Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord"

Transcriptie

1 Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2012 Verplicht naar school tot je 27e Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Meedoen naar vermogen Heeft u recht op langdurigheidstoeslag? Open Bedrijvendag Emmen

2

3 Werkervaring opdoen bij de gemeente Emmen De afgelopen tijd zijn er bij de gemeente Emmen 35 personen geplaatst op een werkervaringsplaats. Binnenkort komen er 25 nieuwe plaatsen beschikbaar. Dit is een ideale mogelijkheid om werkervaring op te doen. Want de gemeente is niet alleen een uitkeringsverstrekkende organisatie, maar ook een maatschappelijk betrokken werkgever. Door verschillende werkzaamheden uit te voeren, kunt u vaardigheden oefenen, theorie in de praktijk toepassen of juist nieuwe dingen in de praktijk leren. Een werkervaringsplaats wordt voor maximaal twee jaar en maximaal 36 uur per week aangeboden. Kandidaten voor de werkervaringsplaatsen worden door de klantmanagers aangedragen. U kunt hier dus niet zelf op solliciteren. Eén van de personen die op dit moment een werkervaringsplaats heeft bij de gemeente is de 29-jarige Jordy uit Klazienaveen. Hij doet werkervaring op bij het archief van Sociale Zaken en sinds een week ook bij de balie van het Werkplein. Lees hieronder zijn verhaal: Na de middelbare school ben ik gestart met de opleiding Bedrijfskundige Informatica. Achteraf gezien was het toch niet wat ik ervan had verwacht. Na vijf jaar ben ik gestopt. In de periode daarna heb ik verschillende tijdelijke uitzendbanen gehad. Zo heb ik bijvoorbeeld post bezorgd, productiewerk gedaan en vlees bezorgd. Ondertussen volgde ik ook een traject bij een re-integratiebureau. In overleg met mijn klantmanager mocht ik de avondopleiding Loonadministratie volgen. Ongeveer een jaar geleden kreeg ik de kans om werkervaring op te doen bij de gemeente Emmen. Bij het archief van Sociale Zaken heb ik mij beziggehouden met het bijhouden van dossiers en het inboeken van stukken. Dit vond ik erg leuk om te doen. We werkten met een leuke groep mensen. In de zomer werd mij gevraagd of ik het leuk zou vinden om werkervaring op te doen bij de balie van het Werkplein. Dit leek mij een leuke nieuwe uitdaging. Waar het werk in het archief eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde is, weet je bij de balie nooit van tevoren wie er langs komt en wat er op een dag gebeurt. Ik zit hier nu sinds een week, maar ik kan al wel zeggen dat het me heel goed bevalt. Natuurlijk moet ik nog van alles leren, maar gelukkig zit er een baliemedewerker naast me om mij te helpen. Foto: Jan Anninga Ondertussen was ik nog bezig met mijn avondopleiding en ben ik natuurlijk ook gewoon aan het solliciteren. In de zomer heb ik mijn diploma gehaald. Het lijkt me erg leuk om in een reguliere baan aan de slag te gaan met mijn opgedane kennis en ervaring. Hoe eerder ik uit de uitkering kom, hoe beter. 3

4 Column De gemeente Emmen wil met haar beleid bereiken dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Met ons arbeidsmarkt- en participatie beleid wordt de stap naar werk of maatschappelijke participatie gezet. Met het minimabeleid worden regelingen geboden zodat u meer kunt meedoen, bijvoorbeeld aan sociaal culturele activiteiten. Ik wil dat meer mensen in onze gemeente kunnen meedoen in de samenleving. We richten ons niet alleen op de mensen die een WWB-uitkering ontvangen, maar juist ook op werkgevers. Een manier om hen met elkaar in contact te laten komen is de Open Bedrijvendag Emmen op 3 november. Verschillende bedrijven in onze gemeente zetten dan hun deuren open en u kunt een kijkje komen nemen. In Hoogeveen werd al eerder een bedrijvendag gehouden. Daar kwamen zo n mensen. In de laatste Sociale Zaken Info van het vorige jaar schreven we dat de mogelijkheden om een tegenprestatie naar vermogen op te leggen worden onderzocht. In het komende half jaar voeren we in de wijk Emmermeer en in Klazienaveen een proef uit, waarin een aantal van u de tegenprestatie krijgt opgelegd. Op 16 mei heb ik met een aantal van u hierover gesproken. Er kwamen vele reacties tijdens de bijeenkomst. Een meerderheid van de aanwezigen vertelde dat ze het verrichten van een tegenprestatie belangrijk vinden voor de saamhorigheid in de samenleving. Ook werd het advies gegeven dat mensen zelf een tegenprestatie moeten zoeken. Ten slotte kan ik u melden, dat we ook in het kader van het minimabeleid een groot aantal klanten hebben uitgenodigd om mee te denken over een nieuw minimabeleidsplan. Dit plan wordt waarschijnlijk eind dit jaar besproken in de gemeenteraad. In het plan wordt meer de nadruk gelegd op meedoen. Henk Jumelet Wethouder van o.a. Sociale Zaken Gemeente Emmen 4

5 Hoe zit dat? Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen als u niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Met deze uitkering kunt u de periode totdat u weer een baan vindt overbruggen. Het is vanzelfsprekend dat er een aantal regels is die de hoogte van uw uitkering kunnen beïnvloeden. Bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering is het van belang dat de gemeente op de hoogte is van uw woonsituatie, welke inkomsten u en uw huisgenoten hebben en hoeveel eigen bezit u heeft. Als de gemeente niet over uw juiste gegevens beschikt, omdat u informatie in het geheel niet of onvolledig meldt, kan het zijn dat u ten onrechte een te hoge uitkering ontvangt. U pleegt dan, bewust of onbewust, fraude. Dit kan tot gevolg hebben dat uw uitkering wordt beëindigd, aangepast of tijdelijk wordt verlaagd. De teveel ontvangen uitkering wordt altijd teruggevorderd. Hoe controleert de gemeente? U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie. Dat geldt bij het aanvragen van een uitkering, maar ook als u al een uitkering ontvangt. Maar de gemeente is ook aangesloten op een landelijk databasebestand. Hierin zitten gegevens van UWV, Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Sociale Verzekeringsbank, Studiefinanciering en andere publieke organisaties. Door de koppeling van verschillende bestanden, beschikt de gemeente over veel gegevens van u. Afwijkende gegevens zijn vaak een reden voor de start van een onderzoek door het team Handhaving of Sociale Recherche. Bovendien koppelt de gemeente haar eigen bestanden. Bijvoorbeeld die van Sociale Zaken met de bestanden van de afdeling WMO. Als u bijvoorbeeld huishoudelijke werkzaamheden verricht voor iemand die daarvoor een vergoeding ontvangt van de WMO, moet u die inkomsten maandelijks opgeven. Sociale Zaken krijgt aan het einde van het jaar uw gegevens rechtstreeks van de afdeling WMO. Heeft u niets opgegeven, dan betekent dit dat Sociale Zaken een fors bedrag van u zal terugvorderen. Inkomsten uit werk Als u een periode in loondienst heeft gewerkt, dan krijgt Sociale Zaken daar de volgende maand via de koppeling van bepaalde bestanden altijd bericht van. Dat gaat via het zogenaamde Inlichtingenbureau. Het heeft dus geen zin die inkomsten niet op te geven. Als u die inkomsten niet heeft opgegeven, wordt de teveel verstrekte bijstand altijd teruggevorderd. Daarnaast krijgt u ook nog een maatregel opgelegd. Dat betekent dat uw uitkering gedurende een bepaalde periode wordt verlaagd. Verandering in uw situatie Als u gaat verhuizen geeft u dat door aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Daarnaast moet u de verhuizing ook doorgeven aan Sociale Zaken, zodat wij uw uitkering op tijd kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Sociale Zaken krijgt via de afdeling Burgerzaken ook bericht van uw verhuizing, maar dat gebeurt altijd achteraf. Om te voorkomen dat u teveel of juist te weinig uitkering ontvangt, is het verstandig dat u een wijzigingsformulier invult en zo spoedig mogelijk opstuurt naar Sociale Zaken. Ook wijzigingen in uw gezinssituatie moet u doorgeven. Wijzigings- en inkomstenformulier Voor een uitgebreide toelichting op het voorgaande en in welke gevallen u verder nog een wijzigings- of inkomstenformulier moet opsturen, kunt u terecht op de website Onder de knop Uitkeringen vindt u de link Weet hoe het zit. Daar vindt u alle spelregels voor als u een bijstandsuitkering ontvangt. 5

6 Aangepaste uitkeringsspecificatie Waarschijnlijk heeft u het al wel gemerkt: uw uitkeringsspecificatie ziet er sinds kort anders uit. Dit komt doordat we sinds eind augustus met een ander computersysteem werken bij Sociale Zaken. De gegevens die op de uitkeringsspecificatie vermeld staan, zijn hetzelfde als op de oude versie. Door het vernieuwde computersysteem kan het zijn dat u bij het aanvragen van (bijzondere) bijstand meerdere beschikkingen ontvangt in één envelop. Dit komt doordat er voor elke kostensoort een apart werkproces wordt aangemaakt. Emmen Open Bedrijvendag Emmen Zaterdag 3 november wordt in de gemeente Emmen voor de eerste keer de Open Bedrijvendag georganiseerd. Op deze dag zetten verschillende bedrijven in de gemeente hun deuren open. Bent u benieuwd hoe producten of diensten bij een bepaald bedrijf tot stand komen? Of wilt u weten wat voor soorten bedrijven er in de gemeente Emmen zijn? Kom dan naar de Open Bedrijvendag. Er worden door de bedrijven allerlei activiteiten georganiseerd, zoals rondleidingen, presentaties en het uitproberen van de dagelijkse werkzaamheden. Op de website vindt u meer informatie en een lijst met de deelnemende bedrijven. 6

7 SOCIALE ZAKEN Borger-Odoorn Meedoen naar vermogen De tijden veranderen. We moeten met zijn allen steeds meer betalen om allerlei regelingen bij ziekte, werkloosheid en ouderdom in stand te houden. Bovendien is dat nog eens extra moeilijk als je in een krimpende plattelandsgemeente als de onze woont: een aantal belangrijke voorzieningen (bijvoorbeeld een supermarkt) zijn niet om de hoek beschikbaar. Ook de banen liggen niet voor het oprapen. Tel daar de economische crisis bij op en je hebt alle ingrediënten om bij de pakken neer te gaan zitten. Zeker als je langdurig werkloos bent, een ziekte hebt of een oudere inwoner bent. Meedoen in onze samenleving wordt dan erg lastig. De gemeente wil zich daar echter niet bij neerleggen! Een plek onder de zon Al onze inwoners, dus ook mensen met een uitkering, lichamelijke beperkingen, schulden, moeten een plekje onder de Borger-Odoornse zon kunnen hebben. Daarom zijn we een jaar geleden al begonnen met een onderzoek om op het terrein van welzijn, zorg en werk tot oplossingen te komen. Op basis van onze ervaringen en die van veel mensen om ons heen (zoals maatschappelijke organisaties en cliënten), denken we dat te kunnen bereiken door: meer in het dorp de problemen op te lossen; meer beroep te doen op zelfredzaamheid, dus op de denk- en doekracht van de mensen zelf en hun naasten; en te zorgen dat mensen niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook willen we zorg organiseren bij iemand die dat tijdelijk of wat langer nodig heeft. Zoveel mogelijk vanuit de directe omgeving en met eigen kracht van de mensen zelf dus. Wat betekent dat dan? We willen bijvoorbeeld, met behulp van medewerkers van de sociale werkplaatsen, en mensen met een uitkering, voorzieningen organiseren in een aantal dorpen. U kunt daarbij denken aan hulp in de vorm van een boodschappenservice of eenvoudig tuinonderhoud. Of andere diensten die mensen uit het dorp missen, maar die langs de gewone weg niet meer haalbaar zijn. Omdat we meedoen naar vermogen belangrijk vinden vragen we ook u om medewerking. Dit kan meedoen zijn in de vorm van een re-integratietraject of het kan zijn dat u gevraagd wordt iets terug te doen voor de uitkering. Als u vanuit uzelf een bijdrage wilt leveren aan uw woonomgeving of iets wilt doen voor uw uitkering, dan kunt u contact opnemen met uw klantmanager. 7

8 Verplicht naar school tot je 27e Sinds 1 juli 2012 hebben jongeren geen recht meer op bijstand als zij een opleiding kunnen volgen waarvoor zij studiefinanciering of een lening kunnen krijgen. Dat geldt ook voor jongeren die een opleiding kunnen volgen die geen recht geeft op studiefinanciering, bijvoorbeeld voortgezet onderwijs of BBL, maar dit niet volgen. Omgekeerd geldt dat wanneer zij deze opleidingen wel volgen, zij wel recht hebben op bijstand. Heb je na 1 juli 2012 een uitkering aangevraagd? Dan wordt meteen bekeken of je nog naar school kunt. Wanneer je voor 1 juli 2012 al een uitkering ontving, wordt er contact met je opgenomen en wordt je gevraagd aan te tonen dat je niet meer naar school kunt. Kun je nog wel naar school, maar ga je niet? Dan wordt je uitkering beëindigd. Welke documenten kun je inleveren om aan te tonen dat je niet meer naar school kunt? Dit kunnen de volgende documenten zijn: bewijs maximale termijn Studiefinanciering. N.B. wanneer je geen basisbeurs en aanvullende beurs kunt krijgen, maar nog wel een lening dan heb je nog wel recht op studiefinanciering en dus geen recht op bijstand. verklaring van een functionaris van het RMC dat (verdere) scholing geen optie is, omdat het halen van een startkwalificatie niet mogelijk is. behaalde diploma s. Wanneer je je studie hebt afgerond, maar nog geen werk hebt kunnen vinden, kun je worden verplicht om nog verder te studeren. Dan moet dit de kansen op de arbeidsmarkt wel vergroten. Als je nog geen startkwalificatie hebt, moet je sowieso verder leren. Wanneer je een mbo-opleiding hebt afgesloten wordt je verplicht uit te zoeken of je nog door kan stromen naar een hbo-opleiding om zo je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. bindend studieadvies. Sinds dit schooljaar kunnen scholen een (negatief) bindend studieadvies afgeven aan een leerling. Maar ook al heb je een negatief bindend studieadvies, dan betekent dit meestal niet dat je geen onderwijs kunt volgen. Je kunt alleen een bepaald soort onderwijs niet volgen. De scholen in de gemeente Emmen werken dit jaar nog niet met een bindend studieadvies Stoppen met opleiding Wanneer je halverwege het jaar besluit te stoppen met de opleiding en wilt overstappen naar een andere studie, bestaat geen recht op bijstand. Het is immers je eigen keuze om te stoppen. Wanneer je na een bindend studieadvies moet stoppen met school en je kunt niet aansluitend meteen naar een andere opleiding, bestaat wel recht op bijstand. 8

9 Van de Cliëntenraad WWB Emmen Meedoen en meedenken gewenst De overheid verwacht van zijn burgers tegenwoordig meer dan ooit dat iedereen meedoet en iedereen zijn verantwoording neemt. Iets terug doen voor de maatschappij, voor de medemens wordt van iedereen en zo ook van de bijstandsgerechtigden, gevraagd. Landelijke ontwikkelingen gaan van: de overheid regelt, zorgt en bepaalt na verantwoordelijkheid en kracht liggen bij de burger. De overheid biedt hiervoor de ruimte en zorgt daar waar nodig voor hulp en ondersteuning. Deze ontwikkelingen vragen zeker van de een of andere meer dan dat hij of zij tot nu toe gewend was. En zeker ook een omdenken aan beide kanten. Aan de andere kant is natuurlijk juist het feit dat van iedereen verwacht wordt dat hij naar vermogen zijn deel bijdraagt de consequentie dat ook hij als volwaardig lid van de maatschappij gezien wordt en meetelt. Bij twee meedenkbijeenkomsten, één met als onderwerp tegenprestatie en een over het Emmense minimabeleid, werd door Sociale Zaken een bont gemengde groep Emmense bijstandsgerechtigden, maar ook de Cliëntenraad WWB Emmen uitgenodigd. Wethouder Henk Jumelet was benieuwd naar de mening van iedereen door concrete vragen te stellen. Zo kamen bij de bijeenkomst over de tegenprestatie bijvoorbeeld vragen langs als: Wat vindt u? Wat zou u als tegenprestatie willen doen? Wie zou een tegenprestatie moeten doen? Bij de tweede bijeenkomst werd iedereen gevraagd naar zijn mening over de verdeling van het beschikbare geld ten behoeve van de minima. Vragen zoals Moeten de Voedselbank of het Jeugdsportfonds een bijdrage van de gemeente Emmen blijven ontvangen? kwamen aan de orde en iedereen was druk aan het meedenken en zijn eigen standpunt aan het verwoorden. De Cliëntenraad WWB Emmen is dan ook blij dat op deze bijeenkomsten serieus naar de als vertegenwoordiger aanwezigen bijstandsgerechtigden geluisterd werd en hierdoor de groep Emmense bijstandsgerechtigden ruimte voor een stem geboden wordt. Studeren? Vraag studiefinanciering aan Gaat u of uw kind studeren? Vraag dan studiefinanciering aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs en een OVchipkaart voor openbaar vervoer. Kunt u als ouder niet genoeg meebetalen aan de studie? Dan kan uw kind recht hebben op een aanvullende beurs. Heeft u een studerend kind jonger dan 18 jaar? Lees dan meer over de partnertoeslag, de éénoudertoeslag en de tegemoetkoming ouders op Hier vindt u ook instructievideo s over het aanvragen van studiefinanciering. 9

10 Emmen Heeft u recht op langdurigheidstoeslag? Heeft u al meer dan vijf jaar een inkomen op bijstandsniveau en kunt u moeilijk betaald werk krijgen? Dan komt u misschien in aanmerking voor langdurigheidstoeslag. Voorwaarden Langdurigheidstoeslag is een jaarlijks extraatje dat u kunt aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Emmen; u bent tussen de 23 en 65 jaar; u heeft minimaal vijf jaar (onafgebroken) een inkomen dat niet hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm; u volgt geen opleiding als bedoeld in de Wet Studiefinanciering; u heeft niet meer vermogen dan ,- (echtparen en alleenstaande ouders) of 5.683,- (alleenstaanden); u heeft een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart) of een geldig vreemdelingendocument. Hoogte bedrag De hoogte van de langdurigheidstoeslag is afgestemd op de samenstelling van een gezin. In 2012 zijn de bedragen voor een echtpaar/gezin 508,-, voor een alleenstaande ouder 457,- en voor een alleenstaande 355,-. Aanvragen Voldoet u aan alle voorwaarden? Vul dan snel het aanvraagformulier in. U kunt dit formulier afhalen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis of bij Werkplein Zuidoost-Drenthe. Hier kunt u het formulier ook weer inleveren. Het is mogelijk dat u begin dit jaar geen langdurigheidstoeslag heeft aangevraagd in verband met de huishoudinkomenstoets. U kunt daarom nu alsnog een aanvraag indienen. Coevorden Gratis verenigingslidmaatschap via Doe-Mee-Pas De gemeente Coevorden heeft sinds 2011 de Doe-Mee-Pas. De Doe-Mee-Pas is een pas voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en inwoners boven de 65 jaar die zelf of vanuit hun gezinssituatie afhankelijk zijn van een inkomen rond het sociaal minimum. Met de pas kunnen deze kinderen, jongeren en 65-plussers gratis lid worden van sport- en/of culturele verenigingen die zich hebben aangemeld voor de pas. Inmiddels hebben al 85 verenigingen zich aangemeld voor de pas. De Doe-Mee-Pas kan worden gebruikt voor meer dan één vereniging. Als u uzelf of uw kind aanmeldt voor de Doe-Mee-Pas en u komt daarvoor in aanmerking dan krijgt u het pasje thuis gestuurd. Dit pasje levert u in bij de vereniging waar u lid van wilt worden. Zij schrijven het pasnummer op en declareren het lidmaatschap bij de gemeente. Vervolgens krijgt u het pasje terug. U hoeft verder niets te doen. U kunt het pasje ook gebruiken voor betaalde activiteiten die vanuit de vereniging worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een voetbalkamp of een muziekconcours. Op de website doemeepas staat een overzicht van alle verenigingen die zich hebben aangemeld. Ook vindt u daar een inkomensoverzicht zodat u kunt bekijken of u of uw kind in aanmerking komen voor de pas. U kunt de pas aanvragen via de website of via het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, tel of 10

11 Coevorden Eerste banen- en opleidingsmarkt transportsector groot succes Voordat op zaterdag 1 september het startschot klonk voor de Truckers- Transportdag, hadden de eerste sollicitanten zich al gemeld op het Europapark in Coevorden. Daar organiseerde de gemeente Coevorden namelijk voor het eerst een banen- en opleidingsmarkt tijdens de Truckers- Transportdag. De gemeente wil op deze manier werkzoekenden helpen een baan of opleiding te vinden in de transport- en logistieksector. Met een hoge opkomst van werkzoekenden én vijftig beschikbare vacatures is de eerste editie geslaagd. Wethouder Pot-Eland: Tijdens de markt hebben we onze cliënten geïntroduceerd bij bedrijven die vacatures en leer-/ werkervaringplekken aanbieden. Via de uitzendbureaus worden vervolggesprekken ingepland. Van de cliënten horen we enthousiaste reacties, bijvoorbeeld dat ze verrast waren over de vele verschillende soorten functies binnen transport en logistiek. Vijftig vacatures De banen- en opleidingsmarkt werd samen met transport- en logistieke bedrijven, uitzendbureaus en onderwijsinstellingen georganiseerd. De bedrijven en uitzendbureaus boden ongeveer vijftig vacatures aan voor uiteenlopende beroepen. Zo werd er gezocht naar vrachtwagenchauffeurs, beladers, magazijnmedewerkers, een operationeel manager en planners. Naast bestaande vacatures hebben werkzoekenden zich ook bij bedrijven gemeld voor open sollicitaties. Doorstromen naar werk Meerdere bedrijven hielden demonstraties tijdens de markt. Zo was er een vuilniswagen van Sita die aan de zijkant open was zodat het publiek kon zien hoe het afval werd verwerkt in de wagen. Bij Soma Bedrijfsopleidingen konden bezoekers zelf aan de slag met een kraanwagen. Den Hartogh Logistics liet zien hoe snel een vuilnisbak met 500 liter water kon worden leeg gepompt. De wethouder: Doordat we de markt gezamenlijk met bedrijven hebben georganiseerd, hebben we onze contacten met transport- en logistieke bedrijven, uitzendbureaus en onderwijsinstellingen versterkt. Door deze contacten worden de kansen voor onze cliënten in de toekomst groter om uit te stromen naar een baan. 11

12 Vragen of meer informatie? Heeft u vragen naar aanleiding van deze Sociale Zaken Info? Neem dan contact op met het Werkplein Zuidoost-Drenthe. Dit kan telefonisch via tel of kom langs aan de Verlengde Spoorstraat 2 in Emmen. De balie is op werkdagen geopend van 9.00 tot uur. Voor vragen over re-integratie in de gemeente Coevorden kunt u contact opnemen met de gemeente Coevorden via tel

Sociale Zaken. Info. Vakantie met behoud van uitkering. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Huishoudinkomenstoets teruggedraaid. Nr.

Sociale Zaken. Info. Vakantie met behoud van uitkering. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Huishoudinkomenstoets teruggedraaid. Nr. Sociale Zaken Info Nr. 2, jaargang 2012 Vakantie met behoud van uitkering Huishoudinkomenstoets teruggedraaid Als vrijwilliger aan de slag Genieten van uw vakantie voor weinig Schuldhulp: los geldproblemen

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr.

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr. is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort jaargang 2 nr. 1 > februari 2010 Er is heel veel mogelijk Kinderopvang De opleiding tot gastouder Amersfoort ondersteunt Stad met een hart Amersfoort ondersteunt

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Nieuwsflits. Ik wens u veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Guus Olijerhoek

Nieuwsflits. Ik wens u veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Guus Olijerhoek mei 2013 Jaargang 8 nummer 2 Veranderingen Nieuwsflits De afgelopen decennia zijn er voor elke vorm van ondersteuning aparte loketten bedacht. Soms echte loketten, soms in de vorm van een website of loketten

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

SoZaWe Journaal. 6 Rubriek Weet hoe het zit!

SoZaWe Journaal. 6 Rubriek Weet hoe het zit! Nieuwsbrief 3 - Juli 2010 SoZaWe Journaal Het heeft zo moeten zijn 1 Geef uw vakantie door via internet 3 Voor u in de aanbieding 4 Gratis opvang voor kinderen van nul tot vier jaar 5 Weet hoe het zit!

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie