BPV-gids. Opleidingen Maatschappelijke zorg SUMMA WELZIJN Summa College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV-gids. Opleidingen Maatschappelijke zorg SUMMA WELZIJN 2015-2016. 2015 Summa College"

Transcriptie

1 SUMMA WELZIJN Opleidingen Maatschappelijke zorg Summa College

2

3 Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 4 3. De opleiding en BPV De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma Invulling van de BPV-periode Aan welke voorwaarden moet een erkend leerbedrijf voldoen? 8 4. Voorbereiding BPV Voorbereiding van de op school Keuze BPV-plaats/leerbedrijf Sollicitatieprocedure/kennismaking met het leerbedrijf BPVO( BeroepsPraktijkVormingsOvereenkomst) Voorbereiding van Praktijkbegeleiders 9 5. Uitvoeren BPV Wat wordt er van de student verwacht tijdens de BPV-periode? Werktijden/BPV-uren Meewerken in het leerbedrijf BPV-werkboek Identificatieplicht Verzekeringen Klachtenregelingen Inentingen Verklaring omtrent goed gedrag Begeleiding BPV Begeleiding vanuit school Terugkoppeling BPV-ervaring Rapportage over BPV Begeleiding in de praktijkbiedende organisatie/het leerbedrijf Beoordeling BPV Tussentijdse beoordeling Eindbeoordeling/herkansing Afronding BPV Examinering in de praktijk Verlenging BPV Beëindiging / afbreken BPV Pagina: 3 van 16

4 1. Voorwoord In de beroepsopleiding die de student volgt vormt de beroepspraktijkvorming (BPV of stage) een belangrijk deel van zijn studie. Hij gaat meedraaien in een bedrijf of instelling (leerbedrijf) waar mensen werken die het beroep uitoefenen waarvoor hij nu opgeleid wordt. De BPV-periode vraagt een goede voorbereiding, voor de student, maar ook voor het bedrijf waar de BPV plaats vindt. Bovendien gelden er duidelijke spel regels. De school speelt hierin een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de BPV voor de student zo optimaal mogelijk verloopt. Lees deze gids daarom aandachtig door. Internationale BPV Het Summa College wil zo veel mogelijk studenten de kans bieden om praktijkervaring in het buitenland op te doen. Internationale beroepspraktijkvorming kan een onderdeel zijn van het opleidingstraject van de student. Voor een internationale BPV gelden in principe dezelfde regels als voor een BPV in Nederland. De keuze voor een internationale BPV vraagt wel veel meer van eigen verantwoordelijkheid en initiatief dan een binnenlandse BPV. De student laat zijn vertrouwde Nederlandse omgeving even los. Hij moet daarom kunnen improviseren, zich flexibel op willen stellen en onverwachte tegenslagen weten te overwinnen. De mogelijkheden voor internationale BPV verschillen per opleiding. Informatie over internationale BPV is te vinden in Handboek IBPV op Fronter. Als je na het lezen van deze meer informatie wilt, kun je terecht bij je loopbaanbegeleider. 2. Wat vind ik waar? Informatie over de opleiding Algemene informatie Pagina: 4 van 16

5 O.E.R. Fronter Informatie BPV algemeen Informatie over: BPV plaatsing inhoud BPV opleiding melden klachten en problemen BPV-procedures BPV-overeenkomsten (BPVO) erkenning leerbedrijven subsidies (naam invullen) Fronter onder knopje OER op Startpagina Planning BPV BPV-rooster en jaarplanning Het jaarrooster kunt teruglezen in het BPV boek. BPV-beoordelingsformulieren In BPV-boek van de opleidingen MMZ/SD/GZ. De BPV boeken staan online op: Pagina: 5 van 16

6 3. De opleiding en BPV De beroepspraktijk, het werkveld waarvoor de student wordt opgeleid, is het uitgangspunt van de mbo- opleiding die de student volgt. Beroepspraktijkvorming (BPV) is de wettelijke benaming voor de stage (BOL) en het werken binnen een leerbedrijf (BBL). De BPV is een onmisbaar deel van de opleiding. In de BPV realiseert de student (een gedeelte van) kerntaken, werkprocessen en competenties die behoren bij zijn opleiding of een deel van de opleiding. Voor iedere opleiding is dit landelijk vastgelegd in kwalificatiedossiers. Hierin wordt beschreven wat de student allemaal moet kunnen en weten als beginnend beroepsbeoefenaar. De kwalificatiedossiers kan de student vinden op de site van het kenniscentrum. Het leerbedrijf biedt de student de gelegenheid om de kerntaken, werkprocessen en competenties, die bij zijn opleiding horen, in de BPV-periode uit te voeren De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma Iedere school heeft een BPV-programma. Hierin wordt aangegeven wanneer de BPV plaats vindt en wat het doel is van de BPV. De BPV periode kan afhankelijk zijn van de sector waarvoor de student opgeleid wordt. In de O.E.R. van de opleiding kan de student ook lezen hoe de BPV binnen zijn opleiding is georganiseerd. 3 MA-DI WO-DO-VR 24 uren per week BPV-programma BOL-opleidingen Leerjaar Niveau 3 MMZ School BPV BPV dagen dagen uren 1 MA-DI-DO- WO 8 uur VR per dag 2 WO-DO-VR MA-DI 16 uren per week Niveau 4 MZSD/GZ School BPV BPV dagen dagen uren MA-DI-WO- DO 8 uur VR per dag MA-DI-WO DO-VR 16 uren per week DO-VR MA-DI-WO 24 uren per week 4 WO-DO MA-DI-VR 24 uren per week BPV programma BBL-opleidingen -Niveau 4 MZSD regulier en specifiek ervaringsdeskundige -Niveau 4 MZGZ Leerjaar Schooldagen BPV dagen BPV uren 1 DI 24 uren per week 2 WO 24 uren per week Pagina: 6 van 16

7 3 DO 24 uren per week 3.2. Invulling van de BPV-periode A Doelstelling(en) van de BPV: Afhankelijk van de planning van de BPV in de opleiding kan de BPV verschillende doelstellingen hebben te weten: 1 Oriëntatie op de beroepspraktijk (meestal de eerste BPV-periode). Dit geldt in het algemeen niet als de student een opleiding volgt in de BBL, omdat deze dan in veel gevallen al een arbeidscontract heeft. 2 Ontwikkeling van vaardigheden/competenties. 3 Vorming in de beroepspraktijk. 4 Het afsluiten van BPV- kerntaken, werkprocessen en competenties. In de BPV krijgt de student zicht op wat er allemaal in de praktijk gebeurt. Hij maakt kennis met de mensen voor wie en met wie hij werkt. Ook leert de student welke werkzaamheden hij uit gaat voeren binnen de BPV. In het begin zal de student vooral onder begeleiding ervaringen opdoen. Naarmate hij verder in de opleiding is, wordt er steeds meer zelfstandigheid van de student verwacht. B C D E Vorm van de BPV: De vorm van de BPV is afhankelijk van de opleiding die de student volgt in combinatie met de branche waaronder het leerbedrijf valt. In een aantal sectoren is het normaal dat er s avonds of in het weekend stage gelopen wordt omdat dit essentieel is voor die sector. Voor de BBL-opleidingen is er meestal 1 dag aangewezen waarbij de student de school bezoekt voor onderwijs. Deze dag wordt door de school en het bedrijf bepaald en ligt dan vast voor een bepaalde periode. Er zijn scholen die de opleiding dag binnen het bedrijf verzorgen. Activiteiten tijdens de BPV: Tijdens je BPV voert de student verschillende taken uit om kennis, houding en vaardigheden (competenties) te trainen en te ontwikkelen. Voor iedere BPV-periode wordt afgesproken wat de student gaat doen binnen het leerbedrijf. Deze afspraken worden vastgelegd in het BPVwerkboek. Inhoud van de BPV: De inhoud van de BPV wordt beschreven in het BPV-werkboek. Dit is afgestemd op het kwalificatiedossier van jouw opleiding. Hierin wordt beschreven wat de student als beroepsbeoefenaar allemaal moet kunnen (kerntaken, werkprocessen en competenties). Ook staat erin welke opdrachten de student tijdens de BPV periode moet uitvoeren en welke eisen daaraan gesteld worden. Als de student met de BPV begint, krijgt hij een exemplaar van het BPV-werkboek uitgereikt. Dit exemplaar is bestemd voor de BPV-begeleider. De student zelf kan het BPV-werkboek Kopiëren vanuit het studentenmateriaal. Planning en duur van de BPV: Voor iedere BPV-periode is vooraf bepaald hoe lang de periode duurt en hoeveel uren er BPV gevolgd wordt. In de regel is dat 8 uur per dag. Het aantal uren per week wordt vastgelegd in Pagina: 7 van 16

8 de BPVO. Met het leerbedrijf worden afspraken gemaakt over de werktijden. De werktijden zijn afhankelijk van de branche waaronder jouw opleiding valt Aan welke voorwaarden moet een erkend leerbedrijf voldoen? 1 Een leerbedrijf moet de student een werkplek bieden die past binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. De student moet het beroep uit kunnen oefenen waarvoor hij een opleiding volgt. Het leerbedrijf moet in staat zijn de student opdrachten te laten vervullen die hij nodig heeft om aan de eisen te voldoen van het beroep waarvoor de student de opleiding volgt. 2 Het leerbedrijf biedt de student de mogelijkheid voor een goede praktijkopleiding. Hiervoor zijn vijf afspraken gemaakt: Een leerbedrijf wijst een BPV-begeleider aan. Een BPV-begeleider is iemand die vakinhoudelijke kennis heeft, maar ook in staat is om deze kennis op een goede manier over te dragen op de student. Het leerbedrijf houdt contact met de school om op de hoogte te blijven van het verloop van de praktijkopleiding. Het leerbedrijf moet gebruikmaken van een praktijkleerplan waarmee de student op een gestructureerde manier wordt opgeleid. Het leerbedrijf moet bereid zijn om tijd, ruimte en middelen vrij te maken voor de opleiding. Het leerbedrijf moet samenwerken met een consulent van het kenniscentrum. 4. Voorbereiding BPV 4.1. Voorbereiding van de student op school Een goed begin is het halve werk. Als de BPV begint is het belangrijk om te weten wat de student kan verwachten van het leerbedrijf, van de school en wat anderen van de student mogen verwachten. Hoe meer zicht de student hierop heeft, des te groter is de kans dat de student een plezierige en leerzame periode doormaakt in de BPV- periode. Als BBL-er zal duidelijk moeten zijn hoe de opleiding plaatsvindt in relatie tot het werk dat de student verricht. Tevens zal de student moeten weten wat de rol van de school en het bedrijf is in het leerproces van de student en wat daarbij van de student verwacht wordt. We gaan er wel van uit dat de student gemotiveerd aan de BPV-periode begint en dat de student zichzelf goed presenteert binnen het leerbedrijf. Daarnaast verwachten we dat de student actief informatie verzamelt en dat deze zich oriënteert op de branche en het leerbedrijf. De school zorgt voor een goede voorbereiding op de BPV, zowel voor de student als voor het leerbedrijf. De voorbereiding bestaat voor de student uit: - Zich oriënteren in leerjaar 1 m.b.v. korte stages op het werkveld, doelgroepen en op stagelopen; - Daarnaast werken de studenten en op school en in die korte stages aan stage vaardigheden; - In de eerste weken van de stage werkt de student met een inwerklogboek. Hierdoor worden gegevens tussen stage, school en student uitgewisseld. Mocht een student die nalaten en u wil toch contact opnemen met school dan kunt u mailen met Pagina: 8 van 16

9 4.2. Keuze BPV-plaats/leerbedrijf BOL-studenten worden gematcht door de opleiding. Stage- en matchingsprocedures staan voor studenten op Fronter. BBL-studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een, voor de opleiding erkend, leerbedrijf Sollicitatieprocedure/kennismaking met het leerbedrijf Bij sommige opleidingen verwachten ze dat de student zelf actief is in het verkrijgen van een leerbedrijf door te solliciteren. Tijdens de voorbereiding leert de student hoe hij dit aan kan pakken. Leerbedrijven kunnen ook een eigen sollicitatieprocedure hebben. De school zal de student daarover informeren. Voordat de BPV start heeft de student een kennismakingsgesprek bij het leerbedrijf. Dit kan op verschillende manieren geregeld zijn: De school plant een kennismakingsgesprek. Het leerbedrijf nodigt de student uit. De student maakt zelf een afspraak BPVO( Beroepspraktijk vormingsovereenkomst) Voordat de student aan de BPV begint, wordt er een overeenkomst opgesteld en ondertekend: de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst, afgekort BPVO. In deze overeenkomst tussen de student, leerbedrijf en school zijn de rechten en plichten van de student, de school en het leerbedrijf vastgelegd, voor wat betreft het praktijkgedeelte van de opleiding. Bij iedere BPVO zit een bijlage met de voorwaarden (achterkant). Deze kan de student vinden als bijlage van deze. De BPV is een diploma eis Om hieraan te voldoen, gelden de volgende regels: Het leerbedrijf moet erkend zijn door Calibris. Voordat de BPV begint moet de BPVO getekend zijn en tijdig zijn ingeleverd. In deze overeenkomst wordt een aantal afspraken tussen de student, de school en het leerbedrijf vastgelegd. Als je minderjarig (onder de 18) bent, moet er ook getekend worden door je ouders/verzorgers. Zonder getekende BPVO: tellen de gemaakte BPV uren niet mee wordt de duur van de opleiding langer heb je aan het eind van de opleiding geen recht op een diploma 4.5. Voorbereiding van BPV-begeleiders De BPV-begeleiders zijn opgeleid om de student zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. De school zorgt ervoor dat de BPV-begeleiders goed geïnformeerd zijn over alles wat te maken heeft met de BPV. Zij ontvangen informatie over de BPV van de school. De loopbaanbegeleider Pagina: 9 van 16

10 (LB-er) legt direct contact met het leerbedrijf, nadat de student zijn of haar plaatsingsformulier heeft ingeleverd op school. Als er met een nieuw leerbedrijf samengewerkt gaat worden, neemt de school contact op met het bedrijf en het kenniscentrum Pagina: 10 van 16

11 5. Uitvoeren BPV 5.1. Wat wordt er van de student verwacht tijdens de BPV-periode? Zoals beschreven bij punt 4.4. is een aantal voorwaarden vermeld op de bijlage van de BPVO. In die voorwaarden wordt een aantal regels benoemd waar de student zich aan moet houden, zoals: A de student volgt zoveel mogelijk de aanwijzingen van de Loopbaanbegeleider van het Summa College en van de BPV-begeleider van het leerbedrijf. B De student is verplicht zich te houden aan de regels en voorschriften van het leerbedrijf. Dit is van belang voor de veiligheid en gezondheid van de student en van anderen. C als de student ziek is, geeft de student dit direct door aan de BPV-begeleider van het leerbedrijf en aan de administratie van de school. Telefonische ziekmelding op school doet de student via telefoonnummer Je kunt hier meer over lezen op de website D de student heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat de student buiten zijn werk niet mag praten over vertrouwelijke zaken die met zijn BPV te maken hebben. Daarnaast wordt er van de student verwacht dat deze gemotiveerd is om BPV te gaan doen. zich gedraagt als representant van het Summa College (leerbedrijven zien de student als het visitekaartje van de school). weet wat hij leren bij het leerbedrijf. zich goed presenteert aan het leerbedrijf. zich goed voorbereidt op de BPV. instructies van de BPV-begeleider opvolgt. informatie terugkoppelt aan je Loopbaanbegeleider. alle onderdelen van het BPV-programma afrondt en inlevert op de afgesproken tijd. problemen bespreekbaar maakt. zich houdt aan afspraken. Als de student zich niet aan de afspraken houdt of wangedrag vertoont, kan de BPV direct worden afgebroken Werktijden/BPV-uren Binnen het leerbedrijf krijgt de student te maken met werktijden die gelden voor de branche. De werktijden die voor de studentgelden, worden in goed overleg tussen de student en de BPVbegeleider afgesproken. Hierbij krijgt de student de gelegenheid om te werken aan de BPVopdrachten. Het aantal uren dat de student BPV doet, wordt dagelijks vastgelegd. Hiervoor wordt een speciaal formulier gebruikt: het urenregistratieformulier (zie bijlage). Aan het einde van de BPV-periode levert de student het volledig ingevulde formulier in bij de Loopbaanbegeleider. Indien je ziek bent en geen BPV kan volgen bij het leerbedrijf, wordt van jou verwacht dat: je zo spoedig mogelijk het leerbedrijf/de BPV-begeleider daarvan in kennis stelt Pagina: 11 van 16

12 je zo spoedig mogelijk je LB-er telefonisch of via de mail op de hoogte stelt. je zo spoedig mogelijk de administratie van de school telefonisch op de hoogte stelt. Ziekmelden op school: bel Een verlofaanvraag Het aanvragen van verlof dient de student tijdig in bij de BPV-begeleider van het leerbedrijf. De verlofregeling van het leerbedrijf is hierbij uitgangspunt. Als de student voor meerdere aaneengesloten dagen verlof aan wil vragen dan moet de student vooraf ook schriftelijke toestemming vragen aan de Loopbaanbegeleider. Voor verlof i.v.m. collectieve vrije dagen van het leerbedrijf is geen toestemming van de BPV-begeleider nodig. In principe moet een bezoek aan arts, tandarts etc. in eigen tijd plaats vinden. Dus niet tijdens de BPV. Verzuim In de BPVO is opgenomen hoeveel uren de BPV omvat. Als de student door omstandigheden minder BPV heeft gevolgd, wordt in overleg besloten of en hoeveel BPV-dagen door de student ingehaald moeten worden. Het moment waarop dat gebeurt, wordt bepaald in overleg met de BPV- begeleider en de Loopbaanbegeleider. Schoolvakanties Als BBL-student heb je vakantiedagen. Deze zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of CAO. Je kunt in overleg met het leerbedrijf vakantiedagen opnemen. Als BOL-student geldt dat er afspraken gemaakt worden met het leerbedrijf en de school over de schoolvakanties. In sommige branches is het heel normaal om in de schoolvakanties BPV te volgen. Zie ook Ziekte, verlof en verzuim op de website 5.3. Meewerken in het leerbedrijf Tijdens de BPV werkt de student vaak gewoon mee in het leerbedrijf. Wat daarbij van de student wordt verwacht, wordt in overleg met de BPV-begeleider afgesproken en vastgelegd. We verwachten dat de student zich houdt aan die afspraken. Als de student problemen heeft met het uitvoeren van werkzaamheden, bespreekt de student dat met de BPV-begeleider BPV-werkboek Bij de opleiding die de student volgt wordt voor de BPV gewerkt met BPV- werkboek. Per BPV-periode wordt in overleg tussen de student, BPV-begeleider en loopbaanbegeleider afgesproken en vastgelegd welke opdrachten gemaakt worden Pagina: 12 van 16

13 5.5. Identificatieplicht Sinds 1 juni 1994 geldt in Nederland de Wet op de Identificatieplicht (WID). Het doel van de wet is het bestrijden van fraude en criminaliteit. Ook studenten vallen onder deze wet. Als geldig identiteitsbewijs gelden o.a. het Nederlands paspoort, een identiteitskaart of verblijfsdocument Een rijbewijs geldt niet als identiteitsbewijs! Bij aanvang van de beroepspraktijkvorming overhandigt de student een kopie van een geldig ID-bewijs aan de BPV-begeleider in het bedrijf Verzekeringen 5.7. Klachtenregelingen 5.8. Inentingen De informatie over verzekeringen die geregeld zijn door het leerbedrijf en het Summa College is te vinden in de Algemene Studiegids voor studenten beroepsonderwijs op de website. Daarnaast zorgt de student zelf voor: een ziektekostenverzekering. een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren. een Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (alleen als de student een bromfiets, scooter of auto bestuurt). Het Summa College vindt het belangrijk dat haar studenten tevreden zijn met het onderwijs dat het Summa College hen biedt. Ondanks de inzet van onze medewerkers om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, kunnen er situaties ontstaan waarover studenten een klacht hebben. Er zijn verschillende gebieden waarbinnen een klacht kan ontstaan. De gebieden die wij binnen het Summa College kennen zijn: examens. algemene (deelnemer)zaken. machtsmisbruik. ernstige misstanden (klokkenluidersregeling). Voor elk gebied is een andere regeling van toepassing. Op de website is de klachtenregelingen terug vinden. Daar is precies lezen wat je moet doen als je een klacht hebt. Tevens staat daarbij aangegeven bij wie de klacht ingediend moet worden, op welke manier en wanneer. Daarnaast is lezen wat de diverse regelingen inhouden. In sommige branches kan de student alleen BPV gaan doen als de student ingeënt is tegen een of meerdere ziekten. De school informeert de student hierover Verklaring omtrent goed gedrag Er zijn branches waarin je voordat de BPV begint moet beschikken over een Verklaring omtrent goed gedrag. Deze verklaring wordt afgegeven door de Gemeente waar de student woont Pagina: 13 van 16

14 De student moet hier officieel ingeschreven staan. Nadere informatie hierover krijgt de student via de school. 6. Begeleiding BPV 6.1. Begeleiding vanuit school In de periode van de BPV en in de voorbereiding van de BPV word de student door een loopbaanbegeleider of instructeur van de school begeleid. Het leerbedrijf zorgt ook voor een begeleider: de BPV begeleider. Tijdens de BPV- periode heeft de student een of meerdere gesprekken in de zogenaamde driehoek. De student heeft dan een gesprek met de BPV- begeleider én loopbaanbegeleider. De Loopbaanbegeleider/ instructeur is een docent / instructeur die de student vanuit de school begeleidt. Meestal is dat de loopbaanbegeleider. Hij/zij heeft contact met het leerbedrijf, in het bijzonder met de BPV-begeleider. Hij/zij is verantwoordelijk voor: het maken van afspraken met de student over de werkzaamheden tijdens de BPV. Dit gebeurt in overleg met de BPV begeleider. het bijhouden hoe de BPV verloopt en ingrijpen als dat nodig is. het beoordelen van eventuele verslagen. het geven van een eindbeoordeling van de BPV-periode op basis van alle verkregen informatie, zoals de beoordeling door de BPV-begeleider Terugkoppeling BPV-ervaring 6.3. Rapportage over BPV Om goed contact te houden met de school en klasgenoten organiseert de opleiding terugkomdagen. Het doel van die terugkomdagen is: het uitwisselen van ervaringen tussen studenten onderling. het evalueren van de BPV-periode van de student tot nu toe. Als de student iedere week een aantal dagen BPV en school volgt, worden de ervaringen uit de praktijk besproken en gekoppeld aan de activiteiten op school. De rapportage van de BPV kan op verschillende manieren plaatsvinden: schriftelijk: bijvoorbeeld door verslagen, logboek, presentielijsten, opdrachten. mondeling: door gesprekken zoals intervisie waarin de student met medestudenten de BPV bespreekt onder begeleiding van de loopbaanbegeleider. Of door gesprekken met de loopbaanbegeleider en BPV-begeleider. De verslagen van deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd. Dit geldt ook voor de gesprekken bij het leerbedrijf Begeleiding in de praktijk biedende organisatie/het leerbedrijf De BPV begeleider ondersteunt, begeleidt en beoordeelt de BPV Tevens is hij of zij verantwoordelijk voor: Pagina: 14 van 16

15 de introductie van de student op het leerbedrijf. de vormgeving van de BPV. het bieden van de mogelijkheid aan de student om zijn BPV-opdrachten uit te kunnen voeren. het bespreken van de door de student gemaakte opdrachten. het begeleiden van de student en zijn leerproces. het invullen en het tekenen van urenlijsten. het beoordelen van de door de student gemaakte opdrachten. het naleven van alle wettelijke eisen. 7. Beoordeling BPV 7.1. Tussentijdse beoordeling De beoordeling van de BPV gebeurt altijd door een BPV begeleider. Om het diploma te kunnen behalen moet de student een voldoende halen voor de BPV. Ook al zou de student voor alle examens hoge cijfers behalen, krijgt de student geen diploma als de BPV niet voldoende is. Tijdens de BPV-periode wordt geregeld gekeken naar de voortgang en word de student beoordeeld. Het beoordelen van het functioneren van de student tijdens de BPV vindt plaats door evaluaties met de BPV-begeleider. Hierbij speel de student zelf een actieve rol. Het gaat immers om zijn functioneren. Het is belangrijk dat de student zo n gesprek zelf goed voorbereidt. In het BPV-werkboek vind de student de beoordelingsformulieren. Meestal worden er tijdens het gesprek nieuwe afspraken gemaakt voor het vervolg van de BPV. Gedurende de BPV-periode zal ook een loopbaanbegeleider bij een van deze gesprekken aanwezig zijn. De hoofdzaken en afspraken die voortkomen uit het gesprek worden in een verslag vastgelegd Eindbeoordeling /Herkansing De eindbeoordeling van de BPV Een van de voorwaarden voor de student om zijn diploma te behalen is dat de student de eindbeoordeling van zijn eind BPV voldoende heeft. Indien de BPV met een onvoldoende wordt afgesloten heeft de student recht op een herkansing Afronding BPV Zie BPV-werkboek. 8. Examinering in de praktijk: In de praktijk kunnen examens plaats vinden. In de onderwijsexamenregeling (OER) kan men lezen welke examens wanneer plaatsvinden Pagina: 15 van 16

16 9. Verlenging BPV Per leerjaar moet de BPV met een voldoende afgesloten worden om door te kunnen gaan naar het volgend leerjaar. Vóór SW 35 vindt de beoordeling van de BPV plaats. Mocht de student een onvoldoende scoren dan kan hij er voor zorgen dat hij vóór SW40 het gedrag kan ombuigen in een voldoende (2 e kans). Mocht de student de 2 e kans onvoldoende hebben dan doet het team uitspraak over een evt. vervolg / stoppen van de opleiding. In het diplomajaar vindt de beoordeling van de BPV plaats vóór SW 25. Mocht de student een onvoldoende scoren, dan kan hij er voor zorgen dat hij binnen maximaal 20 weken het gedrag kan ombuigen in een voldoende (2 e kans). 10. Beëindiging / afbreken BPV Op de BPVO staat vermeld hoe lang de BPV duurt. Op de toelichting op de achterzijde van de BPV-overeenkomst wordt bij punt 8 aangegeven wanneer de overeenkomst beëindigd wordt. Beëindiging van de BPV kan alleen op basis van redenen zoals beschreven in de voorwaarden. Stop niet zomaar met je BPV; maak problemen bespreekbaar! Beëindiging van de overeenkomst kan ernstige gevolgen hebben voor het vervolg van je opleiding. Soms moet een BPV afgebroken worden, bijvoorbeeld als er een conflict ontstaat. Vaak hoeft het niet zo ver te komen. Als er problemen ontstaan, bespreek dat dan met je BPVbegeleider en LB-er. Als de oorzaak van het afbreken bij het leerbedrijf ligt, dan zoekt de BPVbegeleider samen met jou en de LB-er naar een oplossing. Het afbreken van de BPV heeft grote gevolgen: het mag maar één keer gebeuren. Als er twee keer wordt afgebroken, zal de student moeten stoppen met de opleiding; Bij het afbreken van de stage voor SW25 moet er z.s.m. een nieuw leerbedrijf gevonden worden waar jde student, in aansluiting op de afgebroken stage, kan starten. Eerder gelopen BPV uren tellen wel mee. Wordt een stage afgebroken na SW25 dan doet het team uitspraak over een evt. vervolg van de opleiding Pagina: 16 van 16

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 5 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma 6 3.2.

Nadere informatie

BPV-gids. SUMMA..., LEERJAAR 1, 2 en 3. SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan EA Eindhoven

BPV-gids. SUMMA..., LEERJAAR 1, 2 en 3. SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan EA Eindhoven SUMMA..., LEERJAAR 1, 2 en 3 SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 5 3. De opleiding en BPV 5 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding:

Nadere informatie

Summa Artiest Willem de Rijkelaan 3-5616 EA Eindhoven 040-2695300. BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV. Opleiding: Artiest - Muzikant

Summa Artiest Willem de Rijkelaan 3-5616 EA Eindhoven 040-2695300. BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV. Opleiding: Artiest - Muzikant Summa Artiest Willem de Rijkelaan 3-5616 EA Eindhoven 040-2695300 BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Opleiding: Artiest - Muzikant Schooljaar: 2012-2013 Auteur: Hein Witteveen Summa Artiest BPV

Nadere informatie

BPV-gids. Alles wat je moet weten over de BPV. Summa ICT. BBL - opleidingen. Schooljaar: 2015-2016

BPV-gids. Alles wat je moet weten over de BPV. Summa ICT. BBL - opleidingen. Schooljaar: 2015-2016 Alles wat je moet weten over de BPV Summa ICT BBL - opleidingen Schooljaar: 2015-2016 Datum Mei 2015 Auteur(s): Summa Conny Bakker Versie: BPV gids 2015-2016 versie 01 Versie Datum Omschrijving Door 1.0

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Summa Zakelijke dienstverlening BOL - opleidingen Schooljaar: 2015-2016 Datum Mei 2015 Auteur(s): Summa Conny Bakker Versie: BPV gids 2015-2016 versie 01 Aan: - Versie

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Summa Artiest Willem de Rijkelaan 3-5616 EA Eindhoven 040-2695300 BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Opleiding: Artiest - Theater Schooljaar: 2012-2013 Auteur: Hein Witteveen Summa Artiest BPV

Nadere informatie

BPV-gids Schoonheidsverzorging

BPV-gids Schoonheidsverzorging BPV-gids Schoonheidsverzorging Summa College Beroepsgroep: Opleiding: School voor Uiterlijke Verzorging Schoonheidsverzorging Schoonheidsspecialiste / Allround Schoonheidsspecialiste BPV-GIDS 2015-2016

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Sector Techniek BPV-informatie voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND BPV-informatie voor studenten BEN JE ZIEK? Meld dit bij jouw leerbedrijf en het OSB: Heerhugowaard

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015 BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe kom ik aan een BPV plaats?... 4 2. Welke BPV plaatsen passen bij de opleiding PW?... 4 3. Welke BPV

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM 1.1 EVEN VOORSTELLEN 06 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM? 06 1.2.1

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Een leerwerkplek voor een student van:

Een leerwerkplek voor een student van: Een leerwerkplek voor een student van: Beroepspraktijkvorming: Wat mag U verwachten Aan de slag met een student van Kronenburgh Met het invullen van een leerwerkplek binnen uw organisatie maakt u het mogelijk

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf KERNBEGRIPPEN 1 INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN 3 1.1 Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf 2 2. BEGELEIDING 4 2.1 Vakanties en feestdagen 2.2 Bijzonder

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

BPV HANDLEIDING. Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn

BPV HANDLEIDING. Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn BPV HANDLEIDING Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn 2016 Inhoud Voorwoord... 2 Algemene informatie... 3 Geheimhoudingsplicht... 3 Werktijden... 3 Verzuim... 3 Verklaringen...

Nadere informatie

DEEL 1 BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV

DEEL 1 BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV DEEL 1 BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM... 4 1.1 EVEN VOORSTELLEN... 4 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM?... 4 1.2.1 Coördinator bpv... 4 1.2.2 Bpv begeleiders...

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans.

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans. Stage map Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans Leerjaar: 4 1 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 De school 4 De opleiding schoonheidsverzorging niveau 3 5 De opleiding allround schoonheidsverzorging

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Bpv handboek voor de student

Bpv handboek voor de student Bpv handboek voor de student ICT-beheerder Cohort 2015 Bpv handboek voor de student ICT beheerder Crebonummer: 95321 Cohort: 2015/2016 3 Bpv handboek voor de student Inhoud Voorwoord 6 Algemene informatie

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren

Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren Cohort 2012 Apeldoorn, januari 2014 Beroepspraktijkvorming Fotovakschool (BPV) Overzicht

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Informatiebrochure BPV

Informatiebrochure BPV Informatie over de BPV in Summa College: Summa Engineering en Summa Techniek Datum: 21 juni 2013 Auteur(s): Dimph van de Loo Versie: 0.1 Status: Definitief 2013 Summa College Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 Summa Zakelijke Dienstverlening Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM Examenprogramma Datum van ingang 01-08-2017 Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 De addendum

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Leren in de beroepspraktijk. Handboek voor leerbedrijven. Zorg en Welzijn. Opleidingen: Verzorgende-IG Verpleegkundige

Leren in de beroepspraktijk. Handboek voor leerbedrijven. Zorg en Welzijn. Opleidingen: Verzorgende-IG Verpleegkundige Leren in de beroepspraktijk Handboek voor leerbedrijven Zorg en Welzijn Opleidingen: Verzorgende-IG Verpleegkundige Leerjaar 2014-2015 Woord vooraf Voor u ligt de informatiemap Leren in de beroepspraktijk

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Inhoud Dit

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Uitgangspunten Visie Bij Mops begint, zowel voor kinderen, medewerkers en stagiaires een leven lang leren. Een leerbedrijf biedt de

Nadere informatie

BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV

BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD... 0 HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM... 1 1.1 EVEN VOORSTELLEN... 1 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM?... 1 1.2.1 Coördinator bpv... 1 1.2.2 Bpv-begeleiders...

Nadere informatie

Informatiegids beroepspraktijkvorming

Informatiegids beroepspraktijkvorming Informatiegids beroepspraktijkvorming Informatiegids beroepspraktijkvorming ID College Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wat is beroepspraktijkvorming? 4 2 Wettelijke kaders en landelijke afspraken 5 2.1 Accreditatie

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING IN. Informatiegids voor student, docent en bedrijf

BEROEPSPRAKTIJKVORMING IN. Informatiegids voor student, docent en bedrijf BEROEPSPRAKTIJKVORMING IN Informatiegids voor student, docent en bedrijf September 2017 2 INHOUD Inleiding 3 1 Organisatie van de BPV 4 2 Rollen en verantwoordelijkheden van betrokken personen tijdens

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

barendrecht I bleiswijk I goes I middelharnis Informatiegids voor leerbedrijven MBO Edudelta Onderwijsgroep

barendrecht I bleiswijk I goes I middelharnis Informatiegids voor leerbedrijven MBO Edudelta Onderwijsgroep MBO barendrecht I bleiswijk I goes I middelharnis Informatiegids voor leerbedrijven MBO Edudelta Onderwijsgroep Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Wat is het doel van de BPV? 5 Wat moet er geregeld

Nadere informatie

HANDLEIDING BPV HANDLEIDING BEROEPS PRAKTIJK VORMING

HANDLEIDING BPV HANDLEIDING BEROEPS PRAKTIJK VORMING HANDLEIDING BEROEPS PRAKTIJK VORMING Handleiding voor deelnemers van de eindterm gerichte opleidingen, versie augustus 2009 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding op de stage... 4 2.1 NTI stagevoorbereidingsdagen...

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

BPV GIDS DESIGN. 2011-2012 BPV gids D Drive 1

BPV GIDS DESIGN. 2011-2012 BPV gids D Drive 1 BPV GIDS DESIGN 2011-2012 BPV gids D Drive 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je Beroeps Praktijk Vorming (BPV) of je hebt net bij jouw BPV-docent gemeld dat je een BPV-plaats hebt gevonden. De praktijk

Nadere informatie

Informatie Voor de Praktijkopleider

Informatie Voor de Praktijkopleider Informatie Voor de Praktijkopleider Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 1 e jaar Niveau 3/4 Kerntaak 1 en 2 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onze opleiding 4 4. Kerntaken

Nadere informatie

INFOGIDS LEERMEESTERS 2013-2014 MBO. Horeca

INFOGIDS LEERMEESTERS 2013-2014 MBO. Horeca INFOGIDS LEERMEESTERS 2013-2014 MBO Horeca Informatie Praktijkopleiding Cingel College Schooljaar 2013-2014 Markendaalseweg 35 4811 KA BREDA T 076 530 60 00 F 076 530 60 10 E l.gelens@rocwb.nl 2 - Informatie

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

INFORMATIE van de. BPV-consulent. 2 e LEERJAAR NIVEAU 3 / 4. Commercieel

INFORMATIE van de. BPV-consulent. 2 e LEERJAAR NIVEAU 3 / 4. Commercieel INFORMATIE van de BPV-consulent 2 e LEERJAAR NIVEAU 3 / 4 Commercieel 1 Aan alle stagiair(e)s: Over een aantal maanden gaan jullie starten met de BeroepsPraktijkVorming (afgekort BPV). Er komt nogal wat

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker uitstroom secretarieel medewerker uitstroom telefonist/receptionist BLAUW MAATWERK

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst studenten

BPV monitor Vragenlijst studenten BPV monitor Vragenlijst studenten VRAGENLIJST EVALUATIE BPV-PERIODE Toelichting Deze vragenlijst gaat over jouw beroepspraktijkvorming / stage. Dit wordt in de vragenlijst bpv genoemd. Het bedrijf waar

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Stage beleid Cavent. KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1

Stage beleid Cavent. KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1 Stage beleid Cavent KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1 Inleiding Cavent biedt leerlingen uit het (beroeps)onderwijs mogelijkheden om stage te lopen. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen en

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie