Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo / Niveau 3 Cohort Kwalificatiedossier 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012"

Transcriptie

1 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo / Niveau 3 Cohort Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort BBL deeltijd combi , x BOL voltijd combi , x Bijzonderheden Dit is een combitraject; studenten worden ingeschreven op crebonummer Met succes afronden van dit traject betekent het behalen van twee diploma s Vastgesteld d.d. Handtekening voorzitter examencommissie Kellebeek College 1 aankruisen, indien studiefinanciering van toepassing is (alleen bij BOL voltijd).

2 Inhoudsopgave Woord vooraf De opleiding Alvast wat over het beroep Wat kun je na je opleiding doen? Wat zijn de hoofdonderdelen van je opleiding? Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo Nederlands, rekenen, Engels en overige moderne vreemde talen Het onderwijsprogramma Hoe is je onderwijsprogramma opgebouwd? BOL voltijd - combi BBL combi Beroepspraktijkvorming Plaats en organisatie van de BPV BOL voltijd - combi BBL combi Examens Beoordelen om te kijken waar je staat Beoordelen voor je diploma Examens in een overzicht het examenplan alle varianten Hoe is de organisatie van de examens geregeld? Begeleiding Studieloopbaanbegeleiding bij het leren K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 2

3 Woord vooraf Welkom op het Kellebeek College! Je bent met een beroepsopleiding bij het Kellebeek College gestart. We willen je graag van harte welkom heten! Voor je ligt een opleidingswijzer. Met deze opleidingswijzer (OLW) willen we je zo goed mogelijk informeren over de opleiding die je gaat volgen. De OLW vertelt het nodige over je toekomstige beroep. Er wordt in beschreven welke kennis, vaardigheden en beroepshouding belangrijk zijn in zowel je stage als op school. Ook staat er in de OLW wanneer je welke examens aflegt om je volledig diploma te halen. Find your information! Op onze website is een speciale informatiesite voor studenten: Hierop is heel veel belangrijke informatie te vinden! Vestigingen Het Kellebeek College kent vele vestigingen voor beroepsonderwijs. Vanaf schooljaar zijn de meeste geconcentreerd in onze nieuwbouw in Roosendaal. De AKA opleidingen (mbo niveau 1) worden in Breda en Bergen op Zoom aangeboden. Voorbereiding op werken in de praktijk Je gekozen beroepsopleiding kan zowel op niveau 1, 2, 3 of 4 zijn. Daarnaast heb je gekozen voor de BOL variant, dat wil zeggen beroeps opleidende leerweg of de BBL variant, beroeps begeleidende leerweg, waarbij je werken en leren combineert. De gekozen beroepsopleiding bereid je voor op het werken in de praktijk. Deze voorbereiding gebeurt zowel op school als op je stageadres. Aan je definitieve keuze zijn dus heel wat beslissingen vooraf gegaan. Find your destination Het is altijd spannend om aan een nieuwe opleiding te beginnen. Je hebt bepaalde verwachtingen van onze school, de opleiding en het beroep. Als je verwachtingen uitkomen en je groeit naar het diploma zowel op school als op stage dat kunnen we zeggen dat jij je bestemming hebt gevonden. Het Kellebeek College gaat samen met je op zoek, ons motto luidt niet voor niks: Find your destination. Dus als je verwachtingen niet (helemaal) uitkomen, adviseren we je dit te bespreken met je studieloopbaanbegeleider of iemand anders van school. Samen kunnen we dan op zoek gaan naar oplossingen. Jij staat centraal Jij staat centraal bij het Kellebeek College. Ons onderwijs is gericht op wat jij wilt leren en op de manier van leren die het best bij jou past. Zo dagen wij jou uit je talenten volledig te benutten en ontwikkelen. We houden rekening met individuele verschillen. Wij willen je zo begeleiden, dat altijd duidelijk is hoe je ervoor staat en welke mogelijkheden je hebt. Zelfstandig en verantwoordelijk werken Wij vinden het belangrijk dat onze beroepsopleidingen aantrekkelijk, activerend en uitdagend zijn. Bij het Kellebeek College leer je zowel zelfstandig als samen te werken en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Deze zaken zijn heel belangrijk op school, maar ook in je toekomstige beroep. Veel praktijk, structuur en duidelijkheid 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 3

4 Tijdens je opleiding loop je vaak stage. Ook is er veel aandacht voor praktijk op school in uitdagende opdrachten. Op die manier kom je goed voorbereid op je stageadres en hoor je op je stageadres waar je op school verder aan dient te werken. Een goede balans en een goede afstemming tussen het leren op school en in de praktijk is heel belangrijk. Het samenwerken en het leren in de groep krijgt bij ons ook veel aandacht. We bieden je duidelijkheid en structuur: jij moet weten wanneer en hoe er gewerkt wordt op school. Veel succes met het werken aan jouw bestemming en vooral ook een heel gezellige tijd bij het Kellebeek College! Karin van Nieuwenhuijzen Directielid Kellebeek College 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 4

5 1. De opleiding 1.1. Alvast wat over het beroep.. Je kunt komen te werken bij instellingen die ondersteuning en zorg geven op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, dagbesteding en/of vrije tijd. Denk hierbij aan: - kleinschalige woonvormen voor ouderen of gehandicapten, - een zorgboerderij, - een verzorging- of verpleeghuis, - thuiszorg. Je probeert cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving en als lid van de samenleving. Je laat mensen die wat kwetsbaarder zijn een rol vervullen in het maatschappelijke leven. Een verzorgende- IG/ Maatschappelijke Zorg werkt vooral als groepsleider of begeleider binnen wonen,welzijn en zorg. Bij je werk hoort ook het organiseren,uitvoeren en begeleiden van activiteiten in eerder genoemde instellingen of thuissituatie. Je taken zijn gericht op het verzamelen van informatie voor een zorgleefplan, begeleidingsplan of ondersteuningsplan en het uitvoeren van een dergelijk plan. Je ondersteunt individuele cliënten of een groep zo goed mogelijk op het gebied van: - persoonlijke verzorging, - wonen, - scholing, - sport - vrije tijdbesteding. Je leert hoe je wensen van cliënten kunt achterhalen en wat je hier mee kunt als beroepsbeoefenaar. Je ondersteunt de client bij de dagelijkse zorg, bijv. het wassen en aankleden en/of bij het opnemen van voeding en vocht. Daarnaast voer je verpleegtechnische vaardigheden uit. De opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg is erg breed opgezet. Je kunt je verdiepen in drie verschillende richtingen, waarbij je je werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uitvoert. De vierde richting, kraamzorg, komt zeer beperkt aan bod, er is geen mogelijkheid om met deze opleiding in de sector kraamzorg stage te lopen. Indien een leerling deze uitstroom wilt kiezen, is het wenselijk dat hij de BOL opleiding tot verzorgende- IG kiest. Tijdens de opleiding Verzorgende-IG/ Maatschappelijke zorg komt kraamzorg in theorie beperkt aan bod, conform KD Verzorgende-IG/ Maatschappelijke Zorg in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg. De Verzorgende-IG/MZ ondersteunt de cliënt bij kortdurende (voor herstel na ziekenhuisopname), middellange of langdurige zorg. De cliënten kunnen revaliderend, dementerend of chronisch ziek zijn. - Verzorgende-IG/ Maatschappelijke Zorg in de gehandicaptenzorg: De Verzorgende-IG/MZ ondersteunt individuele cliënten of een groep zo goed mogelijk op het gebied van persoonlijke verzorging, bij wonen, scholing, sport en vrije tijd. Je leert hoe je wensen van cliënten kunt achterhalen en vertalen in je werkzaamheden. - Verzorgende-IG/ Maatschappelijke Zorg in de geestelijke gezondheidszorg: Binnen deze richting begeleid je als Verzorgende-IG/MZ vaak individuele cliënten, gezinnen of groepen. Je helpt mensen met de dagelijkse bezigheden zoals aankleden, wassen etc.. Je 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 5

6 stimuleert cliënten om te praten over hun psychische problemen en zorgen. Je let daarbij goed op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van deze mensen. Beroepseisen Je bent zorgzaam ingesteld en jij legt snel en makkelijk contact met mensen van jong tot oud. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je kunt goed luisteren. Dit is vooral belangrijk bij mensen die zich mondeling minder goed kunnen uitdrukken. Je bent geduldig, maar je kunt wanneer het nodig is snel en doeltreffend reageren. Daarnaast moet je jezelf goed kunnen verplaatsen in de situatie van de cliënten en voel je je verantwoordelijk over je eigen werk. Je moet veranderingen bij cliënten kunnen signaleren en samen met hen een oplossing kunnen bedenken. Je bent flexibel en kunt zowel alléén als in een team werken. Een motiverende persoonlijkheid en een flinke dosis mensenkennis kun je goed gebruiken. Je bent op de hoogte van ziektebeelden, handicaps en problemen die bij cliënten kunnen spelen. Je kunt je begeleiding aanpassen aan veranderingen die ontstaan. Je stimuleert de ontwikkeling van cliënten op het gebied van zinvol de dag doorbrengen, deelnemen aan de maatschappij, het omgaan met emoties. Jouw kwaliteiten moeten vooral gericht zijn op sociale vaardigheden, nauwkeurigheid, systematisch werken, samenwerken Wat kun je na je opleiding doen? Je kunt na je opleiding Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg een leuke baan zoeken in één van de werkvelden die in de uitstoommogelijkheden genoemd zijn. Maar je kunt er ook voor kiezen: om door te leren. Je kunt dan doorstromen naar een niveau 4 opleiding, zoals de opleiding Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg, Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen of MBO Verpleegkundige. Of je kunt kiezen voor anderen MBO opleidingen op niveau 4, zoals Pedagogisch werker, Sociaal cultureel werker, Sociaal maatschappelijke dienstverlener. Als je een aantal jaren als verzorgende gewerkt hebt, kun je je specialiseren voor functie van eerst verantwoordelijk verzorgende Wat zijn de hoofdonderdelen van je opleiding? De basis van de opleiding wordt bepaald door het beroepsprofiel van de gekozen opleiding, het beroepsprofiel van Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg. Vervolgens is door de MBO Raad en het ministerie van OC&W bepaald dat om voor een diploma in aanmerking te komen, je moet voldoen aan gestelde eisen, die beschreven staan in: het kwalificatiedossier (2011) van de betreffende opleiding de kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap 2011 de regelgeving m.b.t. taal- en rekenvaardigheden MBO Het kwalificatiedossier Verzorgende IG is opgebouwd uit de volgende kerntaken: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professiebeonden taken Het kwalificatiedossier Medewerker Maatschappelijke Zorg is opgebouwd uit de volgende kerntaken: 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 6

7 Kerntaak 1: Kerntaak 2: Kerntaak 3: Opstellen van een plan van aanpak Bieden van ondersteunende en activerende begeleiding en zorg Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken In het kwalificatiedossier wordt de inhoud van de opleiding beschreven. Je kunt dus in het kwalificatiedossier lezen wat je allemaal moet weten en kunnen aan het einde van de opleiding. Elk beroep heeft een aantal kerntaken, dit zijn kenmerkende werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar. Daaruit kan worden afgeleid welke eisen het beroep stelt. Bij elke kerntaak worden werkprocessen beschreven die iemand als startende beroepsbeoefenaar in de beroepspraktijk moet kunnen uitvoeren. Iedere kerntaak heeft meerdere werkprocessen. De werkprocessen behorende bij een kerntaak is een bundeling van beroepshandelingen. Een werkproces heeft een begin en een eind. Dit leidt tot een bepaald resultaat. Voor het goed uitvoeren van de werkprocessen heb je bepaalde competenties nodig, die in de dossiers meetbaar worden gemaakt in termen van zichtbaar gedrag. Dit zijn de componenten. Het resultaat van je gedrag vind je terug in de prestatie-indicator.. Een uitgebreide beschrijving van de kerntaken, werkprocessen en prestatie-indicatoren is te vinden in het kwalificatiedossier Deze zijn te vinden op Op de volgende bladzijden vind je in een schema de verschillende overzichten van kerntaken, werkprocessen en competenties van de door jou gekozen opleiding. Verzorgende-IG Legenda: B1: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) B2: Gehandicaptenzorg (GHZ) B3: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) B4: Kraamzorg (KZ) 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 7

8 KD 2012 VZIG Kerntaak Werkproces B 1 Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Kwalificatie B 2 B 3 B 4 x x x x x x x x x x x x 1.4 Voert partusassistentie uit x 1.5 Begeleidt een zorgvrager x x x x 1.6 Begeleidt een groep zorgvragers 1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden 1.8 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties x x x x x x x x x x x x x x x 1.10 Stemt de zorgverlening af x x x x 1.11 Evalueert de zorgverlening x x x x 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg x x x x x x x x 2.3 Geeft werkbegeleiding x x x x 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 8

9 KD 2012 MZ Kwalif icatie Kerntaak Werkproces K1 Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg 1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt x 2.1 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging x 2.2 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden x Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding x 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk x gebied 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en x professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg x 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen x 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning x 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 9

10 1.4. Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo Burgerschap De politiek-juridische dimensie Bij dit domein werk je als student aan je bereidheid en vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming. Hierbij moet je denken aan het stemmen bij verkiezingen en manieren waarop jij een politieke bijdrage kan leveren op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, internationalisering, ondernemerschap, interculturaliteit en levensbeschouwing. Je weet hoe een parlementaire democratie is opgebouwd. De economische dimensie Bij dit domein werk je aan je vermogen en bereidheid om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en de arbeidsgemeenschap waar je deel van uit maakt. Je houdt je daarbij aan de regels en procedures van een bedrijf en kent je rechten en plichten. Je stelt je collegiaal op. Je neemt op een adequate en verantwoordelijke manier als consument deel aan de maatschappij. Je weet hoe je informatie over producten en diensten kunt verzamelen om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Je hebt inzicht in je eigen wensen in relatie met zijn financiële speelruimte. De sociaal-maatschappelijke dimensie Dit domein heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Het gaat hier om het adequaat functioneren in je eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en in de school; om de acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid. Je kent de aspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen en past deze toe in verschillende situaties. Je hebt inzicht in de kenmerken van verschillende culturen en toont respect voor culturele verscheidenheid. De dimensie vitaal burgerschap Dit domein heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om te reflecteren op jouw eigen leefstijl en het zorg dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer. Hierbij gaat het om de zorg voor de eigen vitaliteit en fitheid. Daarbij is een belangrijke taak om de juiste afstemming te vinden tussen werken, zorgen (voor jezelf en voor anderen), leren en ontspannen. Om zorg te kunnen dragen voor de eigen gezondheid is het nodig dat je jezelf bewust bent van je eigen leefstijl, gezondheidsrisico s van leefstijl en werk in kan schatten, op basis daarvan verantwoorde keuzes kan maken en activiteiten onderneemt die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Het gaat naast bewegen en sport ook om aspecten als voeding, roken, alcohol, drugs en seksualiteit. Loopbaan Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling draagt maatschappelijk gezien bij aan employability en ondernemerschap. Daarnaast draagt de loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling bij aan de persoonlijke ontplooiing. Het gaat hierbij om het sturing geven aan het vinden van betekenisvol werk of vervolgonderwijs dat aansluit op je eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. Jouw studieloopbaanbegeleider begeleidt je hierbij. 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 10

11 MultiMove voor BOL-leerlingen. MultiMove is samen met Burgerschap een onderdeel van je opleiding dat voorgeschreven is in het document Loopbaan & burgerschap. De bedoeling van MultiMove is om je te stimuleren een gezonde actieve leefstijl te hebben. Het grootste deel van MultiMove bestaat uit sport en beweging. Het mooie daarbij is dat je helemaal zelf mag kiezen aan welke sportactiviteiten je mee wilt doen. Er zijn ook activiteiten die geen sport zijn, maar waarbij je wel in beweging komt of met je gezondheid bezig bent op een andere manier. Je gaat daarbij uit van jouw score in een uitgebreide leefstijltest op Die geeft aan of je gezond genoeg leeft, of je misschien te mager of te dik bent en of je conditie in orde is. Dat is nodig om je een sportprogramma te laten kiezen dat niet alleen leuk is, maar ook nog precies het meest geschikt voor jouw lijf. Bijvoorbeeld, als uit jouw test blijkt dat je best wat meer uithoudingsvermogen zou mogen hebben, dan kun je in het sportprogramma de meest geschikte sporten kiezen. Maar of je dat ook doet bepaal je zelf. Het is jouw gezondheid, jouw lijf en jouw leven. MultiMove probeert je alleen te prikkelen om daar aandacht voor te hebben. We willen je laten inzien dat een actieve leefstijl, met sport en veel beweging, goed voor je is. Alles wat met de uitvoering van MultiMove te maken heeft is in beeld gebracht op een website: Als student van deze school kun jij daar op inloggen met een persoonlijke code. Daardoor kun jij jouw eigen programma helemaal volgen. Je ziet wat je gekozen hebt, wanneer en waar je moet zijn, hoe je score verloopt en of er nog bijzonderheden zijn. MultiMove levert samen met de andere burgerschapslessen een resultaat op dat geldt voor je diplomering. Samen met een aantal andere dimensies van Burgerschap moet MultiMove met een ingevulde beoordelingslijst worden afgesloten. MultiMove zit in de dimensie Vitaal burgerschap. Buitenschools- Creatieve-Activiteiten dagen(bcadagen) Alle eerstejaars studenten van de opleidingen verzorgende IG, Maatschappelijke Zorg en de combiopleiding VZIG/MZ gaan mee op BCAdagen. Samenwerken is een belangrijk aspect binnen deze vakgebieden. Dit is een vaardigheid die in school niet zo goed geoefend kan worden. De BCAdagen is het moment om alle competenties op het gebied van samenwerken te oefenen en te leren. Met een nieuwe groep ga je veel nieuwe informatie verwerken tot een veelzijdige presentatie. Deze dagen zijn een wezenlijk deel van de opleiding. Tijdens de BCAdagen werk je aan de beoordelingscriteria van de dimensie sociaal maatschappelijk welke aangetoond moeten zijn om te kunnen diplomeren Nederlands, rekenen, Engels en overige moderne vreemde talen Naast de kerntaken van je toekomstige beroep en de kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap, gelden er in je MBO-opleiding ook eisen met betrekking tot Nederlands, rekenen, Engels en een eventueel andere moderne vreemde taal (MVT). Voor Nederlands en rekenen geldt dat er eisen worden gesteld gekoppeld aan het niveau van de opleiding. MBO niveau 1 t/m 3: niveau 2F (referentiekader Meijerink) MBO niveau 4: niveau 3F (referentiekader Meijerink) Bij Nederlands gaat het om de onderdelen: mondelinge taalvaardigheid (uitgesplitst in spreken en luisteren), lezen, schrijven en begrippen/taalverzorging. 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 11

12 Bij rekenen gaat het om de domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Voor Engels en eventueel overige moderne vreemde talen gelden ook gestelde eisen m.b.t. het te behalen niveau behorend bij een MBO-opleiding. Dit betreft de onderdelen lezen, luisteren, schrijven, gesprekken voeren en spreken. Deze eisen (niveaus) zijn gekoppeld aan het Europees ReferentieKader (ERK) en staan beschreven in deel B van het kwalificatiedossier van jouw opleiding. Zie ook: 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 12

13 2. Het onderwijsprogramma 2.1. Hoe is je onderwijsprogramma opgebouwd? Jouw opleiding maakt gebruik van het materiaal van Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Binnen het Consortium werken ruim 60 % van de ROC s uit het land samen. Er is een methode ontwikkeld waarbinnen kerntaken en werkprocessen in beeld worden gebracht. Met name hoe jij je ontwikkelt (competentiegroei) wordt met het materiaal van het Consortium duidelijk gemaakt. De methode vormt de basis voor de onderwijsactiviteiten en het onderwijsmateriaal van de opleiding. Het materiaal kent de volgende opbouw: De mate van complexiteit van de beroepssituatie O gesloten context O open context O complexe context De mate van zelfsturing O geleid O begeleid O zelfstandig De mate van verantwoordelijkheid O uitvoering van eigen takenpakket O samenwerking met collega s O de hele zorg en begeleidingscyclus O aansturing van collega s op hetzelfde niveau In de onderwijsprogrammering worden de leerlijnen en fasen van de opleiding vertaald in dagelijkse activiteiten. De opleiding bestaat uit drie fasen. Meestal vallen de fasen en schooljaren samen. Het is mogelijk hier flexibel mee om te gaan. Door persoonlijke omstandigheden kun je versnellen of vertragen tot maximaal één jaar langer dan de normale studieduur. Er bestaat een wettelijke verplichting tot het bijhouden van de aanwezigheid van studenten bij de diverse onderwijsactiviteiten. De opleiding stelt eisen aan jouw aanwezigheid en inzet op school en in de BPV (stage). Aan het begin van iedere lesperiode wordt je lesrooster op de portal bekend gemaakt. Tussentijdse wijzigingen worden hierop ook steeds bijgewerkt. Je wordt geacht zelf regelmatig/ dagelijks je rooster te controleren op wijzigingen. Er bestaat een mogenlijkheid om op school het EHBO diploma te behalen en dit iedere 2 jaar te verlengen(eigen kosten) 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 13

14 In je opleiding werk je aan 3 fasen. Bij aanvang werk je aan het introductieprogramma. Fase-indeling met beroepsprestaties Opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg 3,5 leerjaren / 150 lesweken Intro niveau 3 & 4 Fase Informatieverzamelen (MZ) (Ontwikkelingsgericht) (vanaf hier alle BP s kwalificerend) 1.3 Planmatig zorgverlenen 1 (VZ) 1.5 Ondersteunen bij basisbehoeften (VZ) 2.3 Bevorderen van de leefomgeving (MZ) Fase Planmatig zorgverlenen 2 (VZ) 2.4 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden (VZ) 2.1 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (MZ) 2.2 Begeleiden van een groep (MZ) 2.7 Begeleiden bij pijn, verliesverwerking en verandering (VZ) Fase 3. Proeve fase 3 (VZ) 3.1 Bekwaam begeleiden bij activiteiten (MZ) BBL: Vanaf week 1 tot einde van de opleiding 1 lesdag per week ( BPVminimaal 20 uur/week) BOL: Fase 1: 10 weken binnenschools; daarna 3 dagen les en 2 dagen BPV op 1 stageplaats. Fase 2: 3 dagen les en 2 dagen BPV; 2 stageplaatsen Fase 3: 2 dagen les en 3 dagen BPV: 1 stageplaats 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 14

15 VOORBEELD ONDERWIJSACTIVITEITENTABEL UREN PER WEEK FASE 1 FASE 2 FASE 3 Integrale leerlijn 1 Werken aan beroepsrelevante opdrachten Beroepspraktijkvorming Ondersteunende leerlijn 1 Workshop Cursus 3 Vaardigheidstraining Hoorcollege Werkcollege Zelfstandig werken aan prestaties 7 Nederlands Engels Spaans 10 Duits 11 Burgerschap Rekenen Reflectie leerlijn 1 Studieloopbaanbegeleiding Intervisie 3 Persoonlijk ontwikkelplan 0,1 0,1 0,1 NB Dit is een voorbeeld; jouw lesrooster wordt bij aanvang van iedere fase bekend gemaakt BOL voltijd - combi In het eerste leerjaar moet minimaal fase 1 behaald zijn. Het eerste leerjaar duurt 12 maanden, mag na verlenging maximaal 16 maanden duren. Fase 2 duurt 18 maanden, mag na verlenging maximaal 22 maanden duren. Fase 3 duurt 12 maanden, mag na verlenging maximaal 16 maanden duren. Een fase is een verzameling van werkzaamheden (werkprocessen) met de daarbij behorende competenties. Een fase is een afgerond geheel van je opleiding. In totaal is er een verlening van 1 jaar mogelijk tijdens deze opleiding. Voorbeeldrooster van leerjaar 1 Maan dag BPV Dins dag BPV Woensdag Donderdag Vrijdag Multi-Move Workshop Workshop 4+5 Engels Workshop WABO 7+8 Nederlands 9+10 SLB 9+10 rekenen Workshop De invulling van de lesdagen is een voorbeeld. Dit is een voorbeeld van een groep in leerjaar 1. Het rooster van jouw groep vind je op de Portal. Tussentijdse wijzigingen worden hierop ook bijgewerkt. Je wordt geacht zelf regelmatig/ dagelijks het rooster te controleren op eventuele wijzigingen. - In de WABO-uren werk je aan de beroepsprestaties onder begeleiding van de WABO docent. 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 15

16 - SLB: Dit zijn uren met de hele groep en de studieloopbaanbegeleider. In de slb uren heb je ook intervisie. Dan worden praktijksituaties en ervaringen besproken volgens een vaste intervisiemethode. - De workshopuren zijn voor de uitdieping van theorie en/of het oefenen van vaardigheden. - Nederlands, Engels en rekenen zie hoofdstuk BPV: Beroepspraktijkvorming, zie hoofdstuk 3. Voor iedere opleiding en voor ieder leerjaar ligt het aantal lesdagen en BPV- dagen vast. Onderwijsprogrammering crebo 95530: Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG BOL voltijd (combi-traject), niveau 3 Cohort (start: augustus 2013) Onderwijsactiviteiten Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 leerperiode: totaal totaal totaal totaal begeleide uren per groep begeleide uren individueel begeleide lesuren per week lesweken per periode (excl. flexwkn) aantal flexweken begeleide lesuren per leerfase begeleide klokuren correctie buitenschoolse activiteiten begeleide klokuren per leerfase klokuren overige onderwijsactiviteiten klokuren examinering per groep klokuren examinering individueel examinering per leerfase klokuren onderwijstijd (excl. BPV) klokuren BPV Klokuren begeleide onderwijstijd klokuren zelfstudie Totaal aantal SBU BBL combi Voorbeeldrooster van leerjaar 1 Maandag Dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag Beroepsprestaties Verzorgende-ig WABO BPV/ werk BPV/werk BPV/werk SLB Workshop BPV/ werk Beroepsprestaties Maatschappelijke Zorg WABO De invulling van de lesdag is een voorbeeld. Je kunt zien welke uren je hebt. Dit is een voorbeeld van een groep in leerjaar 1. Het rooster van jouw groep vind je op de Portal. 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 16

17 - In de Beroepsprestatie-uren werk je aan de beroepsprestaties onder begeleiding van een docent. Deze uren zijn voor de uitdieping van theorie en/of het oefenen van vaardigheden. - SLB: Dit zijn uren met de hele groep en de studieloopbaanbegeleider. - In de slb uren is er ook Intervisie. Dan worden praktijksituaties en ervaringen besproken volgens een vaste methode. - De workshopuren zijn voor de uitdieping van theorie en/of het oefenen van vaardigheden. - Nederlands,Engels en rekenen zijn extra toegevoegd om je op te leiden voor de nieuwe eisen die daaraan gesteld worden. - BPV:Beroepspraktijkvorming - Voor iedere opleiding staat het aantal uren werk of BPV per leerjaar vast: 800 uur. Uitgaande van 40 weken is dat 20 uur per week. Onderwijsprogrammering crebo 95530: verzorgende MZ/VZig BBL (regulier traject), niveau 3 Cohort (start: augustus 2013) Onderwijsactiviteiten Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 leerperiode: totaal totaal totaal totaal begeleide uren per groep begeleide uren individueel begeleide lesuren per week lesweken per periode (excl. flexwkn) aantal flexweken begeleide lesuren per leerfase begeleide klokuren correctie buitenschoolse activiteiten begeleide klokuren per leerfase klokuren overige onderwijsactiviteiten klokuren examinering per groep klokuren examinering individueel examinering per leerfase klokuren onderwijstijd (excl. BPV) klokuren BPV Klokuren begeleide onderwijstijd klokuren zelfstudie Totaal aantal SBU K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 17

18 3. Beroepspraktijkvorming De afkorting BPV staat voor BeroepsPraktijkVorming. Dit is wat we voorheen stage noemden. De praktijk heeft een belangrijke plaats in de opleiding. In de praktijk voer je opdrachten uit en laat je zien dat je de kennis en vaardigheden kunt toepassen. Je BPV-adres is een leerbedrijf in één van de werkvelden die al eerder zijn genoemd (zie hoofdstuk 1.1). In je BPV word je begeleidt door je werkbegeleider/praktijkopleider. Dit gebeurt volgens de afspraken die gemaakt zijn/worden met het betreffende BPV-adres. Afspraken en regels rondom de BPV a. Ziekte en verzuim Verzuim van BPV-tijd dient uiteraard zoveel mogelijk voorkomen te worden. Als je om dringende redenen niet naar je BPV adres kan, moet je dit voorafgaand aan het verzuim kenbaar maken bij de BPV-instelling en/of de praktijkopleider en bij de administratie van het Kellebeek College. Als je ziek bent meld je dit vóór de aanvangstijd van je BPV, maar in ieder geval vóór 8.30 uur bij je BPV-instelling en op school. Beter melden doe je zo snel mogelijk in verband met de planning op de BPV-instelling. Uren die je afwezig bent geweest moeten zoveel mogelijk worden ingehaald. b. Invullen aanwezigheidslijst In verband met het behalen van voldoende BPV -uren vul je de aanwezigheidslijst in. Deze worden uitgedeeld door de studieloopbaanbegeleider bij de start van de BPV. Je loopt gemiddeld 7 uur per dag stage (bij de BOL opleiding). Het kan dus voorkomen dat je de ene dag 8 uren stage loopt en de andere dag 6 uur. Als je niet aan je uren kunnen komen bespreek je dit met je studieloopbaanbegeleider. Samen wordt gekeken hoe dit opgelost kan worden. Op je BPV overeenkomst kun je zien hoeveel uren je op het BPV adres aanwezig moet zijn. Soms gebeurt het dat studenten een adres krijgen waar ze niet aan hun uren kunnen komen. Ze gaan dan in overleg met het BPV bureau of de sterrolhouder BPV. Er wordt dan samen nagedacht over oplossingen. Als je BPV minder is dan 90% van de afgesproken uren heeft dit gevolgen voor je studieadvies (Zie hoofdstuk 4.1). De BPV aanwezigheidslijst geef je op het eind van het jaar af aan je slb-er, deze zorgt ervoor dat het in je leerling dossier terecht komt. Lukt het je niet dit aantal uren te halen heeft dit gevolgen voor je studieadvies en kan je studievertraging oplopen. De praktijkopleider, de sterrolhouder BPV kunnen besluiten van bovenstaande regel af te wijken Vrij vragen voor speciale activiteiten op het BPV adres. Soms vinden er op het BPV adres activiteiten plaats die belangrijk kunnen zijn voor je leerproces. Wanneer die activiteiten plaatsvinden op de dag dat je naar school gaat kun je vrij vragen op school. Je kunt dan op het BPV adres aanwezig zijn en de activiteit meemaken. Dit vrij vragen gebeurt d.m.v. een formulier. Dit formulier krijg je aan het begin van de BPV periode. Dit formulier moet ingevuld worden door de BPV opleider en uiterlijk 3 weken voor de activiteit ingeleverd worden bij de studieloopbaanbegeleider van school. Deze ondertekent het formulier voor akkoord. Vrij vragen voor een activiteit op het adres kan maximaal 2 keer per schooljaar. 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 18

19 .BOL: Avonddiensten en weekenddiensten Om een zo volledig mogelijk beeld van het werkveld te krijgen, wordt ervan uitgegaan, dat je zoveel mogelijk dezelfde werktijden aanhoudt als de werknemers van de BPV-instelling. Ook met betrekking tot wisselende diensten en nachtdiensten. Het aantal volledige weekend diensten mag tijdens de BPV periode oplopen tot een maximum van 5. Voor studenten van 16 en 17 jaar geldt een speciale regeling m.b.t. werktijden nl.: - dagelijkse rust tussen uur en 6.00 uur of tussen uur en 7.00 uur. - 4 vrije zondagen per 13 weken, Indien op zondag gewerkt wordt is de zaterdag vrij. - Werktijd per dienst van meer dan 4,5 uur: ½ uur pauze - Werktijd per dienst van meer dan 8 uur: ¾ uur pauze waarvan ½ uur aaneengesloten. Begeleidingsgesprekken tijdens de BPV Minimaal 1 keer in de 14 dagen vindt er een begeleidingsgesprek plaats tussen jou en je praktijkopleider. Tijdens dit gesprek bespreek jij je logboek, je beroepsprestaties en je leerproces. Voortgangsrapportage en voortgangsgesprekken BPV Na afronding van elke beroepsprestatie vult de praktijkopleider de beoordelingslijst en de voortgangsrapportage in. Jij levert een kopie in bij de studieloopbaanbegeleider en bewaart het origineel in je ontwikkelingsportfolio. Minimaal een keer per fase vindt er een gesprek plaats tussen jou, je praktijkopleider en je studieloopbaan begeleider over de voortgang van je studie. Dit gesprek vindt plaats op je BPV adres of 1 van de 2 BPV adressen. Van te voren wordt een afspraak gemaakt waar en wanneer dit gesprek precies plaatsvindt. Het gesprek duurt ongeveer 1 uur. De studieloopbaanbegeleidervult daarbij een voortgangsformulier in. Je bereidt je gesprek voor door een praatpapier te maken wat je wilt vertellen. Tijdens het gesprek komt in ieder geval aan de orde: de beoordelingslijst (en ) van de beroepsprestatie(s). je leerdoelen. het logboek(indien in gebruik) je BPV aanwezigheidslijst 3.1. Plaats en organisatie van de BPV BOL voltijd - combi Het aantal dagen dat je in de BPV werkt staat per opleiding vast. Voor de BOL geldt; Fase 1: Vanaf week 10, 2 dagen per week BPV op 1 BPV adres Fase 2: 2 dagen per week BPV op 1 BPV adres per 3/4 jaar ( dus 2 BPV adressen in fase 2 ) Fase 3: 3 dagen BPV per week op 1 BPV adres. Voor de BOL/leerlingen zorgt het RBB ( stagebureau) voor een BPV - plaats. Ze houden hierbij rekening met niveau en met eerdere stages. Je kunt ook stage lopen in het buitenland. 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 19

20 Aan het begin van je BPV sluit je met de instelling een contract,praktijkovereenkomst (POK). Daarin staan je rechten en plichten als student. Daarin staat ook dat de instelling je een goede leeromgeving zal bieden.. Op de website van het Kellebeek College is de praktijkovereenkomst (POK) te vinden Voor de praktijkovereenkomst: zie Op school word je begeleid door de studieloopbaanbegeleider (SLB docent) Van de gesprekken met de SLB docent wordt een verslag gemaakt op een daarvoor bestemd formulier (voortgangsrapportage). Dit verslag wordt getekend door jou, de studieloopbaanbegeleider en de werkbegeleider in de BPV. Dit verslag bewaar je in je portfoliomap BBL combi BBL leerlingen werken bij een instelling en hun BPV bestaat dus uit het werk in de organisatie waarmee ze een contract hebben. Het minimum aantal uren/dagen dat je in de BPV werkt staat per opleiding vast. In de BPV word je begeleid door je werkbegeleider en/of praktijkbegeleider. Aan het begin van je BPV sluit je met de instelling een contract,praktijkovereenkomst ( POK). Daarin staan je rechten en plichten als student. Daarin staat ook dat de instelling je een goede leeromgeving zal bieden. Op de website van het Kellebeek College is de praktijkovereenkomst (POK) te vinden Voor de praktijkovereenkomst: zie 11 K2013 OLW Maatschappelijke Zorg - Verzorgende-IG combi 20

OER. Onderwijs en Examen Regeling. 95530 - Verzorgende IG / Maatschappelijke Crebo + Opleiding Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs en Examen Regeling. 95530 - Verzorgende IG / Maatschappelijke Crebo + Opleiding Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs en Examen Regeling 95530 - Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg combi Crebo + Opleiding Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort Opleidingswijzer Opleiding Verzorgende IG Crebo 95530 Niveau 3 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende strajecten: Leerweg Intensiteit

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL voltijd Top 1600 1 2013-2014

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL voltijd Top 1600 1 2013-2014 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) Crebo 92661 Niveau 4 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling

OER. Onderwijs- en Examen Regeling OER Onderwijs- en Examen Regeling 95530 - Verzorgende IG / Crebo + Opleiding 92650 - Maatschappelijke Zorg combi Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Top 1600 1 2012-2013

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Top 1600 1 2012-2013 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen) Crebo 92662 Niveau 4 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95530 - Verzorgende IG Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95530 - Verzorgende IG Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs en Examen Regeling Crebo + Opleiding 95530 - Verzorgende IG Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95530 - Verzorgende IG Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95530 - Verzorgende IG Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 95530 - Verzorgende IG Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. 92661 - Maatschappelijke Zorg. Gehandicaptenzorg Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. 92661 - Maatschappelijke Zorg. Gehandicaptenzorg Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs- en Examen Regeling 92661 - Maatschappelijke Zorg Crebo + Opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Pedagogisch Werk (Pedagogisch Medewerker niveau 4 Jeugdzorg) Crebo 92631 Niveau 4 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Pedagogisch Werk (Pedagogisch Medewerker niveau 4 Jeugdzorg) Crebo 92631 Niveau 4 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Pedagogisch Werk (Pedagogisch Medewerker niveau 4 Jeugdzorg) Crebo 92631 Niveau 4 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95520 - MBO Verpleegkundige Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95520 - MBO Verpleegkundige Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs en Examen Regeling Crebo + Opleiding 95520 - MBO Verpleegkundige Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Opleiding Maatschappelijke Zorg Crebo Niveau 3 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Opleiding Maatschappelijke Zorg Crebo Niveau 3 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 Niveau 3 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95746 - Schoonheidsspecialist Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95746 - Schoonheidsspecialist Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs en Examen Regeling Crebo + Opleiding 95746 - Schoonheidsspecialist Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL voltijd top 1600 1 2013-2014

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL voltijd top 1600 1 2013-2014 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen) Crebo 92662 Niveau 4 Cohort 2013-2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Pedagogisch Werk Opleiding (Pedagogisch Medewerker niveau 3 Kinderopvang) Crebo 92620 Niveau 3 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Pedagogisch Werk Opleiding (Pedagogisch Medewerker niveau 3 Kinderopvang) Crebo 92620 Niveau 3 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Pedagogisch Werk Opleiding (Pedagogisch Medewerker niveau 3 Kinderopvang) Crebo 92620 Niveau 3 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. 92631 - Pedagogisch Medewerker Crebo + Opleiding Jeugdzorg Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. 92631 - Pedagogisch Medewerker Crebo + Opleiding Jeugdzorg Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs- en Examen Regeling 92631 - Pedagogisch Medewerker Crebo + Opleiding Jeugdzorg Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Opleiding Schoonheidsspecialist Crebo 95746 Niveau 3 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Opleiding Schoonheidsspecialist Crebo 95746 Niveau 3 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Schoonheidsspecialist Crebo 95746 Niveau 3 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 90252 - Logistiek medewerker Niveau 2 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 90252 - Logistiek medewerker Niveau 2 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 90252 - Logistiek medewerker Niveau 2 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 91420 - Zorghulp Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 91420 - Zorghulp Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 91420 - Zorghulp Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: Leerweg

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 93500 - Onderwijsassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 93500 - Onderwijsassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 93500 - Onderwijsassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL voltijd toptraject 1600 1 2012-2013

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL voltijd toptraject 1600 1 2012-2013 Opleidingswijzer Gespecialiseerd Pedagogisch Opleiding Medewerker (GPM 4 Kinderopvang) Crebo 92632 Niveau 4 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 91310 - Doktersassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 91310 - Doktersassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 91310 - Doktersassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 93500 - Onderwijsassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 93500 - Onderwijsassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs en Examen Regeling Crebo + Opleiding 93500 - Onderwijsassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling. 92632 - Gespecialiseerd Crebo + Opleiding Pedagogisch Medewerker Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs en Examen Regeling. 92632 - Gespecialiseerd Crebo + Opleiding Pedagogisch Medewerker Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs en Examen Regeling 92632 - Gespecialiseerd Crebo + Opleiding Pedagogisch Medewerker Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 Opleidingswijzer Gespecialiseerd Pedagogisch Opleiding Medewerker (GPM 4 Kinderopvang) Crebo 92632 Niveau 4 Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Combi 6400 4 2012-2016

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Combi 6400 4 2012-2016 Opleidingswijzer Combi-opleiding Pedagogisch Opleiding Werk Kinderopvang (PM3) - Onderwijsassistent Crebo 92620 en 93500 Niveau 3 en 4 Cohort 2012-2016 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 90660 - Horeca-assistent Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 90660 - Horeca-assistent Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 90660 - Horeca-assistent Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 91300 - Apothekersassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 91300 - Apothekersassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 91300 - Apothekersassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. 90910 - Aankomend verkoopmedewerker Crebo + Opleiding Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. 90910 - Aankomend verkoopmedewerker Crebo + Opleiding Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs- en Examen Regeling 90910 - Aankomend verkoopmedewerker Crebo + Opleiding Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 91310 - Doktersassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 91310 - Doktersassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs en Examen Regeling Crebo + Opleiding 91310 - Doktersassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Opleiding Doktersassistent Crebo 91310 Niveau 4 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Opleiding Doktersassistent Crebo 91310 Niveau 4 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Doktersassistent Crebo 91310 Niveau 4 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: Leerweg

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 91300 - Apothekersassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 91300 - Apothekersassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs en Examen Regeling Crebo + Opleiding 91300 - Apothekersassistent Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 Opleidingswijzer Opleiding MBO Verpleegkundige Crebo 95520 Niveau 4 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende strajecten: Leerweg

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. 93731 - Assistent logistiek medewerker Crebo + Opleiding Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. 93731 - Assistent logistiek medewerker Crebo + Opleiding Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs- en Examen Regeling 93731 - Assistent logistiek medewerker Crebo + Opleiding Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling

OER. Onderwijs- en Examen Regeling OER Onderwijs- en Examen Regeling 95530 - Verzorgende IG / Crebo + Opleiding 92650 - Maatschappelijke Zorg combi Niveau 3 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Combi

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Combi Opleidingswijzer Combi-opleiding Pedagogisch Opleiding Werk Kinderopvang (PM3) - Onderwijsassistent Crebo 92620 93500 Niveau 3 en 4 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Opleiding Schoonheidsspecialist Crebo 95746 Niveau 3 Cohort 2013-2015 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Opleiding Schoonheidsspecialist Crebo 95746 Niveau 3 Cohort 2013-2015 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Schoonheidsspecialist Crebo 95746 Niveau 3 Cohort 2013-2015 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 Niveau 2 Cohort 2013-2014/2015 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 Niveau 2 Cohort 2013-2014/2015 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 Niveau 2 Cohort 2013-2014/2015 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95120 - Junior kapper Niveau 2 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95120 - Junior kapper Niveau 2 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 95120 - Junior kapper Niveau 2 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Opleiding Onderwijsassistent Crebo Niveau 4 Cohort Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Opleiding Onderwijsassistent Crebo Niveau 4 Cohort Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Onderwijsassistent Crebo 93500 Niveau 4 Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding Pedagogisch Medewerker Niveau 3 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding Pedagogisch Medewerker Niveau 3 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 92620 - Pedagogisch Medewerker Niveau 3 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Top

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Top Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) Crebo 92661 Niveau 4 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Maatschappelijke Zorg. Doelgroepen Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Maatschappelijke Zorg. Doelgroepen Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs- en Examen Regeling 92662 - Maatschappelijke Zorg Crebo + Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD)

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD) Naam kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SECIFIEKE DOELGROEEN (BSD) Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Opleiding Doktersassistent Crebo 91310 Niveau 4 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Opleiding Doktersassistent Crebo 91310 Niveau 4 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Doktersassistent Crebo 91310 Niveau 4 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: Leerweg

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd regulier 4800 3 2013

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd regulier 4800 3 2013 Opleidingswijzer Opleiding Tandartsassistent Crebo 91410 Niveau 4 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: Leerweg

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL voltijd reg 3200 2 2012-2014 x

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL voltijd reg 3200 2 2012-2014 x Opleidingswijzer Opleiding Junior kapper Crebo 95120 Niveau 2 Cohort 2012-2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Maatschappelijke Zorg. Doelgroepen Niveau 4 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Maatschappelijke Zorg. Doelgroepen Niveau 4 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs- en Examen Regeling 92662 - Maatschappelijke Zorg Crebo + Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Niveau 4 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) Crebo 92661 Niveau 4 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie Niveau

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding MBO Verpleegkundige Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding MBO Verpleegkundige Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 95520 - MBO Verpleegkundige Niveau 4 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Regulier 4800 3 2013

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Regulier 4800 3 2013 Opleidingswijzer Opleiding Apothekersassistent Crebo 91300 Niveau 4 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95120 - Junior kapper Niveau 2 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95120 - Junior kapper Niveau 2 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs en Examen Regeling Crebo + Opleiding 95120 - Junior kapper Niveau 2 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding Verkoper Niveau 2 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding Verkoper Niveau 2 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 93751 - Verkoper Niveau 2 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: Leerweg

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BBL Deeltijd maat

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BBL Deeltijd maat Opleidingswijzer Opleiding MBO Verpleegkunde Crebo 95520 Niveau 4 Cohort 2011 (start februari 2012) Kwalificatiedossier 2011 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 92640 - Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 92640 - Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs en Examen Regeling Crebo + Opleiding 92640 - Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Arbeidsmarktgekwalificeerd Crebo + Opleiding Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Arbeidsmarktgekwalificeerd Crebo + Opleiding Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs- en Examen Regeling 90440 - Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebo + Opleiding Niveau 1 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd regulier 4800 3 2012-2015

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd regulier 4800 3 2012-2015 Opleidingswijzer Opleiding Tandartsassistent Crebo 91410 Niveau 4 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: Leerweg

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95746 - Schoonheidsspecialist Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95746 - Schoonheidsspecialist Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 95746 - Schoonheidsspecialist Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling Gespecialiseerd Crebo + Opleiding Pedagogisch Medewerker Niveau 4 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs en Examen Regeling Gespecialiseerd Crebo + Opleiding Pedagogisch Medewerker Niveau 4 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs en Examen Regeling 92632 - Gespecialiseerd Crebo + Opleiding Pedagogisch Medewerker Niveau 4 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BBL deeltijd reg 1300 1 2010-2013

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BBL deeltijd reg 1300 1 2010-2013 Opleidingswijzer Opleiding Allround kappen Crebo 10507 Niveau 3 Cohort 2010- Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: Leerweg Intensiteit Variant

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Regulier 4800 3 2012

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Regulier 4800 3 2012 Opleidingswijzer Opleiding Apothekersassistent Crebo 91300 Niveau 4 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Pedagogisch Werk (Pedagogisch Medewerker niveau 4 Jeugdzorg) Crebo Niveau 4 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Pedagogisch Werk (Pedagogisch Medewerker niveau 4 Jeugdzorg) Crebo Niveau 4 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Pedagogisch Werk (Pedagogisch Medewerker niveau 4 Jeugdzorg) Crebo 92631 Niveau 4 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 91182 - Kapper Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 91182 - Kapper Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs en Examen Regeling Crebo + Opleiding 91182 - Kapper Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding Apothekersassistent Niveau 4 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2015

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding Apothekersassistent Niveau 4 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2015 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 91300 - Apothekersassistent Niveau 4 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2015 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Regulier 6400 4 2011

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Regulier 6400 4 2011 Opleidingswijzer Opleiding Verpleegkundige Crebo 93510 Niveau 4 Startjaar 2011 KD 2010 Unit Dienstverlening Opleidingscluster Verpleging & Verzorging Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld)

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Het kwalificatiedossier Verzorgende IG leidt op tot één ongedeeld diploma. Het KD bestaat

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding Tandartsassistent Niveau 4 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2014

OER. Onderwijs- en Examen Regeling. Crebo + Opleiding Tandartsassistent Niveau 4 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2014 OER Onderwijs- en Examen Regeling Crebo + Opleiding 91410 - Tandartsassistent Niveau 4 Cohort 2015 Kwalificatiedossier 2014 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL voltijd Toptraject 1600 1 2013

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL voltijd Toptraject 1600 1 2013 Opleidingswijzer Gespecialiseerd Pedagogisch Opleiding Medewerker (GPM 4 Kinderopvang) Crebo 92632 Niveau 4 Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie