Informatiebrochure BPV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure BPV"

Transcriptie

1 Informatie over de BPV in Summa College: Summa Engineering en Summa Techniek Datum: 21 juni 2013 Auteur(s): Dimph van de Loo Versie: 0.1 Status: Definitief 2013 Summa College

2 Versie Datum Omschrijving Door LODI

3 Inhoud Voorwoord 4 1. Summa Engineering en Summa Techniek Opleidingen Summa De kwalificatiestructuur Leerwegen Beroepsgericht onderwijs, leerlijnen Wet Educatie en Beroepsonderwijs 9 2. Beroepspraktijkvorming (BPV) BPV onderdeel van de opleiding BPV bij erkende leerbedrijven Taakverdeling BPV Internationale BPV Overeenkomsten en regelingen Overeenkomsten Onderwijs- en examenregeling/ opleidingsgids De Arbo-wet Verklaring Omtrent Gedrag Gezondheidskundige Verklaringen Vergoedingen en subsidies Verzekeringen Ziekte, verlof en verzuim Klachten Wijzigingen en mutaties Contractcursussen en maatwerk Belangrijke sites 17 Pagina: 3 van 17

4 Voorwoord Een nieuwe naam : Summa College betekent een nieuwe missie, visie en kernwaarden. Deze zijn ook van toepassing op de BPV, een belangrijk onderdeel van de opleiding van de student Haal het beste uit jezelf Met onze passie en professionaliteit maken we het mogelijk dat studenten voortdurend hun grenzen verleggen en persoonlijke topprestaties leveren. Dit is de visie van Summa College, daar gaan we voor. We onderscheiden ons door een actieve, persoonlijke begeleiding van studenten. We dagen de studenten uit om hun talenten te ontwikkelen en prikkelen hun motivatie. Voor het goed uitoefenen van een vak zijn kennis, vaardigheden en de juiste beroepshouding noodzakelijk. Het landelijk ontwikkeld BPV-protocol is leidend voor de organisatie van de BPV binnen de scholen van het Summa College. Om dit alles te bereiken investeert Summa College in: 1. Een goede, intensieve samenwerking met de leerbedrijven. 2. Een optimale begeleiding van de student door professionele begeleiders. 3. Een integrale aanpak en uitvoering van de onderwijsactiviteiten van een student op school en tijdens de BPV. Tijdens de BPV doet de student allerlei ervaringen op die een rol spelen bij de vormgeving van zijn loopbaan. Op basis van bestaande beroepswaarden ontwikkelt hij een eigen beroepsidentiteit. Een stevige beroepsidentiteit is nodig om duurzame beroepscompetenties te ontwikkelen. Daarnaast leert de student algemene werknemersvaardigheden als sociale competenties: hij bouwt een nieuw netwerk op en leert wat het is om in een bedrijf/instelling te functioneren. Deze informatiebrochure BPV heeft tot doel om leerbedrijven in kort bestek te informeren over alle aspecten rondom de BPV en ze bewust te maken van de taken en verantwoordelijkheden binnen het BPV-proces. Naast een brochure met algemene informatie over de BPV wordt ook een BPV-gids uitgegeven door de school. De BPV-gids bevat uitgebreidere informatie over de organisatie van de BPV. De BPV kan alleen succesvol zijn als iedereen die hierbij betrokken is zo goed mogelijk samenwerkt en ook goed is geïnformeerd. Wij hopen dat u met deze brochure de door u gewenste informatie krijgt. Pagina: 4 van 17

5 Contactgegevens Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Summa College, Summa Engineering Bezoekadres: Gebouw S2, Het Eeuwsel 2, 5612 AS Eindhoven Postadres: Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven Informatie over BPV adres: Tel: Bereikbaarheid openingstijden u Summa College, Summa Techniek Bezoekadres: Postadres: Frederiklaan 60A, 5616 NJ Eindhoven Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven Informatie over BPV adres: Tel: Fax: Bereikbaarheid openingstijden u BPV verantwoordelijke van de school Naam en contactgegevens: Ad Willems, adviseur BPV Summa Engineering, BOL 4 opleidingen, Yvonne de Koning, adviseur BPV Summa Techniek, opleidingen Elektrotechniek en Installatietechniek,niveau 2,3 en 4(BBL) en niveau 2 en 3 ( BOL), Tinus van de Pas, adviseur BPV Summa Techniek, opleidingen Werktuigbouwkunde en Mechatronica, niveau 2, 3 en 4 (BBL), Internationale BPV Naam en contactgegevens: Tinus van de Pas, Pagina: 5 van 17

6 Informatie over erkenning van leerbedrijven Naam en contactgegevens Kenteq, Informatie over opleidingen en specifieke scholingsmogelijkheden voor uw bedrijf Verklarende begrippenlijst Alternerende BPV BBL Blokstage BOL BPV BPV-begeleider Een vorm waarbij de student afwisselend enkele dagen BPV uitvoert en enkele dagen de school bezoekt. Dit wordt ook lintvorm genoemd. Beroeps Begeleidende Leerweg, in deze leerweg is de student in dienst van een erkend leerbedrijf, en gaat de student ook naar school. Er is minimaal 60% BPV. De BPV bestaat uit een aantal aaneengesloten dagen. Soms wordt het blok onderbroken door een bezoek aan school, de zogenaamde terugkomdagen. Beroeps Opleidende Leerweg, deze leerweg is een combinatie van leren en BPV, in een erkend leerbedrijf. Er is minimaal 20% BPV. Beroeps Praktijk Vorming, Het praktijkgedeelte van de opleiding. Dat kan een stage zijn (in de BOL), maar ook betaald of onbetaald werk (in de BBL). Het is per opleiding verschillend op welke wijze en in welk studiejaar BPV plaatsvindt. Docent vanuit de school die belast is met de begeleiding van de student tijdens de BPV. Meestal is dit de loopbaanbegeleider van de student BPVO BPV verantwoordelijke school Cao Competentie Beroeps Praktijk Vorming Overeenkomst. Formele, wettelijke overeenkomst waarin de rechten en plichten van de student, de school en de werkgever bij de beroepspraktijkvorming worden geregeld. N.t.b. Collectieve Arbeids Overeenkomst Het vermogen van een individu om in voorkomende situaties op adequate wijze proces- en productgericht te handelen. Deelnemer / student Deelnemer is de in de WEB aangegeven aanduiding voor leerlingen, cursisten of studenten die zich hebben ingeschreven bij een onderwijsvoorziening van een Regionaal Pagina: 6 van 17

7 EVC JOB KBB Kerntaak Leerbedrijf Loopbaanbegeleider POP Praktijkopleider ROC WEB Opleidingen Centrum. Binnen Summa College spreekt men van: de student. Erkenning Verworven Competenties Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs Kenniscentrum Bedrijfsleven Beroepsonderwijs Samenhangende beroepsactiviteit van een beginnend beroepsbeoefenaar in een logische volgorde. Een bedrijf dat of organisatie die bevoegd is de BPV te verzorgen, op basis van een gunstige beoordeling op grond van door het kenniscentrum vastgestelde criteria. Docent die gedurende een of meerdere jaren het studieverloop van de student volgt en de student ondersteunt bij het bepalen van zijn opleidingstraject. Persoonlijk Ontwikkelings Plan, hierin wordt de leerroute van de student beschreven. Functionaris bij het BPV-bedrijf of -instelling die de student opleidt, motiveert en stimuleert op de BPV-plaats. Regionaal Opleidingen Centrum Wet Educatie Beroepsonderwijs 1. Summa Engineering en Summa Techniek Summa College Eindhoven verzorgt beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en voortgezet onderwijs. Het aantal studenten dat een beroepsopleiding volgt bedraagt ruim Summa College heeft 22 scholen voor beroepsonderwijs verdeeld over verschillende locaties. Summa Engineering en Summa Techniek zijn o.a. één van de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs van Summa College. Als een van de grootste aanbieders van dit soort onderwijs in de regio hecht Summa College sterk aan goede contacten met het bedrijfsleven. Summa College wil in goede samenwerking met het bedrijfsleven toekomstige werknemers leveren. Voor het bedrijfsleven is goed personeel tenslotte een van de belangrijkste factoren bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen Opleidingen Summa Op de site en leest u welke opleidingen op welk niveau door Summa Engineering en Summa Techniek worden aangeboden. Pagina: 7 van 17

8 1.2. De kwalificatiestructuur De kwalificatiestructuur kent vier niveaus. Wat mag u verwachten van de student die studeert op een bepaald niveau en welke doelen zijn gesteld per niveau? Niveau 1 Assistent De student werkt in het bedrijf cq. instelling onder begeleiding en is assisterend bezig. Hij volgt instructies op en verwijst. Hij is verantwoordelijk voor eigen werkzaamheden. Het gaat hier om relatief eenvoudige werkzaamheden met een operationeel karakter. Niveau 2 Basis Beroepsbeoefenaar De student kan zelfstandig taken verrichten en is vakkundig bezig. Hij is onderdeel van een team en verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket. Niveau 3 Vakman De student werkt zelfstandig, organiseert, plant en verdeelt werkzaamheden onder medewerkers. Hij heeft een aantal beheersmatige taken, is verantwoordelijk voor het eigen takenpakket en draagt hiërarchische verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn medewerkers. Niveau 4 Middenkader Functionaris De student begeleidt en coördineert alle werkzaamheden op een afdeling of in een klein bedrijf. Hij neemt indien nodig deel aan de werkzaamheden van die afdeling, geeft leiding aan medewerkers en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en voor mensen en middelen. Niveau 4 Specialist De student voert zelfstandig werkzaamheden uit en kan specialistische werkzaamheden verrichten Leerwegen Opleidingen kunnen verzorgd worden in twee leerwegen: De Beroeps- Opleidende Leerweg (BOL): De BPV bedraagt tenminste 20% en minder dan 60% van de totale studieduur van de opleiding (artikel WEB). De Beroeps- Begeleidende Leerweg (BBL): De BPV bedraagt tenminste 60% van de totale studieduur van de opleiding (artikel WEB). Het diploma is voor beide opleidingen hetzelfde, alleen de weg er naar toe is anders. De BOL-student heeft de status van student en daardoor recht op studiefinanciering. Een BBL-student heeft over het algemeen een arbeidsovereenkomst met een bedrijf of instelling. Pagina: 8 van 17

9 1.4. Beroepsgericht onderwijs, leerlijnen De invoering van beroepsgericht onderwijs veronderstelt een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Competentiegericht onderwijs is onderwijs waarin de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven zijn. Vroeger waren de diverse vakken het uitgangspunt van het onderwijs. Nu wordt het onderwijs georganiseerd rondom beroepssituaties. Hierbij is de nauwe samenwerking tussen school en bedrijfsleven van groot belang. De invoering van dit beroepsgericht onderwijs heeft vooral voor veel BOL-opleidingen consequenties voor de beroepspraktijkvorming. Studenten gaan eerder en vaker naar bedrijven toe, meestal al in het eerste leerjaar, om kennis te maken met het beroep. In BBL-opleidingen is de praktijk altijd al uitgangspunt geweest van onderwijs en hebben bedrijven of instellingen meer invloed op de inhoud van de beroepspraktijkvorming. Iedere student heeft een eigen leerlijn. De persoonlijke groei en ontwikkeling van de student staan centraal. Het opleidingsprogramma is zodanig opgebouwd dat de zelfsturing van de student voortdurend toeneemt. Studenten komen niet blanco binnen. Vanuit de intake wordt samen met de student besproken hoe zijn weg binnen het Summa College eruit zal zien. De loopbaanbegeleider speelt hier een belangrijke rol in om de leerlijn van de student te volgen, te bespreken en samen met de student bij te stellen Wet Educatie en Beroepsonderwijs In de bovengenoemde wet worden wettelijke vereisten beschreven met betrekking op het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Sinds de invoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) in 1997 zijn leerbedrijven in hoge mate medeverantwoordelijk voor het beroepsonderwijs. Anders dan voorheen hebben ook leerbedrijven nu een stem bij de bepaling of de student recht heeft op een diploma. 2. Beroepspraktijkvorming (BPV) De diverse scholen van Summa College kennen in hun opleidingen een of meerdere periodes waarin de BOL-studenten op BPV (voorheen externe stage) gaan. Deze periode werken de studenten samen met vakmensen, binnen een erkend leerbedrijf. De BPV beslaat op dit moment vaste periodes in de opleiding en de te behalen competenties voor de student zijn afhankelijk van de haalbare werkzaamheden in de normale bedrijfsvoering van de organisatie ten tijde van de stage. Pagina: 9 van 17

10 BBL-studenten werken in het bedrijf als werknemer en doen in deze tijd hun BPV. De werkdagen worden afgestemd met de school om de student in de gelegenheid te stellen onderwijs te volgen. Het doel van het onderdeel BPV is dat studenten zo goed mogelijk voorbereid worden om volwaardig een beroep te kunnen uitoefenen. Dat helpt hen om de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt te maken. Het gaat er om dat de studenten vakmanschap op doen, maar ook leren omgaan met de waarden en normen die in het betreffende beroep een rol spelen. Verder is het belangrijk dat de studenten leren na te denken over het werk dat zij doen. BPV is meer dan het aanleren van een aantal vaardigheden. Daarom dient de BPV in principe plaats te vinden in het bedrijf of instelling, dus buiten de school BPV onderdeel van de opleiding Het moment waarop studenten BPV doen is afhankelijk van de opleiding en gekoppeld aan de aard van de branche. Dat geldt ook voor de dagen en tijden waarop een student BPV doet. Er kan sprake zijn van blok-bpv, alternerende BPV (ook wel lintvorm genoemd, bijvoorbeeld twee dagen per week) of een combinatie hiervan. Het BPV-rooster van Summa Engineering en Summa Techniek is terug te vinden op Gebruikersnaam praktijkopleider, wachtwoord info. Wat de student tijdens de BPV van de opleiding bij het leerbedrijf moet doen, welke taken de praktijkopleider heeft, wat er in de BPV beoordeeld dient te worden en welke formulieren daar bij horen is per opleiding beschreven in een BPV-gids en het BPV-werkboek van de specifieke opleiding en BPV-periode BPV bij erkende leerbedrijven BPV vindt plaats bij bedrijven en instellingen die een erkenning als leerbedrijf hebben van het kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, Kenteq. Deze instelling keurt leerbedrijven op geschiktheid en bereidheid en bezoekt ze regelmatig om te controleren of ze nog wel aan de kwaliteitseisen van het Kenniscentrum voldoen. Met veel van deze bedrijven heeft de school een goede relatie op het gebied van de BPV. Er wordt nauw samengewerkt met deze leerbedrijven en continu informatie uitgewisseld om een goede aansluiting van school op praktijk te waarborgen. Bedrijven die graag studenten willen opleiden maar nog niet erkend zijn, kunnen deze erkenning aanvragen bij bovengenoemd Kenniscentrum. Voor vragen kunt u terecht bij de adviseurs BPV. Pagina: 10 van 17

11 2.3. Taakverdeling BPV De student De student volgt het beroepsonderwijs op school en bij het BPV-bedrijf of instelling via één van de twee leerwegen BOL of BBL. De school De school verzorgt het onderwijs, begeleidt de studenten, organiseert examens en neemt ze af en verstrekt diploma s. De school is eindverantwoordelijk voor de totale opleiding. De school sluit de BeroepsPraktijkVormingsOvereenkomst (BPVO) af met de student en het BPV-bedrijf. De BPV-bedrijven worden regelmatig bezocht door de BPV-begeleider van de school om de voortgang van de BPV te bespreken. De BPV-begeleider is voor de student het eerste aanspreekpunt op school. De BPVbegeleider bewaakt per student de voortgang van de opleiding, ziet toe op een correcte beoordeling van de BPV en onderhoudt indien nodig contact met de praktijkopleider. Leerbedrijf of instelling In het kader van de WEB is het leerbedrijf verantwoordelijk voor het opleiden en coachen van de student in de praktijk. De praktijkopleider van het leerbedrijf draagt praktische kennis over en leert vaardigheden aan. De praktijkopleider motiveert en begeleidt de student bij het leerbedrijf of instelling en beoordeelt de uitgevoerde werkzaamheden. De praktijkopleider onderhoudt contacten met de school over het opleidingsverloop. Het Kenniscentrum Het Kenniscentrum zorgt voor voldoende erkende leerbedrijven in de branche door middel van het afgeven van erkenningen aan bedrijven die voldoen aan de gestelde eisen. Het KBB zorgt in samenwerking met de school voor kwaliteitsverbetering van de opleidingen in de bedrijven. De kwalificatiestructuur (het gehele pakket aan opleidingen binnen een bepaalde branche) wordt mede door het KBB gemaakt en onderhouden. Het KBB ondertekent de BPVO in de BBL voor bevestiging dat het een erkend leerbedrijf betreft Internationale BPV Summa College biedt studenten de mogelijkheid hun BPV te vervullen in het buitenland, zowel in Europa als daarbuiten. In veel gevallen zijn beurzen daarvoor beschikbaar. Onze scholen doen ook mee aan het Europese beleid om diploma s op elkaar af te stemmen. In dit kader worden er uitwisselingen georganiseerd. Informatie over BPV in het buitenland is te verkrijgen bij de BPV verantwoordelijke van de school. Pagina: 11 van 17

12 3. Overeenkomsten en regelingen 3.1. Overeenkomsten Er moeten (bij wet geregeld) diverse overeenkomsten worden afgesloten, te weten: Een onderwijsovereenkomst, tussen student en school. Hierin zijn de rechten en plichten van de student en de school vastgelegd. Een beroepspraktijkvormingsovereenkomst, afgekort BPVO, tussen student, leerbedrijf en school. Hierin zijn de rechten en plichten van de student, de school en het leerbedrijf vastgelegd, voor wat betreft het praktijkgedeelte van de opleiding, dat plaats vindt bij het bedrijf of instelling. Een arbeidsovereenkomst bij BBL of BOL-duaal leertraject, tussen student en leerbedrijf. Deze regelt, conform de betreffende CAO, de rechten en plichten tussen de student als werknemer en de werkgever Onderwijs- en examenregeling/ opleidingsgids Iedere opleiding heeft een onderwijs-en examenregeling of opleidingsgids. Hier staan alle ins-en-outs met betrekking tot de opleiding in beschreven. Hierin wordt ook beschreven wat de inhoud van de BPV is en de beoordeling van de BPV. Dit is te vinden op De Arbo-wet De Arbo-wet of beter gezegd de Arbeidsomstandighedenwetgeving beschrijft precies de taken en mogelijkheden die de werkgever, de werknemers, de ondernemingsraad, de arbodienst en de Arbeidsinspectie hebben. De zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk is namelijk een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Meer informatie is te vinden op: Verklaring Omtrent Gedrag Bij een aantal bedrijven of instellingen is voorwaarde dat de werknemer/ student dient te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze wordt afgegeven door de gemeente waarin de desbetreffende persoon woont. Pagina: 12 van 17

13 3.5. Gezondheidskundige Verklaringen Met name in gezondheidsinstellingen kunnen aanvullende eisen gesteld worden zoals verplichte vaccinaties. 4. Vergoedingen en subsidies Salaris Een BBL-student met een arbeidsovereenkomst heeft recht op een salaris conform de CAO van de branche. De student kan ook als onbezoldigd medewerker in dienst treden BPV-vergoeding Het betalen van een BPV-vergoeding voor BOL-studenten is niet verplicht. Studenten worden in principe betaald met leerervaring die zij opdoen in het bedrijf of instelling. Door het bieden van BPV-begeleiding garandeert het bedrijf dat deze leerervaring inderdaad wordt opgedaan. In sommige branches zijn de stage- vergoedingen per CAO geregeld. Deze vergoedingen kunnen gevolgen hebben voor de belasting en verzekering voor zowel de student als het leerbedrijf. Tevens kan het gevolgen hebben voor de kinderbijslag of studiefinanciering van de student. Informatie hierover is te vinden bij de belastingdienst en de DUO- IB-Groep.( Als een leerbedrijf toch iets extra s wil doen, kan dat op verschillende manieren: Het BPV-bedrijf kan ervoor kiezen de student een bepaald bedrag per maand te betalen een onkostenvergoeding en /of reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer tijdens de BPV uit te betalen. Studiefinanciering tijdens de BPV BOL-studenten die recht hebben op studiefinanciering behouden dit recht tijdens de BPV-periode. Indien een leerbedrijf de student een geldelijke beloning geeft voor de werkzaamheden tijdens de BPV dan geldt voor de student dezelfde fiscale en sociale wetgeving als voor elke andere werknemer van dit bedrijf. Daarnaast geldt voor de student een jaarlijks maximum bedrag dat naast de studiefinanciering mag worden bijverdiend. Invloed op kindertoeslag? De berekening van wat bijverdiend mag worden geldt per kwartaal. Voor de exacte informatie hierover kan men terecht bij Pagina: 13 van 17

14 Subsidie voor werkgevers Belastingdienst Werkgevers die een beroepspraktijkvormingsovereenkomst in de BBL of BOL niveau 1 of 2 afsluiten, kunnen in aanmerking komen voor vermindering van afdracht loonbelasting (Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Meer informatie hierover is te verkrijgen via: Opleidingsfondsen Diverse sectoren hebben opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen), om werkgevers en werknemers te faciliteren voor het volgen van scholing. Dit kan zijn in de vorm van verletdagen of geldelijke steun. Vanuit deze fondsen worden individuele scholingen gefaciliteerd en soms ook projecten. Er zijn in Nederland ongeveer 100 O&O-fondsen. De grotere fondsen hebben vaak een eigen site. Voor de Metaalbranche zijn dit: - Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM), - Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalelektro (A&O),www2.caometalelektro.nl. Voor de Elektrotechnische Installatiebranche is dit OTIB, Voor de Installatiebranche is dit eveneens OTIB, 5. Verzekeringen De Wetgever heeft bepaald dat de praktijkbiedende organisatie verantwoordelijk is voor het doen en laten van zijn ondergeschikten, dat zijn zowel werknemers als studenten. Voor Summa College betekent dat dus de werkgever zowel voor de BOL-student als voor de BBL-student verantwoordelijk is. Voorgaande houdt in dat de praktijkbiedende organisatie bij een schade, veroorzaakt door een student, precies zo dient te handelen als wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door een werknemer. Dus: de praktijkbiedende organisatie dient de schade te melden bij bijvoorbeeld de eigen WA- Bedrijfsverzekeraar, of zal de schade zelf moeten dragen. Omdat de kans op schade veroorzaakt door een BOL- student doorgaans groter is, dan de kans op schade veroorzaakt door een eigen medewerker, heeft Summa College voor haar studenten een aanvullende (op de verzekering van de praktijkbiedende organisatie) eigen WA-verzekering afgesloten voor schade tijdens de BPV. Deze aanvullende verzekering geldt voor schade aan zaken. Voor letselschade heeft Summa College een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten. Zie voor meer informatie: Pagina: 14 van 17

15 Schademelding Voor het melden van ongevallen en schade moet een schadeformulier ingevuld worden. Dit is te verkrijgen via adviseur BPV van de school. BPV in het buitenland Indien de student de BPV vervult in het buitenland gelden andere verzekeringsvoorwaarden. Specifieke informatie hierover is te verkrijgen bij Tinus van de Pas. 6. Ziekte, verlof en verzuim Ziekte Indien de student ziek is en geen BPV kan volgen bij het leerbedrijf, dienen de volgende regels in acht te worden genomen: de student stelt zo spoedig mogelijk het bedrijf of de praktijkopleider daarvan in kennis; de student stelt zo spoedig mogelijk de school telefonisch op de hoogte. Verlof Het aanvragen van verlof tijdens de BPV dient de student tijdig bij de praktijkopleider van het leerbedrijf te doen. De verlofregeling van het opleidingsbedrijf is bindend voor de student. Voor verlof langer dan één dag aaneengesloten, moet de student vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de BPV-begeleider van de school. Voor verlof i.v.m. collectieve vrije dagen van het leerbedrijf is geen toestemming van de BPV-begeleider nodig. In principe moet een bezoek aan arts, tandarts etc. in eigen tijd plaats vinden. Dus ook niet tijdens de BPV. Indien een BBL student op het werk niet 'gemist' kan worden en daardoor niet op school aanwezig kan zijn, dient de praktijkopleider vooraf met de BPV-begeleider en / of loopbaanbegeleider in contact te treden. Verzuim In de BPVO is opgenomen hoeveel uren de BPV omvat. In de gehele BPV-periode mag alleen in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld in geval van ziekte) worden verzuimd. Afhankelijk van de individuele situatie van de student en de voortgang in de BPV, wordt in overleg met de praktijkopleider en BPV-begeleider bepaald of de gemiste BPV-dag door de student wordt ingehaald. Schoolvakanties In de BPV-gids van de school is informatie te vinden over de regelingen rondom vakanties. Pagina: 15 van 17

16 7. Klachten Algemeen Summa College vindt het belangrijk dat haar studenten tevreden zijn met het onderwijs dat Summa College hen biedt. Ondanks de inzet van onze medewerkers om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, kunnen situaties ontstaan waarover studenten een klacht hebben. Er zijn verschillende gebieden waarover een klacht kan ontstaan. De gebieden die wij binnen Summa College kennen zijn: examens algemene (deelnemer)zaken machtsmisbruik ernstige misstanden Voor elk gebied is een andere regeling van toepassing. De verschillende klachtenregelingen zijn terug te vinden op Kijk bij voor studenten en daarna bij regels richtlijnen klachten. Hier vind u een Overzicht klachtenregelingen deelnemers. Hierin is te lezen wat de student moet doen als hij of zij klacht heeft. Tevens staat daarbij aangegeven bij wie je de klacht in moet dienen, op welke manier en wanneer. Leerbedrijven kunnen ook via deze regeling klachten indienen 8. Wijzigingen en mutaties Indien er zich wijzigingen voordoen in de persoonlijke sfeer of in die van het leerbedrijf dient als volgt te worden gehandeld: De student geeft wijzigingen in persoonsgegevens (o.a. ander telefoonnummer), persoonlijke situatie en wijziging van bedrijf door aan de studentenadministratie van de school; De praktijkopleider geeft wijzigingen in gegevens van het leerbedrijf en bij wijzigingen praktijkopleider / praktijkplaats door aan de adviseur BPV/ BPVbegeleider. Indien nodig wordt de BPVO aangepast. Pagina: 16 van 17

17 9. Contractcursussen en maatwerk Wanneer een bedrijf interesse heeft in een opleiding of training kan, in samenwerking met Summa College, een scholingstraject op maat worden gemaakt. Deze cursussen en trainingen kunnen in één van de locaties van Summa College verzorgd worden maar ook binnen het bedrijf. Ook de tijden waarop de scholing verzorgd wordt, zijn bespreekbaar. Meer informatie is te verkrijgen bij Voor Werktuigbouwkunde, Jeanette Veraart, , Voor Elektrotechniek en Installatietechniek, Yvonne de Koning , 10. Belangrijke sites Summa College: Informatie over - (BPV-)roosters,(BPV-)formulieren, etc: fronter.summacollege.nl Inloggen: Gebruikersnaam: praktijkopleider Wachtwoord: info - Boekenlijsten, - Informatie over opleidingen en algemene schoolse aangelegenheden: Kenniscentrum, Kenteq, Informatie over kwalificaties, register erkende leerbedrijven, etc: wwwkenteq.nl Belastingdienst: Informatie over fiscale maatregelen zoals vermindering afdracht loonbelasting, teruggave teveel betaalde belastingen: UWV-werkplein: Informatie over werkzoekenden, ondersteuningsmaatregelen, subsidiemogelijkheden: of JOB: Advisering en ondersteuning bij mbo stages: Dienst Uitvoering Onderwijs: Informatie over studiefinanciering, aanvullende beurs, basisbeurs: Sociale Verzekerings Bank: Informatie over de kinderbijslag: Arbo-wet: Informatie over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek: Pagina: 17 van 17

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 5 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma 6 3.2.

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

BPV-gids. Opleidingen Maatschappelijke zorg SUMMA WELZIJN 2015-2016. 2015 Summa College

BPV-gids. Opleidingen Maatschappelijke zorg SUMMA WELZIJN 2015-2016. 2015 Summa College SUMMA WELZIJN Opleidingen Maatschappelijke zorg 2015-2016 2015 Summa College Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 4 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma

Nadere informatie

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf Inleiding U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll

wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll Wellantcollege MBO, Cursussen & Trainingen Aalsmeer Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer tel: 0297 32 46 88 fax: 0297 34 54 19 E-mail: mbo.aalsmeer@wellant.nl

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

BPV-gids. SUMMA..., LEERJAAR 1, 2 en 3. SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan EA Eindhoven

BPV-gids. SUMMA..., LEERJAAR 1, 2 en 3. SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan EA Eindhoven SUMMA..., LEERJAAR 1, 2 en 3 SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 5 3. De opleiding en BPV 5 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding:

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 (versie 13 juni 2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010 1 SAMENVATTING Het VMBO, MBO en HBO vormen samen de beroepskolom Het MBO wordt ingedeeld in vier niveaus: assistentenopleiding; beroepsopleiding; vakopleiding; middenkaderopleiding of specialistenopleiding.

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Visie op LOB van het Summa College

Visie op LOB van het Summa College Visie op LOB van het Summa College Datum: 21 mei 2013 Auteur(s): Linda van Steenhoven (manager onderwijs) en Claudine Hogenboom (Dienst O&S) Versie: 1.0 (definitief) Visie op LOB van het Summa College

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN 1 van 6 REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN Instroom bbl-3 vanaf 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Financiële

Nadere informatie

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf!

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf! Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap Word erkend leerbedrijf! bouw op kennis Een krachtige leeromgeving Je leert door te doen. Leerlingen leren

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN 1 van 6 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden...

Nadere informatie

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Sector Techniek BPV-informatie voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND BPV-informatie voor studenten BEN JE ZIEK? Meld dit bij jouw leerbedrijf en het OSB: Heerhugowaard

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf Inleiding U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten Opscholingsreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen 10 speerpunten voor Goed groen onderwijs Branchevereniging voor ondernemers in het groen Onderwijs krijgt op veel verschillende manieren vorm in ons land. Waar moet Goed groen onderwijs aan voldoen? In

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. samenwerken en overleggen

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. samenwerken en overleggen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Allround Kapper Studierichting Wellness en beauty Locatie Venlo - Groenveldsingel Niveau 3 Leerweg bbl Sector Hospitality & Wellness

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf KERNBEGRIPPEN 1 INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN 3 1.1 Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf 2 2. BEGELEIDING 4 2.1 Vakanties en feestdagen 2.2 Bijzonder

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014 REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014 (versie 22 mei 2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling aanvangssubsidie...

Nadere informatie

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Studierichting Maatschappelijk zorg Locatie Roermond - Kerkeveldlaan Venray - Henri

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Opscholingsregeling BPV sectorplan

Uitvoeringsreglement Opscholingsregeling BPV sectorplan Uitvoeringsreglement Opscholingsregeling BPV sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. samenwerken en overleggen

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. samenwerken en overleggen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Allround Kapper Studierichting Wellness en beauty Locatie Venlo - Groenveldsingel Niveau 3 Leerweg bbl Sector Hospitality & Wellness

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

10 speerpunten onderwijs VHG

10 speerpunten onderwijs VHG 10 speerpunten onderwijs VHG 1. BPV bedrijf Een goed BPV bedrijf is cruciaal. De VHG is van mening dat bedrijven aan een minimum aantal eisen moet voldoen. Zo moeten goede begeleiding door een opgeleide

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

Advies en ondersteuning. Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving

Advies en ondersteuning. Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving Advies en ondersteuning Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving Een krachtige leeromgeving Roc s, opleidingsbedrijven en (leer)bedrijven werken samen aan een krachtige leeromgeving. Een

Nadere informatie

BPV-gids Schoonheidsverzorging

BPV-gids Schoonheidsverzorging BPV-gids Schoonheidsverzorging Summa College Beroepsgroep: Opleiding: School voor Uiterlijke Verzorging Schoonheidsverzorging Schoonheidsspecialiste / Allround Schoonheidsspecialiste BPV-GIDS 2015-2016

Nadere informatie

Opleidingsgids. Technicus engineering. Uitstroom: Elektrotechniek

Opleidingsgids. Technicus engineering. Uitstroom: Elektrotechniek Opleidingsgids Technicus engineering Uitstroom: Elektrotechniek Niveau: 4 Crebo: 25297 Leerweg: BOL Studiejaar: 2016-2017 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Technicus

Nadere informatie

beleid BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)

beleid BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV) ALGEMEEN Bij Triodus doen we ons werk met hart en ziel, omdat we van ons vak houden, maar ook omdat we onze eigen talenten blijven ontwikkelen en nieuwsgierig in het leven staan. Dialoog en participatie

Nadere informatie

BPV-gids. Alles wat je moet weten over de BPV. Summa ICT. BBL - opleidingen. Schooljaar: 2015-2016

BPV-gids. Alles wat je moet weten over de BPV. Summa ICT. BBL - opleidingen. Schooljaar: 2015-2016 Alles wat je moet weten over de BPV Summa ICT BBL - opleidingen Schooljaar: 2015-2016 Datum Mei 2015 Auteur(s): Summa Conny Bakker Versie: BPV gids 2015-2016 versie 01 Versie Datum Omschrijving Door 1.0

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT!

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO Academie Nederland richt zich met kwalitatieve opleidingstrajecten, certificering en validering van opleiding en werkervaring op de ontwikkeling en

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen)

Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) Studierichting Welzijn Locatie Roermond - Kerkeveldlaan

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg)

Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) Studierichting Welzijn Locatie Roermond - Kerkeveldlaan Venray

Nadere informatie

Werkvoorbereider installaties

Werkvoorbereider installaties Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Werkvoorbereider installaties Studierichting Installatietechniek (CIVIL) Elektrotechniek Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5813 22 maart 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 03 maart 2012, nr. WJZ/355918 (10191)

Nadere informatie

Opleidingsgids Allround Metselaar

Opleidingsgids Allround Metselaar Opleidingsgids Allround Metselaar Studiejaar: 2016-2017 Niveau: 3 Crebo: 25102 Leerweg: BBL 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Allround Metselaar 7 4.1. Wat doet

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn

Helpende Zorg & Welzijn Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Helpende Zorg & Welzijn Studierichting Dienstverlening Locatie Geleen - Dr. H. van der Hoffplein Roermond - Kerkeveldlaan Venlo

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2017-2018 Inhoud: 1. Leren en werken bij de Hartekamp Groep pag. 3 Beroeps -Begeleidende Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap Niveau 2; Natuur en groene ruimte Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Medewerker buitenruimte De medewerker buitenruimte heeft een breed werkterrein en verricht uitvoerende werkzaamheden

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie