multimediavormgever 2.2 bewegend beeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "multimediavormgever 2.2 bewegend beeld"

Transcriptie

1 multimediavormgever 2.2 bewegend beeld

2 colofon Titel: Bewegend beeld Uitgever: de eindhovense school Telefoon: Fax: Internet: Opmaak: Schoolstudio Opmerkingen: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

3 inhoud. Inleiding 1 Plaats van het blok in de opleiding 2 De blokdoelstellingen 3 Jouw leerproces 3.1 PGO-map, portfolio en website 3.2 POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) 3.3 Assessment Beoordeling van jouw leerproces Hoe pak jij dit leerproces aan? 3.4 Te toetsen taken en beoordeling 4 Thema: Bewegend beeld De AV-productie Schokkende beweging Wat boeit mij dat! Samen aan de slag Gadget Solliciteren Voorgelicht doorgelicht Even opfrissen Terugkijken en vooruitzien 5 Deelname aan het blok, toetsing en beoordeling 5.1 Deelname aan het blok 5.2 Beoordeling blokboek 5.3 Overgangsnormen 5.4 Herstellen 5.5 Doubluretraject 5.6 Stoppen met de opleiding 5.7 Rapportage cijfers Bijlagen Bijlage 1. Inhoud PGO-map Bijlage 2. begrippenlijst Bijlage 3. POP-formulier Bijlage 4. Assessment-formulier Projectstappenplan 31

4 1. inleiding. In dit blokboek gaan jullie je verdiepen in de wereld van bewegend beeld, zowel video als animatie komt aan bod en natuurlijk de bijbehorende audio. De taken worden minder maar wel complexer en in dit blokboek wordt iets nieuws geïntroduceerd: een projecttaak (voor meer informatie over het projectstappenplan zie losse bijlage). 1. Plaats van het blok in de opleiding blok 2.1 mooi in beeld blok 2.2 bewegend beeld blok 2.3 adventure blok 2.4 vet vak 4

5 2. de blokdoelstellingen. In dit blokboek wordt aandacht besteed aan trends. Wanneer je dit blokboek hebt doorgewerkt kun je een eenvoudige AV-productie maken, van concept, tot storyboard en productie. Ook heb je inzicht in animatietechnieken zoals traditionele celanimatie. Je verdiept de in het vorige blokboek opgedane 3D techniek. Je kunt Engelse vakliteratuur lezen en vertalen en weet jezelf te presenteren d.m.v. een cv en sollicitatiegesprek. Je kunt een eenvoudig communicatieplan schrijven en hebt kennis genomen van de regelgeving met betrekking tot arbeidsverhoudingen en arbo wetgeving. En tot slot kun je functioneren binnen een projectgroep en een taak door middel van een projectmatige werkwijze uitvoeren. 5

6 3. jouw leerproces. Het leerproces is gericht op verschillende aspecten. Hierin maken we onderscheid, maar ze horen tegelijk bij elkaar. De aspecten zijn: a. beroepsvaardigheden b. werk- en beroepshouding c. leren- leervaardigheden Deze aspecten worden ook verschillend in beeld gebracht en beoordeeld. We gebruiken daarvoor een PGO-map/portfolio, het POP, het assessment en het beoordelingsgesprek (zie bijlage). 3.1 PGO-map, portfolio en website Je werkt met een PGO-map, dit is jouw persoonlijk document. Hierin stop je verschillende onderdelen (zie bijlage 1). Dit blokboek wordt deze PGO-map een portfolio, waarin je producten ver zamelt die een bewijs vormen voor jouw leerproces. Als aanvulling op je portfolio, presenteer je de taken van je blokboek op je persoonlijke website. 3.2 POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) Hierin leg je je leerdoelen vanuit de verschillende aspecten vast die jouw speciale aandacht vragen. De casus van de taak kan hieraan sturing geven en ook de opmerkingen van je medestudenten en je tutor kunnen tot leerdoelen leiden. 3.3 Assessment De assessmentformulieren geven de leerdoelen aan over leren-leren en over je werk- en beroepshouding. (zie bijlage en zie ook de laatste taak in BB 2.2). Bij deze leervaardigheden krijg je ondersteuning van je vakdocenten en je projectbegeleider en SLB er en na een aantal blokboeken gaan we ervan uit dat je e.e.a. zelf kunt.je kijkt gedurende het blokboek regelmatig naar het assessment formulier en je vult in hoe je denkt dat je functioneert. Dit bespreek je met je projectbegeleider en SLB er, die ook de formulieren invult Beoordeling van jouw leerproces Na elke taak evalueert de je SLB er je leerproces en bespreekt hoe de taak is verlopen. Na afloop van de periode is er een gesprek met je tutor waarin hij met jou evalueert hoe je hebt gewerkt en hoe het leerproces wordt voortgezet in een volgend blokboek. Aan de hand van het POP formulier, het assessmentformulier de PGO-map/portfolio beoordeelt de je SLB er of je voldoende hebt gewerkt aan je leerdoelen, je leervaardigheden en je werkhouding. De assessment formulieren moeten voldoende zijn ingevuld. Het item houden aan afspraken dient voor 100% voldoende te zijn. Uiteindelijk geeft je je SLB er jou een beoordeling met een voldoende of onvoldoende voor het leerproces. 6

7 3. jouw leerproces Hoe pak jij dit leerproces aan? Alle taken zullen begeleid worden op product- en procesniveau. In taak 11 wordt je gevraagd om je leerproces van deze periode uitgebreid te evalueren en later te verwerken in een verslag. Ook zul je in dat verslag verwerken welke met leerdoelen je je de volgende periode gaat bezighouden. 3.4 Te toetsen taken en beoordeling In dit blokboek vind je bij elke taak hoe de taak beoordeeld wordt. Er zijn taken die becijferd worden. In dit blokboek worden de toepassingstaken en individueel becijferd, en de toepassings-/projecttaak krijgt een cijfer per groep. Om meer te weten te komen over het behalen van taken, processen, blokboeken, hoe je overgang geregeld is, vind je in officiële documenten als de OER (Onderwijs Examenreglement)* van de eindhovense school (in de mediatheek). Ook achter in dit blokboek vind je hier een uittreksel van. Je kunt daar echter geen rechten aan ontlenen. 7

8 4. thema: bewegend beeld Voor je ligt het inmiddels 6e blokboek van de opleiding multi media. In dit blokboek maak je kennis met een nieuw soort taak: de projecttaak. Het centrale thema in dit blokboek is open dag. Dé, de PR-man van onze school, is jullie opdrachtgever. In dit blokboek is je rol die van enthousiaste en kundige multimedia student, die samen met een aantal medestudenten gaat bijdragen aan een succesvolle open dag. Een rol die je op het lijf is geschreven! Hallo, ik ben Dé, pr-man van de eindhovense school, en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de promotionele activiteiten zoals open dagen, advertenties en presentaties op onderwijsbeurzen. Traditioneel is er in januari op de eindhovense school, zoals op veel andere scholen ook, weer een open dag. Vaak is dat voor toekomstige leerlingen de eerste kennismaking met onze school en voor geïnteresseerden dé manier om eens te ontdekken wat er binnen deze muren allemaal plaatsvindt. De organisatie van zo n open dag, de bekendmaking, het foldermateriaal, het inrichten van de lokalen; ieder jaar is dit weer een enorme klus. Dit jaar is besloten om de diverse afdelingen binnen de eindhovense school meer hun eigen smoel te laten tonen en te betrekken bij de algehele organisatie. Zodat de doelgroepen die onze open dagen bezoeken een duidelijker beeld krijgen van de opleiding. En wie weet er beter wat er binnen de afdeling leeft, wat de sfeer is en welk werk er wordt gemaakt? En wie zou je verwachten weet wat de doelgroep wil? Juist jullie! Wat verwacht ik van jullie? Ik kan wel een paar dingen noemen die zo in me opkomen zoals een echt doelgroeponderzoek, eens goed kijken wat de concurrentie doet, n spetterende teaser over de opleiding multimedia, iets leuks met betrekking tot de nieuwe differentiatie animatie, een geinige gadget zoals een sleutelhanger en een flitsend voorstel voor de te drukken opleidingsinformatie. En ik verwacht van jullie, als toekomstige creatieve multimedia vormgevers dat jullie ook zelf met een aantal ideeën op de proppen komen. Maak maar eens een leuk plan. 8

9 TAAK de av-productie. projecttaak Casus Jullie als projectgroep zijn gebombardeerd tot open dag team. Dé heeft gezegd: Zorgen jullie ook maar voor een stapel materiaal van andere open dagen én van andere onderwijsinstituten: affiches, advertenties, foldermateriaal. Daar kunnen jullie je alvast een beetje oriënteren, aldus Dé. We willen als een moderne, trendy school op de bezoekers van de open dag overkomen. Het moet opvallen en de jonge doelgroep aanspreken. Wat trendy en opvallend is? Met wat zoekwerk, eens goed om je heen kijken en wat ondersteuning komen jullie vast en zeker tot een overtuigend antwoord. En houd in gedachten: een beeld spreekt meer dan duizend woorden. Omdat Dé een drukbezet persoon is en niet constant over jullie schouder kan meekijken, is zijn voorstel om het projectmatig aan te pakken. Zo houdt hij een goed overzicht, en hoeft zich geen zorgen te maken dat deadlines niet gehaald worden. Alles wordt immers gepland en vastgelegd. Eén van jullie wordt projectleider. De projectleider heeft de leiding over het proces dat uiteindelijk zal leiden tot de av-presentatie voor de open dag. 9

10 TAAK de av-productie. projecttaak Dé verwacht een spetterende teaser over de opleiding multimedia, een radiocommercial en een flitsend voorstel voor de te drukken opleidingsinformatie. De teaser kunnen we uit laten zenden op omroep Brabant en kunnen we tijdens de open dag laten zien in de kantine. En als onze drukker het voor elkaar krijgt ligt de nieuwe opleidingsinformatie tijdens de open dag bij de ingang. Trefwoorden zijn informatief, prikkelend en sfeervol. Doe maar eens een goed doordacht en uitvoerbaar voorstel. Werkwijze Project Groepen van 4 Dit is een nieuw soort taak: een projecttaak. Je werkt met een projectgroep van 3 of 4 leerlingen. Hiervoor hanteren we een ander werkwijze dan bij de normale pgo-taken, namelijk die van een projectfasering. We onderscheiden bij deze manier van werken vier fases: Fase 1 oriëntatiefase (week 1-2) Research, Sfeercollage en Plan van Aanpak Eerst begin je in je projectgroep met het bespreken van de opdracht: wat moet er nu precies gemaakt worden, voor wie, wat en waarom. In deze fase beginnen jullie met onderzoek te doen naar bestaande uitingen van andere scholen. De resultaten van dit onderzoek stop je in een researchmap. Vervolgens gaan jullie onderzoek doen naar de doelgroep. Maak een verslag met daarin de resultaten jullie doelgroeponderzoek. Daarbij maakt elk lid van de projectgroep een sfeercollage, formaat A4 of groter. Ook dit verslag en de collages stop je in jullie researchmap. Hierna maken jullie een plan van aanpak, inclusief planning. Aan het einde van de orientatiefase worden de concepten voor filmpje ( teaser) en drukwerk ingeleverd. Deze fase wordt per groep beoordeeld met een go/no go. Bij een no go heeft de groep 2 dagen om te herstellen. Fase 2 Ontwerpfase (week 3-4-5) In de ontwerpfase worden naar aanleiding van de concepten schetsen gemaakt. De schetsen worden uitgewerkt in een storyboard voor de teaser en een presentatietekening voor het drukwerkvoorstel. Als er aan het begin van deze fase geconstateerd wordt dat de eerder geschreven concepten niet geschikt zijn, dan wordt in deze ontwerpfase een nieuw concept bedacht. 10

11 TAAK de av-productie. projecttaak De gemaakte producten worden besproken en het proces wordt begeleid. Bij goedkeuring van het storyboard door de vakdocent kan begonnen worden met het maken van de opnames voor de teaser. Aan het einde van de tweede fase wordt het volgende ingeleverd: - Een schetsmap van de groep waarbij duidelijk is wat ieders aandeel is. - Storyboard - Ruwe opnames t.b.v. de teaser. In deze fase worden de schetsen individueel en het eventuele nieuwe concept per groep beoordeeld met een go/no go. Fase 3 Uitvoeringsfase (week 6-7-8) In deze fase wordt de teaser gemonteerd en geluid toegevoegd en wordt het drukwerk-voorstel uitgewerkt. Fase 4 Evaluatiefase (week 9) De teaser en printgedeelte worden gepresenteerd en zowel het groeps-, als persoonlijke leerproces wordt geëvalueerd. Ondersteunend onderwijs Plan van aanpak en strokenplanning Concepten voor liniaire producties Schetsen, werk- en presentatie storyboards, presentatietekeningen Video Geluid Exact Presenteren Bronnen/media Boek Ideeën visualiseren Boek The art of storyboarding Bronnen/media Symbol Soup Boeken en tijdschriften vormgeving, mode Coolhunters - Levi s engineered jeans (video - 40 min.) Videoclip grafimedia branche Sfeer-materiaal rondom open dagen van andere schoolinstellingen Beeldmateriaal jongeren 11

12 TAAK de av-productie. projecttaak Producten per fase (per projectgroep of individueel) Oriënteren fase 1 week 1-2 Ontwerpen fase 2 week sfeercollage van de doelgroep (individueel) plan van aanpak (groep) concept voor teaser (groep) concept voor drukwerkvoorstel (groep) schetsmap met voorstellen voor drukwerk (individueel) werk- en presentatiestoryboard voor teaser (groep) ruwe opnames t.b.v. de teaser (groep) Uitvoeren fase 3 uitgewerkt drukwerkvoorstel (groep) week teaser, gebrand op cd-rom (groep) Presenteren en evalueren fase 4 evaluatie/presentatie week 9 voor projectbegeleider en vakdocent(en) De exacte productspecificaties voor deze becijferde taak worden bij het opstarten van de taak verstrekt. Beoordeling Het project wordt voor elke fase beoordeeld met een go/no go. De docenten leveren vooraf een criteria-lijst aan, zodat je goed weet waar je op moet letten. In principe heb je steeds 2 werkdagen om de opdracht te herstellen. Je kunt dus niet verder als onderdelen van een fase een no-go krijgen. De taak wordt beoordeeld met een groepscijfer. Het individuele cijfer kan afwijken op grond van proces. De stof kan terugkomen in de casustoets. 12

13 TAAK schokkende beweging. studietaak Casus Ik vind het geweldig dat er nu eindelijk iets gebeurt met animatie. Daarom ben ik eigenlijk naar deze school gekomen, want daar wil ik na deze opleiding in verder, lijkt me geweldig. Maar wat weet je nu eigenlijk van animatie af? Begon dat hele animatie verhaal niet ooit met zo n ronddraaiende schijf met spiegeltjes? Zo n cirkeltje aan elastiekjes, heel houterig en schokkend? Zijn de eerste Disney filmpjes werkelijk van zo een slechte kwaliteit of waren alleen de technische mogelijkheden toen veel minder? En bestaat de animatie wereld alleen uit Disney-producties? Werkwijze Individueel Je volgt les in de geschiedenis van de animatiefilm, zowel in Nederland als in het buitenland. Ondersteunend onderwijs. Geschiedenis van de animatie XHTML/CSS Usability Bronnen/media Lesbrief Nederlands: Kritisch Schrijven en Rapport en verslag Lesbrief Kunstbeschouwing met overzicht animators en studio s Disney s Art of Animation Cracking Animation - The Aardman Book of 3D Animation The Animators Workbook Holland Animation Festival Product Een uitgebreid, van veel beeldmateriaal voorzien, goed geschreven en netjes opgemaakt Nederlandstalig verslag in html (website) over de geschiedenis van de animatiefilm, waarbij je één animator of animatiestudio uitgebreid aan bod laat komen. Door middel van dit verslag toon je aan inzicht te hebben verworven in de geschiedenis van de animatiefilm en kunt samenvatten in correct Nederlands. De exacte productspecificaties voor deze becijferde taak worden bij het opstarten van de taak verstrekt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld met een individueel cijfer. 13

14 TAAK wat boeit mij dat! discussietaak Casus Er is aan jullie als studenten van de eindhovense school gevraagd om een deel van de opleidingsvoorlichting te verzorgen. Jullie moeten een duidelijke uitleg geven over de opleiding, de sfeer en de organisatie. Hoe ga je dat aanpakken, hoe kritisch moet je zijn? Moeten de zaken die nog niet zo goed lopen breed uitgemeten worden bij een voorlichting, of is het beter om een positief beeld te schetsen? Speelt loyaliteit hierin een rol? Je kunt je afvragen of je persoonlijk ook gebaat bij een positief schoolimago, of boeit dat niet? Werkwijze De uitkomst van deze discussie kan worden gebruikt in taak 7. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 14

15 TAAK samen aan de slag. toepassingstaak Casus Cultuur: De ruimste betekenis van cultuur is: alles wat door menselijk handelen is gemaakt, dus alles behalve de ongerepte natuur. In een meer sociologische betekenis is cultuur de leefstijl van een samenleving, samengesteld uit een mix van subculturen met hun geloven, gewoonten en gebruiken. Aan de leefstijl van een groep of gemeenschap ontlenen mensen hun identiteit. Voor inzicht in de leefstijlen van het verleden kunnen we teruggrijpen op tradities, overleveringen en het materiële cultureel erfgoed. In de klassieke, meest gebruikte definitie omvat cultuur de kunsten, cultureel erfgoed en de media. Definitie UNESCO Werkwijze Tweetallen Je gaat je verdiepen in massamedia, internationalisering, verschillende culturen en kunst & cultuur. Ondersteunend onderwijs Leren, loopbaan en burgerschap. Bronnen/media Lesbrief llb Product Dit onderwerp. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terugkomen in de casustoets. 15

16 TAAK gadget. toepassingstaak Casus We zijn een beetje uitgekeken op de t-shirts, de pennen en de keycords en willen daarom wat nieuwe weggevertjes ontwikkelen zegt Dé op jullie wekelijkse bespreking. Ik zie het al voor me gaat hij verder. Een eigentijdse school mascotte, die we kunnen gebruiken in onze reclame-uitingen. We zouden er een leuk sleutelhangertje van kunnen maken. Werkwijze Individueel Ondersteunend onderwijs 3D techniek (3D Studio Max) Ontwerpen van (animatie) characters Bronnen/media Animatietekenen van Preston Blair Reader Animatie 1 Snel op weg met 3D Max Product Visuals (animatie) character in 2D Een 3D voorstel voor een gadget. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terugkomen in de casustoets. 16

17 TAAK solliciteren. toepassingstaak Casus Een medewerkster van het stagebureau gaat alle tutorgroepen af om de leerlingen er op te attenderen dat er van iedere leerling een cv op de BPV-site geplaatst moet worden. Tevens merkt ze op dat er op korte termijn sollicitatiegesprekken volgen bij de bedrijven om een stageplaats te krijgen. Daarbij moet je natuurlijk wel goed voor de dag komen. Je moet altijd je digitale portfolio meenemen, met je werk en die ook goed presenteren. Het is meer dan alleen maar een kennismakings-/ sollicitatiegesprekje; je moet ook laten zien wat je kunt! Werkwijze Individueel Ondersteunend onderwijs Er wordt aandacht besteed aan het opstellen van CV s, het voeren van sollicitatiegesprekken en het schrijven van sollicitatiebrieven. Tevens wordt extra aandacht besteed aan het presenteren van je presentatiemap (print / non print) tijdens zo n gesprek. Communicatie (Nederlands / Engels) Bronnen/media Lesbrief Solliciteren Video Solliciteren Product Een volgens de regels opgestelde sollicitatiebrief en bijbehorend c.v. in zowel Nederlands als Engels. (in 2 versies, A en B) Deelname aan gesprekstraining is verplicht. De digitale presentatiemap op je website bijgewerkt (zie taak 10). Een presentatiemap met je beste werk De exacte productspecificaties voor deze becijferde taak worden bij het opstarten van de taak verstrekt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld met een individueel cijfer. De stof kan terugkomen in de casustoets. 17

18 TAAK voorgelicht doorgelicht. strategietaak Casus Tijdens de open dag wordt er groepsvoorlichting gegeven over hoe de opleiding in elkaar zit, wat PGO is etc. Dit is best een ingewikkeld verhaal, en behoorlijk taai. Sietske, een huidige eerste jaars kan zich dit nog goed herinneren. Ik zat daar te luisteren, samen met mijn vader en achteraf begrepen we er nog niet veel van. Dat moet toch beter kunnen, of in ieder geval anders, leuker misschien? Zouden wij als leerlingen niet veel beter voorlichting kunnen geven? Klinkt dat bekend? De open dag èn de Week van de eindhovense school komen eraan. Dé zit te springen om een betere aanpak! Bedenk dus allerlei leuke, creatieve en goede manieren om te zorgen dat de verschillende doelgroepen voor onze school kiezen. Werkwijze Projectgroep Ondersteunend onderwijs Nederlands Bronnen/media Leerlingen van de eindhovense school die de open dagen hebben bezocht. Product Product en specificaties worden door de groep bepaald. Een goed idee zal worden doorgespeeld naar de organisatoren van de Open Dag. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terugkomen in de casustoets. 18

19 TAAK even opfrissen. toepassingstaak Casus Het is alweer een tijd geleden dat je digitale presentatiemap is bijgewerkt. Ondertussen heb je heel wat beter werk gemaakt, veel gedaan en een hoop geleerd. Het is dus hoogste tijd om je website eens lekker op te frissen, het oude (blokboek)werk in het archief te zetten en het nieuwe in de etalage te plaatsen. Het is per slot van rekening wel je actueel visitekaartje! Werkwijze Individueel Gedurende het hele blok werk je in de projecturen aan deze taak. Bronnen/media Webdesign index 1-4 Killer websites Productpresentaties en showcases op internet Product Update van je website (digitale presentatie), waarin alle taken en gemaakte producten uit dit blokboek online worden gepresenteerd en toegelicht. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 19

20 TAAK terugkijken en vooruitzien. toepassingstaak Casus Yes! Alweer de laatste taak van dit blok. Wat gaat de tijd eigenlijk toch snel. Nog maar net de laatste producten ingeleverd, de laatste leerdoelen geformuleerd en nu moeten we al weer evalueren. Ik heb wel al een beetje kijk gekregen op de dingen waar ik goed in ben en waar mijn zwakke punten liggen. Werkwijze Individueel Schrijf een evaluatieverslag over het leerproces dat je het afgelopen blok hebt doorgemaakt. Besteed aandacht aan de leerdoelen die je zelf in dit blok hebt geformuleerd en aan de leerdoelen zoals vermeld in je assessment-formulier. Daarna formuleer je leerdoelen voor de komende periode en maak je een sterkte-zwakte analyse van jezelf. Criteria Zie assessmentformulieren, POP-formulier Ondersteunend onderwijs Omgaan met kritiek Geven en ontvangen van feedback Formuleren van leerdoelen Evalueren en reflecteren Sterkte/zwakte analyse Bronnen/media Persoonlijke kwaliteit Zo gezegd, zo geschreven Boek MCK Blokboek 2.1 Formulieren: assessment, POP Lesbrief s/z-analyse Product Schriftelijke voorbereiding Gesprek met je SLB er Verslag van dit gesprek in het logboek Leerdoelen voor de komende periode Sterkte /zwakte-analyse Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 20

21 5. deelname aan het blok, toetsing en beoordeling. 5.1 Deelname aan het blok De lessen en projecturen zijn zo belangrijk dat je er altijd bij aanwezig moet zijn. Het kan natuurlijk gebeuren dat je ziek wordt, maar dat betekent niet dat je je taken niet af hoeft te ronden. Alle taken waarbij je afwezig was dien je in te halen. Je mag tijdens het overleg in de projectgroep niet afwezig zijn. Wanneer dit wel het geval is moet je dit bespreken met je pb-er. Je dient je te houden aan de afspraken die gemaakt zijn in de projectgroep. De pb-er kan altijd opdrachten geven aan de hand van de taken in het blokboek. Taken moeten naar behoren zijn gedaan en afgetekend (door de ondersteunend docent) worden op de takenkaart. Deze takenkaart lever je de laatste bijeenkomst in bij de slb-er. De gevraagde producten dienen door jou als individu gemaakt te worden en door de groep (wordt aangegeven). De formulieren van het leerproces dienen door jou en je pb/slb-er ingevuld te worden. De afspraken, verslagen, checklisten, takenkaart en de producten/deelproducten die als bewijs dienen voor je leerproces, bewaar je in je PGO-map/portfolio. 5.2 Beoordelingen blokboeken leerjaar 2 Blokboek 2.1 en 2.2 Per blokboek wordt op de volgende manieren getoetst en beoordeeld: 1. Tijdens het blokboek worden de taken, als ze goed zijn gemaakt/ gedaan, afgetekend op de takenkaart. Voor alle taken geldt dat ze zijn afgerond conform de criteria die bij elke taak in het blokboek staan aangegeven. 2. Een aantal individuele toepassingstaken krijgen een cijfer. 3. Eén groepstoepassingstaak krijgt een cijfer. 4. Aan het eind van het blokboek is er eventueel een casustoets. 5. Het individuele proces wordt beoordeeld (voldoende of onvoldoende) door de pb-er aan de hand van de assessmentformulieren, de takenkaart, het POP en de PGO-map. Het blokboek is voldoende wanneer aan alle volgende eisen is voldaan: 1. Alle taken op de takenkaart zijn afgetekend én 2. Alle individuele toepassingstaken zijn voldoende (voldoende is minimaal 5,5) én 3. De groepstoepassingstaak is voldoende (voldoende is minimaal 5,5) én 4. De casustoets is voldoende (voldoende is minimaal 5,5) én 5. Het individuele proces is voldoende. 5.3 Overgangsnorm van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Alleen leerlingen die voor alle vier de blokboeken in leerjaar 2 een voldoende hebben gehaald, worden toegelaten tot leerjaar 3. 21

22 5. deelname aan het blok, toetsing en beoordeling. Voor de overige leerlingen, neemt de examenvergadering één van de volgende besluiten: - de leerling mag één blokboek herstellen of - de leerling mag het doubluretraject volgen of - de leerling moet stoppen met de opleiding. 5.4 Herstellen Indien een leerling voor maximaal één blokboek een onvoldoende heeft, kan de examenvergadering besluiten dat deze leerling mag deelnemen aan een hersteltraject om het betreffende blokboek alsnog met een goed gevolg af te ronden. Dit geldt niet wanneer bij blokboek 2.4 de beoordeling van de praktijkbegeleider onvoldoende is. In dat geval vindt het hersteltraject plaats tijdens blokboek 3.1/3.2. Indien de leerling het hersteltraject met een voldoende afsluit, heeft hij alsnog het betreffende blokboek behaald. De leerling heeft dan voor alle blokboeken een voldoende gehaald en wordt dus toe gelaten tot leerjaar 3. Wanneer de leerling voor het hersteltraject een onvoldoende score haalt, moet hij alsnog leerjaar 2 overdoen. Alle resultaten van de blokboeken komen dan te vervallen. 5.5 Doubluretraject Indien een leerling na het afsluiten van blokboek 2.2 niet voor de twee blokboeken 2.1 en 2.2 een voldoende heeft behaald, kan de examenvergadering besluiten dat deze de leerling i.p.v. het blokboek 2.4 een doubluretraject moet volgen. Wanneer de leerling het doubluretraject goed heeft doorlopen, komt hij in aanmerking om leerjaar 2 over te doen. Is het traject niet goed doorlopen dan moet de leerling stoppen met de opleiding. Dit is ter beoordeling van de examenvergadering. Wanneer een leerling leerjaar 2 gaat overdoen, vervallen alle behaalde blokboeken van leerjaar Stoppen met de opleiding De leerling mag de opleiding niet vervolgen: - wanneer de leerling het doubluretraject niet goed heeft doorlopen of - wanneer de leerling voor de tweede keer in leerjaar 2 niet voor alle blokboeken een voldoende behaalt. Dit alles ter beoordeling van de examenvergadering. 5.7 Rapportage cijfers Na elke blokboekperiode krijgen de deelnemers een overzicht met de behaalde resultaten. In het blokboek vind je alleen de grote lijnen, voor meer details verwijzen we je naar de inforeeksen en het Onderwijs Examen Reglement. In de bijlagen vind je de takenkaart, de formulieren voor je assessment en je POP en de begrippenlijst. 22

23 bijlage 1. wat moet er in je pgo-map? 1. Inhoud 2. Notulen tutorbijeenkomsten 3. Afspraken tutorgroep 4. Verslagen van je werkwijze bij elke taak 5. Uitwerkingen taken, waarin je verantwoording van je taken geeft 6. Planningen 7. Assessmentfomulieren 8. Takenkaart 9. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 10. Rapporten blokboeken 23

24 bijlage 2. begrippenlijst. Assessment: Inschatting van je werk- en beroepshouding BB: Blokboek Beoordelingsgesprek: Na afloop van de blokperiode bespreekt je tutor je leerproces met jou aan de hand van je map, je takenkaart, je assessment-formulier en je POP. En geeft je vold/onvold. BOL: Beroeps Opleidende Leerweg (de lange niveau 4 opleiding) BPV: Beroeps Praktijk Vorming (vroeger stage). Draaiboek: Een draaiboek is een document waarin het scenario van een film of ducumentaire zeer precies (per shot) wordt beschreven. Elk shot wordt op papier vastgelegd met zeer specifieke stijlkenmerken: de lengte en de volgorde van de shots, camerapositie, -instelling en -beweging, geluid, mis-en-scene, speciale effecten tussen de shots, montage, trucage enzovoort. Dit draaiboek is een soort handleiding voor de regisseur. Een draaiboek kan visueel worden voorgesteld in een storyboard. Dummy: Een model van een nog niet-geproduceerde (blanco) publicatie. Dummy s worden vaak gemaakt om de opdrachtgever een indruk te geven van formaat, omvang, hechtwijze enzovoort. ET: Eindtermen (waaraan je opleiding je onderwijs moet afstemmen) Feedback: Terugkoppeling, informatie van of overleg met de achterban. OER: Onderwijs Examen Regeling. PGO-map: Map waarin je alle belangrijke documenten bewaart die getuigen van je leerproces (zie inhoud PGO-map). POP: Persoonlijk ontwikkelingsplan (hierin geef je volgens een formulier aan hoe jij je eigen leerproces stuurt). 24

25 bijlage 2. begrippenlijst. Portal: Startpagina van waaruit de internetter begint aan zijn/haar surftocht. Aanvankelijk zijn portals ontworpen als zoekmachines; nu zijn het startpagina s waarop zeer veel links op rubriek gerangschikt zijn. Portals bieden steeds meer extra s, zoals gratis faciliteiten, persoonsgebonden informatie en contact maken met online winkels. Portfolio: Map (maar dan groter, vanwege je gemaakte producten) waarin je alle belangrijke documenten bewaart die getuigen van je leerproces. Presentatiemap: Map waarin je al je beste producten verzamelt die je presenteert aan je stagebedrijf, aan klanten, of aan je toekomstige werkgever. Presentatietekening: Een uitgewerkte schets noemen we een presentatietekening. Binnen de multimedia zal een presentatietekening veelal een digitale uitwerking van de schets zijn. Prototype: Een prototype representeert een gedeelte van de te bouwen productie. Hiermee kun je demonstreren hoe de productie eruit komt te zien en kun je testen of de voorgestelde vormgeving technisch gezien haalbaar is. Bij een prototype wordt meestal het belangrijkste scherm en enkele vervolgschermen gebouwd. Het gaat dan om vervolgschermen die wezenlijk anders zijn. De inhoud is op dit moment niet belangrijk, het gaat vooral om vormgeving en navigatie. 100% technisch perfect is op dit moment nog niet bittere noodzaak. Scenario: Het scenario is de volledig uitgeschreven tekst van een film-, video-, of multimediaprogramma. Het beschrijft de acties, gebeurtenissen en dialogen, en hoe ze in beeld worden gebracht. Het scenario kan nog gedetailleerder uitgewerkt worden in een draaiboek. Schetsen: Schetsen zijn tekeningen die een globale indruk geven van het eindproduct bijvoorbeeld een visitekaartje. Schetstechniek b.v. lijnvoering en markergebruik spelen een belangrijke rol. Schetsen kunnen voorzien worden van een geschreven toelichting. 25

mediavormgever- multimedia 2.1 mooi in beeld 2009-2010

mediavormgever- multimedia 2.1 mooi in beeld 2009-2010 mediavormgever- multimedia 2.1 mooi in beeld 2009-2010 colofon Titel: Mooi in beeld Uitgever: de eindhovense school Opmerkingen: studio@de-eindhovenseschool.nl Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2009-2010

Nadere informatie

Colofon. Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009

Colofon. Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009 Colofon Titel: Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Colofon. Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008 2009

Colofon. Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008 2009 Colofon Titel: See, buy, wait Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

Spreken en gesprekken voor 1F

Spreken en gesprekken voor 1F NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 2 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

INHOUD. 5 De werkwijze van PGO 5.1 De taken en de sprongen

INHOUD. 5 De werkwijze van PGO 5.1 De taken en de sprongen Colofon Titel: vormgever@multimedia.com Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zelfstandige Externe Stage

Zelfstandige Externe Stage IK, LEREN EN WERKEN Zelfstandige Externe Stage deel 4 van 6 Colofon Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Jacobien Ubbink Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress,

Nadere informatie

Een wijk, een school, een afscheidsfeest Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350

Een wijk, een school, een afscheidsfeest Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Colofon Titel: Een wijk, een school, een afscheidsfeest Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008 2009 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

handel en verkoop instructie-/werkboek

handel en verkoop instructie-/werkboek handel en verkoop instructie-/werkboek Basisberoepsgerichte leerweg Arie Reijn Jeroen Abbes Jacques Crins Ruud Heynen Margreet Verrij colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes,

Nadere informatie

handel en verkoop instructie-/werkboek, deel 1

handel en verkoop instructie-/werkboek, deel 1 4670_HV_WB_1_orientatie_k 10-05-2005 13:34 Pagina 1 handel en verkoop instructie-/werkboek, deel 1 Kaderberoepsgerichte leerweg Arie Reijn Jeroen Abbes Jacques Crins Ruud Heynen Margreet Verrij 4670_HV_WB_1_orientatie_k

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

Recreatief Frontoffice. GOE Werken als frontofficemedewerker bij een lowbudget- of groepsaccommodatie. Instructie-/werkboek

Recreatief Frontoffice. GOE Werken als frontofficemedewerker bij een lowbudget- of groepsaccommodatie. Instructie-/werkboek Recreatief Frontoffice GOE Werken als frontofficemedewerker bij een lowbudget- of groepsaccommodatie Instructie-/werkboek Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Auteur: Perry van Milt Redactie: Edu Actief

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d PLAN VAN AANPAK Project conceptipedia animatie Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Het project...3 1.1 Achtergronden...3 1.2 Conceptbeschrijving...3 1.3 Opdrachtomschrijving...3

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 1 Oriëntatie Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Verkoop optimaliseren

Ambitie.info. BPV Verkoop optimaliseren Ambitie.info BPV Verkoop optimaliseren 1 Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving:

Nadere informatie

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen AMBITIE.INFO BPV Verkopen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Uitgeverij

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Een eigen bedrijf beginnen

Een eigen bedrijf beginnen 9 Een eigen bedrijf beginnen Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Arie Reijn Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn, Ingrid

Nadere informatie

Spreken en gesprekken

Spreken en gesprekken NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 3 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

Praktische sectororiëntatie. De 4 sectoren

Praktische sectororiëntatie. De 4 sectoren Praktische sectororiëntatie De 4 sectoren Colofon Auteurs: Jacobien Ubbink, Ronald Broos (ROC West Brabant), Hanneke Molenaar, Anja Reimert (Graafschapcollege), Clem Witsel (Graafschapcollege) Redactie:

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Rekenen Meten en meetkunde. voor 1F

Rekenen Meten en meetkunde. voor 1F Rekenen Meten en meetkunde Tijd voor 1F Colofon Auteur: Daphne Ariaens Eindredactie: Jiska van Hall, Christie Hofmeester Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v.,

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Werken in het management

Werken in het management 13 Werken in het management Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Monique de Bree Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Regels en wetten

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Regels en wetten PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Regels en wetten Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Gerda Verhey, Caroline van den Kommer, Mary Korten, Ruud

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

handel en verkoop thema visuele presentatie Kaderberoepsgerichte leerweg

handel en verkoop thema visuele presentatie Kaderberoepsgerichte leerweg handel en verkoop thema visuele presentatie Kaderberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes, J. Crins, R. Heynen, M. Verrij Redactie: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

handel en verkoop thema marketing

handel en verkoop thema marketing 4662_HV_WB_7_marketing_b 13-05-2005 10:50 Pagina 1 handel en verkoop thema marketing Basisberoepsgerichte leerweg 4662_HV_WB_7_marketing_b 13-05-2005 10:50 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5

nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5 nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5 Colofon Auteur: Mieke Lens Eindredactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Nederlands - Schrijven voor

Nadere informatie

Werken in het bank- en verzekeringswezen

Werken in het bank- en verzekeringswezen 15 Werken in het bank- en verzekeringswezen Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Kees Faas Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes, J. Crins, R. Heynen, M. Verrij Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

PrOmotie. Praktijk en Loopbaan. Ik & de Ander Werkboek 2

PrOmotie. Praktijk en Loopbaan. Ik & de Ander Werkboek 2 PrOmotie Praktijk en Loopbaan Ik & de Ander Werkboek 2 Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Aveline Dijkman, Annemarie van Hekken, Ingrid

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

handel en verkoop thema visuele presentatie

handel en verkoop thema visuele presentatie 4662_HV_WB_6_visueel_b 22-04-2005 15:15 Pagina 1 handel en verkoop thema visuele presentatie Basisberoepsgerichte leerweg 4662_HV_WB_6_visueel_b 22-04-2005 15:15 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 2 Colofon Auteurs: Mieke Lens, Gerda Verhey Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

Deel-PTA voor twee vakken

Deel-PTA voor twee vakken Deel-PTA voor twee vakken Let op: dit PTA voor het deelvak audiovisuele vormgeving telt mee bij 2 hoofdvakken: bij het hoofdvak grafimedia en het vak kunstvakken II beeldend. In dit PTA wordt in afzonderlijke

Nadere informatie

AMBITIE.info. BPV Werken in de detailhandel

AMBITIE.info. BPV Werken in de detailhandel AMBITIE.info BPV Werken in de detailhandel Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving:

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Huur een huis

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Huur een huis PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Huur een huis Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Gerda Verhey, Ruud Drupsteen, Caroline van den Kommer, Mary

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

Recreatief Frontoffice. GOE Verhuur en verkoop van producten en diensten. Instructie-/werkboek

Recreatief Frontoffice. GOE Verhuur en verkoop van producten en diensten. Instructie-/werkboek Recreatief Frontoffice GOE Verhuur en verkoop van producten en diensten Instructie-/werkboek Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Auteur: Perry van Milt Redactie: Edu Actief b.v. Eindredactie: Edu Actief

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

PrOmotie. Sociale Competentie. Ik & de Ander. Werkboek 3

PrOmotie. Sociale Competentie. Ik & de Ander. Werkboek 3 PrOmotie Sociale Competentie Ik & de Ander Werkboek 3 Auteurs Onder redactie van Met dank aan Tekstredactie Vormgeving Illustraties Drukwerk : Aveline Dijkman, Ingrid Koops, Marjo de Jong : Ingrid Koops

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Werken op de verkoopadministratie

Werken op de verkoopadministratie 7 Werken op de verkoopadministratie Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Walter Kamphuis Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie

Nadere informatie

Getallen en bewerkingen

Getallen en bewerkingen REKENEN Getallen en bewerkingen voor 1F Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Lisanne Martens Eindredactie: Jiska van Hall Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep'

PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep' PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep' Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Team TA 28 Juni 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/79611 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

project: Problemen in de wijk

project: Problemen in de wijk project: Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Una van Maarseveen en ROC Mondriaan

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Tijd voor jezelf Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mieke van Wieringen, Caroline van den Kommer Ina Berlet

Nadere informatie

Arbeids vaardigheden Arbeidsvaardigheden deel 1.indd 1 18/09/14 12:39

Arbeids vaardigheden Arbeidsvaardigheden deel 1.indd 1 18/09/14 12:39 Arbeidsvaardigheden Colofon Auteur: Jacobien Ubbink Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Arbeidsvaardigheden ISBN: 978 90 3721 337 9 NUR: 100 Trefwoord:

Nadere informatie

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1. Dit boek is van

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1. Dit boek is van LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1 Dit boek is van Jaar Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v., Meppel Auteurs: José Banens, Erwin Tielemans Redactie: Robert Slagt Inhoudelijke redactie: Alje Heinkens;

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

project: Vergaderen met de pedagogische cirkel

project: Vergaderen met de pedagogische cirkel project: Vergaderen met de pedagogische cirkel Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg

administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der Steeg Redactie:

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Werken in een bouwmarkt

Werken in een bouwmarkt 16 Werken in een bouwmarkt Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Edu Actief bv Meppel Auteur: Arie Reijn Redactie: Edu Actief bv Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn Stramienontwerp: Herman ten Kate

Nadere informatie

BPV-katern Ondernemen

BPV-katern Ondernemen BPV-katern Ondernemen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: R. van Midde Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Edu Actief b.v. Meppel Drukwerk: Titel

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Taal op niveau Schrijven Op weg naar niveau

Taal op niveau Schrijven Op weg naar niveau Taal op niveau Schrijven Op weg naar niveau 1F Naam: Groep: Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Annemieke Struijk Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Elma Draaisma en Willem

Nadere informatie

Stage bij. Mediavormgever

Stage bij. Mediavormgever Stage bij Mediavormgever Inhoudsopgave De opleiding 1 Opbouw van de opleiding 2 De vakgebieden 3 Stage bij het College voor Techniek en Design 6 Accredatie door S-BB 7 Eerste stage + Kwalificerende stage

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 2. Dit boek is van

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 2. Dit boek is van LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 2 Dit boek is van Jaar Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: José Banens; Erwin Tielemans Redactie: Robert Slagt Inhoudelijke redactie: Alje Heinkens;

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV)

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) Laat het professioneel vakmanschap slagen! Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Fit voor de stage

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Fit voor de stage PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Fit voor de stage Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Gerda Verhey Ina Berlet (SLO), Enschede en Sluiter boekproductie,

Nadere informatie

Opzet en uitvoering. Inhoudsopgave. 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3. 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4. 3 Stap voor Stap...5. 4 Technische kant...

Opzet en uitvoering. Inhoudsopgave. 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3. 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4. 3 Stap voor Stap...5. 4 Technische kant... Inhoudsopgave 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4 3 Stap voor Stap...5 4 Technische kant....7 5 Werkblad Mijn Digi-tale...9 6 Werkblad Mijn storyboard 10 Digi-Tales Opzet en

Nadere informatie

project: Wat te doen met Oud en Nieuw?

project: Wat te doen met Oud en Nieuw? project: Wat te doen met Oud en Nieuw? Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Geralda

Nadere informatie

Werken op de receptie

Werken op de receptie 1 Werken op de receptie Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: Arie Reijn, Walter Kamphuis, Hans Kamerbeek Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Een grote aanschaf

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Een grote aanschaf PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Een grote aanschaf Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Ruud Schinkel, Mieke van Wieringen Nico

Nadere informatie

Nederlands. Schrijven. voor 1F Deel 1 van 5

Nederlands. Schrijven. voor 1F Deel 1 van 5 Nederlands Schrijven voor 1F Deel 1 van 5 Colofon Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief b.v. Titel:

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Zelfstandig wonen

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Zelfstandig wonen PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Zelfstandig wonen Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Gerda Verhey, Caroline van den Kommer, Mary Korten, Ruud

Nadere informatie

REKENEN Getallen en bewerkingen. voor 1F Deel 2 van 2

REKENEN Getallen en bewerkingen. voor 1F Deel 2 van 2 REKENEN Getallen en bewerkingen voor 1F Deel 2 van 2 Colofon Auteur: Lisanne Martens Eindredactie: Jiska van Hall Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: DTP-Studio Joke Wensing Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Waar woon je?

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Waar woon je? PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Waar woon je? Colofon Auteur: Adviezen: Onder redactie van: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Leon Resowidjojo, Gerda Verheij Vera Vermey, Jacqueline

Nadere informatie

Werkwijze voor de website projectmatig werken

Werkwijze voor de website projectmatig werken Werkwijze voor de website projectmatig werken De eerste stap Ontdekken hoe de lessenserie projectmatig werken gebruikt moet worden YouTube clips Studie- en beroepsvaardigheden Samenwerkend leren Differentiëren

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

handel en verkoop thema materialenleer

handel en verkoop thema materialenleer handel en verkoop thema materialenleer colofon Uitgeverij: Auteurs: Redactie: Inhoudelijke redactie: Vormgeving: Drukker: Edu Actief b.v. Meppel A. Bosma, J. Crins, R. Heynen, R. Hoogstraten, H. Kamerbeek,

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Ik betaal!

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Ik betaal! PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Ik betaal! Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Ruud Schinkel, Mieke van Wieringen Ina Berlet (Atlas

Nadere informatie

w e r k b o e k Maatschappijleer 1 met

w e r k b o e k Maatschappijleer 1 met w e r k b o e k Maatschappijleer 1 met Colofon Uitgeverij Auteur Vormgeving Illustraties Foto s Drukwerk : Uitgeverij Edu Actief b.v. : Inez van Hattum en Ingrid Koops : Tekst in Beeld : Menno Kooistra

Nadere informatie

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES Inhoud In de introductieles gaat u met de leerlingen aan de slag met het thema duurzaam en eerlijk eten. Samen met de leerlingen bekijkt u drie filmpjes die uitleggen

Nadere informatie

Lodewijk het lieve beestje

Lodewijk het lieve beestje Lodewijk het lieve beestje Uitgeverij, training en diensten Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Vormgeving: Force digitale producties Illustraties:

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

handel en verkoop thema kassa

handel en verkoop thema kassa 4662_HV_WB_4_kassa_b 13-05-2005 11:03 Pagina 1 handel en verkoop thema kassa Basisberoepsgerichte leerweg 4662_HV_WB_4_kassa_b 13-05-2005 11:03 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs:

Nadere informatie

Allround parketteur. niveau 3. Werkboek 1

Allround parketteur. niveau 3. Werkboek 1 Allround parketteur niveau 3 Werkboek 1 Colofon Allround parketteur niveau 3 werkboek 1 ISBN: 978 90 3720 119 2 NUR: 174 Trefwoord: Werkboek Parket Ontwikkeld in samenwerking met: Stichting Hout & Meubel

Nadere informatie

Portfolio en beoordeling

Portfolio en beoordeling Portfolio en beoordeling Doel Inzicht bieden in de mogelijkheden met een portfolio en de aanpak om hiermee te gaan werken. Soort instrument Achtergrondinformatie en stappenplan. Te gebruiken in de fase

Nadere informatie

Portfolio en beoordeling

Portfolio en beoordeling Portfolio en beoordeling Doel Inzicht bieden in de mogelijkheden met een portfolio en de aanpak om hiermee te gaan werken. Soort instrument Achtergrondinformatie en stappenplan. Te gebruiken in de fase

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland 1. DE OPDRACHT Opdrachtgever De opdrachtgever is Manon Vos-Vlamings, docente Human Technology/Industrieel product ontwerpen aan de Hanzehogeschool in Groningen. Situatie Bekend

Nadere informatie

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren.

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren. Oriëntatie: Het doel van deze lessenserie is: bestaande foto s zoeken met een eigen verhaal erbij. Dan gaan jullie mensen deze fotoserie voorleggen en vragen welk verhaal zij erin zien. Tot slot gaan jullie

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie