multimediavormgever 2.2 bewegend beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "multimediavormgever 2.2 bewegend beeld"

Transcriptie

1 multimediavormgever 2.2 bewegend beeld

2 colofon Titel: Bewegend beeld Uitgever: de eindhovense school Telefoon: Fax: Internet: Opmaak: Schoolstudio Opmerkingen: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

3 inhoud. Inleiding 1 Plaats van het blok in de opleiding 2 De blokdoelstellingen 3 Jouw leerproces 3.1 PGO-map, portfolio en website 3.2 POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) 3.3 Assessment Beoordeling van jouw leerproces Hoe pak jij dit leerproces aan? 3.4 Te toetsen taken en beoordeling 4 Thema: Bewegend beeld De AV-productie Schokkende beweging Wat boeit mij dat! Samen aan de slag Gadget Solliciteren Voorgelicht doorgelicht Even opfrissen Terugkijken en vooruitzien 5 Deelname aan het blok, toetsing en beoordeling 5.1 Deelname aan het blok 5.2 Beoordeling blokboek 5.3 Overgangsnormen 5.4 Herstellen 5.5 Doubluretraject 5.6 Stoppen met de opleiding 5.7 Rapportage cijfers Bijlagen Bijlage 1. Inhoud PGO-map Bijlage 2. begrippenlijst Bijlage 3. POP-formulier Bijlage 4. Assessment-formulier Projectstappenplan 31

4 1. inleiding. In dit blokboek gaan jullie je verdiepen in de wereld van bewegend beeld, zowel video als animatie komt aan bod en natuurlijk de bijbehorende audio. De taken worden minder maar wel complexer en in dit blokboek wordt iets nieuws geïntroduceerd: een projecttaak (voor meer informatie over het projectstappenplan zie losse bijlage). 1. Plaats van het blok in de opleiding blok 2.1 mooi in beeld blok 2.2 bewegend beeld blok 2.3 adventure blok 2.4 vet vak 4

5 2. de blokdoelstellingen. In dit blokboek wordt aandacht besteed aan trends. Wanneer je dit blokboek hebt doorgewerkt kun je een eenvoudige AV-productie maken, van concept, tot storyboard en productie. Ook heb je inzicht in animatietechnieken zoals traditionele celanimatie. Je verdiept de in het vorige blokboek opgedane 3D techniek. Je kunt Engelse vakliteratuur lezen en vertalen en weet jezelf te presenteren d.m.v. een cv en sollicitatiegesprek. Je kunt een eenvoudig communicatieplan schrijven en hebt kennis genomen van de regelgeving met betrekking tot arbeidsverhoudingen en arbo wetgeving. En tot slot kun je functioneren binnen een projectgroep en een taak door middel van een projectmatige werkwijze uitvoeren. 5

6 3. jouw leerproces. Het leerproces is gericht op verschillende aspecten. Hierin maken we onderscheid, maar ze horen tegelijk bij elkaar. De aspecten zijn: a. beroepsvaardigheden b. werk- en beroepshouding c. leren- leervaardigheden Deze aspecten worden ook verschillend in beeld gebracht en beoordeeld. We gebruiken daarvoor een PGO-map/portfolio, het POP, het assessment en het beoordelingsgesprek (zie bijlage). 3.1 PGO-map, portfolio en website Je werkt met een PGO-map, dit is jouw persoonlijk document. Hierin stop je verschillende onderdelen (zie bijlage 1). Dit blokboek wordt deze PGO-map een portfolio, waarin je producten ver zamelt die een bewijs vormen voor jouw leerproces. Als aanvulling op je portfolio, presenteer je de taken van je blokboek op je persoonlijke website. 3.2 POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) Hierin leg je je leerdoelen vanuit de verschillende aspecten vast die jouw speciale aandacht vragen. De casus van de taak kan hieraan sturing geven en ook de opmerkingen van je medestudenten en je tutor kunnen tot leerdoelen leiden. 3.3 Assessment De assessmentformulieren geven de leerdoelen aan over leren-leren en over je werk- en beroepshouding. (zie bijlage en zie ook de laatste taak in BB 2.2). Bij deze leervaardigheden krijg je ondersteuning van je vakdocenten en je projectbegeleider en SLB er en na een aantal blokboeken gaan we ervan uit dat je e.e.a. zelf kunt.je kijkt gedurende het blokboek regelmatig naar het assessment formulier en je vult in hoe je denkt dat je functioneert. Dit bespreek je met je projectbegeleider en SLB er, die ook de formulieren invult Beoordeling van jouw leerproces Na elke taak evalueert de je SLB er je leerproces en bespreekt hoe de taak is verlopen. Na afloop van de periode is er een gesprek met je tutor waarin hij met jou evalueert hoe je hebt gewerkt en hoe het leerproces wordt voortgezet in een volgend blokboek. Aan de hand van het POP formulier, het assessmentformulier de PGO-map/portfolio beoordeelt de je SLB er of je voldoende hebt gewerkt aan je leerdoelen, je leervaardigheden en je werkhouding. De assessment formulieren moeten voldoende zijn ingevuld. Het item houden aan afspraken dient voor 100% voldoende te zijn. Uiteindelijk geeft je je SLB er jou een beoordeling met een voldoende of onvoldoende voor het leerproces. 6

7 3. jouw leerproces Hoe pak jij dit leerproces aan? Alle taken zullen begeleid worden op product- en procesniveau. In taak 11 wordt je gevraagd om je leerproces van deze periode uitgebreid te evalueren en later te verwerken in een verslag. Ook zul je in dat verslag verwerken welke met leerdoelen je je de volgende periode gaat bezighouden. 3.4 Te toetsen taken en beoordeling In dit blokboek vind je bij elke taak hoe de taak beoordeeld wordt. Er zijn taken die becijferd worden. In dit blokboek worden de toepassingstaken en individueel becijferd, en de toepassings-/projecttaak krijgt een cijfer per groep. Om meer te weten te komen over het behalen van taken, processen, blokboeken, hoe je overgang geregeld is, vind je in officiële documenten als de OER (Onderwijs Examenreglement)* van de eindhovense school (in de mediatheek). Ook achter in dit blokboek vind je hier een uittreksel van. Je kunt daar echter geen rechten aan ontlenen. 7

8 4. thema: bewegend beeld Voor je ligt het inmiddels 6e blokboek van de opleiding multi media. In dit blokboek maak je kennis met een nieuw soort taak: de projecttaak. Het centrale thema in dit blokboek is open dag. Dé, de PR-man van onze school, is jullie opdrachtgever. In dit blokboek is je rol die van enthousiaste en kundige multimedia student, die samen met een aantal medestudenten gaat bijdragen aan een succesvolle open dag. Een rol die je op het lijf is geschreven! Hallo, ik ben Dé, pr-man van de eindhovense school, en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de promotionele activiteiten zoals open dagen, advertenties en presentaties op onderwijsbeurzen. Traditioneel is er in januari op de eindhovense school, zoals op veel andere scholen ook, weer een open dag. Vaak is dat voor toekomstige leerlingen de eerste kennismaking met onze school en voor geïnteresseerden dé manier om eens te ontdekken wat er binnen deze muren allemaal plaatsvindt. De organisatie van zo n open dag, de bekendmaking, het foldermateriaal, het inrichten van de lokalen; ieder jaar is dit weer een enorme klus. Dit jaar is besloten om de diverse afdelingen binnen de eindhovense school meer hun eigen smoel te laten tonen en te betrekken bij de algehele organisatie. Zodat de doelgroepen die onze open dagen bezoeken een duidelijker beeld krijgen van de opleiding. En wie weet er beter wat er binnen de afdeling leeft, wat de sfeer is en welk werk er wordt gemaakt? En wie zou je verwachten weet wat de doelgroep wil? Juist jullie! Wat verwacht ik van jullie? Ik kan wel een paar dingen noemen die zo in me opkomen zoals een echt doelgroeponderzoek, eens goed kijken wat de concurrentie doet, n spetterende teaser over de opleiding multimedia, iets leuks met betrekking tot de nieuwe differentiatie animatie, een geinige gadget zoals een sleutelhanger en een flitsend voorstel voor de te drukken opleidingsinformatie. En ik verwacht van jullie, als toekomstige creatieve multimedia vormgevers dat jullie ook zelf met een aantal ideeën op de proppen komen. Maak maar eens een leuk plan. 8

9 TAAK de av-productie. projecttaak Casus Jullie als projectgroep zijn gebombardeerd tot open dag team. Dé heeft gezegd: Zorgen jullie ook maar voor een stapel materiaal van andere open dagen én van andere onderwijsinstituten: affiches, advertenties, foldermateriaal. Daar kunnen jullie je alvast een beetje oriënteren, aldus Dé. We willen als een moderne, trendy school op de bezoekers van de open dag overkomen. Het moet opvallen en de jonge doelgroep aanspreken. Wat trendy en opvallend is? Met wat zoekwerk, eens goed om je heen kijken en wat ondersteuning komen jullie vast en zeker tot een overtuigend antwoord. En houd in gedachten: een beeld spreekt meer dan duizend woorden. Omdat Dé een drukbezet persoon is en niet constant over jullie schouder kan meekijken, is zijn voorstel om het projectmatig aan te pakken. Zo houdt hij een goed overzicht, en hoeft zich geen zorgen te maken dat deadlines niet gehaald worden. Alles wordt immers gepland en vastgelegd. Eén van jullie wordt projectleider. De projectleider heeft de leiding over het proces dat uiteindelijk zal leiden tot de av-presentatie voor de open dag. 9

10 TAAK de av-productie. projecttaak Dé verwacht een spetterende teaser over de opleiding multimedia, een radiocommercial en een flitsend voorstel voor de te drukken opleidingsinformatie. De teaser kunnen we uit laten zenden op omroep Brabant en kunnen we tijdens de open dag laten zien in de kantine. En als onze drukker het voor elkaar krijgt ligt de nieuwe opleidingsinformatie tijdens de open dag bij de ingang. Trefwoorden zijn informatief, prikkelend en sfeervol. Doe maar eens een goed doordacht en uitvoerbaar voorstel. Werkwijze Project Groepen van 4 Dit is een nieuw soort taak: een projecttaak. Je werkt met een projectgroep van 3 of 4 leerlingen. Hiervoor hanteren we een ander werkwijze dan bij de normale pgo-taken, namelijk die van een projectfasering. We onderscheiden bij deze manier van werken vier fases: Fase 1 oriëntatiefase (week 1-2) Research, Sfeercollage en Plan van Aanpak Eerst begin je in je projectgroep met het bespreken van de opdracht: wat moet er nu precies gemaakt worden, voor wie, wat en waarom. In deze fase beginnen jullie met onderzoek te doen naar bestaande uitingen van andere scholen. De resultaten van dit onderzoek stop je in een researchmap. Vervolgens gaan jullie onderzoek doen naar de doelgroep. Maak een verslag met daarin de resultaten jullie doelgroeponderzoek. Daarbij maakt elk lid van de projectgroep een sfeercollage, formaat A4 of groter. Ook dit verslag en de collages stop je in jullie researchmap. Hierna maken jullie een plan van aanpak, inclusief planning. Aan het einde van de orientatiefase worden de concepten voor filmpje ( teaser) en drukwerk ingeleverd. Deze fase wordt per groep beoordeeld met een go/no go. Bij een no go heeft de groep 2 dagen om te herstellen. Fase 2 Ontwerpfase (week 3-4-5) In de ontwerpfase worden naar aanleiding van de concepten schetsen gemaakt. De schetsen worden uitgewerkt in een storyboard voor de teaser en een presentatietekening voor het drukwerkvoorstel. Als er aan het begin van deze fase geconstateerd wordt dat de eerder geschreven concepten niet geschikt zijn, dan wordt in deze ontwerpfase een nieuw concept bedacht. 10

11 TAAK de av-productie. projecttaak De gemaakte producten worden besproken en het proces wordt begeleid. Bij goedkeuring van het storyboard door de vakdocent kan begonnen worden met het maken van de opnames voor de teaser. Aan het einde van de tweede fase wordt het volgende ingeleverd: - Een schetsmap van de groep waarbij duidelijk is wat ieders aandeel is. - Storyboard - Ruwe opnames t.b.v. de teaser. In deze fase worden de schetsen individueel en het eventuele nieuwe concept per groep beoordeeld met een go/no go. Fase 3 Uitvoeringsfase (week 6-7-8) In deze fase wordt de teaser gemonteerd en geluid toegevoegd en wordt het drukwerk-voorstel uitgewerkt. Fase 4 Evaluatiefase (week 9) De teaser en printgedeelte worden gepresenteerd en zowel het groeps-, als persoonlijke leerproces wordt geëvalueerd. Ondersteunend onderwijs Plan van aanpak en strokenplanning Concepten voor liniaire producties Schetsen, werk- en presentatie storyboards, presentatietekeningen Video Geluid Exact Presenteren Bronnen/media Boek Ideeën visualiseren Boek The art of storyboarding Bronnen/media Symbol Soup Boeken en tijdschriften vormgeving, mode Coolhunters - Levi s engineered jeans (video - 40 min.) Videoclip grafimedia branche Sfeer-materiaal rondom open dagen van andere schoolinstellingen Beeldmateriaal jongeren 11

12 TAAK de av-productie. projecttaak Producten per fase (per projectgroep of individueel) Oriënteren fase 1 week 1-2 Ontwerpen fase 2 week sfeercollage van de doelgroep (individueel) plan van aanpak (groep) concept voor teaser (groep) concept voor drukwerkvoorstel (groep) schetsmap met voorstellen voor drukwerk (individueel) werk- en presentatiestoryboard voor teaser (groep) ruwe opnames t.b.v. de teaser (groep) Uitvoeren fase 3 uitgewerkt drukwerkvoorstel (groep) week teaser, gebrand op cd-rom (groep) Presenteren en evalueren fase 4 evaluatie/presentatie week 9 voor projectbegeleider en vakdocent(en) De exacte productspecificaties voor deze becijferde taak worden bij het opstarten van de taak verstrekt. Beoordeling Het project wordt voor elke fase beoordeeld met een go/no go. De docenten leveren vooraf een criteria-lijst aan, zodat je goed weet waar je op moet letten. In principe heb je steeds 2 werkdagen om de opdracht te herstellen. Je kunt dus niet verder als onderdelen van een fase een no-go krijgen. De taak wordt beoordeeld met een groepscijfer. Het individuele cijfer kan afwijken op grond van proces. De stof kan terugkomen in de casustoets. 12

13 TAAK schokkende beweging. studietaak Casus Ik vind het geweldig dat er nu eindelijk iets gebeurt met animatie. Daarom ben ik eigenlijk naar deze school gekomen, want daar wil ik na deze opleiding in verder, lijkt me geweldig. Maar wat weet je nu eigenlijk van animatie af? Begon dat hele animatie verhaal niet ooit met zo n ronddraaiende schijf met spiegeltjes? Zo n cirkeltje aan elastiekjes, heel houterig en schokkend? Zijn de eerste Disney filmpjes werkelijk van zo een slechte kwaliteit of waren alleen de technische mogelijkheden toen veel minder? En bestaat de animatie wereld alleen uit Disney-producties? Werkwijze Individueel Je volgt les in de geschiedenis van de animatiefilm, zowel in Nederland als in het buitenland. Ondersteunend onderwijs. Geschiedenis van de animatie XHTML/CSS Usability Bronnen/media Lesbrief Nederlands: Kritisch Schrijven en Rapport en verslag Lesbrief Kunstbeschouwing met overzicht animators en studio s Disney s Art of Animation Cracking Animation - The Aardman Book of 3D Animation The Animators Workbook Holland Animation Festival Product Een uitgebreid, van veel beeldmateriaal voorzien, goed geschreven en netjes opgemaakt Nederlandstalig verslag in html (website) over de geschiedenis van de animatiefilm, waarbij je één animator of animatiestudio uitgebreid aan bod laat komen. Door middel van dit verslag toon je aan inzicht te hebben verworven in de geschiedenis van de animatiefilm en kunt samenvatten in correct Nederlands. De exacte productspecificaties voor deze becijferde taak worden bij het opstarten van de taak verstrekt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld met een individueel cijfer. 13

14 TAAK wat boeit mij dat! discussietaak Casus Er is aan jullie als studenten van de eindhovense school gevraagd om een deel van de opleidingsvoorlichting te verzorgen. Jullie moeten een duidelijke uitleg geven over de opleiding, de sfeer en de organisatie. Hoe ga je dat aanpakken, hoe kritisch moet je zijn? Moeten de zaken die nog niet zo goed lopen breed uitgemeten worden bij een voorlichting, of is het beter om een positief beeld te schetsen? Speelt loyaliteit hierin een rol? Je kunt je afvragen of je persoonlijk ook gebaat bij een positief schoolimago, of boeit dat niet? Werkwijze De uitkomst van deze discussie kan worden gebruikt in taak 7. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 14

15 TAAK samen aan de slag. toepassingstaak Casus Cultuur: De ruimste betekenis van cultuur is: alles wat door menselijk handelen is gemaakt, dus alles behalve de ongerepte natuur. In een meer sociologische betekenis is cultuur de leefstijl van een samenleving, samengesteld uit een mix van subculturen met hun geloven, gewoonten en gebruiken. Aan de leefstijl van een groep of gemeenschap ontlenen mensen hun identiteit. Voor inzicht in de leefstijlen van het verleden kunnen we teruggrijpen op tradities, overleveringen en het materiële cultureel erfgoed. In de klassieke, meest gebruikte definitie omvat cultuur de kunsten, cultureel erfgoed en de media. Definitie UNESCO Werkwijze Tweetallen Je gaat je verdiepen in massamedia, internationalisering, verschillende culturen en kunst & cultuur. Ondersteunend onderwijs Leren, loopbaan en burgerschap. Bronnen/media Lesbrief llb Product Dit onderwerp. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terugkomen in de casustoets. 15

16 TAAK gadget. toepassingstaak Casus We zijn een beetje uitgekeken op de t-shirts, de pennen en de keycords en willen daarom wat nieuwe weggevertjes ontwikkelen zegt Dé op jullie wekelijkse bespreking. Ik zie het al voor me gaat hij verder. Een eigentijdse school mascotte, die we kunnen gebruiken in onze reclame-uitingen. We zouden er een leuk sleutelhangertje van kunnen maken. Werkwijze Individueel Ondersteunend onderwijs 3D techniek (3D Studio Max) Ontwerpen van (animatie) characters Bronnen/media Animatietekenen van Preston Blair Reader Animatie 1 Snel op weg met 3D Max Product Visuals (animatie) character in 2D Een 3D voorstel voor een gadget. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terugkomen in de casustoets. 16

17 TAAK solliciteren. toepassingstaak Casus Een medewerkster van het stagebureau gaat alle tutorgroepen af om de leerlingen er op te attenderen dat er van iedere leerling een cv op de BPV-site geplaatst moet worden. Tevens merkt ze op dat er op korte termijn sollicitatiegesprekken volgen bij de bedrijven om een stageplaats te krijgen. Daarbij moet je natuurlijk wel goed voor de dag komen. Je moet altijd je digitale portfolio meenemen, met je werk en die ook goed presenteren. Het is meer dan alleen maar een kennismakings-/ sollicitatiegesprekje; je moet ook laten zien wat je kunt! Werkwijze Individueel Ondersteunend onderwijs Er wordt aandacht besteed aan het opstellen van CV s, het voeren van sollicitatiegesprekken en het schrijven van sollicitatiebrieven. Tevens wordt extra aandacht besteed aan het presenteren van je presentatiemap (print / non print) tijdens zo n gesprek. Communicatie (Nederlands / Engels) Bronnen/media Lesbrief Solliciteren Video Solliciteren Product Een volgens de regels opgestelde sollicitatiebrief en bijbehorend c.v. in zowel Nederlands als Engels. (in 2 versies, A en B) Deelname aan gesprekstraining is verplicht. De digitale presentatiemap op je website bijgewerkt (zie taak 10). Een presentatiemap met je beste werk De exacte productspecificaties voor deze becijferde taak worden bij het opstarten van de taak verstrekt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld met een individueel cijfer. De stof kan terugkomen in de casustoets. 17

18 TAAK voorgelicht doorgelicht. strategietaak Casus Tijdens de open dag wordt er groepsvoorlichting gegeven over hoe de opleiding in elkaar zit, wat PGO is etc. Dit is best een ingewikkeld verhaal, en behoorlijk taai. Sietske, een huidige eerste jaars kan zich dit nog goed herinneren. Ik zat daar te luisteren, samen met mijn vader en achteraf begrepen we er nog niet veel van. Dat moet toch beter kunnen, of in ieder geval anders, leuker misschien? Zouden wij als leerlingen niet veel beter voorlichting kunnen geven? Klinkt dat bekend? De open dag èn de Week van de eindhovense school komen eraan. Dé zit te springen om een betere aanpak! Bedenk dus allerlei leuke, creatieve en goede manieren om te zorgen dat de verschillende doelgroepen voor onze school kiezen. Werkwijze Projectgroep Ondersteunend onderwijs Nederlands Bronnen/media Leerlingen van de eindhovense school die de open dagen hebben bezocht. Product Product en specificaties worden door de groep bepaald. Een goed idee zal worden doorgespeeld naar de organisatoren van de Open Dag. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terugkomen in de casustoets. 18

19 TAAK even opfrissen. toepassingstaak Casus Het is alweer een tijd geleden dat je digitale presentatiemap is bijgewerkt. Ondertussen heb je heel wat beter werk gemaakt, veel gedaan en een hoop geleerd. Het is dus hoogste tijd om je website eens lekker op te frissen, het oude (blokboek)werk in het archief te zetten en het nieuwe in de etalage te plaatsen. Het is per slot van rekening wel je actueel visitekaartje! Werkwijze Individueel Gedurende het hele blok werk je in de projecturen aan deze taak. Bronnen/media Webdesign index 1-4 Killer websites Productpresentaties en showcases op internet Product Update van je website (digitale presentatie), waarin alle taken en gemaakte producten uit dit blokboek online worden gepresenteerd en toegelicht. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 19

20 TAAK terugkijken en vooruitzien. toepassingstaak Casus Yes! Alweer de laatste taak van dit blok. Wat gaat de tijd eigenlijk toch snel. Nog maar net de laatste producten ingeleverd, de laatste leerdoelen geformuleerd en nu moeten we al weer evalueren. Ik heb wel al een beetje kijk gekregen op de dingen waar ik goed in ben en waar mijn zwakke punten liggen. Werkwijze Individueel Schrijf een evaluatieverslag over het leerproces dat je het afgelopen blok hebt doorgemaakt. Besteed aandacht aan de leerdoelen die je zelf in dit blok hebt geformuleerd en aan de leerdoelen zoals vermeld in je assessment-formulier. Daarna formuleer je leerdoelen voor de komende periode en maak je een sterkte-zwakte analyse van jezelf. Criteria Zie assessmentformulieren, POP-formulier Ondersteunend onderwijs Omgaan met kritiek Geven en ontvangen van feedback Formuleren van leerdoelen Evalueren en reflecteren Sterkte/zwakte analyse Bronnen/media Persoonlijke kwaliteit Zo gezegd, zo geschreven Boek MCK Blokboek 2.1 Formulieren: assessment, POP Lesbrief s/z-analyse Product Schriftelijke voorbereiding Gesprek met je SLB er Verslag van dit gesprek in het logboek Leerdoelen voor de komende periode Sterkte /zwakte-analyse Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 20

21 5. deelname aan het blok, toetsing en beoordeling. 5.1 Deelname aan het blok De lessen en projecturen zijn zo belangrijk dat je er altijd bij aanwezig moet zijn. Het kan natuurlijk gebeuren dat je ziek wordt, maar dat betekent niet dat je je taken niet af hoeft te ronden. Alle taken waarbij je afwezig was dien je in te halen. Je mag tijdens het overleg in de projectgroep niet afwezig zijn. Wanneer dit wel het geval is moet je dit bespreken met je pb-er. Je dient je te houden aan de afspraken die gemaakt zijn in de projectgroep. De pb-er kan altijd opdrachten geven aan de hand van de taken in het blokboek. Taken moeten naar behoren zijn gedaan en afgetekend (door de ondersteunend docent) worden op de takenkaart. Deze takenkaart lever je de laatste bijeenkomst in bij de slb-er. De gevraagde producten dienen door jou als individu gemaakt te worden en door de groep (wordt aangegeven). De formulieren van het leerproces dienen door jou en je pb/slb-er ingevuld te worden. De afspraken, verslagen, checklisten, takenkaart en de producten/deelproducten die als bewijs dienen voor je leerproces, bewaar je in je PGO-map/portfolio. 5.2 Beoordelingen blokboeken leerjaar 2 Blokboek 2.1 en 2.2 Per blokboek wordt op de volgende manieren getoetst en beoordeeld: 1. Tijdens het blokboek worden de taken, als ze goed zijn gemaakt/ gedaan, afgetekend op de takenkaart. Voor alle taken geldt dat ze zijn afgerond conform de criteria die bij elke taak in het blokboek staan aangegeven. 2. Een aantal individuele toepassingstaken krijgen een cijfer. 3. Eén groepstoepassingstaak krijgt een cijfer. 4. Aan het eind van het blokboek is er eventueel een casustoets. 5. Het individuele proces wordt beoordeeld (voldoende of onvoldoende) door de pb-er aan de hand van de assessmentformulieren, de takenkaart, het POP en de PGO-map. Het blokboek is voldoende wanneer aan alle volgende eisen is voldaan: 1. Alle taken op de takenkaart zijn afgetekend én 2. Alle individuele toepassingstaken zijn voldoende (voldoende is minimaal 5,5) én 3. De groepstoepassingstaak is voldoende (voldoende is minimaal 5,5) én 4. De casustoets is voldoende (voldoende is minimaal 5,5) én 5. Het individuele proces is voldoende. 5.3 Overgangsnorm van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Alleen leerlingen die voor alle vier de blokboeken in leerjaar 2 een voldoende hebben gehaald, worden toegelaten tot leerjaar 3. 21

22 5. deelname aan het blok, toetsing en beoordeling. Voor de overige leerlingen, neemt de examenvergadering één van de volgende besluiten: - de leerling mag één blokboek herstellen of - de leerling mag het doubluretraject volgen of - de leerling moet stoppen met de opleiding. 5.4 Herstellen Indien een leerling voor maximaal één blokboek een onvoldoende heeft, kan de examenvergadering besluiten dat deze leerling mag deelnemen aan een hersteltraject om het betreffende blokboek alsnog met een goed gevolg af te ronden. Dit geldt niet wanneer bij blokboek 2.4 de beoordeling van de praktijkbegeleider onvoldoende is. In dat geval vindt het hersteltraject plaats tijdens blokboek 3.1/3.2. Indien de leerling het hersteltraject met een voldoende afsluit, heeft hij alsnog het betreffende blokboek behaald. De leerling heeft dan voor alle blokboeken een voldoende gehaald en wordt dus toe gelaten tot leerjaar 3. Wanneer de leerling voor het hersteltraject een onvoldoende score haalt, moet hij alsnog leerjaar 2 overdoen. Alle resultaten van de blokboeken komen dan te vervallen. 5.5 Doubluretraject Indien een leerling na het afsluiten van blokboek 2.2 niet voor de twee blokboeken 2.1 en 2.2 een voldoende heeft behaald, kan de examenvergadering besluiten dat deze de leerling i.p.v. het blokboek 2.4 een doubluretraject moet volgen. Wanneer de leerling het doubluretraject goed heeft doorlopen, komt hij in aanmerking om leerjaar 2 over te doen. Is het traject niet goed doorlopen dan moet de leerling stoppen met de opleiding. Dit is ter beoordeling van de examenvergadering. Wanneer een leerling leerjaar 2 gaat overdoen, vervallen alle behaalde blokboeken van leerjaar Stoppen met de opleiding De leerling mag de opleiding niet vervolgen: - wanneer de leerling het doubluretraject niet goed heeft doorlopen of - wanneer de leerling voor de tweede keer in leerjaar 2 niet voor alle blokboeken een voldoende behaalt. Dit alles ter beoordeling van de examenvergadering. 5.7 Rapportage cijfers Na elke blokboekperiode krijgen de deelnemers een overzicht met de behaalde resultaten. In het blokboek vind je alleen de grote lijnen, voor meer details verwijzen we je naar de inforeeksen en het Onderwijs Examen Reglement. In de bijlagen vind je de takenkaart, de formulieren voor je assessment en je POP en de begrippenlijst. 22

23 bijlage 1. wat moet er in je pgo-map? 1. Inhoud 2. Notulen tutorbijeenkomsten 3. Afspraken tutorgroep 4. Verslagen van je werkwijze bij elke taak 5. Uitwerkingen taken, waarin je verantwoording van je taken geeft 6. Planningen 7. Assessmentfomulieren 8. Takenkaart 9. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 10. Rapporten blokboeken 23

24 bijlage 2. begrippenlijst. Assessment: Inschatting van je werk- en beroepshouding BB: Blokboek Beoordelingsgesprek: Na afloop van de blokperiode bespreekt je tutor je leerproces met jou aan de hand van je map, je takenkaart, je assessment-formulier en je POP. En geeft je vold/onvold. BOL: Beroeps Opleidende Leerweg (de lange niveau 4 opleiding) BPV: Beroeps Praktijk Vorming (vroeger stage). Draaiboek: Een draaiboek is een document waarin het scenario van een film of ducumentaire zeer precies (per shot) wordt beschreven. Elk shot wordt op papier vastgelegd met zeer specifieke stijlkenmerken: de lengte en de volgorde van de shots, camerapositie, -instelling en -beweging, geluid, mis-en-scene, speciale effecten tussen de shots, montage, trucage enzovoort. Dit draaiboek is een soort handleiding voor de regisseur. Een draaiboek kan visueel worden voorgesteld in een storyboard. Dummy: Een model van een nog niet-geproduceerde (blanco) publicatie. Dummy s worden vaak gemaakt om de opdrachtgever een indruk te geven van formaat, omvang, hechtwijze enzovoort. ET: Eindtermen (waaraan je opleiding je onderwijs moet afstemmen) Feedback: Terugkoppeling, informatie van of overleg met de achterban. OER: Onderwijs Examen Regeling. PGO-map: Map waarin je alle belangrijke documenten bewaart die getuigen van je leerproces (zie inhoud PGO-map). POP: Persoonlijk ontwikkelingsplan (hierin geef je volgens een formulier aan hoe jij je eigen leerproces stuurt). 24

25 bijlage 2. begrippenlijst. Portal: Startpagina van waaruit de internetter begint aan zijn/haar surftocht. Aanvankelijk zijn portals ontworpen als zoekmachines; nu zijn het startpagina s waarop zeer veel links op rubriek gerangschikt zijn. Portals bieden steeds meer extra s, zoals gratis faciliteiten, persoonsgebonden informatie en contact maken met online winkels. Portfolio: Map (maar dan groter, vanwege je gemaakte producten) waarin je alle belangrijke documenten bewaart die getuigen van je leerproces. Presentatiemap: Map waarin je al je beste producten verzamelt die je presenteert aan je stagebedrijf, aan klanten, of aan je toekomstige werkgever. Presentatietekening: Een uitgewerkte schets noemen we een presentatietekening. Binnen de multimedia zal een presentatietekening veelal een digitale uitwerking van de schets zijn. Prototype: Een prototype representeert een gedeelte van de te bouwen productie. Hiermee kun je demonstreren hoe de productie eruit komt te zien en kun je testen of de voorgestelde vormgeving technisch gezien haalbaar is. Bij een prototype wordt meestal het belangrijkste scherm en enkele vervolgschermen gebouwd. Het gaat dan om vervolgschermen die wezenlijk anders zijn. De inhoud is op dit moment niet belangrijk, het gaat vooral om vormgeving en navigatie. 100% technisch perfect is op dit moment nog niet bittere noodzaak. Scenario: Het scenario is de volledig uitgeschreven tekst van een film-, video-, of multimediaprogramma. Het beschrijft de acties, gebeurtenissen en dialogen, en hoe ze in beeld worden gebracht. Het scenario kan nog gedetailleerder uitgewerkt worden in een draaiboek. Schetsen: Schetsen zijn tekeningen die een globale indruk geven van het eindproduct bijvoorbeeld een visitekaartje. Schetstechniek b.v. lijnvoering en markergebruik spelen een belangrijke rol. Schetsen kunnen voorzien worden van een geschreven toelichting. 25

Colofon. Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009

Colofon. Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009 Colofon Titel: Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS PODIUM & RIGGING NIV 4 (CREBO 95716) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS LICHT NIV 4 (CREBO 95715) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Studentenhandleiding Bal-007 Opdracht: 007 Fase bedrijfsmodel: Klantfase Leerjaar: 4 e leerjaar Opleiding: Mechatronica Instelling: ROC de

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002 Leerkracht Leerkracht Over de kracht van blijven leren Henk Meijer Rolf Robbe Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Vormgeving binnenwerk: Studio Wolters-Noordhoff Vormgeving omslag: Wolters-Noordhoff bv

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? HES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Voltijd Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? Communicatieve vaardigheden in een zakelijke context Minor Beleggen Advies en Beheer

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie