info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober 2011 - nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk"

Transcriptie

1 Sociale zaken info oktober nummer 3 Verhuizing archief Sociale Zaken Foto: Jan Anninga De gemeente Emmen wil iedereen die een beroep doet op een uitkering weer zo snel mogelijk naar werk begeleiden. Om vast te stellen waar mensen geschikt voor zijn of welke aanvullende opleiding of begeleiding ze nodig hebben, worden zij beoordeeld in een werksituatie. Dit gebeurt in het Traning en Diagnosecentrum (TDC) Werkplein Zuidoost-Drenthe. Tijdens een programma van twaalf weken wordt een betrouwbaar beeld gevormd van de mogelijheden van de deelnemer. Een groep van vijf mensen werkt vanuit dit programma aan de verhuizing van het archief van Sociale Zaken. Vanuit een loods op het industrieterrein in Emmen wordt ruim 900 meter aan dossiers ingepakt, geregistreerd en verhuisd naar het gemeentehuis. Dat dit zorgvuldig moet gebeuren spreekt voor zich. De dossiers moeten immers vele ren worden bewaard. Begin juli is de groep enthousiast gestart. En er zit vaart in. Eind deze maand hopen ze de werkzaamheden af te ronden. Rolf Verbraeke (48) is één van deze vijf mensen. We spreken hem terwijl hij aan het werk is in het archief. In 2007 ben ik in de gemeente Emmen komen wonen. Ik kwam uit Den Haag. Daar had ik een eigen hoveniersbedrijf, dat ik meenam. Door persoonlijke problemen is mijn bedrijf begin 2008 failliet gegaan. Ik heb toen de rest van het ar thuis gezeten. Begin 2009 heb ik me aangemeld bij de sociale dienst. Ik kwam op een re-integratietraject via Sagenn. Daar werkte ik als voorman. Ik ben altijd al heel zelfstandig geweest en mocht al snel allerlei zaken zelf regelen. Ik moest bijvoorbeeld werk regelen en controleren, maar ook contacten onderhouden met leveranciers. Dit traject stopte in mei dit ar. Vlak daarna vroeg mijn klantmanager mij voor een nieuw project. Dit keer bij het archief van Sociale Zaken. Ik kreeg een coördinerende rol en dat sprak mij erg aan. Mijn taken bestaan onder andere uit meehelpen met inpakken, informatie uitzoeken en toevoegen aan dossiers en uitzoeken wat weg kan. Wanr we klaar zijn, wordt alles verplaatst naar het gemeentehuis. Op de vraag wat Rolf hierna wil doen zegt hij: Ik hoop dat ik hieruit weer een nieuwe klus kan krijgen. Ik praat gemakkelijk en doe zo veel contacten op. En dan gooi ik hier en daar een lijntje uit. Ik ben eigenlijk helemaal niet gewend om te solliciteren. Dat komt doordat ik lange tijd een eigen bedrijf had en mensen mij vaak hebben gevraagd. Ik ben nu wel op zoek naar een leuke baan. Het liefst een coördinerende taak, waarbij ik mensen kan helpen. Terugkijkend kan worden vastgesteld dat het project de deelnemers goede mogelijkheden heeft geboden om verantwoordelijkheid te dragen en werkervaring op te doen. Met natuurlijk als einddoel hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en door te stromen naar regulier werk. emmen Maakt Meer Mogelijk

2 Column De zomerperiode is voor veel mensen een periode om even stil te staan bij de drukke periode die achter hen ligt en voouitblikken naar de rest van het ar. Voor mij is dit niet anders. Met voldoening kijk ik terug naar de resultaten van het Trainings- en Diagnosecentrum (TDC) zijn behaald. Het TDC is één van de projecten van het Werkplein Zuidoost-Drenthe. Tijdens het 12 weken durende programma worden deelnemers in een werksituatie beoordeeld op wat ze kunnen. Zo wordt een zeer betrouwbaar beeld gevormd van de mogelijkheden van de deelnemer. Daardoor wordt de kans op plaatsing naar een reguliere baan aanzienlijk vergroot. De komende periode staat in het teken van de voorbereiding op de gewijzigde Wet werk en bijstand waarover ik in de vorige Sociale Zaken Info al over heb geschreven. Zo zal een gewijzigd re-integratiebeleid door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld en zullen onder andere ook de reintegratie- en maatregelen verordening aangepast worden. Extra controle De komende periode blijft het Werkplein Zuidoost-Drenthe zich inzetten voor een krachtig en eerlijk Emmen. Zo wordt er nog meer aandacht besteed aan het opsporen van mensen die misbruik van de bijstand maken. Een uitkering is een laatste redmiddel. Het is dan ook van groot belang dat dit alleen bij de mensen terechtkomt die het echt nodig hebben. Daarom kunnen een aantal mensen met een bijstandsuitkering een extra controle verwachten. In deze Sociale Zaken info vindt u meer informatie over de onderwerpen die ik in deze column genoemd heb. Ik wens u veel leesplezier. Henk Jumelet Wethouder participatie, zorg en welzijn, mondiaal beleid en kunst en cultuur

3 Van de Cliëntenraad WWB/WIJ De vakanties zijn voorbij, maar de Cliëntenraad was ook in de vakantie actief. Waarom? Omdat de Wet Werk en Bijstand wordt veranderd in de Wet Werken Naar Vermogen. Deze wet zit voor ons nog vol onduidelijkheden. Het gaat op dit moment nog om voorstellen voor de wet. Deze worden later dit ar besproken en vastgesteld in de Tweede Kamer. Grote inkomensgevolgen De overheid heeft aangegeven dat de Wet Werk en Bijstand ertoe moet leiden dat meer mensen aan het werk gaan. De gevolgen zijn in Emmen nog moeilijk te overzien. Duidelijk is wel dat veranderingen als gevolg van bezuinigingen binnen de gemeente -ongeveer zes miljoen euro- en de nieuwe wet Werken Naar Vermogen, de WMO en AWBZ gevolgen hebben voor de inwoners. Vooral voor hen die zijn aangewezen op een uitkering. De maatregelen hebben grote inkomensgevolgen. Voor sommige groepen een ramp. Door de voorgestelde huishoudtoets wordt er gekeken naar het gezamenlijk inkomen op één adres. Deze toets bepaalt met ingang van 1 nuari 2012 de hoogte van de uitkering. Oftewel, er kan niet meer worden gestapeld. Het partnerinkomen stopt waarschijnlijk per 1 nuari Cliëntenraad Wij hebben te maken met cliënten die graag aan de slag willen, duurzaam aan de slag. Cliënten die soms, ondanks vele trajecten en re-integratietrajecten nog steeds geen baan hebben gevonden, of korte tijd een baan hebben gehad. Wat wij doen is het beleid van de gemeente kritisch volgen en vragen stellen waar wij dat nodig vinden. Maar ook adviezen geven en meedenken. Onze verslagen gaan naar diverse teams binnen Sociale Zaken en de politieke partijen. Zo kunnen zij kennisnemen van de problematiek. Wij, de Cliëntenraad, blijven aandacht vragen voor de problematiek en de minima in onze gemeente. Op dit moment geven wij een reactie op het nieuwe beleid van de gemeente en op het beleid over Handhaving. Jij kunt ons daarbij helpen. Jouw mening telt! Heb je zin om op een positieve manier met ons mee te denken en praten? Neem dan contact op met de voorzitter van de Cliëntenraad WWB/WIJ, de heer Rein van Oosten, via tel Rein van Oosten, voorzitter cliëntenraad WWB/WIJ Op dit moment is nog niet exact bekend wat voor gevolgen de de Wet Werken naar Vermogen zal hebben. In de volgende editie van Sociale Zaken info wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wijzigingen van de WWB en de WIJ per 1 nuari De gemeente krijgt volgend ar minder geld en daarom moet er worden bezuinigd op de trajecten naar werk en op de regelingen voor minima. Hoe de bezuinigingen er precies uit gaan zien is op dit moment nog niet bekend. Wij houden u hiervan op de hoogte via Sociale Zaken info. Werk en re-integratie De gemeente Emmen maakte de laatste ren veel gebruik van participatiebanen om mensen weer aan een baan te helpen. Van re-integratiebedrijven als Entree, Cvites en Sagenn wordt minder gebruik gemaakt. Er zal waarschijnlijk een stijging ontstaan van het aantal minima. De overheid gaat ervan uit dat de werkgelegenheid zal groeien en gesubsidieerde banen niet meer nodig zijn. De Cliëntenraad twijfelt er aan of de gemeente in staat is op korte termijn voor zoveel banen te zorgen in Zuidoost- Drenthe. De Cliëntenraad denkt dat de gemeente kiest voor de regeling dat rigen niet meer in aanmerking komen voor minimaregelingen om zo de prikkel naar werk te vergroten. Mogelijk wordt, afhankelijk van de doelgroep, een uniforme en eenduidige regeling toegepast. De Cliëntenraad probeert de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te overtuigen dat zij bij de bezuinigingen rekening houden met de minima. Het is goed om iedereen aan een baan te helpen, maar hebben wij dan plotseling meer banen in de gemeente? Foto: Ko Oost

4 Auto en een uitkering U heeft een uitkering en wilt graag een auto aanschaffen. Mag dat? U verkoopt uw auto. Moet u de opbrengst dan opgeven bij Sociale Zaken? Er zijn bepaalde regels rondom het bezit van een auto als u een uitkering ontvangt. Hoe zit het nu precies? Mag ik een auto hebben? Ja, maar de waarde van uw auto telt wel volledig mee bij de vaststelling van uw vermogen. Als u in de bijstand terecht komt wordt de eerste 5.000,- (per 1 nuari) van de waarde van uw auto buiten beschouwing gelaten. Stel: uw auto is 7.000,- waard. Dan wordt voor de vaststelling van uw vermogen rekeninggehouden met een waarde van uw auto van 2000,-.Is het totaalbedrag van de waarde van uw auto plus uw andere vermogen hoger dan 5.480,- (als u alleenstaand bent) of hoger dan ,- (als u alleenstaande ouder of gehuwd bent)? Dan moet u het vermogen boven deze grens eerst gebruiken om van te leven. De gemeente kan uw bijstandsuitkering in zo n geval tijdelijk stoppen of uw bijstandsaanvraag afwijzen. Als de totale waarde van uw vermogen is gedaald tot onder de vermogensgrens, kunt u weer in aanmerking komen voor bijstand. Let op! Als het kentekenbewijs van een auto op uw naam staat, gaat Sociale Zaken er ook van uit dat u een auto heeft of gebruikt. Als de auto niet van u is, of als u de auto niet gebruikt, dan zult u dat dus moeten aantonen. Een kentekenbewijs is namelijk niet hetzelfde als een bewijs van eigendom. Als u nog steeds over de auto kunt beschikken, dan bent u bezitter of houder van deze auto. Ook als u degene bent die de auto heeft gekocht en betaald, bent u eigenaar. Het maakt in die gevallen niet uit dat het kentekenbewijs op naam van iemand anders staat. De waarde van de auto telt gewoon mee bij de vaststelling van uw vermogen. Moet ik mijn auto eerst verkopen als ik een uitkering wil aanvragen? Dat hangt ervan af. Komt u boven de vermogensgrens, dan heeft u geen recht op bijstand en moet u het bedrag boven de vermogensgrens gebruiken om van te leven. U mag zelf weten hoe u dat doet. U kunt de auto verkopen en de opbrengst gebruiken om tijdelijk van rond te komen. Maar u kunt natuurlijk ook uw andere vermogen, zoals spaargeld, eerst opmaken. Alleen als de waarde van uw auto zelf al hoger is dan de vermogensgrens, zit er niets anders op dan de auto te verkopen. Moet ik iets doorgeven als ik mijn auto verkoop of een andere auto koop? Ook als u al bijstand ontvangt en u koopt of verkoopt uw auto dan moet u hiervan telefonisch melding maken bij uw inkomensconsulent. Als ik de auto op naam van iemand anders zet, moet ik de auto dan opgeven aan Sociale Zaken? Het kenteken van de auto op naam van iemand anders zetten, terwijl u de enige gebruiker bent en alle kosten voor uw rekening mt, roept de nodige vragen op. Inleveren inkomstenformulieren Iedereen die inkomsten uit arbeid heeft, moet iedere maand een inkomstenformulier inleveren. Wat gebeurt er wanr u dit formulier niet op tijd inlevert? Uw recht op uitkering wordt dan opgeschort (geblokkeerd). Op de uitkeringsspecificatie die u dan wordt toegestuurd staat dat het recht op uitkering wordt opgeschort en voor wanr u het inkomstenformulier moet inleveren. Wanr u het formulier dan nog niet inlevert wordt uw uitkering beëindigd. Wat kunt u doen wanr u nog niet weet wat uw inkomsten zijn? Het komt voor dat op de inleverdatum nog niet bekend is wat de inkomsten zijn geweest. Bijvoorbeeld omdat de werkgever achteraf uitbetaalt. Wanr dit het geval is kunt u op het inkomstenformulier een schatting van de inkomsten invullen. Dan kunt u er bij zetten dat het een schatting is en dat u, zodra u een loonspecificatie heeft gekregen, deze zult opsturen. Zodra de loonspecificatie is ontvangen kan dan worden bekeken of u te veel of te weinig uitkering heeft gehad. U krijgt dan nog bedrag nabetaalt of de volgende maand wordt een bedrag extra gekort. Op die manier voorkomt u dat de uitkering niet wordt betaald.

5 Tip voor de knip Zorg? Zoek dekking! In Nederland is iedereen verplicht om een zorgverzekering te hebben. Deze verzekering vergoedt de standaard kosten van bijvoorbeeld een huisarts en het ziekenhuis. Door de verzekering blijven hoge kosten, zoals een ziekenhuisopname, betaalbaar. Toch zijn in Nederland nog ongeveer mensen onverzekerd (bron: CBS). Daarom is de overheid dit ar een campagne gestart om onverzekerden aan te sporen een verzekering af te sluiten. Heeft u geen zorgverzekering? Sluit deze dan snel af en voorkom een boete. Meer informatie vindt u op Bibliotheek: meer dan boeken Doe de bespaartest Energie besparen is niet moeilijk, maar een kwestie van doen. Met makkelijke maatregelen, zoals de verwarming lager zetten of naden en kieren dichten, kan een huishouden arlijks flink wat geld besparen. De bespaartest helpt u met concrete, praktische adviezen om uw goede voornemens in de praktijk te brengen. Cartoons In de test ziet u twaalf cartoons met tips. U kunt zelf kiezen welke tips u wel of niet wilt uitvoeren. Als u alle tips heeft doorlopen, krijgt u een persoonlijk bespaarplan in de vorm van een checklist. U kunt het bespaarplan ook downloaden. Handig om zo op ieder gewenst moment aan de slag te gaan met besparen. De bespaartest is een initiatief van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en het Nibud. U vindt de test op Bron: Nibud Dat je boeken kunt lenen in de openbare bibliotheek weet bijna iedereen. Maar er kan nog veel meer: de nieuwste kranten en tijdschriften inzien onder het genot van een kopje koffie, of een kop soep met een broodje, afgeschreven boeken en series van oude tijdschriften kopen voor heel weinig geld, cd s en muziekdvd s en speelfilms lenen, tekstverwerken, scannen, goedkoop internetten... In het leescafé worden regelmatig lezingen, concerten, voorstellingen en debatten gehouden. Jongeren tot 18 ar zijn gratis lid. Meer informatie: bibliotheekemmen.nl. Korting op eigen bijdrage rechtsbijstand Sinds 1 juli 2011 is het mogelijk om 50,- korting te krijgen op de eigen bijdrage rechtsbijstand wanr u, voordat u naar een advocaat gaat, eerst naar het juridisch loket gaat. Bij het juridisch loket kunt u gratis hulp krijgen wanr u (juridische) vragen heeft op het gebied van bijvoorbeeld huur, uitkering en werk. Wanr zij u niet kunnen helpen kunnen zij u doorverwijzen naar een advocaat. Wanr u naar een advocaat gaat, moet u een eigen bijdrage betalen. Voor die eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand krijgen wanr het noodzakelijk is dat u een advocaat inschakelt. U moet met de nota van de advocaat bij Sociale Zaken aantonen of u wel of geen korting heefwt gekregen. Wij verwachten van u dat u eerst naar het juridisch loket gaat, voordat u naar een advocaat gaat. Wanr u dit niet doet en daarom geen 50,- korting heeft gekregen op de eigen bijdrage rechtsbijstand wordt er 50,- minder bijzondere bijstand betaald. Om bijzondere bijstand te kunnen krijgen voor de eigen bijdrage rechtshulp wordt natuurlijk ook gekeken naar uw inkomen en uw vermogen. Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar op nummer: ( 0,10 per minuut) of u kunt langskomen op hun kantoor in Emmen aan de Hoofdstraat 54.

6 *) Bedragen zijn netto en exclusief vakantietoeslag, gebaseerd op de normen vastgesteld op Bovengenoemde bedragen gelden voor mensen van 23 tot 65 ar. Voor mensen jonger dan 23 en 65 ar of ouder gelden afwijkende bedragen. Dat is ook het geval wanr er sprake is van medebewoners van 18 ar of ouder. OVERZICHT MINIMAREGELING.indd :41 De werkdag van... een klantmanager Poort De meeste klanten van sociale zaken hebben regelmatig contact met hun klantmanager. Maar wat doet hij of zij nu precies? We vragen één van de klantmanagers Poort naar haar werkdag. Om half acht begin ik mijn werkdag op het Training en Diagnosecentrum (TDC) met het lezen van nieuwe mails en het afluisteren van voic berichten. Vandaag geef ik een voorlichting over het TDC voor nieuwe klanten en klanten die al een uitkering ontvangen en een traject gaan volgen. Sinds een tijdje krijgen zij deze voorlichting al voordat zij een aanvraag indienen. Voor vandaag staan er negen personen gepland. Eén van hen ontvangt al een uitkering. Vooraf zorg ik dat de ruimte waar de voorlichting wordt gegeven klaar voor gebruik is. Ik sluit de beamer en de laptop aan en start de presentatie op. Ook controleer ik of er voldoende stoelen staan. Gelukkig zorgt de Emco voor koffie en thee. Om 9 uur begint de voorlichting. Zes van de negen klanten komen naar de presentatie. Na afloop krijgen ze een rondleiding van de trajectbegeleider van het TDC. Daarna plant onze administratieve ondersteuning afspraken voor de intake WWB. De klanten vullen zelf hun aanmeldformulier in. Met vijf personen voer ik een individueel gesprek. Rond elf uur ben ik terug op mijn werkplek. Ik m mijn nieuwe mails door en luister mijn voic berichten af. Daarna begin ik met de administratieve afhandeling naar aanleiding van de voorlichting. Samen met een collega m ik door wie wanr start. Uit de gesprekken bleek dat twee kandidaten door hun thuissituatie nog niet kunnen deelnemen aan het traject. Zij worden één maand in een rusttraject geplaatst. Eén klant blijkt een aanvulling nodig te hebben op een UWV uitkering. Voor haar mag de gemeente geen traject uitzetten. Zij wordt overgedragen aan een klantmanager Participatie, die de uitkering regelt. De rest gaat morgen van start. De pauze schiet er weer bij in. Ik eet mijn broodje maar achter mijn bureau op. Tussendoor komt een klant met een vraag over het einde van zijn traject bij het TDC. Volgende week start hij met een korte opleiding en daarna begint hij in een nieuwe baan. Ik overleg nog even met de trajectbegeleider over de administratieve afhandeling hiervan. Dan moet ik weer de administratie onderbreken voor andere werkzaamheden. Vanavond wordt voor een aantal klanten uit de gemeente Borger-Odoorn een speeddate georganiseerd. Er moet nog een lijst worden gemaakt van de klanten die worden verwacht. Ook moeten alle betrokken collega s hiervan op de hoogte worden gebracht. Om kwart over drie vertrek ik samen met twee collega klantmanagers naar Nieuw-Buinen. De speeddate begint pas om half zes, maar we moeten nog van alles klaarzetten en voorbereiden. Al voor vijf uur verschijnen de eerste werkgevers en klanten. Samen met mijn collega s ontvang ik de deelnemers en noteer hun namen. Rond half zes worden zij in twee groepen verdeeld. De eerste groep start met de speeddate en de tweede groep krijgt een rondleiding. Halverwege wisselen de groepen. Na afloop wordt de werkgevers en alle deelnemers gevraagd een enquête in te vullen. Deze m ik daarna in ontvangst. Even na zeven zeven uur is de speeddate afgelopen en worden alle spullen verzameld. Als afsluiting hebben we een informele nabespreking. Rond acht uur vertrekken we weer terug naar Emmen en zit mijn werkdag er op. Sociale zaken info bewaarflap Op deze pagina vindt u handige informatie en tips. Prettig om nog eens na te lezen. Daarom kunt u deze pagina makkelijk afscheuren en bewaren. Bijvoorbeeld in de map Samen op weg naar werk! die u bij uw eerste gesprek met de consulent heeft gekregen. Zo heeft u alle informatie bij elkaar. Socialezakenhelpt.nl De gemeente Emmen wil zo veel mogelijk mensen informeren dat Sociale Zaken helpt. Er zijn verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. We proberen mensen hier op te wijzen via onze medewerkers, Sociale zaken info, de gemeentelijke informatiepagina in de Zuidoosthoeker en op Fout in overzichtkaart minimaregelingen Bewaar deze kaart in de map Samen werken aan werk! Mooi meegenomen! Welke regelingen zijn er allemaal? Komt u er voor in aanmerking? Laat geen geld liggen! Kijk snel waar u recht op heeft.*) Bij de vorige editie van Sociale zaken info kreeg u een overzichtkaart met daarop alle minimaregelingen. Bij de tekst over de regeling Kosten schoolgaande kinderen werd gesproken over een peildatum 1 juli Dit moet 1 juli 2010 zijn. U heeft waarschijnlijk geen recht U heeft waarschijnlijk recht op U heeft waarschijnlijk recht op één op inkomensondersteuning. één of meerdere regelingen. of meerdere regelingen. Kunt u toch moeilijk rondkomen? U moet misschien wel een deel Kijk op de achterkant van deze Kijk op de achterkant van deze zelf betalen. Kijk op de achterkant kaart welke regelingen voorzien kaart welke mogelijkheden er van deze kaart welke regelingen zijn van deze kleur. eventueel toch nog zijn. Die zijn voorzien zijn van deze kleur. aangegeven met deze kleur. Ons inkomen ligt Mijn inkomen ligt Mijn inkomen ligt tussen 1.248,16 tussen 1.123,35 tussen 873,72 en 1.372,97 en 1.235,68 en 961,09 Ons inkomen is Mijn inkomen is Mijn inkomen is lager dan 1.248,16 lager dan 1.123,35 lager dan 873,72 Ik ben getrouwd of ik woon samen begin Ik ben alleenstaande ouder Ik ben alleenstaand emmen Maakt Meer Mogelijk oktober nummer 3 bewaarblad 1

Sociale Zaken. Info. Vakantie met behoud van uitkering. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Huishoudinkomenstoets teruggedraaid. Nr.

Sociale Zaken. Info. Vakantie met behoud van uitkering. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Huishoudinkomenstoets teruggedraaid. Nr. Sociale Zaken Info Nr. 2, jaargang 2012 Vakantie met behoud van uitkering Huishoudinkomenstoets teruggedraaid Als vrijwilliger aan de slag Genieten van uw vakantie voor weinig Schuldhulp: los geldproblemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten

Nadere informatie

SoZaWe Journaal. 6 Rubriek Weet hoe het zit!

SoZaWe Journaal. 6 Rubriek Weet hoe het zit! Nieuwsbrief 3 - Juli 2010 SoZaWe Journaal Het heeft zo moeten zijn 1 Geef uw vakantie door via internet 3 Voor u in de aanbieding 4 Gratis opvang voor kinderen van nul tot vier jaar 5 Weet hoe het zit!

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Auto & een uitkering 'Eerst de mens dan de regel'

Auto & een uitkering 'Eerst de mens dan de regel' jaargang 2 nr. 5 > oktober 2010 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort Auto & een uitkering 'Eerst de mens dan de regel' 'Dit is voor mij een KANSZ!' Stad met een hart Auto & een uitkering U heeft

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr.

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr. is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort jaargang 2 nr. 1 > februari 2010 Er is heel veel mogelijk Kinderopvang De opleiding tot gastouder Amersfoort ondersteunt Stad met een hart Amersfoort ondersteunt

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie