesubsidieerde banen niet meer nodig zijn. De Cliëntenraad twijfelt er aan of de gemeente in staat is op korte termijn voor zoveel banen te zorgen in Zuidoost- Drenthe. De Cliëntenraad denkt dat de gemeente kiest voor de regeling dat rigen niet meer in aanmerking komen voor minimaregelingen om zo de prikkel naar werk te vergroten. Mogelijk wordt, afhankelijk van de doelgroep, een uniforme en eenduidige regeling toegepast. De Cliëntenraad probeert de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te overtuigen dat zij bij de bezuinigingen rekening houden met de minima. Het is goed om iedereen aan een baan te helpen, maar hebben wij dan plotseling meer banen in de gemeente? Foto: Ko Oost

4 Auto en een uitkering U heeft een uitkering en wilt graag een auto aanschaffen. Mag dat? U verkoopt uw auto. Moet u de opbrengst dan opgeven bij Sociale Zaken? Er zijn bepaalde regels rondom het bezit van een auto als u een uitkering ontvangt. Hoe zit het nu precies? Mag ik een auto hebben? Ja, maar de waarde van uw auto telt wel volledig mee bij de vaststelling van uw vermogen. Als u in de bijstand terecht komt wordt de eerste 5.000,- (per 1 nuari) van de waarde van uw auto buiten beschouwing gelaten. Stel: uw auto is 7.000,- waard. Dan wordt voor de vaststelling van uw vermogen rekeninggehouden met een waarde van uw auto van 2000,-.Is het totaalbedrag van de waarde van uw auto plus uw andere vermogen hoger dan 5.480,- (als u alleenstaand bent) of hoger dan ,- (als u alleenstaande ouder of gehuwd bent)? Dan moet u het vermogen boven deze grens eerst gebruiken om van te leven. De gemeente kan uw bijstandsuitkering in zo n geval tijdelijk stoppen of uw bijstandsaanvraag afwijzen. Als de totale waarde van uw vermogen is gedaald tot onder de vermogensgrens, kunt u weer in aanmerking komen voor bijstand. Let op! Als het kentekenbewijs van een auto op uw naam staat, gaat Sociale Zaken er ook van uit dat u een auto heeft of gebruikt. Als de auto niet van u is, of als u de auto niet gebruikt, dan zult u dat dus moeten aantonen. Een kentekenbewijs is namelijk niet hetzelfde als een bewijs van eigendom. Als u nog steeds over de auto kunt beschikken, dan bent u bezitter of houder van deze auto. Ook als u degene bent die de auto heeft gekocht en betaald, bent u eigenaar. Het maakt in die gevallen niet uit dat het kentekenbewijs op naam van iemand anders staat. De waarde van de auto telt gewoon mee bij de vaststelling van uw vermogen. Moet ik mijn auto eerst verkopen als ik een uitkering wil aanvragen? Dat hangt ervan af. Komt u boven de vermogensgrens, dan heeft u geen recht op bijstand en moet u het bedrag boven de vermogensgrens gebruiken om van te leven. U mag zelf weten hoe u dat doet. U kunt de auto verkopen en de opbrengst gebruiken om tijdelijk van rond te komen. Maar u kunt natuurlijk ook uw andere vermogen, zoals spaargeld, eerst opmaken. Alleen als de waarde van uw auto zelf al hoger is dan de vermogensgrens, zit er niets anders op dan de auto te verkopen. Moet ik iets doorgeven als ik mijn auto verkoop of een andere auto koop? Ook als u al bijstand ontvangt en u koopt of verkoopt uw auto dan moet u hiervan telefonisch melding maken bij uw inkomensconsulent. Als ik de auto op naam van iemand anders zet, moet ik de auto dan opgeven aan Sociale Zaken? Het kenteken van de auto op naam van iemand anders zetten, terwijl u de enige gebruiker bent en alle kosten voor uw rekening mt, roept de nodige vragen op. Inleveren inkomstenformulieren Iedereen die inkomsten uit arbeid heeft, moet iedere maand een inkomstenformulier inleveren. Wat gebeurt er wanr u dit formulier niet op tijd inlevert? Uw recht op uitkering wordt dan opgeschort (geblokkeerd). Op de uitkeringsspecificatie die u dan wordt toegestuurd staat dat het recht op uitkering wordt opgeschort en voor wanr u het inkomstenformulier moet inleveren. Wanr u het formulier dan nog niet inlevert wordt uw uitkering beëindigd. Wat kunt u doen wanr u nog niet weet wat uw inkomsten zijn? Het komt voor dat op de inleverdatum nog niet bekend is wat de inkomsten zijn geweest. Bijvoorbeeld omdat de werkgever achteraf uitbetaalt. Wanr dit het geval is kunt u op het inkomstenformulier een schatting van de inkomsten invullen. Dan kunt u er bij zetten dat het een schatting is en dat u, zodra u een loonspecificatie heeft gekregen, deze zult opsturen. Zodra de loonspecificatie is ontvangen kan dan worden bekeken of u te veel of te weinig uitkering heeft gehad. U krijgt dan nog bedrag nabetaalt of de volgende maand wordt een bedrag extra gekort. Op die manier voorkomt u dat de uitkering niet wordt betaald.

5 Tip voor de knip Zorg? Zoek dekking! In Nederland is iedereen verplicht om een zorgverzekering te hebben. Deze verzekering vergoedt de standaard kosten van bijvoorbeeld een huisarts en het ziekenhuis. Door de verzekering blijven hoge kosten, zoals een ziekenhuisopname, betaalbaar. Toch zijn in Nederland nog ongeveer mensen onverzekerd (bron: CBS). Daarom is de overheid dit ar een campagne gestart om onverzekerden aan te sporen een verzekering af te sluiten. Heeft u geen zorgverzekering? Sluit deze dan snel af en voorkom een boete. Meer informatie vindt u op Bibliotheek: meer dan boeken Doe de bespaartest Energie besparen is niet moeilijk, maar een kwestie van doen. Met makkelijke maatregelen, zoals de verwarming lager zetten of naden en kieren dichten, kan een huishouden arlijks flink wat geld besparen. De bespaartest helpt u met concrete, praktische adviezen om uw goede voornemens in de praktijk te brengen. Cartoons In de test ziet u twaalf cartoons met tips. U kunt zelf kiezen welke tips u wel of niet wilt uitvoeren. Als u alle tips heeft doorlopen, krijgt u een persoonlijk bespaarplan in de vorm van een checklist. U kunt het bespaarplan ook downloaden. Handig om zo op ieder gewenst moment aan de slag te gaan met besparen. De bespaartest is een initiatief van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en het Nibud. U vindt de test op Bron: Nibud Dat je boeken kunt lenen in de openbare bibliotheek weet bijna iedereen. Maar er kan nog veel meer: de nieuwste kranten en tijdschriften inzien onder het genot van een kopje koffie, of een kop soep met een broodje, afgeschreven boeken en series van oude tijdschriften kopen voor heel weinig geld, cd s en muziekdvd s en speelfilms lenen, tekstverwerken, scannen, goedkoop internetten... In het leescafé worden regelmatig lezingen, concerten, voorstellingen en debatten gehouden. Jongeren tot 18 ar zijn gratis lid. Meer informatie: bibliotheekemmen.nl. Korting op eigen bijdrage rechtsbijstand Sinds 1 juli 2011 is het mogelijk om 50,- korting te krijgen op de eigen bijdrage rechtsbijstand wanr u, voordat u naar een advocaat gaat, eerst naar het juridisch loket gaat. Bij het juridisch loket kunt u gratis hulp krijgen wanr u (juridische) vragen heeft op het gebied van bijvoorbeeld huur, uitkering en werk. Wanr zij u niet kunnen helpen kunnen zij u doorverwijzen naar een advocaat. Wanr u naar een advocaat gaat, moet u een eigen bijdrage betalen. Voor die eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand krijgen wanr het noodzakelijk is dat u een advocaat inschakelt. U moet met de nota van de advocaat bij Sociale Zaken aantonen of u wel of geen korting heefwt gekregen. Wij verwachten van u dat u eerst naar het juridisch loket gaat, voordat u naar een advocaat gaat. Wanr u dit niet doet en daarom geen 50,- korting heeft gekregen op de eigen bijdrage rechtsbijstand wordt er 50,- minder bijzondere bijstand betaald. Om bijzondere bijstand te kunnen krijgen voor de eigen bijdrage rechtshulp wordt natuurlijk ook gekeken naar uw inkomen en uw vermogen. Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar op nummer: ( 0,10 per minuut) of u kunt langskomen op hun kantoor in Emmen aan de Hoofdstraat 54.

6 *) Bedragen zijn netto en exclusief vakantietoeslag, gebaseerd op de normen vastgesteld op Bovengenoemde bedragen gelden voor mensen van 23 tot 65 ar. Voor mensen jonger dan 23 en 65 ar of ouder gelden afwijkende bedragen. Dat is ook het geval wanr er sprake is van medebewoners van 18 ar of ouder. OVERZICHT MINIMAREGELING.indd :41 De werkdag van... een klantmanager Poort De meeste klanten van sociale zaken hebben regelmatig contact met hun klantmanager. Maar wat doet hij of zij nu precies? We vragen één van de klantmanagers Poort naar haar werkdag. Om half acht begin ik mijn werkdag op het Training en Diagnosecentrum (TDC) met het lezen van nieuwe mails en het afluisteren van voic berichten. Vandaag geef ik een voorlichting over het TDC voor nieuwe klanten en klanten die al een uitkering ontvangen en een traject gaan volgen. Sinds een tijdje krijgen zij deze voorlichting al voordat zij een aanvraag indienen. Voor vandaag staan er negen personen gepland. Eén van hen ontvangt al een uitkering. Vooraf zorg ik dat de ruimte waar de voorlichting wordt gegeven klaar voor gebruik is. Ik sluit de beamer en de laptop aan en start de presentatie op. Ook controleer ik of er voldoende stoelen staan. Gelukkig zorgt de Emco voor koffie en thee. Om 9 uur begint de voorlichting. Zes van de negen klanten komen naar de presentatie. Na afloop krijgen ze een rondleiding van de trajectbegeleider van het TDC. Daarna plant onze administratieve ondersteuning afspraken voor de intake WWB. De klanten vullen zelf hun aanmeldformulier in. Met vijf personen voer ik een individueel gesprek. Rond elf uur ben ik terug op mijn werkplek. Ik m mijn nieuwe mails door en luister mijn voic berichten af. Daarna begin ik met de administratieve afhandeling naar aanleiding van de voorlichting. Samen met een collega m ik door wie wanr start. Uit de gesprekken bleek dat twee kandidaten door hun thuissituatie nog niet kunnen deelnemen aan het traject. Zij worden één maand in een rusttraject geplaatst. Eén klant blijkt een aanvulling nodig te hebben op een UWV uitkering. Voor haar mag de gemeente geen traject uitzetten. Zij wordt overgedragen aan een klantmanager Participatie, die de uitkering regelt. De rest gaat morgen van start. De pauze schiet er weer bij in. Ik eet mijn broodje maar achter mijn bureau op. Tussendoor komt een klant met een vraag over het einde van zijn traject bij het TDC. Volgende week start hij met een korte opleiding en daarna begint hij in een nieuwe baan. Ik overleg nog even met de trajectbegeleider over de administratieve afhandeling hiervan. Dan moet ik weer de administratie onderbreken voor andere werkzaamheden. Vanavond wordt voor een aantal klanten uit de gemeente Borger-Odoorn een speeddate georganiseerd. Er moet nog een lijst worden gemaakt van de klanten die worden verwacht. Ook moeten alle betrokken collega s hiervan op de hoogte worden gebracht. Om kwart over drie vertrek ik samen met twee collega klantmanagers naar Nieuw-Buinen. De speeddate begint pas om half zes, maar we moeten nog van alles klaarzetten en voorbereiden. Al voor vijf uur verschijnen de eerste werkgevers en klanten. Samen met mijn collega s ontvang ik de deelnemers en noteer hun namen. Rond half zes worden zij in twee groepen verdeeld. De eerste groep start met de speeddate en de tweede groep krijgt een rondleiding. Halverwege wisselen de groepen. Na afloop wordt de werkgevers en alle deelnemers gevraagd een enquête in te vullen. Deze m ik daarna in ontvangst. Even na zeven zeven uur is de speeddate afgelopen en worden alle spullen verzameld. Als afsluiting hebben we een informele nabespreking. Rond acht uur vertrekken we weer terug naar Emmen en zit mijn werkdag er op. Sociale zaken info bewaarflap Op deze pagina vindt u handige informatie en tips. Prettig om nog eens na te lezen. Daarom kunt u deze pagina makkelijk afscheuren en bewaren. Bijvoorbeeld in de map Samen op weg naar werk! die u bij uw eerste gesprek met de consulent heeft gekregen. Zo heeft u alle informatie bij elkaar. Socialezakenhelpt.nl De gemeente Emmen wil zo veel mogelijk mensen informeren dat Sociale Zaken helpt. Er zijn verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. We proberen mensen hier op te wijzen via onze medewerkers, Sociale zaken info, de gemeentelijke informatiepagina in de Zuidoosthoeker en op Fout in overzichtkaart minimaregelingen Bewaar deze kaart in de map Samen werken aan werk! Mooi meegenomen! Welke regelingen zijn er allemaal? Komt u er voor in aanmerking? Laat geen geld liggen! Kijk snel waar u recht op heeft.*) Bij de vorige editie van Sociale zaken info kreeg u een overzichtkaart met daarop alle minimaregelingen. Bij de tekst over de regeling Kosten schoolgaande kinderen werd gesproken over een peildatum 1 juli Dit moet 1 juli 2010 zijn. U heeft waarschijnlijk geen recht U heeft waarschijnlijk recht op U heeft waarschijnlijk recht op één op inkomensondersteuning. één of meerdere regelingen. of meerdere regelingen. Kunt u toch moeilijk rondkomen? U moet misschien wel een deel Kijk op de achterkant van deze Kijk op de achterkant van deze zelf betalen. Kijk op de achterkant kaart welke regelingen voorzien kaart welke mogelijkheden er van deze kaart welke regelingen zijn van deze kleur. eventueel toch nog zijn. Die zijn voorzien zijn van deze kleur. aangegeven met deze kleur. Ons inkomen ligt Mijn inkomen ligt Mijn inkomen ligt tussen 1.248,16 tussen 1.123,35 tussen 873,72 en 1.372,97 en 1.235,68 en 961,09 Ons inkomen is Mijn inkomen is Mijn inkomen is lager dan 1.248,16 lager dan 1.123,35 lager dan 873,72 Ik ben getrouwd of ik woon samen begin Ik ben alleenstaande ouder Ik ben alleenstaand emmen Maakt Meer Mogelijk oktober nummer 3 bewaarblad 1

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Sociale Zaken Info vernieuwd. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Nr. 4, jaargang 2011

Sociale Zaken. Info. Sociale Zaken Info vernieuwd. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Nr. 4, jaargang 2011 Sociale Zaken Info Nr. 4, jaargang 2011 Sociale Zaken Info vernieuwd Bijzondere bijstand en collectieve zorgverzekering Wat is de huishoudinkomenstoets? Wat verandert er voor jongeren? Overgangsregeling

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over?

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over? Het huisbezoek Gemeente Amsterdam Inhoudsopgave 3 Waar gaat deze brochure over? 4 Wat doet de Dienst Werk en Inkomen? 4 Uitkering aanvragen bij de Dienst Werk en Inkomen 4 Wanneer heeft u recht op een

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

info zaken Wet Werken naar vermogen Sociale juli 2011 - nummer 2 emmen Maakt Meer Mogelijk

info zaken Wet Werken naar vermogen Sociale juli 2011 - nummer 2 emmen Maakt Meer Mogelijk Sociale zaken info juli 2011 - nummer 2 Wet Werken naar vermogen Henk Jumelet Foto: Jan Anninga Als de Tweede Kamer ermee instemt, gaat per 1 januari 2013 de wet Werken naar vermogen (WWNV) in. Het kabinet

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) 1 INFORMATIEFOLDER WERKPLEIN VENRAY E.O. Wet investeren in jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op.

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op. NIEUWSBRIEF IGSD september 2013 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Bijverdienen en een bijstandsuitkering 2. De hoogte van uw uitkering is veranderd per 1 juli

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen Nieuwsbrief DECEMBER 2016 Alle medewerkers van de IASZ wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Wijzigingen beleid bijzondere bijstand Tevredenheidsonderzoek In dit nummer: Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief van Sociale Zaken onder andere:

In deze nieuwsbrief van Sociale Zaken onder andere: April 2012 «Naam» «Adres» «Postcode» «Woonplaats» In deze nieuwsbrief van Sociale Zaken onder andere: Betalen we voor u de rekening van bijvoorbeeld uw huur, elektriciteit of water? Dan is het artikel

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. Rivierweg 111 Telefoon: 010-2848688 Postbus 133 Telefax: 010-2848800 2900 AC Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Weer aan het werk. Gefeliciteerd, een baan! Eerst: meld uw werk

Weer aan het werk. Gefeliciteerd, een baan! Eerst: meld uw werk Weer aan het werk Weer aan het werk U krijgt van ons een uitkering omdat u (tijdelijk) geen eigen of onvoldoende inkomen heeft. Het is de bedoeling dat u snel (weer) werk vindt waarmee u in uw levensonderhoud

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld NIEUWSBRIEF IGSD September 2014 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Veranderingen in Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2. Kostendelersnorm Participatiewet 3.

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand augustus 2009 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand augustus 2009 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand augustus 2009 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Weener XL voor werk en inkomen

Weener XL voor werk en inkomen Weener XL voor werk en inkomen Weener XL voor werk en inkomen Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente s-hertogenbosch. Wij zijn er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? UWV Telefoon Werknemers via 0900-92 94 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045. Hier komen nog uw gebruikelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Vragenlijst Budgetcoaching

Vragenlijst Budgetcoaching Vragenlijst Budgetcoaching Welkom bij Stedam Bewind. Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Deze lijst wordt gebruikt bij de intake voor de budgetcoaching. Kunt u de

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord

Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2012 Verplicht naar school tot je 27e Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Meedoen naar vermogen Heeft u recht op langdurigheidstoeslag? Open Bedrijvendag Emmen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag Korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag Korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag Korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek Wanr komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag?

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

info zaken Alles aanpakken! Foto: Ko Oost Sociale September 2010 - nummer 3

info zaken Alles aanpakken! Foto: Ko Oost Sociale September 2010 - nummer 3 Sociale zaken info September 2010 - nummer 3 Alles aanpakken! Foto: Ko Oost We treffen de 40-jarige Gonnie Sijp, op de terugweg van haar nieuwe baan naar huis. We vragen haar naar haar verhaal. Ik had

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder!

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! SAMEN VERDER In deze folder: Wie zijn we? Traject naar werk Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Actualiteit en Achtergrond

Actualiteit en Achtergrond Actualiteit en Achtergrond Partnertoeslag AOW 2015 1. Inleiding In 1996 besloot de toenmalige regering om de partnertoeslag in de AOW per 1 januari 2015 te laten vervallen. Nu is het zo dat iedereen die

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

NIEUWS december. In deze uitgave. Mijn Halte Werk P. 3. Collectieve Zorgverzekering P. 2. Van bijstand naar klantmanager P. 4

NIEUWS december. In deze uitgave. Mijn Halte Werk P. 3. Collectieve Zorgverzekering P. 2. Van bijstand naar klantmanager P. 4 NIEUWS december 2016 Het jaar is weer bijna voorbij. Ik kijk terug op een jaar waarin we vele klanten zoals u hebben geholpen. Maar liever kijk ik naar het nieuwe jaar. In 2017 bieden we u nog betere service.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017

AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017 AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017 Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Ontvangt u langer dan 3 maanden een bijstandsuitkering? Ja : u kunt de activiteitenbijdrage aanvragen door

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Ik ben zwanger en zelfstandige. Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling

Ik ben zwanger en zelfstandige. Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Ik ben zwanger en zelfstandige Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Re-integratie en tijdelijk inkomen Vanuit de gedachte Werk boven Uitkering stimuleert UWV deelname aan het arbeidsproces. Is werken

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan afdeling Sociale

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen,

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen, CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013 Beste mensen, In de gemeente Hulst ontvangen momenteel ongeveer 300 inwoners een bijstandsuitkering. Door de slechte economische omstandigheden

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Melding van verandering in mijn situatie

Melding van verandering in mijn situatie Melding van verandering in mijn situatie Wat willen we graag tijdig van u weten? Een verandering in uw situatie kan van belang zijn voor uw uitkering. Voorbeelden: - U krijgt werk; - Er komt iemand bij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IGSD. september In dit nummer. Steenwijkerland

NIEUWSBRIEF IGSD. september In dit nummer. Steenwijkerland NIEUWSBRIEF IGSD september 2014 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Veranderingen in Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2. Kostendelersnorm Participatiewet 3.

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 3 De Participatiewet 23 Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Economie en Werk A 12 onderwerp

Economie en Werk A 12 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 130 Economie en Werk A 12 onderwerp Extra middelen minima Aan de raad Wijzigingen in het minimabeleid in 2004 Met ingang van 1 januari

Nadere informatie