Colofon. Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: Fax: Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009"

Transcriptie

1

2 Colofon Titel: Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: Fax: Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. ¾

3 INHOUD Inleiding 4 1 Plaats van het blok in de opleiding 4 2 De blokdoelstellingen 4 3 Jouw leerproces PGO-map, portfolio en website POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) Assessment Beoordeling van jouw leerproces Hoe pak jij dit leerproces aan? Te toetsen taken en beoordeling 5 4 Thema: Brein in de media? T1 Hoe pakken we dit aan? T2 Tot je erbij neervalt T3 RSI T4 Meisjes houden van roze en bejaarden van bruin T5 Even opfrissen T6 Terugkijken en vooruitzien A1 Het nieuwe seizoen A2 Idee en sfeer A3 Animeer mij A4 De literaire schrijfkring A5 Op stap voor inspiratie A6 Kleiblij B1 Inhoud en flow B2 Whham! Beng! Flash! B3 Skills and drills B4 Bob de bouwer 22 5 De werkwijze van PGO De taken en de sprongen 6 Deelname aan het blok, toetsing en beoordeling 6.1 Deelname aan het blok Beoordeling blokboek Overgangsnormen Herstellen Stoppen met de opleiding Rapportagecijfers 27 Bijlagen Bijlage 1. Inhoud PGO-map Bijlage 2. begrippenlijst Bijlage 3. POP-formulier Bijlage 4. Assessment-formulier ¾

4 INLEIDING In blokboek 1 hebben jullie kennisgemaakt met de branche waarin je straks werkzaam zult zijn. Je hebt veel geleerd, gedaan en geoefend en hebt een basis gelegd om je verder te verdiepen in het vak. In blokboek 1 zijn jullie on-line gegaan. In dit blokboek gaan we een zogenaamde off-line productie maken: een cd-rom. Daarbij komt zowel de ontwerpfase als de technische realisatie aan bod. Bewegend beeld komt aan bod in de vorm van een (klei)animatie en een flashanimatie. Je leert wat daar allemaal bij komt kijken en vooral hoe tijdrovend die processen zijn. Tenslotte is nog aandacht voor RSI en de problemen die ziekte met zich meebrengen voor de werkvloer. 1. Plaats van het blok in de opleiding Blok 1.1 Blok 1.2 Blok 1.3 Blok 1.4 multimedia.com Brein in de media? See, Buy, wait Een wijk, een school, een afscheidsfeest 2 De blokdoelstellingen In dit blokboek komen de volgende vaardigheden aan de orde: Onderzoeken, inventariseren/analyseren/evalueren, oriënteren, advies uitbrengen, voorzitten en notuleren, spreken en luisteren, Plannen, Beroepsattitude. De vaardigheden voorzitten en notuleren, spreken en luisteren, plannen en beroepsattitude worden beoordeeld door de tutor d.m.v. de checklist. Deze checklist wordt eerst door jou ingevuld om voor jezelf erachter te komen hoever je bent met je vaardigheden. Zo leer je jezelf in te schatten. Het kan ook zijn dat je je medeleerlingen gaat beoordelen, maar dat gebeurt dan altijd in overleg met je tutor en je tutorgroep. Uiteindelijk zal de tutor je beoordelen. 3 Jouw leerproces Het leerproces is gericht op verschillende aspecten. Hierin maken we onderscheid, maar ze horen tegelijk bij elkaar. De aspecten zijn: a. beroepsvaardigheden b. werk- en beroepshouding c. leren- leervaardigheden Deze aspecten worden ook verschillend in beeld gebracht en beoordeeld. We gebruiken daarvoor een PGO-map/portfolio, het POP, het assessment en het beoordelingsgesprek (zie bijlage). 3.1 PGO-map, portfolio en website Je werkt ook in dit met een PGO-map, dit is jouw persoonlijk document. Hierin stop je verschillende onderdelen (zie bijlage 1). Dit blokboek wordt deze PGO-map een portfolio, waarin je producten ver zamelt die een bewijs vormen voor jouw leerproces. Als aanvulling op je PGO-map, later je portfolio, presenteer je de taken van je blokboek op een persoonlijke website. 4

5 3.2 POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) Hierin leg je je leerdoelen vanuit de verschillende aspecten vast die jouw speciale aandacht vragen. De casus van de taak kan hieraan sturing geven en ook de opmerkingen van je medestudenten en je tutor kunnen tot leerdoelen leiden. 3.3 Assessment De assessmentformulieren geven de leerdoelen aan over leren-leren en over je werk- en beroepshouding. (zie bijlage en zie ook de laatste taak in BB 1.2). Bij deze leervaardigheden krijg je ondersteuning van je vakdocenten en je tutor en na een aantal blokboeken gaan we ervan uit dat je e.e.a. zelf kunt. Je kijkt gedurende het blokboek regelmatig naar het assessmentformulier en je vult in hoe je denkt dat je functioneert. Dit bespreek je met je tutor, die ook de formulieren invult Beoordeling van jouw leerproces Na elke taak evalueert de tutor je leerproces en bespreekt hoe de taak is verlopen. Na afloop van de periode is er een gesprek met je tutor waarin hij met jou evalueert hoe je hebt gewerkt en hoe het leerproces wordt voortgezet in een volgend blokboek. Aan de hand van het POP formulier, het assessmentformulier de PGO-map/ portfolio beoordeelt de tutor of je voldoende hebt gewerkt aan je leerdoelen, je leervaardigheden en je werkhouding. De assessmentformulieren moeten voldoende zijn ingevuld. Het item houden aan afspraken dient voor 100% voldoende te zijn. Uiteindelijk geeft je tutor jou een beoordeling met een voldoende of onvoldoende voor het leerproces Hoe pak jij dit leerproces aan? Alle taken zullen begeleid worden op product- en procesniveau. In taak T6 wordt je gevraagd om je leerproces van deze periode uitgebreid te evalueren en later te verwerken in een verslag. Ook zul je in dat verslag verwerken welke met leerdoelen je je de volgende periode gaat bezighouden. 3.4 Te toetsen taken en beoordeling In dit blokboek vind je bij elke taak hoe de taak beoordeeld wordt. Er zijn taken die becijferd worden. In dit blokboek worden de taken 1.2.A2 en 1.2.B4 individueel becijferd, en taak 1.2.A6 krijgt een cijfer per groep. Om meer te weten te komen over het behalen van taken, processen, blokboeken, hoe je overgang geregeld is, vind je in officiële documenten als de OER (Onderwijs Examenreglement)* van de Eindhovense School (in de mediatheek). Ook achter in dit blokboek vind je hier een uittreksel van. Je kunt daar echter geen rechten aan ontlenen. * betekenis vind je in de begrippenlijst (zie bijlage) 5

6 4 Thema Brein in de media? - De eerste klant Voor je ligt het tweede blokboek van de opleiding Multimedia Vormgever. Dit blokboek neemt je verder mee in de wondere wereld van de multimedia. Het beheersen van de leerstof uit blokboek MV1.1 vormt een basisvoorwaarde om dit blokboek te kunnen doorlopen. In dit blokboek duiken jullie in de rol van starters in de multimedia branche. Starters die samenwerken onder de naam Mediabrains. Na een succesvolle samenwerking met Fraukje Dijk (Lost Boys; BB1), en het plaatsen van jullie werk op internet, zijn jullie klaar voor het echte werk. De eerste klant dient zich aan. Zijn naam is Björn Kuypers en hij is werkzaam als pr-medewerker bij het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven (CKE). Hij brengt een bezoekje aan Mediabrains en vertelt wie hij is en wat hij van jullie wil: Als eerste zal ik jullie iets vertellen over het CKE. Het CKE verzorgt cursussen en organiseert workshops op het gebied van musiceren, zingen, dansen, toneelspelen, schrijven, schilderen, beeldhouwen, fotograferen, elektronisch ontwerpen en nog veel meer. Iedereen die creatief aan de slag wil, kan prima terecht bij CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven). Iedereen! Onze cursussen zijn geschikt voor beginners en gevorderden, kinderen en jongeren, volwassenen en senioren. Het CKE is een stichting die door de Gemeente Eindhoven van harte wordt gesubsidieerd. Graag zelfs, want CKE maakt kunst voor iedereen leuk en toegankelijk en brengt kunst dichterbij. Letterlijk en figuurlijk, want voor kinderen worden er zelfs activiteiten in de wijk georganiseerd, vlak bij huis. Ieder jaar volgen meer dan mensen uit Eindhoven en omgeving een programma. Verder zien ruim leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs een voorstelling van het CKE of doen zelf mee aan een workshop of project. Met enorm veel plezier! Omdat wij creativiteit hoog in het vaandel voeren, willen wij graag samenwerken met enthousiaste jonge vormgevers. Van Fraukje, die ik bij een pr-meeting toevallig tegenkwam, heb ik gehoord dat in het Zuiden van het land een geweldig potentieel aan multimedia vormgevers zit. Ik ben het internet af gaan surfen, heb een aantal van jullie online-presentaties bekeken en ben zo bij jullie terecht gekomen. Wat wil ik van jullie? Met koninginnedag presenteert het CKE zich op de groots opgezette uitmarkt in Eindhoven. In het verleden deelden we foldermateriaal uit, maar zeg nou zelf dat is een beetje uit de tijd. Deze keer willen we een duizendtal cd-roms uitdelen. Mooi vormgegeven, met beweging, filmpjes en muziek en natuurlijk uitgebreide informatie over ons cursusaanbod voor volwassenen. Om een lang verhaal kort te maken, binnenkort ontvangen jullie mijn briefing en alle informatie die we op de cd willen hebben. Over een weekje of drie bespreken we de voortgang. Ik ben benieuwd, laat je media-brain maar eens knallen! 6

7 Taak 1.2.T1 - hoe pakken we dit aan? Toepassingstaak Casus Tjonge, dat wordt een flinke klus, zo n cd-rom productie. De vorige opdracht ligt nog vers in het geheugen en vooral ook die nachten die eraan gewerkt zijn. Daar ging veel meer tijd inzitten dan gedacht was. We zullen het deze keer beter moeten plannen, zodat we niet in de problemen komen. Jij hebt mooi praten, maar hoe kun je nou een planning maken als je nog niet goed weet hoeveel uren je nodig hebt voor een opdracht? Tja, daar zit wat in. Misschien moeten we eerst maar eens goed bijhouden hoeveel uur je echt bezig bent met deze productie, dan kunnen we dat bij een volgende opdracht gebruiken. Goed idee, maar hoe hou je dat bij? En op welke manier kun je dat dan een volgende keer gebruiken voor je planning? Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs Microsoft Excel Bronnen/media Reader nieuwe media: blok 1 Reader introductie Multimedia hoofdstuk 2 (par ) Boek projectmatig werken, hoofdstuk 1 en 2 Boek Webdesign, van concept tot realisatie Product Urenregistratie met alle taken die verbonden zijn aan het maken van de cd-rom productie. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 7

8 Taak 1.2.T2 tot je erbij neervalt Discussietaak Casus En dan, drie dagen vóór de uiteindelijke deadline gebeurt het onvermijdelijke. Links en rechts om je heen beginnen je mede studenten af te haken. Verzwakt door de lange nachten achter de computer kunnen ze geen weerstand meer bieden aan het heersende slaapvirus. Tenminste dat zeiden ze, toen ze je opbelden met de mededeling dat ze te ziek waren om ook nog maar iets te doen en er alle vertrouwen in hadden dat je de klus wel alleen zou klaren. Zelf ben je er ook niet echt goed aan toe, maar iemand zal het werk toch moeten doen. Met de hete adem van Björn in je nek sleep je je naar de drogisterij voor een flinke doos paracetamolletjes. Net voor je op de fiets stapt om weer naar huis te gaan, zie je in de stadsbus die voorbij rijdt iemand zitten die wel heel veel lijkt op een van je zieke medestudenten. Ziek is ziek denk je bij jezelf, ik heb het vast niet goed gezien. Werkwijze Zevensprong Tutorgroep Discussie over ziek worden en welke impact dat heeft op anderen. Bronnen/media Geen, eventueel actueel artikel uit dagblad of vakblad. Product De notulen van deze taak waarin de conclusies van de discussie worden uitgewerkt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 8

9 Taak 1.2.T3 - RSI Studietaak Casus Het schrijven van een concept? Geen probleem: dat doe je met een tekstverwerker achter de computer. Het bewerken van je afbeeldingen? Geen probleem: met Photoshop achter de computer. Het zoeken van informatie? Lang leve Internet en de computer. Daarna de productie werkend krijgen? Lekker werken met Flash achter de computer. Als alles eindelijk af is, kun je lekker gaan ontspannen. Dat gaat natuurlijk het beste als je lekker onderuitgezakt een computerspelletje doet. Je surft nog een beetje op Internet en je leest dat 1 miljoen mensen RSI-klachten hebben. Hmm Werkwijze Viersprong Halve tutorgroep Ondersteunend onderwijs Arbeidsorganisatie en gezondheid RSI Sport Product Verslag over de risico s van belastingen in beroepssituaties en de wijze waarop jij zelf het risico op RSI zo minimaal mogelijk kunt maken. Dit verslag wordt in je eigen portfolio opgenomen tezamen met links waar duidelijke achtergrondinformatie te vinden is. Daarnaast zul je tijdens de lessen een aantal keuzes in sport maken om de kans op RSI zo klein mogelijk te maken. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 9

10 Taak 1.2.T4 - Meisjes houden van roze en bejaarden van bruin Discussietaak Casus Waarom zou je een doelgroep onderzoek moeten doen? Zonde van de tijd. Je weet toch ook zo wel dat meisjes van roze houden, bejaarden van bruin, iedereen onder de 10 een K3-fan is en iedere volwassen Hollander het liefst in oranje loopt? Ook is het erg voor de hand liggend dat die CKE-cursisten van onbespoten groenten en alpino petjes houden, logisch toch?!? Een multimediaproductie kost je opdrachtgever handenvol geld. Wanneer je als multimedia vormgever een dure campagne baseert op de hierboven beschreven manier van doelgroeponderzoek, moet je maar eens goed nadenken over het steeds meer toegepaste concept van No Cure No Pay. Werkwijze Zevensprong Hele tutorgroep Bronnen/media kleur.pagina.nl/ Product De notulen van deze taak waarin de conclusies van de discussie worden uitgewerkt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 10

11 Taak 1.2.T5 even opfrissen Toepassingstaak Casus Björn heeft vooraf je online presentatie bekeken. Wat hij daar zag beviel hem zo goed dat hij contact met je heeft opgenomen. Maar in de tussentijd heb je een heleboel gedaan, veel geleerd en mooier werk gemaakt. Het is dus de hoogste tijd om je website eens op te frissen. Het oude (blokboek)werk in het archief te zetten en het nieuwe in de etalage te plaatsen. Werkwijze Viersprong Individueel Gedurende het hele blok werk je zelfstandig aan deze taak. Bronnen/media Webdesign index 1-4 Killer websites Productpresentaties en showcases op internet Product Update van je website (digitale portfolio), waarin alle taken en gemaakte producten uit dit blokboek online worden gepresenteerd en toegelicht Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 11

12 Taak 1.2.T6 Terugkijken en vooruitzien Toepassingstaak Casus Yes! Alweer de laatste taak van dit blok. Wat gaat de tijd eigenlijk toch snel. Nog maar net de laatste producten ingeleverd, de laatste leerdoelen geformuleerd en nu moeten we al weer evalueren. Ik heb wel al een beetje kijk gekregen op de dingen waar ik goed in ben en waar mijn zwakke punten liggen. Werkwijze Viersprong Tutorgroep/individueel Schrijf een evaluatieverslag over het leerproces dat je het afgelopen blok hebt doorgemaakt. Besteed aandacht aan de leerdoelen die je zelf in dit blok hebt geformuleerd en aan de leerdoelen zoals vermeld in je assessment-formulier. Verwerk ook je persoonlijk ontwikkelingsplan en controleer nog eens de juiste ordening in je PGO-map. Let op: je map is een bewijs van wat je geleerd hebt. Daarna formuleer je leerdoelen voor de komende periode en maak je een sterkte-zwakte analyse van jezelf. Criteria: zie assessmentformulieren, POP-formulier Ondersteunend onderwijs Omgaan met kritiek Geven en ontvangen van feedback Formuleren van leerdoelen Evalueren en reflecteren Sterkte/zwakte analyse Bronnen/media Persoonlijke kwaliteit Zo gezegd, zo geschreven Boek MCK Blokboek 1.1 Formulieren: assessment, POP Lesbrief s/z-analyse Product Schriftelijke voorbereiding Gesprek in de tutorgroep en met je tutor persoonlijk Verslag van dit gesprek in het logboek Leerdoelen voor de komende periode Sterkte /zwakte-analyse Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 12

13 TAAK 1.2.A1 - Het nieuwe seizoen Probleemtaak Casus Zoals jullie van Björn hebben gehoord presenteert het CKE zich op de uitmarkt in Eindhoven aan belangstellenden. Voor dit jaar staat al vast hoe ze zich presenteren, namelijk met een standje en de cd-rom. Maar de vraag is of dit voor het CKE wel de beste, meest pakkende manier is om potentiële cursisten binnen te halen. Misschien kunnen jullie voor volgend jaar een beter voorstel doen. Jullie als Mediabrains brainstormen over wie nou eigenlijk de CKE-doelgroep is, wat de meest geschikte media zijn om die doelgroep te bereiken, en op welke verrassende manieren je je kunt presenteren. Laatst heb ik zoiets in een vakblad gelezen! Ach, hoe heette dat toch? Een soort verslag, iets met champagne, ofzo. Ik zoek dat nog even op, en dan kijk ik meteen wat we daar dan allemaal in moet zetten. Het lijkt me wel professioneel als we dat dan zo aan Björn kunnen geven. Werkwijze Negensprong Tweetallen Ondersteunend onderwijs Vorm en functie van media Reclamecampagne Bronnen/media Nieuwe media, blok 1 Reader Introductie Multimedia, hoofdstuk 1 Product Product en specificaties worden door de groep bepaald a.h.v. de negensprong. De tutorgroep bepaalt in overleg met de vakdocent hoe de verkregen informatie wordt gepresenteerd. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 13

14 Taak 1.2.A2 - idee en sfeer Toepassingstaak Casus Ok, het moet dus een productie voor volwassenen worden, die zich interesseren voor kunst en cultuur. Maar is dan ook meteen duidelijk welke sfeer de productie moet uitstralen? En wat is nou eigenlijk precies het doel van die cd-rom? Het wordt tijd om dat eens allemaal uit te zoeken, maar hoe? Er wordt gebrainstormd over de sfeer van de productie. Iemand roept: Hoezo, sfeer? Dat stadium kunnen we toch gemakkelijk overslaan, gelijk door naar de interface zou ik zeggen! Zo n ding zet je in een uurtje in elkaar. Een kwartiertje surfen en je hebt honderd knoppen, banners, navigatiebalken en achtergrondjes. Alles importeren in Photoshop, een beetje creatief knippen en plakken, hier en daar een dropshadow en klaar is Kees! Voor Kees een prima keuze, maar voor jou? Geen denken aan! Voordat je een goede interface hebt ontworpen, zul je eerst een aantal andere stappen hebben moeten doorlopen. Werkwijze Viersprong Individueel Je krijgt een concept aangeleverd waarin het doel en de doelgroep duidelijk worden omschreven. Naar aanleiding van dat concept ga je een moodboard maken. Ondersteunend onderwijs Visualiseren en moodboards Kleurenleer Bronnen/media Reader introductie multimedia par. 3.2 Reader multimedia vormgeven Boeken Interface Design Product Een moodboard waarop beeld, typografie en kleur tot een sfeervol geheel worden samengebracht en dat dient als basis voor je interface ontwerp. De exacte productspecificaties voor deze becijferde taak worden bij het opstarten van de taak verstrekt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld met een individueel cijfer. De stof kan terug komen in de casustoets. 14

15 Taak 1.2.A3 - ANIMEER MIJ Toepassingstaak Casus Björn is blij dat jullie de cd-rom gaan maken. Maar hij heeft weer iets bedacht: de productie moet voorzien worden van een mooie typografische intro-animatie met geluid! Het is zaak jullie kennis over typografie iets meer uit te diepen. Björn weet te vertellen dat geluid heel bepalend is voor de sfeer. Hij laat een paar geluidsbestanden horen, maar die zijn nog niet helemaal in orde. Er zal nog heel wat aan geknipt en geplakt moeten worden. En hoe krijg je dat bestand dan in die animatie? Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs 2D Animatie Geluid Typografie Bronnen/media Moving type Snel op weg in Flash Lesbrieven Flash Lesbrieven typografie Product En typografische animatie met geluid, die als intro gebruikt wordt in de cd-rom productie Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 15

16 Taak 1.2.A4 'DE LITERAIRE SCHRIJFKRING' Toepassingstaak Casus Een collega van Björn die bij het CKE de cursus 'de Literaire schrijfkring' verzorgt heeft de hulp van Björn ingeroepen. Die collega heeft namelijk een lesboekje nodig over Typografie dat hij kan gebruiken tijdens zijn lessen. Björn heeft voorgesteld om dat boekje door jullie te laten maken omdat jullie heel goed op de hoogte zijn van typografie aspecten van letters, teksten, beelden en andere elementen. Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs Typografie Indesign software training Product Boekje over de typografie aspecten van letters, teksten, beelden en andere elementen, dat op een grafisch verantwoorde wijze is uitgevoerd en afgewerkt. De exacte productspecificaties voor deze taak worden tijdens de Indesign lessen verstrekt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 16

17 Taak 1.2.A5 op stap voor inspiratie Studie-/toepassingstaak Casus Jullie zijn al weken druk aan het werk en zo langzamerhand begint iedereen echt overwerkt te raken. Zo hebben al een aantal mensen zich ziek gemeld. Mediabrains is een heel creatief en gezellig bedrijf en jullie beseffen goed dat creatieve geesten soms ook wat inspiratie nodig hebben. Daarom bedenken jullie een superplan. Jullie gaan met z n allen naar de creatieve, bruisende, levendige en kleurrijke wereldstad Londen! Om elkaar inzicht te geven in wat jullie allemaal meemaken, wordt besloten dat jullie er een promotiefilmpje over gaan maken. Laten we dat met een videoclip doen! roept één van jullie enthousiast en de rest gaat er vrolijk in mee: Ja, leuk, de Big Ben met zo n lekker engels deuntje erbij En dan voegen we later zo n Engelstalige commentaarstem toe: Ladies and gentlemen, if you look left, you won t see a thing on your right! Er wordt nog lang nagepraat over dit idee, maar er zal ook flink wat voorbereiding voor nodig zijn. Wat ga je precies filmen, en waar? En vergeet natuurlijk niet om ook je Engelse lees- en spreekvaardigheid op te poetsen om uit de voeten te kunnen in Londen! Werkwijze Viersprong Halve tutorgroep Ondersteunend onderwijs Engels Bronnen/media Reisgidsen over Londen A business grammar Product Voorbereiding op de video-opnamen, in de vorm van een werkstuk (in het Engels). Ruwe video-opnamen, gemaakt tijdens de excursie. Oefeningen die tijdens de les worden gemaakt om je Engelse leesvaardigheid te oefenen. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. 17

18 Taak 1.2.A6 Kleiblij Toepassingstaak Casus Om jullie te bedanken voor alle tijd die jullie in de cd-rom stoppen, nodigt Björn jullie uit om bij het CKE de workshop klei- animatie te volgen. Hij heeft zoveel vertrouwen in jullie dat de animatie opgenomen mag worden in de cd-rom! Leuk zeg, de ideeën borrelen al omhoog. Maar hoe lang moet het filmpje eigenlijk worden, hoe breng je het goed in beeld, enne... Dat moet goed voorbereid worden, dus. Om ergens te beginnen en om meteen inspiratie op te doen, gaan jullie video s bekijken met animaties. Werkwijze Viersprong Groepjes van 3 De uitvoering van de klei-animatie kan gestart worden na goedkeuring van het storyboard Ondersteunend onderwijs Animaties kijken (research) Kleianimaties maken en digitaliseren Bronnen/media Boek Aardman Product Storyboard, concept en inhoud is vrij Een gedigitaliseerde, op cd-rom opgenomen klei-animatie. De exacte productspecificaties voor deze becijferde taak worden bij het opstarten van de taak verstrekt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld met een groepscijfer. Het individuele cijfer kan afwijken op grond van proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 18

19 Taak 1.2.B1 - inhoud en flow Studietaak Casus De cd-rom die jullie straks gaan maken bestaat natuurlijk niet alleen uit een mooi vormgegeven interface. Björn heeft alle inhoud (content) aan jullie gegeven: een stapel A4-tjes vol met tekst, een kleine honderd foto s! Maak daar maar eens een overzichtelijk geheel van. Alleen dan zal de doelgroep voldoende geïnteresseerd raken om zich te laten inschrijven bij het CKE. Natuurlijk baseer je je flowchart op deze content. Om te kijken wat de concurrenten allemaal maken is het misschien interessant om wat cd-roms te bekijken. Zomaar op een late avond achteruit gezakt een cd tje doorklikken zet geen zoden aan de dijk, daar leer je niets van. Aan hand van vaste punten een product analyseren en een beargumenteerde conclusie trekken, dat is dè manier. Als we dat dan kunnen presenteren bij het CKE maken we meteen een goede indruk. Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs Begrip content Structureren, labelen kernwoorden Flowcharts Mondeling presenteren Bronnen/ media Content Boek: Webdesign, van concept tot realisatie Product Presentatie van een analyse van een (commerciële informatieve) cd-rom productie Content vertaald naar uitgewerkte flowchart voor de eigen cd-rom productie Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 19

20 Taak 1.2.B2 - whham! beng! flash! Studietaak Casus Ik weet nu wel hoe je een website in elkaar moet zetten. Maar van een CD-productie maken, heb ik geen verstand. Het zal wel niet in HTML kunnen, hè? Nee, Flash natuurlijk! Alles is tegenwoordig in Flash. Dat programma is geweldig: Illustraties, foto s, animatie, geluid, video Kan allemaal. Kun je trouwens ook gebruiken voor websites Tijd om je te verdiepen in Flash dus. Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs Techniek authoring (Flash) CD-rom vormgeving en interactie Bronnen/media (Online) tutorials Boek Flashdesign Product Oefenopdrachten gemaakt in Flash. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 20

21 Taak 1.2.B3 Skills and drills Studie-/toepassingstaak Casus Een goede interface schud je niet zomaar uit je mouw. Inzicht in het omgaan met lay-outs en toepasbare kennis van typografie zijn voorwaarden. In de kunst bijvoorbeeld wordt veel meer gedaan met compositie en kleur dan je eigenlijk zou denken. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de compositie klopt. Dat kun je baseren op gevoel, maar voor de vlakverdeling geldt ook de stelling meten is weten. En heb je dan eindelijk een goed ontwerp dan volgt het digitaliseren, een vak apart! Daarbij verlangt je werkgever niet alleen een fikse technische kennis, maar ook dat je die kennis snel en doelgericht kunt toepassen. Oefening baart kunst, zullen we maar zeggen. Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs Ontwerp: compositie, layout, typografie Techniek: photoshop Exact: vlakke meetkunde De beginselen van kunstbeschouwing Bronnen/media Nieuwe media, blok 1 Reader Introductie Multimedia, hoofdstuk 1 Boek Webdesign, van concept tot realisatie, hoofdstuk en 7 Lesbrieven vlakke meetkunde Product Een map met daarin werkstukken waarmee je kunt aantonen dat je voldoende kennis hebt van ontwerpen (compositie, lay-out en typografie), elektronische beeldbewerking en vlakke meetkunde. Voldoende visuals van verschillende interfaces om een goed beeld te geven van de productie. Beoordeling De taak wordt beoordeeld op proces. De stof kan terug komen in de casustoets. 21

22 Taak 1.2.B4 bob de bouwer Toepassingstaak Casus Björn heeft alweer een aantal weken geleden aan jullie doorgegeven wat hij van jullie verwacht. De briefing is binnen, de informatie is gestructureerd, de interface is gereed, alle materiaal is gedigitaliseerd. Wat rest is het in elkaar zetten, het bouwen dus. Werkwijze Viersprong Individueel Ondersteunend onderwijs Techniek authoring CD-rom vormgeving en interactie Bronnen/media (Online) tutorials Lesbrieven Product Een op cd-rom gebrande interactieve productie voor het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven, waarin de aangeleverde content en de zelf gemaakte deelproducten op een multi-mediale wijze (tekst/ beeld, beweging, geluid en interactie) worden gepresenteerd. De exacte productspecificaties voor deze becijferde taak worden bij het opstarten van de taak verstrekt. Beoordeling De taak wordt beoordeeld met een individueel cijfer. De stof kan terug komen in de casustoets. 22

23 5 De werkwijze van PGO Je gaat werken aan taken en dat doe je met behulp van de sprongen. De taken begin je altijd met je tutorgroep en je werkt ook zelfstandig met deze groep. Daarnaast kun je met verschillende tutorgroepen in vaardigheidstrainingen en theorie trainingen zitten en zelfs met nog meer tutorgroepen in hoorcolleges. Omdat je elke taak opstart vanuit de tutorgroep, krijg je nog eens de taken met de sprongen. 5.1 De taken en de sprongen Tijdens het werken met dit blokboek ga je verschillende taken uitvoeren. Niet elke taak is hetzelfde. Sommige taken doe je alleen, andere doe je samen, soms doe je een taak in de klas, de andere keer in het onderwijs leercentrum (de mediatheek). Iedere soort taak vereist een bepaalde manier van aanpakken in een aantal stappen of sprongen. Welke sprongen je doet bij welke taken wordt hieronder uitgelegd. Probleemtaak Bij deze taak los je een probleem op, alleen of in een groepje. Belangrijk is dat je eerst goed formuleert wat het probleem is. Je kunt hiervoor de negensprong gebruiken. Stappenplan probleemtaak De negensprong 1. Zijn er woorden of begrippen die je niet begrijpt? Zijn er anderen die wel weten wat een woord of begrip betekent? 2. Wat is er precies aan de hand? 3. Brainstormen: welke oplossingen en verklaringen kun je allemaal bedenken? 4. Orden de oplossingen uit stap Formuleer de leerdoelen. 6. Maak een activiteitenplan: wie gaat wat doen en op welke manier? Hoeveel tijd hebben jullie daarvoor nodig? 7. Voer het activiteitenplan uit. Houd je aan de gemaakte afspraken. 8. Presenteer de informatie. 9. Evalueer je leerproces en het groepsproces. Strategietaak Wat zou je doen als... Je bedenkt een plan van aanpak voor een situatie waar je in de toekomst wel eens mee te maken zou kunnen krijgen. Je gebruikt hierbij de negensprong. 23

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS PODIUM & RIGGING NIV 4 (CREBO 95716) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS LICHT NIV 4 (CREBO 95715) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Einddocument V1.2. Brand a Band Brugklas Beatz. Datum 16-4-2015 PTM 21. Projectleden Tim Frakking

Einddocument V1.2. Brand a Band Brugklas Beatz. Datum 16-4-2015 PTM 21. Projectleden Tim Frakking Einddocument V1.2 Brand a Band Brugklas Beatz Datum 16-4-2015 Opdrachtgever Brugklas Beatz PTM 21 Klas Projectgroep M21 left 2 foot Projectleden Tim Frakking Tutor Koos Driessen Robin laurenssen Daan Kuhlmann

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

VAKDIDACTIEK ECONOMIE Denkvaardigheden

VAKDIDACTIEK ECONOMIE Denkvaardigheden EXPERTISECENTRUM ECONOMIE _ RTISECENTRUM ECONOMIE VAKDIDACTIEK ECONOMIE Denkvaardigheden Lenie Kneppers Aisa Amagir Harry Westenberg VAKDIDAKTIEK ECONOMIE DENKVAARDIGHEDEN Amsterdam, 2014, 2e herziene

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie