Colofon. Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: Fax: Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009"

Transcriptie

1

2 Colofon Titel: Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: Fax: Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. ¾

3 INHOUD Inleiding 4 1 Plaats van het blok in de opleiding 4 2 De blokdoelstellingen 4 3 Jouw leerproces PGO-map, portfolio en website POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) Assessment Beoordeling van jouw leerproces Hoe pak jij dit leerproces aan? Te toetsen taken en beoordeling 5 4 Thema: Brein in de media? T1 Hoe pakken we dit aan? T2 Tot je erbij neervalt T3 RSI T4 Meisjes houden van roze en bejaarden van bruin T5 Even opfrissen T6 Terugkijken en vooruitzien A1 Het nieuwe seizoen A2 Idee en sfeer A3 Animeer mij A4 De literaire schrijfkring A5 Op stap voor inspiratie A6 Kleiblij B1 Inhoud en flow B2 Whham! Beng! Flash! B3 Skills and drills B4 Bob de bouwer 22 5 De werkwijze van PGO De taken en de sprongen 6 Deelname aan het blok, toetsing en beoordeling 6.1 Deelname aan het blok Beoordeling blokboek Overgangsnormen Herstellen Stoppen met de opleiding Rapportagecijfers 27 Bijlagen Bijlage 1. Inhoud PGO-map Bijlage 2. begrippenlijst Bijlage 3. POP-formulier Bijlage 4. Assessment-formulier ¾

4 INLEIDING In blokboek 1 hebben jullie kennisgemaakt met de branche waarin je straks werkzaam zult zijn. Je hebt veel geleerd, gedaan en geoefend en hebt een basis gelegd om je verder te verdiepen in het vak. In blokboek 1 zijn jullie on-line gegaan. In dit blokboek gaan we een zogenaamde off-line productie maken: een cd-rom. Daarbij komt zowel de ontwerpfase als de technische realisatie aan bod. Bewegend beeld komt aan bod in de vorm van een (klei)animatie en een flashanimatie. Je leert wat daar allemaal bij komt kijken en vooral hoe tijdrovend die processen zijn. Tenslotte is nog aandacht voor RSI en de problemen die ziekte met zich meebrengen voor de werkvloer. 1. Plaats van het blok in de opleiding Blok 1.1 Blok 1.2 Blok 1.3 Blok 1.4 multimedia.com Brein in de media? See, Buy, wait Een wijk, een school, een afscheidsfeest 2 De blokdoelstellingen In dit blokboek komen de volgende vaardigheden aan de orde: Onderzoeken, inventariseren/analyseren/evalueren, oriënteren, advies uitbrengen, voorzitten en notuleren, spreken en luisteren, Plannen, Beroepsattitude. De vaardigheden voorzitten en notuleren, spreken en luisteren, plannen en beroepsattitude worden beoordeeld door de tutor d.m.v. de checklist. Deze checklist wordt eerst door jou ingevuld om voor jezelf erachter te komen hoever je bent met je vaardigheden. Zo leer je jezelf in te schatten. Het kan ook zijn dat je je medeleerlingen gaat beoordelen, maar dat gebeurt dan altijd in overleg met je tutor en je tutorgroep. Uiteindelijk zal de tutor je beoordelen. 3 Jouw leerproces Het leerproces is gericht op verschillende aspecten. Hierin maken we onderscheid, maar ze horen tegelijk bij elkaar. De aspecten zijn: a. beroepsvaardigheden b. werk- en beroepshouding c. leren- leervaardigheden Deze aspecten worden ook verschillend in beeld gebracht en beoordeeld. We gebruiken daarvoor een PGO-map/portfolio, het POP, het assessment en het beoordelingsgesprek (zie bijlage). 3.1 PGO-map, portfolio en website Je werkt ook in dit met een PGO-map, dit is jouw persoonlijk document. Hierin stop je verschillende onderdelen (zie bijlage 1). Dit blokboek wordt deze PGO-map een portfolio, waarin je producten ver zamelt die een bewijs vormen voor jouw leerproces. Als aanvulling op je PGO-map, later je portfolio, presenteer je de taken van je blokboek op een persoonlijke website. 4

5 3.2 POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) Hierin leg je je leerdoelen vanuit de verschillende aspecten vast die jouw speciale aandacht vragen. De casus van de taak kan hieraan sturing geven en ook de opmerkingen van je medestudenten en je tutor kunnen tot leerdoelen leiden. 3.3 Assessment De assessmentformulieren geven de leerdoelen aan over leren-leren en over je werk- en beroepshouding. (zie bijlage en zie ook de laatste taak in BB 1.2). Bij deze leervaardigheden krijg je ondersteuning van je vakdocenten en je tutor en na een aantal blokboeken gaan we ervan uit dat je e.e.a. zelf kunt. Je kijkt gedurende het blokboek regelmatig naar het assessmentformulier en je vult in hoe je denkt dat je functioneert. Dit bespreek je met je tutor, die ook de formulieren invult Beoordeling van jouw leerproces Na elke taak evalueert de tutor je leerproces en bespreekt hoe de taak is verlopen. Na afloop van de periode is er een gesprek met je tutor waarin hij met jou evalueert hoe je hebt gewerkt en hoe het leerproces wordt voortgezet in een volgend blokboek. Aan de hand van het POP formulier, het assessmentformulier de PGO-map/ portfolio beoordeelt de tutor of je voldoende hebt gewerkt aan je leerdoelen, je leervaardigheden en je werkhouding. De assessmentformulieren moeten voldoende zijn ingevuld. Het item houden aan afspraken dient voor 100% voldoende te zijn. Uiteindelijk geeft je tutor jou een beoordeling met een voldoende of onvoldoende voor het leerproces Hoe pak jij dit leerproces aan? Alle taken zullen begeleid worden op product- en procesniveau. In taak T6 wordt je gevraagd om je leerproces van deze periode uitgebreid te evalueren en later te verwerken in een verslag. Ook zul je in dat verslag verwerken welke met leerdoelen je je de volgende periode gaat bezighouden. 3.4 Te toetsen taken en beoordeling In dit blokboek vind je bij elke taak hoe de taak beoordeeld wordt. Er zijn taken die becijferd worden. In dit blokboek worden de taken 1.2.A2 en 1.2.B4 individueel becijferd, en taak 1.2.A6 krijgt een cijfer per groep. Om meer te weten te komen over het behalen van taken, processen, blokboeken, hoe je overgang geregeld is, vind je in officiële documenten als de OER (Onderwijs Examenreglement)* van de Eindhovense School (in de mediatheek). Ook achter in dit blokboek vind je hier een uittreksel van. Je kunt daar echter geen rechten aan ontlenen. * betekenis vind je in de begrippenlijst (zie bijlage) 5

6 4 Thema Brein in de media? - De eerste klant Voor je ligt het tweede blokboek van de opleiding Multimedia Vormgever. Dit blokboek neemt je verder mee in de wondere wereld van de multimedia. Het beheersen van de leerstof uit blokboek MV1.1 vormt een basisvoorwaarde om dit blokboek te kunnen doorlopen. In dit blokboek duiken jullie in de rol van starters in de multimedia branche. Starters die samenwerken onder de naam Mediabrains. Na een succesvolle samenwerking met Fraukje Dijk (Lost Boys; BB1), en het plaatsen van jullie werk op internet, zijn jullie klaar voor het echte werk. De eerste klant dient zich aan. Zijn naam is Björn Kuypers en hij is werkzaam als pr-medewerker bij het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven (CKE). Hij brengt een bezoekje aan Mediabrains en vertelt wie hij is en wat hij van jullie wil: Als eerste zal ik jullie iets vertellen over het CKE. Het CKE verzorgt cursussen en organiseert workshops op het gebied van musiceren, zingen, dansen, toneelspelen, schrijven, schilderen, beeldhouwen, fotograferen, elektronisch ontwerpen en nog veel meer. Iedereen die creatief aan de slag wil, kan prima terecht bij CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven). Iedereen! Onze cursussen zijn geschikt voor beginners en gevorderden, kinderen en jongeren, volwassenen en senioren. Het CKE is een stichting die door de Gemeente Eindhoven van harte wordt gesubsidieerd. Graag zelfs, want CKE maakt kunst voor iedereen leuk en toegankelijk en brengt kunst dichterbij. Letterlijk en figuurlijk, want voor kinderen worden er zelfs activiteiten in de wijk georganiseerd, vlak bij huis. Ieder jaar volgen meer dan mensen uit Eindhoven en omgeving een programma. Verder zien ruim leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs een voorstelling van het CKE of doen zelf mee aan een workshop of project. Met enorm veel plezier! Omdat wij creativiteit hoog in het vaandel voeren, willen wij graag samenwerken met enthousiaste jonge vormgevers. Van Fraukje, die ik bij een pr-meeting toevallig tegenkwam, heb ik gehoord dat in het Zuiden van het land een geweldig potentieel aan multimedia vormgevers zit. Ik ben het internet af gaan surfen, heb een aantal van jullie online-presentaties bekeken en ben zo bij jullie terecht gekomen. Wat wil ik van jullie? Met koninginnedag presenteert het CKE zich op de groots opgezette uitmarkt in Eindhoven. In het verleden deelden we foldermateriaal uit, maar zeg nou zelf dat is een beetje uit de tijd. Deze keer willen we een duizendtal cd-roms uitdelen. Mooi vormgegeven, met beweging, filmpjes en muziek en natuurlijk uitgebreide informatie over ons cursusaanbod voor volwassenen. Om een lang verhaal kort te maken, binnenkort ontvangen jullie mijn briefing en alle informatie die we op de cd willen hebben. Over een weekje of drie bespreken we de voortgang. Ik ben benieuwd, laat je media-brain maar eens knallen! 6

7 Taak 1.2.T1 - hoe pakken we dit aan? Toepassingstaak Casus Tjonge, dat wordt een flinke klus, zo n cd-rom productie. De vorige opdracht ligt nog vers in het geheugen en vooral ook die nachten die eraan gewerkt zijn. Daar ging veel meer tijd inzitten dan gedacht was. We zullen het deze keer beter moeten plannen, zodat we niet in de problemen komen. Jij hebt mooi praten, maar hoe kun je nou een planning maken als je nog niet goed weet hoeveel uren je nodig hebt voor een opdracht? Tja, daar zit wat in. Misschien moeten we eerst maar eens goed bijhouden hoeveel uur je echt bezig bent met deze productie, dan kunnen we dat bij een volgende opdracht gebruiken. Goed idee, maar hoe hou je dat bij? En op welke manier kun je dat dan een volgende keer gebruiken voor je planning? Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs Microsoft Excel Bronnen/media Reader nieuwe media: blok 1 Reader introductie Multimedia hoofdstuk 2 (par ) Boek projectmatig werken, hoofdstuk 1 en 2 Boek Webdesign, van concept tot realisatie Product Urenregistratie met alle taken die verbonden zijn aan het maken van de cd-rom productie. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 7

8 Taak 1.2.T2 tot je erbij neervalt Discussietaak Casus En dan, drie dagen vóór de uiteindelijke deadline gebeurt het onvermijdelijke. Links en rechts om je heen beginnen je mede studenten af te haken. Verzwakt door de lange nachten achter de computer kunnen ze geen weerstand meer bieden aan het heersende slaapvirus. Tenminste dat zeiden ze, toen ze je opbelden met de mededeling dat ze te ziek waren om ook nog maar iets te doen en er alle vertrouwen in hadden dat je de klus wel alleen zou klaren. Zelf ben je er ook niet echt goed aan toe, maar iemand zal het werk toch moeten doen. Met de hete adem van Björn in je nek sleep je je naar de drogisterij voor een flinke doos paracetamolletjes. Net voor je op de fiets stapt om weer naar huis te gaan, zie je in de stadsbus die voorbij rijdt iemand zitten die wel heel veel lijkt op een van je zieke medestudenten. Ziek is ziek denk je bij jezelf, ik heb het vast niet goed gezien. Werkwijze Zevensprong Tutorgroep Discussie over ziek worden en welke impact dat heeft op anderen. Bronnen/media Geen, eventueel actueel artikel uit dagblad of vakblad. Product De notulen van deze taak waarin de conclusies van de discussie worden uitgewerkt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 8

9 Taak 1.2.T3 - RSI Studietaak Casus Het schrijven van een concept? Geen probleem: dat doe je met een tekstverwerker achter de computer. Het bewerken van je afbeeldingen? Geen probleem: met Photoshop achter de computer. Het zoeken van informatie? Lang leve Internet en de computer. Daarna de productie werkend krijgen? Lekker werken met Flash achter de computer. Als alles eindelijk af is, kun je lekker gaan ontspannen. Dat gaat natuurlijk het beste als je lekker onderuitgezakt een computerspelletje doet. Je surft nog een beetje op Internet en je leest dat 1 miljoen mensen RSI-klachten hebben. Hmm Werkwijze Viersprong Halve tutorgroep Ondersteunend onderwijs Arbeidsorganisatie en gezondheid RSI Sport Product Verslag over de risico s van belastingen in beroepssituaties en de wijze waarop jij zelf het risico op RSI zo minimaal mogelijk kunt maken. Dit verslag wordt in je eigen portfolio opgenomen tezamen met links waar duidelijke achtergrondinformatie te vinden is. Daarnaast zul je tijdens de lessen een aantal keuzes in sport maken om de kans op RSI zo klein mogelijk te maken. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 9

10 Taak 1.2.T4 - Meisjes houden van roze en bejaarden van bruin Discussietaak Casus Waarom zou je een doelgroep onderzoek moeten doen? Zonde van de tijd. Je weet toch ook zo wel dat meisjes van roze houden, bejaarden van bruin, iedereen onder de 10 een K3-fan is en iedere volwassen Hollander het liefst in oranje loopt? Ook is het erg voor de hand liggend dat die CKE-cursisten van onbespoten groenten en alpino petjes houden, logisch toch?!? Een multimediaproductie kost je opdrachtgever handenvol geld. Wanneer je als multimedia vormgever een dure campagne baseert op de hierboven beschreven manier van doelgroeponderzoek, moet je maar eens goed nadenken over het steeds meer toegepaste concept van No Cure No Pay. Werkwijze Zevensprong Hele tutorgroep Bronnen/media kleur.pagina.nl/ Product De notulen van deze taak waarin de conclusies van de discussie worden uitgewerkt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 10

11 Taak 1.2.T5 even opfrissen Toepassingstaak Casus Björn heeft vooraf je online presentatie bekeken. Wat hij daar zag beviel hem zo goed dat hij contact met je heeft opgenomen. Maar in de tussentijd heb je een heleboel gedaan, veel geleerd en mooier werk gemaakt. Het is dus de hoogste tijd om je website eens op te frissen. Het oude (blokboek)werk in het archief te zetten en het nieuwe in de etalage te plaatsen. Werkwijze Viersprong Individueel Gedurende het hele blok werk je zelfstandig aan deze taak. Bronnen/media Webdesign index 1-4 Killer websites Productpresentaties en showcases op internet Product Update van je website (digitale portfolio), waarin alle taken en gemaakte producten uit dit blokboek online worden gepresenteerd en toegelicht Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 11

12 Taak 1.2.T6 Terugkijken en vooruitzien Toepassingstaak Casus Yes! Alweer de laatste taak van dit blok. Wat gaat de tijd eigenlijk toch snel. Nog maar net de laatste producten ingeleverd, de laatste leerdoelen geformuleerd en nu moeten we al weer evalueren. Ik heb wel al een beetje kijk gekregen op de dingen waar ik goed in ben en waar mijn zwakke punten liggen. Werkwijze Viersprong Tutorgroep/individueel Schrijf een evaluatieverslag over het leerproces dat je het afgelopen blok hebt doorgemaakt. Besteed aandacht aan de leerdoelen die je zelf in dit blok hebt geformuleerd en aan de leerdoelen zoals vermeld in je assessment-formulier. Verwerk ook je persoonlijk ontwikkelingsplan en controleer nog eens de juiste ordening in je PGO-map. Let op: je map is een bewijs van wat je geleerd hebt. Daarna formuleer je leerdoelen voor de komende periode en maak je een sterkte-zwakte analyse van jezelf. Criteria: zie assessmentformulieren, POP-formulier Ondersteunend onderwijs Omgaan met kritiek Geven en ontvangen van feedback Formuleren van leerdoelen Evalueren en reflecteren Sterkte/zwakte analyse Bronnen/media Persoonlijke kwaliteit Zo gezegd, zo geschreven Boek MCK Blokboek 1.1 Formulieren: assessment, POP Lesbrief s/z-analyse Product Schriftelijke voorbereiding Gesprek in de tutorgroep en met je tutor persoonlijk Verslag van dit gesprek in het logboek Leerdoelen voor de komende periode Sterkte /zwakte-analyse Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 12

13 TAAK 1.2.A1 - Het nieuwe seizoen Probleemtaak Casus Zoals jullie van Björn hebben gehoord presenteert het CKE zich op de uitmarkt in Eindhoven aan belangstellenden. Voor dit jaar staat al vast hoe ze zich presenteren, namelijk met een standje en de cd-rom. Maar de vraag is of dit voor het CKE wel de beste, meest pakkende manier is om potentiële cursisten binnen te halen. Misschien kunnen jullie voor volgend jaar een beter voorstel doen. Jullie als Mediabrains brainstormen over wie nou eigenlijk de CKE-doelgroep is, wat de meest geschikte media zijn om die doelgroep te bereiken, en op welke verrassende manieren je je kunt presenteren. Laatst heb ik zoiets in een vakblad gelezen! Ach, hoe heette dat toch? Een soort verslag, iets met champagne, ofzo. Ik zoek dat nog even op, en dan kijk ik meteen wat we daar dan allemaal in moet zetten. Het lijkt me wel professioneel als we dat dan zo aan Björn kunnen geven. Werkwijze Negensprong Tweetallen Ondersteunend onderwijs Vorm en functie van media Reclamecampagne Bronnen/media Nieuwe media, blok 1 Reader Introductie Multimedia, hoofdstuk 1 Product Product en specificaties worden door de groep bepaald a.h.v. de negensprong. De tutorgroep bepaalt in overleg met de vakdocent hoe de verkregen informatie wordt gepresenteerd. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 13

14 Taak 1.2.A2 - idee en sfeer Toepassingstaak Casus Ok, het moet dus een productie voor volwassenen worden, die zich interesseren voor kunst en cultuur. Maar is dan ook meteen duidelijk welke sfeer de productie moet uitstralen? En wat is nou eigenlijk precies het doel van die cd-rom? Het wordt tijd om dat eens allemaal uit te zoeken, maar hoe? Er wordt gebrainstormd over de sfeer van de productie. Iemand roept: Hoezo, sfeer? Dat stadium kunnen we toch gemakkelijk overslaan, gelijk door naar de interface zou ik zeggen! Zo n ding zet je in een uurtje in elkaar. Een kwartiertje surfen en je hebt honderd knoppen, banners, navigatiebalken en achtergrondjes. Alles importeren in Photoshop, een beetje creatief knippen en plakken, hier en daar een dropshadow en klaar is Kees! Voor Kees een prima keuze, maar voor jou? Geen denken aan! Voordat je een goede interface hebt ontworpen, zul je eerst een aantal andere stappen hebben moeten doorlopen. Werkwijze Viersprong Individueel Je krijgt een concept aangeleverd waarin het doel en de doelgroep duidelijk worden omschreven. Naar aanleiding van dat concept ga je een moodboard maken. Ondersteunend onderwijs Visualiseren en moodboards Kleurenleer Bronnen/media Reader introductie multimedia par. 3.2 Reader multimedia vormgeven Boeken Interface Design Product Een moodboard waarop beeld, typografie en kleur tot een sfeervol geheel worden samengebracht en dat dient als basis voor je interface ontwerp. De exacte productspecificaties voor deze becijferde taak worden bij het opstarten van de taak verstrekt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld met een individueel cijfer. De stof kan terug komen in de casustoets. 14

15 Taak 1.2.A3 - ANIMEER MIJ Toepassingstaak Casus Björn is blij dat jullie de cd-rom gaan maken. Maar hij heeft weer iets bedacht: de productie moet voorzien worden van een mooie typografische intro-animatie met geluid! Het is zaak jullie kennis over typografie iets meer uit te diepen. Björn weet te vertellen dat geluid heel bepalend is voor de sfeer. Hij laat een paar geluidsbestanden horen, maar die zijn nog niet helemaal in orde. Er zal nog heel wat aan geknipt en geplakt moeten worden. En hoe krijg je dat bestand dan in die animatie? Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs 2D Animatie Geluid Typografie Bronnen/media Moving type Snel op weg in Flash Lesbrieven Flash Lesbrieven typografie Product En typografische animatie met geluid, die als intro gebruikt wordt in de cd-rom productie Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 15

16 Taak 1.2.A4 'DE LITERAIRE SCHRIJFKRING' Toepassingstaak Casus Een collega van Björn die bij het CKE de cursus 'de Literaire schrijfkring' verzorgt heeft de hulp van Björn ingeroepen. Die collega heeft namelijk een lesboekje nodig over Typografie dat hij kan gebruiken tijdens zijn lessen. Björn heeft voorgesteld om dat boekje door jullie te laten maken omdat jullie heel goed op de hoogte zijn van typografie aspecten van letters, teksten, beelden en andere elementen. Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs Typografie Indesign software training Product Boekje over de typografie aspecten van letters, teksten, beelden en andere elementen, dat op een grafisch verantwoorde wijze is uitgevoerd en afgewerkt. De exacte productspecificaties voor deze taak worden tijdens de Indesign lessen verstrekt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 16

17 Taak 1.2.A5 op stap voor inspiratie Studie-/toepassingstaak Casus Jullie zijn al weken druk aan het werk en zo langzamerhand begint iedereen echt overwerkt te raken. Zo hebben al een aantal mensen zich ziek gemeld. Mediabrains is een heel creatief en gezellig bedrijf en jullie beseffen goed dat creatieve geesten soms ook wat inspiratie nodig hebben. Daarom bedenken jullie een superplan. Jullie gaan met z n allen naar de creatieve, bruisende, levendige en kleurrijke wereldstad Londen! Om elkaar inzicht te geven in wat jullie allemaal meemaken, wordt besloten dat jullie er een promotiefilmpje over gaan maken. Laten we dat met een videoclip doen! roept één van jullie enthousiast en de rest gaat er vrolijk in mee: Ja, leuk, de Big Ben met zo n lekker engels deuntje erbij En dan voegen we later zo n Engelstalige commentaarstem toe: Ladies and gentlemen, if you look left, you won t see a thing on your right! Er wordt nog lang nagepraat over dit idee, maar er zal ook flink wat voorbereiding voor nodig zijn. Wat ga je precies filmen, en waar? En vergeet natuurlijk niet om ook je Engelse lees- en spreekvaardigheid op te poetsen om uit de voeten te kunnen in Londen! Werkwijze Viersprong Halve tutorgroep Ondersteunend onderwijs Engels Bronnen/media Reisgidsen over Londen A business grammar Product Voorbereiding op de video-opnamen, in de vorm van een werkstuk (in het Engels). Ruwe video-opnamen, gemaakt tijdens de excursie. Oefeningen die tijdens de les worden gemaakt om je Engelse leesvaardigheid te oefenen. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 17

18 Taak 1.2.A6 Kleiblij Toepassingstaak Casus Om jullie te bedanken voor alle tijd die jullie in de cd-rom stoppen, nodigt Björn jullie uit om bij het CKE de workshop klei- animatie te volgen. Hij heeft zoveel vertrouwen in jullie dat de animatie opgenomen mag worden in de cd-rom! Leuk zeg, de ideeën borrelen al omhoog. Maar hoe lang moet het filmpje eigenlijk worden, hoe breng je het goed in beeld, enne... Dat moet goed voorbereid worden, dus. Om ergens te beginnen en om meteen inspiratie op te doen, gaan jullie video s bekijken met animaties. Werkwijze Viersprong Groepjes van 3 De uitvoering van de klei-animatie kan gestart worden na goedkeuring van het storyboard Ondersteunend onderwijs Animaties kijken (research) Kleianimaties maken en digitaliseren Bronnen/media Boek Aardman Product Storyboard, concept en inhoud is vrij Een gedigitaliseerde, op cd-rom opgenomen klei-animatie. De exacte productspecificaties voor deze becijferde taak worden bij het opstarten van de taak verstrekt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld met een groepscijfer. Het individuele cijfer kan afwijken op grond van proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 18

19 Taak 1.2.B1 - inhoud en flow Studietaak Casus De cd-rom die jullie straks gaan maken bestaat natuurlijk niet alleen uit een mooi vormgegeven interface. Björn heeft alle inhoud (content) aan jullie gegeven: een stapel A4-tjes vol met tekst, een kleine honderd foto s! Maak daar maar eens een overzichtelijk geheel van. Alleen dan zal de doelgroep voldoende geïnteresseerd raken om zich te laten inschrijven bij het CKE. Natuurlijk baseer je je flowchart op deze content. Om te kijken wat de concurrenten allemaal maken is het misschien interessant om wat cd-roms te bekijken. Zomaar op een late avond achteruit gezakt een cd tje doorklikken zet geen zoden aan de dijk, daar leer je niets van. Aan hand van vaste punten een product analyseren en een beargumenteerde conclusie trekken, dat is dè manier. Als we dat dan kunnen presenteren bij het CKE maken we meteen een goede indruk. Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs Begrip content Structureren, labelen kernwoorden Flowcharts Mondeling presenteren Bronnen/ media Content Boek: Webdesign, van concept tot realisatie Product Presentatie van een analyse van een (commerciële informatieve) cd-rom productie Content vertaald naar uitgewerkte flowchart voor de eigen cd-rom productie Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 19

20 Taak 1.2.B2 - whham! beng! flash! Studietaak Casus Ik weet nu wel hoe je een website in elkaar moet zetten. Maar van een CD-productie maken, heb ik geen verstand. Het zal wel niet in HTML kunnen, hè? Nee, Flash natuurlijk! Alles is tegenwoordig in Flash. Dat programma is geweldig: Illustraties, foto s, animatie, geluid, video Kan allemaal. Kun je trouwens ook gebruiken voor websites Tijd om je te verdiepen in Flash dus. Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs Techniek authoring (Flash) CD-rom vormgeving en interactie Bronnen/media (Online) tutorials Boek Flashdesign Product Oefenopdrachten gemaakt in Flash. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 20

21 Taak 1.2.B3 Skills and drills Studie-/toepassingstaak Casus Een goede interface schud je niet zomaar uit je mouw. Inzicht in het omgaan met lay-outs en toepasbare kennis van typografie zijn voorwaarden. In de kunst bijvoorbeeld wordt veel meer gedaan met compositie en kleur dan je eigenlijk zou denken. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de compositie klopt. Dat kun je baseren op gevoel, maar voor de vlakverdeling geldt ook de stelling meten is weten. En heb je dan eindelijk een goed ontwerp dan volgt het digitaliseren, een vak apart! Daarbij verlangt je werkgever niet alleen een fikse technische kennis, maar ook dat je die kennis snel en doelgericht kunt toepassen. Oefening baart kunst, zullen we maar zeggen. Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs Ontwerp: compositie, layout, typografie Techniek: photoshop Exact: vlakke meetkunde De beginselen van kunstbeschouwing Bronnen/media Nieuwe media, blok 1 Reader Introductie Multimedia, hoofdstuk 1 Boek Webdesign, van concept tot realisatie, hoofdstuk en 7 Lesbrieven vlakke meetkunde Product Een map met daarin werkstukken waarmee je kunt aantonen dat je voldoende kennis hebt van ontwerpen (compositie, lay-out en typografie), elektronische beeldbewerking en vlakke meetkunde. Voldoende visuals van verschillende interfaces om een goed beeld te geven van de productie. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 21

22 Taak 1.2.B4 bob de bouwer Toepassingstaak Casus Björn heeft alweer een aantal weken geleden aan jullie doorgegeven wat hij van jullie verwacht. De briefing is binnen, de informatie is gestructureerd, de interface is gereed, alle materiaal is gedigitaliseerd. Wat rest is het in elkaar zetten, het bouwen dus. Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs Techniek authoring CD-rom vormgeving en interactie Bronnen/media (Online) tutorials Lesbrieven Product Een op cd-rom gebrande interactieve productie voor het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven, waarin de aangeleverde content en de zelf gemaakte deelproducten op een multi-mediale wijze (tekst/ beeld, beweging, geluid en interactie) worden gepresenteerd. De exacte productspecificaties voor deze becijferde taak worden bij het opstarten van de taak verstrekt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld met een individueel cijfer. De stof kan terug komen in de casustoets. 22

23 5 De werkwijze van PGO Je gaat werken aan taken en dat doe je met behulp van de sprongen. De taken begin je altijd met je tutorgroep en je werkt ook zelfstandig met deze groep. Daarnaast kun je met verschillende tutorgroepen in vaardigheidstrainingen en theorie trainingen zitten en zelfs met nog meer tutorgroepen in hoorcolleges. Omdat je elke taak opstart vanuit de tutorgroep, krijg je nog eens de taken met de sprongen. 5.1 De taken en de sprongen Tijdens het werken met dit blokboek ga je verschillende taken uitvoeren. Niet elke taak is hetzelfde. Sommige taken doe je alleen, andere doe je samen, soms doe je een taak in de klas, de andere keer in het onderwijs leercentrum (de mediatheek). Iedere soort taak vereist een bepaalde manier van aanpakken in een aantal stappen of sprongen. Welke sprongen je doet bij welke taken wordt hieronder uitgelegd. Probleemtaak Bij deze taak los je een probleem op, alleen of in een groepje. Belangrijk is dat je eerst goed formuleert wat het probleem is. Je kunt hiervoor de negensprong gebruiken. Stappenplan probleemtaak De negensprong 1. Zijn er woorden of begrippen die je niet begrijpt? Zijn er anderen die wel weten wat een woord of begrip betekent? 2. Wat is er precies aan de hand? 3. Brainstormen: welke oplossingen en verklaringen kun je allemaal bedenken? 4. Orden de oplossingen uit stap Formuleer de leerdoelen. 6. Maak een activiteitenplan: wie gaat wat doen en op welke manier? Hoeveel tijd hebben jullie daarvoor nodig? 7. Voer het activiteitenplan uit. Houd je aan de gemaakte afspraken. 8. Presenteer de informatie. 9. Evalueer je leerproces en het groepsproces. Strategietaak Wat zou je doen als... Je bedenkt een plan van aanpak voor een situatie waar je in de toekomst wel eens mee te maken zou kunnen krijgen. Je gebruikt hierbij de negensprong. 23

Colofon. Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008 2009

Colofon. Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008 2009 Colofon Titel: See, buy, wait Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

mediavormgever- multimedia 2.1 mooi in beeld 2009-2010

mediavormgever- multimedia 2.1 mooi in beeld 2009-2010 mediavormgever- multimedia 2.1 mooi in beeld 2009-2010 colofon Titel: Mooi in beeld Uitgever: de eindhovense school Opmerkingen: studio@de-eindhovenseschool.nl Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2009-2010

Nadere informatie

INHOUD. 5 De werkwijze van PGO 5.1 De taken en de sprongen

INHOUD. 5 De werkwijze van PGO 5.1 De taken en de sprongen Colofon Titel: vormgever@multimedia.com Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

multimediavormgever 2.2 bewegend beeld

multimediavormgever 2.2 bewegend beeld multimediavormgever 2.2 bewegend beeld 2009-2010 colofon Titel: Bewegend beeld Uitgever: de eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Internet: info@de-eindhovenseschool.nl Opmaak: Schoolstudio

Nadere informatie

Een wijk, een school, een afscheidsfeest Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350

Een wijk, een school, een afscheidsfeest Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Colofon Titel: Een wijk, een school, een afscheidsfeest Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008 2009 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01 OPDRACHTKAART MM-02-06-01 De uitvoering Voorkennis: Je hebt multimedia-opdrachten 1 tot en met 5 (MM-02-01 t/m MM-02-05) afgerond. Je kunt met behulp van multimedia-software, zoals bijvoorbeeld Macromedia

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Deel-PTA voor twee vakken

Deel-PTA voor twee vakken Deel-PTA voor twee vakken Let op: dit PTA voor het deelvak audiovisuele vormgeving telt mee bij 2 hoofdvakken: bij het hoofdvak grafimedia en het vak kunstvakken II beeldend. In dit PTA wordt in afzonderlijke

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Spreken en gesprekken

Spreken en gesprekken NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 3 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES Inhoud In de introductieles gaat u met de leerlingen aan de slag met het thema duurzaam en eerlijk eten. Samen met de leerlingen bekijkt u drie filmpjes die uitleggen

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond.

Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-01-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond. Intro: Voordat je een AV productie gaat maken, moet

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Opzet en uitvoering. Inhoudsopgave. 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3. 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4. 3 Stap voor Stap...5. 4 Technische kant...

Opzet en uitvoering. Inhoudsopgave. 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3. 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4. 3 Stap voor Stap...5. 4 Technische kant... Inhoudsopgave 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4 3 Stap voor Stap...5 4 Technische kant....7 5 Werkblad Mijn Digi-tale...9 6 Werkblad Mijn storyboard 10 Digi-Tales Opzet en

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

voorbereiding Maatschappelijke Stage VERANTWOORDELIJKHEID IS EEN DEUGD

voorbereiding Maatschappelijke Stage VERANTWOORDELIJKHEID IS EEN DEUGD voorbereiding Maatschappelijke Stage VERANTWOORDELIJKHEID IS EEN DEUGD OPDRACHTEN: INDIVIDU DUO GROEP KLAS 1. Introductie 3 2. Interview 5 Inhoud 3.Stage voorbereiding 6 4. Reflectie 11 Naam: Klas: Datum:

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Huur een huis

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Huur een huis PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Huur een huis Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Gerda Verhey, Ruud Drupsteen, Caroline van den Kommer, Mary

Nadere informatie

visuele communicatie Auteur: Raoul Postel

visuele communicatie Auteur: Raoul Postel visuele communicatie Auteur: Raoul Postel het idee het concept het doel: een logisch proces naar een verrassend concept / idee het concept / idee vertalen naar vormgeving en medium het idee het concept

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1 GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl Esra Atescelik juni 2009 1 Inhoudsopgave 1. Concept Culture Shock.3 1.1 Definitief concept 4 1.2 Interactief gedeelte van de film..4

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

project: Problemen in de wijk

project: Problemen in de wijk project: Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Una van Maarseveen en ROC Mondriaan

Nadere informatie

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes, J. Crins, R. Heynen, M. Verrij Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

project: Vergaderen met de pedagogische cirkel

project: Vergaderen met de pedagogische cirkel project: Vergaderen met de pedagogische cirkel Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Colofon. Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Media Technologie 2007 2008

Colofon. Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Media Technologie 2007 2008 Colofon Titel: @hour Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Ontwikkelgroep Media Technologie 2007 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

FASE 1: WAT KAN ER BETER?

FASE 1: WAT KAN ER BETER? FASE 1:? Wat? Wie? Wanneer? Hoe lang? In de eerste maand gaan jullie bekijken wat er beter kan op school! Met het hele team en de begeleider. Dit is de start van het project. Deze fase duurt ongeveer acht

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

Maak een vormgeving (geschikt voor meerdere devices), met een duidelijke huisstijl en visual, die aansluit bij jouw doelgroep, waarbij je rekening

Maak een vormgeving (geschikt voor meerdere devices), met een duidelijke huisstijl en visual, die aansluit bij jouw doelgroep, waarbij je rekening Maak een vormgeving (geschikt voor meerdere devices), met een duidelijke huisstijl en visual, die aansluit bij jouw doelgroep, waarbij je rekening houdt met verschillende behoeftes binnen je doelgroep.

Nadere informatie

Voorwoord. AHA! De Grafisch Vormgever Voor Communicatie en Multimedia Design studenten.

Voorwoord. AHA! De Grafisch Vormgever Voor Communicatie en Multimedia Design studenten. Anne H Heijkoop eijkoop Assesment Assesment Anne Anne AnneHeijkoop Heijkoop Assesment Assesment Anne Anne Heijkoop Heijkoop Assesment Assesment DE GRAFISCH VORMGEVER Voorwoord AHA! De Grafisch Vormgever

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Ik betaal!

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Ik betaal! PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Ik betaal! Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Ruud Schinkel, Mieke van Wieringen Ina Berlet (Atlas

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum:

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: O&O-competentietest Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: Ontwikkeld door Expertisecentrum technasium Januari 007 Vormgeving

Nadere informatie

Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV

Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV H4 ~ periode B Toegepaste vormgeving Autonome kunst Inleiding INLEIDING In de eerste periode ben je vooral bezig geweest met het onderzoeken van vormen, materialen

Nadere informatie

Module Oriëntatie op facilitair medewerker

Module Oriëntatie op facilitair medewerker Module Oriëntatie op facilitair medewerker Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk je op de volgende pagina. Te activeren tot: Inloggen op de website www.fd-okay.nl Voor in dit boek

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Studentenhandleiding. Apple

Studentenhandleiding. Apple Studentenhandleiding Apple Albert Chermanne maart 2011 1. Inleiding! 3 2. Opdrachten! 4 2.1 Thema 1 - introductie! 4 2.2 Thema 2 - imago! 4 2.3 Thema 3 - Gadgets! 5 2.4 Thema 4 - ipod revolutie en itunes!

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Pol Van Damme. Leesfiches

Pol Van Damme. Leesfiches Pol Van Damme Deze leesfiches bevatten niet zomaar vraagjes bij boeken. Nee, het gaat om leuk en creatief bezig zijn met boeken, om bevorderen van leesbegrip, maar bovenal: om leesplezier! Het boekenpakket

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

handel en verkoop thema kassa

handel en verkoop thema kassa 4662_HV_WB_4_kassa_b 13-05-2005 11:03 Pagina 1 handel en verkoop thema kassa Basisberoepsgerichte leerweg 4662_HV_WB_4_kassa_b 13-05-2005 11:03 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs:

Nadere informatie

Colofon. Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Media Technologie 2007 2008

Colofon. Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Media Technologie 2007 2008 Colofon Titel: @Exposition Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Ontwikkelgroep Media Technologie 2007 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Groep 8 Les 1. Boeven in beeld Les 1. Boeven in beeld Nationaal Gevangenismuseum Groep 8 120 minuten Samenvatting van de les De les begint met een klassikaal

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Trek een kaartje met: 1. Doel 2. Doelgroep 3. Onderwerp (dit is een globaal onderwerp en moet door jezelf nader worden bepaald)

Trek een kaartje met: 1. Doel 2. Doelgroep 3. Onderwerp (dit is een globaal onderwerp en moet door jezelf nader worden bepaald) Opdracht: Maak een vormgeving (geschikt voor meerdere devices), met een duidelijke huisstijl en visual, die aansluit bij jouw doelgroep, waarbij je rekening houdt met verschillende behoeftes binnen je

Nadere informatie

Presentatie door: Dr. Wim Hilberdink. 1 december 2015

Presentatie door: Dr. Wim Hilberdink. 1 december 2015 Presentatie door: Dr. Wim Hilberdink 1 december 2015 THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP Zwolle atheneum havo mavo 1820 leerlingen 160 docenten 10 jaar Mediawijsheid Relatie tot digitale geletterdheid Opzet en

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam:

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam: Project wiskunde: iteratie en fractalen Naam: Klas: 6EW-6LW-6WW 1 Doelstellingen De leerlingen leren zelfstandig informatie verwerven en verwerken over een opgelegd onderwerp. De leerlingen kunnen de verwerkte

Nadere informatie

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht De Digitale Academie Grafische & Webdesign opleidingen Opleidingsoverzicht Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Door personeel

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

Tijdens dit blok richten wij ons op een van de volgende ontwerpdisciplines: Grafisch Ontwerp Product Ontwerp (ook wel Industrieel Ontwerp)

Tijdens dit blok richten wij ons op een van de volgende ontwerpdisciplines: Grafisch Ontwerp Product Ontwerp (ook wel Industrieel Ontwerp) Inleiding Ontwerpen komt in veel verschillende disciplines terug; bijvoorbeeld in mode, grafisch, product en meubel. Wat ontwerpers in elk vakgebied gemeen hebben is dat zij allemaal een kritische blik

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Een website en applicatie ontwerpen en maken

Een website en applicatie ontwerpen en maken Profielvak Dienstverlening en Producten Een website en applicatie ontwerpen en maken Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit werkboek. Te activeren tot: COLOFON

Nadere informatie

VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID

VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID Maak een mindmap of schema van een tekst ga je dan doen? Naar aanleiding van een titel, ondertitel, plaatjes en of de bron van de tekst ga je eerst individueel (en

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Nog beter leren omgaan met Word

Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Nog beter leren omgaan met Word Nog beter leren omgaan met Word Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Informatiekunde Omgaan met Word College De Heemlanden 2005. Informatiekunde Leerjaar

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland H O&O-Manon Vos-Vlamings (opleiding Human Technology) O&O-KEUZE COLLEGE PROJECT Industrieel product ontwerpen INFORMATIE VOOR DE LEERLINGEN Dit jaar najaar start op t.v. het

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Portfolio. Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek

Portfolio. Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek Portfolio Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek 1 Presentatoren Chris Bouwens Projectleider Jan Luesink verantwoordelijk voor implementatie 2 Visie Leren op zijn Radius 6 stappen begrijp de

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: Augustus 2014 ISBN: 978-94-91998-03-4

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Reclamecampagne. Voor de BUURTSUPER

Reclamecampagne. Voor de BUURTSUPER Reclamecampagne Voor de BUURTSUPER Het ontwikkelen van een Reclamecampagne voor de buurtsuper was een examen opdracht in 2012 en is geheel aangepast bewerkt voor het schoolonderzoek van het Trivium College

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Benodigdheden: A. Inleiding: kringgesprek 15 minuten.

Benodigdheden: A. Inleiding: kringgesprek 15 minuten. Handleiding Groep Les Thema Wat zie je en wat vind je ervan? Weet wat je ziet Welkom bij de eerste les van het Nationaal Media paspoort voor uw groep! De kinderen (en u als leerkracht) worden zich in deze

Nadere informatie

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo WERKVORMEN MAGAZIJN Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo Voorwoord Voor u heeft u Thema boekje 1 Wat is netwerken? Dit themaboekje is een onderdeel van de lessenserie Netwerken.

Nadere informatie

PrOmotie. Sociale Competentie. Ik & de Ander. Werkboek 3

PrOmotie. Sociale Competentie. Ik & de Ander. Werkboek 3 PrOmotie Sociale Competentie Ik & de Ander Werkboek 3 Auteurs Onder redactie van Met dank aan Tekstredactie Vormgeving Illustraties Drukwerk : Aveline Dijkman, Ingrid Koops, Marjo de Jong : Ingrid Koops

Nadere informatie

WORKSHOP 02. Typography is what language looks like Ellen Lupton. Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank

WORKSHOP 02. Typography is what language looks like Ellen Lupton. Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank WORKSHOP 02 Typography is what language looks like Ellen Lupton Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank Programma Les 1: start opdracht vormgeving onderzoeken Les 2: bezoek museum Les 3: inleveren pdf van

Nadere informatie

Oog voor eigenheid. Maatwerk

Oog voor eigenheid. Maatwerk Oog voor eigenheid webdesign.casalinda.nl linda@casalinda.nl tel 023 529 4163 Ben je een kleine zelfstandige, en heb je grote ambities? Dan wil je een professioneel ogende website. En dan geen standaard

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 actief leren WWW.leer-actief.nl Dit is Wybo. Wybo was vroeger een heel gewoon jongetje, maar hij was wel erg lui. En dat...werd zijn redding. Hij had nooit

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP15 het functioneringsgesprek dh15-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Het functioneringsgesprek CP15 Waar gaat het over?

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1 Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759 24 september 2013 Versie 1 Aanleiding en probleemomschrijving: Het project wordt uitgevoerd omdat

Nadere informatie

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren.

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren. Oriëntatie: Het doel van deze lessenserie is: bestaande foto s zoeken met een eigen verhaal erbij. Dan gaan jullie mensen deze fotoserie voorleggen en vragen welk verhaal zij erin zien. Tot slot gaan jullie

Nadere informatie

IT Governance. Studietaak 5

IT Governance. Studietaak 5 IT Governance 5 Open Universiteit faculteit Managementwetenschappen Cursusteam ir. H.B.F. Hofstee, projectleider en auteur Open Universiteit prof. dr. R.J. Kusters, auteur, Open Universiteit Programmaleiding

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

lesmateriaal Taalkrant

lesmateriaal Taalkrant lesmateriaal Taalkrant Toelichting Navolgend vindt u een plan van aanpak en 12 werkbladen voor het maken van de Taalkrant in de klas, behorende bij het project Taalplezier van Stichting Wereldleren. De

Nadere informatie

Research for Design. Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 WC1 introducte

Research for Design. Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 WC1 introducte Research for Design Observeren Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 WC1 introductie It s easy to miss something you re not looking for.. Communication and Multimedia

Nadere informatie