Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord"

Transcriptie

1 Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2012 Verplicht naar school tot je 27e Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Meedoen naar vermogen Heeft u recht op langdurigheidstoeslag? Open Bedrijvendag Emmen

2

3 Werkervaring opdoen bij de gemeente Emmen De afgelopen tijd zijn er bij de gemeente Emmen 35 personen geplaatst op een werkervaringsplaats. Binnenkort komen er 25 nieuwe plaatsen beschikbaar. Dit is een ideale mogelijkheid om werkervaring op te doen. Want de gemeente is niet alleen een uitkeringsverstrekkende organisatie, maar ook een maatschappelijk betrokken werkgever. Door verschillende werkzaamheden uit te voeren, kunt u vaardigheden oefenen, theorie in de praktijk toepassen of juist nieuwe dingen in de praktijk leren. Een werkervaringsplaats wordt voor maximaal twee jaar en maximaal 36 uur per week aangeboden. Kandidaten voor de werkervaringsplaatsen worden door de klantmanagers aangedragen. U kunt hier dus niet zelf op solliciteren. Eén van de personen die op dit moment een werkervaringsplaats heeft bij de gemeente is de 29-jarige Jordy uit Klazienaveen. Hij doet werkervaring op bij het archief van Sociale Zaken en sinds een week ook bij de balie van het Werkplein. Lees hieronder zijn verhaal: Na de middelbare school ben ik gestart met de opleiding Bedrijfskundige Informatica. Achteraf gezien was het toch niet wat ik ervan had verwacht. Na vijf jaar ben ik gestopt. In de periode daarna heb ik verschillende tijdelijke uitzendbanen gehad. Zo heb ik bijvoorbeeld post bezorgd, productiewerk gedaan en vlees bezorgd. Ondertussen volgde ik ook een traject bij een re-integratiebureau. In overleg met mijn klantmanager mocht ik de avondopleiding Loonadministratie volgen. Ongeveer een jaar geleden kreeg ik de kans om werkervaring op te doen bij de gemeente Emmen. Bij het archief van Sociale Zaken heb ik mij beziggehouden met het bijhouden van dossiers en het inboeken van stukken. Dit vond ik erg leuk om te doen. We werkten met een leuke groep mensen. In de zomer werd mij gevraagd of ik het leuk zou vinden om werkervaring op te doen bij de balie van het Werkplein. Dit leek mij een leuke nieuwe uitdaging. Waar het werk in het archief eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde is, weet je bij de balie nooit van tevoren wie er langs komt en wat er op een dag gebeurt. Ik zit hier nu sinds een week, maar ik kan al wel zeggen dat het me heel goed bevalt. Natuurlijk moet ik nog van alles leren, maar gelukkig zit er een baliemedewerker naast me om mij te helpen. Foto: Jan Anninga Ondertussen was ik nog bezig met mijn avondopleiding en ben ik natuurlijk ook gewoon aan het solliciteren. In de zomer heb ik mijn diploma gehaald. Het lijkt me erg leuk om in een reguliere baan aan de slag te gaan met mijn opgedane kennis en ervaring. Hoe eerder ik uit de uitkering kom, hoe beter. 3

4 Column De gemeente Emmen wil met haar beleid bereiken dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Met ons arbeidsmarkt- en participatie beleid wordt de stap naar werk of maatschappelijke participatie gezet. Met het minimabeleid worden regelingen geboden zodat u meer kunt meedoen, bijvoorbeeld aan sociaal culturele activiteiten. Ik wil dat meer mensen in onze gemeente kunnen meedoen in de samenleving. We richten ons niet alleen op de mensen die een WWB-uitkering ontvangen, maar juist ook op werkgevers. Een manier om hen met elkaar in contact te laten komen is de Open Bedrijvendag Emmen op 3 november. Verschillende bedrijven in onze gemeente zetten dan hun deuren open en u kunt een kijkje komen nemen. In Hoogeveen werd al eerder een bedrijvendag gehouden. Daar kwamen zo n mensen. In de laatste Sociale Zaken Info van het vorige jaar schreven we dat de mogelijkheden om een tegenprestatie naar vermogen op te leggen worden onderzocht. In het komende half jaar voeren we in de wijk Emmermeer en in Klazienaveen een proef uit, waarin een aantal van u de tegenprestatie krijgt opgelegd. Op 16 mei heb ik met een aantal van u hierover gesproken. Er kwamen vele reacties tijdens de bijeenkomst. Een meerderheid van de aanwezigen vertelde dat ze het verrichten van een tegenprestatie belangrijk vinden voor de saamhorigheid in de samenleving. Ook werd het advies gegeven dat mensen zelf een tegenprestatie moeten zoeken. Ten slotte kan ik u melden, dat we ook in het kader van het minimabeleid een groot aantal klanten hebben uitgenodigd om mee te denken over een nieuw minimabeleidsplan. Dit plan wordt waarschijnlijk eind dit jaar besproken in de gemeenteraad. In het plan wordt meer de nadruk gelegd op meedoen. Henk Jumelet Wethouder van o.a. Sociale Zaken Gemeente Emmen 4

5 Hoe zit dat? Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen als u niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Met deze uitkering kunt u de periode totdat u weer een baan vindt overbruggen. Het is vanzelfsprekend dat er een aantal regels is die de hoogte van uw uitkering kunnen beïnvloeden. Bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering is het van belang dat de gemeente op de hoogte is van uw woonsituatie, welke inkomsten u en uw huisgenoten hebben en hoeveel eigen bezit u heeft. Als de gemeente niet over uw juiste gegevens beschikt, omdat u informatie in het geheel niet of onvolledig meldt, kan het zijn dat u ten onrechte een te hoge uitkering ontvangt. U pleegt dan, bewust of onbewust, fraude. Dit kan tot gevolg hebben dat uw uitkering wordt beëindigd, aangepast of tijdelijk wordt verlaagd. De teveel ontvangen uitkering wordt altijd teruggevorderd. Hoe controleert de gemeente? U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie. Dat geldt bij het aanvragen van een uitkering, maar ook als u al een uitkering ontvangt. Maar de gemeente is ook aangesloten op een landelijk databasebestand. Hierin zitten gegevens van UWV, Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Sociale Verzekeringsbank, Studiefinanciering en andere publieke organisaties. Door de koppeling van verschillende bestanden, beschikt de gemeente over veel gegevens van u. Afwijkende gegevens zijn vaak een reden voor de start van een onderzoek door het team Handhaving of Sociale Recherche. Bovendien koppelt de gemeente haar eigen bestanden. Bijvoorbeeld die van Sociale Zaken met de bestanden van de afdeling WMO. Als u bijvoorbeeld huishoudelijke werkzaamheden verricht voor iemand die daarvoor een vergoeding ontvangt van de WMO, moet u die inkomsten maandelijks opgeven. Sociale Zaken krijgt aan het einde van het jaar uw gegevens rechtstreeks van de afdeling WMO. Heeft u niets opgegeven, dan betekent dit dat Sociale Zaken een fors bedrag van u zal terugvorderen. Inkomsten uit werk Als u een periode in loondienst heeft gewerkt, dan krijgt Sociale Zaken daar de volgende maand via de koppeling van bepaalde bestanden altijd bericht van. Dat gaat via het zogenaamde Inlichtingenbureau. Het heeft dus geen zin die inkomsten niet op te geven. Als u die inkomsten niet heeft opgegeven, wordt de teveel verstrekte bijstand altijd teruggevorderd. Daarnaast krijgt u ook nog een maatregel opgelegd. Dat betekent dat uw uitkering gedurende een bepaalde periode wordt verlaagd. Verandering in uw situatie Als u gaat verhuizen geeft u dat door aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Daarnaast moet u de verhuizing ook doorgeven aan Sociale Zaken, zodat wij uw uitkering op tijd kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Sociale Zaken krijgt via de afdeling Burgerzaken ook bericht van uw verhuizing, maar dat gebeurt altijd achteraf. Om te voorkomen dat u teveel of juist te weinig uitkering ontvangt, is het verstandig dat u een wijzigingsformulier invult en zo spoedig mogelijk opstuurt naar Sociale Zaken. Ook wijzigingen in uw gezinssituatie moet u doorgeven. Wijzigings- en inkomstenformulier Voor een uitgebreide toelichting op het voorgaande en in welke gevallen u verder nog een wijzigings- of inkomstenformulier moet opsturen, kunt u terecht op de website Onder de knop Uitkeringen vindt u de link Weet hoe het zit. Daar vindt u alle spelregels voor als u een bijstandsuitkering ontvangt. 5

6 Aangepaste uitkeringsspecificatie Waarschijnlijk heeft u het al wel gemerkt: uw uitkeringsspecificatie ziet er sinds kort anders uit. Dit komt doordat we sinds eind augustus met een ander computersysteem werken bij Sociale Zaken. De gegevens die op de uitkeringsspecificatie vermeld staan, zijn hetzelfde als op de oude versie. Door het vernieuwde computersysteem kan het zijn dat u bij het aanvragen van (bijzondere) bijstand meerdere beschikkingen ontvangt in één envelop. Dit komt doordat er voor elke kostensoort een apart werkproces wordt aangemaakt. Emmen Open Bedrijvendag Emmen Zaterdag 3 november wordt in de gemeente Emmen voor de eerste keer de Open Bedrijvendag georganiseerd. Op deze dag zetten verschillende bedrijven in de gemeente hun deuren open. Bent u benieuwd hoe producten of diensten bij een bepaald bedrijf tot stand komen? Of wilt u weten wat voor soorten bedrijven er in de gemeente Emmen zijn? Kom dan naar de Open Bedrijvendag. Er worden door de bedrijven allerlei activiteiten georganiseerd, zoals rondleidingen, presentaties en het uitproberen van de dagelijkse werkzaamheden. Op de website vindt u meer informatie en een lijst met de deelnemende bedrijven. 6

7 SOCIALE ZAKEN Borger-Odoorn Meedoen naar vermogen De tijden veranderen. We moeten met zijn allen steeds meer betalen om allerlei regelingen bij ziekte, werkloosheid en ouderdom in stand te houden. Bovendien is dat nog eens extra moeilijk als je in een krimpende plattelandsgemeente als de onze woont: een aantal belangrijke voorzieningen (bijvoorbeeld een supermarkt) zijn niet om de hoek beschikbaar. Ook de banen liggen niet voor het oprapen. Tel daar de economische crisis bij op en je hebt alle ingrediënten om bij de pakken neer te gaan zitten. Zeker als je langdurig werkloos bent, een ziekte hebt of een oudere inwoner bent. Meedoen in onze samenleving wordt dan erg lastig. De gemeente wil zich daar echter niet bij neerleggen! Een plek onder de zon Al onze inwoners, dus ook mensen met een uitkering, lichamelijke beperkingen, schulden, moeten een plekje onder de Borger-Odoornse zon kunnen hebben. Daarom zijn we een jaar geleden al begonnen met een onderzoek om op het terrein van welzijn, zorg en werk tot oplossingen te komen. Op basis van onze ervaringen en die van veel mensen om ons heen (zoals maatschappelijke organisaties en cliënten), denken we dat te kunnen bereiken door: meer in het dorp de problemen op te lossen; meer beroep te doen op zelfredzaamheid, dus op de denk- en doekracht van de mensen zelf en hun naasten; en te zorgen dat mensen niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook willen we zorg organiseren bij iemand die dat tijdelijk of wat langer nodig heeft. Zoveel mogelijk vanuit de directe omgeving en met eigen kracht van de mensen zelf dus. Wat betekent dat dan? We willen bijvoorbeeld, met behulp van medewerkers van de sociale werkplaatsen, en mensen met een uitkering, voorzieningen organiseren in een aantal dorpen. U kunt daarbij denken aan hulp in de vorm van een boodschappenservice of eenvoudig tuinonderhoud. Of andere diensten die mensen uit het dorp missen, maar die langs de gewone weg niet meer haalbaar zijn. Omdat we meedoen naar vermogen belangrijk vinden vragen we ook u om medewerking. Dit kan meedoen zijn in de vorm van een re-integratietraject of het kan zijn dat u gevraagd wordt iets terug te doen voor de uitkering. Als u vanuit uzelf een bijdrage wilt leveren aan uw woonomgeving of iets wilt doen voor uw uitkering, dan kunt u contact opnemen met uw klantmanager. 7

8 Verplicht naar school tot je 27e Sinds 1 juli 2012 hebben jongeren geen recht meer op bijstand als zij een opleiding kunnen volgen waarvoor zij studiefinanciering of een lening kunnen krijgen. Dat geldt ook voor jongeren die een opleiding kunnen volgen die geen recht geeft op studiefinanciering, bijvoorbeeld voortgezet onderwijs of BBL, maar dit niet volgen. Omgekeerd geldt dat wanneer zij deze opleidingen wel volgen, zij wel recht hebben op bijstand. Heb je na 1 juli 2012 een uitkering aangevraagd? Dan wordt meteen bekeken of je nog naar school kunt. Wanneer je voor 1 juli 2012 al een uitkering ontving, wordt er contact met je opgenomen en wordt je gevraagd aan te tonen dat je niet meer naar school kunt. Kun je nog wel naar school, maar ga je niet? Dan wordt je uitkering beëindigd. Welke documenten kun je inleveren om aan te tonen dat je niet meer naar school kunt? Dit kunnen de volgende documenten zijn: bewijs maximale termijn Studiefinanciering. N.B. wanneer je geen basisbeurs en aanvullende beurs kunt krijgen, maar nog wel een lening dan heb je nog wel recht op studiefinanciering en dus geen recht op bijstand. verklaring van een functionaris van het RMC dat (verdere) scholing geen optie is, omdat het halen van een startkwalificatie niet mogelijk is. behaalde diploma s. Wanneer je je studie hebt afgerond, maar nog geen werk hebt kunnen vinden, kun je worden verplicht om nog verder te studeren. Dan moet dit de kansen op de arbeidsmarkt wel vergroten. Als je nog geen startkwalificatie hebt, moet je sowieso verder leren. Wanneer je een mbo-opleiding hebt afgesloten wordt je verplicht uit te zoeken of je nog door kan stromen naar een hbo-opleiding om zo je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. bindend studieadvies. Sinds dit schooljaar kunnen scholen een (negatief) bindend studieadvies afgeven aan een leerling. Maar ook al heb je een negatief bindend studieadvies, dan betekent dit meestal niet dat je geen onderwijs kunt volgen. Je kunt alleen een bepaald soort onderwijs niet volgen. De scholen in de gemeente Emmen werken dit jaar nog niet met een bindend studieadvies Stoppen met opleiding Wanneer je halverwege het jaar besluit te stoppen met de opleiding en wilt overstappen naar een andere studie, bestaat geen recht op bijstand. Het is immers je eigen keuze om te stoppen. Wanneer je na een bindend studieadvies moet stoppen met school en je kunt niet aansluitend meteen naar een andere opleiding, bestaat wel recht op bijstand. 8

9 Van de Cliëntenraad WWB Emmen Meedoen en meedenken gewenst De overheid verwacht van zijn burgers tegenwoordig meer dan ooit dat iedereen meedoet en iedereen zijn verantwoording neemt. Iets terug doen voor de maatschappij, voor de medemens wordt van iedereen en zo ook van de bijstandsgerechtigden, gevraagd. Landelijke ontwikkelingen gaan van: de overheid regelt, zorgt en bepaalt na verantwoordelijkheid en kracht liggen bij de burger. De overheid biedt hiervoor de ruimte en zorgt daar waar nodig voor hulp en ondersteuning. Deze ontwikkelingen vragen zeker van de een of andere meer dan dat hij of zij tot nu toe gewend was. En zeker ook een omdenken aan beide kanten. Aan de andere kant is natuurlijk juist het feit dat van iedereen verwacht wordt dat hij naar vermogen zijn deel bijdraagt de consequentie dat ook hij als volwaardig lid van de maatschappij gezien wordt en meetelt. Bij twee meedenkbijeenkomsten, één met als onderwerp tegenprestatie en een over het Emmense minimabeleid, werd door Sociale Zaken een bont gemengde groep Emmense bijstandsgerechtigden, maar ook de Cliëntenraad WWB Emmen uitgenodigd. Wethouder Henk Jumelet was benieuwd naar de mening van iedereen door concrete vragen te stellen. Zo kamen bij de bijeenkomst over de tegenprestatie bijvoorbeeld vragen langs als: Wat vindt u? Wat zou u als tegenprestatie willen doen? Wie zou een tegenprestatie moeten doen? Bij de tweede bijeenkomst werd iedereen gevraagd naar zijn mening over de verdeling van het beschikbare geld ten behoeve van de minima. Vragen zoals Moeten de Voedselbank of het Jeugdsportfonds een bijdrage van de gemeente Emmen blijven ontvangen? kwamen aan de orde en iedereen was druk aan het meedenken en zijn eigen standpunt aan het verwoorden. De Cliëntenraad WWB Emmen is dan ook blij dat op deze bijeenkomsten serieus naar de als vertegenwoordiger aanwezigen bijstandsgerechtigden geluisterd werd en hierdoor de groep Emmense bijstandsgerechtigden ruimte voor een stem geboden wordt. Studeren? Vraag studiefinanciering aan Gaat u of uw kind studeren? Vraag dan studiefinanciering aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs en een OVchipkaart voor openbaar vervoer. Kunt u als ouder niet genoeg meebetalen aan de studie? Dan kan uw kind recht hebben op een aanvullende beurs. Heeft u een studerend kind jonger dan 18 jaar? Lees dan meer over de partnertoeslag, de éénoudertoeslag en de tegemoetkoming ouders op Hier vindt u ook instructievideo s over het aanvragen van studiefinanciering. 9

10 Emmen Heeft u recht op langdurigheidstoeslag? Heeft u al meer dan vijf jaar een inkomen op bijstandsniveau en kunt u moeilijk betaald werk krijgen? Dan komt u misschien in aanmerking voor langdurigheidstoeslag. Voorwaarden Langdurigheidstoeslag is een jaarlijks extraatje dat u kunt aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Emmen; u bent tussen de 23 en 65 jaar; u heeft minimaal vijf jaar (onafgebroken) een inkomen dat niet hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm; u volgt geen opleiding als bedoeld in de Wet Studiefinanciering; u heeft niet meer vermogen dan ,- (echtparen en alleenstaande ouders) of 5.683,- (alleenstaanden); u heeft een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart) of een geldig vreemdelingendocument. Hoogte bedrag De hoogte van de langdurigheidstoeslag is afgestemd op de samenstelling van een gezin. In 2012 zijn de bedragen voor een echtpaar/gezin 508,-, voor een alleenstaande ouder 457,- en voor een alleenstaande 355,-. Aanvragen Voldoet u aan alle voorwaarden? Vul dan snel het aanvraagformulier in. U kunt dit formulier afhalen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis of bij Werkplein Zuidoost-Drenthe. Hier kunt u het formulier ook weer inleveren. Het is mogelijk dat u begin dit jaar geen langdurigheidstoeslag heeft aangevraagd in verband met de huishoudinkomenstoets. U kunt daarom nu alsnog een aanvraag indienen. Coevorden Gratis verenigingslidmaatschap via Doe-Mee-Pas De gemeente Coevorden heeft sinds 2011 de Doe-Mee-Pas. De Doe-Mee-Pas is een pas voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en inwoners boven de 65 jaar die zelf of vanuit hun gezinssituatie afhankelijk zijn van een inkomen rond het sociaal minimum. Met de pas kunnen deze kinderen, jongeren en 65-plussers gratis lid worden van sport- en/of culturele verenigingen die zich hebben aangemeld voor de pas. Inmiddels hebben al 85 verenigingen zich aangemeld voor de pas. De Doe-Mee-Pas kan worden gebruikt voor meer dan één vereniging. Als u uzelf of uw kind aanmeldt voor de Doe-Mee-Pas en u komt daarvoor in aanmerking dan krijgt u het pasje thuis gestuurd. Dit pasje levert u in bij de vereniging waar u lid van wilt worden. Zij schrijven het pasnummer op en declareren het lidmaatschap bij de gemeente. Vervolgens krijgt u het pasje terug. U hoeft verder niets te doen. U kunt het pasje ook gebruiken voor betaalde activiteiten die vanuit de vereniging worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een voetbalkamp of een muziekconcours. Op de website doemeepas staat een overzicht van alle verenigingen die zich hebben aangemeld. Ook vindt u daar een inkomensoverzicht zodat u kunt bekijken of u of uw kind in aanmerking komen voor de pas. U kunt de pas aanvragen via de website of via het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, tel of 10

11 Coevorden Eerste banen- en opleidingsmarkt transportsector groot succes Voordat op zaterdag 1 september het startschot klonk voor de Truckers- Transportdag, hadden de eerste sollicitanten zich al gemeld op het Europapark in Coevorden. Daar organiseerde de gemeente Coevorden namelijk voor het eerst een banen- en opleidingsmarkt tijdens de Truckers- Transportdag. De gemeente wil op deze manier werkzoekenden helpen een baan of opleiding te vinden in de transport- en logistieksector. Met een hoge opkomst van werkzoekenden én vijftig beschikbare vacatures is de eerste editie geslaagd. Wethouder Pot-Eland: Tijdens de markt hebben we onze cliënten geïntroduceerd bij bedrijven die vacatures en leer-/ werkervaringplekken aanbieden. Via de uitzendbureaus worden vervolggesprekken ingepland. Van de cliënten horen we enthousiaste reacties, bijvoorbeeld dat ze verrast waren over de vele verschillende soorten functies binnen transport en logistiek. Vijftig vacatures De banen- en opleidingsmarkt werd samen met transport- en logistieke bedrijven, uitzendbureaus en onderwijsinstellingen georganiseerd. De bedrijven en uitzendbureaus boden ongeveer vijftig vacatures aan voor uiteenlopende beroepen. Zo werd er gezocht naar vrachtwagenchauffeurs, beladers, magazijnmedewerkers, een operationeel manager en planners. Naast bestaande vacatures hebben werkzoekenden zich ook bij bedrijven gemeld voor open sollicitaties. Doorstromen naar werk Meerdere bedrijven hielden demonstraties tijdens de markt. Zo was er een vuilniswagen van Sita die aan de zijkant open was zodat het publiek kon zien hoe het afval werd verwerkt in de wagen. Bij Soma Bedrijfsopleidingen konden bezoekers zelf aan de slag met een kraanwagen. Den Hartogh Logistics liet zien hoe snel een vuilnisbak met 500 liter water kon worden leeg gepompt. De wethouder: Doordat we de markt gezamenlijk met bedrijven hebben georganiseerd, hebben we onze contacten met transport- en logistieke bedrijven, uitzendbureaus en onderwijsinstellingen versterkt. Door deze contacten worden de kansen voor onze cliënten in de toekomst groter om uit te stromen naar een baan. 11

12 Vragen of meer informatie? Heeft u vragen naar aanleiding van deze Sociale Zaken Info? Neem dan contact op met het Werkplein Zuidoost-Drenthe. Dit kan telefonisch via tel of kom langs aan de Verlengde Spoorstraat 2 in Emmen. De balie is op werkdagen geopend van 9.00 tot uur. Voor vragen over re-integratie in de gemeente Coevorden kunt u contact opnemen met de gemeente Coevorden via tel

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ)

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen

Nadere informatie

jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar

jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar jij en de WIJ Je hebt je gemeld bij het Werkplein. Misschien omdat je geen of te weinig werk hebt of geen inkomen hebt. Als je jonger

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele studietoeslag

Aanvraagformulier individuele studietoeslag Aanvraagformulier individuele studietoeslag Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over de individuele

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Bewaarexemplaar. De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet. Dat betekent iets voor u

Bewaarexemplaar. De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet. Dat betekent iets voor u Bewaarexemplaar De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Dat betekent iets voor u November 2014 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand augustus 2009 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand augustus 2009 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand augustus 2009 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Deze brochure is belangrijk voor jongeren tussen 15 en 23 jaar, die zich bij het Jongerenloket van DWI melden.

Deze brochure is belangrijk voor jongeren tussen 15 en 23 jaar, die zich bij het Jongerenloket van DWI melden. Jongeren In deze brochure 3 Welkom bij het Jongerenloket 4 Snel aan het werk of naar school 5 Niet snel aan het werk of naar school 6 Het Jongerenloket doet nog meer voor jou 7 Schema: hoe begeleidt het

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Participatiewet Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Inhoudsopgave U hebt een DigiD nodig 3 U volgt de volgende stappen 4 Bijstand voor jongeren 5 Vaste contactpersoon 5 Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Sociale Zaken Info vernieuwd. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Nr. 4, jaargang 2011

Sociale Zaken. Info. Sociale Zaken Info vernieuwd. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Nr. 4, jaargang 2011 Sociale Zaken Info Nr. 4, jaargang 2011 Sociale Zaken Info vernieuwd Bijzondere bijstand en collectieve zorgverzekering Wat is de huishoudinkomenstoets? Wat verandert er voor jongeren? Overgangsregeling

Nadere informatie

Rechten en plichten. Wet werk en bijstand (WWB)

Rechten en plichten. Wet werk en bijstand (WWB) Rechten en plichten Wet werk en bijstand (WWB) mei 2014 Wanneer ontvangt u een WWB uitkering? Heeft u onvoldoende inkomsten om in uw eigen levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers

De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers Bureau Zelfstandigen Posbus 63 3770 AB Barneveld Raadhuisplein 2 Barneveld (0342) 495 887 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder!

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! SAMEN VERDER In deze folder: Wie zijn we? Traject naar werk Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Nadere informatie

info zaken Wet Werken naar vermogen Sociale juli 2011 - nummer 2 emmen Maakt Meer Mogelijk

info zaken Wet Werken naar vermogen Sociale juli 2011 - nummer 2 emmen Maakt Meer Mogelijk Sociale zaken info juli 2011 - nummer 2 Wet Werken naar vermogen Henk Jumelet Foto: Jan Anninga Als de Tweede Kamer ermee instemt, gaat per 1 januari 2013 de wet Werken naar vermogen (WWNV) in. Het kabinet

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen. invullen iinvullen Aanvraag Participatiefonds Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt u een bijdrage uit het Participatiefonds

Nadere informatie

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN SPELREGELS MET DUIDELIJKE AFSPRAKEN Heeft u geen of onvoldoende

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

Van WWB naar Participatiewet

Van WWB naar Participatiewet Van WWB naar Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in

Nadere informatie

Participatiewet: wat verandert er voor u? Van Wet werk en bijstand naar Participatiewet

Participatiewet: wat verandert er voor u? Van Wet werk en bijstand naar Participatiewet Participatiewet: wat verandert er voor u? Van Wet werk en bijstand naar Participatiewet Colofon Afdeling Werk en Inkomen Samenwerkingsverband van de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Nadere informatie

Informatieblad. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Informatieblad. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Informatieblad Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Wat doet de Cliëntenraad WWB? Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Nr. 1, jaargang 2012

Sociale Zaken. Info. Wat doet de Cliëntenraad WWB? Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Nr. 1, jaargang 2012 Sociale Zaken Info Nr. 1, jaargang 2012 Wat doet de Cliëntenraad WWB? Inkomsten en uitgaven op orde met de budgetcursus Resultaten onderzoek handhaving Het verhaal van Alexander Plasman Nieuwe verordeningen

Nadere informatie

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit. Zoveel mogelijk mensen aan het werk: dat is het doel van deze wet. Ook de mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet gaat over

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde beleidsregels Scholingsverplichting jongeren tot 27 jaar in relatie tot de WWB 2013

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde beleidsregels Scholingsverplichting jongeren tot 27 jaar in relatie tot de WWB 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-02-2014 Nummer gemeenteblad: 0026 Vastgestelde beleidsregels Scholingsverplichting jongeren tot 27 jaar in relatie tot de

Nadere informatie

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 1224112 Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Delft: - heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2012;

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene informatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 Persoonlijke gegevens Uzelf Naam en voorletters Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Geboortedatum: Rekeningnummer: E-mailadres: Uw partner (indien van

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering 1. Persoonsgegevens aanvrager partner* Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 2. Bijzondere kosten Ik

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. 100 banenplan: jongeren coachen naar werk. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectieve zorgverzekering. Tip: Bijstandsgerechten

Sociale Zaken. Info. 100 banenplan: jongeren coachen naar werk. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectieve zorgverzekering. Tip: Bijstandsgerechten Sociale Zaken Info Nr. 4, jaargang 2013 100 banenplan: jongeren coachen naar werk Collectieve zorgverzekering Tip: Bijstandsgerechten Controleer uw VTB gegevens Webshop voor participatieregeling Voorwoord

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014.

Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014. Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014. Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder : a. wet: Wet werk en bijstand; b. bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld

Nadere informatie

Vastgestelde beleidsregels - Verplichtingen jongeren tot 27 jaar alvorens zij een WWB-uitkering kunnen aanvragen

Vastgestelde beleidsregels - Verplichtingen jongeren tot 27 jaar alvorens zij een WWB-uitkering kunnen aanvragen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 05-06-2014 Nummer gemeenteblad: 0138 Vastgestelde beleidsregels - Verplichtingen jongeren tot 27 jaar alvorens zij een WWB-uitkering

Nadere informatie

WAT WIJZIGT ER PER 1 JANUARI 2015? In deze uitgebreide nieuwsbrief treft u informatie aan over de Participatiewet, met speciale aandacht voor:

WAT WIJZIGT ER PER 1 JANUARI 2015? In deze uitgebreide nieuwsbrief treft u informatie aan over de Participatiewet, met speciale aandacht voor: INFORMATIEBRIEF WAT WIJZIGT ER PER 1 JANUARI 2015? In deze uitgebreide nieuwsbrief treft u informatie aan over de Participatiewet, met speciale aandacht voor: De kostendelersnorm pagina 1 en 2 Strengere

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2016 (t.b.v. kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar)

Aanvraagformulier Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2016 (t.b.v. kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar) Aanvraagformulier Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2016 (t.b.v. kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar) Gemeente Steenbergen Gemeente Woensdrecht Gemeente Bergen op Zoom Melding:

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

ieuwsbrief over uw recht op (financiële) steun in de rug Afdeling welzijn en burgers Nr. 4, december 2011

ieuwsbrief over uw recht op (financiële) steun in de rug Afdeling welzijn en burgers Nr. 4, december 2011 ieuwsbrief over uw recht op (financiële) steun in de rug Afdeling welzijn en burgers Nr. 4, december 2011 Als wethouder sociale zaken wil ik u namens de gemeente een gezond en gelukkig 2012 toewensen.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Aandacht voor Rijswijkers met minder geld

Aandacht voor Rijswijkers met minder geld Special Gemeente Rijswijk Sociale Zaken Extra nummer, maart 2009 2008 is voor Sociale Zaken een mooi jaar om op terug te kijken. De uitgangspunten voor 2008 van Sociale Zaken waren: meer zelf doen, meer

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Werk en inkomen in 2015

Werk en inkomen in 2015 De nieuwe regels van de Participatiewet Financiële regelingen en tegemoetkomingen 2 Werk en inkomen in 2015 3 Een bijstandsuitkering is tijdelijk. Hebt u (nog) geen betaald werk, dan verwacht de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage kinderopvang

Aanvraagformulier bijdrage kinderopvang Cliëntnummer Werkprocesnummer Aanvraagformulier bijdrage kinderopvang Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag: Beschikken over een geldig legitimatiebewijs Op het juiste adres staan ingeschreven

Nadere informatie

info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober 2011 - nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk

info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober 2011 - nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk Sociale zaken info oktober 2011 - nummer 3 Verhuizing archief Sociale Zaken Foto: Jan Anninga De gemeente Emmen wil iedereen die een beroep doet op een uitkering weer zo snel mogelijk naar werk begeleiden.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Wijziging WWB en samenvoeging WIJ

Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Voorbeeldbrieven wijzigingen 2012 December 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

IOAW-uitkering voor werkloze werknemers

IOAW-uitkering voor werkloze werknemers IOAW-uitkering voor werkloze werknemers Voor wie? Werkloze werknemers van 50 jaar en ouder Waarom? Als u te weinig inkomen hebt en ook geen WW-uitkering (meer) ontvangt Werkplein De IOAW-uitkering is voor

Nadere informatie

Beleidsregel 2 Doelgroep Beleidsregel 3 Hoogte bijdrage Beleidsregel 4 Indexering bijdrage

Beleidsregel 2 Doelgroep Beleidsregel 3 Hoogte bijdrage Beleidsregel 4 Indexering bijdrage Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de door de gemeenteraad op 11 november 2008 aangenomen motie aanpassing minimabeleid stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 Bijlage bij raadsvoorstel nr. 11-102 A. Inleiding Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 De regering vindt dat er meer mensen aan het werk moeten. Werk is de basis voor zelfstandigheid,

Nadere informatie

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Rijk heeft een regeling vastgesteld om mensen met een minimum inkomen in 2014 tegemoet te komen. Dit is de zogenoemde koopkrachttegemoetkoming

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Informatieblad en aanvraagformulier. Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten)

Informatieblad en aanvraagformulier. Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten) Informatieblad en aanvraagformulier Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten) Heeft u meer dan 5 jaar een laag inkomen en geen geld om nieuwe spullen aan te schaffen? Dan heeft

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen. Verbeteren positie arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten

Toelichting. Algemeen. Verbeteren positie arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten Toelichting Algemeen De invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag. Hiermee krijgt het college de mogelijkheid mensen, van wie is

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie