Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken"

Transcriptie

1 Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor, zodat onduidelijkheden tijdens de training voorkomen kunnen worden. Introductie & opstellen profielschets 04.5 Persoonsbeschrijving Oefening 03.2 Wat wilt u graag doen? Oefening 03.3 Beroepenscreen De eerste bijeenkomst is het de bedoeling dat de cursisten de gelegenheid krijgen om in 5 korte zinnen een eigen profielomschrijving opstellen waarin zowel positieve eigenschappen als minder goede eigenschappen op de werkvloer naar voren komen. Deze kan dan vergeleken worden als ze aan het einde van die training wederom een profielschets opstellen. Daarbij kan gelet worden op de verbetering van de minder goede eigenschappen. Het opstellen van de profielschets kan uitgevoerd worden aan de hand van oefening 04.5 Persoonsbeschrijving. Als het goed is weet de trainer welke cursist in welke branche geinteresseerd is. Zoniet, dan dit meenemen in de bijeenkomst 1 & 2. De opdracht die de trainer kan geven is dat de cursisten competenties (kennis en vaardigheden) opschrijven die ze al bezitten gebaseerd op het werk waarin ze geinteresseerd zijn. De bedoeling hiervan is, dat de cursisten bewust worden gemaakt van hun eigen kwaliteiten en niet alleen maar wat ze nog moeten ontwikkelen. Niemand kan perfect aansluiten aan alle gevraagde eisen binnen een functieprofiel. De tweede bijeenkomst kunnen deze competenties die ze al bezitten vergeleken worden met de kwalificatiedossiers met alle competenties die ze zouden moeten bezitten voor een bepaalde functie. Op basis daarvan zal het Persoonlijk Ontwikkelingsplan worden opgesteld en een overzicht gemaakt van de acties die ondernomen gaan worden. Het opstellen van het POP hangt af van het opleidingsniveau en taalniveau (allochtonen). Hierin dient op maat gestuurd te worden. Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

2 Bijeenkomst 2 Inzicht krijgen in eigen kwaliteiten Oefening 03.2 Wat wilt u graag doen? Oefening 03.3 Beroepenscreen Portfolio Leer- en werkervaring (blz. 7 & 8) Link burgerschapscompetenties: enkns,% pdf Deze bijeenkomst gaat ook over de competenties. Om reeds ontwikkelde competenties en nog te ontwikkelen competenties. In eerste instantie gaat het om Burgerschapcompetenties. Deze zijn te achterhalen op bovenstaande link. Hier staan de eindtermen van goed burgerschap vernoemd. In eerste instantie worden de oefeningen die als huiswerk zijn meegegeven besproken en onduidelijkheden weggenomen en vragen beantwoord. Eventueel de tijd nemen om sommigen hun oefening af te laten maken of extra begeleiding te geven. Als een ieder gereed is met de oefening geeft de trainer aan dat ze voor een ieder voor zich moeten bedenken wat ze graag willen over 2 jaar vanaf dit moment. Dit moeten ze kunnen onderbouwen en voor zichzelf bedenken welke stappen daarvoor nodig zijn. Later ga je verder in op de competenties die van belang zijn voor de specifieke branche waarin ze willen gaan werken. Per branche 1 functie met competenties. De cursisten moeten voor zichzelf bepalen welke competenties ze al bezitten en welke niet. De competenties staan algemeen vermeld in het portfolio. Voor een toelichting kunnen ze bij de trainer terecht. Wat wel belangrijk is dat samen met de cursisten bepaald wordt welke competenties ze nog moeten ontwikkelen en op basis daarvan gaan ze met hun persoonlijk ontwikkelplan aan de slag. Dit kan meegeven worden als huiswerk (tijdtechnisch), maar kan ook al tijdens de bijeenkomst ingezet worden. Dan kunnen ze nog met elkaar overleggen en vragen stellen aan de trainer. Als huiswerk voor de derde bijeenkomst moeten de cursisten een overzicht maken van hun leerervaringen (opleidingen/cursussen/trainingen) en hun werkervaringen. De opgestelde competenties zijn dan weer van belang. Ze kunnen ze wel opschrijven, maar waaruit blijkt dat dan. Dit kunnen leerervaringen (p. 7) of werkervaringen (p.8) zijn zowel in het buitenland als in Nederland.

3 Bijeenkomst 3 Bewustwording rol in groep met samenwerken Oefening 02.1 Samenwerken (2x) n.v.t. Het Huiswerk (of in de bijeenkomst zelf) meegegeven vanuit de tweede bijeenkomst was dat de cursisten hun leer- en werkervaringen moesten beschrijven. Hierna kan een discussie volgen welke bewijsmaterialen van belang zijn om op te nemen in de portfolio. Het verzamelen van bewijsmateriaal kan je als huiswerk opgeven. Deze bijeenkomst staat in het kader van de burgerschapcompetenties. Deze burgerschap-competenties zijn onder andere: Actief luisteren Kritiek geven/ontvangen en reageren op Gevoelens uiten/ eigen mening verwoorden Weigeren/grenzen stellen Behulpzaam/ sociaal Betrokken Nemen van verantwoordelijkheid voor kwaliteit van de samenleving Oog voor wat mensen bindt Communiceren Ze moeten dan kennis maken met begrippen als: Democratie Grond- en mensenrechten Duurzame ontwikkeling Conflicthantering Sociale verantwoordelijkheid Gelijkwaardigheid Omgaan met maatschappelijke diversiteit NB: deze begrippen zijn te gecompliceerd voor de doelgroep. Is ook meer bedoeld voor de trainer. Het is de bedoeling dat zonder voorbereiding de cursisten de oefening met de luchtballon uitvoeren. De trainer treedt als observator op en noteert opvallende zaken. Vervolgens wordt deze oefening gezamenlijk geëvalueerd. Waarschijnlijk komen ze er niet uit de eerste keer. De cursisten worden ook geprikkeld om kritisch naar elkaar te kijken en elkaar feedback te geven. Het gaat hier om samenwerking waarbij bepaald competenties van belang zijn om een goede samenwerking te realiseren. Deze worden benoemd door iedereen en de oefening wordt nogmaals uitgevoerd. De trainer bekijkt of verandering heeft opgetreden ten opzichte van de eerste keer. Aan de cursisten wordt gevraagd waarin zij verschillen hebben ervaren. De tweede keer wordt de oefening uitgevoerd in een andere groepssamenstelling.

4 Bijeenkomst 4 Inzicht reeds ontwikkelde competenties en nog te ontwikkelen competenties Competentiespel Deel I 2/3 vacatures meenemen of een krant Deze bijeenkomst staat in het teken van competenties. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het competentiespel. De kaartjes zijn 8 keer gekopieerd en de overige kaartjes ook. Voor elke nieuwe groep moeten er nieuwe kopieën gemaakt worden van de twee borden, zodat cursisten hier hun naam op kunnen zetten. Aangezien het niveau van de groep kan verschillen, kan het zo zijn dat voor het competentiespel 1,5 bijeenkomst gereserveerd moet worden. Het is van belang dat het spel goed gevolgd wordt, omdat het als basis geldt voor het ontwikkelplan waarmee ze de stage ingaan of verder werken op de Kemphaan. Mocht het niveau van de kandidaten qua lezen en schrijven erg laag zijn (analfabeet), dan zullen de werkafspraken gemaakt worden op basis van het competentiespel en zal de mogelijkheid tot het zelf maken van een ontwikkelplan te komen vervallen. De handleiding (kopie) van het competentiespel is terug te vinden in de map Portfolio Training. De trainerscoördinator heeft het competentiespel in beheer. Competentiespel : Aan de hand van het originele bord kort toegelicht wat de bedoeling is. Daarna alles echt stap voor stap behandeld. Per kleur de betekenis (achterin handleiding) van de verschillende woorden uitgelegd. Deze woordjes dienen echt aangepast te worden aan het niveau van de cursisten. Het originele competentiespel is minimaal MBO-niveau en hoger. Voor een aangepaste versie contact opnemen met de trainerscoördinator. Tegelijkertijd met de uitleg kunnen de cursisten beslissen of de competentie op hen van toepassing is of niet. Deze dient bij de juiste kleur op het overzichtsbord te worden geplaatst. Als een competentie niet van toepassing is op de persoon, dan dient deze op een stapeltje aan de kant te worden gelegd. Uiteindelijk heeft een cursist 10 of meer competenties op zijn of haar bord liggen. Het is de bedoeling dat hier maximaal 10 liggen. De overige waar ze in tweede instantie niet voor kiezen komen ook apart op een stapeltje te liggen. De volgende stap is dat iemand anders (degene die ernaast zit) één competentie (of 2) uit het tweede stapeltje haalt (tweede instantie) om deze als cadeau op het bord van de desbetreffende persoon te leggen. Dit is dus een interpretatie van iemand anders naar die ene cursist toe. Vervolgens pakt de cursist nog zelf (1 of 2) een competentie uit het stapeltje die gelijk niet van toepassing is, maar die degene wel wil ontwikkelen, eruit en legt die bij zijn verlanglijstje neer. De laatste opdracht is dat ze 1 van de 10 competenties moeten benoemen als DIE competenties die ze in eigen ogen het beste bezitten. Hier zijn de passieclipjes voor.

5 De cursisten moeten hun naam links bovenaan het gekopieerde overzichtsbord zetten en de competentie erbij die zij het beste bezitten. Aan de andere kant noteren ze de nummers van de overige 9 competenties. Bij het plaatje cadeautje en het plaatje verlanglijstje worden de nummers vermeld van de competenties die ze gekregen hebben van een andere persoon en die ze graag nog willen ontwikkelen. Voor een volgende keer moeten ze 2/3 vacatures (of een krant) meenemen om op basis hiervan het profielbord te maken. Met deze basis kunnen zij hun ontwikkelplan opstellen, dit in combinatie met het beoordelingsformulier bij de praktijkbegeleider kunnen ze competenties laten aftekenen

6 Bijeenkomst 5 Zelfbeoordeling geschiktheid functie Competentiespel deel II N.v.t. Op basis van een vacature is het profielenbord ingevuld. De meesten hadden geen krant of vacature mee. Een aantal hadden meerdere kranten mee. De groep wordt in eerste instantie aan het werk gezet door ze de competenties op te laten zoeken die ze de vorige keer genoteerd hebben op hun werkblad (stukje herhaling om erin te komen). Op basis van een vacature zijn de competenties onderverdeeld in voorwaarde, meerwaarde en!. Daarnaast konden zij tevens aangeven welke competenties ze nog graag zouden willen ontwikkelen. Het profielenbord met de competenties onder de voorwaarde en het verlangenlijstje wordt onder andere verwerkt in werkafspraken die ingezet worden op de werkvloer. Dit dient gecommuniceerd te worden met de praktijkbegeleider en hij vult vooraf en na verloop van tijd de beoordelingsformulieren in. De competenties die onder de voorwaarde voor de functie onderverdeeld zijn worden besproken en eventuele activiteiten op de werkvloer voor bedacht om deze te verbeteren. Dit gebeurt hetzelfde met de competentie die op hun verlanglijstje staan.

7 Bijeenkomst 6 Test rol in team en assertiviteit. Afsluiting training. Test Teamrollen van Belbin Assertiviteitstest Link testen: onlijk%20management/assertiviteittest/assertiviteitstest.htm Als afsluiting twee testen en daarvan de uitkomsten bespreken. De eerste test (Belbin) is voor HBO en hoger. De assertiviteitstest is voor alle niveaus geschikt. De uitkomsten van de testen kunnen eventueel ook opgenomen worden in de werkafspraken. Toelichting beoordelingsformulier Dit beoordelingsformulierformulier is per functie opgesteld wat betreft de competenties vanuit de verschillende beroepen. Op basis van dit formulier en de uitkomsten van het competentiespel kunnen werkafspraken gemaakt worden wat betreft datgene waarmee de cursist in de praktijk mee aan de slag moet. Op het beoordelingsformulier worden deze werkafspraken geformuleerd en eventueel een toelichting gegeven eronder. In overleg met de praktijkbegeleider wordt beoordeeld of een competentie voldoende ontwikkeld is. Na het beoordelen van de praktijkopdrachten kan een algehele totale beoordeling gegeven worden gebaseerd op de toegekende scores. Op basis hiervan wordt beoordeeld of een cursist een bepaalde competentie in voldoende mate beheerst. Beheerst een cursist een competenties dan wordt deze afgetekend door de trainer. De cursist heeft de mogelijkheid om deze werkwijze te evalueren en feedback te geven hierop.

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Sessie 15 Reflectie toepassen in praktijk: evalueren op cursus en stage boekjes

Sessie 15 Reflectie toepassen in praktijk: evalueren op cursus en stage boekjes Sessie 15 Reflectie toepassen in praktijk: evalueren op cursus en stage boekjes 1. Evalueren van cursisten We hebben het hier niet over de klassieke evaluatie van de cursus aan de hand van allerlei methodiekjes.

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17 224 Observeren en volgen Bernadette (8 jaar) en haar broertje Koos (5 jaar) komen samen binnen. Bernadette kijkt dadelijk waar haar vriendinnen zitten. Er zit een groepje meisjes bij elkaar aan tafel.

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie